En bittersød komedie om livets skrøbelighed og glæden ved bananyoghurt. 7. sept. 12. okt Undervisningsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En bittersød komedie om livets skrøbelighed og glæden ved bananyoghurt. 7. sept. 12. okt. 2013 ----- Undervisningsmateriale"

Transkript

1 En bittersød komedie om livets skrøbelighed og glæden ved bananyoghurt 7. sept. 12. okt Helle Dolleris, Henrik Prip, Kirsten Peuliche, Ole Boisen, Mette K. Madsen, Helmer Solberg og Jotham Annan (UK) Undervisningsmateriale N Ø NØRREBROGADE KBH. N GROB.DK TLF TLF

2 Forord Velkommen til Hotel Nelson Teater GROBs nye, bittersøde komedie, der stiller skarpt på en række nære temaer som familierelationer, konflikter, krise, identitet og personlig udvikling. Hotel Nelson er første del af Teater GROBs store, nyskabende teaterprojekt Det 6. Kontinent, som gennem seks nyskrevne og sammenhængende forestillinger skildrer dansk identitet i globaliseringens tidsalder. Forestillingen lægger derfor også op til en diskussion af mere abstrakte emner: Hvad kendetegner dansk identitet? Hvordan forholder vi os til den kulturelle bagage, vi som danskere bærer rundt på, når vi bevæger os ud i det store udland? Var det virkelig sandt, da H.C. Andersen sagde: at rejse er at leve, eller rejser vi i virkeligheden for at overleve? Kan man bogstaveligt talt flygte fra hverdagen, uden at de hjemlige problemer alligevel titter frem fra rejsekuffertens mørke, så snart man åbner den? Dette undervisningsmateriale er tænkt som et supplement til forestillingen Hotel Nelson. Hvert enkelt afsnit af materialet lægger op til, at eleverne ud fra en teoretisk-analytisk tilgang undersøger enkeltstående elementer fra forestillingen og på den måde trænger dybere ind i fortællingen, samtidig med at de opnår et bredere kendskab til, hvordan dramatik bygges op. I hvert af disse afsnit præsenterer vi derfor et konkret analyseredskab, som eleverne herefter kan arbejde med ved hjælp af en række arbejdsspørgsmål. Afsnittene kan bruges enkeltvis såvel som samlet i undervisningen. Undervejs i materialet kommer vi desuden med forslag til supplerende materiale (film, bøger etc.), der kan bruges til at folde indholdet i de enkelte afsnit mere ud. Vi håber, at elevernes arbejde med spørgsmålene vil give anledning til en række gode klassediskussioner af både de nære temaer, som fx familierelationer og personlig udvikling og de mere overordnede emner som dansk identitet og globalisering både i forhold til den enkelte elev og samfundet generelt. Rigtig god fornøjelse, Bedste hilsner Teater GROB Udarbejdet af Rebecca Bro, august 2013 Side 2

3 Det kunstneriske hold bag forestillingen På scenen: Henrik Prip, Helle Dolleris, Kirsten Peuliche, Ole Boisen, Mette K. Madsen, Helmer Solberg & Jotham Annan Manuskript: Thomas Levin Iscenesættelse: Madeleine Røn Juul Scenografi: MAAM - Marianne Nilsson & Anne Mette Drivsholm Lysdesign: Egil Barclay Høgenni Hansen Lyddesign: Emil Assing Høyer Billetter Ung gruppe 45,- pr. person (lærere til samme pris) Det eneste, der kræves, er, at mindst 6 unge under 25 år køber billet til den samme forestilling. Gælder kun i C ( række). Reservation af billetter Når I ønsker at købe billetter til en given forestilling på GROB, skal I blot ringe til os på tlf mellem kl man-tors, fre 9-15 eller skrive en mail til Oplysningerne vi skal bruge er: Navn og dato på den forestilling I ønsker at se Foreløbigt antal billetter. Navn og adresse på skolen Navn på den lærer, der bestiller billetterne og dennes adresse Evt. skolens EAN-nummer til fakturering. Vi forhåndsreserverer gerne flere billetter, end I egentlig skal bruge med en aftale om, at I, 2-3 uger inden I skal i teatret med klassen, giver en tilbagemelding på, hvor mange billetter I præcis skal bruge. Herefter sender vi jer eller skolen en faktura. Når denne er betalt, sender vi jer billetterne som pdf-fil.

4 Indholdsfortegnelse Hotel Nelson et handlingsreferat 5 Hotel Nelson en dannelsesrejse? 6 Fortællingens plot: konflikter og kriser som fremdrift 8 Multiplottet en skæbnemosaik 9 Rekvisitter & symboler 10 Intertekstuelle referencer: tv2, Woody Allen & Fawlty Towers 12 Identitetsspejling & national identitet i kontekst: D6K 18

5 Hotel Nelson et handlingsreferat Det kriseramte ægtepar Sophie og Anders er sammen med deres 12-årige søn Mads taget til Sydafrika for at fejre Sophies fødselsdag og komme væk fra hverdagen. Turen er arrangeret af Politiken Plus (Politikens rabatordning for avisens læsere), og udover familien Clausen-Madsen tæller rejsedeltagerne den kræftsyge, pensionerede psykolog Birgitte Rahbek, den letlevende rejsejournalist Maria Thomsen og evolutionsbiologen Frank Bergstein, der for få år siden har mistet sin kone i en voldsom ulykke. Den døde kone er også med på rejsen. I en urne. Alle er de indlogeret på Hotel Nelson, hvor den pligtopfyldende hotelvært Samuel beredvilligt og til tider en smule desperat prøver at guide sine gæster bedst muligt gennem små og store problemer af både praktisk og mere filosofisk karakter. Vi møder stykkets karakterer kort efter ankomsten til Hotel Nelson. Frank Bergstein er ved at pakke ud på sit værelse, mens han filosoferer over menneskehedens oprindelse, og Maria Thomsen kæmper en brav kamp for at få hul igennem til internettet, så hun kan google sig til en spændende artikel om Sydafrikas fortræffeligheder fra sit hotelværelse. Kort tid efter møder vi familien Clausen-Madsen. Og under en krampagtig fødselsdagsmorgenmad bliver det hurtigt tydeligt, at familien er tæt på skilsmissens rand: Mads er træt af sin mor Sophie, Sophie er MEGET træt af Mads far Anders, og Anders prøver desperat at klinke skårene med en personlig fødselsdagsgave til Sophie. Uden held. Imens står Samuel til gæsternes disposition: Han hjælper, hvor han kan og prøver endda at skaffe en mandlig prostitueret til Birgitte Rahbek. I den efterfølgende handling tager begivenhederne virkelig fart, og publikum bliver vidne til, hvordan Frank kæmper en hård kamp for at lægge låg på sin afdøde kone i urnen og komme videre med sit liv. Vi finder også ud af, at han bærer en del af skylden for hendes død. Maria og Frank tager på udflugt til Cradle of Humankind, og efter den skelsættende tur begynder Maria at stille store spørgsmål til sit liv og den formålsløse og falske journalistik, hun producerer på sine mange rejser jorden rundt. Samuel befinder sig pludselig i en meget ubehagelig situation, da han ikke har held med at levere den lovede vare til Birgitte Rahbek. Hun prøver i stedet at presse Samuel til eksotisk feriesex, men bryder til sidst grædende sammen, da han nægter. I virkeligheden er sexbehovet en sørgelig flugt fra en kræftdiagnose, som Birgitte ikke kan overskue konsekvenserne af. Sophie forlader demonstrativt familien for at være lidt alene, og mens hun er væk, opdager Anders, at hun har en affære hjemme i Danmark. Denne nyfundne viden bliver startskuddet til et sandt frigørelsesmaraton, hvor Anders går amok i både druk, ølstafet og mandebrydning. I stykkets sidste del forløses kriserne én efter én Frank tilgiver endelig sig selv for sin kones tragiske død og holder en begravelsesceremoni for hende sammen med Maria og Samuel. Maria ser en skrøbelig mening med livet, da hun opdager, at hun måske er gravid, og Sophie, Anders og Mads bliver enige om at give Sophie en pause fra det fælles familieliv. Og Birgitte beslutter sig, på Mads opfordring, for at genoptage kontakten til sin søn og søge behandling for sin kræftsygdom, og idet kufferter og gæster én efter én forlader hotellet står Samuel alene tilbage på Hotel Nelson med et lille stykke dansk kultur en stille håndbajer og tv2 på stereoanlægget. Side 5

6 Hotel Nelson en dannelsesrejse? Når man vil beskrive, hvordan et kunstværk er bygget op, bruger man ordet komposition. Ofte forbinder man det med musik, men det anvendes også om billeder og tekster. En komposition omfatter både ydre komposition og indre komposition. Den ydre komposition beskriver, hvilken form og genre forfatteren har valgt. Det kan fx være et drama, der er inddelt i akter og scener eller en avisartikel med rubrik, underrubrik og tekst. Når man taler om den indre komposition, taler man om, hvordan budskabet bliver formidlet, og hvordan indholdet er organiseret. Der er altså tale om selve indholdet handling, tid, spænding, synsvinkel osv. Her kan man undersøge, om der er én eller flere handlinger? Kommer man direkte ind i handlingen (in medias res)? Er handlingen kronologisk, dvs. fortløbende beskrevet, eller springer man i tiden? Og stiger spændingen i forløbet? En meget kendt indre komposition er hjemme-ude-hjem. Denne opbygning kendes oprindeligt fra folkeviser og folkeeventyr, og senere brugte man den også i romantikkens dannelsesroman og i den naturalistiske udviklingsroman. Udgangspunktet er som regel hjemmet og en nødvendig rejse bort fra hjemmet. Det vil sige en rejse fra det kendte og sikre og ind i det ukendte og usikre. På rejsen møder hovedpersonerne ofte en række forskellige udfordringer, som de bliver nødt til at forholde sig til de vender således hjem med mange nye erfaringer i bagagen, men det er ikke altid, at disse erfaringer medfører en lykkelig slutning i klassisk forstand. Vælger man at betragte Hotel Nelson ud fra hjemme-ude-hjem-kompositionen, kan man sige, at vi kommer direkte ind i handlingen, in medias res, fordi forestillingen reelt springer hele den første hjem -del over og tager sin begyndelse ude. Gennem forestillingens replikker og handling kan vi dog hen ad vejen kortlægge, hvordan det hjemlige udgangspunkt har været for de enkelte karakterer. Herunder kan man læse om hjemme-ude-hjem-opbygningens indhold for henholdsvis folkevisen og folkeeventyret, romantikkens dannelsesroman og den naturalistiske udviklingsroman. à Læs de tre kompositioner igennem og kom med et bud på, hvilken en af dem, Hotel Nelson lægger sig tættest op af indholdsmæssigt. à Sammenlign eventuelt Hotel Nelson med et andet værk, der også er komponeret over hjemme-ude-hjem-opbygningen. Som inspiration kan nævnes Ole Christian Madsens film Superclásico (2011), Kim Leines Profeterne i Evighedsfjorden (2012) eller H.C. Andersens Den grimme ælling (1843). >> Side 6

7 Folkevisen og folkeeventyret Eksposition hjemme, udrejse, problemet skabes Transformation ude, mulighedsfelt, krise, problemet viser sig Konsekvens den onde eller gode lykke, problemet afsluttes Romantikkens dannelsesroman Hjemme barndom, ufærdigt talent, harmoni Ude/hjemløs talentet sættes på en prøve i ungdommen. Ideelle krav til tilværelsen skuffes, disharmoni Hjemme lykken og talentet realiserer man ved at finde sig selv, harmonien genskabes Den naturalistiske udviklingsroman Hjemme ideelle forestillinger om tilværelsen Ude/hjemløs idealer og drømme viser sig at være vanskelige at realisere Hjemme bristede illusioner https://sites.google.com/site/danskfag/litteratur-1/tekstanalyse/komposition-i-fiktion/hejmme-ude-hjem Side 7

8 Fortællingens plot: konflikter og kriser som fremdrift Rygraden i en historie kaldes for et plot. Plottet er, med professor Peter Harms Larsens ord, det handlingsforløb, som en fortælling er bygget op omkring, og som skaber den overordnede fremdrift, der skal sikre, at man holder publikums interesse fra start til slut i en forestilling. Et plot består af en konflikt, der udvikler sig sådan, at man tvinger de bærende karakterer gennem en række kriser med dilemmaer og vanskelige valg, indtil man når fortællingens klimaks, spændingen forløses, og konflikten løses. Billedligt talt kan man kalde plottet for det forhindringsløb, som en forfatter udsætter sine bærende karakterer for undervejs i en historie det er en årsagsforbundet begivenhedskæde af aktion og reaktion. à Diskutér, hvilke konflikter de forskellige karakterer oplever i Hotel Nelson. à Er der en positiv eller negativ udgang på de forskellige hovedkonflikter? à Hvilken konflikt er den vigtigste? Diskutér hvorfor. Peter Harms Larsen: De levende billeders dramaturgi (2003) Side 8

9 Multiplottet en skæbnemosaik De fleste fortællinger er bygget op omkring et handlingsforløb med et hovedplot. En af de mest klassiske plotstrukturer med et enkelt handlingsforløb kaldes kiss-kiss-bang-bang. Vi kender den især fra et væld af populære Hollywood-film, hvor opskriften kan koges ned til følgende: En helt drager ud på en mission. Han støttes af nogle hjælpere, men modarbejdes af en skurk. Undervejs opstår der en eller flere komplikationer, men efter diverse strabadser ender det med, at helten løser problemerne, besejrer skurken (og kysser pigen). Men det er langtfra alle fortællinger, der følger den struktur. De seneste år er det, man kalder multiplot-strukturen, blevet meget populær. I en multiplot-fortælling præsenteres man for en hel håndfuld forskellige karakterer og handlingstråde, der på den ene eller anden måde, og i større eller mindre grad, flettes ind i hinanden, som handlingen skrider frem. Filmlektor Peter Schepelern beskriver forskellen på multiplottet med mange hovedpersoner og den traditionelle fortælling med én hovedperson og ét plot på denne måde: I den traditionelle centrale historie oplever vi handlingen på niveau med vores hovedperson. Multiplot-historien fremviser derimod menneskeskæbnerne, som om vi bøjer os ind over en myretue og iagttager et mylder af aktiviteter, som forekommer kaotiske og tilfældige. Fortællingen opleves, som bliver den præsenteret af en højere instans, et olympisk øje, der svæver over hele det fiktive univers og har et overblik, som den enkelte person ikke kan have. Hotel Nelson er et eksempel på en multiplot-historie: Som publikum har vi et panoramisk overblik over hele hotellet, og vi følger udviklingen i de forskellige karakterers konflikter, som på skift udspiller sig rundt omkring på hotelværelserne, og vi oplever, hvordan karakterernes problemer og udfordringer krydser hinandens spor. à Hvilke plot består Hotel Nelson af? à Tegn de forskellige plot på tavlen og diskutér, hvornår og hvordan de krydser hinanden. à Diskutér, hvilke begivenheder i historien, der får plottet til afgørende at ændre bevægelsesretning (dvs. bestem plottenes knude- og vendepunkter). à Læs eventuelt bogen Nordkraft (2002) af Jakob Ejersbo (også filmatiseret i 2005) eller se filmen 21 gram (2003) af Alejandro Gonzales Iñarritu. Sammenlign værkernes brug af multiplot-strukturen med Hotel Nelsons brug af multiplot-strukturen. Peter Harms Larsen: De levende billeders dramaturgi (2003) Side 9

10 Rekvisitter og symboler Rekvisitter Rekvisitterne i et teaterstykke er de genstande, som skuespillerne omgiver sig med og gør brug af på scenen under forestillingen. Mange rekvisitter er stemningsskabende og understøtter illusionen om at være et bestemt sted eksempelvis på et hotel i Sydafrika. Men rekvisitter bruges ikke kun til at skabe stemninger. Valget af en del rekvisitter er nemlig dramatisk motiveret. Det betyder, at en række rekvisitter er nødvendige for historiens plot: Optræder der fx en pistol i en bog, en film eller et teaterstykke, så forventer man, at den vil blive fyret af undervejs. Men det er også vigtigt at bryde med forventningen en gang imellem. At overraske. Så måske bliver pistolen brugt i en helt anden sammenhæng, end den vi først havde regnet med? Det er også vigtigt at time præsentationen af en dramatisk motiveret rekvisit den må nemlig gerne optræde tidligt i historien, så den ikke bare lige pludselig er til stede i fortællingen, når den skal bruges. Det vil ofte virke lidt for belejligt, og så mister historien troværdighed. Rekvisitterne kan også fungere som vigtige identitetsgivere til karaktererne. Franks urne i Hotel Nelson er et eksempel på en stærkt identitetsgivende rekvisit. Frank og urnen er nærmest vokset sammen han taler til den, og han kan ikke lide at tage væk fra hotellet, uden at den er med. På den måde lærer vi Frank og hans tragiske historie at kende gennem urnen og fortællingen om urnen. Urnen bliver altså en afgørende del af hans identitet i stykket. Urnen har også en markant dramatisk funktion. Som en gennemgående rekvisit i stykket understreger den Franks udvikling gennem en række scener med afgørende plotpunkter. Frank befinder sig allerede i en krisetilstand, da han ankommer til Hotel Nelson: Han kæmper med at komme sig over sin kones tragiske død, som han oven i købet var skyld i. Som et forsøg på at komme ud af krisen har han takket ja til jobbet som udflugtsleder undervejs på rejsen til Sydafrika. I scene 7 tvinger urnen Frank ud i et afgørende dilemma. Frank føler ikke, at han kan efterlade urnen på hotellet, mens han leder udflugten til Cradle of Humankind. Men han ved også, at hans karriere vil lide endnu et knæk, hvis han tager den med. Han forklarer selv dilemmaet således i stykket: Nobody will listen to me if I on one hand defy religion and God and explain the wonders of life through clear thought and science... and then on the other hand bring an urn with my dead wife - who s by the way highly jealous and talks a lot. Men han overvinder forhindringen. Han tager på udflugt og efterlader urnen hos Samuel hjemme på hotellet. Næste gang, urnen er skyld i et dilemma, er, da Maria kysser Frank i scene 18. Frank er helt chokeret og skynder sig at kigge hen på urnen hvad skal han gøre? I scene 27 erklærer Frank Maria sin kærlighed, men hun er ikke interesseret. Til gengæld er det som om, at hele optrinnet har fået Frank til at indse, at han MÅ videre i sit liv. Og i scene 30 ser vi ham snakke med urnen. Han beder sin kone Anna om at sætte ham fri. I næste nu kommer Anders ind på værelset og smadrer ved et uheld urnen, og vi når et klimaks i fortællingen om Frank. I scene 35 forløses spændingen. Frank har besluttet sig for endelig at begrave sin for længst afdøde kone, og efter en del absurd komik løses konflikten. Under begravelsen begynder Frank nemlig at træde i karakter som evolutionsbiolog, og samtidig siger han undskyld til Anna. Urnen er væk. >> Side 10

11 Symboler En genstand, eksempelvis en rekvisit, bliver symbolsk, når dens betydning går ud over sin egen fysiske form. Det vil sige, når den betyder noget, den egentlig ikke er i sig selv. Et eksempel er et hjerte med en pil igennem: To fysiske objekter, der til sammen står som et symbol på forelskelse. Vores kultur er gennemsyret af symboler både ideologiske symboler og fælles symboler. Nogle har en dybdepsykologisk forankring, mens andre er blevet til over tid op igennem historiens kulturelle perioder. Her er de blevet formidlet via kunst og litteratur og nu også via massemedierne. Et fælles symbol i Danmark er fx Dannebrog. Fysisk består det af et tilfældigt stykke stof i rødt og hvidt, men derudover er det et meget stærkt symbol på Danmark. Et symbol eksisterer dermed både på et realplan (genstandens fysiske form) og et billedplan (genstandens symbolske betydning). En anden type symbol er det kunstneriske symbol. Det er mere unikt, idet det får bygget sin betydning op inden for den enkelte teksts komposition. Det er kendetegnende for det kunstneriske symbol, at det træder centralt frem i handlingen og forbinder sig med tekstens tema. Urnen er et kunstnerisk symbol. Til at begynde med volder den Frank mange problemer på stykkets realplan: I scene 1 hører vi for eksempel Frank fortælle om, hvordan han havde svært ved at slippe gennem tolden på grund af den særlige bagage, og i scene 7 oplever vi, hvordan han har problemer med at finde et pengeskab, som urnen kan stå sikkert i, mens han er på tur med Maria. Men undervejs i stykket, i takt med at urnens betydning bliver bygget op, opdager vi som publikum, at urnen ikke kun er et praktisk problem på realplanet. Den er også afgørende på billedplanet. Den symboliserer nemlig også de problemer, som Frank slæber rundt på i forhold til at komme videre i sit liv og lægge sin kones tragiske død bag sig. à Diskutér, hvilke andre rekvisitter i Hotel Nelson der har en dramatisk funktion? Lav en liste på tavlen. à Beskriv, hvordan de udvalgte rekvisitter giver identitet til karaktererne. à Beskriv, på hvilken måde de udvalgte rekvisitter er vigtige for plottet. Peter Harms Larsen: De levende billeders dramaturgi (2003) Lars Tonnesen & Andreas Tonnesen: Litteraturens begreber (2004) Side 11

12 Intertekstuelle referencer: tv2, Woody Allen & Fawlty Towers Intertekstualitet er, når man i teater, litteratur, film eller andre medier bruger referencer til andre værker (i form af for eksempel citater eller rekvisitter) som en del af fortællingen. Hvis man kigger sig godt nok for, vil man næsten altid kunne finde en eller flere intertekstuelle referencer i et værk. De intertekstuelle referencer giver et værk ekstra dybde, idet de for eksempel kan fortælle os noget ekstra om en bestemt karakter eller en bestemt relation imellem karaktererne. På den måde gør en intertekstuel reference en bestemt pointe mere tydelig. Man må altså spørge sig selv: Hvordan bruges de intertekstuelle referencer i fortællingen? tv2: Nærmest lykkelig I Hotel Nelson optræder der indtil flere forskellige intertekstuelle referencer. En af dem er tv2 s CD Nærmest lykkelig. Den intertekstuelle reference til albummet spiller en helt central rolle i tre scener. Første gang, der optræder en reference til CD en, er i scene 5, hvor Anders (og Mads) giver Sophie Nærmest lykkelig i fødselsdagsgave. Her fortæller Anders, hvorfor han har valgt netop denne gave til hende, men i stedet for at sige tak, så forlader Sophie fødselsdagsbordet, efter hun har åbnet gaven. Læs teksten til tv2-sangen Nærmest lykkelig fra albummet Nærmest lykkelig herunder, og hør evt. også sangen på Youtube. Diskutér derefter følgende: à Hvorfor har dramatikeren valgt, at det skal være netop denne CD, som Anders giver til Sophie? à Hvordan er det kærlighedsforhold, sangteksten beskriver sammenlignet med Anders og Sophies kærlighedsforhold? Er de, som titlen på albummet og sangen, nærmest lykkelige? à Hvorfor bliver Sophie ikke glad for gaven? à Er det ok at være nærmest lykkelig, eller skal man som kærester være helt lykkelige, for at et forhold er godt? >> Side 12

13 tv2: Nærmest lykkelig (3:56) Fra albummet Nærmest lykkelig, 1988: Hvem sir det ikke er dig jeg vil ha når det nu engang er kommet så vidt dine hænder, dine bryster, dit ansigt, dine øjne i det hele taget alt hvad der er dit Hvad nu hvis det kun er dit hår som jeg syns er umanerligt pænt sat op eller måden som du henkastet flyder rundt omkring på og elsker og aldrig kan få nok Hva nu hvis jeg ikke ved, præcis hva jeg gør hva nu hvis du sir, det er helt i orden? Hva så hvis du er flyttet ind i mine tanker og jeg ikke kan få dig ud af mit blod hvem sir det ikke er dig som gang på gang overtræder færdselsloven inde i mit hoved kører rundt og rundt og så fuld fart over for rødt Hvem sir jeg har det mindste imod at bli kørt over når man lander så blødt Hva nu hvis jeg ikke ved, præcis hva jeg gør hva nu hvis du sir, det er helt i orden er vi så ikke nærmest lykkelige vi to? Kom nu igen, elsk så natten passer til den her simple sang kom nu igen, elsk mig så det ligner det vi kom her for, og som måske var meningen engang Rolig, rolig sku vi så lige se at komme ned på jorden igen sådan kan man ikke og nogen gange er det da bestemt heller ikke lige nemt Der er dage hvor tallerknerne ryger gennem luften og det hele kører op og ned Hvem sir jeg ikke kan li at ha det sådan når det er dig jeg har det sådan med? Hva nu hvis jeg ikke ved, præcis hva jeg gør hva nu hvis du sir, det er helt i orden er vi så ikke nærmest lykkelige vi to? Anden gang, en intertekstuel reference til albummet Nærmest lykkelig optræder, er i scene 20: Anders kommer ind på familiens hotelværelse. Han er i gang med at lægge en sød besked til Sophie på hendes telefonsvarer, da det går op for ham, at hun har glemt sin telefon ude på toilettet. På Sophies telefon finder han et hav af beskeder fra Martin Marketing, som hun åbenbart har haft en affære med. I én af beskederne citerer Martin TV2- sangen Turbo forkert. Han skriver nemlig: Alt hvad jeg vil have er røgen fra din cigaret og varmen fra dine smukke bryster i stedet for Alt hvad jeg vil have er røgen fra din cigaret og varmen fra din smukke krop. Det får Anders til at reagere på utroskaben. à Læs teksten til TV2-sangen Turbo fra albummet Nærmest lykkelig herunder og hør evt. også sangen på Youtube. à Beskriv, hvordan det forkerte TV2-citat hjælper Anders til at håndtere Sophies utroskab. >> Side 13

14 tv2: Turbo (4:06) Fra albummet Nærmest lykkelig, 1988 Jeg ved jo ikke hvordan jeg havde forestillet mig sådan et liv skulle være helt fantastisk tror jeg nok og kun lidt besværligt Og der var ingen tvivl alt sku væk og rives ned jævnes med historien bygges op af kærlighed glæde og begejstring Men lige meget hva jeg sir: Der er ingen tid at spilde, det er nu det sker i fuld fart hen over hovedet på os Og her står vi så med 80-ernes turbo blik hver med vores ensomhed rettet ind mod fjerne mål langt forbi hinanden Og alt hvad jeg vil ha er røgen fra din cigaret varmen fra din smukke krop et sidste sug af evighed før det er forbi For lige meget hva jeg sir: Der er ingen tid at spilde, det er nu det sker i fuld fart hen over hovedet på os Sidste gang, vi møder tv2-cd en, er i scene 36 stykkets allersidste scene. Her får Samuel øje på cd en, der ligger i baren. Han har fået den af Anders i scene 34. Nu tager han en øl og sætter sang nr. 5 (Anders yndlingssang), Kys det nu, på. Læs teksten til tv2-sangen Kys det nu fra albummet Nærmest lykkelig herunder og hør evt. også sangen på Youtube. à Diskutér, hvorfor Anders forærer Samuel den signerede CD, som oprindeligt var en personlig fødselsdagsgave til Sophie? à Læs afsnittet om identitetsspejling & globalisering og diskutér, om det er særligt dansk at høre tv2 og drikke en øl? Hvorfor / hvorfor ikke? à Nævn andre eksempler på intertekstuelle referencer, som I har lagt mærke til i løbet af forestillingen. Diskutér, hvilken rolle de intertekstuelle referencer, I har fundet, spiller i stykket. >> Side 14

15 tv2: Kys det nu (det satans liv) (3:57) Fra albummet Nærmest lykkelig, 1988 Kys det nu Jeg tænkte nå men det så livet Sådan ser det altså ud Lidt krøllet sammen, bidt og gennemblødt Og helt almindeligt Der er nogen chancer som man selv kan ta Og flytte rundt med hvis man synes Lidt op og ned, du ved man klare sig Åh gud hvor åndssvagt Kys det nu, det satans liv Og grib det, fang det Før det er forbi Ja kys det nu, det satans liv Og grib det fang det Før det er forbi Bedst som livet lige gik så godt Og bilen næsten var betalt Kom du og krævede mit hjerteblod Og intet mindre Jeg tænkte nå, er det nu rigtig klogt Måske en smule for moderne Oh jo jeg ska lige og vent dog lidt Åh gud hvor åndssvagt Kys det nu, det satans liv Og grib det, fang det Før det er forbi Ja kys mig nu, godnat, farvel Og gå, nej ta og bliv Alligevel Ja kys det nu, det satans liv Og grib det, fang det Før det er forbi Og kys mig nu, godnat, farvel Og gå, nej ta og bliv Alligevel >> Side 15

16 Woody Allen I scene 10 sidder Mads og ser Woody Allens film Annie Hall (1977) i fjernsynet. Han er nået til but the Universe is expanding -scenen. På dansk hedder filmen Mig og Annie. Den bittersøde, romantiske komedie handler om den neurotiske komiker Alvy Singer, der prøver at komme videre efter sit forhold til den karismatiske kvinde Annie Hall. Nogenlunde samtidig kommer Maria ind på scenen. Hun ligner en kvinde i chok. Der er noget helt andet tænksomt over hende end tidligere. Mads kigger på hende, men hun ænser ham ikke. But the Universe is expanding -scenen er en af de første i scener i filmen. Her møder vi den dengang 9-årige Alvy. Han er hos lægen sammen med sin mor, og scenen udspiller sig sådan her: What seems to be the problem? Well, his mother says with evident frustration, he s depressed. It s something he read. The universe is expanding, Alvy explains morosely. The universe is everything, and if it s expanding, someday it will break apart and that will be the end of everything. He s even stopped doing his homework, his mother continues, with a look of total disgust. What s the point? Alvy counters. What has the universe got to do with it? his mother explodes. You re here in Brooklyn. Brooklyn is not expanding! Det, der umiddelbart gør den lille scene så sjov, er sammenstillingen af det verdslige og meget trivielle med det kosmiske og eksistentielle. Se også But the Universe is expanding -scenen på Youtube her: à Diskutér, hvorfor dramatikeren Thomas Levin har valgt, at Mads netop skal sidde at se denne scene i fjernsynet, da Maria kommer ind. Hør efterfølgende dramatikeren Thomas Levin fortælle, hvorfor Mads sidder og ser denne scene her: https://vimeo.com/ à På hvilken måde tilføjer denne intertekstuelle reference dybde til forestillingen? Hør mere om, hvad dramatikeren Thomas Levin mener om at bruge intertekstuelle referencerher: https://vimeo.com/ à Se evt. hele Annie Hall og snak om ligheder og forskelle mellem de to bittersøde komedier Annie Hall og Hotel Nelson. à Tror I, at dramatikeren generelt var inspireret af Woody Allen, da han skrev Hotel Nelson? Hør, hvad han fortæller her: https://vimeo.com/ >> Side 16

17 Fawlty Towers Som noget af det første i Hotel Nelson bliver vi introduceret for hotelværten Samuel. Han præsenteres på denne måde på side 3 i manuskriptet: Samuel, en sort mand, 32 år, men ældre i sit udtryk, kommer ind. Hele kropssproget signalerer beredvillighed og service. Han er iklædt sorte bukser og hvid skjorte. Hvis nogle synes, han minder om Manuel fra Fawlty Towers, er det ikke helt skævt. Her gør dramatikeren Thomas Levin, via en intertekstuel reference, stykkets instruktør og skuespillere opmærksomme på, at karakteren Samuel gerne må være inspireret af den engelske 70 er tv-serie Fawlty Towers (på dansk: Halløj på badehotellet). Manuel spilles i Fawlty Towers af den kendte britiske skuespiller Andrew Sachs. Se dette videoklip med fra Fawlty Towers med Manuel på Youtube: à Kan man genkende Manuel i karakteren Samuel? Hvorfor/Hvorfor ikke? à Er det meningen, at denne intertekstuelle reference skal være tydelig for stykkets publikum, eller er den kun henvendt til instruktøren og skuespillerne? Anders Dahl, Erik Erstrup, Rie Gravesen, Martin Houlind, Anders Lysne, Mimi Olsen, Jan Oxholm, Henrik Rytter og Hans Oluf Schou. Levende billeder grundbog i mediefag Side 17

18 Identitetsspejling & national identitet i kontekst: D6K Forestillingen Hotel Nelson er første del af Det 6. Kontinent et stort, nyskabende teaterværk, der gennem 6 nyskrevne og sammenhængende forestillinger undersøger, hvad det vil sige at være dansk i globaliseringens tidsalder. Globalisering er nemlig ikke bare noget, som foregår et andet sted. Det er noget vi alle gør nu, lige her. Samtiden er domineret af globaliseringens altomfattende forandring af vores samfund og dagligdag. Vi er alle forbundne, og vi bliver det i stigende grad igennem globaliseringen. Hovedparten af borgerne i Danmark har en bevægelsesfrihed uden historisk sidestykke. Vi rejser ud for at opleve, blive klogere, se verden og lære de andre bedre at kende. Vi søger at komme tættere på. Men som danskere er vi samtidig i høj grad præget af dansk kultur. Det er vores udgangspunkt. Det er herfra, vi ser verden. Det er vores identitet. Den definerer os, og den definerer måden, hvorpå vi møder andre på, ofte uden vi selv er klar over det. Men hvad består denne identitet af? Det vil Teater Grob diskutere med de næste tre års forestillinger, og vi håber, at I også har lyst til at diskutere det. Globalisering er et komplekst fænomen, som man kan anskue fra mange forskellige vinkler. Globaliseringen indvirker blandt andet på politik, økonomi og kultur. Nogle mener at globaliseringen er et nyt fænomen som startede med industrialiseringen i det 19. århundrede, andre at det var vikingerne som var de første globale aktører. Teorierne er mange, og ingen har patent på sandheden.- Een af de dominerende ideer er, at globaliseringen siden 1900-tallet har været nært knyttet til de mange teknologiske gennembrud, der markant har forøget den hastighed, hvormed ideer, information, varer og mennesker udveksles over lange afstande. Samtidig med er udgifterne til denne udveksling markant reduceret. IT og internettets udbredelse har i høj grad også bidraget til en fælles bevidsthed på tværs af landegrænser. Vi ser fx de samme internationale tv-kanaler, forguder de samme sportsidoler, griner af de samme videoer på Youtube og danser til den samme musik. Man kan således nemt have mere til fælles med en mand i Sydkorea end med sin nabo. >> Side 18

19 Globaliseringen har også spillet en vigtig rolle i forhold til nedbrydningen af grænserne for lokale, regionale og globale spørgsmål. Beslutninger truffet i ét land bliver diskuteret i andre lande gerne med afsæt i medierne. Og reaktionerne kan få mærkbar politisk betydning langt ud over den oprindelige lokale kontekst. Samtidig bringer udbredelsen af masseturisme og immigration stadig flere mennesker fra stadig fjernere lande og kulturer i nærmere direkte kontakt. Tematikkerne i Det 6. Kontinent er på den måde både omfattende og komplekse, men spejler vi dem i det nære liv, forstår og oplever vi dem konkret. I Hotel Nelson møder vi en række personer, der netop tumler med forskellige nære kriser som skilsmisse, utroskab, sygdom og død. De har alle valgt at rejse væk fra Danmark. Enten i forsøget på at flygte fra en krise eller for at bryde ud af den. I mødet med fremmede, ukendte omgivelser presser problemerne sig dog ekstra meget på. Man kan næsten sige, at jo mere vi bevæger os ud i den ydre verden, desto mere afdækker vi også af den indre verden. Det 6. Kontinent kredser om ét overordnet spørgsmål: Hvad det vil sige at være dansk i globaliseringens tidsalder? Diskutér spørgsmålet ud fra følgende arbejdsspørgsmål: à Har I prøvet at føle jer særligt danske på en rejse i udlandet? Hvor? Og hvorfor? à Lav en liste på tavlen over traditioner, I synes er særligt danske. Undersøg, om alle traditionerne oprindeligt er danske, eller om de egentlig stammer fra et andet land? à Nævn tre kulturelle fænomener, der er slået igennem globalt. Hvorfor tror I, de er blevet populære på tværs af landegrænserne? à Nævn tre danske, kulturelle fænomener, der IKKE er slået igennem globalt. Hvorfor tror I, at disse fænomener kun er populære i Danmark? Side 19

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Karla og Jonas Spillefilm. Målgruppe: 5. 6. klasse

Karla og Jonas Spillefilm. Målgruppe: 5. 6. klasse Fag: Dansk Spilletid: 83 min. Om filmen og kapitelmærknigen: Handling»«er 3. film i Karla-serien, der er baseret på bøger af Renée Toft Simonsen, og på filmlærredet instrueret af Charlotte Sachs Bostrup.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus manuskriptskrivning, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter

Læs mere

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL.

HJÆLP! AF ANNA BRO STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. STUDIEMATERIALE HJÆLP! AF ANNA BRO TEATRET VED SORTE HEST SPILLEPERIODE: 15. MAR. 25. APR. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17 BILLETBESTILLING TELEFON 33 31 06 06, MAN. FRE. KL. 12-16 UNG GRUPPE U. 25,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Den som flaskehalsen peger på...!"

Den som flaskehalsen peger på...! Den som flaskehalsen peger på...!" Filmen er bygget op omkring 5 små afsnit, som sker under den samme fest, hvor 14 unge deltager. De unge skuespillere har selv bidraget med egne og andres erfaringer til

Læs mere

Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Han bryder sammen i gråd. Græder i kramper. Ung kvinde Ung mand Han går ud.

Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Han bryder sammen i gråd. Græder i kramper. Ung kvinde Ung mand Han går ud. 1.scene I en lejlighed. Lyden af stemmer fra en tv-serie. Romantisk filmmusik. Det er de samme replikker fra scenen, der gentager sig i tv-serien på et fremmedsprog. er kun optaget af skærmbilledet. står

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen - Kompendium Scenen er min! Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen I følgende dokument har vi skrevet de bedste, sjoveste og dårligste

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne.

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. OPGAVER TIL ROMANEN side 9 33 1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. 2. Lav en karakteristik af Emma Aren (farmor) jævnfør ovenstående.

Læs mere

Intermezzo. God fornøjelse Frederik Berg Olsen

Intermezzo. God fornøjelse Frederik Berg Olsen Metode Kære Læser, Et novellescenarie af Frederik Berg Olsen til Orkons Højhus-koncept Natural Born Holmers København 2002 Velkommen Hvis du har modtaget dette som en række A4-ark, så er det meningen,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

FILM: ERNST & LYSET, 1996

FILM: ERNST & LYSET, 1996 ERNST OG LYSET dialogliste FILM: ERNST & LYSET, 1996 FILM MEDIER UNDERVISNING Producent: Kim Magnusson Instruktører: Anders Thomas Jensen og Tomas Villum Jensen Manus: Anders Thomas Jensen Fotograf: Jens

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Langt borte fra 1.-4. klasse

Langt borte fra 1.-4. klasse 1.-4. klasse Land Canada, 2003 Sprog Dansk tale Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel From far Away Instruktion Shira Avni og Serene El-Haj Daoud Varighed 7 min. Niveau 1. - 4. kl. Fag Billedkunst,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse

30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse 30. oktober 2014 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Klage

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Personerne. JENNIFER, kvinde, 30. FRANK, mand, 30. MANSE, mand, 50. LUCY, kvinde, 50

Personerne. JENNIFER, kvinde, 30. FRANK, mand, 30. MANSE, mand, 50. LUCY, kvinde, 50 Personerne JENNIFER, kvinde, 30 FRANK, mand, 30 MANSE, mand, 50 LUCY, kvinde, 50 BAMSE, talkshowvært, fødselslæge, prinsesse, klovn, kanin, tinsoldat etc., kvinde, ca 35-45 3 1. SCENE - AMBASSADE MANSE

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

DANMARKSTURNÉ START 2015

DANMARKSTURNÉ START 2015 CSB Island Entertainment ApS præsenterer PRESSEINFO 2014 ET MUSIKALSK COMEDYSHOW DER KLÆDER MANDEN AF TIL SKINDET! DANMARKSTURNÉ START 2015 Midtvejskrise Børn Skilsmisse Ægteskab Utroskab Viagra Karriere

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

RevolutionæR. Fange. PRæsident

RevolutionæR. Fange. PRæsident 7368_18a0_Mandela_685x1015_GoldenTeaserPoster_DK.indd 1 18/12/13 07.58 3 Historien om manden, der Har inspireret en Hel verden golden globe nomineringer BEDSTE MANDLIGE hovedrolle: IDrIS ELBA BEDSTE SANG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

2014> 2015 PREMIERE 17. SEPTEMBER 2014>LILLE SCENE. spilleren. Af F. M. Dostojevskij

2014> 2015 PREMIERE 17. SEPTEMBER 2014>LILLE SCENE. spilleren. Af F. M. Dostojevskij 2014> 2015 PREMIERE 17. SEPTEMBER 2014>LILLE SCENE spilleren Af F. M. Dostojevskij Spilleren af F. M. Dostojevskij Oversætter: Ole Husted Jensen Dramatiseret af: Kjersti Hustvedt Instruktør: Viktor Tjerneld

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Brain Break event - event for 7. klasse

Brain Break event - event for 7. klasse Brain Break event - event for 7. klasse Introduktion I skal til at udvikle jeres egne brain breakes og til det har vi fået Chris MacDonald, der er ambassadør for Styr på Sundheden, til at skrive om, hvordan

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere