Lederens konflikthåndtering og den vanskelige samtale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederens konflikthåndtering og den vanskelige samtale"

Transkript

1 Lederens konflikthåndtering og den vanskelige samtale Inspirationsmateriale til at gennemføre kurset som blended learning Nye læringsformer baseret på Blended Learning

2 AMU mål Efter uddannelsen kan deltageren i ledelsesfunktionen gennem sit kendskab til konflikter og reaktioner på disse forebygge og løse konflikter samt gennemføre udfordrende samtaler, der kan rumme konfliktpotentiale.

3 Program Lederens konflikthåndtering Velkomst Konflikter Konfliktadfærd De 5 konfliktstile Psykologiske reaktionsmønstre Dialogøvelser Den vanskelige samtale Velkomst Fra den svære samtale til den nødvendige samtale Samtalepraksis Dialogøvelser Brugen af bisidder

4 Kan et mindset gør forskellen? https://www.youtube.com/watch?v=-br885gozzc

5 Forberedelsesopgave I hold af 3 og 3. Diskutere følgende: - Hvordan håndtere du som leder vanskelige samtaler? - Hvilke styrker har du i forhold til gennemførsel af vanskelige samtaler? - Hvilke udfordringer har du i forhold til gennemførsel af vanskelige samtaler? - Hvad er mine forventninger til kurset og underviseren? Opsummere jeres dialog med Capture på ipad og gør den klar til upload. f

6 Fælles spilleregler Mål At fremme respekten for det fælles læringsrum. At gøre sammenhængen mellem acceptabel og uacceptabel adfærd i konflikter tydelig. At nå frem til enighed om spilleregler i gruppen. Hvilken adfærd er acceptabel i denne sammenhæng? Hvilken adfærd er ikke acceptabel i denne sammenhæng? Hvad indebærer det konkret at du selv skal gøre?

7 Refleksion - gruppedialog Hvordan skal spillereglerne håndhæves? Skal der være konsekvenser ved at bryde dem? Hvilke? Hvor let eller svært vil det være at overholde dem? Hvad får vi ud af at have disse regler? Hvad får andre ud af dem? Hvordan begrænser regler dig? Og andre?

8 Hvad er en konflikt? Der findes mange definitioner på en konflikt. Her anvendes: En konflikt er en uoverensstemmelse, der giver spændinger i og mellem mennesker.

9 Konflikttrappen At gøre det værre at gøre det bedre

10 Konflikttrappen Samtale opgives Det nytter jo ikke noget Personificering - Inddragelse af andre i konflikten Polarisering mig eller den anden Åbenlyse Fjendebilleder At skade hinanden Fjendebilleder De er dårlige mennesker Personificering - Vi giver hinanden skylden Uoverensstemmelse - Vi er uenige Kilde: Center for konfliktløsning

11 Konflikttrappen - video Polarisering mig eller den anden Samtale opgives Det nytter jo ikke noget Fjendebilleder De er dårlige mennesker Åbenlyse Fjendebilleder At skade hinanden https://www.youtube.com/watch?v=g7w-asmdljo Personificering - Inddragelse af andre i konflikten Personificering - Vi giver hinanden skylden Uoverensste mmelse - Vi er uenige Kilde: Center for konfliktløsning

12 Konflikttyper Fire typer af konflikter De fleste konflikter på arbejdspladser falder inden for én af fire typer: Konflikter om metoder Konflikter om ressourcer Konflikter om værdier Personlige konflikter. Når vi skal løse en konflikt, er det godt at finde ud af, hvilken type konflikt der er tale om.

13 Metodekonflikter Handler om mål, midler, struktur og procedurer. Metodekonflikter er almindelige og fører sjældent til fjendskab. Løsning: Dialog og problemløsning Resultat: Enighed

14 Ressourcekonflikter Udspringer af konkurrence om penge, tid, plads, materialer og personale. Det er en velkendt konflikttype fra mange arbejdspladser, hvor ressourcerne ofte ikke er tilstrækkelige til at dække alles behov. Lederen kan være under stærkt pres fra alle sider og kan ikke opfylde alles ønsker. Der kan let opstå frustrationer, sladder og myter: Hvorfor er det altid de andre, der får først? Løsning: Forhandling og kompromis Resultat: Aftale

15 Værdikonflikter Handler om kultur og om personlige værdier og holdninger. Hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Moralske og etiske uoverensstemmelser, traditioner mv. Her kan der opstå konflikter mellem forskellige faggrupper, og kultursammenstød mellem for eksempel unge og ældre medarbejdere. Løsning: Dialog og lydhørhed, respekt for hinanden, respekt for forskellighed Resultat: Tolerance og gensidig forståelse

16 Personlige konflikter Handler om identitet, selvværd, loyalitet, tillid og afvisning. Konflikter af denne type medvirker ofte til et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Ofte er det dybe og ubevidste følelser, som afgør, hvordan konflikten udvikler sig, og hvordan den enkelte medarbejder opfatter situationen. Løsning: Åben kommunikation og aktiv lytning over for andres forventninger og behov Resultat: Større forståelse for den andens situation, empati og selvindsigt

17 Gruppeopgave I hold af 3 og 3. Diskutere følgende: 1) Hvilke typer af konflikter møder I oftes? 2) Er der typer af konflikter som mere farlig af blive indblandet i end andre? 3) Hvilke råd vil I give en leder, der skal til at håndtere en konfliktfyldt situation? Opsummere jeres dialog på spørgsmål 3 med Capture på ipad og gør den klar til upload. f

18 Forebyggelse af konflikter 1. Få styr på rammerne 2. Adskil det private og det professionelle 3. Kulturen skal kunne håndtere konflikter 4. Lederen som rollemodel

19 1. Få styr på rammerne side 1 Klare spilleregler I kan i fællesskab vedtage spilleregler for, hvordan I vil håndtere konflikter. Når I sammen har forholdt jer til, hvordan I skal reagere, så står den enkelte langt stærkere, når en situation opstår. Der er mange områder, hvor det er vigtigt at aftale fælles spilleregler. Oplagte emner er: Hvordan forholder vi os, når vi hører brugere, patienter, elever eller andre medarbejdere tale negativt om en kollega? Hvad gør vi, når samarbejdet ikke fungerer?

20 1. Få styr på rammerne side 2 Klare spilleregler fortsat Hvilke spilleregler har vi, når vi oplever, at en kollega er kørt af sporet eller ikke lever op til indgåede aftaler? Hvordan håndterer vi sladder og myter? Hvordan håndterer vi klager fra brugere eller kollegaer? Hvad gør hvis, hvis klagerne handler om en anden kollega? Hvad gør vi i forhold til medarbejdergrupper, der er i konflikt med hinanden?

21 2. Det private og professionelle Start med dig selv - Du skal selv finde ud af, hvad der får dig til at reagere aggressivt og forsvarspræget i en konfliktsituation, og hvordan du kan lære at reagere anderledes. Mange har især svært ved at håndtere kritik. Her er refleksion guld værd, så du kan lære at adskille den professionelle del fra den private del af din person.

22 3. Kulturen på plads Hvilke kulturtræk har virksomheden i forhold til konflikter. Er der tradition for at vende det blinde øje til? Konflikter er det noget der normalt håndteres i høje vendinger og gerne genstande flyvende i gennem luften? Konflikter behandles ofte i gennem en tredje part, i form af sladder????? Hvis kulturen ikke ligger op til det man som leder, finder en konstruktiv løsning, så er det formentligt den første konflikt, der skal håndteres.

23 4. Lederen som rollemodel Der er ikke to konflikter der er ens, og derfor kalder det måske på flere forskellige tilgange til rollemodellen for den konstruktive løsning

24 Konflikttyper og stile Konkurrence Samarbejde Assertiv Søge kompromis Ikke samarbejde Undgå https://www.youtube.com/watch?v=rwbfnzcczxm Tilpasse sig Samarbejde Ikke assertiv Kilde: Thomas Kilmann

25 Find den rigtige stil side 1 Find den rigtige stil Umiddelbart skulle man tro, at stilarten Samarbejde er den bedste og det er den også i de fleste situationer, hvor de demokratiske spilleregler gælder, f.eks. på danske arbejdspladser. Men selv dér gælder det, at konflikthåndteringsstilen skal vælges afhængigt af, hvad man kan og vil opnå. Hvis man ikke har noget at vinde ved en forhandling, er det bedst at vælge Konkurrere eller Undgå Hvis man har meget at tabe i en situation, hvor der ikke kommer et forhandlingsresultat, eller har brug for goodwill, kan man vælge Tilpasse sig

26 Find den rigtige stil side 2 Find den rigtige stil - fortsat Hvis man intet kan udrette og heller ikke er truet, men nødt til at opretholde kontakt, kan man vælge Undgå Hvis man har brug for, at der sker noget, men på den anden side ikke for meget, så er Søge kompromis velegnet Hvis man kan se, at man alligevel taber, kan man måske ligeså godt indordne sig, komme modparten i forkøbet og bevare følelsen af og illusionen om at man bestemmer noget, ved at vælge Tilpasse sig

27 Fem konfliktstile side 1 Fem stilarter Konkurrere Denne stil går ud på ikke at tabe. Adfærden er typisk udfordrende, dominerende og kan være aggressiv. Til gengæld véd de andre, hvor de har den pågældende. Adfærden er berettiget og i visse situationer den bedste, hvilket vil fremgå senere. Samarbejde Denne stil går ud på, at begge parter skal være tilfredse. Samarbejde betyder ikke, at man er tossegod eller konfliktsky, tværtimod. Man insisterer på at samarbejde, selv om modparten måske kvier sig, og selv om man selv skal slagte et par hellige køer. Søge kompromis Denne stil går ud på, at det er nok, hvis begge parter bliver nogenlunde tilfredse, og at der findes en moderat, måske ufuldstændig løsning.

28 Fem konfliktstile side 2 Fem stilarter - forsat Undgå At undgå kan virke som ligegyldighed. De, der undgår, overlader problemløsningen til skæbnen eller udviklingen. Når de konfronteres med problemet, prøver de enten på at aflede opmærksomheden fra det eller at ignorere det. I nogle situationer kan denne stil være den mest diplomatiske. Tilpasse sig Med denne stil tilgodeser man andres behov måske endda på bekostning af sine egne. I visse situationer er det det bedste, man kan opnå skaden ville ellers blive større. Og man har nu vist vilje til at bøje af. Så er der lagt pres på modparten til næsteforhandlings-runde!

29 Når følelserne løber af med én https://www.youtube.com/watch?v=4cc495xwgsa

30 Gruppeopgave I hold af 3 og 3. Refleksionsteam: Hvad sker der her? Opsummere jeres dialog og indskriv jeres refleksioner i gruppediskussionen på læringsplatformen. f

31 Når følelserne løber af med én Den professionelle del af vores person, som består af vores uddannelse, faglighed, teorier, viden, etik mv. Den personlige del, som er vores personlighed, vores måde at agere på, vores fremtræden mv. Den private del, som er præget af vores opvækstbetingelser, oplevelser af traumer og succeser, vores psykiske bagage. Den side af os vedkommer kun dem, vi selv inviterer til at få del heri.

32 4. Lederen som rollemodel Vær bevidst om din rolle Ledelses og kollega adfærd Medarbejdernes syn på lederen

33 Lederens rolle aktiv lytning Aktiv lytning At lytte aktivt betyder, at man gør en aktiv indsats for at søge efter og forstå meningen med det, der bliver sagt. Hvad søger kollegaen eller medarbejderen at fortælle mig? Hvad betyder det sagte for den pågældende? Hvordan oplever den pågældende situationen?

34 Hvad får jeg ud af det? Din samtalepartner får større tillid til dig og får lyst til at fortælle om sig selv, når du viser ærlig interesse for, hvad hun siger. Din samtalepartner får større lyst til senere at lytte til dig. Du bliver selv mere engageret i din samtalepartner, når du lytter opmærksomt. Du husker derfor også bedre, hvad der blev sagt. Når du lytter aktivt, er det lettere at opfatte din samtalepartners holdninger, interesser og ønsker.

35 Hvordan aktiv lytning ser ud? Øjenkontakt Åben kropsholdning Fremadlænet Nikker Afpasser ansigtsudtryk Opmuntrer med små ord og gentagelser Fortæl mere, Det lyder spændende, Hvad mener du?

36 Hvordan lytter du aktivt Parterne taler om det samme Lytterens øjne er rolige og visuel lyttende Samtalepartner arbejder ikke mens han/hun taler Der stilles uddybende spørgsmål Der laves reformuleringer Der laves opsummering Der laves evt. aftale

37 Hvordan lytter du IKKE aktivt: Den ene taler i øst - den anden i vest Tomme øjne hos den, der lytter Øjnene flytter sig fra øjenkontakt Samtalepartneren arbejder mens han taler Ingen spørgsmål Ingen reformuleringer Ingen opsummeringer Manglende aftale

38 Gruppeopgave I hold af 3 og 3. Refleksionsteam: Hvad tager I med fra dag 1? Opsummere jeres dialog på spørgsmål 3 med Capture på ipad og gør den klar til upload.

39 Mange tak for dag 1

40 Dag 2 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtale

41 Den svære samtale Overvej hvor mange af disse dagligdags bekymringer, du kan nikke genkendende til: Tænk hvis han/hun bliver sur Jeg kan da ikke sige det til min chef Hun begynder sikkert at græde Eller disse. Han kan jo heller ikke gøre for det Hun har det heller ikke så let lige nu Han er også syg, så det vil være synd at sige noget Hun er også lige blevet skilt Kilde: Anne Dickson

42 Den svære samtale Der er megen magt på spil på arbejdspladsen, og der er forskellige forståelser af, hvad man kan tale om, og hvad man ikke kan tale om Vi har alle et ansvar for, at arbejdslivet bliver bedre, enhver leder må tage det ansvar på sig Den svære samtale eller den nødvendige samtale er et opgør med myten om at andre gør noget, hvis situationen kræver det Citat: Poula Helth

43 Formålet med den nødvendige samtale Samtalen har for den enkelte leder to formål: 1. At skabe et produktivt arbejdsliv, hvor man som medarbejder investerer sig selv 2. At skabe et godt arbejdsmiljø, hvor personlig udvikling er en naturlighed. Den nødvendige samtale skal hjælpe med at bygge et fælles fundament, så der skabes den gensidige tillid og de sociale fællesskaber, der skal til, for at man kan være produktiv og samtidig trives på arbejdspladsen.

44 Hvorfor den nødvendige samtale Samtalen begrundes i forhold til temaerne: Individualisering af arbejdslivet Produktivitet kræver både individ og fællesskab Nye balancer mellem arbejdsliv og privatliv Det risikable engagement i moderne magt Samtaler for at modvirke stress og udbrændthed.. Er der flere som er aktuelle i jeres hverdag?

45 Rammesætning Respekt for sig selv Åbenhed o. f. andre Åbenhed o. f. sig selv Respekt for andre

46 Eksempler på spilleregler At jeg er villig til at give afkald på tidligere negative billeder af medarbejderen. At jeg vil gøre mig umage for at lytte og forstå den anden. At jeg vil anerkende den andens udtalelser, også når jeg ikke er enig At jeg vil lade den anden tale uden at afbryde At jeg hele tiden husker på, at der ikke findes én, men flere sandheder

47 Eksempler på spilleregler side 2 At jeg siger fra, hvis der er noget, jeg ikke ønsker at tale om At jeg vil sige min mening på en anerkendende og samtidig tydelig måde At jeg vil lytte med respekt til mine kollegaer og forvente at de gør det samme At jeg vil være mine egne synspunkter bekendt At jeg vil give mig selv muligheden for at lære at blive god til samtaler

48 Den svære samtale https://www.youtube.com/watch?v=0z9elbxzjsi

49 Den svære samtale Gennemførsel af samtalen Fremlæg fakta neutralt for medarbejderen. Få medarbejderens syn på sagen. Få medarbejderens accept af fakta Lad medarbejderen selv komme med løsningsforslag. Lyt & forstå men ansvaret ligger hos medarbejderen. Lav en konkret aftale bedst på skrift. Aftal tidspunkt for opfølgning.

50 Gruppeopgave I hold af 3 og 3. Refleksionsteam: Hvilke tiltag kan I som leder gøre for at styrke jeres tænkning konstruktiv inden en samtale? Opsummere jeres dialog ved at skrive jeres refleksioner ind i gruppediskussionen på læringsplatformen f

51 Den nødvendige besked Beslutninger bliver truffet med et rationelt grundlag for øje, men det er ikke altid at alle medarbejdere kan se det rationelle i beslutningen.. Ja nogle gange har den enkelte leder også svært ved at se den. Afsæt rigelig tid Forbered en grundig begrundelse for din/organisationens beslutning Optræd assertivt Vær ærlig konkret og direkte Hold fast i dit standpunkt Lyt og vis at du hører efter, men hold fast i dit

52 Den personlige magt Personlig magt er ikke din status, eller dine frynsegoder Det er din stærke selvfølelse, evnen til at tage hensyn til både sig selv og til andre. Personlig magt er venskabet med sig selv. En tyrkertro på at alle dine svagheder og styrker er acceptable. Personlig magt kendetegnes blandt andet ved: - Balance Vi balancere imellem et ønske om at drage omsorg for andre og sætte klare retninger/grænser. - Følelsesmæssig bevidsthed Vi påtager ansvaret for vores følelser og tør at sætte ord på dem. - Integritet Vi gør det vi siger. Kilde: Anne Dickson Hvad kan være skadende for den personlige magt?

53 Grundlag for samtale Dialog en dialog kan være en ligeværdig samtale mellem to parter, hvor den ene lytter respektfuldt til den anden, og hvor der er to ligeværdige samtalepartnere og dermed to vindere i samtalen...i vor tids dialog er der tale om en mere argumenterende dialog, hvor der kun er én vinder. Argumentation er en integreret del af vores kultur.

54 Fra argumentation til søgende samtalepraksis Konfronterende samtalepraksis Formål: at kritisere den andens argumenter og argumenternes relevans, dels at kritisere den andens grundholdninger, normer og værdier. Det er den type samtaler, som man også kalder diskussioner eller mere positivt en debat. Søgende samtalepraksis At indtage en selviagttagende positionen i dialogen, betyder at lederen: Lytter til modparten, skaber rum for refleksion, samt kritisk syn på modparten selv. At indtage opmærksomhedsposition i dialogen, betyder at lederen: Udviser indføling, empati og bruger anerkendende spørgsmål.

55 Søgende samtalepraksis Selviagttagelse Grænsesættende samtaler Fremtidsskabende samtaler Eksternalisering som tilgang Narrativ tilgang Feedback Opmærksomhed Krisesamtaler Gruppesamtaler Forskellige versioner AI som tilgang

56 Søgende samtalepraksis - selviagttagelse Kan bruges til at sætte grænser i forhold til medarbejderen Undgå at overrumple modparten, bed om samtalen i god tid. Undgå at være belærende og formanende Vælg ord med omhu Brug et sprog modparten forstår. Eksternaliserende tilgang - personen har et problem frem for at personen er et problem Konstruktiv og løsningsskabende feedback. Fokus på løsninger, frem for problemet.

57 Søgende samtalepraksis - selviagttagelse Kan bruges til at skabe selvindsigt samt ny fremtidsadfærd. Forudsætter at modparten ønsker det. Narrative tilgang kan fremme et nyt fælles sprog og give nye måder at iagttage andre og sig selv på Anvendeligt ved f.eks. forandringer. Fokus på styrker ved modparten. Nysgerrighed som værktøj. Fremadrettet adfærd/tænkning gør problemer mere overskuelige. (80/20 reglen) Mindmap og skalaspørgsmål som støtteværktøjer.

58 Søgende samtalepraksis - opmærksomhed Kan bruges til håndtering af personlige kriser eller gruppesamtaler. Kriser kommer til udtryk på mange punkter Kroppen er en sladrehank. Man skal aldrig gøre sig til dommer Lad personen selv fortælle Vis omsorg Giv praktisk støtte Én personen har kontakten Gør tidsfaktoren overskuelig Tal om krisen i gruppen/teamet. Ved gruppesamtaler er udfordringen ofte at der findes flere versioner af sandheden imellem medarbejderne. Den anderkendende spørgepraksis er afgørende for medarbejdernes oplevelse af interesse og indlevelse. Dette øger sandsynligheden for at medarbejderne åbner op for egen forståelse af situationen.

59 Fremmer den gode dialog side 1 Eksempler på, hvad det er hensigtsmæssigt at sige/spørge om Det, jeg gerne vil tale med dig om, er... Jeg har ønsket at få denne snak med dig, fordi jeg har besluttet, at der skal ske en ændring af Jeg er nødt til at fortælle dig, at jeg ikke kan acceptere Og at dette skal laves om... Det, jeg vil have, der skal ske, er

60 Fremmer den gode dialog side 2 Eksempler på, hvad det er hensigtsmæssigt at sige/spørge om - fortsat Målet med samtalen er derfor, at vi får en aftale om, hvordan det skal ske i praksis Jeg vil gerne have dig til at tage del i, hvordan tingene kan blive ændret Hvordan mener du, det kan gøres? Vi skal ikke drøfte, om det skal ændres, men udelukkende om hvordan Jeg kan ikke acceptere Jeg er nødt til at komme tilbage til det, det drejer sig om

61 Hæmmer den gode dialog side 1 Eksempler på, hvad du skal undgå at sige/spørge om: Indlede med at spørge: Hvordan syntes du selv, at det går? Du kan måske selv gætte, hvorfor jeg ønsker at tale med dig? Du kan ikke tillade dig Det er ikke til at holde ud, når du Du skal ikke tro, at det morer mig Du tager overhovedet ikke hensyn til Det er ikke bare mig, der mener, at det er irriterende, når du ikke gør

62 Hæmmer den gode dialog side 2 Eksempler på, hvad du skal undgå at sige/spørge om forsat: Hvis medarbejderen reagerer meget kraftigt: Ja, det var jo heller ikke sådan ment Hvis du bliver så ked af det, må vi hellere tale om det en anden dag

63 Case Byens Snedker

64 Gruppeopgave I hold af 2 og 2. Refleksionsteam: Hvad tænker I efter at have set afsnit 1? Kræver dette ledelsesmæssig handling? f

65 Case Byens Snedker

66 Gruppeopgave I hold af 2 og 2. Refleksionsteam: Hvad tænker I at der sker for lederen? Hænger lederens adfærd sammen med hvad der sker i virkeligheden? f

67 Case Byens Snedker

68 Gruppeopgave I hold af 2 og 2. Refleksionsteam: Hvad er det for nogle bekymringer som lederen har, og er de genkendelige? Hvilke bekymringer/udfordringer kan i se for den enkelte leder? f

69 Case Byens Snedker

70 Lederadfærd - Assertion Begrebet assertion kan oversættes til "at gøre sig gældende Dvs. udvise "personlig gennemslagskraft" i situationer, som du finder vanskelige at håndtere. Den bagvedliggende filosofi til assertion er følgende: Vi er alle ligeværdige men ikke ens! Alle har disse grundlæggende rettigheder, der gælder i alle situationer: Retten til at have (meninger, følelser, holdninger og værdier) Retten til at være (den man er alene eller sammen med andre) Retten til at gøre (handle, undlade at handle, begå fejl) Med rettigheder følger forpligtelser; nemlig forpligtelsen til at respektere, at andre har de samme rettigheder. Assertion giver dig mulighed for at blive tydelig både, hvad angår kommunikation og hvad angår adfærd. Kilde: Anne Dickson

71 Assertion - Hvordan I vor omgang med andre mennesker kan vi reagere på tre forskellige typer adfærd: 1. Vi kan fastholde vore grundlæggende rettigheder uden at respektere andres. Aggressiv. 2. Vi kan respektere andres rettigheder uden at fastholde egne. Submissiv. 3. Vi kan fastholde egne rettigheder og samtidig respektere andres. Assertiv.

72 Lederadfærd - Dit indre landkort Siger noget om: Den måde du opfatter dig selv Den måde du opfatter andre Den måde du ser omverdenen på https://www.youtube.com/watch?v=nyfn7w9_dxk Kilde: Richard Bandler

73

74 Lederadfærd - Kropssprog Stemmeleje Talehastighed Vejrtrækning Kropsholdning Ansigtsudtryk Øjenkontakt Øjenbevægelser Pupilstørrelser Gestus og fagter Påklædning Ordvalget/Jargonen Siger mere end 1000 ord

75 Lederadfærd - Feedback En simpel analyse vil vise at langt de fleste værktøjer, metoder og teorier indenfor ledelsesområdet implicit eller eksplicit indeholder væsentlige kommunikationselementer. Kilde: Steen Hildebrandt, Den kommunikerende organisation, 2000 Feedback er en af de bedste måder at udvikle mennesker på, fordi det skubber os i den rigtige retning ved at fremhæve den adfærd, vi gerne vil se noget mere af. Vær konstruktiv når du giver feedback. Kilde: Tom Mårup, Lederweb.dk, 2006

76 Lederadfærd At give god feedback 1. Giv feedback hurtigst muligt 2. Fokusér på adfærdsmønstre og ikke enkeltstående hændelser 3. Vær ærlig og direkte 4. Fokusér på den fremtidige adfærd 5. Følg altid op 6. Vær klar med et positivt alternativ, når du giver negativ feedback 7. Forklar virkningen af handlingen Kilde:

77 Klar procedure Procedure for de svære samtaler Det er vigtigt, at virksomheden har en klar procedure for afholdelse af de svære samtaler. Hvem skal afholde samtalen? Hvem sørger for indkaldelsesbrev til medarbejderen? Hvilke oplysninger skal indkaldelsesbrevet indeholde? Skal der være en fast skabelon til referat af samtalerne? Hvordan og hvor længe opbevares referatet af samtalen?

78 Bisiddere side 1 Brug af bisidder Trods al professionalisme kan den svære samtale være ubehagelig for medarbejderen. I særlige tilfælde er både lederen og medarbejderen måske bedst tjent med, at medarbejderen har en bisidder med.

79 Bisiddere side 2 Bisidderen kan støtte medarbejderen i: At høre og forstå budskabet Støtte medarbejderen efter samtalen Gøre situationen mere tryg for medarbejderen Sikre at medarbejderen ikke bliver dårligt behandlet Bisidderen kan være en god kollega eller tillidsrepræsentanten

80 Gruppeopgave I hold af 3 og 3. Diskutér nedenstående spørgsmål om hver af de efterfølgende cases. Hvad kunne der være svært ved en samtale om dette emne? Hvilke reaktioner/fortolkninger kunne man være bange for? Hvilke misforståelser kunne der ske? Hvordan kunne man arbejde løsningsfokuseret med emnet? Hvordan ville I gennemføre samtalen, hvis I var ledere for afdelingen?

81 Dialogøvelse: Hanne Din medarbejder hedder Hanne. Hun er 45 år. Hun er i administrativ medarbejder i bogholderiet. Du ved, at Hannes mand har været kræftsyg og er i behandling. Nu har du et par uger observeret, at Hanne et par dage har sygemeldt sig med ondt i hovedet og du synes du kan fornemme, at hun lugter lidt af alkohol, når hun møder. Hun spiser også pludselig lakridspastiller i løbet af dagen, hvad hun ikke har gjort før. En af medarbejderne har også sagt, at hun mener at Hanne snøvler lidt når de taler sammen og i det hele taget virker lidt konfus indimellem. Du føler, at du er nødt til at tale med hende om det, men ved ikke helt hvordan.

82 Dialogøvelse: Anne En af dine andre medarbejdere hedder Anne og er 29 år. Hun er en respekteret kvinde med ben i næsen. Styr på opgaverne og overholder altid deadlines. Anne har meget store karrieremæssige ambitioner. En dag står Søren, en af dine andre medarbejdere på dit kontor. Lukker døren og sætter sig ned. Han vil gøre dig opmærksom på, at Anne taler nedladende kritisk om dig som leder, bag din ryg. Du har meget vanskeligt ved at forstå rigtigheden af Sørens historie, for efter din opfattelse har Anne og dig et glimrende forhold til hinanden. Anne virker i nærheden af dig, altid sød, ukritisk og enig med dig i rigtigt mange forhold. Du føler situationen er ambivalent og ved ikke hvordan du skal forholde dig.

83 Dialogøvelse: Henning Henning er områdeleder i din afdeling, og I har arbejdet sammen i de sidste 4 år. Henning er målrettet og karriereorienteret i hans job. Henning er gift med Gitte og sammen har de 2 piger på 3 og 7 år. En af dine nye medarbejdere, Lone, har været ansat hos dig i 4 måneder. Henning står en dag på dit kontor og beder dig om at holde et møde omkring Lone. I sætter jer ned ved dit bord, og du lader Henning fortælle, hvad han har på hjerte. Han fortæller, at han lige har opdaget, at Lone er 2 måneder henne i sin graviditet, og at han formentligt er faren, grundet en et lille uheld til afdelingens sommerfest. Henning vil gerne at du flytter Lone til en anden afdeling, inden at snakken begynder at gå. Du vil gerne bibeholde stabiliteten i afdelingen, men ved ikke hvor du skal håndtere den.

84 Gruppeopgave I hold af 3 og 3. Refleksionsteam: Hvilke konkrete elementer tag vi os med hjem herfra dette kursus? Opsummere jeres dialog med Capture på ipad og gør den klar til upload. f

85 Efteropgave Mit bevidste lederskab Inden for de næste 2 uge skal du udfylde Mit bevidste lederskab. Formålet er at få forankret den nye viden du har modtaget på dette forløb, samt få bevidstgjort hvordan du kommer videre med afholdelse af dine nødvendige samtaler. God fornøjelse

86 Mange tak for denne gang

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt?

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? Konflikthåndtering Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? 2 Men hvad er en konflikt? En konflikt kan defineres som en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Det kan være

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 1 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/

Læs mere

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere:

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Konflikthåndtering 2 Konflikthåndtering

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin INDSKOLINGEN På Toftevangskolen skal det være rart at gå i skole Vi ønsker, at eleverne udvikler kompetencer indenfor følgende områder: Ansvar Empati personlig integritet Selvkontrol Ansvar Arbejdet med

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATERIALE til Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MINDLI

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 3 Bliv klar til dialog Dias 1/10 Bliv klar til dialog Formålet med denne lektion er at forstå at al konflikthåndtering handler om at gå i dialog at få indsigt i hvad der sker med os, når vi er

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Feedback, anerkendende kommunikation

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

Nordjysk Praksisdag. Trivsel i praksis gavebod eller alles ansvar? Moderator: Jørgen Peter Ærthøj Underviser: Ulrik Lange

Nordjysk Praksisdag. Trivsel i praksis gavebod eller alles ansvar? Moderator: Jørgen Peter Ærthøj Underviser: Ulrik Lange Nordjysk Praksisdag Trivsel i praksis gavebod eller alles ansvar? Moderator: Jørgen Peter Ærthøj Underviser: Ulrik Lange Fra passiv modtager til aktiv medskaber Trivsel er ikke noget du passivt modtager

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

FÆNGSELSFORBUNDET ARBEJDSETISKE RETNINGSLINJER 2013

FÆNGSELSFORBUNDET ARBEJDSETISKE RETNINGSLINJER 2013 FÆNGSELSFORBUNDET ARBEJDSETISKE RETNINGSLINJER 2013 FORORD Fængselsforbundets medlemmer arbejder på en arbejdsplads, hvor de ofte oplever etiske dilemmaer. Det kan ikke være anderledes, når Kriminalforsorgens

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish 1. Situationen er potentielt behagelig. 2. Situationen er kompleks. 3. En opgave som skal udføres. 4. Nogen prøver at imponere P. 5. Nogen prøver at overbevise

Læs mere

Konflikthåndtering. For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune. Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk

Konflikthåndtering. For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune. Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk Konflikthåndtering For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk Formål med kurset 1) At styrke deltagernes evne til at navigere i konflikter og aflæse hvad der foregår

Læs mere

Styrk din konflikthåndtering

Styrk din konflikthåndtering Workshop for Kost & Ernæringsforbundet Styrk din konflikthåndtering 7. september 2015 Hans C. Hansen, FTF Workshoppens hensigt og mål Hensigt At I får indsigt i hvilke faktorer, der fremmer eller hæmmer

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v T e m a Generelle afgørende faktorer i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Relationskompetence

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere