Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500"

Transkript

1 Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500 Ett smart och intelligent, trådlöst, självlärande system IP44 UTOMHUSKONTAKT, med uppfällbart lock som skyddar mot damm och vatten för säkrare användning utomhus Flip cover LEARN BUTTON LED Uppfällbart lock INLÄRNINGSKNAPP LED-lampa EGENSKAPER: Självinlärande och trådlös fjärrstyrning på upp till 30 m (fri sikt mellan sändare/mottagare) Självinlärningen innebär att den kan minnas 6 olika styrkoder och gruppinställningar eller speciella inställningar Lätt att använda och försedd med ett uppfällbart lock som skyddar mot damm och vatten Väderbeständig design som gör att IP44 är godkänd för utomhusbruk 67 miljoner individuella säkerhetskoder som gör att grannarna inte blir störda Problemfri installation. Inga ledningar, bara att plugga in och använda. Kan användas tillsammans med sändare med full räckvidd och system för inlärning och kodbyte FUNKTIONER: SÄNDARE PÅ-knapp styr mottagare AV/DIMMER AV-knapp styr mottagare AV GRUPP-knappp ALLA PÅ eller ALLA AV på samma gång Kanal I 1, 2, 3, 4 DIMMER-MOTTAGARE * Tryck två gånger på sändarknappens PÅ-knapp så dämpas ljuset, tryck igen så stannar ljusstyrkan på önskad ljusstyrka. * För att dämpa ljuset ytterligare upprepar du proceduren.

2 Kanal II 5, 6, 7, 8 PÅ/AV-MOTTAGARE Kanal III 9, 10, 11, 12 * Tryck på sändarens PÅ-knapp för att slå på mottagaren. Kanal IV 13, 14, 15, 16 * Tryck på sändarens AV-knapp för att slå av mottagaren. SÅ HÄR STÄLLER DU IN KODEN: inlärningsfunktion * Först programmerar du din sändare med mottagaren. * Sätt in mottagaren i eluttaget (fig.1). * Sätt i lampans kontakt i LGDR-mottagaren (fig. 2). * Tryck en gång på mottagarens inlärningsknapp (fig. 3). * När LED-lampan på mottagaren börjar blinka långsamt, trycker du på önskad PÅ-knapp på sändaren (fig. 4) * Den anslutna lampan (fig. 4) blinkar nu två gånger som bekräftelse på kodningen, varefter LED-lampan slutar att blinka. * Kom ihåg vilken av sändarens knappar du har valt för den programmerade mottagaren. ATT ÄNDRA ELLER TA BORT EN KOD: TA BORT INDIVIDUELLA KODER TÖM HELA MINNET * Tryck en gång på mottagarens inlärningsknapp (fig. 3) Tryck på mottagarens inlärningsknapp (fig. 3) i 6 sek. tills LED-lampan blinkar hela tiden. LED-lampan börjar blinka långsamt. * Släpp knappen och tryck in den en gång till. * Tryck på vald AV-knapp på sändaren (fig. 5). * Den anslutna lampan blinkar nu två gånger som bekräftelse. Det programmerade minnet töms. LED-lampan slutar att blinka. LED-lampan slutar att blinka. Den anslutna lampan (fig. 5) blinkar nu två gånger som bekräftelse. *HELA PROGRAMMET I MOTTAGAREN TÖMS. * Upprepa stegen för ny programmering.

3 Blink twice ON OFF Två blinkningar PÅ AV

4 MOTTAGAREN HAR SEX MINNESINSTÄLLNINGAR * MOTTAGARENS inlärningsfunktion rymmer 6 olika minnesinställningar. * Den kan programmeras med specialeffekter enligt dina önskemål. Du kan t.ex. programmeras att slå PÅ en gång eller att växla mellan olika kombinationer. * En mottagare kan alltså programmeras med upp till 6 olika kombinationer. Exempel (fig. 6): Du har 3 mottagare, [mottagare 1 = belysning entrésida, mottagare 2 = belysning ytterdörr, mottagare 3 = belysning baksida] Mottagare 1, 2, 3 kan styras individuellt med sändarknapparna 1, 2, 3. Mottagare 1, 3 kan programmeras med sändarknapp 4, (belysning entrésida och belysning baksida PÅ/AV samtidigt) Mottagare 1, 2, 3 kan också programmeras med gruppfunktionen ALLA PÅ eller AV (belysningen vid entrésida, ytterdörr och baksida PÅ/AV samtidigt) (Ovan angivna inställningar för mottagare 1 och 3 tar upp tre programmeringsminnen medan mottagare 2 bara tar upp två programmeringsminnen. Olika kombinationer och inställningar kan slås samman och styras från sändaren.)

5 All Front garden light Front door light Front garden Back garden Back garden light Alla Belysning entrésida Belysning ytterdörr Entrésida Baksida Belysning baksida SÄNDARE SOM PASSAR TILL: LWST-605/LWST-615/WST-512 väggmonterad strömbrytare (fig. 7) Ljus kopplat till LGDR slås PÅ/AV/DÄMPAS. LMST-606 sändare med magnetisk sensor (fig. 8) monterad vid dörren. Om dörren öppnas tänds de LGDR-anslutna lamporna, och när dörren stängs släcks de. När LBST-604 ljussensor (fig. 8) står i fönstret slår den på det anslutna ljuset när det blir mörkt, och stänger automatiskt av det vid den tid som LBST-604 är inställd på. När MDT-507 IP44 rörelsedetektor är installerad utomhus, känner den av rörelser och tänder LGDR-anslutna lampor. Efter en viss förinställd tid släcks lamporna automatiskt (fig. 6).

6 TMT-502 fjärrkontroll med timer kan tända/släcka/dämpa LGDRansluten belysning samt förinställas att slå på och av LGDR-anslutna lampor en gång/dagligen/slumpvis (fig. 9). SPECIFIKATIONER IP-44 godkänd väderbeständig design Uppfyller IP44-standarden VDE-0620 Frekvens: 433,92 MHz Klassificering: Ingångssignal: 230V~, 50Hz Utgångssignal: LGDR-300: max. 300 W (glödlampa) LGDR-1000: 1000 W max. ohmsk belastning LGDR-3500: 3500 W max. ohmsk belastning PÅ/AV/DIMMER PÅ/AV PÅ/AV FELSÖKNING Ingen reaktion: Kontrollera att batterierna inte är felvända eller slut VARNING: * Placera inte två mottagare alldeles intill varandra, avståndet bör vara mer än en 1 meter. * Överbelasta inte systemet * För att säkerställa att LGDR uppfyller kravet på väderbeständighet i IP44-klassningen, måste passande vägguttag och stickpropp (t.ex. till lampan) användas.

7 Bruksanvisning MODELL: LGDR-300/1000/3500 Den intelligente, selvlærende og fjernbetjente IP44 UTENDØRSKONTAKTEN med et hengslet spesialdeksel som beskytter mot vann og støv for tryggere bruk utendørs. Flip cover LEARN BUTTON LED Deksel LÆREKNAPP Lysdiode EGENSKAPER: Selvlærende og trådløs fjernbetjening opp til 30 m (fri sikt). Selvlæringen innebærer at den kan huske 6 forskjellige kommandokoder for gruppeinnstillinger eller innstilling av stemningsscene. Brukervennlig og særpreget hengslet deksel som beskytter mot vann og støv. Værbestandig utforming som er IP44-godkjent for utendørs bruk. 67 millioner enkeltvise sikkerhetskoder for å unngå interferens med naboene. Problemfri installasjon. Ingen kabling nødvendig, bare plugg i og bruk. Kan brukes sammen med sender med full rekkevidde og lærings- og kodebyttesystem. BETJENING: SENDER LYSDEMPINGSMOTTAKER PÅ-knapp styremottaker PÅ/LYSDEMPING * Trykk på senderens PÅ-knapp to ganger lyset dempes. AV-knapp styremottaker AV Trykk igjen lyset stopper ved ønsket lysstyrke. GRUPPE-knapp ALT PÅ eller ALT AV samtidig * Start prosedyren en gang til for å dempe lyset igjen. Kanal I 1, 2, 3, 4 Kanal II 5, 6, 7, 8 PÅ/AV-MOTTAKER Kanal III 9, 10, 11, 12 * Trykk på senderens PÅ-knapp for å slå på. Kanal IV 13, 14, 15, 16 * Trykk på senderens AV-knapp for å slå av.

