Logbog Personbefordring med bus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Logbog Personbefordring med bus"

Transkript

1 Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012

2 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse - GVU for Faglærere Formål med logbogen Logbogen er lavet for at give den person, der gerne vil have merit for sine kvalifikationer og kompetencer overblik over de mange forskellige kvalifikationer, man har taget med sig lige fra traditionel skolegang og deltagelse på kurser til de kvalifikationer og færdigheder, man har erhvervet gennem erfaringer opnået i arbejds- eller fritidslivet. Logbogen er samtidig et værktøj for vejlederen/ faglæreren, der skal vejlede den enkelte i uddannelsesplanlægningen. I Logbogen samles de skemaer og resultater af samtaler og praktiske opgaver, der kan indgå i den individuelle kompetence vurdering. Formålet er at få alle detaljer på plads og give den faglige og almene merit/ godskrivning, kursisten har krav på. Logbogen skal vise både de formelle og de uformelle kvalifikationer og kompetencer, der kan føre til merit/ godskrivning. Gennem den individuelle kompetencevurdering får den enkelte person overblik over egne faglige og almene kvalifikationer og kompetencer i forhold til uddannelsen til buschauffør og et indblik i de faglige og almene krav, der stilles. Logbogen afsluttes med en række opsummerende skemaer, som danner grundlaget for meritansøgerens videre vej gennem uddannelsen. Konklusionen på den individuelle kompetencevurdering er således en tildeling af merit/ godskrivning, et eventuelt forslag til supplerende praktisk træning og en uddannelsesplan, der fører frem til målet det faglærte niveau i erhvervsuddannelserne. Det vil samtidig fremgå, hvad der skal til for at nå Trin 1 og Trin 2 i uddannelserne. Afslutningsvis indgår afsnit om Trin 3. Det individuelle afklaringsforløb skal tilrettelægges på en sådan måde, at den uddannelsesplanlægning, der bliver et resultat af afklaringen i høj grad bygger på en vejledning, der fremmer den enkeltes erkendelse af egne behov for uddannelse. Varigheden af den individuelle kompetencevurdering er 1-3 dage. Da kompetencevurderingen er individuel, kan varigheden variere fra deltager til deltager. Individuel kompetencevurdering Vers. Februar 2012 Side 2

3 Turistbuschaufførprofil Trin 1 Turistbuschauffør Som Turistbuschauffør kan man foretage national kørsel med turistbus udstyret med ny teknologi Turistbuschaufføren kan anvende redskaber, der benyttes ved administration af national turistbuskørsel Som Turistbuschauffør kan man foretage kørsel med specielle busser, tre - akslede 13,7 m busser samt tre - akslede dobbeltdækkerbusser Turistbuschaufføren har erhvervskørekort til bus samt bevis for EU Grundlæggende kvalifikationsuddannelse Turistbuschaufføren kan anvende værktøjer og interkulturelle handlemåder til at definere den tilbudte serviceydelse med henblik på at imødekomme passagerernes befordringskrav og -behov i et flerkulturelt og kulturkomplekst samfund Turistbuschaufføren kan anvende teknikker til håndtering af konflikt- og voldssituationer Turistbuschaufføren kan vedligeholde, rengøre og efterse sit materiel Turistbuschaufføren kan udføre sikker og komfortabel befordring af passagerer under hensyntagen til øvrige trafikanter samt udføre defensiv og miljørigtig kørsel. Turistbuschaufføren har gennem uddannelsen tilegnet sig viden om kundeservice Turistbuschaufføren forstår nødvendigheden af at levere en god kvalitet og service i forhold til virksomhedens image og målsætninger Individuel kompetencevurdering Vers. Februar 2012 Side 3

4 Trin 2 Faglært International Turistbuschauffør Den faglært International Turistbuschauffør kan anvende redskaber, der benyttes ved administration og ledelse af international turistbuskørsel Den faglærte International Turistbuschauffør skal opfylde visse kriterier for at udføre erhvervsmæssig national og international turistbuskørsel Som faglært International Turistbuschauffør har man erhvervskørekort til bus med påhængskøretøj samt bevis for EU Grundlæggende kvalifikationsuddannelse Den faglærte Internationale Turistbuschauffør har gennem uddannelsen tilegnet sig viden om miljø, sprog og internationale forhold i erhvervet Som faglært International Turistbuschauffør kan man foretage kørsel med turistbus samt befordre bevægelseshæmmede, herunder at kunne betjene den bevægelseshæmmedes hjælpeudstyr på en sikker og ergonomisk hensigtsmæssig måde Den faglært International Turistbuschauffør kan anvende værktøjer og interkulturelle handlemåder til at definere den tilbudte serviceydelse med henblik på at imødekomme passagerernes befordringskrav og -behov Den faglært International Turistbuschauffør kan anvende teknikker til håndtering af konfliktog voldssituationer Individuel kompetencevurdering Vers. Februar 2012 Side 4

5 Trin 3 Kørselsdisponent Kompetencemål for Trin 3 Benytte systemer til styring af personbefordring, informationer og materiel på baggrund af deres kendskab til logistik Forestå daglig drift og disponering, og formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden Kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde Anvende kendskab til arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i deres daglige disponering Anvende viden om mulighederne for og redskaber til at fremme kompetenceudvikling, herunder redskaber til at holde styr på kompetencer og kompetenceregnskaber, til medarbejderudvikling Foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer Beherske kundeservice og forhandlingsteknik Deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse Beherske dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik Kan på baggrund af kendskab til love og regler for vejtransport anvende deres viden i forhold til virksomhedens transportydelser Foretage trafiksikkerhedsdisponering. Individuel kompetencevurdering Vers. Februar 2012 Side 5

6 Meritvejen Meritvejen er udviklet til erfarne chauffører i bl.a. personbefordringsbranchen, som opfylder følgende minimums krav til alder og erfaring: Er fyldt 25 år Har arbejdet mindst 4 år i transportbranchen Behersker mange forskellige færdigheder indenfor transport For at komme i gang med meritvejen på personbefordringsområdet, skal man gennemføre en Individuel kompetence Vurdering (IKV), hvor skolen finder ud af hvilke kvalifikationen man har allerede, og dermed også hvad man mangler uddannelse i. IKV varer mellem 1 og 3 dage. Herefter skal man indgå en uddannelsesaftale med sin arbejdsgiver, og den vil normalt være på mellem 4 og 12 måneder, afhængig af hvor mange ugers skoleuddannelse man mangler for at opnå det ønskede faglige niveau. På meritvejen kan man gennemføre Personbefordringsuddannelsen på 3 forskellige niveauer: 1. Turistbuschauffør 2. Personbefordringschauffør med speciale i International turistbuskørsel Faglært niveau. 3. Kørselsdisponent Individuel kompetencevurdering Vers. Februar 2012 Side 6

7 GVU - Grunduddannelse for Voksne GVU står for Grunduddannelse for Voksne og er en mulighed for at opnå faglært status på baggrund af mindst 2-års relevant erhvervserfaring og skolekundskaber, der svarer til 9. klasse i relevante fag. GVU er primært målrettet ufaglærte med praktisk erfaring og faglærte med forældede uddannelser. Et GVU - forløb består af individuelt tilrettelagte kurser og enkeltfag, der eventuelt kan suppleres med praktik. Grundlaget for denne ordning er, at flg. forudsætninger er opfyldt: Adgang: Ansøgeren skal være fyldt 25 år, have mindst 2 års relevant erhvervserfaring og skolekundskaber, der svarer til 9. klasse i relevante fag. Forløb: Man starter også her med en individuel kompetencevurdering, hvor ansøgeren får anerkendt sine erfaringer og får lavet en uddannelsesplan. Den kan bestå af: Enkeltfag fra den/de relevante erhvervsuddannelser AMU-uddannelser Almen voksenuddannelse eller gymnasiale enkeltfag fx hf Eventuelt en kort praktikperiode eller et intensivt værkstedskursus på højst 4 uger Man kan tage en GVU på heltid eller på deltid. Den skal være afsluttet inden for en periode på højst 6 år. Meritgivning under GVU følger stort set de samme regler som fastsat under Meritvejen, dog med den tilføjelse, at også praktikmålene skal indgå i merit udmålingen. Før ansøgeren kan indstilles til svendeprøve, er det en forudsætning, at vedkommende har bestået den grundlæggende kvalifikationsprøve. Når der indgås en GVU - aftale skal denne fremsendes til TUR til orientering. (Kopi af logbog kan vedlægges). Individuel kompetencevurdering Vers. Februar 2012 Side 7

8 GVU for faglærere GVU - vejen til faglært status for faglærere inden for chaufførområdet er målrettet de faglærere, der ikke opfylder betingelserne for at gå Meritvejen, men som har betydelige chaufførfaglige kvalifikationer, samt omfattende undervisningserfaring. Transporterhvervets Uddannelser har iagttaget en stigning i uddannelsesaftaler på GVU - området. Faglærere ansat på erhvervsskoler og AMU-centre kan opnå faglært status gennem merituddannelse tilrettelagt som Grunduddannelse for voksne (GVU) efter flg. bestemmelser: Faglærere, der er fyldt 25 år, og som har mindst 3 års undervisningserfaring inden for transportområdet, kan under forudsætning af, at hovedbekendtgørelsens kapitel 3, om lærerkvalifikationer er overholdt, efter en individuel kompetencevurdering gennemføre merituddannelse og aflægge svendeprøve efter GVU ordningen. Kvalifikationer skal være opnået gennem: Undervisningserfaring inden for væsentlige dele af det erhvervsrettede faglige stof i den pågældende erhvervsuddannelse (kernekompetencer) Undervisningserfaring, der omfatter varetagelse af praktiske øvelser, der i væsentlig udstrækning ækvivalerer med de praktikmål, som er gældende for den pågældende erhvervsuddannelse. Eventuelt deltagelse i erhvervspraktik i transportvirksomheder af mindst 4 ugers varighed fordelt over faglærerens samlede ansættelsesforhold Deltagelse i faglæreruddannelse Meritgivning under GVU følger stort set de samme regler som fastsat under Meritvejen, dog med den tilføjelse, at også praktikmålene skal indgå i merit udmålingen. Før faglæreren kan indstilles til svendeprøve, er det en forudsætning, at vedkommende har bestået den grundlæggende kvalifikationsprøve. IKV af faglærere skal altid foregå på en anden skole end den skole, hvor faglæreren er ansat. Det er endvidere et krav, at faglærere ligeledes skal afvikle deres undervisning og svendeprøvemodul på en anden skole. Individuel kompetencevurdering Vers. Februar 2012 Side 8

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering. En undersøgelse med henblik på at afdække praksis på skolerne

Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering. En undersøgelse med henblik på at afdække praksis på skolerne Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne En undersøgelse med henblik på at afdække praksis på skolerne 2014 Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse (EUD): Personbefordringsuddannelsen Rute-og bybus. Trin 1: Rutebilchauffør UCplus A/S 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT FOR UCPLUS - UDDANNELSESCENTER FOR

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds.

Praktisk fremgangsmåde Personlig henvendelse hos arbejdsgivere, evt. med en skriftlig ansøgning. Benytte kontakter inden for familie- og vennekreds. Arbejde Begrebsafklaring Ethvert arbejde medvirker til udviklingen af kompetencer på det specifikt faglige område samt på det sociale og det personlige plan. Baggrundsinfo Ca. 13 pct. af en årgang vælger

Læs mere

Lokal undervisningsplan Grundforløb

Lokal undervisningsplan Grundforløb Lokal undervisningsplan Grundforløb 1. Generelt om Kalø Økologisk Landbrugsskole. 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Kalø Økologisk Landbrugsskole Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse Affald, genbrugspladser og deponi Inspiration til efteruddannelse Affald, grenbrugspladser og deponi Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV): Buschauffør i kollektiv trafik Trin 1: Buschauffør UCplus A/S August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV): Buschauffør i kollektiv trafik Trin 1: Buschauffør UCplus A/S August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV): Buschauffør i kollektiv trafik Trin 1: Buschauffør UCplus A/S August 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR UDDANNELSESCENTRET... 4 1.1

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog

Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog REALKOMPETENCER - det du kan Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2008 Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

3.0. Undervisningsplanen

3.0. Undervisningsplanen 3.0. Undervisningsplanen 3.1. Hovedforløb Fællesindgangen Merkantil (:HG) kan sammen med det efterfølgende hovedforløb føre frem til følgende uddannelser delt op på de fire hoveduddannelsesområder (detail,

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler

Teknisk Skole. Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Teknisk Skole Lokalundervisningsplan version 1.0 jvf. bekendtgørelse 383 af 26. april 2012 og uddannelses ordning 1033 af 01.juli 2008 Udarbejdet af Anders

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere