DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 Resultat før skat for første kvartal 2007 blev USD 680,2 mio. inklusiv fortjeneste ved salg af Norden aktierne på USD 643,3 mio. Forventningerne for 2007 på USD mio. før skat fastholdes. Hovedpunkter Inklusiv fortjeneste ved salg af Norden aktierne blev resultatet i første kvartal 2007 USD 680,2 mio. før skat og USD 674,4 mio. efter skat. Eksklusiv fortjeneste ved salg af Norden aktierne blev resultatet før skat for første kvartal 2007 USD 36,9 mio. Resultatet er på niveau med forventningerne. Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 48,1 mio. Indtjening pr. aktie (EPS) var i første kvartal 2007 USD 19,5 mod USD 1,7 i samme periode sidste år. Afkast på investeret kapital (RoIC) var 13,9% p.a., og egenkapitalforrentningen (RoE) var 57,5% p.a. i kvartalet. Egenkapitalen udgjorde USD 1.389,4 mio. (DKK mio.) pr. 31. marts Der blev i april udbetalt DKK 419 mio. (USD 76 mio.) i udbytte. Raterne for produkttankskibe har i slutningen af første kvartal og ind i andet kvartal været på niveau med forventningerne. Periodemarkedet er fortsat stærkt, hvilket giver en fortsat positiv forventning for resten af året. Pr. 31. marts havde Selskabet afdækket 40% af de resterende indtjeningsdage i Raterne i Tørlastdivisionen er fortsat meget høje og på niveau med forventningerne. Pr. 31. marts havde Selskabet afdækket 88% af de resterende indtjeningsdage i TORM solgte i slutningen af første kvartal sin samlede aktiebeholdning i Norden. Aktierne blev solgt gennem en book building til en samlet pris på DKK mio. (USD 704 mio.). TORMs fortjeneste ved salg af investeringen i Norden har været DKK mio. (USD 643 mio.), mens den samlede fortjeneste af investeringen inkl. udbytter har været DKK millioner (USD 725 millioner). Den 17. april 2007 meddelte TORM, at Selskabet i andet kvartal 2007 vil igangsætte et aktietilbagekøbsprogram, der beløber sig til DKK 2 mia. Den 17. april 2007 meddelte TORM, at Selskabet i samarbejde med Teekay havde indgået en aftale med OMI (NYSE:OMM) ( om at erhverve den samlede aktiekapital i OMI. Aftalen er enstemmigt godkendt og anbefalet af OMIs bestyrelse, og tilbud om køb blev fremsendt til aktionærerne i OMI den 27. april 2007 med en planlagt tilbudsperiode på 4 uger. TORM får yderligere 26 produkttankskibe fordelt på 11 MR-, 13 Handysize- og 2 LR1-skibe, når Selskabet overtager OMI. Som følge af salget af Norden aktierne opjusterede TORM den 2. april sin resultatforventning for 2007 til USD mio. før skat. Forventningerne fastholdes, men transaktions- og restruktureringsomkostninger i forbindelse med overtagelsen af OMI er ikke indregnet i forventningerne. Telekonference Telekonference og webcast ( om rapporten for første kvartal 2007 afholdes i dag, 9. maj 2007, kl. 17:00 dansk tid. For at deltage, ring venligst 10 min. før på tlf (fra Europa) eller (fra USA). Konferencen vil efterfølgende kunne findes på TORMs website. Kontakt A/S Dampskibsselskabet TORM Telefon Tuborg Havnevej 18 Klaus Kjærulff, adm. direktør DK-2900 Hellerup Danmark MEDDELELSE NR MAJ 2007 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 18

2 Mio. USD 1. kv kv Resultatopgørelse Nettoomsætning 162,0 161,7 603,7 Indtjening (timecharterækvivalent, TCE) 126,1 129,5 455,4 Dækningsbidrag 69,1 86,0 271,4 EBITDA 60,4 82,0 301,0 Resultat af primær drift 45,6 66,9 242,1 Finansielle poster 634,6-7,6-1,0 Resultat før skat 680,2 59,3 241,1 Resultat 674,4 57,7 234,5 Balance (ultimo) Aktiver i alt 2.228, , ,0 Egenkapital 1.389,4 945, ,8 Forpligtelser i alt 839,2 914,2 808,2 Investeret kapital*) 1.332, , ,5 Nettorentebærende gæld 659,1 676,1 662,0 Pengestrømme Driftsaktiviteter 48,1 75,7 232,5 Investeringsaktiviteter -45,2-119,5-117,6 Heraf investering i materielle anlægsaktiver -45,3-119,7-262,4 Finansieringsaktiviteter 20,3 7,4-238,6 Pengestrømme i alt (netto) 23,2-36,4-123,7 Finansielle nøgletal Marginer (i forhold til nettoomsætning): Indtjening (TCE) 77,8% 80,1% 75,3% Dækningsbidrag 42,7% 53,2% 44,9% EBITDA 37,3% 50,7% 49,8% Resultat af primær drift 28,1% 41,4% 40,1% Egenkapitalforrentning (p.a.)**) 57,5% 24,9% 21,5% Afkast af investeret kapital (p.a.) 13,9% 21,8% 19,6% Egenkapitalens andel af aktiver i alt, ultimo 62,3% 50,8% 61,3% Valutakurs USD/DKK, ultimo 5,59 6,17 5,66 Valutakurs USD/DKK, gns. 5,69 6,21 5,95 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie, EPS USD 19,5 1,7 6,8 Cash flow pr. aktie, CFPS USD 1,4 2,2 6,7 Aktiepris, ultimo (pr. aktie a DKK 10) DKK 385,9 282,6 372,0 Antal aktier, ultimo Mio. 36,4 36,4 36,4 Antal aktier (ekskl. egne aktier), gns. Mio. 34,6 34,8 34,7 *) Tilgodehavendet fra salget af Norden aktierne anses ikke som værende en del af den investerede kapital. **) Ved beregning af egenkapitalforrentningen p.a. er fortjenesten fra salget af Norden aktierne ikke omregnet til årsbasis. 9. MAJ 2007 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 18

3 Resultat pr. division Mio. USD 1. kvartal 2007 Tank Tørlast Ikkefordelt I alt Nettoomsætning 133,2 28,8 0,0 162,0 Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -35,8-1,1 0,0-36,9 Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 1,0 0,0 0,0 1,0 Indtjening (TCE)* ) 98,4 27,7 0,0 126,1 Charterhyre -19,0-15,4 0,0-34,4 Driftsomkostninger -20,3-2,3 0,0-22,6 Dækningsbidrag 59,1 10,0 0,0 69,1 Resultat ved salg af skibe 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrationsomkostninger -9,6-1,6 0,0-11,2 Andre driftsindtægter 2,5 0,0 0,0 2,5 Afskrivninger og tab ved værdiforringelse -13,3-1,5 0,0-14,8 Resultat af primær drift 38,7 6,9 0,0 45,6 Finansielle poster ,6 634,6 Resultat før skat ,6 680,2 Skat ,8-5,8 Resultat ,8 674,4 * ) Indtjening (TCE) er bruttoindsejling minus havneudgifter, bunkers og kommissioner (TCE = Time Charter Equivalent). Tank og Tørlast Tankdivisionen Tankdivisionen opnåede i første kvartal 2007 et resultat af primær drift på USD 38,7 mio. Modsat normale sæsonsvingninger faldt fragtraterne i januar som følge af den varme vinter. Fragtraterne steg i februar til et for årstiden mere normalt niveau, hvorefter de har været på niveau med forventningerne. Der har været store forskelle mellem produkttankmarkederne i vest og i øst, idet MRmarkedet i vest har haft betydeligt bedre rater end markedet i øst. TORM har haft en overvægt af skibene i vest, hvilket har gavnet indtjeningen. Tankmarkedet var i første kvartal 2007 påvirket af følgende faktorer: Positivt: Lave og faldende lagre af raffinerede olieprodukter i Vesten. Stor efterspørgsel efter benzin i USA. En kold afslutning på vinteren i USA. Negativt: Geopolitisk uro. En varm vinter i Europa og USA. Øget udnyttelse af atomkraft i Japan, hvilket har reduceret forbruget af fyringsolie. 9. MAJ 2007 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 18

4 TORMs Tankdivision opnåede i første kvartal 2007 fragtrater, der var henholdsvis 34% lavere for LR2-segmentet, 15% lavere for LR1-segmentet og 8% lavere for MR-segmentet sammenlignet med første kvartal Antallet af indtjeningsdage for TORM i LR2-segmentet steg i forhold til første kvartal 2006 med 36%. Antallet af indtjeningsdage for TORM i LR1- og MR-segmenterne steg med henholdsvis 40% og 3%. I forhold til fjerde kvartal 2006 blev antallet af indtjeningsdage forøget med 3% for TORMs samlede tankflåde. Tankdivisionen 1. kv kv kv kv kv. 07 Ændring 1. kv kv. 07 LR2 (Aframax, TDW) Indtjeningsdage % Pr. indtjeningsdag (USD): Indtjening (TCE)* ) % Driftsomkostninger** ) % Pengestrømme fra driften*** ) % LR1 (Panamax, TDW) Indtjeningsdage % Pr. indtjeningsdag (USD): Indtjening (TCE)* ) % Driftsomkostninger** ) % Pengestrømme fra driften*** ) % MR ( TDW) Indtjeningsdage % Pr. indtjeningsdag (USD): Indtjening (TCE)* ) % Driftsomkostninger** ) % Pengestrømme fra driften*** ) % * ) Indtjening (TCE) er bruttoindsejling minus havneudgifter, bunkers og kommissioner inkl. effekten af realiserede sikringstransaktioner vedrørende fragtindtægter og bunkers. (TCE = Time Charter Equivalent). ** ) Driftsomkostninger vedrører egne skibe. *** ) Pengestrømme fra driften er indtjening (TCE) minus driftsomkostninger og charterhyre. Tørlastdivisionen Tørlastdivisionen opnåede i første kvartal 2007 et resultat af primær drift på USD 6,9 mio. Fragtraterne i Panamax segmentet var i første kvartal 2007 på et meget højt niveau. Udviklingen i tørlastraterne er fortsat i høj grad afhængig af udviklingen på enkeltmarkeder, primært Kina og Australien, men også Indien, Japan og Sydamerika. I første kvartal 2007 har fragtraterne i tørlastmarkedet primært været positivt påvirket af en øget efterspørgsel efter specielt jernmalm og kul. Grundet manglende havnekapacitet har der i kvartalet været lange ventetider i specielt australske havne, hvilket har øget fragtraterne yderligere. Efterspørgslen efter tonnage har været så stor, at tørlastmarkedet har været i stand til at absorbere en relativt stor tilgang af nybygninger i første kvartal Antallet af disponible indtjeningsdage for TORM i Panamax segmentet var 6% lavere i første kvartal 2007 i forhold til første kvartal MAJ 2007 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 18

5 Tørlastdivisionen 1. kv kv kv kv kv. 07 Ændring 1. kv kv. 07 Panamax ( TDW) Indtjeningsdage % Pr. indtjeningsdag (USD): Indtjening (TCE)* ) % Driftsomkostninger** ) % Pengestrømme fra driften*** ) % Handysize ( TDW) Indtjeningsdage Pr. indtjeningsdag (USD): Indtjening (TCE)* ) Driftsomkostninger** ) Pengestrømme fra driften*** ) * ) Indtjening (TCE) er bruttoindsejling minus havneudgifter, bunkers og kommissioner (TCE = Time Charter Equivalent). ** ) Driftsomkostninger vedrører egne skibe. *** ) Pengestrømme fra driften er indtjening (TCE) minus driftsomkostninger og charterhyre. Andre aktiviteter Andre (ikke-fordelte) aktiviteter består af finansielle poster på USD 635 mio. og skat på USD -5,8 mio. De finansielle poster består af fortjeneste af investeringen i Norden på USD 643 mio. og renteudgifter på USD 9,4 mio. Skat vedrørende salget af Norden aktierne udgør USD -5,9 mio. Flådens udvikling TORM har i første kvartal 2007 taget levering af TORM Ugland, som ejes i partnerskab med J. B. Ugland Shipping Singapore Pte. Ltd. Ved udgangen af første kvartal 2007 bestod TORMs flåde af 31,5 tankskibe og 5 tørlastskibe, i alt 36,5 skibe. 31. dec Tilgang Afgang 31. mar LR2 / Aframax 7, ,0 LR1 / Panamax 6,0 TORM Ugland - 6,5 MR 18, ,0 Tank 31, ,5 Panamax 5, ,0 Tørlast 5, ,0 I alt 36, ,5 9. MAJ 2007 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 18

6 Planlagte flådeændringer Primo 2007 blev der indgået kontrakt om yderligere 3 MR-produkttankskibe til levering i De planlagte leveringer er som følger. 31. marts I alt 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. LR2 7, , ,5 LR1 6,5 1 1,0 MR 18, ,0 Panamax 5,0 0,0 Total 36, , ,5 Når OMI bliver overtaget, vil TORM i alt overtage yderligere 26 produkttankskibe fordelt på 11 MR-, 13 Handysize-, og 2 LR1-skibe. TORM har derudover langtidsindchartret 18 produkttankskibe, hvoraf 10 allerede indgår i flåden, og 3 af aftalerne indeholder købsoptioner, som kan udnyttes i 2009 eller senere. TORM har langtidsindchartret 18 Panamax tørlastskibe, hvoraf 9 allerede indgår i flåden. På 13 af aftalerne er der købsoptioner, som kan udnyttes i 2007 eller senere. Poolsamarbejde Pr. 31. marts 2007 var der 89 skibe i de 3 produkttankskibspools. Ved udgangen af 2007 forventes der at være 97 skibe i de 3 pools ekskl. tilgang af skibe fra OMI. Resultatudviklingen Første kvartal 2007 Første kvartal 2007 udviste et dækningsbidrag på USD 69 mio. mod USD 86 mio. i det tilsvarende kvartal Resultatet før afskrivninger (EBITDA) for perioden var USD 60 mio. mod USD 82 mio. i første kvartal Afskrivningerne udgjorde USD 15 mio. i første kvartal Resultat af primær drift for første kvartal 2007 var USD 46 mio. mod USD 67 mio. i det tilsvarende kvartal Af dette bidrog Tank- og Tørlastdivisionerne med hhv. USD 39 mio. og USD 7 mio. I slutningen af første kvartal solgte TORM sin samlede aktiebeholdning i Norden for DKK mio. (USD 704 mio.). Fortjenesten ved salg af investeringen i Norden på DKK mio. (USD 643 mio.) indgår i de finansielle poster. Heraf udgør værdistigningen på aktiebeholdningen siden 31. december 2006 DKK 354 mio. (USD 71 mio.). Finansielle poster var derefter positive med USD 635 mio. mod USD -8 mio. i det tilsvarende kvartal i Resultat efter skat var USD 674 mio. mod USD 58 mio. i første kvartal Aktiver De samlede aktiver steg i første kvartal 2007 fra USD mio. til USD mio. primært som følge af en stigning af værdien af Norden aktierne. Forpligtelser I første kvartal 2007 faldt Selskabets nettorentebærende gæld fra USD 662 mio. til USD 659 mio. Selskabet har betydelige uudnyttede lånefaciliteter til rådighed. Egenkapital I første kvartal 2007 steg egenkapitalen fra USD mio. til USD mio. Dette var en effekt af indtjeningen og værdistigningen på aktiebeholdningen i Norden i perioden. Egenkapitalen pr. 31 december 2007 er ikke påvirket af hele fortjenesten af aktierne i Norden, da 9. MAJ 2007 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 18

7 værdistigningen frem til 31. december 2006 allerede var indregnet i egenkapitalen ved årets begyndelse. Egenkapitalens andel af balancesummen steg fra 61,3% pr. 31. december 2006 til 62,3% pr. 31. marts Pr. 31. marts 2007 ejede TORM egne aktier svarende til 4,9% af Selskabets aktiekapital, hvilket er uændret fra 31. december Efterfølgende Den 17. april 2007 meddelte TORM, at Selskabet i andet kvartal 2007 vil igangsætte et aktietilbagekøbsprogram, der beløber sig til DKK 2 mia. Den 17. april 2007 meddelte TORM, at Selskabet i et 50/50 samarbejde med Teekay havde indgået en aftale med OMI (NYSE:OMM) ( om at tilbyde aktionærerne i OMI at erhverve den samlede aktiekapital i OMI. Aftalen er enstemmigt godkendt og anbefalet af OMIs bestyrelse, og tilbud om køb blev fremsendt til aktionærerne i OMI den 27. april Budperioden udløber den 25. maj 2007, såfremt den ikke forlænges. Når selskabet bliver overtaget, vil TORM i alt overtage 26 produkttankskibe fordelt på 11 MR-, 13 Handysize- og 2 LR1-skibe. Opkøbet af OMI er et vigtig led i opfyldelsen af TORMs langsigtede strategi Greater Earning Power. TORM anser OMIs flåde og organisation som et godt match til TORMs egen flåde og organisation og forventer at skabe store værdier ved en integration af de to selskaber og den fortsatte drift af den kombinerede flåde. Forventninger Følsomhed TORM fastholder forventningerne for 2007 på USD mio. som angivet i Fondsbørsmeddelelse nr. 4 af 2. april Transaktions- og restruktureringsomkostninger i forbindelse med overtagelsen af OMI er ikke indregnet i forventningerne. Ved indgangen til andet kvartal 2007 var 88% af driftsdagene for Selskabets Panamax tørlastskibe afdækket i den resterende del af året. For Tankdivisionen var ca. 40% af driftsdagene for resten af året afdækket ved indgangen til andet kvartal. Hver ændring i fragtraterne på USD/dag af de ikke afdækkede rater i de sidste tre kvartaler af 2007 vil alt andet lige medføre en ændring i resultatet på USD 7,7 mio. Pr. 31. marts havde TORM afdækket prisen for 5,6% af bunkerbehovet for 2007, og markedsværdien af kontrakterne var USD -0,1 mio. 9. MAJ 2007 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 18

8 Safe Harbor Fremadrettede udsagn Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn reflekterer TORMs nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel formåen og kan inkludere udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne, og underliggende forudsætninger og andre udsagn, der er andre end udsagn om historiske fakta. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i TORMs databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om TORM mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan TORM ikke sikre, at Selskabet vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er udsat for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for Selskabets kontrol. Vigtige faktorer der, efter TORMs mening, kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyre rater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ton-mil, effekten af OPECs produktionsniveau og verdens forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav til dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet politiske begivenheder eller terrorhandlinger. Risici og andre usikkerheder er yderligere beskrevet i rapporter og meddelelser, offentliggjort af TORM og indsendt til The US Securities and Exchange Commission (SEC). De fremadrettede udtalelser er baseret på ledelsens aktuelle vurdering, og TORM er alene forpligtet til at opdatere og ændre de anførte forventninger i det omfang, det er krævet ved lov. TORM-aktien Prisen på en TORM-aktie var DKK 385,9 pr. 31. marts 2007 mod DKK 372,0 ved starten af året, en stigning på DKK 13,9 svarende til et samlet afkast til aktionærerne på 3,7% i kvartalet. Anvendt regnskabspraksis Regnskabet for første kvartal 2007 er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som i Årsrapporten for Regnskabspraksis er nærmere beskrevet i Årsrapporten for Delårsrapporten for første kvartal 2007 er urevideret i lighed med sædvanlig praksis. Information Telekonference TORM afholder telekonference for finansanalytikere og investorer den 9. maj 2007, kl. 17:00 dansk tid, hvor delårsrapporten gennemgås af adm. dir. Klaus Kjærulff og COO Mikael Skov. Telekonferencen vil foregå på engelsk. For at deltage, ring venligst 10 minutter før konferencen begynder på tlf (fra Europa) eller (fra USA). Telekonferencen vil også blive udsendt via TORMs website der også vil indeholde det ledsagende præsentationsmateriale. Næste rapportering TORMs delårsrapport for første halvår 2007 offentliggøres 9. august MAJ 2007 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 18

9 Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og vedtaget delårsrapporten for perioden 1. januar marts Delårsrapporten, som er urevideret, er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende krav til regnskabsaflæggelse for danske børsnoterede selskaber, herunder de bestemmelser i IFRS om måling og indregning, som forventes at være gældende for aflæggelsen af årsrapporten for Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og delårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. København, den 9. maj 2007 Direktion Bestyrelse Klaus Kjærulff, adm. direktør Mikael Skov, COO Niels Erik Nielsen, formand Christian Frigast, næstformand Peter Abildgaard Lennart Arrias Margrethe Bligaard Ditlev Engel Gabriel Panayotides Nicos Zouvelos Om TORM TORM er en af verdens ledende transportører af raffinerede olieprodukter og har desuden betydelige aktiviteter i tørlastmarkedet. Rederiet driver en samlet flåde på mere end 100 moderne skibe, de fleste i poolsamarbejde med andre anerkendte rederier, som deler TORMs høje krav om sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i Selskabet har aktiviteter i hele verden og hovedkontor i København. TORM er børsnoteret på Københavns Fondsbørs (symbol TORM) og på NASDAQ (symbol TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst 9. MAJ 2007 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 18

10 Resultatopgørelse Mio. USD 1. kv kv Nettoomsætning 162,0 161,7 603,7 Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -36,9-36,3-148,9 Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 1,0 4,1 0,6 Indtjening (TCE) 126,1 129,5 455,4 Charterhyre -34,4-23,4-106,3 Driftsomkostninger -22,6-20,1-77,7 Dækningsbidrag 69,1 86,0 271,4 Resultat ved salg af skibe 0,0 0,0 54,4 Administrationsomkostninger -11,2-7,1-34,6 Andre driftsindtægter 2,5 3,1 9,8 Afskrivninger og tab ved værdiforringelse -14,8-15,1-58,9 Resultat af primær drift 45,6 66,9 242,1 Finansielle poster 634,6-7,6-1,0 Resultat før skat 680,2 59,3 241,1 Skat -5,8-1,6-6,6 Resultat 674,4 57,7 234,5 Resultat pr. aktie, EPS (USD) 19,5 1,7 6,8 Resultat pr. aktie, EPS (DKK)* ) 110,8 10,3 40,3 *) Nøgletallet er omregnet fra USD til DKK til den gennemsnitlige USD/DKK valutakurs for den pågældende periode. 9. MAJ 2007 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 18

11 Resultatopgørelse pr. kvartal Mio. USD 1. kv kv kv kv kv. 07 Nettoomsætning 161,7 137,1 158,0 146,9 162,0 Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -36,3-37,8-36,4-38,4-36,9 Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 4,1 3,6-5,8-1,3 1,0 Indtjening (TCE) 129,5 102,9 115,8 107,2 126,1 Charterhyre -23,4-22,6-28,5-31,8-33,4 Driftsomkostninger -20,1-20,5-20,5-16,6-22,6 Dækningsbidrag 86,0 59,8 66,8 58,8 69,1 Resultat ved salg af skibe 0,0 19,4 34,8 0,2 0,0 Administrationsomkostninger -7,1-8,8-6,4-12,3-11,2 Andre driftsindtægter 3,1 2,0 2,6 2,1 2,5 Afskrivninger og tab ved værdiforringelse -15,1-14,8-14,4-14,6-14,8 Resultat af primær drift 66,9 57,6 83,4 34,2 45,6 Finansielle poster -7,6 23,2-10,3-6,3 634,6 Resultat før skat 59,3 80,8 73,1 27,9 680,2 Skat -1,6 0,0-6,2 1,2-5,8 Resultat 57,7 80,8 66,9 29,1 674,4 9. MAJ 2007 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 18

12 Aktiver Mio. USD 31. marts marts dec LANGFRISTEDE AKTIVER Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 0,4 0,9 0,4 Skibe og dokningsaktiver 1.141, , ,4 Forudbetaling for skibe 208,8 120,7 183,3 Andre anlæg, driftsmidler og inventar 3,3 2,3 3,6 Materielle anlægsaktiver i alt 1.354, , ,7 Finansielle anlægsaktiver Andre kapitalandele 11,5 340,2 644,4 LANGFRISTEDE AKTIVER I ALT 1.365, , ,1 KORTFRISTEDE AKTIVER Beholdninger af bunker 14,3 12,1 12,1 Udestående fragter m.v. 50,7 40,1 49,7 Andre tilgodehavender 30,7 23,8 21,5 Periodeafgrænsningsposter 6,8 8,2 4,6 Tilgodehavende fra salg af Norden-aktier 704,2 0,0 0,0 Likvide beholdninger 56,2 120,3 33,0 862,9 204,5 120,9 Langfristede aktiver bestemt for salg 0,0 50,7 0,0 KORTFRISTEDE AKTIVER I ALT 862,9 255,2 120,9 AKTIVER I ALT 2.228, , ,0 9. MAJ 2007 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 18

13 Passiver Mio. USD 31. marts marts dec EGENKAPITAL Selskabskapital 61,1 61,1 61,1 Egne aktier -18,1-7,7-18,1 Opskrivningshenlæggelser 7,9 275,6 579,8 Overført resultat 1.248,9 473,4 574,5 Foreslået udbytte 73,9 132,4 73,9 Reserve for sikringstransaktioner 11,7 6,9 5,6 Reserve for valutakursreguleringer 4,0 3,9 4,0 EGENKAPITAL I ALT 1.389,4 945, ,8 FORPLIGTELSER Langfristede forpligtelser Hensættelse til udskudt skat 62,6 56,0 62,8 Prioritetsgæld og banklån 659,4 735,7 639,1 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT 722,0 791,7 701,9 Kortfristede forpligtelser Prioritetsgæld og banklån 55,9 60,7 55,9 Leverandører af varer og tjenesteydelser 16,1 18,1 18,7 Skyldig selskabsskat 11,5 9,6 4,6 Anden gæld 31,0 32,0 26,0 Periodeafgrænsningsposter 2,7 2,1 1,1 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT 117,2 122,5 106,3 FORPLIGTELSER I ALT 839,2 914,2 808,2 PASSIVER I ALT 2.228, , ,0 9. MAJ 2007 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 18

14 Egenkapital 1. januar 31. marts 2007 Mio. USD Selskabskapital Egne Overført Foreslået Opskrivnings- Reserve for Reserve for I alt aktier resultat udbytte henlæggelser sikrings- valutakurstransaktioner reguleringer Egenkapital pr. 1. januar ,1-18,1 574,5 73,9 579,8 5,6 4, ,8 Egenkapitalbevægelser i 1. kv. 2007: Valutakursregulering ved omregning af enheder der anvender en målingsvaluta, som er forskellig fra USD ,0 0,0 Tilbageførsel af udskudt gevinst/tab vedrørende sikringsinstrumenter ved årets begyndelse ,6 - -5,6 Udskudt gevinst/tab vedrørende sikringsinstrumenter ved periodens slutning ,7-11,7 Værdiregulering af værdipapirer disponible for salg , ,4 Overført til resultatopgørelse ved salg af værdipapirer disponible for salg , ,3 Nettogevinster/tab indregnet direkte på egenkapitalen 0,0 0,0 0,0 0,0-571,9 6,1 0,0-565,8 Periodens resultat 674,4 674,4 Periodens indregnede indtægter/omkostninger i alt 0,0 0,0 674,4 0,0-571,9 6,1 0,0 108,6 Køb af egne aktier, kostpris ,0 Salg af egne aktier, kostpris ,0 Udloddet udbytte ,0 Udloddet udbytte for egne aktier ,0 Valutakursregulering vedrørende udloddet udbytte ,0 Egenkapitalbevægelser i 1. kv i alt 0,0 0,0 674,4 0,0-571,9 6,1 0,0 108,6 Egenkapital pr. 31. marts ,1-18, ,9 73,9 7,9 11,7 4, ,4 9. MAJ 2007 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 18

15 Egenkapital 1. januar 31. marts 2006 Mio. USD Selskabskapital Egne Overført Foreslået Opskrivnings- Reserve for Reserve for I alt aktier resultat udbytte henlæggelser sikrings- valutakurstransaktioner reguleringer Egenkapital pr. 1. januar ,1-7,7 415,3 132,4 296,4 3,3 3,9 904,7 Egenkapitalbevægelser i 1. kv. 2006: Valutakursregulering ved omregning af enheder der anvender en målingsvaluta, som er forskellig fra USD ,0 0,0 Tilbageførsel af udskudt gevinst/tab vedrørende sikringsinstrumenter ved årets begyndelse ,3 - -3,3 Udskudt gevinst/tab vedrørende sikringsinstrumenter ved periodens slutning ,9-6,9 Tilbageførsel af værdiregulering af værdipapirer disponible for salg ved årets begyndelse , ,4 Værdiregulering af værdipapirer disponible for salg ved periodens slutning , ,6 Nettogevinster/tab indregnet direkte på egenkapitalen 0,0 0,0 0,0 0,0-20,8 3,6 0,0-17,2 Periodens resultat 57,7 57,7 Periodens indregnede indtægter/omkostninger i alt 0,0 0,0 57,7 0,0-20,8 3,6 0,0 40,5 Køb af egne aktier, kostpris - 0, ,0 Salg af egne aktier, kostpris - 0, ,0 Udloddet udbytte ,0 Udloddet udbytte for egne aktier ,0 Valutakursregulering vedrørende udloddet udbytte ,0 Udnyttelse af aktieoptioner - - 0, ,4 Egenkapitalbevægelser i 1. kv i alt 0,0 0,0 58,1 0,0-20,8 3,6 0,0 40,9 Egenkapital pr. 31. marts ,1-7,7 473,4 132,4 275,6 6,9 3,9 945,6 9. MAJ 2007 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 18

16 Pengestrømsopgørelse Mio. USD 1. kv kv Driftsaktiviteter Resultat af primær drift 45,6 66,9 242,1 Reguleringer: Tilbageførsel af resultat ved salg af skibe 0,0 0,0-54,4 Tilbageførsel af afskrivninger og tab ved værdiforringelse 14,8 15,1 58,9 Tilbageførsel af øvrige ikke-kontante bevægelser 6,3 5,5 6,0 Modtagne udbytter 0,2 0,2 26,4 Renteindtægter og kursgevinster 0,6 1,1 10,1 Renteudgifter -9,4-10,3-40,7 Betalt selskabsskat 0,7 0,0-3,1 Ændring i beholdninger, tilgodehavender og leverandørgæld -10,7-2,8-12,8 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 48,1 75,7 232,5 Investeringsaktiviteter Investering i materielle anlægsaktiver -45,3-119,7-262,4 Investering i kapitalandele og værdipapirer 0,0 0,2 0,2 Salg af langfristede aktiver 0,1 0,0 144,6 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -45,2-119,5-117,6 Finansieringsaktiviteter Låneoptagelse, prioritetsgæld og andre finansielle forpligtelser 25,5 11,2 162,1 Afdrag/indfrielse, prioritetsgæld -5,2-3,8-256,2 Betalt udbytte 0,0 0,0-134,1 Køb og salg af egne aktier 0,0 0,0-10,4 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 20,3 7,4-238,6 Pengestrømme i alt 23,2-36,4-123,7 Likvide midler, primo 33,0 156,7 156,7 Likvide midler, ultimo 56,2 120,3 33,0 9. MAJ 2007 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 18

17 Pengestrømsopgørelse pr. kvartal Mio. USD 1. kv kv kv kv kv. 07 Driftsaktiviteter Resultat af primær drift 66,9 57,6 83,4 34,2 45,6 Reguleringer: Tilbageførsel af resultat ved salg af skibe 0,0-19,4-34,8-0,2 0,0 Tilbageførsel af afskrivninger og tab ved værdiforringelse 15,1 14,8 14,4 14,6 14,8 Tilbageførsel af øvrige ikke-kontante bevægelser 5,5 2,2-2,5 0,8 6,3 Modtagne udbytter 0,2 26,2 0,0 0,0 0,2 Renteindtægter og kursgevinster 1,1 6,3 1,3 1,4 0,6 Renteudgifter -10,3-10,7-10,2-9,5-9,4 Betalt selskabsskat 0,0 0,0 0,0-3,1 0,7 Ændring i beholdninger, tilgodehavender og leverandørgæld -2,8-12,4 11,1-8,7-10,7 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 75,7 64,6 62,7 29,5 48,1 Investeringsaktiviteter Investering i materielle anlægsaktiver -119,7-56,8-18,4-67,5-45,3 Investering i kapitalandele og værdipapirer 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Salg af langfristede aktiver 0,0 89,8 62,2-7,4 0,1 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -119,5 33,0 43,8-74,9-45,2 Finansieringsaktiviteter Låneoptagelse, prioritetsgæld og andre finansielle forpligtelser 11,2 87,7 2,9 60,3 25,5 Afdrag/indfrielse, prioritetsgæld -3,8-111,3-58,7-82,4-5,2 Betalt udbytte 0,0-134,1 0,0 0,0 0,0 Køb og salg af egne aktier 0,0-10,4 0,0 0,0 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 7,4-168,1-55,8-22,1 20,3 Pengestrømme i alt -36,4-70,5 50,7-67,5 23,2 Likvide midler, primo 156,7 120,3 49,8 100,5 33,0 Likvide midler, ultimo 120,3 49,8 100,5 33,0 56,2 9. MAJ 2007 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 18

18 Afstemning til US regnskabsprincipper (US GAAP) Mio. USD Resultat 1. kv Egenkapital 31. mar Opgjort i henhold til IFRS 674, ,4 Reguleringer: Udskudt gevinst ved sale/lease back 1,1-12,0 Udskudt skat -0,3 3,4 Reguleringer i alt 0,8-8,6 Opgjort i henhold til US GAAP 675, ,8 En gennemgang af principper og metoder ved afstemningen kan findes i TORMs årsrapport for MAJ 2007 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL / 18

Pengestrømmen fra driften udgjorde USD 63,7 mio. i første kvartal 2008.

Pengestrømmen fra driften udgjorde USD 63,7 mio. i første kvartal 2008. Forventningerne for 2008 som opjusteret den 25. april på USD 250 270 mio. før skat fastholdes. Resultatet før skat for årets første kvartal på USD 52 mio. er på niveau med forventningerne og repræsenterer

Læs mere

Pr. 30. juni 2008 udgjorde egenkapitalen USD 1.211 mio. (DKK 5.726 mio.) svarende til USD 17,5 pr. aktie (DKK 82,7 pr. aktie) ekskl. egne aktier.

Pr. 30. juni 2008 udgjorde egenkapitalen USD 1.211 mio. (DKK 5.726 mio.) svarende til USD 17,5 pr. aktie (DKK 82,7 pr. aktie) ekskl. egne aktier. Resultatet for årets første 6 måneder er det bedste i TORMs historie, når der ses bort fra salget af TORMs aktiebeholdning i rederiet Norden. Vi har været begunstiget af høje rater på tankmarkedet, og

Læs mere

Resultatet før skat var i første kvartal på USD 39 mio. og USD 40 mio. efter skat. Pengestrømme fra driften udgjorde USD 61 mio. i første kvartal.

Resultatet før skat var i første kvartal på USD 39 mio. og USD 40 mio. efter skat. Pengestrømme fra driften udgjorde USD 61 mio. i første kvartal. Resultatet efter skat for årets første kvartal på USD 40 mio. er på niveau med forventningerne og tilfredsstillende i betragtning af det vanskelige marked. Vores Greater Efficiency Power projekt, der fremadrettet

Læs mere

Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 98 mio. (DKK 579 mio.)

Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 98 mio. (DKK 579 mio.) DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 Resultat for andet kvartal af 2005 på USD 48 mio. (DKK 284 mio.) før skat, modtaget udbytte og gevinst ved skibssalg. Forventet resultat for 2005 fastholdes. Hovedpunkter

Læs mere

Pengestrømme fra driften for første kvartal 2010 udgjorde USD 21 mio.

Pengestrømme fra driften for første kvartal 2010 udgjorde USD 21 mio. TORM fik i første kvartal 2010 et resultat før skat på USD 3 mio. under fortsat svære markedsforhold. Produkttankmarkedet var i første kvartal 2010 understøttet af den hårde vinter og den stigende industriproduktion

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

TORMs fortsatte drift er afhængig af, at der indgås en restruktureringsaftale.

TORMs fortsatte drift er afhængig af, at der indgås en restruktureringsaftale. Delårsrapport for andet kvartal 2012 TORM fik et underskud før skat på USD 59 mio. i andet kvartal 2012 før særlige poster på USD -73 mio. Resultatet for andet kvartal 2012 var negativt påvirket af de

Læs mere

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.)

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.) FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 6-2003 22. maj 2003 TORM delårsrapport 1. kvartal 2003 - opjustering Resultat efter skat udgør DKK 101 mio. for 1. kvartal 2003, (DKK 3 mio. i 1. kvartal 2002). Resultatet indeholder

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Første kvartal er som regel en stærk periode for produkttankmarkedet, men i år blev de højere fragtrater delvist udlignet af begrænset arbitragehandel og fortsat lav

Læs mere

Delårsrapport for tredje kvartal 2014

Delårsrapport for tredje kvartal 2014 Delårsrapport for tredje kvartal 2014 I tredje kvartal var produkttankmarkedet relativt svagt i tråd med vores forventninger. TORMs flåde var alligevel i stand til at udnytte markedsudsvingene, og TCE-indtjeningen

Læs mere

Forventningerne på USD 155 175 mio. før skat fastholdes.

Forventningerne på USD 155 175 mio. før skat fastholdes. DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 RESULTAT BEDRE END FORVENTET Resultat før skat for første kvartal 2006 på USD 59,3 mio. (DKK 368,3 mio.). Resultatet er bedre end forventet. Forventningerne på USD 155 175

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio.

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio. Årsrapport 2011 TORM A/S står i en meget vanskelig situation ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2011, idet fragtraterne for produkttankskibe på tredje år er kraftigt påvirket af den svækkede globale

Læs mere

Nettorentebærende gæld steg i tredje kvartal 2011 til USD mio. fra USD mio. pr. 30. juni 2011.

Nettorentebærende gæld steg i tredje kvartal 2011 til USD mio. fra USD mio. pr. 30. juni 2011. Delårsrapport 3. kvartal 2011 TORM fik et underskud før skat på USD 70 mio. i tredje kvartal 2011. Tredje kvartal viste sig at være et særligt udfordrende kvartal, idet usikkerheden omkring den globale

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for tredje kvartal 2015

Delårsrapport for tredje kvartal 2015 Delårsrapport for tredje kvartal 2015 I tredje kvartal 2015 leverede TORMs stærke operationelle platform de højeste fragtrater i produkttank siden 2008 og et positivt EBITDA på USD 96 mio. TORM demonstrerede

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Den betingede principaftale er en forudsætning for TORMs fortsatte drift.

Den betingede principaftale er en forudsætning for TORMs fortsatte drift. Delårsrapport 1. kvartal 2012 TORMs driftsresultat for første kvartal 2012 var på niveau med sidste år og afspejler de fortsat vanskelige markedsforhold. Imidlertid er resultatet negativt påvirket af salg

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. i tredje kvartal 2012 sammenlignet med USD mio. pr. 30. juni 2012.

Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. i tredje kvartal 2012 sammenlignet med USD mio. pr. 30. juni 2012. Delårsrapport for tredje kvartal 2012 TORM fik i tredje kvartal 2012 et underskud før skat på USD 63 mio. før særlige poster på USD -15 mio. "Resultatet for tredje kvartal 2012 var fortsat negativt påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kontakt A/S Dampskibsselskabet TORM Telefon +45 39 17 92 00. DK-2900 Hellerup Danmark

Kontakt A/S Dampskibsselskabet TORM Telefon +45 39 17 92 00. DK-2900 Hellerup Danmark DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Resultat før skat i tredje kvartal 2006 var USD 73 mio. (DKK 428 mio.), hvilket er bedre end i tredje kvartal 2005. Resultat før skat for de tre første kvartaler udgjorde

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for andet kvartal 2015

Delårsrapport for andet kvartal 2015 Delårsrapport for andet kvartal 2015 TORM nød godt af et fortsat stærkt marked for produkttanksegmentet i 1. halvår 2015 og opnåede et EBITDA på USD 100 mio., udtaler CEO Jacob Meldgaard og tilføjer: Det

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. december 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. december 2015 TORM A/S generalforsamling tirsdag den 15. december 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 15. december 2015.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 16. september 2014 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen,

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere