Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på udvalgte nøgletal maj 2013"

Transkript

1 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget til. Foreløbige tal viser, at Eurozonens BNP faldt,2 procent i første kvartal 213, og ledigheden er oppe på 12,1 procent af arbejdsstyrken. Det er stadig Tyskland, der er den positive drivkraft, men kun med en beskeden vækst på,1 procent i første kvartal. Spanien og Italien trækker ned med fald i BNP på,5 procent i begge lande. De danske tal for første kvartal kommer sidst i maj. Der er dog visse lyspunkter at hæfte sig ved i Danmark. Beskæftigelsen steg med 2. personer i 1. kvartal af 213, og selvom det er en meget beskeden stigning, så er det værd at bemærke, at det er første gang i næsten to år, at der ikke er et fald i beskæftigelsen. Samtidig er inflationen i Danmark på det laveste niveau i 9 år. Fra april 212 til april 213 steg forbrugerpriserne således kun,8 procent, hvilket er blandt de laveste i Europa. En lav inflation i den nuværende økonomiske situation er godt for husholdningernes købekraft, og dermed privatforbruget. Ledighed: Fortsat fald i ledighed Ledigheden er faldet med 8.7 personer siden oktober 212. Det er især efter årsskiftet, at udviklingen har taget fart. I slutningen af marts var der ca ledige eller aktiverede. Faldet i ledigheden kan skyldes forkortelsen af dagpengeperioden, som fik effekt fra årsskiftet. Udover dem der har fundet et job ved udsigten til dagpengeperiodens udløb, sker der også det at ledige, der har opbrugt deres dagpenge, men ikke har ret til kontanthjælp falder ud af ledighedsstatistikken. Sæsonkorrigeret ledighed (omregnet til fuldtidsledige) Tusinde 18 Ledige Bruttoledige Note: Bruttoledigheden er summen af de registrerede ledige og aktiverede arbejdsmarkedsparate personer. Kilde: Danmarks Statistik 3. april 213 AKP Side 1/6 22. maj 213

2 Forbrugerforventninger: Den negative stemning blandt forbrugerne varer ved Den samlede forbrugertillidsindikator faldt til -2,8 i april. Indikatoren har været overvejende negativ siden juli En negativ forbrugertillidsindikator er dårligt nyt for de økonomiske udsigter i Danmark, da det private forbrug udgør omtrent halvdelen af den danske økonomiske aktivitet. 8 Forbrugertillidsindikator , Note: Indikatoren belyser befolkningens syn på den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation. Kilde: Danmarks Statistik 22. april 213 Konkurser: Kraftigt fald i konkurserne i april I april skete der et kraftigt fald i antallet af konkurser. Fra 471 i marts til 331 i april. Tallet fra april er dog kunstigt lavt da tekniske problemer hos Danmarks Statistik har gjort at omtrent 25 konkurser ikke er registreret. Tager man højde for de manglende registreringer er der imidlertid stadig et stort fald på 25 procent i forhold til marts. Tallene er korrigeret for sæsonudsving Konkurser, sæsonkorrigerede Kilde: Danmarks Statistik 6. maj 213 Side 2/6

3 Detailomsætningsindeks: Lang glidebane for detailhandelsomsætningen Mængdeomsætningen i detailhandlen fortsætter sin nedadgående trend, når man ser på sæsonkorrigerede tal. Fra februar til marts faldt omsætningen,5 procent. Ser man på året fra marts 212 til marts i år faldt omsætningen med 2,5 procent. På grund af ændringer i butikkernes åbningstider er sæsonkorrektion i de seneste måneder behæftet med større usikkerhed end normalt. Indeks 25 = Faktisk Indeks for solgte mængder i detailhandlen Sæsomkorrigeret Kilde: Danmarks Statistik 22. april 213 Konjunkturindikatorer: Negative forventninger i industri og service Både serviceerhvervenes og industriens konjunkturindikator faldt fra marts til april. Serviceerhvervenes forventninger faldt 2 point fra -7 til -9, mens industrien faldt 8 point fra 4 til -4. Dermed falder industriens konjunkturindikator tilbage i det negative område, for første gang siden december 212. Serviceerhvervenes indikator tangerer det lavest målte niveau siden maj 211. Detailhandlens indikator steg igen efter et fald i sidste måned, og er stadig i positivt område. Det skal dog bemærkes, at detailhandelsindekset ikke er sæsonkorrigeret og derfor er præget af ganske stor volatilitet. Side 3/6

4 2 15 Sammensat konjunkturindikator Serviceerhverv Industri Detailhandel inkl biler - ikke sæsonkorrigeret Maj 211 Jul 211 Sep 211 Nov 211 Jan 212 Mar 212 Maj 212 Jul 212 Sep 212 Nov 212 Jan 213 Mar 213 Note: Konjunkturindikator for detailhandel er ikke sæsonkorrigeret, da det er en nyoprettet statistik. Sæsonkorrektion vil først finde sted, når der er tilstrækkelig tidsserie. Kilde: Danmarks Statistik 29. april 213. Udenrigshandel med varer: Eksport stiger og import falder Eksporten af varer steg i marts med,6 procent og importen faldt med,8 pct., når der korrigeres for normale sæsonudsving. Eksporten af varer er stadig større end importen, men siden starten af 21 er forskellen mindsket med 6 procentpoint. Sæsonkorrigeret, mia. kr Udenrigshandel med varer ekskl. skibe og fly(im- og eksport) 25 Import Eksport 2 Kilde: Danmarks Statistik 8. maj 213 Note: Tallene for udenrigshandel er opgjort i løbende priser. Side 4/6

5 Udenrigshandel med tjenester: Fald i tjenesteeksporten i 4. kvartal I 1. kvartal 213 steg eksporten af tjenester med 1,7 pct. Importen af tjenester steg med,5 procent. Tilsammen gav det en pæn stigning i tjenestebalancen på 12 procent. Søtransporten steg igen efter et fald i sidste kvartal af 212, mens turistindtægterne faldt svagt. Mia. kr Import og eksport af tjenster samt tjenestebalance (højre akse), sæsonkorrigeret Tjenestebalance Import Eksport K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K Kilde: Danmarks Statistik 8. maj 213 Note: Udenrigshandelstallene for handel med varer og tjenester opgøres kvartalsvist af Danmarks Statistik, og tallene for disse ændres derfor kun hver 3. måned. Tallene opgøres i løbende priser. Vare- og serviceeksport samlet set: Eksporten er truet Det første kvartal af 213 har budt på en lille stigning i tjenesteeksporten, men de dårlige tal for Eurozonens økonomiske vækst er også skidt nyt for den danske eksport. Tager man alle EU-landene med ser det kun lidt bedre ud, da de østeuropæiske lande klarer sig bedre ren vækstmæssigt. Eksporten til EU-lande tegner sig traditionelt for mellem 6 og 65 procent af den danske eksport. Den svage økonomiske udvikling i Europa i første kvartal betyder, at der skal ske ændringer i den resterende del af 213 hvis eksporten skal kunne forbedre vækstraten på 3,8 procent fra 212. Udlånsrenter: Stabile udlånsrenter til de mindste virksomheder Gennemsnitsrenterne for pengeinstitutternes udlån til danske virksomheder var uændret i 1. kvartal af 213 i forhold til det foregående kvartal. De personligt ejede virksomheder lånte således til uændrede 7, procent, mens et gennemsnitligt Ikke-finansielt selskab fortsat låner til 4,1 procent. Den effektive rente på en 1-årig statsobligation kravlede op fra 1,1 procent til 1,6 procent. Side 5/6

6 Procent Pengeinstitutternes gennemsnitsudlånsrenter og obligationsrente Ikke-finansielle selskaber Personligt ejede virksomheder Effektiv obligationsrente, statslån 1-årig st.lån kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 19. april 213. Note: Pengeinstitutternes gennemsnitsrenter opgøres kvartalsvist af Danmarks Statistik, og tallene for disse ændres derfor kun hver 3. måned. Side 6/6

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

Økonomisk prognose, december 2013

Økonomisk prognose, december 2013 Økonomisk prognose, december 2013 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014

ØKONOMISK PROGNOSE MARTS 2014 Økonomisk prognose, marts 2014 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, PH.D. & CAND. SCIENT. OECON., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., MARIA R. KJELDSEN,

Læs mere

Økonomisk prognose, juli 2013

Økonomisk prognose, juli 2013 Økonomisk prognose, juli 2013 AF ERHVERVSØKONOMISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL., ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN,

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere