This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Introduktion Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver, filhåndtering. Opkald Opkald, telefonbog, talekontrol, opkaldsindstillinger. Meddelelser Tekstmeddelelser, billedmeddelelser, , Mine venner, ordliste til meddelelser. Billedbehandling Kamera, videooptager, billeder, pauseskærm. Underholdning Medieafspiller, lyde, temaer, spil. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K508i Tilslutningsmuligheder Indstillinger for internet og , synkronisering, infrarød. Flere funktioner Dato og tid, vækkeur, kalender, opgaver, SIM-kortlås, osv. Fejlfinding Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have den skal? Yderligere oplysninger Webstedet Sony Ericsson, sikker og effektiv brug, garanti, overensstemmelseserklæring (declaration of conformity). Ikoner Beskrivelser af ikoner. Indeks

2 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog udgives af Sony Ericsson Mobile Communications AB uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004 Publikationsnummer: DA/LZT R1A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. PlayNow er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Sony Ericsson Mobile Communications AB. MusicDJ er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Sony Ericsson Mobile Communications AB. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. 2

3 T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java J2ME. 1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USAs finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller USAs handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders). 3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USAs regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). 3

4 En del af Softwaren i dette produkt er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. 4

5 Introduktion Introduktion Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Du kan finde yderligere oplysninger og hente yderligere materiale på Vejledende ikoner Følgende vejledende ikoner vises i denne brugervejledning: } Brug valg- eller navigeringstasten til at bladre og vælge med. % 11 Navigering i menuerne. % Se også side... Vigtigt. Bemærk. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. % 7 Tilgængelige tjenester. SIM-kort Når du køber et abonnement hos en netoperatør, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module). SIM-kortet indeholder en computerchip med oplysninger om dit telefonnummer, hvilke tjenester der er omfattet af dit abonnement, din telefonbog og mange andre ting. Hvis du har brugt SIM-kortet på en anden telefon, skal du kontrollere, at dine oplysninger er gemt på SIM-kortet, før du tager det ud af den anden telefon. Kontakterne kan f.eks. være gemt i telefonens hukommelse % 20 Telefonbog. Oplysninger om SIM-kort og batteri Sluk altid telefonen, og kobl opladeren fra, inden du isætter eller fjerner et SIM-kort. Når du oplader batteriet, kan det tage op til 30 minutter, før du ser batteriikonet på displayet. Samling Du skal gøre følgende, før du kan bruge telefonen: Isæt SIM-kortet. Tilslut og oplad batteriet. 5

6 Introduktion Sådan isættes SIM-kortet, og sådan oplades batteriet 30 min. 1 Isæt SIM-kortet. Kontrollér, at SIM-kortet er anbragt under de sølvfarvede holdere. 2 Placer batteriet bag på telefonen, så mærkaten vender opad, og stikkene vender imod hinanden. 3 Placer batteridækslet som vist på billedet, og skub det på plads. 4 Slut opladeren til telefonen ved lynsymbolet. Lynsymbolet på stikket skal vende opad. 5 Det kan tage op til 30 minutter, før du ser batteriikonet på skærmen. 6 Vent i ca. 4 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Tryk på for at aktivere skærmen og få en indikation for opladningen. 7 Vip stikket opad, når du fjerner opladeren. 4 t. 6

7 Introduktion Sådan fjerner du batteriet 1 Fjern batteridækslet. 2 Træk batterilåsen henimod dig med tommelfingeren, indtil batteriet udløses. Træk i batterilåsen igen, hvis batteriet ikke nemt kan fjernes. 3 Fjern batteriet. PIN-kode (Personal Identity Number) Der kræves en PIN-kode (Personal Identity Number) for at aktivere telefonens tjenester. Du får PIN-koden hos din netoperatør. Når du indtaster din PIN-kode, vises hvert ciffer som *, medmindre din PIN-kode starter med det samme ciffer som et nødopkaldsnummer, f.eks På den måde kan du se og indtaste et nødopkaldsnummer som f.eks. 112 uden først at skulle indtaste en PIN-kode % 20 Nødopkald. Hvis du taster forkert under indtastningen af PIN-koden, kan du slette det forkerte tal ved at trykke på. Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet, og du ser meddelelsen PIN blokeret. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 79 SIM-kortlås. Tilgængelige tjenester Nogle af de tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, er net- eller abonnementsafhængige. Derfor er måske ikke alle menuer tilgængelige på din telefon. Dette symbol angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Din netoperatør kan give dig yderligere oplysninger om dit abonnement. Sådan tændes telefonen, og sådan foretages der et opkald Sørg for, at telefonen er opladet, inden du tænder den. Du kan hurtigt og nemt gøre telefonen klar til brug vha. opsætningsguiden, når du har tændt telefonen. 7

8 Introduktion Sådan tændes telefonen 1 Tryk på og hold nede. 2 Indtast din PIN-kode til SIM-kortet, hvis du har en. 3 Vælg sprog til telefonmenuerne ved den første opstart. 4 } Ja, hvis du ønsker, at guiden skal hjælpe dig i gang, og følg den vejledning, der vises. Start af opsætningsguiden fra menusystemet 1 } Opsætning } fanen Generelt } Guiden Opsætning. 2 Vælg sprog for telefonen. 3 Følg anvisningerne for at afslutte opsætningen. Sådan foretages og modtages opkald Indtast områdenummer og telefonnummer } Kald op for at foretage opkaldet. } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. Når telefonen ringer } Ja. Opsætningsguide Du kan bruge opsætningsguiden til at foretage telefonens grundlæggende indstillinger. Guiden giver dig også tips om, hvordan du kan bruge tastaturet. Du kan når som helst vælge at starte guiden fra menusystemet. 8

9 Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Telefonoversigt, brug af menuer, indtastning af bogstaver, filhåndtering. Telefonoversigt Infrarød port. 2 Tryk på og hold den nede for at aktivere kameraet og videooptageren. 3 Lydstyrkeknapper. 4 Skærm. 5, 11 Valgtaster. 6 Tryk én gang for at gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på og hold nede for at vende tilbage til standby. 7 Stik til stereohovedtelefoner og oplader. 8 Tryk på og hold nede for at tænde/slukke telefonen. 9 Højttaler. Medieafspillerens højttaler er placeret på kameraets bagside eller linseside. 10 Internetknap. 12 Navigeringstast. Tryk her for at få adgang til menuen på skrivebordet. Flyt gennem menuer, lister og tekster. 13 Slet tal, bogstaver eller et objekt fra en liste. 14 Mikrofon. 9

10 Lær din telefon at kende Menuoversigt 1. PlayNow * 1. Sony Ericsson* 2. Internettjenester* 3. Underholdning Spil MusicDJ Optag lyd 4. Kamera 5. Meddelelser Skriv ny Indbakke Ring t. talemedd. Kladder 6. Mine venner* 6. Opkald* 7. Filhåndtering 8. Telefonbog** 8. Telefonbog** Skabeloner 9. Medieafspiller Udbakke Sendte objekter Gemte poster Indstillinger Billeder Lyde Videoer Temaer Spil Programmer Anden type Kontakter Indstillinger: Hurtigkald Mine visitkort Grupper SIM-numre Specielle numre Avanceret SIM-numre Indstillinger: Hurtigkald Mine visitkort Kontakter Specielle numre Avanceret 10. Forbindelser 11. Organizer 12. Opsætning Online services* Infrarød port Synkronisering Mobile net Datakomm. Internetindst. Streaming-indst. Indstill. for Java Tilbehør Kalender Opgaver Noter Programmer Alarm Timer Stopur Regnemaskine Husk koder Generelt Profiler Tid & dato Sprog Talekontrol Telefonstatus Genveje Låse Guiden Opsætning Nulstil alt *Bemærk, at visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. **Menuen afhænger af, hvilken telefonbog der er valgt som standard. Lyde og alarmer Ringe volume Ringetone Lydløs Stigende ringetone Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Display Baggrund Temaer Startskærm Pauseskærm Lys Opkald Viderestil opk. Håndter opkald Tid og omkostning Vis eller skjul nr. Håndfri 10

11 Lær din telefon at kende Navigering i menuerne Hovedmenuerne vises som ikoner på skrivebordet. Visse undermenuer indeholder faner, som vises på skærmen. Gå til en fane vha. navigeringstasten, og vælg en indstilling. Tryk på for at gå til skrivebordet. Tryk på for at vælge fremhævede punkter. Bevæg dig gennem menuer og faner med,,,. Tryk på for at gå et niveau tilbage i menuerne eller for at afslutte en funktion eller et program. Tryk på, og hold den nede for at vende tilbage til standby. Tryk på for at vælge de indstillinger, der vises på skærmen lige over disse taster. Tryk på for at slette punkter. Telefonens sprog De fleste SIM-kort indstiller automatisk det anvendte sprog i menuen til sproget i det land, hvor du købte dit SIM-kort. Hvis dette ikke er tilfældet, er det foruddefinerede sprog engelsk. Hvis du får hjælp af opsætningsguiden til at komme i gang med telefonen, bliver du bedt om at vælge et sprog til telefonen, % 8 Opsætningsguide. Du kan altid vælge engelsk ved at trykke på 0000 i standby. Du kan altid vælge sprog automatisk ved at trykke på 8888 i standby. Sådan ændres telefonens sprog 1 } Opsætning } fanen Generelt } Sprog } Telefonsprog. 2 Vælg et sprog. Hjælpetekster Du finder yderligere oplysninger, forklaringer og tip om telefonens tilbehør, menuer og funktioner. Sådan får du hjælp Gå til menupunktet } Info. 11

12 Lær din telefon at kende Genveje Genvejene er en hurtigere måde at gå gennem menuerne på. Du kan bruge tastaturets genveje, eller du kan bruge dine egne genveje fra standby. Brug at tastaturets genveje Du kan få adgang til menuerne ved at trykke på og derefter angive nummeret på den menu, du ønsker at gå til. Tryk f.eks. på, hvis du ønsker at gå til femte menupunkt. Tryk på, og flere gange for at gå til tiende, elvte og tolvte menupunkt. Tryk på og hold nede for at vende tilbage til standby. Oprettelse af standbygenveje Du kan oprette dine egne genveje og gå direkte til en bestemt funktion vha.. Sådan oprettes en standbygenvej 1 Tryk i en retning, hvor der ikke findes en foruddefineret genvej. } Ja, når du bliver spurgt, om du vil oprette en genvej. 2 Gå til en funktion, du ønsker at oprette en genvej til } Genvej. Sådan redigeres en standbygenvej 1 } Opsætning } fanen Generelt } Genveje, og vælg den genvej, du vil redigere } Rediger. 2 Gå til en funktion, du ønsker at oprette en ny genvej til } Genvej. Flere indstillinger } Mere for at få adgang til en liste med indstillinger. Alternativerne på listen over indstillinger er forskellige afhængigt af, hvor i menuen du befinder dig. Indtastning af bogstaver Der er to måder at indtaste bogstaver på, f.eks. i forbindelse med skrivning af et navn i telefonbogen: Indtastning af tekst vha. flere tryk Tryk på den enkelte tast, indtil du ser det ønskede bogstav. T9 Text Input T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. 12

13 Lær din telefon at kende Indtastningssprog Du skal vælge de sprog, du vil bruge, når du skriver, før du begynder at indtaste bogstaver. Du kan skifte til et af dine valgte sprog, mens du skriver, ved at trykke på og holde den nede. Sådan vælges indtastningssproget 1 } Opsætning } fanen Generelt } Sprog } Skrivesprog. 2 Gå til det sprog, du ønsker at bruge, og markér det. } Gem for at forlade menuen. Sådan indtastes bogstaver vha. flere tryk 1 Før du kan indtaste tekst, skal du aktivere en funktion, hvor tekstindtastning er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny } SMS. 2 Tryk flere gange på den relevante tast,, eller flere gange, indtil du ser det ønskede tegn på skærmen. Tryk på Hvis du vil skrive...., : ; / ( )1 A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ D E F è É 3 Φ Tryk på Hvis du vil skrive... G H I ì 4 J K L 5 Λ M N O Ñ Ö Ø ò 6 P Q R S ß 7 Π Σ T U V Ü ù 8 W X Y Z Θ Ξ Ψ Ω mellemrum sletter bogstaver eller tal skifter mellem store og små bogstaver - tryk på og hold nede for at indtaste tal Eksempel: Hvis du vil indtaste et A, skal du trykke én gang på. Hvis du vil indtaste et B, skal du trykke to gange på hurtigt efter hinanden. 13

14 Lær din telefon at kende Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver, skal du trykke på og derefter indtaste bogstavet. Du kan også bruge volumenknapperne som genvej til visse bogstaver. Hvis du vil indtaste et B, skal du trykke på, holde det øverste af volumenknappen nede og trykke på. Hvis du vil indtaste et C, skal du trykke på og holde det nederste af volumenknappen nede og trykke på. Sådan indtastes bogstaver vha. T9 Text Input 1 } Meddelelser } Skriv ny } SMS. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 3 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke på eller flere gange for at se andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Hvis du vil indtaste et punktum eller andre skilletegn, skal du trykke på og derefter på eller flere gange. Tryk på for at acceptere. Sådan føjes der ord til T9 Text Input-ordbogen 1 Mens der indtastes bogstaver } Mere } Stav ord. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. Naviger mellem bogstaverne med og. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på og hold den nede for at slette hele ordet. 3 } Indsæt, når du har redigeret ordet. Ordet føjes til T9 Text Input-ordbogen. Næste gang, du indtaster dette ord vha. T9 Text Input, vises det som et af forslagene. Sådan vælges en anden indtastningsmetode Tryk på, og hold den nede for at vælge en anden indtastningsmetode. Indstillinger ved indtastning af bogstaver } Mere for at få vist en liste med indstillinger. Listen kan indeholde nogle af eller alle de følgende: Tilføj symbol symboler og tegnsætningstegn såsom? og, vises. Du kan flytte mellem symbolerne vha.,, og. Tilføj objekt billeder, melodier og lyde. 14

15 Lær din telefon at kende Stav ord kun T9 Text Input Rediger det ord, der foreslås, vha. flere tastetryk. Tekstformat vælg en anden størrelse, typografi og justering, og start et nyt afsnit. Skrivesprog der vises en oversigt over tilgængelige sprog. Skrivemetode der vises en liste med metoder for det aktuelle sprog. Ordbog (T9) slå T9 Text Input til eller fra. Ordforslag vælg at få vist eller ikke få vist forslag, mens der skrives et ord. Mine ord håndter ord, du har føjet til ordbogen. Nationale karakt. slå sprogspecifikke tegn fra for at spare plads. Denne indstilling vises kun i forbindelse med visse indtastningssprog. Filhåndtering Objekter som Billeder, Videoer, Lyde, Temaer, Spil, Programmer og Anden type gemmes i mapper som filer. Alle filer, som telefonen ikke genkender, gemmes i mappen Anden type. Der er på forhånd oprettet flere mapper i telefonen. Du kan i visse mapper oprette dine egne undermapper, hvor du kan lagre de filer, du gemmer. Ved håndteringen af filer kan du samtidigt vælge flere filer, der skal slettes eller flyttes til en mappe. Sådan flyttes en fil til en mappe 1 } Filhåndtering, og vælg en mappe. 2 Gå til en fil, f.eks. et billede, du vil flytte } Mere } Filstyring } Flyt til mappe. 3 Vælg den mappe, filen skal flyttes til, eller vælg Ny mappe, og kald mappen } OK. Sådan oprettes en undermappe 1 } Filhåndtering, og vælg en mappe. 2 } Mere } Filstyring } Ny mappe, og indtast det navn, mappen skal have. 3 } OK for at gemme mappen. Sådan vælges flere filer 1 } Filhåndtering, og vælg en fil, } Mere } Marker flere. 2 Du kan vælge flere filer ved at trykke på Marker eller Fjern mrk. Filoplysninger Objekter, der hentes eller modtages vha. den infrarøde port samt tekst- eller billedmeddelelser kan være ophavsretsligt beskyttede. Hvis en fil er beskyttet, kan du muligvis ikke kopiere eller sende den. Du kan også vælge at få vist oplysninger om filen. 15

16 Lær din telefon at kende Hurtigtaster Nyttige tastkombinationer beskrives nedenfor. Navigering gennem menuer Åbn hovedmenuen, tryk på og vælg menupunkter Naviger i menuen og på lister Slet et objekt tryk på på lister Åbn en liste med indstillinger } Mere Åbn statusmenuen for at få vist f.eks. dato, profil, ledig hukommelse og modelnavn tryk én gang på volumenknappen Skift sproget til Dansk 0000 Skift sproget 8888 til Automatisk Gå tilbage for at sætte en funktion i standby eller for at afslutte den. tryk på og hold nede Indstil telefonen til lydløs tryk på og hold nede Foretage og modtage opkald Foretag et nødopkald indtast det internationale nødopkaldsnummer, } Kald op Ring til din talemeddelelsestjeneste Åbn en opkaldsliste Taleopkald Find en kontakt, hvis navn begynder med et bestemt bogstav. Hurtigopkald tryk på og hold nede } Opkald tryk på og hold en volumenknap nede, eller sig det magiske ord tryk på hold en af følgende taster nede - tryk på en af taltasterne - og på } Kald op 16

17 Lær din telefon at kende Afvis et opkald Slå ringesignalet fra, når du modtager et opkald Parker et opkald Hent et opkald Slå mikrofonen fra Åbn en liste med indstillinger tryk to gange hurtigt på en lydstyrkeknap, når du modtager et opkald, eller } Nej tryk én gang nederst på volumenknappen, eller tryk på } Parker } Hent tryk på og hold nede } Indtastning af bogstaver Skift mellem store tryk på og og små bogstaver derefter på bogstavet Slet bogstaver og tal tryk på Skift mellem indtastning vha. flere tryk og T9 Text Input tryk på og hold nede Skift mellem skrivesprog tryk på og hold nede Indtast tal tryk på og hold en af taltasterne nede Indtast tegnet + tryk på og hold nede Indtast et p (pause) tryk på og hold nede, når du indtaster tal eller gemmer koder Indtastning af tekst vha. flere tryk Brug det andet bogstav eller tegn på en tast Brug det tredje bogstav eller tegn på en tast Indtast et mellemrum tryk øverst på volumenknappen, og hold den nede, samtidig med at du trykker på en af taltasterne tryk nederst på volumenknappen, og hold den nede, samtidig med at du trykker på en af taltasterne tryk på 17

18 Opkald Brug af T9 Text Input Se alternative ord eller vises. Accepter et ord og tilføj tryk på et mellemrum Indtast et punktum tryk på Se alternative skilletegn tryk på og derefter flere gange på eller Opkald Opkald, telefonbog, talekontrol, opkaldsindstillinger. Foretage opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde, før du kan foretage eller modtage opkald. % 7 Sådan tændes telefonen, og sådan foretages der et opkald. Net Når du tænder telefonen, søger den automatisk efter dit net, hvis det er inden for rækkevidde. Hvis det ikke er inden for rækkevidde, kan du bruge et andet net, hvis dit net har en aftale, der gør det muligt for dig. Dette kaldes roaming. Du kan selv vælge, hvilket net du vil bruge, eller du kan føje et net til din liste med foretrukne net. Du kan ændre den rækkefølge telefonen skal vælge net under en automatisk søgning. For alle indstillinger } Forbindelser } Mobile net. Du kan foretage opkald til numre på opkaldslisten og i telefonbogen, % 24 Opkaldsliste og % 20 Telefonbog. Du kan også foretage opkald vha. din stemme, % 26 Talekontrol. 18

19 Opkald Sådan foretages et opkald 1 Indtast områdenummeret og telefonnummeret. 2 } Kald op for at foretage opkaldet. 3 } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke Brug volumenknapperne på siden af telefonen til at skrue op eller ned for højtalerens lydstyrke under et opkald. Sådan slår du mikrofonen fra 1 Tryk på } Mikrofon fra, eller tryk på, og hold den nede, indtil ikonet for slukket mikrofon vises. 2 } Mikrof. til, eller tryk på igen for at genoptage samtalen. Modtage opkald Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og der står Svare? på displayet. Telefonnummeret vises, hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, og nummeret på den person, der foretager opkaldet, identificeres. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises navn, nummer og billede (hvis tilgængeligt). Hvis nummeret er hemmeligt, står der Hemmeligt nr. på displayet. Sådan besvares et opkald } Ja. Sådan afvises et opkald } Nej, eller tryk hurtigt to gange på volumenknappen. Mistede opkald Hvis du har mistet et opkald, står der Mistede opkald: på displayet i standby og et nummer, der viser antallet af mistede opkald. } Ja for at se de mistede opkald på opkaldslisten. } Nej, hvis du vil se de mistede opkald senere. Brug,, og til at rulle mellem fanerne. Sådan kontrollerer du mistede opkald 1 Fra standby } Opkald, og gå til fanen med mistede opkald. 2 Hvis du vil ringe til et nummer på listen, skal du gå til det pågældende nummer, } Kald op. Automatisk genopkald Telefonen ringer automatisk op igen op til ti gange eller indtil: Opkaldet tilsluttes. Du trykker på Annuller. Du modtager et opkald. 19

20 Opkald Automatisk genopkald er ikke muligt i forbindelse med dataopkald. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, hører du et tydeligt signal. Sådan kalder du et nummer op igen Hvis du ikke får forbindelse, og Prøv igen? vises, } Ja. Opkald til udlandet Når du ringer til udlandet erstatter tegnet + det internationale præfiks for det land, du ringer fra. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på og hold nede, indtil du ser tegnet + på skærmen. 2 Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer, } Kald op. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre112 og 911. Det betyder, at den normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er indsat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretages et nødopkald Indtast f.eks. 112 (det internationale nødopkaldsnummer), } Kald op. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre } Telefonbog } Indstillinger } Specielle numre } Nødopkaldsnumre. Telefonbog Du kan gemme telefonbogens oplysninger som kontakter i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet som navne og numre. Du kan vælge, hvilken telefonbog kontakter eller SIM-numre der som standard skal vises. For nyttige oplysninger og indstillinger i en af disse telefonbøger } Indstillinger. Kontakter Du kan gemme op til 510 numre som kontakter. Du kan også føje billeder, ringesignaler og personlige oplysninger, f.eks. -, web- og postadresser, til kontakterne. 20

21 Opkald Oplysninger, som du føjer til en kontakt, organiseres under fem faner. Brug,, og til at rulle mellem fanerne og informationsfelterne. SIM-numre Du kan gemme poster som et navn med ét nummer på dit SIM-kort. Antallet af poster, du kan gemme, afhænger af, hvor meget hukommelse der er på SIM-kortet. Se Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. Kontakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger. Standardtelefonbog Hvis du vælger at bruge kontakter som standard, viser telefonbogen alle oplysninger, der er gemt under kontakter. Hvis du vælger SIM-numre som standard, viser telefonbogen kun navne og numre, der er gemt på SIM-kortet. Sådan vælges kontakter eller SIM-numre som telefonbog 1 } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Min telefonbog. 2 Vælg Kontakter eller SIM-numre. Sådan tilføjes en kontakt 1 } Telefonbog } Ny kontakt } Tilføj. 2 Indtast navnet direkte, eller tryk på Tilføj, og indtast navnet, } OK. 3 Indtast nummeret direkte, eller tryk på Tilføj, og indtast nummeret, } OK. 4 Vælg en nummertype. 5 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. } Symboler, og vælg et symbol } Indsæt for at indtaste symboler, i en -adresse. 6 Når du har indtastet oplysningerne } Gem. Sådan tilføjes et SIM-nummer Følg samme fremgangsmåde som for tilføjelse af en kontakt, hvis SIM-numre er din standardtelefonbog. Du kan kun føje navn og nummer til telefonbogen med SIM-numre. Billeder og personlige ringesignaler Du kan føje et billede og et personligt ringesignal til en kontakt i telefonbogen. Når den pågældende person ringer til dig, ser du billedet (forudsat, at dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer), og ringesignalet afspilles. 21

22 Opkald Sådan føjes et billede eller et personligt ringesignal til en kontakt 1 } Telefonbog, og vælg den kontakt, du vil føje et billede eller et ringesignal til, } Mere } Rediger kontakt. 2 Gå til den relevante fane, og vælg Billede: eller Ringetone: } Rediger. Derved kommer du til Billeder eller Lyde i menuen Filhåndtering. 3 Vælg et billede eller en lyd. } Gem for at gemme billedet eller lyden. Opkald fra telefonbogen Du kan kalde op til et af de numre, du har gemt for dine kontakter, eller et nummer på SIM-kortet. Hvis kontakter er standardtelefonbogen, kan du kalde op fra kontakter eller SIM-kortet. Du kan kun kalde op til numre på SIM-kortet, hvis SIM-numre er standardtelefonbogen. Sådan kaldes der op til et SIM-nummer 1 } Telefonbog. Hvis SIM-numre er standardtelefonbogen, skal du vælge det navn og nummer, du vil kalde op til, på listen, } Kald op. 2 Hvis kontakter er standardtelefonbogen, } Telefonbog } Indstillinger } SIM-numre, og vælg det navn og nummer, du vil kalde op til, på listen, } Kald op. Spørg før gem Når du afslutter et opkald, kan telefonen spørge dig, om du vil føje et telefonnummer eller en -adresse til dine kontakter. Sådan aktiveres Spørg før gem i kontakter } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Spørg før gem } Til. Opdatering af telefonbogen Det er nemt at opdatere og redigere oplysningerne i telefonbogen. Sådan redigeres en kontakt 1 } Telefonbog, og vælg en kontakt } Mere } Rediger kontakt. 2 Gå til den relevante fane, og rediger de oplysninger, du vil redigere } Gem. 22

23 Opkald Sådan redigeres SIM-numre 1 } Telefonbog og det nummer, du vil redigere, hvis SIM-numre er din standardtelefonbog. } Telefonbog } Indstillinger } SIM-numre, hvis kontakter er din standardtelefonbog. Vælg det navn, du vil redigere. 2 } Mere } Rediger, og rediger navnet og nummeret. Sådan slettes en kontakt eller et SIM-nummer } Telefonbog, og gå til den kontakt eller det SIM-nummer, du vil slette, og tryk på. Sådan slettes alle kontakter 1 } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter. 2 } Ja, og indtast telefonens låsekode, } OK. Som standard er låsekoden indstillet til Navne og numre, der gemmes på SIM-kortet, slettes ikke. Standardobjekter for kontakter Du kan vælge, hvilket objekt telefonnummer, -adresse eller webadresse der som standard skal vises først for hver kontakt. Sådan angives standardobjektet for en kontakt 1 } Telefonbog, og gå til en kontakt } Mere } Standard. 2 Vælg telefonnummeret, -adressen eller webadressen, der skal være standard. Kopiering af kontakter Du kan kopiere SIM-numre til og fra kontakter og SIM-kortet. Vælg, om du vil kopiere alle SIM-numre eller kun et enkelt SIM-nummer. Når du vælger at kopiere alle kontakter fra telefonen til SIM-kortet, udskiftes alle informationer på SIM-kortet. Du kan også indstille telefonen til automatisk at gemme poster på SIM-kortet. Med denne indstilling gemmes navne og telefonnumre, som du tilføjer eller redigerer i telefonbogen, også på SIM-kortet. Antallet af telefonnumre, der gemmes i hukommelsen, afhænger af SIM-kortets type. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer. 23

24 Opkald Sådan kopieres SIM-numre til kontakter 1 } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM. 2 Vælg Kopier alle eller Kopier et nummer. Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet 1 }Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Gem autom. på SIM. 2 Vælg Til. Afsendelse af kontakter Du kan sende kontakter vha. den infrarøde port eller en tekst- eller billedmeddelelse. Sådan sendes en kontakt 1 } Telefonbog, og vælg en kontakt } Mere } Send kontakt. 2 Vælg en overførselsmetode. Sådan sendes alle kontakter } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakt. Kontrol af hukommelsen Med telefonens funktion til kontrol af status kan du kontrollere, hvor mange positioner der er tilbage i telefonens hukommelse og i SIM-hukommelsen. Sådan kontrolleres hukommelsen } Telefonbog } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. Synkronisering af kontakter Du kan tage sikkerhedskopi af og synkronisere dine kontakter med en telefonbog på internettet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om en telefonbog på internettet. Sådan synkroniserer du kontakter 1 } Telefonbog } Indstillinger } Synk. kontakter. 2 Vælg den konto, du vil bruge, } Vælg, hvis du har mere end én. % 71 Sådan indtastes indstillinger for fjernsynkronisering, hvis telefonen ikke har en konto. Opkaldsliste Numrene på de sidste 30 opkald, du har foretaget, gemmes i opkaldslisten. Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, og nummeret 24

25 Opkald på den person, der ringer, identificeres, vil du også kunne finde numrene på besvarede og mistede opkald. Foretagne, besvarede og mistede opkald anføres under separate faner. Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten 1 } Opkald fra standby, og vælg en fane. 2 Gå til det navn eller nummer, du vil ringe til, } Kald op. Sådan slettes opkaldslisten } Opkald og gå til fanen med alle opkald } Mere } Slet alle. Hurtigopkald Du kan gemme de telefonnumre, som du nemt vil kunne nå, på position 1-9 i telefonen eller på SIM-kortet. Hvis der skal kunne foretages hurtigopkald med kontakter som standardtelefonbog, skal numrene gemmes som kontakter. Hvis du vil kunne foretage hurtigopkald med SIM-numrene som standardtelefonbog, skal numrene være gemt på SIM-kortet. Sådan foretages hurtigopkald Indtast positionsnummeret fra standby, og } Kald op. Sådan angives positionsnummeret til hurtigopkald 1 } Telefonbog } Indstillinger } Hurtigkald, og rul til det sted, hvor du vil tilføje et telefonnummer } Tilføj. 2 Vælg et nummer. Sådan udskiftes et nummer på hurtigopkaldslisten 1 } Telefonbog } Indstillinger } Hurtigkald. 2 Gå til } Udskift. Vælg et nyt nummer til positionen. Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. 25

26 Opkald Modtagelse af en talemeddelelse Afhængigt af netoperatøren informeres du om en meddelelse vha. en tekstmeddelelse eller et talemeddelelsesikon. Tryk på Ja for at læse tekstmeddelelsen og ringe til talemeddelelsestjenesten for at høre meddelelsen. Opkald til talemeddelelsestjenesten Du kan nemt ringe til talemeddelelsestjenesten ved at trykke på og holde den nede. Hvis du ikke har angivet nummeret til din talemeddelelsestjeneste, bliver du bedt om at angive det. } Ja for at indtaste nummeret. Du modtager nummeret fra din tjenesteudbyder. Sådan indtastes talemeddelelsestjenestens nummer } Meddelelser } Indstillinger } Talemedd.nr. Talekontrol Du kan oprette talekommandoer med din telefon og håndfrit tilbehør, hvis du vil: Taleopkald kalde op til nogen ved at sige navnet. Aktivere talekontrol ved at sige et magisk ord. Besvare eller afvise opkald. Talekommandoer En talekommando må vare op til to sekunder. Der er en grænse på op til 50 talekommandoer afhængigt af telefonens tilgængelige hukommelse. Når du optager, skal du befinde dig et roligt sted og forsøge at bruge navne, der kan skelnes fra hinanden % 29 Tip i forbindelse med optagelse og brug af talekommandoer. Talekommandoer kan ikke gemmes på SIM-kort. Inden et taleopkald Du skal først aktivere taleopkaldsfunktionen og optage dine talekommandoer. Du ser et ikon ud for et telefonnummer, som har en talekommando. Sluk for medieafspilleren, før du bruger taleopkald. Gå til medieafspilleren, og tryk på for at slukke den. Sådan aktiverer du taleopkald og indtaler navne 1 } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Aktiver } Ja } Ny talekommando, og vælg en kontakt. 2 Brug og for at få vist numrene, hvis kontakten har mere end ét nummer. Vælg det telefonnummer, du vil føje til 26

27 Opkald talekommandoen. Nu skal du optage en talekommando, f.eks. Johns mobil, for det telefonnummer, du har valgt. 3 Du ser en vejledning. Løft telefonen til øret, vent på klartonen, og indtal den kommando, du ønsker at optage. Talekommandoen afspilles. 4 Hvis optagelsen er i orden, skal du trykke på } Ja. Hvis ikke skal du trykke på } Nej og gentage trin 3. 5 For at optage yderligere en talekommando for en kontakt } Rediger navne } Ny talekommando igen, og gentag trin 2-5 ovenfor. Navn på person, der ringer op Du kan vælge, om du vil høre et indtalt kontaktnavn, når du modtager et opkald fra den pågældende kontakt. Sådan slås opkalderens navn Til eller Fra } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Afsp. opkaldernavn. Taleopkald Du kan foretage taleopkald ved at sige en talekommando, du på forhånd har optaget. Start taleopkaldet fra standby vha. telefonen, en bærbar håndfri eller ved at sige dit magiske ord. Sådan ringer du op fra telefonen 1 Tryk på og hold en af volumenknapperne nede fra standby. 2 Løft telefonen til øret, vent på tonen, og sig det navn, du optog tidligere, f.eks. Johns mobil. Navnet afspilles, og du får forbindelse. Sådan foretages et håndfrit opkald Tryk på knappen på den håndfri enhed fra standby. Det magiske ord Du kan optage et magisk ord og bruge det som en talekommando og derved opnå helt håndfri adgang til taleopkald. I stedet for at trykke på og holde en volumenknap nede for at foretage et taleopkald, kan du sige det magiske ord og derefter en af dine indtalte talekommandoer. Det magiske ord er især praktisk, når du kører bil med håndfrit udstyr. Vælg et langt, usædvanligt ord eller en sætning, der nemt kan skelnes fra almindelig baggrundstale. 27

28 Opkald Sådan aktiveres og optages det magiske ord 1 } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Magisk ord } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og løft telefonen til øret. Vent på tonen, og sig det magiske ord. 3 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og vælg det miljø, det magiske ord skal aktiveres i. Der er flere alternativer at vælge imellem. Talesvar Du kan besvare eller afvise indgående opkald vha. din stemme, hvis du bruger en bærbar håndfri eller håndfrit udstyr i bilen. Du kan ikke bruge talesvar, hvis du har valgt en MP3-fil som ringesignal. Sådan aktiveres talesvar og optages talesvarkommandoer 1 } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Talesvar } Aktiver. 2 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og løft telefonen til øret. Vent på tonen, og sig Svar eller et andet ord. Hvis optagelsen er i orden, skal du trykke på } Ja. Hvis ikke } Nej, og gentag trin 2. 3 Sig Optaget eller et andet ord } Ja. 4 Du ser en vejledning. } Fortsæt, og vælg det miljø, talesvaret skal aktiveres i. Der er flere alternativer at vælge imellem. Sådan besvares et opkald vha. talekommandoer Sig Svar, når telefonen ringer, så går forbindelsen igennem. Sådan afvises et opkald vha. talekommandoer Sig Optaget, når telefonen ringer. Opkaldet afvises. Den person, der ringer op, viderestilles til talemeddelelsestjenesten, hvis den er aktiveret, eller hører en optagettone. Redigering af talekommandoer Du kan opdatere dine talekommandoer ved at optage dem igen eller slette dem, du ikke bruger. Du kan også redigere en talekommando til et telefonnummer i telefonbogen. Vælg den kontakt, hvis talekommando du vil redigere, } Mere } Rediger kontakt. Gå til den relevante fane, og rediger din talekommando. 28

29 Opkald Sådan optages en talekommando igen 1 } Opsætning } fanen Generelt } Talekontrol } Taleopkald } Rediger navne. 2 Vælg en talekommando } Mere } Erstat tale. 3 Løft telefonen til øret, vent på tonen, og sig kommandoen. Tip i forbindelse med optagelse og brug af talekommandoer Hvis telefonen ikke kan finde din talekommando, kan det skyldes følgende: Du talte for lavt prøv at tale højere. Du holdt telefonen for langt væk hold telefonen som ved en samtale. Den indtalte kommando var for kort den skal vare ca. et sekund og bestå af flere stavelser. Du talte for sent eller for tidligt tal straks efter tonen. Du optog ikke talekommandoen med håndfrit udstyr tilsluttet talekontrol med håndfrit udstyr skal optages med udstyret tilsluttet. Du brugte en anden intonation brug den samme intonation, som da du optog talekommandoen. Viderestilling af opkald Hvis du ikke kan besvare indgående opkald, kan du viderestille dem til et andet nummer, f.eks. din telefonsvarertjeneste. Når funktionen Begræns opkald er aktiveret, er visse indstillinger for Viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Du kan vælge mellem følgende indstillinger for viderestilling: Alle L 1 opkald viderestil alle linje 1-opkald. Alle L 2 opkald viderestil alle linje 2-opkald. Hvis optaget viderestil opkald, hvis du allerede taler i telefonen. Ikke kontakt viderestil opkald, hvis telefonen er slukket, eller hvis der ikke kan opnås kontakt. Intet svar viderestil opkald, som du ikke besvarer inden for en nærmere angivet tidsfrist (operatørafhængigt). Sådan aktiveres en viderestilling af opkald 1 } Opsætning } fanen Opkald } Viderestil opk. 2 Vælg en opkaldstype, en af indstillingerne for viderestilling, } Aktiver. 29

30 Opkald 3 Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, eller } Slå op for at finde kontakten i telefonbogen, } OK. Sådan deaktiveres en viderestilling af opkald Gå til indstillingen for viderestilling } Deaktiver. Sådan kontrolleres alle indstillinger for viderestilling } Opsætning } fanen Opkald } Viderestil opk. } Kontroller alt. Flere opkald på samme tid Du kan håndtere mere end et opkald ad gangen. Du kan f.eks. parkere et igangværende opkald, mens du foretager eller besvarer et andet opkald og derefter skifte mellem de to opkald. Tjenesten Opkald venter Hvis tjenesten Opkald venter er aktiveret, hører du et bip, hvis du modtager yderligere et opkald. Sådan aktiveres eller deaktiveres tjenesten Opkald venter } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Opkald venter. Sådan foretages et nyt opkald 1 } Parker for at parkere det igangværende opkald. 2 Indtast det nummer, du vil ringe op } Kald op. Modtagelse af opkald nr. 2 Når du modtager opkald nr. 2, kan du gøre følgende: } Svare for at besvare opkald nr. 2 og parkere det igangværende opkald. } Optaget, hvis du vil afvise opkald nr. 2 og fortsætte det igangværende opkald. } Udskift aktive opk. for at besvare opkald nr. 2 og afslutte det igangværende opkald. Håndtering af to opkald Når du har et igangværende opkald og et parkeret opkald, kan du gøre følgende: } Skift for at skifte mellem de to opkald. Tryk på } Tilslut opkald for at forbinde de to samtaler til en konference. Tryk på } Overfør opkald for at forbinde de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes Kontakt netværksoperatøren for at få oplyst, om denne funktion understøttes. 30

31 Opkald } Afb. opk. for at afslutte det igangværende opkald, og tryk derefter på Ja for at hente det parkerede opkald. } Afb. opk. for at afslutte begge opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afbryde et af de to andre eller forbinde dem til en konference. Konferencer I en konference kan du føre samtale med op til fem andre personer. Du kan også parkere en konference, mens du foretager et andet opkald. Der kan være tillægsafgifter for opkald med flere deltagere. Du kan få flere oplysninger hos din tjenesteudbyder. Oprettelse af en konference Du skal have ét igangværende opkald og ét parkeret opkald for at oprette en konference. I et konferenceopkald kan du føre en privat samtale med en af deltagerne eller koble en deltager ud af en konference. Sådan forbindes de to samtaler til en Tryk på } Tilslut opkald. Sådan tilføjes en ny deltager 1 } Parker for at parkere forbundne opkald. 2 Tryk på } Tilf. opk., og ring til den næste person, du ønsker skal deltage i konferencen. 3 Tryk på } Tilslut opkald. 4 Gentag trin 1-3 for hver person, der skal deltage i konferencen. Sådan kobles en deltager ud Tryk på } Udkobler, og vælg den deltager, du vil koble fra konferenceopkaldet. Sådan startes en privat samtale 1 Tryk på } Tal med, og vælg den deltager, du vil tale med. 2 } Tilslut opkald for at genoptage konferencen. To samtalelinjer Hvis dit abonnement understøtter flere samtalelinjer, har telefonen muligvis to samtalelinjer med hvert sit telefonnummer. Dette er nyttigt, hvis du f.eks. vil fordele forretningsopkald og privatopkald på separate linjer. Du kan vælge, hvilken linje der skal bruges 31

32 Opkald til udgående opkald. Alle udgående opkald foretages via denne linje, indtil du ændrer den. Der kan stadig modtages indgående opkald via den anden linje. Du kan ændre navnene på de to linjer og angive forskellige indstillinger for hver linje, f.eks. forskellige ringesignaler. Sådan vælges en linje } Opsætning } Opkald fanen, og vælg linje 1 eller 2. Sådan ændres navnet på en linje } Opsætning } fanen Display } Red. linjenavn, og vælg en af linjerne for at redigere navnet. Mine numre Du kan se, tilføje og redigere dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre } Telefonbog } Indstillinger } Specielle numre } Mine numre, og vælg en af følgende indstillinger. Accept af opkald Med tjenesten Accepter opkald kan du vælge kun at modtage opkald fra visse telefonnumre. Andre opkald afvises automatisk med en optagettone. Hvis indstillingen til viderestilling af opkald Hvis optaget er aktiveret, viderestilles opkaldene i stedet for at blive afvist af optagettonen. Telefonnumrene på afviste opkald gemmes på opkaldslisten. Sådan føjes numre til listen over accepterede opkald 1 } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Accepter opk. } Kun fra listen. 2 } Rediger } Ny } Tilføj. Dette fører dig til telefonbogens opslagsfunktion. Vælg numre i telefonbogen. Sådan accepteres alle opkald } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Accepter opk. } Fra alle. 32

33 Opkald Begrænsning af opkald Du kan bruge tjenesten Begræns opkald til at begrænse udgående og indgående opkald. Det kan f.eks. være nyttigt, når du er i udlandet. Du skal bruge et password, som du får fra tjenesteudbyderen, for at kunne bruge denne tjeneste Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, der ikke kan aktiveres. Følgende opkald kan begrænses: Alle udgående opkald Alle udgående. Alle udgående internationale opkald Udgående int. Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land Udg. intern. roam. Alle indgående opkald Alle indgående. Alle indgående opkald, når du er i udlandet (ved roaming) Indg. ved roaming. Sådan aktiveres eller deaktiveres en opkaldsbegrænsning 1 } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Begræns opkald, og vælg en indstilling. 2 Vælg Aktiver eller Deaktiver. 3 Indtast dit password } OK. Opkald til faste numre Med funktionen Faste numre kan du kun foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIMkortet. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden. Du kan stadig ringe til det internationale nødopkaldsnummer 112, også selvom funktionen Faste numre er aktiveret. Del af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med Når funktionen Faste numre er aktiveret, kan du ikke se eller håndtere telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet. Sådan aktiveres eller deaktiveres opkald til bestemte numre 1 } Telefonbog } Indstillinger } Specielle numre } Faste opkald. 2 Vælg Aktiver eller Deaktiver. 3 Indtast din PIN2-kode } OK, og derefter } OK igen for at bekræfte. 33

34 Opkald Sådan gemmes et fast nummer } Telefonbog } Indstillinger } Specielle numre } Faste opkald } Faste numre } Nyt nummer, og indtast oplysningerne. Opkaldstid og -pris Under et opkald vises opkaldets varighed på skærmen. Du kan kontrollere varigheden af dit seneste opkald, udgående opkald og den samlede tid, hvis du abonnerer på prisoplysninger. Du kan også kontrollere prisen på dit seneste opkald og den samlede opkaldspris. Hvis du abonnerer på prisoplysninger, skal du indtaste din PIN2-kode for at nulstille tællerne for pris eller tid. Sådan kontrolleres opkaldstiden } Opsætning } fanen Opkald } Tid og omkostning } Opkaldstimer. Sådan nulstilles tælleren for opkaldstid } Opsætning } fanen Opkald } Tid og omkostning } Opkaldstimer } Mere, og vælg Nulstil total eller Nulstil udgående. Sådan kontrolleres opkaldsprisen } Opsætning } fanen Opkald } Tid og omkostning } Opkaldspris. Sådan nulstilles tælleren for opkaldspris } Opsætning } fanen Opkald } Tid og omkostning } Opkaldspris } Mere } Nulstil saml. pris. Angivelse af opkaldspris Med takstfunktionen kan du angive prisen pr. opkaldsenhed. Hvis du ikke angiver en pris pr. opkaldsenhed, vises antallet af opkaldsenheder. Sådan indtastes prisen pr. opkaldsenhed 1 } Opsætning } fanen Opkald } Tid og omkostning } Opkaldspris } Mere } Indstil takst. 2 Indtast din PIN2-kode } OK. 3 } Valuta, og indtast koden for den ønskede valuta (f.eks. DKK for danske kroner), } OK. 4 } Enheder, og indtast prisen pr. opkaldsenhed, } OK. Tryk på for at indtaste et decimaltegn. 34

35 Opkald Beløbsgrænse på opkald Du kan indtaste, hvor stort et beløb der i alt må bruges på opkald. Når beløbet når nul, kan der ikke foretages flere opkald. Bemærk, at beløbsgrænsen kun er et anslået beløb. Sådan indstilles en beløbsgrænse 1 } Opsætning } fanen Opkald } Tid og omkostning } Opkaldspris } Mere } Indstil kredit, og indtast din PIN2-kode } OK. 2 Vælg Begrænset eller Ubegrænset. Hvis du valgte Begrænset, skal du indtaste et beløb, } OK. Tjenesten Opkaldsprioritet Du kan bede om en bestemt prioritet, når du foretager et opkald, hvis dit abonnement omfatter tjenesten Opkaldsprioritet. Prioritetsniveauerne defineres af netoperatøren og ligger normalt i intervallet 0 4, hvor 0 er den højeste prioritet. Sådan kontrollerer eller ændrer du dit standardprioritetsniveau 1 } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Standardprioritet. 2 Nettet sender de tilgængelige prioritetsniveauer. Vælg et prioritetsniveau. Sådan ændres prioriteten for et opkald 1 Indtast det telefonnummer, du vil ringe til. 2 } Mere } Opkaldsprioritet, og vælg en prioritet. Nummeret ringes op. Lukkede brugergrupper Brug funktionen Lukkede brugergrupper til at nedsætte opkaldsomkostningerne. Hvis du abonnerer på lukkede brugergrupper bliver det på visse net billigere at ringe op inden for en opkaldsgruppe. Du kan gemme ti grupper. Sådan tilføjes en gruppe 1 } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Lukket gruppe } Rediger liste } Ny gruppe } Tilføj. 2 Indtast navnet på brugergruppen, } Fortsæt. 3 Indtast indeksnummeret, } Gem. Indeksnummeret får du hos din netoperatør. Sådan ringer du op uden for en lukket brugergruppe } Opsætning } fanen Opkald } Håndter opkald } Lukket gruppe } Åbne opkald } Til. Det er kun muligt at kalde op inden for gruppen, hvis der er valgt Fra. 35

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn.

Sony Ericsson T630. Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T630 Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 15 Vælg ringesignal,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu. Lær din telefon at kende........... 9 Oversigt over telefonen, ikoner, oversigt over menuer, indtastning

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T630

Din brugermanual SONY ERICSSON T630 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W710i. Fitness-program Introduktion Lær din telefon at kende Tilslutningsmuligheder... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende...

Sony Ericsson Z610i. Indholdsfortegnelse. Underholdning Introduktion Tilslutningsmuligheder Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Kort indholdsfortegnelse

Kort indholdsfortegnelse Ericsson T28s Anden udgave (september 1999) Denne vejledning er udgivet af Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Ericsson MobileCommunications AB forbeholder sig retten til uden forudgående

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W880

Din brugermanual SONY ERICSSON W880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I

Din brugermanual SONY ERICSSON Z770I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Mobile Phone Z600 Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson AB, og der gives ingen garanti for dens indhold. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I

Din brugermanual SONY ERICSSON K660I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Funktionsvejledning Telefon Software version 5.3.3 eller nyere Rev C DK Indhold 1. Indledning... 3 2 Anvend Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden... 3 2.2 Telefonmenuen... 3 2.3

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere