Innovative Business Software A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovative Business Software A/S"

Transkript

1 Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014

2 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software, der beskrives i dette dokument, er givet i henhold til en licensaftale eller fortrolighedsaftale. Softwaren må kun anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i disse aftaler. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og optagelse til andre formål end køberens personlige brug uden skriftlig tilladelse fra Innovative Business Software A/S. Innovative Business Software A/S Landemærket 10, 6. sal 1119 København K Telefon Innovative Business Software A/S

3 1 Indholdsfortegnelse Bemærk: Denne Tech Note (TN) indeholder kun udvalgte emner. For yderligere information venligst se den relevante Administratormanual, som kan downloades her.. INSTALLATION 3 OPDATERING 9 UDVALGTE PICKLISTER 11 STIKORDSREGISTER 15 Technical Note Klienter - Installation og opdatering

4 Innovative Business Software A/S

5 INSTALLATION 3

6 4 INSTALLATION Sådan installerer man nye Klienter Trin Opgave Henvisning 0 Forberedelse: Anskaf en kopi af Klientprogrammet (ivclient.exe). Bemærk: Hver installation af Klientprogrammet kræver en separat licens. Sørg for at have adgang til en (eksisterende) Klient på netværket. 1 Installer Klientprogrammet på den nye Klient. Dette trin omfatter både installation og konfiguration af den nye Klient. Den nye Klient skal også startes en enkelt gang for at gøres klar til aktivering (se næste trin). 2 Aktiver den nye Klient via en eksisterende Klient. Af sikkerhedsmæssige årsager skal nye Klienter godkendes/aktiveres af en eksisterende Klient på netværket før den nye Klient kan få adgang til netværket. Her får man samtidig mulighed for at omdøbe Klienten, vælge hvilke Alarmkøer, der skal åbne automatisk osv. 3 Log på netværket fra den nye Klient og bekræft, at den har forbindelse til netværket. 4 (Valgfrit) Avanceret konfiguration af den nye Klient. Her vælger man, om Klienten skal afgive en lyd, når den modtager en Alarm osv. Se også "Sådan opdaterer man eksisterende Klienter" på side 10. Se "Installere Klienter" på modstående side. Se "Aktivere nye Klienter" på side 7 og "Klienter (pickliste)" på side 12. Se Administratormanualen. Innovative Business Software A/S

7 INSTALLATION 5 Installere Klienter Bemærk: Hvert interview Klientprogram (ivclient.exe) kræver en separat licens. Bemærk: Hver Klient skal have et netværkskort. interview identificerer hver fysiske Klient på baggrund af Klientens netværkskort og MAC-adresse. Dette gælder også hvis Klienten er den eneste Klient på netværket. 1. På den nye Klient: Slå Windows Brugerkontokontrol fra. 2. Opret følgende mapper i Windows: C:\IBS Mappe Mappe til midlertidige filer. Funktion Bemærk: Mappen er muligvis allerede oprettet. C:\IBS\IVDATA\RTF Indeholder lokale kopier af interview data (som cachet fra serveren). C:\IBS\IBSDEBUG Indeholder debug information. 3. Kopier Klientprogrammet til den nye Klient. 4. Kør Klientprogrammet og følg vejledningen. Når installationen er færdig, så åbner klientkonfigurationsprogrammet Configure Client automatisk (ligger i (Windows Start>Programmer>interVIEW>Configure Client). 5. Indtast/angiv de relevante parametre for Klienten: Parameter Server IP address interview interview2 interview3 Default Client Project Local BLOB file Path Autodial Type TAPI device (overskrift) Beskrivelse IP-adressen på Produktionsserveren (Main Server). IP-adressen på Backupserver. IP-adressen på Sekundær Backupserver. Standard Klientprojekt som defineret under interview-server layout. Stien til mappen, der indeholder BLOBs, som angivet under trin 2 ovenfor (fx C:\IBS\IVDATA\RTF). Typen af Automatisk opkald (Autodial). TAPI-enhed. Phone Parameters Parametre til brug i Simple Autodial (fx brugernavn/adgangskode). På den måde kan man for eksempel identificere Klienten i telefoncentralen eller overskrive eventuelle globale værdier for Simple Autodial. Test RPC connection to server every X minute(s) RuViCon Trace Log Directory Exception file keep count Angiver hvor ofte klienten skal lave et Remote Procedure Call (RPC) til serveren for at holde forbindelsen mellem klienten og serveren åben. I modsat fald risikerer man, at F/W lukker forbindelsen ned. Denne parameter anvendes ikke længere. Stien til mappen, der indeholder Debug-filer, som angivet under trin 2 ovenfor (fx C:\IBS\IBSDEBUG). Hvor mange Exception-filer, der skal gemmes. Technical Note Klienter - Installation og opdatering

8 6 INSTALLATION Parameter Exception file size (MB) Debug file keep count Debug file size (MB) FTP Client connection type Keep FTP Client command connection alive (minutes) Start Automatic Site lookup automatically Show only Alias in GeoWebMap Force local NameSpace for global memory (IbsDebugger etc.) Automatically download new Clients Beskrivelse Størrelse på Exception-filen før den opretter en ny fil. Hvor mange Debug-filer der skal gemmes. Størrelsen på Debug-filen før den opretter en ny fil. Typen af FTP-forbindelse mellem klienten og serveren. FTP Active File Get (standard) FTP Passive File Get HTTP File Get Angiver hvor ofte Klienten skal sende "i-live" signal for at holde FTPforbindelsen mellem klienten og serveren åben. I modsat fald risikerer man, at F/W lukker forbindelsen ned. Se også FTPindstillingerne ovenfor. Start vinduet Automatisk Kundeopslag automatisk. Vis kun Globale Enheders Alias på kortet og i Enhedspanelet (og ikke deres oprindelige navn). No (standard) - Viser både Alias og oprindelige navn. Yes - Viser kun Alias. Auto (standard) Force Local NameSpace Force Global NameSpace Angiver hvordan Klienten fremover skal opdateres, når man installerer en ny version af Klientprogrammet på Serveren (se og "Root directory of Automatic Updates" på side 1: Always update (standard): Klienten installerer automatisk den nye version, næste gang Klienten bliver startet. Se. Ask if new update is found: Klienten spørger først, om den skal installere den nye version. Never update: Klienten skal opdateres manuelt. Det vil sige, at nye versioner af Klientprogrammet skal installeres manuelt på Klienten (fx via netværk, cd-rom eller usb-nøgle). 6. Gem ændringerne. 7. Klik OK. 8. Start Klientprogrammet. Bemærk: Første gang man starter interview klientprogrammet ser det ikke umiddelbart ud som om, at der sker noget (dvs programmet åbner ikke). Dette er normalt. Klienten er i mellemtiden blevet automatisk føjet til picklisten Klienter på serveren (i første omgang som værende deaktiveret). Næste skridt er at aktivere den nye Klient via en eksisterende Klient på netværket. Se "Aktivere nye Klienter" på modstående side. Innovative Business Software A/S

9 INSTALLATION 7 Aktivere nye Klienter Efter at have installeret Klientprogrammet på den nye Klient (se "Installere Klienter" på side 5) skal den nu aktiveres/godkendes på netværket af en eksisterende Klient. 1. Sørg for at have adgang til både den nye Klient samt en eksisterende Klient på netværket. 2. På den eksisterende Klient gør følgende: 1. Log på med Administratorrettigheder. 2. Åbn picklisten Klienter (Daglige Rutiner>Anlægskartotek>Autorisation). Se "Klienter (pickliste)" på side 12. Den nye Klient vil fremgå af oversigten med et "1" i kolonnen "DA/Deaktiveret". 3. Dobbeltklik på den nye Klient. 4. (Valgfrit) Omdøb Klienten. 5. (Valgfrit) Vælg Kundegruppe for at knytte Klienten til en bestemt Kundegruppe. 6. Fjern markering fra Deaktiveret for at aktivere Klienten på netværket. 7. (Valgfrit) Marker Brug Login Token hvis Klienten har to (eller flere MAC-adresser). For eksempel hvis Klienten både bliver brugt med og uden docking station. 8. (Valgfrit) Marker Note Deaktiveret for at skjule Klienten i modulet iv-notes. Som standard bliver alle Klienter vist i iv-notes. Bemærk: Denne funktion er et tilvalgsmodul og kræver en separat licens. 9. (Valgfrit) Marker Omvendt kortserver orden for at bruge Kortserver 02 før Kortserver 01 på kortet (iv-map). Som standard bruger Klienten Kortserver 01 før Kortserver 02. Bemærk: Denne funktion er et tilvalgsmodul og kræver en separat licens. 10. (Valgfrit) Brug picklisterne Alarmkøfilter 1, 2 og 3 til at bestemme, hvilke Køvinduer, som interview automatisk skal åbne, når Klienten logger på netværket. Bemærk: Klienten kan automatisk åbne op til tre Køvinduer. Bemærk: Hvis man efterlader alle tre filtre tomme, så er det kun Hovedkøen, der åbner automatisk. 11. Giv en kort beskrivelse. 12. (Valgfrit) Indtast ASAN Klient ID for at knytte Klienten til ASAN's Universal Video Platform (UVP). 13. (Valgfrit) Indtast PBX Bruger ID for at knytte et PBX Bruger ID til Klienten. På den måde registrerer/logger telefoncentralen (PBX) automatisk, hvilken Klient, der kontakter PBX'en. Man kan også knytte PBX Bruger ID til hver bruger i interview. 14. Klik OK. 3. På den nye Klient gør følgende: 1. Start Klientprogrammet og log på netværket. Den nye Klient er nu aktiveret. Technical Note Klienter - Installation og opdatering

10 Innovative Business Software A/S

11 OPDATERING 9

12 10 OPDATERING Sådan opdaterer man eksisterende Klienter Når Innovative frigiver en ny version af Klientprogrammet, kan man opdatere sine eksisterende Klienter på tre forskellige måder: Automatisk (standard). I denne metode lægger man en kopi af den nye version af Klientprogrammet i en mappe på serveren. Når brugeren derefter logger ind, så opdaterer interview automatisk Klientprogrammet til den nye version uden at spørge brugeren. Bemærk: Denne metode kræver adgang til serveren og serverkonfigurationsprogrammet. Halvautomatisk. I denne metode lægger man en kopi af den nye version af Klientprogrammet i en mappe på serveren. Når brugeren derefter logger ind, spørger inter- VIEW, om Klientprogrammet skal opdateres til den nye version. Brugeren accepterer/afviser derefter opdateringen. Bemærk: Denne metode kræver adgang til serveren og serverkonfigurationsprogrammet. Manuelt. Dette er den traditionelle metode, hvor man installerer den nye version manuelt på hver enkelt Klient. Åbn programmet Serverkonfiguration (Configure Server) (Windows Start>Programmer>interVIEW>Configure Server). Sådan opdaterer man Klienterne automatisk (standard): 1. På Serveren: Læg den nye version af Klientprogrammet i den mappe, som er angivet i parameteren "Root directory of Automatic Updates" i Serverkonfigurationsprogrammet (Configure Server) (Windows Start>Programmer>interVIEW>Configure Server). 2. På hver enkelt Klient: Åbn Klientkonfigurationsprogrammet og sæt parameteren "Always download new Clients" til Always Update. Se "Automatically download new Clients" på side Når brugeren næste gang logger ind, så opdaterer interview automatisk Klientprogrammet. Sådan opdaterer man Klienterne "halvautomatisk": 1. På Serveren: Læg den nye version af Klientprogrammet i den mappe, som er angivet i parameteren "Root directory of Automatic Updates" i Serverkonfigurationsprogrammet (Configure Server) (Windows Start>Programmer>interVIEW>Configure Server). 2. På hver enkelt Klient: Åbn Klientkonfigurationsprogrammet og sæt parameteren "Always download new Clients" til Ask, if new update is found. Se "Automatically download new Clients" på side Når brugeren næste gang logger ind, så spørger interview, om Klientprogrammet skal opdateres. 1. Hvis brugeren accepterer opdateringen, så opdaterer interview automatisk Klientprogrammet. 2. Hvis brugeren afviser opdateringen, så får brugeren lov til at logge ind med den eksisterende version af Klientprogrammet. Sådan opdaterer man Klienterne manuelt: 1. På hver enkelt Klient: Åbn Klientkonfigurationsprogrammet og sæt parameteren "Always download new Clients" til Never Update. Se "Automatically download new Clients" på side Log ud. 3. Installer den nye version af Klientprogrammet på hvert enkelt Klient. Se "Installere Klienter" på side Log ind. Innovative Business Software A/S

13 UDVALGTE PICKLISTER 11

14 12 UDVALGTE PICKLISTER Klienter (pickliste) Funktion Parameter Beskrivelse Indeholder en oversigt over alle Klienter på netværket. Henvisning - Brug - Bemærk: Oversigten indeholder både aktive og deaktiverede Klienter. Indeholdte picklister Kundegrupper, Filter 1, Filter 2, Filter 3. Eksempler "Administrator", "Operatør1", "Christian", "Erik". Felt Klient ID Omdøb til MAC TCP/IP Beskrivelse Klientens navn/id på interview-netværket. Giver mulighed for at omdøbe det eksisterende navn/id til et nyt. Netværkskortets MAC-adresse. Klientens IP-adresse. Innovative Business Software A/S

15 UDVALGTE PICKLISTER 13 Felt Kundegruppe Picklisten Kundegrupper. Deaktiveret Brug login token Note deaktiveret Omvendt Kortserver orden Filter 1 Filter 2 Filter 3 Beskrivelse ASAN Klient ID Beskrivelse Markeret: Klienten er deaktiveret og kan ikke få adgang til netværket. Dette er standard for nye Klienter, der skal aktiveres på netværket. Se "Aktivere nye Klienter" på side 7. Tom: Klienten er aktiveret/godkendt og har adgang til netværket. Markeret: Klienten bruger Login Token. Se "Aktivere nye Klienter" på side 7. Tom: Klienten bruger ikke Login Token. Markeret: Klienten er deaktiveret i iv-notes. Tom: Klienten er aktiveret i iv-notes. Markeret: Bruger først Kortserver02, dernæst Kortserver01. Tom: Bruger først Kortserver01, dernæst Kortserver02. Bemærk: Denne valgmulighed er kun relevant, hvis interview bruger to Kortservere. Det første Køvindue, der automatisk åbner, når Klienten logger på. Det andet Køvindue, der automatisk åbner, når Klienten logger på. Det tredje Køvindue, der automatisk åbner, når Klienten logger på. Indeholder en kort beskrivelse. Den tilknyttede ASAN videoklient ID. PBX BrugerID Man kan knytte et PBX Bruger ID til Klienten. Aktuel version Versioner Den nuværende version af Klientprogrammet. Den senest tilgængelige version af Klientprogrammet. Bemærk: Klienter kan køre en ældre version af softwaren (end serverens). Seneste login Dato og klokkeslæt for seneste login (fra den aktuelle Klient). Technical Note Klienter - Installation og opdatering

16 Innovative Business Software A/S

17 15 Stikordsregister A Alias (funktion i iv-fleet) vælge hvordan Klienter viser på Kortet 6 Arbejdsstationer Se: Klienter ASAN Klient ID knytte til Klienter 7 Autodial angive Klientparametre for 5 Autodial Type (parameter) vælge 5 Automatisk Opkald Se: Autodial B Backupserver angive IP-adresse til 5 knytte Klient til 5 C Computer Se: Klienter F Firewall indstillinger for Klienter gennem 5 FTP (File Transfer Protocol) indstillinger for klienter 6 H Hovedserver angive IP-adresse til 5 knytte Klient til 5 I iconfig (vindue) 5 interview felt i Klientkonfigurationsprogrammet 5 interview (parameter) 5 interview2 felt i Klientkonfigurationsprogrammet 5 interview2 (parameter) 5 interview3 felt i Klientkonfigurationsprogrammet 5 interview3 (parameter) 5 IP-adresse se Klienters 7, 12 iv-notes aktivere/deaktivere Klienter 7 K Klienter aktivere 7 aktivere Login Token 7 aktivere/deaktivere i iv-notes 7 føje nye til netværket 5 føje til netværket 7 gennem Firewall 5 indstillinger (generelle) 5 installere 5 knytte til Kundegrupper 7 konfigurere 5 med flere MAC-adresser 7 opdatere 10 opdatere (indstilling) 5 pickliste 12 se IP-adresse på 7 se MAC-adresse på 7 se seneste logon 7 se software version 7 vælge kortserver orden (iv-map) 7 Klientkonfiguration grundlæggende 5 Klientprogrammet installere 5 opdatere 10 Konfiguration Klienter 5 Kortserver vælge orden for Klienter (iv-map) 7 Kundegrupper knytte Klienter til 7 Køvinduer vælge automatisk ved opstart 7 L Local Blob File Path felt i Klientkonfigurationsprogrammet 5 Local Blobfile Path (parameter) angive 5 Login-information se Klientens seneste 13 Login Token aktivere for Klienter 7 M MAC-adresser Klienter med flere 7 se Klienters 7, 12 Technical Note Klienter - Installation og opdatering

18 16 Stikordsregister O Opdatere Klienter 10 Opdatere Klientprogrammet 10 P PBX Bruger ID knytte til Klienter 7 PC Se: Klienter Picklister Klienter 12 R Rullemenuer Se: Picklister S Sekundær Backupserver angive IP-adresse til 5 knytte Klient til 5 Softwareversion 13 T TAPI device (parameter) vælge 5 TCP/IP 12 Trace Log Directory placering af på klienter 5 Trace Log Directory (parameter) angive placering af på Klienter 5 Innovative Business Software A/S

19 17 Technical Note SCN

20 Innovative Business Software A/S Landemærket 10, 6. sal 1119 København K T

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S interview+web ("Montøradgang") 30. september 2015 2 MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2015. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software, der beskrives

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Intern Ethernet-printserver med multiprotokolunderstøttelse Netværksbrugsanvisning TD-serien Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger maskinen. Opbevar CD-ROM en et praktisk sted, så du nemt kan

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser Indhold I Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 1 1 Om dokumentationen... til NetOp Instruct 1 Typografiske konventioner... 1 Opdateringer til... dokumentationen 2 2 Operativsystemer... 2 3 Kommunikationsenheder...

Læs mere

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1. Brugervejledning PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.1 april 2012 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.DK.040.01 Mamut Online Backtup Mamut Online Backup Indhold Mamut Online Backup... 3 Nyheder i version 4... 4 Introduktion...

Læs mere

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT 26. august 2013 1. Generelt om installationen... 2 1.1 Opgradering... 2 1.2 Vedrørende installation på et virtuelt miljø... 2 2. Operativsystemer... 3 3. Opdeling

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Version 5.4 eller nyere: Opgraderinger fra disse versioner kræver ikke manuelle tilretninger inden Installationspakken køres.

Version 5.4 eller nyere: Opgraderinger fra disse versioner kræver ikke manuelle tilretninger inden Installationspakken køres. SUPERPORT installationen bruger i dag Microsofts installationsteknologi. Det giver IT-ansvarlige en lang række ekstra muligheder for at sikre en nem og sikker installation, uden at fjerne den simple installation

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Juridiske bemêrkninger

Juridiske bemêrkninger Juridiske bemêrkninger Novell, Inc. giver ingen garantier med hensyn til indholdet eller brugen af denne dokumentation og fralægger sig bestemt alle udtrykkelige eller underforståede garantier for salgbarhed

Læs mere

4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse

4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse 4-ports kabel/dsl gateway router Del filer og internetforbindelse netværk F5D5230-4 Indholdsfortegnelse Indledning...1-2 Produktbeskrivelse...3-4 Docking-muligheder for Belkin...5 Kvikinstallation Installation

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

NSi Mobile Installationsvejledning. Version 6.2

NSi Mobile Installationsvejledning. Version 6.2 NSi Mobile Installationsvejledning Version 6.2 Revisionshistorik Version Dato 1.0 2. oktober 2012 2.0 16. september 2013 Copyright 2012 2013 Notable Solutions, Inc. 2 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...

Læs mere

Installationsvejledning. McAfee SaaS Endpoint Protection 6.0

Installationsvejledning. McAfee SaaS Endpoint Protection 6.0 Installationsvejledning McAfee SaaS Endpoint Protection 6.0 COPYRIGHT Copyright 2012 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee logoet, McAfee Active Protection, McAfee AppPrism,

Læs mere

Tryg Backup Manual 1

Tryg Backup Manual 1 Tryg Backup Manual 1 1. Sådan kommer du i gang med Tryg Backup I forbindelse med oprettelsen af din konto modtager du et brev med loginoplysninger til dit eget kontrolpanel på http://trygbackup.keepitpro.com/multiusercontrolpanel

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software 1 // Mamut Business Software // Mamut Business Software Installationsguide Introduktion Indhold Før installation... 2 Denne guide skal forenkle installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business

Læs mere