= 5000SirName = Beltov Continue = True) Continue *, + If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1.10 ,. / 0 0 $$ If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1.10 MsgBox Når du nu ikke" name="description"> = 5000SirName = Beltov Continue = True) Continue *, + If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1.10 ,. / 0 0 $$ If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1.10 MsgBox Når du nu ikke"> = 5000SirName = Beltov Continue = %!- + ( ( - True) Continue *! If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1.">

"# $%$ " # $ % $ $ " & ( ) *+!,! Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = %!- + ( ( - True) Continue *! If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""# $%$ " # $ % $ $ " & ( ) *+!,! Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = %!- + ( ( - True) Continue *! If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1."
= 5000SirName = Beltov Continue = %!- + ( ( - True) Continue *! If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1..pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 "# $$ " # $ && & ' $ $ " & ) *+, Sum_Cost >= 5000SirName = Beltov Continue = True) Continue *, + If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1.10

2 ,. / 0 0 $$ If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1.10 MsgBox Når du nu ikke bestiller mere må du betale & EnhedsOmk & _ pr. stk. Else EnhedsOmk = 0.90 MsgBox Se se det er billigt, nu kun & EnhedsOmk & pr. stk. 1,.,, /

3 If Antal <= 20 Then EnhedsOmk = 1.10 ElseIf Antal <= 30 Then EnhedsOmk = 1.05 ElseIf Antal <= 40 Then EnhedsOmk = 1.00 Else EnhedsOmk = If Nuv_Test = Test1 Then If Medarb_Nr < 10 Then Hvilkenafd = Lager ElseIf Medarb_Nr < 15 Then Hvilkenafd = Produktion Else Hvilkenafd = Pakkeri ElseIf Nuv_Test = Test2 Then 10 If Medarb_Nr < 15 Then Hvilkenafd = Lager ElseIf Medarb_Nr < 18 Then Hvilkenafd = Produktion Else Hvilkenafd = Pakkeri "#"# 2" #

4 If betingelse1 And betingelse2 Or betingelse3) Then 67 )* +) * :5 Sub Sam_Bet) Dim mycell As Range For Each mycell In Range A2:A19 ) If mycell.offset0,1) > 80 And _ mycell.offset0,2) > 85 Or mycell.offset0,3) > 90 Then MyCell.Font.Bold = True " '$ $ ;. / $ + $ 0 0$ <

5 = + Public Sub karaktereval) Dim Svar As Integer Svar = MsgBoxprompt:= Indtast din Karakter, Title:= Karakterevaluering ) If Svar < 6 Then MsgBox prompt:= Det er ikke godt prøv næste gang ElseIf Svar >= 6 And Svar <= 8 Then MsgBox prompt:= Det er ikke godt ARBEJD ElseIf Svar > 8 And Svar <= 10 Then MsgBox prompt:= Du er på vej Else MsgBox prompt:= Kanooooon + Public Sub karaktereval_case) Dim Svar As Integer Svar = MsgBoxprompt:= Indtast din Karakter, Title:= Karakterevaluering ) Select Case Svar Case Is < 6 MsgBox prompt:= Det er ikke godt prøv næste gang Case 6 To 8 MsgBox prompt:= Det er ikke godt ARBEJD Case 9 To 10 MsgBox prompt:= Du er på vej Case Is >= 11 MsgBox prompt:= Kanooooon End Select 3 3 "#

6 ") * < $ < # # >,. $$ 0# ' < Sum = 0 For i = 1 to 1000 Sum = Sum + 1 MsgBox Summen af de første 1000 heltal er selvfølgelig & Sum + Sum = Sum A B & + Found 44A # &

7 + Found Dim Svar Dim Found As Boolean Dim i As integer Found = False Svar = InputBoxPrompt:= Indtast kriterium,title:= Input ) With ActiveSheet.Range A1 ) For i = 1 To 500 If.Offseti,0) = Svar Then Found = True Exit For End With If Found = True Then MsgBox Svar & findes i kolonne A Else MsgBox Svar & findes ikke i kolonne A $ $ < 48 9 Sub MyAvg) Dim Total As long, i As Integer, j As Integer Total = 0 With ActiveSheet.Range A1 ) For i = 1 To 18 For j = 1 To 5 Total = Total +.Offseti,j) End With MsgBox Totalscoren blev & Total & hvilket er & Total / 18*5) & i snit C $$ 43 $ 3 $$ 4+ #D $ E FE )

8 * +,+. $$ E ' / 0 #$$ With Range A1 ) $ 4 AntalTests = Range.Offset0,1),.Offset0,1).EndxlToRight)).Columns.Count ) *C Dyn_MyAvg) Dim Total As long, i As Integer, j As Integer Dim AntalTests As Integer, AntalMdarb As Integer Total = 0 With ActiveSheet.Range A1 ) With Range A1 ) AntalTests = Range.Offset0,1),.Offset0,1).EndxlToRight)).Columns.Count AntalMedarb = Range.Offset1,0),.Offset1,0).EndxlDown)).Rows.Count End With For i = 1 To AntalMedarb For j = 1 To AntalTests Total = Total +.Offseti,j) End With MsgBox Totalscoren blev & Total & hvilket er & _ Total / AntalMedarb*AntalTests) & i snit? * ++. $$

9 ' ' 4$$ A Sub CountNeg) Dim i As Integer For i = 100 To 1 Step 1 Debug.Print Stri*i) "+ *, $ $ 33 $$$ G H $$' $$ $$ + $ $ + D5$ $D5 I55$ $I55 $ # $ "## "## $$ 6 $$ + + 1

10 "## + Sub FindSheet) Dim ws As Worksheet, Found As Boolean Found = False For Each ws in ActiveWorkbook.Worksheets If ws.name = Data Then Found = True Exit For If found = True Then MsgBox Arket er fundet Else MsgBox Arket findes ikke ws $$ $ ws $$ ws.name 10 Taeller = Taeller + 1 $ $ '/ 0+4 $$ =+ $$/ 0 $$ $$ $ # $ # $ 5 Sub FindFormula) Dim mycell As Range, Taeller As Integer Taeller = 0 For Each mycell in Range Data ) If mycell.hasformula = True Then Taeller = Taeller + 1 MsgBox Der er & Taeller & celler med formler 3

11 $ + # " # # 0 6' J;< J < G ;< G < ;<J <J

12 ;<G <G?? K $$ # # Continue = True Do While Continue Svar = InputBox indtast dit Navn ) Loop Continue 0J 33 & 3H 3 ". /$

13 G G Public Sub DoWhileUntil) Dim i As Integer i = 0 Do While i < 10 i = i + 1 Debug.Print i Loop i = 0 Do i = i + 1 Debug.Print i Loop Until i = 10 Public Sub exwhile) Dim tal1 As Integer Dim tal2 As Integer Dim upperbound As Integer Dim lowerbound As Integer upperbound = 10 lowerbound = 0 Find tilfældigt tal imellem Upperbound og Lowerbound tal2 = Intupperbound lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound) tal1 = 0 While tal1 <> tal2 tal1 = InputBoxprompt:="Indtast et tal og tryk OK", Title:="test af while") Wend MsgBoxprompt:="Du gjorde det ", Title:="Test af while") "0 12 $ & #' K?

14 + K)* 45L D H? $ H+ $ 0 F D9:M< # I N 8 AN N N N I4 ' N 0 ID J $ N 3 3 N 67 $ N 9 7 $$ N M 7 N + 33N N? N O # $ = A

15 +? 3, &+ 3 ) * &&L 3 8 )$ * # 4, : 995 $ F 363 0? 45 ' " + A 44 D55555 )+ *

16 4D 4 DF9O 44 4D4, 3 3 )+ H'* 4DD P 3 D3 &

" #" $ " "!% &'% ' ( ) * " & #

 # $  !% &'% ' ( ) *  & # ! # $!% &'% '! #$ #$ ( * & #!! #$%& + &,Dim! - Sub Test( Dim Svar As String Svar = InputBox( Indtast dit Navn MsgBox Dit navn er & Svar Svar & * Sub Test2( MsgBox Goddaw & Svar #Test2( Svar& Test(Test2(Svar

Læs mere

' #$*# ' # #) * #& #& ' # #* #, #$--

' #$*# ' # #) * #& #& ' # #* #, #$-- !"! "$% $ %$ " $&' ( ' $) * ' $* +( ' ) * & & ' *, $-- " " $(. $ /% &%$ & $ &$ $ %% &" ( 1. 00 $ 0 1 $"%$ " 2$ 2. ) " 3 $ * 4* 05 0 $ &'(&%%$ '67 7) 2) 7) 2)7 ' " - - 7) 2 0 $$ 0 '$ " $ 08$$ )2! & & 7)

Læs mere

$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0

$ %' ) * %' +,! - Myarray %' /0 /0 122 +3 /0 /0 !"#!"# "# %&') * #" % && %' Dim MyArray2) As Integer ) * %' +,! - Myarray MyArray0). %' /0 /0 122 + /0 /0 +4 / 0) Dim MyArray1 to 2) As Integer 5MyarrayMyArray1)" +6 Option Base 1 Option Explicit %' 76

Læs mere

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& #

% &$ # '$ ## () %! #! & # &, # / # 0&. ) 123 45 / & #& # !"$!!"$ % &$ '$ () %! %"!" & * function &+! & &, --.& / 0&. ) 123 45 / & & & 6 Sub CalcVecProduct() * &3.5 & 2 &6 / 7$ & & & "%&$&"! 2 " $ " 8 $ & $/ $ $" 9&6 Sub test() streng_y = "det her går " streng_y

Læs mere

! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & " " & & / & & (!

!  # $% &'!& & ' ' & # ' &()(*& + + +,-' &( # &(! (!  )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! &   & & / & & (! !" #$ "%!"&! " # $% &'!& & ' '" & # ' "&()(*& + + +,-' "&( # &(! (! " )(!# &!! (!&!! * (! +& (!!! & Workbooks( MedarbUndersøgelse ),-.", & & Worksheets( Data )& Charts( DisplayData )&& )& " " & & / & &

Læs mere

! #!! $ % $! & " &'"! & *+ "! " $ $ ""!,-! $!.! $! " # 1!! &' "

! #!! $ % $! &  &'! & *+ !  $ $ !,-! $!.! $!  # 1!! &' ""# "" # $ % $ & " &'" & " "()" *+ " " $ $ *+" $ %"&'" "( "",- $. + /"&'"-0 $ " # 1 &' " +"% $ %'('" 2 ' ) )030 )030) * )033 " )033 // " " 1 1 41 ")035)036 5- " " " *+773,8 *+ % " " )035& " )036& " 1 %"

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA

Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA Microsoft Excel XP - Makroer med VBA til Windows 9x / Windows NT / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2002 Copyright 2003 by F.M.T.

Læs mere

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

Math Snake. Afsluttende projekt. Andreas Kær Eriksen, Niclas Larsen og Jens Werner Nielsen. Klasse 3.4. 11. maj 2012. Informationsteknologi B

Math Snake. Afsluttende projekt. Andreas Kær Eriksen, Niclas Larsen og Jens Werner Nielsen. Klasse 3.4. 11. maj 2012. Informationsteknologi B Math Snake Afsluttende projekt Andreas Kær Eriksen, Niclas Larsen og Jens Werner Nielsen Klasse 3.4 11. maj 2012 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium,

Læs mere

DDD Runde 2, 2015 Facitliste

DDD Runde 2, 2015 Facitliste DDD Runde 2, 2015 Facitliste Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen Opgaver og løsninger til 2. runde af DDD 2015. 1 4. 19. februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 Webshop2 API Model... 3 Brugen af API et... 4

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

Rigtig SQL Programmering

Rigtig SQL Programmering Rigtig SQL Programmering 1 SQL i Rigtige Programmer Indtil nu har vi brugt SQL direkte i kommandolinje promt/gui program, hvor vi kan lave forespørgsler til databasen I virkeligheden: Programmer kontakter

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10

Regning med enheder. Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17. Regning med enheder Side 10 Regning med enheder Måleenheder... 11 Kg-priser... 13 Tid og hastighed... 15 Valuta... 17 Regning med enheder Side 10 Måleenheder Du skal kende de vigtigste måleenheder for vægt, rumfang og længde. Vægt

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Vejledning til e-tests

Vejledning til e-tests Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Vejledning til e-tests Finde og bedømme opgaver Det Sundhedsvidenskabelige fakultet 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vejledning til at finde

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer

Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer Hvorfor & Hvordan lære Elever At programmere Arduinoer Jens Dalsgaard Nielsen JDN / No.1 Teknologi konkurrencen IPADs, mobilos, HTC'er Medicentre JDN / No.2 IPAD, Iphone, HTC,... 1000 Mhz 8000000 kbyte

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller

Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller flag:...6 Gennemgang af programmet Test:...8 Signaturer

Læs mere

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Side 1 af 17 Indhold i manual til Redoffice OneCompany s webshop: - Første kapitel er en general manual til webshoppen. - Andet kapitel omhandler søgemuligheder

Læs mere

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen.

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen. Kære kunde, Vi har lavet en lille guide til hvordan man handler på vores webshop. Følg blot disse anvisninger så du trygt kan foretage din bestilling. Du har jo allerede fundet vejen til Shoppen, så lad

Læs mere

AtZNeT. Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere. ApS

AtZNeT. Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere. ApS AtZNeT ApS Lystrupvej 21B 8240 Risskov Tlf. 87415034 Fax 87419779 www.atznet.dk info@atznet.dk Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere Sådan laver du ændringer

Læs mere