Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh."

Transkript

1 Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh. Deltagere: Jette B. Sørensen (JBS) Skive kommune Carsten D. Larsen (CDL) Odense kommune Peter Munch (PEMU) Lejre kommune Torben S. Pedersen DMI Lau Larsen (LAU) DMI Steffen Grøndahl (SG) DMI Freddy Knudsen (FEK) VD Jørgen S. Hansen (JSH) VD Fraværende: Henrik Baad VI Jan Størling Madsen VD Gæst/stedfortræder: Bo Sommer VD Finn Krog Christensen VI Dagsorden: 1. Opfølgning sidste referat 2. Orientering fra VD 3. Orientering fra kommunerepræsentanter 4. Orientering fra VI 5. Orientering fra DMI 6. Vejvejr 7. Eventuelt 8. Næste møde Ad.: 1 DMI og VI er nu enige om procedure for skyggeopmåling. Finn sørger for at revidere og udsende ny procedure. Ad.: 2 Tilmelding til SIRWEC, til Freddy senest 1. april På hovedsporet gennem rastepladsen ved Arnakke, udfører VD et forsøg med drænasfalt. Formålet er at indsamle data for vejtemperatur på drænasfalt sammenholdt med tilsvarende temperatur på normalt anvendt asfalt. Dataopsamling foregår foreløbigt fra 2 følere, FKC kunne oplyse at der er 3 følere tilsluttet. FKC sender mail til TSP med angivelse af hvilke følere der er, hvor de er placeret, og hvilken asfalt de ligger i. Der er stadig problemer med at få monteret kommunikations delen på lufft-stationerne på ring 3, årsagen er træghed omkring beslutninger omkring sikkerhed. VI har nu besluttet at montere trådløs kommunikation. Stationerne til kommunerne er endnu ikke leveret men FKC forventer stadig at montering vil foregå inden Jul. Michel har opgaven med revidering af Vejsektoren DK. Til det videre arbejde er LAU, JSH og Bo Sommer udpeget til at assistere Michel. Opgaven er udskudt til efter Jul.

2 Bygholm er klar til at køre de forsøg der er igangsat igennem restsaltprojektet. Forsøgene vil blive kørt i Januar md. Et advokatfirma, har spurgt efter mulighed for at få vejmålingsdata fra DMI. DUG ser ingen problem i at DMI udleverer data ved en konkret forespørgsel. Ad.: 3 Jette har to nye kontaktpersoner fra henholdsvis Mariager Fjord- og Thisted kommuner, oplysningerne sendes til TSP-DMI. Listen over kontaktpersoner kommer til at ligge i Vejvejr under information for brugere Fåborg kommune har tvivl om hvorvidt vejrområdet for kommunen er lagt rigtigt. TSP afklarer med dem. Ad.: 4 Ny afdelingsleder, Stina Teilmann-Ibsen, er tiltrådt ved VI Ny CST kamera mangler hvilket medfører at teststation for kameraer er forsinket, status for testen tages op på DUG-møde i april/maj. Målestation med ind/udstråling er klar næste uge, FKC sørger for data til DMI. Alle forespørgsler vedr. stationer skal rettes til FKC, gerne ved henvendelse gennem Ad.: 5 Brugerseminar for Vejvejr, bliver afholdt 11. april på Severin i Middelfart. Koordinater mangler revision for alle stationer i Åbenrå kommune samt VD-stationerne ved Tuelse og Ikast-Golf. FKC sørger for korrekte koordinater. Forbedrede prognoser( ved at anvende statistik): Forsøg køres fra 1. januar og frem til brugermødet, hvor resultat vil blive fremlagt. Ad.: 6 Siden sidst: VejVejr version 7.00 frigivet til sæsonstart. Manglede: Flere oplysninger til Station Info. Navn og/eller billede på meteorolog. Faste kolonner i tabelvisninger. Saltning/rydnings oplysninger fra Vinterman VejVejr version 7.01 frigivet 24/ : Indeholdt ny visning af webkameraer.

3 Fejlrettelser for æ,ø og å i Mac OS. Fejlrettelse for opstart i Lokalkort. VejVejr version 7.02 frigivet 13/ : Indeholdt faste kolonner i tabeller. Fejlrettelse for Områdeudsigt og Station data. VejVejr version frigivet 14/ : Fejlrettelse for Station 24 timer. Lukket for alle ældre versioner af VejVejr! Ny funktionalitet: Webkamera lister: 12 brugere har lavet egne liste SMS opsætninger: 13 brugere har lavet opsætninger SMS afsendelser: 8 brugere har brugt det aktivt I alt afsendt godt 900 sms er i indeværende sæson.

4 Nye forslag: Meldinger : Drøftet i DUG. Et nyt skærmbillede, hvor brugere kan melde informationer til andre brugere af VejVejr. Dette ønske er godkendt til at blive arbejdet videre med. VSOPServlet : Uhensigtsmæssighed. Dataopsamlingen varetages af VSOPServletten. På backup.vejvejr.dk bliver der ikke hente data fra alle de stationer, som hentes fra DMI s server! Der skal selvfølgelig hentes samme observationer på backup serveren som på den operationelle server. Dog kan der være undtagelser med stationer, der sender data via ftp til DMI. Station Info data ligger lokalt: Uhensigtsmæssighed. Stationsnummer, navn, position, fabrikat ligger manuelt pakket sammen med beskrivelser, billeder og 360 billeder. Bør fremover hentes i en opdateret database! Det skal besluttes hvor informationerne skal opdateres og lagres. Der kan blive tale om at stationsbeskrivelser, 360 billeder og øvrige billeder lagres og opdateres i Vinterman. Egne stationsgrupper : Uhensigtsmæssighed. Ved valg af kort, kan man vælge kort med navne svarende til de gamle amter. Men det er kun tekster, som nok burde omformuleres? Forslag af andre benævnelser udarbejdes af DMI. VejVejrMobil : Første information: Områdeudsigt, Alarmkort og Nedbørsbilleder Der arbejdes videre med flere mobile vejrinformationer. Områdeudsigt anses for at være meget anvendelig til et hurtigt overblik og dermed kandidat til næste mobile skærmbillede.

5 Stationer kort : Ønske fra vintervagterne i Aalborg. Visning med temperaturer skal også vise tendens. Det anses for en god ide, der bør implementeres. Tendensberegningen er den samme som anvendes i Stationer tabel. Grafik : Ønske fra vintervagterne i Aalborg. Fremhæve 0-linien ved visning af temperaturer. Der blev overvejet om det kunne gøres mere generelt end 0-linien og temperaturer. Det blev vedtaget at opsætningen af akser, udvides til at kunne håndtere en fremhævet linie på en brugervalgt værdi. Station data : Ønske fra Carsten Degnemark, Odense Kommune. Den nye visning af akkumuleret nedbør, bør indikere mængden i hvor højt grafen ligger. Det kan være misvisende, når man visuelt løber stationerne igennem, at niveauet af kurverne ikke afspejler størrelsen af den akkumulerede nedbør. DMI kommer med et oplæg. Visning af vejrområder : Ønske fra meteorologerne. Man ønsker sig, at det vil være muligt at se grænserne for områdeudsigts-inddelingen på kortene. Evt. kunne dette jo laves som et brugerdefineret tilvalg, således at man kunne "til-klikke" inddelingen over kortene og oven over kommunegrænserne. Specielt ønskes dette for lokal- og danmarkskort til brug i forbindelse med kommenteringen. Efter bynavne er kommet med i VejVejr er det også ønskværdigt at man kan se Vejrområder. Det blev vedtaget at implementere en knap for Vejrområder, som svarer til knappen for Byer i de samme kortvisninger. Meteorologkommentar : Ønske fra meteorologerne. Forslag om yderligere at tydeliggøre, når meteorologkommentaren bliver "gammel" - altså ikke hører til den områdeudsigt man kan se, men den man kan klikke frem. Det foreslås at teksten i meteorologkommentaren bliver "grå-et ud" eller at baggrundsfarven i kommentarfeltet ændres, når kommentaren bliver gammel. Desuden forslag om, at teksten "kommentar skrevet kl. xx" også sættes ind i tekstboksen lige efter kommentar-teksten. DMI kommer med et oplæg. Tendensberegning : Ønske fra meteorologerne. Stort ønske om, at en beregnet observationstendens for vejtemperaturen vises i stationer-tabel, så der kan sorteres efter "mest faldende tendens". Som meteorologer er vi ofte interesseret i at finde de stationer, hvor vejtemp. falder hurtigst for på den måde at holde øje med, om modellen har "godt nok

6 fat" i temperaturfald. Pt. foregår dette ved at klikke rundt i VejVejr efter "bedste gæt", men det ville være rart og lette denne proces, hvis vi på en hurtigere måde kunne finde disse stationer. Der var ikke umiddelbart tilslutning til dette forslag. Ad.: 7 Ad.: 8 Bo sommer: Vejvejr/Vinterman o VI indlægger kontrolskemaer og det kører fornuftigt. o Karsten indlægger web-kameraer o Bo indkalder til evalueringsmøde, CHR og JSH deltager CDL udarbejder forslag til kvalitetsikring af vejvejr, forslaget tages med på næste DUG-møde. Næste møde er 7. marts, kl i Odense. p.g.v. Jørgen Stenholt hansen

Referat fra DUG-møde nr. 46, afholdt mandag den 8. september 2014 hos Odense kommune.

Referat fra DUG-møde nr. 46, afholdt mandag den 8. september 2014 hos Odense kommune. Referat fra DUG-møde nr. 46, afholdt mandag den 8. september 2014 hos Odense kommune. Deltagere: Jette B. Sørensen (JBS) Skive kommune Carsten D. Larsen (CDL) Odense kommune Peter Munch (PM) Lejre kommune

Læs mere

Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ) Randers Kommune

Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ) Randers Kommune Referat Emne Vinterman arbejdsgruppen møde nr. 59 Tid Mandag den 2. december 2013. kl. 9.30 15.00 Sted i København Deltagere Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ)

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 9. marts 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Projekter i 2015... 1 1.1. Sikker drift... 1 1.2. Vinterman chauffør app... 1 1.3. Vinterman tilsynsapp

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum

Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: xxxx xxxx e-mail: catje@gst.dk ref: : Catrine Gylling Jensen 23. juni 2015 Dagsorden for 9. møde i GeoDanmark Produktionsforum

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

Sådan kommer du i gang med boldnettet

Sådan kommer du i gang med boldnettet Sådan kommer du i gang med boldnettet Man skal yde før man kan nyde... Sådan er det også med boldnettet. Jeres fodboldside er som start en skabelon hvor i skal fylde informationer i for at få glæde af

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2013 Dato: 12-03-2013 Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Sonja Larsen

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Fokusgruppe-test Oktober 2006

Fokusgruppe-test Oktober 2006 Fokusgruppe-test Oktober 2006 i projekt: Den selvbetjente biblioteksfilial Ubetjent åbningstid i lokalbiblioteket Projektets titel: Den selvbetjente biblioteksfilial Afholdelse af udvidet fokusgruppe test

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Tilstede: Anders, Rasmus, Petur, Thomas, Annika, Mattias, Lykke, Hanne, Fønss, Carsten, (Niels). Referent: Annika Munch Kristensen 1. Valg af referent Annika blev

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 04-13 Mødedato: 16.04-2013 Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT)

Læs mere

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013 MØDE Dato 12. december 2013 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 3. december 2013 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske

Læs mere

Referat af beboermøde 14. november 2012

Referat af beboermøde 14. november 2012 Referat af beboermøde 14. november 2012 1. Valg af dirigent Troels 2. Valg af referent Helene Sloth Hansen 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse Rettidig indkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere