Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-300/700 MBC-1200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-300/700 MBC-1200"

Transkript

1 Käyttö- ja huolto-ohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisningar Bruks- og monteringsanvisning MultiBloc Servopainesäädin Tyyppi MBC...SE/N Sisähalkaisijat Rp / - Rp Asennusasento Monteringsposition Monteringsposition Monteringsposisjon MultiBloc Servotrykregulator Type MBC...SE/N Nom. diametre Rp / - Rp MultiBloc Servostyrd tryckreduceringsventil Typ MBC...SE/N Nominell diameter Rp / - Rp Sähköliitäntä El-tilslutning Elektrisk anslutning Elektrisk tilkopling IEC 70- (VDE 06 T) ainoastaan / kun / bara / kun S S8 S0 N P L MultiBloc Servotrykkregulator Type MBC...SE/N Nominell diameter Rp / - Rp Maadoitus paikallisten säädösten mukaisesti Jordforbindelse i h.t. lokale forskrifter Jordning enligt lokala föreskrifter Jording iflg. lokale forskrifter Mp P N L [mbar] EN 6 Maks. Käyttöpaine Max. driftstryk Max drifttryck Maks. driftstrykk SE-S/S8/S0: mbar (6 kpa) N: 00 mbar (0 kpa) SE-S0: 00 mbar (0 kpa) V+V Luokka A, Ryhmä V+V Klasse A, gruppe V+V Klass A, Grupp V+V Klasse A, gruppe mukaisesti / ih.t. / enligt / iflg. EN 6 Mp N P L P L MBC...SE [ V ] U n ~(AC) 0 V - % +0 % tai / eller / eller / eller ~(AC) 00 V - 0 V, =(DC) 8 V, =(DC) V - 8 V Kytkentäaika / Indkoblingstid / Inkopplingstid / Reaksjonstid 00 % Ympäristön lämpötila Omgivende temperatur Omgivningstemperatur Omgivelsestemperatur - C +70 C EN 88 Luokka A, Ryhmä Class A, Group Klass A, Grupp klasse A, gruppe mukaisesti / acc. / enligt / iflg. EN 88 IEC 9 Suojausaste Kapsling Skyddsklass Vernetype IP mukaisesti / ih.t. / enligt/ iflg. IEC 9 EN 9 Älä käytä MBC... laitetta nestekaasujärjestelmissä... alle 0 C lämpötilassa. Sopii vain kaasumaiselle nestekaasulle, nestemäiset hiilivedyt rikkovat tiivistysmateriaalit. I anlæg med flydende gas må Gas Gaz Perhe + + Familie + + Familj + + Familie + + M Edition 07. Nr. 8 MBC... ikke køre under 0 C. Kun egnet til luftformig flydende gas, flydende kulbrinter ødelægger tætningsmaterialerne. MBC... får inte användas under 0 C i system med flytande gas. Endast lämpad för flytande gas i gasform. Flytande kolväte skadar tätningsmaterialet. Ikke bruk MBC... under 0 C i anlegg for flytende gass. Kun egnet for flytende gass i gassform, flytende hydrokarbon ødelegger pakningsmaterialet mbar Ulostulopainealue Udgangstrykområde Tryckområde på utloppssidan Utgangstrykkområde SE-S: - 0 mbar (0, - kpa) SE-S8: 8-80 mbar (0,8-8 kpa) SE-S0: 0-00 mbar ( - 0 kpa) SE-S0/N: 0 ± mbar (0 ± 0, kpa) 6

2 Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-00/700 c d e g c g d e a f b MBC-00 a b f e = Tarvittava tila solenoidin vaihtoa varten / Behov for plads til magnetskifte / Erforderligt utrymme för byte av magnet / Plasskrav for magnetskift Tyyppi Type Typ Type DN Rp Avautumisaika Åbningstid Öppningstid Åpningstid P max. [VA] a Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] b c d e f g Solenoidi nr. Kytkennät/ Magnet nr. Ind- og udkoblinger/ Magnet nr Magnet nr. Kopplingar/ Koplinger Paino Vægt Vikt Vekt [kg] MBC-00-SE S / - / < s /P,8 MBC-00-SE S8 / - / < s /P,8 MBC-00-SE S0 / - / < s /P,8 MB-00-N / - / < s /P,8 MBC-700-SE S - < s /P 6, MBC-700-SE S8 - < s /P 6, MBC-700-SE S0 MBC-700-N MBC-00-SE S MBC-00-SE S8 MBC-00-SE S < s < s < s < s < s /P 0/P 0/P 0/P 0/P 6, 6,8 6,8 6,8 6,8 M Edition 07. Nr. 8 6

3 Paineenmittausliitännät Trykudtag Tryckmätning Trykkuttak MBC-00/700 MBC-00 P L Mp P N L,,, Kierretulppa G /8 Skrueprop G /8 Skruvlock G /8 Skruepropp G /8 Kierretulppa G /8 (lisavaruste) Skrueprop G /8 (efter ønske) Skruvlock G /8 (tillbehör) Skruepropp G /8 (etter ønske) 9 [Nm] 8 maks. vääntömomentit/ Järjestelmän lisävarusteet max. drejningsmomenter / systemtilbehør max Vridmoment / Systemtillbehör maks. dreiemomenter / systemtilbehør M, Nm M Nm M 6 7 Nm M 8 Nm G /8 Nm G / 7 Nm G / 0 Nm G / Nm Käytä asianmukaisia työkaluja! Brug egnet værktøj! Använd därför avsedda verktyg! Bruk egnet verktøy! Kiristä ruuvit ristikkäisesti! Spænd skruerne på kors! Fäst skruvarna korsvis! Skru skruene til i krysset! Laitetta ei saa käyttää vipuna Apparatet må ikke bruges som løftestang Ventilen får inte användas som hävstång Apparatet må ikke brukes som løftestang DN Rp M max. 0 / 0 / 7 0 / 0 00 [Nm] t 0 s T max [Nm] t 0 s M max. T max. M Edition 07. Nr. 8 M max. 6 T max.

4 Laitteen osat / Oversigt / Översikt / Oversikt MBC Sysäysputket eivät sisälly toimitukseen. Impulsledninger er ikke omfattet af denne levering. Impulsledningar ingår inte i leveransen. Impulsledninger er ikke del av leveransen. 7 Venttiilien sähköliitäntä (DIN EN ) musta El-tilslutning ventiler (DIN EN ) sort Elektrisk anslutning för ventil (DIN EN ) svart Elektrisk tilkopling ventiler (DIN EN ) svart Sisääntulolaippa Indgangsflange Inloppsfläns Inngangsflens Paineliitäntä G /8 ennen suodatinta Tryktilslutning G /8 før filter Tryckanslutning G /8 före filter Trykktilkopling G /8 foran filter Suodatin Filter Filter Filter Tyyppikilpi Typeskilt Typskylt Typeskilt 6 Kansi Dæksel Lock Deksel 7 p e Mittausliitäntä G /8 ennen V:tä, molemminpuolisesti mahdollista p e måletilslutning G /8 før V, muligt i begge sider p e Mätaranslutning G /8 före V, möjlig på båda sidorna p e måletilkopling G /8 foran V, mulig på begge sider 8 p a Mittausliitäntä G /8 V:n jälkeen, lisavaruste p a måletilslutning G /8 efter V, efter ønske p a Mätaranslutning G /8 efter V, tillbehör p a måletilkopling G /8 bak V, etter ønske 9 Säätöruuvi Polttimen paine Justerskrue brændertryk Ställskruv för brännartryck Justeringsskrue Brenntrykk 0 Paineentasaussuutin G /8 Paineliitäntä G /8 Polttimen paine Ulostulolaippa p mittausliitäntä G /8 V:n ja V:n välissä, molemminpuolin mahdollinen Luftdyse G /8 Tryktilslutning G /8 brændertryk Udgangsflange p måletilslutning G /8 mellem V og V, mulig på begge sider Ventilationsdysa G /8 Tryckanslutning G /8 Brännartryck Utloppsfläns p Mätanslutning G /8 dubbelsidigt möjlig mellan V och V Ventilpropp G /8 Trykktilkopling G /8 Brenntrykk Utgangsflens p måleuttak G /8 mellom V og V, mulig på begge sider M Edition 07. Nr. 8 6

5 Kierrelaipan rakenne MBC... Kokoonpano ja purkaminen Gevindflangeudførelse MBC... Af- og påmontering Utförande med gängflänsar MBC... Montering och demontering Gjengeflenstype MBC... Montering og demontering. Asenna laipat putkilinjoihin. Käytä sopivaa tiivistysainetta (Kuva ).. Montér flanger på rørene. Brug egnet tætningsmiddel (figur ).. Montera flänsarna på rörledningarna. Använd lämpligt tätningsmedel (Bild ).. Monter flensen på rørledningene. Bruk egnet pakningsmiddel (bilde ).. Asenna MBC... paikalleen, huomioi O-renkaiden paikka (Kuva ).. Indsæt MBC..., vær opmærksom på O-ringenes position (figur ).. Montera MBC... Observera O- ringens placering (Bild ).. Sett på MBC..., ta hensyn til O- ringenes posisjon (bilde ).. Kiristä ruuvit A H.. Spænd skruerne A H.. Fäst skruvarna A H.. Skru til skruene A H.. Tarkista tiiveys ja laitteen toiminta asennuksen jälkeen.. Efter monteringen gennemføres en tætheds- og funktionskontrol.. Utför en läckage- och funktionskontroll efter avslutad montering.. Foreta tetthets- og funksjonstest etter montering.. Purkaminen päinvastaisessa järjestyksessä.. Afmontering foregår i omvendt rækkefølge.. Demontering utförs i omvänd ordning.. Demontering i omvendt rekkefølge. A B C D F E H G M Edition 07. Nr. 8 6

6 0 6 8 Asennusohje Ulkoiset sysäysjohdot (lisävaruste) Monteringsforskrift Eksterne impulsledninger (option) Monteringsanvisning för externa impulsledningar (option) Monteringsforskrift eksterne impulsledninger (valgfritt) Sysäysjohdon p BR pitää olla DN (ø mm), PN vastaava ja valmistettu teräksestä. Impulsledning p BR skal svare til DN (Ø mm), PN og være lavet i stål. Impulsledningen p BR måste motsvara DN (ø mm), PN och vara tillverkad av stål. Impulsledning p BR må tilsvare DN (ø mm), PN og være laget av stål. Muut sysäysjohtojen materiaalit ovat sallittuja vain polttimen kanssa suoritetun tyyyppitestin jälkeen. Andre materialer til impulsledningerne kun tilladt efter typegodkendelsestest sammen med brænderen. Andra material för impulsledningar får användas endast efter testning tillsammans med brännaren. Impulsledninger av annet materiale er kun tillatt etter typetest sammen med brenneren. Sysäysjohdot on asetettava siten, että lauhdetta ei pääse virtaamaan takaisin MBC...SE laitteeseen. Impulsledninger skal føres således, at der ikke kan flyde kondensat tilbage i MBC...SE. Impulsledningen måste placeras så att ingen kondens kan rinna tillbaka i MBC...SE. Impulsledningene må legges slik at kondensat ikke kan flyte tilbake i MBC...SE. Varmista, että sysäysjohdot eivät pääse rikkoutumaan tai vääntymään. Impulsledninger skal føres, så de er sikret mod afrivning eller deformation. Placera impulsledningarna så att de inte kan rivas ner eller deformeras. Impulsledningene må legges slik at de ikke kan rives løs eller deformeres. Pidä sysäysjohdot lyhyinä! Impulsledninger skal være så korte som muligt! Impulsledningar ska göras så korta som möjligt! Hold impulsledningene korte! Tarkista putkistojen/sysäysjohtojen ilmatiiveys liitäntöjen jälkeen. Käytä vuotosumutetta vain tarvittaessa. Koestuspaine: p maks. = 00 mbar Ledninger/impulsledninger skal efter tilslutning kontrolleres for atmosfærisk tæthed, brug kun læksøgningsspray målrettet. Prøvningstryk: p max. = 00 mbar Kontrollera att ledningarna/ impulsledningarna är täta efter anslutning. Använd spray för läckagesökning endast där så behövs. Testtryck: p max = 00 mbar Kontroller at ledningene/ impulsledningene er lufttette etter tilkopling. Bruk lekkasjespray kun hvis nødvendig. Kontrolltrykk: p maks. = 00 mbar MBC...SE/N Sysäysjohtojen asennus (lisävaruste) Montering af impulsledninger (option) Montering av impulsledning (option) Installering av impulsledningene (valgfritt) min. x DN DN M p e : Kaasun sisääntulopaine SE-S/8: - mbar SE-S0: - mbar SE-S0/N: - 00 mbar : Polttimen paine, kaasu SE-S: - 0 mbar, SE-S8: - 80 mbar, SE-S0: 0-00 mbar SE-S0/N: 0 ± mbar p e : Gasindgangstryk SE-S/8: - mbar SE-S0: - mbar SE-S0/N: - 00 mbar : Brændertryk, gas SE-S: - 0 mbar, SE-S8: - 80 mbar, SE-S0: 0-00 mbar SE-S0/N: 0 ± mbar p e : Inloppstryck för gas SE-S/8: - mbar SE-S0: - mbar SE-S0/N: - 00 mbar : Brännartryck, gas SE-S: - 0 mbar, SE-S8: - 80 mbar, SE-S0: 0-00 mbar SE-S0/N: 0 ± mbar p e : Gassinngangstrykk SE-S/8: - mbar SE-S0: - mbar SE-S0/N: - 00 mbar : Brennertrykk, gass SE-S: - 0 mbar, SE-S8: - 80 mbar, SE-S0: 0-00 mbar SE-S0/N: 0 ± mbar M Edition 07. Nr

7 MBC...SE/N Paineensäätimen säätö MBC...SE/N Indstilling af trykreguleringsdelen MBC...SE/N Inställning av tryckreglaget MBC...SE/N Innstille trykkregulatordelen Paineensäädin on esisäädetty tehtaalla. Säätöarvot on sovitettava paikan päällä laitteiston olosuhteisiin. Noudata ehdottomasti polttimen valmistajan ohjeita! Trykreguleringsdelen er forudindstillet på fabrikken. Indstillingsværdierne skal tilpasses anlægsforholdene på stedet. Brænderfabrikantens vejledning skal absolut iagttages! Tryckreglaget ställs in provisoriskt på fabriken. Inställningsvärdena måste anpassas på plats till gällande krav. Beakta brännartillverkarens anvisningar! Trykkregulatordelen er forinnstilt fra fabrikken. Innstil-lingsverdiene må tilpasses anleggsbetingelsene lokalt. Følg anvisningene fra brennerprodusenten!. Avaa suojalevy.. Käynnistä poltin. Asetusarvojen säätäminen mahdollista vain laitteen ollessa käynnissä, Kuva.. Tarkasta polttimen sytytysvarmuus.. Toista säätö tarvittaessa. Tarkista väliarvot.. Sinetöi säätöruuvi, ks. ohjeet alla.. Åbn skyder.. Start brænder, korrektion af indstillingsværdierne er mulig under drift, figur.. Kontrollér brænderens tændsikkerhed.. Om nødvendigt skal indstillingen gentages. Kontrollér mellemværdier.. Plombér justerskruen, se nedenfor.. Öppna sliden.. Starta brännaren. Inställningsvärdena kan ändras endast med enheten i funktion (bild ).. Kontrollera att brännarens tändning fungerar korrekt.. Upprepa inställningsproceduren vid behov. Kontrollera mellanvärdena.. Försegla ställskruven. Se nedan.. Åpne boksen.. Start brenneren, mulig å korrigere innstillingsverdiene under bruk, bilde.. Kontroller brennerens tennsikkerhet.. Gjenta innstillingen om nødvendig. Kontrollere mellomverdiene.. Plomber justeringsskruen, se nedenfor. Varmista optimaalinen palaminen ja sytytysvarmuus! Optimal forbrænding og tændsikkerhed skal sikres! Optimal förbränning och tändningssäkerhet måste säkerställas! Optimal forbrenning og tennsikkerhet må garanteres! auki åben öppen åpen kiinni lukket stängd lukket Kuusiotappiavain nro, Unbraconøgle nr., Nyckel för invändigt sexkantshål nr, Sekskantnøkkel nr., Sinetöinti Plombering Försegling Plombering Halutun ohjearvon asettamisen jälkeen.. Sulje suojalevy.. Lukitse suojalevy ruuvilla. (Kuva ) Efter indstilling af den ønskede værdi for trykket.. Luk skyderen.. Sikr at skyderen er i lukket position med en skrue. (figur ) Efter inställning av önskat nominellt tryck.. Stäng sliden.. Säkra slidens låsläge med skruv (bild ). Etter innstilling av ønsket nominell verdi.. Lukk boksen.. Sikre boksens lukkede stilling med skrue (bilde ). M Edition 07. Nr

8 EN 8 Lisävaruste / Option Option / Option Painekytkin / Pressostat Tryckvakt / Trykkbryter Tyyppi / Type / Typ / Type GW A, GW A, NB A, ÜB A mukaisesti / i h.t. / enligt / iflg. EN 8 Kaasunpainekytkimen GW...A säätö Inställning av gastryckvakten GW A Pura vaippa sopivan työkalun avulla, esim. ruuviavaimella nro tai PZ, Kuva. Irrota suojus. Indstilling af gaspressostaten GW A Afmontér kappe med egnet værktøj, skruetrækker nr. eller PZ, figur. Tag kappen af. Demontera kåpan med ett lämpligt verktyg, skruvmejsel nr eller PZ, bild. Ta av kåpan. Innstilling av gasstrykkbryter GW A Demonter dekselet med egnet verktøy, skrutrekker nr. eller PZ, bilde. Ta av dekselet. Made in Germany IP Säädä painekytkin mitta-asteikolla varustetusta säätöpyörästä suosi-teltuun paineen ohjearvoon, Kuva. Noudata polttimen valmistajan ohjetta! Painekytkin kytkeytyy paineen laskiessa: Säädä asentoon. Asenna suojus takaisin paikalleen! Ställ in tryckvakten på föreskrivet börvärde med hjälp av vredet med skala, bild. Beakta brännartillverkarens anvisningar! Tryckvakten löser ut vid fallande tryck: inställning till. Sätt tillbaka kåpan! Indstil pressostat på reguleringshjul med skala til foreskrevet ønsket tryk, figur. Iagttag brænder-fabrikantens vejledning! Still inn foreskrevet nominelt trykk med trykkbryteren på innstillings-skiven med skala, bilde. Følg anvisningene fra bren-nerens produsent! Made in Germany IP Pressostat skifter ved faldende tryk: Indstilling på. Sæt kappen på igen! Ved fallende trykk slår trykkbryteren over på: Innstilling på. Sett på igjen dekselet! NO NC mbar 6 GW 0 A pmax.= 00 mbar Gas ~(AC) 0-Hz 0A 0V T70 ID.No:CE-008 AO M Edition 07. Nr

9 MBC...SE/N MBC...SE/N MBC...SE/N MBC...SE/N Suodattimen tarkistus vähintään kerran vuodessa! Suodattimen vaihto, kun p paineliittimien ja välissä on > 0 mbar. Suodattimen vaihto, kun p paineliittimien ja välissä on kaksinkertainen viimeiseen tarkistukseen verrattuna. Filterkontrol mindst en gang om året! Filterskifte, hvis p mellem tryktilslutning og > 0 mbar. Filterskifte, hvis p mellem tryktilslutning og er dobbelt så høj i sammenligning med sidste kontrol. Filterkontroll skall utföras minst en gång per år! Byte av filter om p mellan tryckanslutning och är > 0 mbar. Byte av filter, om p mellan tryckanslutning och är dubbelt så hög som vid föregående kontroll. Filterkontroll minst en gang årlig! Filterskift, hvis p mellom trykktilkopling og > 0 mbar. Filterskift, hvis p mellom trykktilkopling og dobbelt så høy i forhold til siste kontroll.. Keskeytä kaasun syöttö: sulje palloventtiili.. Poista ruuvit -.. Vaihda suodatinpatruuna.. Kierrä ja kiristä ruuvit - käyttämättä voimaa.. Suorita toiminta- ja tiiviyskoestus, p maks. = mbar. Afbryd gastilførsel: Luk kuglehanen.. Skru skruerne - ud.. Udskift finfilterindsats.. Skru skruerne - i uden at bruge vold, og spænd efter.. Gennemfør funktions- og tæthedprøvning, p max. = mbar. Avbryt gastillförseln: Stäng kulventilen.. Lossa på skruvarna -.. Byt ut finfilterinsatsen.. Fäst skruvarna - utan att dra åt för hårt.. Utför en funktions- och läckagekontroll, p max = mbar. Avbryte gasstilførsel: Lukk kulekranen.. Skru ut skruene -.. Skift mikrofilterenhet.. Skru inn skruene - og trekk dem til uten å bruke makt.. Foreta funksjons- og tetthetskontroll, p maks. = mbar Suodattimen vaihdossa tarvittava tila: Behov for plads til filterudskiftning: Erforderligt utrymme för byte av filter: Plasskrav for filterskift: MBC : MBC : MBC : 0 mm 70 mm 0 mm < 0/007 > 0/007 M Edition 07. Nr

10 Solenoidin vaihto MBC-00/700 Udskiftning af magnet MBC-00/700 Byte av magnet MBC-00/700 Magnetskift MBC-00/700. Keskeytä kaasun syöttö, katkaise sähkön syöttö!. Irrota varmistusruuvi A, Kuva.. Poista kansi B, Kuva.. Vaihda solenoidi, Kuva. Ota ehdottomasti huomioon solenoidinro ja jännite!. Aseta kansi B takaisin paikalleen. Kiristä tiukkaan käsin. Kuva. 6. Kierrä varmistusruuvi A sisään vasteeseen saakka, Kuva.. Afbryd gastilførsel, slå strømforsyning fra!. Løsn låseskrue A, billede.. Fjern dæksel B, billede.. Udskift magnet, billede. Vær opmærksom på magnetnr. og spænding!. Montér dæksel B igen og spænd med hånden, billede. 6. Drej låseskrue A ind til anslag, billede.. Avbryt gastillförseln. Bryt strömförsörjningen!. Lossa på låsskruven A, figur.. Ta av locket B, figur.. Byt ut magnet, figur. Observera magnetnummer och spänning!. Sätt tillbaka locket B och dra åt för hand, figur. 6. Dra åt låsskruven A tills kutsen tar emot, figur.. Steng av gassgjennomstrømningen, slå av strømtilførselen!. Skru ut sikringsskrue A, bilde.. Fjern deksel B, bilde.. Skift magnet, bilde. Ta nøye hensyn til magnet-nr. og spenning!. Sett på igjen deksel B, skru godt til for hånd, bilde. 6. Skru helt til sikringsskrue A, bilde. B A B A M Edition 07. Nr

11 Magneetin vaihto MBC-00 Udskiftning af magneten MBC-00 Magnetbyte MBC-00 Magnetutskiftning MBC-00. Keskeytä kaasunsyöttö, katkaise virransyöttö!. Avaa varmistusruuvi A, kuva.. Poista kansi B, kuva.. Nosta magneettikupu varovasti irti, kuva.. Irrota maadoituksen ja piirilevyn pistoliittimet, kuva. 6. Vaihda magneetit, kuva. Ota ehdottomasti huomioon magneetin numero ja jännite! 7. Liitä sähköliitännät. Yhteenkokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä. 8. Asenna kansi B takaisin paikalleen, kiristä kiinni käsin, kuva Kierrä varmistusruuvi A paikalleen rajoittimeen asti, kuva 7.. Afbryd gastilførslen, luk for strømforsyningen!. Sikringsskruen A løsnes, billede.. Dækslet B fjernes, billede.. Magnetskærmen løftes forsigtigt af, billede.. Stikforbindelser for jording og lederplade løsnes, billede. 6. Magneterne udskiftes, billede. Vær ubetinget opmærksom på magnetnummer og spænding! 7. El-tilslutningerne forbindes. Sammenbygningen foretages i modsat rækkefølge. 8. Dækslet B monteres på igen og spændes fast med hånden, billede Sikringsskruen A drejes ind indtil stopanslaget, billede 7.. Avbryt gastillförseln, koppla från strömförsörjningen!. Lossa låsskruven A, figur.. Ta av locket B, figur.. Lyft försiktigt av magnethuven, figur.. Lossa stickförbindningarna för jordning och kretskort, figur. 6. Byt ut magneterna, figur Observera ovillkorligen magnetnummer och spänning! 7. Förbind elektriska anslutningar. Ihopmontering i omvänd ordningsföljd. 8. Montera åter locket B, dra åt ordentligt för hand, figur Skruva in låsskruven A till anslag, figur 7.. Bryt gasstilførselen, slå av strømforsyningen!.løsne sikringsskruen A, figur.. Fjern dekselet B, figur.. Løft forsiktig av magnethetten, figur.. Løsne pluggforbindelsene for jording og kretskort, figur. 6. Skift ut magnetene, figur Vær oppmerksom på magnetnummer og spenning! 7. Forbind de elektriske tilkoplingene. Utfør montasje i omvendt rekkefølge. 8. Montér dekselet B igjen, skru det fast for hånd, figur Skru inn sikringsskruen A til anslag, figur 7. B A 6 7 B B A M Edition 07. Nr. 8 6

12 MBC Virtauskaavio / Flowdiagram / Flödesdiagram / Gjennomstrømningsdiagram Käyrät laitevalintaa varten (säädetyssä tilassa) hienosuodattimella varustettuna. Kurver for apparatvalg (i indstillet tilstand) med finfilter Kurvor för val av verktyg (i förinställt läge) med finfilter Kurver for apparatutvalg (i regulert tilstand) med mikrofilter Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde rekommenderat arbetsområde Anbefalt arbeidsområde MBC (Rp /) MBC (Rp /) MBC (Rp & /) Pohjalla Basis Baserat på Basert på + C, 0 mbar, kuiva + C, 0 mbar, droog + C, 0 mbar, toor + C, 0 mbar, tørr Vn [m /h] Ilma / Luft / luft / Luft dv =, Vn [m /h] Maakaasu / Naturgas / naturgas / Naturgass dv = 0,6 M Edition 07. Nr. 8 6

13 MBC Virtauskaavio / Flowdiagram / Flödesdiagram / Gjennomstrømningsdiagram Käyrät laitevalintaa varten (säädetyssä tilassa) hienosuodattimella varustettuna. Kurver for apparatvalg (i indstillet tilstand) med finfilter Kurvor för val av verktyg (i förinställt läge) med finfilter Kurver for apparatutvalg (i regulert tilstand) med mikrofilter Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde rekommenderat arbetsområde Anbefalt arbeidsområde MBC (Rp ) MBC (Rp / & ) MBC (Rp /) Pohjalla Basis Baserat på Basert på + C, 0 mbar, kuiva + C, 0 mbar, droog + C, 0 mbar, toor + C, 0 mbar, tørr Vn [m /h] Ilma / Luft / luft / Luft dv =, Vn [m /h] Maakaasu / Naturgas / naturgas / Naturgass dv = 0,6 MBC Virtauskaavio / Flowdiagram / Flödesdiagram / Gjennomstrømningsdiagram Käyrät laitevalintaa varten (säädetyssä tilassa) hienosuodattimella varustettuna. Kurver for apparatvalg (i indstillet tilstand) med finfilter Kurvor för val av verktyg (i förinställt läge) med finfilter Kurver for apparatutvalg (i regulert tilstand) med mikrofilter Suositeltu toiminta-alue Anbefalet arbejdsområde rekommenderat arbetsområde Anbefalt arbeidsområde MBC (Rp ) M Edition 07. Nr Pohjalla Basis Baserat på Basert på + C, 0 mbar, kuiva + C, 0 mbar, droog + C, 0 mbar, toor + C, 0 mbar, tørr Vn [m /h] Ilma / Luft / luft / Luft dv =, Vn [m /h] Maakaasu / Naturgas / naturgas / Naturgass dv = 0,6

14 Varaosat / varusteet Reservedele / tilbehør Reservdelar / Tillbehör Reservedeler / Tilbehør Tilausnumero Ordre-nr. Best nr Bestillingsnummer Varaosat / varusteet Reservedele / tilbehør Reservdelar / Tillbehör Reservedeler / Tilbehør Tilausnumero Ordre-nr. Best nr Bestillingsnummer Sulkuruuvi, litteä O-renkaall Skrueprop, flad med O-ring Låsskruv, platt med O-ring Skruepropp, flat med O-ring G /8 0 Varasolenoidi Reservemagnet Reservmagnet Reservemagnet DIN 60 kysyttäessä efter forespørgsel på förfrågan på forespørsel Adapterisarja GW A:lle liitännällä G / Adapter-sæt til GW A med tilslutning G / Adapterset för GW A med kuts G / Adapter-sett for GW A med tilkopling G / MBC Suodatinsarja Filterindsats Filterinsats Filterenhet MBC Sarja kap. sæt styk set st Sett stk 96 Johdinrasia, musta Ledningsdåse, sort Ledningsdosa, svart Ledningsboks, svart GDMW, -napainen + maa/ pol. + E Liitäntälaippa Tilslutningsflange Anslutningsfläns Tilkoplingsflens MBC Rp / MBC Rp / MBC Rp MBC Rp / MBC-700/ Rp MBC-700/ Rp / MBC-700/ Rp / MBC-700/ Rp O-rengas, EN-tarkastettu (Sarja kappaletta) O-ring, EN testet (sæt styk) O-ring, testad enligt EN (set st) O-ring, EN kontrollert (sett stk) MBC x,0 MBC-700/ x, MBC MBC MBC MBC MBC Sarja 0 kap. sæt 0 styk set 0 st Sett 0 stk Sarja kap. sæt styk set st Sett stk Sarja 0 kap. sæt 0 styk set 0 st Sett 0 stk Sarja kap. sæt styk set st Sett stk Sarja 0 kap. sæt 0 styk set 0 st Sett 0 stk Sylinterikantainen ruuvi DIN 9, 8.8 (Sarja kappaletta) Cylinderskrue DIN 9, 8.8 (sæt styk) Cylinderskruv DIN 9, 8.8 (set st) Sylinderskrue DIN 9, 8.8 (Sett stk) MBC M6 x MBC-700/ M8 x Mittausyhteet tiivistysrenkaalla Målestuds med tætningsring Ställskruvar med tätningsring Målestusser med pakningsring G /8 G / M Edition 07. Nr. 8 6

15 0 6 8 MBC:tä koskevat työt saa suorittaa vain ammattihenkilöstö. Arbejde på MBC må kun udføres af kvalificeret personale. Endast auktoriserad fackman får utföra arbeten på MBC. Arbeid på MBC må kun utføres av fagpersonell. Suojaa laippojen pinnat. Kiristä ruuvit ristikkäisesti. Varo jännitteetöntä asennusta! Beskyt flangeflader. Spænd skruerne på kryds. Vær opmærksom på spændingsfri montage! Skydda flänsytan. Fäst skruvar korsvis. Utför montering i spänningslöst tillstånd! Beskytte flensoverflater. Skru skruene til i krysset. Sørg for montering uten spenning! Suora kosketus MBC:n ja kovetetun muurauksen, betoniseinien, lattioiden välillä ei ole sallittua. Direkte kontakt mellem MBC og den hærdede væg, betonvægge, gulv er ikke tilladt. MBC får inte komma i direkt kontakt med härdade murverk, betongväggar eller golv. Direkte kontakt mellom MBC og herdende mur, betongvegg, gulv er ikke tillatt. Varmista, että lauhdetta ei pääse virtaamaan takaisin sysäysjohdosta MBC:hen. Det skal sikres, at der ikke kan løbe kondensat fra impulsledningen tilbage til MBC. Kontrollera att ingen kondens från impulsled-ningarna kan rinna in i MBC. Det må garanteres at det ikke kan flyte kondens fra impulsledningene og tilbake i MBC. Käytä aina uusia tiivisteitä osien purkamisen ja uudelleen asentamisen jälkeen. Principielt skal der bruges nye pakninger, efter at dele er blevet afmonteret/modificeret. Efter byte av delar eller ombyggnad skall i princip alltid nya tätningar användas. Bruk prinsipielt nye pakninger etter delemontering/- demontering. Putkiston tiiveyskoe: Sulje MBC:n edellä oleva palloventtiili. Rørtæthedsprøvning: Kuglehane før MBC lukkes. Läckagekontroll av rörledningarna: stäng kulventilen för MBC. Kontroll av rørledningspakningene: Steng kulekranen foran MBC. Safety first O.K. MBC:llä työskentelyn loputtua: Suorita tiiviystesti ja toimintatesti. Efter afslutning af arbejdet på MBC: Gennemfør tætheds-kontrol og funktions-kontrol. Efter utförda arbeten på MBC: utför en läckageoch funktionskontroll. Etter utført arbeid på MBC: foreta tetthetskontroll og funksjonskontroll. Älä koskaan suorita töitä, kun kaasupaine tai jännite on kytkettynä. Vältä avotulta. Noudata paikallisia säädöksiä. Udfør ikke arbejde, hvis der er gastryk eller spænding på apparatet. Undgå åben ild. Vær opmærksom på lokale forskrifter. Arbete får inte utföras när gastryck eller spänning ligger på. Undvik öppen låga. Observera lokala föreskrifter. Arbeider må aldri utføres hvis det foreligger gasstrykk eller spenning. Unngå åpen ild. Ta hensyn til lokale forskrifter. Valitse kaikki asetukset ja asetusarvot vain kattilan/polttimon valmistajan laatiman käyttöohjeen mukaisesti. Alle indstillinger og indstillingsværdier må kun udføres i overensstemmelse med driftsvejledningen fra kedel-/brænderfabrikanten. Samtliga inställningar och inställningsvärden måste stämma överens med pann-/brännartillverkarens driftsanvisning. Alle innstillingene og innstilte verdier utføres kun i overensstemmelse med kjele-/brennerprodusentens bruksveiledning. M Edition 07. Nr. 8 Näiden ohjeiden huomiotta jättämisen seurauksena voi olla henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Ved manglende overholdelse af denne vejledning kan der forekomme person- eller tingskader. Om dessa anvisningar inte följs kan skada på person eller föremål uppstå. Hvis anvisningene ikke overholdes, kan det oppstå person- eller materialskader. 6

16 Painelaitedirektiivi (PED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttävät lämmityslaitteiden säännöllistä tarkistusta, jotta varmistetaan pitkäaikainen korkea käyttöaste ja tätä kautta mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit on vaihdettava käyttöiän päätyttyä. Tämä suositus koskee vain lämmityslaitteita, ei termisen prosessitekniikan sovelluksia. DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavan taulukon mukaisesti: Trykapparatdirektivet (PED) og direktivet vedrørende bygningers samlede energieffektivitet (EPBD) kræver en regelmæssig kontrol af fyringsanlæg for på lang sigt at sikre en høj udnyttelsesgrad og dermed mindst mulig miljøbelastning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante komponenter, når de har opnået deres anvendelsestid. Denne anbefaling gælder kun for fyringsanlæg og ikke for termprocesanvendelser. DUNGS anbefaler en udskiftning i overensstemmelse med følgende tabel: Tryckinstrumentdirektivet (PED) och direktivet över byggnaders energiprestanda (EPBD) fordrar en regelbunden kontroll av uppvärmningsanläggningar för att på lång sikt garantera höga verkningsgrader och på så sätt lägre miljöbelastning. Det är nödvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta komponenter när de uppnått sin livslängd. Denna rekommendation gäller endast för uppvärmningsanläggningar och inte för värmeprocessanvändningar. DUNGS rekommenderar utbyte enligt följande tabell: Direktivet for trykkapparater (PED) og direktivet for bygningers totale energieffektivitet (EPBD) foreskriver en regelmessig kontroll av varmeanlegg for langsiktig å sikre en høy utnyttelsesgrad og dermed en så lav miljøbelastning som mulig. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter når deres brukstid er utløpt. Denne anbefalingen gjelder kun for varmeanlegg og ikke for termoprosessanvendelser. DUNGS anbefaler utskiftning i henhold til følgende tabell: Turvallisuuteen vaikuttavat osat Sikkerhedsrelevante komponenter Säkerhetsrelevant komponent Sikkerhetsrelevant komponent Venttiilintarkistusjärjestelmät / Ventilkontrolsystemer Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer KÄYTTÖIKÄ DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavin väliajoin: ANVENDELSESTID DUNGS anbefaler en udskiftning efter: LIVSLÄNGD DUNGS rekommenderar utbyte efter: BRUKSTID DUNGS anbefaler utskiftning etter: Kytkimen käyttöiät Koblingscyklusser Kopplingsspel Arbeidssykluser EN Normi Standard Norm Standard EN 6 Paineensäädin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt N/A EN 8 Poltonohjaus liekinvartijalla 0 vuotta/år Fyringsmanager med flammevagt Tändningsstyrning med flamvakt EN 8 Fyringsmanager med flammevakt UV-liekintunnistin / UV-flammeføler UV-flamsensor / UV-flammeføler Kaasupaineen säätölaitteet / Gastrykreguleringsenheder Gastryckregulatorer / Gasstrykk-reguleringsapparater h Käyttötunnit / Driftstimer Drifttimmar / Driftstimer vuotta/år N/A EN 88 EN 078 Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjärjestelmää* Gasventil uden ventilkontrolsystem* Gasventil utan ventilkontrollsystem* Gassventil uten ventilkontrollsystem* kokokohtainen størrelsesafhængig storleksberoende avhengig av størrelsen EN 6 EN 6 Min. kaasupaineensäädin / Min. gastrykvagt Min. gastryckvakt / Min. gasstrykkvakt Varoventtiili / Sikkerhedsafblæseventil Säkerhetsutblåsningsventil / Sikkerhetsutblåsningsventil Kaasun ja ilman sekoitusjärjestelmät / Kombinerede gas-luft-systemer Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer 0 vuotta/år * Kaasuryhmät I, II, III / Gasfamilierne I, II, III N/A ei käytössä / kan ikke bruges Gasfamiljer I, II, III / Gassfamilier I, II, III N/A kan inte användas / kan ikke brukes N/A IEN 6 N/A EN 88 EN 8 N/A EN 067 Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning Administrasjon og fabrikk Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-0 D-76 Urbach, Germany Telefon +9 (0) Telefax +9 (0) Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 9 D-7 Schorndorf Internet M Edition 07. Nr

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet

Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Servopaineensäädin Type MBC-...-SE Nimellisläpimitat DN 65

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar

Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar N DK Skjult hengsel for aluminiumsdører Skjultliggende hængsel til aluminiumdøre n Monteringsanvisning n Monteringsanvisning n Monteringsvejledning Hahn

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Magnetventil VGP FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG Edition Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Magnetventil VGP FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG Edition Skal læses og opbevares 3...4 Edition 5. D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Magnetventil Oversættelse fra tysk 28 2 Elster GmbH Indholdsfortegnelse Magnetventil.... Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Monteringsanvisning dusch- och badkarsbladare. Monteringvejledning brusere og badekar. Monteringsanvisning dusj og badekarbatteri

Monteringsanvisning dusch- och badkarsbladare. Monteringvejledning brusere og badekar. Monteringsanvisning dusj og badekarbatteri Monteringsanvisning dusch- och badkarsbladare Monteringvejledning brusere og badekar Monteringsanvisning dusj og badekarbatteri Asennusohje suihku- ja kylpyammesekoittimille Hafa AB Svarvaregatan 5, Box

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Installation instructions

Installation instructions For the installer Installation instructions Gas valve replacement for Nefit TopLine HR/ Nefit TopLine Compact HRC Nefit TopLine AquaPower (Plus) HRC Milton TopLine 5/5/5/45 Milton TopLine 5 Combi (Plus)

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Sikkerhedsafspærringsventil JSAV FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG

Sikkerhed. Driftsvejledning. Sikkerhedsafspærringsventil JSAV FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG 214 Elster GmbH Edition 1.14 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Sikkerhedsafspærringsventil 5 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsafspærringsventil

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Lineær reguleringsventil VFC Lineær reguleringsventil med servomotor IFC FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG

Sikkerhed. Driftsvejledning Lineær reguleringsventil VFC Lineær reguleringsventil med servomotor IFC FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG 06 Elster GmbH Edition 0.6 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Lineær reguleringsventil VFC Lineær reguleringsventil med servomotor IFC Indholdsfortegnelse

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Flange udførelse se typeblad T 5861. Tilhørende oversigtsblad T 5800. Tilhørende typeblad for elektrisk aktuator T 5824

Flange udførelse se typeblad T 5861. Tilhørende oversigtsblad T 5800. Tilhørende typeblad for elektrisk aktuator T 5824 Elektriske reguleringsventiler Type 3226/5824 og Type 3226/5825 Pneumatiske reguleringsventiler Type 3226/2780-1 og Type 3226/2780-2 Trevejsventil Type 3226 nvendelse Reguleringsventiler for varme- luft-

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX RC1500 http://da.yourpdfguides.com/dref/625344

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX RC1500 http://da.yourpdfguides.com/dref/625344 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX RC1500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

Roth Shunt. Living full of energy. Installation 1/6

Roth Shunt. Living full of energy. Installation 1/6 Roth Shunt Installation Living full of energy 1/6 Installation Shunt (DK) Tekniske data Roth shunt, termostatisk ventil VVS-nr. 466210.040 Maks driftstemperatur 80 0 C Maks differenstryk 50 kpa Maks driftstryk

Læs mere

BK 45 BK 45U. Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U

BK 45 BK 45U. Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U BK 45 BK 45U Driftsvejledning 810449-01 Vandudlader BK 45, BK 45U 1 Indholdsfortegnelse Vigtige informationer Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne... 6 Sikkerheds informationer... 6 Farer...6 Klassificering

Læs mere

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV Anvisning för kompressor AC SV De kompressorer vi säljer levereras med en liten mängd leveransolja som ska tömmas ur och ersättas med rätt typ och mängd enligt fordonstillverkarens rekommendationer. Följande

Læs mere

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: SE ASKSUG TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Effekt:....................1200 W Spänningsmatning:.........230 V,50 Hz Skyddsklass:..............Klass II, IPX0 Sugkraft:..................>15 kpa Volym:....................18

Læs mere

FIN. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

FIN. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Moottorikäyttöinen kuristin Tyyppi DML Nimellisläpimitat Motordrosselventil

Læs mere

Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage

Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage Datablad Retningsventil type VDH 30EC 4/3 Til Cetop 3 flange montage (ISO 4401) og inline montage Anvendelse Retningsventilerne anvendes til at styre vandets gennemstrømningsretning. Ventilerne er konstrueret

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter.

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter. GB Assembly instruction NO Montering DK Samlevejledning FI Ohjeet SE Montering Shed-in-a-Box 1,8 x 1,8 x 1,8 m #70389 MIDLERTIDIG KONSTRUKTION TILLFÄLLIG KONSTRUKTION TEMPORARY STRUCTURE = Nyttig information

Læs mere

Trykafbryder, Type CS

Trykafbryder, Type CS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Trykafbryder, Type CS CS-pressostater har en indbygget, trykstyret afbryder med tre poler. Kontaktpositionen for denne afhænger af trykket i studsen samt

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16)

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Datablad Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykaflastningsregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Neotherm reguleringsventiler

Neotherm reguleringsventiler Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-1 (3222 med flangehus) Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-2 med positioner 3760 (3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil 3222/5825 (3222 med svejseender)

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI MOD 9600-90 X Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI O C MENU 40 560 560 446 Fig.2 -+ 3 B Fig.1 A Fig.3 MONTERING DK Mikroovnslågen monteres foran nichen i

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Sikkerhedsafspærringsventil JSAV FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG

Sikkerhed. Driftsvejledning. Sikkerhedsafspærringsventil JSAV FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG 215 Elster GmbH Edition 1.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Sikkerhedsafspærringsventil 5 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsafspærringsventil

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpanoohjeet Mars 6700, 800, 9900, 11500

Læs mere

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV Anvisning till servostyrningssats SV 1. Montera oljetank/behållare. 2. Montera hydraulpump tillsammans med o-ring. 3. Montera infästningskonsol mot motorkropp. 4. Montera styrcylinder (ventil och cylinder)

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Gas-magnetventil VG 10/15 VG 65 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 09.

Sikkerhed. Driftsvejledning Gas-magnetventil VG 10/15 VG 65 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. Ændringer i forhold til udgave 09. 2 Elster GmbH Edition. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Gas-magnetventil G / G Indholdsfortegnelse Gas-magnetventil G / G... Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

www.stigagames.com KICK SCOOTER 8280-0300-05

www.stigagames.com KICK SCOOTER 8280-0300-05 www.stigagames.com SE MONTERINGSanvisning DK Monteringsvejledning NO MONTERINGSanvisning SF Kokoamisohje GB ASSEMBLE Instruction manual KICK SCOOTER Creator 200 8280-0300-05 Svenska SE Justerbar höjd 90-100

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

Retningsventil type VDH 60EC 4/3 Til Cetop 5 flange montage (ISO 4401) og inline montage

Retningsventil type VDH 60EC 4/3 Til Cetop 5 flange montage (ISO 4401) og inline montage Datablad Retningsventil type VDH 60EC 4/3 Til Cetop 5 flange montage (ISO 4401) og inline montage Anvendelse Retningsventilerne anvendes til at styre vandets gennemstrømningsretning. Ventilerne er konstrueret

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

NRG 211-1. Driftsvejledning 810559-00. Niveausonde NRG 211-1

NRG 211-1. Driftsvejledning 810559-00. Niveausonde NRG 211-1 NRG 211-1 Driftsvejledning 810559-00 Niveausonde NRG 211-1 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisninger... 7 Fare... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse... 7

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere