FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)"

Transkript

1 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen v. Iben Danielsen Claus Iwersen med fra kl Referat Mødt var: Hanne F. Barnekow (skal gå 15.40), Helene Bagger (kommer kl ), Iben Danielsen, Ota Tiefenböck, Elon Cohn, Mikael Hjuler, Kenneth Wöhlisfeldt, Sus Falch, Jens Rossen og Anja Dybris Afbud fra: Jens A.W. Sørensen, Mødeleder: Kenneth Wöhlisfeldt og Elon Cohn Referent: Anja Dybris Er godkendt og udsendt Nye punkter tilføjet: D. 5. Nye datoer for seminar og generalforsamling Frokost kl Tema A. DJs freelancestrategi Jens Rossen, Helene Bagger, Sus Falch og Iben Danielsen. - herunder nyt om emnet fra dialogmøde d og HBmødet d desuden dialogmødet i Århus d. 7. august og visionsseminar d september. 1. Brainstorm 2. Diskussion om emner fra 1. og emner medlemmerne har taget op og foreslået hidtil i debatten. Visionsseminar. Dansk Journalistforbund har udpeget navngivne personer til at deltage i visionsseminar om freelancere. Fra FreelanceGruppen er det Sus Falch og Mikael Hjuler Med baggrund i bestyrelsens diskussioner om forløb af overenskomstforhandlinger i 2009, 2010 og 2011 og løn/honorarniveau generelt besluttede bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen i det tidlige forår 2012 at afsætte et ekstra møde med freelancevilkår og forbundets freelancestrategi som tema. Forårets og sommerens store diskussioner om freelanceres vilkår på dagblade og Dansk Journalistforbunds reaktioner med dialogmøder og visionsseminar gjorde emnet ekstra aktuelt.

2 Resumé af debat: Hvad FreelanceGruppens medlemmer blandt andet ønsker sig af forbund og gruppe - fra pingpong og dialogmøde i juni i uprioriteret rækkefølge: 1. Honoraroversigter og brugbare prisvejledninger. 2. Hjælp til at finde en ny kurs. 3. Nye afsætningsmuligheder. 4. Ligeværdig løn med fastansatte. 5. Netværk ud fra kundegrupper eller specialer. Dilemmaer, som FreelanceGruppens bestyrelse ser: Forbundets strategi siger, at vi skal være dyrere end fastansatte for ikke at undergrave overenskomster og aftaler. Tarifferne i de vejledende vilkår kan opnås hos forskellige typer kunder og arbejdsgivere, men kun overordentligt sjældent i medievirksomheder. Realiteten er, at freelancere på de fleste medievirksomheder bliver presset og trykket ned i løn og honorar enten med kr. og øre eller for få timer til den enkelte opgave. Presset udøves ofte af medlemmer af Dansk Journalistforbund, som har budget og ordrer fra oven. Siger freelanceren nej, får vedkommende ingen indkomst og andre (DJ-medlemmer eller fastansatte/freelancere/arbejdsløse fra andre faggrupper) løser opgaverne på discountvilkår. Siger freelanceren ja, er han eller hun løntrykker - til skade for overenskomsterne, fastansatte og sin egen og andre freelanceres privatøkonomi. Skal vi blive ved med at acceptere og stå inde for, at forbundet siger, at freelancere skal være dyrere, når freelancere i realiteten er billigere? Skal vi bygge på drømme eller på realiteter? Skal vi lade jungleloven herske med udbud og efterspørgsel? I forhandlinger om aftaler og overenskomster kommer de krav, der

3 skal forbedre freelanceres honorar- og arbejdsvilkår, til sidst i forhandlingerne som det tynde øl, som røven af fjerde division. Det på trods af, at der i de sidste to-tre år har været en øget forståelse for, at dårlige forhold for freelancere er til skade for overenskomsterne, de fastansatte og kvaliteten af journalistikken. Enten skal forbundet tage det, man siger i freelancestrategien, alvorligt eller også skal man fortælle sandheden. I hvilken anden fagforening accepterer man, at folk kommer ind fra gaden og trykker lønnen? Skal vi satse på separate forhandlinger for freelancere frem for, at freelancevilkår forhandles sammen med fastansattes vilkår? Kan forbundet gøre noget for freelanceres løn og honorar nu og her? Hvilke muligheder for aktioner er der? Det mest ubehagelige og meget lidt konstruktive ved den nuværende situation er, at freelancere og fastansatte vender sig mod hinanden. Kollega mod kollega. Vi kommer ikke videre, når vi slår på hinanden. Forbundet bør lægge rammerne for freelanceres arbejde. Det er ikke lykkedes endnu. Bestyrelsen tager invitation til samarbejde om ny strategi positivt og vil gøre sit bedste for at hjælpe forbundet med at skabe bedre forhold for freelancere. Hvem er modstanderne medieejerne/redaktørerne og/eller de semi-professionelle? Bliver der uddannet for mange journalister og kommunikatører? Hvad er fordele og ulemper for den enkelte freelancer ved at være lønmodtager og/eller selvstændig? En ny freelancestrategi skal diskuteres grundigt, ikke hastes igennem. Ota Tiefenböck foreslog desuden, at man bør undersøge, hvorfor den gamle freelancestrategi ikke fungerede og/eller, hvorfor vores forbund ikke har

4 levet op til målene. At se på fejl der er begået, før man opstiller nye mål. Hvorfor er vi ikke nået længere på trods af en på papiret fin strategi? Hvilke garantier har medlemmerne for, at en ny strategi bliver taget seriøst? Hvordan man takler de kursiverede spørgsmål og andre emner, vil FreelanceGruppens bestyrelse diskutere med medlemmer og hovedbestyrelsen blandt andet ved at foreslå ændringer til forbundets freelancestrategi og arrangere dialogmøder med deltagere fra de forskellige interessenter som fx: medieejere/redaktører, tillidsfolk, forbundsledelse, DJ-freelancere og freelancere fra andre faggrupper. Opgaver: FreelanceGruppens bestyrelse understreger, at freelancere er en del af forbundet, og FreelanceGruppen vil arbejde konstruktivt for at forbedre forholdene for medlemmerne generelt og freelancerne specielt. Hvad skal forbundet gøre? Forbundet skal matche (mindst) fire typer freelancere A. Spænd et sikkerhedsnet under os: Aftaler, overenskomster, faglig og juridisk bistand B. Hjælp os til at finde nye forretningsområder: Kurser, efteruddannelse og netværk C. Vi er ved at gi op: Karriererådgivning og andre typer saltvandsindsprøjtninger D. Nogen gange går det godt andre gange ad helvede til: Kurser, efteruddannelse, karriererådgivning og netværk Hvad kan og vil FreelanceGruppen gøre? Fortsat være i dialog med medlemmer, forbundsledelse og hovedbestyrelse og

5 gøre opmærksom på, hvilke love, regler, aftaler, overenskomster og mangler i forbundets fagpolitik, der stiller freelancere dårligt. Organisere og afholde: 1. Seminarer med praktisk, fagligt og inspirerende indhold 2. Kurser og gå-hen-møder med praktisk, fagligt og inspirerende indhold blandt andet i forhandlingsteknik 3. Understøtte netværk og nye idéer 4. Genstarts-kursus for øvede freelancere 5. Understøtte mulighederne for at kunne arbejde for forskellige typer arbejdsgivere/kunder og på forskellige platforme journalistik, kommunikation, undervisning, lobbyisme, kommunikationsstrategi trykt, i lyd, i billeder, i grafik, i bøger, i film, i digitale medier m.m.m. 3. Forslag til revidering af DJs Freelancestrategi. Bilag A Tema 1 3. Bestyrelsen diskuterede strategigruppens forslag til ændringer og tilføjelser til Dansk Journalistforbunds freelancestrategi. Bestyrelsen og gruppen arbejder videre også med input fra gruppens medlemmer, fra dialogmøde i Aarhus d. 7. august og fra visionsseminar i september. Afsnit B Sager til beslutning B.1. Skal vi arbejde for dansk rekrutterings-/vikarbureau under DJ? Iben Danielsen og Sus Falch Bilag B.1. (Evt. også diskutere kooperativ a la det, tekstere har etableret.) B.2. Medlemstilbud om sikker og beskyttet opbevaring af billeder og tekst - Mikael Hjuler Bilag B.2.A. bilag B.2.B. bilag B.2.C. B.3. Ekstra TA-dage til strategi-gruppen Sus Falch, Helene Bagger, Jens Rossen. Afsnit C - Sager til drøftelse B.1. Udsat på grund af tidnød B.2. FreelanceGruppen har fået et tilbud på en kollektiv aftale om at leje sig ind på beskyttet videoplatform og back-uparkiv med alle rettigheder i behold. Der arbejdes videre med sagen. B.3. Sus Falch, Helene Bagger og Jens Rossen blev bevilget en TA-dag hver for arbejdet med forbundets freelancestrategi.

