W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ"

Transkript

1 Brugerhåndbog W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Læs afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger, inden dette produkt tages i brug. Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt sted, så den er nem at få fat på, hvis den skal bruges på et senere tidspunkt. Hvis produktet skal til service, skal forhandleren have de oplysninger, der står på etiketten på enheden.huoltoa.

2 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Denne enhed er blevet konstrueret og fremstillet, så det er sikkert at bruge den. Hvis enheden bruges på en måde, den ikke er konstrueret til, kan du imidlertid få elektrisk stød, og der kan opstå brand eller andre farlige situationer. Du skal overholde følgende grundlæggende retningslinjer i forbindelse med installation, brug og vedligeholdelse for at kunne drage fordel af de beskyttelsesforanstaltninger, der er integreret i skærmen. Sikkerhed Brug kun det strømkabel, der følger med enheden. Hvis der anvendes et andet strømkabel, skal det være godkendt efter de gældende nationale standarder især hvis strømkablet ikke leveres af leverandøren. Hvis strømkablet på nogen måde er beskadiget, skal du kontakte producenten eller det nærmeste autoriserede servicested for at få det udskiftet. Hvis du vil afbryde tilslutningen til lysnettet helt, skal du trække strømkablet ud. Sørg for, at det er nemt at komme til stikkontakten på væggen efter installationen. Skærmen må kun tilsluttes en strømkilde, der er angivet i specifikationerne i denne brugerhåndbog eller på skærmen. Hvis du er i tvivl om, hvilken type strømforsyning der er i dit hjem, skal du kontakte forhandleren for at få nærmere oplysninger. Overbelastede vekselstrømskontakter og forlængerledninger er farlige. Flossede strømkabler og stikpropper, der er gået i stykker, er ligeledes farlige. Disse risikable dele kan forårsage elektrisk stød, brand og andre farlige situationer. Kontakt en servicetekniker for at få den risikable del udskiftet. Undlad at åbne skærmen. Komponenterne inde i skærmen skal hverken betjenes eller vedligeholdes. Der er farlig højspænding inde i skærmen, selvom strømmen er afbrudt. Kontakt forhandleren, hvis skærmen ikke fungerer ordentligt. For at undgå personskader: Placer ikke skærmen på en overflade eller hylde, der skråner, medmindre den er forsvarligt fastgjort. Brug kun et stativ, der anbefales af producenten. Tab ikke genstande på produktet og stød ikke til produktet. Smid ikke legetøj eller genstande hen på skærmen. Det kan forårsage personskader, problemer med produktet og beskadige skærmen. For at undgå brand og farlige situationer: Sluk altid for skærmen, hvis du forlader rummet i længere tid. Lad aldrig skærmen være tændt, når du forlader huset. Pas på, at børn ikke taber eller skubber genstande ind i skærmkabinettets åbninger. Nogle af de indre dele indeholder farlig spænding. Tilføj ikke komponenter, der ikke er specifikt designet til denne skærm. Tag stikket til skærmen ud af vægstikkontakten, når den ikke skal bruges i en længere periode. Rør aldrig ved strømkablet og signalkablet, når det lyner og tordner, da dette kan være meget farligt. Det kan give elektrisk stød. 1

3 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Installation Der må ikke være nogen genstande, som ligger på eller ruller over strømkablet. Placer ikke skærmen et sted, hvor strømkablet kan blive beskadiget. Brug ikke denne skærm i nærheden af en vandkilde, f.eks. et badekar, en vaskekumme, en køkkenvask, en vaskebalje, en våd kælder eller en swimmingpool. Der er ventilationsåbninger i skærmens kabinet, så den varme, der genereres under driften, kan slippe ud. Hvis disse åbninger blokeres, kan den akkumulerede varme forårsage funktionsstop og brand. Derfor må du ALDRIG: Blokere ventilationsåbningerne i bunden ved at anbringe skærmen på en seng, en sofa, et tæppe eller lignende. Placere skærmen i et lukket rum, hvor der ikke er ordentlig ventilation. Dække åbningerne med stof eller andre materialer. Placere skærmen tæt på eller over en radiator eller en anden varmekilde. Hovedstrømafbryderen er strømkablet, og denne afbryderenhed skal være placeret på et let tilgængeligt sted. Undlad at gnide eller stryge på Active Matrix LCD-skærmen med noget hårdt for at undgå at ridse eller på anden måde beskadige skærmen. Undgå at trykke hårdt på LCD-skærmen med hænderne, da det kan medføre, at der dannes et permanent efterbillede. Nogle fejl kan optræde som røde, grønne eller blå pletter på skærmen. Dette påvirker dog ikke skærmens ydeevne. Anvend om muligt den anbefalede opløsning for at opnå den bedste billedkvalitet på LCD-skærmen. Hvis der benyttes en anden opløsning end den anbefalede, vises der muligvis skalerede eller reproducerede billeder på skærmen. Dette er imidlertid en egenskab ved LCD-skærmen med fast opløsning. Rengøring Træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør LCD-skærmens overflade. Brug en let fugtet klud (ikke våd). Brug ikke spraymidler direkte på skærmen. Der kan forekomme elektrisk stød, hvis der påføres spraymiddel. Ompakning Smid ikke papkassen og/eller emballagen ud. Den oprindelige emballage kan bruges til at transportere enheden på et senere tidspunkt. Hvis enheden skal sendes til en andet sted, skal den pakkes i den oprindelige beholder. Bortskaffelse Det lysstofrør, som bruges i denne skærm, indeholder en lille smule kviksølv. Denne skærm må ikke bortskaffes med den almindelige dagrenovation. Skærmen skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler. 2

4 Tilslutning af skærmen Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder. Montering af soklen 1. Læg skærmen med forsiden nedad på et blødt stykke stof. 2. Monter stativsøjlen på produktet i den korrekte retning som vist på billedet. Tryk, indtil du hører et "klik". Hængsel Stativsøjle 3. Monter soklen (forside, bagside) på stativsøjlen i den korrekte retning. Stativsøjle Sokkel 4. Anbring fodens lås i lodret retning. 5. Når søjlen og soklen er samlet, skal skærmen løftes forsigtigt op med forsiden vendt mod dig. Vigtigt Denne illustration viser en typisk tilslutning. Din skærm kan være anderledes end den, der vises på billede Bær ikke produktet i soklen, mens det vender på hovedet. Produktet kan falde af soklen og gå i stykker eller skade din fod. 3

5 Tilslutning af skærmen Sådan fjernes stativet: 1. Læg en pude eller en blød klud på en jævn overflade. 2. Læg skærmen med forsiden nedad på puden eller det bløde stykke stof. 3. Ændr låsen på produktet som vist og drej den i pilens retning. Hvis du ikke kan frigøre foden, selvom låseknappen er i frigørelsesposition, skal du skubbe den viste knap nedad og prøve igen. 4. Træk stammen ud for at fjerne den. 4

6 Tilslutning af skærmen 5. Fjern foden fra stammen ved at trykke på PUSH (SKUB) knappen. Advarsel: Du kan skade din finger. God stilling Dårlig stilling Inden skærmen sættes op, skal der være slukket for strømmen til skærmen, computersystemet og andre tilsluttede enheder. Regulering af skærmen 1. Du kan indstille skærmen på forskellige måder. Hældningsområde : -5 ~ Ergonomi For at opnå en ergonomisk korrekt og behagelig arbejdsposition anbefales det, at skærmen aldrig vippes mere end 5 grader fremad. 5

7 Tilslutning af skærmen PUSH Tilslutning til pc'en 1. Sluk for computeren og produktet. Tilslut kablet som vist på illustrationen fra (1) til (2). A Tilslut DVI-kablet B Tilslut Dsub-kablet (pc) C Tilslut Dsub-kablet (Mac) Signalkabel Analogt signal Digitalt signal Strømkabel D-sub DVI Stik til vægkontakt PC Stik til pc PC MAC PC Mac adapter Hvis skærmen skal bruges til en Apple Macintoshmaskine, skal der anvendes en separat stikadapter, der ændrer 15-bens D-sub-VGA-stikket med 3 rækker på det medfølgende kabel til et 15-bens stik med 2 rækker. B c A DVI-Digital-kabel (denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande). 2. Tryk på knappen på sidepanelet for at tænde for strømmen. Når der er tændt for strømmen til skærmen, startes den automatiske billedindstillingsfunktion automatisk.(kun i analog tilstand) BEMÆRK: Hvad er den automatiske billedindstillingsfunktion (Self Image Setting Function)? Denne funktion vælger automatisk de optimale skærmindstillinger. Første gang skærmen tilsluttes, sikrer funktionen, at skærmen automatisk indstilles optimalt i forhold til indgangssignalerne. Funktionen 'AUTO/SET' (auto/indstil.)? Hvis du støder på problemer så som sløret skærm, sløret tekst, skærmen flimrer eller hælder, når du anvender enheden, eller efter at du har ændret skærmopløsning, skal du trykke på funktionsknappen AUTO/SET for at forbedre opløsningen. 6

8 Funktioner på kontrolpanelet Kontrolelementer på frontpanelet Knap Funktion 4:3 in Wide Bruges til at indstille skærmbilledets størrelse. WIDE 4:3 * 4:3 : Afhængig af indgangsvideo-signalforholdet skiftes der automatisk til et optimeret skærmforhold. Knappen MENU Brug denne knap til at åbne eller lukke skærmmenuen. OSD LOCKED/UNLOCKED (Skærmmenu låst/låst op) Denne funktion giver dig mulighed for at låse de aktuelle indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Hvis du vil låse skærmmenuindstillingerne, skal du trykke på knappen MENU og holde den nede i flere sekunder. Meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst) vises. Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op. Dette gør du ved at trykke på knappen MENU i flere sekunder. Meddelelsen "OSD UNLOCKED" (Skærmmenu låst op) vises. 7

9 Funktioner på kontrolpanelet Knap Funktion Knapperne Brug disse knapper til at vælge eller indstille funktionerne i skærmmenuen. Yderligere oplysninger findes på side 15. Brug denne knap til at aktivere enten D-Sub eller DVItilslutningen. Funktionen bruges, når der er sluttet to computere til skærmen. Standardindstillingen er D- Sub. Knappen Brug denne knap til at vælge et ikon i skærmmenuen. AUTO/SET (Automatisk/Indstil) Automatisk billedjustering Hvis du vil justere skærmindstillingerne, skal du altid trykke på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), inden skærmmenuen åbnes. Hermed vælges automatisk de optimale indstillinger til den aktuelle skærmopløsning. Den bedste opløsning til en 19-tommer skærm er 1440 x ,1/22-tommer skærm er 1680 x Strømknap Brug denne knap til at tænde og slukke for skærmen. Strømindikator Denne indikator lyser blåt, når skærmen fungerer normalt (er tændt). Hvis skærmen er i dvaletilstand (energisparetilstand), lyser indikatoren rødt. 8

10 Indstillinger i skærmmenuen Indstilling af skærmbilledet Det er nemt og hurtigt at indstille skærmbilledets størrelse, position og øvrige parametre via skærmmenuen. Nedenfor gives der et eksempel på, hvordan kontrolelementerne kan anvendes. Det følgende afsnit indeholder en oversigt over de indstillinger, der kan vælges i skærmmenuen. BEMÆRK: Vent mindst 30 minutter, så skærmbilledet få tid til at blive stabiliseret, inden du justerer det. Benyt følgende fremgangsmåde for at justere skærmbilledet via skærmmenuen: MENU AUTO/SET MENU Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu. Brug knappen eller til at vælge elementer i skærmmenuen. Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil), når det ønskede ikon er markeret. Brug knapperne / til at indstille billedet til det ønskede niveau. Brug knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) til at vælge andre elementer i undermenuerne. Tryk på knappen MENU én gang for at vende tilbage til hovedmenuen og vælge en anden funktion. Tryk på knappen MENU to gange for at lukke skærmmenuen. 9

11 Indstillinger i skærmmenuen I tabellen nedenfor angives de forskellige kontrolelementer og indstillinger i skærmmenuerne. Hovedmenu Undermenu A D Beskrivelse PICTURE (Billede) COLOR (Farve) TRACKING (Sporing) SETUP (Opsætning) FLATRON F-ENGINE BRIGHTNESS (Lysstyrke) CONTRAST (Kontrast) GAMMA PRESET (Forudindstil) srgb 6500K 9300K RED (Rød) GREEN (Grøn) BLUE (Blå)BLUE HORIZONTAL (Vandret) VERTICAL (Lodret) CLOCK (Klok) PHASE (Fase) SHARPNESS (Skarphed) LANGUAGE (Sprog) OSD POSITION HORIZONTAL (Vandret) (Skærmmenuens position) VERTICAL (Lodret) WHITE BALANCE (Hvidbalance) POWER INDICATOR (Strømindikator) FACTORY RESET (Gendan fabriksindstillinger) MOVIE (Film) INTERNET USER (Bruger) NORMAL DEMO : Justerbar A : Analog indgang D : Digital indgang Bruges til at indstille skærmbilledets lydstyrke, kontrast og gamma. Bruges til at tilpasse farverne i skærmbilledet. Bruges til at justere billedets position. Bruges til at forbedre skærmbilledets klarhed, stabilitet og skarphed. Bruges til at forbedre skærmbilledets klarhed, stabilitet og skarphed. Bruges til at tilpasse skærmbilledet til de omgivelser, hvori skærmen anvendes. BEMÆRK Ikonernes rækkefølge kan variere afhængigt af modellen (10-15). 10

12 Indstillinger i skærmmenuen Ovenfor gennemgås den fremgangsmåde, der skal bruges til at vælge og justere indstillinger i skærmmenuen. Nedenfor angives de ikoner og ikonnavne, der vises i skærmmenuen, sammen med en beskrivelse af de enkelte elementer.. Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuens hovedmenu. Hovedmenu Menunavn MENU : Afslut - + : Juster (reducer/forøg) SET : Vælg : Vælg en anden undermenu Knaptip Ikoner Undermenue BEMÆRK: Det sprog, der anvendes i skærmmenuerne, er muligvis et andet end i brugerhåndbogen. 11

13 Indstillinger i skærmmenuen Hovedmenu Undermenu Beskrivels PICTURE PICTURE (Billede) BRIGHTNESS (Lysstyrke) CONTRAST (Kontrast) GAMMA MENU : Afslut : Formindsk : Forøg SET : Vælg en anden undermenu. Bruges til at justere billedets lysstyrke. Bruges til at justere billedets kontrast. Vælg en gammaværdi (-50/0/50) til skærmbilledet. Ved høje gammaværdier vises hvidlige billeder, og ved lave gammaværdier vises billeder med høj kontrast. COLOR COLOR (Farve) PRESET (Forudindstil) RED (Rød) GREEN (Grøn) MENU : Afslut : Formindsk BLUE (Blå) : Forøg SET : Vælg en anden undermenu. srgb: Indstil farverne på skærmbilledet, så de passer til SRGBstandardfarvespecifikationen. 6500K: Let rødlig hvid. 9300K: Let blålig hvid. Angiv dine egne niveauer for rød. Angiv dine egne niveauer for grøn. Angiv dine egne niveauer for blå. 12

14 Indstillinger i skærmmenuen Hovedmenu Undermenu Beskrivels TRACKING TRACKING (Sporing) HORIZONTAL (Vandret) VERTICAL (Lodret) Flytter billedet til venstre eller højre. Flytter billedet op eller ned. CLOCK (Klok) PHASE (Fase) MENU : Afslut : Formindsk SHARPNESS : Forøg (Skarphed) SET : Vælg en anden undermenu. Denne indstilling bruges til at reducere lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. Du kan også indstille skærmbilledets bredde. Denne indstilling bruges til at indstille skærmens fokus. Med denne funktion kan du fjerne vandret støj og gøre gengivelsen af bogstaver og tegn tydeligere og skarpere. Denne indstilling bruges til at justere billedets skarphed. 13

15 Indstillinger i skærmmenuen Hovedmenu Undermenu Beskrivels SETUP SETUP (Opsætning) LANGUAGE (Sprog) OSD POSITION (Skærmmenuens position) Denne indstilling bruges til at vælge det sprog, som skal anvendes til navnene på kontrolelementerne. Denne indstilling bruges til at justere vinduet med skærmmenuen på skærmen. MENU : Afslut : Juster : Juster SET : Vælg en anden undermenu. WHITE BALANCE (Hvidbalance) POWER INDICATOR (Strømindikator) FACTORY RESET (Gendan fabriksindstillinger) Hvis skærmkortets udgangssignal ikke overholder systemkravene, kan farveniveauet blive forringet, fordi videosignalet forvrænges. Denne funktion justerer signalniveauet, så det passer til skærmkortets standardudgangsniveau. På denne måde opnås det bedst mulige billede. Aktiver denne funktion, hvis der vises sorte og hvide farver på skærmen. Brug denne funktion til at indstille strømindikatoren på forsiden af skærmen til ON (Tændt) eller OFF (Slukket). Hvis du vælger OFF (Slukket), slukkes indikatoren. Hvis du vælger ON (Tændt), tændes strømindikatoren automatisk. Denne indstilling gendanner alle standardindstillingerne undtagen LANGUAGE (Sprog). Tryk på knappen - for at nulstille med det samme. Hvis dette ikke forbedrer skærmbilledet, skal du gendanne standardindstillingerne. Udfør om nødvendigt hvidbalancefunktionen igen. Denne funktion aktiveres kun, når indgangssignalet er analogt. 14

16 Indstillinger i skærmmenuen Når en bruger vælger knappen på venstre side af skærmen, vises skærmmenuen. Menunavn Ikoner Navn på undermenu Hovedmenu Undermenu Beskrivels MOVIE Denne funktion gør det nemt at vælge den (Film) billedindstilling, der giver den bedste billedgengivelse i INTERNET de aktuelle omgivelser (omgivende belysning, billedtyper osv.). User (Bruger) MOVIE (Film): Til animationsbilleder i videoer og film. INTERNET: Til animationsbilleder i videoer og film. User (Bruger) Du kan indstille lysstyrken manuelt (ACE eller RCM). Du kan gemme den tilpassede indstilling og gendanne den på et senere tidspunkt, selvom du befinder dig i nogle andre omgivelser.... (Lysstyrke): Justerer lysstyrken på skærmen.... ACE (Adaptive Clarity Enhancer): Vælger billedskarpheden.... RCM (Real Color Management): Vælger farveindstillingen. 0 Ikke anvendt 1 Mere grønt 2 Hudfarve 3 Farveforstærkning Vælg undermenuen med 'AUTO/SET' (Automatisk/Indstil) knappen og gem YES (JA) værdien med knapperne. NORMAL Dette er under normal drift. DEMO Dette er kun til kundereklame i forretningen. Indstillingen er den samme i filmtilstand, hvor skærmen deles i to. 15

17 Fejlfinding Kontroller følgende punkter, inden servicestedet kontaktes. No Der image vises ikke appears noget billede Er skærmens strømkabel tilsluttet? Er der tændt for strømmen, og lyser strømindikatoren blåt eller grønt? Lyser strømindikatoren rødt? Vises meddelelsen "OUT OF RANGE" (Uden for området) på skærmen? Vises meddelelsen "CHECK SIGNAL CABLE" (Kontroller signalkabel) på skærmen? Kontroller, om strømkablet er sluttet korrekt til stikkontakten. Juster lysstyrken og kontrasten. Hvis skærmen er i energisparetilstand (dvaletilstand), skal du flytte musen eller trykke på en tast på tastaturet for at aktivere skærmen. Prøv at tænde for pc'en. Denne meddelelse vises, når signalet fra pc'en (skærmkortet) ligger uden for skærmens vandrette eller lodrette frekvensområde. Læs oplysningerne i afsnittet Specifikationer i denne brugerhåndbog, og konfigurer skærmen igen. Denne meddelelse vises, når signalkablet mellem pc'en og skærmen ikke er tilsluttet. Tilslut signalkablet, og prøv igen. Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst) på skærmen? Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (Skærmmenu låst), når du trykker på knappen MENU? Du kan låse de valgte indstillinger, så de ikke bliver ændret ved et uheld. Du kan til enhver tid låse indstillingerne i skærmmenuen op igen. Dette gør du ved at trykke på knappen MENU i flere sekunder. Herefter vises meddelelsen "OSD UNLOCKED" (Skærmmenu låst op). 16

18 Fejlfinding Det viste billede er ikke korrekt Billedets position er forkert. Der er lodrette bjælker eller striber på skærmens baggrund. Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du justere billedets position ved hjælp af ikonerne H position og V position i skærmmenuen. Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de lodrette bjælker eller striber ved hjælp af ikonet CLOCK (Klok) i skærmmenuen. Der forekommer vandret støj på et billede, eller tegnene er uklare. Tryk på knappen AUTO/SET (Automatisk/Indstil) for automatisk at vælge de optimale skærmindstillinger. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du reducere de vandrette bjælker ved hjælp af ikonet PHASE (Fase) i skærmmenuen. Kontroller indstillingerne under Kontrolpanel -- >Skærm -->Indstillinger i Windows, og indstil skærmen til den anbefalede opløsning, eller juster skærmbilledet, så det er optimalt indstillet. Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (Ægte farver). Vigtigt Kontroller indstillingerne under Kontrolpanel -->Skærm -->Indstillinger i Windows for at se, om frekvensen og opløsningen er blevet ændret. Hvis det er tilfældet, skal skærmkortet indstilles til den anbefalede opløsning. Derfor anbefaler vi optimal opløsning : Billedforholdet er 16:10. Hvis indgangsopløsningen ikke er 16:10 (fx 16:9, 5:4, 4:3), støder du muligvis på problemer så som sløret tekst, sløret skærm, afskåret skærmvisning eller skærmen hælder. Indstillingsmetoden kan variere fra computer til computer og O/S (Operativsystem (Operation System)), og den ovenfor nævnte opløsning understøttes muligvis ikke af videokortets ydeevne. I så fald skal du kontakte producenten af computeren eller videokortet. 17

19 Fejlfinding Det viste billede er ikke korrekt Farven på skærmbilledet er monokrom eller forkert. Kontroller, om signalkablet er tilsluttet korrekt, og fastgør det om nødvendigt ved hjælp af en skruetrækker. Kontroller, om skærmkortet er indsat korrekt i kortpladsen. Vælg en farveindstilling, der er højere end 24 bit (ægte farver) i Kontrolpanel Indstillinger i Windows. Skærmen blinker. Kontroller, om skærmen er indstillet til interlacetilstand, og skift til den anbefalede opløsning, hvis det er tilfældet. Har du installeret skærmdriveren? Har du installeret skærmdriveren? Vises meddelelsen "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Skærmen blev ikke genkendt. Plug & Play (VESA DDC)-skærm fundet)? Du skal installere skærmdriveren fra den driver-cd (eller diskette), der leveres sammen med skærmen. Du kan også hente driveren på følgende websted: Varmista, että näyttökortti tukee Plug & Play - ominaisuutta. 18

20 Specifikationer W1942T/W1942TB/W1942TQ Skærmtype Synkroniseringsin dgang Videoindgang Opløsning Plug&Play Strømforbrug Mål og vægt 19-tommer (48,14 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-belægning 19 tommer synligt område 0,285*0,285 mm pixel-pitch Vandret frekvens Analog: khz (automatisk) Digital: khz (automatisk) Lodret frekvens Hz (automatisk) Indgangstype Separat TTL, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital (HDCP) Signalindgang 15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen) Indgangstype RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitall Maks. Analog: VESA 1440 x 75 Hz Digital: VESA 1440 x 60 Hz anbefales VESA 1440 x 60 Hz DDC 2B Tændt : 36 W (typisk) Dvaletilstand 1 W Slukket 1 W Med sokkel Uden sokkel Bredde 44,84 cm 44,84 cm højde 38,33 cm 30,07 cm dybde 19,84 cm 6,32 cm Netto 4,1 kg Hældningsområde Hældning -5 ~20 Indgangseffekt Vekselstrøm V - 50/60 Hz, 0,8 A Miljøforhold Drift Temperatur C Luftfugtighed % (ikke-kondensering) Opbevaring Temperatur C Luftfugtighed 5-90 % (ikke-kondenseret) Sokkel Strømkabel Monteret ( ), Fjernet (O ) Stik til vægkontakt eller pc-stik BEMÆRK: Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. 19

21 Specifikationer W2042T/W2042TQ Skærmtype Synkroniseringsin dgang Videoindgang Opløsning Plug&Play Strømforbrug Mål og vægt 20,1-tommer (51,11 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-belægning 20,1 tommer synligt område 0,258*0,258 mm pixel-pitch Vandret frekvens Analog: khz (automatisk) Digital: khz (automatisk) Lodret frekvens Hz (automatisk) Indgangstype Separat TTL, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital (HDCP) Signalindgang 15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen) Indgangstype RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitall Maks. Analog: VESA 1680 x 60 Hz Digital: VESA 1680 x 60 Hz anbefales VESA 1680 x 60 Hz DDC 2B Tændt : 40 W (typisk) Dvaletilstand 1 W Slukket 1 W Med sokkel Uden sokkel Bredde 47,39 cm 47,39 cm højde 39,04 cm 31,89 cm dybde 19,84 cm 6,29 cm Netto 4,5 kg Hældningsområde Hældning -5 ~20 Indgangseffekt Vekselstrøm V - 50/60 Hz, 1,0 A Miljøforhold Drift Temperatur C Luftfugtighed % (ikke-kondensering) Opbevaring Temperatur C Luftfugtighed 5-90 % (ikke-kondenseret) Sokkel Strømkabel Monteret ( ), Fjernet (O ) Stik til vægkontakt eller pc-stik BEMÆRK: Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. 20

22 Specifikationer W2242T/W2242TQ Skærmtype Synkroniseringsin dgang Videoindgang Opløsning Plug&Play Strømforbrug Mål og vægt 22-tommer (55,868 cm) Active Matrix-TFT LCD-fladskærm Anti-Glare-belægning 22 tommer synligt område 0,282*0,282 mm pixel-pitch Vandret frekvens Analog: khz (automatisk) Digital: khz (automatisk) Lodret frekvens Hz (automatisk) Indgangstype Separat TTL, positiv/negativ SOG (synkronisering v. grøn), Digital (HDCP) Signalindgang 15-nastainen D-Sub DVI-D (digitaalinen) Indgangstype RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitall Maks. Analog: VESA 1680 x 60 Hz Digital: VESA 1680 x 60 Hz anbefales VESA 1680 x 60 Hz DDC 2B Tændt : 40 W (typisk) Dvaletilstand 1 W Slukket 1 W Med sokkel Uden sokkel Bredde 51,57 cm 51,57 cm højde 41,80 cm 34,46 cm dybde 20,94 cm 6,31 cm Netto 4,65 kg Hældningsområde Hældning -5 ~20 Indgangseffekt Vekselstrøm V - 50/60 Hz, 1,0 A Miljøforhold Drift Temperatur C Luftfugtighed % (ikke-kondensering) Opbevaring Temperatur C Luftfugtighed 5-90 % (ikke-kondenseret) Sokkel Strømkabel Monteret ( ), Fjernet (O ) Stik til vægkontakt eller pc-stik BEMÆRK: Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. 21

23 Specifikationer Forudindstillede opløsninger 19-tommer skærm *15 **16 Skærmindstillinger (opløsning) Vandret frekvens (khz) Lodret frekvens (Hz) 640 x x x x x x x x x x x x x x x x ,469 31,468 31,469 37,500 37,879 46,875 49,725 48,363 60,123 68,681 61,805 63,981 79,976 55,500 55,935 70, ,1/22-tommer skærm *Anbefalet indstilling **Kun i analog tilstand *12 Skærmindstillinger (opløsning) Vandret frekvens (khz) Lodret frekvens (Hz) 720 x x x x x x x x x x x x ,468 31,469 37,500 37,879 46,875 48,363 60,123 67,500 63,981 79,976 64,674 65, *Anbefalet indstilling Indikator TILSTAND Tændt Dvaletilstand Slukket LED-farve Blå Orange Slukket 22

24 Montering af plade til vægmontering Denne skærm overholder specifikationerne for pladen til vægmontering og udvekslingsenheden. 1. Læg skærmen med forsiden nedad på et blødt stykke stof. 2. Separe stammen ved at trykke på PUSH (SKUB) knappen. God stilling Dårlig stilling 3. Monter pladen til vægmontering. Plade til vægmontering (købes separat) Dette er en sokkeltype eller vægmonteret type og kan sluttes til pladen til vægmontering. Yderligere oplysninger findes i installationsvejledningen, der følger med pladen til vægmontering. Advarsel: Du kan skade din finger. Kensington-sikkerhedsstik Tilsluttes et låsekabel, der kan købes separat i de fleste computerforretninger. 23

25 Digitally yours

W1943S W1943C. Brugerhåndbog

W1943S W1943C. Brugerhåndbog Brugerhåndbog W1943S W1943C Læs afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger, inden dette produkt tages i brug. Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt sted, så den er nem at få fat på,

Læs mere

Din brugermanual LG W1941S

Din brugermanual LG W1941S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual LG E1941

Din brugermanual LG E1941 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Din brugermanual LG W2363D

Din brugermanual LG W2363D Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Din brugermanual LG W2486L

Din brugermanual LG W2486L Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

[Placering af Forsigtig-erklæring]

[Placering af Forsigtig-erklæring] svejledning LCD-farveskærm [Placering af Forsigtig-erklæring] Om installationsvejledningen og brugervejledningen svejledning (denne vejledning) Brugervejledning (PDF-fil på cd-rom en*) PRECAUTIONS (SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER)

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200 Hurtig start Powerline 1200 Model PL1200 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver en alternativ måde at udvide

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Alle rettigheder forbeholdes.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Alle rettigheder forbeholdes. svejledning LCD-farveskærm [Location of Caution Statement] Eksempel på højdejustérbar fod Om installationsvejledningen og brugervejledningen svejledning (denne vejledning) Quick Reference (Hurtig reference)

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420

VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420 VEJLEDNING TIL CGA - EGA COLOUR - MONITOR MODEL 5420 Commodore Med denne vejledning udtrykker Commodore ingen garanti for sa vidt angar det beskrevne produkts kompatibilitet. levering og funktion i nogen

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Danish Installationsvejledning Vigtigt:

Danish Installationsvejledning Vigtigt: svejledning Vigtigt: Læs venligst installationsvejledningen og brugervejledningen på cdrom en omhyggeligt, så du kan blive bekendt med sikker og effektiv brug. Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Læs mere

DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning

DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200)

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

RX Sikkerheds Serie LCD-Skærm

RX Sikkerheds Serie LCD-Skærm RX Sikkerheds Serie LCD-Skærm Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning

BeoLab 1. Brugervejledning BeoLab 1 Brugervejledning Denne vejledning indeholder BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt.

SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. Installationsvejledning SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugervejledning M300. Simpel og kraftfuld

Brugervejledning M300. Simpel og kraftfuld Brugervejledning M300 Simpel og kraftfuld Rev. 10.12.2015 Indhold 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1. Monitor skærm status 2. MENU IKONER, BESKRIVELSE OG FUNKTIONER 2.1. Panel tracking 2.2. Portner kald 2.3.

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual RollerMouse Free3 Wireless rugermanual Æskens indhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Trådløs modtager 5. US 2.0-kabeladapter 6. Ladekabel 2 3 5

Læs mere

Bemærkninger inden brug

Bemærkninger inden brug Indholdsfortegnelse Bemærkninger inden brug... 2 Installation... 2 Tilslutning af strøm... 2 Vedligeholdelse... 2 Levering af LCD-skærmen... 2 Indstilling af LCD-skærmens hældning... 3 Låsning af fod...

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere