Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld"

Transkript

1 12 juridiske ord du bør kende Hvad du bør vide om Statsforvaltningen Gratis e-bog om børn, forældre og Statsforvaltningen Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld Udgivet af Hvert 3. barn ApS ( og Singleplus.dk (

2 Indhold Du er forælder for livet 12 ord du bør kende Forældremyndighedens konsekvenser for dig Statsforvaltningen hvad du bør vide Tænk på dit barn, før du kontakter Statsforvaltningen Du kan få hjælp vi giver dig overblikket Du er allerede kommet videre Hvem står bag? Tanja Graabæk er jurist, forfatter og tidl. ansat i Statsforvaltningen. Hvert 3. barn har udgivet denne gratis e-bog i samarbejde med Singleplus.dk. Teksterne er skrevet af direktør Tanja Graabæk, som er jurist og tidligere ansat i Statsforvaltningen. Hun er ekspert inden for forældrekontakt: forældremyndighed, bopælsret, samvær og børnebidrag. Formålet med bogen er at hjælpe dig med at få et indblik i den verden, som et samlivsophør indebærer for både ægtefæller og ugifte forældre. Samtidig kan bogen give dig inspiration til at håndtere den verden. Det med fokus på dit barns behov. E-bogens indhold baseres på mange års erfaring med at hjælpe forældre efter et samlivsophør uanset om der er tale om skilsmisse eller om et ugift par, der går fra hinanden. Hvert 3. barn yder juridisk, børnesagkyndig, relationskyndig hjælp til forældre fra opbrudte familier. De har bl.a. specialiceret sig i at skrive breve til Statsforvaltningen på forældrenes vegne. Singleplus.dk er et onlinenetværk for singleforældre, som har været igennem et samlivsophør. De hjælper forældre med at støtte hinanden Copyright Alle rettigheder til materialet i denne e-bog tilhører Hvert 3. barn ApS og Singleplus.dk. Der må gerne bringes citater i forbindelse med omtale af e-bogen, forudsat at god skik for citat overholdes, samt at der altid linkes eller henvises til e-bogen eller Hvert 3. barn ApS og Singleplus.dk.

3 Du er forælder for livet dit barn betaler prisen, hvis I ikke kan enes I en opbrudt familie er den barske virkelighed, at man deler sit barn med en person, som man måske ikke kan lide eller ikke er på talefod med. Men forældreskab er en opgave for livet. Selvom I er gået fra hinanden, har I stadig et fælles projekt: jeres barn. Livet bliver lettere at håndtere, hvis I accepterer det faktum. Loven siger, at I som forældre har ansvaret for at aftale de fremtidige rammer for jeres barn. Det virker simpelt nok i teorien, men i dag har 92 % af alle forældre konfliker, når de går fra hinanden. Hvert 3. barn bor ikke sammen med begge sine forældre og tendensen er stigende. Man læser hurtigt provokationer ind i den anden forælders ord og handlinger. Noget meget menneskeligt, men det gør kommunikation og samarbejde svært. Desværre, for jeres evne til at samarbejde afgør, om jeres barn trives med at være i en opbrudt familie. Som forælder i en opbrudt familie gør man sig en masse tanker om barnets fremtid. Men det er vigtigt at huske, at dit barns ønsker og behov ikke er de samme som dine. Dit barn håber ikke på, at en af jer vinder kampen det ønsker ro, stabilitet og en gennemskuelig dagligdag. Børn har behov for, at deres forældre har en god kommunikation og et godt samarbejde. Jeres indbyrdes forhold har derfor stor betydning ikke bare nu, men i mange år fremover. Selvom det kan være utrolig svært ikke at blande dine frustrationer ind i en samtale om jeres barns fremtid, så lad være. Sker det, så kommer I aldrig til en fælles forståelse og jeres barn betaler prisen. Det er vores erfaring, at der sagtens kan skabes gode rammer for jeres fremtidige samarbejde. Hvis I ikke kan kommunikere og samarbejde, bør I søge hjælp. Det ér muligt at få redskaber, som kan forbedre jeres forhold. RÅD NR. 1 Indgå aftaler om dit barn, inden du farves af dine frustrationer. Anse aftalen for et stykke papir, som I skal bruge, hvis I bliver uenige. I vil få brug for den hvis ikke nu, så senere. 3

4 12 ord du bør kende Når I er gået fra hinanden, møder I mange nye ord. Her kan du lære de vigtigste og hvad de betyder. Fokus er lagt på de forskellige lag af rettigheder: Forældremyndighed Bopælsret Samværsret inkl. børnebidragspligt 1. Forældremyndighed Forældremyndighed vedrører de store ting i et barns liv. At have forældremyndigheden over et barn betyder, at du skal passe på barnet. Du kan bestemme over dit barns forhold, som f.eks. skolevalg, navneændring og religiøse forhold. Det giver dig også ret til at få alle oplysninger om barnet (ellers må du kun få overordnede oplysninger). Som forældre har I enten forældremyndigheden sammen (fælles forældremyndighed), eller også har en af jer forældremyndigheden alene. Søg hjælp hos en rådgiver, som f.eks. Hvert 3. barn, hvis du er i tvivl om, hvad I har. Se også afsnittet Forældremyndighedens konsekvenser for dig. 2. Forældremyndighedsindehaver Den/de forældre, som har forældremyndigheden. 3. Bopælsret Bopælsretten vedrører dit barns dagligdag. At have bopælsretten betyder, at du bestemmer over dit barns daglige liv, som f.eks daginstitution, friidsaktiviteter uden for samværsperioderne, at flytte inden for Danmarks grænser, og om dit barn skal gå til psykolog (kun offentlige tilbud). Fælles forældremyndighed betyder, at I skal være enige om de store ting i barnets liv. At have forældremyndigheden alene giver dig ikke ret til at bestemme, hvor meget samvær din eks skal have. 4

5 4. Bopælsforælder Det er bopælsforælderen, som har bopælsretten. Barnet har folkeregisteradresse på bopælsforælderens bopæl. Ved fælles forældremyndighed er bopælsforælderen den forælder, som barnet bor mest hos. Har du forældremyndigheden alene, er du automatisk bopælsforælder. 5. Samværsret Samvær er de tidspunkter, hvor den samværsberettigede har barnet. Den samværsberettigede må ikke se barnet uden for samværsperioderne, med mindre der er indgået en aftale med bopælsforælderen. Man kan få samvær, enten ved at man indgår en aftale med den anden forælder ( samværsaftale ), eller ved at Statsforvaltningen beslutter det ( samværsresolution ). Tidligere kunne retten også tage stilling til samvær under sager om forældremyndighed eller bopæl ( dom ). 6. Samværsberettiget Det er den forælder, som ikke er bopælsforælder. Den samværsberettigede er altså den forælder, som barnet ikke bor mest hos. Når Statsforvaltningen beslutter omfanget af samvær, er det den samværsberettigedes forhold, de bestemmer over. 7. Deleordning En type af samvær, hvor I som forældre har barnet lige meget. Den ene forælder er stadigvæk bopælsforælder, mens den anden forælder er samværsberettiget. Tidsmæssigt set har I bare barnet lige meget. 8. Børnebidrag Du har pligt til at forsørge dit barn. Hvis barnet bor mest hos dig, opfylder du automatisk pligten. Hvis barnet ikke bor mest hos dig, opfylder du pligten ved at betale børnebidrag. Ved fælles forældremyndighed kan du i visse tilfælde opfylde pligten ved at betale for det, som dit barn har brug for i sin dagligdag f.eks. betaling af skole, anden pasning, tøj og sko, fritidsaktiviteter, lommepenge, mobil mv. Har I jeres barn lige meget, er udgangspunktet dog, at der ikke skal være børnebidrag. Et børnebidrags størrelse afhænger af den børnebidragspligtiges indtægter udgifterne betyder ikke noget. Modtagerens indtægt betyder heller ikke noget, med mindre vedkommende tjener meget mere end den bidragspligtige. 9. Børnebidragsberettiget Den forælder, som modtager børnebidraget. 10. Børnebidragspligtig Den forælder, som betaler børnebidraget. 5

6 11. Endelig afgørelse Når du beder en myndighed om at se på en sag, gør de det og de ender med at tage en beslutning. At tage den beslutning hedder at træffe en afgørelse. Den endelige afgørelse træffes, når myndigheden har set på alle vigtige forhold i sagen. I afgørelsen kan du læse, hvorfor myndigheden synes, at afgørelsen skal se ud, som den gør. Du kan også læse om, hvordan du klager over afgørelsen. Ovenfor taler vi om forældremyndighed, bopæl, samvær og børnebidrag. Det er alle områder, som Statsforvaltningen ser på. Man kan altid klage over en af deres afgørelser, dvs. man anmoder om at afgørelsen gøres om. Man kan også bede Statsforvaltningen om at træffe en ny beslutning, dvs. ændre afgørelsen. Typisk kan endelige afgørelser kun ændres, hvis der er væsentlige, nye forhold, f.eks. hvis der er gået lang tid siden afgørelsen, eller hvis andre forhold af betydning har ændret sig. Dit barns kontakt til den anden forælder handler ikke om dit forhold til vedkommende kun om barnets. Rammerne for samvær bør være så præcise og fremtidssikrede som muligt så er der mindre at skændes om. 12. Midlertidig afgørelse Når du beder Statsforvaltningen om at se på en sag, kan du også bede dem om at træffe en midlertidig afgørelse. Det er en beslutning, som skal gælde indtil du får den endelig afgørelse. Når du modtager en midlertidig afgørelse, forsætter Statsforvaltningen altså med at behandle din ansøgning. Typisk træffes der kun midlertidige afgørelser, hvis myndigheden synes, at sagen haster. Hvis Statsforvaltningen ikke mener, at der er grund til at træffe en midlertidig afgørelse, skal de fortælle dig hvorfor. Det sker i RÅD NR. 2 en afgørelse. Afgørelsen fortæller dig også, hvordan du kan klage. Forstå reglerne, før I indgår aftaler om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og børnebidrag. Det er vigtigt, at: - jeres aftaler fremtidssikres - I undgår juridiske faldgruber Det er vigtigt at vide, at du altid kan bede Statsforvaltningen om at træffe en midlertidig afgørelse. Du bør gøre det ved uenighed om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Så kan I forhåbentlig hurtigere få nogle rammer, så I kan skabe ro for jeres barns skyld. 6

7 Forældremyndighedens konsekvenser for dig Når I går fra hinanden, har I typisk fælles forældremyndighed, eller også har mor forældremyndigheden alene. Det er vigtigt at vide, at verden ser forskellig ud, afhængigt af om det er det ene eller det andet, der er tilfældet: 1. I har fælles forældremyndighed og er uenige om, hvem der skal være bopælsforælder. I har den samme ret til barnet efter samlivsophøret eller skilsmissen. Det betyder, at I begge kan hente barnet i institution mv., når det passer jer. Ofte bliver det derfor hurtigt til en kamp om, hvem der kommer først. Det skader jeres barn, som mister en gennemskuelig hverdag. Statsforvaltningen kan hjælpe jer til at opnå enighed. Kan I ikke blive enige med deres hjælp, skal domstolene træffe beslutningen. Når bopælsretten er slået fast, er den tabende part automatisk samværsberettiget. Den samværsberettigede kan nu anmode Statsforvaltningen om at træffe en afgørelse om samvær. Indtil da er der ikke samvær, med mindre I kan opnå enighed om samværets omfang. 2. I har fælles forældremyndighed og er enige om, hvem der skal være bopælsforælder. Når I har besluttet, hvem der skal være bopælsforælder, er den anden forælder automatisk samværsberettiget. I skal nu blive enige om samværet. Ved uenighed RÅD NR. 3 Forældremyndigheden bestemmer, hvad du har af rettigheder. Find ud af, hvilken type I har. Det kan være noget andet, end du tror. kan den samværsberettigede sende en ansøgning til Statsforvaltningen. Indtil de har truffet en afgørelse, er der typisk ikke samvær. 3. En af jer har forældremyndigheden alene. Har du forældremyndigheden alene, er du automatisk bopælsforælder. Det betyder, at den anden forælder er samværsberettiget. Ved uenighed om samvær er der typisk ikke samvær, før Statsforvaltningen træffer en afgørelse. Det er den samværsberettigede, som skal sende ansøgningen til Statsforvaltningen. Bopælsforælderen kan anmode om et møde, men vedkommende kan ikke søge på den samværsberettigedes vegne. 7

8 Statsforvaltningen hvad du bør vide Efter et samlivsophør ser verden meget anderledes ud, end du typisk forestiller dig. Før kunne I som forældre træffe de overordnede beslutninger om barnet selv. Nu tages beslutningskompetencen ud af hænderne på jer, hvis I ikke kan blive enige. Det kan være hårdt at acceptere, at en myndighed kan bestemme, om du må have dit barn boende, eller hvor meget du må se det, hvis det ikke bor hos dig. Det er desværre bare den virkelighed, du må se i øjnene, hvis I ikke kan blive enige om rammerne for jeres barn. Dit barn ønsker ikke, at en af jer vinder det ønsker, at I samarbejder. Hvad er Statsforvaltningen? Statsforvaltningen er den offentlige myndighed, som træffer beslutningerne om dit barn, hvis I ikke kan blive enige. Det uanset om det er at beslutte de særlige rammer for netop dit barn eller at sende sagen i retten. Det er altså dem, du skal kontakte, hvis I ikke kan blive enige om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og/eller børnebidrag. Statsforvaltningen træffer beslutningerne, men de kan ikke selv håndhæve dem. Hvis en forælder ikke overholder Statsforvaltningens afgørelse, dvs. ikke udleverer barnet til samvær eller tilbageleverer barnet efter endt samvær, må den anden forælder bede Fogedretten om hjælp. RÅD NR. 4 Hvis dit barn ikke bliver udleveret til samvær eller tilbageleveret efter samvær så kontakt altid Fogedretten. Det er dem, der har kompetencen til at hjælpe. Statsforvaltningen kan som udgangspunkt kun henstille til, at de fastsatte rammer respekteres. Tilfælde, hvor en forælder bliver ved med ikke at ville overholde Statsforvaltningens afgørelse eller jeres skriftlige aftale om samvær, betegnes dog som chikane. Hvis en forælder udøver chikane, kan det få konsekvenser for forælderens fremtidige kontakt til barnet. Denne afgørelse træffer Statsforvaltningen. 8

9 Sådan tackler du Statsforvaltningen Har du en sag i Statsforvaltningen, er det vigtigt, at du kun giver dem vigtige oplysninger. Ofte giver forældre en masse oplysninger, som er vigtige for deres følelsesmæssige situation, men som er uden betydning for sagen. I værste fald er det oplysninger, som giver et negativt billede af din person. Husk altid, at din kommunikation tegner et billede af dig i sagsbehandlerens hoved. Det er vigtigt, at det er et positivt billede, som du får tegnet. Det får stor betydning for, RÅD NR. 5 Dine breve til Statsforvaltningen tegner et billede af dig. Få hjælp til at få tegnet det rigtige billede. Du vil sjældent kunne formulere dig rigtigt under konflikt. hvordan din sag ender. Det er ofte en stor udfordring, hvis man ikke får hjælp, for det er meget svært at være objektiv og få formuleret sig rigtigt, når det handler om kontakten til sit barn. Sådan arbejder Statsforvaltningen Statsforvaltningen ser anderledes på tingene, end I gør. De tager udgangspunkt i en ældre familiestruktur, end jeres eventuelt er. De deler ikke sol og vind lige. Undervurder derfor ikke betydningen af en sag hos Statsforvaltningen. Deres afgørelser kommer til at bestemme rammerne for dit barn i meget lang tid. Statsforvaltningen er selv bundet af rammer, når de ser på din sag. Nogle eksempler på dette er: De skal se på og tage stilling til din sags særlige omstændigheder. Det skal de gøre inden for nogle rammer, kaldes administrativ praksis. Administrativ praksis er de rammer, som Statsforvaltningens chef (Ankestyrelsens Familieretsafdeling) har bestemt. De foretager sig intet af sig selv. De skal altid have en ansøgning, før de må foretage sig noget. De må ikke give dig mere, end du har bedt om. De skal give dig mulighed for at komme med dine bemærkninger til oplysninger, som er vigtige for sagen ( partshøre dig), inden de træffer en endelige afgørelse. Når det er slået fast, hvem bopælsforælderen er, ser Statsforvaltningen kun på den samværsberettigedes forhold, når de tager stilling til samvær. Ved bekymrende forhold hos bopælsforælderen, er det kommunen, der har kompetencen til at sætte ind. 9

10 Dit barn høres i Statsforvaltningen Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal være bopælsforælder, eller hvor meget samvær der skal være, skal Statsforvaltningen afholde en samtale med jeres barn. Samtalen er dit barns mulighed for at blive hørt. Den er også dit barns mulighed for at få et frirum, hvor det kan tale om nogle ting, uden at I får det at vide. Hvis dit barn har behov for det, kan det også få nogle redskaber til at håndtere ting, som det synes er svære. Det er vigtigt at kunne se bag om ordene i notatet fra dine børns samtaler. Du kan få hjælp til at se udtalelserne gennem en børnesagkyndigs briller. Børnesamtalen er dit barns mulighed for at give udtryk for sin holdning. Børnesamtalen kan undlades, hvis Statsforvaltningen synes, det er uhensigtsmæssigt eller unødvendigt at afholde samtalen. Det kan f.eks. være hvis dit barn lige har været til børnesamtale eller ikke er særlig gammelt. Barnet skal nemlig være modent nok til at forstå de forhold, sagen handler om. Det er vigtigt, at man i forbindelse med børnesamtaler er opmærksom på fænomenet forældrefremmedgørelse. Det er et fænomen, som er en del af næsten alle opbrudte familiers virkelighed i mere eller mindre grad. Forældrefremmedgørelse er, hvor den ene forælder pådutter barnet sit negative syn på den anden forælder. Forældrefremmedgørelse kan finde sted på mange måder. Den ligger under overfladen på selv den mest fornuftige og velmenende forælder. Men det bliver problematisk og særligt skadeligt for barnet i de tilfælde, hvor det sker bevidst. RÅD NR. 6 Dit barn kan komme så meget i klemme i jeres konflikt, at det lukker ned for sine egne behov og overtager den ene forælders negative syn på den anden forælder. Det vil barnet gøre i et forsøg på at overleve. Søg hjælp, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine børn bliver udsat for forældrefremmedgørelse. 10

11 Forældres oplevelse i Statsforvaltningen Statsforvaltningen kæmper med at få sine gode hensigter, mål og økonomiske rammer til at gå op i en højere enhed. Det er derfor også mange forældres oplevelse, at et forløb i Statsforvaltningen gør konflikten mellem dem endnu værre. For det første er der lange ventetider. Der går typisk 4-5 uger, fra du sender din ansøgning, til du bliver Ca. 40 % af forældrene klager over en for lang sagsbehandlingstid. Ca. 33 % af forældrene føler sig utrygge ved sagsbehandlingen, der opleves som uprofessionel. indkaldt til et evt. møde. For det andet har Statsforvaltningen lange sagsbehandlingstider. De anslår selv en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 3 måneder suppleret af en klageinstansbehandling hos Ankestyrelsens Familieretsafdeling på 6-9 måneder. Men andre undersøgelser viser meget længere sagsbehandlingstider. Kan man klage over Statsforvaltningens afgørelser? Du kan klage over Statsforvaltningens afgørelser til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. I praksis sker det ved, at du sender klagen til Statsforvaltningen. De vurderer nu sagen igen: Er der grund til at genbehandle sagen, eller fastholder de afgørelsen? Hvis Statsforvaltningen finder grund til at genbehandle sagen, starter sagen hos dem igen. Hvis Statsforvaltningen fastholder afgørelsen, sender de sagen videre til Ankestyrelsens Familieretsafdeling, som behandler klagen. Hvis sagen sendes til Ankestyrelsens Familieretsafdeling, behandler de sagen på skriftligt grundlag. Du kommer altså ikke ind til et møde. Ankestyrelsens Familieretsafdeling læser alle sagens dokumenter igennem. Du vil ofte blive bedt om at komme med dine skriftlige bemærkninger til klagen. Når de synes, at de har nok oplysninger, vil de enten fastholde Statsforvaltningens afgørelse ( stadfæste den), ændre Statsforvaltningens afgørelse ( omgøre den) eller bede Statsforvaltningen om at se på sagen igen ( hjemvise sagen). Hvis sagen hjemvises, tvinges Statsforvaltningen til at se på sagen igen. Statsforvaltningen er ikke ufejlbarlig klag hvis du er uenig i afgørelsen. 11

12 Tænk på dit barn før du kontakter Statsforvaltningen Selvom man er gået fra hinanden, fortsætter man ofte med at have konfliktbrillerne på uden at vide det. Mange tillægger derfor barnets signaler en helt anden værdi, end de ville have gjort under samlivet med den anden forælder. Før var I en fælles enhed, som skærmede barnet mod forhold udefra. Nu føler mange, at de skal beskytte deres barn også mod den anden forælder. Sådan bør det ikke være. Husk på, at I stadig begge elsker og vil jeres barn det bedste. Det har ikke ændret sig. Men hvor I før roede i samme retning, vil I nu ofte bare have forskellige opfattelser af, hvad det bedste er. Får du brug for Statsforvaltningen, så husk, at det ikke er en magtkamp. Tag udgangspunkt i dit barns ønsker og behov. Lær at læse dit barns reaktioner Børn vil ofte have en eller anden form for reaktion på samvær. Det kan være alt fra at være urolig og ked af det til søvnbesvær og træthed. Reaktionerne vil være forskellige fra barn til barn og kan også afhænge af barnets alder. Det behøver ikke at betyde, at barnet ikke trives med samvær, eller at der er noget galt hos den anden forælder. Børns oplysninger og reaktioner tillægges en anden betydning, når forældre er mistroiske over for hinanden. RÅD NR. 7 I bør altid arbejde hen mod at sikre samvær. Ethvert stop i samværet skaber en oplevelse af svigt for barnet. Det skaber mistillid også i barnets relationer til andre mennesker. Dit barn er et produkt af begge sine forældre. Det tager derfor altid kritik af den anden forælder personligt. Mange af dit barns reaktioner skyldes grundlæggende, at det er travlt optaget af savn. Når et barn er sammen med den ene forælder, savner det den anden og omvendt. Jeres konflikter vil også fylde meget hos barnet. Børn er utrolig opmærksomme. Uanset hvor godt I tror, at I skjuler jeres ueniged, fornemmer barnet, at noget er galt. 12

13 Det er vigtigt at vide, at jeres barn kan reagere på jeres opbrud ved til tider at vise, at det foretrækker mor og til andre tider at vise, at det foretrækker far. Det gør barnet helt naturligt. Det sker mest for at vise, at det er knyttet til begge forældre, og at adskillelsen er svær. Jeres barn kan også reagere på skift mellem jer. Du og din eks vil efter samlivsophøret typisk indrette jer som selvstændige mennesker. Jeres barn har derfor pludseligt to verdener, som det skal passe ind i. Det kan være svært for barnet, hvis reglerne ikke er tydelige og situationsbestemte. Sikrer I jer, at de er det, kan jeres barn godt lære og udvikle sig, selvom I har forskellige regler. Husk, at der ofte også er forskellige regler mellem institution og hjem. Det kan barnet jo godt håndtere. Tving ikke dit barn til at vælge side. Det vil lukke ned for sine egne behov i et forsøg på at overleve. Bak op om dit barns kontakt til den anden forælder Husk, at dit barns kontakt til den anden forælder ikke handler om dig eller dit forhold til vedkommende. Det kan være rigtig svært, når bølgerne går højt, men dine følelser bør ikke spille en rolle. Bak op om dit barns kontakt og oplevelser hos den anden forælder. Lyt og vær indlevende. Husk, at du også bærer ansvaret for, om dit barn går trygt ind til og fra samvær. Det er vigtigt at lytte til og respektere dit barns behov og ønsker. Det må man aldrig underkende værdien af. Men det er vigtigt, at du reelt læser barnets signaler og ikke en fortolkning af barnets Et barn lærer noget fra den ene forælder, som den anden forælder ikke kan lære det og omvendt. signaler, som er farvet af din egen verdensopfattelse. Hold for øje, at du oftest ser ting i lyset af din egen situation og følelser. Du kommer derfor let til at læse dine egne negative følelser om den anden forælder ind i tolkningen af dit barns signaler og det er ikke godt for dit barn. Det kan medvirke til at sætte dit barn i en følelsesmæssig klemme. Så husk: Når dit barn f.eks. siger Far er dum, jeg vil ikke over til ham mere, betyder det oftest Jeg er sur på far lige nu. Det betyder ikke Jeg vil aldrig mere være sammen med far. Er du usikker på, hvordan du skal læse dit barns signaler, så søg hjælp hos en rådgiver, f.eks. Hvert 3. barn. 13

14 Du kan få hjælp vi giver dig overblikket Der findes mange former for tilbud til forældre, som gerne vil undgå at starte en sag i Statsforvaltningen. Men ikke to familier eller situationer er ens. Det er derfor vigtigt, at du/i finder det tilbud, som passer til lige netop de udfordringer, som I har. Vi har her lavet en oversigt over nogen af de typer af hjælp, man kan få. Med oversigten følger en kort beskrivelse af, hvad hjælpen indebærer. Hjælpen vil i nogen tilfælde også blive udbudt af Statsforvaltningen. Du kan finde alle udbydere, som tilbyder hjælpen, ved at søge på nedenstående nøgleord i en søgemaskine på nettet, f.eks. Google. Her vil det også fremgå, hvis Statsforvaltningen udbyder hjælpen. Juridisk rådgivning Juridisk rådgivning kan have forskelligt indhold, alt efter hvad du/i har brug for. De fleste har et behov for hjælp med de mange juridiske regler og udfordringer, som knytter sig til et samlivsophør og deres barns rammer. Andre har behov for rådgivning omkring de praktiske rammer og mulige strategier, som en sag kan have. Børnesagkyndig rådgivning Børnesagkyndig rådgivning har forskelligt indhold, alt efter hvad du/i har brug for. Mange har brug for hjælp til at få et samarbejde i gang, mens andre har brug for at tale om, hvad der er bedst for barnet eller barnets reaktioner på samvær og/eller en ny familiesituation. Nogle har behov for at få et indblik i de mulige psykologiske aspekter og handlingsmønstre, som kan spille en rolle i en konkret situation, eller at få en forståelse for en konflikt set fra børnehøjde. Andre igen har behov for redskaber til at håndtere en følelsesmæssig situation eller en praktisk udfordring med. Mægling Mægling kaldes også konfliktmægling og mediation. Målet med en mægling er, at I i fællesskab skal nå frem til en løsning på konflikten, som baseres på jeres individuelle interesser og som derfor tilgodeser begge jeres behov. Denne type hjælp forudsætter, at I begge tager aktiv del i løsningen af konflikten. 14

15 Fælles forældreansvar Målet med rådgivningen er at give jer nogle konkrete redskaber til at forbedre jeres indbyrdes kommunikation og samarbejde til gavn for jeres barn. Børnesamtaler Der er tale om en samtale mellem barnet og en børnesagkyndig. Målet er at give barnet et fortroligt rum, hvor det kan tale frit og få forståelse for sin situation. Barnet får også nogle redskaber til at håndtere sin situation og følelserne forbundet hermed. Børnegrupper Formålet med børnegrupperne er at hjælpe og støtte børn, så de bliver bedre til at håndtere, at I ikke længere danner par. I grupperne har barnet mulighed for at tale med jævnaldrende børn. Børnene deler historier og erfaringer med hinanden, men der er også tid til hygge og afslappet samvær. Forældregrupper Forældregrupperne ruster dig som forælder til at hjælpe dit barn bedst muligt gennem en skilsmisse. Familiesituationen ses fra børneperspektiv, og du får en større forståelse for de tanker og udfordringer, der påvirker dit barn, når I ikke længere bor sammen. Forældregrupperne mødes sideløbende med børnegrupperne. Juridisk sagshåndtering Der er tale om praktisk juridisk hjælp. Du får hjælp med det, du har behov for. Nogle forældre har behov for, at der læses afgørelser, domme og andre dokumenter. Andre forældre har behov for, at deres eget udkast til et brev gennemses. Andre igen ønsker, at deres breve til myndighederne skrives for dem. Bisidder En bisidder er en person, som støtter dig under et møde hos f.eks. Statsforvaltningen. Bisidderen sikrer, at du bevarer overblikket og holder det rette fokus under mødet. Du taler selv på mødet, men har i bisidderen en person, som du kan få hjælp hos, hvis det skulle blive nødvendigt. Partsrepræsentation Partsrepræsentation er den hjælp, som en advokat yder. I modsætning til juridisk sagshåndtering og bisidderfunktionen, hvor du har ejerskab over forløbet, overtager advokaten her din sag fuldt ud. Det betyder, at advokaten taler på dine vegne på møder ligesom advokaten skriver og modtager breve på dine vegne. 15

16 Du er allerede kommet videre Vi håber, at denne e-bog har været med til at lette din hverdag. At vi har givet dig et indblik i og en forståelse for de spilleregler, som du står eller vil stå over for. Vores mål har været, at du føler dig hjulpet. Det håber vi at have opnået. Husk, at vi kan hjælpe dig, uanset hvad du har af behov: I Hvert 3. barn kan vi hjælpe dig med juridiske og børnesagkyndige emner både knyttet til jeres barns rammer og jeres interne samarbejde og kommunikation. Vi kan også hjælpe dig med jeres sag i Statsforvaltningen, uanset om du har behov for rådgivning, en bisidder, eller at vi skal skrive dine breve. I Singleplus.dk kan du tale og mødes med andre forældre, som har været igennem et samlivsophør. Læs også gratis e-bog om børn og skilsmisse Vi anbefaler i øvrigt, at du læser en anden gratis e-bog. Den er skrevet af Institut for Krisehåndtering i samarbejde med Singleplus.dk og Skilsmisseraad.dk, der har specialiseret sig i coaching af familier op til en skilsmisse. E-bogen supplerer denne e-bog, da den handler om tiden før skilsmissen. Du kan læse bogen via dette link: 16

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget.

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Inkl. skilsmisseguide med 22 gode råd Gratis e-bog om børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Udgivet af Institut for Krisehåndtering i samarbejde med

Læs mere

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne Rigsombudsmanden på Færøerne Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling 1 MED BARNET I CENTRUM Indhold Indledning....1

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

I forbindelse med din forældreansvarssag er dit barn indkaldt til en børnesamtale. Samtalen er et tilbud til dit barn om at sige sin mening.

I forbindelse med din forældreansvarssag er dit barn indkaldt til en børnesamtale. Samtalen er et tilbud til dit barn om at sige sin mening. I forbindelse med din forældreansvarssag er dit barn indkaldt til en børnesamtale. Samtalen er et tilbud til dit barn om at sige sin mening. Formålet med børnesamtalen I forældreansvarssager er det vigtigste

Læs mere

Skilsmissebørn i Børnegården

Skilsmissebørn i Børnegården Skilsmissebørn i Børnegården Her i institutionen tager vi udgangspunkt i, hvordan vi hjælper og støtter barnet samt hjælper forældrene med at tackle barnets situation. Vores forældresamarbejde i forhold

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE 1. Kontaktpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en realitet udleveres gode

Læs mere

Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion

Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion Det værste i forbindelse med en skilsmisse er at se børnene blive påvirket af familiebruddet. Det mener et flertal af de danske forældre, der er gået fra

Læs mere

Handleplan i forbindelse med skilsmisse.

Handleplan i forbindelse med skilsmisse. Handleplan i forbindelse med skilsmisse. Udarbejdet i Rosenkilde Vuggestue og Børnehave 2016 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1)

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Introduktion til forældrepagten

Introduktion til forældrepagten Introduktion til forældrepagten Denne forældrepagt er tiltænkt forældre og par, som ønsker at skabe et godt og solidt fundament for deres børn i forbindelse med en skilsmisse. Forældrepagten er en mulighed

Læs mere

Tale for Social- og Ligestillingsudvalget Torsdag den 30. august 2012

Tale for Social- og Ligestillingsudvalget Torsdag den 30. august 2012 Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2011-12 LIU alm. del Bilag 74, SOU alm. del Bilag 410 Offentligt 2012 Tale for Social- og Ligestillingsudvalget Torsdag den 30. august 2012 Foreningen Far til Støtte

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Kære forældre. Samarbejde om barnet i en skilsmisse

Kære forældre. Samarbejde om barnet i en skilsmisse Kære forældre Samarbejde om barnet i en skilsmisse Kære forældre Med denne folder ønsker vi at skabe et trygt og anerkendende samarbejde med jer omkring jeres barn i den situation det er, når familiemønsteret

Læs mere

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i Indhold INDLEDNING... 1 MÅLGRUPPEN OG VISITERINGEN AF SAGER TIL DET SÆRLIGE SPOR... 2 KOMPETENCER OG SAGSOPLYSNING... 2 Et fælles mål barnets bedste... 2 Opsummering af en del af statsforvaltningens kompetencer...

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

BILAG 1 Punkter til fokusgruppeinterview med børnesagkyndige d tema inddragelse af børn

BILAG 1 Punkter til fokusgruppeinterview med børnesagkyndige d tema inddragelse af børn BILAG 1 Punkter til fokusgruppeinterview med børnesagkyndige d. 19.5.16 Præsentation af mig og mit speciale og fokusgruppeinterviewets temaer - jeg har brug for at lære en masse af jer om jeres arbejdsområde

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR

REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR Hvad gør Statsforvaltningen? Hvad gør Folkeregistret? Hvordan er proceduren i sager om registrering af børns bopæl? Hvilke konsekvenser har registreringen af barnets

Læs mere

Samvær og Trivsel Til barnets bedste!

Samvær og Trivsel Til barnets bedste! Samvær og Trivsel Til barnets bedste! Indledning Ved et familieopbrud er der mange konsekvenser, både for børn og for voksne. I det forliste forhold er det vigtigste altid, at skabe stabilitet og tryghed

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Logikken bag sagsbehandlingen i sagerne om forældremyndighed, bopæl, samvær er vedholdende:

Logikken bag sagsbehandlingen i sagerne om forældremyndighed, bopæl, samvær er vedholdende: Oversigtsnotater For at tydeliggøre, hvilke problemer det er, forældre og børn slås med i relation til forældreansvarsloven - og administrationen af den - har fagnetværket Barnets Tarv Nu udarbejdet nedenstående

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget Børne- og Familieteamet Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i børn og ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014. Udkast til Forslag.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014. Udkast til Forslag. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014 Udkast til Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Valby, den 12. marts 2012

Valby, den 12. marts 2012 Valby, den 12. marts 2012 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af Forældreansvarsloven, Retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister (Revision af Forældreansvarsloven m.v.) Børns Vilkår

Læs mere

Børn og unge-udvalget

Børn og unge-udvalget Børn og unge-udvalget Her kan du læse om hvilke rettigheder du, som forælder med forældremyndighed, har og hvordan du kan forberede dig bedst muligt til mødet. Når dit barns sag skal for børn og ungeudvalget,

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

SEPTEMBER 2016 ÉT SYSTEM FOR SKILSMISSE FAMILIER

SEPTEMBER 2016 ÉT SYSTEM FOR SKILSMISSE FAMILIER SEPTEMBER 2016 ÉT SYSTEM FOR SKILSMISSE FAMILIER Min vision er, at skilte familier kun skal møde ét system. Her skal der være regler, der er til at forstå. Vi kan ikke acceptere, at samme sag skal behandles

Læs mere

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk Delebørn hele børn børnegruppen.dk Delebørn hele børn Center for Familieudvikling og Egmont Fonden er gået sammen med kommunerne Egedal, Kolding og Randers om at styrke indsatsen for børn og unge, der

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven

Læs mere

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg I vores institutionen vil vi gerne støtte børn og forældre, samt hjælpe med at tackle

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning:

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Barnet vil ikke i skole/sfo Barnet er bange for skolevejen Barnet får blå mærker, skrammer og skader Barnets tøj, bøger og andre ting bliver ødelagt,

Læs mere

SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR

SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR - ET TILBUD TIL BØRN I 0.-6.KL. Til mor og far Når voksne skilles, vil der altid følge en række problemer og ofte smerter med i kølvandet. Skilsmisse betyder forandring. Skilsmisse

Læs mere

Omsorgsplan ved skilsmisse og dødsfald

Omsorgsplan ved skilsmisse og dødsfald Omsorgsplan ved skilsmisse og dødsfald OMSORGSPLAN VED SKILSMISSE OG DØDSFALD I NÆR FAMILIE GÆLDENDE FOR STJERNEHØJEN. Ved skilsmisse. 1. Når oplysningen om forældrenes skilsmisse kommer fra forældrene,

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR

SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR ET TILBUD TIL BØRN I 0.- 6.KL. Til mor og far Når voksne skilles, vil der altid følge en række problemer og ofte smerter med i kølvandet. Skilsmisse betyder forandring. Skilsmisse

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.).

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.). Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-03-2012 02-10-2012 157-12 4300006-12 Status: Gældende Principafgørelse nævnets kompetence - faktisk forvaltningsvirksomhed

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus

Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus Om regler for oplysningsret- og pligt. Om vigtigheden af, at barnet bevarer tilknytningen til begge forældre. Om vigtigheden af, at I oplyses om rammerne for samvær, ikke mindst hvis disse ændres. At barnet

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

Mere gennemskueligt system for skilsmisseforældre og -børn

Mere gennemskueligt system for skilsmisseforældre og -børn Mere gennemskueligt system for skilsmisseforældre og -børn Juni 2017 Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Hvorfor skal vi have et nyt system? I dag behandles omkring 100.000 familieretlige

Læs mere

Hjemviste samværssager

Hjemviste samværssager Ankestyrelsens gennemgang af Hjemviste samværssager December 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Generelt om Ankestyrelsens prøvelse 4 3 Vurdering af sagsoplysningen 6 3.1 Sagsoplysningens

Læs mere

Att.: Familiestyrelsen Vedrørende j.nr.: 2010-7301-00033 D. 13.12.2011. Børnerådet takker for det fremsendte høringsmateriale

Att.: Familiestyrelsen Vedrørende j.nr.: 2010-7301-00033 D. 13.12.2011. Børnerådet takker for det fremsendte høringsmateriale Familiestyrelsen Kristineberg 6 2100 København Ø HØRINGSSVAR VEDRØRENDE FAMILIESTYRELSENS RAPPORT OM EVALUERINGEN AF FORÆLDREANSVARSLOVEN Att.: Familiestyrelsen Vedrørende j.nr.: 2010-7301-00033 D. 13.12.2011

Læs mere

Bisidder - begreb og indhold

Bisidder - begreb og indhold Bisidder - begreb og indhold At være bisidder indebærer at hjælpe en anden person med dennes forhold og relation til omverdenen, f.eks. til offentlige myndigheder, til sundhedsvæsenet og andre væsener.

Læs mere

Fra delebørn til hele børn

Fra delebørn til hele børn Fra delebørn til hele børn Når far og mor bliver skilt kan verden gå i stå. Et væld af nye følelser og tanker overtager barnets verden, og somme tider er de r ikke plads til så meget andet. Projektet Delebørn

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Udkast til Vejledning om samvær

Udkast til Vejledning om samvær Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til Vejledning om samvær 1. Indledning 2. Sagens start i statsforvaltningen 2.1.

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne J.nr.: 2010-7200-00008 Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne 1. Baggrund Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Mit barnebarn stammer

Mit barnebarn stammer Mit barnebarn stammer 2 Mit barnebarn stammer Denne pjece henvender sig specielt til bedsteforældre til børn der stammer. Sammen med barnets forældre, og andre nære voksne i barnet hverdag, er I nogle

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

TIL FORÆLDRE OM BØRNS BEHOV NÅR FAR OG MOR BLIVER SKILT

TIL FORÆLDRE OM BØRNS BEHOV NÅR FAR OG MOR BLIVER SKILT F O R Æ L D R E TIL FORÆLDRE OM BØRNS BEHOV NÅR FAR OG MOR BLIVER SKILT Gode råd Du skal kunne rumme, at barnet fortsat elsker den anden forælder. Tal ikke grimt om den anden. Fortæl barnet, at det ikke

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg. Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven

Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg. Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven Den 28. april 2010 afholdt daspcan, Dansk Selskab til Forebyggelse af Børnemishandling

Læs mere