Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500"

Transkript

1 Bruksanvisning. MODELL: LGDR-300/1000/3500 Ett smart och intelligent, trådlöst, självlärande system IP44 UTOMHUSKONTAKT, med uppfällbart lock som skyddar mot damm och vatten för säkrare användning utomhus Flip cover LEARN BUTTON LED Uppfällbart lock INLÄRNINGSKNAPP LED-lampa EGENSKAPER: Självinlärande och trådlös fjärrstyrning på upp till 30 m (fri sikt mellan sändare/mottagare) Självinlärningen innebär att den kan minnas 6 olika styrkoder och gruppinställningar eller speciella inställningar Lätt att använda och försedd med ett uppfällbart lock som skyddar mot damm och vatten Väderbeständig design som gör att IP44 är godkänd för utomhusbruk 67 miljoner individuella säkerhetskoder som gör att grannarna inte blir störda Problemfri installation. Inga ledningar, bara att plugga in och använda. Kan användas tillsammans med sändare med full räckvidd och system för inlärning och kodbyte FUNKTIONER: SÄNDARE PÅ-knapp styr mottagare AV/DIMMER AV-knapp styr mottagare AV GRUPP-knappp ALLA PÅ eller ALLA AV på samma gång Kanal I 1, 2, 3, 4 DIMMER-MOTTAGARE * Tryck två gånger på sändarknappens PÅ-knapp så dämpas ljuset, tryck igen så stannar ljusstyrkan på önskad ljusstyrka. * För att dämpa ljuset ytterligare upprepar du proceduren.

2 Kanal II 5, 6, 7, 8 PÅ/AV-MOTTAGARE Kanal III 9, 10, 11, 12 * Tryck på sändarens PÅ-knapp för att slå på mottagaren. Kanal IV 13, 14, 15, 16 * Tryck på sändarens AV-knapp för att slå av mottagaren. SÅ HÄR STÄLLER DU IN KODEN: inlärningsfunktion * Först programmerar du din sändare med mottagaren. * Sätt in mottagaren i eluttaget (fig.1). * Sätt i lampans kontakt i LGDR-mottagaren (fig. 2). * Tryck en gång på mottagarens inlärningsknapp (fig. 3). * När LED-lampan på mottagaren börjar blinka långsamt, trycker du på önskad PÅ-knapp på sändaren (fig. 4) * Den anslutna lampan (fig. 4) blinkar nu två gånger som bekräftelse på kodningen, varefter LED-lampan slutar att blinka. * Kom ihåg vilken av sändarens knappar du har valt för den programmerade mottagaren. ATT ÄNDRA ELLER TA BORT EN KOD: TA BORT INDIVIDUELLA KODER TÖM HELA MINNET * Tryck en gång på mottagarens inlärningsknapp (fig. 3) Tryck på mottagarens inlärningsknapp (fig. 3) i 6 sek. tills LED-lampan blinkar hela tiden. LED-lampan börjar blinka långsamt. * Släpp knappen och tryck in den en gång till. * Tryck på vald AV-knapp på sändaren (fig. 5). * Den anslutna lampan blinkar nu två gånger som bekräftelse. Det programmerade minnet töms. LED-lampan slutar att blinka. LED-lampan slutar att blinka. Den anslutna lampan (fig. 5) blinkar nu två gånger som bekräftelse. *HELA PROGRAMMET I MOTTAGAREN TÖMS. * Upprepa stegen för ny programmering.

3 Blink twice ON OFF Två blinkningar PÅ AV

4 MOTTAGAREN HAR SEX MINNESINSTÄLLNINGAR * MOTTAGARENS inlärningsfunktion rymmer 6 olika minnesinställningar. * Den kan programmeras med specialeffekter enligt dina önskemål. Du kan t.ex. programmeras att slå PÅ en gång eller att växla mellan olika kombinationer. * En mottagare kan alltså programmeras med upp till 6 olika kombinationer. Exempel (fig. 6): Du har 3 mottagare, [mottagare 1 = belysning entrésida, mottagare 2 = belysning ytterdörr, mottagare 3 = belysning baksida] Mottagare 1, 2, 3 kan styras individuellt med sändarknapparna 1, 2, 3. Mottagare 1, 3 kan programmeras med sändarknapp 4, (belysning entrésida och belysning baksida PÅ/AV samtidigt) Mottagare 1, 2, 3 kan också programmeras med gruppfunktionen ALLA PÅ eller AV (belysningen vid entrésida, ytterdörr och baksida PÅ/AV samtidigt) (Ovan angivna inställningar för mottagare 1 och 3 tar upp tre programmeringsminnen medan mottagare 2 bara tar upp två programmeringsminnen. Olika kombinationer och inställningar kan slås samman och styras från sändaren.)

5 All Front garden light Front door light Front garden Back garden Back garden light Alla Belysning entrésida Belysning ytterdörr Entrésida Baksida Belysning baksida SÄNDARE SOM PASSAR TILL: LWST-605/LWST-615/WST-512 väggmonterad strömbrytare (fig. 7) Ljus kopplat till LGDR slås PÅ/AV/DÄMPAS. LMST-606 sändare med magnetisk sensor (fig. 8) monterad vid dörren. Om dörren öppnas tänds de LGDR-anslutna lamporna, och när dörren stängs släcks de. När LBST-604 ljussensor (fig. 8) står i fönstret slår den på det anslutna ljuset när det blir mörkt, och stänger automatiskt av det vid den tid som LBST-604 är inställd på. När MDT-507 IP44 rörelsedetektor är installerad utomhus, känner den av rörelser och tänder LGDR-anslutna lampor. Efter en viss förinställd tid släcks lamporna automatiskt (fig. 6).

6 TMT-502 fjärrkontroll med timer kan tända/släcka/dämpa LGDRansluten belysning samt förinställas att slå på och av LGDR-anslutna lampor en gång/dagligen/slumpvis (fig. 9). SPECIFIKATIONER IP-44 godkänd väderbeständig design Uppfyller IP44-standarden VDE-0620 Frekvens: 433,92 MHz Klassificering: Ingångssignal: 230V~, 50Hz Utgångssignal: LGDR-300: max. 300 W (glödlampa) LGDR-1000: 1000 W max. ohmsk belastning LGDR-3500: 3500 W max. ohmsk belastning PÅ/AV/DIMMER PÅ/AV PÅ/AV FELSÖKNING Ingen reaktion: Kontrollera att batterierna inte är felvända eller slut VARNING: * Placera inte två mottagare alldeles intill varandra, avståndet bör vara mer än en 1 meter. * Överbelasta inte systemet * För att säkerställa att LGDR uppfyller kravet på väderbeständighet i IP44-klassningen, måste passande vägguttag och stickpropp (t.ex. till lampan) användas.

7 Bruksanvisning MODELL: LGDR-300/1000/3500 Den intelligente, selvlærende og fjernbetjente IP44 UTENDØRSKONTAKTEN med et hengslet spesialdeksel som beskytter mot vann og støv for tryggere bruk utendørs. Flip cover LEARN BUTTON LED Deksel LÆREKNAPP Lysdiode EGENSKAPER: Selvlærende og trådløs fjernbetjening opp til 30 m (fri sikt). Selvlæringen innebærer at den kan huske 6 forskjellige kommandokoder for gruppeinnstillinger eller innstilling av stemningsscene. Brukervennlig og særpreget hengslet deksel som beskytter mot vann og støv. Værbestandig utforming som er IP44-godkjent for utendørs bruk. 67 millioner enkeltvise sikkerhetskoder for å unngå interferens med naboene. Problemfri installasjon. Ingen kabling nødvendig, bare plugg i og bruk. Kan brukes sammen med sender med full rekkevidde og lærings- og kodebyttesystem. BETJENING: SENDER LYSDEMPINGSMOTTAKER PÅ-knapp styremottaker PÅ/LYSDEMPING * Trykk på senderens PÅ-knapp to ganger lyset dempes. AV-knapp styremottaker AV Trykk igjen lyset stopper ved ønsket lysstyrke. GRUPPE-knapp ALT PÅ eller ALT AV samtidig * Start prosedyren en gang til for å dempe lyset igjen. Kanal I 1, 2, 3, 4 Kanal II 5, 6, 7, 8 PÅ/AV-MOTTAKER Kanal III 9, 10, 11, 12 * Trykk på senderens PÅ-knapp for å slå på. Kanal IV 13, 14, 15, 16 * Trykk på senderens AV-knapp for å slå av.

8 HVORDAN KODEN STILLES INN: lærefunksjon * Senderen må først programmeres med mottakeren. * Sett mottakeren i veggkontakten (figur 1). * Sett lampestøpselet i LGDR-mottakeren (figur 2). * Trykk på læreknappen på LGDR én gang (figur 3). * Når lysdioden på mottakeren begynner å blinke langsomt, trykker du på ønsket PÅ-knapp på senderen (figur 4). * Den tilkoblede lampen (figur 4) blinker to ganger som bekreftelse på koden. Deretter slutter lysdioden å blinke. * Du må huske hvilken senderknapp du har valgt for den programmerte mottakeren. HVORDAN KODEN BYTTES ELLER SLETTES: SLETT INDIVIDUELLE KODER TØM HELE MINNET * Trykk én gang på læreknappen (figur 3). * Trykk på læreknappen (figur 3) i 6 sekunder til lysdioden blinker jevnt. Lysdioden begynner å blinke langsomt. * Slipp knappen og trykk på den én gang til. * Trykk på den valgte AV-knappen på senderen (figur 5). * Den tilkoblede lampen blinker to ganger som en bekreftelse. Det programmerte minnet er tømt. Lysdioden slutter å blinke. Lysdioden slutter å blinke. * Den tilkoblede lampen (figur 5) blinker to ganger som en bekreftelse. * HELE PROGRAMMINNET I MOTTAKEREN BLIR TØMT. * Gjenta trinnene for ny programmering.

9 Blink twice ON OFF To blink PÅ AV

10 MOTTAKEREN HAR 6 MINNEINNSTILLINGER * MOTTAKERENS lærefunksjon har 6 minneinnstillinger. * Den kan programmeres etter eget ønske med spesialeffekter. Den kan programmeres til å slå PÅ en enkelt gang eller programmeres til å bytte mellom forskjellige kombinasjoner. * Dette vil si at én mottaker kan programmeres med maksimalt 6 forskjellige kombinasjoner. Eksempler (figur 6): hvis du har tre mottakere [mottaker 1: lyset i hagen foran, mottaker 2: lyset ved inngangsdøren, mottaker 3: lyset i hagen bak] Mottaker 1, 2 og 3 kan styres enkeltvis med senderknapp 1, 2, 3. Mottaker 1 og 3 kan programmeres med senderknapp 4 (lyset i hagen foran og bak PÅ/AV samtidig). Mottaker 1, 2 og 3 kan også programmeres som gruppe med gruppefunksjonen ALLE PÅ eller AV samtidig med gruppeknappen (lyset ved inngangsdøren, hagen foran og hagen bak PÅ/AV samtidig). (Ovenstående innstillinger for mottaker 1 og 3 tar opp tre programmeringsminner mens mottaker 2 bare tar opp to programmeringsminner, forskjellige kombinasjoner og innstillinger kan slås sammen og styres fra senderen.)

11 All Front garden light Front door light Front garden Back garden Back garden light Alle Lys i hagen foran Lys ved inngangsdøren Hagen foran Hagen bak Lys i hagen bak SENDER SOM PASSER TIL: LWST-605/LWST-615/WST-512 veggbryter (figur 7) installert på veggen. Lys koblet til LGDR slås PÅ/AV/DEMPES. LMST-606 sender med magnetisk føler (figur 8) installert ved døren. Åpne døren for å slå på det tilkoblede lyset. Lukk døren for å slå av det tilkoblede lyset. Når LBST-604 lysstyrkeføler (figur 8) står i vinduskarmen, slår den på det tilkoblede lyset når det blir mørkt, og slår det automatisk av når den innstilte forsinkelsestiden er omme. Når MDT-507 IP44 bevegelsesdetektor er installert utendørs, oppdager den bevegelse og slår på det tilkoblede lyset. Når forsinkelsestiden til MDT-507 er omme, slår den automatisk av det tilkoblede lyset (figur 6). TMT-502 fjernstyrt tidsbryter kan slå på/av/dempe det tilkoblede lyset, og kan forhåndsinnstilles på å slå det tilkoblede lyset på/av én gang / daglig / tilfeldig modus (figur 9).

12 SPESIFIKASJONER Værbestandig IP44-godkjent utforming. Oppfyller IP44-standarden VDE-0620 Frekvens: 433,92 MHz Klassifisering: Inngangssignal: 230 V~, 50 Hz Utgangssignal: LGDR-300: maks. 300 W (glødelampe) PÅ/AV/LYSDEMPER LGDR-1000: 1000 W maks. ohmsk belastning PÅ/AV LGDR-3500: 3500 W maks. ohmsk belastning PÅ/AV FEILSØKING Ingen reaksjon: Kontroller at batteriet er satt riktig i, og at det ikke er flatt. ADVARSEL: * Det må være en avstand på minst 1 meter mellom mottakerne. * Må ikke overbelastes. * For å sikre at LGDR oppfyller værbestandighetskravet i IP44, må passende, værbestandig veggkontakt og støpsel (for f.eks. lampe) brukes.

13 Brugsanvisning. MODEL: LGDR-300/1000/3500 Den smarte, intelligente, selvindlærende, trådløse IP44 UDENDØRS STIKKONTAKT med et særligt klaplåg udviklet til beskyttelse mod vand og støv, så den er mere sikker at anvende udendørs. EGENSKABER: Selvindlærende, trådløs og fjernstyret med en betjeningsafstand på op til 30 meter (i lige linje). Indlæringskodningen gør den i stand til at lagre seks forskellige kommandokoder til gruppe- eller atmosfæreindstillinger. Brugervenligt design med klap, der beskytter mod vand og støv. IP44-certificeret til udendørs brug. 67 millioner individuelle sikkerhedskoder, så man undgår interferens med naboerne. Problemfri installering. Ingen ledninger den skal bare sættes i stikket og bruges. Kompatibel med det fulde sortiment af indlærings- og indkodningssystemer. BETJENING: SENDER TÆND-knap modtager TÆNDER/DÆMPER SLUK-knap modtager SLUKKER GRUPPE-knap TÆND ALLE eller SLUK ALLE samtidig Kanal 1, 2, 3, 4 Kanal II 5, 6, 7, 8 Kanal III 9, 10, 11, 12 Kanal IV 13, 14, 15, 16 LYSDÆMPERMODTAGER * Tryk på senderens TÆND -knap to gange. Lyset vil dæmpes. Tryk igen. Dæmpningen standser ved ønsket lysstyrke. * Hvis du vil dæmpe igen, gentages proceduren. TÆND/SLUK-MODTAGER * Tryk på senderens TÆND -knap for at tænde. * Tryk på senderens SLUK -knap for at slukke.

14 SÅDAN INDSTILLES KODEN: indlæringsfunktion * For at komme i gang skal du programmere senderen ved hjælp af modtageren. * Modtageren sættes i stikkontakten, som er tændt (fig.1). * Sæt lampestikket i LGDR-modtageren (fig. 2). * Tryk på LGDR-modtagerens indlæringsknap én gang (fig. 3). * Modtagerens lysdiode blinker langsomt. Tryk på senderens TÆND -knap (fig. 4). * Lampen, der er forbundet til modtageren (fig. 4), blinker to gange, koden bekræftes, og lysdioden holder op med at blinke. * Husk, hvilken senderknap du valgte til den programmerede modtager. SÅDAN ÆNDRES ELLER SLETTES INDKODNINGEN: SLET ENKELT KODE SLET HELE HUKOMMELSEN * Tryk på indlæringsknappen én gang (fig. 3). Dioden blinker langsomt. * Hold indlæringsknappen inde (fig. 3) i seks sekunder, indtil dioden blinker konstant. * Tryk på senderens SLUK -knap (fig. 5). * Slip knappen, og tryk den ind igen. Den indprogrammerede hukommelse slettes. Dioden slukker. * Den forbundne lampe blinker to gange som bekræftelse. Dioden slukker. * Den forbundne lampe (fig. 5) blinker to gange som bekræftelse. * Gentag proceduren for genindstilling. *HELE DEN INDPROGRAMMEREDE HUKOMMELSE SLETTES.

15 MODTAGEREN HAR SEKS HUKOMMELSESINDSTILLINGER * MODTAGEREN med indlæringsfunktioner kan lagre seks indstillinger. * Den kan programmeres lige efter dine behov. Den kan programmeres til at tænde alle lamper samtidig eller programmeres til at skifte mellem forskellige kombinationer. * En og samme modtager kan således programmeres til maksimalt seks kombinationer. Eksempel (fig. 6): Hvis der er tre modtagere, [modtager 1 = lys i forhave, modtager 2 = lys ved hoveddør, modtager 3 = lys i baghave] Modtager 1, 2 og 3 kan styres hver for sig med senderknapperne 1, 2 og 3. Modtager 1 og 3 kan programmeres til senderknap 4 (TÆND/SLUK lys i forhave og baghave samtidig) Modtager 1, 2 og 3 kan også programmeres til at fungere som en gruppe, så alle tændes og slukkes på én knap (TÆND/SLUK lys ved hoveddør, lys i forhave og lys i baghave samtidig)

16 (Ved ovenstående programmering optager modtager 1 og modtager 3 i alt tre af de seks mulige lagringer, og modtager 2 optager kun to af lagringsmulighederne. Forskellige kombinationer og indstillinger kan slås sammen og styres med senderen). KOMPATIBELT EKSTRAUDSTYR: LWST-605/LWST-615/WST-512 vægkontakt (fig. 7) vægmonteret TÆND/SLUK/LYSDÆMPER-knap til LGDR-lyskilde.

17 LMST-606 magnetisk sensorsender (fig. 8) installeret ved dør. Åbn døren for at tænde LGDR-lyskilden. Luk døren for at slukke LGDR-lyskilden. LBST-604 lysfølsomhedssensor (fig. 8) ved vindue registrerer, når det bliver mørkt og tænder LGDR-lyskilde. LBST-604 kan desuden indstilles til automatisk at slukke for lyset efter en vis tid. MDT-507 IP44-certificeret bevægelsessensor installeret udendørs til registrering af bevægelse, så LGDR-lyskilden tændes. Efter den indstillede forsinkelse slukker MDT-507 automatisk for LGDR-lyskilden (fig. 6) TMT-502 timer-fjernbetjening kan tænde/slukke/dæmpe LGDR-lyskilden og kan indstilles til at tænde/slukke LGDR-lyskilden på et fast tidspunkt en gang om dagen eller på et vilkårligt tidspunkt (fig. 9). SPECIFIKATIONER IP44-certificeret. Standarder, der følger IP44: VDE-0620 Frekvens: 433,92 MHz Belastning: Tilførsel: 230 V~, 50 Hz Effekt: LGDR-300: 300 W maks. (glødelampe) TÆND/SLUK/DÆMPNING LGDR-1000: 1000 W maks. kapacitiv belastning TÆND/SLUK LGDR-3500: 3500 W maks. kapacitiv belastning TÆND/SLUK FEJLFINDING Tænder ikke: Kontroller, at batterierne vender korrekt, eller om batterierne er flade. ADVARSEL: * Placer ikke to modtagere ved siden af hinanden afstanden skal være over en meter. * Må ikke overbelastes. * For at sikre, at LGDR fungerer sammen med den IP44-certificerede, vejrbestandige stikkontakt og den vejrbestandige belastning (f.eks. en lampe), kræves der en stikprop.

18 Käyttöohje. MALLI: LGDR-300/1000/3500 Ohjelmoitava ja langaton IP44-ULKOPISTORASIA, jonka vedeltä ja pölyltä suojaavan kannen avulla valaisinjärjestelmää voi käyttää ulkotiloissa. OMINAISUUDET: Ohjelmoitava lähetin, jonka toimintasäde on jopa 30 metriä. Lähettimeen voi ohjelmoida kuusi erilaista himmennys- tai kytkentävaihtoehtoa. Pistorasian kansi suojaa pistoketta vedeltä ja pölyltä. Pistorasialla on IP44-luokitus, jolloin se sopii ulkokäyttöön. Laitteeseen on mahdollista syöttää 67 miljoonaa erilaista suojauskoodia. Sujuva asennus. Ei johdotusta, helppo kytkeä. Toimii ohjelmoitavan lähettimen avulla. KÄYTTÖ: LÄHETIN HIMMENNYSVASTAANOTIN ON-painike kytkee vastaanottimen PÄÄLLE tai HIMMENNYSTILAAN. * Kun lähettimen ON-painiketta painetaan kahdesti, valo alkaa OFF-painike kytkee kaikki toiminnot POIS PÄÄLTÄ. himmentyä. Kun painiketta painetaan uudelleen, valo jää palamaan GROUP-painike kytkee kaikki valaisimet PÄÄLLE tai POIS samanaikaisesti. valitulla kirkkaudella. Kanava I - 1, 2, 3, 4 * Himmennä valoja lisää toistamalla vaiheet. Kanava II 5, 6, 7, 8 Kanava III 9, 10, 11, 12 VASTAANOTTIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS Kanava IV 13, 14, 15, 16 * Vastaanotin kytketään päälle painamalla lähettimen ON-painiketta. * Vastaanotin kytketään pois päältä painamalla lähettimen OFFpainiketta.

19 MUISTIPAIKAN ASETUS * Aluksi lähetin viritetään toimimaan vastaanottimen kanssa. * Kytke vastaanotin pistorasiaan (kuva 1). * Kytke valaisimen pistoke vastaanottimeen (kuva 2). * Paina vastaanottimen virityspainiketta (kuva 3). * Vastaanottimen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Paina haluamasi muistipaikan ON-painiketta (kuva 4). * Vastaanottimeen kytketty valaisin (kuva 4) vilkkuu kahdesti, muistipaikka vahvistetaan ja vastaanottimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta. * Paina mieleesi ohjelmoimasi muistipaikan painike. MUISTIPAIKAN VAIHTAMINEN TAI POISTAMINEN: YKSITTÄISEN MUISTIPAIKAN POISTAMINEN KAIKKIEN MUISTIPAIKKOJEN POISTAMINEN * Paina virityspainiketta kerran. Merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. * Paina virityspainiketta (kuva 3) 6 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo * Paina haluamasi muistipaikan OFF-painiketta (kuva 5), jolloin vilkkuu nopeasti. ohjelmoitu muistipaikka tyhjenee. Vastaanottimen merkkivalo * Vapauta painike ja paina sitä uudelleen kerran. lakkaa vilkkumasta. * Vastaanottimeen kytketty valaisin vilkkuu kahdesti vahvistuksen * Vastaanottimeen kytketty valaisin (kuva 5) vilkkuu kahdesti Vastaanottimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta. vahvistuksen merkiksi. * Kaikki vastaanottimeen ohjelmoidut muistipaikat tyhjenevät. * Voit ohjelmoida muistipaikan uudelleen.

20 VASTAANOTTIMESSA ON KUUSI MUISTIPAIKKAA * Viritystoiminnolla varustetussa vastaanottimessa on kuusi muistipaikkaa. * Vastaanotin voidaan ohjelmoida toimimaan halutulla tavalla. Se voidaan ohjelmoida kytkemään yksittäinen valaisin PÄÄLLE tiettyyn aikaan tai siihen voidaan ohjelmoida erilaisia kytkentäyhdistelmiä. * Vastaanottimeen voidaan ohjelmoida enintään kuusi erilaista yhdistelmää. Esimerkki (kuva 6): Kolme valaisinta (vastaanotin 1 = etupihan valaisin, vastaanotin 2 = etuoven valaisin, vastaanotin 3 = takapihan valaisin). Kutakin valaisinta voidaan ohjata erikseen lähettimen painikkeilla 1, 2 ja 3. Valaisimet 1 ja 3 voidaan ohjelmoida toimimaan lähettimen painikkeella 4 (etupihan valaisin ja takapihan valaisin kytketään PÄÄLLE ja POIS samanaikaisesti). Valaisimet 1, 2 ja 3 voidaan myös ohjelmoida ryhmäpainikkeella ohjattavaksi ryhmäksi (etuoven valaisin, etupihan valaisin ja takapihan valaisin kytketään PÄÄLLE ja POIS samanaikaisesti). Edellä olevissa esimerkeissä asetus 1 ja 3 vaativat kolme muistipaikkaa ja asetus 2 kaksi muistipaikkaa. Erilaiset asetukset ja ryhmät voidaan asettaa lähettimestä.

21 KÄYTTÖ LÄHETIN: LWST-605/LWST-615/WST-512: seinäkatkaisija (kuva 7), josta valaisimet voi kytkeä PÄÄLLE tai POIS tai HIMMENTÄÄ.

22 LMST-606: magneettianturi (kuva 8), joka asennetaan ovelle. Valot kytkeytyvät päälle, kun ovi avataan. Valot kytkeytyvät pois päältä, kun ovi suljetaan. LBST-604: kirkkausanturi (kuva 8), joka sijoitetaan ikkunan lähelle. Anturi tunnistaa valon vähenemisen, jolloin valot syttyvät. Valot voi myös asettaa kytkeytymään pois päältä viiveellä. MDT-507: IP44-liikkeentunnistin, joka sijoitetaan ulos. Valot voi myös asettaa kytkeytymään pois päältä viiveeltä (kuva 6). TMT-502: lähetin, joka asettaa valot päälle tai pois tai himmentää ne. Valot voi myös asettaa kytkeytymään päälle haluttuun aikaan kerran, päivittäin tai satunnaisesti (kuva 9). TEKNISET TIEDOT IP44-luokitus (vedenkestävä). IP44-luokituksen vaatimukset: VDE Taajuus: 433,92 MHz Teho: Syöttöteho: 230 V~, 50 Hz Lähtöteho: LGDR-300: enintään 300 W (hehkulamppu) PÄÄLLE/POIS/HIMMENNIN LGDR-1000: enintään 1000 W (resistiivinen kuorma) PÄÄLLE/POIS LGDR-3500: enintään 3500 W (resistiivinen kuorma) PÄÄLLE/POIS VIANETSINTÄ Vastaanotin ei käynnisty: tarkista, että paristo on oikein päin ja että siinä on virtaa. HUOMIO: * Valaisimien välisen etäisyyden on oltava vähintään 1 metri. * Ei saa ylikuormittaa. * Varmista, että myös valaisimen pistoke ja lamppu ovat vedenkestäviä.

23

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI Art. -9 FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI st. stk. kpl Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør:

Læs mere

USER MANUAL EL2032 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE

USER MANUAL EL2032 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE USER MANUAL EL2032 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE EL2032 Manual 080122.indd 1 08-01-22 14.19.13 Format: 190 x 175 mm. The manual should be saddle-stitched and the folded once to the

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Dørklokke, trådløs, modell 3 Ovikello, langaton, malli 3 Dørklokke, trådløs, model 3 1 Art. 46-248 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

USER MANUAL EL2011 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE

USER MANUAL EL2011 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE USER MANUAL EL2011 BRUKSANVISNING BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJE [ENGLISH] Digital Remote Control EL2011 is a remote control with timer that can be used to control all receivers in the SYS2000-series.

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

SunFlux Varenr.: 03104

SunFlux Varenr.: 03104 SunFlux Varenr.: 03104 Guide og specifikationer for SunFlux Master Sensor LED loftlampe m. RF mikrobølge sensor & Master-Master trådløst netværk SunFlux Master Sensor Lampe V.2. er fjerde generations mikrobølgesensor

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-119 / TB-119A Bluetooth micro keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard using Bluetooth for

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

Sandberg Wireless Mini Mouse

Sandberg Wireless Mini Mouse [630-87] Rev. 10.08.07 SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH Sandberg Wireless Mini Mouse 4508_SandManual630-87_N 1 13/08/07 9:05:52 ENGLISH 1 Introduction The Sandberg Wireless Mini Mouse is compact and versatile,

Læs mere

Bluetooth mini keyboard

Bluetooth mini keyboard TB-622 TB-624 Bluetooth mini keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN- User guide EN- User guide This wireless keyboard product is suppting

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT manual Digital timer Art nr: 50002 EN NO DK SV M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL Luxorparts English Overview3 Installation, time settings4 Priorities, feature settings 5 Programs 6 Dansk Oversigt7

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Læs mere

BRUKSANVISNING DIGITAL FJÄRRKONTROLL BRUKERMANUAL DIGITAL FJERNKONTROLL BRUGERMANUAL DIGITAL FJERNBETJENING KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN KAUKO-OHJAIN

BRUKSANVISNING DIGITAL FJÄRRKONTROLL BRUKERMANUAL DIGITAL FJERNKONTROLL BRUGERMANUAL DIGITAL FJERNBETJENING KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN KAUKO-OHJAIN TST100 USERS MANUAL DIGITAL REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING DIGITAL FJÄRRKONTROLL BRUKERMANUAL DIGITAL FJERNKONTROLL BRUGERMANUAL DIGITAL FJERNBETJENING KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN KAUKO-OHJAIN USERS MANUAL

Læs mere

Inkopplingsanvisning till blixtljus ANV204 SV

Inkopplingsanvisning till blixtljus ANV204 SV Inkopplingsanvisning till blixtljus SV kabel: + Matning 10-32V kabel: - kabel: Växling av blixtmönster, används separat på varje blixtljus eller koppla samman fl era blixtljus till en återfjädrande brytare

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Bruger Manual. www.ingenium.cc MEGAMAN

Bruger Manual. www.ingenium.cc MEGAMAN Bruger Manual www.ingenium.cc MEGAMAN For at kunne styre dine INGENIUM BLU LED lamper/ armaturer skal du først koble dem til din smart enhed. Se detaljer under Automatisk kobling. Montering Generelt Smart

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Sandberg Sound Switcher

Sandberg Sound Switcher Sandberg Sound Switcher System requirements PC or Hi-Fi equipment with MiniJack output Speakers/headset with MiniJack plug [130-56] Rev. 02.05.05 SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Libra+ 200M Trådløs Ringeklokke med Ledningsfri trykknap/konverter. Indstilling

Libra+ 200M Trådløs Ringeklokke med Ledningsfri trykknap/konverter. Indstilling Libra+ 00M Trådløs Ringeklokke med Ledningsfri trykknap/konverter Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. Sikkerhed... Hurtig start... Sådan åbner du trykknappen... side. Sådan isætter du batteriet

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515 LED ARMATUR MED RF-SENSOR Med Master-Master trådløs forbindelse Bestillingsnr. 441515 Dette armatur er ideelt at bruge til trappeopgange, gangarealer m.m. Armaturet har et højt lysudbytte, og giver et

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Brugsvejledning. Intelligent LED loftslampe IP20. www.green- id.dk Side 1

Brugsvejledning. Intelligent LED loftslampe IP20. www.green- id.dk Side 1 Brugsvejledning Intelligent LED loftslampe IP20 www.green- id.dk Side 1 Brug Denne lampe er en indendørslampe til brug i fx: Huse Kontorer Butikker Skoler Hoteller Hospitaler Tekniske data Input: AC 220-240V,

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display 088U0214 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ601 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere