Forbehold og supplerende oplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbehold og supplerende oplysninger"

Transkript

1 Forbehold og supplerende oplysninger -Analyse af 2012-regnskaberne FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

2 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager udgangspunkt i aktuelle og relevante problemstillinger i revisorbranchen og i erhvervslivet mere generelt. Formålet med undersøgelserne er at sætte fokus på relevante emner og nyttiggøre den unikke viden, som foreningens medlemmer besidder. Revisor er virksomhedernes foretrukne rådgiver og har i kraft af sin særlige position i erhvervslivet en dyb indsigt i virksomhedernes økonomi, regnskab og organisation. Gennem undersøgelserne ønsker FSR danske revisorer at udbrede kendskabet til revisorbranchen og bidrage til en kvalificeret debat om branchens og erhvervslivets rammevilkår. Det er tilladt at citere fra publikationen med tydelig kildeangivelse og med henvisning til FSR danske revisorer. ISSN-NR.: Denne publikation indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen FSR - Analyse. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til: Erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen på eller tlf Kommunikationschef Anders Lau på eller tlf Analytiker Charlotte Schmidt Jensen på eller tlf

3 HOVEDRESULTATER 18 pct. af de reviderede selskaber havde i 2012-regnskabet en anmærkning i form af en supplerende oplysning eller et forbehold I løbet af det seneste år er antallet af regnskaber, hvor revisor har givet en anmærkning i sin påtegning faldet fra til , hvilket svarer til et fald på 8,5 pct. Faldet skal bl.a. ses i sammenhæng med, at ca flere selskaber har valgt revision fra i regnskabsåret 2012 i forhold til 2011 Anpartsselskaber får oftere anmærkninger i påtegningerne end aktieselskaber I 2012-regnskaberne fik ca. 19 pct. af anpartsselskaberne en anmærkning i påtegningen, hvorimod kun ca. 14 pct. af aktieselskaberne fik en anmærkning Selskaber i Region Hovedstaden får flere anmærkninger end landsgennemsnittet, hvorimod selskaber i Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark får færre anmærkninger På tværs af brancher er der stor forskel på andelen af anmærkninger i påtegningerne på selskabernes regnskaber I brancherne vandforsyning og overnatnings- og restaurationsvirksomhed fik ca. 32 pct. af selskaberne en anmærkning i påtegningen på 2012-regnskabet. Til sammenligning fik kun 12 pct. af selskaberne i branchen el-, gas- og fjernvarmeforsyning en anmærkning i påtegningen på 2012-regnskabet En stikprøve på 500 selskaber med anmærkninger har vist, at 17,2 pct. af selskaberne har fået mindst ét forbehold, samt at 88 pct. af selskaberne har fået mindst én supplerende oplysning i påtegningen på regnskabet 13 pct. af selskaberne i stikprøven har fået et forbehold for værdiansættelser og 6 pct. af selskaberne har fået et forbehold for fortsat drift, betegnet going concern De 6 pct. selskaber med forbehold for going concern i stikprøven svarer til, at der tilnærmelsesvist er givet forbehold for going concern i danske selskaber for regnskabsåret 2012 De supplerende oplysninger i stikprøven fordeler sig primært på supplerende oplysninger om tabt selskabskapital, eventuelt i relation til forhold om ledelsesansvar og/eller going concern (47 pct. af selskaberne i stikprøven), supplerende oplysninger om going concern (39 pct. af selskaberne i stikprøven) og supplerende oplysninger om væsentlige forhold om eksempelvis indregning og måling af aktiver og passiver (16 pct. af selskaberne i stikprøven) 2

4 De 47 pct. af selskaberne i stikrøven, som har fået en supplerende oplysning om tabt selskabskapital (eventuelt i relation til ledelsesansvar og/eller going concern), svarer til, at der tilnærmelsesvist er givet supplerende oplysninger om tabt selskabskapital i danske selskaber for regnskabsåret

5 Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne På baggrund af regnskabsdata leveret af Experian er andelen af revisionsanmærkninger i årsregnskaberne for 2012 undersøgt og sammenlignet med andelen fra tidligere år. Dette giver et overblik over, hvor ofte revisorer påpeger forhold i regnskaberne, som er af betydning for regnskabsbrugerne. 86 pct. af indleverede regnskaber revideres En meget stor del af de virksomheder, som indleverer regnskaber til Erhvervsstyrelsen, er revisionspligtige og er således pålagt revision af årsregnskabet. Virksomheder, som ikke er revisionspligtige, har derimod mulighed for helt at fravælge revision, eller alternativt at få foretaget et review af årsregnskabet eller assistance med regnskabsopstillingen. En review- eller en erklæring om assistance med opstilling er i modsætning til revision ikke afgivet med en høj grad af sikkerhed. En gennemgang af 2012 regnskaberne viser, at 86 pct. af de indleverede regnskaber indeholder en revisionspåtegning, samt at 3 pct. af regnskaberne indeholder en reviewerklæring. Derudover har 2 pct. af virksomhederne fået assistance med opstilling af årsregnskabet, mens 9 pct. af regnskaberne ikke indeholder en erklæring fra revisor. Dvs. at 14 pct. af selskaberne ikke har en revisionspåtegning i regnskabet, hvilket svarer til selskaber. Figur 1: Fordelingen af erklæringer i regnskaber % 3% 9% Revision Review Assistance Ingen erklæring 86% Experian og egne beregninger 4

6 Færre selskaber har fået revisionsanmærkninger i 2012 I 2012 var antallet af selskaber med en anmærkning i form af enten et forbehold eller en supplerende oplysning i revisors påtegning på regnskabet Det svarer til, at 18 pct. af de danske selskaber har fået en revisionsanmærkning i påtegningen på 2012 regnskabet 12. Der har igennem de seneste år været et stigende antal selskaber, der får anmærkninger i regnskabet af den uafhængige revisor. Fra 2006 til 2009 steg antallet af anmærkninger med 93 pct. Alene mellem 2010 og 2011 var der en stigning på 24 pct. Denne udvikling er dog vendt i 2012, hvor antallet af regnskaber med revisionsanmærkninger er faldet fra i 2011 til i 2012, hvilket svarer til et fald på 8,5 pct. Figur 2: Udviklingen i antallet af revisionsanmærkninger Antal selskaber Kilde: Experian 2013 (Den lodrette streg markerer en ændret dataindsamlingsmetode fra 2009 til Før 2009 registrerede Experian anmærkninger for tabt selskabskapital i en separat kategori) Faldet i antallet af anmærkninger i påtegningerne på regnskaberne hænger formentlig sammen med, at antallet af selskaber, som får revideret deres regnskab, er faldet. Fra 2011 til 2012 er antallet af selskaber, som fravælger revision, steget med knap Når den uafhængige revisor ikke reviderer et regnskab, foretages der ingen kontrol af oplysningerne i 1 Ud fra Experians data, er antallet af selskaber i Danmark med et revideret regnskab Heraf har 18 pct. fået en anmærkning. Udtrykket danske selskaber bruges herefter om danske selskaber, der har fået deres regnskab revideret af en godkendt revisor. 2 Ud fra Experians nuværende dataindsamlingsmetode registreres anmærkninger for ulovlige lån i en separat kategori. Det vil sige, at selskaber, der har fået en supplerende oplysning om et ulovligt aktionærlån og samtidig ikke har fået andre former for anmærkninger, ikke indgår i tallene for det samlede antal anmærkninger. 5

7 regnskabet, og derfor vil eventuelle forhold, som revisor ville have gjort opmærksom på i regnskabet, ikke fremgå. Derudover har et gunstigere økonomisk klima også betydning for antallet af anmærkninger, som angives i revisionspåtegningerne. Det faldende antal anmærkninger er udtryk for, at forhold, som udløser anmærkninger i påtegningerne på virksomhedernes regnskaber, er forbedrede i løbet af det seneste år. Dog er det ikke umiddelbart muligt at identificere, hvilke forhold der er forbedrede. Anpartsselskaber får flest anmærkninger I Danmark er antallet af anpartsselskaber langt større end antallet af aktieselskaber, og derfor er der ikke overraskende flest anpartsselskaber, der får anmærkninger. For begge selskabsformer er andelen af selskaber med revisionsanmærkninger steget markant gennem de seneste år, men denne udvikling er dog vendt fra 2011 til Andelen af anmærkninger i aktieselskaber er således faldet 11,3 pct. fra 2011 til 2012, og derudover er andelen af anmærkninger faldet 7,9 pct. i anpartsselskaber Figur 3: Udviklingen i antallet af revisionsanmærkninger fordelt på selskabsform Antal selskaber ApS A/S Øvrige Kilde: Experian 2013 Andelen af anpartsselskaber, der får anmærkninger, er dog større end andelen af aktieselskaber, der får anmærkninger. Ca. 19 pct. af anpartsselskaberne har en anmærkning i påtegningen på regnskabet for 2012, hvorimod kun ca. 14 pct. af aktieselskaberne har en anmærkning i påtegningen på regnskabet 6

8 Tabel 1: Udvikling i antal og andel selskaber med revisionsanmærkninger fordelt på selskabsform Antal selskaber m. anmærkning A/S ApS Øvrige Total Antal reviderede selskaber A/S ApS Øvrige Total Andel selskaber m. anmærkning A/S 3,2 % 3,5 % 4,8 % 5,7 % 11,6 % 15,0 % 13,9 % ApS 5,7 % 5,7 % 6,9 % 8,3 % 15,7 % 20,2 % 19,3 % Øvrige 3,4 % 3,3 % 6,1 % 6,8 % 11,7 % 13,8 % 13,4 % Total 5,0 % 5,1 % 6,4 % 7,7 % 14,7 % 18,9 % 18,0 % Kilde: Experian 2013 Af tabellen fremgår det, hvordan revisionsanmærkningerne fordelt på selskabsform har udviklet sig igennem de sidste syv år. Både andelen af aktie- og anpartsselskaber, der får anmærkninger, har været generelt stigende til og med år 2011, hvorefter der er sket et fald i I de seneste regnskaber fra regnskabsåret 2012 var det samlede fald i andelen af virksomheder, som får anmærkninger i påtegningen på regnskabet på 0,9 procentpoint, således at 18 pct. af alle påtegninger indeholder anmærkninger. Selskaber i Region Hovedstaden får oftere anmærkninger i påtegningerne Region Hovedstaden er den region, hvor flest reviderede selskaber har adresse, og samtidig den region, hvor flertallet af anmærkninger i påtegninger på regnskaber ses. Af figur 4 fremgår det, at 35 pct. af de reviderede selskaber har adresse i Region Hovedstaden, samt at 38,7 pct. af anmærkningerne gives i påtegninger i denne region. Dvs., at selskaber i Region Hovedstaden får flere anmærkninger end landsgennemsnittet. I modsætning hertil svarer andelen af anmærkninger i påtegninger på regnskaber i Region Sjælland til landsgennemsnittet, da andelen af anmærkninger svarer til andelen af selskaber i regionen. 7

9 Figur 4: Andel revisionsanmærkninger fordelt på region Hovedstaden Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark Andel selskaber med adresse i regionen 35 % 11,3 % 9,3 % 24 % 20 % Andel anmærkninger i regionen 38,7 % 11,6 % 8,2 % 22,4 % 18,7 % Experian og egne beregninger I figur 4 ses det også, at selskaber i Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark får færre anmærkninger end gennemsnittet, da andelene af anmærkninger i disse regioner er mindre end andelen af reviderede selskaber. Store branchemæssige forskelle på andelen af anmærkninger På tværs af brancher er der stor forskel på andelen af revisionsanmærkninger. For eksempel har en tredjedel (32 pct.) af alle selskaber inden for brancherne Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed og Vandforsyning en anmærkning fra revisor i påtegningen på deres årsregnskab, mens det samme kun er tilfældet for en ud af otte (12 pct.) inden for Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger. Tabel 2: Antal revisionsanmærkninger per revideret selskab fordelt på branche Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 32 % Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 32 % Kultur, forlystelser og sport 26 % Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring 25 % Undervisning f.eks. køreskoler, kursusvirksomheder, coaching mv. 22 % Andre serviceydelser 22 % Information og kommunikation 21 % Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler 20 % Bygge- og anlægsvirksomhed 20 % Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 20 % Fast ejendom 20 % Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 19 % Fremstillingsvirksomhed 19 % Råstofindvinding 18 % Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring excl. Holdingselskaber 17 % Transport og godshåndtering 17 % Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 16 % Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 15 % Holdingselskaber 14 % Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 12 % El-, gas- og fjernvarmeforsyning 12 % Total 18 % Kilde: Experian

10 Undersøgelse af fordelingen af anmærkninger i påtegningerne på 2012-regnskaberne Ud fra mængden af selskaber, der enten har forbehold, supplerende oplysninger eller begge dele har Experian leveret en tilfældigt udvalgt stikprøve på 500 regnskaber. Fra stikprøven er det muligt at undersøge, hvordan anmærkningerne fordeler sig på hhv. forbehold og supplerende oplysninger, samt hvad baggrunden for anmærkningerne er 3. En beskrivelse af inddelingen af forbehold og supplerende oplysninger er vist i bilag. Ca danske selskaber har fået et forbehold for fortsat drift i 2012 I stikprøven på 500 selskaber med anmærkninger i 2012-regnskaberne er der i alt givet 97 forbehold, som hovedsageligt fordeler sig på forbehold for værdiansættelser og forbehold for going concern, altså forbehold for usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift. 11 virksomheder i stikprøven har fået to forbehold, således at antallet af virksomheder, der har fået minimum ét forbehold, er 86. Det svarer til, at 17,2 pct. af de selskaber, som har fået en anmærkning i regnskabet, har fået mindst ét forbehold. Figur 6: Forbehold fordelt på type 20% 18% 16% 14% 12% Andel selskaber med forbehold 17,2 pct. Værdiansættelse 13 pct. 10% 8% 6% Going concnern 6 pct. 4% 2% 0% Andet 1 pct. Experian og egne beregninger 3 Supplerende oplysninger om ulovlige aktionærlån indgår ikke i undersøgelsen, da de registreres i en særskilt kategori af Experian 9

11 Ud af de 500 selskaber i stikprøven har 29 fået et forbehold for going concern, hvilket svarer til 6 pct. Dette tal kan anvendes til at estimere, hvor mange selskaber der i alt har fået et going concern forbehold i Det samlede antal virksomheder, som har fået en anmærkning i 2012 er , hvilket omregnet vil svare til, at der er givet forbehold for going concern i omkring danske selskaber. Derudover har 13 pct. af de 500 virksomheder i stikprøven fået et forbehold for værdiansættelser, hvilket svarer til, at der tilnærmelsesvist er givet forbehold for værdiansættelser i danske selskaber i Forbeholdene for værdiansættelser er fordelt på en række forskellige former for værdiansættelser, hvilket ses i figur 7: Figur 7: Forbehold for værdiansættelser Varebeholdning Kapitalandele Grunde og bygninger Gæld og andre forpligtelser Tilgodehavender Andet Udskudt skatteaktiv 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% Experian og egne beregninger Værdiansættelse af varebeholdningen og kapitalandele i datter- eller associerede selskaber udløser oftest forbehold for værdiansættelser i påtegningerne. Når revisor tager forbehold for værdiansættelse af varebeholdningen, skyldes det oftest, at det ikke har været muligt for revisor at verificere værdiansættelsen, hvorimod et forbehold for værdiansættelse af kapitalandele i datterselskaber kan skyldes, at værdien af kapitalandelene er opgjort forkert i regnskabet. F.eks. har en række moderselskaber fået et forbehold for værdiansættelse af kapitalandele i datterselskaber, fordi det ikke fremgår i moderselskabets regnskab, at datterselskabets revisor har taget et forbehold for datterselskabets fortsatte drift. Dvs. at kapitalandelene er indregnet i moderselskabet under antagelse om, at datterselskabet vil være i fortsat drift på trods af, at datterselskabet har fået et going concern forbehold i regnskabet. I figur 7 ses det, at 3,4 pct. af selskaberne i stikprøven har fået et forbehold for værdiansættelse af varebeholdningen, og 10

12 at 3 pct. af selskaberne har fået et forbehold for værdiansættelse af kapitalandele. Derudover har 2 pct. af selskaberne fået forbehold for værdiansættelse af grunde og bygninger, og 1,6 pct. af selskaberne har fået forbehold for værdiansættelse af gæld og andre forpligtelser. De resterende forbehold for værdiansættelser i stikprøven er givet for hhv. tilgodehavender, udskudte skatteaktiver og andre forhold. Ca selskaber har fået supplerende oplysning om tabt selskabskapital, eventuelt i forbindelse med overtrædelse af selskabsloven eller i relation til going concern I stikprøven er der i alt givet 581 supplerende oplysninger i påtegningerne således at en række virksomheder har mere end én supplerende oplysning. De supplerende oplysninger består hovedsageligt af supplerende oplysninger om tabt selskabskapital i forbindelse med overtrædelse af selskabsloven eller i relation til going concern, supplerende oplysninger om going concern og supplerende oplysninger om indregning og måling af aktiver eller passiver, f.eks. maskiner og inventar eller gæld. I alt har 440 selskaber fået mindst én supplerende oplysning i påtegningen, hvilket svarer til 88 pct. af selskaberne i stikprøven. Dette kan ses i figur selskaber i stikprøven har fået en supplerende oplysning om tabt selskabskapital, svarende til 47 pct. Dette tal kan anvendes til at estimere det samlede antal selskaber, som har fået en supplerende oplysning om tabt selskabskapital i regnskabet for Ud af de i alt selskaber, som i 2012 har fået en anmærkning i påtegningen, anslås det derfor, at omkring selskaber har fået en supplerende oplysning om tabt selskabskapital i selskaber i stikprøven har derudover fået en supplerende oplysning om going concern, svarende til 39 pct. Det svarer til at ca danske selskaber har fået en supplerende oplysning om going concern i

13 Figur 8: Supplerende oplysninger i stikprøven 100% 90% Selskaber m. sup. oplysninger 88 pct. 80% 70% 60% 50% 40% Tabt selskabskapital 47 pct. Going concern 39 pct. 30% 20% 10% Indregning og måling 16 pct. Urigtige momsoplysninger 8 pct. Andet 3 pct. Overtrædelse bogføringslov 2 pct. 0% Experian og egne beregninger Supplerende oplysninger om indregning og måling af aktiver eller passiver kan omfatte flere forskellige forhold. Når revisor gør opmærksom på indregning og måling af et aktiv eller passiv, drejer det sig ofte om et udskudt skatteaktiv. Hvis en virksomhed i flere år har haft underskud, skabes et skattetilgodehavende eller et skatteaktiv, som kan anvendes, når virksomheden senere har overskud. Er skatteaktivet af fundamental eller væsentlig betydning for regnskabet kan revisor give en supplerende oplysning herom. Fordelingen af supplerende oplysninger om indregning og måling ses i figur 9. 12

14 Figur 9: Supplerende oplysninger om indregning og måling Udskudt skatteaktiv Kapitalandele Ejendomme og grunde Andet Tilgodehavender Varebeholdning Gældsforpligtelser 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% Kilde: Experian 2013 I figur 9 fremgår det, at 4,8 pct. af selskaberne i stikprøven har fået en supplerende oplysning om indregning af et udskudt skatteaktiv, at 4,6 pct. har fået en supplerende oplysning om indregning af kapitalandele samt at 3,6 pct. har fået en supplerende oplysning om indregning af ejendomme og grunde. De resterende supplerende oplysninger om indregning og måling er givet indenfor kategorierne tilgodehavender, varebeholdning, gældsforpligtelser og andet. Fordeling af konklusioner blandt selskaber med anmærkninger: 17,6 pct. af selskaber med en anmærkning har fået et forbehold. Når et selskab har fået et forbehold, modificeres konklusionen i revisionspåtegningen i form af en konklusion med forbehold, manglende konklusion eller afkræftende konklusion. Dette er ikke tilfældet, når selskabet har fået en supplerende oplysning i regnskabet, hvor der stadig kan gives en konklusion uden modifikationer. Nedenstående figur viser fordelingen af konklusioner blandt selskaber i stikprøven. 13

15 Figur 8: Fordeling af konklusioner blandt selskaber med revisionsanmærkninger. Afkræftende konklusion 4% Konklusion med forbehold 12% Manglende konklusion 1% Konklusion uden modifikationer 82% Når revisor tager forbehold i påtegningen, fører det i to ud af tre tilfælde til, at der gives en konklusion med forbehold, mens det i et ud af tre tilfælde fører til enten en afkræftende eller manglende konklusion. En afkræftende konklusion vil sige, at revisoren konkluderer, at regnskabet ikke giver et retvisende billede, hvorimod en manglende konklusion vil sige, at revisoren ikke er i stand til at konkludere på regnskabet, givet den information, som virksomheden har gjort tilgængelig for ham. 14

16 Bilag Anmærkninger i revisors påtegning Anmærkninger i revisors påtegning består af enten et eller flere forbehold og / eller en eller flere supplerende oplysninger. Såfremt der tages et eller flere forbehold i påtegningen har det indvirkning på konklusionen (modifikationer til konklusion i påtegningen), mens en eller flere supplerende oplysninger ikke har indvirkning på konklusionen i revisors påtegning. Forbehold: Når revisor tager et eller flere forbehold i revisionspåtegningen, skyldes det enten uenighed med ledelsen (revisor finder, at der er væsentlig fejlinformation i regnskabet), eller at der ikke er tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis (at revisorer ikke kan få verificeret oplysningerne i regnskabet). Et eksempel på et forbehold grundet væsentlig fejlinformation i regnskabet kan være, at revisor ikke er enig i værdien af varelaget, men mener, at værdien er sat for høj grundet manglende nedskrivning til en lavere værdi, hvorfor revisor tager et forbehold for værdiansættelsen af varelageret. Det vil sige, at revisoren konkluderer, at årsregnskabet bortset fra værdiansættelsen af varelageret giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven (konklusion med forbehold). Et eksempel på et forbehold grundet ikke tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis kan være, at revisor ikke kan få verificeret tilstedeværelsen af varelaget. Hvis et selskab f.eks. aflægger regnskab for perioden 1. jan dec. 2013, men først har valgt sin revisor i 2013, og selskabet ikke har et lagerstyringssystem, der gør det muligt for revisoren at gå tilbage og verificere varelageret på balancedatoen, så har revisoren ingen mulighed for at kunne verificere tilstedeværelsen af varelageret og må derfor tage et forbehold herfor. Revisor skal i revisionspåtegningen tage forbehold, hvis: Regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav Regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige 15

17 Usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket det, ikke er tilstrækkeligt oplyst Regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt Regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller eventuelle andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen. Forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor Revisor ikke kan udtrykke en konklusion vedrørende dele af regnskabet eller regnskabet som helhed. I undersøgelsen er forbeholdene registreret i følgende kategorier: 1) Forbehold for going concern(fortsat drift). 2) Forbehold for værdiansættelse af a. Varebeholdning b. Tilgodehavender c. Kapitalandele i datter- eller associerede selskaber eller andre kapitalandele d. Udskudt skatteaktiv e. Gældsforpligtelser og andre forpligtelser f. Grunde og bygninger g. Andet 3) Andet Påtegningens konklusioner Når revisor tager et forbehold i revisionspåtegningen, vil det altid påvirke konklusionen, som skal modificeres. Regnskabet vil ikke få en konklusion uden modifikationer, men vil i stedet få enten en konklusion med forbehold, en afkræftende konklusion eller en manglende konklusion. I undersøgelsen er følgende tre typer konklusion registreret: 1) Konklusion uden modifikationer (regnskabet giver et retvisende billede) 2) Konklusion med forbehold (regnskabet givet et retvisende billede, bortset fra...) 3) Afkræftende konklusion (regnskabet giver ikke et retvisende billede) 4) Manglende konklusion (har ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis) 16

18 Supplerende oplysninger: Revisor skal i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold. Revisor bruger supplerende oplysninger til at påpege forhold i regnskabet, som efter revisors vurdering er af en sådan vigtighed, at det er afgørende for brugernes forståelse af regnskabet. Supplerende oplysninger vedrører således regnskabsmæssige forhold, hvor revisor er enig med ledelsen i den regnskabsmæssige behandling og omtalen heraf, men ønsker at påpege usikkerheder over for regnskabsbrugerne 4. Der findes tre kategorier af supplerende oplysninger: Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet, supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen og supplerende oplysninger vedrørende andre forhold. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet: Revisoren skal altid give en supplerende oplysning i situationer, hvor forudsætningen om fortsat drift er passende, men forbundet med en væsentlig usikkerhed, der rejser betydelig tvivl om overlevelsen. Hvis revisoren i sådanne tilfælde vurderer, at regnskabet indeholder fyldestgørende oplysninger om forholdet, skal han udtrykke en konklusion uden forbehold for den fortsatte drift, men altså give en supplerende oplysning om usikkerheden. Revisoren kan give en supplerende oplysning i tilfælde af usikkerheder, hvis udfald kan påvirke regnskabet væsentligt, og hvis afklaring afhænger af fremtidige begivenheder, eller ved vurdering af væsentlige poster eller forhold i regnskabet, der er forbundet med væsentlig usikkerhed. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen: Revisor skal altid give en supplerende oplysning, hvis sammenligningstal ikke er revideret, når eksempelvis selskabet er vokset ind i revisionspligten. Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold: Revisoren skal give en supplerende oplysning, hvis selskabets ledelse kan ifalde straf eller erstatningsansvar for lovovertrædelser af selskabsloven. F.eks. skal revisor give en sup- 4 Hvis revisor er uenig med ledelsen i den regnskabsmæssige behandling og omtalen heraf, skal der tages forbehold. 17

19 plerende oplysning, hvis ledelsen har optaget et ulovligt aktionærlån eller såfremt selskabskapitalen er tabt og ledelsen ikke har afholdt generalforsamling og orienteret herom inden 6 måneder efter, at det er konstateret, at halvdelen af selskabets kapital er tabt. Revisoren kan desuden give en supplerende oplysning om tabt selskabskapital, hvis dette er i relation til en going concern betragtning.. Revisoren skal hertil eksempelvis give en supplerende oplysning, hvis selskabets ledelse kan ifalde straf for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Typiske eksempler herpå er overtrædelse af kildeskattelovens regler om at indeholde og indberette A-skat og overtrædelse af momslovgivningens regler om at opgøre og angive moms. I undersøgelsen er de supplerende oplysninger registreret i følgende kategorier: 1) Usikkerhed vedr. virksomhedens fortsatte drift 2) Tabt selskabskapital herunder overtrædelse af selskabslovens 119 3) Overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen (fx urigtige momsoplysninger til skat og for sent indsendte momsangivelser) 4) Overtrædelse af selskabslovens 210 om ulovlige lån til ledelse, aktionærer eller anpartshavere. 5) Overtrædelse af lovgivning og bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale 6) Påpegning af betydelige forhold vedr. indregning og måling af a. Varebeholdning b. Tilgodehavender c. Kapitalandele i datter- eller associerede selskaber eller andre kapitalandele d. Udskudt skatteaktiv e. Gældsforpligtelser og andre forpligtelser f. Grunde og bygninger g. Andet 7) Andet 18

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 2. kvartal 2013 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne. Forbehold og supplerende oplysninger i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2016 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2016 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. udviklingen på HD-uddannelser - 2013 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

ANALYSE. Ulovlige aktionærlån. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Ulovlige aktionærlån. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Ulovlige aktionærlån ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede s revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Analyse: Revisors forbehold

Analyse: Revisors forbehold FSR Danske Revisorer København, september 2011 Analyse: Revisors forbehold Analysen viser udviklingen i antallet af revisorforbehold og supplerende oplysninger 1 i danske virksomheders regnskaber i perioden

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Analyse af Iværksætterselskaber.

Analyse af Iværksætterselskaber. Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber (IVS) sammenlignet med Aktieselskaber (A/S), Anpartsselskaber (APS) og Øvrige selskaber (ØSF) hvor det giver mening.

Læs mere

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr.

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr. København, oktober 2012 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne.

SURVEY. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne. Hvilke væsentlige fejl finder revisor i 2012-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

en opfølgende undersøgelse

en opfølgende undersøgelse Going concern og en opfølgende undersøgelse Af partner, statsaut. revisor, Anders Bisgaard, Faglig udviklingsafdeling, Beierholm og formand for FSR s Revisionstekniske Udvalg 1 og seniorkonsulent, cand.merc.aud.,

Læs mere

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk

ANALYSE. Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet. April 2016. Side 1 af 7. www.fsr.dk Selskabernes brug af revisorerklæringer på årsregnskabet ANALYSE April 2016 www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne

Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Analysenotat på baggrund af survey, juni 2012 Flere revisoranmærkninger i regnskaberne Knap seks ud af 10 revisorer i undersøgelsen (57 pct.) har givet flere supplerende oplysninger i revisionen af årsregnskaberne

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser udviklingen på HD-uddannelser - 2015 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser - 2014. www.fsr.dk

ANALYSE. Prisudviklingen på HD-uddannelser - 2014. www.fsr.dk udviklingen på HD-uddannelser - 2014 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016 VVS.DK ApS Blokken 69 3460 Birkerød Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2017 Bo Jacobsen Dirigent Side 2

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7.

SURVEY. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering. Side 1 af 7. Fokus på finansiering og investering - og brugen af alternativ finansiering SURVEY www.fsr.dk Side 1 af 7 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Header text Total markedsanalyse

Header text Total markedsanalyse Firmanavn SoftInform ApS Kilde Salesoptimizer DK med Greens data Dato 31. december 2011 fil testfile.xlsx Indhold Resultat af emneprioritering...2 sudvælgelsens resultat...2 sanalyse på Firmatype...2 sanalyse

Læs mere

Going concern i SMV-segmentet. Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d.

Going concern i SMV-segmentet. Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Going concern i SMV-segmentet Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvem er jeg? Cand.merc.aud. 2004 - Danica-prisen for bedste

Læs mere

H & H HOLDING, ODENSE ApS

H & H HOLDING, ODENSE ApS H & H HOLDING, ODENSE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/03/2015 Hanne Thormose Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Tømrervirksomheden Martin Andersen ApS

Tømrervirksomheden Martin Andersen ApS Tømrervirksomheden Martin Andersen ApS CVR-nr. 28 32 14 49 Årsrapport for 2012 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/06 2013 Martin Andersen

Læs mere

Når virksomheder afleverer årsregnskabet

Når virksomheder afleverer årsregnskabet FSR ANALYSE / JULI 2016 Når virksomheder afleverer årsregnskabet for sent har de typisk et dårligere resultat og dårligere kreditrating Undersøgelse af for sent afleverede regnskaber Danske selskaber skal

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår)

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR 29 68 69 47 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 6 2013. Kim Juhl Weaver Dirigent

Læs mere

H & H HOLDING, ODENSE ApS

H & H HOLDING, ODENSE ApS H & H HOLDING, ODENSE ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/03/2014 Hanne Thormose Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

LUCAFFÉ DANMARK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

LUCAFFÉ DANMARK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den LUCAFFÉ DANMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kurt Jeppson Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Påtegninger og erklæringer

Påtegninger og erklæringer Påtegninger og erklæringer Cases Dilemma 1 Valg af erklæring Din bedste ven ønsker, at du skal udarbejde dennes personlige regnskab. Det personlige regnskab skal fremsendes til pengeinstituttet, hvor det

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

REVU s UDTALELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

REVU s UDTALELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER I DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING (REVU har i juli 2012 foretaget enkelte præciseringer i den oprindelige udtalelse fra januar 2012. De berørte afsnit er markeret med *) Afledt af ikrafttrædelsen af de internationale standarder om revision

Læs mere

TRIOLIFE ApS. Gurrevej Kvistgård. Årsrapport 1. januar december 2015

TRIOLIFE ApS. Gurrevej Kvistgård. Årsrapport 1. januar december 2015 TRIOLIFE ApS Gurrevej 439 3490 Kvistgård Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2016 De Hua Dirigent (Urevideret)

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere