Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale"

Transkript

1 Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet erklærer, at det har læst og forstår vilkårene for nærværende aftale. Hvis De indgår denne aftale på vegne af en enhed, f.eks. Deres arbejdsgiver, erklærer De, at De har juridisk autoritet til at forpligte denne enhed. Microsoft tilbyder en række forskellige incitamenter ( Incitamenter ) med henblik på at motivere kvalificerede firmaer til at deltage i definerede aktiviteter, som er forbundet med at sælge Microsoft Dynamics-produkter og -tjenester. Kun firmaer, som har en gældende MPN-aftale og et gyldigt MPN-id, kan kvalificere sig til at deltage i et Incitament. Denne Aftale indeholder vilkår og betingelser, herunder krav til berettigelse, som kun gælder for de Microsoft Dynamics-produkter og -tjenester, som er angivet i Vejledningerne, som defineret herunder ( Programmet ). Som forklaret herunder og i Vejledningerne er der yderligere krav og retningslinjer for hvert enkelt Incitament, som Microsoft tilbyder. Når firmaet har accepteret vilkårene for denne aftale, vil Microsoft meddele firmaet om sin accept (eller afvisning) af Aftalen. Hvis Microsoft accepterer, vil denne Aftale træde i kraft på datoen for Microsofts meddelelse ( Ikrafttrædelsesdatoen ). Afsnit 1 Definitioner (c) (e) (f) Aktivitet betyder de handlinger, som Firmaet skal deltage i, som udløser eller relaterer til et Incitament, som er beskrevet i Vejledningerne. Associeret virksomhed betyder enhver juridisk enhed, som ejer, ejes af eller ejes i fællesskab med Firmaet. Eje betyder at besidde mere end 50 % eller retten til at lede en enhed. Firma betyder den virksomhedsenhed, som har en gældende MPN-aftale, er kvalificeret til at deltage i et Incitament, har accepteret vilkårene for denne Aftale og modtaget oplysninger om Microsofts godkendelse af Aftalen. Kundelicens betyder den form for Microsoft-licensaftale, som Microsoft eller en af deres Associerede Virksomheder, bruger til at licensere Produkterne og Tjenesterne til Kunder. Kunde betyder den virksomhedsenhed eller den enkeltperson (ud over Firmaet eller dets Associerede Virksomheder), der indgår i en Kundelicens til Produkter og Tjenester. Vejledninger betyder tilsammen Implementeringsvejledningen, Programvejledningerne eller andre tilsvarende dokumenter, som Microsoft udarbejder, og som definerer berettigelseskrav, Incitamentsatser, berettigede produkter, tjenester og indtægt, processer og andre regler og krav, som er relateret til Firmaets deltagelse i et Incitament. Page 1 of 9

2 (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) Implementeringsvejledninge betyder det dokument, der definerer processerne, politikkerne, overholdelse, krav og målinger for Incitamenter for Onlinetjenester. Implementeringsvejledningen er ikke begrænset til Dynamics-tjenester, og den er tilgængelig på MPN-webstedet. Betalingsregler for Incitamenter er de beregningsregler og -politikker, herunder overholdelse, forud for refundering af incitamenter, som er beskrevet i Vejledningerne. Incitamentbetaling er den betaling, som foretages til Firmaet baseret på beregningsreglerne for det gældende Incitament og Betalingsreglerne for incitamenter. Incitamentplan betyder det dokument, der definerer incitamentsatserne, berettiget indtægt og beregning af Incitamenter. Microsoft betyder Microsofts kontraktindgående enhed som defineret i MPN-aftalen. MPN-aftale betyder Microsoft Partner Network Agreement. MPN webstedet betyder MPN-webstedet på https://partner.microsoft.com eller et andet websted, som er angivet af Microsoft. MPN-webstedet indeholder værktøjer og oplysninger om MPN, herunder Incitamenter. MPN betyder Microsoft Partner Network. Programvejledninger betyder det dokument, der definerer Programmets berettigelseskrav, krav til uddannelsescertificering, krav til minimumsindtægt, incitamentstrukturer, betalingsplaner og virksomhedsregler, der beskriver, hvordan Programmet virker. Programvejledningerne er tilgængelige på CSA-programwebstedet. Der findes to typer Programvejledninger: (1) Programvejledning til Incitamenter for Microsoft Dynamics-onlineløsninger (2) Microsoft Dynamics CSA-programvejledning for På stedet-løsninger (p) Programwebsted betyder CSA-programwebstedet på (q) https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/solutions/microsoft-dynamics-crm-softwareadvisor-fees.aspx eller et andet websted, som Microsoft angiver. CSA-programwebstedet indeholder værktøjer og oplysninger om CSA-programmet. Produkter og tjenester betyder de Microsoft-produkter og/eller -tjenester, som er berettigede til at fortjene Incitamenter som beskrevet detaljeret i en Vejledning, og som Microsoft, eller en af deres associerede virksomheder, levere til Kunder. Afsnit 2 Incitamenter Betalingsbetingelser for Incitamenter. De specifikke betingelser, som er relateret til Incitamentbetalinger, herunder Betalingsregler for Incitamenter og andre krav til registrering og optjening af Incitamentbetalinger, varierer afhængigt af Incitamentet og er inkluderet i Incitamentplanen og de gældende Vejledninger. Skatter. Medmindre andet er angivet i denne Aftale, MPN-aftalen, den gældende Vejledning, inkluderer de Incitamentbetalinger, som Firmaet modtager, enhver gældende moms på varer og ydelser, moms, salgsskat, skat af bruttoindtægter eller nogen anden skat, som er gældende som følge af Firmaets indsats i henhold til denne Aftale og et hvilket som helst Incitament, og det er alene Firmaets ansvar at betale alle gældende skatter, som er relateret til de Incitamenter, det modtager. Page 2 of 9

3 (c) Fremsendelse af faktura. Hvis Microsoft anmoder om, at Firmaet fremsender en papirkopi af en faktura for en Incitamentbetaling, skal Firmaet fremsende en sådan faktura inden for den angivne tidsfrist som angivet af Microsoft. Opdateringer, ændringer og annulleringer af Incitamenter. Microsoft kan opdatere, ændre eller fjerne en hvilken som helst del af et Incitament, og Microsoft kan annullere et helt Incitament. Microsoft vil i rimeligt omfang bestræbe sig på at give Firmaet besked 30 dage i forvejen om en opdatering eller en ændring af et Incitament, der er foretaget i Incitamentets løbetid og halvfems (90) dage i forvejen om en eventuel annullering af et Incitament. Firmaets fortsatte deltagelse et Incitament efter en opdatering eller en ændring bekræfter Firmaets accept af en sådan opdatering eller ændring. For eventuelle opdateringer og/eller ændringer, som ikke leveres direkte til Firmaet, kan Microsoft også offentliggøre opdateringer og/eller ændringer på Programwebstedet. Firmaet er ansvarligt for at kontrollere Programwebstedet for sådanne opdateringer eller ændringer. Når Programwebstedet opdateres og/eller ændres, er Firmaet indforstået med at være bundet af opdateringerne og/eller ændringerne fra og med datoen, hvor opdateringerne og/eller ændringerne offentliggøres på webstedet. Ændringer og opdateringer gælder ikke med tilbagevirkende kraft. (e) (f) (g) (h) (i) Overbetalinger. I tilfælde af at Microsoft overbetaler et Firma, uanset årsagen, kan Microsoft generhverve en sådan overbetaling fra Firmaet ved at trække beløb fra fremtidige Incitamentbetalinger, kræve at Firmaet tilbagebetaler overbetalingen eller anvende andre alternative måder at indkræve beløbet på. I tilfælde af at Microsoft anmoder om, at Firmaet tilbagebetaler en overbetaling, accepterer Firmaet at gøre dette med det samme. Tvister vedrørende Incitamentbetalinger. Medmindre der er angivet en anden tidsperiode i en Incitamentvejledning, skal Firmaet i henhold til Afsnit 9 i denne Aftale informere Microsoft om enhver tvist om en Incitamentbetaling inden for 90 dage efter, at der er fremsendt et krav om en Incitamentbetaling. Ikke-overensstemmelse med berettigelseskriterier. Hvis et Firma ikke længere opfylder de berettigelseskriterier, der er knyttet til et Incitament, vil Microsoft meddele Firmaet det, og Firmaet vil have 30 dage til at udbedre eventuel mangel på berettigelse. Hvis Firmaet udbedrer manglen på berettigelse inden for 30 dage, vil der ikke være nogen afbrydelse af Firmaets berettigelse til at optjene Incitamentbetalinger. Hvis Firmaet ikke udbedrer manglen på berettigelse inden for 30 dage, vil Firmaet ikke længere være berettiget til at optjene Incitamentbetalinger efter perioden på 30 dage. For at blive berettiget igen skal Firmaet vise Microsoft, at det har opfyldt alle de tilknyttede berettigelseskriterier. Hvis Microsoft fastslår, at alle berettigelseskriterier er opfyldt, vil Firmaet være berettiget til at optjene Incitamentbetalinger ved starten af den efterfølgende kalendermåned. Tredjemænd. Microsoft betaler ikke Incitamentbetalinger, der skyldes til Firmaet, til nogen tredjemand, medmindre Microsoft bliver pålagt at gøre dette af loven. Lokale kampagner, reklamer og pilotprogrammer. Microsoft kan køre lokale reklamer, kampagner eller programmer i forbindelse med Incitamenter, som identificerer andre eller yderligere Page 3 of 9

4 aktiviteter, der kvalificerer til Incitamentbetalinger, eller midlertidigt ændre beløbet af en Incitamentbetaling. Vilkårene og forpligtelserne, herunder berettigelseskrav, for sådanne lokale reklamer, kampagner eller programmer vil være inkluderet i separate dokumenter, og vilkårene og forpligtelserne for sådanne lokale reklamer, kampagner og programmer vil ikke ændre eller træde i stedet for nogen vilkår, forpligtelser eller bestemmelser i denne Aftale. (j) Kunder i den offentlige sektor. Som angivet i Programvejledningerne er Firmaet muligvis ikke berettiget til at modtage Incitamentbetalinger for salg til kunder i den offentlige sektor (herunder regering) i visse lande. Afsnit 3 Overensstemmelse (c) Anti-piratvirksomhed. Anti-piratbestemmelsen, herunder alle relaterede paragraffer og underafsnit, som er beskrevet i MPN-aftalen, er indarbejdet i Aftalen som reference. Interessekonflikter. Firmaet vil ikke være berettiget til at modtage Incitamentbetalinger i forbindelse med en Kunde (i) som er en Associeret virksomhed, eller (ii) til hvem Firmaet har et agentur- eller franchisingforhold, uanset om det er kontraktligt eller juridisk af natur, eller (iii) hvor Firmaet har opkrævet Kunden for rådgivningsservice før salg, som det modtager en Incitamentbetaling for. Firmaets manglende overholdelse af denne bestemmelse misligholdelse af nærværende Aftale. Overholdelse af Lovgivning og Microsofts Antikorruptionspolitik. Overholdelse af Lovgivning og Microsofts Antikorruptionspolitik, herunder alle relaterede paragraffer og underafsnit, som er beskrevet i MPN-aftalen, er indarbejdet i denne Aftale som reference. I tilfælde af at Microsoft får meddelelse om nogen handling af eller i relation til Firmaet, som ville overtræde Afsnit 3(c) i denne Aftale, kan Microsoft efter skriftlig meddelelse til Firmaet (i) nægte, suspendere eller afbryde Firmaets deltagelse i et Incitament eller alle Incitamenter; eller (ii) bringe denne Aftale til ophør af en årsag i henhold til Afsnit 4(c) i denne Aftale. Hvis Microsoft suspenderer Firmaets deltagelse i henhold til nærværende Afsnit 3(c), kan Microsoft tilbageholde Incitamentbetalinger i suspenderingsperioden. Compliance verifikation. Firmaet vil opbevare alle sædvanlige og korrekte fortegnelser under den almindelige udførelse af forretninger i relation til dens overholdelse af denne Aftale. Firmaet vil opbevare disse dokumenter i den periode, der er angivet i Afsnit 13(2) i MPN-aftalen. I den angivne periode kan Microsofts revisionsteam, som kan omfatte revisorer fra tredjemand, revidere Firmaets regnskabs- og ordrebøger, optegnelser, forretningsgange, processer og faciliteter med det ene formål at verificere, at Firmaet overholder denne Aftale. Firmaet accepterer en revision af sine optegnelser efter fem (5) hverdages forudgående meddelelse, bortset fra revisioner, der er relateret til forfalskede Produkter, som ikke kræver forudgående meddelelse. Kontroller udføres inden for Firmaets normale arbejdstid på en sådan måde, at det ikke urimeligt forstyrrer Firmaets normale forretningsaktiviteter. Virksomheden skal give revisoren adgang til regnskabs- og ordrebøger, optegnelser og forretningsgange, processer og faciliteter, som revisoren skal gennemgå for at gennemføre en behørig og grundig kontrol. Firmaet skal sørge for, at alle Page 4 of 9

5 relevante regnskabs- og ordrebøger, fortegnelser og forretningsgange være tilgængelige for revisoren ved begyndelsen af revisionen, og Microsoft giver besked om det på forhånd. Microsoft og deres revisorer fra tredjemand vil gennemføre alle inspektioner fulgt af en af Firmaets medarbejdere. Firmaet skal betale Microsofts revisionsomkostninger, hvis en revision afslører en uafhjælpelig misligholdelse af denne Aftale. Hvis en revision afslører, at Firmaet har fremsendt bedrageriske eller falske oplysninger, som forårsager skade for Microsoft, vil Microsoft sende en skriftlig meddelelse til Firmaet, de vil øjeblikkelig suspendere eller afbryde Firmaets deltagelse i MPN'en, i enhver eller alle Incitamenter, og de vil have ret til at inddrage Incitamentbetalinger, som fejlagtigt er foretaget til Firmaet. Hvis en revision afslører, at Firmaet har sendt ufuldstændige oplysninger eller oplysninger, der indeholder mindre unøjagtigheder, vil Microsoft meddele Firmaet dette skriftligt, og Firmaet vil have en (1) uge til at udbedre eventuelle ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger. Hvis Firmaet udbedrer de ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, vil Incitamenter eller Incitamentbetalinger ikke blive suspenderet eller afbrudt. Hvis Firmaet ikke udbedrer de ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, kan Microsoft suspendere eller afbryde Firmaets deltagelse i MPN'en, i enhver eller alle Incitamenter, og Microsoft vil have ret til at inddrage Incitamentbetalinger, som fejlagtigt er foretaget til Firmaet i forbindelse med de oplysninger, der er til diskussion. Microsofts registreringer og systemer vil være bestemmende og afgørende for formål, der vedrører udførelse af beregning i forbindelse med gennemgang af Firmaets præstation i forbindelse med Incitamenter. Afsnit 4 Varighed og ophør Varighed. Nærværende Aftale træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen. Medmindre nærværende Aftale bringes til ophør tidligere af Microsoft, vil denne Aftale automatisk udløbe 24 måneder efter Ikrafttrædelsesdatoen ( Udløbsdato ). Microsoft forpligter sig ikke til at forny denne Aftale indgå en ny Aftale med Firmaet. Opsigelse uden angivelse af årsag. Firmaet kan til enhver tid bringe denne Aftale til ophør uden årsag ved at give Microsoft skriftlig meddelelse om ophøret. Hvis Firmaet bringer denne Aftale til ophør i henhold til nærværende Afsnit 4, vil Firmaet øjeblikkelig blive fjernet fra alle Incitamenter, og Microsoft vil ikke være forpligtet til at betale Incitamentbetalinger til Firmaet for Aktiviteter, som er gennemført, efter Microsoft modtager Firmaets meddelelse om ophør. Microsoft kan til enhver tid bringe denne Aftale til ophør uden årsag på grund af Firmaets inaktivitet i Programmet i en periode på 12 måneder ved at give Firmaet 30 dages forudgående meddelelse om ophøret. Hvis Microsoft bringer denne Aftale til ophør i henhold til nærværende Afsnit 4, vil Firmaet øjeblikkelig blive fjernet fra alle Incitamenter, og Microsoft vil ikke være forpligtet til at betale Incitamentbetalinger til Firmaet for Aktiviteter, som ikke er gennemført inden for 30 dage efter modtagelsen af meddelelsen om ophør. (c) Ingen af parterne er ansvarlig over for den anden for eventuelle omkostninger eller tab som følge af ophør uden årsag. Ophævelse med angivelse af årsag. Hvis en af parterne misligholder denne Aftale, og misligholdelsen anses for at kunne afhjælpes, skal den ikke-misligholdende part meddele den anden dette på skrift. Hvis den part, der hævdes at have misligholdt denne Aftale, ikke afhjælper Page 5 of 9

6 misligholdelsen inden for 30 dage, efter de har modtaget meddelelsen om misligholdelsen, vil denne Aftale blive bragt til ophør, Firmaet vil blive fjernet fra alle Incitamenter, og Microsoft vil ikke være forpligtet til at betale Incitamentbetalinger til Firmaet for Aktiviteter, som er gennemført, efter perioden for afhjælpning er slut. Hvis misligholdelsen ikke kan afhjælpes, træder ophævelsen i kraft med det samme efter meddelelse herom fra den ikke-misligholdende part. I tilfælde af en misligholdelse, der ikke kan afhjælpes, kan Microsoft fjerne Firmaet fra et specifikt Incitament eller fra alle Incitamenter, og Microsoft vil ikke være forpligtet til at betale Incitamentbetalinger til Firmaet for Aktiviteter, som er gennemført efter modtagelsen af meddelelsen om ophør. Microsoft beholder alle andre rettigheder og misligholdelsesbeføjelser i relation til misligholdelser, der ikke kan afhjælpes, herunder retten til at opkræve Incitamentbetalinger, som fejlagtigt er blevet udbetalt til Firmaet. Følgende er eksempler på misligholdelser, der ikke kan afhjælpes af Firmaet, og som giver Microsoft ret til at bringe denne Aftale til ophør øjeblikkeligt efter skriftlig meddelelse: Firmaets MPN-aftale bringes til ophør med eller uden årsag i henhold til Termination bestemmelserne for Ophør i MPN-aftalen; Firmaets MPN-aftale udløber, og Firmaet når ikke at forny eller indgå en ny MPN-aftale inden for 30 dage. Firmaet tilmelder sig Programmet igen (under et hvilket som helst navn) mindre end 12 måneder, efter de har fået bragt en Microsoft Dynamics CSA-aftale til ophør af en hvilken som helst grund; Firmaet kan ikke fremskaffe bevis for, at de har udført de Aktiviteter, der kræves i Vejledningerne; Firmaet viser sig at have udført udokumenterede eller fejlagtige Aktiviteter, og Microsoft har rimelig grund til at konkludere, at Firmaet ikke har handlet loyalt i forsøget på at optjene Incitamentbetalinger. Eksempler på ikke at handle loyalt, men ikke begrænset til, protester mod anmodninger om tilbud eller andre indkøbsprocesser uden gyldig grund og forsinkelse af Kundeordrer til Firmaets fordel. (e) Fuldførte aktiviteter. I forbindelse med ovennævnte bestemmelser for ophør vil en Aktivitet kun blive anset for at være fuldført, hvis Firmaet har deltaget i og færdiggjort de specifikke Aktivitet, efterkommet alle relaterede rapporteringsforpligtelser og anmodet om en Incitamentbetaling i overensstemmelse med vilkårene i Programvejledningen. Justering af Incitamentbetalinger. Hvis Firmaet misligholder nogen vilkår for denne Aftale eller nogen af Vejledningerne eller ikke handler loyalt i forbindelse med optjening af Incitamentbetalinger, kan Microsoft ud over andre misligholdelsesbeføjelser reducere, annullere eller tilbageholde Incitamentbetalinger, der relaterer til den pågældende opførsel, eller alle Incitamentbetalinger, som potentielt skyldes til Firmaet. Microsoft vil sende en skriftlig meddelelse til Firmaet om enhver beslutning om at reducere, annullere eller tilbageholde Incitamentbetalinger i henhold til nærværende Afsnit 4(e). For eventuelle tvister i forbindelse med Microsofts beslutning om at reducere, annullere eller tilbageholde Incitamentbetalinger i henhold til nærværende Afsnit 4(e) skal Firmaet kontakte Microsoft skriftligt inden for tredive (30) dage, efter de har modtaget Page 6 of 9

7 meddelelse om en sådan handling, og efter dette tidspunkt afstår Firmaet sin ret til at anfægte Microsofts beslutning. (f) (g) Afståelse af påkrævet godkendelse. I det omfang det er nødvendigt for at gennemføre bestemmelserne om ophør i nærværende Aftale, giver hver part hermed afkald på enhver ret, som vedkommende part har, eller enhver pligt, som vedkommende part måtte få i fremtiden i henhold til gældende lovgivning, til at anmode om eller indhente godkendelse, kendelse, beslutning eller dom fra en domstol til at bringe nærværende Aftale til ophør eller til at påvirke en variation eller et ophør ved at bruge en lovbestemt formular. Forbliven i kraft. Følgende Afsnit forbliver i kraft efter denne Aftales udløb eller ophør: Afsnit 2 (Skatter), Afsnit 2(g) (Tredjemænd), Afsnit 2(e) (Overbetalinger), Afsnit 3 (Anti-piratvirksomhed), Afsnit 3(c) (Overholdelse af Lovgivning og Microsofts Antikorruptionspolitik), Afsnit 5 (Skadesløsholdelse), Afsnit 6 (Ansvarsbegrænsning), Afsnit 7 (Fortrolighed) og Afsnit 9 (Diverse) samt alle bestemmelser, som er udtrykkelig angivet i Vejledningerne som forblivende i kraft efter udløb eller ophør. Afsnit 5 Skadesløsholdelse fro Tredjemands Krav Som reaktion på krav fra ikke-koncernforbundne tredjemænd skal Firmaet forsvare, skadesløsholde og holde Microsoft og deres ledere, direktører, medarbejdere, underleverandører, associerede virksomheder og agenter fri for alle krav, søgsmål, fordringer, omkostninger, ansvar, udgifter, skader (herunder rimelige advokatsalærer) og domme (eller forlig, som Firmaet indgår) relateret til enhver påstået eller faktisk misligholdelse af denne Aftale eller enhver anden handling eller udeladelse fra Firmaets side i relation til denne Aftale. Efter Microsofts valg og omkostninger kan Microsoft deltage i udvælgelsen af advokat, forsvarer og forlig i forbindelse med alle krav, der er omfattet af nærværende Afsnit, og i dette tilfælde skal Firmaet og Microsoft samarbejde loyalt. Firmaet skal have Microsofts skriftlige samtykke, inden de indgår forlig om noget krav, der er omfattet af nærværende Afsnit, og Microsoft må ikke urimeligt tilbageholde sit samtykke. Afsnit 6 Ansvarsbegrænsning I videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lov, kan ingen part holdes ansvarlig over for den anden part for eventuelle indirekte skader, hændelige skader, følgeskader, pønale skader, særlige skader eller skader, der medfører pønal erstatning, der måtte opstå som følge af eller være forbundet på nogen måde med denne Aftale eller dens opfyldelse. Denne fraskrivelse af ansvar gælder uanset det juridiske grundlag, hvorpå ethvert krav om sådanne skader er baseret, uanset om parterne er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, hvad enten sådanne skader med rimelighed kunne forudses, eller hvad enten anvendelsen af fraskrivelsen forårsager, at eventuelle misligholdelsesbeføjelser ikke opfylder deres egentlige formål. Denne ansvarsfraskrivelse gælder dog ikke for en parts ansvar i tilfælde af brud på dennes fortrolighedsforpligtelser, overtrædelse af den anden parts immaterielle rettigheder eller nogen direkte eller indirekte tab af fortjeneste, data, forretning eller forventede besparelser på grund af svig eller grov uagtsomhed. Page 7 of 9

8 Afsnit 7 Fortrolighed Hver part skal overholde fortrolighedsforpligtelserne, som er angivet i MPN-aftalen, som er inkorporeret i denne Aftale, med hensyn til alle Fortrolige oplysninger (som dette begreb er defineret i MPN-aftalen), som er udvekslet i henhold til denne Aftale. Firmaet anerkender, at denne Aftale er Microsofts Fortrolige oplysninger. Afsnit 8 Ikke-eksklusiv Denne Aftale er ikke-eksklusiv, hvilket betyder, at den på ingen måde forbyder Firmaet at licensere, bruge, anbefale eller understøtte ikke-microsoft software, hardware eller tjenester. Afsnit 9 Diverse Relation mellem parterne. Enhver brug af begrebet partner er kun til referenceformål. Parterne er uafhængige medkontrahenter. Denne Aftale udgør ikke en arbejdsgiver-medarbejder-relation, en partnerskabs-, joint venture- eller forhandlerrelation, og den udgør ikke et franchisingforhold. Hverken Firmaet eller nogen af dets repræsentanter må udstede nogen indeståelser, garantier eller løfter på Microsofts vegne eller på anden måde binde Microsoft. Meddelelser. Meddelelser, som specifikt er relateret til denne Aftale, kan sendes med elektronisk post eller indlæg på Programwebstedet eller et andet angivet websted. Den eller de kontaktpersoner, der er angivet som Partner Incentive Manager i VOICE, modtager meddelelser på den adresse, der er angive af Firmaet. Meddelelser og anmodninger til Microsoft skal sendes til Microsofts relevante kontraktindgående enhed, som er angivet i MPN-aftalen. Hver part kan ændre de personer, til hvem meddelelser sendes ved at give meddelelse til den anden. For meddelelser vedrørende Incitamenter kan Microsoft sende meddelelser via elektronisk post eller sende opdateringer til MPN-websteder eller et andet angivet websted. (c) Forrang. Hvis der er en direkte konflikt mellem MPN-aftalen, vilkårene i denne Aftales hoveddel eller Vejledningerne, som ikke løses udtrykkeligt umiddelbart i disse dokumenter, har følgende forrang: MPN-aftalen har forrang for de øvrige dokumenter og Vilkårene i denne Aftales hoveddel har forrang for Vejledningerne. Opretholdelse ved ugyldighed. Hvis retten i en kompetent jurisdiktion afgør, at en bestemmelse i nærværende Aftale er ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhævelig, gælder de resterende bestemmelser fortsat fuldt ud, og parterne skal ændre Aftalen således, at den ophævede bestemmelse finder videst mulig anvendelse. Page 8 of 9

9 (e) Integration og ændring. i. Fuldstændig Aftale. Denne Aftale, herunder Incitamentplanen, Vejledningerne, Programwebstedet, MPN-webstedet og vilkårene i MPN-aftalen, som er medtaget heri som reference, udgør den fuldstændige aftale mellem parterne vedrørende Incitamenterne. Den erstatter alle tidligere aftaler, kommunikationer og indeståelser mellem parterne vedrørende Incitamenterne. ii. Revisioner af denne Aftale. Denne Aftale kan ændres af Microsoft ved at give Firmaet 30 dages forudgående meddelelse i henhold til Afsnit 9. Hvis Firmaet ikke er enig i de reviderede vilkår og betingelser, skal Firmaet ophøre med sin deltagelse i Incitamentet og bringe denne Aftale til ophør som angivet heri. Firmaet vil anses for at have accepteret alle reviderede vilkår og betingelser, hvis det fortsætter med at deltage i Incitamenter, efter den dato, hvor sådanne ændringer træder i kraft. (f) (g) (h) Gældende lovgivning. Gældende lovgivning, jurisdiktion og værneting, der gælder for MPNaftalen, gælder også for denne Aftale. Valget af jurisdiktion og værneting afskærer ingen af parterne fra at få nedlagt fogedforbud for en overtrædelse af immaterielle rettigheder, forpligtelser om fortrolighed eller tvangsfuldbyrdelse af domme og kendelser. Nedlæggelse af forbud eller tvangsfuldbyrdelse kan søges i enhver relevant jurisdiktion. De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler om internationale køb finder ikke anvendelse på nærværende Aftale. Advokatsalærer. Hvis Microsoft eller Firmaet hyrer advokater til at håndhæve rettigheder i forbindelse med eller som følge af denne Aftale, vil den vindende part være berettiget til at generhverve sine rimelige advokatsalærer, omkostninger og andre udgifter, omkostninger og vederlag, som de har pådraget sig i forbindelse med appel eller ved konkurs eller en lignende handling. Afståelse. Medmindre andet er angivet i denne Aftale, vil en parts forsinkede eller manglende udøvelse af enhver ret eller beføjelse resultere i, at der gives afkald herpå eller nogen anden rettighed eller misligholdelsesbeføjelse. Page 9 of 9

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Bilag 1: Standard forretningsbetingelser. 1. Indledning. 2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser g

Bilag 1: Standard forretningsbetingelser. 1. Indledning. 2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser g Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C 08.06.2016 g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1: Standard

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Vilkår og betingelser for "nu3s partnerprogram"

Vilkår og betingelser for nu3s partnerprogram Vilkår og betingelser for "nu3s partnerprogram" 1. Gyldighed 1.1 Disse vilkår og betingelser ("vilkårene") regulerer kontraktforholdet mellem nu3 GmbH ("nu3") og en affiliate partner ("partneren") i det

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Vestforsyning og Revisionsfirmaet benævnes i fællesskab Parterne og hver for sig Part.

Vestforsyning og Revisionsfirmaet benævnes i fællesskab Parterne og hver for sig Part. BILAG C UDKAST TIL KONTRAKT KONTRAKT OM UDFØRELSE AF REVISIONSYDEL- SER OG VISSE ERKLÆRINGSO PGAVER Mellem Vestforsyning A/S Nupark 51 7500 Holstebro CVR nr. 25 95 22 00 (herefter Vestforsyning ) og Part

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR Denne side indeholder betingelserne for Groupon Goods salg af varer til dig. 1. KONTRAKT OG OPLYSNINGER OM BESTILLINGSPROCEDUREN 1.1. Parterne i denne aftale:

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Vilkår og betingelser for FY16 Cloud PBX Adoption Offer

Vilkår og betingelser for FY16 Cloud PBX Adoption Offer Revideret 1. februar 2016 Side 1 af 5 Dette dokument indeholder oplysninger om FY16 Cloud PBX Adoption Offer ("tilbuddet"), herunder berettigelseskrav og forpligtelser for både Microsoft Corporation ("Microsoft")

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere