Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog. Statistikrapport. 11. maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog. Statistikrapport. 11. maj 2010"

Transkript

1 Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Statistikrapport 11. maj 2010

2 Indholdsfortegnelse 1 Figur- og tabelliste Indledning Henvisning af elever i Århus Kommune Faglig udvikling Sociale relationer og SFO Generel tilfredshed Informationen til forældrene Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 1

3 1 Figur- og tabelliste Figur I hvilken grad er du enig i, at alle folkeskoler i Århus Kommune skal tage del i integrationen af tosprogede børn, herunder modtage henviste tosprogede elever fra andre skoledistrikter (distriktets forældre til børn i 2. og 3. klasse)?... 4 Figur Hvordan vurderer forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne henvisningen af elever til skolen? Vurderet ud fra en skala fra 1 til 10, hvor 1 er 'fiasko' og 10 er 'meget succesfuld'... 5 Tabel 3.3: I hvilken grad har det været socialt positivt at have et barn i en klasse med elever, der har forskellige kulturelle og sociale baggrunde? (forældre til børn på 2. og 3. klassetrin)... 5 Tabel 3.4: I hvilken grad finder du som medlem af skolebestyrelsen, at det er læringsmæssigt positivt for skolen at være modtagerskole? (forældrerepræsentanter i skolebestyrelser).. 6 Tabel I hvilken grad mener forældrene, at alle skoler i Århus Kommune skal bidrage til at løse kommunens integrationsopgave? (forældre til børn på 2. og 3. klassetrin)... 7 Tabel I hvilken grad finder forældrene, at det er læringsmæssigt positivt for skolen at modtage flere tosprogede børn? (forældre til børn på 2. og 3. klassetrin)... 8 Figur 4.1- Sproglig udvikling fra 1. klasse til 3. klasse... 9 Figur Sproglig udvikling fra 0. klasse til 3. klasse Tabel 5.1: Forældrevurdering: I hvilken grad har børnene i klassen en legerelation til et tosproget henvist barn? (vurdering fra forældre til børn på 2. og 3. klassetrin, fordelt på skole) Figur Indmelding i SFO 2009/2010 for elever, omfattet af henvisningsmodellen Figur Elever, der er omfattet af henvisningsmodellen, og indmeldt i skolens SFO 2009/2010, sammenlignet med den samlede indmeldelse for alle elever på skolen Figur Andelen af elever i SFO i 2009/2010 (pr. skole, samlet og i alt for kommunens skoler) Figur Opgørelse over gennemsnitligt antal fraværsdage pr. elev pr. skole: Alle elever hhv. henviste elever Figur I hvilken grad er du som forældre overordnet tilfreds med skolen? (Alle forældre til børn på 2. og 3. klassetrin) Tabel 6.2: Generel tilfredshed blandt alle forældre (Brugertilfredshedsundersøgelsen 2009). 17 Figur Fordelingen af tilfredse og meget tilfredse forældre (forældre til børn i 2. og 3. klasse) Tabel 7.1: I hvilken grad er forældrene til børn på 2. og 3. klassetrin blevet informeret om baggrunden for ordningen og henvisningen af elever til skolen? (forældre til børn på 2. og 3. klassetrin) Figur I hvilken grad har ordningen vedr. henvisning af elever været et samtaleemne blandt forældrene i klassen? (forældre til børn på 2. og 3. klassetrin) Figur I hvilken grad finder forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne, at forældrene til børn på skolen er blevet informeret om baggrunden for henvisningen af tosprogede elever til klassen? Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 2

4 2 Indledning Nærværende statistikrapport er dannet ud fra baggrundsrapporten. Hovedparten af data er samlet ind særligt til brug for denne evaluering. Figurer og tabeller bliver uddybende kommenteret i baggrundsrapporten. Dermed fungerer denne statistikrapport som et opslagsværk med figurer og tabeller, som kortfattet kommenteres. De primære kilder til figurer/tabeller er følgende: Spørgeskemaundersøgelse, der omfatter 537 forældre til børn, som går i klasse med henviste elever. Undersøgelsen er foretaget blandt forældre til børn i 2. og 3. klasserne på de otte modtagerskoler. Spørgeskemaundersøgelse blandt forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne Statistikrapporten er emneopdelt: Afsnit 3 beskriver forældrenes generelle holdning til dels integrationsopgaven i sin helhed og særligt ordningen med henvisninger. Herefter følger Data vedrørende de henviste elevers faglige udvikling (afsnit 4) Data vedrørende de henviste elevers relationer samt SFO (afsnit 5) Forældrenes generelle tilfredshed med skolen (afsnit 6) og endelig Data om informationsniveau til forældrene om henvisningsmodellen (afsnit 7). Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 3

5 Andel 3 Henvisning af elever i Århus Kommune Nedenstående figurer og tabeller belyser i hvilken grad forældre og forældrebestyrelser, overordnet set, har været tilfredse med ordningen vedrørende henvisning af skolebegyndere. Figur I hvilken grad er du enig i, at alle folkeskoler i Århus Kommune skal tage del i integrationen af tosprogede børn, herunder modtage henviste tosprogede elever fra andre skoledistrikter (distriktets forældre til børn i 2. og 3. klasse)? , ,2 21,2 23,1 10 7,7 5 0 Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad N=527 Næsten halvdelen af de adspurgte forældre mener i høj eller meget høj grad, at alle folkeskoler i Århus Kommune skal tage del i integrationen af tosprogede børn Næsten ¼ af de adspurgte forældre mener i mindre grad eller slet ikke, at alle folkeskoler i Århus Kommune skal tage del i integrationen af tosprogede børn Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 4

6 Procent Figur Hvordan vurderer forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne henvisningen af elever til skolen? Vurderet ud fra en skala fra 1 til 10, hvor 1 er 'fiasko' og 10 er 'meget succesfuld' N=28 Over halvdelen af forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne giver henvisningen af elever karakteren 7 eller derover på en skala fra 1-10 Tabel 3.3: I hvilken grad har det været socialt positivt at have et barn i en klasse med elever, der har forskellige kulturelle og sociale baggrunde? (forældre til børn på 2. og 3. klassetrin) Antal % Slet ikke 72 14,8 I mindre grad ,6 I nogen grad ,2 I høj grad ,7 I meget høj grad 23 4,7 Total ,0 27 % af forældre mener, at det i høj grad/meget høj grad har været socialt positivt at have barn i en klasse med elever, som har forskellige kulturelle og sociale baggrunde. Over 40 % af de adspurgte forældre mener, at det i mindre grad eller slet ikke har været socialt positivt at have et barn i en klasse med elever, som har forskellige kulturelle og sociale baggrunde. 32 % af forældrene indtager en midterposition ved at svare i nogen grad. Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 5

7 Tabel 3.4: I hvilken grad finder du som medlem af skolebestyrelsen, at det er læringsmæssigt positivt for skolen at være modtagerskole? (forældrerepræsentanter i skolebestyrelser) Antal % Slet ikke 2 7,4 I mindre grad 8 29,6 I nogen grad 7 25,9 I høj grad 10 37,0 Total ,0 Over 1/3 af forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne mener, at det i høj grad er læringsmæssigt positivt for skolen at være modtagerskole. Mere end 60 % af forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne mener i nogen grad eller i høj grad, at det er læringsmæssigt positivt for skolen at være modtagerskole. Over 1/3 af forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne mener at det i mindre grad eller slet ikke er læringsmæssigt positivt for skolen at være modtagerskole. Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 6

8 Tabel I hvilken grad mener forældrene, at alle skoler i Århus Kommune skal bidrage til at løse kommunens integrationsopgave? (forældre til børn på 2. og 3. klassetrin) Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj Beder Antal besvarelser 86 Andel i % 14,0% 20,9% 25,6% 20,9% 18,6% 100,0% grad Total Mårslet Antal besvarelser 71 Andel i % 8,5% 23,9% 33,8% 14,1% 19,7% 100,0% Virup Antal besvarelser 44 Andel i % 11,4% 18,2% 45,5% 9,1% 15,9% 100,0% Lystrup Antal besvarelser 53 Andel i % 1,9% 20,8% 26,4% 24,5% 26,4% 100,0% Jellebakke Antal besvarelser 66 Andel i % 3,0% 7,6% 27,3% 36,4% 25,8% 100,0% Holme Antal besvarelser 53 Andel i % 15,1% 11,3% 35,8% 11,3% 26,4% 100,0% Elsted Antal besvarelser 75 Andel i % 5,3% 12,0% 32,0% 32,0% 18,7% 100,0% Kragelund Antal besvarelser 66 Andel i % 4,5% 10,6% 22,7% 21,2% 40,9% 100,0% Total Antal besvarelser 514 Andel i % 8,0% 15,8% 30,4% 22,0% 23,9% 100,0% Overordnet set er forældrene delte på spørgsmålet om i hvor høj grad alle skoler i Århus Kommune skal bidrage til at løse kommunens integrationsopgave På nogle skoler mener over 60 % af forældrene i høj eller meget høj grad, at alle skoler i Århus Kommune skal bidrage til at løse kommunens integrationsopgave På andre skoler mener godt hver tredje forælder i mindre grad eller slet ikke, at alle skoler i Århus Kommune skal bidrage til at løse kommunens integrationsopgave Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 7

9 Tabel I hvilken grad finder forældrene, at det er læringsmæssigt positivt for skolen at modtage flere tosprogede børn? (forældre til børn på 2. og 3. klassetrin) Antal % Slet ikke 88 19,2 I mindre grad ,0 I nogen grad ,3 I høj grad 53 11,6 I meget høj grad 18 3,9 Total ,0 15 % mener, at det i høj grad eller i meget høj grad er læringsmæssigt positivt for skolen at modtage flere tosprogede børn 19 % af forældrene mener, at det slet ikke er læringsmæssigt positivt for skolen at modtage flere tosprogede børn Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 8

10 4 Faglig udvikling De kommende tabeller og figurer omhandler elevernes faglige udvikling. Figur 4.1- Sproglig udvikling fra 1. klasse til 3. klasse Gennemsnitlig sproglig fremgang på de 8 modtagerskoler Markant sproglig fremgang Forventelig sproglig fremgang Ingen sproglig fremgang Antal elever I alt på de otte modtagerskoler 62 % 32 % 6 % % af de henviste elever oplever en markant sproglig fremgang. 94 % af de henviste elever oplever en markant eller en forventelig sproglig fremgang. Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 9

11 Figur Sproglig udvikling fra 0. klasse til 3. klasse Gennemsnitlig sproglig fremgang på de 8 modtagerskoler Markant sproglig fremgang Forventelig sproglig fremgang Ingen sproglig fremgang Antal elever I alt på de otte modtagerskoler 77 % 14 % 9 % 44 Markant sproglig fremgang Forventelig sproglig fremgang Ingen sproglig fremgang Antal elever / total Jellebakkeskolen 75 % 25 % Under 5 Holme Skole 67 % 22 % 11 % 9 Lystrup Skole 83 % 17 % 6 Virupskolen 83 % 17 % 6 Elsted Skole 80 % 20 % 10 Kragelundskolen 100 % Under 5 Beder Skole 67 % 33 % Under 5 Mårslet Skole 50 % 50 % Under 5 Total antal elever Hvis vi ser på udviklingen fra skolestart i 0. klasse til 3. klasse (44 elever), er der markant sproglig fremgang for 77 % af eleverne, en forventelig sproglig fremgang for 14 %, mens 9 % af eleverne ingen sproglig fremgang har haft Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 10

12 5 Sociale relationer og SFO De kommende tabeller og figurer omhandler den sociale integration, elevernes SFO indmeldelsesprocent samt fraværsprocent. Tabel 5.1: Forældrevurdering: I hvilken grad har børnene i klassen en legerelation til et tosproget henvist barn? (vurdering fra forældre til børn på 2. og 3. klassetrin, fordelt på skole) Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj Beder Antal besvarelser 90 Andel i % 48,9% 28,9% 14,4% 6,7% 1,1% 100,0% grad Total Mårslet Antal besvarelser 72 Andel i % 50,0% 25,0% 16,7% 5,6% 2,8% 100,0% Virup Antal besvarelser 48 Andel i % 35,4% 39,6% 22,9%,0% 2,1% 100,0% Lystrup Antal besvarelser 54 Andel i % 33,3% 37,0% 18,5% 7,4% 3,7% 100,0% Jellebakke Antal besvarelser 67 Andel i % 28,4% 29,9% 26,9% 13,4% 1,5% 100,0% Holme Antal besvarelser 53 Andel i % 26,4% 35,8% 26,4% 9,4% 1,9% 100,0% Elsted Antal besvarelser 75 Andel i % 40,0% 32,0% 21,3% 5,3% 1,3% 100,0% Kragelund Antal besvarelser 65 Andel i % 32,3% 35,4% 18,5% 9,2% 4,6% 100,0% Total Antal besvarelser 524 Andel i % 38,0% 32,3% 20,2% 7,3% 2,3% 100,0% På halvdelen af skolerne er andelen af eleverne, som i høj eller meget høj grad har en legerelation med en henvist elev under 10 % 7 ud af 10 elever har i mindre grad eller slet ikke en legerelation med et henvist barn Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 11

13 Figur Indmelding i SFO 2009/2010 for elever, omfattet af henvisningsmodellen 100% 100% 80% 78% 83% 79% 79% 81% 79% 65% 69% 60% 40% 20% 0% Gennemsnitligt er 8 ud 10 elever indmeldt i SFO To skoler har under 70 % børn indmeldt i SFO Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 12

14 Figur Elever, der er omfattet af henvisningsmodellen, og indmeldt i skolens SFO 2009/2010, sammenlignet med den samlede indmeldelse for alle elever på skolen 100% 80% 78% 96% 83% 87% 100% 97% 96% 79% 79% 95% 65% 75% 81% 97% 69% 90% 79% 92% 60% 40% 20% 0% I alt - henviste elever I alt - alle elever Gennemsnitligt har skolerne en højere indmeldelsesprocent for alle elever, sammenlignet med indmeldelsesprocenten for eleverne, omfattet af henvisningsmodellen. På 5 skoler er forskellen mellem alle elever og indmeldelsesprocent i SFO blandt elever, omfattet af henvisningsmodellen, på over 15 %. Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 13

15 Figur Andelen af elever i SFO i 2009/2010 (pr. skole, samlet og i alt for kommunens skoler) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96% 87% 97% 96% 95% 75% 97% 90% 92% 89% Beder Skole Elsted Skole Holme Skole Jellebakkeskolen Kragelundskolen Lystrup Skole De 8 udvalgte modtagerskoler har en lidt højere andel af elever i SFO, sammenlignet med gennemsnittet for alle skoler i Århus kommune Halvdelen af de otte modtagerskoler har en andel af elever i SFO på mere end 95 % Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 14

16 Gennemsnitligt antal fraværsdage pr. elev Figur Opgørelse over gennemsnitligt antal fraværsdage pr. elev pr. skole: Alle elever hhv. henviste elever Gennemsnit over tre år - alle skolens elever Gennemsnit over tre år - henviste elever Gennemsnitligt har de henviste elever næsten dobbelt så mange fraværsdage som skolens øvrige elever Halvdelen af skolerne har kun en lille forskel i gennemsnitlige fraværsdage mellem alle elever og henviste elever På halvdelen af modtagerskolerne har de henviste elever i gennemsnit dobbelt så mange eller flere fraværsdage, sammenlignet med et gennemsnit af eleverne i alt Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 15

17 Beder Mårslet Virup Lystrup Jellebakke Holme Elsted Kragelund Alle skolerne 6 Generel tilfredshed Kommende tabeller og figurer omhandler forældrenes generelle tilfredshed med skolen. Figur I hvilken grad er du som forældre overordnet tilfreds med skolen? (Alle forældre til børn på 2. og 3. klassetrin) 100% 90% 80% 15% 41% 25% 29% 24% 32% 21% 43% 28% 70% 60% 50% 40% 73% 67% 63% 64% 58% 71% 40% 62% 30% 56% 20% 10% 0% 10% 6% 2% 1% 1% 2% 4% 4% 4% 4% 5% 7% 6% 4% 4% 12% 5% 5% Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Gennemsnitligt er ca. 9 ud af 10 forældre tilfredse eller meget tilfredse med skolen På to skoler er over 1/3 forældre meget tilfredse med skolen Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 16

18 Tabel 6.2: Generel tilfredshed blandt alle forældre (Brugertilfredshedsundersøgelsen 2009) Skole Meget utilfreds Utilfreds Hverken eller Tilfreds Meget tilfreds Beder 2% 16% 20% 52% 10% 530 Mårslet 0% 5% 11% 53% 31% 548 Virup 0% 3% 8% 56% 33% 354 Lystrup 1% 5% 13% 57% 24% 352 Jellebakke 0% 5% 9% 55% 31% 550 Holme 3% 5% 11% 57% 24% 366 Elsted 1% 7% 15% 58% 19% 485 Kragelund 1% 2% 8% 45% 44% 571 Gennemsnit 1% 6% 12% 54% 27% 470 Antal Brugertilfredshedsundersøgelsen 2009 bekræfter, at langt størstedelen af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med skolen Der er meget stor forskel på skolernes andele af forældre, der er meget tilfredse: Fra 10 % til 44 % Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 17

19 Beder Mårslet Virup Lystrup Jellebakke Holme Elsted Kragelund Alle skolerne Figur Fordelingen af tilfredse og meget tilfredse forældre (forældre til børn i 2. og 3. klasse) 100% 90% 80% 70% 60% 15% 41% 25% 29% 24% 32% 21% 43% 28% 50% 40% 30% 20% 73% 56% 67% 63% 64% 58% 71% 40% 62% 10% 0% Tilfreds Meget tilfreds Kommentar: Gennemsnitligt er der en større andel af tilfredse end meget tilfredse forældre på de 8 skoler Andelen af forældre, der er meget tilfredse er meget forskellig blandt de otte skoler: Fra 15 % til 43 % Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 18

20 7 Informationen til forældrene Kommende tabeller og figurer beskriver forældrenes oplevelse af informationsniveauet omkring baggrunden for ordningen Tabel 7.1: I hvilken grad er forældrene til børn på 2. og 3. klassetrin blevet informeret om baggrunden for ordningen og henvisningen af elever til skolen? (forældre til børn på 2. og 3. klassetrin) Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj Beder Antal besvarelser 88 Andel i % 19,3% 30,7% 28,4% 18,2% 3,4% 100,0% grad Total Mårslet Antal besvarelser 71 Andel i % 8,5% 19,7% 50,7% 19,7% 1,4% 100,0% Virup Antal besvarelser 47 Andel i % 14,9% 19,1% 51,1% 12,8% 2,1% 100,0% Lystrup Antal besvarelser 54 Andel i % 3,7% 16,7% 44,4% 24,1% 11,1% 100,0% Jellebakke Antal besvarelser 66 Andel i % 12,1% 15,2% 39,4% 25,8% 7,6% 100,0% Holme Antal besvarelser 53 Andel i % 20,8% 22,6% 28,3% 24,5% 3,8% 100,0% Elsted Antal besvarelser 75 Andel i % 6,7% 17,3% 40,0% 32,0% 4,0% 100,0% Kragelund Antal besvarelser 65 Andel i % 15,4% 33,8% 35,4% 13,8% 1,5% 100,0% Total Antal besvarelser 519 Andel i % 12,7% 22,4% 39,1% 21,6% 4,2% 100,0% 26 % af de adspurgte forældre mener, at de i høj eller meget høj grad er blevet informeret om baggrunden for ordningen og henvisningen af elever til skolen. Over hver tredje af forældrene mener, at de i mindre grad eller slet ikke er blevet informeret om baggrunden for ordningen og henvisningen af elever til skolen Der er stor variation i forældrenes opfattelse af skolens informationsniveau om baggrunden for henvisningsmodellen Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 19

21 Figur I hvilken grad har ordningen vedr. henvisning af elever været et samtaleemne blandt forældrene i klassen? (forældre til børn på 2. og 3. klassetrin) Antal % Slet ikke 66 12,9 I mindre grad ,0 I nogen grad ,0 I høj grad 63 12,3 I meget høj grad 25 4,9 Total ,0 Generelt set har ordningen kun i ringe grad været et samtaleemne blandt de forældre, som har børn i en klasse med henviste børn Over halvdelen af forældrene oplyser, at ordningen kun i mindre grad eller slet ikke har været et samtaleemne blandt forældrene 17 % af forældrene angiver, at ordningen i høj eller meget høj grad har været et samtaleemne blandt forældrene i klassen Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 20

22 Procentvis andel Figur I hvilken grad finder forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne, at forældrene til børn på skolen er blevet informeret om baggrunden for henvisningen af tosprogede elever til klassen? 45,00 42,9 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 10,7 10,7 14,3 7,1 5,00 0,00 Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad N=28 Halvdelen af forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne mener, at forældrene er blevet informeret i høj grad eller meget høj grad om baggrunden for ordningen Godt 1/5 af forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne mener, at forældrene kun i mindre grad eller slet ikke er blevet informeret om baggrunden for ordningen Evaluering af model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andet sprog - statistikrapport 21

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog 11. maj 2010 Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Århus Kommune har siden 2006 henvist skolebegyndere med dansk som andetsprog og med et ikke uvæsentligt

Læs mere

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København I denne del af analysen ser vi på nogle relevante erfaringer fra Århus og København kommuner, som evt. kan inspirere i den videre udvikling af tosprogsområdet

Læs mere

Bilag september 2006

Bilag september 2006 Bilag 2 Konsekvenser af en ændring af optagelsesreglerne, således at søskende til henviste børn får krav på optagelse på samme skole som den, det henviste barn går på. 7. september 2006 I dette bilag beregnes

Læs mere

Undervisning i dansk som andetsprog i grundskolen 2007/08

Undervisning i dansk som andetsprog i grundskolen 2007/08 Undervisning i dansk som andetsprog i grundskolen 2007/08 Af Lars Ebsen Boldt og Doro Knudsen Ifølge folkeskoleloven skal tosprogede elever, der har behov for sprogstøtte, modtage undervisning i dansk

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik December 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2009 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2009 på 39.201

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2009 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2008 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2008 på 38.798

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 2008 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2007 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2007 på 38.934 elever.

Læs mere

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg?

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg? Grenåvej Øst Risskov Besøgs skole: Uge: Skoleleder Beder Skole i område Oddervej 45 Pædagogisk Leder Bakkegårdskolen i område Randersvej 38 Adm. Leder Næshøjskolen i område Silkeborgvej 40 SFO Leder Solbjerg

Læs mere

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn

Borgmesterens Afdeling Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 25. april Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Borgmesterens Afdeling Byrådsservice Den 25. april 2014 Aarhus Kommune Børn og Unge Svar på Enhedslistens spørgsmål om henviste børn Enhedslisten har den 8. april 2014 fremsendt en række spørgsmål omkring

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik SKOLEELEVER I AARHUS KOMMUNE 2013 Det samlede antal skoleelever i Aarhus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. september 2013 på 39.744 elever.

Læs mere

Analyse af L594-henviste elevers sprogscreeningsresultater

Analyse af L594-henviste elevers sprogscreeningsresultater Notat Emne Analyse af L594-henviste elevers sprogscreeningsresultater efter to års skolegang Den 23. januar 2009 Lov 594 Lov 594 i Århus Sprogscreening af skolebegyndere i 2006 Sprogscreening af elever

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017

Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 Bilag 2 Statistik om tosprogede elever på folkeskolerne i Aalborg Kommune 2017 I dette bilag anvendes en række af skolevæsnets eksisterende data til at undersøge, hvilken betydning andelen af tosprogede

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse 2013

Forældretilfredshedsundersøgelse 2013 Page 1 of 6 Forældretilfredshedsundersøgelse 2013 Skrevet af BU Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole Meget tilfreds 61 svar 19% Tilfreds 196 svar 62% Hverken utilfreds eller tilfreds 34 svar

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Undervisningsudvalget

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Undervisningsudvalget Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Undervisningsudvalget Der er målt på generel tilfredshed med og vigtighed af kvalitet og omfang af tilbuddene på folkeskoleområdet samt kvalitet og omfang af tilbud i

Læs mere

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Det samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 12.000 over de sidste fem år. Omkring 82 procent af eleverne går i en

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Holbæk Kommune: Tabel 1

Holbæk Kommune: Tabel 1 Holbæk Kommune: Tabel 1: Uddannelsesvalg for 9. klassetrin for årene 2012, 2013, 2014,2015 og 2016 Holbæk Kommune 9. klasse 2012 9. klasse 2013 9. klasse 2014 9. klasse 2015 9. klasse 2016 10. klasse i

Læs mere

Evaluering af Horsens Byskole 2015

Evaluering af Horsens Byskole 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandlere: Louise Riis Villadsen Louise Nordestgaard Sagsnr. 17.00.00-P20-4-15 Dato: 20.1.2016 Evaluering af Horsens Byskole 2015 Horsens Byskole blev etableret i 2012 af

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekt på Egekratskolen

Evaluering af udviklingsprojekt på Egekratskolen Evaluering af udviklingsprojekt på Egekratskolen Udvikling & Evaluering, 2013 Forældrenes tilkendegivelser Et relativt stort flertal mener, at skolen har udviklet sig fagligt bedre, siden udviklingsprojektet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Grenåvej Vest beelser: 247 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Undersøgelse af forældres tilfredshed omkring Tillid til skolen Kontakt i skole-hjemsamarbejdet Forældrenes engagement Forældremøder og skole-hjemsamtaler Skolebestyrelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i

Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Variationer i nøgletal på SFO-område internt i Aarhus. Baggrund Gennemgangen af nøgletal synliggør bl.a. at direkte sammenligninger er vanskelige pga. forskellige opgørelsesmetoder. (bl.a. forskellige

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats...

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater... 3 3. Metode... 4 4. Samlet tilfredshed... 6 5. Undervisning... 8 6. Den pædagogiske indsats... 10 7. Samarbejdet mellem skole og hjem... 16

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% Viborgvej beelser: 376 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Silkeborgvej beelser: 406 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Fritidscenter Søndervang beelser: 70 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015

Læs mere

På hvilket klassetrin går dit barn?

På hvilket klassetrin går dit barn? På hvilket klassetrin går dit barn? Antal svar 1.-3. kl. 81 4.-6. kl. 64 7.-9. kl. 46 Antal besvarelser i alt 191 På tre sedler er der sat 2 eller 3 krydser. Disse sedler er talt med under 1.-3. kl. skolehjem

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen

Registrering af skolebørns transportadfærd. Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Registrering af skolebørns transportadfærd Af Ann-Sofie Borgen Andersen og Henriette Jensen Hvorfor denne undersøgelse? Og hvorfor Kræftens Bekæmpelse? Hvad kan undersøgelsen bruges til? Skabe overblik

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Fritidscenter Katrinebjerg-Vorrevang beelser: 56 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Resumé Dette notat viser resultater fra den nationale trivselsmåling fra foråret 2017 for eleverne i 4.-9. klasse i folkeskolen. Elevernes trivsel præsenteres i

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014

Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Antal børn i kommunale skoler 1. august 2013 1. august 2014 forskel antal børn forskel i % 0. klasse 373 311-62 -16,62 1. klasse 336 360

Læs mere

integration af tosprogede elever på Mølleskolen

integration af tosprogede elever på Mølleskolen integration af tosprogede elever på Mølleskolen Hvad er vores fælles ansvar? Integration er hele skolens ansvar, ikke kun den enkelte læres individuelle opgave. Integration er en proces, der tager tid,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET]

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] 2015 Randers Kommune [BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] INDLEDNING OM RAPPORTEN Rapporten viser resultaterne af Brugertilfredshedsundersøgelsen 2015 på skoleområdet. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune

Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Thomas Astrup Bæk og Søren Teglgaard Jakobsen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus Kommune Sammenligning af Aarhus-modellen og KORA-modellen Fordeling af specialundervisningsmidler i Aarhus

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2007/2008

EVALUERINGSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2007/2008 EVALUERINGSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2007/2008 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 2.0 Gennemgang af faste nøgletal 2.1 Karakterer 2.2 Elev- og læreromsætning 2.3 Sygefravær blandt personalet 2.4 Vikardækning

Læs mere

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning Randers Kommune Brugertilfredshed 2008 Skole & fritidsordning Indhold 1 2 Introduktion Sammenfatning 3 5 3 Skole 4 Fritidsordning (SFO, fritidshjem og fritidsklub) 27 5 Bilag 36 6 2 1. Introduktion Randers

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport

Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport Strukturanalyse af skoleområdet i Aarhus Kommune Rapport 11. april 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resumé... 1 1.1 Analysens fundament... 2 1.2 Kriterier for nedlæggelse af skoler... 3 1.3 Præsentation af scenarier...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013. Bagsværd Kostskole & Gymnasium Forældreundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse 2013. Bagsværd Kostskole & Gymnasium Forældreundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse Bagsværd Kostskole & Gymnasium Forældreundersøgelse Bagsværd Kostskole & Gymnasium / Tilfredshedsundersøgelse / Forældre / Indhold Indhold... Kort om undersøgelsen og læsning af

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2015 Antal beelser: 1.874 Svarprocent: 60,0 % Side 1 ud af 14 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Brugertilfredshed 2008

Brugertilfredshed 2008 Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 67 Om rapporten Rapportens opbygning Randers Kommune har i september 2008 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i pasningstilbud og skole. Forside:

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Læringsprojekt med ipads i Sorø kommune

Læringsprojekt med ipads i Sorø kommune Læringsprojekt med ipads i Sorø kommune En undersøgelse af forældres erfaringer omkring deres børns og skolers arbejde med ipads i undervisning og hjemme. Kommunerapport Indholdsfortegnelse Kommunerapport...

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Silkeborgvej beelser: 627 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015

Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Teknisk notat: Udvalgte resultater fra undersøgelsen af skolebørns transportadfærd i Århus Kommune april 2015 Kræftens Bekæmpelse, juli 2015 Ann-Sofie Borgen Andersen Fysisk aktivitet og kost Forebyggelse

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn - Din skole - Dit valg Revideret den 15.02.2010 C:\DOCUME~1\EASYPD~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 6\@BCL@080D867D\@BCL@080D867D.doc 1/ 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 40 Offentligt Oktober 2009. Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Sammenfatning af resultaterne af FVU-undersøgelsen Om undersøgelsen Lederforeningen for VUC

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 111 INDHOLD 01. Introduktion 3 02. Svarprocent og sammenfatning 6 03.

Læs mere