8 HVORDAN KODEN STILLES INN: lærefunksjon * Senderen må først programmeres med mottakeren. * Sett mottakeren i veggkontakten (figur 1). * Sett lampestøpselet i LGDR-mottakeren (figur 2). * Trykk på læreknappen på LGDR én gang (figur 3). * Når lysdioden på mottakeren begynner å blinke langsomt, trykker du på ønsket PÅ-knapp på senderen (figur 4). * Den tilkoblede lampen (figur 4) blinker to ganger som bekreftelse på koden. Deretter slutter lysdioden å blinke. * Du må huske hvilken senderknapp du har valgt for den programmerte mottakeren. HVORDAN KODEN BYTTES ELLER SLETTES: SLETT INDIVIDUELLE KODER TØM HELE MINNET * Trykk én gang på læreknappen (figur 3). * Trykk på læreknappen (figur 3) i 6 sekunder til lysdioden blinker jevnt. Lysdioden begynner å blinke langsomt. * Slipp knappen og trykk på den én gang til. * Trykk på den valgte AV-knappen på senderen (figur 5). * Den tilkoblede lampen blinker to ganger som en bekreftelse. Det programmerte minnet er tømt. Lysdioden slutter å blinke. Lysdioden slutter å blinke. * Den tilkoblede lampen (figur 5) blinker to ganger som en bekreftelse. * HELE PROGRAMMINNET I MOTTAKEREN BLIR TØMT. * Gjenta trinnene for ny programmering.

9 Blink twice ON OFF To blink PÅ AV

10 MOTTAKEREN HAR 6 MINNEINNSTILLINGER * MOTTAKERENS lærefunksjon har 6 minneinnstillinger. * Den kan programmeres etter eget ønske med spesialeffekter. Den kan programmeres til å slå PÅ en enkelt gang eller programmeres til å bytte mellom forskjellige kombinasjoner. * Dette vil si at én mottaker kan programmeres med maksimalt 6 forskjellige kombinasjoner. Eksempler (figur 6): hvis du har tre mottakere [mottaker 1: lyset i hagen foran, mottaker 2: lyset ved inngangsdøren, mottaker 3: lyset i hagen bak] Mottaker 1, 2 og 3 kan styres enkeltvis med senderknapp 1, 2, 3. Mottaker 1 og 3 kan programmeres med senderknapp 4 (lyset i hagen foran og bak PÅ/AV samtidig). Mottaker 1, 2 og 3 kan også programmeres som gruppe med gruppefunksjonen ALLE PÅ eller AV samtidig med gruppeknappen (lyset ved inngangsdøren, hagen foran og hagen bak PÅ/AV samtidig). (Ovenstående innstillinger for mottaker 1 og 3 tar opp tre programmeringsminner mens mottaker 2 bare tar opp to programmeringsminner, forskjellige kombinasjoner og innstillinger kan slås sammen og styres fra senderen.)

11 All Front garden light Front door light Front garden Back garden Back garden light Alle Lys i hagen foran Lys ved inngangsdøren Hagen foran Hagen bak Lys i hagen bak SENDER SOM PASSER TIL: LWST-605/LWST-615/WST-512 veggbryter (figur 7) installert på veggen. Lys koblet til LGDR slås PÅ/AV/DEMPES. LMST-606 sender med magnetisk føler (figur 8) installert ved døren. Åpne døren for å slå på det tilkoblede lyset. Lukk døren for å slå av det tilkoblede lyset. Når LBST-604 lysstyrkeføler (figur 8) står i vinduskarmen, slår den på det tilkoblede lyset når det blir mørkt, og slår det automatisk av når den innstilte forsinkelsestiden er omme. Når MDT-507 IP44 bevegelsesdetektor er installert utendørs, oppdager den bevegelse og slår på det tilkoblede lyset. Når forsinkelsestiden til MDT-507 er omme, slår den automatisk av det tilkoblede lyset (figur 6). TMT-502 fjernstyrt tidsbryter kan slå på/av/dempe det tilkoblede lyset, og kan forhåndsinnstilles på å slå det tilkoblede lyset på/av én gang / daglig / tilfeldig modus (figur 9).

12 SPESIFIKASJONER Værbestandig IP44-godkjent utforming. Oppfyller IP44-standarden VDE-0620 Frekvens: 433,92 MHz Klassifisering: Inngangssignal: 230 V~, 50 Hz Utgangssignal: LGDR-300: maks. 300 W (glødelampe) PÅ/AV/LYSDEMPER LGDR-1000: 1000 W maks. ohmsk belastning PÅ/AV LGDR-3500: 3500 W maks. ohmsk belastning PÅ/AV FEILSØKING Ingen reaksjon: Kontroller at batteriet er satt riktig i, og at det ikke er flatt. ADVARSEL: * Det må være en avstand på minst 1 meter mellom mottakerne. * Må ikke overbelastes. * For å sikre at LGDR oppfyller værbestandighetskravet i IP44, må passende, værbestandig veggkontakt og støpsel (for f.eks. lampe) brukes.

13 Brugsanvisning. MODEL: LGDR-300/1000/3500 Den smarte, intelligente, selvindlærende, trådløse IP44 UDENDØRS STIKKONTAKT med et særligt klaplåg udviklet til beskyttelse mod vand og støv, så den er mere sikker at anvende udendørs. EGENSKABER: Selvindlærende, trådløs og fjernstyret med en betjeningsafstand på op til 30 meter (i lige linje). Indlæringskodningen gør den i stand til at lagre seks forskellige kommandokoder til gruppe- eller atmosfæreindstillinger. Brugervenligt design med klap, der beskytter mod vand og støv. IP44-certificeret til udendørs brug. 67 millioner individuelle sikkerhedskoder, så man undgår interferens med naboerne. Problemfri installering. Ingen ledninger den skal bare sættes i stikket og bruges. Kompatibel med det fulde sortiment af indlærings- og indkodningssystemer. BETJENING: SENDER TÆND-knap modtager TÆNDER/DÆMPER SLUK-knap modtager SLUKKER GRUPPE-knap TÆND ALLE eller SLUK ALLE samtidig Kanal 1, 2, 3, 4 Kanal II 5, 6, 7, 8 Kanal III 9, 10, 11, 12 Kanal IV 13, 14, 15, 16 LYSDÆMPERMODTAGER * Tryk på senderens TÆND -knap to gange. Lyset vil dæmpes. Tryk igen. Dæmpningen standser ved ønsket lysstyrke. * Hvis du vil dæmpe igen, gentages proceduren. TÆND/SLUK-MODTAGER * Tryk på senderens TÆND -knap for at tænde. * Tryk på senderens SLUK -knap for at slukke.

14 SÅDAN INDSTILLES KODEN: indlæringsfunktion * For at komme i gang skal du programmere senderen ved hjælp af modtageren. * Modtageren sættes i stikkontakten, som er tændt (fig.1). * Sæt lampestikket i LGDR-modtageren (fig. 2). * Tryk på LGDR-modtagerens indlæringsknap én gang (fig. 3). * Modtagerens lysdiode blinker langsomt. Tryk på senderens TÆND -knap (fig. 4). * Lampen, der er forbundet til modtageren (fig. 4), blinker to gange, koden bekræftes, og lysdioden holder op med at blinke. * Husk, hvilken senderknap du valgte til den programmerede modtager. SÅDAN ÆNDRES ELLER SLETTES INDKODNINGEN: SLET ENKELT KODE SLET HELE HUKOMMELSEN * Tryk på indlæringsknappen én gang (fig. 3). Dioden blinker langsomt. * Hold indlæringsknappen inde (fig. 3) i seks sekunder, indtil dioden blinker konstant. * Tryk på senderens SLUK -knap (fig. 5). * Slip knappen, og tryk den ind igen. Den indprogrammerede hukommelse slettes. Dioden slukker. * Den forbundne lampe blinker to gange som bekræftelse. Dioden slukker. * Den forbundne lampe (fig. 5) blinker to gange som bekræftelse. * Gentag proceduren for genindstilling. *HELE DEN INDPROGRAMMEREDE HUKOMMELSE SLETTES.

15 MODTAGEREN HAR SEKS HUKOMMELSESINDSTILLINGER * MODTAGEREN med indlæringsfunktioner kan lagre seks indstillinger. * Den kan programmeres lige efter dine behov. Den kan programmeres til at tænde alle lamper samtidig eller programmeres til at skifte mellem forskellige kombinationer. * En og samme modtager kan således programmeres til maksimalt seks kombinationer. Eksempel (fig. 6): Hvis der er tre modtagere, [modtager 1 = lys i forhave, modtager 2 = lys ved hoveddør, modtager 3 = lys i baghave] Modtager 1, 2 og 3 kan styres hver for sig med senderknapperne 1, 2 og 3. Modtager 1 og 3 kan programmeres til senderknap 4 (TÆND/SLUK lys i forhave og baghave samtidig) Modtager 1, 2 og 3 kan også programmeres til at fungere som en gruppe, så alle tændes og slukkes på én knap (TÆND/SLUK lys ved hoveddør, lys i forhave og lys i baghave samtidig)

16 (Ved ovenstående programmering optager modtager 1 og modtager 3 i alt tre af de seks mulige lagringer, og modtager 2 optager kun to af lagringsmulighederne. Forskellige kombinationer og indstillinger kan slås sammen og styres med senderen). KOMPATIBELT EKSTRAUDSTYR: LWST-605/LWST-615/WST-512 vægkontakt (fig. 7) vægmonteret TÆND/SLUK/LYSDÆMPER-knap til LGDR-lyskilde.

17 LMST-606 magnetisk sensorsender (fig. 8) installeret ved dør. Åbn døren for at tænde LGDR-lyskilden. Luk døren for at slukke LGDR-lyskilden. LBST-604 lysfølsomhedssensor (fig. 8) ved vindue registrerer, når det bliver mørkt og tænder LGDR-lyskilde. LBST-604 kan desuden indstilles til automatisk at slukke for lyset efter en vis tid. MDT-507 IP44-certificeret bevægelsessensor installeret udendørs til registrering af bevægelse, så LGDR-lyskilden tændes. Efter den indstillede forsinkelse slukker MDT-507 automatisk for LGDR-lyskilden (fig. 6) TMT-502 timer-fjernbetjening kan tænde/slukke/dæmpe LGDR-lyskilden og kan indstilles til at tænde/slukke LGDR-lyskilden på et fast tidspunkt en gang om dagen eller på et vilkårligt tidspunkt (fig. 9). SPECIFIKATIONER IP44-certificeret. Standarder, der følger IP44: VDE-0620 Frekvens: 433,92 MHz Belastning: Tilførsel: 230 V~, 50 Hz Effekt: LGDR-300: 300 W maks. (glødelampe) TÆND/SLUK/DÆMPNING LGDR-1000: 1000 W maks. kapacitiv belastning TÆND/SLUK LGDR-3500: 3500 W maks. kapacitiv belastning TÆND/SLUK FEJLFINDING Tænder ikke: Kontroller, at batterierne vender korrekt, eller om batterierne er flade. ADVARSEL: * Placer ikke to modtagere ved siden af hinanden afstanden skal være over en meter. * Må ikke overbelastes. * For at sikre, at LGDR fungerer sammen med den IP44-certificerede, vejrbestandige stikkontakt og den vejrbestandige belastning (f.eks. en lampe), kræves der en stikprop.

18 Käyttöohje. MALLI: LGDR-300/1000/3500 Ohjelmoitava ja langaton IP44-ULKOPISTORASIA, jonka vedeltä ja pölyltä suojaavan kannen avulla valaisinjärjestelmää voi käyttää ulkotiloissa. OMINAISUUDET: Ohjelmoitava lähetin, jonka toimintasäde on jopa 30 metriä. Lähettimeen voi ohjelmoida kuusi erilaista himmennys- tai kytkentävaihtoehtoa. Pistorasian kansi suojaa pistoketta vedeltä ja pölyltä. Pistorasialla on IP44-luokitus, jolloin se sopii ulkokäyttöön. Laitteeseen on mahdollista syöttää 67 miljoonaa erilaista suojauskoodia. Sujuva asennus. Ei johdotusta, helppo kytkeä. Toimii ohjelmoitavan lähettimen avulla. KÄYTTÖ: LÄHETIN HIMMENNYSVASTAANOTIN ON-painike kytkee vastaanottimen PÄÄLLE tai HIMMENNYSTILAAN. * Kun lähettimen ON-painiketta painetaan kahdesti, valo alkaa OFF-painike kytkee kaikki toiminnot POIS PÄÄLTÄ. himmentyä. Kun painiketta painetaan uudelleen, valo jää palamaan GROUP-painike kytkee kaikki valaisimet PÄÄLLE tai POIS samanaikaisesti. valitulla kirkkaudella. Kanava I - 1, 2, 3, 4 * Himmennä valoja lisää toistamalla vaiheet. Kanava II 5, 6, 7, 8 Kanava III 9, 10, 11, 12 VASTAANOTTIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS Kanava IV 13, 14, 15, 16 * Vastaanotin kytketään päälle painamalla lähettimen ON-painiketta. * Vastaanotin kytketään pois päältä painamalla lähettimen OFFpainiketta.

19 MUISTIPAIKAN ASETUS * Aluksi lähetin viritetään toimimaan vastaanottimen kanssa. * Kytke vastaanotin pistorasiaan (kuva 1). * Kytke valaisimen pistoke vastaanottimeen (kuva 2). * Paina vastaanottimen virityspainiketta (kuva 3). * Vastaanottimen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Paina haluamasi muistipaikan ON-painiketta (kuva 4). * Vastaanottimeen kytketty valaisin (kuva 4) vilkkuu kahdesti, muistipaikka vahvistetaan ja vastaanottimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta. * Paina mieleesi ohjelmoimasi muistipaikan painike. MUISTIPAIKAN VAIHTAMINEN TAI POISTAMINEN: YKSITTÄISEN MUISTIPAIKAN POISTAMINEN KAIKKIEN MUISTIPAIKKOJEN POISTAMINEN * Paina virityspainiketta kerran. Merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. * Paina virityspainiketta (kuva 3) 6 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo * Paina haluamasi muistipaikan OFF-painiketta (kuva 5), jolloin vilkkuu nopeasti. ohjelmoitu muistipaikka tyhjenee. Vastaanottimen merkkivalo * Vapauta painike ja paina sitä uudelleen kerran. lakkaa vilkkumasta. * Vastaanottimeen kytketty valaisin vilkkuu kahdesti vahvistuksen * Vastaanottimeen kytketty valaisin (kuva 5) vilkkuu kahdesti Vastaanottimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta. vahvistuksen merkiksi. * Kaikki vastaanottimeen ohjelmoidut muistipaikat tyhjenevät. * Voit ohjelmoida muistipaikan uudelleen.

20 VASTAANOTTIMESSA ON KUUSI MUISTIPAIKKAA * Viritystoiminnolla varustetussa vastaanottimessa on kuusi muistipaikkaa. * Vastaanotin voidaan ohjelmoida toimimaan halutulla tavalla. Se voidaan ohjelmoida kytkemään yksittäinen valaisin PÄÄLLE tiettyyn aikaan tai siihen voidaan ohjelmoida erilaisia kytkentäyhdistelmiä. * Vastaanottimeen voidaan ohjelmoida enintään kuusi erilaista yhdistelmää. Esimerkki (kuva 6): Kolme valaisinta (vastaanotin 1 = etupihan valaisin, vastaanotin 2 = etuoven valaisin, vastaanotin 3 = takapihan valaisin). Kutakin valaisinta voidaan ohjata erikseen lähettimen painikkeilla 1, 2 ja 3. Valaisimet 1 ja 3 voidaan ohjelmoida toimimaan lähettimen painikkeella 4 (etupihan valaisin ja takapihan valaisin kytketään PÄÄLLE ja POIS samanaikaisesti). Valaisimet 1, 2 ja 3 voidaan myös ohjelmoida ryhmäpainikkeella ohjattavaksi ryhmäksi (etuoven valaisin, etupihan valaisin ja takapihan valaisin kytketään PÄÄLLE ja POIS samanaikaisesti). Edellä olevissa esimerkeissä asetus 1 ja 3 vaativat kolme muistipaikkaa ja asetus 2 kaksi muistipaikkaa. Erilaiset asetukset ja ryhmät voidaan asettaa lähettimestä.

21 KÄYTTÖ LÄHETIN: LWST-605/LWST-615/WST-512: seinäkatkaisija (kuva 7), josta valaisimet voi kytkeä PÄÄLLE tai POIS tai HIMMENTÄÄ.

22 LMST-606: magneettianturi (kuva 8), joka asennetaan ovelle. Valot kytkeytyvät päälle, kun ovi avataan. Valot kytkeytyvät pois päältä, kun ovi suljetaan. LBST-604: kirkkausanturi (kuva 8), joka sijoitetaan ikkunan lähelle. Anturi tunnistaa valon vähenemisen, jolloin valot syttyvät. Valot voi myös asettaa kytkeytymään pois päältä viiveellä. MDT-507: IP44-liikkeentunnistin, joka sijoitetaan ulos. Valot voi myös asettaa kytkeytymään pois päältä viiveeltä (kuva 6). TMT-502: lähetin, joka asettaa valot päälle tai pois tai himmentää ne. Valot voi myös asettaa kytkeytymään päälle haluttuun aikaan kerran, päivittäin tai satunnaisesti (kuva 9). TEKNISET TIEDOT IP44-luokitus (vedenkestävä). IP44-luokituksen vaatimukset: VDE Taajuus: 433,92 MHz Teho: Syöttöteho: 230 V~, 50 Hz Lähtöteho: LGDR-300: enintään 300 W (hehkulamppu) PÄÄLLE/POIS/HIMMENNIN LGDR-1000: enintään 1000 W (resistiivinen kuorma) PÄÄLLE/POIS LGDR-3500: enintään 3500 W (resistiivinen kuorma) PÄÄLLE/POIS VIANETSINTÄ Vastaanotin ei käynnisty: tarkista, että paristo on oikein päin ja että siinä on virtaa. HUOMIO: * Valaisimien välisen etäisyyden on oltava vähintään 1 metri. * Ei saa ylikuormittaa. * Varmista, että myös valaisimen pistoke ja lamppu ovat vedenkestäviä.

23

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

io-homecontrol by Somfy Installationsguide

io-homecontrol by Somfy Installationsguide io-homecontrol by Somfy Installationsguide DK Indholdsfortegnelse 2 vejs-programmering Fjernbetjening Easy Sun io...3 Programmering af Sunea io... 8 Justerbar dugspænding, nederste grænsestilling...14

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB

Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Can be used with SafeHome Wireless Alarm System Please save this manual for future use. The package includes Smoke detector with mounting plate Screws

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Roth QuickStop. Living full of energy. Installation 1/10

Roth QuickStop. Living full of energy. Installation 1/10 Roth QuickStop Installation Living full of energy 1/10 Installation QuickStop (DK) Roth QuickStop er beregnet til at beskytte boliger mod vandskader og består af en trådløs vandsensor med en valgfri 4

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Wireless oven and Barbeque thermometer

Wireless oven and Barbeque thermometer Wireless oven and Barbeque thermometer For accurate and easy cooking Wireless transmitter Choose meat type/taste level Resistant up to 380 C Timer function Bruksanvisning - svenska... sida 3-12 Brugsanvisning

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Du skal bruge manuel opsætning, hvis du vil sætte flere højttalere/subwoofere op til den samme lydkanal. I denne vejledning beskrives

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold Smart stikkontakt Lyninstallationsguide CD med hurtig installationsvejledning I-2. Frontpanel Strømlysdioder

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk Epilepsi/krampealarm EPI-2000 Otte gode grunde til at vælge EPI-2000 Epilepsi-/ krampealarm fra KNOP ELEKTRONIK i Struer. 1. Indbygget rysteføler. 2. Tilslutning for ekstern føler EPI-2000S. 3. Indbygget

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer

Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer Døgnure, trappeautomater og skumringsrelæer Effektivitet til fingerspidserne! P116856 P116867 P111639 P93585 P111637 P111642 P111644 P111643 P111648 P111646 P116862 P111612 P111624 Intuitive døgnure Med

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere