MR Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE"

Transkript

1 MR-2000 Nyd musikken DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE Brugsanvisning

2 Sikkerhedsadvarsler Læs dette før installation Hvis MR-2000 er blevet flyttet fra et koldt til et varmt sted, må den IKKE tilsluttes, før der er gået 2-3 timer (f.eks. fra et koldt bagagerum til et varmt lokale). Fugt kan være kondenseret i MR-2000, hvilket kan føre til beskadigelse af enheden, hvis den tages i brug med det samme. For at undgå beskadigelse skal du pakke MR-2000 ud og lade den stå ved stuetemperatur i 2-3 timer, før den tages i brug. Derved fordamper eventuel fugt, og du undgår unødig beskadigelse af MR Sørg for, at stikkontakten er nemt tilgængelig. Låg Fjern ikke faste låg, da du derved kan udsætte dig selv for elektrisk stød. Vejr Det anbefales at tage en eventuel ekstern antenne ud af stikket i tordenvejr. Beskadigelse Anvend aldrig din MR-2000, hvis den er beskadiget på nogen måde. Placer altid din MR-2000 på en jævn overflade, og undgå overflader, hvor der kan forekomme kraftige vibrationer. Temperatur Undgå ekstreme temperaturer, både varme og kolde. Placer din MR i sikker afstand fra varmekilder såsom radiatorer eller gas-/elovne. Anvend ikke produktet i tropiske klimaer. Fugt Udsæt ikke din MR-2000 for regn, fugt eller støv. Hvis du spilder væske på din MR-2000, kan det føre til alvorlig beskadigelse. Hvis det sker, skal du straks slukke på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren hurtigst muligt. Forsigtig Åbn ikke nogen af lågene, og reparer ikke selv apparatet. Lad kvalificerede teknikere udføre reparationsarbejde. ii

3 Indhold Pakkens indhold 2 MR-2000 Hurtig installationsvejledning 3 Det skal du bruge, før du kan anvende din MR Oversigt over kontrolknapper (a)...4 Oversigt over kontrolknapper (b)...5 Tilslutning til kablet netværk...6 Trin 1 Strøm...6 Trin 2 Vælg kablet indstilling...6 Trin 3 Åbn tilstanden Internetradio...6 Trin 4 Åbn netværk...7 Tilslutning til trådløst netværk...7 Trin 1 Vælg trådløs opsætning...7 Trin 2 Vælg dit område...7 Trin 3 Vælg dit netværk...8 Trin 4 Åbn netværk...8 Valg af station...11 Ændring af visning af stationsinformation...12 Stationopdateringer...13 DAB-betjening...14 FM-betjening...15 Indstilling af radioforvalg...16 Valg af en forvalgt station...16 Betjening af musikafspiller...17 Urindstillinger...18 Sommertid...19 Systemindstillinger 19 Netværksopsætning...19 Sprog...20 Fabriksnulstilling...20 Softwareopdateringer...21 Softwareversion og radio-id...21 Generel betjening 23 Register...23 Anmodning om en station...23 Tilbage til hovedmenu...23 Lydstyrke...23 Appendiks 24 Trin 1: Opsætning af Mediedeling i Windows Media Player Trin 2: Afspil musik på MR Opsætning af mediedeling i MAC OS...26 Fejlfinding 27 Specifikation 29

4 Pakkens indhold Hovedenhed Fjernbetjening og litiumbatterier Veksel- /jævnstrømsadapter EFFEKT: 6VDC 800mA Kabel Audiokabel Coaxial-kabel Brugermanual 2

5 MR-2000 Hurtig installationsvejledning Det skal du bruge, før du kan anvende din MR-2000 LAN-indstilling: Sørg for, at internetforbindelsen er klar, og at netværksindstillingerne kan benyttes til LAN (ADSLeller kabelmodem anbefales kraftigt). Følg nedenstående procedure for at finde LAN MAC-adressen for din MR-2000: Hoved Menu System Opsætning Internet Opsætning Se indstillinger MAC Adresse Indstilling af trådløs LAN: En bredbåndsinternetforbindelse. Et trådløst adgangspunkt (WiFi), der er forbundet til bredbåndsinternettet, helst via en router. Hvis det trådløse netværk er konfigureret til brug af Wired Equivalent Privacy (WEP) eller Wi-Fi Protected Access (WPA) til datakryptering, skal du kende WEP- eller WPA-koden, så du kan få MR-2000 til at kommunikere med netværket. Hvis dit trådløse netværk er konfigureret til pålidelige stationer, skal du anføre MAC-adressen for din MR-2000 på det trådløse adgangspunkt. Find MAC-adressen for din MR-2000 via følgende menupunkter: Hoved Menu System Opsætning Internet Opsætning Se indstillinger MAC Adresse Læs den vejledning, der følger med det trådløse adgangspunkt, som hjælp til at anføre MACadressen på det trådløse adgangspunkt. Før du fortsætter, skal du sørge for, at dit trådløse adgangspunkt er tændt og sluttet til bredbåndsinternettet, eller at din LAN-kabelindstilling er i orden. For at få denne del af systemet til at fungere skal du læse den vejledning, der følger med det trådløse adgangspunkt og LAN-tilslutningen. 3

6 Oversigt over kontrolknapper (a) ENHEDEN SET FOFRA ENHEDEN SET BAGFRA Kontrolknapper Internetradio DAB, DAB+, FM Media Player Tryk for at tænde/slukke for MR-2000 Gå tilbage til den foregående menu. Tryk for at skifte mellem internetradio, musikafspiller, DAB og FM-tilstand Tryk for at bekræfte Tryk og hold nede for at åbne menu FM-tilstand: autosøgning efter stationer Tryk for at gå frem Tryk og hold nede for at hæve lydstyrken Tryk for at gå nedad Tryk og hold nede for at sænke lydstyrken 4

7 Oversigt over kontrolknapper (b) 1 SCAN 2 MUTE (lydløs) 3 STANDBY/TIL 4 INFO 5 SOURCE (kilde) Op Ned 7 Tilbage Frem OK 8 Lydstyrke - 9 Lydstyrke + Forrige nummer 10 Afspilning/pause Stop Næste nummer 11 Forvalgsknapper 1-9 Bemærk: punkt 10, udviklet til Media Player 5

8 Tilslutning til kablet netværk Trin 1 Strøm Først skal du slutte en adapter til din MR-2000 og sikre dig, at LED-lampen Power (strøm) lyser. Herefter kan din MR-2000 tændes eller slukkes med knappen. Bemærk: Sørg for, at LAN-kablet er tilsluttet. Trin 2 Vælg kablet indstilling 1. Tryk på eller, og vælg <SYSTEM OPSÆTNING>. Tryk på OK for at bekræfte, og tryk derefter på OK igen. 2. Tryk på eller, og vælg < MANUEL OPSÆTNING >. Tryk på OK for at bekræfte, og tryk derefter på OK igen. 3. Tryk på eller, og vælg < DHCP TIL >. Tryk på OK for at bekræfte. Trin 3 Åbn tilstanden Internetradio 6

9 1. Tryk på for at gå tilbage til underbiblioteket <HOVED MENU>. Tryk på eller, og vælg <INTERNET RADIO>, og tryk så på OK for at bekræfte. 2. Alternativt kan du trykke på SOURCE, indtil <INTERNET RADIO> vises. Trin 4 Åbn netværk Din MR-2000 sluttes nu automatisk til et netværk. Efter nogle få sekunder vises følgende på skærmen: eller Hvis beskeden Failed to connect (tilslutning mislykket) vises, skal du prøve følgende: a. Kontroller, om din router fungerer korrekt. Kontroller dit LAN-kabel. Sørg for, at det ikke er beskadiget, og at det er tilsluttet korrekt. Tilslutning til trådløst netværk Trin 1 Vælg trådløs opsætning 1. Se Trin "Vælg kablet opsætning" på side 6. Tryk på eller, og vælg <TRÅDLØST>, og tryk derefter på OK for at bekræfte. 2. Tryk på eller, og vælg <DHCP TIL>. Tryk på OK for at bekræfte. Bemærk: 1. Du kan også blot koble LAN-kablet fra LAN-stikket, før du opretter forbindelse til netværket. 2. Du kan til enhver tid gå tilbage til den forrige menu ved at trykke på. Trin 2 Vælg dit område 1. Tryk på for at gå tilbage til underbiblioteket <HOVED MENU>. Tryk på eller, og vælg <INTERNET RADIO>, og tryk derefter på OK for at bekræfte. Alternativt kan du trykke på SOURCE, indtil <INTERNET RADIO> vises. 7

10 2. Menuen "Valg af område" vises: Trin 3 Vælg dit netværk 1. Tryk på eller, indtil dit område vises. Tryk på OK for at bekræfte, hvorefter din MR-2000 beder dig indtaste dit netværk. Trin 4 Åbn netværk 1. I nogle tilfælde kan MR-2000 muligvis finde mere end ét netværk. Tryk på eller for at navigere gennem navnelisten, og tryk derefter på OK, når navnet på dit netværk vises. 2. Hvis du ikke skal bruge en adgangskode til at åbne dit netværk (WEP/WPA), sluttes MR-2000 til netværket og viser: 3. Hvis der kræves en WEP-/WPA-adgangskode, beder MR-2000 dig nu indtaste WEP-/WPA-koden og viser skærmen til indtastning af adgangskoden: a. Tryk på eller for at navigere gennem den alfanumeriske liste med tegn. Tryk på OK for at vælge det ønskede tegn. 8

11 b. Hvis du indtaster et forkert tegn, vælges ikonet for at slette tegnet. Bemærk: a. For at vælge eller skal du flytte markøren til. tryk på eller for at vælge det ønskede tegn. b. Ved indtastning af WEP-/WPA-adgangskoden skelnes der mellem store og små tegn. c. Vælg for at vende tilbage til det forrige nummer. d. Når du har valgt det sidste tegn i din adgangskode, skal du trykke på eller og derefter på 4. Du er nu sluttet til netværket. Tryk på eller, og vælg <STATIONS LISTE>, og tryk derefter på OK for at bekræfte. Bemærk: a. MR-2000 husker automatisk den valgte WEP/WPA. b. Du behøver ikke indtaste adgangskoden igen, medmindre <GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER> er udført. Hvis MR-2000 ikke opretter forbindelse til netværket: A. Kontroller, om din router fungerer korrekt. B. Prøv at finde et stærkere signal til din MR-2000! Sørg for, at du har indtastet den korrekte adgangskode. 9

12 Bemærk: Du kan til enhver tid trykke på for at gå tilbage til den forrige skærm. 5. For at få din adgangskode eller svar på FAQ (ofte stillede spørgsmål) skal du trykke på eller og vælge <HJÆLP>. Tryk på OK for at bekræfte. 10

13 Valg af station Når din MR-2000 er sluttet til netværket, kan du vælge en station. 1. Tryk på eller, og vælg <STATIONS LISTE>, og tryk på OK for at bekræfte. 2. Tryk på eller, og vælg <STATIONER>, og tryk på OK for at bekræfte. Bemærk: LOKALITET giver dig mulighed for at vælge en radiostation fra et andet land, som du kan vælge fra listen. a. Vælg <LOKALITET>, og tryk på OK for at bekræfte. b. Tryk på eller for at vælge dit område, og tryk på OK for at bekræfte. Vælg et land og en station vha. samme metode. MR-2000 indlæser nu oplysningerne. Bemærk: Genre' sætter dig i stand til at vælge radiostationer efter deres indhold, f.eks. klassisk, rock, sport, nyheder osv. a. Tryk på eller, og vælg <GENRE>, og tryk på OK. Tryk på eller for at vælge den type indhold, du ønsker, og tryk på OK for at bekræfte. b. Vælg den ønskede station, og tryk på OK for at bekræfte. Bemærk: a. Nogle radiostationer sender ikke døgnet rundt, og nogle stationer er ikke altid tilgængelige. b. Nogle stationer har brugervalgt indhold, hvilket betyder, at de giver dig mulighed for at lytte til programmer, som har været sendt tidligere. 11

14 Ændring af visning af stationsinformation Det er muligt at ændre den information, der vises på displayets anden linje, når du lytter til et internetprogram. Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at ændre den viste information. 1. Stationsbeskrivelse Dette er rulletekstinformation, der leveres via internetstationen. Den kan vise musiktitler eller oplysninger om det program, der sendes. 2. Stationslokalitet Dette er en beskrivelse af den type program, der sendes af internetradiostationen eller radiostationen. 3. Stationsstabilitet Her kan du se, hvor stabil den station, du lytter til, er. 4. Oplysninger om stationens signal Her kan du se den digitale bithastighed og signaltilstand. 5. Stationafspilningsbuffer Her kan du se styrken for den aktuelle stations afspilningsbuffer. 6. Stationsdato Her kan du se datoen. 12

15 Bemærk: Forskellen mellem et Wi-Fi- og et LAN-program kan ses i nederste højre hjørne, som vist i illustrationen nedenfor. Wi-Fi-netværksprogram LAN-netværksprogram Stationopdateringer Der foretages regelmæssigt automatiske opdateringer, som sikrer, at din MR-2000 altid er opdateret. 13

16 DAB-betjening 1. Tænd for din MR-2000, og tryk flere gange på SOURCE, indtil <DAB-RADIO> vises. Første gang, du bruger din MR-2000, søger den automatisk efter DAB-stationer i dit område og lagrer dem i hukommelsen. Bemærk: Du kan også åbne DAB-tilstanden ved at trykke på for at gå tilbage til <HOVED MENU> og derefter trykke på eller og vælge <DAB >. Tryk på OK for at bekræfte. 2. Når scanningen er komplet, vises DAB-stationerne i alfanumerisk rækkefølge. Den første station på listen vælges. 3. Du kan til enhver tid gå tilbage til den forrige skærm ved at trykke på. Derefter kan du frit vælge mellem <Lokal Scanning>, <Fuld Scanning> og <Manuel Tuning>. 4. Når scanningen er gennemført, skal du trykke på eller for at gå igennem stationslisten og derefter trykke på OK for at bekræfte. 14

17 FM-betjening A. GENEREL BETJENING 1. Tænd for din MR-2000, og tryk flere gange på SOURCE, indtil <FM-RADIO> vises. Bemærk: For at åbne FM-tilstanden kan du også trykke på for at gå tilbage til <HOVED MENU> og derefter trykke på eller og vælge <FM >. Tryk på OK for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at skifte frekvens. 3. For at foretage automatisk SØGNING efter aktive stationer skal du trykke på eller og derefter på på fjernbetjeningen. Alternativt kan du blot trykke på OK. Bemærk: a. For at foretage automatisk søgning efter den næste aktive station skal du gentage trin 3. B. SCAN INDSTILLING 1. Når MR-2000 er i FM-tilstand, kan du trykke på og derefter på eller og vælge <SCAN INDSTILLING>. Tryk på OK for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at vælge JA eller NEJ, og tryk derefter på OK for at bekræfte. C. AUDIO-INDSTILLING 1. Når MR-2000 er i FM-tilstand, kan du trykke på og derefter på eller og vælge <AUDIO INDSTILLING>. Tryk på OK for at bekræfte. 15

18 3. Tryk på eller for at vælge JA eller NEJ, og tryk derefter på OK for at bekræfte. Indstilling af radioforvalg Din MR-2000 kan lagre ni internetstationer, ni DAB-stationer og ni FM-stationer som forvalg: 1. Tryk på og hold FORVALGSKNAP knap 1-9 på fjernbetjeningen nede, indtil følgende vises: Valg af en forvalgt station For at vælge en lagret internet- eller FM-station skal du blot åbne den ønskede tilstand og trykke på den relevante forvalgsknap. Bemærk: Hold ikke knappen nede hvis du gør det, overskriver den aktuelt afspillede station den lagrede forvalgsstation! 16

19 Betjening af musikafspiller A. AFSPIL DELTE MEDIER 1. Tryk på SOURCE flere gange, indtil <MUSIK AFSPILLER> vises. Alternativt kan du åbne HOVED MENU og trykke på eller og vælge <MUSIK AFSPILLER>. Tryk på OK. 2. Tryk på eller, vælg en af mapperne, og vælg så din musik. B. AFSPIL DELTE MAPPER 1. Fra underbiblioteket <Musik Afspiller> skal du trykke på eller og vælge <DELTE BIBLIOTEKER>. Tryk på OK for at bekræfte. 2. Tryk på eller, og vælg din musik. C. USB-AFSPILNING Bemærk: Hvad angår din USB-enhed skal du sørge for at tage sikkerhedskopier af dine data på enheden for at sikre den højeste kvalitet. 1. I underbiblioteket <Musik Afspiller> skal du trykke på eller, vælge <USB AFSPILNING> og trykke på OK for at bekræfte. 2 Tryk på eller, og vælg den musik, der er gemt på din USB-enhed. 17

20 Urindstillinger 1. Du kan til enhver tid åbne <HOVED MENU> <SYSTEM OPSÆTNING> <TID/DATO>. Tryk på OK. 2. Tryk på OK for at åbne <Indstil Tid/Dato>, og tryk derefter på eller for at indstille datoen. Tryk på OK for at bekræfte. Bemærk: Brug samme metode til at justere indstillingen for måned, år, time og minut. 3. Under trin 1 skal du trykke på eller og vælge Auto Opdater for at foretage automatisk indstilling af tiden, eller trykke på eller og vælge Indstil format. Tryk på OK for at bekræfte. eller 4. Under trin 1 skal du trykke på eller og vælge Indstil tidszone. Tryk på OK for at bekræfte. 5. Tryk på eller, indtil du når den relevante tidszone, og tryk på OK for at bekræfte. 18

21 Sommertid 1. Ændring til sommertid kan aktiveres fra <HOVED MENU> <SYSTEM OPSÆTNING> <TID/DATO> <DST>. Tryk på OK for at bekræfte, og tryk derefter på eller, og vælg TIL. 2. Tryk på OK for at bekræfte. Systemindstillinger Netværksopsætning Bemærk: Brug denne procedure, hvis du ønsker at tilslutte MR-2000 på en anden lokalitet. Hvis du følger denne procedure, kan du søge efter tilslutning til et andet trådløst netværk eller konfigurere netværksparametrene. 1. Netværksopsætning kan aktiveres fra <HOVED MENU> <SYSTEM OPSÆTNING> <NETVÆRK>. Tryk på OK for at bekræfte. 2. Tryk på eller, og vælg den ønskede indstilling. Tryk på OK for at bekræfte. 19

22 Sprog 1. Sprog kan aktiveres fra <HOVED MENU> <SYSTEM OPSÆTNING> <SPROG>. Tryk på OK for at bekræfte. 2. Indtast systemindstillingerne, og tryk på eller, og vælg dit sprog. Tryk på OK for at bekræfte. Fabriksnulstilling Bemærk: Udførelse af en fabriksnulstilling nulstiller hukommelsen på din MR-2000 fuldstændig og sletter alle WEP-/WPA-koder og brugerindstillinger. Dette nulstiller effektivt fabriksindstillingerne. 1. Fabriksnulstilling kan aktiveres fra <HOVED MENU> <SYSTEM OPSÆTNING> <FABRIKSNULSTILLING>. 2. Tryk på OK for at bekræfte, og tryk på eller for at vælge JA. 3. Tryk på OK for at bekræfte. Bemærk: Hvis du ikke ønsker at fortsætte til trin 3, skal du trykke på eller for at vælge NEJ, og derefter på OK for at annullere denne ordre. MR-2000 vender tilbage til de normale driftsbetingelser. 20

23 Softwareopdateringer 1. Softwareopdateringer kan aktiveres fra <HOVED MENU> <SYSTEM OPSÆTNING> <SOFTWARE OPDATERING>. Tryk på OK for at bekræfte, og derefter på eller, og vælg så Auto opdatering. 2. Tryk på OK for at bekræfte, og derefter på eller, og vælg så JA. Tryk på OK for at bekræfte, og derefter på, og vælg så Kontroller nu. Tryk på OK for at bekræfte. 3. MR-2000-displayet viser følgende: Bemærk: Softwareopdateringen kan tage adskillige minutter. Sluk ikke for MR-2000, indtil denne procedure er gennemført, for at undgå permanent beskadigelse. Softwareversion og radio-id 1. Softwareversion og radio-id kan aktiveres fra <HOVED MENU> <SYSTEM OPSÆTNING> <Information>. Tryk på OK for at bekræfte. 21

24 Bemærk: Der kan blive anmodet om oplysninger vedrørende softwareversion og radio-id, ved behandlingen af tekniske problemer. 22

25 Generel betjening Register Her vises en nøglekode, der kan anvendes til at registrere din MR-2000 på Frontiers kundeportal: Anmodning om en station Hvis du ønsker at lytte til en radiostation, som ikke aktuelt er angivet i listen, kan du besøge Frontiers hjemmeside på adressen og anmode om, at en radiostation føjes til listen. Tilbage til hovedmenu a. Tryk blot på MENU på fjernbetjeningen. Tyk på eller, og vælg <HOVED MENU>. b. Alternativt kan du til enhver tid gå tilbage til MR-2000 s toplinje <HOVED MENU> ved at trykke på. Lydstyrke Tryk på eller på fjernbetjeningen. Alternativt kan du holde eller nede, hvorefter MR-2000 husker det tidligere lydstyrkeniveau. 23

26 Appendiks Trin 1: Opsætning af Mediedeling i Windows Media Player 11 Når du har downloadet og installeret Windows Media Player 11 til Windows XP og sluttet din MR-2000 til netværket, skal du oprette mediedeling, så du kan dele musik med din MR Følgende trin beskriver, hvordan du opretter mediedeling i Windows Media Player I Windows Media Player 11 skal du klikke på den lille pil under fanen Bibliotek og derefter på Mediedeling. 2. I dialogboksen Mediedeling vælges afkrydsningsfeltet Del mine medier. 24

27 3. Marker boksen "Del mine medier". På listen skal du klikke på din Radio * og derefter på Tillad. Den valgte enhed vises nu med et grønt flueben. Klik på OK. * Hvis din enhed ikke fremgår af listen over enheder, foretages følgende: Fra menuen "Media Player" i din MR-2000 vælges "UPNP-servere" En liste over tilgængelige computere vises. Vælg den ønskede computer. Din enhed fremgår nu af listen. Hvis du ønsker at kontrollere, at dette er din MR-2000, skal du højreklikke på enheden og vælge "Egenskaber". MAC-adressen for din MR-2000 vises. Trin 2: Afspil musik på MR Når du har installeret og konfigureret din MR-2000 og Windows Media Player 11, er du klar til at afspille musik via en trådløs forbindelse. Følgende trin beskriver, hvordan du afspiller musik med din MR Vælg "UPNP-servere" fra menuen "Media Player". 2. Vælg den computer, du ønsker at afspille musikfiler fra. 3. Brug kontrolknapperne til at søge i henhold til følgende kriterier: Al musik, genre, alle artister, gæsteartister, albumartister, komponister, albums, playlister, mapper eller bedømmelser (stjerner), og tryk derefter på OK for at bekræfte. 4. Vælg de numre, du ønsker at afspille, og tryk derefter på vælgerknappen. Nyd musikken! 25

28 Opsætning af mediedeling i MAC OS Det kræver Windows-fildeling at benytte MR-2000 med en MAC. MAC OS 9 og ældre versioner kræver ekstra software for at benytte Windows-fildeling, mens MAC OS X 10.2 og nyere har Windows fildeling indbygget. Opsætning af Windows-fildeling på en MAC - Under "Dock" klikkes på "System Preferences". Fra vinduet "System Preferences" under afsnittet "Internet & Network" klikkes på "Sharing". - Fra vinduet "Sharing" gøres følgende: Under afsnittet "Services" aktiveres "Personal File Sharing" og "Windows Sharing". For at gøre dette skal du markere de relevante bokse eller klikke på "Start" for hver enkelt af tjenesterne. Under afsnittet "Firewall" slås firewallen fra. Under afsnittet "Internet" slås "Internet Sharing" fra. Kontoopsætning - Fra vinduet "System Preferences" under afsnittet "System" klikkes på "Accounts". Vælg en konto, og husk kontoens "shortname" og adgangskode. Disse skal bruges til at slutte MR-2000 til MAC'en. Biblioteksopsætning - Under "Dock" klikkes på "Finder". Under "Finder" klikkes på "Applications" og derefter på Utilities". Klik på "More Info" for "Directory Access", og sørg for, at muligheden "Read/Write" er aktiveret. Dobbeltklik på "Directory Access", og aktiver følgende: AppleTalk LDAPv3 SLP SMB/CIFS - For "SMB/CIFS" klikkes på "Configure", og den ønskede arbejdsgruppe vælges. - Kopier mp3-filerne, og sæt dem ind i "Documents" i vinduet "Finder". - Aktiver "AirPort" (trådløs deling). - Vent et par minutter. I menuen "Media Player" > Windows Shares' indtastes MAC-kontoens "shortname" og adgangskode. MR-2000 bør derefter kunne sluttes til MAC'en. 26

29 Fejlfinding Hvis du har problemer med din trådløse internetforbindelse, kan det være nyttigt at besøge hjælpesektionen på vores websted: Hvis du har problemer med at slutte MR-2000 til det trådløse netværk, kan denne procedure bidrage til at løse problemet. 1. Bekræft, at en WiFi-tilsluttet pc kan få adgang til internettet (dvs. søge på internettet) vha. det samme netværk. 2. Kontroller, at der findes en tilgængelig DHCP-server, eller at du har konfigureret en statisk IP-adresse på din MR Du kan konfigurere en statisk IP-adresse på din MR-2000 via menupunktet System Opsætning Netværk Manual Opsætning Trådløst og derefter vælge DHCP Fra. 3. Kontroller, at adgangspunktet ikke forhindrer, at der oprettes forbindelse til særlige MAC-adresser. Du kan få vist MAC-adressen for MR-2000 via menupunktet System Opsætning Netværk Se Indstillinger MAC Adresse. 4. Hvis du benytter et krypteret netværk, skal du kontrollere, at du har indtastet den korrekte nøgle eller adgangskode i MR Husk, at nøgler i tekstformat skelner mellem store og små bogstaver. Hvis din MR-2000 viser: Trådløs fejl efterfulgt af et 5-cifret nummer, når du forsøger at oprette forbindelse til et krypteret netværk, skal du sørge for, at du har indtastet den korrekte adgangskode til netværket. Hvis problemet fortsætter, skal du muligvis kontrollere din netværkskonfiguration. 5. Hvis din MR-2000 kan oprette forbindelse til netværket, men ikke afspille visse stationer, kan det skyldes en af følgende årsager: a. Stationen sender ikke programmer på dette tidspunkt af dagen (husk, at stationer kan befinde sig i en anden tidszone). b. Stationen har nået det maksimale antal samtidige lyttere, der er tilladt. c. Stationen sender ikke længere. d. Linket i MR-2000 er forældet. e. Internetforbindelsen mellem serveren (ofte placeret i udlandet) og dig er for langsom. Prøv at bruge en pc til at afspille datastrømmen via sendestationens websted. 27

30 6. Hvis du kan afspille stationen med en pc, kan du bruge formularen på adressen til at gøre os opmærksomme på problemet, således at vi kan ændre de stationsdata, der anvendes af MR

31 Specifikation PUNKTER Specifikationer: BESKRIVELSE Digital radio med streaming af audiomedier Krav til strømforsyning: Indgangseffekt: VAC, 50-60HZ Se mærkat med brugsvejledning på bagpanel. Frekvensområde: (FM) 87,5-108MHz (DAB, DAB+) MHz Ethernet-stik: Line out-stik: Mål: RJ45 47K ohm 210 x 120 x 150 mm Tip vedrørende miljøbeskyttelse Når produktet er udtjent, kan det muligvis ikke bortskaffes sammen med dit almindelige husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres ved et anlæg for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Dette angives via ikonet på produktet, i betjeningsvejledningen eller på pakken. Materialerne, der er brugt til fremstilling af dette produkt, kan genbruges i henhold til identifikationsmærkerne. Ved at genbruge udstyret og dets komponenter eller vha. andre procedurer for genanvendelse af udtjent udstyr yder du et vigtigt bidrag til beskyttelsen af vores miljø. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om det nærmeste genbrugsanlæg. 29

32 30

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning

OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer. Installationsvejledning OneRemote DabWiFi2 DAB+/FM/ Internet Radio & Medieplayer Kun til betjening med B&O Installationsvejledning 30012714s2dk Kom godt i gang 3 Direct Mode eller Mode... 3 Tilslutning til Bang & Olufsen apparater

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131

BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 BeoLink kompatibel OneRemote DAB/ DAB+/ FM/ Internet Tuner & Medieplayer OneRemote Type300126131 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

WiFi Internetradio H6080

WiFi Internetradio H6080 WiFi Internetradio H6080 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ii Opsætning af internetradioen 1 Introduktion... 1 Internetradioens knapper... 2 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk... 3 Step

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere