1 X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage 8. februar og 1. marts 2012 i 3. og 4. lektion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage 8. februar og 1. marts 2012 i 3. og 4. lektion"

Transkript

1 1 X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage 8. februar og 1. marts 2012 i 3. og 4. lektion ONSDAG d. 8. februar og torsdag d. 1. marts er 3. og 4. lektion afsat til valgaktiviteter under overskriften X, Y, Z: Bekendt/Ubekendt - Naturvidenskabelige dage. Der er tale om et antal aktiviteter for alle x-, y-, og z-klasser. Som i efteråret ER DER MØDEPLIGT, og der føres fravær. Vi beder dig via spørgeskemaet på Lectio tilmelde dig de aktiviteter, som du har lyst til at deltage i på de to dage. Du skal med andre ord tilmelde dig én og kun én aktivitet på hver af de to dage. OBS 1: Aktiviteterne i fysik og kemi går over begge dage, således at tilmelding til den ene dag automatisk medfører tilmelding til samme aktivitet den anden dag. Aktiviteterne i biologi, de to Maplekurser og de to matematikoplæg v. Karin Olesen udbydes kun én dag hver. Aktiviteten i idræt gentages begge dage, men indholdet vil ikke være det samme. Du kan altså vælge at deltage den ene gang eller begge gange. Foredraget om naturkatastrofer, samt elevoplæg om matematik i SRP gentages begge dage, så man kan vælge at deltage enten den ene eller den anden dag. OBS 2: Aktiviteten med brombærsolceller foregår i laboratoriet. Af sikkerhedshensyn er der et max antal pladser på 36. Her vil princippet først-til-mølle gælde så lad være med at tilmelde dig i sidste øjeblik OBS 3: Du kan kun tilmelde dig én aktivitet på hver af de to dage. Hvis du tilmelder dig mere end én, vil du blive sat på den aktivitet, hvor det passer bedst. En tilmelding til FYSIK og KEMI gælder for begge dage, idet der er tale om et samlet forløb. Du kan altså ikke melde dig til disse aktiviteter én af dagene OG en anden aktivitet den anden dag. Kryds gerne af ved begge datoer, så misforståelser undgås. Hvis du alligevel tilmelder dig fysik eller kemi OG en anden aktivitet, vil du blive placeret der, hvor det passer bedst. Hvis du ikke tilmelder dig overhovedet, vil du blive placeret der, hvor det passer bedst. Check deltagerlisterne, der lægges ud i Lectio og på First Class for at se, hvilke aktiviteter du er tilmeldt. YDERLIGERE OPLYSNINGER kan findes i klassekonferencerne på First Class. Der bliver desuden sat plakater op i alle x-, y- og z-klassernes stamlokaler med oplysninger om de enkelte aktiviteter. Tilmelding via spørgeskemaet på Lectio. FRIST FOR TILMELDING er søndag d. 5. februar kl For at sikre den bedst mulige fordeling på de enkelte aktiviteter, vil de elever, der er sidst tilmeldt til aktiviteter, der er overtegnet, blive flyttet til aktiviteter, der mangler deltagere. Check deltagerlisterne, der lægges ud i Lectio og på First Class for at se, hvilke aktiviteter du er tilmeldt.

2 Biologi - onsdag d. 8/2 MASTER OF CREATION Med genteknologien er der opstået en lang række meget vanskelige, etiske dilemmaer. De overordnede beslutninger skal træffes af politikerne, men mange andre grupper har en interesse i at påvirke udviklingen. Vær med til at give et bud på udviklingen, når vi spiller brætspillet Master of Creation om disse problemstillinger. Du behøver ikke være en haj til genteknologi, når bare du kommer med holdninger og forhandlingsteknik. Fysik - onsdag d. 8/2 ULTRA KOLDE ATOMER OG ATOMURE Med indførelsen af Cæsium mikrobølge-uret for ca. 50 år siden har atomure spillet en stigende rolle i fundamental videnskab, præcisions-målinger samt tekniske anvendelser, som f.eks. GPS systemet, navigation og telekommunikation. Moderne atomure baseret på kolde atomer har opnået en præcision svarende til, at de taber et sekund på ca 300 millioner år!! Fysik tilbyder den 8/2 et oplæg til emnet og den 1/3 har vi inviteret en ekspert på området (Jan Westenkær Thomsen fra Niels Bohr instituttet) til at holde et foredrag om, hvordan atomure virker og om dets anvendelser.

3 Idræt - onsdag d. 8/2 TEAMWORK Bliv udfordret på en anderledes måde i idrætsundervisningen. Konkurrer imod andre grupper i discipliner hvor samarbejdet vægter højst. Teamworksøvelser benyttes ofte i sammenhænge hvor der skal ændres nogle faste strukturer. Disse strukturer kan være årsag til en dårligt fungerende gruppe eller nogle uhensigtsmæssige arbejdsprocedurer. Der bliver arbejdet med gruppens evne til at løse simple og komplekse opgaver. Samtidig vil der være fokus på hvordan gruppen fungerer når enkelte medlemmer får visse begrænsninger. Kemi - onsdag d. 8/2 KEMI: BEKÆMP DEN GLOBALE OPVARMNING MED BROMBÆR! Energi fra solceller, hvor sollys omdannes til elektrisk energi, er et godt eksempel på grøn energi, hvor der tages hensyn til miljøet. Ved hjælp af moderne nanoteknologi kan man i dag fremstille højeffektive solceller, og det kan endda gøres billigt! I denne workshop skal du fremstille din egen fotoelektrokemiske solcelle ved hjælp af blandt andet brombærsaft! Hvordan i alverden det virker, må du vente med at finde ud af til workshoppen. Aktiviteten varer 2 gange 2 moduler, - dvs. både den 8/2 og den 1/3.

4 Matematik 1 - onsdag d. 8/2 MAPLE INTRODUKTIONSKURSUS. Introduktionskurset i Maple 15 har til hensigt, at gøre deltagerne bekendt med Maples basale kommandoer. Kurset er rettet mod elever, der har et lille eller intet kendskab til Maple. Gennem eksempler skal deltagerne få kendskab til: Maple-pakker Reduktion af regneudtryk Definition og plotning af funktioner Løsning af ligninger og ligningssystemer Regression (lineær, eksponentiel og potentiel) Deskriptiv statistik Matematik 2 - onsdag d. 8/2 MATEMATIK OG SRP Ca. 8 elev-oplæg om gode SRP - ved elever i 3. x Benyt lejligheden til allerede nu at overveje gode SRP-emner. Du vil få 8 oplæg af ca. 10min. varighed. Efter hvert oplæg har du mulighed for at stille spørgsmål. Du får information om det faglige indhold, evt. forsøg, litteraturtilgængelighed, om fagene spiller godt sammen m.v. Kombinationen af fag kan være vidt forskellig MAT-FYS, MAT-KE, MAT-EN, MAT-HI, KE- BI, FY-HI, KE-HI eller andre kombinationer.

5 Matematik 3 - onsdag d. 8/2 MATEMATIK OG ARKITEKTUR Ved Karin Olesen. I oplægget bliver I præsenteret for eksempler på den geometri der ligger bag Gaudi's arkitektur. Der vil især blive fokuseret brugen af den hyperbolske paraboloide og hyperboloiden i La Sagrada Familia samt Gaudis brug af kædelinjer i stedet for parabler. Det kræver IKKE specielle forudsætninger. Naturgeografi - onsdag d. 8/2 NATURKATASTROFER V. Ole Wilhelm Quistgaard Bay Naturkatastrofer opfattes ofte som naturkræfternes blinde hærgen. Men at noget bliver en naturkatastrofe er også en konsekvens af hvordan samfundene har indrettet sig, Det kan man eksemplificere ved mange naturkatastrofer - oplægget vil indlede med forklare hvordan Kartoffelpesten i Irland ikke kan forklares alene udfra en naturvidenskabentlig synsvinkel, men vil lægge vægten på hvordan samfundsforhold er en uundværlig del af forklaringen. Oplægget peger på muligheden af et projekt, hvor samfundsfag eller historie er det ene fag, og et naturvidenskabeligt fag det andet. Naturligvis for geografi, der er min faglige basis, men jeg mener også der er gode muligheder for fysik, biologi og kemi. Oplægget baseres på ca. 40 sider tekst, der ligger i ATkonferencen. Der vil der også lægges materialesamlinger om forskellige mulige emner, fx tsunamien i Japan og jordskælvet i Haiti

6 Biologi - torsdag d. 1/3 LÅRENE SYRER TIL MEN ER DET ET PROBLEM? MUSKELTRÆTHED OG MÆLKESYRE Det har i mange år været en anerkendt sandhed, at muskeltræthed skyldes ophobning af mælkesyre i musklerne. Inden for de sidste 10 år har forskningen imidlertid gjort det klart, at denne gamle opfattelse er forkert, og at mælkesyre nærmere øger musklers udholdenhed. Frank de Paoli er en af de forskere, der har været og er - med til denne banebrydende forskning. Han vil i sit foredrag forklare sammenhængen og præsentere den allernyeste forskning inden for området. Fysik - torsdag d. 1/3 ULTRA KOLDE ATOMER OG ATOMURE Med indførelsen af Cæsium mikrobølge-uret for ca. 50 år siden har atomure spillet en stigende rolle i fundamental videnskab, præcisions-målinger samt tekniske anvendelser, som f.eks. GPS systemet, navigation og telekommunikation. Moderne atomure baseret på kolde atomer har opnået en præcision svarende til, at de taber et sekund på ca 300 millioner år!! Fysik tilbyder den 8/2 et oplæg til emnet og den 1/3 har vi inviteret en ekspert på området (Jan Westenkær Thomsen fra Niels Bohr instituttet) til at holde et foredrag om, hvordan atomure virker og om dets anvendelser.

7 Idræt - torsdag d. 1/3 TEAMWORK Bliv udfordret på en anderledes måde i idrætsundervisningen. Konkurrer imod andre grupper i discipliner hvor samarbejdet vægter højst. Teamworksøvelser benyttes ofte i sammenhænge hvor der skal ændres nogle faste strukturer. Disse strukturer kan være årsag til en dårligt fungerende gruppe eller nogle uhensigtsmæssige arbejdsprocedurer. Der bliver arbejdet med gruppens evne til at løse simple og komplekse opgaver. Samtidig vil der være fokus på hvordan gruppen fungerer når enkelte medlemmer får visse begrænsninger. Kemi - torsdag d. 1/3 KEMI: BEKÆMP DEN GLOBALE OPVARMNING MED BROMBÆR! Energi fra solceller, hvor sollys omdannes til elektrisk energi, er et godt eksempel på grøn energi, hvor der tages hensyn til miljøet. Ved hjælp af moderne nanoteknologi kan man i dag fremstille højeffektive solceller, og det kan endda gøres billigt! I denne workshop skal du fremstille din egen fotoelektrokemiske solcelle ved hjælp af blandt andet brombærsaft! Hvordan i alverden det virker, må du vente med at finde ud af til workshoppen. Aktiviteten varer 2 gange 2 moduler, - dvs. både den 8/2 og den 1/3.

8 Matematik 4 - torsdag d. 1/3 MAPLE FORTSÆTTERKURSUS. Fortsætterkurset i Maple 15 giver en introduktion til de mere avancerede kommandoer i Maple. Kurset er rettet mod elever, der har matematik på andet eller tredje år. Kurset vil tage udgangspunkt i typiske matematikopgaver, hvorefter disse løses ved hjælp af Maple. Opgaverne, der behandles, vil være indenfor følgende områder: Plan og rumgeometri Parameterkurver Differential- og integralregning Differentialligninger Matematik 5 - torsdag d. 1/3 MATEMATIK OG SRP Ca. 8 elev-oplæg om gode SRP - ved elever i 3. x Benyt lejligheden til allerede nu at overveje gode SRP-emner. Du vil få 8 oplæg af ca. 10min. varighed. Efter hvert oplæg har du mulighed for at stille spørgsmål. Du får information om det faglige indhold, evt. forsøg, litteraturtilgængelighed, om fagene spiller godt sammen m.v. Kombinationen af fag kan være vidt forskellig MAT-FYS, MAT-KE, MAT-EN, MAT-HI, KE- BI, FY-HI, KE-HI eller andre kombinationer.

9 Matematik 6 - torsdag d. 1/3 NUMB3RS Ved Karin Olesen I den amerikanske TV-serie Numb3rs, forsøger FBI-agenten Don Eppes og hans lillebror matematikeren Charlie Eppes at bekæmpe kriminaliteten i Los Angeles. I hvert afsnit er det Charlies matematiske viden som bringer dem videre i opklaringsarbejdet. Vi ser et afsnit af Numb3ers og snakker om den matematik der ligger bag netop dette afsnit. Naturgeografi - onsdag d. 8/2 NATURKATASTROFER V. Ole Wilhelm Quistgaard Bay Naturkatastrofer opfattes ofte som naturkræfternes blinde hærgen. Men at noget bliver en naturkatastrofe er også en konsekvens af hvordan samfundene har indrettet sig, Det kan man eksemplificere ved mange naturkatastrofer - oplægget vil indlede med forklare hvordan Kartoffelpesten i Irland ikke kan forklares alene udfra en naturvidenskabentlig synsvinkel, men vil lægge vægten på hvordan samfundsforhold er en uundværlig del af forklaringen. Oplægget peger på muligheden af et projekt, hvor samfundsfag eller historie er det ene fag, og et naturvidenskabeligt fag det andet. Naturligvis for geografi, der er min faglige basis, men jeg mener også der er gode muligheder for fysik, biologi og kemi. Oplægget baseres på ca. 40 sider tekst, der ligger i ATkonferencen. Der vil der også lægges materialesamlinger om forskellige mulige emner, fx tsunamien i Japan og jordskælvet i Haiti

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Kvalitativ undersøgelse vedrørende integration af it på gymnasiale uddannelser gennemført af GAD's Research & Reflexions DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Bilag til

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2013-2014 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb

Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb Et udviklingsprojekt om Overgangsproblemer i naturfagene mellem grundskolen og gymnasiet Haslev Seminarium Haslev Gymnasium & HF Erikstrupskolen Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 Inspiration og vejledning Testen i matematik De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka En Introduktion Kære Golfer, Vi ved alle, at det ikke kun er din fysik og dit tekniske niveau, der bestemmer hvor langt du kan nå med din golf. Det handler i lige så høj grad om din evne til at spille

Læs mere

Udviklingsprojekter 2013/2014

Udviklingsprojekter 2013/2014 15. april 2013/CPK Udviklingsprojekter 2013/2014 I skoleåret 2013-2014 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Fagenes identitet,

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2014-2015 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til ungdomsuddannelserne Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere