Indholds fortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholds fortegnelse"

Transkript

1 Beskrivelse : S A tegningsnummer Program som styrer 10 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med internt tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program Dato Sign. Beskrivelse af ændring KM Log begyndt KM Fjernet function Readmac i alle filer på nær main. Denne funktion må kun bruges, når ingen andre task kører, da den er tids afhængig KM Rettet indtastning af testnummer. Opdateret skjulte operatør funktioner. Ændret grøn farve VJ - gdispcfg.h: #define GMULTIBYTE, fjernet - emactest.c: kald af PnetSlaveGetId() - main_ctl.c: 1 sekund task nedlagt. aktuel_tid_dato = time(null); flyttet til display-opdaterings-hovedloop. - stime.c: urkreds stilles her med ressourcestyring. - felles.c: StationSetup+reset_id2 medtaget i novram_gem_code() - bruger.c: EthernetLinkOK, viser '*' efter MAC adresse, hvis ethernet link ikke er etableret VJ PT100 indgange med i input/output test VJ - main_ctl.c: 100ms event tilføjet - timer.c: milli_100_sekund styres nu af 100ms event - tid.c: tid_overvaagnings_task() er eventstyret, 1 sekund dannes ud fra 100ms timing. hvert_sekund() flyttet hertil fra timer.c VJ - main_ctl.c: 83ms event tilføjet. Styrer gemning af NVram. - hovedpro.c: Hovedpro loop har nu laveste prioritet. Delay(100) fjernet. Gemning af novram sikres af højere prioritet. - felles.c: novram_save_task() kaldes hver 83ms. - emactest.c: tx buffer incrementes kun hvis der er sendt noget. Stationsnr indsættes i broadcast svar. - tid.c: ANTAL_STATIONER+1 i beregn_normal_tryk_demo(i) VJ rxconsumeindex, txproduceindex anvendes til at finde ethernetbuffere Side 1 af 8

2 VJ - main_ctl.c: tøm ethernet modtage fifo til consume = produce index. - emactest.c: check for CRC fejl i modtagne ethernet pakker - emac.c: kun interrupt på ethernet pakke modtaget og afsendt VJ - data.h: #define delay(y) ctl_timeout_wait( ctl_get_current_time() + y ); VJ/KM - c166graphics.c: delay() fjernet, delay i kbhit() fjernet. - felles.c: delay (2) indført i TjekMenuTid() Visning af tanktemperatur temperatur. 12 ind/udgange VJ - SSP0.c: statusbit ST47..ST50 tilføjet - felles.c: load_char_set() erstattet med gselfont() direkte library kald VJ LPC2000 CPU support package updated from ver 1.12 to VJ - Hovedpro.c: demo i venstre hjørne, stationsnumre over 100 OK, oftere check af kbhit() i power led blink ved slukket skærm VJ Samtlige funktioner har nu prototyper: Ingen warnings i compilering VJ Initialiserings rækkefølge optimeret. Anvender nu <time.h> Oprydning i filer. Ubrugte fjernet fra projektet KM Act. tryk vises rigtigt i alle menuer. Temperatur parametre kan nu indstilles fra PCSciteq. Skærm bliver aktiv hvis data sendes til S VJ/KM Screendump til manualer, dumpbuffer i intern CPU SRAM. - hovedpro.c, data.c, felles.c, ecust.c VJ - stime.c, dato stilles altid til ved indstilling af dato/klokkeslæt VJ - hovedpro.c, kbhit() før getch() VJ NAND log funktion implementeret, ctl filer med i source KM Implementeret: Kalibreringsrutine Variabel ventil åbningstid.(kan ses med tekniker mode Input 6). POWER OFF tidspunkt OK nu. Kodeord funktion returnerer, hvis den indtastede kode er OK, automatisk. Problem: Display viser at den udlufter ved opstart af test selvom den ikke udlufter under opstart. Problem er nu løst KM Sprog valg virker nu. Side 2 af 8

3 KM I 1ms timer foretages der 2 ad converteringer hvergang interrupt kaldes VJ - nandlog.c, ecust.c Hent op til 80 logninger af gangen til PC * 18 = 1441 bytes. "Nulstilling" af log uden sletning af nandflash med Store command 0x1C med parameter 8. - eslave.c, RX_BUF_SIZE ændret fra 1050 til VJ Ny strategi for hentning af logs, Logstatus billede KM I/O kontrol fra PC Sciteq implementeret. Skjulte operatør parametre kan nu indstilles fra I/O kontrol. Kontrol på ur kald implementeret. Ved teststatus = BURST vises alt på display nu vedr. BURST test(settryk, Ramme osv.). Hvis indgang 5 er aktiv kører program kun med 5 stationer KM Nyt i_2.c modul implementeret pga. læsning af ur problemer KM Kalibreringsrutine bruger nu out46 som udluftning på kalibreringsmanifold KM Hvis tryk er mindre end settryk vises set/act tryk hele tiden i hovedskærm billede. Kalibrering menu implementeret hvis automatisk er aktiv(input 3) er aktiv. Hvis min/max offset detekteres vises fejl i display og testen stoppes. Datalog menu er lagt ind under station menu KM Test kan nu stoppes selvom der er temperatur warning KM Ved status BURST vises set burts tid i hovedmenu. Select station udvidet med visning af status på stationer i billede. Man kan nu vælge station i menuvalg menu. Visning af station status bliver vist i forskellige menuer hvor det har betydning KM Save option parametre fra PC Sciteq overføres nu til S40 computere som kommunikerer med PC. S40 gemmer nu kun hvis tryk har ændret sig i henhold til saveoption parametre. Kommunikation pakke er udvidet. Denne version kræver mindst PC Sciteq version 8.20 Det vil sige at senere versioner af dette program kan altid kommunikere med PC Sciteq version 8.20 så man kan roligt sende opdateringer af programmet til kunder uden at tæmke på at skulle opdatere PC Sciteq. Side 3 af 8

4 VIJO Hænger i NANDFLASHAdvanceOneBlock() hvis invalid block findes KM Udluftningsventil tid og udluftningsinterval mht. til incrementering af ventilåbningdtid, kan nu indstilles i operatør menu KM Problem: Hvis display er slukket og POWER knap aktiveres opdateres display ikke før en anden knap aktiveres. Løsning: Problem er nu løst KM Indstilling af test startdato/tid med operatør password "10" tast i test parametre menu KM Negativ offset justering kan nu indstilles.husk at regne ud hvad 1 bit svarer til på tryktransmitter KM Tryktransmitter str. < virker også nu mht. justering af transmitter str KM Rettet så hvis S40 modtager temperatur fra PC Sciteq så resetter det ikke display pausetime. S40 kan derfor nu godt slukke Display selvom den modtager temperatur fra PC-Sciteq KM Rettet kommunikation så programmet ikke svarer på station 6 hvis man kun kører med 5 stationer KM Version Automatisk kalibrering MIN offset er ny 'OK. Bruger max offset procent på tryktransmitter størrelse som reference. Eksempel Tryktrans: 16,00 bar Max offset: 10% Max offset 1,60 bar KM Compileret med nyt bibliotek Problem med indstilling af dato løst KM Problem med automatisk kalibrering og kalibreringstryk = 0 ved start af kalibrering er løst vijo Version Mbit ethernet hastighed valgt i emac.h vijo SPI kommunikation med tryktransmitter a/d konverterer ændret KM I/O test ændret så hvis tekniker mode er aktiv kan man se MAX MIN på A/D konverter værdier KM Grænse for A/D error count ændret til +/- 5 Side 4 af 8

5 KM Hvis tryk kommer over tryktransmitter område undertrykkes denne registrering i logningen KM Grænse for A/D error count ændret til +/ KM Rettet fejl i indstil tid rutine. Hvis man trykkede ESC nulstillede værdien KM Station nummer > 255 implementeret. Skal køre med PC Sciteq eller sener version. Dump af skærm billede rettet så det virker KM Fejl vedr. temperatur offset rettet KM Rettet fejl vedr. PSI omregning af tryk. Rettet fejl vedr. logning af power fejl KM SD kort implementeret KM Fjernet visning af SD kort disabled. Rettet Power fail time fejl hvis OK testtid indtastes manuelt KM Program hvor SD kort er deaktiveret. I denne funktion er det ikke muligt at aktivere SD kort funktionen KM SD kort funktioner implementeret. SD kort funktion aktiveres med F2 under opstart KM SD kort opdateres nu hver gang der sker en ændring at stations status KM Bibliotek opdateret mht. delay funktion KM PSI Settryk/Bursttryk problem løst Trykket kunne ikke indstilles > tryktransmitter str KM Dynamisk Reservoir implementeret. Hvis dette er aktiv reguleres det dynamiske reservoir ud fra trykket på station 10. Operatør indstilling menuen er opdelt i 2 menuer. Rettet fejl ved start af Burst i Stop mode. Start dato blev ikke opdateret hvis stationen var stoppet. Hvis der er fejl/status ændringer på en station skifter S40 automatisk til hoved menuen med visning af alle stationer KM Rettet fejl vedr. fejlmelding på reservoir /station 10 hvis Dynamisk reservoir ikke er aktiv. Side 5 af 8

6 KM Udvidet program så det er muligt i operatørmenuen at vælge om man ønsker at bruge PT Hvis dette er valgt tages den interne temperatur på station 6-10 fra PT KM Hvis automatisk kalibrering er aktiv sættes dynamisk reguleringsventiler ikke til KM Hvis automatisk kalibrering ikke er aktiv er følgende implementeret: Station stoppet: Kalibreringsventil OFF (udgang 1,5, ) Station startet: Kalibreringsventil ON (udgang 1,5, ) KM Rettet fejl i operatør menu 2 mht. tal ud for menu punkter KM Dynamisk reservoir tryk følger nu aktuelt tryk på station 10. Starttryk = deltatryk + act. tryk. Stoptryk = 2*deltatryk + act. tryk KM Rettet fejl vedr. brug at PT100-2 og station 6. Implementeret indstilling af skjulte operatør parametre fra PC Sciteq Det er nu muligt at indstille OK testtid til XXXXX:Y Rettet fejl i kalibrerings menu mht. tal ud for menu punkterne KM S40 master/s40 Slave-Blackbox er implementeret. Variable i menu 1,2,3,7,9 kan nu indstilles og transmitteres til anden S40 computer. S40 Master enables ved at holde F3 inde ved opstart. S40 Master kan ændre variable på de efterfølgende 4 S40 computere. S40 Slave-Blackbox enables ved at isætte stiksæt i COM3 og i COM KM Rettet fejl vedr. 1: Master Transmit funktion af variable som har værdien 27. 2: Master Stop af station KM Implementeret Vacum test. I skjult operatør menu 2 indstilles det om den enkelte station kører vacum test. Hvis stationen kører Vacum test kan der indstilles negativt settryk. Regulering foretages med A X ventil. Udgang 48 er aktiv hvis en af stationerne kører Vacum test. Side 6 af 8

7 KM Vedr. Vacum test: Hvis test tiden er > risetime og vacumtrykket < vacum settryk + hysterese og stationen sover(laver ingenting) skiftes status automatisk til AUTO mode. Ved skift til AUTO mode stoppes regulering af vacum trykket og udgang Y [1,5.33,37] trækkes. Denne udgang bruges til at aktivere kugleventil for at sikre vacum trykket KM Vacum test er fjernet fra programmet. Fejl i OK testid funktion rettet. Tjek ved sending af reservoir start/stop tryk impelmenteret KM Vacum test implementeret igen. Kommunikation med PC Sciteq implementeret mht. Vacum test KM Rettet fejl vedr. nulstilling af tider ved restart + nulstillig af test tider ved start på Black Box KM Temperatur overvågning på Reservoir pumpe kan nu disables med F7 ved opstart KM Fejl med reset af tider ved start fra Master er rettet KM Rettet fejl vedr. Dynamisk reservoir KM UHC program implementeret. Hvis man svarer ja til at nulstille test tider er det nu muligt at starte en test KM Rettet fejl vedr. antal aktiveringer på dynamisk reservoir Side 7 af 8

8 Afsnit Sider Beskrivelse 00 Udviklings grundlag og produktbeskrivelse 01 Tidsplaner og projektforløb 02 Styklister 03 El diagrammer 04 Komponent placering 05 Diagram for samlet print 06 Produktionsgrundlag for rå printplade 07 Program udskrifter / data formater 08 Software / hardware kompabilitet 09 Tryk til forplader, typeskilte og tastaturer 10 Ledningsnet / kabelplaner 11 Mekaniske tegninger 12 Produktions instruktioner 13 Test vejledninger 14 Betjenings vejledninger 15 Beregnings og prøvnings resultater 16 Datablade over specielle komponenter 17 Disketter med software og dokumentation Side 8 af 8

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : PC-program 714014 Program som kommunikerer med trykprøve stationer via. T-net/E-net. Fra programmet er det muligt at indstille parametre i de tilkoblede stationer. Programmet gemmer data

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS SMS1000 Revideret den 19/6-2005 Manual STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS Eksempler på anvendelser Med SMS1000 vil der være helt nye muligheder for at fjernbetjene & overvåge anlæg

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL DA CONNECT MANUAL 1212

PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL DA CONNECT MANUAL 1212 PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL Indholdsfortegnelse Indledning 5 Konformitetserklæring... 6 Specifikationer & ordrenumre Ordrenumre Tilbehør Dimensioner......... 10 Elektrisk og mekanisk tilslutning

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

OXYGEN TRACE ANALYSER

OXYGEN TRACE ANALYSER OXYGEN TRACE ANALYSER BRUGERMANUAL Vigtige Informationer a) Udstyret bør ikke udsættes for frost b) Leverancen omfatter: -analysator -prøveslange -batterilader -forbindelseskabel til PC INDHOLD 1. BESKRIVELSE...

Læs mere

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 27 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448 5286

Læs mere

LK IHC SMS modem. LK nr. 820B1220. LK nr. 820B1220

LK IHC SMS modem. LK nr. 820B1220. LK nr. 820B1220 LK IHC SMS modem LK nr. 820B1220 LK nr. 820B1220 1 2 Indhold Generelt Anvendelse... 4 Konstruktion... 5 Systemkrav... 5 Opsætning... 5 SIM-kort... 6 Generelle forhold... 6 Reset til fabriksindstillinger...

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1.

Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1. interview v1.8c1 Innovative Business Software A/S d. 22/3-01 Til kunder og forhandlere! Beskrivelse af ændringer og tilføjelser i interview fra version 1.8b. til 1.8c1. Bemærk: Hvis der opdateres fra en

Læs mere

Flexi Soft Designer - Quick Set-up Guide

Flexi Soft Designer - Quick Set-up Guide Quick set-up guide for anvendelse af Flexi Soft Designer Version 1.0 Maj-2011 Flexi Soft Designer - Quick Set-up Guide Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 I. Indledning II. Bemærkninger til sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

SPROG II DCC Dekoder Programmer Brugervejledning Til brug for DecoderPro Version 2.1.7

SPROG II DCC Dekoder Programmer Brugervejledning Til brug for DecoderPro Version 2.1.7 1 SPROG II DCC Dekoder Programmer Brugervejledning Til brug for DecoderPro Version 2.1.7 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...4 Nødvendigt udstyr...4 Funktioner...4 Specifikation/Driftsbetingelser...5

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

XELLENT BRUGER MANUAL

XELLENT BRUGER MANUAL XELLENT BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Introduktion... 6 Velkommen... 6 Nøgle features:... 7 Kom godt i gang... 8 Licens aftale... 10 Dongle udseende:... 11 Installation af Xellent...

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere