Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-300/700 MBC-1200

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-300/700 MBC-1200"

Transkript

1 Käyttö- ja huolto-ohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisningar Bruks- og monteringsanvisning MultiBloc Servopainesäädin Tyyppi MBC...SE/N Sisähalkaisijat Rp / - Rp Asennusasento Monteringsposition Monteringsposition Monteringsposisjon MultiBloc Servotrykregulator Type MBC...SE/N Nom. diametre Rp / - Rp MultiBloc Servostyrd tryckreduceringsventil Typ MBC...SE/N Nominell diameter Rp / - Rp Sähköliitäntä El-tilslutning Elektrisk anslutning Elektrisk tilkopling IEC 70- (VDE 06 T) ainoastaan / kun / bara / kun S S8 S0 N P L MultiBloc Servotrykkregulator Type MBC...SE/N Nominell diameter Rp / - Rp Maadoitus paikallisten säädösten mukaisesti Jordforbindelse i h.t. lokale forskrifter Jordning enligt lokala föreskrifter Jording iflg. lokale forskrifter Mp P N L [mbar] EN 6 Maks. Käyttöpaine Max. driftstryk Max drifttryck Maks. driftstrykk SE-S/S8/S0: mbar (6 kpa) N: 00 mbar (0 kpa) SE-S0: 00 mbar (0 kpa) V+V Luokka A, Ryhmä V+V Klasse A, gruppe V+V Klass A, Grupp V+V Klasse A, gruppe mukaisesti / ih.t. / enligt / iflg. EN 6 Mp N P L P L MBC...SE [ V ] U n ~(AC) 0 V - % +0 % tai / eller / eller / eller ~(AC) 00 V - 0 V, =(DC) 8 V, =(DC) V - 8 V Kytkentäaika / Indkoblingstid / Inkopplingstid / Reaksjonstid 00 % Ympäristön lämpötila Omgivende temperatur Omgivningstemperatur Omgivelsestemperatur - C +70 C EN 88 Luokka A, Ryhmä Class A, Group Klass A, Grupp klasse A, gruppe mukaisesti / acc. / enligt / iflg. EN 88 IEC 9 Suojausaste Kapsling Skyddsklass Vernetype IP mukaisesti / ih.t. / enligt/ iflg. IEC 9 EN 9 Älä käytä MBC... laitetta nestekaasujärjestelmissä... alle 0 C lämpötilassa. Sopii vain kaasumaiselle nestekaasulle, nestemäiset hiilivedyt rikkovat tiivistysmateriaalit. I anlæg med flydende gas må Gas Gaz Perhe + + Familie + + Familj + + Familie + + M Edition 07. Nr. 8 MBC... ikke køre under 0 C. Kun egnet til luftformig flydende gas, flydende kulbrinter ødelægger tætningsmaterialerne. MBC... får inte användas under 0 C i system med flytande gas. Endast lämpad för flytande gas i gasform. Flytande kolväte skadar tätningsmaterialet. Ikke bruk MBC... under 0 C i anlegg for flytende gass. Kun egnet for flytende gass i gassform, flytende hydrokarbon ødelegger pakningsmaterialet mbar Ulostulopainealue Udgangstrykområde Tryckområde på utloppssidan Utgangstrykkområde SE-S: - 0 mbar (0, - kpa) SE-S8: 8-80 mbar (0,8-8 kpa) SE-S0: 0-00 mbar ( - 0 kpa) SE-S0/N: 0 ± mbar (0 ± 0, kpa) 6

2 Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-00/700 c d e g c g d e a f b MBC-00 a b f e = Tarvittava tila solenoidin vaihtoa varten / Behov for plads til magnetskifte / Erforderligt utrymme för byte av magnet / Plasskrav for magnetskift Tyyppi Type Typ Type DN Rp Avautumisaika Åbningstid Öppningstid Åpningstid P max. [VA] a Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] b c d e f g Solenoidi nr. Kytkennät/ Magnet nr. Ind- og udkoblinger/ Magnet nr Magnet nr. Kopplingar/ Koplinger Paino Vægt Vikt Vekt [kg] MBC-00-SE S / - / < s /P,8 MBC-00-SE S8 / - / < s /P,8 MBC-00-SE S0 / - / < s /P,8 MB-00-N / - / < s /P,8 MBC-700-SE S - < s /P 6, MBC-700-SE S8 - < s /P 6, MBC-700-SE S0 MBC-700-N MBC-00-SE S MBC-00-SE S8 MBC-00-SE S < s < s < s < s < s /P 0/P 0/P 0/P 0/P 6, 6,8 6,8 6,8 6,8 M Edition 07. Nr. 8 6

3 Paineenmittausliitännät Trykudtag Tryckmätning Trykkuttak MBC-00/700 MBC-00 P L Mp P N L,,, Kierretulppa G /8 Skrueprop G /8 Skruvlock G /8 Skruepropp G /8 Kierretulppa G /8 (lisavaruste) Skrueprop G /8 (efter ønske) Skruvlock G /8 (tillbehör) Skruepropp G /8 (etter ønske) 9 [Nm] 8 maks. vääntömomentit/ Järjestelmän lisävarusteet max. drejningsmomenter / systemtilbehør max Vridmoment / Systemtillbehör maks. dreiemomenter / systemtilbehør M, Nm M Nm M 6 7 Nm M 8 Nm G /8 Nm G / 7 Nm G / 0 Nm G / Nm Käytä asianmukaisia työkaluja! Brug egnet værktøj! Använd därför avsedda verktyg! Bruk egnet verktøy! Kiristä ruuvit ristikkäisesti! Spænd skruerne på kors! Fäst skruvarna korsvis! Skru skruene til i krysset! Laitetta ei saa käyttää vipuna Apparatet må ikke bruges som løftestang Ventilen får inte användas som hävstång Apparatet må ikke brukes som løftestang DN Rp M max. 0 / 0 / 7 0 / 0 00 [Nm] t 0 s T max [Nm] t 0 s M max. T max. M Edition 07. Nr. 8 M max. 6 T max.

4 Laitteen osat / Oversigt / Översikt / Oversikt MBC Sysäysputket eivät sisälly toimitukseen. Impulsledninger er ikke omfattet af denne levering. Impulsledningar ingår inte i leveransen. Impulsledninger er ikke del av leveransen. 7 Venttiilien sähköliitäntä (DIN EN ) musta El-tilslutning ventiler (DIN EN ) sort Elektrisk anslutning för ventil (DIN EN ) svart Elektrisk tilkopling ventiler (DIN EN ) svart Sisääntulolaippa Indgangsflange Inloppsfläns Inngangsflens Paineliitäntä G /8 ennen suodatinta Tryktilslutning G /8 før filter Tryckanslutning G /8 före filter Trykktilkopling G /8 foran filter Suodatin Filter Filter Filter Tyyppikilpi Typeskilt Typskylt Typeskilt 6 Kansi Dæksel Lock Deksel 7 p e Mittausliitäntä G /8 ennen V:tä, molemminpuolisesti mahdollista p e måletilslutning G /8 før V, muligt i begge sider p e Mätaranslutning G /8 före V, möjlig på båda sidorna p e måletilkopling G /8 foran V, mulig på begge sider 8 p a Mittausliitäntä G /8 V:n jälkeen, lisavaruste p a måletilslutning G /8 efter V, efter ønske p a Mätaranslutning G /8 efter V, tillbehör p a måletilkopling G /8 bak V, etter ønske 9 Säätöruuvi Polttimen paine Justerskrue brændertryk Ställskruv för brännartryck Justeringsskrue Brenntrykk 0 Paineentasaussuutin G /8 Paineliitäntä G /8 Polttimen paine Ulostulolaippa p mittausliitäntä G /8 V:n ja V:n välissä, molemminpuolin mahdollinen Luftdyse G /8 Tryktilslutning G /8 brændertryk Udgangsflange p måletilslutning G /8 mellem V og V, mulig på begge sider Ventilationsdysa G /8 Tryckanslutning G /8 Brännartryck Utloppsfläns p Mätanslutning G /8 dubbelsidigt möjlig mellan V och V Ventilpropp G /8 Trykktilkopling G /8 Brenntrykk Utgangsflens p måleuttak G /8 mellom V og V, mulig på begge sider M Edition 07. Nr. 8 6

5 Kierrelaipan rakenne MBC... Kokoonpano ja purkaminen Gevindflangeudførelse MBC... Af- og påmontering Utförande med gängflänsar MBC... Montering och demontering Gjengeflenstype MBC... Montering og demontering. Asenna laipat putkilinjoihin. Käytä sopivaa tiivistysainetta (Kuva ).. Montér flanger på rørene. Brug egnet tætningsmiddel (figur ).. Montera flänsarna på rörledningarna. Använd lämpligt tätningsmedel (Bild ).. Monter flensen på rørledningene. Bruk egnet pakningsmiddel (bilde ).. Asenna MBC... paikalleen, huomioi O-renkaiden paikka (Kuva ).. Indsæt MBC..., vær opmærksom på O-ringenes position (figur ).. Montera MBC... Observera O- ringens placering (Bild ).. Sett på MBC..., ta hensyn til O- ringenes posisjon (bilde ).. Kiristä ruuvit A H.. Spænd skruerne A H.. Fäst skruvarna A H.. Skru til skruene A H.. Tarkista tiiveys ja laitteen toiminta asennuksen jälkeen.. Efter monteringen gennemføres en tætheds- og funktionskontrol.. Utför en läckage- och funktionskontroll efter avslutad montering.. Foreta tetthets- og funksjonstest etter montering.. Purkaminen päinvastaisessa järjestyksessä.. Afmontering foregår i omvendt rækkefølge.. Demontering utförs i omvänd ordning.. Demontering i omvendt rekkefølge. A B C D F E H G M Edition 07. Nr. 8 6

6 0 6 8 Asennusohje Ulkoiset sysäysjohdot (lisävaruste) Monteringsforskrift Eksterne impulsledninger (option) Monteringsanvisning för externa impulsledningar (option) Monteringsforskrift eksterne impulsledninger (valgfritt) Sysäysjohdon p BR pitää olla DN (ø mm), PN vastaava ja valmistettu teräksestä. Impulsledning p BR skal svare til DN (Ø mm), PN og være lavet i stål. Impulsledningen p BR måste motsvara DN (ø mm), PN och vara tillverkad av stål. Impulsledning p BR må tilsvare DN (ø mm), PN og være laget av stål. Muut sysäysjohtojen materiaalit ovat sallittuja vain polttimen kanssa suoritetun tyyyppitestin jälkeen. Andre materialer til impulsledningerne kun tilladt efter typegodkendelsestest sammen med brænderen. Andra material för impulsledningar får användas endast efter testning tillsammans med brännaren. Impulsledninger av annet materiale er kun tillatt etter typetest sammen med brenneren. Sysäysjohdot on asetettava siten, että lauhdetta ei pääse virtaamaan takaisin MBC...SE laitteeseen. Impulsledninger skal føres således, at der ikke kan flyde kondensat tilbage i MBC...SE. Impulsledningen måste placeras så att ingen kondens kan rinna tillbaka i MBC...SE. Impulsledningene må legges slik at kondensat ikke kan flyte tilbake i MBC...SE. Varmista, että sysäysjohdot eivät pääse rikkoutumaan tai vääntymään. Impulsledninger skal føres, så de er sikret mod afrivning eller deformation. Placera impulsledningarna så att de inte kan rivas ner eller deformeras. Impulsledningene må legges slik at de ikke kan rives løs eller deformeres. Pidä sysäysjohdot lyhyinä! Impulsledninger skal være så korte som muligt! Impulsledningar ska göras så korta som möjligt! Hold impulsledningene korte! Tarkista putkistojen/sysäysjohtojen ilmatiiveys liitäntöjen jälkeen. Käytä vuotosumutetta vain tarvittaessa. Koestuspaine: p maks. = 00 mbar Ledninger/impulsledninger skal efter tilslutning kontrolleres for atmosfærisk tæthed, brug kun læksøgningsspray målrettet. Prøvningstryk: p max. = 00 mbar Kontrollera att ledningarna/ impulsledningarna är täta efter anslutning. Använd spray för läckagesökning endast där så behövs. Testtryck: p max = 00 mbar Kontroller at ledningene/ impulsledningene er lufttette etter tilkopling. Bruk lekkasjespray kun hvis nødvendig. Kontrolltrykk: p maks. = 00 mbar MBC...SE/N Sysäysjohtojen asennus (lisävaruste) Montering af impulsledninger (option) Montering av impulsledning (option) Installering av impulsledningene (valgfritt) min. x DN DN M p e : Kaasun sisääntulopaine SE-S/8: - mbar SE-S0: - mbar SE-S0/N: - 00 mbar : Polttimen paine, kaasu SE-S: - 0 mbar, SE-S8: - 80 mbar, SE-S0: 0-00 mbar SE-S0/N: 0 ± mbar p e : Gasindgangstryk SE-S/8: - mbar SE-S0: - mbar SE-S0/N: - 00 mbar : Brændertryk, gas SE-S: - 0 mbar, SE-S8: - 80 mbar, SE-S0: 0-00 mbar SE-S0/N: 0 ± mbar p e : Inloppstryck för gas SE-S/8: - mbar SE-S0: - mbar SE-S0/N: - 00 mbar : Brännartryck, gas SE-S: - 0 mbar, SE-S8: - 80 mbar, SE-S0: 0-00 mbar SE-S0/N: 0 ± mbar p e : Gassinngangstrykk SE-S/8: - mbar SE-S0: - mbar SE-S0/N: - 00 mbar : Brennertrykk, gass SE-S: - 0 mbar, SE-S8: - 80 mbar, SE-S0: 0-00 mbar SE-S0/N: 0 ± mbar M Edition 07. Nr

7 MBC...SE/N Paineensäätimen säätö MBC...SE/N Indstilling af trykreguleringsdelen MBC...SE/N Inställning av tryckreglaget MBC...SE/N Innstille trykkregulatordelen Paineensäädin on esisäädetty tehtaalla. Säätöarvot on sovitettava paikan päällä laitteiston olosuhteisiin. Noudata ehdottomasti polttimen valmistajan ohjeita! Trykreguleringsdelen er forudindstillet på fabrikken. Indstillingsværdierne skal tilpasses anlægsforholdene på stedet. Brænderfabrikantens vejledning skal absolut iagttages! Tryckreglaget ställs in provisoriskt på fabriken. Inställningsvärdena måste anpassas på plats till gällande krav. Beakta brännartillverkarens anvisningar! Trykkregulatordelen er forinnstilt fra fabrikken. Innstil-lingsverdiene må tilpasses anleggsbetingelsene lokalt. Følg anvisningene fra brennerprodusenten!. Avaa suojalevy.. Käynnistä poltin. Asetusarvojen säätäminen mahdollista vain laitteen ollessa käynnissä, Kuva.. Tarkasta polttimen sytytysvarmuus.. Toista säätö tarvittaessa. Tarkista väliarvot.. Sinetöi säätöruuvi, ks. ohjeet alla.. Åbn skyder.. Start brænder, korrektion af indstillingsværdierne er mulig under drift, figur.. Kontrollér brænderens tændsikkerhed.. Om nødvendigt skal indstillingen gentages. Kontrollér mellemværdier.. Plombér justerskruen, se nedenfor.. Öppna sliden.. Starta brännaren. Inställningsvärdena kan ändras endast med enheten i funktion (bild ).. Kontrollera att brännarens tändning fungerar korrekt.. Upprepa inställningsproceduren vid behov. Kontrollera mellanvärdena.. Försegla ställskruven. Se nedan.. Åpne boksen.. Start brenneren, mulig å korrigere innstillingsverdiene under bruk, bilde.. Kontroller brennerens tennsikkerhet.. Gjenta innstillingen om nødvendig. Kontrollere mellomverdiene.. Plomber justeringsskruen, se nedenfor. Varmista optimaalinen palaminen ja sytytysvarmuus! Optimal forbrænding og tændsikkerhed skal sikres! Optimal förbränning och tändningssäkerhet måste säkerställas! Optimal forbrenning og tennsikkerhet må garanteres! auki åben öppen åpen kiinni lukket stängd lukket Kuusiotappiavain nro, Unbraconøgle nr., Nyckel för invändigt sexkantshål nr, Sekskantnøkkel nr., Sinetöinti Plombering Försegling Plombering Halutun ohjearvon asettamisen jälkeen.. Sulje suojalevy.. Lukitse suojalevy ruuvilla. (Kuva ) Efter indstilling af den ønskede værdi for trykket.. Luk skyderen.. Sikr at skyderen er i lukket position med en skrue. (figur ) Efter inställning av önskat nominellt tryck.. Stäng sliden.. Säkra slidens låsläge med skruv (bild ). Etter innstilling av ønsket nominell verdi.. Lukk boksen.. Sikre boksens lukkede stilling med skrue (bilde ). M Edition 07. Nr

8 EN 8 Lisävaruste / Option Option / Option Painekytkin / Pressostat Tryckvakt / Trykkbryter Tyyppi / Type / Typ / Type GW A, GW A, NB A, ÜB A mukaisesti / i h.t. / enligt / iflg. EN 8 Kaasunpainekytkimen GW...A säätö Inställning av gastryckvakten GW A Pura vaippa sopivan työkalun avulla, esim. ruuviavaimella nro tai PZ, Kuva. Irrota suojus. Indstilling af gaspressostaten GW A Afmontér kappe med egnet værktøj, skruetrækker nr. eller PZ, figur. Tag kappen af. Demontera kåpan med ett lämpligt verktyg, skruvmejsel nr eller PZ, bild. Ta av kåpan. Innstilling av gasstrykkbryter GW A Demonter dekselet med egnet verktøy, skrutrekker nr. eller PZ, bilde. Ta av dekselet. Made in Germany IP Säädä painekytkin mitta-asteikolla varustetusta säätöpyörästä suosi-teltuun paineen ohjearvoon, Kuva. Noudata polttimen valmistajan ohjetta! Painekytkin kytkeytyy paineen laskiessa: Säädä asentoon. Asenna suojus takaisin paikalleen! Ställ in tryckvakten på föreskrivet börvärde med hjälp av vredet med skala, bild. Beakta brännartillverkarens anvisningar! Tryckvakten löser ut vid fallande tryck: inställning till. Sätt tillbaka kåpan! Indstil pressostat på reguleringshjul med skala til foreskrevet ønsket tryk, figur. Iagttag brænder-fabrikantens vejledning! Still inn foreskrevet nominelt trykk med trykkbryteren på innstillings-skiven med skala, bilde. Følg anvisningene fra bren-nerens produsent! Made in Germany IP Pressostat skifter ved faldende tryk: Indstilling på. Sæt kappen på igen! Ved fallende trykk slår trykkbryteren over på: Innstilling på. Sett på igjen dekselet! NO NC mbar 6 GW 0 A pmax.= 00 mbar Gas ~(AC) 0-Hz 0A 0V T70 ID.No:CE-008 AO M Edition 07. Nr

9 MBC...SE/N MBC...SE/N MBC...SE/N MBC...SE/N Suodattimen tarkistus vähintään kerran vuodessa! Suodattimen vaihto, kun p paineliittimien ja välissä on > 0 mbar. Suodattimen vaihto, kun p paineliittimien ja välissä on kaksinkertainen viimeiseen tarkistukseen verrattuna. Filterkontrol mindst en gang om året! Filterskifte, hvis p mellem tryktilslutning og > 0 mbar. Filterskifte, hvis p mellem tryktilslutning og er dobbelt så høj i sammenligning med sidste kontrol. Filterkontroll skall utföras minst en gång per år! Byte av filter om p mellan tryckanslutning och är > 0 mbar. Byte av filter, om p mellan tryckanslutning och är dubbelt så hög som vid föregående kontroll. Filterkontroll minst en gang årlig! Filterskift, hvis p mellom trykktilkopling og > 0 mbar. Filterskift, hvis p mellom trykktilkopling og dobbelt så høy i forhold til siste kontroll.. Keskeytä kaasun syöttö: sulje palloventtiili.. Poista ruuvit -.. Vaihda suodatinpatruuna.. Kierrä ja kiristä ruuvit - käyttämättä voimaa.. Suorita toiminta- ja tiiviyskoestus, p maks. = mbar. Afbryd gastilførsel: Luk kuglehanen.. Skru skruerne - ud.. Udskift finfilterindsats.. Skru skruerne - i uden at bruge vold, og spænd efter.. Gennemfør funktions- og tæthedprøvning, p max. = mbar. Avbryt gastillförseln: Stäng kulventilen.. Lossa på skruvarna -.. Byt ut finfilterinsatsen.. Fäst skruvarna - utan att dra åt för hårt.. Utför en funktions- och läckagekontroll, p max = mbar. Avbryte gasstilførsel: Lukk kulekranen.. Skru ut skruene -.. Skift mikrofilterenhet.. Skru inn skruene - og trekk dem til uten å bruke makt.. Foreta funksjons- og tetthetskontroll, p maks. = mbar Suodattimen vaihdossa tarvittava tila: Behov for plads til filterudskiftning: Erforderligt utrymme för byte av filter: Plasskrav for filterskift: MBC : MBC : MBC : 0 mm 70 mm 0 mm < 0/007 > 0/007 M Edition 07. Nr

10 Solenoidin vaihto MBC-00/700 Udskiftning af magnet MBC-00/700 Byte av magnet MBC-00/700 Magnetskift MBC-00/700. Keskeytä kaasun syöttö, katkaise sähkön syöttö!. Irrota varmistusruuvi A, Kuva.. Poista kansi B, Kuva.. Vaihda solenoidi, Kuva. Ota ehdottomasti huomioon solenoidinro ja jännite!. Aseta kansi B takaisin paikalleen. Kiristä tiukkaan käsin. Kuva. 6. Kierrä varmistusruuvi A sisään vasteeseen saakka, Kuva.. Afbryd gastilførsel, slå strømforsyning fra!. Løsn låseskrue A, billede.. Fjern dæksel B, billede.. Udskift magnet, billede. Vær opmærksom på magnetnr. og spænding!. Montér dæksel B igen og spænd med hånden, billede. 6. Drej låseskrue A ind til anslag, billede.. Avbryt gastillförseln. Bryt strömförsörjningen!. Lossa på låsskruven A, figur.. Ta av locket B, figur.. Byt ut magnet, figur. Observera magnetnummer och spänning!. Sätt tillbaka locket B och dra åt för hand, figur. 6. Dra åt låsskruven A tills kutsen tar emot, figur.. Steng av gassgjennomstrømningen, slå av strømtilførselen!. Skru ut sikringsskrue A, bilde.. Fjern deksel B, bilde.. Skift magnet, bilde. Ta nøye hensyn til magnet-nr. og spenning!. Sett på igjen deksel B, skru godt til for hånd, bilde. 6. Skru helt til sikringsskrue A, bilde. B A B A M Edition 07. Nr

11 Magneetin vaihto MBC-00 Udskiftning af magneten MBC-00 Magnetbyte MBC-00 Magnetutskiftning MBC-00. Keskeytä kaasunsyöttö, katkaise virransyöttö!. Avaa varmistusruuvi A, kuva.. Poista kansi B, kuva.. Nosta magneettikupu varovasti irti, kuva.. Irrota maadoituksen ja piirilevyn pistoliittimet, kuva. 6. Vaihda magneetit, kuva. Ota ehdottomasti huomioon magneetin numero ja jännite! 7. Liitä sähköliitännät. Yhteenkokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä. 8. Asenna kansi B takaisin paikalleen, kiristä kiinni käsin, kuva Kierrä varmistusruuvi A paikalleen rajoittimeen asti, kuva 7.. Afbryd gastilførslen, luk for strømforsyningen!. Sikringsskruen A løsnes, billede.. Dækslet B fjernes, billede.. Magnetskærmen løftes forsigtigt af, billede.. Stikforbindelser for jording og lederplade løsnes, billede. 6. Magneterne udskiftes, billede. Vær ubetinget opmærksom på magnetnummer og spænding! 7. El-tilslutningerne forbindes. Sammenbygningen foretages i modsat rækkefølge. 8. Dækslet B monteres på igen og spændes fast med hånden, billede Sikringsskruen A drejes ind indtil stopanslaget, billede 7.. Avbryt gastillförseln, koppla från strömförsörjningen!. Lossa låsskruven A, figur.. Ta av locket B, figur.. Lyft försiktigt av magnethuven, figur.. Lossa stickförbindningarna för jordning och kretskort, figur. 6. Byt ut magneterna, figur Observera ovillkorligen magnetnummer och spänning! 7. Förbind elektriska anslutningar. Ihopmontering i omvänd ordningsföljd. 8. Montera åter locket B, dra åt ordentligt för hand, figur Skruva in låsskruven A till anslag, figur 7.. Bryt gasstilførselen, slå av strømforsyningen!.løsne sikringsskruen A, figur.. Fjern dekselet B, figur.. Løft forsiktig av magnethetten, figur.. Løsne pluggforbindelsene for jording og kretskort, figur. 6. Skift ut magnetene, figur Vær oppmerksom på magnetnummer og spenning! 7. Forbind de elektriske tilkoplingene. Utfør montasje i omvendt rekkefølge. 8. Montér dekselet B igjen, skru det fast for hånd, figur Skru inn sikringsskruen A til anslag, figur 7. B A 6 7 B B A M Edition 07. Nr. 8 6

12 MBC Virtauskaavio / Flowdiagram / Flödesdiagram / Gjennomstrømningsdiagram Käyrät laitevalintaa varten (säädetyssä tilassa) hienosuodattimella varustettuna. Kurver for apparatvalg (i indstillet tilstand) med finfilter Kurvor för val av verktyg (i förinställt läge) med finfilter Kurver for apparatutvalg (i regulert tilstand) med mikrofilter Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde rekommenderat arbetsområde Anbefalt arbeidsområde MBC (Rp /) MBC (Rp /) MBC (Rp & /) Pohjalla Basis Baserat på Basert på + C, 0 mbar, kuiva + C, 0 mbar, droog + C, 0 mbar, toor + C, 0 mbar, tørr Vn [m /h] Ilma / Luft / luft / Luft dv =, Vn [m /h] Maakaasu / Naturgas / naturgas / Naturgass dv = 0,6 M Edition 07. Nr. 8 6

13 MBC Virtauskaavio / Flowdiagram / Flödesdiagram / Gjennomstrømningsdiagram Käyrät laitevalintaa varten (säädetyssä tilassa) hienosuodattimella varustettuna. Kurver for apparatvalg (i indstillet tilstand) med finfilter Kurvor för val av verktyg (i förinställt läge) med finfilter Kurver for apparatutvalg (i regulert tilstand) med mikrofilter Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde rekommenderat arbetsområde Anbefalt arbeidsområde MBC (Rp ) MBC (Rp / & ) MBC (Rp /) Pohjalla Basis Baserat på Basert på + C, 0 mbar, kuiva + C, 0 mbar, droog + C, 0 mbar, toor + C, 0 mbar, tørr Vn [m /h] Ilma / Luft / luft / Luft dv =, Vn [m /h] Maakaasu / Naturgas / naturgas / Naturgass dv = 0,6 MBC Virtauskaavio / Flowdiagram / Flödesdiagram / Gjennomstrømningsdiagram Käyrät laitevalintaa varten (säädetyssä tilassa) hienosuodattimella varustettuna. Kurver for apparatvalg (i indstillet tilstand) med finfilter Kurvor för val av verktyg (i förinställt läge) med finfilter Kurver for apparatutvalg (i regulert tilstand) med mikrofilter Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde rekommenderat arbetsområde Anbefalt arbeidsområde MBC (Rp ) M Edition 07. Nr Pohjalla Basis Baserat på Basert på + C, 0 mbar, kuiva + C, 0 mbar, droog + C, 0 mbar, toor + C, 0 mbar, tørr Vn [m /h] Ilma / Luft / luft / Luft dv =, Vn [m /h] Maakaasu / Naturgas / naturgas / Naturgass dv = 0,6

14 Varaosat / varusteet Reservedele / tilbehør Reservdelar / Tillbehör Reservedeler / Tilbehør Tilausnumero Ordre-nr. Best nr Bestillingsnummer Varaosat / varusteet Reservedele / tilbehør Reservdelar / Tillbehör Reservedeler / Tilbehør Tilausnumero Ordre-nr. Best nr Bestillingsnummer Sulkuruuvi, litteä O-renkaall Skrueprop, flad med O-ring Låsskruv, platt med O-ring Skruepropp, flat med O-ring G /8 0 Varasolenoidi Reservemagnet Reservmagnet Reservemagnet DIN 60 kysyttäessä efter forespørgsel på förfrågan på forespørsel Adapterisarja GW A:lle liitännällä G / Adapter-sæt til GW A med tilslutning G / Adapterset för GW A med kuts G / Adapter-sett for GW A med tilkopling G / MBC Suodatinsarja Filterindsats Filterinsats Filterenhet MBC Sarja kap. sæt styk set st Sett stk 96 Johdinrasia, musta Ledningsdåse, sort Ledningsdosa, svart Ledningsboks, svart GDMW, -napainen + maa/ pol. + E Liitäntälaippa Tilslutningsflange Anslutningsfläns Tilkoplingsflens MBC Rp / MBC Rp / MBC Rp MBC Rp / MBC-700/ Rp MBC-700/ Rp / MBC-700/ Rp / MBC-700/ Rp O-rengas, EN-tarkastettu (Sarja kappaletta) O-ring, EN testet (sæt styk) O-ring, testad enligt EN (set st) O-ring, EN kontrollert (sett stk) MBC x,0 MBC-700/ x, MBC MBC MBC MBC MBC Sarja 0 kap. sæt 0 styk set 0 st Sett 0 stk Sarja kap. sæt styk set st Sett stk Sarja 0 kap. sæt 0 styk set 0 st Sett 0 stk Sarja kap. sæt styk set st Sett stk Sarja 0 kap. sæt 0 styk set 0 st Sett 0 stk Sylinterikantainen ruuvi DIN 9, 8.8 (Sarja kappaletta) Cylinderskrue DIN 9, 8.8 (sæt styk) Cylinderskruv DIN 9, 8.8 (set st) Sylinderskrue DIN 9, 8.8 (Sett stk) MBC M6 x MBC-700/ M8 x Mittausyhteet tiivistysrenkaalla Målestuds med tætningsring Ställskruvar med tätningsring Målestusser med pakningsring G /8 G / M Edition 07. Nr. 8 6

15 0 6 8 MBC:tä koskevat työt saa suorittaa vain ammattihenkilöstö. Arbejde på MBC må kun udføres af kvalificeret personale. Endast auktoriserad fackman får utföra arbeten på MBC. Arbeid på MBC må kun utføres av fagpersonell. Suojaa laippojen pinnat. Kiristä ruuvit ristikkäisesti. Varo jännitteetöntä asennusta! Beskyt flangeflader. Spænd skruerne på kryds. Vær opmærksom på spændingsfri montage! Skydda flänsytan. Fäst skruvar korsvis. Utför montering i spänningslöst tillstånd! Beskytte flensoverflater. Skru skruene til i krysset. Sørg for montering uten spenning! Suora kosketus MBC:n ja kovetetun muurauksen, betoniseinien, lattioiden välillä ei ole sallittua. Direkte kontakt mellem MBC og den hærdede væg, betonvægge, gulv er ikke tilladt. MBC får inte komma i direkt kontakt med härdade murverk, betongväggar eller golv. Direkte kontakt mellom MBC og herdende mur, betongvegg, gulv er ikke tillatt. Varmista, että lauhdetta ei pääse virtaamaan takaisin sysäysjohdosta MBC:hen. Det skal sikres, at der ikke kan løbe kondensat fra impulsledningen tilbage til MBC. Kontrollera att ingen kondens från impulsled-ningarna kan rinna in i MBC. Det må garanteres at det ikke kan flyte kondens fra impulsledningene og tilbake i MBC. Käytä aina uusia tiivisteitä osien purkamisen ja uudelleen asentamisen jälkeen. Principielt skal der bruges nye pakninger, efter at dele er blevet afmonteret/modificeret. Efter byte av delar eller ombyggnad skall i princip alltid nya tätningar användas. Bruk prinsipielt nye pakninger etter delemontering/- demontering. Putkiston tiiveyskoe: Sulje MBC:n edellä oleva palloventtiili. Rørtæthedsprøvning: Kuglehane før MBC lukkes. Läckagekontroll av rörledningarna: stäng kulventilen för MBC. Kontroll av rørledningspakningene: Steng kulekranen foran MBC. Safety first O.K. MBC:llä työskentelyn loputtua: Suorita tiiviystesti ja toimintatesti. Efter afslutning af arbejdet på MBC: Gennemfør tætheds-kontrol og funktions-kontrol. Efter utförda arbeten på MBC: utför en läckageoch funktionskontroll. Etter utført arbeid på MBC: foreta tetthetskontroll og funksjonskontroll. Älä koskaan suorita töitä, kun kaasupaine tai jännite on kytkettynä. Vältä avotulta. Noudata paikallisia säädöksiä. Udfør ikke arbejde, hvis der er gastryk eller spænding på apparatet. Undgå åben ild. Vær opmærksom på lokale forskrifter. Arbete får inte utföras när gastryck eller spänning ligger på. Undvik öppen låga. Observera lokala föreskrifter. Arbeider må aldri utføres hvis det foreligger gasstrykk eller spenning. Unngå åpen ild. Ta hensyn til lokale forskrifter. Valitse kaikki asetukset ja asetusarvot vain kattilan/polttimon valmistajan laatiman käyttöohjeen mukaisesti. Alle indstillinger og indstillingsværdier må kun udføres i overensstemmelse med driftsvejledningen fra kedel-/brænderfabrikanten. Samtliga inställningar och inställningsvärden måste stämma överens med pann-/brännartillverkarens driftsanvisning. Alle innstillingene og innstilte verdier utføres kun i overensstemmelse med kjele-/brennerprodusentens bruksveiledning. M Edition 07. Nr. 8 Näiden ohjeiden huomiotta jättämisen seurauksena voi olla henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Ved manglende overholdelse af denne vejledning kan der forekomme person- eller tingskader. Om dessa anvisningar inte följs kan skada på person eller föremål uppstå. Hvis anvisningene ikke overholdes, kan det oppstå person- eller materialskader. 6

16 Painelaitedirektiivi (PED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttävät lämmityslaitteiden säännöllistä tarkistusta, jotta varmistetaan pitkäaikainen korkea käyttöaste ja tätä kautta mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit on vaihdettava käyttöiän päätyttyä. Tämä suositus koskee vain lämmityslaitteita, ei termisen prosessitekniikan sovelluksia. DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavan taulukon mukaisesti: Trykapparatdirektivet (PED) og direktivet vedrørende bygningers samlede energieffektivitet (EPBD) kræver en regelmæssig kontrol af fyringsanlæg for på lang sigt at sikre en høj udnyttelsesgrad og dermed mindst mulig miljøbelastning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante komponenter, når de har opnået deres anvendelsestid. Denne anbefaling gælder kun for fyringsanlæg og ikke for termprocesanvendelser. DUNGS anbefaler en udskiftning i overensstemmelse med følgende tabel: Tryckinstrumentdirektivet (PED) och direktivet över byggnaders energiprestanda (EPBD) fordrar en regelbunden kontroll av uppvärmningsanläggningar för att på lång sikt garantera höga verkningsgrader och på så sätt lägre miljöbelastning. Det är nödvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta komponenter när de uppnått sin livslängd. Denna rekommendation gäller endast för uppvärmningsanläggningar och inte för värmeprocessanvändningar. DUNGS rekommenderar utbyte enligt följande tabell: Direktivet for trykkapparater (PED) og direktivet for bygningers totale energieffektivitet (EPBD) foreskriver en regelmessig kontroll av varmeanlegg for langsiktig å sikre en høy utnyttelsesgrad og dermed en så lav miljøbelastning som mulig. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter når deres brukstid er utløpt. Denne anbefalingen gjelder kun for varmeanlegg og ikke for termoprosessanvendelser. DUNGS anbefaler utskiftning i henhold til følgende tabell: Turvallisuuteen vaikuttavat osat Sikkerhedsrelevante komponenter Säkerhetsrelevant komponent Sikkerhetsrelevant komponent Venttiilintarkistusjärjestelmät / Ventilkontrolsystemer Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer KÄYTTÖIKÄ DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavin väliajoin: ANVENDELSESTID DUNGS anbefaler en udskiftning efter: LIVSLÄNGD DUNGS rekommenderar utbyte efter: BRUKSTID DUNGS anbefaler utskiftning etter: Kytkimen käyttöiät Koblingscyklusser Kopplingsspel Arbeidssykluser EN Normi Standard Norm Standard EN 6 Paineensäädin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt N/A EN 8 Poltonohjaus liekinvartijalla 0 vuotta/år Fyringsmanager med flammevagt Tändningsstyrning med flamvakt EN 8 Fyringsmanager med flammevakt UV-liekintunnistin / UV-flammeføler UV-flamsensor / UV-flammeføler Kaasupaineen säätölaitteet / Gastrykreguleringsenheder Gastryckregulatorer / Gasstrykk-reguleringsapparater h Käyttötunnit / Driftstimer Drifttimmar / Driftstimer vuotta/år N/A EN 88 EN 078 Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjärjestelmää* Gasventil uden ventilkontrolsystem* Gasventil utan ventilkontrollsystem* Gassventil uten ventilkontrollsystem* kokokohtainen størrelsesafhængig storleksberoende avhengig av størrelsen EN 6 EN 6 Min. kaasupaineensäädin / Min. gastrykvagt Min. gastryckvakt / Min. gasstrykkvakt Varoventtiili / Sikkerhedsafblæseventil Säkerhetsutblåsningsventil / Sikkerhetsutblåsningsventil Kaasun ja ilman sekoitusjärjestelmät / Kombinerede gas-luft-systemer Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer 0 vuotta/år * Kaasuryhmät I, II, III / Gasfamilierne I, II, III N/A ei käytössä / kan ikke bruges Gasfamiljer I, II, III / Gassfamilier I, II, III N/A kan inte användas / kan ikke brukes N/A IEN 6 N/A EN 88 EN 8 N/A EN 067 Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning Administrasjon og fabrikk Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-0 D-76 Urbach, Germany Telefon +9 (0) Telefax +9 (0) Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 9 D-7 Schorndorf Internet M Edition 07. Nr

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska Driftsvejledning/Bruksanvisning ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska engineering for a better world GEA Mechanical Equipment 2014-07 Ventil

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art. 34-270 är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012 D GB F I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO Information I Manuals I service AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE Betriebsanleitung 474911_a I 06/2012 D AL-KO Schneefräsen D: Betriebsanleitung...9

Læs mere

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL BR 500, 550, 600 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 28 f Käyttöohje 29-57 d Betjeningsvejledning 58-86 Bruksanvisning 87-5 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS SIRA & SIRA FEDTSTEN/KLEBERSTEIN 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg SE Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 900 kg. Flyttbart handtag

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P Driftsvejledning 810823-00 Vandudlader UNA 14, UNA 16, UNA 16A Væskeudlader for trykluft og gasser UNA 14P 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere