Mellemmenneskelige konflikter på arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mellemmenneskelige konflikter på arbejde"

Transkript

1 Mellemmenneskelige konflikter på arbejde En konfliktkonsulents betragtninger med forslag 8l foregribelse og et par gode redskaber

2 Al den snak om konflikt Hvorfor al den snak om konflikt? Nogle typiske konflikeælder som kan foregribes på organisa8onsniveau Overblik Hvor højt niveau Sagens kerner Hjælpe- muligheder, fx Konfliktmægling Links og lineratur

3 Hvad er der sket med vores arbejdsliv? - En grov- oversigt Tidligere LønARBEJDERE, ansane. Brikker i et stort maskineri. Detaljerede anvisninger. Tydelige autoritetsforhold og klar ansvarsfordeling Hard- core kvalifika8oner Kontant afregning awalt via organisa8oner Forudsigelighed, fx avancement pba. anciennitet Konflikter typisk om løn, arbejdsforhold Modsætningsforhold mellem rollerne ansane (som kollek8v) vs. arbejdsgiver, leder

4 Siden 80 erne: MEDarbejdere Personlige kompetencer og egenskaber værdsænes på arbejdet Individuelle løn- mm- forhandlinger. Uforudsigelighed, fx avancementsmuligheder svæver i det frem8dige ukendte Konflikter om muligheder for behovsopfyldelse og selvudvikling Om autoritetsforhold, ansvarsfordeling Udspilles som modsætningsforhold mellem enkeltpersoner

5 Det hele menneskes arbejdsliv Forsiden af medaljen: Personlig udfoldelse og udvikling, ansvar Bagsiden af medaljen: Personlige konflikter. Man kæmper (for og om opgaver, posi8oner og privilegier) owe alene, individuelt Og: Arbejdslivet flyder ind over privatlivet.

6 Høje forventninger Når det hele menneske, medarbejderen, er på arbejde forventer hun/han - og s8ller måske endda ligefrem krav 8l arbejdsplads & kolleger om mulighed for selv- udvikling, selv- udfoldelse og udlevelse af privatlivslignende ønsker og behov.

7 Arbejdslivets konflikter er blevet mere individ- orienterede, personlige og mellem- menneskelige Vi er mere i spil som os selv i arbejdslivet og har derfor mere på spil Vi søger anerkendelse for det vi er Der er ingen eller meget få svar og retningslinjer Forventninger er flydende og adandles undervejs Vi kan al8d gøre arbejdet bedre og kan derfor al8d udsænes for kri8k Kri8k opfanes (gives?) af vores væren og væsen

8 Grundlæggende trin i konfliktarbejdet Skelne mellem person og sag Arbejde med professionaliseringstema: at skelne og afalancere privatpersonlighed og fagpersonlighed

9 Organisa8onens konflikeælder 1? Selv- ledelse? Er det teamets eller ledelsens opgave at fx at give faglig feedback og at udpege og tage hånd om inkompetente kolleger/medarbejdere? at få rede på hvilken ledelseskompetence teamet har og hvem, der har hvilke striber på ærmet? hvilke standarder, normer og krav der er 8l fx 8dsbudgeNer og 8dsregistrering, fakturering, opgavefordeling, evaluering, flex8d og hjemmearbejde m.m.m? Hvis alt dene er teamets egne opgaver: Er de parat 8l det? Har lært det?

10 Foregrib Selvledelse og kollegial ledelse er sværere end ledelse af andre Hjælperens anbefalinger: Læg ledelsesbeslutninger i ledelsen Teamledelse skal læres, trænes og vedligeholdes Team er godt, synergi er vidunderlig, og kræver teambuilding og løbende opfølgning (fx GruppeUdviklingsSamtaler)

11 KonflikEælde 2 Uklare beslutningsprocesser Hvor kom den lige fra? Hvem har kompetence og indflydelse på hvilke trin i en beslutningsproces? Oplever man sig hørt og anerkendt eller overset og underkendt?

12 Foregrib Anbefaling: Hjælp organisa8onerne med at skabe klarhed, fx ved at indarbejde gennemskuelige beslutnings- procedurer udmelde begrundede beslutninger Man kan kapere meget, når man forstår begrundelsen give anvisning på, hvordan udførelse forventes skal teamet blive enige om hvordan eller er der en forventning om bestemt metode og norm?

13 KonflikEælde 3 Ukonstruk8ve møder Ubehandlede smertepunkter, der optræder på møde ewer møde Uklare awaler (der ikke overholdes) Konsensussøgen fx som følge af uklar formel kompetence, manglende indsigt i og mod 8l at træffe beslutninger i uenighed

14 Foregrib Lær og træn mødeledelse Indse perspek8vforskelle i praksis se senere slide om sagens aspekter for med det at skelne mellem sagers karakter og tyngdepunkter kommer vi 8l lidt senere

15 KonflikEælde 4 Organisa8onen har ikke indarbejdet et konfliktberedskab og er unødigt usikre på proces og muligheder, når konflikten rammer Foregrib: Udarbejd konfliktberedskab i freds8d, brug det ak8vt og tjek det op løbende De fleste anerkender, at et s8llads kan vælte, når mennesker arbejde på det. Man venter ikke med sikre s8lladset, 8l det er væltet med alle mand om bord.

16 Gribe an og gribe ind Interven8on i konflikter adænger af KonflikEorståelse grundlag > metode Konfliktens niveau Sagens karakter(- er) så det kommer vi ind på i det følgende

17 Grundlag: Hvad er konflikt?

18 KonflikEorståelse og håndterings metode hænger sammen Et problem, der skal løses, og så 8l handling! Problemløsning Forskellige interesser, noget der skal deles. Forhandling En rela8on i krise. Dialog En uoverensstemmelse (sag) der har skabt spændinger (følelser) mellem mennesker (rela8on). Dialog + forhandling + problemløsning

19 Konflikten i hårdknude - en indviklet sag har mange aspekter Nethe Plenge www. plengenet.dk

20 Anerkend flere aspekter i samme konflikt-emne STRUKTUR Find konfliktens tyngdepunkter Strukturelle og organisatoriske aspekter Om det jeg / vi KAN GØRE Diskussion Saglig, faglig argumentation Om det, jeg / vi VIL Dialog Undersøgende samtale Om det, vi/ jeg HAR Forhandling, giv & tag Om det, jeg / vi ER Dialog Undersøgende samtale

21 ET BILLEDE AF HVAD DER KAN SKE MED RELATIONER, NÅR KONFLIKTER UDVIKLER SIG DESTRUKTIVT Sprog, der kan afspænde og give indikation af konfliktens niveau FOREGRIB: SIG HVAD DU SER Jeg-sprog Om sagen Altid Aldrig Generaliseringer Uoverensstemmelse! Vær konkret Udtryk dit ønske Personliggørelse Lyt til ende Problemet vokser Forargelse Bebrejdelser Beskyldninger DU-sprog Tal sammen Undersøg Stil åbne spørgsmål Tal MED Samtale opgives Forsoning med det, der skete Polarisering Evindelig tilbagevenden Undlade at hjælpe Find på Åben Skadende handlinger, fjendtlighed handlinger der kan skabe Vold kontakt Fjendebilleder Afbryder Lytter ikke Undgår hinanden Fortolker, formoder Ledende spørgsmål Taler OM Sprog, der kan optrappe Når konfliktpersonen søger bekræftelse hos ligesindede er der risiko for at en større gruppe går med i konflikten konflikten går i selvsving og bliver svær at kontrollere

22 Interven8oner på personaleplan i mellemmenneskelige konflikter I hovedtræk: Vejledende og aolarende samtaler med enkeltpersoner Dialog runder i gruppe med mødeleder udefra Mægling Partssamtaler, mæglingssamtaler Afsked, overflytning, Ud over Jura og TR: afslunende samtaler (forsoning med det hændte)

23 I almindelighed er professionelle konfliktsamtaler omfattet af frotrolighed. Samtidig vil man gerne lære på organisationsplan. Er fuld fortrolighed en mulighed i de sammenhænge, I kommer? Hvordan kan I sikre og! rammesætte bedste mulighed for tillid mellem jer og de konfliktramte- samtidig med, at I vil sikre organisatorisk læring? Vejledning coaching Af- klarende samtaler Mæg- ling Samtale om erfaring? Forsoning?

24 Undervejs og ewer: Hvilke organisatoriske svagheder og styrker afdækkede de mellemmenneskelige konflikter? Hvad fik vi indblik i? Hvad kan vi styrke og hvordan?

25 Hvad er mægling? Èn af mange, mange andre midler 8l konfliktløsning Defini8on og metode adænger af konfliktsyn Ordet: Se 8dligere slide svensk: Medling engelsk: Media8on i slægt med både et middel - forstået som medie / for- midler og middel, forstået som midt imellem

26 CENTER FOR KONFLIKTLØSNINGS TILGANG Konfliktmægling er en frivillig konfliktløsningsmetode hvor en uvildig tredjepart (mægleren) gennem en struktureret proces støtter to eller flere parter i at nå frem til for dem tilfredsstillende løsninger på deres konflikt. Mægling retter sig mod at finde løsninger og mod at genetablere tilliden mellem de berørte parter. Mægleren optræder upartisk og respektfuldt og har tavshedspligt. Mægling er frivillig og fortrolig. Kilde: Center for Konfliktløsning: Konflikt og Kontakt, -om at forstå og håndtere konflikter, s 129

27 Intern mægler? Problema8sk, fak8sk ikke mulig ud fra defini8onen Men en mæglende 4lgang er mulig en mæglende metode er mere end teknik Kontrakt med dem, der skal mægles mellem og med ledelsen MagEorhold, budbringeri og konsekvenser fx af afrydelse skal være tydeliggjort Hvordan uddrages læring af konflikten?

28 En genkendelig sammenhæng? Sag Rela8on Enighed Uenighed Tillid Harmoni og s8lstand Konstruk8ve konflikter og udvikling Mis4llid Væbnet neutralitet og faserysning Konflikt, kaos, 8lbagegang

29 Sag Rela8on Læring gennem træning i fællesskab Enighed freds4d og erfaringsop- samling konflikter Uenighed Tillid Harmoni og s8lstand Konstruk4ve konflikter og udvikling Mis4llid Væbnet neutralitet og faserysning Konflikt, kaos, 8lbagegang

30 LiNeratur & links Kirsten Frydensberg og Else Hammerich: Konflikt og kontakt (Hovedland, 3.udg.2012) Michael Højlund Larsen: Dialog en enkel vej 8l et godt samarbejde (L&R 2012) Højlund og Plenge: Samtalebogen om samtaler på arbejde (Gyldendal 2003, udsolgt fra forlag, findes på biblioteker) Nethe Plenge: Mød konflikten (Reitzel, 2008) Hent kapitel om konfliktberedskab her Socialt Udviklingscenter SUS: Konflikter og vold, en faglig udfordring (2013) Ar8kler mm. på Center for Konfliktløsings side, her

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Konflikthåndtering. Konflikter og løsninger For at en konflikt kan løses, må der arbejdes med både sag og relation. Der må findes en aftale, som alle

Konflikthåndtering. Konflikter og løsninger For at en konflikt kan løses, må der arbejdes med både sag og relation. Der må findes en aftale, som alle Konflikthåndtering Vores leder er konfliktsky! Det er bare for meget! Hvordan tackler jeg en illoyal medarbejder? Magtkampene i ledergruppen tager livet af mig? Der er bare nogle mennesker, der er besværlige.

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Hvis konflikten trapper op

Hvis konflikten trapper op TEMA Ledelse Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning Til lederen med personaleansvar 2 Hvis konflikten trapper op Konflikter på arbejdspladsen er uundgåelige.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning 41687 Udviklet af: Bjarne Friis Pedersen Århus social- og sundhedsskole Oluf Palmes Allé 35 8200 Århus Tlf.: 87412626 Februar 2010 Sammenhæng til FKB/TAK Uddannelsen

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk

OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk LEDELSE OG ORGANISERING Afklar roller og opgaver Del opgaverne Hold bedre møder Håndtér konflikterne Kend din klub Kend interessenterne Kend kompetencerne

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE SYNLIGGØRELSE OG ANERKENDELSE

LEDELSE OG ORGANISERING REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE SYNLIGGØRELSE OG ANERKENDELSE LEDELSE OG ORGANISERING Følg tre trin til en frivillighedsstrategi 1 Afklar roller og opgaver 5 Del opgaverne 8 Hold bedre møder 11 Håndtér konflikterne 13 Kend din klub 16 Kend interessenterne 19 Kend

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

En værktøjskasse om Konflikthåndtering

En værktøjskasse om Konflikthåndtering En værktøjskasse om Konflikthåndtering Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende! Så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter 02 Forord En arbejdsplads uden uenigheder

Læs mere