Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)"

Transkript

1 Ansøgningspakke FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal I bruge til at søge om opholdstilladelse (familiesammenføring) i Danmark til et udenlandsk barn, som her i landet har sin far/mor, og hvor faren/moren har opholdstilladelse på baggrund af asyl. Ved en opholdstilladelse på baggrund af asyl forstår vi en opholdstilladelse til en udlænding, som er omfattet af Flygtningekonventionen eller betingelserne, der er nævnt i udlændingeloven om beskyttelsesstatus, jf. udlændingelovens 7, stk. 1 og stk. 2 og 8. Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om opholdstilladelse til børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Skema 2 - Oplysningsskema til barnets forælder (den person, som barnet skal bo hos) i Danmark Hvordan bruger du skemaerne? For at søge om opholdstilladelse til et barn skal både skema 1 og skema 2 bruges. I skal også bruge dette skema, hvis du, der allerede bor i Danmark, har midlertidig beskyttelsesstatus, jf. udlændingelovens 7, stk. 3, og denne opholdstilladelse er forlænget, eller du har indgivet ansøgning om forlængelse. Hvis du har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus), kan du normalt først få familiesammenføring efter 1 år og kun, hvis den midlertidige opholdstilladelse forlænges. Der kan dog være særlige situationer, hvor et afslag på familiesammenføring kan være særligt indgribende allerede inden opholdstilladelsen er forlænget. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis personen i Danmark før udrejsen fra hjemlandet har passet en handicappet ægtefælle i hjemlandet, eller hvis personen i Danmark har alvorligt syge mindreårige børn i hjemlandet. Det fremgår af din opholdstilladelse om den er givet efter en af disse bestemmelser. Bemærk, at denne ansøgningspakke bruges, når barnet søger om opholdstilladelse i Danmark samtidig med, at barnets mor/far søger om ægtefællesammenføring. Hvis barnet ikke søger samtidig med en forælder, bruges ansøgningspakke FA12. To typer af spørgsmål i ansøgningspakken Der er nogle helt grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt for at der kan gives tilladelse til familiesammenføring i Danmark. Det er fx et krav, at forælderen i Danmark har del i forældremyndigheden over det barn, der søger om opholdstilladelse. Derfor stiller vi en række spørgsmål, som alle skal svare på. Alle har ret til respekt for privatliv og familieliv. Det følger af den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8. Hvis vi vurderer, at I ikke kan henvises til at leve som familie i et andet land, vil vi normalt ikke stille andre betingelser end de grundlæggende betingelser for familiesammenføring. I disse tilfælde har vi ikke brug for oplysninger om eksempelvis tilknytning til Danmark eller oplysninger om bolig- og indtægtsforhold. Der er derfor en række spørgsmål, som I ikke behøver at svare på. Hvis vi derimod vurderer, at I kan henvises til at leve som familie i et andet land, vil der også være en række andre betingelser, der normalt skal være opfyldt. Der er bl.a. et krav om, at barnet i visse situationer skal have mulighed for vellykket integration i Danmark. Bemærk: Skema 2 skal ikke udfyldes, hvis barnets mor eller far samtidig søger om at blive familiesammenført i Danmark med en (ny) ægtefælle, som ikke er barnets biologiske mor eller far. Det skyldes, at barnets mulighed for opholdstilladelse i Danmark i dette tilfælde helt vil afhænge af morens eller farens mulighed for familiesammenføring. Skema 1 skal bruges til ansøgning om opholdstilladelse til barnet. Barnet eller den voksne, som søger på vegne af barnet, skal gøre følgende: Udfylde skema 1 Vedlægge de nødvendige dokumenter Indgive ansøgningen til en dansk repræsentation i udlandet eller til Udlændingestyrelsen/politiet Skema 2 skal bruges af den forælder, der allerede har ret til at bo i Danmark, og som barnet skal bo hos i Danmark. Han/hun skal gøre følgende: Udfylde skema 2 Vedlægge de nødvendige dokumenter Indgive skema 2 til Udlændingestyrelsen senest 14 dage efter, at barnets ansøgning (skema 1) er indgivet til en dansk repræsentation i udlandet. Hvis ansøger (barnet) allerede opholder sig i Danmark, vil vi bede om, at begge skemaer indgives samtidigt. Hvis den forælder, som allerede har ret til at bo i Danmark, også har forældremyndigheden over barnet, kan han/hun udfylde både skema 1 og skema 2. Læs vejledningen på forsiden af de to skemaer. Bagest i de to skemaer finder du en tjekliste, som kan benyttes til at kontrollere, at skemaerne er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige oplysninger. Hvornår kan ansøgningen indgives i Danmark? Ansøger (barnet) indgiver ansøgningen til en dansk repræsentation i det land, hvor han/hun bor. Hvis ansøger (barnet) allerede opholder sig lovligt i Danmark, kan ansøgningen normalt indgives i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis ansøger (barnet) har gyldigt visum, er fritaget for krav om visum eller allerede har opholdstilladelse i Danmark. Hvis ansøgningen kan indgives i Danmark, indgives den til Servicecentret i Udlændingestyrelsen. Bor ansøger (barnet) uden for Storkøbenhavn, kan ansøgningen også indgives til det lokale politi. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

2 Hvis der mangler dokumenter eller oplysninger Udlændingestyrelsen kan afvise en ansøgning, hvis den ikke indeholder de nødvendige oplysninger eller dokumenter, eller der kan gå længere tid, før I kan få et svar. Benyt tjeklisten bagest i skemaet, inden I indgiver ansøgningen. Hvis du vil vide mere Du kan få flere oplysninger om reglerne for familiesammenføring på nyidanmark.dk. På nyidanmark.dk kan du også få yderligere information om sagsbehandlingstider. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Udlændingestyrelsen og få vejledning om reglerne og om, hvordan du udfylder skemaet. Du finder vores kontaktoplysninger på Servicemål på ansøgninger om familiesammenføring for børn Enkle og fuldt oplyste sager har et servicemål på 3 måneder. Det betyder, at Udlændingestyrelsen forventer at behandle ansøgningen inde for maksimalt 3 måneder. En sag betragtes som enkel, hvis de almindelige betingelser for familiesammenføring umiddelbart synes opfyldt, eller hvis det er tydeligt, at et grundlæggende krav ikke er opfyldt. Komplicerede sager har et servicemål på 5 måneder. Det betyder, at Udlændingestyrelsen forventer at behandle ansøgningen inde for maksimalt 5 måneder. En sag betragtes som kompliceret, hvis det vil kræve nærmere undersøgelse at tage stilling til, om de almindelige betingelser for familiesammenføring er opfyldt, eller hvis der er behov for at foretage nærmere undersøgelser, fx slægtskabs- og aldersundersøgelser. Servicemålet regnes fra det tidspunkt hvor sager er fuldt oplyst. En sag betragtes som fuldt oplyst, når Udlændingestyrelsen har modtaget alle relevante oplysninger og al relevant dokumentation. Du kan læse mere om servicemål på nyidanmark.dk/us-servicemaal. Side 2 af 27

3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I SKEMA 1 Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Sb-id / Case order ID* *) Sb-id oprettes af myndigheden i forbindelse med optagelse af biometri. SKEMA 1 (FA11a) Ansøgning om opholdstilladelse til børn (søger samtidig med forælder) FA11a_da_ Sådan søges om opholdstilladelse til børn For at søge om familiesammenføring med et barn skal både skema 1 og skema 2 bruges. Hvis flere børn søger om opholdstilladelse samtidig, skal der udfyldes en ansøgning (skema 1) for hvert barn. Barnet eller den voksne, der søger på vegne af barnet skal gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema (skema 1). 2. Vedlægge nødvendige dokumenter 3. Indgive ansøgningen (skema 1) til en dansk repræsentation i det land, hvor barnet bor. Hvis barnet opholder sig lovligt i Danmark, kan ansøgningen normalt indgives i Danmark. Vejledningen i skemaet er henvendt til den voksne person, som typisk udfylder skemaet på vegne af barnet. Ordet du henviser således til den voksne person, som udfylder skemaet. Hvilke dokumenter vedlægges skema 1? Kopi af barnets pas (alle sider inklusiv forside) Barnets fødselsattest (i kopi eller original med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk) Dokumentation for forældremyndighed over barnet (i kopi eller original med autoriseret oversættelse til enten dansk eller engelsk). Skal kun vedlægges, hvis barnets mor eller far samtidig søger om at blive familiesammenført i Danmark med en (ny) ægtefælle, som ikke er barnets biologiske mor eller far Krav om biometri på opholdskort Et barn under 18 år, som skal bo hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, skal normalt ikke have et opholdskort. Barnet kan dog efter ønske få et opholdskort. Hvis barnet ønsker et opholdskort, og barnet har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal barnet have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskortet i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen. Du kan læse mere om opholdskort med biometri på den sidste side i skema 1 og på Det kan du gøre for at få hurtigt svar Ansøgningen kan blive behandlet med den kortest mulige sagsbehandlingstid, hvis både skema 1 og skema 2 er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, barnets forælder indgiver skema 2 senest 14 dage efter, at barnets ansøgning (skema 1) er indgivet. Hvis barnets ansøgning indgives i Danmark, bør skema 2 indgives i forbindelse med barnets ansøgning (skema 1). Hvis der mangler dokumenter eller oplysninger Udlændingestyrelsen kan afvise en ansøgning, hvis den ikke indeholder de nødvendige oplysninger eller dokumenter, eller der kan gå længere tid, før I kan få et svar. Benyt tjeklisten bagest i skemaet. Skal man have andre dokumenter med, når skema 1 indgives?, barnet skal have sit originale pas med, så myndighederne kan kontrollere barnets identitet. Ansøger (barnet) Efternavn UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn(e) Nationalitet Evt. tidligere nationalitet Fødselsdato (dag, måned, år) Evt. CPR-nr. Evt. Udl.nr/Person ID Fødested (by) Fødeland Side 3 af 27

4 Oplysninger om den forælder som allerede har ret til at bo i Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Alle danske statsborgere og personer med en opholdstilladelse i Danmark har et såkaldt CPR-nr. Den forælder, som allerede har ret til at bo i Danmark, og som ønsker barnet til Danmark, kan oplyse sit CPR-nr. Navn (fornavne og efternavn) CPR-nr. Du skal også svare på følgende spørgsmål om grundlaget for den opholdstilladelse, som den forælder, der allerede har ret til at bo i Danmark har. Grundlaget står skrevet i den pågældendes opholdstilladelse. Sæt kryds ud for den bestemmelse i udlændingeloven, som den forælder, der allerede har ret til at bo i Danmark, har opholdstilladelse efter: 7, stk. 1 7, stk. 2 7, stk. 3 8, jf. 7 Hvis forælderen i Danmark har opholdstilladelse efter 7, stk. 3, skal du svare på følgende: Er opholdstilladelsen blevet forlænget? Hvornår udløber forælderens opholdstilladelse? 1. Oplysninger om barnet UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Køn Dreng Pige Har barnet selv børn? Nuværende ægteskabelige stilling Ugift Gift/samlevende Barnets adresse i udlandet/hjemlandet (gade/vej og nr) Postnr, by og land Telefonnr. -adresse Hvem har barnet boet hos? (du skal oplyse navn) Mor Far Anden familie Andre Alene Hvis barnet ikke har boet sammen med sin mor/far i hjemlandet, bedes du oplyse følgende: Årsagen til, at barnet ikke har boet sammen med sin mor/far Perioden, hvor barnet eventuelt sidst har boet sammen med sin mor/far Hvilken form for kontakt har barnet eventuelt haft med sin mor/far (besøg, telefonkontakt, brevveksling, etc.) Hvem skal barnet bo hos i Danmark? (du skal oplyse navn) Adresse Mor Far Anden familie Andre Telefonnr. -adresse Modtagelse af barnets afgørelse i udlandet Hvis barnet får opholdstilladelse, vil afgørelsen normalt blive sendt til den danske repræsentation, hvor du indgiver ansøgningen (skema 1). Barnet vil derefter modtage afgørelsen fra repræsentationen. Hvis du ikke indgiver ansøgningen Side 4 af 27

5 (skema 1) på en dansk repræsentation, vil afgørelsen normalt blive sendt til en dansk repræsentation i det land, hvor du ovenfor har angivet, at barnet har bopæl. Hvis der ikke er en dansk repræsentation i det land, hvor barnet har bopæl, kan du nedenfor oplyse, hvilken dansk repræsentation, som du ønsker at få barnets afgørelse fra. Se oversigt over repræsentationer på Vær opmærksom på, at barnet som udgangspunkt skal have haft fast ophold i det pågældende land de seneste 3 måneder. Hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at vi ikke kan sende barnets afgørelse til den oplyste repræsentationen, vil vi kontakte dig. Hvilken dansk repræsentation ønsker du at få afgørelsen fra? Modtagelse af barnets afgørelse i Danmark Hvis barnet allerede er i Danmark, skal du oplyse datoen for barnets indrejse, barnets adresse og kontaktoplysninger i Danmark. Indrejser barnet efter ansøgningen er indgivet, men før der er truffet afgørelse i sagen, skal du oplyse Udlændingestyrelsen herom. Vigtigt: Skifter barnet adresse, eller sker der ændringer i kontaktoplysninger i Danmark, skal du oplyse Udlændingestyrelsen herom. Indrejsedato i Danmark Barnets adresse i Danmark (gade/vej og nr.) Postnr. og by Bor hos (navn) Telefonnr. -adresse Du skal kun besvare nedenstående spørgsmål, hvis barnet skal bo hos forældremyndighedens indehaver i Danmark. Når barnet skal bo hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, kan barnet efter ønske få et opholdskort, hvis barnet får opholdstilladelse. Nedenfor bedes du oplyse, om barnet ønsker et opholdskort. Hvis barnet ønsker et opholdskort, skal barnet have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk). Der optages i den forbindelse også underskrift. Hvis barnet er under 6 år, skal barnet dog alene have optaget ansigtsfoto. Der opkræves ikke et særskilt gebyr for opholdskortet. Du kan læse mere om biometri på den sidste side i dette skema og på Hvis barnet ikke ønsker et opholdskort, bedes du vedlægge 2 stk. pasfoto af barnet, og barnet skal ikke have optaget biometri. Hvis barnet på et senere tidspunkt får behov for et opholdskort, skal der indgives en separat ansøgning om opholdskort til barnet. Ønsker barnet et opholdskort? Hvis nej, bedes du vedlægge 2 stk. pasfoto af barnet 2. Oplysninger om barnets forældre UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Far (efternavn og fornavn(e)) Fødselsdato (dag, måned, år) Adresse (gade/vej, nr., postnr. og by) Nationalitet Mor (efternavn og fornavn(e)) Adresse (gade/vej, nr., postnr. og by) Fødselsdato (dag, måned, år) Nationalitet 3. Oplysninger om barnets pas og tidligere besøg i Danmark og andre lande UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Nationalitetspas Anden rejselegitimation, hvilken? Pasnummer Pas gyldigt til Udstedelsesdato I hvilket land er passet udstedt? Tidligere besøg i Danmark? Hvis ja, hvornår? Side 5 af 27

6 Har barnet boet mere end 6 måneder i et andet land end hjemlandet? Hvis ja, bedes du oplyse land(e) og periode(r) 4. Oplysninger om barnets skolegang og eventuelt arbejde UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Grundskole Antal år Gymnasium Antal år Modersmål 2. sprog Sprogkundskaber: Andre sprog Anden uddannelse eller arbejde? Hvis ja, bedes du oplyse uddannelse/arbejde og periode 5. Andre oplysninger, som du mener er relevante for sagen UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Når Udlændingestyrelsen skal afgøre, om der kan gives tilladelse til familiesammenføring, er oplysninger om sygdom eller handicap hos den person, der søger om at komme til Danmark, normalt ikke af betydning. I visse tilfælde kan sådanne oplysninger dog tillægges betydning. Det kan være tilfældet, hvis det familiemedlem, der bor i Danmark, har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3, og derfor normalt først kan få familiesammenføring efter 1 år og kun, hvis hans/hendes midlertidige opholdstilladelse forlænges. I sådanne situationer vil vi vurdere, om et afslag på familiesammenføring er særligt indgribende. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis personen i Danmark før udrejsen fra hjemlandet har passet en handicappet ægtefælle i hjemlandet, eller hvis den herboende person har alvorligt syge mindreårige børn i hjemlandet. Hvis barnet, der søger om opholdstilladelse lider af alvorlig sygdom, og du mener, at det er relevant for behandlingen af ansøgningen, skal du oplyse dette nedenfor. Du skal vedlægge dokumentation for dine oplysninger (fx lægeattest ved alvorlig sygdom). Udlændingestyrelsen vil på den baggrund kunne vurdere, om dine oplysninger har betydning for behandlingen af sagen. Lider barnet af en alvorlig sygdom? Hvis ja, skal du oplyse hvilken sygdom, og hvilken behandling barnet modtager: Andre oplysninger som, du mener, har betydning for behandlingen af din sag: Side 6 af 27

7 6. Erklæringer A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år (straffelovens 161, jf. udlændingelovens 40). Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger (udlændingelovens 40). Min opholdstilladelse kan blive inddraget (udlændingelovens 19). B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om barnets private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning (forvaltningsloven 29 og persondatalovens 6-8 og 27). Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod barnet. Barnets familie. De dokumenter, som jeg har vedlagt barnets ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed. Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandlingen af ansøgningen høres af Udlændingestyrelsen, kan indhente oplysninger om barnets private forhold til brug for besvarelsen af høringen. C. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om barnet videre til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med ansøgningen, kan blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed (udlændingelovens 45 a og 45 c). Dette kan ske på udlændingemyndighedernes initiativ eller på initiativ fra efterretningstjenesterne eller anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod barnet for forbrydelser begået i eller uden for Danmark, til at identificere ofre eller vidner til en konkret forbrydelse, eller til at bistå udenlandsk politi. D. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale danske myndigheder De danske udlændingemyndigheder giver visse oplysninger videre til den kommune, som barnet kommer til at bo i, hvis barnet får opholdstilladelse eller meddeles registreringsbevis eller opholdskort i medfør af EU-reglerne (udlændingelovens 44 a). Kommunen vil endvidere blive informeret, hvis barnets opholdstilladelse senere nægtes forlænget eller bliver inddraget, det senere konstateres, at barnets opholdstilladelse er bortfaldet, eller barnet opholdstilladelse bliver gjort tidsubegrænset. Endelig vil den kommune, som barnet kommer til at bo i, have adgang til nogle af de oplysninger, der er registreret om barnet i Udlændingestyrelsens registre, såfremt det er nødvendigt for varetagelsen af kommunens opgaver. Kommunen vil have adgang til oplysninger af betydning for dens sagsbehandling, herunder blandt andet oplysninger om nuværende og eventuelt tidligere opholdsgrundlag oplysninger om sagsforløb, herunder dato for ansøgningens indgivelse, ansøgningstype, om en afgørelse er blevet påklaget m.m. oplysninger om danskuddannelsesforløb oplysninger om dine tidligere bopælskommuner Andre relevante myndigheder eller organisationer, herunder blandt andet politiet, statsforvaltningerne, SKAT og sprogcentre, har adgang til tilsvarende oplysninger. E. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om barnet og barnets forhold [InAn3] De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med ansøgningen om opholdstilladelse, vil blive registreret i Udlændingestyrelsens registre. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om fortsat ophold i Danmark. Det vil blive registreret i Det Centrale Personregister, hvis barnet får opholdstilladelse. Det Centrale Personregister er et edbregister, som det danske Økonomi- og Indenrigsministerium er ansvarligt for. Oplysningerne i Udlændingestyrelsens registre og Det Centrale Personregister vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende barnets ophold i Danmark (persondatalovens 6 8). Statsforvaltningerne (sagsoplysning), politiet (sagsoplysning eller kontrol) samt Udlændingenævnet (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret Side 7 af 27

8 i Udlændingestyrelsens registre og Det Centrale Personregister om barnet. Herudover kan andre myndigheder og private organisationer have adgang til disse oplysninger (udlændingelovens 44 a). Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om barnet kan få opholdstilladelse i Danmark (udlændingelovens 40). Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 1 år, og du risikerer, at barnet ikke får opholdstilladelse (udlændingelovens 60). Du og barnet har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om barnet i Udlændingestyrelsens registre og Det Centrale Personregister. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø. De fingeraftryk, der optages til brug for udstedelse af opholdskort, vil blive slettet i Udlændingestyrelsens registre senest 90 dage efter, at der er udstedt opholdskort, eller efter at der er meddelt afslag. F. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med ansøgningen, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan både ske under selve behandlingen af ansøgningen og senere, når barnet eventuelt har fået en tilladelse. Hvis barnet har fået en tilladelse, og Udlændingestyrelsen finder, at barnet ikke længere opfylder betingelserne for sin opholdstilladelse, kan tilladelsen blive inddraget. Sagen kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at oplysningerne om barnet er urigtige, eller at barnet ikke længere opfylder betingelserne for sin tilladelse. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister Samkøring af oplysninger i Udlændingestyrelsens registre, fx udlændingeregistret, med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger G. Information om eventuelle konsekvenser, hvis du indgiver ansøgning om opholdstilladelse til barn over 15 år, mens barnet opholder sig i Danmark på visum Hvis barnet er over 15 år gammel, og du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse til barnet her i landet, mens barnet opholder sig i Danmark på et visum, skal du være opmærksom på, at det kan have følgende konsekvenser: Barnet kan ikke få visum til Danmark i en periode på 5 år (udlændingelovens 4 c). 7. Underskrift Hvis ansøger (barnet) er over 15 år, bedes både barnet og en voksen person på vegne af barnet normalt underskrive skemaet. Hvis barnet er under 15 år, er det kun nødvendigt, at en voksen person underskriver skemaet på vegne af barnet. Når en voksen skriver under på vegne af barnet, bedes han/hun oplyse sin relation til barnet. 7.1 Ansøger (barnet) Jeg søger om familiesammenføring og bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 6 Dato og sted Underskrift 7.2 Den voksne på vegne af barnet Jeg har udfyldt skemaet på vegne af ansøger (barnet) og bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 6 Relation til barnet Dato og sted Underskrift Side 8 af 27

9 Har du husket det hele? Hvis ansøgningen om familiesammenføring er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, kan Udlændingestyrelsen love et svar inden for et bestemt tidsrum. Pånyidanmark.dk kan du se sagsbehandlingstider for familiesammenføring. Er ansøgningen ikke korrekt udfyldt, eller mangler der dokumenter, risikerer du ifølge den danske udlændingelov, at ansøgningen bliver afvist. Det er derfor meget vigtigt, at du, inden ansøgningen indgives, kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder, inden ansøgningen indgives. Tjekliste Inden ansøgningen indgives, er det meget vigtigt, at følgende er vedlagt (sæt gerne kryds): Kopi af barnets pas (alle sider inklusiv forside) Barnets fødselsattest (i kopi eller original med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk) Dokumentation for forældremyndighed over barnet (i kopi eller original med autoriseret oversættelse til enten dansk eller engelsk). Dokumentationen skal kun vedlægges, hvis barnets mor eller far samtidig søger om at blive familiesammenført i Danmark med en (ny) ægtefælle, som ikke er barnets biologiske mor eller far. Vær opmærksom på, at det ikke er tilstrækkelig dokumentation for forældremyndighed, at der vedlægges et brev, hvor det fremgår, at barnets anden forælder har givet barnet lov til at rejse til Danmark sammen med den forælder, som søger om opholdstilladelse i Danmark Det er også vigtigt, at: alle spørgsmålene er besvaret, og ansøgningen er underskrevet og dateret af den voksne - på vegne af barnet - og eventuelt af barnet. Husk at medbringe ansøgers (barnets) originale pas når ansøgningen indgives. Krav om biometri på opholdskort Et barn under 18 år, som skal bo hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, skal normalt ikke have et opholdskort. Barnet kan dog efter ønske få et opholdskort. Hvis barnet ønsker et opholdskort, og barnet har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal barnet have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskortet i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen. Hvis barnet ikke skal bo hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, men fx skal bo hos plejeforælder eller nær slægtning, skal barnet have et opholdskort. Hvis ansøgningen indgives i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal barnet ved personligt fremmøde have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskort. Hvis barnet indgiver ansøgningen på en udenlandsk repræsentation, som Danmark har en repræsentationsaftale med, skal barnet ved personligt fremmøde aflevere 2 stk. ansigtsfoto. Efter barnets indrejse i Danmark skal barnet have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskort. Hvis barnet indgiver ansøgningen pr. post, fax eller via tredjemand (fx advokat) og har fast ophold i Danmark eller i et land, hvor der findes en dansk repræsentation, skal barnet ved personligt fremmøde have optaget biometri inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Har barnet fast ophold i et land, hvor Danmark har en repræsentationsaftale med en udenlandsk repræsentation, skal barnet ved personligt fremmøde aflevere 2 stk. ansigtsfoto inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Når ansøgningen er indgivet pr. post, fax eller via tredjemand, og barnet henvender sig for at få optaget biometri eller aflevere ansigtsfoto, skal barnet medbringe kopi af de første 3 sider af den del af ansøgningsskemaet, som barnet selv har udfyldt. På den måde kan myndighederne matche biometri eller ansigtsfoto med den indsendte ansøgning. Bemærk, at sagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen først vil blive påbegyndt, når vi har modtaget biometri eller ansigtsfoto. Barnet skal altid medbringe pas eller anden rejselegitimation, når barnet skal have optaget biometri eller aflevere ansigtsfoto. I forbindelse med at barnet får optaget biometri optages også en underskrift. Ansigtsfoto og fingeraftryk lagres i en chip på det opholdskort, som bliver udstedt, hvis barnet får opholdstilladelse. Hvis barnet er under 6 år, skal barnet dog alene have optaget ansigtsfoto. Hvis barnet opholder sig i Danmark, kan barnet få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Servicecenter. Hvis barnet bor uden for Storkøbenhavn, kan barnet også få optaget biometri hos det lokale politi. Du kan se en liste over politistationer, hvor du kan få optaget biometri på nyidanmark.dk/opholdskort. Hvis barnet opholder sig i udlandet, finder du en oversigt over danske repræsentationer og danske repræsentationsaftaler med andre landes repræsentationer på Udenrigsministeriets hjemmeside (um.dk). Side 9 af 27

10 Hvis barnet bor hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, og barnet ikke ønsker et opholdskort, bedes du vedlægge 2 stk. pasfoto af barnet, og barnet skal ikke have optaget biometri. Hvis barnet senere får behov for et opholdskort, skal der indgives en separat ansøgning om opholdskort. Hvis barnet ikke bor hos forældremyndighedens indehaver i Danmark, og barnet ikke medvirker til at få optaget ansigtsfoto og fingeraftryk i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen i Danmark eller ved en dansk repræsentation, eller hvis barnet ikke afleverer ansigtsfoto i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen ved en udenlandsk repræsentation, vil ansøgningen blive afvist. Barnet er fritaget for kravet om at få optaget fingeraftryk, hvis barnet er under 6 år, eller hvis barnet af fysiske grunde ikke er i stand til at afgive fingeraftryk. Du kan læse mere om opholdskort med biometri på nyidanmark.dk/opholdskort Forbeholdt myndighederne: Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger Hvem har indgivet ansøgningen? Referencen Barnets anden forælder Anden, oplys hvem: Tilmeldt CPR (dato) Bemærkninger HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 3 Forbeholdt myndighederne: Tjekliste Er navne og pasoplysninger i overensstemmelse med forevist legitimation? Er der vejledt om, at ansøgningen kan afvises, hvis ansøger ikke opholder sig i Danmark på et egentlig opholdsgrundlag? Er der vejledt om, at der skal optages biometri eller vedlægges 2 stk. pasfoto af barnet? Er samtlige spørgsmål besvaret? Er ansøgningen underskrevet? Er der vedlagt kopi af ansøgers pas (alle sider inkl. forside eller alle sider med stempler og viseringer)? Er der vedlagt kopi af fødselsattest? (hvis dokumentation ikke er på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk eller fransk, skal der vedlægges en autoriseret oversættelse) Er der vedlagt dokumentation for forældremyndighed? (hvis dokumentation ikke er på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk eller fransk, skal der vedlægges en autoriseret oversættelse) Side 10 af 27

11 SKEMA 2 (FA11b) Oplysningsskema til barnets forælder (den person, som barnet/børnene skal bo hos) i Danmark FA11b_da_ Sådan gør du Den forælder, som allerede har ret til at bo i Danmark, og som barnet/børnene skal bo hos i Danmark, skal gøre følgende: 1. Udfylde og underskrive dette skema (skema 2). 2. Vedlægge nødvendige dokumenter 3. Indgive dette skema (skema 2) til Udlændingestyrelsen. Hvis barnets ansøgning indgives i Danmark, bør dette skema (skema 2) indgives i forbindelse med ansøgningen (skema 1) til det lokale politi eller til Servicecentret i Udlændingestyrelsen. Sådan vurderer vi, om du som flygtning er afskåret fra at opholde dig i samme land som din familie Hvis du har fået asyl for nylig, vil vi normalt hurtigt kunne vurdere, at der kun skal stilles de grundlæggende betingelser for familiesammenføring. Hvis det er tvivlsomt, om du kan henvises til at opholde dig i et andet land med din familie, vil Center for Asyl i Udlændingestyrelsen nærmere vurdere spørgsmålet. Center for Asyl vil i den forbindelse tage udgangspunkt i de oplysninger, som du gav, da du søgte om asyl. Bemærk: Dette skema (skema 2) skal ikke udfyldes, hvis barnets mor eller far samtidig søger om at blive familiesammenført i Danmark med en (ny) ægtefælle, som ikke er barnets biologiske mor eller far. Det skyldes, at barnets mulighed for opholdstilladelse i Danmark i dette tilfælde helt vil afhænge af morens eller farens mulighed for familiesammenføring. To typer af spørgsmål Der er nogle helt grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt for at der kan gives tilladelse til familiesammenføring i Danmark. Det er fx et krav, at forælderen i Danmark har del i forældremyndigheden over det barn, der søger om opholdstilladelse. Derfor stiller vi en række spørgsmål, som alle skal svare på. Alle har ret til respekt for privatliv og familieliv. Det følger af den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8. Hvis vi vurderer, at I ikke kan henvises til at leve som familie i et andet land, vil vi normalt ikke stille andre betingelser end de grundlæggende betingelser for familiesammenføring. I disse tilfælde har vi ikke brug for oplysninger om eksempelvis tilknytning til Danmark eller oplysninger om bolig- og indtægtsforhold. Der er derfor en række spørgsmål, som I ikke behøver at svare på. Hvis vi derimod vurderer, at I kan henvises til at leve som familie i et andet land, vil der også være en række andre betingelser, der normalt skal være opfyldt. Der er bl.a. et krav om, at barnet i visse situationer skal have mulighed for vellykket integration i Danmark. Hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at du kan henvises til at tage ophold i et andet land med din familie, så vil du få mulighed for at komme med dine bemærkninger til den vurdering, inden vi træffer afgørelse i sagen. Du vil også få mulighed for at komme med supplerende oplysninger om evt. andre grunde til, at du risikerer forfølgelse eller overgreb. Hvilke dokumenter vedlægges skema 2? Dokumentation for forældremyndighed over barnet (i kopi eller original med autoriseret oversættelse til enten dansk eller engelsk). Skal kun vedlægges, hvis barnet er født uden for ægteskab, eller barnets forældre er skilt/separeret. Øvrige dokumenter. Hvilke fremgår af de enkelte punkter i dette skema. Det kan du gøre for at få hurtigt svar Ansøgningen kan blive behandlet med den kortest mulige sagsbehandlingstid, hvis både skema 1 og skema 2 er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, dette skema (skema 2) indgives senest 14 dage efter, at barnet har indgivet sin ansøgning (skema 1). Hvis barnets ansøgning indgives i Danmark, bør dette skema (skema 2) indgives i forbindelse med ansøgningen (skema 1) Hvis der mangler dokumenter eller oplysninger Udlændingestyrelsen kan afvise en ansøgning, hvis den ikke indeholder de nødvendige oplysninger eller dokumenter, eller der kan gå længere tid, før I kan få et svar. Benyt tjeklisten bagest i skemaet. Oplysninger om dig (den voksne person, som barnet/børnene skal bo hos i Danmark) UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Efternavn Fornavn(e) CPR-nr. Nationalitet Evt. tidligere nationalitet Fødselsdato Fødested (by) Telefonnr. Køn Mand Fødeland -adresse Kvinde Side 11 af 27

12 Oplysninger om dit opholdsgrundlag UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal besvare følgende spørgsmål om grundlaget for din opholdstilladelse. Grundlaget står skrevet i din opholdstilladelse. Sæt kryds ud for den bestemmelse i Udlændingeloven, som du har fået opholdstilladelse efter: 7, stk. 1 7, stk. 2 7, stk. 3 8, jf. 7 Hvis du har opholdstilladelse efter 7, stk. 3, skal du svare på følgende: Er opholdstilladelsen blevet forlænget? Hvornår udløber din opholdstilladelse? 1. Oplysninger om børn, der søger om opholdstilladelse i Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvis du er forælder til barnet, og du og barnets anden forælder er skilt/separeret, skal du vedlægge dokumentation for, at du har forældremyndigheden (i kopi eller original med autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk). Dokumentation kan fx være en dom eller resolution vedrørende skilsmisse/separation. Du skal være opmærksom på, at en skriftlig tilladelse fra barnets anden forælder til, at barnet kan rejse til Danmark, ikke er tilstrækkelig dokumentation for forældremyndighed eller overdragelsen af denne. A. Hvis der er flere end 4 børn, som søger om opholdstilladelse, bedes du kopiere hele pkt. 1 eller skrive svarene for de øvrige på bagsiden af skemaet. Fornavn(e) Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 Efternavn Fødselsdato (dag, måned, år) Køn Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Nationalitet B. Hvem har forældremyndigheden over barnet? Hvis barnets forældre er ugift eller skilt, skal der vedlægges dokumentation for forældremyndighed (læs mere i faktaboksen ovenfor). C. Skal barnet bo hos dig? Hvis nej, bedes du oplyse, hos hvem og hvor barnet skal bo (navn, adresse, evt. familierelation) D. Er barnet gift? E. Har barnet været gift? Side 12 af 27

13 F. Har barnet eller har det haft alvorlige sygdomme eller alvorligt handicap? Hvis ja, bedes du oplyse hvilke og hvornår Om betingelserne for familiesammenføring Der er nogle helt grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt for at der kan gives tilladelse til familiesammenføring i Danmark. Det er fx et krav, at forælderen i Danmark har del i forældremyndigheden over det barn, der søger om opholdstilladelse. Derfor har vi netop stillet en række spørgsmål, som alle skal svare på. Alle har ret til respekt for privatliv og familieliv. Det følger af den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8. Hvis vi vurderer, at I ikke kan henvises til at leve som familie i et andet land, vil vi normalt ikke stille andre betingelser end de grundlæggende betingelser for familiesammenføring. I disse tilfælde har vi ikke brug for oplysninger om eksempelvis tilknytning til Danmark eller oplysninger om bolig- og indtægtsforhold. Der er derfor en række spørgsmål, som I ikke behøver at svare på. Hvis vi derimod vurderer, at I kan henvises til at leve som familie i et andet land, vil der også være en række andre betingelser, der normalt skal være opfyldt. Der er bl.a. et krav om, barnet i visse situationer har mulighed for en vellykket integration i Danmark. Når vi behandler jeres ansøgning om familiesammenføring, vil vi vurdere, om vi skal stille de øvrige betingelser for at kunne give en opholdstilladelse. Hvis vi vurderer, at du ikke er i risiko for forfølgelse eller overgreb i dit hjemland eller i din ægtefælles hjem- eller opholdsland, vil du få mulighed for at komme med dine bemærkninger til denne vurdering, inden vi træffer afgørelse i sagen om familiesammenføring. Hvis du mener, at du fortsat er i risiko for forfølgelse eller overgreb i dit hjemland eller i din ægtefælles hjem- eller opholdsland, og du og din ægtefælle og jeres børn derfor ikke kan henvises til at leve som familie der, så behøver du ikke udfylde pkt. 2-7, men kan gå direkte til pkt. 8. Det er heller ikke nødvendigt, at du udfylder bilag 2. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du fortsat er i risiko for forfølgelse eller overgreb i dit hjemland, fx fordi det er mange år siden, at du har fået asyl i Danmark, og der er sket ændringer i dit hjemland, så vil vi opfordre dig til at udfylde pkt Du skal også udfylde bilag 2. Hvis du ikke udfylder pkt. 2-7 og bilag 2, og vi vurderer, at vi ikke kan se bort fra betingelserne for familiesammenføring, vil vi efterfølgende bede dig om disse oplysninger. Vi kan også se bort fra de almindelige betingelser, hvis du har forældremyndighed over eller samværsret med børn under 18 år, der bor i her i landet. 2. Supplerende oplysninger om børn, der søger om opholdstilladelse i Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvis der er flere end 4 børn, som søger om opholdstilladelse, bedes du kopiere hele pkt. 2 eller skrive svarene for de øvrige på bagsiden af skemaet. A. Hvilke(t) sprog taler barnet? B. I hvilke lande har barnet opholdt sig siden fødslen? Og i hvilke perioder? Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 Side 13 af 27

14 C. Har du boet sammen med barnet inden din indrejse i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse periode(r) D. Har barnet tidligere været i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse periode(r) E. Har barnet tidligere haft opholdstilladelse i Danmark? Hvis ja, udrejste barnet da mod sin vilje? F. Har du haft kontakt med barnet efter din indrejse i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse hvor ofte og i hvilken form (fx besøg, telefonisk, brevveksling, ) Hvis nej, bedes du oplyse årsagen hertil G. Hvis barnet søger om opholdstilladelse mere end 2 år efter, at du fik opholdstilladelse i Danmark, bedes du oplyse årsagen hertil H. Har du under dit ophold i Danmark bidraget økonomisk til barnets forsørgelse i hjemlandet? Hvis ja, i hvilken periode og med hvilket beløb har du bidraget økonomisk til barnets forsørgelse i hjemlandet? (dokumentation bedes vedlagt) Side 14 af 27

15 I. Har du set barnet inden for de sidste 2 år? Hvis ja, bedes du oplyse hvor mange gange og hvornår Dokumentation bedes vedlagt, fx kopi af dit pas eller flybilletter. J. Hvem bor barnet/har barnet boet hos i hjemlandet? (du bedes oplyse navn, adresse og evt. familierelation) K. Hvor bor barnets anden forælder? (du bedes oplyse navn, fulde adresse og land) Hvis barnets anden forælder bor i udlandet, bedes du vedlægge dokumentation herfor. L. Hvis barnets anden forælder bor i hjemlandet, er der noget til hinder for, at barnet kan bo hos sin anden forælder? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: 1) Årsagen hertil 2) Hvem har barnet boet hos 3) Hvor længe har barnet boet hos pågældende? 4) Hvem besluttede, at barnet skulle bo hos pågældende? 5) Er der noget til hinder for, at barnet fortsat kan bo hos pågældende? Hvis ja bedes du oplyse årsagen hertil? Side 15 af 27

16 M. Har barnet kontakt med sin anden forælder? (Dette spørgsmål skal kun besvares, hvis barnet ikke bor hos sin anden forælder) Hvis ja, bedes du oplyse hvor ofte og i hvilken form (besøg, telefonisk, brevveksling, etc.) Hvis nej, bedes du oplyse årsag N. Har barnets anden forælder haft eller har forælderen alvorlige sygdomme eller alvorligt handicap? Hvis ja, bedes du oplyse hvilke og hvornår (Der bedes så vidt muligt vedlægges dokumentation herfor) 3. Samvær med børn i Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Nedenfor stiller vi nogle spørgsmål om dine eventuelle andre børn fra tidligere eller nuværende forhold. Vi stiller spørgsmålene om dine eventuelle andre børn, så vi kan vurdere, om vi på den baggrund kan undlade at stille nogle af betingelserne for familiesammenføring. Vi kan bl.a. undlade at stille betingelserne for familiesammenføring, hvis du har forældremyndighed over eller samværsret med mindreårige børn, som bor i Danmark. Vi kræver dog, at samværet faktisk finder sted, og at det har et vist omfang. Du skal være opmærksom på, at vi eventuelt vil kontakte dine eventuelle andre børns far/mor for at få bekræftet dine oplysninger. Hvis du ønsker, at Udlændingestyrelsen under behandlingen af sagen ikke skal lægge vægt på, at du har andre børn, kan du angive dette nedenfor. Hvis du angiver dette, vil det heller ikke være nødvendigt at kontakte dine andre børns far/mor. Du skal dog være opmærksom på, at det vil have den konsekvens, at vi eventuelt ikke kan undlade at stille betingelser for familiesammenføring på baggrund af dine andre børn. Det betyder, at alle betingelserne for familiesammenføring som udgangspunkt vil blive stillet. Har du andre børn i Danmark under 18 år? Jeg ønsker ikke, at Udlændingestyrelsen under behandlingen af sagen skal lægge vægt på, at jeg har andre børn. Jeg er indforstået med, at mit ønske har den konsekvens, at alle betingelserne for familiesammenføring som udgangspunkt vil blive stillet. Hvis du ønsker, at Udlændingestyrelsen under behandlingen af sagen skal lægge vægt på, at du har andre børn, skal du under pkt. 3.A give samtykke til, at Udlændingestyrelsen kan videregive oplysninger om, at du er involveret i en ansøgning om opholdstilladelse. Du giver samtykke hertil ved at underskrive nedenstående samtykkeerklæring. Desuden bedes du udfylde pkt. 3.B med oplysninger om dine andre børn. 3.A Samtykkeerklæring til videregivelse af oplysninger Jeg giver herved samtykke til, at Udlændingestyrelsen kan videregive oplysninger til mine herboende børns anden forælder, der bor i Danmark om, at jeg er involveret i en ansøgning om opholdstilladelse. Dato og sted Underskrift Side 16 af 27

17 3.B Oplysninger om dine andre børn UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn(e) og efternavn CPR-nr. Nationalitet Hvilke af børnene har du forældremyndigheden over? (du bedes oplyse navn) Dokumentation skal vedlægges Hvilke af børnene bor hos dig? (du bedes oplyse navn) Hvilke af børnene går eller har gået i børnehave eller i skole i Danmark? (du bedes oplyse navn) Hvis du har børn, som ikke bor hos dig, bedes du oplyse følgende: Hvor mange dage opholder barnet/børnenes sig hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? dage hos far du bedes oplyse ugedage dage hos mor du bedes oplyse ugedage Er samværet regelmæssigt? Er der samvær i weekenderne? Overnatter barnet/børnene hos begge forældre? Hvor ofte overnatter barnet/børnene hos hver af forældrene i løbet af en normal 4-ugers-periode (28 dage)? nætter hos far du bedes oplyse ugedage nætter hos mor du bede oplyse ugedage Er der samvær i ferier/på helligdage? Hvis ja, bedes du oplyse omfang og perioder: 4. Oplysninger om dine eventuelle andre børn i udlandet, som ikke søger om opholdstilladelse i Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER I visse tilfælde kan det have betydning for vores behandling af sagen, hvis du har andre børn, som ikke søger om opholdstilladelse. Derfor beder vi dig nedenfor oplyse dette. Fornavn(e) og efternavn Adresse Fødselsdato (dag, måned, år) Køn Nationalitet Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Side 17 af 27

18 5. Oplysninger om din og din evt. ægtefælles/samlever tilknytning til Danmark UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Barnets mulighed for at få en vellykket integration i det danske samfund kan i visse tilfælde indgå i vurderingen af, om barnet kan få opholdstilladelse i Danmark. I den forbindelse vil din og din evt. ægtefælles/samlever tilknytning til Danmark have en vis betydning. Nedenfor stiller vi en række spørgsmål for at undersøge dette. Oplysningerne om din og din evt. ægtefælles/samlever tilknytning til Danmark vil dog kun have betydning, hvis barnets anden forælder fortsat bor i hjemlandet eller et andet land, barnet er fyldt 8 år, og barnet søger om familiesammenføring senere end 2 år efter, at du opfylder betingelserne for familiesammenføring med barnet. Du kan læse mere om kravet om vellykket integration på Vi vil imidlertid opfordre dig til under alle omstændigheder - at udfylde pkt. 5, da det måske kan være vanskeligt for dig at vurdere præcist, hvornår du har opfyldt betingelserne for familiesammenføring. På den måde kan vi behandle sagen hurtigere. Hvis du vælger ikke at besvare spørgsmålene i pkt. 5, og vi vurderer, at vi ikke kan se bort fra det nævnte krav, skal vi indhente en række yderligere oplysninger fra dig. Det betyder, at barnets ansøgning ikke vil blive behandlet i vores selvbetjeningsprocedure med særligt hurtig sagsbehandling. Hvor er du født/opvokset? Hvornår kom du første gang til Danmark? Har du boet i Danmark, siden du kom hertil for første gang? Har du dansk statsborgerskab? Hvis ja, bedes du oplyse, hvornår du blev dansk statsborger: Har du taget, eller er du i gang med at tage en uddannelse i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse hvilken uddannelse, og hvornår uddannelsen er/forventes gennemført: Har du arbejde i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Arbejdssted (arbejdsgivers navn og adresse) Arbejdsopgaver (kort beskrivelse) Dato for ansættelse Ugentlig arbejdstid Er dit arbejde midlertidigt eller tidsbegrænset? Hvis nej, bedes du vedlægge dokumentation herfor Har du tidligere haft andet arbejde i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Arbejdssted (arbejdsgivers navn og adresse) Arbejdsopgaver (kort beskrivelse) Periode Ugentlig arbejdstid Side 18 af 27

19 3. 4. Hvis du ikke er dansk statsborger, bedes du oplyses, hvorvidt du har bestået en prøve i dansk: Integrationsprogrammets danskprøve Danskprøve på A1-niveau Danskprøve på A2-niveau Afsluttende prøve i dansk (jf. danskuddannelsesloven 9) Anden danskprøve Hvis ja, oplys hvilken anden danskprøve: Du bedes vedlægge dokumentation herfor Hvis du ikke har bestået en prøve i dansk, bedes du beskrive dine danskkundskaber: Har du eller har du haft alvorlige sygdomme eller handicap? Hvis ja, bedes du oplyse hvilke og hvornår Du bedes vedlægge dokumentation herfor Nedenfor bedes du besvare en række spørgsmål om din evt. ægtefælles/samlevers tilknytning til Danmark. Du skal kun besvare spørgsmålene, hvis du er gift eller er samlevende. Hvor er din ægtefælle/samlever født/opvokset? Hvornår kom din ægtefælle/samlever første gang til Danmark? Har din ægtefælle/samlever boet i Danmark, siden han/hun kom hertil for første gang? Har din ægtefælle/samlever dansk statsborgerskab? Hvis ja, bedes du oplyse, hvornår din ægtefælle/samlever blev dansk statsborger Har din ægtefælle/samlever taget, eller er han/hun i gang med at tage en uddannelse i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse hvilken uddannelse, og hvornår uddannelsen er/forventes gennemført Har din ægtefælle/samlever arbejde i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Arbejdssted (arbejdsgivers navn og adresse) Arbejdsopgaver (kort beskrivelse) Dato for ansættelse Ugentlig arbejdstid i timer Side 19 af 27

20 Har din ægtefælle/samlever tidligere haft andet arbejde i Danmark? Hvis ja, bedes du oplyse følgende: Arbejdssted (arbejdsgivers navn og adresse) Arbejdsopgaver (kort beskrivelse) Periode Ugentlig arbejdstid i timer Taler din ægtefælle/samlever dansk? Har din ægtefælle/samlever eller har han/hun haft alvorlige sygdomme eller handicap? Hvis ja, bedes du oplyse hvilke og hvornår Du bedes vedlægge dokumentation herfor 6. Oplysninger om forsørgelse og boligforhold UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 6.A Forsørgelse Hvis du er forælder til barnet og samtidig har forældremyndigheden over barnet, stiller vi normalt ikke krav om, at du kan forsørge barnet. Der kan dog være visse situationer (fx hvis der er ringe personlig kontakt mellem forælder og barn), hvor vi alligevel vil stille forsørgelseskravet dvs. krav om, at du ikke modtager økonomisk hjælp efter aktivloven eller integrationsloven i tiden indtil, ansøger får tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse. For at opfylde kravet om forsørgelse skal du gøre følgende: Vedlægge en udtalelse fra kommunen, som viser, at du ikke har modtaget økonomisk hjælp efter aktivloven eller integrationsloven. Bagest i dette skema (bilag 2) finder du en anmodning om en udtalelse fra kommunen, som du kan sende til din kommune. Kommunen vil herefter sende en udtalelse retur til dig, som du skal vedlægge dette oplysningsskema. Hvis du vil sikre dig den hurtigst mulige behandling af sagen, vil vi opfordre dig til under alle omstændigheder at anmode din kommune om en udtalelse, om hvorvidt du modtager økonomisk hjælp efter aktivloven eller integrationsloven. 6.B Boligforhold Hvis du er forælder til barnet og samtidig har forældremyndigheden over barnet, stiller vi normalt ikke krav om, at du har din egen bolig af rimelig størrelse. Der kan dog være visse situationer (fx hvis der er ringe personlig kontakt mellem forælder og barn), hvor vi alligevel vil stille krav om, at du har din egen bolig af rimelig størrelse. Hvis du vil sikre dig den hurtigst mulige behandling af sagen, vil vi opfordre dig til under alle omstændigheder at besvare spørgsmålene nedenfor. Bemærk: Hvis du bor til leje, og udlejer selv er lejer af boligen, opfylder du ikke boligkravet. Hvis du bor til leje, og udlejer Side 20 af 27

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) FA11 Ansøgningspakke FA11_da_130916 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Ansøgningspakke SG2_da_150416 Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke kan bruges

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_010316 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

FA6_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder)

FA6_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) FA6 Ansøgningspakke FA6_da_020117 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal I bruge, hvis I ønsker at søge om ægtefællesammenføring,

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_110814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA5_da_150814 Ansøgning

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

FA12_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder)

FA12_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) FA12 Ansøgningspakke FA12_da_120916 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG4_da_280616

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_020615 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

FO/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn

FO/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn Ansøgningspakke FO/FA2_da_110814 Ansøgning om familiesammenføring for børn Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID)

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID) Side 1 / 7 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Ansøger er fritaget for gebyr Ansøger Efternavn Evt. tidligere efternavn

Læs mere

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

FA7_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder)

FA7_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) FA7 Ansøgningspakke FA7_da_020117 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgningsskema XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgergrupper med særskilt ansøgningsskema Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansøgningsskemaer,

Læs mere

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder,

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningspakke GE2_da_160616 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Du kan bruge denne ansøgningspakke til at søge om genoptagelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

GL/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn

GL/FA2. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring for børn GL/FA2 Ansøgningspakke GL/FA2_da_140814 Ansøgning om familiesammenføring for børn Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om opholdstilladelse

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgningsskema RF2_da_010316

Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Ansøgningsskema MF1_da_011115

Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgningsskema FA8_da_250115

Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR3_da_011115 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forlængelse

Læs mere

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC:

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC: Ansøgningsskema PR3_da_011115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for sundhed, naturvidenskab, teknik, farmaci, arkitektur mv. Hvad kan dette skema bruges til? Dette

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier Arbejde

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Side 1/9 Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte Ansøgningsskema FA4_da_010317 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er

Læs mere

FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Danmark Skema 2 - Oplysningsskema

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne

Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne Ansøgning om familiesammenføring for børn/børnebørn (direkte efterkommere) med en dansk statsborger efter EU-reglerne OD2/B_da_010414 Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer

Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer OD2/C_da_171115 Ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne med en dansk statsborger for øvrige familiemedlemmer Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om familiesammenføring

Læs mere

PHD1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende

PHD1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende Ansøgningsskema PHD1_da_011115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Ansøgningsskema GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark efter greencard-ordningen.

Læs mere

Ansøgningsskema MF3_da_300617

Ansøgningsskema MF3_da_300617 Ansøgningsskema MF3_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlandsdansker Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse

Læs mere

ST3. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende

ST3. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende ST3_da_011115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af dig, der ønsker at søge om forlængelse af din opholdstilladelse

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FA1_da_120916 Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal bruges til at søge om ægtefællesammenføring i Danmark. En udlænding

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

SG4_da_ Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_ Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_010717 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til syriske flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes

Læs mere

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_180917 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_010717 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FA1_da_010717 Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal bruges til at søge om ægtefællesammenføring i Danmark. En udlænding

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende

ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende Ansøgningsskema ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere