Introduktion til programmering. Uge 39 Computer Science Netværk og operativsystemer Kap 3-4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til programmering. Uge 39 Computer Science Netværk og operativsystemer Kap 3-4."

Transkript

1 Introduktion til programmering Uge 39 Computer Science Netværk og operativsystemer Kap 3-4.

2 Plan Sidste gang Netværk og netværksopbygning Protokoller Netværksprogrammering i Python Operativsystemer tredje obligatoriske øvelse

3 Sidste gang Sætninger og udtryk Funktioner Sætninger og udtryk Kontrolstrukturer Selektion Gentagelse Funktioner Vi mangler lige noget

4 Netværk

5 Netværksopbygning Vi kan skelne mellem flere typer netværk: LAN Local Area Network WAN Wide Area Network PAN Personal Area networks

6 LAN Eksempler IMV, En virksomhed Består af en række arbejdsstationer og servere Filservere, postservere, printservere Databaseservere, webservere Typisk opdelt i to eller flere undernetværk Intranet

7 LAN Klienter: Kabel: Ethernet, 10 / 100 Mbit Trådløst: 11 / 54 Mbit Servere: Gigabit, 1000 Mbit 1 Mbit = 128 Kb/s 100 Mbit = 125 Mb/s

8 IMV 5 undernet: Studerende, Ansatte, Trådløst, Printere, Web 100 Mbit generelt 10 Mbit i terminalrum 1000 Mbit til datakontoret

9 PAN Trådløse, kort rækkevidde Bluetooth, ca 10 m 768 Kbit ~96 kb/s Forbinder f.eks. mobiltelefoner og lommecomputere

10 WAN Kan forbinde to LAN for en virksomhed Internettet er et WAN der forbinder mange net Mange medier Telefonlinjer, lysledere, kabel, radio, mikrobølger, satellit Djursland net i Thorsager To sendemaster Modtager plus router plus evt. ethernet i hvert hus 10 MBit

11 Radiomodtager og -sender ved skolen

12 Konservesdåse ved det enkelte hus

13 Router til at fordele mellem to computere

14 Hvad er et net? Et net er defineret ved sin protokol Internettet er defineret ved TCP/IP 8 Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Net der bruger denne protokol tilhører Internettet. Net der ikke gør det, tilhører det ikke. Et net kan realiseres på mange fysisk forskellige måder (radiobølger, ethernet, etc.)

15 Internettet En netværk mellem netværk Opstod fra ARPAnet i 60 erne kbit net Baseret på en fælles Kommunikationsstand ard TCP/IP

16 Internet Design (Rober Kahn, 1972) Alle undernet skal være selvstændige. Der skal ikke være behov for interne ændringer i nettene for at forbinde dem til internettet Kommunikation er best effort. Hvis en pakke ikke når målet, sendes den igen Nettet bindes sammen af gateways, der ikke ved noget om de pakker der sendes Der skal ikke være nogen central kontrol Hvis en del af nettet bryder sammen skal resten alligevel kunne fungere (den kolde krig)

17 TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol Pakke-baseret protokol Lagdelt protokol

18 Lagdelte protokoller Applikation (f.eks. browser) Laver IP-adresse som transportlaget kan forstå (IP) Transportlaget Hakke beskeden i små pakker, forsyne hver pakke med adresse og nummer (TCP) Sikre og usikre versioner Netværk Link Bestemmer midlertidig adresse for forsendelsen (IP) Indenfor: send direkte til maskine Udenfor: send til router Max hop-antal Skal sende til maskinen med den midlertidige adresse Ethernet: Vent til bussen er stille, og send så Hvis en anden maskine også er begyndt at sende, vent et tilfældigt tidsrum, og prøv igen.

19 TCP/IP Lag Applikations lag Indeholder de konkrete data der sendes Vi vil hovedsageligt se på applikationslaget og TCP-laget

20 IP adresser og Protokoller Alle maskiner på nettet tildeles en IP adresse XXX.YYY.ZZZ.WWW (32 bit), IPv4 Faste og dynamiske adresser Ialt 3,5 milliarder adresser... men vi er ved at løbe tør for dem Tildelingsproblematikken

21 Internet anno 1971

22 Internet, USA 1999

23 Eurorings

24 WWW Number of websites /93 12/93 6/94 12/94 6/95 1/96 6/96 Time Fig Growth of web-sites Kilde:

25 DNS Domain Name Server Databaser der forbinder navne med IP adresser -> > Regler for DNS com,.net,.gov,.mil,.org,.edu,.int areo,.coop,.museum,.biz,.info,.name Landekoder (.dk,.uk etc) ICANN - The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

26 Applikationslag - protokoller Udveksling af data mellem programmer Standardiseret, forskellige programmer kan dele data HTTP, FTP, POP3, SMTP

27 HTTP Hyper Text Transfer Protokol Udviklet i Schweiz i starten af 90 erne Tim Berners Lee Nu en standard under W3C, World Wide Web Consortium Overførsel af tekst Fejl, metainformation To-vejs (CGI)

28 Klient-server Klienten sender anmodning om info til server Server finder info og sender den tilbage Klient Fx en browser GET /pub/www/theproject.html HTTP/1.0 HTTP/ Content-type: text/html + <xxx> </xxx> Server Fx en WWW server

29 Trafikmønstre på nettet Informationen produceres af værten Informationen produceres af klienten Valg af informationen kontrolleres af værten Valg af informationen kontrolleres af klienten Transmission. Radio, aviser, tekst-tv. Pushteknologi, spam Konsultation. WWW. Registrering. tilmeldelse til nyhedsgrupper, Selvangivelser, etc. Konversation. Almindelige samtaler. .

30 Hvad er html? Hyper Text Mark-up Language. Standard for de dokumenter WWW består af Består essentielt af en række tags, <xxx> </xxx> der beskriver hvordan skal renderes grafisk og hvordan browseren i øvrigt skal reagerer på tekststumpen. Fra Kursussiden: <p class="flt"> <span lang="da"> Øvelserne tilhører bestemte forelæsninger. Der skelnes mellem tre typer af aktiviteter: <i> individuelle obligatoriske øvelser, valgfrie øvelser </i>, og <i> obligatoriske opgaver. </i> </span> </p>

31 Hvad er WWW? Det bygger på en grundlæggende rekursiv proces hvor output anvendes som nyt input Klienter og servere kan ikke direkte påvirke hinanden. De bestemmer selv hvordan de vil reagerer på kommunikationen Det har en grænse til sine omgivelser Det er ikke styret af nogen overgribende intentionalitet, Det kan selv medvirke til sin egen reproduktion, udvikling og reparation, Det er dynamisk, og udvikler sig hele tiden. dets udviklingsdynamik involverer konstante fluktuationer, Selv-reference og selv-observation er uundværlige for at denne dynamik ikke opløser sig selv.

32 Grundlæggende rekursiv proces. Kommunikation som perturbation HTML URL HTML Perturbation: klient og server får ikke lov direkte at påvirke hinanden. De bestemmer selv hvordan den modtagne kommunikation skal fortolkes Informations behov HTML dokument Klient: Send URL til Vært Vært: send dokument til klient. URL

33 Det er ikke styret af nogen overgribende intentionalitet W3C Process (The World Wide Web Consortium) The Consortium attempts to find common specifications for the Web so that through dramatic and rapid evolution, many organizations can work in their own fields to exploit and build on top of the global information space which is the web. The technologies involved in the web are changing very rapidly, and so the Consortium must have both efficiency and flexibility in its process, to be able to respond to the needs of the community in a timely manner. At the same time, it must be clear that the Consortium is neutral forum, and no member has a priori a greater say than another.

34 Det kan selv medvirke til sin egen reproduktion, udvikling og reparation Downloads Udvikling: Man kan ved hjælp af nettet downloade de nye programmer der ændrer nettet Reparation: Man kan abonnere på patches og rettelser, så de kommer automatisk Reparation: Når en klient mangler en ressource for at kunne fortolke en side, kan den automatisk downloades fra nettet.

35 Specifikationen af HTTP er åben for forandringer Specifikationen af HTTP giver mulighed for fluktuationer for at sikre at protokollen hele tiden vil udvikle sig. Method = "OPTIONS" "GET" "HEAD" "POST" "PUT" "DELETE" "TRACE" extension-method Extension-method, angiver at nye metoder kan komme til. Responsens statuskode Status-Code = "100" ; Continue "101" ; Switching Protocols "200" ; OK [...] "503"; Service Unavailable "504" ; Gateway Time-out "505" ; HTTP Version not supported extension-code

36 Selv-reference og selv-observation Selv-reference og selv-observation er uundværlige for at denne dynamik ikke opløser sig selv Søgemaskiner producerer hele tiden opdaterede beskrivelser af nettet selv ved hjælp af nettet Alle HTML sider og HTTP protokoller skal angive hvilken version de selv er Søgemaskiner fører statistik over de mest populære sider og viser dem først Positivt feed-back. Mattæus-effekten.

37 Eksempel Når I skal sætte Python til at lave dynamiske hjemmesider skal I sørge for to selv-referencer: Hvad er det for en slags dokument? print Content-type: text/html Hvilken version af HTML og hvilket sprog? def printoverskrift(titel): print ' <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "DTD/xhtml1- strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="da">

38 FTP File Transfer Protocol Overførsel af filer mellem maskiner Abstraktion over den fysiske maskine Kan overføre binære (data) filer og ascii (tekst) filer (ingen oversættelse/ oversættelse) Husk senere når I FTP er jeres Pythonprogrammer: de skal overføres som ascii filer, ellers virker det ikke Kan sættes i FileZilla

39 POP3, IMAP og SMTP Post Office Protocol v3 Tillader en klient (mailprogram) at hente post fra serveren Henter en kopi af mailen ned på den lokale maskine, og sletter den på serveren IMAPv4 Læser mailen på serveren SMTP Simple Mail Transfer Protocol Lader en klient (mailprogram) sende en mail til serveren, og mellem servere.

40 Netværk Python moduler understøtter netværkskommunikation Moduler httplib, ftplib, poplib, smtplib

41 httplib import httplib python = httplib.httpconnection('www.python.org') python.request("get", '/index.html') res = python.getresponse() print res.status, res.reason 200 OK page = res.read() python.close() print page <a href="http://www.python.org/moin/localusergroups">user Groups</a> Virker ikke på alle url er

42 urllib import urllib result = urllib.urlretrieve('http://imv.au.dk/~pba/homepagematerial/programm ering.htm') >>> result ('c:\\docume~1\\pba\\locals~1\\temp\\tmpxhcesb.htm', <httplib.httpmessage instance at 0x01434FD0>) Siden ligger på C:\\docume~1\\pba\\locals~1\\temp\\tmpxhcesb.htm urllib.urlopen('http://imv.au.dk/~pba/homepagematerial/programmeri ng.htm') >>> result.readline() '<html>\r\n >>> result.readline() '\r\n'>>> result.readline() '<head>\r\n'

43 Operativsystemer Historie og opbygning

44 Operativsystemets rolle Operativsystemer (OS) foretager ressourcehåndtering Diskplads, hukommelse, CPU-tid Eksterne ressourcer Netværk, printere, tertiær hukommelse Brugerhåndtering Rettigheder, filadgang, prioritering,programafvikling Rettigheder på web-serveren: husk kryds i execute når I ftp er jeres Python filer!

45 OS historie Første maskiner havde intet OS ENIAC, EDSAC Jobbene (programmerne) kørte direkte på metallet Programmering ved omkonfigurering af kabler

46 Jobkontrol (JCL) Reservationer af timeslots... maskinerne stod stille eller jobs måtte afbrydes Computeroperatører... aflevere hulkort eller papirstrimmel til operatør, modtage udprint med resultat tilbage Batch jobs: har jeg prøvet Automatisk igangsætning af jobs Skrive program Gentag: aflevere program Vente et par dage Rette fejl

47 Time sharing Compatible Time Sharing System, 1961 Multics, 1968 Mainframe med tilsluttede dumme terminaler (Client/Server) Det var den måde vi arbejdede i 70 erne Første terminaler kom til Århus i Stor opstandelse Ingen mulig for interaktion

48 UNIX Unix , Dennis Ritchie og Kenneth Thompson (AT&T, PDP-7) Skrevet i C Portabelt Foræret væk til alle

49 Microsoft Udviklede OS til personlig IBM s nye personlige computer DOS Disk Operating System Enkeltbrugersystem Forsvandt først i Windows 2000

50 Windows udvikling

51 Mac Classic OS 1-9 OS X (10)

52 Operativsystemers struktur Software Application:specifikke opgaver Spreadsheets,tekstbehandling databaser Utility: supplering til OS: Diskformattering, defragmentering, audio System: generelle opgaver Shell: brugerinteraktion CMD, WIndows Operating system Kernel:funktionalitet Window,File, Memory namager Device drivers

53 Ressourcer Hukommelse Fysisk, virtuel swapping/paging Diskplads CPU tid prioritering

54 Processer, tråde Et program repræsenterer mulige processer Procestilstand = datatilstand plus program pointer En proces har adskilt datatilstand og programpointer fra andre processer En proces får et tidsrum på CPU en Eks. 5 ms - timeslicing Tråde deler data og hukommelse (pseudo-)parallel afvikling af kode Python understøtter både processer og tråde

55 Opgave 3 Emne: netværk og operativsystemer Obl øvelse 3: Lav et python program der importerer httplib og bruger dette til at downloade en hjemme-side (brug httplib.httpconnection( URL ), request('get','url ), og read()). Lav et filter der giver meddelelsen forbudt hvis et medlem af en liste af frække ord optræder på hjemme-siden, og ellers skriver tilladt. Lav en hjemmeside om jer selv, enten ved at bruge en editor eller ved at skrive HTML-koden i en tekstfil. Der være stå navn, adresse, og telefonnummer, en virkende -knap, samt en link til instituttets hjemmeside. Endvidere skal der være et billede af jer. Resten er op til jer. Kommenter de vigtigste tags i html-koden: hvilken funktion har de? (brug Computer Science, p. 149 ff. Fuldstændig information om HTML-versioner kan findes på

Introduktion til programmering. Uge 41 Computer Science Netværk og operativsystemer Kap 3-4.

Introduktion til programmering. Uge 41 Computer Science Netværk og operativsystemer Kap 3-4. Introduktion til programmering Uge 41 Computer Science Netværk og operativsystemer Kap 3-4. Plan Sidste gang Netværk og netværksopbygning Protokoller Opgave 5 Netværksprogrammering i Python Operativsystemer

Læs mere

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING

EN DEL AF DANSK INDUSTRI ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING ELEKTRONISK INFRASTRUKTUR VIRKSOMHEDENS IT-SIKRE PLACERING EN DEL AF DANSK INDUSTRI Elektronisk infrastruktur Virksomhedens IT-sikre placering EN DEL AF DANSK INDUSTRI EN DEL AF DANSK INDUSTRI Januar 2005

Læs mere

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal Netværksprojekt Projektdeltagere: Henrik Hansen Kristjan Nielsen Martin Gertsen Ognjen Grgic Rasmus Dal Indholdsfortegnelse Indledning og resume...4 Kravspecifikation...6 Tidsplan...7 Firma analyse...9

Læs mere

Internettet Netværk. Hvad er netværk?

Internettet Netværk. Hvad er netværk? Internettet Netværk. Internettet består af mange selvstændige netværk som er koblet sammen. På yderste niveau har vi små lokale netværk, så lidt større netværk, nationale netværk og til sidst de internationale

Læs mere

Notater til Computernetværk og Distribuerede Systemer Del 1. Vidar Jon Bauge 2006

Notater til Computernetværk og Distribuerede Systemer Del 1. Vidar Jon Bauge 2006 Notater til Computernetværk og Distribuerede Systemer Del 1 Vidar Jon Bauge 2006 Datamatikeruddannelsen forår 2006 Side 1 av 33 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Computernetværk og Internet......2 Computernetværk......2

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen, Orod Badjelan. Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1. http://www.diku.dk/students/orod

Forord. Med venlig hilsen, Orod Badjelan. Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1. http://www.diku.dk/students/orod Af Orod Badjelan, DIKU august 2001 1 Forord Denne artikel er et projekt der blev gennemført på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet som en del af kurset Projekter indenfor datanet. Formålet med

Læs mere

Netværkskompendium: Kommandoer, IP- og Ethernet-informationer, ordliste, links mv.

Netværkskompendium: Kommandoer, IP- og Ethernet-informationer, ordliste, links mv. Netværkskompendium: Kommandoer, IP- og Ethernet-informationer, ordliste, links mv. Bilag til Netværkskurserne Ordlisten er venligst leveret af TDC. Af Henrik Thomsen & Anders Valgreen / EUC MIDT Viborg

Læs mere

Netværk & Internet. Søren Noah s A4-Ark 2012 www.noah2900.dk/hgweb

Netværk & Internet. Søren Noah s A4-Ark 2012 www.noah2900.dk/hgweb Netværk & Internet Søren Noah s A4-Ark 2012 www.noah2900.dk/hgweb Computer-netværk og Internet Hvad er et computer-netværk for noget? og hvad kan det bruges til? Hvordan fungerer det største af alle netværk:

Læs mere

Kursushæfte til Netværk Grundlæggende

Kursushæfte til Netværk Grundlæggende Kursushæfte til Netværk Grundlæggende Hæftet her er beregnet som undervisningsmateriale på AMU efteruddannelseskurset Netteknik, Anvendelse af teknologier og begreber. Forfattere: Henrik Thomsen og Anders

Læs mere

ProjektNet II-Elektronikteknolog

ProjektNet II-Elektronikteknolog Odense Tekniske Skole d. 15-11-2002 ProjektNet II-Elektronikteknolog Vejleder: Uffe Stentebjerg Rapport af: John PH Petersen Klaus Jørgensen Ole Rud Jacobo Clausen Forord Af Jacob Clausen I denne gruppe

Læs mere

NAT B208 17. December 2003 Aalborg Universitet

NAT B208 17. December 2003 Aalborg Universitet NAT B208 17. December 2003 Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet Basisuddannelsen TITEL: ROUTING PROJEKTPERIODE: P1, 6. Oktober 17. December, 2003 PROJEKT GRUPPE:

Læs mere

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist Universitet: Danmark Tekniske Universitet (DTU) Uddannelse: IT / Økonomi diplom Ingeniør Emne: Automatisering af Nessus Scan og Antivirus Afleveringsfrist: Fredag den 03-06-2011 Vejleder: DTU - Finn Gustafsson,

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Intern Ethernet-printserver med multiprotokolunderstøttelse Netværksbrugsanvisning TD-serien Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger maskinen. Opbevar CD-ROM en et praktisk sted, så du nemt kan

Læs mere

Internet og Netværk MTL

Internet og Netværk MTL Internet og Netværk MTL Internet og netværk Indholdsfortegnelse Netværk... 2 Klienter og servere... 2 Forbindelser i netværk... 3 Internettet... 5 Internettets opbygning... 5 Historie... 6 På Internettet

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Active-Movie: En multimedie-standard i Windows 98, der giver forbedret fremvisning af MPEG-audio og - video, WAV- og AVI-filer samt QuickTime video.

Active-Movie: En multimedie-standard i Windows 98, der giver forbedret fremvisning af MPEG-audio og - video, WAV- og AVI-filer samt QuickTime video. Acrobat: Et program fra Adobe, som kan fremstille elektroniske dokumenter. Man tager en print-fil (PostScript) og putter den ind i Acrobat Destiller. Ud kommer en.pdf-fil, som kun fylder en 10.-del af

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før

Læs mere

Hæfte til kurset Netværk Videregående 1

Hæfte til kurset Netværk Videregående 1 Materialer til Netværk Videregående Materialet her er beregnet som undervisningsmateriale på AMU efteruddannelseskurset Netteknik, Serversystemer, installation og konfiguration. Forfattere: Henrik Thomsen,

Læs mere

3-12-2012 MODERNISERING AF BUDSTIKKENS IT-INFRASTRUKTUR H3 SVENDEPRØVE. Dennis Røn Gaba John Clemans Thomas Thomsen Jonas Mejlby

3-12-2012 MODERNISERING AF BUDSTIKKENS IT-INFRASTRUKTUR H3 SVENDEPRØVE. Dennis Røn Gaba John Clemans Thomas Thomsen Jonas Mejlby 3-12-2012 MODERNISERING AF BUDSTIKKENS IT-INFRASTRUKTUR H3 SVENDEPRØVE John Clemans Thomas Thomsen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Virksomhedsbeskrivelse... 5 SWOT-Analyse... 6 Problemformulering...

Læs mere

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01 Brugermanual til webbrugerflade DHP-R 4664-064-01 2 Danfoss 4664-064-01 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 2 Forbindelse til en computer 7 2.1 Forudsætninger 7 2.2 Tilslutning ved hjælp af den præ-konfigurerede

Læs mere

Svendeprøveprojekt: GREEN CLASS

Svendeprøveprojekt: GREEN CLASS Svendeprøveprojekt: GREEN CLASS Mads B., Palle, Christian Nyhuus og Simon Svendeprøvehold - IT supporter Lærer: Bo Larsen Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Netværk... 6 Netværkstegning... 8 Switch ne...

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a

The MTIDD Firewall Language. Projektgruppe F603a The MTIDD Firewall Language 10. november 2003 AALBORG UNIVERSITET Institut for Datalogi Titel: The MTIDD Firewall Language Tema: Sprog og oversættelse Projektperiode: 3. februar - 30. maj 2003 Semester:

Læs mere

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual LevelOne WBR-3405TX 11g Wireless AP Router Bruger Manual 1 Indhold 2. Getting Start...3 2.2 Connect to the 11g Wireless Router...3 2.2.1 Access the Setting Menu...3 2.2.2 Quick Setup with Wizard...4 3.

Læs mere

Netværk 1 ifølge OSI modellen

Netværk 1 ifølge OSI modellen Netværk 1 ifølge OSI modellen APPLICATION PRESENTATION SESSION TRANSPORT DATA STREAM DATA STREAM DATA STREAM DATA DATA DATA APPLICATION PRESENTATION SESSION TRANSPORT NETWORK NETWORK HEADER DATA NETWORK

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Problemformulering... 2 1.2 Struktur... 2 1.3 Afgrænsning... 5

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Problemformulering... 2 1.2 Struktur... 2 1.3 Afgrænsning... 5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Problemformulering... 2 1.2 Struktur... 2 1.3 Afgrænsning... 5 Kapitel 2 Det tekniske grundlag for domænenavne... 7 2.1 IP-numre... 9 2.2 Domænenavnssystemets

Læs mere

ISP... 5. IP-adresse... 5 ISDN... 5

ISP... 5. IP-adresse... 5 ISDN... 5 Teknisk ordbog ACD... 3 ATM... 3 Backbone... 3 Browser... 3 Båndbredde... 3 CTI... 3 Daisychain... 3 Datahastighed... 3 DHCP... 3 Domæne... 4 Extranet... 4 Fast IP-adresse... 4 Fiberoptisk kabel... 4 Firewall...

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5063/00/DA/endelig udg. WP 37 Arbejdsdokument Beskyttelse af privatlivets fred på Internettet - En integreret EU-strategi til beskyttelse af onlineoplysninger

Læs mere