6 1. Holdmøder Udsat på grund af tidnød. Det blev understreget af flere bestyrelsesmedlemmer, at dagsorden skal udformes, så der for fremtiden bliver tid til holdmøder. 2. InfoMedia 2. På baggrund af den nyeste debat på pingpong om Infomedia fortalte Claus Iwersen på bestyrelsens opfordring om, hvordan Infomedia er opstået, og hvilke aftaler forbundet har forsøgt at forhandle. Freelancere, der arbejder for medier, der leverer artikler til Infomedia, burde have fået præsenteret en kontrakt/aftale, hvor vilkår for levering til Infomedia fremgår. FreelanceGruppen opfordrer forbundet til at kortlægge, hvilke af de medier, der leverer til Infomedia, som ikke har aftale med DJ. Sus skriver et svar til pingpong. Afsnit D Efterretningssager 1. Nyt om freelancekalkulator 1. Sus Falch orienterede om arbejdet med en tilrettet model af den norske frilanskalkulator, der tager højde for det danske arbejdsmarked. Det skal være et enkelt og brugbart værktøj. FreelanceGruppens bestyrelse kom med input til videre arbejde. Et udvalg med Peter Thornvig, DJ-Fotograferne, og Sus Falch, FreelanceGruppen, arbejder videre. 2. Nyt fra FLG-medlemmer i DJ-udvalg 3. Opfølgning på personsag - Iben Danielsen og Mikael Hjuler 4. Nyt om Berlin-turen 5. Nye datoer for seminar og generalforsamling Mikael Hjuler og Iben Danielsen 2. Bestyrelsen blev orienteret 3. Mikael Hjuler har møde med revisor. 4. Bestyrelsen blev orienteret. 5. Vi rykker seminar og generalforsamling til d februar 2013, fordi vi på det tidspunkt kan få et billigere tilbud på et godt konferencecenter.

7 Hvad skal på hjemmeside og i nyhedsbrev?

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 24.-26. august med start fredag kl. 13 Deutscher Journalisten-Verbands Berlinkontor (fredag) Charlottenstr. 17, 10117 Berlin og H10 Berlin Kurfürstendamm, Joachimstaler

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Indledning Af Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen I 2011 har FreelanceGruppen fulgt sit arbejdsprogram som det blev vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010

Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010 Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010 Indledning Af Kristian Melgaard, formand for FreelanceGruppen Aller trækker dybe spor Den 6. marts 2010 holdt vi generalforsamling, og det skete kun en uge

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken 17.30 i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 16. juni 2014 kl. 10.00-17.00 Gl. Strand 46 lokale Store Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 16. juni 2014 kl. 10.00-17.00 Gl. Strand 46 lokale Store Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 16. juni 2014 kl. 10.00-17.00 Gl. Strand 46 lokale Store Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 16/11 2014 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Gammel Strand 42, 1202 København K Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip,

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf.

Det giver en stor forpligtelse for en kommende bestyrelse at inkludere de interesser, der knytter sig til at være under uddannelse som fotograf. DJ:Fotograferne beretning 2011-12 Identitet DJ står midt i en omstillingsproces. Forskellighederne inden for den fælles ramme giver lige så forskellige udfordringer, som der er faglige kompetencer blandt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej.

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej. Referat fra bestyrelsesmødet den 8. december: Til stede: Ditte Guldbrand Christensen Isak Kornerup Houe Lars Holm Sørensen Kristina Ladingkær Cathrine Jeppesen (punkt 1-4c) Ditte Heering Holt Steffen Møller

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Charlotte Geckler

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere