SÆRLIGE BEMÆRKNINGER TIL LCD-SKÆRME Nedenstående symptomer er normale i forbindelse med LCD-skærme og betyder ikke nødvendigvis, at der er noget galt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆRLIGE BEMÆRKNINGER TIL LCD-SKÆRME Nedenstående symptomer er normale i forbindelse med LCD-skærme og betyder ikke nødvendigvis, at der er noget galt."

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger til LCD-skærme... 1 Oplysninger om sikkerhed og en let betjening... 2 Udpakning... 5 Montering/fjernelse af fodstøtten... 6 Justering af skærmens stilling...6 Tilslutning af elledning... 7 Sikkerhedsforanstaltninger... 7 Rengøring af skærmen...7 Strømbesparelse... 8 DDC... 8 TILDELING AF KONNEKTORBEN... 9 Tabel til standard tidsindstilling Installation Brugerknapper SÅDAN JUSTERES DER PÅ INDSTILLINGERNE Fejlfinding... 19

2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER TIL LCD-SKÆRME Nedenstående symptomer er normale i forbindelse med LCD-skærme og betyder ikke nødvendigvis, at der er noget galt. BEMÆRKNINGER Som følge af det fluorescerende lys, kan skærmen til at begynde med flimre. Sluk for strømmen og tænd igen for at være sikker på, at flimret forsvinder. Alt afhængigt af det skrivebordsmønster der anvendes, kan lysstyrken på skærmen virke lidt uensartet. LCD-skærmen er udstyret med brugbare pixels for 99,99 % vedkommende. Der kan forekomme pletter på et område på 0,01% eller mindre, som følge af et manglende pixel eller et pixel, der er tændt hele tiden. Som følge af LCD-skærmens natur, kan der forekomme en efterskygge fra det forrige skærmbillede, efter at billedet er skiftet, når det samme billede har været vist i timevis. I så fald rettes det ved at skrifte billede eller ved at slukke for strømmen et par timer. DK-1

3 Oplysninger om sikkerhed og en let betjening Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger nøje igennem. Opbevar denne dokumentation til senere brug. Følg alle de advarsler og anvisninger, der er angivet på selve produktet. ADVARSEL om afbrydelse af dette udstyr Følg de efterfølgende vejledninger, når strømforsyningen tilsluttes og afbrydes: Tilslut strømforsyningen, inden stikket sættes i stikkontakten. Træk stikket ud, før strømforsyningen fjernes fra produktet. Hvis der er flere strømkilder tilsluttet systemet, skal strømmen afbrydes ved at trække stikket ud af stikkontakten på alle strømforsyningerne. ADVARSEL om tilgængeligheden Sørg for at den anvendte stikkontakt er let at komme til og placeret så tæt på brugeren af udstyret som muligt. Når strømmen til udstyret skal afbrydes, skal du sørge for at trække stikket ud fra stikkontakten. Advarsler Dette produkt må ikke anvendes i nærheden af vand eller væsker. Dette produkt må ikke placeres på en ustabil bord, fod eller vogn. Hvis produkt falder ned, kan det blive alvorligt beskadiget. Sprækkerne og åbningerne er ventilationsåbninger, så produktet kan fungere pålideligt og beskytte det mod overophedning. Åbningerne må derfor ikke blokeres eller dækkes til. De må heller aldrig dækkes til ved at placere produktet oven på en seng, sofa, et tæppe eller lignende overflade. Produktet må aldrig placeres i nærheden af eller oven over en radiator eller varmekilde, eller i en indbygget installation med mindre der er tilstrækkelig ventilation til afkøling af udstyret. Der må aldrig stikkes nogen som helst former for genstande gennem sprækkerne í kabinettet, da de kan berøre farlige strømførende elektriske dele eller kortslutte dele, der kan forårsage brand eller elektriske stød. Der må heller aldrig spilles nogen former for væsker oven på eller ned i udstyret. For at undgå beskadigelse af de indre dele og lækage af batterierne, må udstyret ikke placeres på en overflade, der vibrerer. Det må heller aldrig anvendes under udøvelse af sport eller træning eller i rystende omgivelser, som kan forårsage uforudsete kortslutninger eller beskadige roterende dele, harddisken, det optiske drev eller endog udsætte det for eksponeringsrisici fra litiumbatteriet. Sikker aflytning Følg disse anvisninger, som anbefales af hørelseseksperter, til beskyttelse af dine hørelse. Når lydstyrken er stillet ind, må der ikke skrues op for lyden, da dine ører selv justerer hørelsen efter lydstyrken. Skru gradvist op for lydstyrken indtil du hører lyden tydeligt i en behagelig styrke og uden forvrængning. Begræns den tid, hvor der lyttes til musik ved høj lydstyrke til et minimum. Undgå helt at skrue op for lydstyrken, blot for at udelukke støj fra omgivelserne. Skru ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre, hvad folk siger i nærheden af dig. DK-2

4 Service på produktet Forsøg ikke selv på at servicere dette produkt, da du kan udsætte dig selv for farlige elektriske stød og andre risici, hvis kabinettet åbnes eller tages af. Al service skal foretages af en autoriseret fagmand. Træk stikket ud af kontakten og henvend dig til et serviceværksted, når: Elledningen eller elstikket er beskadiget, skåret over eller slidt Der er spildt væske ned i kabinettet eller på udstyret Udstyret har været udsat for regn eller vand Udstyret har været tabt, eller hvis det på anden måde er blevet beskadiget Udstyret udviser en klar forandring i ydelsen, og antyder derved, at det trænger til service Udstyret ikke fungerer normalt efter at have fulgt brugervejledningen Bemærk: Stil kun på de styringer, der er beskrevet i brugervejledningen, efter som forkert indstilling af andre styringer kan forårsage skade og dermed et omfattende arbejde af en servicemedarbejder for at genskabe den normale funktion på udstyret. Oplysninger om LCD-pixlerne LCD-enheden produceres ved anvendelse af avancerede produktionsteknikker. desto mindre kan der fra tid til anden være pixler, som sætter ud eller fremstår som sorte eller røde prikker. Det påvirker ikke det optagede billede og betragtes ikke som en produktionsfejl. Tips og oplysninger til en nem anvendelse Efter at have siddet i lang tid foran skærmen beklager computerbruger sig ofte over overanstrengelse af øjnene og hovedpine. Brugerne er ligeledes i fare for at komme ud for fysiske skader efter mange timers arbejde bag en computerskærm. Lange arbejdsperioder, dårlig sidestilling, dårlige arbejdsvaner, stort arbejdspres, utilstrækkelige arbejdsforhold, den personlige sundhed og andre faktorer er med til at øge risikoen for fysiske arbejdsskader. Forkert anvendelse af computeren kan lede til karpaltunnelsyndrom, seneskedebetændelse eller andre sygdomme i muskel- og skeletsystemet. Der kan forekomme følgende symptomer i hænderne, håndledene, armene, skuldrene, halsen eller ryggen: Følelsesløshed eller en brændende eller prikkende fornemmelse Smerte, ømhed eller ømtålelighed Smerte, hævelser eller pulseren Stivhed eller spændinger Kulde eller svaghed Hvis du lider af de symptomer, eller en hvilken som helst tilbagevende eller vedvarende ubehag og/eller smerte i forbindelse med anvendelsen af computeren, skal du omgående henvende dig til din læge eller informere din arbejdsgivers afdeling for sundhed og sikkerhed. Efterfølgende afsnit giver nogle gode tips til en mere behagelig anvendelse af computeren. Sådan føler du dig tilpas Du kommer til at føle dig tilpas ved bl.a. at indstille på skærmvinklen til din skærm, ved at anvende en fodskammel eller ved at hæve siddehøjden på din stol. Benyt dig af følgende tips: Undlad at blive siddende i samme faste stilling Undgå at hænge forover og/eller læne dig for meget bagover Rejs dig og gå lidt rundt med jævne mellemrum for at fjerne spændingerne I benmusklerne DK-3

5 Hold korte pauser for at lade hals og skuldre hvile Undgå at spænde musklerne eller trække på skuldrene Placer den eksterne skærm, tastatur og mus korrekt og inden for en behagelig rækkevidde Hvis du kigger mere på skærmen eller på dokumenterne, så placer skærmen midt på dit skrivebord for at mindske belastningerne af hals og nakke Tag vare på dine øjne Langvarig kiggen på skærmen, anvendelsen af briller eller kontaktlinser med forkert styrke, blænding, forkert arbejdsbelysning, dårligt indstillede skærme, alt for små skrifttyper og skærme med forkert kontrast kan alt sammen overbelaste dine øjne. Følgende afsnit kommer med forslag til, hvordan belastningen af øjne kan mindskes. Øjne Hvil dine øjne med jævne mellemrum. Giv øjnene en pause med jævne mellemrum ved at lade blikket glide bort fra skærmen og kigge på et fjernt punkt. Blink ofte for at undgå at øjnene tørrer ud. Skærm Hold skærmen ren. Hold hovedet lidt højere end den øverste kan af skærmen, så øjnene kigger nedad, når du kigger på midten af skærmen. Stil på skærmens lysstyrke og/eller kontrast til et behageligt niveau, så det forbedrer læsbarheden af tekster og øger klarheden af diverse grafik på skærmen. Fjern blænding og reflekser ved at: Placere skærmen således, at siden vender mod vinduet eller en anden lyskilde Mindske det omgivende lys i lokalet ved at anvende gardiner, rullegardiner eller persienner Anvende et arbejdslys Skifte vinklen på skærmfladen Anvende et filter til reduktion af blænding Anvende en skærmskygge, såsom et stykke pap, der går ud fra forkanten af skærmen Undgå at stille på skærmen til en akavet synsvinkel. Undgå at kigge på skarpe lyskilder, såsom åbne vinduer i længere tid. Indarbejdning af gode arbejdsvaner Tag følgende arbejdsvaner i brug for at opnå en mere afslappet og effektiv anvendelse af computeren: Hold korte pauser jævnligt og ofte. Udfør strækkeøvelser. Indånd frisk luft så ofte som muligt. Motioner regelmæssigt og hold kroppen i form Advarsel! Det kan ikke anbefales at anvende produktet i sengen eller sofaen. Hivs det ille ligefrem kan undgås, skal der kun arbejdes i kortere tid og holder pauser med jævne mellemrum og udføres strækøvelser Besøg et af de følgende netsteder for yderligere oplysninger eller hjælp til genbrug: Verdenover: DK-4

6 UDPAKNING LCD-skærm Kontroller, at følgende dele følger med, når du pakker emballagen ud. Og gem desuden emballagen til fremtidigt brug, hvis du skulle få brug for transport eller forsendelse af LCD-skærmen. 15-bens D-Sub-kabel DVI-kabel (gælder kun Dual- Input-modellen) Lysnetledning Brugervejledning Kvikstart guide DK-5

7 Montering/fjernelse af fodstøtten Montering: Ret udløserknappen nederst på skærmen ind med de tilsvarende sprækker på undersiden af foden Fjernelse: Tryk først på udløserknappen som vist, inden foden fjernes, og følg pilens retning for at fjerne den JUSTERING AF SKÆRMENS STILLING For at opnå den bedste læsestilling, kan hældningen på skærmen justeres, når der holdes med begge hænder i kanten af skærmen som vist nedenfor. Billedskærmen kan justeres 15º op eller 5º ned som vist med pile nedenfor. DK-6

8 TILSLUTNING AF ELLEDNINGEN Kontroller allerførst, om det er den ledning, der passer til forholdene, der hvor du befinder dig. Billedskærmen er forsynet med en universel strømforsyning, der tillader enten 100/120V AC eller 220/240 V AC. Der kræves ingen indstilling fra brugerens side. Tilslut den ene ende af elledningen i strømforsyningen og den anden ende i en stikkontakt. For enheder, der anvender 120 V AC: Anvend en UL Listed-ledning med type SVT-tråd og stik til 10 A/125 V. For enheder, der anvender 220/240 V AC (gælder uden for USA): Anvend et ledningssæt med en H05VV-F ledning og stik til 10 A, 250 V. Ledningssættet skal have de nødvendige sikkerhedsgodkendelser, der kræves for det land, hvori udstyret skal anvendes. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Undgå at placere billedskærmen eller anden tung genstand oven på elledningen for at undgå at beskadige den. Billedskærmen må ikke udsættes for regnvand, overdreven fugt eller støv. Ventilationsåbningerne på skærmen må ikke tildækkes. Skærmen skal altid placeres, så der er tilstrækkelig god ventilation. Undgå at placere skærmen mod en lys baggrund eller på steder, hvor sollys eller andre lyskilder kan reflekteres på skærmfladen. Placer skærmen lige under øjenhøjde. Skærmen skal håndteres med forsigtighed under transport. Undgå helt at udsætte skærmen for stød eller ridser, da den er skrøbelig. RENGØRING AF SKÆRMEN Ved rengøring af billedskærmen skal nedenstående retningslinjer følges nøje. Træk altid stikket ud, før skærmen gøres ren. Brug en blød klud til aftørring af skærm og kabinet. DK-7

9 STRØMBESPARELSE Skærmen går automatisk i strømbesparende tilstand ved hjælp af styringssignalet fra skærmstyringen, hvilket angives med den orangegule LED-lampe. Tilstand ON Strømbesparelsesfunktion LED-lampe Blå Orangegul Den strømbesparende tilstand fortsætter, indtil der registreres et styringssignal, eller indtil musen eller tastaturet berøres. Skiftet fra tilstanden Aktiv OFF til ON tager ca. 3 sekunder. DDC For at lette installationen er billedskærmen i stand til at udnytte Plug and Play-funktionen, hvis dit system understøtter en DDC-protokol. DDC (dvs. Display Data Channel) er en kommunikationsprotokol, hvormed skærmen automatisk informerer værtssystemet om sine egenskaber, så som hvilke opløsninger, der understøttes, og tilsvarende timing. Denne billedskærm understøtter DDC2B-standarden. DK-8

10 TILDELING AF KONNEKTORBEN 15-bens signalkabel til farveskærm BEN NR. BETEGNELSE BEN NR. BETEGNELSE 1. Rød 9. +5V 2. Grøn 10. Logisk jord 3. Blå 11. Skærm-jord 4. Skærm-jord 12. DDC-serieldata 5. DDC-retur 13. H-synkronisering 6. R-jord 14. V-synkronisering 7. G-jord 15. DDC-seriel klokke 8. B-jord DK-9

11 24-bens signalkabel til farveskærm BEN Betegnelse BEN Betegnelse 1. TMDS Data2-13. NC 2. TMDS Data V spænding 3. TMDS Data 2/4 afskærmning 15. GND (retur for +5 V hsynk. vsynk.) 4. NC 16. Sporing af tilslutning under driften 5. NC 17. TMDS Data0-6. DDC klokke 18. TMDS Data0+ 7. DDC data 19. TMDS Data 0/5 afskærmning 8. NC 20. NC 9. TMDS Data1-21. NC 10. TMDS Data TMDS klokkeafskærmning 11. TMDS Data 1/3 afskærmning 23. TMDS klokke+ 12. NC 24. DDC TMDS klokke- DK-10

12 DK-11 Tabel til standard tidsindstilling Skærmen er udstyret med de mest anvendte forhåndsindstillinger, som vist nedenfor, for bl.a. at reducere behovet for yderligere justeringer. Brugeren anbefales at udføre den automatiske indstilling i Windows med Fuld skærmstørrelse for at opnå en optimal indstilling. Hvis indstillingen ikke passer til en af fabriksindstillingerne, kan brugeren selv gemme sine foretrukne indstillinger i brugerindstillingen. Der kan gemmes op til 9 forskellige brugerindstillinger. Eneste betingelse er, at der skal være mindst 1 khz forskel på den horisontale frekvens eller 1 Hz for den vertikal frekvens, eller at de synkrone signalpolariteter er forskellige fra fabrikindstillingerne. Indstill-ingsmå-de Opløsning 1 VGA 720 x Hz 2 VGA 640 x Hz 3 MAC 640 x Hz 4 VESA 640 x Hz 5 VESA 640 x Hz x Hz 7 VESA 800 x Hz 8 VESA 800 x Hz 9 VESA 800 x Hz 10 VESA 800 x Hz 11 MAC 832 x Hz 12 VESA 1024 x Hz 13 VESA 1024 x Hz 14 VESA 1024 x Hz 15 VESA 1152 x Hz 16 VESA 1280 x Hz 17 VESA 1280 x Hz 18 VESA 1280 x Hz 19 CVT 1440 x Hz

13 INSTALLATION Ved installation af skærmen til værtsystemet, skal nedenstående trin følges: Trin Tilslutning af videokablet a. Kontroller, at både skærmen og computeren er slukket. b.forbind videokablet til computeren. 1-2 Tilslutning af DVI-kabel (gælder kun Dual-Input-modellen) a. Kontroller, at både skærmen og computeren er slukket. b.forbind den ene ende af 24-bens DVI-kablet bag på skærmen og forbind til anden ende til stikket på computeren. 2. Tilslutning af elledningen Forbind elledningen til billedskærmen og derefter til en jordet stikkontakt. 3. Tænd for billedskærmen og computeren Tænd først for skærmen og derefter for computeren. Det er yderst vigtigt, at gøre det i den rækkefølge. 4. Skulle skærmen ikke virker rigtigt, skal du kigge nærmere i afsnittet om fejlfinding for at finde årsagen til problemet. DK-12

14 BRUGERKNAPPER Knapper på frontpanelet 1. Afbryder: Til at slukke og tænde for skærmen. 2. Strømindikator: Angiver, at der er tændt for skærmen. 3. empowering(autorisere)/exit: 1)Når skærmstyringsmenuen er aktiv, fungerer knappen som Afslut-knap (EXIT OSD-menu). 2)Når OSD menuen er slukket, tryk da på denne knap for at vælge scenariefunktionen. 4. Automatisk indstillingsknap / Afslut: 1)Når skærmstyringsmenuen er aktiv, fungerer knappen som Afslut-knap (EXIT OSD-menu). 2)Når skærmstyringsmenuen er passiv, trykkes der i 2 sekunder for at aktivere den automatiske indstillingsfunktion. Den automatiske indstillingsfunktion anvendes til indstilling af H.Pos, V.Pos, klokke og fokus. 5.< / >: Tryk på < eller > for at vælge den ønskede funktion. Tryk på < eller > for at ændre på indstillingerne af den aktuelle funktion. 6.MENU / ENTER: Aktiverer skærmstyringsmenuen, når den er slået fra, eller aktiverer/ deaktiverer en justeringsfunktion, når skærmstyringsmenuen er slået til. DK-13

15 SÅDAN JUSTERES DER PÅ INDSTILLINGERNE 1. Tryk på MENU-knappen for at aktivere skærmstyringsvinduet. 2. Tryk på < eller > for at vælge den ønskede funktion. 3. Tryk på MENU-knappen for at vælge den funktion, der skal justeres. 4. Tryk på < eller > for at ændre på indstillingerne af den aktuelle funktion. 5. Vælg exit for at afslutte og gemme ændringerne. Hvis du vil justere en anden funktion, gentages trin 2-4. Sådan virker P/X-seriens skærmstyringer Når brugeren trykker på knappen MENU på forkanten A B A. Acer ecolor Management Hvis punktet Acer ecolor Management [Acer efarvestyring] vælges, fremkommer skærmstyringen Acer ecolor B. USER Hvis punktet USER [Bruger] vælges, fremkommer standard skærmstyringen I.gælder kun den analoge inputmodel DK-14 II.gælder kun Dual Inputmodel

16 BILLEDJUSTERING Beskrivelse af funktionsstyringslamperne A. Acer ecolor Management Ikonet Hovedmenu Ikonet Undermenu Punkt i undermenuen Beskrivelse Bruger Brugerdefineret. Indstillingerne kan finjusteres, så de passer til enhver situation Tekst Optimal balance mellem lysstyrke og kontrast forebygger overanstrengelse af øjet. Den mest komfortable måde at læsse tekst på skærmen på Standard Standardindstillinger. Reflekterer indbygget visningsfunktion. Grafik Forbedrer farver og betoner de fine detaljer. Billeder og fotografier vises i vibrerende farver og skarpe detaljer Film Viser scener med tydelige detaljer. Gengiver i god kvalitet, selv i dårligt oplyste omgivelser B. USER Ikonet Hovedmenu Ikonet Undermenu Punkt i undermenuen Beskrivelse Kontrast Justerer kontrasten mellem for- og baggrund på skærmbilledet. Lysstyrke Justerer lysstyrken i baggrunden på skærmbilledet. ACM ACM (forkortelse for Adaptive Contrast Management, dvs. tilpassende kontraststyring):acm ON/OFF-skifter, standardindstillingen er "OFF", dvs. slået fra. Fokus Justerer billedets fokus. (kun tilgængelig i analogtilstand) Klokke Justerer billedets klokfrekvens. (kun tilgængelig i analogtilstand) DK-15

17 Ikonet Hovedmenu Ikonet Undermenu Punkt i undermenuen Beskrivelse H. Position Justerer den horisontale position. (kun tilgængelig i analogtilstand) V. Position Justerer den vertikale position. (kun tilgængelig i analogtilstand) Varm Indstiller farvetemperaturen til varm hvid. Kølig Bruger /Rød Bruger /Grøn Bruger /Blå English Deutsch Francais Espanol Italiano Suomi Nederlands Pyccknn Indstiller farvetemperaturen til kølig hvid. Justerer den rød/grønne/blå intensitet Valg af flere sprog. Kun EMEA-version skærmstyring DK-16

18 Ikonet Hovedmenu Ikonet Undermenu Punkt i undermenuen Beskrivelse H. Position Justerer den horisontale position på skærmstyringsmenuen. V. Position Justerer den vertikale position på skærmstyringsmenuen. OSD Timeout Justerer tidsindstillingen på skærmstyringsmenuen. Analog Vælger indgangssignal fra analog indgang (D-Sub) Digital (only Dual- InputModel) Vælger indgangssignal fra digital indgang (DVI) DDC/CI TÆND/SLUK (ON/OFF) DDC/CI support. Information Viser opløsning, H/V-frekvens og input-port på den aktuelle input-timing. Reset Nulstiller enhver gammel tilstand på autokonfigurationen og indstiller farvetemperaturen til kølig. Exit/Afslut Gemmer brugerindstillingen, hvorefter skærmstyringsmenuen forsvinder. DK-17

19 Acer ecolor Management OSD Betjeningsinstruktioner Acer ecolor Management Trin 1: Tryk på tasten for at åbne Acer ecolor Management OSD og få adgang til scenarietilstandene Trin 2: Tryk på < eller > for at vælge tilstanden Trin 3: Tryk på Auto tasten for at bekræfte tilstanden og køre Auto Adjust (Autojustering) Funktioner og fordele DK-18

20 FEJLFINDING Gennemgå venligst denne fejlfindingsliste for fastsættelse af årsagen til et evt. problem, inden LCD-skærmen sendes til reparation eller service. (VGA Mode) Intet billede Problemer Unormalt billede Aktuel tilstand LED-lampe tændt LED-lampe slukket LED-lampe lyser orangegult Billedet er ustabilt Der er intet billede, det er ikke centreret, eller for lille eller for stort billede Afhjælpes ved Brug skærmstyringsmenuen til justering af lysstyrke og kontrast til det maksimale, eller nulstil til fabriksindstillingerne. Kontroller afbryderen. Kontroller, at elledningen er tilsluttet rigtigt. Kontroller, at videosignalkablet er korrekt forbundet på bagsiden af skærmen. Kontroller, at computeren er tændt. Kontroller, at specifikationerne på grafik-adapteren passer til billedskærmen, da det ellers kan forårsage en forkert frekvens på indgangssignalet. Anvend skærmstyringsmenuen til justering af OPLØSNING, KLOKFREVENSER, H-POSITION og V- POSITION med ikke-standard signaler. Anvend skærmstyringsmenuen, hvis der skulle mange dele af hele skærmbilledet, og vælg en anden opløsning eller anden vertikal billedgenskabelsesfrekvens. Vent et par sekunder efter justering af billedstørrelsen, for du skifter eller afbryder signalkablet eller slukker for skærmen. DK-19

21 (DVI Mode) Problemer Intet billede Aktuel tilstand LED-lampe tændt LED-lampe slukket LED-lampe lyser orangegult Afhjælpes ved Brug skærmstyringsmenuen til justering af lysstyrke og kontrast til det maksimale, eller nulstil til fabriksindstillingerne. Kontroller afbryderen. Kontroller, at elledningen er tilsluttet rigtigt. Kontroller, at videosignalkablet er korrekt forbundet på bagsiden af skærmen. Kontroller, at computeren er tændt. DK-20

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER TIL LCD-SKÆRME Nedenstående symptomer er normale i forbindelse med LCD-skærme og betyder ikke nødvendigvis, at der er noget galt.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER TIL LCD-SKÆRME Nedenstående symptomer er normale i forbindelse med LCD-skærme og betyder ikke nødvendigvis, at der er noget galt. INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger til LCD-skærme... 1 Oplysninger om sikkerhed og en let betjening... 2 Udpakning... 5 Montering/demontering af foden...6 Indstilling af skærmstilling...7 Tilslutning

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Acer LCD-skærm. Brugervejledning

Acer LCD-skærm. Brugervejledning Acer LCD-skærm Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer LCD-skærm Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 06/2009 Der kan foretages ændringer i denne vejledning,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISK SUPPORT(FAQ) -------------------------------------- 13-14 FEJLMEDDELELSER & MULIG LØSNING ---------------- 15

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISK SUPPORT(FAQ) -------------------------------------- 13-14 FEJLMEDDELELSER & MULIG LØSNING ---------------- 15 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DIN SIKKERHED ----------------------------------------------- 1 SIKKERHEDSFORSKRIFTER -------------------------------- 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER OM LCD SKÆRME ----- 3 INDEN DU BRUGER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sid godt foran. computeren. Find den rigtige position foran skærmen

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Sid godt foran. computeren. Find den rigtige position foran skærmen Foto: Scanpix Guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sid godt foran computeren Find den rigtige position foran skærmen 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Danish Installationsvejledning Vigtigt:

Danish Installationsvejledning Vigtigt: svejledning Vigtigt: Læs venligst installationsvejledningen og brugervejledningen på cdrom en omhyggeligt, så du kan blive bekendt med sikker og effektiv brug. Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Brugerhåndbog W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Læs afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger, inden dette produkt tages i brug. Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter

Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Care Master Apparat til lindring af ledsmerter Højfrekvente vibrationer / infrarød fysioterapi / magnet terapi Betjeningsvejledning Importør: Care Relax Bordinglund 1 7441 Bording TLF: 60848900 info@carerelax.dk

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Acer LCD skærm. Brugervejledning

Acer LCD skærm. Brugervejledning Acer LCD skærm Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. All Rights Reserved. Acer LCD Monitor User's Guide Original Issue: 11/2007 Changes may be made periodically to the information in this

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug

Brugermanual ELECTRO FLEX. Læs venligst før brug ELECTRO FLEX Electro Flex giver en behagelig og afslappende behandling ved hjælp af mikro current stimulation, som er udviklet til at lindre smerte og ømhed, som associeres med en række fysiske eller medicinske

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere