Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale"

Transkript

1 Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet erklærer, at det har læst og forstår vilkårene for nærværende aftale. Hvis De indgår denne aftale på vegne af en enhed, f.eks. Deres arbejdsgiver, erklærer De, at De har juridisk autoritet til at forpligte denne enhed. Microsoft tilbyder en række forskellige incitamenter ( Incitamenter ) med henblik på at motivere kvalificerede firmaer til at deltage i definerede aktiviteter, som er forbundet med at sælge Microsoft Dynamics-produkter og -tjenester. Kun firmaer, som har en gældende MPN-aftale og et gyldigt MPN-id, kan kvalificere sig til at deltage i et Incitament. Denne Aftale indeholder vilkår og betingelser, herunder krav til berettigelse, som kun gælder for de Microsoft Dynamics-produkter og -tjenester, som er angivet i Vejledningerne, som defineret herunder ( Programmet ). Som forklaret herunder og i Vejledningerne er der yderligere krav og retningslinjer for hvert enkelt Incitament, som Microsoft tilbyder. Når firmaet har accepteret vilkårene for denne aftale, vil Microsoft meddele firmaet om sin accept (eller afvisning) af Aftalen. Hvis Microsoft accepterer, vil denne Aftale træde i kraft på datoen for Microsofts meddelelse ( Ikrafttrædelsesdatoen ). Afsnit 1 Definitioner (c) (e) (f) Aktivitet betyder de handlinger, som Firmaet skal deltage i, som udløser eller relaterer til et Incitament, som er beskrevet i Vejledningerne. Associeret virksomhed betyder enhver juridisk enhed, som ejer, ejes af eller ejes i fællesskab med Firmaet. Eje betyder at besidde mere end 50 % eller retten til at lede en enhed. Firma betyder den virksomhedsenhed, som har en gældende MPN-aftale, er kvalificeret til at deltage i et Incitament, har accepteret vilkårene for denne Aftale og modtaget oplysninger om Microsofts godkendelse af Aftalen. Kundelicens betyder den form for Microsoft-licensaftale, som Microsoft eller en af deres Associerede Virksomheder, bruger til at licensere Produkterne og Tjenesterne til Kunder. Kunde betyder den virksomhedsenhed eller den enkeltperson (ud over Firmaet eller dets Associerede Virksomheder), der indgår i en Kundelicens til Produkter og Tjenester. Vejledninger betyder tilsammen Implementeringsvejledningen, Programvejledningerne eller andre tilsvarende dokumenter, som Microsoft udarbejder, og som definerer berettigelseskrav, Incitamentsatser, berettigede produkter, tjenester og indtægt, processer og andre regler og krav, som er relateret til Firmaets deltagelse i et Incitament. Page 1 of 9

2 (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) Implementeringsvejledninge betyder det dokument, der definerer processerne, politikkerne, overholdelse, krav og målinger for Incitamenter for Onlinetjenester. Implementeringsvejledningen er ikke begrænset til Dynamics-tjenester, og den er tilgængelig på MPN-webstedet. Betalingsregler for Incitamenter er de beregningsregler og -politikker, herunder overholdelse, forud for refundering af incitamenter, som er beskrevet i Vejledningerne. Incitamentbetaling er den betaling, som foretages til Firmaet baseret på beregningsreglerne for det gældende Incitament og Betalingsreglerne for incitamenter. Incitamentplan betyder det dokument, der definerer incitamentsatserne, berettiget indtægt og beregning af Incitamenter. Microsoft betyder Microsofts kontraktindgående enhed som defineret i MPN-aftalen. MPN-aftale betyder Microsoft Partner Network Agreement. MPN webstedet betyder MPN-webstedet på https://partner.microsoft.com eller et andet websted, som er angivet af Microsoft. MPN-webstedet indeholder værktøjer og oplysninger om MPN, herunder Incitamenter. MPN betyder Microsoft Partner Network. Programvejledninger betyder det dokument, der definerer Programmets berettigelseskrav, krav til uddannelsescertificering, krav til minimumsindtægt, incitamentstrukturer, betalingsplaner og virksomhedsregler, der beskriver, hvordan Programmet virker. Programvejledningerne er tilgængelige på CSA-programwebstedet. Der findes to typer Programvejledninger: (1) Programvejledning til Incitamenter for Microsoft Dynamics-onlineløsninger (2) Microsoft Dynamics CSA-programvejledning for På stedet-løsninger (p) Programwebsted betyder CSA-programwebstedet på (q) https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/solutions/microsoft-dynamics-crm-softwareadvisor-fees.aspx eller et andet websted, som Microsoft angiver. CSA-programwebstedet indeholder værktøjer og oplysninger om CSA-programmet. Produkter og tjenester betyder de Microsoft-produkter og/eller -tjenester, som er berettigede til at fortjene Incitamenter som beskrevet detaljeret i en Vejledning, og som Microsoft, eller en af deres associerede virksomheder, levere til Kunder. Afsnit 2 Incitamenter Betalingsbetingelser for Incitamenter. De specifikke betingelser, som er relateret til Incitamentbetalinger, herunder Betalingsregler for Incitamenter og andre krav til registrering og optjening af Incitamentbetalinger, varierer afhængigt af Incitamentet og er inkluderet i Incitamentplanen og de gældende Vejledninger. Skatter. Medmindre andet er angivet i denne Aftale, MPN-aftalen, den gældende Vejledning, inkluderer de Incitamentbetalinger, som Firmaet modtager, enhver gældende moms på varer og ydelser, moms, salgsskat, skat af bruttoindtægter eller nogen anden skat, som er gældende som følge af Firmaets indsats i henhold til denne Aftale og et hvilket som helst Incitament, og det er alene Firmaets ansvar at betale alle gældende skatter, som er relateret til de Incitamenter, det modtager. Page 2 of 9

3 (c) Fremsendelse af faktura. Hvis Microsoft anmoder om, at Firmaet fremsender en papirkopi af en faktura for en Incitamentbetaling, skal Firmaet fremsende en sådan faktura inden for den angivne tidsfrist som angivet af Microsoft. Opdateringer, ændringer og annulleringer af Incitamenter. Microsoft kan opdatere, ændre eller fjerne en hvilken som helst del af et Incitament, og Microsoft kan annullere et helt Incitament. Microsoft vil i rimeligt omfang bestræbe sig på at give Firmaet besked 30 dage i forvejen om en opdatering eller en ændring af et Incitament, der er foretaget i Incitamentets løbetid og halvfems (90) dage i forvejen om en eventuel annullering af et Incitament. Firmaets fortsatte deltagelse et Incitament efter en opdatering eller en ændring bekræfter Firmaets accept af en sådan opdatering eller ændring. For eventuelle opdateringer og/eller ændringer, som ikke leveres direkte til Firmaet, kan Microsoft også offentliggøre opdateringer og/eller ændringer på Programwebstedet. Firmaet er ansvarligt for at kontrollere Programwebstedet for sådanne opdateringer eller ændringer. Når Programwebstedet opdateres og/eller ændres, er Firmaet indforstået med at være bundet af opdateringerne og/eller ændringerne fra og med datoen, hvor opdateringerne og/eller ændringerne offentliggøres på webstedet. Ændringer og opdateringer gælder ikke med tilbagevirkende kraft. (e) (f) (g) (h) (i) Overbetalinger. I tilfælde af at Microsoft overbetaler et Firma, uanset årsagen, kan Microsoft generhverve en sådan overbetaling fra Firmaet ved at trække beløb fra fremtidige Incitamentbetalinger, kræve at Firmaet tilbagebetaler overbetalingen eller anvende andre alternative måder at indkræve beløbet på. I tilfælde af at Microsoft anmoder om, at Firmaet tilbagebetaler en overbetaling, accepterer Firmaet at gøre dette med det samme. Tvister vedrørende Incitamentbetalinger. Medmindre der er angivet en anden tidsperiode i en Incitamentvejledning, skal Firmaet i henhold til Afsnit 9 i denne Aftale informere Microsoft om enhver tvist om en Incitamentbetaling inden for 90 dage efter, at der er fremsendt et krav om en Incitamentbetaling. Ikke-overensstemmelse med berettigelseskriterier. Hvis et Firma ikke længere opfylder de berettigelseskriterier, der er knyttet til et Incitament, vil Microsoft meddele Firmaet det, og Firmaet vil have 30 dage til at udbedre eventuel mangel på berettigelse. Hvis Firmaet udbedrer manglen på berettigelse inden for 30 dage, vil der ikke være nogen afbrydelse af Firmaets berettigelse til at optjene Incitamentbetalinger. Hvis Firmaet ikke udbedrer manglen på berettigelse inden for 30 dage, vil Firmaet ikke længere være berettiget til at optjene Incitamentbetalinger efter perioden på 30 dage. For at blive berettiget igen skal Firmaet vise Microsoft, at det har opfyldt alle de tilknyttede berettigelseskriterier. Hvis Microsoft fastslår, at alle berettigelseskriterier er opfyldt, vil Firmaet være berettiget til at optjene Incitamentbetalinger ved starten af den efterfølgende kalendermåned. Tredjemænd. Microsoft betaler ikke Incitamentbetalinger, der skyldes til Firmaet, til nogen tredjemand, medmindre Microsoft bliver pålagt at gøre dette af loven. Lokale kampagner, reklamer og pilotprogrammer. Microsoft kan køre lokale reklamer, kampagner eller programmer i forbindelse med Incitamenter, som identificerer andre eller yderligere Page 3 of 9

4 aktiviteter, der kvalificerer til Incitamentbetalinger, eller midlertidigt ændre beløbet af en Incitamentbetaling. Vilkårene og forpligtelserne, herunder berettigelseskrav, for sådanne lokale reklamer, kampagner eller programmer vil være inkluderet i separate dokumenter, og vilkårene og forpligtelserne for sådanne lokale reklamer, kampagner og programmer vil ikke ændre eller træde i stedet for nogen vilkår, forpligtelser eller bestemmelser i denne Aftale. (j) Kunder i den offentlige sektor. Som angivet i Programvejledningerne er Firmaet muligvis ikke berettiget til at modtage Incitamentbetalinger for salg til kunder i den offentlige sektor (herunder regering) i visse lande. Afsnit 3 Overensstemmelse (c) Anti-piratvirksomhed. Anti-piratbestemmelsen, herunder alle relaterede paragraffer og underafsnit, som er beskrevet i MPN-aftalen, er indarbejdet i Aftalen som reference. Interessekonflikter. Firmaet vil ikke være berettiget til at modtage Incitamentbetalinger i forbindelse med en Kunde (i) som er en Associeret virksomhed, eller (ii) til hvem Firmaet har et agentur- eller franchisingforhold, uanset om det er kontraktligt eller juridisk af natur, eller (iii) hvor Firmaet har opkrævet Kunden for rådgivningsservice før salg, som det modtager en Incitamentbetaling for. Firmaets manglende overholdelse af denne bestemmelse misligholdelse af nærværende Aftale. Overholdelse af Lovgivning og Microsofts Antikorruptionspolitik. Overholdelse af Lovgivning og Microsofts Antikorruptionspolitik, herunder alle relaterede paragraffer og underafsnit, som er beskrevet i MPN-aftalen, er indarbejdet i denne Aftale som reference. I tilfælde af at Microsoft får meddelelse om nogen handling af eller i relation til Firmaet, som ville overtræde Afsnit 3(c) i denne Aftale, kan Microsoft efter skriftlig meddelelse til Firmaet (i) nægte, suspendere eller afbryde Firmaets deltagelse i et Incitament eller alle Incitamenter; eller (ii) bringe denne Aftale til ophør af en årsag i henhold til Afsnit 4(c) i denne Aftale. Hvis Microsoft suspenderer Firmaets deltagelse i henhold til nærværende Afsnit 3(c), kan Microsoft tilbageholde Incitamentbetalinger i suspenderingsperioden. Compliance verifikation. Firmaet vil opbevare alle sædvanlige og korrekte fortegnelser under den almindelige udførelse af forretninger i relation til dens overholdelse af denne Aftale. Firmaet vil opbevare disse dokumenter i den periode, der er angivet i Afsnit 13(2) i MPN-aftalen. I den angivne periode kan Microsofts revisionsteam, som kan omfatte revisorer fra tredjemand, revidere Firmaets regnskabs- og ordrebøger, optegnelser, forretningsgange, processer og faciliteter med det ene formål at verificere, at Firmaet overholder denne Aftale. Firmaet accepterer en revision af sine optegnelser efter fem (5) hverdages forudgående meddelelse, bortset fra revisioner, der er relateret til forfalskede Produkter, som ikke kræver forudgående meddelelse. Kontroller udføres inden for Firmaets normale arbejdstid på en sådan måde, at det ikke urimeligt forstyrrer Firmaets normale forretningsaktiviteter. Virksomheden skal give revisoren adgang til regnskabs- og ordrebøger, optegnelser og forretningsgange, processer og faciliteter, som revisoren skal gennemgå for at gennemføre en behørig og grundig kontrol. Firmaet skal sørge for, at alle Page 4 of 9

5 relevante regnskabs- og ordrebøger, fortegnelser og forretningsgange være tilgængelige for revisoren ved begyndelsen af revisionen, og Microsoft giver besked om det på forhånd. Microsoft og deres revisorer fra tredjemand vil gennemføre alle inspektioner fulgt af en af Firmaets medarbejdere. Firmaet skal betale Microsofts revisionsomkostninger, hvis en revision afslører en uafhjælpelig misligholdelse af denne Aftale. Hvis en revision afslører, at Firmaet har fremsendt bedrageriske eller falske oplysninger, som forårsager skade for Microsoft, vil Microsoft sende en skriftlig meddelelse til Firmaet, de vil øjeblikkelig suspendere eller afbryde Firmaets deltagelse i MPN'en, i enhver eller alle Incitamenter, og de vil have ret til at inddrage Incitamentbetalinger, som fejlagtigt er foretaget til Firmaet. Hvis en revision afslører, at Firmaet har sendt ufuldstændige oplysninger eller oplysninger, der indeholder mindre unøjagtigheder, vil Microsoft meddele Firmaet dette skriftligt, og Firmaet vil have en (1) uge til at udbedre eventuelle ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger. Hvis Firmaet udbedrer de ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, vil Incitamenter eller Incitamentbetalinger ikke blive suspenderet eller afbrudt. Hvis Firmaet ikke udbedrer de ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, kan Microsoft suspendere eller afbryde Firmaets deltagelse i MPN'en, i enhver eller alle Incitamenter, og Microsoft vil have ret til at inddrage Incitamentbetalinger, som fejlagtigt er foretaget til Firmaet i forbindelse med de oplysninger, der er til diskussion. Microsofts registreringer og systemer vil være bestemmende og afgørende for formål, der vedrører udførelse af beregning i forbindelse med gennemgang af Firmaets præstation i forbindelse med Incitamenter. Afsnit 4 Varighed og ophør Varighed. Nærværende Aftale træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen. Medmindre nærværende Aftale bringes til ophør tidligere af Microsoft, vil denne Aftale automatisk udløbe 24 måneder efter Ikrafttrædelsesdatoen ( Udløbsdato ). Microsoft forpligter sig ikke til at forny denne Aftale indgå en ny Aftale med Firmaet. Opsigelse uden angivelse af årsag. Firmaet kan til enhver tid bringe denne Aftale til ophør uden årsag ved at give Microsoft skriftlig meddelelse om ophøret. Hvis Firmaet bringer denne Aftale til ophør i henhold til nærværende Afsnit 4, vil Firmaet øjeblikkelig blive fjernet fra alle Incitamenter, og Microsoft vil ikke være forpligtet til at betale Incitamentbetalinger til Firmaet for Aktiviteter, som er gennemført, efter Microsoft modtager Firmaets meddelelse om ophør. Microsoft kan til enhver tid bringe denne Aftale til ophør uden årsag på grund af Firmaets inaktivitet i Programmet i en periode på 12 måneder ved at give Firmaet 30 dages forudgående meddelelse om ophøret. Hvis Microsoft bringer denne Aftale til ophør i henhold til nærværende Afsnit 4, vil Firmaet øjeblikkelig blive fjernet fra alle Incitamenter, og Microsoft vil ikke være forpligtet til at betale Incitamentbetalinger til Firmaet for Aktiviteter, som ikke er gennemført inden for 30 dage efter modtagelsen af meddelelsen om ophør. (c) Ingen af parterne er ansvarlig over for den anden for eventuelle omkostninger eller tab som følge af ophør uden årsag. Ophævelse med angivelse af årsag. Hvis en af parterne misligholder denne Aftale, og misligholdelsen anses for at kunne afhjælpes, skal den ikke-misligholdende part meddele den anden dette på skrift. Hvis den part, der hævdes at have misligholdt denne Aftale, ikke afhjælper Page 5 of 9

6 misligholdelsen inden for 30 dage, efter de har modtaget meddelelsen om misligholdelsen, vil denne Aftale blive bragt til ophør, Firmaet vil blive fjernet fra alle Incitamenter, og Microsoft vil ikke være forpligtet til at betale Incitamentbetalinger til Firmaet for Aktiviteter, som er gennemført, efter perioden for afhjælpning er slut. Hvis misligholdelsen ikke kan afhjælpes, træder ophævelsen i kraft med det samme efter meddelelse herom fra den ikke-misligholdende part. I tilfælde af en misligholdelse, der ikke kan afhjælpes, kan Microsoft fjerne Firmaet fra et specifikt Incitament eller fra alle Incitamenter, og Microsoft vil ikke være forpligtet til at betale Incitamentbetalinger til Firmaet for Aktiviteter, som er gennemført efter modtagelsen af meddelelsen om ophør. Microsoft beholder alle andre rettigheder og misligholdelsesbeføjelser i relation til misligholdelser, der ikke kan afhjælpes, herunder retten til at opkræve Incitamentbetalinger, som fejlagtigt er blevet udbetalt til Firmaet. Følgende er eksempler på misligholdelser, der ikke kan afhjælpes af Firmaet, og som giver Microsoft ret til at bringe denne Aftale til ophør øjeblikkeligt efter skriftlig meddelelse: Firmaets MPN-aftale bringes til ophør med eller uden årsag i henhold til Termination bestemmelserne for Ophør i MPN-aftalen; Firmaets MPN-aftale udløber, og Firmaet når ikke at forny eller indgå en ny MPN-aftale inden for 30 dage. Firmaet tilmelder sig Programmet igen (under et hvilket som helst navn) mindre end 12 måneder, efter de har fået bragt en Microsoft Dynamics CSA-aftale til ophør af en hvilken som helst grund; Firmaet kan ikke fremskaffe bevis for, at de har udført de Aktiviteter, der kræves i Vejledningerne; Firmaet viser sig at have udført udokumenterede eller fejlagtige Aktiviteter, og Microsoft har rimelig grund til at konkludere, at Firmaet ikke har handlet loyalt i forsøget på at optjene Incitamentbetalinger. Eksempler på ikke at handle loyalt, men ikke begrænset til, protester mod anmodninger om tilbud eller andre indkøbsprocesser uden gyldig grund og forsinkelse af Kundeordrer til Firmaets fordel. (e) Fuldførte aktiviteter. I forbindelse med ovennævnte bestemmelser for ophør vil en Aktivitet kun blive anset for at være fuldført, hvis Firmaet har deltaget i og færdiggjort de specifikke Aktivitet, efterkommet alle relaterede rapporteringsforpligtelser og anmodet om en Incitamentbetaling i overensstemmelse med vilkårene i Programvejledningen. Justering af Incitamentbetalinger. Hvis Firmaet misligholder nogen vilkår for denne Aftale eller nogen af Vejledningerne eller ikke handler loyalt i forbindelse med optjening af Incitamentbetalinger, kan Microsoft ud over andre misligholdelsesbeføjelser reducere, annullere eller tilbageholde Incitamentbetalinger, der relaterer til den pågældende opførsel, eller alle Incitamentbetalinger, som potentielt skyldes til Firmaet. Microsoft vil sende en skriftlig meddelelse til Firmaet om enhver beslutning om at reducere, annullere eller tilbageholde Incitamentbetalinger i henhold til nærværende Afsnit 4(e). For eventuelle tvister i forbindelse med Microsofts beslutning om at reducere, annullere eller tilbageholde Incitamentbetalinger i henhold til nærværende Afsnit 4(e) skal Firmaet kontakte Microsoft skriftligt inden for tredive (30) dage, efter de har modtaget Page 6 of 9

7 meddelelse om en sådan handling, og efter dette tidspunkt afstår Firmaet sin ret til at anfægte Microsofts beslutning. (f) (g) Afståelse af påkrævet godkendelse. I det omfang det er nødvendigt for at gennemføre bestemmelserne om ophør i nærværende Aftale, giver hver part hermed afkald på enhver ret, som vedkommende part har, eller enhver pligt, som vedkommende part måtte få i fremtiden i henhold til gældende lovgivning, til at anmode om eller indhente godkendelse, kendelse, beslutning eller dom fra en domstol til at bringe nærværende Aftale til ophør eller til at påvirke en variation eller et ophør ved at bruge en lovbestemt formular. Forbliven i kraft. Følgende Afsnit forbliver i kraft efter denne Aftales udløb eller ophør: Afsnit 2 (Skatter), Afsnit 2(g) (Tredjemænd), Afsnit 2(e) (Overbetalinger), Afsnit 3 (Anti-piratvirksomhed), Afsnit 3(c) (Overholdelse af Lovgivning og Microsofts Antikorruptionspolitik), Afsnit 5 (Skadesløsholdelse), Afsnit 6 (Ansvarsbegrænsning), Afsnit 7 (Fortrolighed) og Afsnit 9 (Diverse) samt alle bestemmelser, som er udtrykkelig angivet i Vejledningerne som forblivende i kraft efter udløb eller ophør. Afsnit 5 Skadesløsholdelse fro Tredjemands Krav Som reaktion på krav fra ikke-koncernforbundne tredjemænd skal Firmaet forsvare, skadesløsholde og holde Microsoft og deres ledere, direktører, medarbejdere, underleverandører, associerede virksomheder og agenter fri for alle krav, søgsmål, fordringer, omkostninger, ansvar, udgifter, skader (herunder rimelige advokatsalærer) og domme (eller forlig, som Firmaet indgår) relateret til enhver påstået eller faktisk misligholdelse af denne Aftale eller enhver anden handling eller udeladelse fra Firmaets side i relation til denne Aftale. Efter Microsofts valg og omkostninger kan Microsoft deltage i udvælgelsen af advokat, forsvarer og forlig i forbindelse med alle krav, der er omfattet af nærværende Afsnit, og i dette tilfælde skal Firmaet og Microsoft samarbejde loyalt. Firmaet skal have Microsofts skriftlige samtykke, inden de indgår forlig om noget krav, der er omfattet af nærværende Afsnit, og Microsoft må ikke urimeligt tilbageholde sit samtykke. Afsnit 6 Ansvarsbegrænsning I videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lov, kan ingen part holdes ansvarlig over for den anden part for eventuelle indirekte skader, hændelige skader, følgeskader, pønale skader, særlige skader eller skader, der medfører pønal erstatning, der måtte opstå som følge af eller være forbundet på nogen måde med denne Aftale eller dens opfyldelse. Denne fraskrivelse af ansvar gælder uanset det juridiske grundlag, hvorpå ethvert krav om sådanne skader er baseret, uanset om parterne er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, hvad enten sådanne skader med rimelighed kunne forudses, eller hvad enten anvendelsen af fraskrivelsen forårsager, at eventuelle misligholdelsesbeføjelser ikke opfylder deres egentlige formål. Denne ansvarsfraskrivelse gælder dog ikke for en parts ansvar i tilfælde af brud på dennes fortrolighedsforpligtelser, overtrædelse af den anden parts immaterielle rettigheder eller nogen direkte eller indirekte tab af fortjeneste, data, forretning eller forventede besparelser på grund af svig eller grov uagtsomhed. Page 7 of 9

8 Afsnit 7 Fortrolighed Hver part skal overholde fortrolighedsforpligtelserne, som er angivet i MPN-aftalen, som er inkorporeret i denne Aftale, med hensyn til alle Fortrolige oplysninger (som dette begreb er defineret i MPN-aftalen), som er udvekslet i henhold til denne Aftale. Firmaet anerkender, at denne Aftale er Microsofts Fortrolige oplysninger. Afsnit 8 Ikke-eksklusiv Denne Aftale er ikke-eksklusiv, hvilket betyder, at den på ingen måde forbyder Firmaet at licensere, bruge, anbefale eller understøtte ikke-microsoft software, hardware eller tjenester. Afsnit 9 Diverse Relation mellem parterne. Enhver brug af begrebet partner er kun til referenceformål. Parterne er uafhængige medkontrahenter. Denne Aftale udgør ikke en arbejdsgiver-medarbejder-relation, en partnerskabs-, joint venture- eller forhandlerrelation, og den udgør ikke et franchisingforhold. Hverken Firmaet eller nogen af dets repræsentanter må udstede nogen indeståelser, garantier eller løfter på Microsofts vegne eller på anden måde binde Microsoft. Meddelelser. Meddelelser, som specifikt er relateret til denne Aftale, kan sendes med elektronisk post eller indlæg på Programwebstedet eller et andet angivet websted. Den eller de kontaktpersoner, der er angivet som Partner Incentive Manager i VOICE, modtager meddelelser på den adresse, der er angive af Firmaet. Meddelelser og anmodninger til Microsoft skal sendes til Microsofts relevante kontraktindgående enhed, som er angivet i MPN-aftalen. Hver part kan ændre de personer, til hvem meddelelser sendes ved at give meddelelse til den anden. For meddelelser vedrørende Incitamenter kan Microsoft sende meddelelser via elektronisk post eller sende opdateringer til MPN-websteder eller et andet angivet websted. (c) Forrang. Hvis der er en direkte konflikt mellem MPN-aftalen, vilkårene i denne Aftales hoveddel eller Vejledningerne, som ikke løses udtrykkeligt umiddelbart i disse dokumenter, har følgende forrang: MPN-aftalen har forrang for de øvrige dokumenter og Vilkårene i denne Aftales hoveddel har forrang for Vejledningerne. Opretholdelse ved ugyldighed. Hvis retten i en kompetent jurisdiktion afgør, at en bestemmelse i nærværende Aftale er ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhævelig, gælder de resterende bestemmelser fortsat fuldt ud, og parterne skal ændre Aftalen således, at den ophævede bestemmelse finder videst mulig anvendelse. Page 8 of 9

9 (e) Integration og ændring. i. Fuldstændig Aftale. Denne Aftale, herunder Incitamentplanen, Vejledningerne, Programwebstedet, MPN-webstedet og vilkårene i MPN-aftalen, som er medtaget heri som reference, udgør den fuldstændige aftale mellem parterne vedrørende Incitamenterne. Den erstatter alle tidligere aftaler, kommunikationer og indeståelser mellem parterne vedrørende Incitamenterne. ii. Revisioner af denne Aftale. Denne Aftale kan ændres af Microsoft ved at give Firmaet 30 dages forudgående meddelelse i henhold til Afsnit 9. Hvis Firmaet ikke er enig i de reviderede vilkår og betingelser, skal Firmaet ophøre med sin deltagelse i Incitamentet og bringe denne Aftale til ophør som angivet heri. Firmaet vil anses for at have accepteret alle reviderede vilkår og betingelser, hvis det fortsætter med at deltage i Incitamenter, efter den dato, hvor sådanne ændringer træder i kraft. (f) (g) (h) Gældende lovgivning. Gældende lovgivning, jurisdiktion og værneting, der gælder for MPNaftalen, gælder også for denne Aftale. Valget af jurisdiktion og værneting afskærer ingen af parterne fra at få nedlagt fogedforbud for en overtrædelse af immaterielle rettigheder, forpligtelser om fortrolighed eller tvangsfuldbyrdelse af domme og kendelser. Nedlæggelse af forbud eller tvangsfuldbyrdelse kan søges i enhver relevant jurisdiktion. De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler om internationale køb finder ikke anvendelse på nærværende Aftale. Advokatsalærer. Hvis Microsoft eller Firmaet hyrer advokater til at håndhæve rettigheder i forbindelse med eller som følge af denne Aftale, vil den vindende part være berettiget til at generhverve sine rimelige advokatsalærer, omkostninger og andre udgifter, omkostninger og vederlag, som de har pådraget sig i forbindelse med appel eller ved konkurs eller en lignende handling. Afståelse. Medmindre andet er angivet i denne Aftale, vil en parts forsinkede eller manglende udøvelse af enhver ret eller beføjelse resultere i, at der gives afkald herpå eller nogen anden rettighed eller misligholdelsesbeføjelse. Page 9 of 9

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG VILKÅR OG BETINGELSER FOR TP VISION s KOMMERCIELLE SALG 1. TILBUD, BEKRÆFTELSE ELLER AFTALE Disse vilkår og betingelser for kommercielt salg af TP Vision Denmark A/S ("Vilkår og Betingelser") gælder for

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Vilkår og betingelser for Office 365-udrulningstilbud

Vilkår og betingelser for Office 365-udrulningstilbud Vilkår og betingelser for Office 365-udrulningstilbud Dette dokument indeholder oplysninger om Office 365-udrulningstilbuddet ("tilbud"), herunder kravene for berettigelse og forpligtelserne for både Microsoft

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten.

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten. FORRETNINGSBETINGELSER Nærværende Forretningsbetingelserne gælder, medmindre andet konkret er aftalt på skrift, for alle advokatopgaver, som Copenhagen Counsel Advokatpartnerselskab udfører for Klienten.

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere