Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling."

Transkript

1 RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro Vinduer Nibsbjergvej Holstebro Sagen handler om, hvorvidt sagsøgte, Jeanne Rasmussen, er rette sagsøgte vedrørende en elregning og indkøb af materialer. Der er desuden spørgsmål om, hvorvidt sagsøgeren, Poul Würtz Parket ApS, har betalt 2 gange for en sav, og derfor har krav på tilbagebetaling af den ene betaling. Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Der blev afsagt udeblivelsesdom i sagen den 7. juli 2015, men sagen blev genoptaget den 9. juli Retten har i sin fortegnelse over sagens påstande og anbringender anført følgende: "Sagsøgerens påstand: Sagsøgte, Holstebro Vinduer v/jeanne Rasmussen, skal inden 14 dage til sagsøgeren, Poul Würtz Parket ApS, betale ,00 kr. med procesrente fra den 15. september 2014 samt sagens omkostninger. Sagsøgtes påstand: Frifindelse. Sagsøgerens anbringender: Vedr. elforbrug kr ,00 inkl. moms Kim Rasmussen har jf. sagens bilag H, s. 1 accepteret at være skyldig kr ,00 ekskl. moms svarende til kr ,00 inkl. moms. Strømforbruget svarer til det faktisk forbrugte og Kim Rasmussen har løben-

2 Side 2/6 de under sin tilstedeværelse på Tyregårdsvej målt forbruget sammen med Preben Würtz. Endvidere fremgår det af svarskriftet, at Kim Rasmussen erkender at være et beløb skyldig. Opgørelsen skal herefter fastsættes til det anerkendte beløb kr ,00 ekskl. moms eller kr ,00 inkl. moms. Vedr. materialer kr ,06 inkl. moms Igen fremgår det af svarskriftet, at Kim Rasmussen erkender at være et beløb skyldig i forbindelse med forbrugte materialer. Hertil fremlægges som tilføjelse bilag B, underbilaget - regning no hvoraf der yderligere specificeres hvorfra det skyldige beløb stammer. Vedr. betaling for Robland sav kr ,00 inkl. moms. Kim Rasmussen har nu jf. bilag I, erkendt at have begået dokumentfalsk efter Straffelovens 171, ved at have fabrikeret bilag E og herefter fremsendt denne til Preben Würtz under udgivelse af at være sendt fra PT Vinduer A/S. Af bilag F fremgår det at Preben Würtz har overført kr ,00 til reg. nr kontonr for betaling af Robland saven jf. bilag E. Kim Rasmussen opfordres (opfordring A) herefter til at oplyse hvem kontoen i Danske Bank reg. nr kontonr tilhører. Såfremt opfordringen ikke imødekommes gøres det gældende, at dette skal tillægges processuel skadevirkning. Samtidig bemærkes det at Peter Kildegaard i bilag D overfor Preben Würtz bekræfter, at indeholdt i prisen kr ,00 inkl. moms er tillige et stk. Robland sav. Endvidere er det dokumenteret, at Preben Würtz alene har betalt den fulde faktura, jf. bilag C. Det bestrides således at Kim Rasmussen har betalt nogen andel af maskinerne anført i bilag D og det fulde ejerskab over samtlige maskiner opgjort i bilag D tilkommer Preben Würtz. Herefter kan det lægges til grund, at Preben Würtz har betalt for samme Robland sav både ved bilag C og igen ved bilag E. Det gøres i forlængelse af ovenstående gældende, at Preben Würtz skal modtage det fulde beløb kr ,00 inkl. moms retur, idet Kim Rasmussen har fremkaldt betalingen jf. bilag E ved svig, jf. Aftalelovens 30. Sammenfattende gøres det gældende, at Kim Rasmussen er skyldig kr ,00 inkl. moms svarende til påstandsbeløbet.

3 Side 3/6 Sagsøgtes anbringender: at Holstebro Vinduer v/ Jeanne Rasmussen ikke er rette sagsøgte. at sagsøgte størrelsesmæssigt kan anerkende de 2 beløb nævnt i sagsøgerens replik på henholdsvis kr for elforbrug og 6.061,06 kr. for materialer. at sagsøgte/kim Rasmussen har et modkrav på kr., som vedrører nogle maskiner, der står hos sagsøgeren, og som han har krav på udlevering af. Kim Rasmussen oplyste, at den konto, som er omtalt i sagsøgerens replik, tilhører ham..." Under sagen er der afgivet vidneforklaring af administrerende direktør Preben Würtz, Jeanne Rasmussen og vidnet Kim Rasmussen. Preben Würtz har forklaret, at han er administrende direktør i Poul Würtz Parket ApS. Selskabet ejer nogle erhvervslokaler. En, der hedder Kim Smücker, vidste, at Holstebro Vinduer havde brug for nogle lokaler, og han udlejede lokalerne til Holstebro Vinduer. Han har udstedt alle fakturaer til Holstebro Vinduer. Kim Rasmussen, som kørte det hele for Holstebro Vinduer, sagde, at det var Jeanne Rasmussen, der stod for firmaet, for Kim Rasmussen kunne ikke eje noget. Han har mødt Jeanne Rasmussen én gang. Der var tale om, at de skulle starte et fælles firma. Han skulle have en printer og scanner. Jeanne oplyste, at når hun skulle printe og scanne noget, brugte hun sin arbejdsplads' printer og scanner. De regninger, han har sendt, er sendt til Holstebro Vinduer ved Jeanne Rasmussen. Der har aldrig været indsigelser. Da han skulle betale for Roblandsaven, kom Kim Rasmussen med en håndskreven lap, hvorpå der stod et beløb og et kontonummer. Han overførte pengene til det kontonummer, der stod på lappen. Han regnede med, at der efterfølgende kom en rigtig regning med moms. Efter 3-4 uger kom der endelig en regning fra Jeanne Rasmussen med besked om, at de havde været dårlige til at kommunikere. Jeanne Rasmussen må således havde været vidende om, at der foregik noget i Holstebro Vinduers regi. Han bad om at få den oprindelige faktura af 22. maj 2014 på "træarbejdningsmaskiner" specificeret. Han fik specifikationen af 8. august 2014 fra Peter Kildegaard, som fremgår af bilag D. Roblandsaven indgik i specifikationen og var derfor betalt af ham én gang. Det bekræfter, at Holstebro Vinduer driver virksomhed i fuldt omfang. Der står forskellige maskiner hos ham. Han vil udlevere maskinerne, hvis ejerforholdet til Holstebro Vinduer dokumenteres.

4 Side 4/6 Det var på tale, at han og Holstebro Vinduer skulle indgå i et samarbejde, men han betingede sig, at Holstebro Vinduer skulle være færdige med den ordre, de havde. Han købte alle de maskiner, der fremgår af mailen af 8. august 2014 fra Peter Kildegaard. Han har fundet ud af, at Holstebro Vinduer er lukket uden aktiver. Det var Kim Rasmussen, der var ude at se på lokalerne. Der er ikke indgået en skriftlig lejeaftale med ham. Det er "Holstebro Vinduer", der har været lejer. Jeanne Rasmussen har forklaret, at hun ikke har drevet virksomhed under "Holstebro Vinduer" siden Hun har ikke drevet virksomhed i Preben Würtz' lokaler. Hun har ikke haft et elforbrug eller solgt en Roblandsav. Foreholdt bilag E har hun ikke skrevet mailen af 20. juni Hun har ikke brugt mailadressen i årevis. Det må være Kim Rasmussen, der har skrevet mailen. Da Holstebro Vinduer ophørte, nedlagde hun ikke mailadressen, men nøjedes med at slette den fra sin telefon og computer. Hun har været på virksomhedsadressen én gang i forbindelse med, at deres datter var til rideundervisning i nærheden. Kim havde spurgt, om hun ikke ville se lokalerne. Det er rigtigt, at hun sagde til Preben Würtz, at hun brugte scannerne på sin arbejdsplads, hvis hun skulle scanne noget. Kim Rasmussen har som vidne forklaret, at han blev ringet op af Kim Smücker, som sagde, at der var nogle lokaler til leje ved Preben Würtz. Efter et stykke tid blev han og Preben Würtz enige om, at de skulle indgå et samarbejde i et selskab. Selskabet skulle lave vinduer. Han har en mail, der bekræfter, at de skulle starte en virksomhed sammen. Holstebro Vinduer har været lukket i mange år. Han og Preben Würtz købte nogle maskiner sammen. Han havde købt maskinerne først, og Preben skulle købe halvdelen. Han sagde til Preben, at saven ikke var med i deres aftale, for han havde loven saven til anden side. Saven kom med samme flyttelæs, som de andre maskiner og Preben så den. Preben ville også gerne have den. Han sagde, at Preben kunne betale for den, og så ville han finde en anden sav til den køber, han havde lovet saven. Han lavede en regning til Preben, og det er rigtigt, at han i den forbindelse begik dokumentfalsk. Han har ikke fået betaling for saven to gange. Man må godt købe et læs maskiner og sælge dem særskilt, og det er det, han har gjort. Preben har aldrig mødt Peter Kildegaard. Jeanne Rasmussen har stået for Holstebro Vinduer. Virksomheden blev lukket i Han kørte videre i et andet selskab, han har sammen med en anden. Han beholdt Holstebro Vinduers adresse. Han modtog ene. Jeanne har ikke haft noget med ene at gøre. Alle sælgerne kender ham

5 Side 5/6 som "Holstebro Vinduer". Når han modtager tilbud, foregår det stadig under Holstebro Vinduers navn. Det er ikke ulovligt at beholde en adresse. Han sendte mailen af 20. juni 2014 til Preben Würtz, hvor der afslutningsvist står: "Mvh Jeanne". Han gad ikke høre mere på Preben Würtz. Der er en autobesked med Jeanne Rasmussens navn på mailadressen. Han sagde til Preben, at han kunne være med i købet af maskinerne for kr. Han har ikke selv betalt noget for maskinerne. Man må godt købe nogle ting og sælge dem dyrere videre. Han fik Peter Kildegaard til på fakturaen af 22. maj 2014 at skrive "træarbejdningsmaskiner" uden nærmere specifikation af maskinerne. Det var ham, der havde forstand på at lave vinduer. Preben Würtz skulle bare være medejer. Roblandsaven var ikke med i Preben Würtz' betaling i første omgang. Preben sagde, at han skulle bruge en faktura, og så dummede han sig og lavede fakturaen. Det er ham og ikke Jeanne, der har haft med Preben Würtz at gøre. Rettens begrundelse og afgørelse Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at Jeanne Rasmussen ikke har gjort noget aktivt for at gøre omverdenen opmærksom på, at hun ikke længere hæftede for Holstebro Vinduer, og det er ikke sandsynligt, at Jeanne Rasmussen har været uvidende om, at hendes ægtefælle agerede i hendes navn. Jeanne Rasmussen hæfter derfor for "Holstebro Vinduers" elforbrug og materialekøb, hvis størrelse ikke er bestridt. Jeanne Rasmussen skal derfor betale 9.186,06 kr. til Poul Würtz Parket ApS. Jeanne Rasmussen har ikke dokumenteret, at hun har et modkrav, der overstiger Poul Würtz Parket ApS' krav. Retten har ikke grundlag for at tilsidesætte Kim Rasmussens forklaring om, at han købte et parti maskiner og solgte en ejerandel svarende til halvdelen til Preben Würtz/Poul Würtz Parket ApS. Kim Rasmussens forklaring understøttes af, at det fremgår af mailen af 8. august 2014 fra Peter Kildegaard til Preben Würtz, at der blev fremsendt "liste over maskiner, som du påstår, at du er medindkøber af". Retten har desuden ikke grundlag for at tilsidesætte Kim Rasmussens forklaring om, at Roblandsaven ikke var omfattet af de maskiner, der blev solgt i første omgang. Poul Würtz Parket ApS har derfor ikke et krav mod Jeanne Rasmussen. Det kan ikke føre til andet resultat, at Poul Würtz Parket ApS har betalt det samme som Kim Rasmussen gav for maskinerne og yderligere et beløb for Roblandsaven, da Kim Rasmussen ikke har været forpligtet til at sælge til samme pris, som han købte tingene for. Det bemærkes, at Kim Rasmussen er dømt for dokumentfalsk vedrørende Roblandsaven, men at der ikke blev rejst

6 Side 6/6 sigtelse for bedrageri for dobbelt betaling. Som følge heraf er Poul Würtz Parket ApS' krav mod Jeanne Rasmussen 9.186,06 kr. Sagsomkostninger Jeanne Rasmussen har i det væsentligste fået medhold i sagen og Poul Würtz Parket ApS skal derfor som udgangspunkt betale sagsomkostninger til Jeanne Rasmussen. Sagen er imidlertid genoptaget på grund af Jeanne Rasmussens udeblivelse, og på den baggrund finder retten, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til hinanden. Thi kendes for ret: Sagsøgte, Jeanne Rasmussen, skal inden 14 dage til sagsøgeren, Poul Würtz Parket ApS, betale 9.186,06 kr. med procesrente fra den 15. september Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til hinanden. Dot Buchtrup dommer /mim/hrn Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Holstebro, den 17. august Minna Mortensen, kontorfuldmægtig

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012:

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronergade 3 B, st. th. 2500 Valby mod RIOS A/S CVR.nr. 2727

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13192 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 28 69 04 95 Stenhoff Automobiler ApS Tofte Industri 20 3200 Helsinge Klagen vedrører: Reparation af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 Sag 139/2007 (1. afdeling) A ved B (advokat Erik Høimark) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS 150-1724/2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af!

Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af! Virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med erhvervelse af busrute efter udbud? Vestre Landsrets dom af 21. oktober 2014 51. afd., sag B-0200-13 3F som mandatar for [person1], [person2], [person3],

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H Bilag 4 Højesterets dom H. D. 17. november 1970 i sag II 273/1969 Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. (hrs. Tjur) mod gravemester Kjeld Larsen (hrs. Jørgen Pedersen e. o.). Ejer, som havde ladet sit hus tilslutte

Læs mere

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B DOM Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 14. februar 2011, vedrører spørgsmålet om godtgørelse for mangler ved et badeværelse

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 Sag 527/2007 (1. afdeling) Morten Gøttler (advokat Johan Løje) mod Effect Furniture International ApS (advokat Erik Turley) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere