Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500"

Transkript

1 Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500 Ett smart och intelligent, trådlöst, självlärande system IP44 UTOMHUSKONTAKT, med uppfällbart lock som skyddar mot damm och vatten för säkrare användning utomhus Flip cover LEARN BUTTON LED Uppfällbart lock INLÄRNINGSKNAPP LED-lampa EGENSKAPER: Självinlärande och trådlös fjärrstyrning på upp till 30 m (fri sikt mellan sändare/mottagare) Självinlärningen innebär att den kan minnas 6 olika styrkoder och gruppinställningar eller speciella inställningar Lätt att använda och försedd med ett uppfällbart lock som skyddar mot damm och vatten Väderbeständig design som gör att IP44 är godkänd för utomhusbruk 67 miljoner individuella säkerhetskoder som gör att grannarna inte blir störda Problemfri installation. Inga ledningar, bara att plugga in och använda. Kan användas tillsammans med sändare med full räckvidd och system för inlärning och kodbyte FUNKTIONER: SÄNDARE PÅ-knapp styr mottagare AV/DIMMER AV-knapp styr mottagare AV GRUPP-knappp ALLA PÅ eller ALLA AV på samma gång Kanal I 1, 2, 3, 4 DIMMER-MOTTAGARE * Tryck två gånger på sändarknappens PÅ-knapp så dämpas ljuset, tryck igen så stannar ljusstyrkan på önskad ljusstyrka. * För att dämpa ljuset ytterligare upprepar du proceduren.

2 Kanal II 5, 6, 7, 8 PÅ/AV-MOTTAGARE Kanal III 9, 10, 11, 12 * Tryck på sändarens PÅ-knapp för att slå på mottagaren. Kanal IV 13, 14, 15, 16 * Tryck på sändarens AV-knapp för att slå av mottagaren. SÅ HÄR STÄLLER DU IN KODEN: inlärningsfunktion * Först programmerar du din sändare med mottagaren. * Sätt in mottagaren i eluttaget (fig.1). * Sätt i lampans kontakt i LGDR-mottagaren (fig. 2). * Tryck en gång på mottagarens inlärningsknapp (fig. 3). * När LED-lampan på mottagaren börjar blinka långsamt, trycker du på önskad PÅ-knapp på sändaren (fig. 4) * Den anslutna lampan (fig. 4) blinkar nu två gånger som bekräftelse på kodningen, varefter LED-lampan slutar att blinka. * Kom ihåg vilken av sändarens knappar du har valt för den programmerade mottagaren. ATT ÄNDRA ELLER TA BORT EN KOD: TA BORT INDIVIDUELLA KODER TÖM HELA MINNET * Tryck en gång på mottagarens inlärningsknapp (fig. 3) Tryck på mottagarens inlärningsknapp (fig. 3) i 6 sek. tills LED-lampan blinkar hela tiden. LED-lampan börjar blinka långsamt. * Släpp knappen och tryck in den en gång till. * Tryck på vald AV-knapp på sändaren (fig. 5). * Den anslutna lampan blinkar nu två gånger som bekräftelse. Det programmerade minnet töms. LED-lampan slutar att blinka. LED-lampan slutar att blinka. Den anslutna lampan (fig. 5) blinkar nu två gånger som bekräftelse. *HELA PROGRAMMET I MOTTAGAREN TÖMS. * Upprepa stegen för ny programmering.

3 Blink twice ON OFF Två blinkningar PÅ AV

4 MOTTAGAREN HAR SEX MINNESINSTÄLLNINGAR * MOTTAGARENS inlärningsfunktion rymmer 6 olika minnesinställningar. * Den kan programmeras med specialeffekter enligt dina önskemål. Du kan t.ex. programmeras att slå PÅ en gång eller att växla mellan olika kombinationer. * En mottagare kan alltså programmeras med upp till 6 olika kombinationer. Exempel (fig. 6): Du har 3 mottagare, [mottagare 1 = belysning entrésida, mottagare 2 = belysning ytterdörr, mottagare 3 = belysning baksida] Mottagare 1, 2, 3 kan styras individuellt med sändarknapparna 1, 2, 3. Mottagare 1, 3 kan programmeras med sändarknapp 4, (belysning entrésida och belysning baksida PÅ/AV samtidigt) Mottagare 1, 2, 3 kan också programmeras med gruppfunktionen ALLA PÅ eller AV (belysningen vid entrésida, ytterdörr och baksida PÅ/AV samtidigt) (Ovan angivna inställningar för mottagare 1 och 3 tar upp tre programmeringsminnen medan mottagare 2 bara tar upp två programmeringsminnen. Olika kombinationer och inställningar kan slås samman och styras från sändaren.)

5 All Front garden light Front door light Front garden Back garden Back garden light Alla Belysning entrésida Belysning ytterdörr Entrésida Baksida Belysning baksida SÄNDARE SOM PASSAR TILL: LWST-605/LWST-615/WST-512 väggmonterad strömbrytare (fig. 7) Ljus kopplat till LGDR slås PÅ/AV/DÄMPAS. LMST-606 sändare med magnetisk sensor (fig. 8) monterad vid dörren. Om dörren öppnas tänds de LGDR-anslutna lamporna, och när dörren stängs släcks de. När LBST-604 ljussensor (fig. 8) står i fönstret slår den på det anslutna ljuset när det blir mörkt, och stänger automatiskt av det vid den tid som LBST-604 är inställd på. När MDT-507 IP44 rörelsedetektor är installerad utomhus, känner den av rörelser och tänder LGDR-anslutna lampor. Efter en viss förinställd tid släcks lamporna automatiskt (fig. 6).

6 TMT-502 fjärrkontroll med timer kan tända/släcka/dämpa LGDRansluten belysning samt förinställas att slå på och av LGDR-anslutna lampor en gång/dagligen/slumpvis (fig. 9). SPECIFIKATIONER IP-44 godkänd väderbeständig design Uppfyller IP44-standarden VDE-0620 Frekvens: 433,92 MHz Klassificering: Ingångssignal: 230V~, 50Hz Utgångssignal: LGDR-300: max. 300 W (glödlampa) LGDR-1000: 1000 W max. ohmsk belastning LGDR-3500: 3500 W max. ohmsk belastning PÅ/AV/DIMMER PÅ/AV PÅ/AV FELSÖKNING Ingen reaktion: Kontrollera att batterierna inte är felvända eller slut VARNING: * Placera inte två mottagare alldeles intill varandra, avståndet bör vara mer än en 1 meter. * Överbelasta inte systemet * För att säkerställa att LGDR uppfyller kravet på väderbeständighet i IP44-klassningen, måste passande vägguttag och stickpropp (t.ex. till lampan) användas.

7 Bruksanvisning MODELL: LGDR-300/1000/3500 Den intelligente, selvlærende og fjernbetjente IP44 UTENDØRSKONTAKTEN med et hengslet spesialdeksel som beskytter mot vann og støv for tryggere bruk utendørs. Flip cover LEARN BUTTON LED Deksel LÆREKNAPP Lysdiode EGENSKAPER: Selvlærende og trådløs fjernbetjening opp til 30 m (fri sikt). Selvlæringen innebærer at den kan huske 6 forskjellige kommandokoder for gruppeinnstillinger eller innstilling av stemningsscene. Brukervennlig og særpreget hengslet deksel som beskytter mot vann og støv. Værbestandig utforming som er IP44-godkjent for utendørs bruk. 67 millioner enkeltvise sikkerhetskoder for å unngå interferens med naboene. Problemfri installasjon. Ingen kabling nødvendig, bare plugg i og bruk. Kan brukes sammen med sender med full rekkevidde og lærings- og kodebyttesystem. BETJENING: SENDER LYSDEMPINGSMOTTAKER PÅ-knapp styremottaker PÅ/LYSDEMPING * Trykk på senderens PÅ-knapp to ganger lyset dempes. AV-knapp styremottaker AV Trykk igjen lyset stopper ved ønsket lysstyrke. GRUPPE-knapp ALT PÅ eller ALT AV samtidig * Start prosedyren en gang til for å dempe lyset igjen. Kanal I 1, 2, 3, 4 Kanal II 5, 6, 7, 8 PÅ/AV-MOTTAKER Kanal III 9, 10, 11, 12 * Trykk på senderens PÅ-knapp for å slå på. Kanal IV 13, 14, 15, 16 * Trykk på senderens AV-knapp for å slå av.

8 HVORDAN KODEN STILLES INN: lærefunksjon * Senderen må først programmeres med mottakeren. * Sett mottakeren i veggkontakten (figur 1). * Sett lampestøpselet i LGDR-mottakeren (figur 2). * Trykk på læreknappen på LGDR én gang (figur 3). * Når lysdioden på mottakeren begynner å blinke langsomt, trykker du på ønsket PÅ-knapp på senderen (figur 4). * Den tilkoblede lampen (figur 4) blinker to ganger som bekreftelse på koden. Deretter slutter lysdioden å blinke. * Du må huske hvilken senderknapp du har valgt for den programmerte mottakeren. HVORDAN KODEN BYTTES ELLER SLETTES: SLETT INDIVIDUELLE KODER TØM HELE MINNET * Trykk én gang på læreknappen (figur 3). * Trykk på læreknappen (figur 3) i 6 sekunder til lysdioden blinker jevnt. Lysdioden begynner å blinke langsomt. * Slipp knappen og trykk på den én gang til. * Trykk på den valgte AV-knappen på senderen (figur 5). * Den tilkoblede lampen blinker to ganger som en bekreftelse. Det programmerte minnet er tømt. Lysdioden slutter å blinke. Lysdioden slutter å blinke. * Den tilkoblede lampen (figur 5) blinker to ganger som en bekreftelse. * HELE PROGRAMMINNET I MOTTAKEREN BLIR TØMT. * Gjenta trinnene for ny programmering.

9 Blink twice ON OFF To blink PÅ AV

10 MOTTAKEREN HAR 6 MINNEINNSTILLINGER * MOTTAKERENS lærefunksjon har 6 minneinnstillinger. * Den kan programmeres etter eget ønske med spesialeffekter. Den kan programmeres til å slå PÅ en enkelt gang eller programmeres til å bytte mellom forskjellige kombinasjoner. * Dette vil si at én mottaker kan programmeres med maksimalt 6 forskjellige kombinasjoner. Eksempler (figur 6): hvis du har tre mottakere [mottaker 1: lyset i hagen foran, mottaker 2: lyset ved inngangsdøren, mottaker 3: lyset i hagen bak] Mottaker 1, 2 og 3 kan styres enkeltvis med senderknapp 1, 2, 3. Mottaker 1 og 3 kan programmeres med senderknapp 4 (lyset i hagen foran og bak PÅ/AV samtidig). Mottaker 1, 2 og 3 kan også programmeres som gruppe med gruppefunksjonen ALLE PÅ eller AV samtidig med gruppeknappen (lyset ved inngangsdøren, hagen foran og hagen bak PÅ/AV samtidig). (Ovenstående innstillinger for mottaker 1 og 3 tar opp tre programmeringsminner mens mottaker 2 bare tar opp to programmeringsminner, forskjellige kombinasjoner og innstillinger kan slås sammen og styres fra senderen.)

11 All Front garden light Front door light Front garden Back garden Back garden light Alle Lys i hagen foran Lys ved inngangsdøren Hagen foran Hagen bak Lys i hagen bak SENDER SOM PASSER TIL: LWST-605/LWST-615/WST-512 veggbryter (figur 7) installert på veggen. Lys koblet til LGDR slås PÅ/AV/DEMPES. LMST-606 sender med magnetisk føler (figur 8) installert ved døren. Åpne døren for å slå på det tilkoblede lyset. Lukk døren for å slå av det tilkoblede lyset. Når LBST-604 lysstyrkeføler (figur 8) står i vinduskarmen, slår den på det tilkoblede lyset når det blir mørkt, og slår det automatisk av når den innstilte forsinkelsestiden er omme. Når MDT-507 IP44 bevegelsesdetektor er installert utendørs, oppdager den bevegelse og slår på det tilkoblede lyset. Når forsinkelsestiden til MDT-507 er omme, slår den automatisk av det tilkoblede lyset (figur 6). TMT-502 fjernstyrt tidsbryter kan slå på/av/dempe det tilkoblede lyset, og kan forhåndsinnstilles på å slå det tilkoblede lyset på/av én gang / daglig / tilfeldig modus (figur 9).

12 SPESIFIKASJONER Værbestandig IP44-godkjent utforming. Oppfyller IP44-standarden VDE-0620 Frekvens: 433,92 MHz Klassifisering: Inngangssignal: 230 V~, 50 Hz Utgangssignal: LGDR-300: maks. 300 W (glødelampe) PÅ/AV/LYSDEMPER LGDR-1000: 1000 W maks. ohmsk belastning PÅ/AV LGDR-3500: 3500 W maks. ohmsk belastning PÅ/AV FEILSØKING Ingen reaksjon: Kontroller at batteriet er satt riktig i, og at det ikke er flatt. ADVARSEL: * Det må være en avstand på minst 1 meter mellom mottakerne. * Må ikke overbelastes. * For å sikre at LGDR oppfyller værbestandighetskravet i IP44, må passende, værbestandig veggkontakt og støpsel (for f.eks. lampe) brukes.

13 Brugsanvisning. MODEL: LGDR-300/1000/3500 Den smarte, intelligente, selvindlærende, trådløse IP44 UDENDØRS STIKKONTAKT med et særligt klaplåg udviklet til beskyttelse mod vand og støv, så den er mere sikker at anvende udendørs. EGENSKABER: Selvindlærende, trådløs og fjernstyret med en betjeningsafstand på op til 30 meter (i lige linje). Indlæringskodningen gør den i stand til at lagre seks forskellige kommandokoder til gruppe- eller atmosfæreindstillinger. Brugervenligt design med klap, der beskytter mod vand og støv. IP44-certificeret til udendørs brug. 67 millioner individuelle sikkerhedskoder, så man undgår interferens med naboerne. Problemfri installering. Ingen ledninger den skal bare sættes i stikket og bruges. Kompatibel med det fulde sortiment af indlærings- og indkodningssystemer. BETJENING: SENDER TÆND-knap modtager TÆNDER/DÆMPER SLUK-knap modtager SLUKKER GRUPPE-knap TÆND ALLE eller SLUK ALLE samtidig Kanal 1, 2, 3, 4 Kanal II 5, 6, 7, 8 Kanal III 9, 10, 11, 12 Kanal IV 13, 14, 15, 16 LYSDÆMPERMODTAGER * Tryk på senderens TÆND -knap to gange. Lyset vil dæmpes. Tryk igen. Dæmpningen standser ved ønsket lysstyrke. * Hvis du vil dæmpe igen, gentages proceduren. TÆND/SLUK-MODTAGER * Tryk på senderens TÆND -knap for at tænde. * Tryk på senderens SLUK -knap for at slukke.

14 SÅDAN INDSTILLES KODEN: indlæringsfunktion * For at komme i gang skal du programmere senderen ved hjælp af modtageren. * Modtageren sættes i stikkontakten, som er tændt (fig.1). * Sæt lampestikket i LGDR-modtageren (fig. 2). * Tryk på LGDR-modtagerens indlæringsknap én gang (fig. 3). * Modtagerens lysdiode blinker langsomt. Tryk på senderens TÆND -knap (fig. 4). * Lampen, der er forbundet til modtageren (fig. 4), blinker to gange, koden bekræftes, og lysdioden holder op med at blinke. * Husk, hvilken senderknap du valgte til den programmerede modtager. SÅDAN ÆNDRES ELLER SLETTES INDKODNINGEN: SLET ENKELT KODE SLET HELE HUKOMMELSEN * Tryk på indlæringsknappen én gang (fig. 3). Dioden blinker langsomt. * Hold indlæringsknappen inde (fig. 3) i seks sekunder, indtil dioden blinker konstant. * Tryk på senderens SLUK -knap (fig. 5). * Slip knappen, og tryk den ind igen. Den indprogrammerede hukommelse slettes. Dioden slukker. * Den forbundne lampe blinker to gange som bekræftelse. Dioden slukker. * Den forbundne lampe (fig. 5) blinker to gange som bekræftelse. * Gentag proceduren for genindstilling. *HELE DEN INDPROGRAMMEREDE HUKOMMELSE SLETTES.

15 MODTAGEREN HAR SEKS HUKOMMELSESINDSTILLINGER * MODTAGEREN med indlæringsfunktioner kan lagre seks indstillinger. * Den kan programmeres lige efter dine behov. Den kan programmeres til at tænde alle lamper samtidig eller programmeres til at skifte mellem forskellige kombinationer. * En og samme modtager kan således programmeres til maksimalt seks kombinationer. Eksempel (fig. 6): Hvis der er tre modtagere, [modtager 1 = lys i forhave, modtager 2 = lys ved hoveddør, modtager 3 = lys i baghave] Modtager 1, 2 og 3 kan styres hver for sig med senderknapperne 1, 2 og 3. Modtager 1 og 3 kan programmeres til senderknap 4 (TÆND/SLUK lys i forhave og baghave samtidig) Modtager 1, 2 og 3 kan også programmeres til at fungere som en gruppe, så alle tændes og slukkes på én knap (TÆND/SLUK lys ved hoveddør, lys i forhave og lys i baghave samtidig)

16 (Ved ovenstående programmering optager modtager 1 og modtager 3 i alt tre af de seks mulige lagringer, og modtager 2 optager kun to af lagringsmulighederne. Forskellige kombinationer og indstillinger kan slås sammen og styres med senderen). KOMPATIBELT EKSTRAUDSTYR: LWST-605/LWST-615/WST-512 vægkontakt (fig. 7) vægmonteret TÆND/SLUK/LYSDÆMPER-knap til LGDR-lyskilde.

17 LMST-606 magnetisk sensorsender (fig. 8) installeret ved dør. Åbn døren for at tænde LGDR-lyskilden. Luk døren for at slukke LGDR-lyskilden. LBST-604 lysfølsomhedssensor (fig. 8) ved vindue registrerer, når det bliver mørkt og tænder LGDR-lyskilde. LBST-604 kan desuden indstilles til automatisk at slukke for lyset efter en vis tid. MDT-507 IP44-certificeret bevægelsessensor installeret udendørs til registrering af bevægelse, så LGDR-lyskilden tændes. Efter den indstillede forsinkelse slukker MDT-507 automatisk for LGDR-lyskilden (fig. 6) TMT-502 timer-fjernbetjening kan tænde/slukke/dæmpe LGDR-lyskilden og kan indstilles til at tænde/slukke LGDR-lyskilden på et fast tidspunkt en gang om dagen eller på et vilkårligt tidspunkt (fig. 9). SPECIFIKATIONER IP44-certificeret. Standarder, der følger IP44: VDE-0620 Frekvens: 433,92 MHz Belastning: Tilførsel: 230 V~, 50 Hz Effekt: LGDR-300: 300 W maks. (glødelampe) TÆND/SLUK/DÆMPNING LGDR-1000: 1000 W maks. kapacitiv belastning TÆND/SLUK LGDR-3500: 3500 W maks. kapacitiv belastning TÆND/SLUK FEJLFINDING Tænder ikke: Kontroller, at batterierne vender korrekt, eller om batterierne er flade. ADVARSEL: * Placer ikke to modtagere ved siden af hinanden afstanden skal være over en meter. * Må ikke overbelastes. * For at sikre, at LGDR fungerer sammen med den IP44-certificerede, vejrbestandige stikkontakt og den vejrbestandige belastning (f.eks. en lampe), kræves der en stikprop.

18 Käyttöohje. MALLI: LGDR-300/1000/3500 Ohjelmoitava ja langaton IP44-ULKOPISTORASIA, jonka vedeltä ja pölyltä suojaavan kannen avulla valaisinjärjestelmää voi käyttää ulkotiloissa. OMINAISUUDET: Ohjelmoitava lähetin, jonka toimintasäde on jopa 30 metriä. Lähettimeen voi ohjelmoida kuusi erilaista himmennys- tai kytkentävaihtoehtoa. Pistorasian kansi suojaa pistoketta vedeltä ja pölyltä. Pistorasialla on IP44-luokitus, jolloin se sopii ulkokäyttöön. Laitteeseen on mahdollista syöttää 67 miljoonaa erilaista suojauskoodia. Sujuva asennus. Ei johdotusta, helppo kytkeä. Toimii ohjelmoitavan lähettimen avulla. KÄYTTÖ: LÄHETIN HIMMENNYSVASTAANOTIN ON-painike kytkee vastaanottimen PÄÄLLE tai HIMMENNYSTILAAN. * Kun lähettimen ON-painiketta painetaan kahdesti, valo alkaa OFF-painike kytkee kaikki toiminnot POIS PÄÄLTÄ. himmentyä. Kun painiketta painetaan uudelleen, valo jää palamaan GROUP-painike kytkee kaikki valaisimet PÄÄLLE tai POIS samanaikaisesti. valitulla kirkkaudella. Kanava I - 1, 2, 3, 4 * Himmennä valoja lisää toistamalla vaiheet. Kanava II 5, 6, 7, 8 Kanava III 9, 10, 11, 12 VASTAANOTTIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS Kanava IV 13, 14, 15, 16 * Vastaanotin kytketään päälle painamalla lähettimen ON-painiketta. * Vastaanotin kytketään pois päältä painamalla lähettimen OFFpainiketta.

19 MUISTIPAIKAN ASETUS * Aluksi lähetin viritetään toimimaan vastaanottimen kanssa. * Kytke vastaanotin pistorasiaan (kuva 1). * Kytke valaisimen pistoke vastaanottimeen (kuva 2). * Paina vastaanottimen virityspainiketta (kuva 3). * Vastaanottimen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Paina haluamasi muistipaikan ON-painiketta (kuva 4). * Vastaanottimeen kytketty valaisin (kuva 4) vilkkuu kahdesti, muistipaikka vahvistetaan ja vastaanottimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta. * Paina mieleesi ohjelmoimasi muistipaikan painike. MUISTIPAIKAN VAIHTAMINEN TAI POISTAMINEN: YKSITTÄISEN MUISTIPAIKAN POISTAMINEN KAIKKIEN MUISTIPAIKKOJEN POISTAMINEN * Paina virityspainiketta kerran. Merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. * Paina virityspainiketta (kuva 3) 6 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo * Paina haluamasi muistipaikan OFF-painiketta (kuva 5), jolloin vilkkuu nopeasti. ohjelmoitu muistipaikka tyhjenee. Vastaanottimen merkkivalo * Vapauta painike ja paina sitä uudelleen kerran. lakkaa vilkkumasta. * Vastaanottimeen kytketty valaisin vilkkuu kahdesti vahvistuksen * Vastaanottimeen kytketty valaisin (kuva 5) vilkkuu kahdesti Vastaanottimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta. vahvistuksen merkiksi. * Kaikki vastaanottimeen ohjelmoidut muistipaikat tyhjenevät. * Voit ohjelmoida muistipaikan uudelleen.

20 VASTAANOTTIMESSA ON KUUSI MUISTIPAIKKAA * Viritystoiminnolla varustetussa vastaanottimessa on kuusi muistipaikkaa. * Vastaanotin voidaan ohjelmoida toimimaan halutulla tavalla. Se voidaan ohjelmoida kytkemään yksittäinen valaisin PÄÄLLE tiettyyn aikaan tai siihen voidaan ohjelmoida erilaisia kytkentäyhdistelmiä. * Vastaanottimeen voidaan ohjelmoida enintään kuusi erilaista yhdistelmää. Esimerkki (kuva 6): Kolme valaisinta (vastaanotin 1 = etupihan valaisin, vastaanotin 2 = etuoven valaisin, vastaanotin 3 = takapihan valaisin). Kutakin valaisinta voidaan ohjata erikseen lähettimen painikkeilla 1, 2 ja 3. Valaisimet 1 ja 3 voidaan ohjelmoida toimimaan lähettimen painikkeella 4 (etupihan valaisin ja takapihan valaisin kytketään PÄÄLLE ja POIS samanaikaisesti). Valaisimet 1, 2 ja 3 voidaan myös ohjelmoida ryhmäpainikkeella ohjattavaksi ryhmäksi (etuoven valaisin, etupihan valaisin ja takapihan valaisin kytketään PÄÄLLE ja POIS samanaikaisesti). Edellä olevissa esimerkeissä asetus 1 ja 3 vaativat kolme muistipaikkaa ja asetus 2 kaksi muistipaikkaa. Erilaiset asetukset ja ryhmät voidaan asettaa lähettimestä.

21 KÄYTTÖ LÄHETIN: LWST-605/LWST-615/WST-512: seinäkatkaisija (kuva 7), josta valaisimet voi kytkeä PÄÄLLE tai POIS tai HIMMENTÄÄ.

22 LMST-606: magneettianturi (kuva 8), joka asennetaan ovelle. Valot kytkeytyvät päälle, kun ovi avataan. Valot kytkeytyvät pois päältä, kun ovi suljetaan. LBST-604: kirkkausanturi (kuva 8), joka sijoitetaan ikkunan lähelle. Anturi tunnistaa valon vähenemisen, jolloin valot syttyvät. Valot voi myös asettaa kytkeytymään pois päältä viiveellä. MDT-507: IP44-liikkeentunnistin, joka sijoitetaan ulos. Valot voi myös asettaa kytkeytymään pois päältä viiveeltä (kuva 6). TMT-502: lähetin, joka asettaa valot päälle tai pois tai himmentää ne. Valot voi myös asettaa kytkeytymään päälle haluttuun aikaan kerran, päivittäin tai satunnaisesti (kuva 9). TEKNISET TIEDOT IP44-luokitus (vedenkestävä). IP44-luokituksen vaatimukset: VDE Taajuus: 433,92 MHz Teho: Syöttöteho: 230 V~, 50 Hz Lähtöteho: LGDR-300: enintään 300 W (hehkulamppu) PÄÄLLE/POIS/HIMMENNIN LGDR-1000: enintään 1000 W (resistiivinen kuorma) PÄÄLLE/POIS LGDR-3500: enintään 3500 W (resistiivinen kuorma) PÄÄLLE/POIS VIANETSINTÄ Vastaanotin ei käynnisty: tarkista, että paristo on oikein päin ja että siinä on virtaa. HUOMIO: * Valaisimien välisen etäisyyden on oltava vähintään 1 metri. * Ei saa ylikuormittaa. * Varmista, että myös valaisimen pistoke ja lamppu ovat vedenkestäviä.

23

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska................. 3 Dansk................. 10 Norsk..................17 Suomi................. 24 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

Handlampor, LED/Håndlygter, LED

Handlampor, LED/Håndlygter, LED Peli lampor 1975 startades tillverkningen av vattentäta lampor i ett bakgårdsgarage i Kalifornien. Det var ett brinnande intresse, en hobby, som fick Dave Parker att utveckla lamporna för undervattensbruk.

Læs mere

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Du skal bruge manuel opsætning, hvis du vil sætte flere højttalere/subwoofere op til den samme lydkanal. I denne vejledning beskrives

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Logitech Alert Video Security System

Logitech Alert Video Security System Logitech Alert Video Security System Svenska Logitech Alert Videoövervakningssystem Dansk Logitech Alert Videoovervågningssystem Norsk Logitech Alert Videoovervåkningssystem Suomi Logitech Alert Kameravalvontajärjestelmä

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere