Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-300/700 MBC-1200

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-300/700 MBC-1200"

Transkript

1 Käyttö- ja huolto-ohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisningar Bruks- og monteringsanvisning MultiBloc Servopainesäädin Tyyppi MBC...SE/N Sisähalkaisijat Rp / - Rp Asennusasento Monteringsposition Monteringsposition Monteringsposisjon MultiBloc Servotrykregulator Type MBC...SE/N Nom. diametre Rp / - Rp MultiBloc Servostyrd tryckreduceringsventil Typ MBC...SE/N Nominell diameter Rp / - Rp Sähköliitäntä El-tilslutning Elektrisk anslutning Elektrisk tilkopling IEC 70- (VDE 06 T) ainoastaan / kun / bara / kun S S8 S0 N P L MultiBloc Servotrykkregulator Type MBC...SE/N Nominell diameter Rp / - Rp Maadoitus paikallisten säädösten mukaisesti Jordforbindelse i h.t. lokale forskrifter Jordning enligt lokala föreskrifter Jording iflg. lokale forskrifter Mp P N L [mbar] EN 6 Maks. Käyttöpaine Max. driftstryk Max drifttryck Maks. driftstrykk SE-S/S8/S0: mbar (6 kpa) N: 00 mbar (0 kpa) SE-S0: 00 mbar (0 kpa) V+V Luokka A, Ryhmä V+V Klasse A, gruppe V+V Klass A, Grupp V+V Klasse A, gruppe mukaisesti / ih.t. / enligt / iflg. EN 6 Mp N P L P L MBC...SE [ V ] U n ~(AC) 0 V - % +0 % tai / eller / eller / eller ~(AC) 00 V - 0 V, =(DC) 8 V, =(DC) V - 8 V Kytkentäaika / Indkoblingstid / Inkopplingstid / Reaksjonstid 00 % Ympäristön lämpötila Omgivende temperatur Omgivningstemperatur Omgivelsestemperatur - C +70 C EN 88 Luokka A, Ryhmä Class A, Group Klass A, Grupp klasse A, gruppe mukaisesti / acc. / enligt / iflg. EN 88 IEC 9 Suojausaste Kapsling Skyddsklass Vernetype IP mukaisesti / ih.t. / enligt/ iflg. IEC 9 EN 9 Älä käytä MBC... laitetta nestekaasujärjestelmissä... alle 0 C lämpötilassa. Sopii vain kaasumaiselle nestekaasulle, nestemäiset hiilivedyt rikkovat tiivistysmateriaalit. I anlæg med flydende gas må Gas Gaz Perhe + + Familie + + Familj + + Familie + + M Edition 07. Nr. 8 MBC... ikke køre under 0 C. Kun egnet til luftformig flydende gas, flydende kulbrinter ødelægger tætningsmaterialerne. MBC... får inte användas under 0 C i system med flytande gas. Endast lämpad för flytande gas i gasform. Flytande kolväte skadar tätningsmaterialet. Ikke bruk MBC... under 0 C i anlegg for flytende gass. Kun egnet for flytende gass i gassform, flytende hydrokarbon ødelegger pakningsmaterialet mbar Ulostulopainealue Udgangstrykområde Tryckområde på utloppssidan Utgangstrykkområde SE-S: - 0 mbar (0, - kpa) SE-S8: 8-80 mbar (0,8-8 kpa) SE-S0: 0-00 mbar ( - 0 kpa) SE-S0/N: 0 ± mbar (0 ± 0, kpa) 6

2 Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-00/700 c d e g c g d e a f b MBC-00 a b f e = Tarvittava tila solenoidin vaihtoa varten / Behov for plads til magnetskifte / Erforderligt utrymme för byte av magnet / Plasskrav for magnetskift Tyyppi Type Typ Type DN Rp Avautumisaika Åbningstid Öppningstid Åpningstid P max. [VA] a Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] b c d e f g Solenoidi nr. Kytkennät/ Magnet nr. Ind- og udkoblinger/ Magnet nr Magnet nr. Kopplingar/ Koplinger Paino Vægt Vikt Vekt [kg] MBC-00-SE S / - / < s /P,8 MBC-00-SE S8 / - / < s /P,8 MBC-00-SE S0 / - / < s /P,8 MB-00-N / - / < s /P,8 MBC-700-SE S - < s /P 6, MBC-700-SE S8 - < s /P 6, MBC-700-SE S0 MBC-700-N MBC-00-SE S MBC-00-SE S8 MBC-00-SE S < s < s < s < s < s /P 0/P 0/P 0/P 0/P 6, 6,8 6,8 6,8 6,8 M Edition 07. Nr. 8 6

3 Paineenmittausliitännät Trykudtag Tryckmätning Trykkuttak MBC-00/700 MBC-00 P L Mp P N L,,, Kierretulppa G /8 Skrueprop G /8 Skruvlock G /8 Skruepropp G /8 Kierretulppa G /8 (lisavaruste) Skrueprop G /8 (efter ønske) Skruvlock G /8 (tillbehör) Skruepropp G /8 (etter ønske) 9 [Nm] 8 maks. vääntömomentit/ Järjestelmän lisävarusteet max. drejningsmomenter / systemtilbehør max Vridmoment / Systemtillbehör maks. dreiemomenter / systemtilbehør M, Nm M Nm M 6 7 Nm M 8 Nm G /8 Nm G / 7 Nm G / 0 Nm G / Nm Käytä asianmukaisia työkaluja! Brug egnet værktøj! Använd därför avsedda verktyg! Bruk egnet verktøy! Kiristä ruuvit ristikkäisesti! Spænd skruerne på kors! Fäst skruvarna korsvis! Skru skruene til i krysset! Laitetta ei saa käyttää vipuna Apparatet må ikke bruges som løftestang Ventilen får inte användas som hävstång Apparatet må ikke brukes som løftestang DN Rp M max. 0 / 0 / 7 0 / 0 00 [Nm] t 0 s T max [Nm] t 0 s M max. T max. M Edition 07. Nr. 8 M max. 6 T max.

4 Laitteen osat / Oversigt / Översikt / Oversikt MBC Sysäysputket eivät sisälly toimitukseen. Impulsledninger er ikke omfattet af denne levering. Impulsledningar ingår inte i leveransen. Impulsledninger er ikke del av leveransen. 7 Venttiilien sähköliitäntä (DIN EN ) musta El-tilslutning ventiler (DIN EN ) sort Elektrisk anslutning för ventil (DIN EN ) svart Elektrisk tilkopling ventiler (DIN EN ) svart Sisääntulolaippa Indgangsflange Inloppsfläns Inngangsflens Paineliitäntä G /8 ennen suodatinta Tryktilslutning G /8 før filter Tryckanslutning G /8 före filter Trykktilkopling G /8 foran filter Suodatin Filter Filter Filter Tyyppikilpi Typeskilt Typskylt Typeskilt 6 Kansi Dæksel Lock Deksel 7 p e Mittausliitäntä G /8 ennen V:tä, molemminpuolisesti mahdollista p e måletilslutning G /8 før V, muligt i begge sider p e Mätaranslutning G /8 före V, möjlig på båda sidorna p e måletilkopling G /8 foran V, mulig på begge sider 8 p a Mittausliitäntä G /8 V:n jälkeen, lisavaruste p a måletilslutning G /8 efter V, efter ønske p a Mätaranslutning G /8 efter V, tillbehör p a måletilkopling G /8 bak V, etter ønske 9 Säätöruuvi Polttimen paine Justerskrue brændertryk Ställskruv för brännartryck Justeringsskrue Brenntrykk 0 Paineentasaussuutin G /8 Paineliitäntä G /8 Polttimen paine Ulostulolaippa p mittausliitäntä G /8 V:n ja V:n välissä, molemminpuolin mahdollinen Luftdyse G /8 Tryktilslutning G /8 brændertryk Udgangsflange p måletilslutning G /8 mellem V og V, mulig på begge sider Ventilationsdysa G /8 Tryckanslutning G /8 Brännartryck Utloppsfläns p Mätanslutning G /8 dubbelsidigt möjlig mellan V och V Ventilpropp G /8 Trykktilkopling G /8 Brenntrykk Utgangsflens p måleuttak G /8 mellom V og V, mulig på begge sider M Edition 07. Nr. 8 6

5 Kierrelaipan rakenne MBC... Kokoonpano ja purkaminen Gevindflangeudførelse MBC... Af- og påmontering Utförande med gängflänsar MBC... Montering och demontering Gjengeflenstype MBC... Montering og demontering. Asenna laipat putkilinjoihin. Käytä sopivaa tiivistysainetta (Kuva ).. Montér flanger på rørene. Brug egnet tætningsmiddel (figur ).. Montera flänsarna på rörledningarna. Använd lämpligt tätningsmedel (Bild ).. Monter flensen på rørledningene. Bruk egnet pakningsmiddel (bilde ).. Asenna MBC... paikalleen, huomioi O-renkaiden paikka (Kuva ).. Indsæt MBC..., vær opmærksom på O-ringenes position (figur ).. Montera MBC... Observera O- ringens placering (Bild ).. Sett på MBC..., ta hensyn til O- ringenes posisjon (bilde ).. Kiristä ruuvit A H.. Spænd skruerne A H.. Fäst skruvarna A H.. Skru til skruene A H.. Tarkista tiiveys ja laitteen toiminta asennuksen jälkeen.. Efter monteringen gennemføres en tætheds- og funktionskontrol.. Utför en läckage- och funktionskontroll efter avslutad montering.. Foreta tetthets- og funksjonstest etter montering.. Purkaminen päinvastaisessa järjestyksessä.. Afmontering foregår i omvendt rækkefølge.. Demontering utförs i omvänd ordning.. Demontering i omvendt rekkefølge. A B C D F E H G M Edition 07. Nr. 8 6

6 0 6 8 Asennusohje Ulkoiset sysäysjohdot (lisävaruste) Monteringsforskrift Eksterne impulsledninger (option) Monteringsanvisning för externa impulsledningar (option) Monteringsforskrift eksterne impulsledninger (valgfritt) Sysäysjohdon p BR pitää olla DN (ø mm), PN vastaava ja valmistettu teräksestä. Impulsledning p BR skal svare til DN (Ø mm), PN og være lavet i stål. Impulsledningen p BR måste motsvara DN (ø mm), PN och vara tillverkad av stål. Impulsledning p BR må tilsvare DN (ø mm), PN og være laget av stål. Muut sysäysjohtojen materiaalit ovat sallittuja vain polttimen kanssa suoritetun tyyyppitestin jälkeen. Andre materialer til impulsledningerne kun tilladt efter typegodkendelsestest sammen med brænderen. Andra material för impulsledningar får användas endast efter testning tillsammans med brännaren. Impulsledninger av annet materiale er kun tillatt etter typetest sammen med brenneren. Sysäysjohdot on asetettava siten, että lauhdetta ei pääse virtaamaan takaisin MBC...SE laitteeseen. Impulsledninger skal føres således, at der ikke kan flyde kondensat tilbage i MBC...SE. Impulsledningen måste placeras så att ingen kondens kan rinna tillbaka i MBC...SE. Impulsledningene må legges slik at kondensat ikke kan flyte tilbake i MBC...SE. Varmista, että sysäysjohdot eivät pääse rikkoutumaan tai vääntymään. Impulsledninger skal føres, så de er sikret mod afrivning eller deformation. Placera impulsledningarna så att de inte kan rivas ner eller deformeras. Impulsledningene må legges slik at de ikke kan rives løs eller deformeres. Pidä sysäysjohdot lyhyinä! Impulsledninger skal være så korte som muligt! Impulsledningar ska göras så korta som möjligt! Hold impulsledningene korte! Tarkista putkistojen/sysäysjohtojen ilmatiiveys liitäntöjen jälkeen. Käytä vuotosumutetta vain tarvittaessa. Koestuspaine: p maks. = 00 mbar Ledninger/impulsledninger skal efter tilslutning kontrolleres for atmosfærisk tæthed, brug kun læksøgningsspray målrettet. Prøvningstryk: p max. = 00 mbar Kontrollera att ledningarna/ impulsledningarna är täta efter anslutning. Använd spray för läckagesökning endast där så behövs. Testtryck: p max = 00 mbar Kontroller at ledningene/ impulsledningene er lufttette etter tilkopling. Bruk lekkasjespray kun hvis nødvendig. Kontrolltrykk: p maks. = 00 mbar MBC...SE/N Sysäysjohtojen asennus (lisävaruste) Montering af impulsledninger (option) Montering av impulsledning (option) Installering av impulsledningene (valgfritt) min. x DN DN M p e : Kaasun sisääntulopaine SE-S/8: - mbar SE-S0: - mbar SE-S0/N: - 00 mbar : Polttimen paine, kaasu SE-S: - 0 mbar, SE-S8: - 80 mbar, SE-S0: 0-00 mbar SE-S0/N: 0 ± mbar p e : Gasindgangstryk SE-S/8: - mbar SE-S0: - mbar SE-S0/N: - 00 mbar : Brændertryk, gas SE-S: - 0 mbar, SE-S8: - 80 mbar, SE-S0: 0-00 mbar SE-S0/N: 0 ± mbar p e : Inloppstryck för gas SE-S/8: - mbar SE-S0: - mbar SE-S0/N: - 00 mbar : Brännartryck, gas SE-S: - 0 mbar, SE-S8: - 80 mbar, SE-S0: 0-00 mbar SE-S0/N: 0 ± mbar p e : Gassinngangstrykk SE-S/8: - mbar SE-S0: - mbar SE-S0/N: - 00 mbar : Brennertrykk, gass SE-S: - 0 mbar, SE-S8: - 80 mbar, SE-S0: 0-00 mbar SE-S0/N: 0 ± mbar M Edition 07. Nr

7 MBC...SE/N Paineensäätimen säätö MBC...SE/N Indstilling af trykreguleringsdelen MBC...SE/N Inställning av tryckreglaget MBC...SE/N Innstille trykkregulatordelen Paineensäädin on esisäädetty tehtaalla. Säätöarvot on sovitettava paikan päällä laitteiston olosuhteisiin. Noudata ehdottomasti polttimen valmistajan ohjeita! Trykreguleringsdelen er forudindstillet på fabrikken. Indstillingsværdierne skal tilpasses anlægsforholdene på stedet. Brænderfabrikantens vejledning skal absolut iagttages! Tryckreglaget ställs in provisoriskt på fabriken. Inställningsvärdena måste anpassas på plats till gällande krav. Beakta brännartillverkarens anvisningar! Trykkregulatordelen er forinnstilt fra fabrikken. Innstil-lingsverdiene må tilpasses anleggsbetingelsene lokalt. Følg anvisningene fra brennerprodusenten!. Avaa suojalevy.. Käynnistä poltin. Asetusarvojen säätäminen mahdollista vain laitteen ollessa käynnissä, Kuva.. Tarkasta polttimen sytytysvarmuus.. Toista säätö tarvittaessa. Tarkista väliarvot.. Sinetöi säätöruuvi, ks. ohjeet alla.. Åbn skyder.. Start brænder, korrektion af indstillingsværdierne er mulig under drift, figur.. Kontrollér brænderens tændsikkerhed.. Om nødvendigt skal indstillingen gentages. Kontrollér mellemværdier.. Plombér justerskruen, se nedenfor.. Öppna sliden.. Starta brännaren. Inställningsvärdena kan ändras endast med enheten i funktion (bild ).. Kontrollera att brännarens tändning fungerar korrekt.. Upprepa inställningsproceduren vid behov. Kontrollera mellanvärdena.. Försegla ställskruven. Se nedan.. Åpne boksen.. Start brenneren, mulig å korrigere innstillingsverdiene under bruk, bilde.. Kontroller brennerens tennsikkerhet.. Gjenta innstillingen om nødvendig. Kontrollere mellomverdiene.. Plomber justeringsskruen, se nedenfor. Varmista optimaalinen palaminen ja sytytysvarmuus! Optimal forbrænding og tændsikkerhed skal sikres! Optimal förbränning och tändningssäkerhet måste säkerställas! Optimal forbrenning og tennsikkerhet må garanteres! auki åben öppen åpen kiinni lukket stängd lukket Kuusiotappiavain nro, Unbraconøgle nr., Nyckel för invändigt sexkantshål nr, Sekskantnøkkel nr., Sinetöinti Plombering Försegling Plombering Halutun ohjearvon asettamisen jälkeen.. Sulje suojalevy.. Lukitse suojalevy ruuvilla. (Kuva ) Efter indstilling af den ønskede værdi for trykket.. Luk skyderen.. Sikr at skyderen er i lukket position med en skrue. (figur ) Efter inställning av önskat nominellt tryck.. Stäng sliden.. Säkra slidens låsläge med skruv (bild ). Etter innstilling av ønsket nominell verdi.. Lukk boksen.. Sikre boksens lukkede stilling med skrue (bilde ). M Edition 07. Nr

8 EN 8 Lisävaruste / Option Option / Option Painekytkin / Pressostat Tryckvakt / Trykkbryter Tyyppi / Type / Typ / Type GW A, GW A, NB A, ÜB A mukaisesti / i h.t. / enligt / iflg. EN 8 Kaasunpainekytkimen GW...A säätö Inställning av gastryckvakten GW A Pura vaippa sopivan työkalun avulla, esim. ruuviavaimella nro tai PZ, Kuva. Irrota suojus. Indstilling af gaspressostaten GW A Afmontér kappe med egnet værktøj, skruetrækker nr. eller PZ, figur. Tag kappen af. Demontera kåpan med ett lämpligt verktyg, skruvmejsel nr eller PZ, bild. Ta av kåpan. Innstilling av gasstrykkbryter GW A Demonter dekselet med egnet verktøy, skrutrekker nr. eller PZ, bilde. Ta av dekselet. Made in Germany IP Säädä painekytkin mitta-asteikolla varustetusta säätöpyörästä suosi-teltuun paineen ohjearvoon, Kuva. Noudata polttimen valmistajan ohjetta! Painekytkin kytkeytyy paineen laskiessa: Säädä asentoon. Asenna suojus takaisin paikalleen! Ställ in tryckvakten på föreskrivet börvärde med hjälp av vredet med skala, bild. Beakta brännartillverkarens anvisningar! Tryckvakten löser ut vid fallande tryck: inställning till. Sätt tillbaka kåpan! Indstil pressostat på reguleringshjul med skala til foreskrevet ønsket tryk, figur. Iagttag brænder-fabrikantens vejledning! Still inn foreskrevet nominelt trykk med trykkbryteren på innstillings-skiven med skala, bilde. Følg anvisningene fra bren-nerens produsent! Made in Germany IP Pressostat skifter ved faldende tryk: Indstilling på. Sæt kappen på igen! Ved fallende trykk slår trykkbryteren over på: Innstilling på. Sett på igjen dekselet! NO NC mbar 6 GW 0 A pmax.= 00 mbar Gas ~(AC) 0-Hz 0A 0V T70 ID.No:CE-008 AO M Edition 07. Nr

9 MBC...SE/N MBC...SE/N MBC...SE/N MBC...SE/N Suodattimen tarkistus vähintään kerran vuodessa! Suodattimen vaihto, kun p paineliittimien ja välissä on > 0 mbar. Suodattimen vaihto, kun p paineliittimien ja välissä on kaksinkertainen viimeiseen tarkistukseen verrattuna. Filterkontrol mindst en gang om året! Filterskifte, hvis p mellem tryktilslutning og > 0 mbar. Filterskifte, hvis p mellem tryktilslutning og er dobbelt så høj i sammenligning med sidste kontrol. Filterkontroll skall utföras minst en gång per år! Byte av filter om p mellan tryckanslutning och är > 0 mbar. Byte av filter, om p mellan tryckanslutning och är dubbelt så hög som vid föregående kontroll. Filterkontroll minst en gang årlig! Filterskift, hvis p mellom trykktilkopling og > 0 mbar. Filterskift, hvis p mellom trykktilkopling og dobbelt så høy i forhold til siste kontroll.. Keskeytä kaasun syöttö: sulje palloventtiili.. Poista ruuvit -.. Vaihda suodatinpatruuna.. Kierrä ja kiristä ruuvit - käyttämättä voimaa.. Suorita toiminta- ja tiiviyskoestus, p maks. = mbar. Afbryd gastilførsel: Luk kuglehanen.. Skru skruerne - ud.. Udskift finfilterindsats.. Skru skruerne - i uden at bruge vold, og spænd efter.. Gennemfør funktions- og tæthedprøvning, p max. = mbar. Avbryt gastillförseln: Stäng kulventilen.. Lossa på skruvarna -.. Byt ut finfilterinsatsen.. Fäst skruvarna - utan att dra åt för hårt.. Utför en funktions- och läckagekontroll, p max = mbar. Avbryte gasstilførsel: Lukk kulekranen.. Skru ut skruene -.. Skift mikrofilterenhet.. Skru inn skruene - og trekk dem til uten å bruke makt.. Foreta funksjons- og tetthetskontroll, p maks. = mbar Suodattimen vaihdossa tarvittava tila: Behov for plads til filterudskiftning: Erforderligt utrymme för byte av filter: Plasskrav for filterskift: MBC : MBC : MBC : 0 mm 70 mm 0 mm < 0/007 > 0/007 M Edition 07. Nr

10 Solenoidin vaihto MBC-00/700 Udskiftning af magnet MBC-00/700 Byte av magnet MBC-00/700 Magnetskift MBC-00/700. Keskeytä kaasun syöttö, katkaise sähkön syöttö!. Irrota varmistusruuvi A, Kuva.. Poista kansi B, Kuva.. Vaihda solenoidi, Kuva. Ota ehdottomasti huomioon solenoidinro ja jännite!. Aseta kansi B takaisin paikalleen. Kiristä tiukkaan käsin. Kuva. 6. Kierrä varmistusruuvi A sisään vasteeseen saakka, Kuva.. Afbryd gastilførsel, slå strømforsyning fra!. Løsn låseskrue A, billede.. Fjern dæksel B, billede.. Udskift magnet, billede. Vær opmærksom på magnetnr. og spænding!. Montér dæksel B igen og spænd med hånden, billede. 6. Drej låseskrue A ind til anslag, billede.. Avbryt gastillförseln. Bryt strömförsörjningen!. Lossa på låsskruven A, figur.. Ta av locket B, figur.. Byt ut magnet, figur. Observera magnetnummer och spänning!. Sätt tillbaka locket B och dra åt för hand, figur. 6. Dra åt låsskruven A tills kutsen tar emot, figur.. Steng av gassgjennomstrømningen, slå av strømtilførselen!. Skru ut sikringsskrue A, bilde.. Fjern deksel B, bilde.. Skift magnet, bilde. Ta nøye hensyn til magnet-nr. og spenning!. Sett på igjen deksel B, skru godt til for hånd, bilde. 6. Skru helt til sikringsskrue A, bilde. B A B A M Edition 07. Nr

11 Magneetin vaihto MBC-00 Udskiftning af magneten MBC-00 Magnetbyte MBC-00 Magnetutskiftning MBC-00. Keskeytä kaasunsyöttö, katkaise virransyöttö!. Avaa varmistusruuvi A, kuva.. Poista kansi B, kuva.. Nosta magneettikupu varovasti irti, kuva.. Irrota maadoituksen ja piirilevyn pistoliittimet, kuva. 6. Vaihda magneetit, kuva. Ota ehdottomasti huomioon magneetin numero ja jännite! 7. Liitä sähköliitännät. Yhteenkokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä. 8. Asenna kansi B takaisin paikalleen, kiristä kiinni käsin, kuva Kierrä varmistusruuvi A paikalleen rajoittimeen asti, kuva 7.. Afbryd gastilførslen, luk for strømforsyningen!. Sikringsskruen A løsnes, billede.. Dækslet B fjernes, billede.. Magnetskærmen løftes forsigtigt af, billede.. Stikforbindelser for jording og lederplade løsnes, billede. 6. Magneterne udskiftes, billede. Vær ubetinget opmærksom på magnetnummer og spænding! 7. El-tilslutningerne forbindes. Sammenbygningen foretages i modsat rækkefølge. 8. Dækslet B monteres på igen og spændes fast med hånden, billede Sikringsskruen A drejes ind indtil stopanslaget, billede 7.. Avbryt gastillförseln, koppla från strömförsörjningen!. Lossa låsskruven A, figur.. Ta av locket B, figur.. Lyft försiktigt av magnethuven, figur.. Lossa stickförbindningarna för jordning och kretskort, figur. 6. Byt ut magneterna, figur Observera ovillkorligen magnetnummer och spänning! 7. Förbind elektriska anslutningar. Ihopmontering i omvänd ordningsföljd. 8. Montera åter locket B, dra åt ordentligt för hand, figur Skruva in låsskruven A till anslag, figur 7.. Bryt gasstilførselen, slå av strømforsyningen!.løsne sikringsskruen A, figur.. Fjern dekselet B, figur.. Løft forsiktig av magnethetten, figur.. Løsne pluggforbindelsene for jording og kretskort, figur. 6. Skift ut magnetene, figur Vær oppmerksom på magnetnummer og spenning! 7. Forbind de elektriske tilkoplingene. Utfør montasje i omvendt rekkefølge. 8. Montér dekselet B igjen, skru det fast for hånd, figur Skru inn sikringsskruen A til anslag, figur 7. B A 6 7 B B A M Edition 07. Nr. 8 6

12 MBC Virtauskaavio / Flowdiagram / Flödesdiagram / Gjennomstrømningsdiagram Käyrät laitevalintaa varten (säädetyssä tilassa) hienosuodattimella varustettuna. Kurver for apparatvalg (i indstillet tilstand) med finfilter Kurvor för val av verktyg (i förinställt läge) med finfilter Kurver for apparatutvalg (i regulert tilstand) med mikrofilter Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde rekommenderat arbetsområde Anbefalt arbeidsområde MBC (Rp /) MBC (Rp /) MBC (Rp & /) Pohjalla Basis Baserat på Basert på + C, 0 mbar, kuiva + C, 0 mbar, droog + C, 0 mbar, toor + C, 0 mbar, tørr Vn [m /h] Ilma / Luft / luft / Luft dv =, Vn [m /h] Maakaasu / Naturgas / naturgas / Naturgass dv = 0,6 M Edition 07. Nr. 8 6

13 MBC Virtauskaavio / Flowdiagram / Flödesdiagram / Gjennomstrømningsdiagram Käyrät laitevalintaa varten (säädetyssä tilassa) hienosuodattimella varustettuna. Kurver for apparatvalg (i indstillet tilstand) med finfilter Kurvor för val av verktyg (i förinställt läge) med finfilter Kurver for apparatutvalg (i regulert tilstand) med mikrofilter Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde rekommenderat arbetsområde Anbefalt arbeidsområde MBC (Rp ) MBC (Rp / & ) MBC (Rp /) Pohjalla Basis Baserat på Basert på + C, 0 mbar, kuiva + C, 0 mbar, droog + C, 0 mbar, toor + C, 0 mbar, tørr Vn [m /h] Ilma / Luft / luft / Luft dv =, Vn [m /h] Maakaasu / Naturgas / naturgas / Naturgass dv = 0,6 MBC Virtauskaavio / Flowdiagram / Flödesdiagram / Gjennomstrømningsdiagram Käyrät laitevalintaa varten (säädetyssä tilassa) hienosuodattimella varustettuna. Kurver for apparatvalg (i indstillet tilstand) med finfilter Kurvor för val av verktyg (i förinställt läge) med finfilter Kurver for apparatutvalg (i regulert tilstand) med mikrofilter Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde rekommenderat arbetsområde Anbefalt arbeidsområde MBC (Rp ) M Edition 07. Nr Pohjalla Basis Baserat på Basert på + C, 0 mbar, kuiva + C, 0 mbar, droog + C, 0 mbar, toor + C, 0 mbar, tørr Vn [m /h] Ilma / Luft / luft / Luft dv =, Vn [m /h] Maakaasu / Naturgas / naturgas / Naturgass dv = 0,6

14 Varaosat / varusteet Reservedele / tilbehør Reservdelar / Tillbehör Reservedeler / Tilbehør Tilausnumero Ordre-nr. Best nr Bestillingsnummer Varaosat / varusteet Reservedele / tilbehør Reservdelar / Tillbehör Reservedeler / Tilbehør Tilausnumero Ordre-nr. Best nr Bestillingsnummer Sulkuruuvi, litteä O-renkaall Skrueprop, flad med O-ring Låsskruv, platt med O-ring Skruepropp, flat med O-ring G /8 0 Varasolenoidi Reservemagnet Reservmagnet Reservemagnet DIN 60 kysyttäessä efter forespørgsel på förfrågan på forespørsel Adapterisarja GW A:lle liitännällä G / Adapter-sæt til GW A med tilslutning G / Adapterset för GW A med kuts G / Adapter-sett for GW A med tilkopling G / MBC Suodatinsarja Filterindsats Filterinsats Filterenhet MBC Sarja kap. sæt styk set st Sett stk 96 Johdinrasia, musta Ledningsdåse, sort Ledningsdosa, svart Ledningsboks, svart GDMW, -napainen + maa/ pol. + E Liitäntälaippa Tilslutningsflange Anslutningsfläns Tilkoplingsflens MBC Rp / MBC Rp / MBC Rp MBC Rp / MBC-700/ Rp MBC-700/ Rp / MBC-700/ Rp / MBC-700/ Rp O-rengas, EN-tarkastettu (Sarja kappaletta) O-ring, EN testet (sæt styk) O-ring, testad enligt EN (set st) O-ring, EN kontrollert (sett stk) MBC x,0 MBC-700/ x, MBC MBC MBC MBC MBC Sarja 0 kap. sæt 0 styk set 0 st Sett 0 stk Sarja kap. sæt styk set st Sett stk Sarja 0 kap. sæt 0 styk set 0 st Sett 0 stk Sarja kap. sæt styk set st Sett stk Sarja 0 kap. sæt 0 styk set 0 st Sett 0 stk Sylinterikantainen ruuvi DIN 9, 8.8 (Sarja kappaletta) Cylinderskrue DIN 9, 8.8 (sæt styk) Cylinderskruv DIN 9, 8.8 (set st) Sylinderskrue DIN 9, 8.8 (Sett stk) MBC M6 x MBC-700/ M8 x Mittausyhteet tiivistysrenkaalla Målestuds med tætningsring Ställskruvar med tätningsring Målestusser med pakningsring G /8 G / M Edition 07. Nr. 8 6

15 0 6 8 MBC:tä koskevat työt saa suorittaa vain ammattihenkilöstö. Arbejde på MBC må kun udføres af kvalificeret personale. Endast auktoriserad fackman får utföra arbeten på MBC. Arbeid på MBC må kun utføres av fagpersonell. Suojaa laippojen pinnat. Kiristä ruuvit ristikkäisesti. Varo jännitteetöntä asennusta! Beskyt flangeflader. Spænd skruerne på kryds. Vær opmærksom på spændingsfri montage! Skydda flänsytan. Fäst skruvar korsvis. Utför montering i spänningslöst tillstånd! Beskytte flensoverflater. Skru skruene til i krysset. Sørg for montering uten spenning! Suora kosketus MBC:n ja kovetetun muurauksen, betoniseinien, lattioiden välillä ei ole sallittua. Direkte kontakt mellem MBC og den hærdede væg, betonvægge, gulv er ikke tilladt. MBC får inte komma i direkt kontakt med härdade murverk, betongväggar eller golv. Direkte kontakt mellom MBC og herdende mur, betongvegg, gulv er ikke tillatt. Varmista, että lauhdetta ei pääse virtaamaan takaisin sysäysjohdosta MBC:hen. Det skal sikres, at der ikke kan løbe kondensat fra impulsledningen tilbage til MBC. Kontrollera att ingen kondens från impulsled-ningarna kan rinna in i MBC. Det må garanteres at det ikke kan flyte kondens fra impulsledningene og tilbake i MBC. Käytä aina uusia tiivisteitä osien purkamisen ja uudelleen asentamisen jälkeen. Principielt skal der bruges nye pakninger, efter at dele er blevet afmonteret/modificeret. Efter byte av delar eller ombyggnad skall i princip alltid nya tätningar användas. Bruk prinsipielt nye pakninger etter delemontering/- demontering. Putkiston tiiveyskoe: Sulje MBC:n edellä oleva palloventtiili. Rørtæthedsprøvning: Kuglehane før MBC lukkes. Läckagekontroll av rörledningarna: stäng kulventilen för MBC. Kontroll av rørledningspakningene: Steng kulekranen foran MBC. Safety first O.K. MBC:llä työskentelyn loputtua: Suorita tiiviystesti ja toimintatesti. Efter afslutning af arbejdet på MBC: Gennemfør tætheds-kontrol og funktions-kontrol. Efter utförda arbeten på MBC: utför en läckageoch funktionskontroll. Etter utført arbeid på MBC: foreta tetthetskontroll og funksjonskontroll. Älä koskaan suorita töitä, kun kaasupaine tai jännite on kytkettynä. Vältä avotulta. Noudata paikallisia säädöksiä. Udfør ikke arbejde, hvis der er gastryk eller spænding på apparatet. Undgå åben ild. Vær opmærksom på lokale forskrifter. Arbete får inte utföras när gastryck eller spänning ligger på. Undvik öppen låga. Observera lokala föreskrifter. Arbeider må aldri utføres hvis det foreligger gasstrykk eller spenning. Unngå åpen ild. Ta hensyn til lokale forskrifter. Valitse kaikki asetukset ja asetusarvot vain kattilan/polttimon valmistajan laatiman käyttöohjeen mukaisesti. Alle indstillinger og indstillingsværdier må kun udføres i overensstemmelse med driftsvejledningen fra kedel-/brænderfabrikanten. Samtliga inställningar och inställningsvärden måste stämma överens med pann-/brännartillverkarens driftsanvisning. Alle innstillingene og innstilte verdier utføres kun i overensstemmelse med kjele-/brennerprodusentens bruksveiledning. M Edition 07. Nr. 8 Näiden ohjeiden huomiotta jättämisen seurauksena voi olla henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Ved manglende overholdelse af denne vejledning kan der forekomme person- eller tingskader. Om dessa anvisningar inte följs kan skada på person eller föremål uppstå. Hvis anvisningene ikke overholdes, kan det oppstå person- eller materialskader. 6

16 Painelaitedirektiivi (PED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttävät lämmityslaitteiden säännöllistä tarkistusta, jotta varmistetaan pitkäaikainen korkea käyttöaste ja tätä kautta mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit on vaihdettava käyttöiän päätyttyä. Tämä suositus koskee vain lämmityslaitteita, ei termisen prosessitekniikan sovelluksia. DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavan taulukon mukaisesti: Trykapparatdirektivet (PED) og direktivet vedrørende bygningers samlede energieffektivitet (EPBD) kræver en regelmæssig kontrol af fyringsanlæg for på lang sigt at sikre en høj udnyttelsesgrad og dermed mindst mulig miljøbelastning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante komponenter, når de har opnået deres anvendelsestid. Denne anbefaling gælder kun for fyringsanlæg og ikke for termprocesanvendelser. DUNGS anbefaler en udskiftning i overensstemmelse med følgende tabel: Tryckinstrumentdirektivet (PED) och direktivet över byggnaders energiprestanda (EPBD) fordrar en regelbunden kontroll av uppvärmningsanläggningar för att på lång sikt garantera höga verkningsgrader och på så sätt lägre miljöbelastning. Det är nödvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta komponenter när de uppnått sin livslängd. Denna rekommendation gäller endast för uppvärmningsanläggningar och inte för värmeprocessanvändningar. DUNGS rekommenderar utbyte enligt följande tabell: Direktivet for trykkapparater (PED) og direktivet for bygningers totale energieffektivitet (EPBD) foreskriver en regelmessig kontroll av varmeanlegg for langsiktig å sikre en høy utnyttelsesgrad og dermed en så lav miljøbelastning som mulig. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter når deres brukstid er utløpt. Denne anbefalingen gjelder kun for varmeanlegg og ikke for termoprosessanvendelser. DUNGS anbefaler utskiftning i henhold til følgende tabell: Turvallisuuteen vaikuttavat osat Sikkerhedsrelevante komponenter Säkerhetsrelevant komponent Sikkerhetsrelevant komponent Venttiilintarkistusjärjestelmät / Ventilkontrolsystemer Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer KÄYTTÖIKÄ DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavin väliajoin: ANVENDELSESTID DUNGS anbefaler en udskiftning efter: LIVSLÄNGD DUNGS rekommenderar utbyte efter: BRUKSTID DUNGS anbefaler utskiftning etter: Kytkimen käyttöiät Koblingscyklusser Kopplingsspel Arbeidssykluser EN Normi Standard Norm Standard EN 6 Paineensäädin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt N/A EN 8 Poltonohjaus liekinvartijalla 0 vuotta/år Fyringsmanager med flammevagt Tändningsstyrning med flamvakt EN 8 Fyringsmanager med flammevakt UV-liekintunnistin / UV-flammeføler UV-flamsensor / UV-flammeføler Kaasupaineen säätölaitteet / Gastrykreguleringsenheder Gastryckregulatorer / Gasstrykk-reguleringsapparater h Käyttötunnit / Driftstimer Drifttimmar / Driftstimer vuotta/år N/A EN 88 EN 078 Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjärjestelmää* Gasventil uden ventilkontrolsystem* Gasventil utan ventilkontrollsystem* Gassventil uten ventilkontrollsystem* kokokohtainen størrelsesafhængig storleksberoende avhengig av størrelsen EN 6 EN 6 Min. kaasupaineensäädin / Min. gastrykvagt Min. gastryckvakt / Min. gasstrykkvakt Varoventtiili / Sikkerhedsafblæseventil Säkerhetsutblåsningsventil / Sikkerhetsutblåsningsventil Kaasun ja ilman sekoitusjärjestelmät / Kombinerede gas-luft-systemer Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer 0 vuotta/år * Kaasuryhmät I, II, III / Gasfamilierne I, II, III N/A ei käytössä / kan ikke bruges Gasfamiljer I, II, III / Gassfamilier I, II, III N/A kan inte användas / kan ikke brukes N/A IEN 6 N/A EN 88 EN 8 N/A EN 067 Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning Administrasjon og fabrikk Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-0 D-76 Urbach, Germany Telefon +9 (0) Telefax +9 (0) Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 9 D-7 Schorndorf Internet M Edition 07. Nr

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET Original manual 2012-10-29 Biltema Nordic Services AB PORTABEL KEMTOALETT FÖRORD Portabel kemtoalett

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET FÖRORD Portabel kemtoalett som inte kräver några yttre anslutningar eller genomföringar i båtskrovet,

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

ERL 16-1 LRG 16-4. Driftsvejledning 810767-00 Ledningsevneelektrode ERL 16-1, LRG 16-4

ERL 16-1 LRG 16-4. Driftsvejledning 810767-00 Ledningsevneelektrode ERL 16-1, LRG 16-4 ERL 6- LRG 6- Driftsvejledning 80767-00 Ledningsevneelektrode ERL 6-, LRG 6- ERL 6-, LRG 6- Dimensioner Pg max. 60 C Pg max. 60 C 99 0 Gevind RG ¾ DIN 8 Pakningsring 7 x DIN 760 DN Flange Flangemm tykkelse

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

EST LV LT SLO. Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning

EST LV LT SLO. Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Venttiilien tarkastusjärjestelmän ohjauslaite Tyyppi px Vx Styreenhed til systemtæthedskontroller

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

VHW310 VHW311 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C391-DK-FIN-N-S 09/2014

VHW310 VHW311 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA FIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING C391-DK-FIN-N-S 09/2014 VHW310 VHW311 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING DK FIN N S C391-DK-FIN-N-S 09/2014 Oversættelse af originale instruktioner Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Driftssikkerhed...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Driftsvejledning 810560-00 Ledningsevneelektrode LRG 12-2 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse...

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1158 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1158 sida 1(2) LIDA 15 N (Svenska 2014-09-04) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 45 x 170, enkel vindskiva 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95, 22 x 170. Taklutning ca 7 o. YTTERVÄGG Timmerprofiler 28 x 145 färdigknutade.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Reguleringsventil 24 V rumvarme

Reguleringsventil 24 V rumvarme Reguleringsventil 24 V rumvarme Teknisk Info 2015.04.30 Teknisk Info 3 PRODUKTBESKRIVELSE SKOV A/S kan levere reguleringsventiler som 2-vejs eller 3-vejs ventil med aktuator. Figur 1: Reguleringsventiler

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 79646 Brugsanvisning Bruksanvisning INFRARØD GASVARMEOVN MED VARMEBLÆR Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasvarmeovn, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Spjældmotorer serie NM. Oversigt. Drejemoment. Nominel spænding AC 24 V DC 24 V AC 230 V

Spjældmotorer serie NM. Oversigt. Drejemoment. Nominel spænding AC 24 V DC 24 V AC 230 V BC Spjældmotorer serie NM Oversigt 8 Nm NM2(-F) NM230(-2)(-F) NM2-SR(-F) NM2-SRS Nominel spænding DC 2 V AC 230 V Drejetid 75...150 s 150 s Styring On-Off 1-leder 2-leder Modulerende DC 0...10 V Drejemåde

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual autic Toilet med /6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual INSTALLATIONS MANUAL. Billede af installationen. Tag indløbsmøtrikken af, indsæt indløbsskrue ind i tankens

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Hudson I, 3 brændere og 1 sidebrænder 0359 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIKKERHEDSVELJEDNINGEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER EKSPLOSION

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner Know-how makes the difference High performance Kuglehaner Med DVC som din samarbejdspartner, er du altid sikret et bredt sortiment, højt kvalitetsniveau, samt et unikt teknisk know-how. Produktudvikling

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator

Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator Anvendelse Reguleringsventil til maskinbygning og fabriksanlæg. Til flydende medier samt damp. Størrelse DN 15 til DN 100 Tryktrin

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay

Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Monterings- og brugsanvisning for gasgrill Green Bay Gennemlæs og følg vejledningen i denne manual før gasgrillen monteres og tages i brug. Advarsler: Gennemlæs brugsanvisningen før produktet tages i brug.

Læs mere

Luftpump laddningsbar

Luftpump laddningsbar SE Art. 26-010 Luftpump laddningsbar 230 V / 12 V Läs bruksanvisningen före användning! Strömbrytare Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Sugsida (suger ut luft) Viktigt! Pumpen

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS Både E-100-E og E-100-L2-E er tilgængelige, genanvendelige endeafslutninger, E-100 uden lys, E-100-L med signallys. Begge endeafslutninger

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere