57 december Få din vilje til sidst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "57 december 2007. Få din vilje til sidst"

Transkript

1 57 december 2007 Få din vilje til sidst

2 4 Er nærmeste pårørende dine nærmeste? Hvem skal have pensionen, når du dør? Du bestemmer selv over en række af ydelserne. Læs om ændrede regler for, hvordan en samlever fra årsskiftet kan optræde som nærmeste pårørende, hvis du selv gør opmærksom på det. 6 Tema: Tag arven op En ny arvelov træder i kraft til nytår med mulighed for, at du selv kan bestemme, hvem der skal have en stor del af din efterladte formue. På den måde kan du få din sidste vilje og måske undgå strid mellem dine arvinger. Men det kræver, at du selv får styr på sagerne i tide. 8 Fordel selv dit arvegods Hvis du vil have mulighed for selv at afgøre, hvem der skal arve en stor del af din efterladte formue, kræver det et testamente. Og det bør alle med en ugift samlever eller dine, mine og vore børn have, råder advokat og familieekspert Anja Cordes. Arvefjender slås om følelser Arvesager handler naturligvis om penge, men næsten endnu mere om følelser og hierarki i en søskendeflok, udtaler Søren Braskov, leder af Jysk Center for Konfliktløsning. 10 Pensionskassen er der også hvis du er syg i en kortere periode En periode på sygedagpenge behøver ikke gå ud over pensionen eller give økonomiske problemer. Læs, hvordan du kan søge pensionskassen om at betale dit månedlige pensionsbidrag og evt. også hjælpe til økonomisk. ILLUSTRATION: SARA HOUMANN MORTENSEN OG KATRINE MARIE NIELSEN Pensionskassen nr. 57, december 2007 et magasin for medlemmer af pensionskasser, der administreres af PKA. Pensionskassen udkommer fire gange om året. Næste nummer ud kommer marts Eftertryk må kun ske efter forudgående aftale med PKA. Redaktion: Claus Skadhauge (ansv.), Lene Hansen, Iben Hatt, Lone Krogsholm, Helle Sejergaard og Lisbeth L. Weimann. Forsideillustration: Sara Houmann Mortensen og Katrine Marie Nielsen. Grafik: Signs & Wonders. Tryk: Anton M. Jensen, Frederiksberg. Oplag: Dette magasin er trykt på RePrint 130g/m 2. RePrint-produkterne er fremstillet af 50% genbrugsfibre og 50% hvide træfrie fibre. Reprint er Elementer Klorfri samt EMAS, ISO og Svanemærket. Udgivet af PKA A/S (Pensionskassernes Administration A/S), Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup. Tlf: Hjemmeside: PKA A/S administrerer pensionskasserne for hhv.: Bioanalytikere, Ergoterapeuter og Fysioterapeuter, Jordemødre, Kontorpersonale, Kost- og Ernæringsfaglige, Lægesekretærer, Socialrådgivere og Socialpædagoger samt Sygeplejersker. De otte pensionskasser har i alt medlemmer. Gennem PKA + Pension tilbydes også supplerende individuelle pensionsprodukter. Læs mere om PKA og pensionskasserne på 2

3 Medicin ja dødssprøjter nej 11 Når alt skal hænge sammen Lisbet Nørby Andersen blev sygemeldt med stress og mistede sit arbejde. Økonomisk hjælp fra pensionskassens bistandsfond gør det muligt for Lisbet at omskole sig. 12 Hvornår er sygdom kritisk? Delegerede fra de otte PKA-pensionskasser debatterede på årets generalforsamlinger Sum ved kritisk sygdom Værd at vide Generalforsamlinger 2008 Din pension på nettet 3 gode links Engangssum ved alder Gå på alderspension på nettet FOTO: TAO LYTZEN Nemmere at samle dine pensioner Det er blevet nemmere at samle dine forskellige pensionsopsparinger i PKA. Midt i den vedvarende regn og kulde bød sommeren 2007 også på en artikel i Nyhedsavisen den 4. juli med overskriften Danske sygeplejersker tjener på henrettelser. Overskriften henviste til, at PKA havde investeret i fire amerikanske medicinalvirksomheder, hvis produkter ifølge avisen bruges af de amerikanske myndigheder til at henrette dødsdømte fanger. Kritikken fra nogle medlemmer var skarp i Nyhedsavisen: Simpelthen utilstedeligt lød et af skudsmålene. Og det er en ganske naturlig reaktion på spørgsmålet: Hvad siger du til, at sygeplejersker tjener penge på at henrette dødsfanger i USA? Dødsstraf tager de fleste danskere afstand fra, og det gør vi naturligvis også i PKA, og den nærliggende løsning på problemet ville derfor være at sælge aktierne. Men verden er sjældent sort-hvid forkert anvendt vil stort set alle produkter kunne misbruges, og det gælder ikke kun medicinalindustrien. I stedet for straks at sælge valgte vi at gøre vores indflydelse som aktionær i virksomhederne gældende: Via vores internationale samarbejdspartnere (EIRiS/screening og Hermes/aktivt ejerskab) gik vi straks i gang med at undersøge sagen. Det vi fandt ud af var, at virksomhedernes medikamenter primært anvendes til mere fredelige og almindelige formål inden for sundhedsvæsenet også i Danmark, fx anæstesi. Der er altså tale om beroligende og bedøvende medicin, der er udviklet for at hjælpe mennesker, og som bruges i patientbehandling verden over. Den pågældende medicin er receptpligtig, og som sådan ikke problematisk. Misbrugt i kombination og i store mængder er den dødelig. Det er altså ikke medicinen, der er problemet, men den konkrete brug af medicinen i de amerikanske fængsler. Det var på den baggrund vigtigt for os at få skabt kontakt med de pågældende medicinalvirksomheder for at få dem aktivt til at tage stilling til, at deres produkter bliver brugt til dette formål. Medicinalvirksomhederne Baxter og Hospira svarede hurtigt, at begge virksomheder i flere år offentligt og over for de amerikanske myndigheder har tilkendegivet, at de tager kraftigt afstand fra, at deres produkter bliver brugt som led i eksekvering af dødsstraf i amerikanske fængsler. Efter gentagne forsøg lykkedes det os at få et møde med topledelsen i medicinalvirksomheden Teva Pharmaceutical, hvor vi fremlagde vores bekymring. Teva var lydhør og meddelte, at den aktivt ville tage afstand fra brugen af deres produkter i forbindelse med eksekvering af dødsstraf i lighed med de tiltag, som Baxter og Hospira allerede har taget. Vi besluttede på denne baggrund ikke at sælge aktierne i medicinalfirmaerne Teva, Hospira og Baxter. Den fjerde og sidste virksomhed har slet ikke har reageret på henvendelser fra EIRIS og er tilsyneladende ikke interesseret i at indgå i en dialog med en af deres aktionærer. På den baggrund besluttede vi at sælge aktierne i virksomheden. Peter Damgaard Jensen, adm. direktør 3

4 Fordel Af Lone Krogsholm Nye tider, nye arveregler Mere til ægtefællen og mindre til børnene. Fra årsskiftet træder en ny arvelovgivning i kraft. Reglerne for, hvem der arver hvad efter et familiemedlem, har længe haltet en del efter udviklingen i familiemønstrene. Fokus har hidtil været på en forsørgerpligt over for en efterladt ægtefælle og med meget store hensyn til de efterladte børn. Men fra årsskiftet ændres reglerne, så der kommer mere fokus på ægtefællen og lidt mindre på børnene. Vi lever længere og længere, og de fleste børn forsørger i dag sig selv, når de mister en af forældrene. Behovet for via lovgivning at sikre børnene er derfor mindre markant i dag end tidligere. Fremover tilgodeses derfor hensyn som for eksempel, at en efterladt ægtefælle kan blive boende i huset og opretholde familiens levestandard. Desværre er loven i denne sammenhæng ikke helt tilstrækkelig, når det gælder en samlevers arverettigheder. Når det gælder pensionsordninger, er der flere måder at tilgodese samleveren på. Men det kræver, at man gør noget aktivt. På side 6 og 7 kan du læse mere om, hvad du kan gøre, hvis pensionskassens standardbestemmelser ikke passer til dine behov. Du kan læse mere om pensioner og arv på Den nye arvelov giver mulighed for, at du selv kan bestemme, hvem der skal have en stor del af din efterladte formue. Men det kræver et testamente. Og det bør alle med en ugift samlever eller dine, mine og vore børn have, råder en familieretsekspert. Hvert år dør omkring danskere, og store formuer skifter hænder. I gennemsnit efterlader de nemlig hver kr., viser en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Danmarks Statistik. Det er en stigning på næsten 60 % over de seneste ti år, når der er korrigeret for inflationen, og det skyldes især boligprisernes himmelflugt. Derfor er der også store variationer i arvens størrelse. En boligejer efterlader i gennemsnit omkring to mio. kr. i arv, mens en afdød uden ejerbolig efterlader knap kr. Fra nytår får danskerne større mulighed for selv at afgøre, hvem der skal arve deres formue og indbo. Men indflydelse får man kun, hvis man selv gør en indsats ved at oprette testamente. Og det er også nødvendigt, hvis man vil tilgodese en samlever, man ikke er gift med, for i den nye arvelov har ugifte samlevere stadig ikke arveret. Bestem selv Den nye arvelov er mere nutidig i den forstand, at den er mere i overensstemmelse med folks fornemmelse af retfærdighed. Den passer til de individualistiske tendenser i tiden, der siger ingen skal bestemme over mig, jeg vil selv bestemme også hvem der skal arve mig efter min død, siger advokat Anja Cordes, der er specialist i familieret og medlem af Foreningen af Familieretsadvokater. 4

5 selv dit arvegods ILLUSTRATION: SARA HOUMANN MORTENSEN OG KATRINE MARIE NIELSEN Den nye lov giver mulighed for, at man kan oprette et testamente, hvor man selv bestemmer over op til 75 % af formuen. Loven er ikke nødvendigvis bedre end den gamle, men den er mere moderne og tidssvarende. Har man ægtefælle og børn, så er ¼ af formuen fremover tvangsarv. Men de resterende 75 % kan man testamentere til elskeren, hundene, Kræftens Bekæmpelse eller hvem og hvad, man ellers føler trang til at støtte, forklarer Anja Cordes. Samlevertestamente Vil man udnytte de nye muligheder, kræver det imidlertid, at man får oprettet et testamente. Og det er også nødvendigt, hvis man vil sikre en samlever, man ikke er gift med. Mange tror fejlagtigt, at samliv er det samme som ægteskab. Det hænder, at jeg bliver ringet op af en klient, der siger, at hun skal skilles. Når jeg så spørger, hvor længe hun har været gift, svarer hun: Ja, vi er sådan set ikke gift, men vi har boet sammen, så det kan vel komme ud på ét? Men det kan det absolut ikke. Heller ikke i forbindelse med død, for den nye arvelov giver ikke ugifte samlevende arveret. Den giver til gengæld mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamente, og det bør man få hjælp til hos en advokat, fastslår Anja Cordes. Mangler manual til ægteskab Hun mener, at de fleste har fået en større bevidsthed om, at man skal sikre sig selv og de nærmeste blandt andet gennem forsikringer. Men samtidig oplever hun forbavsende lidt kendskab til for eksempel arveloven og til de juridiske virkninger af et ægteskab. Den almindelige dansker sætter sig ikke ind i det. Det er ubehageligt at tænke på, at man en dag skal dø. De færreste tænker også langsigtet, når de skal giftes, men viger tilbage for at få styr på konsekvenserne af et ægteskab. De vil helst ikke forholde sig til risikoen for en skilsmisse, men hellere koncentrere sig om festen og bordpynten, også selv om de kunne sikre sig mod fremtidige problemer, hvis de satte sig ind i lovgivningen. Sagen er jo, at når du køber en ny mobiltelefon, så følger der en 30 siders brugsanvisning på fire sprog med, så du kan udnytte dens muligheder. Men ved et ægteskab er der normalt ingen, der rådgiver om, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt for parret om de for eksempel ville have gavn af en ægtepagt eller et testamente, siger Anja Cordes. Et jævnligt familietjek Moderne familiemønstre med dine, mine og vore børn eller ugifte samlevende kræver ifølge advokaten, at vi sætter os grundigt ind i lovgivningen. Mange mennesker burde oprette et testamente faktisk alle de, der ikke følger det klassiske familiemønster, men har andet end en ægtefælle og fælles børn. Men mange af dem ved slet ikke, hvad de har brug for, siger Anja Cordes. Hun anbefaler derfor, at alle med jævne mellemrum får foretaget det, familieadvokaterne kalder et Familietjek. Det varer normalt en times tid og koster ca kr. Ved et familietjek gennemgår advokaten de ordninger og forhold, du har. Måske ser alting fint ud, men måske er der behov for et testamente eller en ægtepagt. Under alle omstændigheder bliver du orienteret, hvis du har sovet i timen, og der er sket væsentlige lovændringer, der kan have betydning for jer. Det kan også være, at advokaten forbereder jer på, at hvis en bestemt situation skulle opstå, gør I klogt i at gøre det ene eller andet, forklarer Anja Cordes. Familietjekket tager normalt højde for udviklingen de kommende syv-otte år. Så er det klogt at få det hele set igennem igen, fordi livssituationen kan have ændret sig, så der er behov for nye forholdsregler. 5

6 Er nærmeste pårørende Du bestemmer selv, men gør det, før du dør! Af Claus Skadhauge Hvem synes du skal have pensionen, når du dør, og hvem får den rent faktisk? Måske skulle du bruge et par minutter på at tjekke det. Det skal være helt klart, hvem der skal modtage ydelserne fra pensionskassen, når du dør. Du bestemmer selv, men det kræver, at du gør noget aktivt og fortæller pensionskassen det. Hvis du ikke gør det, udbetales en række af ydelserne automatisk til den eller de personer, der optræder under begrebet nærmeste pårørende. Se reglerne og hvad du kan gøre nederst på siderne. Samlever bliver også nærmeste pårørende Definitionen på nærmeste pårørende ændrer sig imidlertid. Fra årsskiftet kan en samlever nemlig optræde som nærmeste pårørende. Det gælder helt automatisk for alle nye medlemmer optaget efter årsskiftet. Disse ydelser er i spil, når det gælder udbetaling til nærmeste pårørende Pension ved død Sum efter ugifte Sum ved død fra gruppeforsikringen Ydelserne udbetales som standard til nærmeste pårørende uden om boet og direkte til den begunstigede i kredsen af nærmeste pårørende. For gamle (nuværende) medlemmer kan man imidlertid ikke sådan lige lave om på rettighederne. Du bør derfor tjekke, om reglerne i boksen neden for passer dig. Gør de det, skal du ikke gøre noget. Vær dog opmærksom på, at en samlever efter de gamle regler ikke pr. automatik er en del af kredsen af nærmeste pårørende. Du skal altså som hidtil aktivt gøre noget, hvis samleveren skal være modtager af pensionsudbetalingen. Du kan enten indsætte samleveren som særligt begunstiget, eller meddele, at du ønsker dig omfattet af den nye bestemmelse om nærmeste pårørende. På pka.dk kan du fra 1. januar 2008 ved at logge dig på finde de nødvendige blanketter, som du skal udskrive, underskrive og sende til PKA. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte PKA på telefon Pas på efter et hvilende medlemskab Hvis du er hvilende medlem eller bliver det i fremtiden, skal du være opmærksom på, at du ikke er omfattet af Sum ved død fra gruppeforsikringen. Hvis du genoptager bidragsbetalingen efter en hvilende periode, er det den nye bestemmelse om nærmeste pårørende, der gælder på Sum ved død fra gruppeforsikringen. Nærmeste pårørende sådan er reglerne for gamle medlemmer Hvis du er optaget i pensionskassen før 1. januar 2008, og du før denne dato har nærmeste pårørende stående på ydelserne ved død, så er du omfattet af den gamle bestemmelse om nærmeste pårørende, der i prioriteret rækkefølge er 1. Ægtefælle / registreret partner 2. Livsarvinger 3. Arvinger efter testamente 4. Arvinger efter loven Pension ved død, sum efter ugifte og sum ved død fra gruppeforsikringen vil altså alle blive udbetalt til din ægtefælle eller registrerede partner. Hvis du ikke efterlader dig ægtefælle, bliver beløbene udbetalt til dine børn. Har du ingen børn eller andre livsarvinger, bliver de udbetalt til dem, du nævner i et eventuelt testamente eller til dine arvinger efter loven (dine forældre, søskende, søskendes livsarvinger, bedsteforældre eller forældres søskende). Ønsker du, at pengene skal udbetales til andre end disse nærmeste pårørende i den nævnte rækkefølge for eksempel til en samlever skal du udfylde og indsende en begunstigelseserklæring. Den finder du på pka.dk ved at logge dig på og klikke på Begunstigelser under punktet Dine valg. 6

7 dine nærmeste? Nærmeste pårørende sådan er reglerne for nye medlemmer Alle nye medlemmer altså dem, der optages i pensionskassen fra 1. januar 2008 er automatisk omfattet af den nye bestemmelse om, hvem der er nærmeste pårørende, nemlig i prioriteret rækkefølge 1. Ægtefælle / registreret partner 2. Samlevere 3. Livsarvinger 4. Arvinger efter testamente 5. Arvinger efter loven Betingelserne for at opfylde definitionen på en samlever er i denne sammenhæng, at I på tidspunktet for dødsfaldet lever sammen på fælles bopæl, og enten venter eller har barn sammen, eller har levet sammen i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste to år før dødsfaldet. ILLUSTRATION: SARA HOUMANN MORTENSEN OG KATRINE MARIE NIELSEN 7

8 Arvefjender slås Af Lone Krogsholm Når forældrene dør, kan søskende blive til arvefjender, der bekriger hinanden. Ofte slås de om følelser og minder, som er svære at lovgive om, og derfor søger stadig flere hjælp hos en neutral mægler under en arvesag, eller når familien skal lappes sammen igen. Et spisebestik, en lampe eller et maleri kan splitte en hel familie. I arvesager er det nemlig ofte banale genstande, der udløser en strid. Ikke på grund af deres økonomiske værdi, men fordi de har en affektionsværdi og rummer nogle minder. Arvesager handler naturligvis også om penge, men næsten endnu mere om følelser og hierarki i en søskendeflok, siger Søren Braskov, cand.psych. og leder af Jysk Center for Konfliktløsning. Søskende falder tilbage i deres indbyrdes roller, og det kan give oplevelsen af at være krænket, sårbar eller blive forbigået. Der er dybe følelser på spil, og derfor kan det gå så galt i arvesager. Under overfladen handler kampen om den forskellige tilknytning, man har haft til forældrene. For eksempel kan det pludselig blive meget vigtigt at arve en bestemt lænestol, fordi det jo var der, far plejede at sidde og læse højt for mig engang, forklarer Søren Braskov. Han arbejder i dag med mediation, som er en metode til konfliktløsning, hvor han som uvildig mødes med de stridende parter, der hver især får lov til at give deres version af konflikten. Det tvinger parterne til at lytte til hinanden, og ofte opnår de ikke blot en løsning men også forsoning og større forståelse. Metoden handler om at se muligheder i stedet for at prøve med magt. Bror og søster fandt en løsning Som mediator møder jeg ikke med en autoritet som for eksempel juridiske paragraffer, der kan fastslå, hvordan virkeligheden er, og hvad der er retfærdigt. Det handler i stedet om at holde fast i en kommunikation mellem parterne, som selv skal finde frem til en løsning. Og det lykkes som regel efter blot et par møder, fortæller Søren Braskov. Han beretter om en sag, hvor et søskendepar kom i voldsom strid, efter at begge deres forældre omkom ved en ulykke. Oven i chokket og sorgen begyndte de at skændes om, hvor hurtigt de skal have forældrenes hus solgt og arven fordelt. I forvejen havde de det ikke specielt godt med hinanden, og nu ville den 40-årige bror have boet afviklet hurtigst muligt, mens hans 45-årige søster slet ikke var klar til det, før hun havde fået ulykken lidt på afstand. Sagen var ved at udvikle sig til et endeligt brud mellem de to, da deres advokat anbefalede dem at prøve med en mediator, og derfor mødtes Søren Braskov med dem. Det kom hurtigt frem, at sønnens ønske om, at det hele skulle gå stærkt, bundede i, at han havde økonomiske problemer, som søsteren slet ikke kendte noget til. Modsat havde hun brug for tid, fordi hun var tættere knyttet til forældrene og derfor meget berørt af deres død. Ved mødet fik de to søskende også talt om deres problematiske indbyrdes forhold og deres forskellige relationer til forældrene. Efter i alt seks timers møder kom løsningen på plads. Søsteren tilbød at låne sin bror penge, så han kunne holde sine kreditorer i ro en tid, og de aftalte en plan for en senere afvikling af boet. Undgå vindere og tabere Søskendeparret har senere udtrykt, at processen ligefrem styrkede deres forhold, og eksemplet illustrerer et citat fra Jysk Center for Konfliktløsnings hjemmeside: Konflikter skal løses ikke vindes. Hvis der bliver en vinder, er der også en taber, som kan føle trang til at såre eller få hævn. Det fører til en ulykkelig situation, hvor mange andre familiemedlemmer bliver tvunget til at tage parti, fastslår Søren Braskov. Han anbefaler, at forældre i tide tager hul på at snakke om arv, hvis de vil gøre deres til, at arvingerne ikke bliver efterladt i et hundeslagsmål. Som eksempel nævner han en sag med en velhavende kvinde, der havde to arvinger. Den ene var velfungerende, mens den anden var psykisk syg og misbruger. Hvis sidstnævnte arvede en stor sum penge, kunne de være med til at slå arvingen ihjel. Kvinden valgte 8

9 om følelser ILLUSTRATION: SARA HOUMANN MORTENSEN OG KATRINE MARIE NIELSEN derfor at få oprettet et testamente, hvor hun fastsatte en forskelsbehandling af de to arvinger. Og hun sørgede for også at få talt med dem om det og få forklaret sine handlinger, mens tid var. Fremtidige problemer er lettere at løse end de problemer, vi står med i nutiden eller har skabt i fortiden. Hvis man forklarer arvingerne, hvad man har tænkt sig at gøre, er der i det mindste åbnet for en dialog. Mange viger blot udenom, fordi de er bange for at sætte en konflikt i gang eller frygter at blive konfronteret med deres liv og tidligere handlinger, men i virkeligheden kan dialogen og konflikterne åbne mulighed for, at de kan nå hinanden, mener Søren Braskov. Hold svigerbørn væk Når dødsfaldet er en realitet, og arvingerne skal dele boet, har Søren Braskov også et godt råd til at undgå, at sagen går i hårdknude. Kun dem, det handler om, skal være til stede ved møderne. Når forældrene er døde, skal deres børn mødes, men uden svigerbørnene. For selv om de holder sig i baggrunden, vil de alligevel være aktive medspillere på sidelinjen. De har deres egne interesser i en arvesag, men de har ikke de samme følelser på spil, siger Søren Braskov. Han anbefaler også, at arvingerne fastsætter en form, inden de går i gang med bodelingen: Det er en god idé at blive enige om en dagsorden og fastlægge et vist antal gange, der skal være møder, og sætte timer af til det. For så ligger der nogle rammer, og selv om arvingerne må gå hjem fra et møde uden at være helt enige, så ved de jo, at de skal mødes igen. 9

10 Pensionskassen er der også hvis du er syg i en kortere periode En periode på sygedagpenge behøver ikke gå ud over pensionen og behøver heller ikke medføre økonomiske problemer. Du har nemlig mulighed for at få pensionskassen til at betale dit månedlige pensionsbidrag og kan også søge hjælp til den daglige økonomi. Af Helle Sejergaard Når du ikke længere får løn, stopper arbejdsgiverens indbetaling til pensionskassen også og det medfører, at dine pensioner bliver mindre. Du kan imidlertid søge om at få pensionskassen til at overtage indbetalingen, hvis du har været syg i mere end tre sammenhængende måneder har mistet dit job på grund af sygdommen enten fordi du er blevet opsagt eller selv har sagt op efter al sandsynlighed kommer i arbejde igen senere. Bidragsbetalingen fra pensionskassen sikrer, at dine pensioner ikke forringes, selv om der ikke længere bliver indbetalt til ordningen fra en arbejdsgiver. Søg hjælp til den daglige økonomi Mange vil opleve, at økonomien har svært ved at hænge sammen, når det ikke længere er løn, der går ind på kontoen, men i stedet sygedagpenge, ledighedsydelse eller revalideringsydelse fra kommunen. Også her kan der være hjælp at hente hos pensionskassen. Hvis du kan dokumentere, at din økonomiske situation er blevet væsentligt forringet, efter du har mistet dit arbejde, kan du nemlig søge økonomisk hjælp fra pensionskassens bistandsfond. Det er en forudsætning, at du får bidragsbetaling fra pensionskassen på grund af sygdom. Bistandsfonden er tænkt som en hjælp til den daglige økonomi, så den i forvejen kritiske situation ikke forværres på grund af økonomiske problemer. Hjælpen gives efter behov Hjælpen fra bistandsfonden er ikke en fast størrelse, men fastsættes efter en vur- dering af dit konkrete behov. Vurderingen sker på baggrund af det budget, du afleverer, og efter nærmere retningslinjer som for eksempel: Der tages udgangspunkt i husstandsindkomsten ikke kun din egen indtægt Beløbet fra bistandsfonden kan ikke være større end dit faktiske indtægtstab Hjælpen fra bistandsfonden kan først bevilges, når du har søgt mulig økonomisk støtte fra det offentlige som for eksempel sygedagpenge. Hjælpen fra bistandsfonden bevilges altid for en begrænset periode højst to år. Kontakt os hurtigt Når vi kan se, at der ikke længere bliver indbetalt bidrag til din pensionsordning, sender vi dig et brev, hvor vi beskriver forskellige muligheder og konsekvenser. Vi kender ikke årsagen til, at der ikke længere bliver indbetalt bidrag til din pensionsordning, og skriver derfor, at du skal kontakte os, hvis det skyldes sygdom. Så sender vi information og ansøgningsskema til de ydelser, du kan søge. Hvis du er berettiget til bidragsbetaling, orienterer vi dig automatisk om muligheden for hjælp fra bistandsfonden. Du behøver altså ikke selv huske på din mulighed for hjælp fra bistandsfonden i den konkrete situation, det skal vi nok informere dig om. Men det vil altid være en god idé at kontakte os hurtigst muligt, hvis du må holde op med at arbejde på grund af sygdom. For jo før vi får besked, jo før kan vi orientere dig om dine muligheder i den aktuelle situation. FOTO: SIGNS & WONDERS 10

11 FOTO: TAO LYTZEN Når alt skal hænge sammen Socialrådgiver Lisbet Nørby Andersen blev sygemeldt med stress og mistede sit arbejde. Økonomisk hjælp fra pensionskassens bistandsfond gør, at hun nu kan omskole sig til lægesekretær. Af Lisbeth Langbein Weimann En morgen jeg var på vej til arbejde, måtte jeg simpelthen vende om og køre hjem. Forud var gået tre måneder, hvor jeg lå vågen om natten og spekulerede på sagerne og de ting, jeg ikke havde nået. Jeg fik også angstanfald og kunne til sidst slet ikke styre det, fortæller Lisbet Nørby Andersen. Lisbet er uddannet socialrådgiver i 1990, hvor hun også fik sit første arbejde. Når jeg skal efterrationalisere, tror jeg, at jeg gik ned med stress efter mange års pres. Jeg har høje krav til mig selv, og så er jeg ikke særlig god til at bede om hjælp. Og selv om arbejdet med mennesker er givende, er det også psykisk hårdt. Jeg har været udsat for trusler både verbale og hvor der er blevet kastet med ting. Jeg kunne fornemme, at uvisheden om hvad der skulle ske, når en person trådte ind af døren, påvirkede mig meget, fortæller Lisbet. Karriereskift Lisbet var sygemeldt med stress i ca. et halvt år. Da jeg startede med at arbejde igen, blev min arbejdsgiver og jeg enige om en arbejdstid på fire timer om dagen. Jeg skulle starte med sekretærarbejde og så ret hurtigt efter i mine øjne skulle jeg igen fungere som socialrådgiver. Jeg havde slet ikke kræfter til det så tidligt. Jeg kunne ikke overskue at skulle holde samtaler, lave jobplaner osv. Jeg græd meget og gik ned igen. Det endte med, at vi lavede en fælles overenskomst, hvor jeg blev opsagt med tre måneders løn. Herefter kom Lisbet på sygedagpenge og senere på revalideringsydelse. Det tog det mig lang tid at erkende, at det var i orden at vælge jobbet som socialrådgiver fra. Jeg besluttede at uddanne mig til lægesekretær og startede på uddannelsen en måned efter, at jeg holdt op med at arbejde. Det har været en stor mundfuld, men det er gået alligevel. Hjælp fra pensionskassen Da Lisbet blev opsagt, kontaktede hun PKA for at høre, hvordan hun sikrede sig i forhold til sin pension. Pensionsrådgiveren fortalte mig, at jeg kunne søge om, at pensionskassen betaler det månedlige pensionsbidrag, mens jeg er på sygedagpenge eller revalidering. Derudover kunne jeg også søge om økonomisk hjælp fra pensionskassens bistandsfond. Jeg kendte ikke på det tidspunkt til ydelsen. Lisbet fik bevilget, at pensionskassen i et år betaler hendes pensionsbidrag, ligesom hun også får økonomisk hjælp fra bistandsfonden i et år. Herefter kan hun søge om forlængelse i op til et år. Kan overleve både psykisk og økonomisk Den økonomiske hjælp jeg får fra bistandsfonden gør, at jeg kan overleve både psykisk og økonomisk. Jeg har kunnet koncentrere mig om at blive rigtig rask og komme i gang med en uddannelse, som er mere mig. Alternativt havde jeg været nødt til at raskmelde mig og forsøge at klare mig, så godt jeg kunne psykisk og gå ud og finde et arbejde et rengøringsarbejde eller lignende som jeg ville føle, at jeg kunne bestride. Alt sammen kun for at få økonomien til at hænge sammen, fortæller Lisbet og slutter: Måske har jeg hele tiden været på vej til at ville arbejde som noget andet end socialrådgiver, men har ikke evnet at sige fra. Der har hele tiden været noget, der har forhindret det økonomi eller den sædvanlige det går jo nok. Psyken og kroppen sagde fra for mig. Og det er fint nok for mig i dag. FOTO: TAO LYTZEN 11

12 Der er jo tale om alvorlige og livstruende sygdomme. Og det skal derfor være sådan, at man siger Godt det ikke er mig, der får pengene i stedet for Bare det var mig. Ellers er forsikringsdelen væk. Delegeret på en af generalforsamlingerne Hvornår er sygdom kritisk? Af Iben Hatt Livlig debat og mange synspunkter om sum ved kritisk sygdom. En forkølet mand med 38 i feber betragter sig som kritisk syg, men det er ikke sådan, vi vil definere kritisk sygdom. Sådan sagde en af de kvindelige delegerede, da sum ved kritisk sygdom var sat til debat på de otte pensionskassers generalforsamlinger i foråret Trods den spøgende tone var der stor alvor og respekt i debatten blandt de delegerede. For hvornår er en sygdom kritisk, og hvornår er den kritisk nok til at udløse en udbetaling fra pensionskassen? En naturlig del af ordningen Forårets generalforsamlinger lagde op til en diskussion af formålet med dækningen og principperne for en fremtidig dækning. Cecilia Florvall Müller fra Videncenter fra Forsikring og Helbred sparkede debatten godt i gang med et spændende oplæg om kritisk sygdom set fra et rent forsikringsfagligt synspunkt. Den meget livlige og engagerede debat bragte mange synspunkter frem. Der var en positiv holdning til sum ved kritisk sygdom, og der var enighed om, at dækningen fortsat skal være en naturlig del af pensionsordningen. Der var samtidig bred tilslutning til, at prisen på gruppeforsikringerne ikke må udhule størrelsen af pensionskassens øvrige ydelser. Men ellers var det svært at finde en tydelig rød tråd i debatten. Livstruende eller ej? Formålet med dækningen er fortsat at støtte medlemmer med alvorlige, livstruende sygdomme. Så langt var man enige. Men til gengæld var der mange forskellige meninger om, hvad alvorlig og livstruende sygdom er. Der var mange forslag om at udvide sygdomslisten. Og lige så mange argumenterede for at forenkle listen. I den forbindelse blev det specielt diskuteret, om døvhed og blindhed er livstruende sygdomme, og måske slet ikke burde være med på sygdomslisten. Husk ordningen Husk at ordningen er der. Ikke kun i forhold til dig selv, men også hvis din kollega får brug for den. Du kan få udbetalt sum ved kritisk sygdom, hvis du får en diagnose på en af de livstruende sygdomme, der står på sygdomslisten. Du kan læse mere om sum ved kritisk sygdom og hvilke sygdomme, der er omfattet på pka.dk > Min pension > Hvis jeg bliver syg. Det blev også diskuteret at forhøje aldersgrænsen for dækningen. Men da den seneste udvidelse af aldersgrænsen fra 60 til 65 år har givet en større stigning i udbetalingerne, var der ikke stemning blandt de delegerede for at hæve aldersgrænsen yderligere og dermed formentligt øge udgifterne markant. De delegerede var meget tilfredse med den hurtige, enkle og ukomplicerede ekspeditionstid, som blev fremhævet som en af styrkerne ved dækningen. Blindhed og døvhed ud af listen Bestyrelserne i de otte pensionskasser har evalueret debatten fra generalforsamlingerne, som har givet dem nogle værdifulde input til det videre arbejde med listen over kritisk sygdom. Samtidig er det bestyrelsernes opfattelse, at debatten gav større forståelse for de mange overvejelser, der ligger bag dækningen. Og det var også meget tydeligt, at der blandt de delegerede er mange forskellige holdninger til dækningen. Bestyrelsen i PKA har på baggrund af tilbagemeldingerne fra de otte delegeretforsamlinger besluttet, at der ikke på nuværende tidspunkt ændres i sygdomslisten. Dog blev det besluttet, at blindhed og døvhed tages ud af listen ved den kommende revision i foråret Bestyrelserne i de otte pensionskasser har tilsluttet sig dette. I 2006 var der 686 medlemmer i de otte PKApensionskasser, der fik udbetalt sum ved kritisk sygdom, og i alt blev der udbetalt 84,6 mio. kr. FOTO: ULRIK JANTZEN/SCANPIX 12

13 Nemmere at samle dine pensioner Af Iben Hatt 1. oktober 2007 blev det nemmere for dig at samle dine forskellige pensionsopsparinger i PKA. Mange arbejdsskift? Fjumreår med kortvarige jobs på vej til din uddannelse og det job, som du har i dag? Har du svært ved at bevare overblikket over de forskellige pensionsordninger, som du i den sammenhæng har fået? Så er det faktisk muligt for dig at få lidt samling på opsparingen. De fleste pensionsselskaber også PKA har indgået en jobskifteaftale, som gør det nemt for dig at tage dine pen sionsordninger med, når du skifter arbejde. Denne aftale er ændret 1. oktober 2007 og omfatter pensionsordninger, Kort om jobskifteaftalen Hvert år skifter mange danskere arbejde. Jobskifteaftalen er en aftale mellem pensionsinstitutter om overførsel af pensionsordninger, når en medarbejder skifter job. Aftalen er med til at sikre mobilitet på arbejdsmarkedet og give medarbejderen mulighed for at samle sine pensionsordninger. der er oprettet som et led i din ansættelse. Aftalen gælder altså ikke for pensionsordninger, som du selv har oprettet privat. Længere frist Tidsgrænsen for at flytte dine pensionsordninger er udvidet fra to til tre år. Det betyder, at hvis du skifter arbejde, har du i løbet af de første tre år efter jobskift mulighed for at flytte din pension med til den pensionsordning, som er knyttet til dit nye arbejde. Ingen frist på små opsparinger Tidligere var der også to års frist for at flytte mindre arbejdsmarkedspensioner. Ændringerne i jobskifteaftalen betyder, at du nu helt uden tidsfrist kan flytte en mindre arbejdsmarkedspension til din nuværende pensionskasse, hvis opsparingen er under kr. (2008-beløb). Hvis du har en lille arbejdsmarkedspension et andet sted, betyder det altså ikke noget, hvor lang tid der er gået, siden du skiftede arbejde. Du kan flytte opsparingen til hver en tid. Overblik og færre gebyrer Vælger du at samle dine forskellige opsparinger i PKA, betyder det også, at du kun betaler administrationsomkostninger ét sted. Og samtidig får du et større overblik over din pensionsordning. Det koster hverken gebyr at flytte til eller fra PKA, når flytningen sker efter jobskifteaftalen. Men vær opmærksom på, at andre selskaber måske tager gebyr, hvis du flytter din pensionsordning fra selskabet. Sådan gør du Hvis du vil have mere information om at flytte dine tidligere opsparinger til PKA og få en vurdering af, om det kan betale sig for dig, er du er velkommen til at kontakte PKA på telefon Overblik på PensionsInfo På pensionsinfo.dk kan du se, hvilke pensionsordninger du har. Og i løbet af det næste års tid vil næsten alle pensionsselskaber i Danmark levere data til denne web-service. Hér kan du se oplysninger fra de fleste pensionskasser og selskaber. Husk at du kun får adgang til alle dine pensionstal, når du logger på med digital signatur eller med net-id. FOTO: MADS JENSEN/SCANPIX 13

14 Værd at vide Gå på alderspension på nettet Fra midten af januar 2008 kan du gå på alderspension på nettet. Når du logger på med digital signatur, bliver du gjort opmærksom på dine muligheder. Blandt andet kan du vælge forskellige former for udbetaling af din pension, og du kan se de konkrete beløb, inden du beslutter dig. Du kan også indtaste nummeret på den bankkonto, pensionen skal indbetales på. Din pension på nettet 3 gode links Din egen pension på Pensionskassens hjemmeside er stedet, hvor du finder alle oplysninger om din egen pension. Her kan du se pensionen i kroner og øre og beregne, hvad der sker, hvis du ændrer arbejdstid, skifter job eller holder orlov. Du kan se eller bestille pjecer og pensionsvilkår eller søge en af pensionskassens boliger. Dine egne tal og boligsøger får du adgang til, hvis du logger på med digital signatur eller netbank kode (Net-ID). Overblik på Vil du have overblik over alle dine pensionsordninger, så kik ind på Pensions- Info der er direkte link fra dine personlige sider på pka.dk. PensionsInfo samler oplysninger fra næsten alle pensionsordninger, så du på et enkelt skærmbillede kan se, hvad du og din familie får udbetalt, når du går på pension, hvis du mister arbejdsevnen, eller når du dør. Hvad betyder det? På hjemmesiden pensionsabc.dk kan du slå fagudtryk og begreber op som fx nærmeste pårørende, solidarisk dækning eller markedsrente. Siden indeholder også korte artikler om emner relateret til pension fx Skilsmisse deling af pensioner og Pensioner og arv. Generalforsamlinger 2008 Lægesekretærer 15. april Kost- og Ernæringsfaglige 16. april Jordemødre 17. april Bioanalytikere 22. april Sygeplejersker 23. april Socialrådgivere og Socialpædagoger 25. april Kontorpersonale 28. april Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 29. april Du har som medlem mulighed for at deltage på generalforsamlingen. Hvis du har et forslag til generalforsamlingens dagsorden, skal du stille det via en delegeret i din pensionskasse. Det skriftlige forslag skal være modtaget i PKA senest 1. februar I pensionskasserne for hhv. Lægesekretærer, Bioanalytikere, Sygeplejersker og Socialrådgivere og Socialpædagoger har der i efteråret været valg af delegerede. Du kan finde en opdateret oversigt over din pensionskasses delegerede på pka.dk/om at være delegeret. Engangssum ved alder Fra du fylder 60 år, kan du få en del af din alderspension udbetalt som en engangssum, også selv om du fortsat er i arbejde. Pensionskassen sætter hvert år automatisk 9,5 % af dit pensionsbidrag til side til den sum. Den er en fast del af pensionspakken, og ikke noget du behøver at tilmelde dig. Når du bliver 60 år eller går på pension, bliver du gjort opmærksom på muligheden for at få engangssummen udbetalt, og du beslutter selv, om du ønsker det eller hellere vil have en højere løbende alderspension. På pka.dk kan du fra midten af januar 2008 bede om at få summen udbetalt. Vælge opsparingen fra? Hvert år kan du fravælge opsparing til engangssum ved alder. Der er et par situationer, hvor du bør overveje det Hvis du indbetaler maksimum ( kr.) på en kapitalpension Hvis du betaler topskat (skattepligtig indkomst på over kr. om året). Du kan læse mere om det på pka.dk. Det er også her, du fravælger opsparingen. Log på med adgangskode og klik på Opsparing til engangssum i boksen Dine valg på forsiden. Du kan til hver en tid vælge opsparing til engangssummen til igen. Hvis du ikke allerede har en adgangskode, kan du bestille den via pka.dk. Når du vælger engangssummen til eller fra via nettet, er det af sikkerhedsmæssige grunde nødvendigt, at du bruger digital signatur, fordi den fungerer som en personlig underskrift fra dig. 14

15 Bund-, mellem- og topskat Nu Personlig indkomst, kr over Topskat Mellemskat Mellemskat Bundskat Bundskat Bundskat Fra 2009 Personlig indkomst, kr over Topskat Mellemskat Bundskat Bundskat Bundskat Af Helle Sejergaard Kapitalpension og skat Skattepakken får betydning for fradraget for indbetaling til kapitalpension. Men først fra FOTO: MADS JENSEN/SCANPIX Skattepakken, som for nylig er vedtaget, med fører ændringer for blandt andet mellemskatten. Det kan få konsekvenser for dig, hvis du indbetaler til en kapitalpension, eftersom disse indbetalinger giver fradrag i bund- og mellemskatten. Ændringerne træder dog først i kraft fra Mange bestemmelser i Skattepakken får virkning fra og med skatteåret 2008, men lige netop ændringerne i mellemskatten får først virkning fra og med skatteåret Indtil da er der altså ingen ændringer med hensyn til fradrag for indbetaling til kapitalpension. Mellemskatten afskaffes ikke Mellemskatten afskaffes ikke, men grænsen for, hvornår der skal betales mellemskat, sættes op, så den bliver den samme som for betaling af topskat. Det nye fra 2009 bliver altså, at der først skal betales mellemskat af indkomst over kr. (2007-niveau) i modsætning til i dag, hvor der betales mellemskat af indkomst over kr. For mange bliver fradraget mindre Du vil fortsat kunne trække indbetalinger til en kapitalpension fra i den personlige indkomst, og det vil fortsat give fradrag i bund- og mellemskatten. Hvis din personlige indkomst ligger mellem kr. og (2007- tal), vil du imidlertid fra 2009 få et mindre fradrag for indbetalinger til en kapitalpension end i dag. Til den tid betales der nemlig ikke mellemskat af personlig indkomst i dette interval. Andre fordele Når du overvejer, om du vil spare ekstra op til pension, er det vigtigt at have fokus på andet end skattefordele. Tænk først og fremmest på, hvad du har brug for, når du en gang skal have pengene udbetalt, hvordan du ønsker pengene udbetalt og på hvor meget du har råd til at bruge på opsparingen her og nu. Ring og få råd Du er velkommen til at ringe til PKA + og få en snak med en pensionsrådgiver, som kan hjælpe dig til at vurdere, hvad der er det mest fornuftige i forhold til de ønsker og behov, netop du har. Ring på

16 Pensionskassen PKA A/S Tuborg Boulevard Hellerup Sorteret magasinpost Spørgsmål og svar om pension Efter mange år som pædagog i en skolefritidsordning skiftede jeg sidste år til en døgninstitution med fysisk og psykisk udviklingshæmmede. Det betød, at jeg også skiftede pensionskasse, så nu har jeg pension flere steder. Jeg synes, det ville være en fordel at have pension ét sted. Kan jeg nemt flytte min anden pensionsopsparing til PKA og hvad koster det? Ja, du kan godt samle dine pensionsordninger her i PKA. Og du har noget tid at løbe på endnu. Du skal nemlig blot give os besked om det, så vi kan nå at kontakte dit andet selskab, inden der er gået tre år, efter at du har skiftet job. Du skal selvfølgelig for din egen skyld undersøge, om det kan betale sig, for du skal jo ikke vælge at samle dine pensioner alene for at undgå papirer fra forskellige selskaber. Vær opmærksom på, at der kan være forskel på ydelser, betingelser og rente. Spørg dit gamle selskab, hvor meget der overføres vi kan så beregne, hvor meget det vil forøge dine pensioner her. Så må du vurdere, hvor du får mest ud af pengene. Vi skal ikke have noget for at tage imod dine penge, men dit gamle selskab har lov til at tage et ekspeditionsgebyr for at overføre dem hertil. Se også artiklen side 13 om de nye regler for at samle små pensionsordninger. Jeg fylder 60 i juni måned næste år og vil gerne nedsætte min arbejdstid fra 37 til 28 timer allerede nu, så jeg bedre kan holde til at arbejde nogle år mere. Jeg vil nemlig først gå på efterløn, når jeg bliver 62, så jeg får den høje efterløn. Men jeg har hørt, at man skal passe på med at gå ned i tid, før man har sit efterlønsbevis. Du kan godt nedsætte arbejdstiden til 28 timer, før du får dit efterlønsbevis. Men din løn skal stadig være på mindst kr. brutto (2007-tal) om måneden, for at du kan få maksimal efterløn til sin tid. Du skal dog være opmærksom på, at med en arbejdstid på 28 timer om ugen kan du først få den højere efterløn og den mildere modregning for pensionsindtægter, når du er 62 år og 2 måneder. Vil du gå på efterløn, præcis når du fylder 62 år, skal du arbejde 30 timer i gennemsnit om ugen, fra du er 60 til 62 år. Når du går ned i tid, falder dit pensionsbidrag. Og det medfører, at pensionerne ved alder, invaliditet og død bliver mindre end oplyst på din sidste pensionsoversigt. Hvis du vil undgå det, har du mulighed for selv at indbetale differencen op til fuld tid. Hvis du logger på pka.dk, kan du beregne samspillet mellem efterløn og pensioner, og hvad det vil betyde for dine pensioner at gå ned i tid. Du kan bestille et tilbud, hvis du vil betale differencen på pensionsbidraget selv. Du kan også tilmelde dig et seniormøde og så er du naturligvis altid velkommen til at kontakte en pensionsrådgiver for råd og vejledning. I gården ved Hjørring Svane Apotek kan du se skulpturen Grib mig af Keld Moseholm. Skulpturen er fra 2004 og udformet i bronze og granit. FOTO: TAO LYTZEN

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Når renten er i bølgegang

Når renten er i bølgegang 76 Oktober 2012 Når renten er i bølgegang Side 3-5 Økonomisk plaster ved sygdom Side 8-9 Din Pension nr. 76, oktober 2012 et magasin for medlemmer af pensionskasser, der administreres af PKA. Din Pension

Læs mere

Slap af, mor! Tema om børn

Slap af, mor! Tema om børn Børnepension redder økonomien Side 4-5 66 Marts 2010 Slap af, mor! Tema om børn Side 6-10 PKA-lån til den 3. verden Side 11 Efterløn og arbejde - hvordan? Side 12-13 Din Pension nr. 66, marts 2010 et magasin

Læs mere

Vietnam byder velkommen. side 8-9. Finanskrisen på dagsordenen. 63 Juni 2009. side 10-11. Syg? side 14-15. Tema om søvn. side 4-7

Vietnam byder velkommen. side 8-9. Finanskrisen på dagsordenen. 63 Juni 2009. side 10-11. Syg? side 14-15. Tema om søvn. side 4-7 Vietnam byder velkommen side 8-9 63 Juni 2009 Finanskrisen på dagsordenen side 10-11 Syg? side 14-15 Tema om søvn side 4-7 Din Pension nr. 63, juni 2009 et magasin for medlemmer af pensionskasser, der

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet nr. 2 efterår 2014 indhold Fælleskonference hvad ønsker medlemmerne? Læs side

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

som en Filur i solen?

som en Filur i solen? pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension forsvinder din opsparing som en Filur i solen? nr. 1 forår 2014 indhold Hvis købekraften fordamper 3 Sådan beskytter vi dine penges værdi 4 Langtidsholdbar

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig:

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig: Magasin for selvstændige sommer 2012 1 Lej et lig: Humor sælger! Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn Tema Markedsføring Enkle metoder der virker Kort nyt // Den nystartede // Den

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension stil Valg til medlemsforum nr. 1 forår 2013

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension stil Valg til medlemsforum nr. 1 forår 2013 pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension stil op Valg til medlemsforum nr. 1 forår 2013 Verdens bedste Pensionssyste m indhold Risiko for længere levetid 3 valg til medlemsforum 4 Afsked

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

DEN STORE - STÅ SAMMEN OM ET RENERE LIV. Nr. 65 Marts 2006

DEN STORE - STÅ SAMMEN OM ET RENERE LIV. Nr. 65 Marts 2006 Nr. 65 Marts 2006 Pen-Sam's forebyggelseskampagne kan i år fejre 10 års jubilæum, men de gode ideer og de mange budskaber er endnu ikke brugt op. Derfor fortsætter kampagnen med nye initiativer og tiltag.

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Medlems nyt. Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension. Din fremtid lige nu. Side 2

Medlems nyt. Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension. Din fremtid lige nu. Side 2 Medlems nyt Din fremtid lige nu november 2013 Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension Side 2 Akademikere lever længere Hvad betyder det for pensionen? Side 4 Aktier bag et godt resultat

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere