Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5"

Transkript

1 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

2 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen OIOUBL Version 2.01 April 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling IT- og Telestyrelsen Datastandardiseringskontoret Holsteinsgade 63 DK-2100 København Ø Phone Fax Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jævnført Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker udfra dette dokument at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden at benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på

3 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning Dokumentets opbygning Figurforklaring Ordforklaringer Referencer Udfyldelse af instanser af OIOUBL dokumenter Kommentarer Procesinstruktioner Forhold til instanser af andre tilpasninger Kodeeksempel Invoice Invoice Invoice.OrderReference Invoice.OrderReference.DocumentReference Invoice.OrderReference.DocumentReference.Attachment Invoice.BillingReference Invoice.BillingReference.InvoiceDocumentReference Invoice.BillingReference.InvoiceDocumentReference.Attachment Invoice.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference Invoice.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference.Attachment Invoice.BillingReference.CreditNoteDocumentReference Invoice.BillingReference.CreditNoteDocumentReference.Attachment Invoice.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference Invoice.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference.Attachment Invoice.BillingReference.ReminderDocumentReference Invoice.BillingReference.ReminderDocumentReference.Attachment Invoice.DespatchDocumentReference Invoice.DespatchDocumentReference.Attachment Invoice.ReceiptDocumentReference Invoice.ReceiptDocumentReference.Attachment Invoice.OriginatorDocumentReference Invoice.OriginatorDocumentReference.Attachment Invoice.ContractDocumentReference Invoice.ContractDocumentReference.Attachment Invoice.AccountingSupplierParty Invoice.AccountingSupplierParty.Party Invoice.AccountingCustomerParty Invoice.AccountingCustomerParty.Party Invoice.AccountingCustomerParty.Party.Contact Invoice.PayeeParty Invoice.BuyerCustomerParty Invoice.BuyerCustomerParty.Party Invoice.SellerSupplierParty Invoice.SellerSupplierParty.Party Invoice.Delivery Invoice.DeliveryTerms Invoice.DeliveryTerms.DeliveryLocation Invoice.TaxExchangeRate Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachment Invoice.PricingExchangeRate Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachment Invoice.PaymentExchangeRate Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract...126

4 Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachment Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.OrderReference Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.OrderReference.DocumentReference Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.OrderReference.DocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.BillingReference Invoice.InvoiceLine.BillingReference.InvoiceDocumentReference Invoice.InvoiceLine.BillingReference.InvoiceDocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.BillingReference.CreditNoteDocumentReference Invoice.InvoiceLine.BillingReference.CreditNoteDocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.BillingReference.ReminderDocumentReference Invoice.InvoiceLine.BillingReference.ReminderDocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.DocumentReference Invoice.InvoiceLine.DocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.Delivery Invoice.InvoiceLine.Item Invoice.InvoiceLine.Item.BuyersItemIdentification Invoice.InvoiceLine.Item.SellersItemIdentification Invoice.InvoiceLine.Item.ManufacturersItemIdentification Invoice.InvoiceLine.Item.StandardItemIdentification Invoice.InvoiceLine.Item.CatalogueItemIdentification Invoice.InvoiceLine.Item.AdditionalItemIdentification Invoice.InvoiceLine.Item.CatalogueDocumentReference Invoice.InvoiceLine.Item.CatalogueDocumentReference.Attachment OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 4

5 1. Læsevejledning 1. Læsevejledning Denne guideline beskriver anvendelsen af en faktura i OIOUBL. Guidelinen skal læses i sammenhæng med de øvrige dokumenter, der indgår i OIOUBL pakken. 1.1 Dokumentets opbygning Dokumentet skal ses som den normative beskrivelse af en faktura. I tilfælde af konflikter er det altid den mest specifikke beskrivelse, der er den gældende. For eksempel overstyrer beskrivelsen på linjerne for et bestemt element, beskrivelsen på dokument niveu. Det der står på dokument niveau, kan altså regnes som default værdier for linjerne. Eksemplerne i dokumentet og de tilhørende tværgående guidelines skal ses som beskrivende. Teksten i guidelinen har forrang for figurerne. Dokumentet består af en læsevejledning, en beskrivelse af, hvorledes man udfylder instanser af dokumenter, samt selve klassespecifikationen. Selve specificationen er opbygget af: En figur, der viser de elementer i klassen, der er medtaget i OIOUBL. En tekstuel specifikation af klassen. En liste over de UBL elementer, som af forretningsmæssige årsager ikke giver mening i den konkrete kontekst. En liste over de felter, der indgår i klassen. En liste over de underklassser, der indgår i klassen. Tabel med nøgledata som definitioner, navne, referencer og forreningsregler for hver af klassens felter. En tabel med nøgledata som definitioner, navne, referencer og forreningsregler for klassens underklasser. For hver af de underklasser, der anvendes anderledes end beskrevet i klassebiblioteket, OIOUBL_GUIDE_BIBLIOTEK (ref 30), er der et underafsnit med en tilsvarende specifikation. De underklasser, der er medtaget i specifikationen er altså ikke udvalgt ud fra, hvor væsentlige de er, men alene om de adskiller sig fra den generelle definition. 1.2 Figurforklaring I klassespecifikationerne er klassen vist som en skemadokumentation. OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 5

6 1.2 Figurforklaring 1.3 Ordforklaringer I denne specifikation vil følgende termer blive anvendt i tabellerne: Term UBL-Navn DK-Navn Brug Alternativ term Afløftes Forretningsregel Anbefaling Forklaring Det navn, man vil kunne finde i UBL 2.0 skemaerne Navnet på dansk Beskriver kardinaliteten, altså reglen for hvor mange forekomster af forretningsinformationen, der er tilladt: [1] angiver, at der skal være en og kun en forekomst. [0..1] betyder at forretningsinformationen er valgfri. [0..n] betyder, at der kan være nul til uendelig mange forekomster [1..n] betyder, at der mindst er en, men at der kan være uendelig mange forekomster. Beskriver en term, som forretningsinformationen også er kendt som. Angiver om man kan forvente, at modtageren er i stand til at læse den beskrevne forretningsinformation. Information der ikke afløftes kan dog stadig anvendes efter bilateral aftale. Beskriver de regler, der knytter sig til forretningsinformationen. Forretningsregler er normative og vil indgå i valideringen af det pågældende dokument. Angiver at det er god praksis have den beskrevne forretningsinformation med. Det er en ikke-normativ vejledning om anvendelse af forretningsinformationen. Lovlige værdier: Beskrivelse af det udfaldsrum, som et forretningselement skal holde sig inden for. OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 6

7 1.3 Ordforklaringer Kodeliste Klasse Refererer til den kodeliste, som udfaldsrummet skal findes inden for. En struktur af sammenhængende forretningsinformation. 1.4 Referencer Der refereres i dette dokument til følgende andre dokumenter i OIOUBL pakken. Filnavn Titel Ref OIOUBL_GUIDE_INTRO Introduktion til OIOUBL Guidelines G01 Dokumentguidelines OIOUBL_GUIDE_APPRESPONS OIOUBL Applikationsmeddelelse - UBL 2.0 ApplicationResponse G02 OIOUBL_GUIDE_KATALOG OIOUBL Kataloger - UBL 2.0 Catalogue G03 OIOUBL_GUIDE_KATALOGFORESP OIOUBL Katalogforespørgsel - UBL 2.0 CatalogueRequest G04 OIOUBL_GUIDE_KATALOGSLET OIOUBL Sletning af katalog - UBL 2.0 CatalogueDeletion G05 OIOUBL_GUIDE_KATALOGOPDATELEMENT OIOUBL_GUIDE_KATALOGOPDATPRIS OIOUBL Opdatering af katalogelement - UBL 2.0 CatalogueItemSpecificationUpdate OIOUBL Guideline Opdatering af katalogpriser - UBL 2.0 CataloguePricingUpdate OIOUBL_GUIDE_ORDRE OIOUBL Ordre - UBL 2.0 Order G08 OIOUBL_GUIDE_ORDERBEKRAFT OIOUBL Ordrebekræftelse - UBL 2.0 OrderResponse G09 OIOUBL_GUIDE_SIMPELORDREBEKRAFT OIOUBL Simpel ordrebekræftelse - UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 OIOUBL_GUIDE_ORDREANDRING OIOUBL Ordreændring - UBL 2.0 OrderChange G11 OIOUBL_GUIDE_ORDREANNULLER OIOUBL Ordreannullering - UBL 2.0 Ordercancellation G12 OIOUBL_GUIDE_KREDITNOTA OIOUBL Kreditnota - UBL 2.0 CreditNote G13 OIOUBL_GUIDE_RYKKER OIOUBL Rykker - UBL 2.0 Reminder G14 OIOUBL_GUIDE_KONTOOPGOR OIOUBL Kontoopgørelse - UBL 2.0 Statement G15 OIOUBL_GUIDE_FAKTURA OIOUBL Faktura - UBL 2.0 Invoice G16 Generelle tværgående guidelines OIOUBL_GUIDE_RABAT OIOUBL Guideline Rabatter og gebyrer - UBL 2.0 AllowanceCharge G17 OIOUBL_GUIDE_VALUTA OIOUBL Valutakurser og valutakoder - UBL 2.0 CurrencyExchangeRates G18 OIOUBL_GUIDE_LEVERING OIOUBL Levering - UBL 2.0 Delivery and Delivery Party G19 OIOUBL_GUIDE_LEVBETING OIOUBL Leveringsbetingelser - UBL 2.0 Delivery Terms G20 OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF OIOUBL Dokumentreference - UBL 2.0 Document Reference G21 OIOUBL_GUIDE_ENDEPUNKT OIOUBL EndepunktID - UBL 2.0 Endpoints G22 OIOUBL_GUIDE_PART OIOUBL Part - UBL 2.0 Party G23 OIOUBL_GUIDE_BETALING OIOUBL Betalingsmåder og betingelser - UBL 2.0 Payment means og payment terms OIOUBL_GUIDE_PRISER OIOUBL Priser - UBL 2.0 Prices G25 OIOUBL_GUIDE_PROFILER OIOUBL Profiler - UBL 2.0 Profiles G26 OIOUBL_GUIDE_SKAT OIOUBL Skat - UBL 2.0 Tax G27 OIOUBL_GUIDE_TOTALER OIOUBL Totaler - UBL 2.0 Totals G28 OIOUBL_GUIDE_DATATYPER OIOUBL r - UBL 2.0 s G29 OIOUBL_GUIDE_BIBLIOTEK OIOUBL Fælles klassebibliotek - UBL 2.0 CommonLibrary G30 OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR OIOUBL Signatur - UBL 2.0 Signature G31 OIOUBL_GUIDE_UUID OIOUBL UUID - UBL 2.0 UUID G32 OIOUBL_GUIDE_UDVIDELSER OIOUBL Udvidelse - UBL 2.0 Extension G33 OIOUBL_GUIDE_KONTAKT OIOUBL Kontakt - UBL 2.0 Contact G34 OIOUBL_GUIDE_RESPONS OIOUBL Bekræftelse - UBL 2.0 Respons G35 OIOUBL_GUIDE_ADRESSER OIOUBL Adresser - UBL 2.0 Adress G36 Katalogspecifikke tværgående guidelines G06 G07 G24 OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 7

8 1.4 Referencer OIOUBL_GUIDE_KATALOG_ID OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger G37 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_VAREBESKRIV OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger G38 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PARTER OIOUBL Parter i kataloger G39 OIOUBL_GUIDE_KATALOG_PRISER OIOUBL Pris og mængde i kataloger G40 Scenarie pakker OIOUBL_SCENARIE_INTRO Introduction to OIOUBL Procurement Scenarios S01 OIOUBL_SCENARIE_ADVORD OIOUBL ADVORD - Advanced Ordering Proucrement Cycle S02 OIOUBL_SCENARIE_BASPRO OIOUBL BASPRO - Basic procurement Cycle S03 OIOUBL_SCENARIE_CATEXE OIOUBL CATEXE - Catalogue Exchange S04 OIOUBL_SCENARIE_COMDEL OIOUBL COMDEL - Complex Delivery Procurement Cycle S05 OIOUBL_SCENARIE_COMORG OIOUBL COMORG - Complex Organisations Procurement Cycle S06 OIOUBL_SCENARIE_COMPAY OIOUBL COMPAY - Comlex Payment Cycle S07 OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 8

9 1.4 Referencer 2. Udfyldelse af instanser af OIOUBL dokumenter Et Invoice skal følge det tilhørende UBL skema og samtidig overholde vejledningen. Instanserne følger W3C specifikationerne for XML, så med mindre andet er angivet, gælder de normale regler for XML. Det anbefales derfor, at man anvender en xml-fortolker til at læse dokumenterne med. 2.1 Namespace Namespaces er et semantisk rum, hvori navne er unikke og knyttet til en bestemt betydning. Namespaces optræder ofte som et bibliotek, og kan refereres til via en alias-variable. Udtrykket: < xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonaggregatecomponents-2" > betyder at elementer, der har præfixet cac (alias-variabel) tilhører CommomAggregateComponents-2 namespacet. Det namespace, som selve dokumenter refererer til er angivet med xmlns =..., altså uden alias-variabel. Det anbefales at anvende de alias variable, der er angivet i UBL, men det er ikke er krav. For at en OIOUBL dokumentinstans kan valideres skal følgende namespaces angives: Alias-variabel cac ccts cbc sdt udt ext xsi Namespace urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:invoice-2 urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonaggregatecomponents-2 urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:corecomponentparameters-2 urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonbasiccomponents-2 urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:specializeds-2 urn:un:unece:uncefact:data:specification:unqualifieddatatypesschemamodule:2 urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:commonextensioncomponents Kommentarer Man kan anvende kommentarer i dokumenterinstanser for at lette en eventuel manuel behandling af dokumentet. Dette er særligt relevant i forbindelse med en indkøringsperiode af nye systemer, der anvender OIOUBL. Hvis man ønsker at formalisere disse kommentarer, anbefaler vi at anvende Dublin-Core metadata definitioner se Følgende termer er anvendt i eksempler i scenariebeskrivelserne [S01-S07] : DC-Term Beskrivelse Title Beskriver titlen på dokumentinstansen BASPRO_01_01_00_Invoice_v2p0.xml Replaces Beskriver den forgående BASPRO_01_01_00_Invoice_v0p1.xml Publisher Creator Beskriver hvem der der er ansvarlig for dokumentinstansen. Beskriver den person eller det system, der har skabt instansen. "IT og Telestyrelsen" Created Dato (og evt. tid) for hvornår, dokumentet er skabt Modified Dato (og evt. tid) for, hvornår det sidst er ændret Issued Dato (og evt. tid) for hvornår det er afsendt "OIOERP v relesase 34" ConformsTo Beskrivelse af den kontekst, det tilhører. OIOUBL_ScenarioPackage_BASPRO Description Generel beskrivelse "This document is produced as part of the OIOUBL Basic OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 9

10 2.1 Kommentarer procurement scenario package" Rights Eventuelle ophavsrettigheder, knyttet til instansen. "It can be used following the Common Creative Licence" Man bør kun anvende de meta-data, man finder anvendelige og kun angive valide data. Af ovenstående liste anbefaler vi særligt, at anvende Creator -termen, da denne kan lette fejlfindingen i modtagerens system. Kommentarer skal angives indenfor dokumentets rodelement. 2.2 Procesinstruktioner Procesinstruktioner er instruktioner, som ligger uden for OIOUBL standarden, men som kan anvendes til at styre anden logik på. Et eksempel kan være til at angive, at en instans er til testformål. En procesinstruktion angives med <?navn...?> og kan rumme attributter som vist i nedenstående eksempel. Procesinstruktioner skal angives indenfor dokumentets rodelement. <?TestInstance description= "apply your comment here"?> 2.3 Forhold til instanser af andre tilpasninger Man angiver, at en instans er OIOUBL ved at sætte CustomizationID til OIOUBL-2.0. Instanser af OIOUBL bygger på UBL 2.0 og vil således direkte kunne forståes af UBL 2.0 fortolkere. Instanser fra andre UBL 2.0 tilpasninger vil direkte kunne forståes af en OIOUBL fortolker ved at ændre CustomizationID, såfremt instansen overholder kravene i denne guideline. 2.4 Kodeeksempel Kodeeksempler findes i scenariebeskrivelserne [S01-S07] OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 10

11 3. Invoice 3. Invoice OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 11

12 3.1. Invoice 3.1. Invoice OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 12

13 3.1. Invoice OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 13

14 Invoice (Faktura) specifikation 3.1. Invoice Navn Faktura Alternativ term OIOUBL Faktura er et dokument for udveksling af elektroniske fakturaer. Faktura kan anvendes både som en enkeltstående faktura eller som en faktura, der indgår i et sammenhængende ordre-til-faktura flow. Faktura sendes fra AccountingSupplierParty (Kreditor) til AccountingCustomerParty (Debitor). Fakturaen er opbygget til at opfylde de formelle krav til en gyldig faktura for anvendelse såvel i Danmark som i forhold til udlandet, herunder momsnummer, leveringstider, specifikationer o.lign. Udover de formelle krav til afsender og modtager samt indholdet i en faktura, skal den elektroniske udgave tillige indeholde EndePunktID, en personreference og normalt et ordre-eller rekvisitionsnummer samt opfylde kravene i denne dokumentguideline. EndePunktID anvendes til at identificere den "elektroniske postkasse", hvor det elektroniske dokument skal afleveres og danner grundlag for routning af meddelelsen. Personreference anvendes til at identificere den person, der er ansvarlig for behandling af det modtagne elektroniske dokument. Ordre- eller rekvistionsnummer anvendes i de tilfælde, hvor en faktura udstedes med henvisning til en foregående ordre eller rekvisition. I visse særlige tilfælde, hvor der ikke foreligger en foregående ordre, kan nummeret udelades, hvis den elektroniske faktura fremsendes med et ProfilID, der ikke stiller krav om udfyldelse af ordre- eller rekvisitionsnummer. Referencer. <Invoice > <cbc:ublversionid>2.0</cbc:ublversionid> <cbc:customizationid>oioubl-2.01</cbc:customizationid> <cbc:profileid schemeagencyid="320" schemeid="urn:oioubl:id:profileid-1.1">procurement-ordadv- BilSim-1.0</cbc:ProfileID> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:copyindicator>false</cbc:copyindicator> <cbc:uuid>569ed478-0ebe-4817-a234-dfb9aca85432</cbc:uuid> <cbc:issuedate> </cbc:issuedate> <cbc:invoicetypecode listagencyid="320" listid="urn:oioubl:codelist:invoicetypecode- 1.1">380</cbc:InvoiceTypeCode> <cbc:note>invoice note</cbc:note> <cbc:documentcurrencycode>dkk</cbc:documentcurrencycode> <cbc:accountingcost> </cbc:accountingcost> + <cac:orderreference /> + <cac:accountingsupplierparty /> + <cac:accountingcustomerparty /> + <cac:payeeparty /> + <cac:delivery /> + <cac:paymentmeans /> + <cac:paymentterms /> + <cac:taxtotal /> + <cac:legalmonetarytotal /> + <cac:invoiceline /> </Invoice> OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 14

15 Felter 3.1. Invoice UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug UBLVersionID UBLVersionID Ja 1 CustomizationID SpecialtilpasningsID Ja 1 ProfileID ProfilID Ja 1 ID ID Ja 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Ja 0..1 UUID UniversaltUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 1 IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1 InvoiceTypeCode FakturaTypeKode Code Ja 0..1 Note Note Text Ja 0..n TaxPointDate AfgiftsDato Date Aftales 0..1 DocumentCurrencyCode DokumentValutaKode Code Ja 1 TaxCurrencyCode AfgiftsValutaKode Code Ja 0..1 PricingCurrencyCode PrisValutaKode Code Ja 0..1 PaymentCurrencyCode BetalingsValutaKode Code Ja 0..1 PaymentAlternativeCurrencyCode AlternativBetalingsValutaKode Code Ja 0..1 AccountingCostCode FinansKontoNummerKode Code Aftales 0..1 AccountingCost FinansKontoNummer Text Ja 0..1 LineCountNumeric LinjeAntal Numeric Aftales 0..1 Underklasser i klassen Invoice (Faktura) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference UBLExtensions UBLExtensions Aftales 0..1 G22 InvoicePeriod FakturaPeriode Ja 0..1 G OrderReference OrdreReference Ja BillingReference AfregningsReference Ja 0..n 3.3 DespatchDocumentReference AfsendelsesDokumentReference Aftales 0..n 3.4 ReceiptDocumentReference ModtagelsesDokumentReference Aftales 0..n 3.5 OriginatorDocumentReference InitierendeDokumentReference Aftales 0..n 3.6 ContractDocumentReference KontraktDokumentReference Ja AdditionalDocumentReference SupplerendeDokumentReference Ja 0..n G Signature Signatur Ja 0..n G AccountingSupplierParty Kreditor Ja AccountingCustomerParty Debitor Ja PayeeParty Betalingsmodtager Ja BuyerCustomerParty Køber Ja SellerSupplierParty Sælger Ja Delivery Levering Ja 0..n 3.13 DeliveryTerms LeveringsBetingelser Ja PaymentMeans BetalingsMåde Ja 0..n G PaymentTerms BetalingsBetingelser Ja 0..n G PrepaidPayment ForudBetaling Ja 0..n G AllowanceCharge RabatGebyr Ja 0..n G TaxExchangeRate AfgiftsVekselKurs Ja PricingExchangeRate PrisVekselKurs Ja PaymentExchangeRate BetalingsVekselKurs Ja PaymentAlternativeExchangeRate AlternativBetalingsVekselKurs Ja TaxTotal AfgiftsTotal Ja 1..n G LegalMonetaryTotal Total Ja 1 G InvoiceLine FakturaLinje Ja 1..n 3.19 OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 15

16 3.1. Invoice Felt specifikationer UBLVersionID Feltnavn UBLVersionID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Versionen af UBL skemaet der er i brug. Lovlige værdier CustomizationID Feltnavn SpecialtilpasningsID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikationen for en specialtilpasset version af UBL. Lovlige værdier OIOUBL-2.01 OIOUBL-2.0 ProfileID Feltnavn ProfilID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikationen for en profil i en specialtilpasset version af UBL som bliver brugt. Id list urn:oioubl:id:profileid-1.1 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_PROFILER ( G26 ) Procurement-OrdSim-BilSim-1.0 ID Feltnavn ID Alternativ term FakturaNummer Brug 1 Afløftes Ja Identifikator for en faktura tildelt af kreditor. Forretningsregel Den vigtigste information skal være i slutningen af ID. Anbefaling Maksimum 35 tegn er anbefalet CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Fakturakopi Indicator Indikerer om et dokument er en kopi eller ej (true/false). Forretningsregel Standard værdien er "false", hvilket betyder, at fakturaen er original false UUID Feltnavn UniversaltUnikID Alternativ term DokumentInstansID En computer-genereret universally unique identifier (UUID) for en instans af en faktura. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term FakturaDato Brug 1 Afløftes Ja Date Datoen tildelt af Kreditor for hvornår fakturaen er udstedt IssueTime OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 16

17 3.1. Invoice Feltnavn UdstedelsesTid Alternativ term Time Tiden tildelt af Kreditor for hvornår fakturaen er udstedt. InvoiceTypeCode Feltnavn FakturaTypeKode Alternativ term Faktura type Code Kode der specificere typen af en faktura. Forretningsregel Hvis ingen kode angives er standard værdien "380" for en almindelig faktura Kodeliste urn:oioubl:codelist:invoicetypecode-1.1 "380" if commerical, "325" if proforma or "393" if factoring Note Feltnavn Note Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Fritekst tilføjet til fakturaen. Dette element kan indholde noter eller lignede information, der ikke eksplicit er i en anden struktur. Forretningsregel Anvend kun en note pr. sprog. Afhængigheder../InvoiceTypeCode Tak for en god handel TaxPointDate Feltnavn AfgiftsDato Alternativ term Date Fakturadatoen der er brugt til at angive fra hvornår afgiften skal anvendes. Forretningsregel Ikke brugt i Danmark DocumentCurrencyCode Feltnavn DokumentValutaKode Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Code Valutaen som er brugt i dokumentet. Dette kan være den samme valuta som pris eller afgift. Kodeliste urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 ) DKK TaxCurrencyCode Feltnavn AfgiftsValutaKode Alternativ term Code Valutaen som er brugt til afgiftsbeløb i fakturaen. Kodeliste urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2002 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 ) DKK PricingCurrencyCode Feltnavn PrisValutaKode Alternativ term Code Valutaen brugt til priser i fakturaen. Kodeliste urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 ) DKK PaymentCurrencyCode OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 17

18 3.1. Invoice Feltnavn BetalingsValutaKode Alternativ term Code Valutaen brugt til betaling i fakturaen. Kodeliste urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 ) DKK PaymentAlternativeCurrencyCode Feltnavn AlternativBetalingsValutaKode Alternativ term Code The alternative currency used for payment in the Invoice. Alternativ valuta som kan bruges til betaling af fakturaen. Kodeliste urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 ) DKK AccountingCostCode Feltnavn FinansKontoNummerKode Alternativ term FinansKontoKode Code Kundens finanskonto anvendt i fakturaen. Forretningsregel Bilateral 5050 AccountingCost Feltnavn FinansKontoNummer Alternativ term FinansKontoStreng Text Kundens finanskonto anvendt i fakturaen Forretningsregel Skal kun bruges hvis koden ikke er tilgængelig LineCountNumeric Feltnavn LinjeAntal Alternativ term Numeric Antallet af linier i dokumentet. Klasse specifikationer InvoicePeriod Klassenavn FakturaPeriode Alternativ term Period Oplysninger vedrørende perioden for en faktura. Se afsnit G OrderReference Klassenavn OrdreReference Alternativ term OrderReference Oplysninger vedrørende en Ordre. Forretningsregel De afhængige profilers ID i OrdreReference er obligatorisk. Se afsnit 3.2 BillingReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 18

19 Klassenavn AfregningsReference Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja BillingReference Oplysninger vedrørende andre Afregningsdokumenter. Se afsnit Invoice DespatchDocumentReference Klassenavn AfsendelsesDokumentReference Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales DocumentReference Oplysninger vedrørende Afsendelsesdokumentet Se afsnit 3.4 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) ReceiptDocumentReference Klassenavn ModtagelsesDokumentReference Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales DocumentReference Oplysninger vedrørende modtagelsesdokumentet Se afsnit 3.5 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) OriginatorDocumentReference Klassenavn InitierendeDokumentReference Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales DocumentReference Oplysninger vedrørende det initierende dokument. Se afsnit 3.6 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) ContractDocumentReference Klassenavn KontraktDokumentReference Alternativ term DocumentReference Oplysninger vedrørende en rammeaftale eller kontrakt Se afsnit 3.7 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) AdditionalDocumentReference Klassenavn SupplerendeDokumentReference Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja DocumentReference Oplysninger vedrørende andre dokumenter Forretningsregel AdditionalDocumentReference kan anvendes til at angive, hvis dokumentet indeholder personfølsomme oplysninger. Hvis DokumentTypeKode er "PersonalSecure" skal der i ID angives hvilket sikkerhedsniveau (1, 2 eller 3) der er gældende for dokumentet. Gruppe 1 niveau omfatter almindelige personoplysnininger som CVR-nummer, navn, adresse, civilstand etc. Gruppe 2 niveau omfatter følsomme oplysninger som race, religion, helbredsmæssige og seksuelle forhold etc.. Gruppe 3 niveau omfatter andre følsomme oplysninger som strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Signature Klassenavn Signatur Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Signature En eller flere signaturer er tilføjet til fakturaen Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_SIGNATUR ( G31 ) AccountingSupplierParty OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 19

20 Klassenavn Kreditor Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja SupplierParty Oplysninger vedrørende Kreditor Se afsnit Invoice AccountingCustomerParty Klassenavn Debitor Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja CustomerParty Oplysninger vedrørende Debitor Se afsnit 3.9 PayeeParty Klassenavn Betalingsmodtager Alternativ term Party Oplysninger vedrørende Betaler Se afsnit 3.10 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_PART ( G23 ) BuyerCustomerParty Klassenavn Køber Alternativ term CustomerParty Oplysninger vedrørende Køber Se afsnit 3.11 SellerSupplierParty Klassenavn Sælger Alternativ term SupplierParty Oplysninger vedrørende Sælger Se afsnit 3.12 Delivery Klassenavn Levering Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Delivery Oplysninger vedrørende levering Se afsnit 3.13 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_LEVERING ( G19 ) DeliveryTerms Klassenavn LeveringsBetingelser Alternativ term DeliveryTerms Oplysninger vedrørende leveringsbetingelser Se afsnit 3.14 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_LEVBETING ( G20 ) PaymentMeans Klassenavn BetalingsMåde Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PaymentMeans Oplysninger vedrørende betalingsmåde Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BETALING ( G24 ) PaymentTerms OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 20

21 Klassenavn BetalingsBetingelser Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PaymentTerms Oplysninger vedrørende betalingsbetingelser Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BETALING ( G24 ) 3.1. Invoice PrepaidPayment Klassenavn ForudBetaling Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Payment Oplysninger vedrørende forudbetaling(er) Se afsnit G AllowanceCharge Klassenavn RabatGebyr Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja AllowanceCharge Oplysninger vedrørende rabatter og gebyrer der tillægges fakturaen som helhed Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_RABAT ( G17 ) TaxExchangeRate Klassenavn AfgiftsVekselKurs Alternativ term ExchangeRate Oplysninger vedrørende vekselkursen mellem valutaen i dokumentet og valutaen for afgift Se afsnit 3.15 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 ) PricingExchangeRate Klassenavn PrisVekselKurs Alternativ term ExchangeRate Oplysninger vedrørende vekselkursen mellem valutaen i dokumentet og valutaen prisen er angivet i Se afsnit 3.16 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 ) PaymentExchangeRate Klassenavn BetalingsVekselKurs Alternativ term ExchangeRate Oplysninger vedrørende vekselkursen mellem valutaen i dokumentet og valutaen som der bliver betalt i Se afsnit 3.17 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 ) PaymentAlternativeExchangeRate Klassenavn AlternativBetalingsVekselKurs Alternativ term ExchangeRate Oplysninger vedrørende vekselkursen mellem valutaen i dokumentet og en alternativ valuta som der bliver betalt i Se afsnit 3.18 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 ) TaxTotal OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 21

22 Klassenavn AfgiftsTotal Alternativ term Brug 1..n Afløftes Ja TaxTotal Oplysninger vedrørende afgiftstotal for specifikke afgiftstyper Forretningsregel Minimum 1 til at indikere om fakturaen er momspligtig eller ej. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_SKAT ( G27 ) 3.1. Invoice LegalMonetaryTotal Klassenavn Total Alternativ term FakturaTotal Brug 1 Afløftes Ja MonetaryTotal Oplysninger vedrørende det totale beløb der skal betales på fakturaen, inkl. rabatter og afgifter Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_TOTALER ( G28 ) InvoiceLine Klassenavn FakturaLinje Alternativ term Brug 1..n Afløftes Ja InvoiceLine Oplysninger vedrørende en eller flere FakturaLinjer. Se afsnit 3.19 Ekskluderede klasser og felter i Invoice (Faktura) Navn DK-Navn Type TaxRepresentativeParty AfgiftPart Klasse OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 22

23 3.2. Invoice.OrderReference 3.2. Invoice.OrderReference OrderReference (OrdreReference) specifikation Navn OrdreReference Alternativ term Oplysninger vedrørende en OrdreReference. <cac:orderreference> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:issuedate> </cbc:issuedate> </cac:orderreference> Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 SalesOrderID SalgsOrdreID Aftales 0..1 CopyIndicator KopiIndikering Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1 IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1 CustomerReference KundeReference Text Aftales 0..1 Underklasser i klassen OrderReference (OrdreReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference DocumentReference DokumentReference Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 23

24 3.2. Invoice.OrderReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term KøbsOrdreNummer Brug 1 Afløftes Ja Identifikationen for den Ordre, der refereres til, angivet af Køber. SalesOrderID Feltnavn SalgsOrdreID Alternativ term SalgsOrdreNummer Identifikationen for den Ordre, der refereres til, angivet af Sælger. CopyIndicator Feltnavn KopiIndikering Alternativ term Indicator Angiver, om den Ordre, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for Ordre-instansen, der refereres til. IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Dato for udstedelse af den ordre, der refereres til. IssueTime Feltnavn UdstedelsesTid Alternativ term Time Tidspunkt for udstedelse af den Ordre, der refereres til. CustomerReference Feltnavn KundeReference Alternativ term Text En reference [CRI], der bruges til at mærke indkøbskorttransaktioner. Klasse specifikationer DocumentReference Klassenavn DokumentReference Alternativ term DocumentReference Oplysninger vedrørende DokumentReference. Se afsnit Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Ekskluderede klasser og felter i OrderReference (OrdreReference) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 24

25 Invoice.OrderReference.DocumentReference Invoice.OrderReference.DocumentReference DocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1 XPath XPath Text Ja 0..n Underklasser i klassen DocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 25

26 Invoice.OrderReference.DocumentReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i DocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 26

27 Invoice.OrderReference.DocumentReference.Attachment Invoice.OrderReference.DocumentReference.Attachment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Ja 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 27

28 Invoice.OrderReference.DocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 28

29 3.3. Invoice.BillingReference 3.3. Invoice.BillingReference BillingReference (AfregningsReference) specifikation Navn AfregningsReference Alternativ term Oplysninger, der direkte vedrører et relateret dokument Felter Ingen Underklasser i klassen BillingReference (AfregningsReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference InvoiceDocumentReference FakturaDokumentRefeference Ja SelfBilledInvoiceDocumentReference KøberInitieretFakturaDokumentRefererence Aftales CreditNoteDocumentReference KreditnoteDokumentReference Ja SelfBilledCreditNoteDocumentReference KøberInitieretKreditnoteDokumentReferere Aftales 0..1 nce ReminderDocumentReference RykkerDokumentReference Ja Klasse specifikationer InvoiceDocumentReference Klassenavn FakturaDokumentRefeference Alternativ term DocumentReference Giver mulighed for at knytte en Linje (valgfrit) til en eller flere fakturaer, der oprettes relation til. Se afsnit SelfBilledInvoiceDocumentReference Klassenavn KøberInitieretFakturaDokumentRefererence Alternativ term DocumentReference Giver mulighed for at knytte en Linje (valgfrit) til en eller flere køberinitierede fakturaer, der oprettes relation til. Se afsnit OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 29

30 3.3. Invoice.BillingReference CreditNoteDocumentReference Klassenavn KreditnoteDokumentReference Alternativ term DocumentReference Giver mulighed for at knytte en Linje (valgfrit) til en eller flere kreditnotaer. Se afsnit SelfBilledCreditNoteDocumentReference Klassenavn KøberInitieretKreditnoteDokumentReferere Alternativ term nce DocumentReference Giver mulighed for at knytte en Linje (valgfrit) til en eller flere køberinitierede kreditnotaer. Se afsnit ReminderDocumentReference Klassenavn RykkerDokumentReference Alternativ term DocumentReference Giver mulighed for at knytte en Linje (valgfrit) til en eller flere rykkere. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i BillingReference (AfregningsReference) Navn DK-Navn Type DebitNoteDocumentReference DebitNoteDokumentreference Klasse AdditionalDocumentReference AndenDokumentReference Klasse BillingReferenceLine AfregningsLinjeReference Klasse OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 30

31 Invoice.BillingReference.InvoiceDocumentReference Invoice.BillingReference.InvoiceDocumentReference InvoiceDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1 XPath XPath Text Ja 0..n Underklasser i klassen InvoiceDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 31

32 Invoice.BillingReference.InvoiceDocumentReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i InvoiceDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 32

33 Invoice.BillingReference.InvoiceDocumentReference.Attachment Invoice.BillingReference.InvoiceDocumentReference.Attachment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Ja 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 33

34 Invoice.BillingReference.InvoiceDocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 34

35 Invoice.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference Invoice.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference SelfBilledInvoiceDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Aftales 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Aftales 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Aftales 0..1 XPath XPath Text Aftales 0..n Underklasser i klassen SelfBilledInvoiceDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Aftales OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 35

36 Invoice.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Aftales Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i SelfBilledInvoiceDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 36

37 Invoice.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference.Attachment Invoice.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference.Attachm ent Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Aftales 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 37

38 Invoice.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 38

39 Invoice.BillingReference.CreditNoteDocumentReference Invoice.BillingReference.CreditNoteDocumentReference CreditNoteDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1 XPath XPath Text Ja 0..n Underklasser i klassen CreditNoteDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 39

40 Invoice.BillingReference.CreditNoteDocumentReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i CreditNoteDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 40

41 Invoice.BillingReference.CreditNoteDocumentReference.Attachment Invoice.BillingReference.CreditNoteDocumentReference.Attachment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Ja 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 41

42 Invoice.BillingReference.CreditNoteDocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 42

43 Invoice.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference Invoice.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference SelfBilledCreditNoteDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Aftales 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Aftales 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Aftales 0..1 XPath XPath Text Aftales 0..n Underklasser i klassen SelfBilledCreditNoteDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Aftales OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 43

44 Invoice.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Aftales Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i SelfBilledCreditNoteDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 44

45 Invoice.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference.Attachment Invoice.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference.Attac hment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Aftales 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 45

46 Invoice.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 46

47 Invoice.BillingReference.ReminderDocumentReference Invoice.BillingReference.ReminderDocumentReference ReminderDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1 XPath XPath Text Ja 0..n Underklasser i klassen ReminderDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 47

48 Invoice.BillingReference.ReminderDocumentReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i ReminderDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 48

49 Invoice.BillingReference.ReminderDocumentReference.Attachment Invoice.BillingReference.ReminderDocumentReference.Attachment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Ja 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 49

50 Invoice.BillingReference.ReminderDocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 50

51 3.4. Invoice.DespatchDocumentReference 3.4. Invoice.DespatchDocumentReference DespatchDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Aftales 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Aftales 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Aftales 0..1 XPath XPath Text Aftales 0..n Underklasser i klassen DespatchDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Aftales OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 51

52 3.4. Invoice.DespatchDocumentReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Aftales Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i DespatchDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 52

53 Invoice.DespatchDocumentReference.Attachment Invoice.DespatchDocumentReference.Attachment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Aftales 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 53

54 Invoice.DespatchDocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 54

55 3.5. Invoice.ReceiptDocumentReference 3.5. Invoice.ReceiptDocumentReference ReceiptDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Aftales 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Aftales 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Aftales 0..1 XPath XPath Text Aftales 0..n Underklasser i klassen ReceiptDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Aftales OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 55

56 3.5. Invoice.ReceiptDocumentReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Aftales Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i ReceiptDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 56

57 Invoice.ReceiptDocumentReference.Attachment Invoice.ReceiptDocumentReference.Attachment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Aftales 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 57

58 Invoice.ReceiptDocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 58

59 3.6. Invoice.OriginatorDocumentReference 3.6. Invoice.OriginatorDocumentReference OriginatorDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Aftales 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Aftales 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Aftales 0..1 XPath XPath Text Aftales 0..n Underklasser i klassen OriginatorDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Aftales OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 59

60 3.6. Invoice.OriginatorDocumentReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Aftales Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i OriginatorDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 60

61 Invoice.OriginatorDocumentReference.Attachment Invoice.OriginatorDocumentReference.Attachment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Aftales 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 61

62 Invoice.OriginatorDocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 62

63 3.7. Invoice.ContractDocumentReference 3.7. Invoice.ContractDocumentReference ContractDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1 XPath XPath Text Ja 0..n Underklasser i klassen ContractDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 63

64 3.7. Invoice.ContractDocumentReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i ContractDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 64

65 Invoice.ContractDocumentReference.Attachment Invoice.ContractDocumentReference.Attachment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Ja 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 65

66 Invoice.ContractDocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 66

67 3.8. Invoice.AccountingSupplierParty 3.8. Invoice.AccountingSupplierParty AccountingSupplierParty (Kreditor) specifikation Navn Kreditor Alternativ term Oplysninger vedrørende LeverandørPart. <cac:accountingsupplierparty> + <cac:party /> </cac:accountingsupplierparty> Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug CustomerAssignedAccountID KundeKontoID Aftales 0..1 AdditionalAccountID SupplerendeKontoID Aftales 0..n Underklasser i klassen AccountingSupplierParty (Kreditor) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Party PartSpecifikation Ja DespatchContact AfsendelsesKontakt Aftales 0..1 G AccountingContact AfregningsKontakt Aftales 0..1 G SellerContact SælgerKontakt Aftales 0..1 G OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 67

68 3.8. Invoice.AccountingSupplierParty Felt specifikationer CustomerAssignedAccountID Feltnavn KundeKontoID Alternativ term KreditorNummer En identifikation for Leverandøren, angivet af Kunden, dvs. Kundens interne reference for Leverandøren. AdditionalAccountID Feltnavn SupplerendeKontoID Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales En identifikation af Leverandøren, angivet af en tredjepart. Klasse specifikationer Party Klassenavn PartSpecifikation Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Party Oplysninger vedrørende Part. Se afsnit DespatchContact Klassenavn AfsendelsesKontakt Alternativ term Contact Oplysninger vedrørende Afsender. Se afsnit G AccountingContact Klassenavn AfregningsKontakt Alternativ term Contact Oplysninger vedrørende Leverandørens AfregningsKontakt. Se afsnit G SellerContact Klassenavn SælgerKontakt Alternativ term Contact Oplysninger vedrørende Sælger. Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i AccountingSupplierParty (Kreditor) Navn DK-Navn Type DataSendingCapability Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 68

69 Invoice.AccountingSupplierParty.Party Invoice.AccountingSupplierParty.Party Party (Part) specifikation Navn Part Alternativ term Oplysninger vedrørende en organisation, underorganisation eller en person, der udfylder en rolle i en forretningsproces. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_PART ( G23 ) <cac:party> <cbc:endpointid schemeid="dk:cvr">dk </cbc:endpointid> + <cac:partyidentification /> + <cac:partyname /> + <cac:postaladdress /> + <cac:partytaxscheme /> + <cac:partylegalentity /> </cac:party> Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug WebsiteURI Hjemmeside Aftales 0..1 LogoReferenceID LogoReference Aftales 0..1 EndpointID EndePunktID Ja 1 OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 69

70 Underklasser i klassen Party (Part) Invoice.AccountingSupplierParty.Party UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference PartyIdentification PartIdentifikation Ja 0..n G PartyName PartNavn Ja 0..n G Language Sprog Aftales 0..1 G PostalAddress PostAdresse Ja 0..1 G PhysicalLocation FysiskAdresse Aftales 0..1 G PartyTaxScheme AfgiftOplysninger Ja 0..n G PartyLegalEntity JuridiskPart Ja 1 G Contact Kontakt Ja 0..1 G Person Person Ja 0..1 G Felt specifikationer WebsiteURI Feltnavn Hjemmeside Alternativ term URI (Uniform Resource ) for Parten. LogoReferenceID Feltnavn LogoReference Alternativ term Partens logo. EndpointID Feltnavn EndePunktID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Angiver endepunktet for den anvendte routing-service, f.eks. EAN-lokationsnummer, GLN. Id list urn:oioubl:scheme:endpointid-1.1 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_ENDEPUNKT ( G22 ) Klasse specifikationer PartyIdentification Klassenavn PartIdentifikation Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyIdentification Oplysninger vedrørende PartIdentifikation. Se afsnit G PartyName Klassenavn PartNavn Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyName Oplysninger vedrørende PartNavn. PartNavn skal anvendes, når der ikke anvendes en Partidentifikation. Forretningsregel Obligatorisk hvis PartIdentifikation ID ikke er brugt. Brug kun mere end 1 hvis det er flersprogligt. Anbefaling PartNavn bør bruges på header niveau. Afhængigheder../PartyIdentification Se afsnit G Language OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 70

71 Invoice.AccountingSupplierParty.Party Klassenavn Sprog Alternativ term Language Oplysninger vedrørende Sprog. Se afsnit G PostalAddress Klassenavn PostAdresse Alternativ term Address Partens postadresse. Anbefaling Adressen bør angives på header niveau, og skal være at typen StructuredDK for danske adresser Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_ADRESSE ( G36 ) PhysicalLocation Klassenavn FysiskAdresse Alternativ term Location Partens besøgsadresse. Anbefaling Kun hvis forskellig fra PostAdresse Se afsnit G PartyTaxScheme Klassenavn AfgiftOplysninger Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyTaxScheme Oplysninger vedrørende AfgiftsOplysninger for Parten. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_SKAT ( G27 ) PartyLegalEntity Klassenavn JuridiskPart Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja PartyLegalEntity Oplysninger vedrørende JuridiskPart. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_SKAT ( G27 ) Contact Klassenavn Kontakt Alternativ term Contact Oplysninger vedrørende Kontakt. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_KONTAKT ( G34 ) Person Klassenavn Person Alternativ term Person Oplysninger vedrørende en Person. Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Party (Part) Navn DK-Navn Type MarkCareIndicator COIndikering Felt MarkAttentionIndicator AgentParty Agent Klasse Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 71

72 Invoice.AccountingSupplierParty.Party OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 72

73 3.9. Invoice.AccountingCustomerParty 3.9. Invoice.AccountingCustomerParty AccountingCustomerParty (KundePart) specifikation Navn KundePart Alternativ term Oplysninger vedrørende KundePart. <cac:accountingcustomerparty> + <cac:party /> </cac:accountingcustomerparty> Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug CustomerAssignedAccountID KundeTildeltKontoNummer Aftales 0..1 SupplierAssignedAccountID LeverandørKontoNummer Aftales 0..1 AdditionalAccountID AndenKontoIdentifikation Aftales 0..n Underklasser i klassen AccountingCustomerParty (KundePart) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Party Part Ja DeliveryContact LeveringsKontakt Aftales 0..1 G AccountingContact AfregningsKontakt Aftales 0..1 BuyerContact KøberKontakt Aftales 0..1 OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 73

74 3.9. Invoice.AccountingCustomerParty Felt specifikationer CustomerAssignedAccountID Feltnavn KundeTildeltKontoNummer Alternativ term En identifikation, kunden selv angiver, der refererer til en konto for Kunden. SupplierAssignedAccountID Feltnavn LeverandørKontoNummer Alternativ term En identifikation, leverandøren angiver, der refererer til en konto for Kunden. AdditionalAccountID Feltnavn AndenKontoIdentifikation Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales En identifikation, tredjepart angiver, der refererer til en konto for Kunden. Klasse specifikationer Party Klassenavn Part Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Party Oplysninger vedrørende Part. Se afsnit DeliveryContact Klassenavn LeveringsKontakt Alternativ term Contact Oplysninger vedrørende leveringskontakt Se afsnit G AccountingContact Klassenavn AfregningsKontakt Alternativ term Contact Oplysninger vedrørende køberens afregningskontakt. Se afsnit G30 3. BuyerContact Klassenavn KøberKontakt Alternativ term Contact Oplysninger vedrørende køberkontakt Se afsnit G30 3. Ekskluderede klasser og felter i AccountingCustomerParty (KundePart) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 74

75 Invoice.AccountingCustomerParty.Party Invoice.AccountingCustomerParty.Party Party (Part) specifikation Navn Part Alternativ term Oplysninger vedrørende en organisation, underorganisation eller en person, der udfylder en rolle i en forretningsproces. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_PART ( G23 ) <cac:party> <cbc:endpointid schemeid="dk:cvr">dk </cbc:endpointid> + <cac:partyidentification /> + <cac:partyname /> + <cac:postaladdress /> + <cac:partytaxscheme /> + <cac:partylegalentity /> + <cac:contact /> </cac:party> Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug WebsiteURI Hjemmeside Aftales 0..1 LogoReferenceID LogoReference Aftales 0..1 EndpointID EndePunktID Ja 1 OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 75

76 Underklasser i klassen Party (Part) Invoice.AccountingCustomerParty.Party UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference PartyIdentification PartIdentifikation Ja 0..n G PartyName PartNavn Ja 0..n G Language Sprog Aftales 0..1 G PostalAddress PostAdresse Ja 0..1 G PhysicalLocation FysiskAdresse Aftales 0..1 G PartyTaxScheme AfgiftOplysninger Ja 0..n G PartyLegalEntity JuridiskPart Ja 1 G Contact Kontakt Ja Person Person Ja 0..1 G Felt specifikationer WebsiteURI Feltnavn Hjemmeside Alternativ term URI (Uniform Resource ) for Parten. LogoReferenceID Feltnavn LogoReference Alternativ term Partens logo. EndpointID Feltnavn EndePunktID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Angiver endepunktet for den anvendte routing-service, f.eks. EAN-lokationsnummer, GLN. Id list urn:oioubl:scheme:endpointid-1.1 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_ENDEPUNKT ( G22 ) Klasse specifikationer PartyIdentification Klassenavn PartIdentifikation Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyIdentification Oplysninger vedrørende PartIdentifikation. Se afsnit G PartyName Klassenavn PartNavn Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyName Oplysninger vedrørende PartNavn. PartNavn skal anvendes, når der ikke anvendes en Partidentifikation. Forretningsregel Obligatorisk hvis PartIdenfikation.ID ikke er brugt. Brug kun mere end 1 hvis det er flersprogligt. Anbefaling PartNavn bør bruges på header niveau. Afhængigheder../PartyIdentification Se afsnit G Language OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 76

77 Invoice.AccountingCustomerParty.Party Klassenavn Sprog Alternativ term Language Oplysninger vedrørende Sprog. Se afsnit G PostalAddress Klassenavn PostAdresse Alternativ term Address Partens postadresse. Anbefaling Adressen bør angives på header niveau, og skal være at typen StructuredDK for danske adresser Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_ADRESSE ( G36 ) PhysicalLocation Klassenavn FysiskAdresse Alternativ term Location Partens besøgsadresse. Anbefaling Kun hvis forskellig fra PostAdresse. Se afsnit G PartyTaxScheme Klassenavn AfgiftOplysninger Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyTaxScheme Oplysninger vedrørende AfgiftsOplysninger for Parten. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_SKAT ( G27 ) PartyLegalEntity Klassenavn JuridiskPart Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja PartyLegalEntity Oplysninger vedrørende JuridiskPart. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_SKAT ( G27 ) Contact Klassenavn Kontakt Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Contact Oplysninger vedrørende Kontakt. Se afsnit Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_KONTAKT ( G34 ) Person Klassenavn Person Alternativ term Person Oplysninger vedrørende en Person. Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Party (Part) Navn DK-Navn Type MarkCareIndicator COIndikering Felt MarkAttentionIndicator AgentParty Agent Klasse Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 77

78 Invoice.AccountingCustomerParty.Party OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 78

79 Invoice.AccountingCustomerParty.Party.Contact Invoice.AccountingCustomerParty.Party.Contact Contact (Kontakt) specifikation Navn Kontakt Alternativ term Oplysninger om en person eller afdeling, der kan kontaktes. <cac:contact> <cbc:id> </cbc:id> <cbc:name>jens Troelsen</cbc:Name> <cbc:telephone> </cbc:telephone> </cac:contact> Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 Name Navn Name Ja 0..1 Telephone Telefon Text Ja 0..1 Telefax Telefax Text Ja 0..1 ElectronicMail Text Ja 0..1 Note Note Text Ja 0..1 Underklasser i klassen Contact (Kontakt) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference OtherCommunication AndenKommunikation Ja 0..1 G OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 79

80 Invoice.AccountingCustomerParty.Party.Contact Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for Kontakt. Forretningsregel Kundereferencen til en person som initierer processen. Name Feltnavn Navn Alternativ term Name Navn på Kontakt. Telephone Feltnavn Telefon Alternativ term Text Telefonnummer for Kontakt. Telefax Feltnavn Telefax Alternativ term Text Faxnummer for Kontakt ElectronicMail Feltnavn Alternativ term Text -adresse for Kontakt. Note Feltnavn Note Alternativ term Text En note, der beskriver, i hvilke situationer Kontakt kan anvendes, f.eks. 'Nødsituation' eller 'Efter lukketid'. Can only be used between 14 and 17 Klasse specifikationer OtherCommunication Klassenavn AndenKommunikation Alternativ term Communication Oplysninger vedrørende AndenKommunikation. Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Contact (Kontakt) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 80

81 3.10. Invoice.PayeeParty Invoice.PayeeParty PayeeParty (KundePart) specifikation Navn KundePart Alternativ term Oplysninger vedrørende KundePart. <cac:payeeparty> <cbc:endpointid schemeid="dk:cvr">dk </cbc:endpointid> + <cac:partyidentification /> + <cac:partyname /> + <cac:postaladdress /> + <cac:partylegalentity /> </cac:payeeparty> Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug WebsiteURI Hjemmeside Aftales 0..1 LogoReferenceID LogoReference Aftales 0..1 EndpointID EndePunktID Ja 0..1 OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 81

82 Underklasser i klassen PayeeParty (KundePart) Invoice.PayeeParty UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference PartyIdentification PartIdentifikation Ja 0..n G PartyName PartNavn Ja 0..n G Language Sprog Aftales 0..1 G PostalAddress PostAdresse Ja 0..1 G PhysicalLocation FysiskAdresse Aftales 0..1 G PartyTaxScheme AfgiftOplysninger Ja 0..n G PartyLegalEntity JuridiskPart Ja 1 G Contact Kontakt Ja 0..1 G Person Person Ja 0..1 G Felt specifikationer WebsiteURI Feltnavn Hjemmeside Alternativ term URI (Uniform Resource ) for Parten. LogoReferenceID Feltnavn LogoReference Alternativ term Partens logo. EndpointID Feltnavn EndePunktID Alternativ term Angiver endepunktet for den anvendte routing-service, f.eks. EAN-lokationsnummer, GLN. Id list urn:oioubl:scheme:endpointid-1.1 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_ENDEPUNKT ( G22 ) Klasse specifikationer PartyIdentification Klassenavn PartIdentifikation Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyIdentification Oplysninger vedrørende PartIdentifikation. Se afsnit G PartyName Klassenavn PartNavn Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyName Oplysninger vedrørende PartNavn. PartNavn skal anvendes, når der ikke anvendes en PartiIdentifikation. Forretningsregel Obligatorisk hvis PartIdenfikation.ID ikke er brugt. Brug kun mere end 1 hvis det er flersprogligt. Anbefaling PartNavn bør bruges på header niveau. Afhængigheder../PartyIdentification Se afsnit G Language OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 82

83 Klassenavn Sprog Alternativ term Language Oplysninger vedrørende Sprog. Se afsnit G Invoice.PayeeParty PostalAddress Klassenavn PostAdresse Alternativ term Address Partens postadresse. Anbefaling Adressen bør angives på header niveau, og skal være at typen StructuredDK for danske adresser Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_ADRESSE ( G36 ) PhysicalLocation Klassenavn FysiskAdresse Alternativ term Location Partens besøgsadresse. Anbefaling Kun hvis forskellig fra PostAdresse. Se afsnit G PartyTaxScheme Klassenavn AfgiftOplysninger Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyTaxScheme Oplysninger vedrørende AfgiftsOplysninger for Parten. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_SKAT ( G27 ) PartyLegalEntity Klassenavn JuridiskPart Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja PartyLegalEntity Oplysninger vedrørende JuridiskPart. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_SKAT ( G27 ) Contact Klassenavn Kontakt Alternativ term Contact Oplysninger vedrørende Kontakt. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_KONTAKT ( G34 ) Person Klassenavn Person Alternativ term Person Oplysninger vedrørende en Person. Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i PayeeParty (KundePart) Navn DK-Navn Type MarkCareIndicator COIndikering Felt MarkAttentionIndicator AgentParty Agent Klasse Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 83

84 3.10. Invoice.PayeeParty OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 84

85 3.11. Invoice.BuyerCustomerParty Invoice.BuyerCustomerParty BuyerCustomerParty (KundePart) specifikation Navn KundePart Alternativ term Oplysninger vedrørende KundePart. Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug CustomerAssignedAccountID KundeTildeltKontoNummer Aftales 0..1 SupplierAssignedAccountID LeverandørKontoNummer Aftales 0..1 AdditionalAccountID AndenKontoIdentifikation Aftales 0..n Underklasser i klassen BuyerCustomerParty (KundePart) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Party Part Ja DeliveryContact LeveringsKontakt Aftales 0..1 G AccountingContact AfregningsKontakt Aftales 0..1 BuyerContact KøberKontakt Aftales 0..1 OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 85

86 3.11. Invoice.BuyerCustomerParty Felt specifikationer CustomerAssignedAccountID Feltnavn KundeTildeltKontoNummer Alternativ term En identifikation, kunden selv angiver, der refererer til en konto for Kunden. SupplierAssignedAccountID Feltnavn LeverandørKontoNummer Alternativ term En identifikation, leverandøren angiver, der refererer til en konto for Kunden. AdditionalAccountID Feltnavn AndenKontoIdentifikation Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales En identifikation, tredjepart angiver, der refererer til en konto for Kunden. Klasse specifikationer Party Klassenavn Part Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Party Oplysninger vedrørende Part. Se afsnit DeliveryContact Klassenavn LeveringsKontakt Alternativ term Contact Oplysninger vedrørende leveringskontakt Se afsnit G AccountingContact Klassenavn AfregningsKontakt Alternativ term Contact Oplysninger vedrørende køberens afregningskontakt. Se afsnit G30 3. BuyerContact Klassenavn KøberKontakt Alternativ term Contact Oplysninger vedrørende køberkontakt Se afsnit G30 3. Ekskluderede klasser og felter i BuyerCustomerParty (KundePart) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 86

87 Invoice.BuyerCustomerParty.Party Invoice.BuyerCustomerParty.Party Party (Part) specifikation Navn Part Alternativ term Oplysninger vedrørende en organisation, underorganisation eller en person, der udfylder en rolle i en forretningsproces. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_PART ( G23 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug WebsiteURI Hjemmeside Aftales 0..1 LogoReferenceID LogoReference Aftales 0..1 EndpointID EndePunktID Ja 0..1 Underklasser i klassen Party (Part) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference PartyIdentification PartIdentifikation Ja 0..n G PartyName PartNavn Ja 0..n G Language Sprog Aftales 0..1 G PostalAddress PostAdresse Ja 0..1 G PhysicalLocation FysiskAdresse Aftales 0..1 G PartyTaxScheme AfgiftOplysninger Ja 0..n G PartyLegalEntity JuridiskPart Ja 1 G Contact Kontakt Ja 0..1 G Person Person Ja 0..1 G OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 87

88 Invoice.BuyerCustomerParty.Party Felt specifikationer WebsiteURI Feltnavn Hjemmeside Alternativ term URI (Uniform Resource ) for Parten. LogoReferenceID Feltnavn LogoReference Alternativ term Partens logo. EndpointID Feltnavn EndePunktID Alternativ term Angiver endepunktet for den anvendte routing-service, f.eks. EAN-lokationsnummer, GLN. Id list urn:oioubl:scheme:endpointid-1.1 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_ENDEPUNKT ( G22 ) Klasse specifikationer PartyIdentification Klassenavn PartIdentifikation Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyIdentification Oplysninger vedrørende PartIdentifikation. Se afsnit G PartyName Klassenavn PartNavn Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyName Oplysninger vedrørende PartNavn. PartNavn skal anvendes, når der ikke anvendes en PartiIdentifikation. Forretningsregel Obligatorisk hvis PartIdenfikation.ID ikke er brugt. Brug kun mere end 1 hvis det er flersprogligt. Anbefaling PartNavn bør bruges på header niveau. Afhængigheder../PartyIdentification Se afsnit G Language Klassenavn Sprog Alternativ term Language Oplysninger vedrørende Sprog. Se afsnit G PostalAddress Klassenavn PostAdresse Alternativ term Address Partens postadresse. Anbefaling Adressen bør angives på header niveau, og skal være at typen StructuredDK for danske adresser Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_ADRESSE ( G36 ) OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 88

89 Invoice.BuyerCustomerParty.Party PhysicalLocation Klassenavn FysiskAdresse Alternativ term Location Partens besøgsadresse. Anbefaling Bruges kun hvis forskellig fra PostAdresse Se afsnit G PartyTaxScheme Klassenavn AfgiftOplysninger Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyTaxScheme Oplysninger vedrørende AfgiftsOplysninger for Parten. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_SKAT ( G27 ) PartyLegalEntity Klassenavn JuridiskPart Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja PartyLegalEntity Oplysninger vedrørende JuridiskPart. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_SKAT ( G27 ) Contact Klassenavn Kontakt Alternativ term Contact Oplysninger vedrørende Kontakt. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_KONTAKT ( G34 ) Person Klassenavn Person Alternativ term Person Oplysninger vedrørende en Person. Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Party (Part) Navn DK-Navn Type MarkCareIndicator COIndikering Felt MarkAttentionIndicator AgentParty Agent Klasse Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 89

90 3.12. Invoice.SellerSupplierParty Invoice.SellerSupplierParty SellerSupplierParty (Kreditor) specifikation Navn Kreditor Alternativ term Oplysninger vedrørende LeverandørPart. Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug CustomerAssignedAccountID KundeKontoID Aftales 0..1 AdditionalAccountID SupplerendeKontoID Aftales 0..n Underklasser i klassen SellerSupplierParty (Kreditor) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Party PartSpecifikation Ja DespatchContact AfsendelsesKontakt Aftales 0..1 G AccountingContact AfregningsKontakt Aftales 0..1 G SellerContact SælgerKontakt Aftales 0..1 G Felt specifikationer CustomerAssignedAccountID Feltnavn KundeKontoID Alternativ term KreditorNummer En identifikation for Leverandøren, angivet af Kunden, dvs. Kundens interne reference for Leverandøren. AdditionalAccountID Feltnavn SupplerendeKontoID Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales En identifikation af Leverandøren, angivet af en tredjepart. Klasse specifikationer OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 90

91 3.12. Invoice.SellerSupplierParty Party Klassenavn PartSpecifikation Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Party Oplysninger vedrørende Part. Se afsnit DespatchContact Klassenavn AfsendelsesKontakt Alternativ term Contact Oplysninger vedrørende Afsender. Se afsnit G AccountingContact Klassenavn AfregningsKontakt Alternativ term Contact Oplysninger vedrørende Leverandørens AfregningsKontakt. Se afsnit G SellerContact Klassenavn SælgerKontakt Alternativ term Contact Oplysninger vedrørende Sælger. Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i SellerSupplierParty (Kreditor) Navn DK-Navn Type DataSendingCapability Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 91

92 Invoice.SellerSupplierParty.Party Invoice.SellerSupplierParty.Party Party (Part) specifikation Navn Part Alternativ term Oplysninger vedrørende en organisation, underorganisation eller en person, der udfylder en rolle i en forretningsproces. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_PART ( G23 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug WebsiteURI Hjemmeside Aftales 0..1 LogoReferenceID LogoReference Aftales 0..1 EndpointID EndePunktID Ja 0..1 Underklasser i klassen Party (Part) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference PartyIdentification PartIdentifikation Ja 0..n G PartyName PartNavn Ja 0..n G Language Sprog Aftales 0..1 G PostalAddress PostAdresse Ja 0..1 G PhysicalLocation FysiskAdresse Aftales 0..1 G PartyTaxScheme AfgiftOplysninger Ja 0..n G PartyLegalEntity JuridiskPart Ja 1 G Contact Kontakt Ja 0..1 G Person Person Ja 0..1 G OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 92

93 Invoice.SellerSupplierParty.Party Felt specifikationer WebsiteURI Feltnavn Hjemmeside Alternativ term URI (Uniform Resource ) for Parten. LogoReferenceID Feltnavn LogoReference Alternativ term Partens logo. EndpointID Feltnavn EndePunktID Alternativ term Angiver endepunktet for den anvendte routing-service, f.eks. EAN-lokationsnummer, GLN. Id list urn:oioubl:scheme:endpointid-1.1 Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_ENDEPUNKT ( G22 ) Klasse specifikationer PartyIdentification Klassenavn PartIdentifikation Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyIdentification Oplysninger vedrørende PartIdentifikation. Se afsnit G PartyName Klassenavn PartNavn Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyName Oplysninger vedrørende PartNavn. PartNavn skal anvendes, når der ikke anvendes en PartiIdentifikation. Forretningsregel Obligatorisk hvis PartIdenfikation.ID ikke er brugt. Brug kun mere end 1 hvis det er flersprogligt. Anbefaling PartNavn bør bruges på header niveau. Afhængigheder../PartyIdentification Se afsnit G Language Klassenavn Sprog Alternativ term Language Oplysninger vedrørende Sprog. Se afsnit G PostalAddress Klassenavn PostAdresse Alternativ term Address Partens postadresse. Anbefaling Adressen bør angives på header niveau, og skal være at typen StructuredDK for danske adresser Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_ADRESSE ( G36 ) OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 93

94 Invoice.SellerSupplierParty.Party PhysicalLocation Klassenavn FysiskAdresse Alternativ term Location Partens besøgsadresse. Anbefaling Bruges kun hvis forskellig fra PostAdresse. Se afsnit G PartyTaxScheme Klassenavn AfgiftOplysninger Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja PartyTaxScheme Oplysninger vedrørende AfgiftsOplysninger for Parten. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_SKAT ( G27 ) PartyLegalEntity Klassenavn JuridiskPart Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja PartyLegalEntity Oplysninger vedrørende JuridiskPart. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_SKAT ( G27 ) Contact Klassenavn Kontakt Alternativ term Contact Oplysninger vedrørende Kontakt. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_KONTAKT ( G34 ) Person Klassenavn Person Alternativ term Person Oplysninger vedrørende en Person. Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Party (Part) Navn DK-Navn Type MarkCareIndicator COIndikering Felt MarkAttentionIndicator AgentParty Agent Klasse Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 94

95 3.13. Invoice.Delivery Invoice.Delivery Delivery (Levering) specifikation Navn Levering Alternativ term Oplysninger vedrørende Levering. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_LEVERING ( G19 ) <cac:delivery> <cbc:actualdeliverydate> </cbc:actualdeliverydate> </cac:delivery> Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Aftales 0..1 Quantity Mængde Quantity Aftales 0..1 MinimumQuantity MinimumsMængde Quantity Aftales 0..1 MaximumQuantity MaksimumsMængde Quantity Aftales 0..1 ActualDeliveryDate FaktiskLeveringsDato Date Ja 0..1 ActualDeliveryTime FaktiskLeveringsTid Time Aftales 0..1 LatestDeliveryDate SenestLeveringsDato Date Aftales 0..1 LatestDeliveryTime SenestLeveringsTid Time Aftales 0..1 TrackingID SporingsID Aftales 0..1 OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 95

96 Underklasser i klassen Delivery (Levering) Invoice.Delivery UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference DeliveryLocation LeveringsSted Ja 0..1 G RequestedDeliveryPeriod ForespurgtLeveringsPeriode Ja 0..1 G DeliveryParty LeveringsPart Ja 0..1 G Despatch Afsendelse Aftales 0..1 G OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 96

97 3.13. Invoice.Delivery Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Identifikationen for Levering. Quantity Feltnavn Mængde Alternativ term Quantity Mængden i en Levering. MinimumQuantity Feltnavn MinimumsMængde Alternativ term Quantity Minimumsmængden i en Levering. MaximumQuantity Feltnavn MaksimumsMængde Alternativ term Quantity Maksimummængden i en Levering. ActualDeliveryDate Feltnavn FaktiskLeveringsDato Alternativ term Date Den faktiske Leveringsdato. ActualDeliveryTime Feltnavn FaktiskLeveringsTid Alternativ term Time Det faktiske Leveringstidspunkt. LatestDeliveryDate Feltnavn SenestLeveringsDato Alternativ term Date Den senest mulige leveringsdato angivet af Køber. LatestDeliveryTime Feltnavn SenestLeveringsTid Alternativ term Time Det senest mulige leveringstidspunkt angivet af Køber. TrackingID Feltnavn SporingsID Alternativ term Leveringens Sporings-id (til transportsporing). Klasse specifikationer DeliveryLocation OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 97

98 Klassenavn LeveringsSted Alternativ term Location Oplysninger vedrørende Lokation (LeveringsAdresse). Anbefaling Adressen skal være at typen StructuredDK Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_ADRESSE ( G36 ) RequestedDeliveryPeriod Klassenavn ForespurgtLeveringsPeriode Alternativ term Period Den ønskede Leveringsperiode. Forretningsregel For beskeder der stammer fra kunder Se afsnit G DeliveryParty Klassenavn LeveringsPart Alternativ term Party Den part, som varerne/tjenesterne skal leveres til. Forretningsregel Brug hvis forskellig fra køber part Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_PART ( G23 ) Despatch Klassenavn Afsendelse Alternativ term Despatch Den part, der har afsendt leveringen. Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Delivery (Levering) Navn DK-Navn Type DeliveryAddress LeveringsAdresse Klasse PromisedDeliveryPeriod LovetLeveringsPeriode Klasse EstimatedDeliveryPeriod EstimeretLeveringsPeriode Klasse Invoice.Delivery OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 98

99 3.14. Invoice.DeliveryTerms Invoice.DeliveryTerms DeliveryTerms (LeveringsBetingelser) specifikation Navn LeveringsBetingelser Alternativ term Oplysninger vedrørende LeveringsBetingelser. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_LEVBETING ( G20 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 0..1 SpecialTerms SpecialBetingelser Text Ja 0..1 LossRiskResponsibilityCode TabsRisikoAnsvarsKode Code Aftales 0..1 LossRisk TabsRisiko Text Aftales 0..1 Underklasser i klassen DeliveryTerms (LeveringsBetingelser) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference DeliveryLocation LeveringsLokation Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 99

100 3.14. Invoice.DeliveryTerms Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Identifikation for LeveringsBetingelser. Forretningsregel Hvis denne anvendes, bør der anvendes Incoterms. Lovlige værdier INCOTERMS INCOTERMS SpecialTerms Feltnavn SpecialBetingelser Alternativ term Text En beskrivelse af særlige forhold vedrørende LeveringsBetingelser. Forretningsregel Bruges som tillægsbetingelser til Incoterms eller i stedet for Incoterms. Afhængigheder../ID LossRiskResponsibilityCode Feltnavn TabsRisikoAnsvarsKode Alternativ term Code Identifikation for ansvaret for tabsrisikoen i henhold til LeveringsBetingelser, angivet som en kode. Afhængigheder../LossRisk FOB LossRisk Feltnavn TabsRisiko Alternativ term Text En beskrivelse af ansvaret for tabsrisikoen i henhold til LeveringsBetingelser. Forretningsregel Bruges kun, hvis der ikke er nogen INCO terms, der passer. Afhængigheder../LossRiskResponsibilityCode Klasse specifikationer DeliveryLocation Klassenavn LeveringsLokation Alternativ term Location Oplysninger vedrørende en Lokation, f.eks. en havn. Anbefaling Kræves for visse Incoterms. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i DeliveryTerms (LeveringsBetingelser) Navn DK-Navn Type AllowanceCharge RabatGebyr Klasse OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 100

101 Invoice.DeliveryTerms.DeliveryLocation Invoice.DeliveryTerms.DeliveryLocation DeliveryLocation (Lokation) specifikation Navn Lokation Alternativ term Oplysninger vedrørende Lokation. Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 Description Beskrivelse Text Aftales 0..1 Conditions Betingelser Text Aftales 0..1 CountrySubentity Område Text Aftales 0..1 CountrySubentityCode OmrådeKode Code Aftales 0..1 Underklasser i klassen DeliveryLocation (Lokation) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ValidityPeriod GyldighedsPeriode Aftales 0..n G Address Adresse Aftales 0..1 G OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 101

102 Invoice.DeliveryTerms.DeliveryLocation Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Entydig identifikation for lokationen, f.eks. EAN-lokationsnummer (GLN). Forretningsregel Hvis ID ikke er angivet, er Adresse obligatorisk. Description Feltnavn Beskrivelse Alternativ term Text Beskrivelse eller navn på Lokation. Conditions Feltnavn Betingelser Alternativ term Text Betingelser, der beskriver lokationen. CountrySubentity Feltnavn Område Alternativ term Text En landsdel f.eks. et amt eller en stat. CountrySubentityCode Feltnavn OmrådeKode Alternativ term Code En landsdel, f.eks. et amt eller en stat, angivet som en kode. Klasse specifikationer ValidityPeriod Klassenavn GyldighedsPeriode Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales Period Periode(r), hvor Lokation kan bruges f.eks. til levering. Se afsnit G Address Klassenavn Adresse Alternativ term Address Oplysninger vedrørende lokationens adresse. Forretningsregel Hvis ID ikke er angivet, er Adresse obligatorisk. Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i DeliveryLocation (Lokation) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 102

103 3.15. Invoice.TaxExchangeRate Invoice.TaxExchangeRate TaxExchangeRate (ValutaKurs) specifikation Navn ValutaKurs Alternativ term Oplysninger vedrørende VekselKurs. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug SourceCurrencyCode KildeValutaKode Code Ja 1 SourceCurrencyBaseRate KildeValutaKurs Rate Ja 0..1 TargetCurrencyCode ModtagerValutaKode Code Ja 1 TargetCurrencyBaseRate ModtagerValutaKurs Rate Ja 0..1 ExchangeMarketID ValutaMarkedID Ja 0..1 CalculationRate BeregningsKurs Rate Ja 0..1 MathematicOperatorCode OperaterKode Code Ja 0..1 Date Dato Date Ja 0..1 Underklasser i klassen TaxExchangeRate (ValutaKurs) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ForeignExchangeContract ValutaBørsKontrakt Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 103

104 3.15. Invoice.TaxExchangeRate Felt specifikationer SourceCurrencyCode Feltnavn KildeValutaKode Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Code Kildevalutaen for VekselKurs, dvs. den valuta, som kursen beregnes ud fra (valutakodedefinition) Kodeliste urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001 DKK SourceCurrencyBaseRate Feltnavn KildeValutaKurs Alternativ term Rate Enhedsgrundlaget for kildevalutaen for valutaer med små valutaenheder. Forretningsregel Bruges kun ved mindre valutaer 0.34 TargetCurrencyCode Feltnavn ModtagerValutaKode Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Code Modtagervalutaen for vekselkursen, dvs. den valuta, som der omregnes til (valutakodedefinition) Kodeliste urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001 EUR TargetCurrencyBaseRate Feltnavn ModtagerValutaKurs Alternativ term Rate Enhedsgrundlaget for modtagervalutaen for valutaer med små valutaenheder. Forretningsregel Bruges kun ved mindre valutaer 3.21 ExchangeMarketID Feltnavn ValutaMarkedID Alternativ term Identifikation for det valutamarked, der anvendes som kilde til Vekselkursen. Danmarks Nationalbank CalculationRate Feltnavn BeregningsKurs Alternativ term Rate Den faktor, som KildeValuta ganges med, for at beregne ModtagerValuta MathematicOperatorCode Feltnavn OperaterKode Alternativ term Code Id, der angiver om der skal ganges eller divideres med BeregningsKurs, angivet som en kode. Kodeliste urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:operatorcode Multiply Date OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 104

105 3.15. Invoice.TaxExchangeRate Feltnavn Dato Alternativ term Date Dato for vekslingen Klasse specifikationer ForeignExchangeContract Klassenavn ValutaBørsKontrakt Alternativ term Contract Oplysninger vedrørende ValutaBørsKontrakt. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i TaxExchangeRate (ValutaKurs) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 105

106 Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract ForeignExchangeContract (Kontrakt) specifikation Navn Kontrakt Alternativ term Oplysninger vedrørende en Kontrakt. Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 IssueDate UdstedelsesDato Date Aftales 0..1 IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1 ContractTypeCode KontraktTypeKode Code Aftales 0..1 ContractType KontraktType Text Ja 0..1 Underklasser i klassen ForeignExchangeContract (Kontrakt) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ValidityPeriod GyldighedsPeriode Aftales 0..1 G ContractDocumentReference KontraktDokumentReference Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 106

107 Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for Kontrakt. Forretningsregel Identifikation, der kendes af de relevante parter. CC23 IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Dato for udstedelse af Kontrakt. IssueTime Feltnavn UdstedelsesTid Alternativ term Time Klokkeslæt for udstedelse af Kontrakt. ContractTypeCode Feltnavn KontraktTypeKode Alternativ term Code Typeangivelse for Kontrakt, angivet som en kode. Forretningsregel En kode, der aftales bilateralt, hvis det er relevant. D1 ContractType Feltnavn KontraktType Alternativ term Text Typeangivelse for Kontrakt, angivet som tekst. Forretningsregel Anvendes, hvis der ikke findes en relevant kode. Anbefaling Valgfri Afhængigheder../ContractTypeCode Framework contract Klasse specifikationer ValidityPeriod Klassenavn GyldighedsPeriode Alternativ term Period Oplysninger vedrørende GyldighedsPeriode. Se afsnit G ContractDocumentReference Klassenavn KontraktDokumentReference Alternativ term DocumentReference Oplysninger vedrørende KontraktDokumentReference. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i ForeignExchangeContract (Kontrakt) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 107

108 Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 108

109 Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumen treference ContractDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1 XPath XPath Text Ja 0..n Underklasser i klassen ContractDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 109

110 Felt specifikationer Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i ContractDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 110

111 Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachment Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumen treference.attachment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Ja 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 111

112 Invoice.TaxExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 112

113 3.16. Invoice.PricingExchangeRate Invoice.PricingExchangeRate PricingExchangeRate (ValutaKurs) specifikation Navn ValutaKurs Alternativ term Oplysninger vedrørende VekselKurs. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug SourceCurrencyCode KildeValutaKode Code Ja 1 SourceCurrencyBaseRate KildeValutaKurs Rate Ja 0..1 TargetCurrencyCode ModtagerValutaKode Code Ja 1 TargetCurrencyBaseRate ModtagerValutaKurs Rate Ja 0..1 ExchangeMarketID ValutaMarkedID Ja 0..1 CalculationRate BeregningsKurs Rate Ja 0..1 MathematicOperatorCode OperaterKode Code Ja 0..1 Date Dato Date Ja 0..1 Underklasser i klassen PricingExchangeRate (ValutaKurs) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ForeignExchangeContract ValutaBørsKontrakt Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 113

114 3.16. Invoice.PricingExchangeRate Felt specifikationer SourceCurrencyCode Feltnavn KildeValutaKode Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Code Kildevalutaen for VekselKurs, dvs. den valuta, som kursen beregnes ud fra (valutakodedefinition) Kodeliste urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001 DKK SourceCurrencyBaseRate Feltnavn KildeValutaKurs Alternativ term Rate Enhedsgrundlaget for kildevalutaen for valutaer med små valutaenheder. Forretningsregel Bruges kun ved mindre valutaer 0.34 TargetCurrencyCode Feltnavn ModtagerValutaKode Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Code Modtagervalutaen for vekselkursen, dvs. den valuta, som der omregnes til (valutakodedefinition) Kodeliste urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001 EUR TargetCurrencyBaseRate Feltnavn ModtagerValutaKurs Alternativ term Rate Enhedsgrundlaget for modtagervalutaen for valutaer med små valutaenheder. Forretningsregel Bruges kun ved mindre valutaer 3.21 ExchangeMarketID Feltnavn ValutaMarkedID Alternativ term Identifikation for det valutamarked, der anvendes som kilde til Vekselkursen. Danmarks Nationalbank CalculationRate Feltnavn BeregningsKurs Alternativ term Rate Den faktor, som KildeValuta ganges med, for at beregne ModtagerValuta MathematicOperatorCode Feltnavn OperaterKode Alternativ term Code Id, der angiver om der skal ganges eller divideres med BeregningsKurs, angivet som en kode. Kodeliste urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:operatorcode Multiply Date OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 114

115 3.16. Invoice.PricingExchangeRate Feltnavn Dato Alternativ term Date Dato for vekslingen Klasse specifikationer ForeignExchangeContract Klassenavn ValutaBørsKontrakt Alternativ term Contract Oplysninger vedrørende ValutaBørsKontrakt. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i PricingExchangeRate (ValutaKurs) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 115

116 Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract ForeignExchangeContract (Kontrakt) specifikation Navn Kontrakt Alternativ term Oplysninger vedrørende en Kontrakt. Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 IssueDate UdstedelsesDato Date Aftales 0..1 IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1 ContractTypeCode KontraktTypeKode Code Aftales 0..1 ContractType KontraktType Text Ja 0..1 Underklasser i klassen ForeignExchangeContract (Kontrakt) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ValidityPeriod GyldighedsPeriode Aftales 0..1 G ContractDocumentReference KontraktDokumentReference Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 116

117 Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for Kontrakt. Forretningsregel Identifikation, der kendes af de relevante parter. CC23 IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Dato for udstedelse af Kontrakt. IssueTime Feltnavn UdstedelsesTid Alternativ term Time Klokkeslæt for udstedelse af Kontrakt. ContractTypeCode Feltnavn KontraktTypeKode Alternativ term Code Typeangivelse for Kontrakt, angivet som en kode. Forretningsregel En kode, der aftales bilateralt, hvis det er relevant. D1 ContractType Feltnavn KontraktType Alternativ term Text Typeangivelse for Kontrakt, angivet som tekst. Forretningsregel Anvendes, hvis der ikke findes en relevant kode. Anbefaling Valgfri Afhængigheder../ContractTypeCode Framework contract Klasse specifikationer ValidityPeriod Klassenavn GyldighedsPeriode Alternativ term Period Oplysninger vedrørende GyldighedsPeriode. Se afsnit G ContractDocumentReference Klassenavn KontraktDokumentReference Alternativ term DocumentReference Oplysninger vedrørende KontraktDokumentReference. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i ForeignExchangeContract (Kontrakt) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 117

118 Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 118

119 Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocu mentreference ContractDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1 XPath XPath Text Ja 0..n Underklasser i klassen ContractDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 119

120 Felt specifikationer Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i ContractDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 120

121 Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachment Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocu mentreference.attachment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Ja 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 121

122 Invoice.PricingExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 122

123 3.17. Invoice.PaymentExchangeRate Invoice.PaymentExchangeRate PaymentExchangeRate (ValutaKurs) specifikation Navn ValutaKurs Alternativ term Oplysninger vedrørende VekselKurs. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug SourceCurrencyCode KildeValutaKode Code Ja 1 SourceCurrencyBaseRate KildeValutaKurs Rate Ja 0..1 TargetCurrencyCode ModtagerValutaKode Code Ja 1 TargetCurrencyBaseRate ModtagerValutaKurs Rate Ja 0..1 ExchangeMarketID ValutaMarkedID Ja 0..1 CalculationRate BeregningsKurs Rate Ja 0..1 MathematicOperatorCode OperaterKode Code Ja 0..1 Date Dato Date Ja 0..1 Underklasser i klassen PaymentExchangeRate (ValutaKurs) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ForeignExchangeContract ValutaBørsKontrakt Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 123

124 3.17. Invoice.PaymentExchangeRate Felt specifikationer SourceCurrencyCode Feltnavn KildeValutaKode Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Code Kildevalutaen for VekselKurs, dvs. den valuta, som kursen beregnes ud fra (valutakodedefinition) Kodeliste urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001 DKK SourceCurrencyBaseRate Feltnavn KildeValutaKurs Alternativ term Rate Enhedsgrundlaget for kildevalutaen for valutaer med små valutaenheder. Forretningsregel Bruges kun ved mindre valutaer 0.34 TargetCurrencyCode Feltnavn ModtagerValutaKode Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Code Modtagervalutaen for vekselkursen, dvs. den valuta, som der omregnes til (valutakodedefinition) Kodeliste urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001 EUR TargetCurrencyBaseRate Feltnavn ModtagerValutaKurs Alternativ term Rate Enhedsgrundlaget for modtagervalutaen for valutaer med små valutaenheder. Forretningsregel Bruges kun ved mindre valutaer 3.21 ExchangeMarketID Feltnavn ValutaMarkedID Alternativ term Identifikation for det valutamarked, der anvendes som kilde til Vekselkursen. Danmarks Nationalbank CalculationRate Feltnavn BeregningsKurs Alternativ term Rate Den faktor, som KildeValuta ganges med, for at beregne ModtagerValuta MathematicOperatorCode Feltnavn OperaterKode Alternativ term Code Id, der angiver om der skal ganges eller divideres med BeregningsKurs, angivet som en kode. Kodeliste urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:operatorcode Multiply Date OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 124

125 3.17. Invoice.PaymentExchangeRate Feltnavn Dato Alternativ term Date Dato for vekslingen Klasse specifikationer ForeignExchangeContract Klassenavn ValutaBørsKontrakt Alternativ term Contract Oplysninger vedrørende ValutaBørsKontrakt. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i PaymentExchangeRate (ValutaKurs) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 125

126 Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract ForeignExchangeContract (Kontrakt) specifikation Navn Kontrakt Alternativ term Oplysninger vedrørende en Kontrakt. Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 IssueDate UdstedelsesDato Date Aftales 0..1 IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1 ContractTypeCode KontraktTypeKode Code Aftales 0..1 ContractType KontraktType Text Ja 0..1 Underklasser i klassen ForeignExchangeContract (Kontrakt) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ValidityPeriod GyldighedsPeriode Aftales 0..1 G ContractDocumentReference KontraktDokumentReference Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 126

127 Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for Kontrakt. Forretningsregel Identifikation, der kendes af de relevante parter. CC23 IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Dato for udstedelse af Kontrakt. IssueTime Feltnavn UdstedelsesTid Alternativ term Time Klokkeslæt for udstedelse af Kontrakt. ContractTypeCode Feltnavn KontraktTypeKode Alternativ term Code Typeangivelse for Kontrakt, angivet som en kode. Forretningsregel En kode, der aftales bilateralt, hvis det er relevant. D1 ContractType Feltnavn KontraktType Alternativ term Text Typeangivelse for Kontrakt, angivet som tekst. Forretningsregel Anvendes, hvis der ikke findes en relevant kode. Anbefaling Valgfri Afhængigheder../ContractTypeCode Framework contract Klasse specifikationer ValidityPeriod Klassenavn GyldighedsPeriode Alternativ term Period Oplysninger vedrørende GyldighedsPeriode. Se afsnit G ContractDocumentReference Klassenavn KontraktDokumentReference Alternativ term DocumentReference Oplysninger vedrørende KontraktDokumentReference. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i ForeignExchangeContract (Kontrakt) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 127

128 Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 128

129 Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDoc umentreference ContractDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1 XPath XPath Text Ja 0..n Underklasser i klassen ContractDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 129

130 Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i ContractDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 130

131 Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachment Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDoc umentreference.attachment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Ja 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 131

132 Invoice.PaymentExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 132

133 3.18. Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate PaymentAlternativeExchangeRate (ValutaKurs) specifikation Navn ValutaKurs Alternativ term Oplysninger vedrørende VekselKurs. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_VALUTA ( G18 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug SourceCurrencyCode KildeValutaKode Code Ja 1 SourceCurrencyBaseRate KildeValutaKurs Rate Ja 0..1 TargetCurrencyCode ModtagerValutaKode Code Ja 1 TargetCurrencyBaseRate ModtagerValutaKurs Rate Ja 0..1 ExchangeMarketID ValutaMarkedID Ja 0..1 CalculationRate BeregningsKurs Rate Ja 0..1 MathematicOperatorCode OperaterKode Code Ja 0..1 Date Dato Date Ja 0..1 Underklasser i klassen PaymentAlternativeExchangeRate (ValutaKurs) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ForeignExchangeContract ValutaBørsKontrakt Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 133

134 3.18. Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate Felt specifikationer SourceCurrencyCode Feltnavn KildeValutaKode Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Code Kildevalutaen for VekselKurs, dvs. den valuta, som kursen beregnes ud fra (valutakodedefinition) Kodeliste urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001 DKK SourceCurrencyBaseRate Feltnavn KildeValutaKurs Alternativ term Rate Enhedsgrundlaget for kildevalutaen for valutaer med små valutaenheder. Forretningsregel Bruges kun ved mindre valutaer 0.34 TargetCurrencyCode Feltnavn ModtagerValutaKode Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Code Modtagervalutaen for vekselkursen, dvs. den valuta, som der omregnes til (valutakodedefinition) Kodeliste urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001 EUR TargetCurrencyBaseRate Feltnavn ModtagerValutaKurs Alternativ term Rate Enhedsgrundlaget for modtagervalutaen for valutaer med små valutaenheder. Forretningsregel Bruges kun ved mindre valutaer 3.21 ExchangeMarketID Feltnavn ValutaMarkedID Alternativ term Identifikation for det valutamarked, der anvendes som kilde til Vekselkursen. Danmarks Nationalbank CalculationRate Feltnavn BeregningsKurs Alternativ term Rate Den faktor, som KildeValuta ganges med, for at beregne ModtagerValuta MathematicOperatorCode Feltnavn OperaterKode Alternativ term Code Id, der angiver om der skal ganges eller divideres med BeregningsKurs, angivet som en kode. Kodeliste urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:operatorcode Multiply Date OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 134

135 3.18. Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate Feltnavn Dato Alternativ term Date Dato for vekslingen Klasse specifikationer ForeignExchangeContract Klassenavn ValutaBørsKontrakt Alternativ term Contract Oplysninger vedrørende ValutaBørsKontrakt. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i PaymentAlternativeExchangeRate (ValutaKurs) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 135

136 Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract ForeignExchangeContract (Kontrakt) specifikation Navn Kontrakt Alternativ term Oplysninger vedrørende en Kontrakt. Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 IssueDate UdstedelsesDato Date Aftales 0..1 IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1 ContractTypeCode KontraktTypeKode Code Aftales 0..1 ContractType KontraktType Text Ja 0..1 Underklasser i klassen ForeignExchangeContract (Kontrakt) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ValidityPeriod GyldighedsPeriode Aftales 0..1 G ContractDocumentReference KontraktDokumentReference Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 136

137 Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for Kontrakt. Forretningsregel Identifikation, der kendes af de relevante parter. CC23 IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Dato for udstedelse af Kontrakt. IssueTime Feltnavn UdstedelsesTid Alternativ term Time Klokkeslæt for udstedelse af Kontrakt. ContractTypeCode Feltnavn KontraktTypeKode Alternativ term Code Typeangivelse for Kontrakt, angivet som en kode. Forretningsregel En kode, der aftales bilateralt, hvis det er relevant. D1 ContractType Feltnavn KontraktType Alternativ term Text Typeangivelse for Kontrakt, angivet som tekst. Forretningsregel Anvendes, hvis der ikke findes en relevant kode. Anbefaling Valgfri Afhængigheder../ContractTypeCode Framework contract Klasse specifikationer ValidityPeriod Klassenavn GyldighedsPeriode Alternativ term Period Oplysninger vedrørende GyldighedsPeriode. Se afsnit G ContractDocumentReference Klassenavn KontraktDokumentReference Alternativ term DocumentReference Oplysninger vedrørende KontraktDokumentReference. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i ForeignExchangeContract (Kontrakt) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 137

138 Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 138

139 Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract.C ontractdocumentreference ContractDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1 XPath XPath Text Ja 0..n Underklasser i klassen ContractDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 139

140 Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i ContractDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 140

141 Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachm ent Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract.C ontractdocumentreference.attachment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Ja 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 141

142 Invoice.PaymentAlternativeExchangeRate.ForeignExchangeContract.ContractDocumentReference.Attachm ent Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 142

143 3.19. Invoice.InvoiceLine Invoice.InvoiceLine InvoiceLine (FakturaLinje) specifikation Navn FakturaLinje Alternativ term Oplysninger vedrørende en FakturaLinje. OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 143

144 3.19. Invoice.InvoiceLine <cac:invoiceline> <cbc:id>1</cbc:id> <cbc:invoicedquantity unitcode="ea">1.00</cbc:invoicedquantity> <cbc:lineextensionamount currencyid="dkk"> </cbc:lineextensionamount> + <cac:taxtotal /> + <cac:item /> + <cac:price /> </cac:invoiceline> Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 UUID UniversalUnikID Aftales 0..1 Note Note Text Ja 0..1 InvoicedQuantity FaktureretMængde Quantity Ja 1 LineExtensionAmount LinjeTotal Amount Ja 1 TaxPointDate AfgiftsDato Date Aftales 0..1 AccountingCostCode FinansKontoStrengKode Code Aftales 0..1 AccountingCost FinansKontoStreng Text Ja 0..1 FreeOfChargeIndicator GratisIndikator Indicator Ja 0..1 Underklasser i klassen InvoiceLine (FakturaLinje) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference OrderLineReference OrdreLinjeReference Ja DespatchLineReference AfsendelsesLinjeReference Aftales 0..n G ReceiptLineReference ModtagelsesLinjeReference Aftales 0..n G BillingReference AfregningsReference Aftales 0..n PricingReference PrisReference Aftales 0..1 G DocumentReference DokumentReference Ja 0..n G OriginatorParty InitierendePart Aftales 0..1 G Delivery Levering Ja 0..n AllowanceCharge RabatGebyr Ja 0..n G TaxTotal AfgiftTotal Ja 1..n G Item Vare Ja Price Pris Ja 1 G OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 144

145 3.19. Invoice.InvoiceLine Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term FakturaLinjenummer Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for FakturaLinje. UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for FakturaLinje-instansen. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) Note Feltnavn Note Alternativ term Text Fritekst vedrørende FakturaLinje. Dette element kan eventuelt indeholde noter eller lignende oplysninger, der ikke udtrykkeligt fremgår i andre strukturer. InvoicedQuantity Feltnavn FaktureretMængde Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Quantity Antallet (af varer) på FakturaLinje. LineExtensionAmount Feltnavn LinjeTotal Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Amount Totalbeløbet for FakturaLinje inklusive RabatGebyrer, men eksklusive moms. TaxPointDate Feltnavn AfgiftsDato Alternativ term Date Datoen for FakturaLinje, der bruges til at angive det tidspunkt, momsen skal gælde fra. Forretningsregel Ikke brugt i Danmark. AccountingCostCode Feltnavn FinansKontoStrengKode Alternativ term Code Den kontostrengkode, som køberen anvender for FakturaLinjen. Anbefaling Anvendes kun i Procurement-BilSim, Procurement-BilSimR, Procurement-BilBas-1.0 AccountingCost Feltnavn FinansKontoStreng Alternativ term Text Den kontostrengkode, som køberen anvender for FakturaLinjen. Anbefaling Anvendes kun i Procurement-BilSim, Procurement-BilSimR, Procurement-BilBas-1.0 FreeOfChargeIndicator OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 145

146 3.19. Invoice.InvoiceLine Feltnavn GratisIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om FakturaLinje er Gratis (standardindstilling = FALSK) Forretningsregel Brugt til at specificere de enheder der er uden beregning, uanset prisen. Klasse specifikationer OrderLineReference Klassenavn OrdreLinjeReference Alternativ term OrderLineReference Oplysninger vedrørende OrdreLinjeReference. Forretningsregel Brug kun hvis OrdreReference er specificeret på header niveau. Afhængigheder /Invoice.OrderReference.ID Se afsnit DespatchLineReference Klassenavn AfsendelsesLinjeReference Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales LineReference Oplysninger vedrørende AfsendelsesLinjeReference. Se afsnit G ReceiptLineReference Klassenavn ModtagelsesLinjeReference Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales LineReference Oplysninger vedrørende ModagelsesLinjeReference. Se afsnit G BillingReference Klassenavn AfregningsReference Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales BillingReference Oplysninger vedrørende AfregningsReference. Se afsnit PricingReference Klassenavn PrisReference Alternativ term PricingReference Oplysninger vedrørende PrisReference. Se afsnit G DocumentReference Klassenavn DokumentReference Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja DocumentReference Oplysninger vedrørende DokumentReference. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) OriginatorParty Klassenavn InitierendePart Alternativ term Party Den part der initierede ordren (som Fakturaen vedrører). Se afsnit G OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 146

147 Delivery Klassenavn Levering Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Delivery Oplysninger vedrørende Levering. Forretningsregel Brug kun hvis det ikke er specificeret på header niveau. Se afsnit Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_LEVERING ( G19 ) AllowanceCharge Klassenavn RabatGebyr Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja AllowanceCharge Oplysninger vedrørende RabatGebyr. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_RABAT ( G17 ) TaxTotal Klassenavn AfgiftTotal Alternativ term Moms Brug 1..n Afløftes Ja TaxTotal Oplysninger vedrørende AfgiftTotal. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_SKAT ( G27 ) Item Klassenavn Vare Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Item Oplysninger vedrørende Vare. Se afsnit Price Klassenavn Pris Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Price Refererer til den aftalte Pris. Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_PRISER ( G25 ) Ekskluderede klasser og felter i InvoiceLine (FakturaLinje) Navn DK-Navn Type PaymentTerms BetalingsBetingelser Klasse DeliveryTerms LeveringsBetingelser Klasse Invoice.InvoiceLine OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 147

148 Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference OrderLineReference (OrdreLinjeReference) specifikation Navn OrdreLinjeReference Alternativ term Oplysninger vedrørende en OrdreLinjeReference. <cac:orderlinereference> <cbc:lineid>2</cbc:lineid> </cac:orderlinereference> Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug LineID KøbsOrdreLinjeID Ja 1 SalesOrderLineID SalgsOrdreLinjeNummer Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Aftales 0..1 LineStatusCode LinjeStatusKode Code Aftales 0..1 Underklasser i klassen OrderLineReference (OrdreLinjeReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference OrderReference OrdreReference Aftales OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 148

149 Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference Felt specifikationer LineID Feltnavn KøbsOrdreLinjeID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikationen for den OrdreLinje, der refereres til, angivet af Køber. SalesOrderLineID Feltnavn SalgsOrdreLinjeNummer Alternativ term Identifikationen for den OrdreLinje, der refereres til, angivet af Sælger. UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for den OrdreLinje-instans, der refereres til. LineStatusCode Feltnavn LinjeStatusKode Alternativ term Code Angiver status for den OrdreLinje, der refereres til, i forhold til dens oprindelige status. Klasse specifikationer OrderReference Klassenavn OrdreReference Alternativ term OrderReference Oplysninger vedrørende OrdreReference. Anbefaling Kun tilladt at referere til en ordre. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i OrderLineReference (OrdreLinjeReference) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 149

150 Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.OrderReference Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.OrderReference OrderReference (OrdreReference) specifikation Navn OrdreReference Alternativ term Oplysninger vedrørende en OrdreReference. Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 SalesOrderID SalgsOrdreID Aftales 0..1 CopyIndicator KopiIndikering Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Aftales 0..1 IssueTime UdstedelsesTid Time Aftales 0..1 CustomerReference KundeReference Text Aftales 0..1 Underklasser i klassen OrderReference (OrdreReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference DocumentReference DokumentReference Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 150

151 Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.OrderReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term KøbsOrdreNummer Brug 1 Afløftes Ja Identifikationen for den Ordre, der refereres til, angivet af Køber. SalesOrderID Feltnavn SalgsOrdreID Alternativ term SalgsOrdreNummer Identifikationen for den Ordre, der refereres til, angivet af Angivet. CopyIndicator Feltnavn KopiIndikering Alternativ term Indicator Angiver, om den Ordre, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for Ordre-instansen, der refereres til. IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Dato for udstedelse af den ordre, der refereres til. IssueTime Feltnavn UdstedelsesTid Alternativ term Time Tidspunkt for udstedelse af den Ordre, der refereres til. CustomerReference Feltnavn KundeReference Alternativ term Text En reference [CRI], der bruges til at mærke indkøbskorttransaktioner. Klasse specifikationer DocumentReference Klassenavn DokumentReference Alternativ term DocumentReference Oplysninger vedrørende DokumentReference. Se afsnit Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Ekskluderede klasser og felter i OrderReference (OrdreReference) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 151

152 Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.OrderReference.DocumentReference Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.OrderReference.DocumentRefe rence DocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1 XPath XPath Text Ja 0..n Underklasser i klassen DocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 152

153 Felt specifikationer Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.OrderReference.DocumentReference ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i DocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 153

154 Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.OrderReference.DocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.OrderReference.DocumentRefe rence.attachment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Ja 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 154

155 Invoice.InvoiceLine.OrderLineReference.OrderReference.DocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 155

156 Invoice.InvoiceLine.BillingReference Invoice.InvoiceLine.BillingReference BillingReference (AfregningsReference) specifikation Navn AfregningsReference Alternativ term Oplysninger, der direkte vedrører et relateret dokument Felter Ingen Underklasser i klassen BillingReference (AfregningsReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference InvoiceDocumentReference FakturaDokumentRefeference Ja SelfBilledInvoiceDocumentReference KøberInitieretFakturaDokumentRefererence Aftales CreditNoteDocumentReference KreditnoteDokumentReference Ja SelfBilledCreditNoteDocumentReference KøberInitieretKreditnoteDokumentReferere Aftales 0..1 nce ReminderDocumentReference RykkerDokumentReference Ja BillingReferenceLine AfregningsLinjeReference Ja 0..1 G Klasse specifikationer InvoiceDocumentReference Klassenavn FakturaDokumentRefeference Alternativ term DocumentReference Giver mulighed for at knytte en Linje (valgfrit) til en eller flere fakturaer, der oprettes relation til. Se afsnit SelfBilledInvoiceDocumentReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 156

157 Invoice.InvoiceLine.BillingReference Klassenavn KøberInitieretFakturaDokumentRefererence Alternativ term DocumentReference Giver mulighed for at knytte en Linje (valgfrit) til en eller flere køberinitierede fakturaer, der oprettes relation til. Se afsnit CreditNoteDocumentReference Klassenavn KreditnoteDokumentReference Alternativ term DocumentReference Giver mulighed for at knytte en Linje (valgfrit) til en eller flere kreditnotaer. Se afsnit SelfBilledCreditNoteDocumentReference Klassenavn KøberInitieretKreditnoteDokumentReferere Alternativ term nce DocumentReference Giver mulighed for at knytte en Linje (valgfrit) til en eller flere køberinitierede kreditnotaer. Se afsnit ReminderDocumentReference Klassenavn RykkerDokumentReference Alternativ term DocumentReference Giver mulighed for at knytte en Linje (valgfrit) til en eller flere rykkere. Se afsnit BillingReferenceLine Klassenavn AfregningsLinjeReference Alternativ term BillingReferenceLine Oplysninger vedrørende AfdelingsLinjeReference Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i BillingReference (AfregningsReference) Navn DK-Navn Type DebitNoteDocumentReference DebitNoteDokumentreference Klasse AdditionalDocumentReference AndenDokumentReference Klasse OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 157

158 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.InvoiceDocumentReference Invoice.InvoiceLine.BillingReference.InvoiceDocumentReference InvoiceDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1 XPath XPath Text Ja 0..n Underklasser i klassen InvoiceDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 158

159 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.InvoiceDocumentReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i InvoiceDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 159

160 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.InvoiceDocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.BillingReference.InvoiceDocumentReference.Attach ment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Ja 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 160

161 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.InvoiceDocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 161

162 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReferen ce SelfBilledInvoiceDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Aftales 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Aftales 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Aftales 0..1 XPath XPath Text Aftales 0..n Underklasser i klassen SelfBilledInvoiceDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Aftales OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 162

163 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Aftales Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i SelfBilledInvoiceDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 163

164 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReferen ce.attachment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Aftales 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 164

165 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledInvoiceDocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 165

166 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.CreditNoteDocumentReference Invoice.InvoiceLine.BillingReference.CreditNoteDocumentReference CreditNoteDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1 XPath XPath Text Ja 0..n Underklasser i klassen CreditNoteDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 166

167 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.CreditNoteDocumentReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i CreditNoteDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 167

168 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.CreditNoteDocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.BillingReference.CreditNoteDocumentReference.Att achment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Ja 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 168

169 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.CreditNoteDocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 169

170 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentRef erence SelfBilledCreditNoteDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Aftales 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Aftales 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Aftales 0..1 XPath XPath Text Aftales 0..n Underklasser i klassen SelfBilledCreditNoteDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Aftales OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 170

171 Felt specifikationer Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Aftales Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i SelfBilledCreditNoteDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 171

172 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentRef erence.attachment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Aftales 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 172

173 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.SelfBilledCreditNoteDocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 173

174 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.ReminderDocumentReference Invoice.InvoiceLine.BillingReference.ReminderDocumentReference ReminderDocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1 XPath XPath Text Ja 0..n Underklasser i klassen ReminderDocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 174

175 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.ReminderDocumentReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i ReminderDocumentReference (DokumentReference) Navn DK-Navn Type DocumentTypeCode DokumentTypeKode Felt DocumentType DokumentType Felt OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 175

176 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.ReminderDocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.BillingReference.ReminderDocumentReference.Atta chment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Ja 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 176

177 Invoice.InvoiceLine.BillingReference.ReminderDocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 177

178 Invoice.InvoiceLine.DocumentReference Invoice.InvoiceLine.DocumentReference DocumentReference (DokumentReference) specifikation Navn DokumentReference Alternativ term Oplysninger om et dokument, der refereres til i et andet dokument. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_DOKUMENTREF ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 CopyIndicator KopiIndikator Indicator Aftales 0..1 UUID UniversalUnikID Ja 0..1 IssueDate UdstedelsesDato Date Ja 0..1 XPath XPath Text Ja 0..n Underklasser i klassen DocumentReference (DokumentReference) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference Attachment Vedhæftet Ja OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 178

179 Invoice.InvoiceLine.DocumentReference Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Identifikation for det dokument, der refereres til CopyIndicator Feltnavn KopiIndikator Alternativ term Indicator Angiver, om dokumentet, der refereres til, er en kopi (sand) eller originalen (falsk). false UUID Feltnavn UniversalUnikID Alternativ term Computergenereret universelt entydigt id (UUID) for dokument-instansen, der refereres til. Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_UUID ( G32 ) IssueDate Feltnavn UdstedelsesDato Alternativ term Date Den dato, afsenderen af referencedokumentet har angivet for, hvornår referencedokumentet blev udstedt XPath Feltnavn XPath Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Refererer til en anden del af den samme dokumentinstans. /DocumentReference[ID='428.22'] Klasse specifikationer Attachment Klassenavn Vedhæftet Alternativ term Attachment Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Se afsnit Ekskluderede klasser og felter i DocumentReference (DokumentReference) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 179

180 Invoice.InvoiceLine.DocumentReference.Attachment Invoice.InvoiceLine.DocumentReference.Attachment Attachment (Vedhæftet) specifikation Navn Vedhæftet Alternativ term Oplysninger om et bilag. Der kan refereres til et bilag eksternt (med elementet URI), internt (med referenceelementet MIME) eller i selve dokumentet (med elementet IndlejretDokument). Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_BILAG ( G21 ) Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug EmbeddedDocumentBinaryObject IndlejretDokument Binary Object Aftales 0..1 Underklasser i klassen Attachment (Vedhæftet) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference ExternalReference EksternReference Ja 0..1 G Felt specifikationer EmbeddedDocumentBinaryObject Feltnavn IndlejretDokument Alternativ term Binary Object Indeholder et indlejret dokument som et BLOB. Forretningsregel Kun tilladt hvis ExternalReference ikke er anvendt, og hvis bilateralt aftalt. Afhængigheder../ExternalReference Klasse specifikationer ExternalReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 180

181 Invoice.InvoiceLine.DocumentReference.Attachment Klassenavn EksternReference Alternativ term ExternalReference Et bilag, der refereres til eksternt, refereret på MIME-lokationen eller indlejret. Forretningsregel Kun tilladt hvis EmbeddedDocumentBinaryObject ikke er angivet Afhængigheder../EmbeddedDocumentBinaryObject Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Attachment (Vedhæftet) Ingen OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 181

182 Invoice.InvoiceLine.Delivery Invoice.InvoiceLine.Delivery Delivery (Levering) specifikation Navn Levering Alternativ term Oplysninger vedrørende Levering. Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Aftales 0..1 Quantity Mængde Quantity Ja 0..1 MinimumQuantity MinimumsMængde Quantity Aftales 0..1 MaximumQuantity MaksimumsMængde Quantity Aftales 0..1 ActualDeliveryDate FaktiskLeveringsDato Date Ja 0..1 ActualDeliveryTime FaktiskLeveringsTid Time Aftales 0..1 TrackingID SporingsID Aftales 0..1 Underklasser i klassen Delivery (Levering) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference DeliveryLocation LeveringsSted Ja 0..1 G RequestedDeliveryPeriod ForespurgtLeveringsPeriode Ja 0..1 G DeliveryParty LeveringsPart Ja 0..1 G Despatch Afsendelse Aftales 0..1 G OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 182

183 Invoice.InvoiceLine.Delivery Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Identifikationen for Levering. Quantity Feltnavn Mængde Alternativ term Quantity Mængden i en Levering. MinimumQuantity Feltnavn MinimumsMængde Alternativ term Quantity Minimumsmængden i en Levering. MaximumQuantity Feltnavn MaksimumsMængde Alternativ term Quantity Maksimummængden i en Levering. ActualDeliveryDate Feltnavn FaktiskLeveringsDato Alternativ term Date Den faktiske Leveringsdato. ActualDeliveryTime Feltnavn FaktiskLeveringsTid Alternativ term Time Det faktiske Leveringstidspunkt. TrackingID Feltnavn SporingsID Alternativ term Leveringens Sporings-id (til transportsporing). Klasse specifikationer DeliveryLocation Klassenavn LeveringsSted Alternativ term Location Oplysninger vedrørende Lokation. Forretningsregel Alle leveringer på samme linje må gå til samme leveringssted. Anbefaling Adressen skal være at typen StructuredDK Se afsnit G RequestedDeliveryPeriod OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 183

184 Klassenavn ForespurgtLeveringsPeriode Alternativ term Period Den ønskede Leveringsperiode. Forretningsregel For beskeder der stammer fra kunde Se afsnit G DeliveryParty Klassenavn LeveringsPart Alternativ term Party Den part, som varerne/tjenesterne skal leveres til. Forretningsregel Brug hvis forskellig fra køber part Se afsnit G Se i øvrigt OIOUBL_GUIDE_PART ( G23 ) Despatch Klassenavn Afsendelse Alternativ term Despatch Den part, der har afsendt leveringen. Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Delivery (Levering) Navn DK-Navn Type LatestDeliveryDate SenestLeveringsDato Felt LatestDeliveryTime SenestLeveringsTid Felt DeliveryAddress LeveringsAdresse Klasse PromisedDeliveryPeriod LovetLeveringsPeriode Klasse EstimatedDeliveryPeriod EstimeretLeveringsPeriode Klasse Invoice.InvoiceLine.Delivery OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 184

185 Invoice.InvoiceLine.Item Invoice.InvoiceLine.Item OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 185

186 Invoice.InvoiceLine.Item Item (Vare) specifikation Navn Vare Alternativ term Oplysninger, der direkte vedrører en vare. <cac:item> <cbc:description>lifebook E8020 with 15,4â widescreen display</cbc:description> <cbc:name>lifebook E8020</cbc:Name> + <cac:sellersitemidentification /> </cac:item> Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Description Beskrivelse Text Ja 0..n PackQuantity PakkeMængde Quantity Ja 0..1 PackSizeNumeric PakkeStørrelse Numeric Ja 0..1 CatalogueIndicator KatalogIndikator Indicator Aftales 0..1 Name Navn Name Ja 1 HazardousRiskIndicator FarlighedsIndikator Indicator Aftales 0..1 AdditionalInformation SupplerendeInformation Text Aftales 0..1 Keyword Nøgleord Text Aftales 0..1 BrandName MærkeNavn Name Aftales 0..1 ModelName ModelNavn Name Aftales 0..1 OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 186

187 Underklasser i klassen Item (Vare) Invoice.InvoiceLine.Item UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference BuyersItemIdentification KøbersVareIdentifikation Ja SellersItemIdentification SælgersVareIdentifikation Ja ManufacturersItemIdentification ProducentensVareIdentifikation Aftales StandardItemIdentification StandardVareIdentifikation Ja CatalogueItemIdentification KatalogVareIdentifikation Aftales AdditionalItemIdentification SupplerendeVareIdentifikation Aftales CatalogueDocumentReference KatalogDokumentReference Aftales ItemSpecificationDocumentReference VareSpecifikationDocumentReference Aftales 0..1 G OriginCountry OprindelsesLand Aftales 0..1 G CommodityClassification VareTypeKlasifikation Ja 0..n G TransactionConditions HandelsBetingelser Aftales 0..n G HazardousItem FarligVare Aftales 0..n G ClassifiedTaxCategory KlasificeretAfgiftsKategori Aftales 0..n G AdditionalItemProperty SupplerendeVareEgenskaber Aftales 0..n G ManufacturerParty Producent Aftales 0..n G InformationContentProviderParty InformationsLeverandør Aftales 0..1 G OriginAddress OprindelsesAdresse Ja 0..1 G ItemInstance VareInstans Ja 0..n G OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 187

188 Invoice.InvoiceLine.Item Felt specifikationer Description Feltnavn Beskrivelse Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja Text Et fritekstfelt, der kan bruges til at angive en tekstbeskrivelse af varen. Forretningsregel Brug kun en note for hvert sprog PackQuantity Feltnavn PakkeMængde Alternativ term Quantity Mængden i pakkeenheden. PackSizeNumeric Feltnavn PakkeStørrelse Alternativ term Numeric Antallet af varer i en pakke. CatalogueIndicator Feltnavn KatalogIndikator Alternativ term Indicator En indikator, der angiver, om varen blev bestilt fra et katalog (sand) eller ej (falsk). Name Feltnavn Navn Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja Name Et kort navn, der (valgfrit) kan angives for en vare, f.eks. navnet i kataloget, svarende til en beskrivelse. Afhængigheder../SellersItemIdentification HazardousRiskIndicator Feltnavn FarlighedsIndikator Alternativ term Indicator En indikation af, om den leverede vare er farlig. AdditionalInformation Feltnavn SupplerendeInformation Alternativ term Text Anvendes til at angive yderligere oplysninger om varen (f.eks. en URL-adresse på et relevant websted). Keyword Feltnavn Nøgleord Alternativ term Text En søgestreng for varen, defineret af SælgerPart. Kan også være synonymer. BrandName Feltnavn MærkeNavn Alternativ term Name Varens varemærkenavn. OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 188

189 ModelName Feltnavn ModelNavn Alternativ term Name Varens modelnavn Invoice.InvoiceLine.Item Klasse specifikationer BuyersItemIdentification Klassenavn KøbersVareIdentifikation Alternativ term ItemIdentification Knytter varen til vareidentifikationen i køberens system. Se afsnit SellersItemIdentification Klassenavn SælgersVareIdentifikation Alternativ term ItemIdentification Knytter varen til vareidentifikationen i sælgerens system. Se afsnit ManufacturersItemIdentification Klassenavn ProducentensVareIdentifikation Alternativ term ItemIdentification Knytter varen til vareidentifikationen i producentens system. Se afsnit StandardItemIdentification Klassenavn StandardVareIdentifikation Alternativ term ItemIdentification Knytter varen til vareidentifikationen i standardsystemet. Se afsnit CatalogueItemIdentification Klassenavn KatalogVareIdentifikation Alternativ term ItemIdentification Knytter varen til vareidentifikationen i katalogsystemet. Se afsnit AdditionalItemIdentification Klassenavn SupplerendeVareIdentifikation Alternativ term ItemIdentification Knytter varen til andre identifikationer. Se afsnit CatalogueDocumentReference Klassenavn KatalogDokumentReference Alternativ term DocumentReference Knytter varen til det katalog, som den blev valgt i. Se afsnit ItemSpecificationDocumentReference OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 189

190 Klassenavn VareSpecifikationDocumentReference Alternativ term DocumentReference Oplysninger vedrørende varespecifikation. Se afsnit G OriginCountry Klassenavn OprindelsesLand Alternativ term Country Knytter varen til sit oprindelsesland. Se afsnit G CommodityClassification Klassenavn VareTypeKlasifikation Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja CommodityClassification Knytter varen til varens klassifikation(er) i henhold til et vareklassifikationssystem. Se afsnit G TransactionConditions Klassenavn HandelsBetingelser Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales TransactionConditions Knytter varen til de salgsbetingelser, der gælder for den. Se afsnit G HazardousItem Klassenavn FarligVare Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales HazardousItem Knytter varen til dens oplysninger vedrørende farlige varer. Se afsnit G ClassifiedTaxCategory Klassenavn KlasificeretAfgiftsKategori Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales TaxCategory Klassificerer varen ved brug af en eller flere afgiftskategorier. Se afsnit G AdditionalItemProperty Klassenavn SupplerendeVareEgenskaber Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales ItemProperty Knytter varen til et antal yderligere egenskaber. Se afsnit G ManufacturerParty Klassenavn Producent Alternativ term Brug 0..n Afløftes Aftales Party Oplysninger vedrørende varens producent. Se afsnit G InformationContentProviderParty Klassenavn InformationsLeverandør Alternativ term Party Knytter varen til den part, der er ansvarlig for varens tekniske specifikationer. Se afsnit G Invoice.InvoiceLine.Item OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 190

191 Invoice.InvoiceLine.Item OriginAddress Klassenavn OprindelsesAdresse Alternativ term Address Knytter varen til det oprindelsesområdet (dvs. ikke landet). Se afsnit G ItemInstance Klassenavn VareInstans Alternativ term Brug 0..n Afløftes Ja ItemInstance Oplysninger vedrørende VareInstans. Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i Item (Vare) Navn DK-Navn Type OriginCountry OprindelsesLand Klasse OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 191

192 Invoice.InvoiceLine.Item.BuyersItemIdentification Invoice.InvoiceLine.Item.BuyersItemIdentification BuyersItemIdentification (VareIdentifikation) specifikation Navn VareIdentifikation Alternativ term Oplysninger om vareidentifikationen. Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 ExtendedID UdvidetID Ja 0..1 Underklasser i klassen BuyersItemIdentification (VareIdentifikation) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference IssuerParty Udsteder Aftales 0..1 G Felt specifikationer ID Feltnavn ID Alternativ term Brug 1 Afløftes Ja En identifikation for en Vare ExtendedID Feltnavn UdvidetID Alternativ term En udvidet identifikation for varen, der identificerer varen med specifikke egenskaber, f.eks. Vare 123 = Stol / Vare 123 Ext 45 = Brun stol. PO3X89 Klasse specifikationer OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 192

193 Invoice.InvoiceLine.Item.BuyersItemIdentification IssuerParty Klassenavn Udsteder Alternativ term Party Oplysninger vedrørende en UdstederPart, f.eks. en grossist som udstedte VareIdentifikationen, og som har flere leverandører under sig Anbefaling Anvendes kun hvis IssuerParty ikke er udsteder af Identifikationen Se afsnit G Ekskluderede klasser og felter i BuyersItemIdentification (VareIdentifikation) Navn DK-Navn Type PhysicalAttribute FysiskeAtributter Klasse MeasurementDimension MåleDimension Klasse OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 193

194 Invoice.InvoiceLine.Item.SellersItemIdentification Invoice.InvoiceLine.Item.SellersItemIdentification SellersItemIdentification (VareIdentifikation) specifikation Navn VareIdentifikation Alternativ term Oplysninger om vareidentifikationen. <cac:sellersitemidentification> <cbc:id>vfy:c1320bt-11dk</cbc:id> </cac:sellersitemidentification> Felter UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug ID ID Ja 1 ExtendedID UdvidetID Ja 0..1 Underklasser i klassen SellersItemIdentification (VareIdentifikation) UBL-Navn DK-Navn Afløftes Brug Reference PhysicalAttribute FysiskeAtributter Ja 0..n G MeasurementDimension MåleDimension Ja 0..n G IssuerParty Udsteder Aftales 0..1 G OIOUBL faktura - UBL 2.0 Invoice Side 194

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Simpel ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponseSimple G10 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordre

OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Guideline Ordre OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordre UBL 2.0 Order G08 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 DocumentReference G21 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Fælles klassebibliotek UBL 2.0 Common Library G30 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Bekræftelse UBL 2.0 Response G35 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL EndepunktID UBL 2.0 EndpointID G22 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Signature OIOUBL Signatur G31 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Signatur Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Leveringsbetingelser UBL 2.0 Delivery Terms G20 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Leveringsbetingelser Version 1.2 Side 1 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Datatyper OIOUBL Datatypes G29 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduction I01 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. UBL 2.0 Profiles G26. Version 1.3. OIOUBL Profiler. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kreditnota UBL 2.0 Creditnote G14 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordreannullering UBL 2.0 Ordercancellation G12 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline Ordreannullering

OIOUBL Guideline Ordreannullering OIOUBL Guideline Ordreannullering OIOUBL Ordreannullering UBL 2.0 Ordercancellation G12 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for køberinitieret fakturering Scenariepakke: BILSEL S10 Version UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Pris og mængde i kataloger

Læs mere

OIOUBL Dokumentoversigt

OIOUBL Dokumentoversigt OIOUBL Dokumentoversigt OIOUBL Dokumentoversigt Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL version

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering

Læs mere

OIOUBL Guideline Kontoopgørelse

OIOUBL Guideline Kontoopgørelse OIOUBL Guideline Kontoopgørelse OIOUBL Kontoopgørelse UBL 2.0 Statement G15 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Ordrebekræftelse UBL 2.0 OrdreResponse G09 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 OIOUBL fakturering for leverandører Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format... 3 3.

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Kompleks Levering Scenariepakke: COMDEL S05 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet mod det offentlige?

Læs mere

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6.

Møde i. e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. Møde i sektorstandardiseringsuvelaget for e- handel 1 0. Maj 2 0 0 6. 1. Velkom st Dagsorden 2. Godkendelse af dagsorden og referat 3. Meddelelser fra sekretariatet 4. Orientering om UBL 2.0 frem drift

Læs mere

OIOUBL fakturering for leverandører

OIOUBL fakturering for leverandører OIOUBL fakturering for leverandører April 2016 Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf. 70101617 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremsendelse af elektroniske fakturaer i OIOUBL format...

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2.

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2. 15. september 2017 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk 4. november 2010 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 15. november 2012 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk Version

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

April OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5

April OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5 April 2007 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Opdatering af katalogpriser UBL 2.0 CataloguePricingUpdate G07 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL EndpointID K09 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 11. september 2014

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 11. september 2014 OIOUBL Kodeliste OIOUBL ProfileID K15 Version 1.4 11. september 2014 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 1 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen

NemHandel. Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen NemHandel Jens Jakob Andersen IT-arkitekt IT og Telestyrelsen jjan@itst.dk 2565 3212 Baggrunden for Nemhandel Visoner og potentiale for Nemhandel Rundt om Nemhandel Ind i Nemhandel Lov om elektronisk regning

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL PartyID K11 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02 Marts

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Hvorfor skal jeg NemHandel?

Hvorfor skal jeg NemHandel? Flemming Beltoft mysupply, 2007 Betalt LæsInd ophører Kommer i lovgivningen Nye dokumenter er bedre Flere muligheder for optimeringer Hvorfor skal jeg NemHandel? Gratis forsendelse fra dag 1 Del af fremtidens

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorisation G38 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

IKA e-tænketank 20. august 2015

IKA e-tænketank 20. august 2015 IKA e-tænketank 20. august 2015 august 2015 1 DAGENS TEKST Ny schematron og de 40 karakterer EU-Direktiv om e-invoice Migrering af NemHandel til PEPPOL Digitalisering af udbudsprocessen 2 august 2015 NY

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal

Læs mere

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL

Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Notat Revisions- og opdateringsstrategi OIOUBL Indledning I henhold til erfaringerne med OIOXML elektronisk regning og de opdateringer, præciseringer mv. der har været, er det vurderingen, at der er behov

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Avancerede Ordrer Scenariepakke: ADVORD S02 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for selvstændige bilag Scenariepakke: SIMATT S08 Version 1.0 UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik Revisioner

Læs mere

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for

Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for K:\Videnskabsministeriet\2004\bekg\530760\530760.fm 12-11-04 12:45 k07 SJ Bekendtgørelse nr. 1075 af 11. november 2004 Bekendtgørelse om information i OIOXML elektronisk regning til brug for elektronisk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Katalogforespørgsel UBL 2.0 CatalogueRequest G04 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

COMCARE Faktura v2.0 oversigt SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives med enten (BIZPORT) eller (EAN) 4510000002

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere