MR Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MR-2000. Nyd musikken. Brugsanvisning DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE"

Transkript

1 MR-2000 Nyd musikken DIGITAL FM, INTERNETRADIO OG DAB-RADIO MED STREAMING AF AUDIOMEDIE Brugsanvisning

2 Sikkerhedsadvarsler Læs dette før installation Hvis MR-2000 er blevet flyttet fra et koldt til et varmt sted, må den IKKE tilsluttes, før der er gået 2-3 timer (f.eks. fra et koldt bagagerum til et varmt lokale). Fugt kan være kondenseret i MR-2000, hvilket kan føre til beskadigelse af enheden, hvis den tages i brug med det samme. For at undgå beskadigelse skal du pakke MR-2000 ud og lade den stå ved stuetemperatur i 2-3 timer, før den tages i brug. Derved fordamper eventuel fugt, og du undgår unødig beskadigelse af MR Sørg for, at stikkontakten er nemt tilgængelig. Låg Fjern ikke faste låg, da du derved kan udsætte dig selv for elektrisk stød. Vejr Det anbefales at tage en eventuel ekstern antenne ud af stikket i tordenvejr. Beskadigelse Anvend aldrig din MR-2000, hvis den er beskadiget på nogen måde. Placer altid din MR-2000 på en jævn overflade, og undgå overflader, hvor der kan forekomme kraftige vibrationer. Temperatur Undgå ekstreme temperaturer, både varme og kolde. Placer din MR i sikker afstand fra varmekilder såsom radiatorer eller gas-/elovne. Anvend ikke produktet i tropiske klimaer. Fugt Udsæt ikke din MR-2000 for regn, fugt eller støv. Hvis du spilder væske på din MR-2000, kan det føre til alvorlig beskadigelse. Hvis det sker, skal du straks slukke på hovedafbryderen. Kontakt forhandleren hurtigst muligt. Forsigtig Åbn ikke nogen af lågene, og reparer ikke selv apparatet. Lad kvalificerede teknikere udføre reparationsarbejde. ii

3 Indhold Pakkens indhold 2 MR-2000 Hurtig installationsvejledning 3 Det skal du bruge, før du kan anvende din MR Oversigt over kontrolknapper (a)...4 Oversigt over kontrolknapper (b)...5 Tilslutning til kablet netværk...6 Trin 1 Strøm...6 Trin 2 Vælg kablet indstilling...6 Trin 3 Åbn tilstanden Internetradio...6 Trin 4 Åbn netværk...7 Tilslutning til trådløst netværk...7 Trin 1 Vælg trådløs opsætning...7 Trin 2 Vælg dit område...7 Trin 3 Vælg dit netværk...8 Trin 4 Åbn netværk...8 Valg af station...11 Ændring af visning af stationsinformation...12 Stationopdateringer...13 DAB-betjening...14 FM-betjening...15 Indstilling af radioforvalg...16 Valg af en forvalgt station...16 Betjening af musikafspiller...17 Urindstillinger...18 Sommertid...19 Systemindstillinger 19 Netværksopsætning...19 Sprog...20 Fabriksnulstilling...20 Softwareopdateringer...21 Softwareversion og radio-id...21 Generel betjening 23 Register...23 Anmodning om en station...23 Tilbage til hovedmenu...23 Lydstyrke...23 Appendiks 24 Trin 1: Opsætning af Mediedeling i Windows Media Player Trin 2: Afspil musik på MR Opsætning af mediedeling i MAC OS...26 Fejlfinding 27 Specifikation 29

4 Pakkens indhold Hovedenhed Fjernbetjening og litiumbatterier Veksel- /jævnstrømsadapter EFFEKT: 6VDC 800mA Kabel Audiokabel Coaxial-kabel Brugermanual 2

5 MR-2000 Hurtig installationsvejledning Det skal du bruge, før du kan anvende din MR-2000 LAN-indstilling: Sørg for, at internetforbindelsen er klar, og at netværksindstillingerne kan benyttes til LAN (ADSLeller kabelmodem anbefales kraftigt). Følg nedenstående procedure for at finde LAN MAC-adressen for din MR-2000: Hoved Menu System Opsætning Internet Opsætning Se indstillinger MAC Adresse Indstilling af trådløs LAN: En bredbåndsinternetforbindelse. Et trådløst adgangspunkt (WiFi), der er forbundet til bredbåndsinternettet, helst via en router. Hvis det trådløse netværk er konfigureret til brug af Wired Equivalent Privacy (WEP) eller Wi-Fi Protected Access (WPA) til datakryptering, skal du kende WEP- eller WPA-koden, så du kan få MR-2000 til at kommunikere med netværket. Hvis dit trådløse netværk er konfigureret til pålidelige stationer, skal du anføre MAC-adressen for din MR-2000 på det trådløse adgangspunkt. Find MAC-adressen for din MR-2000 via følgende menupunkter: Hoved Menu System Opsætning Internet Opsætning Se indstillinger MAC Adresse Læs den vejledning, der følger med det trådløse adgangspunkt, som hjælp til at anføre MACadressen på det trådløse adgangspunkt. Før du fortsætter, skal du sørge for, at dit trådløse adgangspunkt er tændt og sluttet til bredbåndsinternettet, eller at din LAN-kabelindstilling er i orden. For at få denne del af systemet til at fungere skal du læse den vejledning, der følger med det trådløse adgangspunkt og LAN-tilslutningen. 3

6 Oversigt over kontrolknapper (a) ENHEDEN SET FOFRA ENHEDEN SET BAGFRA Kontrolknapper Internetradio DAB, DAB+, FM Media Player Tryk for at tænde/slukke for MR-2000 Gå tilbage til den foregående menu. Tryk for at skifte mellem internetradio, musikafspiller, DAB og FM-tilstand Tryk for at bekræfte Tryk og hold nede for at åbne menu FM-tilstand: autosøgning efter stationer Tryk for at gå frem Tryk og hold nede for at hæve lydstyrken Tryk for at gå nedad Tryk og hold nede for at sænke lydstyrken 4

7 Oversigt over kontrolknapper (b) 1 SCAN 2 MUTE (lydløs) 3 STANDBY/TIL 4 INFO 5 SOURCE (kilde) Op Ned 7 Tilbage Frem OK 8 Lydstyrke - 9 Lydstyrke + Forrige nummer 10 Afspilning/pause Stop Næste nummer 11 Forvalgsknapper 1-9 Bemærk: punkt 10, udviklet til Media Player 5

8 Tilslutning til kablet netværk Trin 1 Strøm Først skal du slutte en adapter til din MR-2000 og sikre dig, at LED-lampen Power (strøm) lyser. Herefter kan din MR-2000 tændes eller slukkes med knappen. Bemærk: Sørg for, at LAN-kablet er tilsluttet. Trin 2 Vælg kablet indstilling 1. Tryk på eller, og vælg <SYSTEM OPSÆTNING>. Tryk på OK for at bekræfte, og tryk derefter på OK igen. 2. Tryk på eller, og vælg < MANUEL OPSÆTNING >. Tryk på OK for at bekræfte, og tryk derefter på OK igen. 3. Tryk på eller, og vælg < DHCP TIL >. Tryk på OK for at bekræfte. Trin 3 Åbn tilstanden Internetradio 6

9 1. Tryk på for at gå tilbage til underbiblioteket <HOVED MENU>. Tryk på eller, og vælg <INTERNET RADIO>, og tryk så på OK for at bekræfte. 2. Alternativt kan du trykke på SOURCE, indtil <INTERNET RADIO> vises. Trin 4 Åbn netværk Din MR-2000 sluttes nu automatisk til et netværk. Efter nogle få sekunder vises følgende på skærmen: eller Hvis beskeden Failed to connect (tilslutning mislykket) vises, skal du prøve følgende: a. Kontroller, om din router fungerer korrekt. Kontroller dit LAN-kabel. Sørg for, at det ikke er beskadiget, og at det er tilsluttet korrekt. Tilslutning til trådløst netværk Trin 1 Vælg trådløs opsætning 1. Se Trin "Vælg kablet opsætning" på side 6. Tryk på eller, og vælg <TRÅDLØST>, og tryk derefter på OK for at bekræfte. 2. Tryk på eller, og vælg <DHCP TIL>. Tryk på OK for at bekræfte. Bemærk: 1. Du kan også blot koble LAN-kablet fra LAN-stikket, før du opretter forbindelse til netværket. 2. Du kan til enhver tid gå tilbage til den forrige menu ved at trykke på. Trin 2 Vælg dit område 1. Tryk på for at gå tilbage til underbiblioteket <HOVED MENU>. Tryk på eller, og vælg <INTERNET RADIO>, og tryk derefter på OK for at bekræfte. Alternativt kan du trykke på SOURCE, indtil <INTERNET RADIO> vises. 7

10 2. Menuen "Valg af område" vises: Trin 3 Vælg dit netværk 1. Tryk på eller, indtil dit område vises. Tryk på OK for at bekræfte, hvorefter din MR-2000 beder dig indtaste dit netværk. Trin 4 Åbn netværk 1. I nogle tilfælde kan MR-2000 muligvis finde mere end ét netværk. Tryk på eller for at navigere gennem navnelisten, og tryk derefter på OK, når navnet på dit netværk vises. 2. Hvis du ikke skal bruge en adgangskode til at åbne dit netværk (WEP/WPA), sluttes MR-2000 til netværket og viser: 3. Hvis der kræves en WEP-/WPA-adgangskode, beder MR-2000 dig nu indtaste WEP-/WPA-koden og viser skærmen til indtastning af adgangskoden: a. Tryk på eller for at navigere gennem den alfanumeriske liste med tegn. Tryk på OK for at vælge det ønskede tegn. 8

11 b. Hvis du indtaster et forkert tegn, vælges ikonet for at slette tegnet. Bemærk: a. For at vælge eller skal du flytte markøren til. tryk på eller for at vælge det ønskede tegn. b. Ved indtastning af WEP-/WPA-adgangskoden skelnes der mellem store og små tegn. c. Vælg for at vende tilbage til det forrige nummer. d. Når du har valgt det sidste tegn i din adgangskode, skal du trykke på eller og derefter på 4. Du er nu sluttet til netværket. Tryk på eller, og vælg <STATIONS LISTE>, og tryk derefter på OK for at bekræfte. Bemærk: a. MR-2000 husker automatisk den valgte WEP/WPA. b. Du behøver ikke indtaste adgangskoden igen, medmindre <GENDAN FABRIKSINDSTILLINGER> er udført. Hvis MR-2000 ikke opretter forbindelse til netværket: A. Kontroller, om din router fungerer korrekt. B. Prøv at finde et stærkere signal til din MR-2000! Sørg for, at du har indtastet den korrekte adgangskode. 9

12 Bemærk: Du kan til enhver tid trykke på for at gå tilbage til den forrige skærm. 5. For at få din adgangskode eller svar på FAQ (ofte stillede spørgsmål) skal du trykke på eller og vælge <HJÆLP>. Tryk på OK for at bekræfte. 10

13 Valg af station Når din MR-2000 er sluttet til netværket, kan du vælge en station. 1. Tryk på eller, og vælg <STATIONS LISTE>, og tryk på OK for at bekræfte. 2. Tryk på eller, og vælg <STATIONER>, og tryk på OK for at bekræfte. Bemærk: LOKALITET giver dig mulighed for at vælge en radiostation fra et andet land, som du kan vælge fra listen. a. Vælg <LOKALITET>, og tryk på OK for at bekræfte. b. Tryk på eller for at vælge dit område, og tryk på OK for at bekræfte. Vælg et land og en station vha. samme metode. MR-2000 indlæser nu oplysningerne. Bemærk: Genre' sætter dig i stand til at vælge radiostationer efter deres indhold, f.eks. klassisk, rock, sport, nyheder osv. a. Tryk på eller, og vælg <GENRE>, og tryk på OK. Tryk på eller for at vælge den type indhold, du ønsker, og tryk på OK for at bekræfte. b. Vælg den ønskede station, og tryk på OK for at bekræfte. Bemærk: a. Nogle radiostationer sender ikke døgnet rundt, og nogle stationer er ikke altid tilgængelige. b. Nogle stationer har brugervalgt indhold, hvilket betyder, at de giver dig mulighed for at lytte til programmer, som har været sendt tidligere. 11

14 Ændring af visning af stationsinformation Det er muligt at ændre den information, der vises på displayets anden linje, når du lytter til et internetprogram. Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at ændre den viste information. 1. Stationsbeskrivelse Dette er rulletekstinformation, der leveres via internetstationen. Den kan vise musiktitler eller oplysninger om det program, der sendes. 2. Stationslokalitet Dette er en beskrivelse af den type program, der sendes af internetradiostationen eller radiostationen. 3. Stationsstabilitet Her kan du se, hvor stabil den station, du lytter til, er. 4. Oplysninger om stationens signal Her kan du se den digitale bithastighed og signaltilstand. 5. Stationafspilningsbuffer Her kan du se styrken for den aktuelle stations afspilningsbuffer. 6. Stationsdato Her kan du se datoen. 12

15 Bemærk: Forskellen mellem et Wi-Fi- og et LAN-program kan ses i nederste højre hjørne, som vist i illustrationen nedenfor. Wi-Fi-netværksprogram LAN-netværksprogram Stationopdateringer Der foretages regelmæssigt automatiske opdateringer, som sikrer, at din MR-2000 altid er opdateret. 13

16 DAB-betjening 1. Tænd for din MR-2000, og tryk flere gange på SOURCE, indtil <DAB-RADIO> vises. Første gang, du bruger din MR-2000, søger den automatisk efter DAB-stationer i dit område og lagrer dem i hukommelsen. Bemærk: Du kan også åbne DAB-tilstanden ved at trykke på for at gå tilbage til <HOVED MENU> og derefter trykke på eller og vælge <DAB >. Tryk på OK for at bekræfte. 2. Når scanningen er komplet, vises DAB-stationerne i alfanumerisk rækkefølge. Den første station på listen vælges. 3. Du kan til enhver tid gå tilbage til den forrige skærm ved at trykke på. Derefter kan du frit vælge mellem <Lokal Scanning>, <Fuld Scanning> og <Manuel Tuning>. 4. Når scanningen er gennemført, skal du trykke på eller for at gå igennem stationslisten og derefter trykke på OK for at bekræfte. 14

17 FM-betjening A. GENEREL BETJENING 1. Tænd for din MR-2000, og tryk flere gange på SOURCE, indtil <FM-RADIO> vises. Bemærk: For at åbne FM-tilstanden kan du også trykke på for at gå tilbage til <HOVED MENU> og derefter trykke på eller og vælge <FM >. Tryk på OK for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at skifte frekvens. 3. For at foretage automatisk SØGNING efter aktive stationer skal du trykke på eller og derefter på på fjernbetjeningen. Alternativt kan du blot trykke på OK. Bemærk: a. For at foretage automatisk søgning efter den næste aktive station skal du gentage trin 3. B. SCAN INDSTILLING 1. Når MR-2000 er i FM-tilstand, kan du trykke på og derefter på eller og vælge <SCAN INDSTILLING>. Tryk på OK for at bekræfte. 2. Tryk på eller for at vælge JA eller NEJ, og tryk derefter på OK for at bekræfte. C. AUDIO-INDSTILLING 1. Når MR-2000 er i FM-tilstand, kan du trykke på og derefter på eller og vælge <AUDIO INDSTILLING>. Tryk på OK for at bekræfte. 15

18 3. Tryk på eller for at vælge JA eller NEJ, og tryk derefter på OK for at bekræfte. Indstilling af radioforvalg Din MR-2000 kan lagre ni internetstationer, ni DAB-stationer og ni FM-stationer som forvalg: 1. Tryk på og hold FORVALGSKNAP knap 1-9 på fjernbetjeningen nede, indtil følgende vises: Valg af en forvalgt station For at vælge en lagret internet- eller FM-station skal du blot åbne den ønskede tilstand og trykke på den relevante forvalgsknap. Bemærk: Hold ikke knappen nede hvis du gør det, overskriver den aktuelt afspillede station den lagrede forvalgsstation! 16

19 Betjening af musikafspiller A. AFSPIL DELTE MEDIER 1. Tryk på SOURCE flere gange, indtil <MUSIK AFSPILLER> vises. Alternativt kan du åbne HOVED MENU og trykke på eller og vælge <MUSIK AFSPILLER>. Tryk på OK. 2. Tryk på eller, vælg en af mapperne, og vælg så din musik. B. AFSPIL DELTE MAPPER 1. Fra underbiblioteket <Musik Afspiller> skal du trykke på eller og vælge <DELTE BIBLIOTEKER>. Tryk på OK for at bekræfte. 2. Tryk på eller, og vælg din musik. C. USB-AFSPILNING Bemærk: Hvad angår din USB-enhed skal du sørge for at tage sikkerhedskopier af dine data på enheden for at sikre den højeste kvalitet. 1. I underbiblioteket <Musik Afspiller> skal du trykke på eller, vælge <USB AFSPILNING> og trykke på OK for at bekræfte. 2 Tryk på eller, og vælg den musik, der er gemt på din USB-enhed. 17

20 Urindstillinger 1. Du kan til enhver tid åbne <HOVED MENU> <SYSTEM OPSÆTNING> <TID/DATO>. Tryk på OK. 2. Tryk på OK for at åbne <Indstil Tid/Dato>, og tryk derefter på eller for at indstille datoen. Tryk på OK for at bekræfte. Bemærk: Brug samme metode til at justere indstillingen for måned, år, time og minut. 3. Under trin 1 skal du trykke på eller og vælge Auto Opdater for at foretage automatisk indstilling af tiden, eller trykke på eller og vælge Indstil format. Tryk på OK for at bekræfte. eller 4. Under trin 1 skal du trykke på eller og vælge Indstil tidszone. Tryk på OK for at bekræfte. 5. Tryk på eller, indtil du når den relevante tidszone, og tryk på OK for at bekræfte. 18

21 Sommertid 1. Ændring til sommertid kan aktiveres fra <HOVED MENU> <SYSTEM OPSÆTNING> <TID/DATO> <DST>. Tryk på OK for at bekræfte, og tryk derefter på eller, og vælg TIL. 2. Tryk på OK for at bekræfte. Systemindstillinger Netværksopsætning Bemærk: Brug denne procedure, hvis du ønsker at tilslutte MR-2000 på en anden lokalitet. Hvis du følger denne procedure, kan du søge efter tilslutning til et andet trådløst netværk eller konfigurere netværksparametrene. 1. Netværksopsætning kan aktiveres fra <HOVED MENU> <SYSTEM OPSÆTNING> <NETVÆRK>. Tryk på OK for at bekræfte. 2. Tryk på eller, og vælg den ønskede indstilling. Tryk på OK for at bekræfte. 19

22 Sprog 1. Sprog kan aktiveres fra <HOVED MENU> <SYSTEM OPSÆTNING> <SPROG>. Tryk på OK for at bekræfte. 2. Indtast systemindstillingerne, og tryk på eller, og vælg dit sprog. Tryk på OK for at bekræfte. Fabriksnulstilling Bemærk: Udførelse af en fabriksnulstilling nulstiller hukommelsen på din MR-2000 fuldstændig og sletter alle WEP-/WPA-koder og brugerindstillinger. Dette nulstiller effektivt fabriksindstillingerne. 1. Fabriksnulstilling kan aktiveres fra <HOVED MENU> <SYSTEM OPSÆTNING> <FABRIKSNULSTILLING>. 2. Tryk på OK for at bekræfte, og tryk på eller for at vælge JA. 3. Tryk på OK for at bekræfte. Bemærk: Hvis du ikke ønsker at fortsætte til trin 3, skal du trykke på eller for at vælge NEJ, og derefter på OK for at annullere denne ordre. MR-2000 vender tilbage til de normale driftsbetingelser. 20

23 Softwareopdateringer 1. Softwareopdateringer kan aktiveres fra <HOVED MENU> <SYSTEM OPSÆTNING> <SOFTWARE OPDATERING>. Tryk på OK for at bekræfte, og derefter på eller, og vælg så Auto opdatering. 2. Tryk på OK for at bekræfte, og derefter på eller, og vælg så JA. Tryk på OK for at bekræfte, og derefter på, og vælg så Kontroller nu. Tryk på OK for at bekræfte. 3. MR-2000-displayet viser følgende: Bemærk: Softwareopdateringen kan tage adskillige minutter. Sluk ikke for MR-2000, indtil denne procedure er gennemført, for at undgå permanent beskadigelse. Softwareversion og radio-id 1. Softwareversion og radio-id kan aktiveres fra <HOVED MENU> <SYSTEM OPSÆTNING> <Information>. Tryk på OK for at bekræfte. 21

24 Bemærk: Der kan blive anmodet om oplysninger vedrørende softwareversion og radio-id, ved behandlingen af tekniske problemer. 22

25 Generel betjening Register Her vises en nøglekode, der kan anvendes til at registrere din MR-2000 på Frontiers kundeportal: Anmodning om en station Hvis du ønsker at lytte til en radiostation, som ikke aktuelt er angivet i listen, kan du besøge Frontiers hjemmeside på adressen og anmode om, at en radiostation føjes til listen. Tilbage til hovedmenu a. Tryk blot på MENU på fjernbetjeningen. Tyk på eller, og vælg <HOVED MENU>. b. Alternativt kan du til enhver tid gå tilbage til MR-2000 s toplinje <HOVED MENU> ved at trykke på. Lydstyrke Tryk på eller på fjernbetjeningen. Alternativt kan du holde eller nede, hvorefter MR-2000 husker det tidligere lydstyrkeniveau. 23

26 Appendiks Trin 1: Opsætning af Mediedeling i Windows Media Player 11 Når du har downloadet og installeret Windows Media Player 11 til Windows XP og sluttet din MR-2000 til netværket, skal du oprette mediedeling, så du kan dele musik med din MR Følgende trin beskriver, hvordan du opretter mediedeling i Windows Media Player I Windows Media Player 11 skal du klikke på den lille pil under fanen Bibliotek og derefter på Mediedeling. 2. I dialogboksen Mediedeling vælges afkrydsningsfeltet Del mine medier. 24

27 3. Marker boksen "Del mine medier". På listen skal du klikke på din Radio * og derefter på Tillad. Den valgte enhed vises nu med et grønt flueben. Klik på OK. * Hvis din enhed ikke fremgår af listen over enheder, foretages følgende: Fra menuen "Media Player" i din MR-2000 vælges "UPNP-servere" En liste over tilgængelige computere vises. Vælg den ønskede computer. Din enhed fremgår nu af listen. Hvis du ønsker at kontrollere, at dette er din MR-2000, skal du højreklikke på enheden og vælge "Egenskaber". MAC-adressen for din MR-2000 vises. Trin 2: Afspil musik på MR Når du har installeret og konfigureret din MR-2000 og Windows Media Player 11, er du klar til at afspille musik via en trådløs forbindelse. Følgende trin beskriver, hvordan du afspiller musik med din MR Vælg "UPNP-servere" fra menuen "Media Player". 2. Vælg den computer, du ønsker at afspille musikfiler fra. 3. Brug kontrolknapperne til at søge i henhold til følgende kriterier: Al musik, genre, alle artister, gæsteartister, albumartister, komponister, albums, playlister, mapper eller bedømmelser (stjerner), og tryk derefter på OK for at bekræfte. 4. Vælg de numre, du ønsker at afspille, og tryk derefter på vælgerknappen. Nyd musikken! 25

28 Opsætning af mediedeling i MAC OS Det kræver Windows-fildeling at benytte MR-2000 med en MAC. MAC OS 9 og ældre versioner kræver ekstra software for at benytte Windows-fildeling, mens MAC OS X 10.2 og nyere har Windows fildeling indbygget. Opsætning af Windows-fildeling på en MAC - Under "Dock" klikkes på "System Preferences". Fra vinduet "System Preferences" under afsnittet "Internet & Network" klikkes på "Sharing". - Fra vinduet "Sharing" gøres følgende: Under afsnittet "Services" aktiveres "Personal File Sharing" og "Windows Sharing". For at gøre dette skal du markere de relevante bokse eller klikke på "Start" for hver enkelt af tjenesterne. Under afsnittet "Firewall" slås firewallen fra. Under afsnittet "Internet" slås "Internet Sharing" fra. Kontoopsætning - Fra vinduet "System Preferences" under afsnittet "System" klikkes på "Accounts". Vælg en konto, og husk kontoens "shortname" og adgangskode. Disse skal bruges til at slutte MR-2000 til MAC'en. Biblioteksopsætning - Under "Dock" klikkes på "Finder". Under "Finder" klikkes på "Applications" og derefter på Utilities". Klik på "More Info" for "Directory Access", og sørg for, at muligheden "Read/Write" er aktiveret. Dobbeltklik på "Directory Access", og aktiver følgende: AppleTalk LDAPv3 SLP SMB/CIFS - For "SMB/CIFS" klikkes på "Configure", og den ønskede arbejdsgruppe vælges. - Kopier mp3-filerne, og sæt dem ind i "Documents" i vinduet "Finder". - Aktiver "AirPort" (trådløs deling). - Vent et par minutter. I menuen "Media Player" > Windows Shares' indtastes MAC-kontoens "shortname" og adgangskode. MR-2000 bør derefter kunne sluttes til MAC'en. 26

29 Fejlfinding Hvis du har problemer med din trådløse internetforbindelse, kan det være nyttigt at besøge hjælpesektionen på vores websted: Hvis du har problemer med at slutte MR-2000 til det trådløse netværk, kan denne procedure bidrage til at løse problemet. 1. Bekræft, at en WiFi-tilsluttet pc kan få adgang til internettet (dvs. søge på internettet) vha. det samme netværk. 2. Kontroller, at der findes en tilgængelig DHCP-server, eller at du har konfigureret en statisk IP-adresse på din MR Du kan konfigurere en statisk IP-adresse på din MR-2000 via menupunktet System Opsætning Netværk Manual Opsætning Trådløst og derefter vælge DHCP Fra. 3. Kontroller, at adgangspunktet ikke forhindrer, at der oprettes forbindelse til særlige MAC-adresser. Du kan få vist MAC-adressen for MR-2000 via menupunktet System Opsætning Netværk Se Indstillinger MAC Adresse. 4. Hvis du benytter et krypteret netværk, skal du kontrollere, at du har indtastet den korrekte nøgle eller adgangskode i MR Husk, at nøgler i tekstformat skelner mellem store og små bogstaver. Hvis din MR-2000 viser: Trådløs fejl efterfulgt af et 5-cifret nummer, når du forsøger at oprette forbindelse til et krypteret netværk, skal du sørge for, at du har indtastet den korrekte adgangskode til netværket. Hvis problemet fortsætter, skal du muligvis kontrollere din netværkskonfiguration. 5. Hvis din MR-2000 kan oprette forbindelse til netværket, men ikke afspille visse stationer, kan det skyldes en af følgende årsager: a. Stationen sender ikke programmer på dette tidspunkt af dagen (husk, at stationer kan befinde sig i en anden tidszone). b. Stationen har nået det maksimale antal samtidige lyttere, der er tilladt. c. Stationen sender ikke længere. d. Linket i MR-2000 er forældet. e. Internetforbindelsen mellem serveren (ofte placeret i udlandet) og dig er for langsom. Prøv at bruge en pc til at afspille datastrømmen via sendestationens websted. 27

30 6. Hvis du kan afspille stationen med en pc, kan du bruge formularen på adressen til at gøre os opmærksomme på problemet, således at vi kan ændre de stationsdata, der anvendes af MR

31 Specifikation PUNKTER Specifikationer: BESKRIVELSE Digital radio med streaming af audiomedier Krav til strømforsyning: Indgangseffekt: VAC, 50-60HZ Se mærkat med brugsvejledning på bagpanel. Frekvensområde: (FM) 87,5-108MHz (DAB, DAB+) MHz Ethernet-stik: Line out-stik: Mål: RJ45 47K ohm 210 x 120 x 150 mm Tip vedrørende miljøbeskyttelse Når produktet er udtjent, kan det muligvis ikke bortskaffes sammen med dit almindelige husholdningsaffald. I stedet skal det afleveres ved et anlæg for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Dette angives via ikonet på produktet, i betjeningsvejledningen eller på pakken. Materialerne, der er brugt til fremstilling af dette produkt, kan genbruges i henhold til identifikationsmærkerne. Ved at genbruge udstyret og dets komponenter eller vha. andre procedurer for genanvendelse af udtjent udstyr yder du et vigtigt bidrag til beskyttelsen af vores miljø. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om det nærmeste genbrugsanlæg. 29

32 30

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Brugervejledning Internet radio

Brugervejledning Internet radio Tuned into The world Brugervejledning vantage 1 INDHOLD Sikkerhedsinformation... 3 Sikkerhedsforskrsifter... 4 Gode råd... 5 Radioen set forfra... 6 Radioen et bagfra... 7 Stik til strømforsyning.... 7

Læs mere

WiFi Internetradio H6080

WiFi Internetradio H6080 WiFi Internetradio H6080 Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ii Opsætning af internetradioen 1 Introduktion... 1 Internetradioens knapper... 2 Tilslutning af internetradioen til trådløst netværk... 3 Step

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS DAB/FM og WiFi Internet Radio med musikafspiller og Spotify Connect og fjernbetjening med ConnectR app til iphone og Android Læs venligst denne manual før brug Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

inet6+ Tillykke med din nye inet6++, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

inet6+ Tillykke med din nye inet6++, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Logitech. Netværksmusiksystem. Brugervejledning. dansk (emea)

Logitech. Netværksmusiksystem. Brugervejledning. dansk (emea) Logitech Netværksmusiksystem Brugervejledning dansk (emea) Brugervejledning til Squeezebox Duet 1 Contents Om Squeezebox Duet...2 Sådan får du hjælp...2 Kassen indeholder...3 Systemkrav...3 Inden du begynder...4

Læs mere

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250)

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning

Acer MG 3001-P Brugervejledning. Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Acer MG 3001-P Brugervejledning Acer MediaGateWay MG3001-p Brugervejledning Copyright 2005 Acer Incorporated Alle rettigheder forbeholdes. Acer MG3001-p Brugervejledning Først udgivet: May 2005 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769)

Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Hjemmenetværksdrev NAS-system med 2.000 GB (2 TB) harddisk MEDION LIFE P89633 (MD 86769) Betjeningsvejledning Indhold Bemærkninger om anvendelse af disse instruktioner... 3 Advarselssymboler og nøgleord,

Læs mere

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet

Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet Netværksharddisk 1.500 GB* (1,5 TB) harddiskkapacitet MEDION LIFE P89626 (MD 86407) Håndbog *1 GB svarer til 1 milliard byte. Den faktiske anvendelige lagerkapacitet kan variere. Indhold Bemærkninger om

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem

5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Hjemmeunderholdningssystem brugervejledning forestil dig mulighederne Tak for købet af dette Samsung-produkt. Hvis du vil have en mere komplet

Læs mere

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0

Stora. Brugervejledning. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Marts 2011 202-10797-02 v1.0 Stora Brugervejledning 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Marts 2011 202-10797-02 v1.0 2010-2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB9225D. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB9225D. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips HTB9225D Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Hjælp og support 2 Brug skærmhjælp (brugervejledning)

Læs mere

Din brugermanual SONY NAS-C5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2804283

Din brugermanual SONY NAS-C5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2804283 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere