Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld"

Transkript

1 12 juridiske ord du bør kende Hvad du bør vide om Statsforvaltningen Gratis e-bog om børn, forældre og Statsforvaltningen Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld Udgivet af Hvert 3. barn ApS (www.h3b.dk) og Singleplus.dk (www.singleplus.dk)

2 Indhold Du er forælder for livet 12 ord du bør kende Forældremyndighedens konsekvenser for dig Statsforvaltningen hvad du bør vide Tænk på dit barn, før du kontakter Statsforvaltningen Du kan få hjælp vi giver dig overblikket Du er allerede kommet videre Hvem står bag? Tanja Graabæk er jurist, forfatter og tidl. ansat i Statsforvaltningen. Hvert 3. barn har udgivet denne gratis e-bog i samarbejde med Singleplus.dk. Teksterne er skrevet af direktør Tanja Graabæk, som er jurist og tidligere ansat i Statsforvaltningen. Hun er ekspert inden for forældrekontakt: forældremyndighed, bopælsret, samvær og børnebidrag. Formålet med bogen er at hjælpe dig med at få et indblik i den verden, som et samlivsophør indebærer for både ægtefæller og ugifte forældre. Samtidig kan bogen give dig inspiration til at håndtere den verden. Det med fokus på dit barns behov. E-bogens indhold baseres på mange års erfaring med at hjælpe forældre efter et samlivsophør uanset om der er tale om skilsmisse eller om et ugift par, der går fra hinanden. Hvert 3. barn yder juridisk, børnesagkyndig, relationskyndig hjælp til forældre fra opbrudte familier. De har bl.a. specialiceret sig i at skrive breve til Statsforvaltningen på forældrenes vegne. Singleplus.dk er et onlinenetværk for singleforældre, som har været igennem et samlivsophør. De hjælper forældre med at støtte hinanden Copyright Alle rettigheder til materialet i denne e-bog tilhører Hvert 3. barn ApS og Singleplus.dk. Der må gerne bringes citater i forbindelse med omtale af e-bogen, forudsat at god skik for citat overholdes, samt at der altid linkes eller henvises til e-bogen eller Hvert 3. barn ApS og Singleplus.dk.

3 Du er forælder for livet dit barn betaler prisen, hvis I ikke kan enes I en opbrudt familie er den barske virkelighed, at man deler sit barn med en person, som man måske ikke kan lide eller ikke er på talefod med. Men forældreskab er en opgave for livet. Selvom I er gået fra hinanden, har I stadig et fælles projekt: jeres barn. Livet bliver lettere at håndtere, hvis I accepterer det faktum. Loven siger, at I som forældre har ansvaret for at aftale de fremtidige rammer for jeres barn. Det virker simpelt nok i teorien, men i dag har 92 % af alle forældre konfliker, når de går fra hinanden. Hvert 3. barn bor ikke sammen med begge sine forældre og tendensen er stigende. Man læser hurtigt provokationer ind i den anden forælders ord og handlinger. Noget meget menneskeligt, men det gør kommunikation og samarbejde svært. Desværre, for jeres evne til at samarbejde afgør, om jeres barn trives med at være i en opbrudt familie. Som forælder i en opbrudt familie gør man sig en masse tanker om barnets fremtid. Men det er vigtigt at huske, at dit barns ønsker og behov ikke er de samme som dine. Dit barn håber ikke på, at en af jer vinder kampen det ønsker ro, stabilitet og en gennemskuelig dagligdag. Børn har behov for, at deres forældre har en god kommunikation og et godt samarbejde. Jeres indbyrdes forhold har derfor stor betydning ikke bare nu, men i mange år fremover. Selvom det kan være utrolig svært ikke at blande dine frustrationer ind i en samtale om jeres barns fremtid, så lad være. Sker det, så kommer I aldrig til en fælles forståelse og jeres barn betaler prisen. Det er vores erfaring, at der sagtens kan skabes gode rammer for jeres fremtidige samarbejde. Hvis I ikke kan kommunikere og samarbejde, bør I søge hjælp. Det ér muligt at få redskaber, som kan forbedre jeres forhold. RÅD NR. 1 Indgå aftaler om dit barn, inden du farves af dine frustrationer. Anse aftalen for et stykke papir, som I skal bruge, hvis I bliver uenige. I vil få brug for den hvis ikke nu, så senere. 3

4 12 ord du bør kende Når I er gået fra hinanden, møder I mange nye ord. Her kan du lære de vigtigste og hvad de betyder. Fokus er lagt på de forskellige lag af rettigheder: Forældremyndighed Bopælsret Samværsret inkl. børnebidragspligt 1. Forældremyndighed Forældremyndighed vedrører de store ting i et barns liv. At have forældremyndigheden over et barn betyder, at du skal passe på barnet. Du kan bestemme over dit barns forhold, som f.eks. skolevalg, navneændring og religiøse forhold. Det giver dig også ret til at få alle oplysninger om barnet (ellers må du kun få overordnede oplysninger). Som forældre har I enten forældremyndigheden sammen (fælles forældremyndighed), eller også har en af jer forældremyndigheden alene. Søg hjælp hos en rådgiver, som f.eks. Hvert 3. barn, hvis du er i tvivl om, hvad I har. Se også afsnittet Forældremyndighedens konsekvenser for dig. 2. Forældremyndighedsindehaver Den/de forældre, som har forældremyndigheden. 3. Bopælsret Bopælsretten vedrører dit barns dagligdag. At have bopælsretten betyder, at du bestemmer over dit barns daglige liv, som f.eks daginstitution, friidsaktiviteter uden for samværsperioderne, at flytte inden for Danmarks grænser, og om dit barn skal gå til psykolog (kun offentlige tilbud). Fælles forældremyndighed betyder, at I skal være enige om de store ting i barnets liv. At have forældremyndigheden alene giver dig ikke ret til at bestemme, hvor meget samvær din eks skal have. 4

5 4. Bopælsforælder Det er bopælsforælderen, som har bopælsretten. Barnet har folkeregisteradresse på bopælsforælderens bopæl. Ved fælles forældremyndighed er bopælsforælderen den forælder, som barnet bor mest hos. Har du forældremyndigheden alene, er du automatisk bopælsforælder. 5. Samværsret Samvær er de tidspunkter, hvor den samværsberettigede har barnet. Den samværsberettigede må ikke se barnet uden for samværsperioderne, med mindre der er indgået en aftale med bopælsforælderen. Man kan få samvær, enten ved at man indgår en aftale med den anden forælder ( samværsaftale ), eller ved at Statsforvaltningen beslutter det ( samværsresolution ). Tidligere kunne retten også tage stilling til samvær under sager om forældremyndighed eller bopæl ( dom ). 6. Samværsberettiget Det er den forælder, som ikke er bopælsforælder. Den samværsberettigede er altså den forælder, som barnet ikke bor mest hos. Når Statsforvaltningen beslutter omfanget af samvær, er det den samværsberettigedes forhold, de bestemmer over. 7. Deleordning En type af samvær, hvor I som forældre har barnet lige meget. Den ene forælder er stadigvæk bopælsforælder, mens den anden forælder er samværsberettiget. Tidsmæssigt set har I bare barnet lige meget. 8. Børnebidrag Du har pligt til at forsørge dit barn. Hvis barnet bor mest hos dig, opfylder du automatisk pligten. Hvis barnet ikke bor mest hos dig, opfylder du pligten ved at betale børnebidrag. Ved fælles forældremyndighed kan du i visse tilfælde opfylde pligten ved at betale for det, som dit barn har brug for i sin dagligdag f.eks. betaling af skole, anden pasning, tøj og sko, fritidsaktiviteter, lommepenge, mobil mv. Har I jeres barn lige meget, er udgangspunktet dog, at der ikke skal være børnebidrag. Et børnebidrags størrelse afhænger af den børnebidragspligtiges indtægter udgifterne betyder ikke noget. Modtagerens indtægt betyder heller ikke noget, med mindre vedkommende tjener meget mere end den bidragspligtige. 9. Børnebidragsberettiget Den forælder, som modtager børnebidraget. 10. Børnebidragspligtig Den forælder, som betaler børnebidraget. 5

6 11. Endelig afgørelse Når du beder en myndighed om at se på en sag, gør de det og de ender med at tage en beslutning. At tage den beslutning hedder at træffe en afgørelse. Den endelige afgørelse træffes, når myndigheden har set på alle vigtige forhold i sagen. I afgørelsen kan du læse, hvorfor myndigheden synes, at afgørelsen skal se ud, som den gør. Du kan også læse om, hvordan du klager over afgørelsen. Ovenfor taler vi om forældremyndighed, bopæl, samvær og børnebidrag. Det er alle områder, som Statsforvaltningen ser på. Man kan altid klage over en af deres afgørelser, dvs. man anmoder om at afgørelsen gøres om. Man kan også bede Statsforvaltningen om at træffe en ny beslutning, dvs. ændre afgørelsen. Typisk kan endelige afgørelser kun ændres, hvis der er væsentlige, nye forhold, f.eks. hvis der er gået lang tid siden afgørelsen, eller hvis andre forhold af betydning har ændret sig. Dit barns kontakt til den anden forælder handler ikke om dit forhold til vedkommende kun om barnets. Rammerne for samvær bør være så præcise og fremtidssikrede som muligt så er der mindre at skændes om. 12. Midlertidig afgørelse Når du beder Statsforvaltningen om at se på en sag, kan du også bede dem om at træffe en midlertidig afgørelse. Det er en beslutning, som skal gælde indtil du får den endelig afgørelse. Når du modtager en midlertidig afgørelse, forsætter Statsforvaltningen altså med at behandle din ansøgning. Typisk træffes der kun midlertidige afgørelser, hvis myndigheden synes, at sagen haster. Hvis Statsforvaltningen ikke mener, at der er grund til at træffe en midlertidig afgørelse, skal de fortælle dig hvorfor. Det sker i RÅD NR. 2 en afgørelse. Afgørelsen fortæller dig også, hvordan du kan klage. Forstå reglerne, før I indgår aftaler om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og børnebidrag. Det er vigtigt, at: - jeres aftaler fremtidssikres - I undgår juridiske faldgruber Det er vigtigt at vide, at du altid kan bede Statsforvaltningen om at træffe en midlertidig afgørelse. Du bør gøre det ved uenighed om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Så kan I forhåbentlig hurtigere få nogle rammer, så I kan skabe ro for jeres barns skyld. 6

7 Forældremyndighedens konsekvenser for dig Når I går fra hinanden, har I typisk fælles forældremyndighed, eller også har mor forældremyndigheden alene. Det er vigtigt at vide, at verden ser forskellig ud, afhængigt af om det er det ene eller det andet, der er tilfældet: 1. I har fælles forældremyndighed og er uenige om, hvem der skal være bopælsforælder. I har den samme ret til barnet efter samlivsophøret eller skilsmissen. Det betyder, at I begge kan hente barnet i institution mv., når det passer jer. Ofte bliver det derfor hurtigt til en kamp om, hvem der kommer først. Det skader jeres barn, som mister en gennemskuelig hverdag. Statsforvaltningen kan hjælpe jer til at opnå enighed. Kan I ikke blive enige med deres hjælp, skal domstolene træffe beslutningen. Når bopælsretten er slået fast, er den tabende part automatisk samværsberettiget. Den samværsberettigede kan nu anmode Statsforvaltningen om at træffe en afgørelse om samvær. Indtil da er der ikke samvær, med mindre I kan opnå enighed om samværets omfang. 2. I har fælles forældremyndighed og er enige om, hvem der skal være bopælsforælder. Når I har besluttet, hvem der skal være bopælsforælder, er den anden forælder automatisk samværsberettiget. I skal nu blive enige om samværet. Ved uenighed RÅD NR. 3 Forældremyndigheden bestemmer, hvad du har af rettigheder. Find ud af, hvilken type I har. Det kan være noget andet, end du tror. kan den samværsberettigede sende en ansøgning til Statsforvaltningen. Indtil de har truffet en afgørelse, er der typisk ikke samvær. 3. En af jer har forældremyndigheden alene. Har du forældremyndigheden alene, er du automatisk bopælsforælder. Det betyder, at den anden forælder er samværsberettiget. Ved uenighed om samvær er der typisk ikke samvær, før Statsforvaltningen træffer en afgørelse. Det er den samværsberettigede, som skal sende ansøgningen til Statsforvaltningen. Bopælsforælderen kan anmode om et møde, men vedkommende kan ikke søge på den samværsberettigedes vegne. 7

8 Statsforvaltningen hvad du bør vide Efter et samlivsophør ser verden meget anderledes ud, end du typisk forestiller dig. Før kunne I som forældre træffe de overordnede beslutninger om barnet selv. Nu tages beslutningskompetencen ud af hænderne på jer, hvis I ikke kan blive enige. Det kan være hårdt at acceptere, at en myndighed kan bestemme, om du må have dit barn boende, eller hvor meget du må se det, hvis det ikke bor hos dig. Det er desværre bare den virkelighed, du må se i øjnene, hvis I ikke kan blive enige om rammerne for jeres barn. Dit barn ønsker ikke, at en af jer vinder det ønsker, at I samarbejder. Hvad er Statsforvaltningen? Statsforvaltningen er den offentlige myndighed, som træffer beslutningerne om dit barn, hvis I ikke kan blive enige. Det uanset om det er at beslutte de særlige rammer for netop dit barn eller at sende sagen i retten. Det er altså dem, du skal kontakte, hvis I ikke kan blive enige om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og/eller børnebidrag. Statsforvaltningen træffer beslutningerne, men de kan ikke selv håndhæve dem. Hvis en forælder ikke overholder Statsforvaltningens afgørelse, dvs. ikke udleverer barnet til samvær eller tilbageleverer barnet efter endt samvær, må den anden forælder bede Fogedretten om hjælp. RÅD NR. 4 Hvis dit barn ikke bliver udleveret til samvær eller tilbageleveret efter samvær så kontakt altid Fogedretten. Det er dem, der har kompetencen til at hjælpe. Statsforvaltningen kan som udgangspunkt kun henstille til, at de fastsatte rammer respekteres. Tilfælde, hvor en forælder bliver ved med ikke at ville overholde Statsforvaltningens afgørelse eller jeres skriftlige aftale om samvær, betegnes dog som chikane. Hvis en forælder udøver chikane, kan det få konsekvenser for forælderens fremtidige kontakt til barnet. Denne afgørelse træffer Statsforvaltningen. 8

9 Sådan tackler du Statsforvaltningen Har du en sag i Statsforvaltningen, er det vigtigt, at du kun giver dem vigtige oplysninger. Ofte giver forældre en masse oplysninger, som er vigtige for deres følelsesmæssige situation, men som er uden betydning for sagen. I værste fald er det oplysninger, som giver et negativt billede af din person. Husk altid, at din kommunikation tegner et billede af dig i sagsbehandlerens hoved. Det er vigtigt, at det er et positivt billede, som du får tegnet. Det får stor betydning for, RÅD NR. 5 Dine breve til Statsforvaltningen tegner et billede af dig. Få hjælp til at få tegnet det rigtige billede. Du vil sjældent kunne formulere dig rigtigt under konflikt. hvordan din sag ender. Det er ofte en stor udfordring, hvis man ikke får hjælp, for det er meget svært at være objektiv og få formuleret sig rigtigt, når det handler om kontakten til sit barn. Sådan arbejder Statsforvaltningen Statsforvaltningen ser anderledes på tingene, end I gør. De tager udgangspunkt i en ældre familiestruktur, end jeres eventuelt er. De deler ikke sol og vind lige. Undervurder derfor ikke betydningen af en sag hos Statsforvaltningen. Deres afgørelser kommer til at bestemme rammerne for dit barn i meget lang tid. Statsforvaltningen er selv bundet af rammer, når de ser på din sag. Nogle eksempler på dette er: De skal se på og tage stilling til din sags særlige omstændigheder. Det skal de gøre inden for nogle rammer, kaldes administrativ praksis. Administrativ praksis er de rammer, som Statsforvaltningens chef (Ankestyrelsens Familieretsafdeling) har bestemt. De foretager sig intet af sig selv. De skal altid have en ansøgning, før de må foretage sig noget. De må ikke give dig mere, end du har bedt om. De skal give dig mulighed for at komme med dine bemærkninger til oplysninger, som er vigtige for sagen ( partshøre dig), inden de træffer en endelige afgørelse. Når det er slået fast, hvem bopælsforælderen er, ser Statsforvaltningen kun på den samværsberettigedes forhold, når de tager stilling til samvær. Ved bekymrende forhold hos bopælsforælderen, er det kommunen, der har kompetencen til at sætte ind. 9

10 Dit barn høres i Statsforvaltningen Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal være bopælsforælder, eller hvor meget samvær der skal være, skal Statsforvaltningen afholde en samtale med jeres barn. Samtalen er dit barns mulighed for at blive hørt. Den er også dit barns mulighed for at få et frirum, hvor det kan tale om nogle ting, uden at I får det at vide. Hvis dit barn har behov for det, kan det også få nogle redskaber til at håndtere ting, som det synes er svære. Det er vigtigt at kunne se bag om ordene i notatet fra dine børns samtaler. Du kan få hjælp til at se udtalelserne gennem en børnesagkyndigs briller. Børnesamtalen er dit barns mulighed for at give udtryk for sin holdning. Børnesamtalen kan undlades, hvis Statsforvaltningen synes, det er uhensigtsmæssigt eller unødvendigt at afholde samtalen. Det kan f.eks. være hvis dit barn lige har været til børnesamtale eller ikke er særlig gammelt. Barnet skal nemlig være modent nok til at forstå de forhold, sagen handler om. Det er vigtigt, at man i forbindelse med børnesamtaler er opmærksom på fænomenet forældrefremmedgørelse. Det er et fænomen, som er en del af næsten alle opbrudte familiers virkelighed i mere eller mindre grad. Forældrefremmedgørelse er, hvor den ene forælder pådutter barnet sit negative syn på den anden forælder. Forældrefremmedgørelse kan finde sted på mange måder. Den ligger under overfladen på selv den mest fornuftige og velmenende forælder. Men det bliver problematisk og særligt skadeligt for barnet i de tilfælde, hvor det sker bevidst. RÅD NR. 6 Dit barn kan komme så meget i klemme i jeres konflikt, at det lukker ned for sine egne behov og overtager den ene forælders negative syn på den anden forælder. Det vil barnet gøre i et forsøg på at overleve. Søg hjælp, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine børn bliver udsat for forældrefremmedgørelse. 10

11 Forældres oplevelse i Statsforvaltningen Statsforvaltningen kæmper med at få sine gode hensigter, mål og økonomiske rammer til at gå op i en højere enhed. Det er derfor også mange forældres oplevelse, at et forløb i Statsforvaltningen gør konflikten mellem dem endnu værre. For det første er der lange ventetider. Der går typisk 4-5 uger, fra du sender din ansøgning, til du bliver Ca. 40 % af forældrene klager over en for lang sagsbehandlingstid. Ca. 33 % af forældrene føler sig utrygge ved sagsbehandlingen, der opleves som uprofessionel. indkaldt til et evt. møde. For det andet har Statsforvaltningen lange sagsbehandlingstider. De anslår selv en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 3 måneder suppleret af en klageinstansbehandling hos Ankestyrelsens Familieretsafdeling på 6-9 måneder. Men andre undersøgelser viser meget længere sagsbehandlingstider. Kan man klage over Statsforvaltningens afgørelser? Du kan klage over Statsforvaltningens afgørelser til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. I praksis sker det ved, at du sender klagen til Statsforvaltningen. De vurderer nu sagen igen: Er der grund til at genbehandle sagen, eller fastholder de afgørelsen? Hvis Statsforvaltningen finder grund til at genbehandle sagen, starter sagen hos dem igen. Hvis Statsforvaltningen fastholder afgørelsen, sender de sagen videre til Ankestyrelsens Familieretsafdeling, som behandler klagen. Hvis sagen sendes til Ankestyrelsens Familieretsafdeling, behandler de sagen på skriftligt grundlag. Du kommer altså ikke ind til et møde. Ankestyrelsens Familieretsafdeling læser alle sagens dokumenter igennem. Du vil ofte blive bedt om at komme med dine skriftlige bemærkninger til klagen. Når de synes, at de har nok oplysninger, vil de enten fastholde Statsforvaltningens afgørelse ( stadfæste den), ændre Statsforvaltningens afgørelse ( omgøre den) eller bede Statsforvaltningen om at se på sagen igen ( hjemvise sagen). Hvis sagen hjemvises, tvinges Statsforvaltningen til at se på sagen igen. Statsforvaltningen er ikke ufejlbarlig klag hvis du er uenig i afgørelsen. 11

12 Tænk på dit barn før du kontakter Statsforvaltningen Selvom man er gået fra hinanden, fortsætter man ofte med at have konfliktbrillerne på uden at vide det. Mange tillægger derfor barnets signaler en helt anden værdi, end de ville have gjort under samlivet med den anden forælder. Før var I en fælles enhed, som skærmede barnet mod forhold udefra. Nu føler mange, at de skal beskytte deres barn også mod den anden forælder. Sådan bør det ikke være. Husk på, at I stadig begge elsker og vil jeres barn det bedste. Det har ikke ændret sig. Men hvor I før roede i samme retning, vil I nu ofte bare have forskellige opfattelser af, hvad det bedste er. Får du brug for Statsforvaltningen, så husk, at det ikke er en magtkamp. Tag udgangspunkt i dit barns ønsker og behov. Lær at læse dit barns reaktioner Børn vil ofte have en eller anden form for reaktion på samvær. Det kan være alt fra at være urolig og ked af det til søvnbesvær og træthed. Reaktionerne vil være forskellige fra barn til barn og kan også afhænge af barnets alder. Det behøver ikke at betyde, at barnet ikke trives med samvær, eller at der er noget galt hos den anden forælder. Børns oplysninger og reaktioner tillægges en anden betydning, når forældre er mistroiske over for hinanden. RÅD NR. 7 I bør altid arbejde hen mod at sikre samvær. Ethvert stop i samværet skaber en oplevelse af svigt for barnet. Det skaber mistillid også i barnets relationer til andre mennesker. Dit barn er et produkt af begge sine forældre. Det tager derfor altid kritik af den anden forælder personligt. Mange af dit barns reaktioner skyldes grundlæggende, at det er travlt optaget af savn. Når et barn er sammen med den ene forælder, savner det den anden og omvendt. Jeres konflikter vil også fylde meget hos barnet. Børn er utrolig opmærksomme. Uanset hvor godt I tror, at I skjuler jeres ueniged, fornemmer barnet, at noget er galt. 12

13 Det er vigtigt at vide, at jeres barn kan reagere på jeres opbrud ved til tider at vise, at det foretrækker mor og til andre tider at vise, at det foretrækker far. Det gør barnet helt naturligt. Det sker mest for at vise, at det er knyttet til begge forældre, og at adskillelsen er svær. Jeres barn kan også reagere på skift mellem jer. Du og din eks vil efter samlivsophøret typisk indrette jer som selvstændige mennesker. Jeres barn har derfor pludseligt to verdener, som det skal passe ind i. Det kan være svært for barnet, hvis reglerne ikke er tydelige og situationsbestemte. Sikrer I jer, at de er det, kan jeres barn godt lære og udvikle sig, selvom I har forskellige regler. Husk, at der ofte også er forskellige regler mellem institution og hjem. Det kan barnet jo godt håndtere. Tving ikke dit barn til at vælge side. Det vil lukke ned for sine egne behov i et forsøg på at overleve. Bak op om dit barns kontakt til den anden forælder Husk, at dit barns kontakt til den anden forælder ikke handler om dig eller dit forhold til vedkommende. Det kan være rigtig svært, når bølgerne går højt, men dine følelser bør ikke spille en rolle. Bak op om dit barns kontakt og oplevelser hos den anden forælder. Lyt og vær indlevende. Husk, at du også bærer ansvaret for, om dit barn går trygt ind til og fra samvær. Det er vigtigt at lytte til og respektere dit barns behov og ønsker. Det må man aldrig underkende værdien af. Men det er vigtigt, at du reelt læser barnets signaler og ikke en fortolkning af barnets Et barn lærer noget fra den ene forælder, som den anden forælder ikke kan lære det og omvendt. signaler, som er farvet af din egen verdensopfattelse. Hold for øje, at du oftest ser ting i lyset af din egen situation og følelser. Du kommer derfor let til at læse dine egne negative følelser om den anden forælder ind i tolkningen af dit barns signaler og det er ikke godt for dit barn. Det kan medvirke til at sætte dit barn i en følelsesmæssig klemme. Så husk: Når dit barn f.eks. siger Far er dum, jeg vil ikke over til ham mere, betyder det oftest Jeg er sur på far lige nu. Det betyder ikke Jeg vil aldrig mere være sammen med far. Er du usikker på, hvordan du skal læse dit barns signaler, så søg hjælp hos en rådgiver, f.eks. Hvert 3. barn. 13

14 Du kan få hjælp vi giver dig overblikket Der findes mange former for tilbud til forældre, som gerne vil undgå at starte en sag i Statsforvaltningen. Men ikke to familier eller situationer er ens. Det er derfor vigtigt, at du/i finder det tilbud, som passer til lige netop de udfordringer, som I har. Vi har her lavet en oversigt over nogen af de typer af hjælp, man kan få. Med oversigten følger en kort beskrivelse af, hvad hjælpen indebærer. Hjælpen vil i nogen tilfælde også blive udbudt af Statsforvaltningen. Du kan finde alle udbydere, som tilbyder hjælpen, ved at søge på nedenstående nøgleord i en søgemaskine på nettet, f.eks. Google. Her vil det også fremgå, hvis Statsforvaltningen udbyder hjælpen. Juridisk rådgivning Juridisk rådgivning kan have forskelligt indhold, alt efter hvad du/i har brug for. De fleste har et behov for hjælp med de mange juridiske regler og udfordringer, som knytter sig til et samlivsophør og deres barns rammer. Andre har behov for rådgivning omkring de praktiske rammer og mulige strategier, som en sag kan have. Børnesagkyndig rådgivning Børnesagkyndig rådgivning har forskelligt indhold, alt efter hvad du/i har brug for. Mange har brug for hjælp til at få et samarbejde i gang, mens andre har brug for at tale om, hvad der er bedst for barnet eller barnets reaktioner på samvær og/eller en ny familiesituation. Nogle har behov for at få et indblik i de mulige psykologiske aspekter og handlingsmønstre, som kan spille en rolle i en konkret situation, eller at få en forståelse for en konflikt set fra børnehøjde. Andre igen har behov for redskaber til at håndtere en følelsesmæssig situation eller en praktisk udfordring med. Mægling Mægling kaldes også konfliktmægling og mediation. Målet med en mægling er, at I i fællesskab skal nå frem til en løsning på konflikten, som baseres på jeres individuelle interesser og som derfor tilgodeser begge jeres behov. Denne type hjælp forudsætter, at I begge tager aktiv del i løsningen af konflikten. 14

15 Fælles forældreansvar Målet med rådgivningen er at give jer nogle konkrete redskaber til at forbedre jeres indbyrdes kommunikation og samarbejde til gavn for jeres barn. Børnesamtaler Der er tale om en samtale mellem barnet og en børnesagkyndig. Målet er at give barnet et fortroligt rum, hvor det kan tale frit og få forståelse for sin situation. Barnet får også nogle redskaber til at håndtere sin situation og følelserne forbundet hermed. Børnegrupper Formålet med børnegrupperne er at hjælpe og støtte børn, så de bliver bedre til at håndtere, at I ikke længere danner par. I grupperne har barnet mulighed for at tale med jævnaldrende børn. Børnene deler historier og erfaringer med hinanden, men der er også tid til hygge og afslappet samvær. Forældregrupper Forældregrupperne ruster dig som forælder til at hjælpe dit barn bedst muligt gennem en skilsmisse. Familiesituationen ses fra børneperspektiv, og du får en større forståelse for de tanker og udfordringer, der påvirker dit barn, når I ikke længere bor sammen. Forældregrupperne mødes sideløbende med børnegrupperne. Juridisk sagshåndtering Der er tale om praktisk juridisk hjælp. Du får hjælp med det, du har behov for. Nogle forældre har behov for, at der læses afgørelser, domme og andre dokumenter. Andre forældre har behov for, at deres eget udkast til et brev gennemses. Andre igen ønsker, at deres breve til myndighederne skrives for dem. Bisidder En bisidder er en person, som støtter dig under et møde hos f.eks. Statsforvaltningen. Bisidderen sikrer, at du bevarer overblikket og holder det rette fokus under mødet. Du taler selv på mødet, men har i bisidderen en person, som du kan få hjælp hos, hvis det skulle blive nødvendigt. Partsrepræsentation Partsrepræsentation er den hjælp, som en advokat yder. I modsætning til juridisk sagshåndtering og bisidderfunktionen, hvor du har ejerskab over forløbet, overtager advokaten her din sag fuldt ud. Det betyder, at advokaten taler på dine vegne på møder ligesom advokaten skriver og modtager breve på dine vegne. 15

16 Du er allerede kommet videre Vi håber, at denne e-bog har været med til at lette din hverdag. At vi har givet dig et indblik i og en forståelse for de spilleregler, som du står eller vil stå over for. Vores mål har været, at du føler dig hjulpet. Det håber vi at have opnået. Husk, at vi kan hjælpe dig, uanset hvad du har af behov: I Hvert 3. barn kan vi hjælpe dig med juridiske og børnesagkyndige emner både knyttet til jeres barns rammer og jeres interne samarbejde og kommunikation. Vi kan også hjælpe dig med jeres sag i Statsforvaltningen, uanset om du har behov for rådgivning, en bisidder, eller at vi skal skrive dine breve. I Singleplus.dk kan du tale og mødes med andre forældre, som har været igennem et samlivsophør. Læs også gratis e-bog om børn og skilsmisse Vi anbefaler i øvrigt, at du læser en anden gratis e-bog. Den er skrevet af Institut for Krisehåndtering i samarbejde med Singleplus.dk og Skilsmisseraad.dk, der har specialiseret sig i coaching af familier op til en skilsmisse. E-bogen supplerer denne e-bog, da den handler om tiden før skilsmissen. Du kan læse bogen via dette link: 16

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget.

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Inkl. skilsmisseguide med 22 gode råd Gratis e-bog om børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Udgivet af Institut for Krisehåndtering i samarbejde med

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Samvær og Trivsel Til barnets bedste!

Samvær og Trivsel Til barnets bedste! Samvær og Trivsel Til barnets bedste! Indledning Ved et familieopbrud er der mange konsekvenser, både for børn og for voksne. I det forliste forhold er det vigtigste altid, at skabe stabilitet og tryghed

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Logikken bag sagsbehandlingen i sagerne om forældremyndighed, bopæl, samvær er vedholdende:

Logikken bag sagsbehandlingen i sagerne om forældremyndighed, bopæl, samvær er vedholdende: Oversigtsnotater For at tydeliggøre, hvilke problemer det er, forældre og børn slås med i relation til forældreansvarsloven - og administrationen af den - har fagnetværket Barnets Tarv Nu udarbejdet nedenstående

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg. Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven

Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg. Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven Den 28. april 2010 afholdt daspcan, Dansk Selskab til Forebyggelse af Børnemishandling

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget Børne- og Familieteamet Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i børn og ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og

Læs mere

Høringssvar til Forældreansvarsloven

Høringssvar til Forældreansvarsloven 2012 Høringssvar til Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Politisk aftale...3 Fælles forældremyndighed...3

Læs mere

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid Børn, forældremyndighed & samvær Forældreskab i en moderne tid Indhold Nogle ord om denne folder... Nogle ord om denne folder... 3 Børn og forældremyndighed 5 For børn født efter 1. juli 2002 5 For børn

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Godthåbsvej 137, st.tv., 2000 Frederiksberg mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Frederiksberg, den 22. oktober 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration og Sociale forhold

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Far, mor og børn Af Per Schaeffner

Far, mor og børn Af Per Schaeffner Far, mor og børn Af Per Schaeffner Karsten Larsen har i Psykolog Nyt 14/1999 et meget engageret indlæg om forældremyndighed. Som børnesagkyndig, der yder rådgivning og laver undersøgelser i sager om samvær

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Bisidder - begreb og indhold

Bisidder - begreb og indhold Bisidder - begreb og indhold At være bisidder indebærer at hjælpe en anden person med dennes forhold og relation til omverdenen, f.eks. til offentlige myndigheder, til sundhedsvæsenet og andre væsener.

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Introduktion til forældrepagten

Introduktion til forældrepagten Introduktion til forældrepagten Denne forældrepagt er tiltænkt forældre og par, som ønsker at skabe et godt og solidt fundament for deres børn i forbindelse med en skilsmisse. Forældrepagten er en mulighed

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Forældremyndighed Kapitel

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Guide. Sådan går I fra hinanden. på den gode måde. sider. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Sådan går I fra hinanden. på den gode måde. sider. Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 26 sider Sådan går I fra hinanden på den gode måde Kærlighed og parforhold INDHOLD: Tusinder opgiver kærligheden i januar...4

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Fakta om samvær Reflection Juni 2009

Fakta om samvær Reflection Juni 2009 Fakta om samvær Samvær Udviklingen i antallet af ægteskabssager ved domstolene, samværsafgørelser i statsamterne, afgørelser i separationssager i statsamterne samt antallet af skilsmisser og vielser. År

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822 ADHD Nordsjælland Verdensmesterskab i at få andre op at køre haves. Kaos haves. Orden søges. At leve godt med ADHD og andre. Resultatet afhænger af: Kender ikke sit handicap og ved ikke hvad der skal til

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN 2011 2 3 4 Stk. 2. 5 6 3. EVALUERINGENS DATA OG METODE Denne evaluering er kvalitativ, idet den er baseret på interview med henholdsvis medarbejdere i statsforvaltningerne

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere