Kærligheden overvinder alt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kærligheden overvinder alt!"

Transkript

1 DANSK KRISTENDOM SAMFUNDSFAG MUSIK BILLEDKUNST Kærligheden overvinder alt! Undervisningsmateriale for 7., 8., 9., og 10. klasse Teater O kan kontaktes på tlf eller 1

2 Til læreren Kærligheden overvinder alt tager favntag med begrebet kærlighed og mange af de afskygninger af kærligheden, vi møder gennem livet. Kærligheden i venskaber, i familien, i parforhold, i nyforelskelsen, men også kærlighed i sorg og savn. Hvor kommer kærligheden fra? Er kærlighed ren og skær kemi? Kan man kontrollere kærlighed? Hvordan har kærlighedsbegrebet ændret sig gennem tiden? Disse og mange flere spørgsmål tages op til debat i forestillingen og i nærværende undervisningsmateriale får eleverne mulighed for at reflektere videre og arbejde med spørgsmålene fra flere forskellige vinkler. De forskellige opgaver i materialet er udformet sådan, at de kan benyttes enkeltvis eller samlet alt efter hvor meget tid, du vælger at afsætte til arbejdet med forestillingen. Vi har udvalgt forskellige digte og kortere tekstuddrag om kærlighed. De strækker sig over en tidslinje fra oldtiden og frem til i dag og er placeret i kronologisk rækkefølge materialet igennem. De kan bruges i en samlet evaluering, hvor I tager på en tidsrejse i kærlighedsopfattelser og taler om hvordan man udtrykker kærligheden på forskellig vis gennem tiderne og/eller i forbindelse med opgaverne i materialet. Hele undervisningsmaterialet kan bruges efter, I har set Kærligheden overvinder alt. Opgaver markeret med kan med fordel bruges som optakt til at gå ind og se forestillingen. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Lone Marker og Tea Stræde Spile 2

3 Kærlighedens ansigter Kærligheden har mange ansigter, kommer til udtryk i mange forskellige situationer og opleves forskelligt af os alle. I vælger alle ét ord, som I synes beskriver kærlighed. Begrund jeres valg for hinanden to og to og saml hele klassens bud på kær lighed et synligt sted i klassen. C. S. Lewis, britisk forfatter og filolog , kategoriserede kærlighed i; Storge, phileo, eros og agape. Ordet agape er det oldgræske substantiv for guddommelig kærlighed og for kærlighed til medmennesket. Undersøg betydningen af de tre øvrige ord. Placér klassens bud på ord, der beskriver kærlighed, under de fire kategorier. Ovid, forfatter 43 fvt. 17 evt. Jeg elsker ikke det, som aldrig volder mig smerte. 3

4 Kærligheden i historisk og kulturelt perspektiv Opfattelsen af kærlighed er knyttet til den sociale og kulturelle måde, et samfund er organiseret på og er dermed også et historisk og kulturelt fænomen, der har ændret sig gennem tiden. I de tre store monoteistiske religioner (religioner der tror på, at der kun er én gud), jødedom, islam og kristendom har det monogame, livslange ægteskab været det ideale mål for kærligheden mellem mand og kvinde. Skilsmisse var en stor synd og en forbrydelse mod Gud. I dag ser vores virkeligheden anderledes ud. Skilsmisse, seriel monogami (det at have flere monogame forhold gennem livet) og det at vælge livet som single er alle medspillere, når vi taler om kærlighed. Undersøg hver især hvad monogami betyder. Diskutér I grupper hvad der har forårsaget forskellen fra dengang til nu. Kom med jeres begrundede bud på hvordan det vil se ud om 100 år. Diskutér i klassen hvilken berettigelse monogami har i vores samfund og hvordan monogami og kærlighed komplementerer eller ikke komplementerer hinanden. Diskuter begrebet seriel monogami. Hvilken betydning har kristendommen haft for vores forståelse af kærlighed? Hvad forstod man ved kærlighed før kristendommen? Tror I der fandtes kærlighed blandt stenaldermennesker? Diskuter begrebet næstekærlighed. Giv eksempler på situationer hvor i har oplevet næstekærlighed. Augustin, kristen teolog What does love look like? It has the hands to help others. It has the feet to hasten to the poor and needy. It has eyes to see misery and want. It has the ears to hear the sighs and sorrows of men. That is what love looks like. 4

5 Skuespillerne taler om oldtidens forestilling om at mennesket oprindeligt var et helt væsen uden køn, men da vi forbrød os mod guderne, blev de vrede og splittede os i to, således at vi herefter var dømte til at lede efter vores anden halvdel. Læs myten fra Platons Symposion : Symposion 385 fvt. (Aristofanes tale)... Enhver af os er efter dette kun halvdelen af et menneske, da vi er gennemskårne ligesom flyndere og fra at være én er blevet gjort til to. Derfor søger enhver hele tiden sin anden halvdel Grunden hertil ligger nemlig deri, at dette er vor oprindelige natur, og at vi engang var hele; og således fører begæret efter og bestræbelsen for helhed navnet kærlighed. For lang tid siden var vi ét, som sagt; men nu er vi på grund af vores uretfærdighed blevet delt af Guden, som Arkaderne af Lakedæmonerne. Det må derfor frygtes, at dersom vi ikke opfører os ordentligt over for Guderne, vil vi igen blive spaltet og løbe rundt og se ud som reliefferne på gravstenene, savet midt igennem næsen som halverede terninger. Derfor må man anspore enhver til at have ærefrygt for Guderne, for at vi må undgå denne skæbne og i stedet opnå det, hvortil Eros er vor fører og tilflugt. Ham skal ingen handle imod; men imod ham handler den, der gør sig forhadt af Guderne. Når vi nemlig opnår venskab og forsoning med Guden, så vil vi finde den elskede, der er bestemt for os, hvilket nu kun bliver opnået af få.... Diskuter om og hvordan denne forestilling stadig lever videre. 5

6 Den første date Læs følgende uddrag af manuskriptet til Kærligheden overvinder alt. Manuskriptuddrag LARS: Når man skal på date er det vigtig at gå i bad først eller i hvert fald lige vaske sig under armene... Man skal også huske at barbere sig altså hvis det er nødvendigt Og ta rene sokker på. Altid rene sokker. Man kan også godt gå til frisøren men det er bedst hvis det er et par dage før daten ellers kommer man bare der og ligner en nyklippet barnerøv og det er der jo ikke nogen der gider. ANDERS: Nej, det er der ikke nogen der gider. LARS: Man skal lugte godt Det er vigtigt. Og man skal huske at børste tænder og gurgle mund i noget sprit eller et eller andet desinficerende Dårlig ånde er bare mega turn off Man skal sætte noget go musik på og så begynder man at bygge sig selv op... Begge: Jeg er go, jeg er lækker, jeg er go, jeg er flot. Jeg er lækker, jeg er go, jeg er flot LARS: Og så er det bare på med noget tøj. ANDERS: Jaa LARS: fede sko og i det hele taget bare noget der klæder en skide godt og som man har det fedt i. ANDERS: YYEAA! LARS: Man skal gøre noget ud af det. Det er jo ikke hver dag man har en date..! ANDERS: Nej, det er ikke hver dag... Find selv eksempler for flere datingregler. Sæt jer sammen I grupper af 4. Diskutér behovet for uskrevne regler om den første date. Skriftliggør jeres gruppes bud på 10 gode råd til den første date for både piger og drenge. Diskutér klassens forskellige bud. 6

7 Kærlighedspyramiden Tag udgangspunkt i C.S. Lewis fire kategorier af kærlighed og tænk tilbage på, hvilke former for kærlighed, du har oplevet I dit liv. Skriv dem ned, hver form for kærlighed på et separat stykke papir. I skal nu arbejde sammen i mindre grupper om at bygge en virtuel kærligheds pyramide. Hvilke former for kærlighed skal placeres hvor i pyramiden? Hver gruppe fremlægger deres kærlighedspyramide for klassen. Diskutér udseendet af hinandens pyramider er nogle for kærlighed vigtigere end andre, er nogle former for kærlighed en forudsætning for andre? Musik I kærligheden overvinder alt bruges musikken til at understrege stemninger og udtrykke store følelser. Musikken er et universelt sprog, men dens budskaber rammer os forskelligt afhængigt af vores individuelle livshistorier. Vælg hver især et stykke musik, som I synes udtrykker kærlighed. Spil numrene for hinanden gruppevis. Diskutér hvilken form for kærlighed, der beskrives I netop det nummer. Kunne det handle om flere former for kærlighed, hvorfor/hvorfor ikke? 7

8 Kærlighedens billeder og symbolik Kærligheden er illustreret visuelt et uendeligt antal gange. Nogle symboler, farver og stemninger går igen, mens andre er helt særlige for netop én type kærlighed. Vælg hver især et billede; foto, tegning eller maleri, der illustrerer kærlighed. Sæt jer sammen i mindre grupper. Beskriv symboler, farvevalg og stemning i det billede, I har valgt for hinanden. Diskutér hvor jeres billeder eventuelt skiller sig ud fra de klassiske symboler, farver og stemninger for kærlighed. Sæt billederne op i klasselokalet sammen med det/de ord, I synes passer til billederne. Al Rumi, persisk digter og mystiker One Went to the Door of the Beloved One went to the door of the Beloved and knocked. A voice asked ; who is there? He answered ; it is I The voice said ; There is no room for me and thee The door was shot. After a year of solitude and deprivation he returned and knocked. A voice from within asked who is there? The man said it is THEE The door was opend for him. 8

9 Kærlighedens kemi Ifølge forskere er det stofferne oxytocin, vasopressin, dopamin, serotonin og endorfiner, som bestemmer hvornår og hvor længe, vi er forelskede, og om forelskelsen udvikler sig til kærlighed. Læs følgende artikel om kærlighedes kemi: Diskuter hvilket syn på kærligheden, der fremsættes i artiklen. Er I enige? Hvordan mener I, at denne teori passer med skæbnen og den eneste ene? Shakespeare, forfatter , Sonnet 18 Shall I compare thee to a summer s day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, And summer s lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, And often is his gold complexion dimm d; And every fair from fair sometime declines, By chance or nature s changing course untrimm d; But thy eternal summer shall not fade Nor lose possession of that fair thou ow st; Nor shall Death brag thou wander st in his shade, When in eternal lines to time thou grow st: So long as men can breathe or eyes can see, So long lives this, and this gives life to thee. 9

10 Hvorfor kærlighed? I Kærlighed overvinder alt forsøger den ene af skuespillerne fysisk at slippe af med kærligheden. Han forsøger at vride, sparke og kaste den væk. Uanset om vi tror på, at kærlighed er kemi, skæbne eller noget helt tredje, vil vi alle opleve både glæde og sorg ved kærlighed gennem vores liv. Diskutér i grupper, hvorfor kærligheden også kan gøre ondt, og om der er noget positivt ved, at kærlighed også kan medføre smerte? Forestil jer en verden helt uden kærlighed og beskriv hvordan den ville se ud. Kan kærligheden overvinde alt? William Shakespeares fortælling om Romeo og Julie tilbage fra 1590 erne fortælles fortsat verden over den dag i dag. Som vi også hører i Kærligheden overvinder alt er både Romeo og Julie villige til at gå i døden for deres elskede. Diskutér i klassen, hvorfor Romeo og Julie fortsat den dag i dag er kendt over hele verden? Diskutér hvilket nutidigt skuespil eller hvilken film I kan forestille jer kan være en klassiker om 400 år? Emil Aarestrup, forfatter , Angst Hold fastere omkring mig Med dine runde Arme; Hold fast, imens dit Hjerte Endnu har Blod og Varme. Om lidt, saa er vi skilt ad, Som Bærrene paa Hækken; Om lidt, er vi forsvundne, Som Boblerne i Bækken. 10

11 Kærlighed til sig selv Det siges, at man skal elske sig selv, før man kan elske andre. Samtidig er det i en vis udstrækning tabubelagt at erklære sin kærlighed overfor sig selv. Stiller vi os ud på gaden og erklærer vores kærlighed til os selv, bliver vi hurtigt antaget for at være egocentrerede. Sæt jer sammen to og to og drøft, hvad det vil sige at elske sig selv, og hvordan I synes selvkærlighed bør komme til udtryk? Læs Janteloven: Hvordan påvirker Janteloven det at elske sig selv? Find eksempler på steder i verden, hvor det er helt i orden åbenlyst at erklære kærlighed til sig selv. Hvordan vil I placere kærligheden til sig selv i forhold til Lewis fire kategorier og hvor i kærlighedspyramiden hører den til? Diskutér i klassen om det er nødvendigt at elske sig selv for at elske andre. JeanPaul Sartre, forfatter Man kan sige hvad man vil, men der findes dog en slags kærlighed, som består hver prøve. Den er trofast, den er altid lige stærk og den varer hele livet. Det er kærligheden til sig selv. 11

12 Had/kærlighed Had og kærlighed er følelser, der ofte beskrives som hinandens modsætninger. Men er de det? Læs følgende tekstuddrag fra kærligheden overvinder alt Manuskriptuddrag LARS: Ja. Jeg elsker også dig! ANDERS: Er du nu også bøsse? LARS: Nej, nej jeg er ikke bøsse. ANDERS: Nej ok Jeg har bare aldrig vist at du var bøsse. LARS: Jeg er ikke bøsse ikke at der er noget galt i at være bøsse ANDERS: Nej, nej det siger jeg heller ikke... du må gerne være bøsse! LARS: JEG ER IKKE BØSSE! Jeg elsker dig bare mand Du er min bedste ven.... ANDERS: Så, du elsker mig altså kun når jeg er på en bestemt måde og ikke sparker? Eller er det fordi jeg er populær måske? og har rigtig mange venner?!!!! Hvorfor fanden elsker du mig egentlig? LARS: Fordi du er som du er... ANDERS: Er som jeg er...? Hvordan...? LARS: Du er til at stole på ANDERS: Nå ja, men du elsker mig vel også fordi jeg er sød? LARS: Ja men også når du er irriterende. ANDERS: Står du og siger at jeg er irriterende?... ANDERS: Årh hvad du er så barnlig mand! LARS: Du er altid lidt mere barnlig end mig ANDERS: Spade LARS: Fede nar! ANDERS: Svin! LARS: Jeg hader dig! ANDERS: Jeg hader dig mest! Diskutér i klassen, hvad I mener der sker mellem Lars og Anders i denne scene. Er det had og eller kærlighed, der er på spil? 12

13 Et af kærlighedens ord Vi bruger ordet elske meget forskelligt. Nogle siger til deres kæreste, deres forældre og søskende dagligt, at de elsker dem, mens andre måske siger det en gang hvert tredje år. Jeg elsker ananas! >< Jeg elsker dig. Beskriv forskellen i de to udsagn for hinanden to og to. Hvornår har I sidst sagt, at I elskede noget/nogen og hvad/hvem sagde I det om/til? Beskriv den følelse I har i kroppen, når I siger til et menneske, at I elsker ved kommende. Beskriv bagefter hvilken følelse I har, når I siger I elsker en ting. Er det muligt at elske en god ven af det andet køn uden at være kærester? Diskutér i grupper i hvilke situationer I mener, det er relevant at bruge ordet elske. Ingrid Bergman, forfatter Et kys er et yndigt trick, spillet af naturen for at stoppe taler, når ord bliver overflødige. 13

14 Kærlighedens mærkedage Mors dag, fars dag, Valentines dag er alle mærkedage, hvor man skal/bør/kan udtrykke sin kærlighed til bestemte personer. Del klassen i tre grupper, som hver undersøger og fremlægger information om kring de tre mærkedage. Sæt jer sammen i mindre grupper og diskutér jeres holdninger til mærkedage. Hvad er målet med mærkedage, virker de efter hensigten, har vi for mange eller for få mærkedage for kærligheden? Diskuter i klassen om vi skal have mærkedage og i så fald hvor mange og for hvem. Antoine de SaintExupéry, forfatter Det er kun med hjertet, man kan se rigtigt. Det vigtigste er altid usynlig for øjet. 14

15 Kærlighedens rum og aktører Scenografien er den visuelle udformning af en forestilling. Kærligheden overvinder alt er scenografisk bygget op omkring et rent og råt rum i rødt lys. I denne opgave skal I arbejde med scenografiens virkemidler og instruktørens muligheder omkring valg forud for en forestilling. Diskuter to og to scenens opbygning og de virkemidler, der var benyttet. Hvordan synes I det fungerede? Drøft effekten af, at scenen havde været sort/hvid eller en anden/andre farver. Drøft hvordan forestillingen havde været anderledes, hvis de to skuespillere havde været kvinder og ikke mænd? Drøft hvilken musik I ville vælge til en forestilling om kærlighed. Toni Morrison, forfatter f fra The Bluest Eye Love is never any better than the lover. Wicked people love wickedly, violent people love violently, weak people love weakly, stupid people love stupidly, but the love of a free man is never safe. There is no gift for the beloved. The lover alone possesses his gift of love. The loved one is shorn, neutralized, frozen in the glare of the lover s inward eye. 15

16 Digte og ordsprog Vi har samlet digte og ordsprog om kærlighed tilbage fra Oldtiden og frem til nu. Du finder dem i de orange bokse. Læs alle digtene/ordsprogene. Vælg dit foretrukne digt/ordsprog og fortæl din sidemakker, hvorfor du valgte dette. Haiku er en japansk lyrikform, der beskriver dybe stemninger på en højst simpel måde og med få ord. Et haikudigt består af 17 stavelser, fordelt på tre grupper med henholdsvis 5, 7 og 5 stavelser i hver. Haikudigtet stammer fra 1600 tallet og en af de mest kendte digtere fra denne tid, Matsuo Basho, har skrevet dette haikudigt: En ældgammel dam En frø springer over den Der lyder et plask Sæt jer sammen to og to og skriv et haikuinspireret digt om kærlighed. 16

17 Evaluering skriv en anmeldelse Skriv en anmeldelse af Kærligheden overvinder alt! Tag højde for et eller flere af følgende elementer: Forestillingens budskab(er), hvis I mener den har noget. Scenografien og musikken Skuespillernes præstation og troværdighed Manuskriptet. Obs. Det er vigtigt at du sørger for at argumentere for dine synspunkter i anmeldelsen. Giv også gerne forestillingen stjerner mellem et til seks. 17

18 Litteraturliste og inspiration til yderligere læsning C. S. Lewis. The Four Loves Houghton Mifflin Harcourt Platon. Symposion. 385 fvt./2000. Det Lille Forlag. Rumi, Jalal Al Din. One Went to the Door Shakespeare, William. Shall I compare thee to a summer s day? Sonnet Aarestrup, Emil. Angst Morrison, Toni. The Bluest Eye. 1970/2007. Knopf Doubleday Publishing Group. 18

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

DANSK ROM EO +JULIE+ Undervisningsmateriale fra

DANSK ROM EO +JULIE+ Undervisningsmateriale fra DANSK ROM EO +JULIE+ SHAKESPEARE VORES HISTORIE SOM DU VORES ALDRIG SHAKESPEARE HAR SET DET FØR Undervisningsmateriale fra 1 Når dine øjne ser på mig er jeg usårlig Romeo Indhold Kære underviser Hvad sker

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

INVASION! + VI SOM ER 100

INVASION! + VI SOM ER 100 INVASION! + VI SOM ER 00 side Nu-og-her-teater uden regler Hvis teater skal friskt og sjovt og overraskende, må det hele tiden forny sig og bryde sine gamle relger. Det gælder også på Aalborg Teater, hvor

Læs mere

THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE

THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE 1 THE LAND OF NOTHING AND NOWHERE OM UD OG VENDE AF MERETE PRYDS HELLE Af LISA MARIE HENDERSON Hans siger, det er mig, der er anderledes. Min mor siger, hun ikke kan kende mig. Nej, hun siger: Jeg troede,

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Skriftlighed i folkeskolen og gymnasiet

Indholdsfortegnelse 1. Skriftlighed i folkeskolen og gymnasiet Skriftlighed 2 Indholdsfortegnelse 1. Skriftlighed i folkeskolen og gymnasiet 2. "Knud Romer: Facebook er en kræftsvulst på internettet", af Kenneth Lund 3. Essay 4. Redegørelse 5. Diskussion Skriftlig

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere