Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning

2 ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort... 3 Montering af remmen... 3 Kameraindstillinger Optagefunktion ( )... 4 Opløsning/ Blitz/ W Vidvinkel/ T Telefoto... 4 Display tændt/slukket... 5 Display tændt/slukket ( )... 5 Afspilningszoom/ Multibillede/ Slet... 5 Displaymenu ( )... 6 Billedtagning Sådan tager du stillbilleder... 7 Sådan bruges zoomfunktionen... 7 Videooptagelse... 8 Optagelse af lydklip... 9 Afspilning Visning af billeder Afspilning af videoer Afspilning af lydklip Videoafspilning på et TV Sletning af filer Installation af software Overførsel af filer Tilslutning til pc...14 Frakobling af kameraet Mac-brugere Frakobling af kameraet fra Mac-computer Anvendelse som pc-kamera Specifikationer... 18

3 OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER 1. Lukkerknap 2. Funktionsdrejeknap OFF (slukket)/ (optag)/ (afspil)/ (displaymenu) 3. Blitz 4. Lampe for selvudløser 5. Hætte til linse 6. Mikrofon 7. Remholder 8. Display/sletteknap (display tændt/slukket)/ (slet) 9. Indstillingsknap / : opløsning/venstre / : blitz/højre T/ / : telefoto/zoom/op W/ / : vidvinkel/multibillede/ned 10. LCD-display 11. USB- og A/V-stik 12. Højttaler 13. Søger 14. Strømindikator 15. Låg til batteri- & SD/MMC-kort 16. Monteringspunkt til trefod 1

4 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET 1. Selvudløser 2. Svag batteristrøm ( ): Strømmen slukkes efter nogle sekunder, når dette symbol begynder at blinke. 3. Billedtæller 4. Zoommåler 5. Hukommelseskort: Der isættes et hukommelseskort. ( skrivebeskyttet.) 6. Eksempel 7. Lang eksponering 8. Klokkeslæt (TT/MM) KLARGØRING Isætning af batterier : Kortet er 9. Dato (MM/DD/ÅÅ) 10. OBS-meddelelse 11. Opløsning 12. Blitz 2 a. Åbn låget til batteri- & SD/MMC-kortet b. Isæt batterierne som vist ovenfor c. Luk låget til batteri- & SD/MMC-kortet

5 Isætning af SD/MMC-kort (medfølger ikke) Zoom Digitalkamera - betjeningsvejledning a. Åbn låget til batteri- & SD/ MMC-kortet Montering af remmen b. Isæt kortet som vist c. Luk låget. ovenfor. Skub kortet helt ind, så det er Udtagning af kortet korrekt på plads. Åbn låget, og tryk kortet ind, så det springer ud. a. Den lille løkke føres gennem remholderen. b. Den store løkke føres gennem den lille løkke og strammes. 3

6 KAMERAINDSTILLINGER Optagefunktion ( ) Indstil funktionsdrejeknappen på funktionen. Tryk på nedenstående knapper for at angive de ønskede indstillinger, før du tager billeder. Opløsning Tryk på knappen gentagne gange for at vise de forskellige indstillingsmuligheder på displayet. W HØJ FIN VIDEO LYD STANDARD Vidvinkel (zoom ud) Tryk på knappen W, så zoommåleren går mod W, for at tage et bredere billede. Blitz Tryk på knappen gentagne gange for at vise de forskellige indstillingsmuligheder på displayet. T OFF ON AUTO RØDØJE Telefoto (zoom ind) Tryk på knappen T, så zoommåleren går mod T, for at tage et nærbillede. 4

7 Display tændt/slukket Tryk på knappen for at tænde og slukke for displayet. * Sluk for displayet for at spare på strømmen. Afspillefunktion ( ) Indstil funktionsdrejeknappen på funktionen. Tryk på nedenstående knapper for at angive de ønskede indstillinger, før du tager billeder. Afspilningszoom Tryk på knappen for at forstørre billedet. Tryk på / / / for at se et andet område på billedet. Tryk på lukkeren for at afslutte. Multibillede Tryk på knappen for at vise op til 6 billeder ad gangen. Tryk på / for at se det forrige eller det næste billede. Slet Tryk på knappen for SLET 1 eller SLET ALLE. Tryk på NO eller YES for at slette eller undlade at slette. 5

8 6 Displaymenu ( ) 1. Indstil funktionsdrejeknappen på funktionen for at åbne displaymenuen. 2. Tryk på knappen / for at vælge det ønskede menupunkt, og tryk på knappen for at ændre indstillingerne. Lang eksponering: OFF 1X 2X 3X 4X Eksponering: Auto +1,0 +0,5-0,5-1,0 Hvidbalance: AUTO (dagslys) (overskyet) (kunstlys) (wolfram) Eksempel: OFF ON ISO-følsomhed: Auto 100 (kraftig lyskilde) 200 (svag lyskilde) Menupunkt Indstillinger Selvudløser: OFF ON Menupunkt Indstillinger LCD Auto-sluk: ON OFF Information: ON OFF Knaplyd: ON OFF Dato/klokkeslætindikator: NO (dato) (dato/klokkeslæt) Datoindstilling: MM/DD/YY (måned/dag/år) Klokkeslætindstilling: HH/MM/SS (timer/minutter/sekunder) Videosystem: NTSC PAL Formatering af hukommelseskortet: Nej Ja Gendan standardindstillinger: Nej Ja

9 BILLEDTAGNING Sådan tager du stillbilleder 1. Tag hætten af linsen. 2. Indstil funktionsdrejeknappen på funktionen. 3. Tryk på knappen gentagne gange for at vælge en opløsningsgrad. 4. Indstil objektet i søgeren eller på LCDdisplayet. Sådan bruges zoomfunktionen Tryk zoombetjeningen mod W for at zoome ud. Tryk zoombetjeningen mod T for at zoome ind. 5. Tryk lukkerknappen halvt ned for at fokusere på objektet. 6. Tryk lukkerknappen helt ned for at begynde at tage billeder. 7. Billedtælleren tæller 1 ned ad gangen. 7

10 Videooptagelse 1. Tag hætten af linsen. 2. Indstil funktionsdrejeknappen på funktionen. 3 Tryk på knappen gentagne gange for at vise de forskellige indstillingsmuligheder på displayet, og vælg ikonet (Video). 4 Indstil objektet i søgeren eller på LCD-displayet med knappen til at tænde for displayet. 5. Tryk på lukkerknappen for at starte optagelsen. * Optagelsen stoppes ved at trykke på lukkeren igen. 6. Billedtælleren tæller ned. 8

11 Optagelse af lydklip 1. Indstil funktionsdrejeknappen på funktionen. 2 Tryk på knappen gentagne gange for at vise de forskellige indstillingsmuligheder på displayet, og vælg ikonet (Audio). 3 Placer mikrofonen i nærheden af lydkilden. 4. Tryk på lukkerknappen for at starte optagelsen. * Optagelsen stoppes ved at trykke på lukkeren igen. 5. Billedtælleren tæller ned. 9

12 AFSPILNING Visning af billeder 1. Indstil funktionsdrejeknappen på funktionen. 2. Tryk på knappen (multibillede). Tryk på knappen / for at vælge billedet. 3. Tryk på knappen (multibillede) igen for visning på fuld skærm. Afspilning af videoer 1. Indstil funktionsdrejeknappen på funktionen. 2. Tryk på knappen (multibillede). Tryk på knappen / for at vælge billedet, som er markeret med ikonet. 3. Tryk på knappen (multibillede) igen for visning på fuld skærm. 4. Tryk på lukkerknappen for at afspille. Tryk på lukkeren igen for at stoppe afspilningen midlertidigt (pause) 10

13 Afspilning af lydklip 1. Indstil funktionsdrejeknappen på funktionen. 2. Tryk på knappen (multibillede). Tryk på knappen / for at vælge filen, som er markeret med ikonet. 3. Tryk på lukkerknappen for at afspille. Tryk på lukkeren igen for at stoppe afspilningen midlertidigt (pause) 4. Tryk på for at stoppe afspilningen. Tryk på for hurtig fremspoling. Zoom Digitalkamera - betjeningsvejledning Videoafspilning på et TV 1. Indstil funktionsdrejeknappen på menu ( ). 2. Angiv NTSC eller PAL under indstillingerne, så de svarer til indstillingerne for TV et. 3. Tilslut kameraet til et TV i VIDEO IN-stikket (gult) og AUDIO IN-stikket (hvidt) ved hjælp af videoledningen. 4. Tænd for TV et. * Vælg Video som TVindgangssignal. 5. Indstil funktionsdrejeknappen AUDIO IN (hvid) på (Afspilning). 6. Tryk på knappen / for at vælge videoen, du vil afspille. 7. Tryk på lukkerknappen for at afspille. Tryk på lukkeren igen for at stoppe afspilningen midlertidigt (pause) VIDEO IN (gul) A/V Out 11

14 SLETNING AF FILER 1. Indstil funktionsdrejeknappen på funktionen. 2. Tryk på knappen (multibillede). Tryk på knappen / for at vælge billedet/ videoen/lydklippet, du vil slette. 3. Tryk på knappen (multibillede) igen for visning på fuld skærm. 4. Tryk på display/sletteknappen ( ) for at vælge SLET 1 eller SLET ALLE. 5. Vælg Ja for at slette. Vælg Nej for ikke at slette. 6. Tryk på display/sletteknappen ( ) igen for at afslutte slettefunktionen. 12

15 INSTALLATION AF SOFTWARE (A) * Brugere af Windows XP bedes læse OBS! Brugere af Windows XP. 1. Sæt installations-cd en i cd-rom-drevet (se A). 2. Luk cd-rom-drevet. 3. Guiden Installation starter automatisk. Hvis Guiden Installation ikke går i gang, kan du gøre følgende: 4. Klik på Start på proceslinjen i Windows. Klik derefter på Kør for at fortsætte (se B). 5. Klik på Gennemse, og vælg RUN.exe på cd-rom en i cd-rom-drevet (se C). 6. Klik på Åbn 7. Klik på OK 8. Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen af driveren og den medfølgende software. (B) (C) 13

16 OVERFØRSEL AF FILER Tilslutning til pc 1. Tilslut kameraet til en computer med den medfølgende USB-ledning som vist i nedenstående illustration. 2. Indstil kameraets funktionsdrejeknap på OFF. Windows XP 3. På computeren registrerer Windows (98SE/Me/2000/XP) automatisk kameraet, når det er tilsluttet. Bemærk: Brugere af Windows 98SE: Isæt først installations-cd en. Windows Me/2000 Windows 98SE 14

17 4. Klik på Denne computer på skrivebordet. 5. Der vises et flytbart diskdrev på skærmen. 6. Dobbeltklik på den flytbare disk. 7. Dobbeltklik på mappen DCIM. ADVARSEL: Pas på ikke at kopiere filer til kameramappen DCIM, da kameraet ellers kan blive ustabilt eller defekt. 8. Nu kan du trække-og-slippe billeder til computeren. Windows XP Frakobling af kameraet Windows XP 1. Klik på ikonet ( ) for Hardwareenheden kan nu fjernes på proceslinjen. 2. Vælg USB-lagerenheden kan nu fjernes på menuen. Windows 98SE/Me/

18 Windows 2000/Me 1. Klik på ikonet ( ) for Tag hardwareenhedens stik ud eller skub hardwareenheden på proceslinjen. 2. Vælg Stop USB-lagerenhed på menuen (Windows 2000). Vælg Stop USB-disk på menuen (Windows Me). Windows 98SE 1. Højreklik på den flytbare disk (ikonet for kameraet) under Denne computer. 2. Vælg Skub ud på menuen. Mac-brugere (Mac-operativsystem: 9.x, 10.1 og nyere) Windows 2000/Me Windows 98SE Når kameraet tilsluttes en MAC-computer (se Tilslutning til computer på side 14), registrerer den automatisk lagerenheden. Du kan manipulere dine filer på samme måde, som du ellers har mulighed for på MACbrugerfladen. Frakobling af kameraet fra Mac-computer 1. Vælg kameraikonet (vist som drev med NO_NAME eller uden titel ) på skrivebordet. 2. Træk og slip drevet over i papirkurven. 16

19 ANVENDELSE SOM PC-KAMERA (operativsystemer: 98SE/Me/2000/XP) Zoom Digitalkamera - betjeningsvejledning 1. Tilslut USB-ledningen som vist nedenfor. 2. Indstil funktionsdrejeknappen på funktionen. Bemærk: hvis du drejer funktionsdrejeknappen fra OFF til videre til Frakobling af kameraet på side Start programmet NetMeeting i Windows., skal du gå Bemærk: Før USB-ledningen tages ud, skal funktionsdrejeknappen indstilles på OFF for at trække linsen helt ind i kameraet. * PC-kamerafunktionen understøtter ikke Mac-computere. 17

20 SPECIFIKATIONER Billedføler 3.1M CCD-føler Opløsning Fin: 2560 x 1920 (hardwareinterpoleret). Høj: 2048 x Standard: 1024 x 768 LCD-display 1,5" TFT-display Arbejdshukommelse 16 MB flash Hukommelseskort stik til SD/MMC-kort Filformat JPEG/DCF/AVI/WAV Blitz IGBT-type: auto/on/rødøjereduktion/off Linse/fokuseringslængde zoomlinse/5,7-16,2 mm (tilsvarende mm for 135-kamera) F.Nr. Vidvinkel: F3.6/F6.5 Telefoto: F5.6/F10 Fokuseringsområde 20 cm til uendelig Digital zoom 4 X Grænseflade USB/AV OUT Videobilledhastighed (pc-kamera) billeder pr. sekund (320 x240) Optisk søger Ja Selvudløser 10 sekunders forsinkelse Lukker-hastighed 1/15-1/2500 sek. Videooptagelsesdriver (pc-kamera) Win98 SE/Me/2000/XP Strømforsyning 2 stk. 1,5 V AA-alkalinebatterier Dimensioner/vægt 106 x 67,5 x 44 mm / 166 g Lagerenhed JA (operativsystemer: Win98SE/Me/2000/XP - Mac-operativsystem: 9.x, 10.1 og nyere) Pc-kamerafunktion JA (operativsystemer: Win98SE/Me/2000/XP) 18

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Stealth Cam Limited Warranty

Stealth Cam Limited Warranty Stealth Cam Limited Warranty Dit Stealth Cam er omfattet af en 90 dages begrænsede garanti på reservedele og arbejdskraft fra datoen for den oprindelige køber, og købet skal være foregået via en autoriseret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Læs mere

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 BRUGERVEJLEDNING Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 VIGTIGT! Tillykke med købet af ét af de bedste vildt-kameraer på markedet! Bushnell er meget stolt af udviklingen af dette produkt,

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-LZ40 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera P-serien : PJ1 Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

Video-kikkert. Brugervejledning

Video-kikkert. Brugervejledning Video-kikkert Brugervejledning ADVARSEL: Den monterede video-kikkert kan aldrig bruges som erstatning for en almindelig video eller et kamera, da det kan medføre, at du uforsætligt peger på en anden person

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-SZ10 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE

HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE HDR-PJ650E/PJ650V/PJ650VE/PJ660/PJ660E/PJ660V/PJ660VE Hovedside HDR-PJ650E/ PJ650V/ PJ650VE/ PJ660/ PJ660E/ PJ660V/ PJ660VE Brugervejledning Brug denne vejledning hvis der skulle opstå problemer, eller

Læs mere

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA VEJLEDNING DA VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6 og 7, så du ikke risikerer skader

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

TG-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Startguide Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt dette RICOH WG-5 GPS digitalkamera. Denne startguide indeholder

Læs mere

Microsoft Movie Maker 2

Microsoft Movie Maker 2 Video: Tastevejledning Microsoft Movie Maker 2 Om programmet Movie Maker 2...2 Lidt teknik...2 Hvilke krav skal man stille til sin computer?... 2 Kom i gang med videoredigering...4 Begynd på et nyt projekt...

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge

Læs mere

Multimedie Harddisk-afspiller & optager. Brugervejledning PC/MAC

Multimedie Harddisk-afspiller & optager. Brugervejledning PC/MAC Multimedie Harddisk-afspiller & optager Brugervejledning PC/MAC Indholdsfortegnelse 1. Sammenfattet forord 3 Funktioner og ydelser 3 Grundlæggende ydelser 3 Specifikationer 3 2. Produktdetaljer 5 Pakkens

Læs mere