Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale"

Transkript

1 Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet erklærer, at det har læst og forstår vilkårene for nærværende aftale. Hvis De indgår denne aftale på vegne af en enhed, f.eks. Deres arbejdsgiver, erklærer De, at De har juridisk autoritet til at forpligte denne enhed. Microsoft tilbyder en række forskellige incitamenter ( Incitamenter ) med henblik på at motivere kvalificerede firmaer til at deltage i definerede aktiviteter, som er forbundet med at sælge Microsoft Dynamics-produkter og -tjenester. Kun firmaer, som har en gældende MPN-aftale og et gyldigt MPN-id, kan kvalificere sig til at deltage i et Incitament. Denne Aftale indeholder vilkår og betingelser, herunder krav til berettigelse, som kun gælder for de Microsoft Dynamics-produkter og -tjenester, som er angivet i Vejledningerne, som defineret herunder ( Programmet ). Som forklaret herunder og i Vejledningerne er der yderligere krav og retningslinjer for hvert enkelt Incitament, som Microsoft tilbyder. Når firmaet har accepteret vilkårene for denne aftale, vil Microsoft meddele firmaet om sin accept (eller afvisning) af Aftalen. Hvis Microsoft accepterer, vil denne Aftale træde i kraft på datoen for Microsofts meddelelse ( Ikrafttrædelsesdatoen ). Afsnit 1 Definitioner (c) (e) (f) Aktivitet betyder de handlinger, som Firmaet skal deltage i, som udløser eller relaterer til et Incitament, som er beskrevet i Vejledningerne. Associeret virksomhed betyder enhver juridisk enhed, som ejer, ejes af eller ejes i fællesskab med Firmaet. Eje betyder at besidde mere end 50 % eller retten til at lede en enhed. Firma betyder den virksomhedsenhed, som har en gældende MPN-aftale, er kvalificeret til at deltage i et Incitament, har accepteret vilkårene for denne Aftale og modtaget oplysninger om Microsofts godkendelse af Aftalen. Kundelicens betyder den form for Microsoft-licensaftale, som Microsoft eller en af deres Associerede Virksomheder, bruger til at licensere Produkterne og Tjenesterne til Kunder. Kunde betyder den virksomhedsenhed eller den enkeltperson (ud over Firmaet eller dets Associerede Virksomheder), der indgår i en Kundelicens til Produkter og Tjenester. Vejledninger betyder tilsammen Implementeringsvejledningen, Programvejledningerne eller andre tilsvarende dokumenter, som Microsoft udarbejder, og som definerer berettigelseskrav, Incitamentsatser, berettigede produkter, tjenester og indtægt, processer og andre regler og krav, som er relateret til Firmaets deltagelse i et Incitament. Page 1 of 9

2 (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) Implementeringsvejledninge betyder det dokument, der definerer processerne, politikkerne, overholdelse, krav og målinger for Incitamenter for Onlinetjenester. Implementeringsvejledningen er ikke begrænset til Dynamics-tjenester, og den er tilgængelig på MPN-webstedet. Betalingsregler for Incitamenter er de beregningsregler og -politikker, herunder overholdelse, forud for refundering af incitamenter, som er beskrevet i Vejledningerne. Incitamentbetaling er den betaling, som foretages til Firmaet baseret på beregningsreglerne for det gældende Incitament og Betalingsreglerne for incitamenter. Incitamentplan betyder det dokument, der definerer incitamentsatserne, berettiget indtægt og beregning af Incitamenter. Microsoft betyder Microsofts kontraktindgående enhed som defineret i MPN-aftalen. MPN-aftale betyder Microsoft Partner Network Agreement. MPN webstedet betyder MPN-webstedet på https://partner.microsoft.com eller et andet websted, som er angivet af Microsoft. MPN-webstedet indeholder værktøjer og oplysninger om MPN, herunder Incitamenter. MPN betyder Microsoft Partner Network. Programvejledninger betyder det dokument, der definerer Programmets berettigelseskrav, krav til uddannelsescertificering, krav til minimumsindtægt, incitamentstrukturer, betalingsplaner og virksomhedsregler, der beskriver, hvordan Programmet virker. Programvejledningerne er tilgængelige på CSA-programwebstedet. Der findes to typer Programvejledninger: (1) Programvejledning til Incitamenter for Microsoft Dynamics-onlineløsninger (2) Microsoft Dynamics CSA-programvejledning for På stedet-løsninger (p) Programwebsted betyder CSA-programwebstedet på (q) https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/solutions/microsoft-dynamics-crm-softwareadvisor-fees.aspx eller et andet websted, som Microsoft angiver. CSA-programwebstedet indeholder værktøjer og oplysninger om CSA-programmet. Produkter og tjenester betyder de Microsoft-produkter og/eller -tjenester, som er berettigede til at fortjene Incitamenter som beskrevet detaljeret i en Vejledning, og som Microsoft, eller en af deres associerede virksomheder, levere til Kunder. Afsnit 2 Incitamenter Betalingsbetingelser for Incitamenter. De specifikke betingelser, som er relateret til Incitamentbetalinger, herunder Betalingsregler for Incitamenter og andre krav til registrering og optjening af Incitamentbetalinger, varierer afhængigt af Incitamentet og er inkluderet i Incitamentplanen og de gældende Vejledninger. Skatter. Medmindre andet er angivet i denne Aftale, MPN-aftalen, den gældende Vejledning, inkluderer de Incitamentbetalinger, som Firmaet modtager, enhver gældende moms på varer og ydelser, moms, salgsskat, skat af bruttoindtægter eller nogen anden skat, som er gældende som følge af Firmaets indsats i henhold til denne Aftale og et hvilket som helst Incitament, og det er alene Firmaets ansvar at betale alle gældende skatter, som er relateret til de Incitamenter, det modtager. Page 2 of 9

3 (c) Fremsendelse af faktura. Hvis Microsoft anmoder om, at Firmaet fremsender en papirkopi af en faktura for en Incitamentbetaling, skal Firmaet fremsende en sådan faktura inden for den angivne tidsfrist som angivet af Microsoft. Opdateringer, ændringer og annulleringer af Incitamenter. Microsoft kan opdatere, ændre eller fjerne en hvilken som helst del af et Incitament, og Microsoft kan annullere et helt Incitament. Microsoft vil i rimeligt omfang bestræbe sig på at give Firmaet besked 30 dage i forvejen om en opdatering eller en ændring af et Incitament, der er foretaget i Incitamentets løbetid og halvfems (90) dage i forvejen om en eventuel annullering af et Incitament. Firmaets fortsatte deltagelse et Incitament efter en opdatering eller en ændring bekræfter Firmaets accept af en sådan opdatering eller ændring. For eventuelle opdateringer og/eller ændringer, som ikke leveres direkte til Firmaet, kan Microsoft også offentliggøre opdateringer og/eller ændringer på Programwebstedet. Firmaet er ansvarligt for at kontrollere Programwebstedet for sådanne opdateringer eller ændringer. Når Programwebstedet opdateres og/eller ændres, er Firmaet indforstået med at være bundet af opdateringerne og/eller ændringerne fra og med datoen, hvor opdateringerne og/eller ændringerne offentliggøres på webstedet. Ændringer og opdateringer gælder ikke med tilbagevirkende kraft. (e) (f) (g) (h) (i) Overbetalinger. I tilfælde af at Microsoft overbetaler et Firma, uanset årsagen, kan Microsoft generhverve en sådan overbetaling fra Firmaet ved at trække beløb fra fremtidige Incitamentbetalinger, kræve at Firmaet tilbagebetaler overbetalingen eller anvende andre alternative måder at indkræve beløbet på. I tilfælde af at Microsoft anmoder om, at Firmaet tilbagebetaler en overbetaling, accepterer Firmaet at gøre dette med det samme. Tvister vedrørende Incitamentbetalinger. Medmindre der er angivet en anden tidsperiode i en Incitamentvejledning, skal Firmaet i henhold til Afsnit 9 i denne Aftale informere Microsoft om enhver tvist om en Incitamentbetaling inden for 90 dage efter, at der er fremsendt et krav om en Incitamentbetaling. Ikke-overensstemmelse med berettigelseskriterier. Hvis et Firma ikke længere opfylder de berettigelseskriterier, der er knyttet til et Incitament, vil Microsoft meddele Firmaet det, og Firmaet vil have 30 dage til at udbedre eventuel mangel på berettigelse. Hvis Firmaet udbedrer manglen på berettigelse inden for 30 dage, vil der ikke være nogen afbrydelse af Firmaets berettigelse til at optjene Incitamentbetalinger. Hvis Firmaet ikke udbedrer manglen på berettigelse inden for 30 dage, vil Firmaet ikke længere være berettiget til at optjene Incitamentbetalinger efter perioden på 30 dage. For at blive berettiget igen skal Firmaet vise Microsoft, at det har opfyldt alle de tilknyttede berettigelseskriterier. Hvis Microsoft fastslår, at alle berettigelseskriterier er opfyldt, vil Firmaet være berettiget til at optjene Incitamentbetalinger ved starten af den efterfølgende kalendermåned. Tredjemænd. Microsoft betaler ikke Incitamentbetalinger, der skyldes til Firmaet, til nogen tredjemand, medmindre Microsoft bliver pålagt at gøre dette af loven. Lokale kampagner, reklamer og pilotprogrammer. Microsoft kan køre lokale reklamer, kampagner eller programmer i forbindelse med Incitamenter, som identificerer andre eller yderligere Page 3 of 9

4 aktiviteter, der kvalificerer til Incitamentbetalinger, eller midlertidigt ændre beløbet af en Incitamentbetaling. Vilkårene og forpligtelserne, herunder berettigelseskrav, for sådanne lokale reklamer, kampagner eller programmer vil være inkluderet i separate dokumenter, og vilkårene og forpligtelserne for sådanne lokale reklamer, kampagner og programmer vil ikke ændre eller træde i stedet for nogen vilkår, forpligtelser eller bestemmelser i denne Aftale. (j) Kunder i den offentlige sektor. Som angivet i Programvejledningerne er Firmaet muligvis ikke berettiget til at modtage Incitamentbetalinger for salg til kunder i den offentlige sektor (herunder regering) i visse lande. Afsnit 3 Overensstemmelse (c) Anti-piratvirksomhed. Anti-piratbestemmelsen, herunder alle relaterede paragraffer og underafsnit, som er beskrevet i MPN-aftalen, er indarbejdet i Aftalen som reference. Interessekonflikter. Firmaet vil ikke være berettiget til at modtage Incitamentbetalinger i forbindelse med en Kunde (i) som er en Associeret virksomhed, eller (ii) til hvem Firmaet har et agentur- eller franchisingforhold, uanset om det er kontraktligt eller juridisk af natur, eller (iii) hvor Firmaet har opkrævet Kunden for rådgivningsservice før salg, som det modtager en Incitamentbetaling for. Firmaets manglende overholdelse af denne bestemmelse misligholdelse af nærværende Aftale. Overholdelse af Lovgivning og Microsofts Antikorruptionspolitik. Overholdelse af Lovgivning og Microsofts Antikorruptionspolitik, herunder alle relaterede paragraffer og underafsnit, som er beskrevet i MPN-aftalen, er indarbejdet i denne Aftale som reference. I tilfælde af at Microsoft får meddelelse om nogen handling af eller i relation til Firmaet, som ville overtræde Afsnit 3(c) i denne Aftale, kan Microsoft efter skriftlig meddelelse til Firmaet (i) nægte, suspendere eller afbryde Firmaets deltagelse i et Incitament eller alle Incitamenter; eller (ii) bringe denne Aftale til ophør af en årsag i henhold til Afsnit 4(c) i denne Aftale. Hvis Microsoft suspenderer Firmaets deltagelse i henhold til nærværende Afsnit 3(c), kan Microsoft tilbageholde Incitamentbetalinger i suspenderingsperioden. Compliance verifikation. Firmaet vil opbevare alle sædvanlige og korrekte fortegnelser under den almindelige udførelse af forretninger i relation til dens overholdelse af denne Aftale. Firmaet vil opbevare disse dokumenter i den periode, der er angivet i Afsnit 13(2) i MPN-aftalen. I den angivne periode kan Microsofts revisionsteam, som kan omfatte revisorer fra tredjemand, revidere Firmaets regnskabs- og ordrebøger, optegnelser, forretningsgange, processer og faciliteter med det ene formål at verificere, at Firmaet overholder denne Aftale. Firmaet accepterer en revision af sine optegnelser efter fem (5) hverdages forudgående meddelelse, bortset fra revisioner, der er relateret til forfalskede Produkter, som ikke kræver forudgående meddelelse. Kontroller udføres inden for Firmaets normale arbejdstid på en sådan måde, at det ikke urimeligt forstyrrer Firmaets normale forretningsaktiviteter. Virksomheden skal give revisoren adgang til regnskabs- og ordrebøger, optegnelser og forretningsgange, processer og faciliteter, som revisoren skal gennemgå for at gennemføre en behørig og grundig kontrol. Firmaet skal sørge for, at alle Page 4 of 9

5 relevante regnskabs- og ordrebøger, fortegnelser og forretningsgange være tilgængelige for revisoren ved begyndelsen af revisionen, og Microsoft giver besked om det på forhånd. Microsoft og deres revisorer fra tredjemand vil gennemføre alle inspektioner fulgt af en af Firmaets medarbejdere. Firmaet skal betale Microsofts revisionsomkostninger, hvis en revision afslører en uafhjælpelig misligholdelse af denne Aftale. Hvis en revision afslører, at Firmaet har fremsendt bedrageriske eller falske oplysninger, som forårsager skade for Microsoft, vil Microsoft sende en skriftlig meddelelse til Firmaet, de vil øjeblikkelig suspendere eller afbryde Firmaets deltagelse i MPN'en, i enhver eller alle Incitamenter, og de vil have ret til at inddrage Incitamentbetalinger, som fejlagtigt er foretaget til Firmaet. Hvis en revision afslører, at Firmaet har sendt ufuldstændige oplysninger eller oplysninger, der indeholder mindre unøjagtigheder, vil Microsoft meddele Firmaet dette skriftligt, og Firmaet vil have en (1) uge til at udbedre eventuelle ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger. Hvis Firmaet udbedrer de ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, vil Incitamenter eller Incitamentbetalinger ikke blive suspenderet eller afbrudt. Hvis Firmaet ikke udbedrer de ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger, kan Microsoft suspendere eller afbryde Firmaets deltagelse i MPN'en, i enhver eller alle Incitamenter, og Microsoft vil have ret til at inddrage Incitamentbetalinger, som fejlagtigt er foretaget til Firmaet i forbindelse med de oplysninger, der er til diskussion. Microsofts registreringer og systemer vil være bestemmende og afgørende for formål, der vedrører udførelse af beregning i forbindelse med gennemgang af Firmaets præstation i forbindelse med Incitamenter. Afsnit 4 Varighed og ophør Varighed. Nærværende Aftale træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen. Medmindre nærværende Aftale bringes til ophør tidligere af Microsoft, vil denne Aftale automatisk udløbe 24 måneder efter Ikrafttrædelsesdatoen ( Udløbsdato ). Microsoft forpligter sig ikke til at forny denne Aftale indgå en ny Aftale med Firmaet. Opsigelse uden angivelse af årsag. Firmaet kan til enhver tid bringe denne Aftale til ophør uden årsag ved at give Microsoft skriftlig meddelelse om ophøret. Hvis Firmaet bringer denne Aftale til ophør i henhold til nærværende Afsnit 4, vil Firmaet øjeblikkelig blive fjernet fra alle Incitamenter, og Microsoft vil ikke være forpligtet til at betale Incitamentbetalinger til Firmaet for Aktiviteter, som er gennemført, efter Microsoft modtager Firmaets meddelelse om ophør. Microsoft kan til enhver tid bringe denne Aftale til ophør uden årsag på grund af Firmaets inaktivitet i Programmet i en periode på 12 måneder ved at give Firmaet 30 dages forudgående meddelelse om ophøret. Hvis Microsoft bringer denne Aftale til ophør i henhold til nærværende Afsnit 4, vil Firmaet øjeblikkelig blive fjernet fra alle Incitamenter, og Microsoft vil ikke være forpligtet til at betale Incitamentbetalinger til Firmaet for Aktiviteter, som ikke er gennemført inden for 30 dage efter modtagelsen af meddelelsen om ophør. (c) Ingen af parterne er ansvarlig over for den anden for eventuelle omkostninger eller tab som følge af ophør uden årsag. Ophævelse med angivelse af årsag. Hvis en af parterne misligholder denne Aftale, og misligholdelsen anses for at kunne afhjælpes, skal den ikke-misligholdende part meddele den anden dette på skrift. Hvis den part, der hævdes at have misligholdt denne Aftale, ikke afhjælper Page 5 of 9

6 misligholdelsen inden for 30 dage, efter de har modtaget meddelelsen om misligholdelsen, vil denne Aftale blive bragt til ophør, Firmaet vil blive fjernet fra alle Incitamenter, og Microsoft vil ikke være forpligtet til at betale Incitamentbetalinger til Firmaet for Aktiviteter, som er gennemført, efter perioden for afhjælpning er slut. Hvis misligholdelsen ikke kan afhjælpes, træder ophævelsen i kraft med det samme efter meddelelse herom fra den ikke-misligholdende part. I tilfælde af en misligholdelse, der ikke kan afhjælpes, kan Microsoft fjerne Firmaet fra et specifikt Incitament eller fra alle Incitamenter, og Microsoft vil ikke være forpligtet til at betale Incitamentbetalinger til Firmaet for Aktiviteter, som er gennemført efter modtagelsen af meddelelsen om ophør. Microsoft beholder alle andre rettigheder og misligholdelsesbeføjelser i relation til misligholdelser, der ikke kan afhjælpes, herunder retten til at opkræve Incitamentbetalinger, som fejlagtigt er blevet udbetalt til Firmaet. Følgende er eksempler på misligholdelser, der ikke kan afhjælpes af Firmaet, og som giver Microsoft ret til at bringe denne Aftale til ophør øjeblikkeligt efter skriftlig meddelelse: Firmaets MPN-aftale bringes til ophør med eller uden årsag i henhold til Termination bestemmelserne for Ophør i MPN-aftalen; Firmaets MPN-aftale udløber, og Firmaet når ikke at forny eller indgå en ny MPN-aftale inden for 30 dage. Firmaet tilmelder sig Programmet igen (under et hvilket som helst navn) mindre end 12 måneder, efter de har fået bragt en Microsoft Dynamics CSA-aftale til ophør af en hvilken som helst grund; Firmaet kan ikke fremskaffe bevis for, at de har udført de Aktiviteter, der kræves i Vejledningerne; Firmaet viser sig at have udført udokumenterede eller fejlagtige Aktiviteter, og Microsoft har rimelig grund til at konkludere, at Firmaet ikke har handlet loyalt i forsøget på at optjene Incitamentbetalinger. Eksempler på ikke at handle loyalt, men ikke begrænset til, protester mod anmodninger om tilbud eller andre indkøbsprocesser uden gyldig grund og forsinkelse af Kundeordrer til Firmaets fordel. (e) Fuldførte aktiviteter. I forbindelse med ovennævnte bestemmelser for ophør vil en Aktivitet kun blive anset for at være fuldført, hvis Firmaet har deltaget i og færdiggjort de specifikke Aktivitet, efterkommet alle relaterede rapporteringsforpligtelser og anmodet om en Incitamentbetaling i overensstemmelse med vilkårene i Programvejledningen. Justering af Incitamentbetalinger. Hvis Firmaet misligholder nogen vilkår for denne Aftale eller nogen af Vejledningerne eller ikke handler loyalt i forbindelse med optjening af Incitamentbetalinger, kan Microsoft ud over andre misligholdelsesbeføjelser reducere, annullere eller tilbageholde Incitamentbetalinger, der relaterer til den pågældende opførsel, eller alle Incitamentbetalinger, som potentielt skyldes til Firmaet. Microsoft vil sende en skriftlig meddelelse til Firmaet om enhver beslutning om at reducere, annullere eller tilbageholde Incitamentbetalinger i henhold til nærværende Afsnit 4(e). For eventuelle tvister i forbindelse med Microsofts beslutning om at reducere, annullere eller tilbageholde Incitamentbetalinger i henhold til nærværende Afsnit 4(e) skal Firmaet kontakte Microsoft skriftligt inden for tredive (30) dage, efter de har modtaget Page 6 of 9

7 meddelelse om en sådan handling, og efter dette tidspunkt afstår Firmaet sin ret til at anfægte Microsofts beslutning. (f) (g) Afståelse af påkrævet godkendelse. I det omfang det er nødvendigt for at gennemføre bestemmelserne om ophør i nærværende Aftale, giver hver part hermed afkald på enhver ret, som vedkommende part har, eller enhver pligt, som vedkommende part måtte få i fremtiden i henhold til gældende lovgivning, til at anmode om eller indhente godkendelse, kendelse, beslutning eller dom fra en domstol til at bringe nærværende Aftale til ophør eller til at påvirke en variation eller et ophør ved at bruge en lovbestemt formular. Forbliven i kraft. Følgende Afsnit forbliver i kraft efter denne Aftales udløb eller ophør: Afsnit 2 (Skatter), Afsnit 2(g) (Tredjemænd), Afsnit 2(e) (Overbetalinger), Afsnit 3 (Anti-piratvirksomhed), Afsnit 3(c) (Overholdelse af Lovgivning og Microsofts Antikorruptionspolitik), Afsnit 5 (Skadesløsholdelse), Afsnit 6 (Ansvarsbegrænsning), Afsnit 7 (Fortrolighed) og Afsnit 9 (Diverse) samt alle bestemmelser, som er udtrykkelig angivet i Vejledningerne som forblivende i kraft efter udløb eller ophør. Afsnit 5 Skadesløsholdelse fro Tredjemands Krav Som reaktion på krav fra ikke-koncernforbundne tredjemænd skal Firmaet forsvare, skadesløsholde og holde Microsoft og deres ledere, direktører, medarbejdere, underleverandører, associerede virksomheder og agenter fri for alle krav, søgsmål, fordringer, omkostninger, ansvar, udgifter, skader (herunder rimelige advokatsalærer) og domme (eller forlig, som Firmaet indgår) relateret til enhver påstået eller faktisk misligholdelse af denne Aftale eller enhver anden handling eller udeladelse fra Firmaets side i relation til denne Aftale. Efter Microsofts valg og omkostninger kan Microsoft deltage i udvælgelsen af advokat, forsvarer og forlig i forbindelse med alle krav, der er omfattet af nærværende Afsnit, og i dette tilfælde skal Firmaet og Microsoft samarbejde loyalt. Firmaet skal have Microsofts skriftlige samtykke, inden de indgår forlig om noget krav, der er omfattet af nærværende Afsnit, og Microsoft må ikke urimeligt tilbageholde sit samtykke. Afsnit 6 Ansvarsbegrænsning I videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lov, kan ingen part holdes ansvarlig over for den anden part for eventuelle indirekte skader, hændelige skader, følgeskader, pønale skader, særlige skader eller skader, der medfører pønal erstatning, der måtte opstå som følge af eller være forbundet på nogen måde med denne Aftale eller dens opfyldelse. Denne fraskrivelse af ansvar gælder uanset det juridiske grundlag, hvorpå ethvert krav om sådanne skader er baseret, uanset om parterne er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, hvad enten sådanne skader med rimelighed kunne forudses, eller hvad enten anvendelsen af fraskrivelsen forårsager, at eventuelle misligholdelsesbeføjelser ikke opfylder deres egentlige formål. Denne ansvarsfraskrivelse gælder dog ikke for en parts ansvar i tilfælde af brud på dennes fortrolighedsforpligtelser, overtrædelse af den anden parts immaterielle rettigheder eller nogen direkte eller indirekte tab af fortjeneste, data, forretning eller forventede besparelser på grund af svig eller grov uagtsomhed. Page 7 of 9

8 Afsnit 7 Fortrolighed Hver part skal overholde fortrolighedsforpligtelserne, som er angivet i MPN-aftalen, som er inkorporeret i denne Aftale, med hensyn til alle Fortrolige oplysninger (som dette begreb er defineret i MPN-aftalen), som er udvekslet i henhold til denne Aftale. Firmaet anerkender, at denne Aftale er Microsofts Fortrolige oplysninger. Afsnit 8 Ikke-eksklusiv Denne Aftale er ikke-eksklusiv, hvilket betyder, at den på ingen måde forbyder Firmaet at licensere, bruge, anbefale eller understøtte ikke-microsoft software, hardware eller tjenester. Afsnit 9 Diverse Relation mellem parterne. Enhver brug af begrebet partner er kun til referenceformål. Parterne er uafhængige medkontrahenter. Denne Aftale udgør ikke en arbejdsgiver-medarbejder-relation, en partnerskabs-, joint venture- eller forhandlerrelation, og den udgør ikke et franchisingforhold. Hverken Firmaet eller nogen af dets repræsentanter må udstede nogen indeståelser, garantier eller løfter på Microsofts vegne eller på anden måde binde Microsoft. Meddelelser. Meddelelser, som specifikt er relateret til denne Aftale, kan sendes med elektronisk post eller indlæg på Programwebstedet eller et andet angivet websted. Den eller de kontaktpersoner, der er angivet som Partner Incentive Manager i VOICE, modtager meddelelser på den adresse, der er angive af Firmaet. Meddelelser og anmodninger til Microsoft skal sendes til Microsofts relevante kontraktindgående enhed, som er angivet i MPN-aftalen. Hver part kan ændre de personer, til hvem meddelelser sendes ved at give meddelelse til den anden. For meddelelser vedrørende Incitamenter kan Microsoft sende meddelelser via elektronisk post eller sende opdateringer til MPN-websteder eller et andet angivet websted. (c) Forrang. Hvis der er en direkte konflikt mellem MPN-aftalen, vilkårene i denne Aftales hoveddel eller Vejledningerne, som ikke løses udtrykkeligt umiddelbart i disse dokumenter, har følgende forrang: MPN-aftalen har forrang for de øvrige dokumenter og Vilkårene i denne Aftales hoveddel har forrang for Vejledningerne. Opretholdelse ved ugyldighed. Hvis retten i en kompetent jurisdiktion afgør, at en bestemmelse i nærværende Aftale er ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhævelig, gælder de resterende bestemmelser fortsat fuldt ud, og parterne skal ændre Aftalen således, at den ophævede bestemmelse finder videst mulig anvendelse. Page 8 of 9

9 (e) Integration og ændring. i. Fuldstændig Aftale. Denne Aftale, herunder Incitamentplanen, Vejledningerne, Programwebstedet, MPN-webstedet og vilkårene i MPN-aftalen, som er medtaget heri som reference, udgør den fuldstændige aftale mellem parterne vedrørende Incitamenterne. Den erstatter alle tidligere aftaler, kommunikationer og indeståelser mellem parterne vedrørende Incitamenterne. ii. Revisioner af denne Aftale. Denne Aftale kan ændres af Microsoft ved at give Firmaet 30 dages forudgående meddelelse i henhold til Afsnit 9. Hvis Firmaet ikke er enig i de reviderede vilkår og betingelser, skal Firmaet ophøre med sin deltagelse i Incitamentet og bringe denne Aftale til ophør som angivet heri. Firmaet vil anses for at have accepteret alle reviderede vilkår og betingelser, hvis det fortsætter med at deltage i Incitamenter, efter den dato, hvor sådanne ændringer træder i kraft. (f) (g) (h) Gældende lovgivning. Gældende lovgivning, jurisdiktion og værneting, der gælder for MPNaftalen, gælder også for denne Aftale. Valget af jurisdiktion og værneting afskærer ingen af parterne fra at få nedlagt fogedforbud for en overtrædelse af immaterielle rettigheder, forpligtelser om fortrolighed eller tvangsfuldbyrdelse af domme og kendelser. Nedlæggelse af forbud eller tvangsfuldbyrdelse kan søges i enhver relevant jurisdiktion. De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler om internationale køb finder ikke anvendelse på nærværende Aftale. Advokatsalærer. Hvis Microsoft eller Firmaet hyrer advokater til at håndhæve rettigheder i forbindelse med eller som følge af denne Aftale, vil den vindende part være berettiget til at generhverve sine rimelige advokatsalærer, omkostninger og andre udgifter, omkostninger og vederlag, som de har pådraget sig i forbindelse med appel eller ved konkurs eller en lignende handling. Afståelse. Medmindre andet er angivet i denne Aftale, vil en parts forsinkede eller manglende udøvelse af enhver ret eller beføjelse resultere i, at der gives afkald herpå eller nogen anden rettighed eller misligholdelsesbeføjelse. Page 9 of 9

1. SERVICES 2. VILKÅR

1. SERVICES 2. VILKÅR Betingelserne i nærværende SERVICEHOVEDAFTALE (herefter kaldet "aftalen"), som er indgået mellem den juridiske person, der er modtager af services fra Dell (herefter kaldet "kunden") og det Dell-selskab,

Læs mere

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at:

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark MEGGITT GLOBALE STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 1. DEFINITIONER Køber skal forstås som de(n) person(er), det firma, det selskab eller den koncern, der køber Produktet og/eller Tjenesteydelser fra

Læs mere

JOMEO Vilkår & Betingelser

JOMEO Vilkår & Betingelser JOMEO Vilkår & Betingelser Disse Vilkår og Betingelser (som defineret nedenfor) er gældende for enhver brug af Tjenesten (som defineret nedenfor). Når du i forbindelse med din registrering og tilmelding

Læs mere

Trader Grundpakke Licensaftale (Erhverv)

Trader Grundpakke Licensaftale (Erhverv) Trader Grundpakke Licensaftale (Erhverv) Disse regler er gældende fra 1. marts 2012. Trader Grundpakke (herefter Trader ) er en supplerende serviceydelse i Online Investering i henhold til Regler for Online

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

Under hensyn til ovenstående og de gensidige løfter beskrevet nedenfor samt Instruktørens tilmelding til ZIN- programmet

Under hensyn til ovenstående og de gensidige løfter beskrevet nedenfor samt Instruktørens tilmelding til ZIN- programmet ZIN LICENSAFTALE Denne licensaftale ( Aftalen ) indgås imellem Zumba Fitness, LLC ( Zumba ) og dig ( Instruktøren ) og træder i kraft på Instruktørens tilmeldingsdato til Zumba Instructor Network ( ZIN

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA"). Denne

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 10024-339 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER CADORDER24x7.COM Version 2.0 Gældende fra 1. marts 2015 1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser CADORDER24X7.COM

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere