Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA"

Transkript

1 Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service open Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/ / DA Håndbog

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter Generelle anvisninger Anvendelse af driftsvejledningen Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Ophavsret Sikkerhedsanvisninger Generelt Målgruppe Bestemmelsesmæssig anvendelse Anden gældende dokumentation Transport, opbevaring Opstilling Elektrisk tilslutning Sikker afbrydelse Drift Supplerende sikkerhedsanvisninger for feltfordelere Opbygning Feltbusinterfaces Typebetegnelse for DeviceNet-interfaces Typebetegnelse for CANopen-interfaces Feltfordelere Typebetegnelse for DeviceNet-feltfordelere Typebetegnelse for CANopen-feltfordeler Mekanisk installation Installationsanvisninger Tilspændingsmomenter Feltbusinterfaces MF.. / MQ Feltfordelere Elektrisk installation Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Installationsanvisninger for feltbusinterfaces, feltfordelere Tilslutning med DeviceNet Tilslutning med CANopen Tilslutning af ind-/udgange (I/O) til feltbusinterface MF.. / MQ Tilslutning af nærhedsencoder NV Tilslutning af inkrementalencoder ES Tilslutning af inkrementalencoder EI Tilslutning med hybridkabel Tilslutning af betjeningsenheder Tilslutning af pc Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 3

4 Indholdsfortegnelse 7 Idrifttagning med DeviceNet (MFD + MQD) Idrifttagningsforløb DeviceNet-adresse (MAC-ID), indstilling af baudrate Indstil procesdatalængde og I/O enable (kun med MFD) Indstilling af procesdatalængden (kun med MQD) Konfiguration (projektering) af DeviceNet-masteren Idrifttagning af netværk med RSNetWorx Funktion af DeviceNet-interfacet MFD Procesdata- og sensor-/aktuator-behandling (polled I/O = PIO) Opbygning af ind-/udgangsbyten (MFD21/22) Opbygning af ind-/udgangsbyten (MFD32) Broadcast-procesdatabehandling via bitstrobe I/O (BIO) DIP-switchenes funktioner LED-indikationens betydning Fejltilstande Funktion af DeviceNet-interfacet MQD Default-program Konfiguration Styring via DeviceNet med polled I/O DeviceNet-interfacets idle-tilstand Statusforespørgsel via bitstrobe I/O Parametrering via DeviceNet Duplicate MAC-ID detection Returkoder for parametrering LED-indikationens betydning Fejltilstande Idrifttagning med CANopen Idrifttagningsforløb Indstilling af CANopen-adresse CANopen-Indstilling af baudrate Procesdatalængde og indstilling af I/O enable Konfiguration (projektering) af CANopen-masteren Funktion af CANopen-interface MFO Procesdata- og sensor-/aktuator-behandling Ind-/udgangsbytens opbygning DIP-switchenes funktioner LED-indikationens betydning Fejltilstande Procesdataudveksling MFO-objektoversigt Supplerende idrifttagningsanvisninger for feltfordelere Feltfordeler MF../Z.6., MQ../Z Feltfordeler MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z Feltfordeler MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z MOVIMOT -frekvensomformer integreret i feltfordeleren Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

5 Indholdsfortegnelse 13 Betjeningsenheder Betjeningsenhed MFG11A Betjeningsenhed DBG MOVILINK -enhedsprofil Kodning af procesdata Programeksempel i forbindelse med Simatic S7 og feltbus Programeksempel i forbindelse med DeviceNet Parametre MQ..-parameteroversigt Service Busdiagnose med MOVITOOLS Opbevaring i længere tid Fremgangsmåde ved manglende vedligeholdelse Bortskaffelse Tekniske data Tekniske data for DeviceNet-interface MFD Tekniske data for DeviceNet-interface MQD Tekniske data for CANopen-interface MFO Tekniske data for feltfordelere Statement of Conformance (overensstemmelseserklæring) for MFD2X Statement of Conformance (overensstemmelseserklæring) for MFD3X Statement of Conformance (overensstemmelseserklæring) for MQD2X Statement of Conformance (overensstemmelseserklæring) for MQD3X Adressefortegnelse Indeks Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 5

6 1 Gyldige komponenter 1 Gyldige komponenter Denne håndbog gælder for følgende produkter: Tilslutningsmodul..Z.1. med feltbusinterface 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) DeviceNet MFD21A/Z31A MFD22A/Z31A MFD32A/Z31A DeviceNet med integreret MQD21A/Z31A MQD22A/Z31A MQD32A/Z31A ministyring CANopen MFO21A/Z31A MFO22A/Z31A MFO32A/Z31A Feltfordeler..Z.3. med feltbusinterface ingen I/O 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) DeviceNet MFD21A/Z33A MFD22A/Z33A MFD32A/Z33A DeviceNet med integreret MQD21A/Z33A MQD22A/Z33A MQD32A/Z33A ministyring CANopen MFO21A/Z33A MFO22A/Z33A MFO32A/Z33A Feltfordeler..Z.6. med feltbusinterface 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) DeviceNet MFD21A/Z36F/AF1 MFD22A/Z36F/AF1 MFD32A/Z36F/AF1 DeviceNet med integreret MQD21A/Z36F/AF1 MQD22A/Z36F/AF1 MQD32A/Z36F/AF1 ministyring CANopen MFO21A/Z36F/AF1 MFO22A/Z36F/AF1 MFO32A/Z36F/AF1 Feltfordeler..Z.7. med feltbusinterface 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) DeviceNet MFD21A/MM../Z37F. MFD22A/MM../Z37F. MFD32A/MM../Z37F. DeviceNet med integreret MQD21A/MM../Z37F. MQD22A/MM../Z37F. MQD32A/MM../Z37F. ministyring CANopen MFO21A/MM../Z37F. MFO22A/MM../Z37F. MFO32A/MM../Z37F. Feltfordeler..Z.8. med feltbusinterface 4 x I / 2 x O (klemmer) 4 x I / 2 x O (M12) 6 x I (M12) DeviceNet MFD21A/MM../Z38F./ AF1 MFD22A/MM../Z38F./ AF1 MFD32A/MM../Z38F./ AF1 DeviceNet med integreret ministyring MQD21A/MM../Z38F./ AF1 MQD22A/MM../Z38F./ AF1 MQD32A/MM../Z38F./ AF1 CANopen MFO21A/MM../Z38F./ AF1 MFO22A/MM../Z38F./ AF1 MFO32A/MM../Z38F./ AF1 6 Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

7 Generelle anvisninger Anvendelse af driftsvejledningen 2 2 Generelle anvisninger 2.1 Anvendelse af driftsvejledningen Driftsvejledningen er en del af produktet og indeholder vigtige anvisninger vedrørende drift og service. Driftsvejledningen er beregnet til alle personer, der arbejder med montering, installation, idrifttagning og service af produktet. Driftsvejledningen skal være tilgængelig i en læsbar tilstand. Sørg for, at personer der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder på anlægget har læst og forstået hele driftsvejledningen. Ved uklarheder og yderligere behov for information kontaktes SEW-EURODRIVE. 2.2 Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne Sikkerhedsanvisningerne i denne driftsvejledning er opbygget på følgende måde: Piktogram SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulige resultater af manglende overholdelse af anvisningerne. Forholdsregler til afværgelse af fare. Piktogram Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse af anvisningerne Eksempel: FARE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser Fare generelt ADVARSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Lettere kvæstelser Specifik fare, f.eks. elektrisk stød FORSIGTIG! Mulige materielle skader Beskadigelse af systemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttige bemærkninger og tip. Gør det lettere at betjene systemet. Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 7

8 2 Generelle anvisninger Garantikrav 2.3 Garantikrav Det er en forudsætning for fejlfri drift og for eventuelle garantikrav at driftsvejledningen og håndbogen overholdes. Læs derfor først driftsvejledningen og håndbogen igennem, før produktet tages i brug! 2.4 Ansvarsfraskrivelse Driftsvejledningen skal overholdes for at garantere sikker drift af feltbusinterfaces, feltfordelere og frekvensomformere type MOVIMOT MM..D og for at opnå de angivne produktegenskaber og ydelser. SEW-EURODRIVE fraskriver sig ethvert ansvar for person- og tingsskader samt økonomiske skader, der måtte opstå på grund af manglende overholdelse af driftsvejledningen. Erstatning for mangler er udelukket i disse tilfælde. 2.5 Ophavsret <2008> - SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse også i uddrag, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er forbudt. 8 Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

9 Sikkerhedsanvisninger Generelt 3 3 Sikkerhedsanvisninger Nedenstående sikkerhedsanvisninger anvendes til at undgå personskader og materielle skader. Den driftsansvarlige skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedsanvisninger overholdes. Sørg for, at personer der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder på anlægget har læst og forstået hele driftsvejledningen og håndbogen. Kontakt SEW-EURODRIVE, hvis der opstår tvivlstilfælde eller behov for yderligere oplysninger. 3.1 Generelt Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. I tilfælde af beskadigelser skal der omgående reklameres over dette hos transportøren. Afhængigt af kapslingsklassen kan MOVIMOT under driften have spændingsførende, uisolerede og eventuelt også bevægelige eller roterende dele samt varme overflader. Der er fare for alvorlige personskader eller materielle skader ved ikke tilladt afmontering af nødvendig afskærmning, ved uhensigtsmæssig brug, ved forkert installation eller betjening. Yderligere oplysninger findes i dokumentationen. 3.2 Målgruppe Alt arbejde i forbindelse med installation, idrifttagning, fejlafhjælpning og reparation skal foretages af kvalificerede elektroteknikere (overhold IEC 60364, CENELEC HD 384 eller DIN VDE 0100 og IEC eller DIN VDE 0110 samt nationale ulykkesforebyggende forskrifter). Elektromekaniker betegner iht. disse grundlæggende sikkerhedsanvisninger personer, der er fortrolige med opstilling, montering, idrifttagning og drift af produktet og har de kvalifikationer, der svarer til deres arbejde. Enhver form for transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der er uddannede til dette arbejde. 3.3 Bestemmelsesmæssig anvendelse Feltfordelere og feltbusinterfaces er beregnet til industrielle anlæg. De er konstrueret i overensstemmelse med de gældende normer og forskrifter og opfylder kravene i lavspændingsdirektiv 73/23/EØF. De tekniske data samt tilslutningsbetingelserne står på typeskiltet og i dokumentationen og skal altid overholdes. Idrifttagning (påbegyndelse af korrekt anvendelse) er ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinen overholder EMC-direktivet, 2004/108/EF, og at slutproduktet er i overensstemmelse med Maskindirektivet, 98/37/EF (EN skal ligeledes overholdes). MOVIMOT -omformere opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 2006/95/EF. De standarder, der er nævnt i overensstemmelseserklæringen, anvendes til MOVIMOT -omformeren. Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 9

10 3 Sikkerhedsanvisninger Anden gældende dokumentation Sikkerhedsfunktioner De beskrevne feltfordelere, feltbusinterfaces og MOVIMOT -frekvensomformere må ikke varetage sikkerhedsfunktioner, medmindre dette er beskrevet og udtrykkeligt tilladt. Ved anvendelse af MOVIMOT -frekvensomformere i sikkerhedsapplikationer skal den supplerende vejledning "Sikker frakobling af MOVIMOT " overholdes.i sikkerhedsapplikationer må der kun anvendes komponenter, som udtrykkeligt er leveret af SEW-EURODRIVE i denne udførelse! Hejseværksapplikationer Ved anvendelse af MOVIMOT -omformere i hejseværksapplikationer skal den specielle konfiguration og indstillingerne til hejseværksapplikationer, der fremgår af driftsvejledningen til MOVIMOT, overholdes. MOVIMOT -frekvensomformere må ikke anvendes som sikkerhedsudstyr til hejseværksapplikationer. 3.4 Anden gældende dokumentation Desuden skal følgende vejledninger overholdes: driftsvejledning "vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE og asynkrone servomotorer CT/CV" driftsvejledningen "Vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP" driftsvejledningerne "MOVIMOT MM..C" og "MOVIMOT MM..D" håndbogen "Positionering og processtyring IPOS plus " 3.5 Transport, opbevaring Anvisningerne for transport, opbevaring og korrekt betjening skal overholdes. Overhold de klimatiske betingelser, der er beskrevet i kapitlet "Tekniske data". Tilspænd påskruede transportringe. De er dimensioneret til at bære vægten af MOVIMOT - enheden. Der må ikke monteres ekstra belastninger. Ved behov anvendes egnede, tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler (f.eks. wireføring). 3.6 Opstilling Opstilling og afkøling af omformerne skal ske i overensstemmelse med forskrifterne i den tilhørende dokumentation. Feltfordelere, feltbusinterfaces og MOVIMOT -frekvensomformere skal beskyttes mod ikke tilladt brug. Følgende anvendelser er forbudt, med mindre produktet er udtrykkeligt beregnet hertil: Anvendelse i eksplosionsfarlige miljøer. Anvendelse i omgivelser med skadelige olier, syrer, gasser, dampe, støv, stråling osv. Anvendelse i ikke-stationære applikationer, hvor der kan opstå kraftige mekaniske vibrations- og stødbelastninger. 10 Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

11 Sikkerhedsanvisninger Elektrisk tilslutning Elektrisk tilslutning Ved arbejde på feltfordelere, feltbusinterfaces og MOVIMOT -frekvensomformere med spænding, skal de gældende nationale ulykkesforebyggende forskrifter (f.eks. VBG A3) overholdes. Den elektriske installation gennemføres iht. de gældende forskrifter (f.eks. ledningstværsnit, sikring, beskyttelseslederforbindelse). Yderligere anvisninger findes i dokumentationen. Anvisninger for EMC-korrekt installation såsom afskærmning, jordforbindelse, placering af filtre og montering af ledninger findes i dokumentationen til MOVIMOT - frekvensomformerne. Producenten af maskinen eller anlægget er ansvarlig for, at de grænseværdier, der kræves ifølge EMC-lovgivningen, overholdes. Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsudstyr skal overholde de gældende nationale forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativ EN eller EN ). 3.8 Sikker afbrydelse De her beskrevne feltfordelere og feltinterfaces opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker afbrydelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker afbrydelse. 3.9 Drift Anlæg, hvor der er monteret feltfordelere, feltbusinterfaces og MOVIMOT -frekvensomformere, skal eventuelt være udstyret med ekstra overvågningsudstyr og sikringer i henhold til de gældende sikkerhedsbestemmelser, f.eks. lov om tekniske arbejdsmidler, ulykkesforebyggende forskrifter osv. I applikationer med øget risiko for fare kan det være nødvendigt at anvende ekstra sikkerhedsudstyr. Når strømmen til MOVIMOT -frekvensomformeren, en eventuel feltfordeler eller et eventuelt busmodul er blevet slået fra, må kan ikke straks røre ved spændingsførende dele og effekttilslutninger, da kondensatorerne muligvis kan være opladet. Vent mindst 1 minut, efter at strømmen er slået fra. Når strømforsyningen til feltfordeleren, de forskellige feltbusinterfaces og MOVIMOT - frekvensomformeren er tændt, skal kabinetterne være lukkede, dvs.: MOVIMOT -omformeren skal være skruet fast. Dækslet på den eventuelle feltfordelers tilslutningsboks og det eventuelle feltbusinterface skal være skruet fast. Stikket på et eventuelt hybridkabel skal være isat og skruet fast. OBS! Servicekontakten på en eventuel feltfordeler afbryder kun netstrømmen til den tilsluttede MOVIMOT -enhed eller motoren. Feltfordelerens klemmer er stadig forbundet med netspændingen, når servicekontakten er blevet aktiveret. At drifts-led'en og andre visningselementer slukkes, er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til enheden er afbrudt og spændingsløs. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner kan føre til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at gearmotoren starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til enheden afbrydes, inden fejlen afhjælpes. OBS! Fare for forbrænding: Overfladen på MOVIMOT -enheden og de eksterne enheder, f.eks. kølelegemer på bremsemodstanden, kan være mere end 60 C varm under driften! Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 11

12 3 Sikkerhedsanvisninger Supplerende sikkerhedsanvisninger for feltfordelere 3.10 Supplerende sikkerhedsanvisninger for feltfordelere Feltfordeler MFZ.3. Inden feltbusinterfacet eller motorstikket fjernes, skal strømtilførslen til enheden afbrydes. Der kan stadig være farlige spændinger i op til 1 minut efter strømafbrydelsen. Under driften skal feltbusinterfacet samt stikket på hybridkablet være skruet fast på feltfordeleren Feltfordeler MFZ.6. Inden dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen fjernes, skal strømtilførslen til enheden være afbrudt. Der kan stadig være farlige spændinger i op til 1 minut efter strømafbrydelsen. OBS! Kontakten afbryder kun strømmen til MOVIMOT -frekvensomformeren. Klemmerne på feltfordeleren er stadig forbundet med netspændingen, når servicekontakten er blevet aktiveret. Under driften skal dækslet til tilslutningsboksen til nettilslutning og stikket på hybridkablet være skruet fast på feltfordeleren Feltfordeler MFZ.7. Før MOVIMOT -omformeren fjernes, skal strømtilførslen til enheden afbrydes. Der kan stadig være farlige spændinger i op til 1 minut efter strømafbrydelsen. Under driften skal MOVIMOT -frekvensomformeren og stikket på hybridkablet være skruet fast på feltfordeleren Feltfordeler MFZ.8. Før dækslet fjernes fra tilslutningsboksen i forbindelse med nettilslutning, eller før MOVIMOT -frekvensomformeren fjernes, skal strømtilførslen til enheden afbrydes. Der kan stadig være farlige spændinger i op til 1 minut efter strømafbrydelsen. OBS! Servicekontakten afbryder kun strømmen til den tilsluttede motor. Klemmerne på feltfordeleren er stadig forbundet med netspændingen, når servicekontakten er blevet aktiveret. Under driften skal dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen, MOVIMOT - omformeren og stikket på hybridkablet være monteret og skruet fast på feltfordeleren. 12 Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

13 Opbygning Feltbusinterfaces 4 4 Opbygning 4.1 Feltbusinterfaces Feltbusinterface MF.21/MQ.21 [1] [2] [1] [2] Diagnose-LED'er Diagnoseinterface (under skrueforbindelsen) Feltbusinterface MF.22, MF.32, MQ.22, MQ.32 [4] [1] [3] [2] [1] [2] [3] [4] Diagnose-LED'er Diagnoseinterface (under skrueforbindelsen) M12-stikdåser Status-LED Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 13

14 4 Opbygning Feltbusinterfaces Interfacet se nedefra (alle MF../MQ..-interfaces) [1] [2] [3] [1] [2] [3] Forbindelse til tilslutningsmodul DIP-switch (afhængigt af varianten) Tætning Opbygning af tilslutningsmodul MFZ... [5] [1] [2] [3] [4] [3] [3] [4] [6] [1] [2] [3] [4] [5] [6] Klemrække (X20) Potentialfri klemblok til 24 V-gennemsløjfning (OBS! Må ikke anvendes til afskærmning!) Kabelsamling M20 Kabelsamling M12 Jordklemme DeviceNet og CANopen: Micro-Style-stik/M12-stik (X11) AS-interface: AS-interface-M12-stik (X11) 2 EMC-kabelsamlinger medfølger. 14 Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

15 Opbygning Typebetegnelse for DeviceNet-interfaces Typebetegnelse for DeviceNet-interfaces MFD 21 A/ Z21 A Variant Tilslutningsmodul: Z11 = til InterBus Z21 = til PROFIBUS Z31 = til DeviceNet og CANopen Z61 = til AS-interface Variant 21 = 4 x I / 2 x O 22 = 4 x I / 2 x O 32 = 6 x I 23 = 4 x I / 2 x O 33 = 6 x I (tilslutning via klemmer) (tilslutning via stik + klemmer) (tilslutning via stik + klemmer) (LWL rugged line, kun til InterBus) (LWL rugged line, kun til InterBus) MFI.. MQI.. MFP.. MQP.. MFD.. MQD.. MFO.. MFK.. = InterBus = InterBus med integreret ministyring = PROFIBUS = PROFIBUS med integreret ministyring = DeviceNet = DeviceNet med integreret ministyring = CANopen = AS-interface 4.3 Typebetegnelse for CANopen-interfaces MFO 21 A / Z31 A Variant Tilslutningsmodul: Z11 = til InterBus Z21 = til PROFIBUS Z31 = til DeviceNet og CANopen Z61 = til AS-interface Variant 21 = 4 x I / 2 x O 22 = 4 x I / 2 x O 32 = 6 x I 23 = 4 x I / 2 x O 33 = 6 x I (tilslutning via klemmer) (tilslutning via stik + klemmer) (tilslutning via stik + klemmer) (LWL rugged line, kun til InterBus) (LWL rugged line, kun til InterBus) MFI.. MQI.. MFP.. MQP.. MFD.. MQD.. MFO.. MFK.. = InterBus = InterBus med integreret ministyring = PROFIBUS = PROFIBUS med integreret ministyring = DeviceNet = DeviceNet med integreret ministyring = CANopen = AS-interface Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 15

16 4 Opbygning Feltfordelere 4.4 Feltfordelere Feltfordeler MF../Z.3., MQ../Z.3. [6] [7] [5] [4] [3] [8] [5] [4] [3] [9] [10] [9] [2] [1] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] DeviceNet og CANopen: Micro-Style-stik/M12-stik (X11) AS-interface: AS-interface-M12-stik (X11) 2 x M20 x 1,5 2 x M25 x 1,5 2 x M16 x 1,5 (2 EMC-kabelsamlinger medfølger) Klemmer til feltbustilslutning (X20) Klemmer til 24 V-tilslutning (X21) Klemmer til net- og PE-tilslutning (X1) Tilslutning af potentialudligning Tilslutning hybridkabel, forbindelse til MOVIMOT (X9) 16 Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

17 Opbygning Feltfordelere Feltfordeler MF../Z.6., MQ../Z.6. [4] [5] [6] [7] [8] [3] [9] X2 X11 X12 X13 X3 X14 X15 X16 [3] [2] [1] [1] 6 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelsamling medfølger) DeviceNet og CANopen: Micro-Style-stik/M12-stik (X11), se følgende illustration AS-interface: AS-interface-M12-stik (X11), se følgende illustration: [2] [3] [4] [5] x M25 x 1,5 Tilslutning af potentialudligning Tilslutning af hybridkabel, forbindelse til MOVIMOT -frekvensomformer (X9) Serviceafbryder med ledningsbeskyttelse (3-dobbelt låsning, farve: sort/rød) Kun med udførelse MFZ26J: Integreret mulighed for tilbagemelding om servicekontaktens position. Tilbagemeldingen beregnes via den digitale indgang DI0 (se kapitlet "Tilslutning af ind-/udgange (I/O) til feltbusinterfaces MF../MQ..") ( side 62) 0 OFF I ON 0 OFF I ON Ø 5 Ø 8 mm [6] [7] [8] [9] Klemmer til net- og PE-tilslutning (X1) Klemmer til bus-, sensor-, aktuator-, 24 V-tilslutning (X20) Stikbar klemme "Safety Power" til 24 V-MOVIMOT -forsyning (X40) Klemblok til 24 V-gennemsløjning (X29), internt forbundet med 24 V-tilslutning på X Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 17

18 4 Opbygning Feltfordelere Feltfordeler MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z.7. [8] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [10] [11] [12] X15 [3] [2] [1] [1] [2] Kabelsamling 2 x M25 x 1,5 Kabelsamling 5 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelsamlinger medfølger) DeviceNet og CANopen: Micro-Style-stik/M12-stik (X11), se følgende illustration AS-interface: AS-interface-M12-stik (X11), se følgende illustration: [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] Tilslutning af potentialudligning Tilslutning af hybridkabel, forbindelse til trefasemotor (X9) Klemmer til bus-, sensor-, aktuator-, 24 V-tilslutning (X20) Stikbar klemme "Safety Power" til 24 V-MOVIMOT -forsyning (X40) Klemblok til 24 V-gennemsløjning (X29), internt forbundet med 24 V-tilslutning på X20 MOVIMOT -frekvensomformer Forbindelse til MOVIMOT -frekvensomformer Klemmer til frigivelse af omdrejningsretningen Klemmer til net- og PE-tilslutning (X1) Klemme til integreret bremsemodstand Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

19 Opbygning Feltfordelere Feltfordeler MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z.8. [5] [6] [7] [8] [9] X2 X11 X3 X12 X13 X15 X14 X16 [10] [4] [3] [2] [1] [1] Kabelsamling 6 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelsamlinger medfølger) DeviceNet og CANopen: Micro-Style-stik/M12-stik (X11), se følgende illustration AS-interface: AS-interface-M12-stik (X11), se følgende illustration: [2] [3] [4] Kabelsamling 2 x M25 x 1,5 Klemmer til net- og PE-tilslutning (X1) Servicekontakt (kan aflåses tre steder, farve: sort/rød) Kun med udførelse MFPZ28J: Integreret mulighed for tilbagemelding om servicekontaktens position. Tilbagemeldingen beregnes via den digitale indgang DI0 (se kapitlet "Tilslutning af ind-/udgange (I/O) til feltbusinterfaces MF../MQ..") ( side 62) I ON I ON Ø 5 Ø 8 mm 0 OFF 0 OFF [5] [6] [7] [8] [9] [10] MOVIMOT -omformer Klemmer til bus-, sensor-, aktuator-, 24 V-tilslutning (X20) Stikbar klemme "Safety Power" til 24 V-MOVIMOT -forsyning (X40) Klemblok til 24 V-gennemsløjning (X29), internt forbundet med 24 V-tilslutning på X20 Tilslutning af hybridkabel, forbindelse til trefasemotor (X9) Tilslutning af potentialudligning Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 19

20 4 Opbygning Typebetegnelse for DeviceNet-feltfordelere 4.5 Typebetegnelse for DeviceNet-feltfordelere Eksempel MF../Z.3., MQ../Z.3. MFD21A/Z33A Tilslutningsmodul Z13 = til InterBus Z23 = til PROFIBUS Z33 = til DeviceNet og CANopen Z63 = til AS-Interface Feltbusinterface MFI.. / MQI.. = InterBus MFP.. / MQP.. = PROFIBUS MFD.. / MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Eksempel MF../Z.6., MQ../Z.6. MFD21A/Z36F/AF1 Tilslutningsteknik AF0 = AF1 = AF2 = AF3 = AF6 = Kabelindføring metrisk med Micro-Style-stik/M12-stik til DeviceNet og CANopen M12-stik til PROFIBUS M12-stik til PROFIBUS + M12-stik til DC 24 V-strømforsyning M12-stik til AS-interface-tilslutning Tilslutningsmodul Z16 = til InterBus Z26 = til PROFIBUS Z36 = til DeviceNet og CANopen Z66 = til AS-Interface Feltbusinterface MFI.. / MQI.. = InterBus MFP.. / MQP.. = PROFIBUS MFD.. / MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface 20 Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

21 Opbygning Typebetegnelse for DeviceNet-feltfordelere Eksempel MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z.7. MFD22A/MM15C /Z37F 0 Tilslutningstype 0 = Õ / 1 = Ö Tilslutningsmodul Z17 = til InterBus Z27 = til PROFIBUS Z37 = til DeviceNet og CANopen Z67 = til AS-interface MOVIMOT -omformer Feltbusinterface MFI.. / MQI.. = InterBus MFP.. / MQP.. = PROFIBUS MFD.. / MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Eksempel MF../MM..Z.8., MQ../MM../Z.8. MFD22A/MM22C /Z38F 0/AF1 Tilslutningsteknik AF0 = AF1 = AF2 = AF3 = AF6 = Kabelindføring metrisk med Micro-Style-stik/M12-stik til DeviceNet og CANopen M12-stik til PROFIBUS M12-stik til PROFIBUS + M12-stik til DC 24 V-strømforsyning M12-stik til AS-interface-tilslutning Tilslutningstype 0 = Õ / 1 = Ö Tilslutningsmodul Z18 = til InterBus Z28 = til PROFIBUS Z38 = til DeviceNet og CANopen Z68 = til AS-interface MOVIMOT -omformer Feltbusinterface MFI.. / MQI.. = InterBus MFP.. / MQP.. = PROFIBUS MFD.. / MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 21

22 4 Opbygning Typebetegnelse for CANopen-feltfordeler 4.6 Typebetegnelse for CANopen-feltfordeler Eksempel MF../Z.3., MQ../Z.3. MFO21A/Z33A Tilslutningsmodul Z13 = til InterBus Z23 = til PROFIBUS Z33 = til DeviceNet og CANopen Z63 = til AS-Interface Feltbusinterface MFI.. / MQI.. = InterBus MFP.. / MQP.. = PROFIBUS MFD.. / MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Eksempel MF../Z.6., MQ../Z.6. MFO21A/Z36F/AF1 Tilslutningsteknik AF0 = AF1 = AF2 = AF3 = AF6 = Kabelindføring metrisk med Micro-Style-stik/M12-stik til DeviceNet og CANopen M12-stik til PROFIBUS M12-stik til PROFIBUS + M12-stik til DC 24 V-strømforsyning M12-stik til AS-interface-tilslutning Tilslutningsmodul Z16 = til InterBus Z26 = til PROFIBUS Z36 = til DeviceNet og CANopen Z66 = til AS-Interface Feltbusinterface MFI.. / MQI.. = InterBus MFP.. / MQP.. = PROFIBUS MFD.. / MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface 22 Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

23 Opbygning Typebetegnelse for CANopen-feltfordeler Eksempel MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z.7. MFO22A/MM15C /Z37F 0 Tilslutningstype 0 = Õ / 1 = Ö Tilslutningsmodul Z17 = til InterBus Z27 = til PROFIBUS Z37 = til DeviceNet og CANopen Z67 = til AS-interface MOVIMOT -omformer Feltbusinterface MFI.. / MQI.. = InterBus MFP.. / MQP.. = PROFIBUS MFD.. / MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Eksempel MF../MM..Z.8., MQ../MM../Z.8. MFO22A/MM22C /Z38F 0/AF1 Tilslutningsteknik AF0 = AF1 = AF2 = AF3 = AF6 = Kabelindføring metrisk med Micro-Style-stik/M12-stik til DeviceNet og CANopen M12-stik til PROFIBUS M12-stik til PROFIBUS + M12-stik til DC 24 V-strømforsyning M12-stik til AS-interface-tilslutning Tilslutningstype 0 = Õ / 1 = Ö Tilslutningsmodul Z18 = til InterBus Z28 = til PROFIBUS Z38 = til DeviceNet og CANopen Z68 = til AS-interface MOVIMOT -omformer Feltbusinterface MFI.. / MQI.. = InterBus MFP.. / MQP.. = PROFIBUS MFD.. / MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 23

24 5 Mekanisk installation Installationsanvisninger 5 Mekanisk installation 5.1 Installationsanvisninger BEMÆRK Ved levering af feltfordelerne skal stikket til motorudgangen (hybridkabel) forsynes med transportsikring. Denne har kun kapslingsklasse IP40. For at opnå den specificerede kapslingsklasse skal transportsikringen fjernes og den passende stikdel sættes på og skrues fast Montering Feltfordelere må kun monteres på et plant, vibrationsfrit og vridningsstabilt underlag. Til fastgørelse af feltfordeler MFZ.3 skal der anvendes skruer i størrelse M5 med passende underlagsskiver. Skruerne spændes med momentnøgle (tilladt tilspændingsmoment 2,8 til 3,1 Nm (25 27 lb.in)). Til fastgørelse af feltfordeleren MFZ.6, MFZ.7 eller MFZ.8 skal der anvendes skruer i størrelsen M6 med passende underlagsskiver. Skruerne spændes med momentnøgle (tilladt tilspændingsmoment 3,1 til 3,5 Nm (27 31 lb.in)) Opstilling i vådrum eller udendørs Anvend passende forbindelser til kablerne (anvend om nødvendigt reduktioner). Ubenyttede kabelgennemføringer og M12-stikdåser skal tætnes med lukkeskruer. Ved kabelgennemføring fra siden skal kablet trækkes med en drypsløjfe. Kontrollér og rengør om nødvendigt tætningsfladerne inden genmontering af feltbusinterfacet/dækslet til tilslutningskassen. 24 Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

25 Mekanisk installation Tilspændingsmomenter Tilspændingsmomenter MOVIMOT -frekvensomformer Spænd skruerne til fastgørelse af MOVIMOT -omformeren med 3,0 Nm (27 lb.in) over kryds Feltbusinterfaces/dæksel til tilslutningsboksen Spænd skruer til fastgørelse af feltbusinterfaces eller tilslutningskassens dæksel over kryds med 2,5 Nm (22 lb.in). Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 25

26 5 Mekanisk installation Tilspændingsmomenter Låseskruer Spænd blindskruer og låseskruer til potentiometer f1 og eventuelle skruer til tilslutning X50 med 2,5 Nm (22 lb.in) EMC-kabelsamlinger Spænd EMC-kabelsamlingerne fra SEW-EURODRIVE med følgende tilspændingsmomenter: Skrueforbindelse M12 x 1,5 M16 x 1,5 M20 x 1,5 M25 x 1,5 Tilspændingsmoment 2,5 Nm 3,5 Nm (22 31 lb.in) 3,0 Nm 4,0 Nm (27 35 lb.in) 3,5 Nm 5,0 Nm (31 44 lb.in) 4,0 Nm 5,5 Nm (35 49 lb.in) Kablets montering i kabelsamlingen skal opnå følgende udtrækskraft : Kabel med udvendig diameter > 10 mm: Ã 160 N Kabel med udvendig diameter < 10 mm: = 100 N 26 Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

27 Mekanisk installation Tilspændingsmomenter Motorkabler Tilspænd motorkablets skruer med 1,2 1,8 Nm (11 16 lb.in). Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 27

28 5 Mekanisk installation Feltbusinterfaces MF.. / MQ Feltbusinterfaces MF.. / MQ.. Feltbusinterfaces MF.. / MQ.. kan monteres på følgende måde: Montering på MOVIMOT -tilslutningsboksen Feltmontering Montering på MOVIMOT -tilslutningsboksen 1. Slå udslagsbrikkerne ("knock-outs") i MFZ-underdelen ud indefra som vist på nedenstående illustration: MFZ.. [1] BEMÆRK Brudkanten, der opstår ved udslåning af udslagsbrikkerne ("knock-outs") [1], skal om nødvendigt afgrates! 28 Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

29 Mekanisk installation Feltbusinterfaces MF.. / MQ Monter feltbusinterfacet som vist på følgende illustration på MOVIMOT -tilslutningsboksen: MF../MQ Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 29

30 5 Mekanisk installation Feltbusinterfaces MF.. / MQ Feltmontering Nedenstående illustration viser montering i nærheden af motoren af et MF.. / MQ.. feltbusinterface: 102 mm 51 mm 82,5 mm M4 MFZ... M4 [1] MF../MQ.. MF../MQ.. [1] Skruernes længde min. 40 mm Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

31 Mekanisk installation Feltfordelere Feltfordelere Montering af feltfordeler MF../Z.3., MQ../Z.3. Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z.3.: M5 175 mm 50 mm 100 mm M Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 31

32 5 Mekanisk installation Feltfordelere Montering af feltfordeler MF../Z.6., MQ../Z.6. Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z.6.: 365 mm M6 180 mm M Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

33 Mekanisk installation Feltfordelere Montering af feltfordeler MF../MM../Z.7., MQ../MM../Z.7. Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z.7.: mm M mm M Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 33

34 5 Mekanisk installation Feltfordelere Montering af feltfordeler MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z.8. (typestørrelse 1) Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8. (typestørrelse 1): 200 mm M6 290 mm 270 mm M Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

35 350mm Mekanisk installation Feltfordelere Montering af feltfordeler MF../MM../Z.8., MQ../MM../Z.8. (typestørrelse 2) Nedenstående illustration viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8. (typestørrelse 2): 205 mm M6 290 mm M Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 35

36 6 Elektrisk installation Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter 6 Elektrisk installation 6.1 Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Anvisninger til placering og montering af installationskomponenter Det rigtige valg af ledninger, korrekt jordforbindelse og velfungerende potentialudligning er af afgørende betydning for en vellykket installation af decentrale drev. Som udgangspunkt skal de gældende normer overholdes. Desuden skal man være specielt opmærksom på følgende punkter: Potentialudligning Uafhængigt af funktionsjord (beskyttelsesledertilslutning) skal der etableres lavimpedant, HF-egnet potentialudligning (se også VDE 0113 eller VDE 0100, del 540), f.eks. med plan forbindelse af anlægskomponenter i metal ved brugen af båndjordelektroder (HF-bånd) Dataledningers afskærmning må ikke anvendes til potentialudligning. Dataledninger og 24 V-forsyning De skal trækkes adskilt fra støjførende ledninger (f.eks. magnetventilers styreledninger, motorledninger). Feltfordelere Til forbindelsen mellem feltfordeler og motor anbefaler SEW-EURODRIVE at anvende specialfremstillede SEW-hybridkabler Kabelsamlinger Samlingen skal have en stor kontaktflade til afskærmningen(jvf. anvisningerne til valg og korrekt montering af kabelsamlinger). 36 Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

37 Elektrisk installation Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter 6 Ledningsafskærmning Ledningsafskærmningen skal have gode EMC-egenskaber (høj skærmdæmpning), den skal anvendes til mekanisk beskyttelse af kablet og som afskærmning, den skal ved ledningsenderne have fladekontakt til enhedens metalhus (via EMCkabelsamlinger i metal jvf. de øvrige anvisninger i dette kapitel vedrørende valg og korrekt montering af kabelsamlinger). Du kan finde yderligere oplysninger i SEW-vejledningen "Drevteknik i praksis EMC inden for drevteknikken" Eksempel på forbindelse af feltbusinterface MF.. / MQ.. og MOVIMOT Med separat montering af feltbusinterface MF.. / MQ.. og MOVIMOT skal der etableres en RS-485-forbindelse som beskrevet nedenfor: til anvendelse DC 24 V-strømforsyningen anvend afskærmede ledninger afskærm begge enheder via EMC-metalkabelsamlinger på huset (overhold de øvrige anvisninger i dette kapitel vedrørende valg og korrekt montering af EMCkabelsamlinger i metal) lederne skal være parvist snoede (se nedenstående illustration) RS+ RS- 24V GND RS+ GND 24V RS uden anvendelse DC 24 V-strømforsyningen Hvis MOVIMOT har separat DC 24 V-strømforsyning, skal RS-485-forbindelsen etableres på følgende måde: anvend afskærmede ledninger afskærm begge enheder via EMC-metalkabelsamlinger på huset (overhold de øvrige anvisninger i dette kapitel vedrørende valg og korrekt montering af EMCkabelsamlinger i metal) referencepotentialet GND skal generelt medføres ved RS-485-interfacet lederne skal være snoede (se nedenstående illustration) RS+ RS- GND Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 37

38 6 Elektrisk installation Installationsanvisninger for feltbusinterfaces, feltfordelere 6.2 Installationsanvisninger for feltbusinterfaces, feltfordelere Tilslutning af netledninger MOVIMOT -omformerens referencespænding og -frekvens skal stemme overens med dataene for forsyningsnettet. Vælg kabeltværsnittet afhængigt af indgangsstrømmen I net ved dimensioneret effekt. Dette er beskrevet i kapitlet "Tekniske data" ( side 171). Installer en ledningsbeskyttelse i starten af netledningen bag samleskinnens forgrening. Anvend sikringer af typen D, D0, NH eller beskyttelsesrelæ. Dimensionering af sikringen til kablets tværsnit. Et almindeligt fejlstrømsrelæ som eneste sikkerhedsanordning er ikke tilladt. Det er tilladt at anvende universalstrømsensitive fejlstrømsrelæer ("type B") som sikkerhedsudstyr. I normal drift af MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer kan der opstå afledningsstrømme på > 3,5 ma. I henhold til EN er det nødvendigt med en ekstra PE-forbindelse (min. i tværsnittet for tilledningen) parallelt til beskyttelseslederen via separate tilslutningssteder. Der kan opstå driftsmæssige afledningsstrømme på > 3,5 ma. Til omkobling af MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer skal der anvendes relæomkoblingskontakter i anvendelseskategori AC-3 iht. IEC 158. SEW-EURODRIVE anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (IT-net) anvendes isolationsvagter med pulscode-måling. Derved undgås fejludløsning af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapacitet. 38 Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

39 Elektrisk installation Installationsanvisninger for feltbusinterfaces, feltfordelere Anvisninger om PE-tilslutning og/eller potentialudligning FARE! Forkert tilslutning af PE. Fare for dødsfald, alvorlige kvæstelser eller materielle skader som følge af elektrisk stød. Det tilladte tilspændingsmoment for skruesamlingen er 2,0 til 2,4 Nm (18 21 lb.in). Følg nedenstående anvisninger ved PE-tilslutning. Ikke tilladt montering Anbefaling: montering med gaffelkabelsko Tilladt for alle tværsnit M5 Montering med massiv tilslutningstråd Tilladt for tværsnit op til maks. 2,5 mm 2 M5 2.5 mm² [1] [1] Gaffelkabelsko, der passer til M5-PE-skruer Tilladt tilslutningstværsnit og strømbelastning for klemmerne Effektklemmer X1, X21 (skrueklemmer) Styreklemmer X20 (fjederklemmer) Tilslutningstværsnit (mm 2 ) 0,2 mm 2 4 mm 2 0,08 mm 2 2,5 mm 2 Tilslutningstværsnit (AWG) AWG 24 AWG 10 AWG 28 AWG 12 Strømbelastning 32 A maksimal konstantstrøm 12 A maksimal konstantstrøm Det tilladte tilspændingsmoment for effektklemmerne er 0,6 Nm (5 lb.in). Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 39

40 6 Elektrisk installation Installationsanvisninger for feltbusinterfaces, feltfordelere Videresløjfning af DC 24 V-forsyningsspænding ved modulholder MFZ.1 I DC 24 V-strømforsyningens tilslutningsområde findes der 2 stagbolte M4 x 12. Boltene kan anvendes til videresløjfning af DC 24 V-strømforsyningen Tilslutningsboltene kan belastes med 16 A. Det tilladte tilspændingsmoment for tilslutningsboltenes sekskantmøtrikker er 1,2 Nm (11 lb.in) ± 20 % Yderligere tilslutningsmuligheder ved feltfordeler MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8 I DC 24 V-strømforsyningens tilslutningsområde befinder der sig en klemblok X29 med 2 stagbolte M4 x 12 og en stikbar klemme X Klemblok X29 kan også anvendes til videresløjfning af DC 24 V-strømforsyningen som alternativ til klemme X20 (se kapitlet "Opbygning" side 13). De to stagbolte er internt forbundet med 24 V-tilslutningen på klemme X20. Klemmeplacering Nr. Navn Funktion X V 24 V-strømforsyning til modulelektronik og sensorer (stagbolt, brokoblet med klemme X20/11) 2 GND 0V24-referencepotential til modulelektronik og sensorer (stagbolt, brokoblet med klemme X20/13) Indstiksklemmen X40 ("Safety Power") er beregnet til ekstern DC 24 V-forsyning af MOVIMOT -omformeren via en sikkerhedskontakt. En MOVIMOT -gearmotor med integreret frekvensomformer kan således benyttes til sikkerhedsapplikationer. Oplysninger om dette findes i vejledningerne "Sikker frakobling af MOVIMOT MM.." til de anvendte MOVIMOT -enheder. Klemmeplacering Nr. Navn Funktion X V 24 V-strømforsyning for MOVIMOT til frakobling med automatsikring 2 GND 0V24-referencepotential til MOVIMOT til frakobling med automatsikring 40 Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

41 Elektrisk installation Installationsanvisninger for feltbusinterfaces, feltfordelere 6 X29/1 er brokoblet med X40/1 og X29/2 med X40/2 fra fabrikken, så MOVIMOT - omformerens DC 24 V-strømforsyning er den samme som feltbusinterfacets. De vejledende værdier for de to stagbolte er: Strømbelastning: 16 A maks. tilladt tilspændingsmoment for sekskantmøtrikkerne: 1,2 Nm (11 Ib.in) ±20%. De vejledende værdier for skrueklemme X40 er: Strømbelastning: 10 A Tilslutningstværsnit: 0,25 mm 2 2,5 mm 2 (AWG24 AWG12) Tilladt tilspændingsmoment: 0,6 Nm (5 Ib.in) UL-korrekt installation af feltfordelere Som tilslutningskabel må der kun anvendes kobberledninger med temperaturområde 60 / 75 C. Som ekstern DC 24 V-strømkilde må der kun anvendes godkendte enheder med en begrænset udgangsspænding (U Â DC 30 V) og begrænset udgangsstrøm (I Â 8 A). UL-certificeringen gælder kun for drift ved spændingsnet med spændinger mod jord til maks. 300 V. Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 41

42 6 Elektrisk installation Installationsanvisninger for feltbusinterfaces, feltfordelere EMC-kabelsamlinger i metal EMC-kabelsamlinger i metal fra SEW-EURODRIVE skal monteres på følgende måde: [1] OBS! Skær isoleringsfolien [1] af, og klap den ikke tilbage! Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

43 Elektrisk installation Installationsanvisninger for feltbusinterfaces, feltfordelere Kontrol af ledningsføring FARE! For at undgå personskader og skader på anlægget som følge af forkert ledningsføring skal ledningsføringen kontrolleres, før der tændes for strømforsyningen første gang. Fare for dødelige og alvorlige kvæstelser som følge af elektrisk stød. Frakobling af alle feltbusinterfaces fra tilslutningsmodulet Frakobl alle MOVIMOT -omformere fra tilslutningsmodulet (kun ved MFZ.7, MFZ.8) Adskil alle stik på motorudgangene (hybridkabler) fra feltfordeleren Kontrollér ledningsføringens isolering iht. de gældende nationale normer Kontrol af jordforbindelse Kontrol af isolering mellem netledning og DC 24 V-ledning Kontrol af isolering mellem netledning og kommunikationsledning Kontrol af polaritet i DC 24 V-ledning Kontrol af polaritet i kommunikationsledningen Kontrol af netfasefølgen Kontrollér, at potentialudligningen mellem de forskellige feltbusinterfaces er korrekt Efter kontrol af ledningsføring Sæt alle motorudgange (hybridkabler) på, og skru dem fast Sæt alle feltbusinterfaces på, og skru dem fast Sæt alle MOVIMOT -omformere på, og skru dem fast (kun ved MFZ.7, MFZ.8) Monter alle dækslerne til tilslutningskasserne Tætn de ubenyttede stiktilslutninger Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 43

44 UL UL UL UL UL UL 6 Elektrisk installation Tilslutning med DeviceNet 6.3 Tilslutning med DeviceNet Muligheder for tilslutning med DeviceNet Feltbusinterfaces MFD/MQD kan tilsluttes via en multiport eller et T-stik. Hvis forbindelsen til MFD/MQD afbrydes, påvirker det ikke de andre enheder, og bussen kan fortsat være aktiv. MFD/MQD MFD/MQD MFD/MQD RC RC RC MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD SYS-F SYS-F SYS-F [1] [3] MFD/MQD MFD/MQD MFD/MQD RC RC RC MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD MFI INTERBUS BA TR RD SYS-F SYS-F SYS-F [2] [2] [2] [1] [1] [2] [3] Bus-afslutningsmodstand 120 Ê T-hanstik Multiport BEMÆRK Følg anvisningerne for ledningsføring i DeviceNet-specifikation Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

45 Elektrisk installation Tilslutning med DeviceNet Tilslutning af tilslutningsmodul MFZ31 med MFD.. / MQD.. til MOVIMOT MFZ31 (DeviceNet) X20 [3] MOVIMOT MFZ31 + [2] V 24 V GND GND 24V RS RS GND 24V R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ MFD.. MQD.. X X11 1 DRAIN 2 V+ 3 V- 4 CAN_H 5 CAN_L V DC [1] [1] = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 [1] [2] [3] Ved separat montering af MFZ31/MOVIMOT : Læg afskærmningen til RS-485-kablet på MFZ og MOVIMOT -huset med en EMC-kabelsamling i metal Sørg for potentialudligning mellem alle busenheder Placering af klemmerne som beskrevet i kapitlet "Tilslutning af ind-/udgange (I/O) til feltbusinterface MF.. / MQ.." ( side 62). Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X20 1 V- Indgang DeviceNet-referencepotential 0V24 2 CAN_L Indgang/udgang CAN_L-dataledning 3 DRAIN Indgang Potentialudligning 4 CAN_H Indgang/udgang CAN_H-dataledning 5 V+ Indgang DeviceNet strømforsyning 24 V 6 reserveret 7 reserveret 8 reserveret 9 reserveret 10 reserveret V Indgang 24 V-strømforsyning til modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-strømforsyning (brokoblet med klemme X20/11) 13 GND 0V24-referencepotential til modulelektronik og sensorer 14 GND 0V24-referencepotential til modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-strømforsyning til MOVIMOT (brokoblet med klemme X20/11) 16 RS+ Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS+ 17 RS- udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT -klemme RS- 18 GND 0V24-referencepotential til MOVIMOT (brokoblet med klemme X20/13) Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 45

46 6 Elektrisk installation Tilslutning med DeviceNet Tilslutning af feltfordeler M33 med MFD.. / MQD.. Tilslutningsmodul MFZ33 med feltbusinterface MFD21 / MQD21, MFD22 / MQD22 og 2 separate DC 24 V-spændingskredse L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ33 + MFD21 MQD21 MFD22 MQD22 X mm 2 (AWG10) mm (AWG12) 4 mm 2 (AWG10) X20 X V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE 2 x 24 V DC 24V1 GND1 24V1 GND1 24V2 GND2 24V2 GND X11 X11 1 DRAIN 2 V+ 3 V- 4 CAN_H 5 CAN_L = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 2 = potentialniveau 2 Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X20 1 V- Indgang DeviceNet-referencepotential 0V24 2 CAN_L Indgang/udgang CAN_L-dataledning 3 DRAIN Indgang Potentialudligning 4 CAN_H Indgang/udgang CAN_H-dataledning 5 V+ Indgang DeviceNet strømforsyning 24 V 6-10 reserveret X V Indgang 24 V-strømforsyning til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 2 24 V Udgang 24 V-strømforsyning (brokoblet med klemme X21/1) 3 GND 0V24-referencepotential til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 4 GND 0V24-referencepotential til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 5 V2I24 Indgang 24 V-strømforsyning til aktuatorer (digitale udgange) 6 V2I24 Udgang 24 V-strømforsyning til aktuatorer (digitale udgange) brokoblet med klemme X21/5 7 GND2 0V24V-referencepotential til aktuatorer 8 GND2 0V24V-referencepotential til aktuatorer 46 Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

47 Elektrisk installation Tilslutning med DeviceNet 6 Tilslutningsmodul MFZ33 med feltbusinterface MFD21 / MQD21, MFD22 / MQD22 og en fælles DC 24 V-spændingskreds L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ33 + MFD21 MQD21 MFD22 MQD mm 2 X1 (AWG10) PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) 2 4 mm (AWG10) X20 X x 24 V DC 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 24V GND 24V GND X11 X11 1 DRAIN 2 V+ 3 V- 4 CAN_H 5 CAN_L = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 2 = potentialniveau 2 Klemmeplacering Nr. Navn Retning Funktion X20 1 V- Indgang DeviceNet-referencepotential 0V24 2 CAN_L Indgang/udgang CAN_L-dataledning 3 DRAIN Indgang Potentialudligning 4 CAN_H Indgang/udgang CAN_H-dataledning 5 V+ Indgang DeviceNet strømforsyning 24 V 6-10 reserveret X V Indgang 24 V-strømforsyning til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 2 24 V Udgang 24 V-strømforsyning (brokoblet med klemme X21/1) 3 GND 0V24-referencepotential til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 4 GND 0V24-referencepotential til modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 5 V2I24 Indgang 24 V-strømforsyning til aktuatorer (digitale udgange) 6 V2I24 Udgang 24 V-strømforsyning til aktuatorer (digitale udgange) brokoblet med klemme X21/5 7 GND2 0V24V-referencepotential til aktuatorer 8 GND2 0V24V-referencepotential til aktuatorer Håndbog DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere 47

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564985 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation. Udgave 07/ / DA FC220000

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation. Udgave 07/ / DA FC220000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopeninterfaces, -feltfordelere Udgave 07/2006 11400692 / DA FC220000 Håndbog

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere Transmissionsteknik \ utomatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog P R O F I PROCESS FIELD US U S Drivsystem til decentral installation PROFIUS-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/2009

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564780 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC Udgave 10/2008 11662697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC Udgave 10/2008 11663081 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

* _0516* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler)

* _0516* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler) Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *22515135_0516* Håndbog MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler) Udgave 05/2016 22515135/DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Decentrale motorsystemer MOVIFIT -FC

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Decentrale motorsystemer MOVIFIT -FC Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Driftsvejledning Decentrale motorsystemer MOVIFIT -FC Udgave 07/2012 17060893 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Udgave 11/2009 16885295 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning Mobil energiforsyning MOVITRANS Stationære komponenter Udgave 10/2010 16732081 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Udgave 12/ / DA GC310000

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Udgave 12/ / DA GC310000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D GC310000 Udgave 12/2005 11407093 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

* _0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning. Decentral drevstyring MOVIFIT -MC

* _0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning. Decentral drevstyring MOVIFIT -MC Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *19484895_0115* Driftsvejledning Decentral drevstyring MOVIFIT -MC Udgave 01/2015 19484895/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsvejledning. Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D. Udgave 09/ / DA GC320000

Driftsvejledning. Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D. Udgave 09/ / DA GC320000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D GC320000 Udgave 09/2005 11212497 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller 00825-0108-4841, Rev BA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller Installationsvejledning ADVARSEL Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Betjeningsvejledning Styring EX

Betjeningsvejledning Styring EX Betjeningsvejledning Styring EX Indeks 004 10987072 da /23.10.2006 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber BETJENINGSVEJLEDNING Niveauregistrering til Sikkerhedsforskrifter Montering, ledningsføring, indledende opstart og vedligeholdelse skal udføres af uddannede teknikere. Apparatet må kun tilsluttes til kredsløb,

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere