kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d Palle Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen"

Transkript

1 kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d Palle Sørensen

2 Kreditpolitik før og under krisen Formål: Hvorfor faldt acceptraten? a) Bankinterne forhold b) Virksomhedernes kreditværdighed c) Generel svækkelse af risikoappetitten i bankerne Hvem blev ramt? a) Små/store? b) Geografiske områder? c) Bestemte brancher?

3 Dette gør vi ved: 1. At analysere Danmarks Statistiks kreditundersøgelse af små- og mellemstore (SME) virksomheders adgang til kredit. 2. En analyse af DI s kreditundersøgelse, hvor der spørges til den opfattede adgang til kredit.

4 1) Danmarks Statistiks kreditsurvey Spørgsmål: Har virksomheden forsøgt at opnå lånefinansiering i år x fra Banker/sparekasser, og med hvilket udfald? (fuldt opnået/delvist opnået/ikke opnået). Virksomheder: repræsentative svar fra SME-virksomheder (5-249 ansatte), ud af en population på (lovpligtig undersøgelse). Koblet med (bl.a.): Regnskabsoplysninger (registre fra DS), oplysninger om SME ernes primære bankforbindelse (experian og Finanstilsynet), samt SME-virksomhedernes rating (ifølge experian). Bemærk: Informationen om virksomhedernes låneansøgninger og tilsagn i både 2007 og 2009/2010 er indsamlet i samme spørgeskema fra foråret 2010.

5 Flere SME er ønskede kredit i banken 25% Andel ansøgere Andel følte sig afvist på forhånd 2 15% 1 5% /2010

6 Flere SME er ønskede kredit i banken Men mange flere fik afslag 25% Andel ansøgere Andel følte sig afvist på forhånd / % % /2010 Andel afvist Andel delvist accepteret Andel accepteret

7 Udfald af lånansøgninger fordelt på ratings, 2009/2010. Procent Q1 Q2 Q3 Q4 Andel accepteret Andel delvist accepteret Andel afvist Bemærk: Q1, Q2, Q3 og Q4 er inddelt efter hhv. 25%, 5 og 75% kvartilerne på kreditratings i 2009/2010. Q1 er alle virksomheder med en rating på eller lavere end 43, Q2 en rating mellem 44 og 55, Q3 en rating mellem 56 og 67 og Q4 en rating på mere end 67.

8 og i Procent Udfald af lånansøgninger fordelt på ratings, 2009/2010. Procent Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Andel accepteret Andel delvist accepteret Andel afvist Andel accepteret Andel delvist accepteret Andel afvist Bemærk: Q1, Q2, Q3 og Q4 er inddelt efter hhv. 25%, 5 og 75% kvartilerne på kreditratings i 2009/2010. Q1 er alle virksomheder med en rating på eller lavere end 43, Q2 en rating mellem 44 og 55, Q3 en rating mellem 56 og 67 og Q4 en rating på mere end 67.

9 Faldet i acceptraten skyldes umiddelbart ikke dårligere økonomi i de SME er der ansøger lån / ,8 20 0,6 15 0,4 10 0, ,2-5

10 Faldet i acceptraten skyldes umiddelbart ikke dårligere økonomi i de SME er der ansøger lån. SME er med dårlige ratings ansøger ikke (2009/2010) / ,8 20 0,6 15 0,4 10 0, ,2-5

11 Økonometrisk tilgang Vi har benytter en model som estimerer sandsynligheden for at banken imødekommer virksomhedens låneansøgning, givet: - at virksomheden har en bestemt kreditværdighed - at den er kunde i en bank med en bestemt sundhedstilstand - at virksomheden rent faktisk ansøgte kredit (efterspørgselseffekt) Rent teknisk estimeres en (3-dimensionel) ordered probit model, hvor der tages højde for selektion (dvs. at det ikke er tilfældigt, hvem der ansøger om lån i banken)

12 Overordnet Hvad har direkte betydning for om man får lånet? Ratings er har en stor betydning i både 2007 og 2009/2010. Tab/hensættelsesprocent i låntagers primære bankforbindelse har påvirket adgangen til kredit for virksomheder i 2009/2010. Selektion: Hvem søger lån? Bedre ratings/solvens mindre sandsynligt at man søger lån både før og under krisen SME er i senere nødlidende banker søger oftere lån Større virksomheder ansøger oftere

13 Skyldes de lavere acceptrater på lånansøgninger, at virksomhederne var mindre kreditværdige? - Kun i mindre grad.

14 Havde erhvervskunder i nødlidende banker problemer med at opnå kredit? Effekt fra tab i primære bankforbindelse i 2009/2010 (bankinterne forhold) 7 6 Faktisk Uden tab på udlån 4,5% Afslået Delvist accepteret Accepteret

15 Blev nogen virksomheder hårdere ramt end andre målt på størrelse? Der er en positiv sammenhæng mellem ratings og antallet af ansatte. Det er derfor alt andet lige lettere for store virksomheder i SME segmentet med flere ansatte - at opnå kredit. => størrelse må anses for at være en objektiv indikator for virksomhedens tilbagebetalingsevne større virksomheder går sjældnere konkurs.

16 Blev nogen virksomheder hårdere ramt end andre målt på geografi? Acceptrate større i syd- og midtjylland, end i hovedstaden 95% konfidensbånd 4 Marginal effekt på sandsynligheden for at få et lån Bemærk: data er fra 2009/2010 og de marginale effekter holdes op i mod region hovedstaden.

17 Blev nogen virksomheder hårdere ramt end andre målt på geografi? Acceptrate større i syd- og midtjylland, end i hovedstaden Formentlig delvist pga. problemer hos primær bankforbindelse 95% konfidensbånd 5, 4 Marginal effekt på sandsynligheden for at få et lån 4 4,5% 4, Gennemsnitligt tab i primær bankforbindelse 3 3 3,5% 3, 2 2 2,5% 1 1 2, 1,5% 1, 0,5% , Data fra 2009/2010 og de marginale effekter holdes op i mod region hovedstaden.

18 Blev nogen virksomheder hårdere ramt end andre målt på branche? Acceptrate lavere for inf. og kom. end i Industrien mv. 95% konfidensbånd Marginal effekt på sandsynligheden for at få et lån Bemærk: data er fra 2009/2010 og de marginale effekter holdes op i mod industrien mv.

19 Blev nogen virksomheder hårdere ramt end andre målt på branche? 2 Acceptrate lavere for inf. og kom. end i Industrien mv. 95% konfidensbånd Marginal effekt på sandsynligheden for at få et lån 2 Måske pga. problemer hos primær bankforbindelse (+sikkerhedsst.) 6, 5, Gennemsnitligt tab i primær bankforbindelse 4, , 2, 1, , Bemærk: data er fra 2009/2010 og de marginale effekter holdes op i mod industrien mv.

20 Blev nogen virksomheder hårdere ramt end andre målt på krydseffekter? Konklusion: De små virksomheder i udkantsområderne havde svært ved at få kredit

21 Er mere egenkapital i danske virksomheder vejen frem? I stikprøven er den gennemsnitlige solvensprocent ca. 2. Havde hver enkelt virksomhed solvensprocent der var 10 procent point højere, har vi fundet, at mellem 1,6-3,2% flere ville have modtaget et lån givet kreditpolitikken i 2009/2010. Konklusion: en øget egenkapital i de danske SME er vil øge acceptraten, men effekterne fremstår relativt små sammenlignet med effekterne af tab i den primære bankforbindelse og især den betydelige stramning af kreditpolitikken som er sket herudover.

22 2) DI s kreditundersøgelse Vi er igen interesseret i om det er forhold i bankerne eller i virksomhederne som forklarer udviklingen i adgangen til kredit. DI har spurgt sine medlemmer: Er adgangen til kredit er styrket eller svækket i forhold til situationen før oktober 2008 mht. mængde? (meget dårligere/dårligere/ingen ændringer/bedre/meget bedre). (Virksomhedernes oplevede adgang til kredit) Vi har koblet dette med: Regnskabsoplysninger (registre fra DS), oplysninger om SME ernes primære bankforbindelse (experian og Finanstilsynet), samt SME-virksomhedernes rating (ifølge experian). Bemærk: Der spørges til den opfattede kredittilgængelighed. Informationen om virksomhedernes låneansøgninger er lavet over flere omgange mellem 2009 og 2011.

23 DI s kreditundersøgelse Oplevet kredittilgængelighed faldt markant i 2009, men har efterfølgende rettet sig noget (Uændret) (Dårligere) Bemærk: Svarene (meget dårligere/dårligere/ingen ændringer/bedre/meget bedre) er indekseret mellem 1 (meget dårligere) til 5 (meget bedre). Dvs. at et gennemsnit på 3 ville betyde at den opfattede kredittilgængelighed er uændret.

24 Dansk Industris kreditundersøgelse Hovedkonklusioner Oplevet kredittilgængelighed afhænger af rating af virksomheden bedre udvikling i rating => mere positiv udvikling i kredittilgængelighed Oplevet kredittilgængelighed er negativt påvirket af tab på udlån i primær bank. Virksomhedernes omfattede kredittilgængelighed var positivt påvirket af den primære banks solvensprocent kunder i de bedst kapitaliserede banker oplevede en bedre udvikling under krisen.

25 Oplæggets konklusioner: Tegn på at nogle virksomheder havde uforholdsmæssigt svært ved at opnå kredit pga. forhold i deres primære bank. Samlet har kreditpolitikken i pengeinstitutterne dermed været meget konjunkturmedløbende. Den var meget lempelig i 2007, hvor de fleste låneansøgninger blev efterkommet, men blev strammet væsentligt frem til 2009/2010. Det konjunkturforstærkende element i kreditpolitikken har givetvis medvirket til at forøge konjunkturudsvingene i dansk økonomi.

Kreditpolitik før og under krisen

Kreditpolitik før og under krisen Kreditpolitik før og under krisen En empirisk analyse Økonom Palle Sørensen Student Rasmus Bisgaard Larsen Student Jonas Korsgaard Christiansen 16/06/2014 1 Introduktion Dette studie forsøger at vurdere

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Kredit og konjunkturer

Kredit og konjunkturer 43 Kredit og konjunkturer Kim Abildgren, Økonomisk Afdeling, og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Der er en tæt sammenhæng mellem konjunkturer og bankernes udlån. Efterspørgslen

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Effekt på solvens og risikovægtede aktiver Arbejdspapir nr. 1 fra sekretariatet, september 2013 1 KRAKAfinans - Finanskrisekommissionens sekretariat

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel

Efter kapitaltilførsel. Uden kapitaltilførsel Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 212-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 14. januar 29 Udlånsvækst med/uden statslig kapital

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen Analyserapport 2011:7 Derfor skal livrenter ikke Finansiel ind under forståelses 100.000 betydning kr. s for loftet privatøkonomien AnnKathrine Ejsing Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1,

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Baggrundspapir til analyser af fusionseffekter baseret på aktiekurser

Baggrundspapir til analyser af fusionseffekter baseret på aktiekurser 1 af 28 21-08-2013 16:05 Baggrundspapir til analyser af fusionseffekter baseret på aktiekurser Indledning Det er generelt vanskeligt at vurdere, om en fusion har ført til svækket konkurrence, eller om

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere