Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual"

Transkript

1 Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

2 Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde lovgivning om bekæmpelse af korruption og bestikkelse i alle de lande og områder, hvor vi har drevet virksomhed eller sælger produkter og ydelser. B&Ws bestyrelse og øverste ledelse tror på og ønsker at understrege for alle medarbejdere, at den måde, vi opnår resultater på, er lige så vigtig som selve resultaterne. For at hjælpe medarbejderne med at overholde lovgivning om bekæmpelse af korruption og udføre forretninger i overensstemmelse med vores etiske kodeks og vores høje etiske standarder, har B&W udarbejdet denne Compliance manual om bekæmpelse af korruption og bestikkelse. Formålet med denne manual er at sikre, at Babcock & Wilcox Companys medarbejdere og B&Ws joint venture partnere, salgsagenter, sælgere, forhandlere, konsulenter, procesagenter og andre tredjeparts mellemmænd (kollektivt benævnt "repræsentanter") forstår de generelle krav, der er angivet i alle globale love om korruption og bestikkelse såsom den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act FCPA (Lov om korruptionspraksis i udlandet) og den britiske Bribery Act (den britiske antikorruptionslov) af 2010 såvel som B&Ws holdning til praksis og overholdelse af lovgivning om bekæmpelse af korruption og bestikkelse. Denne manual er en integreret del af B&Ws compliance program, som fungerer som et forebyggende redskab, der skal hjælpe medarbejdere og repræsentanter med at genkende og undgå potentielle konflikter og overtrædelser af FCPA, den britiske Bribery Act og den lokale lovgivning om bekæmpelse af korruption og bestikkelse i de lande, hvor B&W driver virksomhed. Vi ønsker også at minde medarbejderne om den betydelige rolle, som vores interne kontroller og finansielle rapporteringssystemer spiller i forebyggelsen og afsløringen af korruption. Evalueringen af vores interne kontroller er baseret på The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) Internal Controls Integrated Framework. COSO blev opdateret i 2013, hvilket førte til yderligere vejledning om udformning og gennemførelse af interne kontrolelementer i hele virksomheden. Det omfatter, men er ikke begrænset til, etablering af effektive interne kontroller, der skal sikre overholdelse af love og bestemmelser såsom den amerikanske FCPA og den britiske Bribery Act (som begge omtales i detaljer i denne manual). Manualen indeholder generelle oplysninger om interne kontroller, som vedrører indsatsen mod korruption såsom at føre nøjagtige regnskaber og optegnelser og praksis i forbindelse med gaver og repræsentation, betaling og bankkonti. Alle virksomhedens medarbejdere og repræsentanter skal være opmærksom på behovet for intern kontrol i forbindelse med disse love og bestemmelser og aktivt søge at sikre, at disse kontroller er på plads og i brug. 2

3 DEN AMERIKANSKE FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (FCPA) FCPA består af to dele. Første del omhandler bekæmpelse af bestikkelse til udenlandske offentligt ansatte eller embedsmænd. Anden del omhandler kravene til registrering og interne kontroller. Nedenfor er angivet et kort resumé af begge dele: FCPAs bestemmelser om bekæmpelse af bestikkelse forbyder: At give, tilbyde, love eller give tilladelse til at betale noget af værdi til en "udenlandsk offentligt ansat med henblik på at opnå eller fastholde forretningsaktiviteter eller opnå en uretmæssig forretningsfordel i forbindelse med en forretningstransaktion FCPAs afsnit om bekæmpelse af bestikkelse gør det til en kriminel handling at betale eller tilbyde at betale noget af værdi, direkte eller indirekte, til en udenlandsk offentligt ansat, en politisk kandidat eller en eller flere personer, der handler på vegne af en offentlig international organisation for at opnå eller fastholde forretningsaktiviteter eller få en uretmæssig forretningsfordel. Overtrædelse af FCPA behøver ikke nødvendigvis at indebære, at noget af værdi bliver overført fra en part til en anden. Et tilbud, en plan eller et løfte om at betale eller give noget af værdi (endda engang i fremtiden) kan også være en overtrædelse. FCPAs interne regnskabskontrol og bestemmelser for registreringer kræver, at B&Ws bestyrelsesmedlemmer, ledere, medarbejdere, repræsentanter, aktionærer og datterselskaber overholder FCPAs bestemmelser, der kræver: Vedligeholdelse af regnskaber og optegnelser, der nøjagtigt afspejler alle transaktioner og Vedligeholdelse af et internt regnskabsføringssystem. Kravet om korrekt at registrere alle transaktioner retfærdigt og præcist gælder alle originaldokumenter herunder fakturaer, kvitteringer og udgiftsrapporter og ikke kun generelle regnskabs. Formålet med disse bestemmelser er at forhindre, at virksomheder kan skjule bestikkelse og afholde sig fra ulovlig regnskabspraksis. For eksempel kan en virksomhed ikke registrere en bestikkelse som en provision til en salgsagent, et konsulenthonorar eller et "succeshonorar", hvis der er faktuel viden eller grund til at tro, at betalingen eller en del af betalingen vil blive brugt til en uretmæssig betaling til en offentligt ansat. Manglende opretholdelse af et system med interne kontrolforanstaltninger eller forfalskning af regnskaber og optegnelser er i henhold til FCPA en strafbar handling og er i modstrid med kravene i COSO 2013, der kræver, at virksomheden skal sørge for, at sådanne kontrolforanstaltninger er på plads og i brug. DEN BRITISKE BRIBERY ACT Den britiske Bribery Act forbyder bestikkelse af offentligt ansatte i lighed med FCPAs bestemmelser om bekæmpelse af bestikkelse. Men i modsætning til FCPA forbyder den britiske Bribery Act også kommerciel bestikkelse i den private sektor. Ud over forbudene i FCPA angiver den britiske Bribery Act også: 3

4 Forbud mod alle former for bestikkelse Forbud mod facilitating payments Britiske borgere er personligt ansvarlige (kriminelle og civile) GAVER OG REPRÆSENTATION Gaver, repræsentation og forplejning betragtes ofte som en form for høflighed og er almindelig inden for forretningsverdenen i mange lande, men det kan have konsekvenser i forbindelse med bekæmpelse af korruption og bestikkelse. Lovgivning om bekæmpelse af korruption forbyder, at man giver noget af værdi, herunder gaver, præsentation og forplejning til en tredjepart for at opnå en uretmæssig fordel eller på anden måde uretmæssigt påvirke offentligt ansattes handlinger. Enhver gave, repræsentation eller forplejning til en offentligt ansat skal vurderes og godkendes omhyggeligt og proaktivt på forhånd for at undgå at bryde loven. Ligeledes kan udgifter til rejse og indkvartering til tredjepart føre til overtrædelse og er kun tilladt, hvis det er direkte relateret til salgsfremmende foranstaltninger, demonstration af eller forklaring om et B&W anlæg, produkt, service eller andre dele af en kontrakt. Alle anmodninger om rejse og indkvartering til en offentligt ansat skal være før godkendt skriftligt af the Chief Compliance Officer. B&W tolererer ikke korruption i nogen form eller en overtrædelse af FCPA eller andre love vedrørende bekæmpelse af korruption og bestikkelse fra ledere, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere eller repræsentanter. Vores virksomhedspolitikker, etiske kodeks (the "Code) og program for etik og compliance omtaler en lang række materielle forpligtelser, der påhviler B&W og alle dens afdelinger, der skal sikre, dels at vores omdømme for at handle ærligt og fair forbliver intakt, dels at vi altid gør det rigtige. Dette krav gælder også for enheder, der er ejet eller kontrolleret (som følge af aktiebeholdning, ledelse eller på anden vis) af B&W, herunder partnerskaber, joint ventures og konsortier. B&Ws FORRETNINGSPRAKSIS B&W har due diligence procedurer, som skal følges af alle medarbejdere før ansættelse af nogen "tredjeparts mellemmand" agenter, konsulenter, sælgere, forhandlere eller andre tredjeparts repræsentanter. B&W er ansvarlig for deres repræsentanters handlinger, herunder joint venture partnere, når virksomheden kender til eller med rimelighed bør kende til deres ulovlige handlinger. I henhold til FCPA kan virksomhedsledere og medarbejdere være ansvarlig for betalinger til en udenlandsk offentligt ansat af en tredjepart, f.eks. en sælger, agent, forhandler, konsulent eller joint venture partner. Der kan pålægges erstatningsansvar ikke blot, hvis virksomheden kendte til den ulovlige transaktion, men også hvis den "vendte det blinde øje" til tegn på, at der havde været overtrædelser. Med andre ord hvis B&Ws medarbejdere forsætligt vendte det blinde øje til eller bevidst ignorerede eller lod til at være uvidende om handlinger eller omstændigheder, kan det vurderes, at virksomheden rent faktisk havde kendskab til disse transaktioner. Det faktum, at en repræsentant ikke selv er underlagt FCPA, er irrelevant i denne forbindelse. B&Ws medarbejdere har pligt til at spørge, hvis omstændighederne tyder på, at en repræsentant kan have handlet eller vil handle ulovligt. 4

5 For at beskytte B&W og alle dens medarbejdere skal følgende regler følges uden undtagelse, når der reageres på en forespørgsel om en uretmæssig betaling: Nægt at foretage betalingen, og forklar, at B&W ikke foretager sådanne betalinger det er imod bestemmelserne i FCPA, vores etiske kodeks, B&Ws politik nr om overholdelse af lovgivning om bekæmpelse af bestikkelse og sandsynligvis den lokale lovgivning. Gør det klart, at afvisningen ikke kan ændres, hverken kropssprog eller implicit forståelse kan ændre på, at al lovgivning i forbindelse med bekæmpelse af korruption og bestikkelse og anden lovgivning vil blive overholdt. Indberet straks enhver anmodning om uretmæssig betaling til et medlem af Ethics and Compliance eller juridisk afdeling eller via virksomhedens integritetslinje eller en fortrolig e mail til Hvis der er en joint venture partner eller repræsentant involveret, skal du forklare dem, at de ikke har tilladelse til at foretage en betaling for B&W, og at B&W vil opsige forholdet, hvis betalingen sker. På grund af B&Ws udenlandske aktiviteters karakter og omfang har overholdelsen af bestemmelserne en helt særlig betydning for B&W. Compliance er ikke et valg. Det er et krav. I tilfælde hvor B&Ws interesser er mere end passiv, men uden tilstrækkeligt ejerskab eller kontrol til at kunne pålægge disse forpligtelser på en bestemt virksomhed eller venture, vil B&W samarbejde med den kontrollerende enhed for at indføre krav, der svarer til de krav, der er angivet i denne manual. Ligeledes i tilfælde af at B&W ejer 50 % eller mindre af stemmerettighederne i en virksomhed og ellers ikke udøver kontrol over virksomheden, kræver FCPA, at B&W gør en indsats i god tro for at sikre, at virksomhedens overholdelse af FCPAs bestemmelser om regnskaber, optegnelser og interne regnskabskontroller bliver overholdt. Vores politik er, at vi i ånd og ordlyd skal overholde bestemmelserne i FCPA og alle gældende juridiske krav, der gælder i USA, herunder statslige eller politiske underafdelinger, og i alle andre lande, hvor vi foretager forretninger, undtagen hvis amerikansk lovgivning forbyder eller straffer overholdelse af sådan udenlandsk lovgivning (som i tilfældet med visse udenlandske love vedrørende den Arabiske Ligas boykot af Israel). Det er vigtigt at forstå, at i henhold til betingelserne i de vedtægter og regler, der styrer B&W, har bestyrelsen eller et udpeget udvalg fra bestyrelsen, en bekræftende, specifik og fast forpligtelse til at sikre, at B&W fortsætter med fuldt ud at overholde disse standarder. I overensstemmelse hermed har bestyrelsens revisions og finansudvalg angivet, at de forpligter sig til at sikre overholdelse af FCPA, kodekset og Ethics and Compliance. Denne manual, sammen med kodekset, Ethics and Compliance programmet politik nr overholdelse af lovgivning om bekæmpelse af bestikkelser har til hensigt at sikre, at B&W opfylder disse forpligtelser. Overtrædelse af visse juridiske bestemmelser, der styrer B&W, herunder FCPA, medfører betydelige civilretlige og strafferetlige bøder og sanktioner, herunder, for individuelle lovovertrædere, fængsling og forbud mod at arbejde som leder eller bestyrelsesmedlem i et aktieselskab, og for virksomheder, tab af eksportprivilegier og udelukkelse fra deltagelse i regeringskontrakter. 5

6 Formålet med denne manual er at styrke vores bestyrelse og øverste ledelses engagement i overholdelse af bekæmpelse af korruption og forklare B&Ws medarbejdere, joint venture partnere og repræsentanter deres forpligtelser i henhold til FCPA og andre relaterede love og give svar på nogle af de spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med disse spørgsmål. Det er ikke hensigten at minimere betydningen af andre bestemmelser i kodekset eller Ethics & Compliance programmet. Det er heller ikke dette dokuments hensigt, at medarbejderne skal kunne foretage juridiske beslutninger i forhold FCPA. Hensigten er snarere at give B&W medarbejdere, joint venture partnere og repræsentanter et overblik over loven og gøre dem bevidste om lovens kompleksitet, så at alle ved, hvornår man skal søge rådgivning i afdelingen Ethics and Compliance eller i den juridiske afdeling. Hvis der efter læsning af denne manual er spørgsmål eller betænkeligheder om aktiviteter, der er under overvejelse, eller aktiviteter, der har fundet sted, skal dette tages op med den lokale juridiske afdeling eller den relevante repræsentant fra Ethics and Compliance. Se en liste over kontakter i Ethics and Compliance på virksomhedens intranet på webstedet Ethics and Compliance. Du er også velkommen til at kontakte the Chief Compliance Officer på Hvis man ønsker at forblive anonym, har B&W en flersproget, global, tredjeparts integritetslinje, der er åben 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Enhver, der indberetter et anliggende i god tro, er beskyttet mod repressalier i henhold til det etiske kodeks og B&Ws politik om ingen repressalier ifølge lovgivningen i en række lande. Medarbejdere og andre opfordres til at indberette potentielle, formodede eller faktiske overtrædelser ved at ringe til det relevante gratisnummer, angivet nedenfor, eller at foretage en indberetning via internettet eller e mail: USA og Canada Kina Kina Mexico Storbritannien Danmark For at se den direkte adgangskode for lande, der ikke er angivet ovenfor, skal du gå ind på: Indgiv en webrapport på: Kun EU lande Via e mail på: 6

7 SPØRGSMÅL OG SVAR Følgende er svar på nogle af de mest almindeligt stillede spørgsmål om visse complianceforpligtelser og FCPA: A. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT FCPA Hvad forbyder bestemmelserne i FCPA i forbindelse med bestikkelse? FCPA gør det ulovligt for alle amerikanske virksomheder og alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, medarbejdere, agenter og aktionærer at handle på vegne af en virksomhed, som på korrupt vis tilbyder, betaler, lover at betale eller tillader betaling, direkte eller indirekte, gennem en anden person eller virksomhed, noget af værdi til en udenlandsk offentligt ansat, et politisk parti eller en ansat i eller kandidat til et sådant parti, for at opnå eller fastholde forretninger. 7

8 Hvem er udenlandsk offentligt ansat (embedsmand) i henhold til den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)? En offentligt ansat er en person, som er en af følgende, uanset personens position eller stilling: En leder eller medarbejder i den offentlige sektor, et organ, forretningsudvalg, myndighed eller andre instanser fra en udenlandsk myndighed, som er statsligt ejet eller kontrolleret. En leder eller medarbejder i en organisation, sponsoreret af staten såsom FN eller Verdensbanken. En person, der handler i embeds medfør på vegne af en regering eller afdeling eller et organ eller en instans i en udenlandsk offentlig myndighed, også selvom den person ikke selv er embedsmand eller offentligt ansat. En medarbejder eller repræsentant for en virksomhed, der ejes eller kontrolleres af en offentlig myndighed (for eksempel en medarbejder i et statsejet program), eller hvor en statsejet virksomhed har investeringer. Et medlem eller medarbejder i en lovgivende eller dømmende myndighed, toldembedsmand, skattemedarbejder eller bevillingschef i Verdensbanken. Eller En kandidat til et politisk embede, også hvis personen endnu ikke er indsat som leder eller medarbejder eller er i et politisk parti eller er partirepræsentant. En medarbejder eller embedsmand i en offentlig myndighed eller en person, der har en stilling eller position i en offentlig myndighed eller en person, som udfører arbejde for en offentlig myndighed i henhold til personens aftale. Hvad vil det sige at være repræsentant? En "tredjepart", der har bemyndigelse til at drive forretning på vegne af virksomheden, eller som på anden måde repræsenterer virksomheden, anses for at være repræsentant i forbindelse med overholdelse af lovgivning om bekæmpelse af korruption. Som eksempler kan nævnes salgsagenter, sælgere, forhandlere, konsulenter, joint venture partnere, toldklarerere, immigrationsansatte og andre tredjeparts formidlere. B&Ws politik kræver, at alle repræsentanter skal være nøje screenet før ansættelse i B&W, og repræsentanter forventes at overholde denne politik, på samme måde og i samme grad som bestyrelsesmedlemmer, ledere og andre medarbejdere i virksomheden. Dækker FCPA kun bestikkelse? Nej, FCPA omfatter også krav vedrørende vedligeholdelse af regnskaber og optegnelser i virksomheden og dens datterselskaber, hvad enten udenlandske transaktioner er involveret eller ej. FCPAs bestemmelser om regnskaber og optegnelser kræver, at virksomheden opretter og vedligeholder regnskaber og optegnelser, således at de rimelig detaljeret afspejler transaktioner og dispositioner af aktiver. Det kræves endvidere, at der eksisterer og vedligeholdes et rimeligt sikkert og nøjagtigt internt kontrolsystem. FCPAs bestemmelser om bestikkelse forbyder tilbud om eller betaling af penge eller andet af værdi til en udenlandsk offentligt ansat, et medlem af et udenlandsk politisk parti (eller deres repræsentanter) eller andre kandidater for udenlandske politiske partier med det "korrupte" formål at opnå, fastholde eller lede en aktivitet i en bestemt retning. 8

9 Dækker FCPA embedsmænd eller offentligt ansatte i USA? Nej. Men der findes andre meget strenge og omfattende love, der drejer sig om interaktioner med amerikanske føderale ansatte og offentligt ansatte, og det er virksomhedens politik, at forholdet til amerikanske embedsmænd eller offentlige ansatte i USA (og forholdet til udenlandske embedsmænd eller offentligt ansatte) skal udføres på en sådan måde, at fuld offentliggørelse af informationer ikke vil genere eller skade virksomhedens integritet eller omdømme. Denne politik gælder, uanset om virksomhedens midler eller personlige midler eller aktiver er involveret og gælder også for indirekte bidrag eller betalinger via tredjemand. Derudover skal alle medarbejdere være klar over, at amerikanske love og bestemmelser specifikt og strengt kontrollerer amerikanske embedsmænds og offentligt ansattes gavegivning og repræsentation, så det er strengt nødvendigt at overholde alle sådanne restriktioner. Er der interne indberetningskrav vedrørende gaver og repræsentation, som virksomheden giver til amerikanske og udenlandske embedsmænd og offentligt ansatte? Ja. Det er sjældent, hvis det overhovedet er tilladt, at give gaver til embedsmænd og andre offentligt ansatte. I tilfælde af udenlandske embedsmænd eller offentligt ansatte kan sådanne gaver være tilladte afhængigt af omstændighederne. Sådanne gaver kræver forudgående skriftlig godkendelse fra Juridisk afdeling eller the Chief Compliance Officer. Kan FCPA være gældende i en situation, hvor B&W kun har en minoritetsinteresse i en udenlandsk virksomhed? Ja. Naturligvis er graden af ejerskab og kontrol (herunder graden af deltagelse) relevant for "kendskab" og "bemyndigelse." Relevante spørgsmål vil være, om den amerikanske virksomhed er involveret i den daglige drift eller kun læser årsrapporter. Som tidligere nævnt kan individuelle amerikanske borgere, som arbejder for sådanne udenlandske virksomheder have et personligt ansvar. Kan virksomheden drages til ansvar i henhold til FCPA, hvis en af virksomhedens udenlandske agenter eller sælgere betaler bestikkelse til en offentligt ansat? Virksomheden kan drages til ansvar, hvis den vidste, at agenten ville betale bestikkelse, ikke stoppede det og dermed implicit gav tilladelse til bestikkelse. Tilstrækkeligt kendskab til at drage virksomheden til ansvar defineres som troen på, at en uretmæssig betaling "ret sikkert" vil forekomme, eller at der er "stor sandsynlighed" for, at det vil forekomme. Man kan ikke undgå ansvar ved at kigge den anden vej. Hvis der er "røde flag", så har man pligt til at stille spørgsmål. I forbindelse med en statsinstitution vil typiske røde flag omfatte følgende: Agentens forhold til den statslige enhed eller den kontraherende part: Er agenten selv forretningsmand med dobbeltstatus som offentligt ansat? Er agenten nært beslægtet med en offentligt ansat? Ejes agentens virksomhed delvist af en offentligt ansat eller hans eller hendes familie? 9

10 Størrelsen på betalingen til agenten: Er betalingen uforholdsmæssigt stor i lyset af betalinger foretaget af virksomheden andetsteds for lignende ydelser? Er betalingen uforholdsmæssigt stor i lyset af lokale skikke eller lokal lovgivning for lovlige tjenesteydelser? Arten af betalingen til agenten: Er agenten kommet med bemærkninger om, at et bestemt beløb er nødvendigt, for at han kan "få aftalen i hus", træffe de nødvendige foranstaltninger" osv.? Er der tydelige tegn på, at man kun kan drive forretning i det pågældende land ved at bestikke offentligt ansatte? De tjenesteydelser, som agenten skal stå for: Er det lovligt for agenten at handle sådan i det pågældende land og i forhold til kontrakten? Er agentens tjenesteydelser virkelig nødvendige, eller blev de kun foreslået for at dække over en forbudt betaling? Agentens betalingsmåde og metode: Har agenten anmodet om hele eller en del af betalingen i kontanter eller som ihændehaverpapir? Skal betalingen delvist udbetales til en anden person eller virksomhed? Skal betalingen udbetales i et andet land end der, hvor tjenesteydelserne foregik? Har agenten anmodet om nogen form for falsk dokumentation, f.eks. falsk fakturering eller undladt at indberette betalingen til værtslandets skattemyndigheder? Udløses FCPA kun ved relationer med statsinstitutioner? Nej. FCPAs bestemmelser om bestikkelse forbyder tilbud eller betaling af noget af værdi. FCPA kan udløses i alle investeringssituationer, for eksempel hvis en udenlandsk offentligt ansat får aktier i et foretagende. Virksomhedens politik er, at ingen af virksomhedens midler må betales, lånes, gives eller på anden vis overføres, direkte eller indirekte, til nogen udenlandsk offentligt ansatte (eller til nogen ameriansk offentligt ansat eller lokalt ansat) eller til en enhed, hvor man ved, at en sådan person har materielle interesser, med mindre der er givet udtrykkelig skriftlig godkendelse af Juridisk afdeling. Må man ansætte udenlandske embedsmænd eller offentligt ansatte som konsulenter? Med udtrykkelig skriftlig godkendelse af Juridisk afdeling og the Chief Compliance Officer må en udenlandsk embedsmand eller offentligt ansat gerne udføre juridiske, rådgivende eller andre tjenesteydelser. Samme krav om skriftlig godkendelse fra Juridisk afdeling gælder for ansættelse af amerikanske embedsmænd og offentligt ansatte. I alle tilfælde er det påkrævet, at der skal foreligge en skriftlig kontrakt, som angiver arten og omfanget af de ydede tjenester, løngrundlag og godtgørelse af udgifter, og at virksomhedens betaling for sådanne tjenester eller tilbagebetaling af udgifter kun foretages mod en erklæring, der angiver, rimeligt detaljeret, arten af de ydede tjenester og de påløbne udgifter. Alle sådanne foreslåede kontrakter skal indberettes omgående skriftligt, herunder relevante informationer til Juridisk afdeling. 10

11 Kan anvendelse af FCPA udløses, når udenlandske myndigheder privatiserer virksomheder? Ja. Det faktum, at en statsejet virksomhed bliver privatiseret, betyder ikke, at de involverede udenlandske personer ikke mere er offentligt ansatte. Disse situationer er meget faktumspecifikke, og man bør rådføre sig med Juridisk afdeling. Betaling af bestyrelseshonorarer til udenlandske repræsentanter, af rejseudgifter eller dagpenge og lignende kræver godkendelse af Juridisk afdeling på grund af FCPA. Gælder FCPA bestemmelser om bekæmpelse af bestikkelse kun ved nye kontrakter? Er der en de minimis undtagelse i henhold til FCPA? FCPAs bestemmelser drejer sig ikke kun om nye kontrakter, og der eksisterer ikke nogen de minimis undtagelse. FCPA kunne gælde for en uretmæssig betaling for at opnå en skattedom, der ville kunne gøre betingelserne for at drive forretning mere gunstige. Det gælder også fastholdelse af nuværende aktiviteter. Endvidere har de amerikanske myndigheder tiltalt en person og en virksomhed for overtrædelse af FCPA, baseret på en betaling på US $ til en udenlandsk offentligt ansat i en amerikansk virksomhed, der forsøgte at inddrive en gæld. Hvad er virksomhedens politik vedrørende fremskyndede betalinger eller facilitating payments? Det er strengt forbudt for virksomheden, dens medarbejdere og repræsentanter på virksomhedens vegne at betale facilitating payments eller at fremskynde betalinger. Facilitating payments må ikke forekomme fra virksomhedens medarbejdere eller tredjeparter, der handler på virksomhedens vegne, virksomhedens datterselskaber og tilknyttede virksomheder. Hvis du foretager en betaling eller kender til eller mener, at en tredjepart har foretaget en betaling, der kan anses for at være en betaling, der skal lette eller fremskynde en rutinemæssig, ikke vilkårlig myndighedshandling, skal du straks underrette the Chief Compliance Officer og sørge for, at betalingen bliver korrekt registreret og dokumenteret i virksomhedens regnskaber og optegnelser. Forsøg aldrig at skjule en sådan betaling som noget andet. Straffen for at tilsløre en sådan betaling er langt større end straffen for at foretage en. Tager FCPA forbehold for enhver situation, hvor noget af værdi gives til en udenlandsk offentligt ansat, et politisk parti, en partipræsentant eller kandidat? FCPA angiver, at det ikke er strafbart, hvis en betaling, gave, tilbud eller løfte om noget af værdi er rimelig og en bona fide udgift, såsom udgifter til rejser og indkvartering, der er pådraget af eller på vegne af den offentligt ansatte og havde direkte relation til: salgsfremmende foranstaltninger, demonstration af eller forklaring om produkter og ydelser, eller udførelsen af en kontrakt med en udenlandsk myndighed eller en af deres institutioner. 11

12 I henhold til ovenstående kan rimelige (ikke overdådige eller overdrevne) udgifter til rejser, indkvartering, forplejning og repræsentation af udenlandske offentligt ansatte blive betalt af virksomheden, såfremt formålet holder sig inden for de salgsfremmende foranstaltninger eller kontraktundtagelse, nævnt ovenfor. Det tilrådes, at virksomheden betaler disse udgifter direkte (f.eks. betaler flyselskabet eller hotellet direkte), hvis det er muligt, snarere end at godtgøre hver enkelt person, og det tilrådes at informere de udenlandske myndigheder om, at virksomheden vil foretage en betaling af sådanne udgifter. I alle tilfælde skal der forelægge tilstrækkelig dokumentation til virksomheden i forbindelse med sådanne anmodninger om betaling. Sådan dokumentation skal angive, (i) om udgifterne vedrører salgsfremmende foranstaltninger, demonstration af eller forklaring om produkter og ydelser, eller om det vedrører udførelsen af en kontrakt med en udenlandsk myndighed eller statsinstitution, (ii) identificere de personer, der modtager fordelen eller betalingen, (iii) de aktuelle beløb, (iv) betalingsmåden og (v) bekræftelse på, at udgifterne ikke overtræder gældende lokal lovgivning, der vedrører offentligt ansatte eller de politikker, der gælder i den offentligt ansattes institution. Medarbejderne er forpligtet til at sikre godkendelse af Juridisk afdeling og the Chief Compliance Officer, før de går videre til at påtage sig ansvaret for betalinger, der kan falde inden for denne kategori af tilladte udgifter. I situationer, der ikke er omfattet af FCPAs frikendelse for udgifter til salgsfremmende foranstaltninger, som det er beskrevet ovenfor, hvad er så virksomhedens politik vedrørende repræsentation og gaver til udenlandske offentligt ansatte? Hvis der foreligger en korrupt intention om at få eller beholde forretninger, en gave, eller betaling af repræsentationsudgifter, uanset værdien, kan det i henhold til FCPA betyde, at det ikke er tilladt. Kontantgaver til udenlandske offentligt ansatte er strengt forbudt. Ikke kontant gaver kan kun gives til udenlandske offentligt ansatte med godkendelse af Juridisk afdeling og the Chief Compliance Officer, som vil overveje faktorer, såsom 1) om gaven kunne fortolkes som en anmodning om en officiel handling eller generelt hænger sammen med at skabe et gunstigt erhvervsklima, 2) om gaven har en nominel værdi og bliver givet som en gestus, et udtryk for vores respekt eller taknemmelighed, 3) om det ville være i overensstemmelse med love og skikke i det andet land, og 4) om der er et mønster, der viser, at der ofte gives gaver til samme person. I alle tilfælde skal udgiften korrekt og præcist registreres i virksomhedens optegnelser og regnskaber. I forbindelse med sociale goder og repræsentation for udenlandske offentligt ansatte, er det inden for rimelighedens grænser, der gælder. Hvis der ofte gives gaver til en offentligt ansat, der foretager fordelagtige handlinger for virksomheden, vil det være meget problematisk, selvom gaverne ikke var direkte forbundet med en bestemt officiel handling. I ALLE tilfælde (rejsegodtgørelser, gaver, repræsentation osv.) skal det bekræftes, at de pågældende udgifter er tilladte, både i henhold til lokal lovgivning og bestemmelser og retningslinjerne i de offentlige ansattes enhed, og de skal være i overensstemmelse med generelt accepterede lokale skikke. Udgifterne skal registreres korrekt i virksomhedens optegnelser og regnskaber. 12

13 Er der en virksomhedspolitik vedrørende procedurerne for ansættelse af konsulenter, agenter og repræsentanter? Ja. Virksomhedens manual med politikker indeholder politikker, som skal følges, inden ansættelse af konsulenter, agenter eller repræsentanter eller andre internationale tredjeparts formidlere. B&Ws politik for uafhængige leverandører og tredjeparts formidlere indeholder de betingelser, der skal medtages i disse aftaler, som er udformet for at sikre overholdelse af FCPA samt andre love og bestemmelser. Er personer med hovedansvar for udbetaling af virksomhedens midler underlagt specifik kontrol? Ja, alle virksomhedsledere og medarbejder med hovedansvar for udbetaling af virksomhedsmidler skal hvert år indsende et certificeringsbrev. Alle, der anses for at være "udpeget medarbejder," skal hvert år sende et brev til the Chief Compliance Officer, der angiver, at der det foregående år efter personens bedste overbevisning ikke har været nogen overtrædelser af de etiske regler, herunder de bestemmelser, der er anført i denne manual om overholdelse af bekæmpelse af bestikkelse og korruption, ud over tidligere indberettede, der vil være angivet i brev herom, hvis der har været noget at indberette. B. GENERELLE SPØRGSMÅL OM COMPLIANCE Hvad er virksomhedens politik om vedligeholdelse af virksomhedens regnskaber og optegnelser? Virksomhedens regnskaber og optegnelser skal nøje afspejle hver enkelt optegnede transaktion. Der må ikke forekomme nogen falske eller vildledende angivelser i virksomhedens regnskaber. Der må ikke godkendes nogen betaling på vegne af virksomheden uden tilstrækkelig dokumentation eller hvor hensigten og aftalen er, at hele eller dele af betalingen skal anvendes til et andet formål end det, der er beskrevet i de beskrevne dokumenter. Der må under ingen omstændigheder foreligge skjulte eller uregistrerede virksomhedsmidler eller aktiver. Brug af virksomhedsaktiver til ulovlige eller upassende formål er strengt forbudt. Nogen gange ønsker en kunde eller leverandørs repræsentant, at hendes eller hans navn ikke anføres på en udgiftskonto. Er det tilladt at betale for en sådan persons repræsentation ved at tage kontanter fra ikke optegnede midler eller ved at skrive en check, som indløses, og anvendes til at betale for udgifterne og derefter opkræve udgiften som transport eller lignende for at undgå, at personens navn registreres på udgiftsdokumentationen? Nej. Det er strengt forbudt at have midler, der ikke er registreret i regnskabet. Virksomhedspolitikken angiver, at checks, der repræsenterer udbetaling af virksomhedens midler, ikke kan udbetales i kontanter. Dokumentation, der er indsendt som udgiftsrapport skal fuldt ud og præcist afspejle det reelle formål med udgifterne. Det ville være en overtrædelse af virksomhedens politik, hvis posten "Transport" blev brugt for at skjule navnet på en person. Virksomhedens regnskaber og optegnelser skal nøje afspejle hver enkelt optegnede transaktion. 13

14 Der må ikke af nogen som helst årsager forekomme falske eller vildledende optegnelser i virksomhedens regnskaber. Hvad er virksomhedens politik om bankkonti? Alle bankkonti, der er oprettet og vedligeholdt af virksomheden, skal stå i navnet på den enhed, som de blev oprettet i. Der skal først foreligge skriftlig godkendelse af B&W's Chief Financial Officer og Juridisk afdeling til at opretholde en konto under et andet navn end den enhed, der har oprettet kontoen. Under ingen omstændigheder må forretningsaktiviteter behandles via en medarbejders personlige bankkonto. Der må ikke forekomme eller afspejles navne på individuelle medarbejdere og individuelle navne i virksomhedens banktitel. Alle modtagne kontantbetalinger skal straks registreres i selskabets regnskaber og indbetales på en bankkonto, der står i virksomhedens navn, eller en anden institution, der er godkendt af B&Ws Chief Financial Officer eller en person med lignende ansvarsområde i den enhed, der modtager sådanne betalinger. Virksomheden vil ikke have nogen midler i form af omsættelig valuta, undtagen i det omfang det med rimelighed kan være påkrævet af årsager, der skyldes normale forretningsaktiviteter. Administration af alle virksomhedens bankkonti og kontanter og udbetalinger er også underlagt de politikker, procedurer og praksis, der er angivet i virksomhedspolitikkerne. Alle hævninger eller udbetalinger af virksomhedens midler skal foretages med check, bankanvisning eller overførsel. Overførsel til en nummereret bankkonto (dvs. en type bankkonto, hvor navnet på kontoindehaveren ikke er oplyst), er forbudt, medmindre det er godkendt af B&Ws Chief Financial Officer og Juridisk afdeling. Betalinger til udenlandske repræsentanter, konsulenter eller agenter ved overførsel til en nummereret bankkonto er i alle tilfælde strengt forbudt. Checks, bankanvisning osv., der repræsenterer udbetalinger af virksomhedens midler, vil ikke kunne betales "kontant". Betalingsmodtager på alle checks skal være sælgeren eller leverandøren (eller en lovlig repræsentant herfra), som varerne eller ydelserne blev købt fra. Alle hævninger eller udbetalinger skal underbygges af tilstrækkelig dokumentation, som tidligere defineret, og med de nødvendige godkendelser. I forbindelse med overførsler til nummererede bankkonti, som er blevet godkendt, skal den regnskabsmæssige dokumentation klart identificere formål og modtageren af betalingerne. Alle bankkonti skal være registreret i regnskaberne. Alle bankkonti skal afstemmes hver måned under ledelse af B&Ws Chief Financial Officer eller hans eller hendes repræsentant. Har virksomheden procedurer, der sikrer korrekt fakturering til kunder? Ja. Alle salg af varer eller tjenesteydelser skal faktureres med en faktura rettidigt (i overensstemmelse med betingelserne i kontrakten) til kunden i form af en papirkopi eller ved fakturering via elektronisk overførsel. Fakturaer, der sendes til kunder, skal beskrive, rimeligt detaljeret, de involverede varer eller tjenesteydelser og den korrekte mængde, som de skylder 14

15 til virksomheden. Alle fakturerede beløb, der skal refunderes, skal være identificeret på fakturaen. Har virksomheden procedurer, der beskytter den mod falsk fakturering til virksomheden? Ja. Alle virksomhedens betalinger for varer og tjenesteydelser skal underbygges af dokumentation, som afspejler formålet med sådanne betalinger. Alle betalinger af honorarer til konsulenter, advokater, agenter, repræsentanter og andre tredjeparts formidlere skal foretages med check, bankanvisning eller overførsel, trukket på den part, der behørigt er berettiget dertil. Hvad er virksomhedens politik, hvad angår at virksomhedens medarbejdere modtager gaver, betalinger og repræsentation? Bortset fra almindelige høflighedsregler, beskrevet nedenfor, må ingen fra virksomheden anmode om eller modtage personlige gaver, betalinger, honorarer, ydelser, privilegier af værdi, ferier eller rejser, der ikke har et forretningsmæssigt formål, lån (andre end almindelige banklån) eller andre tjenester fra andre personer eller virksomheder, der har eller ønsker at udøve forretninger med eller er en konkurrent af virksomheden. Det er aldrig tilladt at acceptere en kontantgave eller lignende i kontanter (f.eks. aktier eller andre former for omsættelige værdipapirer) på et hvilket som helst beløb. Ingen medarbejder må acceptere noget af værdi i bytte for henvisning af tredjeparter til en anden person eller virksomhed. Udpegede medarbejdere skal hvert år certificere, at de vil overholde B&Ws politikker om gaver, repræsentation, forretningsmiddage og rejser. Selskabet har en meget streng holdning med hensyn til gaver, ydelser eller betalinger af enhver art fra leverandører. Repræsentation på leverandørens regning skal begrænses til accept som følge af almindelig høflighed, hvilket som regel vil være forbundet med almindeligt accepteret forretningspraksis for en medarbejder og vedkommendes familiemedlemmer. Virksomheden ved, at det i nogle lande kan resultere i akavede forretningssituationer, hvis man nægter at modtage personlige gaver af en værdi, der overstiger et beløb, som er almindelig accepteret praksis i USA. Hvis medarbejderen beholder sådanne værdifulde gaver til personligt brug i stedet for at give dem videre til virksomheden, skal det vurderes i hvert enkelt tilfælde af Juridisk afdeling eller the Chief Compliance Officer. Forbyder virksomhedens politik fuldstændigt, at der gives gaver eller penge til repræsentanter for private kunder eller leverandører? Virksomhedens politik forbyder enhver betaling af noget af værdi, dvs. penge, kontanter, checks eller andet, til repræsentanter for kunder eller leverandører, der gives for at opnå en fordel. Det er tilladt at give sæsonbestemte gaver eller reklamegaver til, eller forretningsmiddage af rimelig karakter eller repræsentation af en leder, medarbejder eller repræsentant for en privat kunde eller leverandør, hvis 1) gaven, ydelsen, forplejningen eller repræsentationen er i overensstemmelse med sædvanlig forretningspraksis der, hvor den er givet, 2) gaven, tjenesten, 15

16 forplejningen eller repræsentationen ikke er af overdreven værdi og ikke kan fortolkes som bestikkelse, 3) gaven, tjenesten, forplejningen eller repræsentationen ikke overtræder gældende lovgivning eller etiske standarder, 4) gaven, tjenesten, forplejningen eller repræsentationen ikke vil genere virksomheden eller medarbejderen, hvis den bliver offentliggjort, 5) udgifterne er nøjagtigt dokumenteret, og 6) udgiften ikke krænker lokal lovgivning eller politikker i modtagerens virksomhed. Det er ikke muligt at definere, hvad der betragtes som acceptable gaver, tjenester, forplejning eller repræsentation i alle tilfælde, og medarbejderne må bruge deres sunde fornuft i alle tilfælde. Spørgsmål kan rettes til Juridisk afdeling eller the Chief Compliance Officer. En medarbejder, der bliver bedt om at sørge for eller på nogen måde deltage i betaling af virksomhedens midler eller noget af værdi til leder, medarbejder eller repræsentant for en kunde eller leverandør, skal straks bede om rådgivning fra Juridisk afdeling eller the Chief Compliance Officer. Sådanne betalinger kan kun finde sted, hvis de er underbygget af dokumentation med godkendelse af Juridisk afdeling eller the Chief Compliance Officer. Virksomhedens politik kræver, at alle medarbejdere indberetter repræsentationsudgifter eller sæsonbestemt gaver eller reklamegaver og værdien heraf, som er blevet givet til en leder, medarbejder eller repræsentant af en kunde eller leverandør, hvis beløbet overskrider grænsen for almindelig, acceptabel politik. Hvad er virksomhedens politik vedrørende politiske bidrag? Det er virksomhedens politik, at hverken virksomhedens midler eller virksomhedens navn må anvendes direkte eller indirekte til politiske formål for kandidater til politiske stillinger, politiske partier eller folkevalgte etablerede enheder på føderal, statslig eller lokal plan, med mindre det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Sådanne tilladte bidrag skal godkendes af Juridisk afdeling og indberettes til den øverste ledelse, der er ansvarlig for afdelinger i Washington og B&Ws Chief Financial Officer eller hans eller hendes repræsentant. Der må ikke gives nogen lån, forskud eller gaver af virksomhedens tjenester, faciliteter eller noget af værdi stillet til sådanne personer eller partier, med mindre det er tilladt i henhold til gældende lovgivning og kun med skriftlig godkendelse af Juridisk afdeling og anmeldelse til B&Ws chef for regeringsforbindelser. Dette forbud omfatter sådanne praksisser som køb af billetter til politiske middage eller fundraising events med virksomhedens midler og transport for kandidater eller partier. Hvad er virksomhedens politik om forespørgsler om politiske bidrag? Alle medarbejdere, der bliver bedt om at bidrage med virksomhedsmidler eller give repræsentation, gaver, erkendtligheder eller noget af værdi ved hjælp af virksomhedens midler, ydelser eller faciliteter i forbindelse med en politisk kampagne eller politisk aktivitet på sådan en måde eller med et sådant beløb, at medarbejderen med begrundet mistanke ville skulle anvende virksomhedens midler som reaktion på en anmodning, skal omgående underrette det skriftligt til Juridisk afdeling. Hvad er virksomhedens politik vedrørende medarbejdernes egen deltagelse i politiske aktiviteter? 16

17 Medarbejdere i virksomheden må gerne deltage i politiske aktiviteter i deres egen kapacitet, forudsat at, i forbindelse med sådanne individuelle politiske aktiviteter, de ikke gør brug af virksomhedens faciliteter, personale, midler, firmanavn eller referencer til deres stilling i virksomheden, med mindre det kræves i henhold til føderale, statslige eller lokale love med hensyn til offentliggørelse af enkeltpersoners politiske bidrag. Medarbejdere, der giver politiske bidrag, skal gøre det med deres egne penge, uden tanke på at opnå godtgørelse fra virksomheden eller få andre fordele fra virksomheden. Hvad med brug af virksomhedens midler i forbindelse med forslag, præsenteret for vælgerne eller i forbindelse med lovgivning? Virksomheden må gerne bruge sine midler, faciliteter og personale til at støtte, modsætte sig eller tage offentlig stilling med hensyn til forslag, forelagt offentlig godkendelse, andre tværpolitiske spørgsmål eller lovgivning, der berører virksomheden, dens medarbejdere eller aktionærer. Alle sådanne anvendelser skal have forudgående skriftlig godkendelse af Juridisk afdeling og underrettes til B&Ws chef for regeringsforbindelser. 17

18 Konklusion Er det tilladt for virksomheden at godtgøre en medarbejder for et politisk bidrag, som medarbejderen har betalt? Det er en overtrædelse af føderal lovgivning og af virksomhedens politik at bruge virksomhedens midler eller aktiver til føderale politiske bidrag, og det vil være en overtrædelse af både loven og politikken, hvis en medarbejder blev godtgjort af firmaet for et føderalt kampagnebidrag. Om virksomhedsmidler kan blive anvendt til statslige eller lokale valg, og om sådanne midler kan benyttes til tilbagebetaling af et bidrag fra en anden, afhænger af lokal lovgivning, og alle sådanne spørgsmål skal indbringes til Juridisk afdeling. Kan virksomhedens midler anvendes til udenlandske politiske bidrag? Svaret afhænger af udenlandsk lovgivning og den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act, og alle sådanne spørgsmål skal indbringes til Juridisk afdeling. Sådanne bidrag kræver forudgående skriftlig godkendelse af Juridisk afdeling. Denne manual har ikke til hensigt at dække alle situationer, der kan udløse spørgsmål vedrørende FCPA eller andre gældende love om bekæmpelse af korruption og bestikkelse. Den dækker kun nogle af de mest almindelige spørgsmål og omhandler kun nogle af vores korruptionsrelaterede interne kontroller. Vi understreger, at det påhviler hver enkelt medarbejder at overholde FCPA, at bruge deres gode dømmekraft og sunde fornuft i deres forretningsaktiviteter og i alle tilfælde, overholde grundlæggende principper om ærlighed, integritet og fair handlemåder. Hvis en medarbejder er i tvivl om, hvorvidt en bestemt adfærd vil kunne være en overtrædelse af FCPA eller andre gældende love om bekæmpelse af korruption og bestikkelse, skal man rådgive sig med Juridisk afdeling og the Chief Compliance Officer for at sikre, at den foreslåede adfærd ikke overtræder et lands lovgivning. REFERENCER: B&W adfærdskodeks B&W politik om etik & compliance B&W manual om etik & compliance Etisk kodeks for Chief Executive Officer og Senior Financial Officers 18

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 1 Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 2 Nej, det er slet ikke sikkert, at I gør. Men, det kunne måske være en god ide, særligt hvis I: Ønsker at leve

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

NEPCon Politik for anti-korruption

NEPCon Politik for anti-korruption NEPCon Politik for anti-korruption 1 Politikker for anti-korruption 13. september 2015 13. september 2015 1. Definitioner Svindel er en generel betegnelse for en uærlig, uetisk eller ulovlig handling eller

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Elopak Antikorruptionspolitik

Elopak Antikorruptionspolitik Elopak Antikorruptionspolitik Elopak Anti-korruptionspolitik Elopak har nultolerance over for bestikkelse og korruption. Samme gælder modtagelse af gæstfrihed, underholdning eller gaver, der kan skabe

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i

(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i [Pr. 22. juli 2004] (Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i The Foreign Corrupt Practices Act [Loven om korruptionspraksis i udlandet] Opdateret til og med

Læs mere

Personligt ansvar og ansvarlighed for at overholde denne kodeks. Undgåelse af interessekonflikter og forekomsten af sådanne konflikter

Personligt ansvar og ansvarlighed for at overholde denne kodeks. Undgåelse af interessekonflikter og forekomsten af sådanne konflikter BGC Partners, Inc. kodeks for forretningsførelse og etik Opdateret:November 2017 BGC Partners, Inc. og dets datterselskabers omdømme og integritet (kollektivt "selskabet") er værdifulde aktiver, der er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2004/0137(COD) 31.1.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Danske og internationale regler om antikorruption og betydningen for danske selskaber

Danske og internationale regler om antikorruption og betydningen for danske selskaber 4. februar 2011 Nyhedsbrev - CSR Danske og internationale regler om antikorruption og betydningen for danske selskaber Introduktion I 2010 vedtog England en ny lov om bekæmpelse af korruption, herunder

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet:

1.1 Vi kan indsamle og opbevare følgende oplysninger fra og om dig, hvis du interagerer med os gennem webstedet: FLAVORS - PRIVATLIVSPOLITIK Ikrafttrædelsesdato: 01/10/2014 Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes Flavors IVS, Flensborggade 6 Kld. 1669 København V. ("Flavors", "os", "vores", og "vi") indsamler,

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning 1.2. Definitioner 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus+ 1 1 3 4 3. ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus+

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere