Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov kl 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Sejlklub. BESTYRELSESMØDE den 17. nov. 2014 kl 18"

Transkript

1 BESTYRELSESMØDE den 17. nov kl 18 Deltagere: Alle i bestyrelsen 1 Godkendelse af referat Møde ref. Fra BS møde d 20. okt i v3 godkendt Referat fra Cafe møde v1 plus lidt mindre rettelser fra Luc. Nu v2, lægges op meget snart 2 Indkommen post - formand Div. indkommende post og informationer: 1. Regnskab Nordøstjysk kreds. Gunnar informerede. 2. Blå Flag Årsmøde d 25. nov kl møde, hvis man vil med? 3. Afslag på dispensation for haller. Aalborg Kommune siger det er i strid med lokalplanen, og det er det også, så der skal etableres en ny lokalplan. Nye Jollehuse er udenfor eksisterende byggefelter, dog er der givet dispensation på jollehusene men de er også mindre. Luc og Gunnar gør klar til vores input til ny lokalplan. 3 Diverse fra medlemmer. Vi har noteret os følgende: 1. Sunrise har givet nogle problemer stor både, vi har ødelagt noget på stativ og det er repareret. Senere måske mulighed for at båden kommer på standard stativ. Men vi har ikke spuns ude ved kaj kanten, så det kan være vanskeligt at løft den i vores havn. Dette skal lige beregnes. Generelt er problemerne ved at være løst. 2. Vi er ved at få godkendt vores vogn til at kunne fragte korte stykker på offentlige veje. Samme princip som en traktor og vogn. Forsikring? Bør være den samme. Hvis Sunrise kommer på standard stativ, kan vi måske flytte den fra en af de andre havne? 3. Morten Nørgaard: Noget er gået helt galt i forbindelse med bådhåndtering. Vi har svaret og det er ok. Havnefoged undskyldte situationen. Sagen lukket. 4 Broformænd Der blev afholdt møde d 12. nov mellem broformændene og sekretær. 1. Helt generelt støttes linjen, altså alle betaler end og behandles ens. 2. Mødet giver anledning til vurdering af hvad der er fakta og hvad der er rygter med dårlig behandling af medlemmer, og vi vil prøve at tage dem en for en. Problemer omkring tonen specielt fra havnefoged, specielt når situationen kompliceres 3. Vi afholder et nyt møde med broformænd for at sikre der ikke er falske rygter i spil, dvs. vi vil afholde møde med bestyrelsens formand, næstformand, sekretær og samtlige broformænd. 4. Vi skal finde en ny broformand til bro 9, og muligvis skal der skiftes ud for enkelte af broerne, hvis det ønskes af medlemmerne. 5. Forslag om et medlemsmøde for nye medlemmer? (Dette var også oppe til Cafe mødet)

2 5 Orientering Aalborg Sejlklub Korte /skriftlige indlæg som kan anvendes til referatet. 5.1 Sekretær / WEB: Stort nedbrud fra onsdag sidste uge til i dag mandag. Al mail og det meste af hjemmesiden er i orden. MEN der mangler fortsat mange af de uploadede filer (referater mm.) Dette nedbrud har selvfølgelig øget fokus på om det hensigtsmæssige i, at have en proprietær (speciel) løsning og hoste det på den måde vi gør nu 5.2 Kapsejlads Budget og indhold i gang. 5.3 Huset Henrik: 1. Husinspektøren måtte desværre melde afbud til budgetmødet, så budget for næste år er ikke på plads endnu men det sker snart 2. Elektriker har ændret tilslutning af EDB, således at edb-net køre på selvstændig combi HFI og automatsikring, det samme gør betalingsautomaten, begge er anbragt i gruppetavle under øverste låge, i tavle. 3. Låsesystemet opdateret, med nye åbningstider 8.00 til alle ugens dage. 4. Sportshøjskolen bruger havnen og betaler via. Cashloader nem og pragmatisk løsning 5.4 Junior / jolle Gunnar: 1. Den sidste ledsagebåd (Kegnæsjolle) tages på land, så snart fartøjsinspektøren har fået klaret de sidste opgaver på vandet. Skal op senest, når der kommer is på vandet. Båden stilles på trailer og kan hurtigt søsættes om nødvendigt. Motor ønskes, hvis muligt, vinterkonserveret ved Onsdagsholdet. 2. Truck kommer under tag i jollehallen denne vinter 5.5 Sejlerskole: Hans Jørgen: 1. For næste sæson er der 19 elever og der er plads til Instruktører, vi mangler sikkert nogle

3 3. Forsikring, Instruktører ER dækket via DS-forsikring. Men elever er IKKE dækket, dvs. de skal have egen forsikring, hvilket er normalt for den type undervisning og dækkes af fritidsulykkesforsikringen. 4. Certificering: vi har fået materiale, vi skal udfylde nogle papirer plus bruge instruktør- bøger fra DS mm. Så det kan lade sig gøre besluttet efterfølgende ar gøre det. 5.6 Aktivitetsleder Sonja: 1. Afriggerfest afholdt med 67 deltagere god fest 2. Fredagsbaren kører, plan er lavet 3. Forslag til aften med VHF og AIS Ole Hansen, Polaris, GateHouse? 4. SUP, godt i gang, pt. 3 interesserede i lære at sejle SUP 5. Møde med Nordøstjysk kreds i AS 4 eksterne klubber repræsenteret Sonja deltog. 6. Legeplads, måske mulighed via tilskud fra Aalborg Kommune? 7. Cafemøde afholdt med stor succes, der var pænt mange deltagere (85) separat referat udkommer snart 6 ANF Formanden fremlagde aktuel situation samt planen. 1. Mht. nye vedtægter gælder at hovedproblemet lige nu er nede på 3-4 punkter, hvor vi er uenige. Største to ting der er tilbage: a. AS ønsker 2/3 flertal for at beslutte større investeringer, de andre ønsker kun 51 % b. Afregningsmodel ens for alle, dvs. efter bådens størrelse. Og dette er den store, uden den kommer vi næppe i mål 2. Møde på onsdag d 19. nov Med LG / GMJ og Jan Stage som repræsentant for de tre andre klubber 3. Målet er at fremlægge en version 2 den 4. dec for formandsgruppen, sådan at klubberne inden 7. jan. kan afgøre om man er med eller ikke med 4. Budget oplæg for ANF blev diskuteret. Kun relevant hvis vi fortsætter i ANF. ANF budget kan KUN godkendes hvis vi er i mål på ovenstående 5. Den 26. feb er målet at afholde Generalforsamling og få det hele godkendt via det første Repræsentantskabsmøde 7 Indkomne forslag / drøftelser / beslutninger 7.1 Budgetoplæg 2015 Formandet havde lavet nogle overordnede beregninger på budgettet og der gælder: 20% på klubdrift/ administration o.l. 45% på husdrift 2% på Handicapsejlads 8,5 % junior / jolleafdeling 11,5 % på aktiviteter / arrangementer 5 % Sejlerskole/ undervisning

4 Aalborg Sejlklub 2,5% Kapsejladsaktiviteter Kasseren fremlagde: 1. Budget baseret på 1000 kr. i kontingent dvs. nedsat fra 1200 kr. 2. Ca kr. i overskud ud fra budget som det fremlægges nu 3. Vi mangler endeligt fra huset og forventer det endelige i januar 4. Sonja: Skal vi noget mere på SUP? Måske gennem et samarbejde med Sportshøjskolen, skal vi forhandle med dem? Luc og Sonja 5. Spørgsmål fra Sonja vedr. løn til instruktør på SUP: generelt er løn til instruktører en dårlig ide medmindre det er studerende som ikke har indtægter, så kan der udbetales en lønomkostning på max kr. som kompensation for udstyr, transport mm kr. som budget for ny hjemmeside plus opdatering, MBA opdaterer. 7. Kapsejlads: Ca. 25 sejler kapsejlads, hvordan med betaling af uddannelse. Vi sender Lars på regel- og dommerkursus, ca kr. 8. Husk generelt at søge kommunen for tilskud inden kurset afholdes / tilmeldes. 9. Sejlsportsliga. Koster for at deltage i udtagelse et hold. Derefter kr for klubben for sæson (4 sejladsweekender). Der bruges J 70 både fra DS. Har vi medlemmer der vil være med til det? Gunnar har forespurgt på sejlerforum i Aalborg og de foreløbige svar er ikke brugbart. Søren leverer oplæg før endelig beslutning i foråret Gunnar: Foreslår at vi bruger nogle penge på at købe en J70, f.eks kr. som indskud og udnytter tilbud fra DS. Ideen er at få mere gang i noget kapsejlads i området. Tages med til BS seminar 1. dec Kasserer fremhæver at vi skal have styr på økonomien FØR vi begynder at bruge løs og f.eks. junior / Kapsejlads (kraftcenter mm) kostede mange penge dengang. Derudover skal vi være konkurrencedygtige på kontingent i forhold til de andre klubber 12. Hvad skal kontingent være? 1000 kr. eller? Behandles i januar. 13. Husk at informere alle, via hjemmeside mm. at vi faktisk har nedsat kontingent / havneafgifter løbende over de sidste år. Pris i 2015 vil være samme som i 2007, dog inklusive et mobilt stativ for f.eks. 32 fods båd! 7.2 Generalforsamling fastlægges. Forslag: torsdag 12 marts 2015 OK 7.3 Bestyrelsesmøder referater principper. Formanden: 1. Der er medlemmer der følger med i referaterne og det er godt, men ofte er de indforståede (forkortelser mm) og ofte meget svingende i niveauet på de enkelte beretninger. 2. Husk derfor at beretninger SKAL kunne puttes ind referatet, og være færdige mindst 5 dage INDEN mødet. Hvis orienteringen er meget lang, kan der skrives et resume, der så tages med i referatet. Grænsen er max ½ A4 side pr beretning

5 7.4 Byggesager ny lokalplan? status handlingsplan oplæg udvalgsmøde 19. nov Diskussion af oplæg fra Luc og Gunnar. Det helt generelle er at kigge langt frem, dvs. forberede lokal plan for hvad der kan tænkes de næste år 7.5 BS-seminar den 1. dec kl dagsorden udkast Vi holder et lidt længere møde, hvor vi kan nå at komme i dybden: 1. Evaluering: Cafemøde den 15. nov BS-Arbejdsfordeling Ansvarsområder 3. Bestyrelsen / Havnefogeden medlemssager 4. ANF-forhandlingsoplæg Budget DS-NØ-Jysk kreds udmeldelse? alternativ? 6. AS-GF 2015 emner / opgaver 7. Alternativ sejlerskole år Formanden sender dagsorden en uges tid før 7.6 WEB / Hosting- løsning MBA Der er afsat kr i budget for næste år til en opgradering af vores WEB løsning, incl. medlems administration. Vigtigt at få et sikkert og generelt anvendeligt system og mål at inden 1 april 2014 er det hele er oppe at køre 7.7 Nytårskur: hvem / hvad alle Sonja: Gerne udsende en Julehilsen og sige tak for god indsats, men vi skal også have de rigtige med til nytårskuren. Frivillige: de enkelte udvalgsformænd udmelder til formanden. Vi mangler en sponsor, måske et lettere arrangement reception lign. Måske skipperlapskovs og øl og snaps? Øl, vand og vin skal under alle omstændigheder inkluderes (fri). Vi fastholder niveau som Der bør ikke ydes ekstra godtgørelser hvis alle frivillige inviteres. 8 Eventuelt Kasserer, når man får faktura, skal den underskrives og lægges i post skuffen. Vi vil ikke betale rykkergebyrer! Næste møde 1. dec kl BS-seminar / spisning. Michael Bondo Andersen d 20. nov v3

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Deltagere: Michael, Sonja, Peder, Palle, Hans Jørgen, Søren, Luc. Suppleanter: Henrik, Morten Afbud: Gunnar, Christian, Per (suppleant) Dagsorden Godkendelse

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: 9810-2575 Kontortid: Mandag: kl. 18.00-19.00 Website:

Læs mere

Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30

Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30 9 april 2014 Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30 1 Dagsorden: 1. Godkendelse referater: BS-møde 13.03.14 + konstituering, GF 11.03.14 (notat vedr. valgperiode) 2. Indkommen post-

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sigvart Sigvartsen blev valgt. Sigvart takkede for valget og ønskede, vi ville få en god og saglig debat. Sigvart

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne.

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne. Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 17. februar 2010 kl. 17 i klubhuset. Mads var fraværende. Interne revisor bemærkninger. Hans og Jens kommer kl. 17. Opstramning af procedure

Læs mere

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent:

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent. Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen December 2011 Nr. 126 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen BÅDOPTAGNING. FOTO: KARIN MEULENGRATH Havnefogeden orienterer...

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2012. Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen

Nyhedsbrev marts 2012. Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen Sallingsund Sejlklub Nyhedsbrev marts 2012 Uofficielt byggemøde mellem Sallingsund Byg og bestyrelsen Referat fra klubbens Generalforsamling den 24. marts 2012 kl. 14:00 hvor ca. 60 medlemmer var mødt

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere