Servicebeskrivelse. Dells konfigurationsserviceydelser. Introduktion til din serviceaftale. Serviceaftalens omfang. Kundens ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicebeskrivelse. Dells konfigurationsserviceydelser. Introduktion til din serviceaftale. Serviceaftalens omfang. Kundens ansvar"

Transkript

1 Servicebeskrivelse Dells konfigurationsserviceydelser Introduktion til din serviceaftale Dells konfigurationsserviceydelser (hver er, en "konfigurationsservice" og samlet "serviceydelserne") er en portefølje af serviceydelser, der inkluderer: hardware- og softwareindstilling, indstilling af operativsystemer, indlæsning af softwareafbildning, programinstallation, anlægsrapportering, anlægsidentifikation, mærkning og hardwarekomponentintegration med din nye Dell Precision, OptiPlex, Dell Latitude, XPS, og PowerEdge system(er) ("Understøttede Dell-systemer"), under opbygningen. Serviceaftalens omfang Konfigurationsserviceydelser tilbydes af Dell for understøttede Dell-systemer, og inkluderer, men er ikke begrænset til: 1. Afbildningsserviceydelser (yderligere detaljer i Servicebilag (1)), 2. Anlægsmærkning (yderligere detaljer i Servicebilag (2)), 3. Anlægsrapportering (yderligere detaljer i Servicebilag (3)), 4. Hardwarekonfiguration (yderligere detaljer i Servicebilag (4)), 5. Softwarekonfiguration (yderligere detaljer i Servicebilag (5)), 6. Standardkonfigurationer (yderligere detaljer i Servicebilag (6)). Bemærk: Servicebilagene til denne servicebeskrivelse indeholder specifikationerne for hver konfigurationservice leveret af Dell. Kun servicebilag(ene) for konfigurationsserviceydelserne, som fremgår af kundens faktura, ordrebekræftelse eller købsordre, gælder for det bestemte køb, som kunden foretager. Kunden kan købe én eller flere af de ovenfor nævnte konfigurationsserviceydelser fra Dell for et gebyr per system, som kan aftales mellem parterne. Den/de specifikke konfigurationsydelse(r) som kunden køber, og den tilknyttede købspris for disse konfigurationsydelser, skal anføres på kundens regning, ordrebekræftelse eller købsordre. Når kunden køber disse konfigurationsserviceydelser af Dell, accepterer kunden at være bundet af alle betingelser og forhold, der er beskrevet i denne servicebeskrivelse, inklusiv de gældende servicebilag, den gældende hovedserviceaftale, eller Dells salgsbetingelser gældende for kommercielle kunder, som findes på (efter behov). Valgfri serviceydelser Hver af de aktuelt tilgængelige konfigurationsserviceydelser er beskrevet i detaljer i servicebilagene til denne servicebeskrivelse. Det er muligt at købe yderligere services, (herunder, valgfri serviceydelser, eller relaterede konsulentserviceydelser, professionelle serviceydelser, supportservice eller undervisningsydelser) hos Dell. Yderligere serviceydelser vil kræve en separat serviceaftale med Dell. Kundens ansvar For hver konfigurationsservice bestilt af kunden herunder, skal kunden: Stille egnet personale til rådighed for Dell, som kan understøtte leverancen af konfigurationsserviceydelsen; Indhente alle nødvendige licenser, rettigheder, regulatoriske certifikater, og andre nødvendige tilladelser med hensyn til tredjeparts software (eksklusiv OEM licens til operativsystem, som Dell leverer som en del af leverancen af den understøttede hardwareplatform) eller andre tredjeparts elementer, for at Dell kan levere konfigurationsydelsen; 1 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

2 Efter behov 1, udfylde, bekræfte nøjagtighed, godkende og returnere blanketten, teknisk specifikation; Efter behov, fremskaffe et certifikationsdokument for eksport af afbildning til Dell, og/eller yde enhver rimelig assistance som Dell beder om, for at indhente alle krævede eksportlicenser der er nødvendige for at udføre konfigurationsydelsen; Bekræfte at alle tredjepartsprodukter (afbildning eller andet) leveret til Dell ikke indeholder personidentificerbar information; OG Efter behov 2, bestille en reviewenhed, eller logge på servicen, Dell Online First Article (OFA) (regional tilgængelighed af OFA varierer) for inspektion, og godkendelse baseret på den købte konfigurationsservice. Kunden indvilliger i et konfigurationsreview over 2 arbejdsdage ved anvendelse af servicen Online First Article; Kunden vil have en sikker kundeindlogning, der vil udløbe den anden dag kl , kundens lokaltid. I tilfælde af, at kunden vælger ikke at bestille en kundereviewenhed, vil alle forkerte programversioner, enhedshåndteringskonflikter, eller andre funktionsfejl ved din konfigurationsservice, sandsynligvis blive reproduceret på alle systemer sendt til dig fra Dell. Ved Dells fortsatte leverance af serviceydelser og/eller behandling af dine ordre, i henhold til betingelserne i denne servicebeskrivelse, enhver relevant hovedserviceaftale, eller Dells købsordre, skal Dell være fritaget fra enhver forpligtelse eller ansvar, for alle fejl der med rimelighed ville være undgået, ved en bestilling af en validering af din konfigurationsservice på en kundereviewenhed. Vilkår og betingelser Konfigurationsserviceproject. Dells leverancen af visse konfigurationsydelser gennemføres ved udvikling og administration af et "konfigurationsserviceprojekt" 3. Hver ordre på en konfigurationsservice som kunden bestiller i forbindelse med købet af et nyt understøttet Dell-system, kan blive administreret af Dell som et unikt konfigurationsserviceprojekt. Hvis kunden bestiller flere konfigurationsydelser i forbindelse med købet at et nyt understøttet Dell-system, kan disse kombineres under et enkelt konfigurationsserviceprojekt; efter behov, hvor specifikke systemtyper forhindrer en kombination i ét konfigurationsserviceprojekt, vil de behandles som separate konfigurationsserviceprojekter. konfigurationsserviceprojekter kan være beskrevet i den tekniske specifikationsblanket, som kunden skal kontrollere og godkende forud for konfigurationsservicen leveres. Kundemodifikationer til et eksisterende konfigurationsserviceprojekt der kan inkludere, tilføjelse af ny hardware, afbildninger, programmer, eksternt udstyr, dokumenter, overføring af en afbildning til et nyt operativsystem eller anvendelse af en afbildning til et andet understøttet Dell-system, vil blive behandlet som et separat konfigurationsserviceprojekt. Dell-partnere. Dell er berettiget til at anvende datterselskaber og underleverandører som leverandør af konfigurationsservicen. konfigurationsserviceydelsen udføres muligvis uden for det land, hvor kunden og/eller Dell har adresse. Dell er berettiget til lejlighedsvis at foretage ændringer mht. det sted, hvor en konfigurationsserviceydelse udføres, og/eller den part, der udfører konfigurationsydelsen. Dell er dog fortsat ansvarlig overfor kunden for at levere de aftalte konfigurationsserviceydelser. Kundepartnere. Kunden må anvende en tredjepart (fx entreprenører, agenter, systemintegrator og/eller kanalpartnere) til at repræsenterer sig og samarbejde med Dell ved udførelse af konfigurationsydelsen til kunden ("kundepartnere"). Kunden er ene og alene ansvarlig for alle handlinger eller mangler fra sine kundepartnere. Kunden accepterer ydermere at holde Dell skadesløs over for et hvert krav og alle skader, omkostninger og udgifter (inklusiv advokatsalærer, retsomkostninger eller omkostninger ved mægling) som følge af, eller i forbindelse med en hver handling eller mangel fra en hver kundepartner, i dennes funktion som repræsentant for kunden, uanset naturen af handling. 1 Hvis kunden køber en standard konfigurationsservice i henhold til bilag 6, vil der ikke blive sendt en teknisk specifikationsblanket til kunden i forbindelse med ordren. 2 Hvis kunden køber en standard konfigurationsservice i henhold til bilag 6, vil der ikke blive sendt en teknisk specifikationsblanket til kunden i forbindelse med ordren. 3 Hvis kunden har købt en standardkonfigurationsydelse i henhold til bilag 6, vil leverancen af konfigurationsservicen ikke være i form af et konfigurationsserviceprojekt. 2 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

3 Annullering. Underlagt den gældende politik for købsfortrydelse og annullering af serviceydelser i kundens geografiske område (hvad enten specificeret i servicebeskrivelsen eller som følge af lokal lovgivning) kan kunden annullere konfigurationsservicen. I forbindelse med den tilladelige annullering af købet, af det understøttede Dell-system, skal kunden fremsende en skriftlig anmodning om annullering til Dell. Kunden må ikke annullere konfigurationsservicen undtagen efter en relevant stats/lands/provins lov, som ikke kan fraviges ved aftale. Dell kan annullere konfigurationsservicen, inkluderet et hvert igangværende konfigurationsserviceprojekt, til en hver tid, under betingelserne i denne servicebeskrivelse, ud fra følgende grunde: Kunden svigter betaling af den fulde pris for konfigurationsservicen, i henhold til faktureringsvilkårene; eller kunden overholder ikke alle vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne serviceaftale. Hvis Dell annullerer konfigurationsservicen, sender de en skriftlig varsel om annulleringen til den adresse, der er angivet på kundens faktura. Varslet vil omfatte annulleringens årsag og ikrafttrædelsesdato, der ikke vil være mindre end ti (10) dage fra den dato, hvor Dell sender varslet om annullering til kunden, medmindre lokale love kræver andre forholdsregler ved annullering, der ikke kan fraviges efter aftale. HVIS DELL ANNULLERER DENNE SERVICE I HENHOLD TIL DETTE AFSNIT, VIL KUNDEN IKKE VÆRE BERETTIGET TIL NOGEN TILBAGEBETALING AF GEBYRER BETALT ELLER SKYLDIGE TIL DELL. Tredjeparts produkter. "Tredjeparts produkter" betyder alt hardware, dele af konfigurationsserviceydelser (som defineret i bilag 4 heri), software eller andre håndgribelige eller uhåndgribelige materialer (enten leveret af kunden til Dell eller anskaffet af Dell efter kundens anvisning) der er brugt af Dell i forbindelse med konfigurationsserviceydelserne. Kunden garanterer over for Dell, at kunden har indhentet alle licenser, tilladelser, regulatoriske krævede certifikater eller godkendelser, for så at give Dell og Dells partnere, som beskrevet ovenfor, inklusive deres respektive underleverandører og ansatte retten og licens til at få adgang, kopiere, distribuere, bruge og/eller modificere (inkluderet frembringe afledt arbejde), og/eller installere tredjeparts produkter uden at krænke eller overtræde ejendomsret eller licensrettigheder (inkluderet patent og copyright) tilhørende leverandører eller ejere af sådanne tredjeparts produkter. UNDTAGET SOM AFTALT SKRIFTLIGT MELLEM KUNDEN OG DELL, FRALÆGGER DELL SIG HERMED ENHVER OG ALLE GARANTIER, UDTRYKT ELLER ANTYDET, DER RELATERER SIG TIL TREDJEPARTS PRODUKTER. Tredjeparts produkter skal udelukkende være underlagt vilkår og betingelser, der er indgået mellem tredjepart og kunden. DELL FRALÆGGER SIG HERMED ENHVER OG ALLE FORPLIGTELSER FOR ALLE VIRKNINGER SOM CFI-SERVICEYDELSERNE MÅ HAVE PÅ ALLE GARANTIER FOR TRDJEPARTS PRODUKTER. Til det maksimalt muligt tilladte i henhold til lokal lovgivning, skal Dell ikke have noget ansvar for tredjeparts produkter, og kunden skal udelukkende kontakte tredjepartsleverandøren med hensyn til skader eller forpligtelser i forbindelse med anskaffelsen af sådanne tredjeparts produkter. Ingen personidentificerbar information. Tredjepartsprodukter, inkluderet men ikke begrænset til afbildninger, programmer og dokumentation fremsendt til Dell, må ikke indeholde nogen form for personidentificerbar information. Med mindre lokal lovgivning påbyder andet, "personidentificerbar information" (eller "PII") betyder data eller information der alene eller sammen med anden information identificerer en person, eller data der betragtes som persondata eller nogen anden form for personlige data, der er underlagt persondataloven eller regulativer. Kunden garanterer over for Dell, at alle tredjeparts produkter som kunden fremsender til Dell for gennemførelse af Dells konfigurationsydelser, ikke vil indeholde personidentificerbar information. Kontakt din Dell-salgsrepræsentant for at få yderligere assistance. FREMSEND IKKE TREDJEPARTS PRODUKTER TIL DELL DER INDEHOLDER PERSONIDENTIFICERBAR INFORMATION. Eksport. Kunden og dennes repræsentant garanterer, at tredjeparts produkter inklusiv men ikke begrænset til software, indeholdt i en afbildning fremsendt til Dell i forbindelse med en konfigurationservice, ikke indeholder begrænset teknologi (fx kryptering), eller hvis det indeholder begrænset teknologi, at tredjepartsprodukterne er berettiget til eksport af Dell til alle lande (andre end dem der er omfattet af embargolovgivning) uden eksportlicens. Dell er ikke ansvarlig for at afgøre nøjagtigheden af nogen afbildning med hensyn til eksistensen af en eksportlicens, eller med hensyn til en berettiget eksport af tredjepartsprodukter uden licens. Kundens eksportcertifikat skal opfylde gældende regional og lokal lovgivning, regulativer, og krav (fx fysisk underskrift versus elektronisk underskrift). I tillæg til de ovenstående garantier kan der kræves et underskrevet eksportcertifikat for alle konfigurationsafbildningsydelser ("afbildningseksportcertifikatet"). I visse lande kan der kræves eksportcertifikat i forbindelse med andre konfigurationsserviceydelser (fx konfigurationsserviceydelser vedr. anlæg, hardware-konfigurationsserviceydelser, eller software-konfigurationsserviceydelser). Alle krævede eksportcertifikater skal være udfyldt, underskrevet og returneret til Dell forud for Dells gennemførelse af konfigurationsserviceprojektet. I tilfælde af, at det kræver at Dell indhenter en eksportlicens for tredjepartsprodukter, for at kunne levere en konfigurationsservice, accepterer kunden hermed at yde Dell enhver rimelig assistance, uden omkostninger for Dell, der er nødvendig for indhentningen af en sådan eksportlicens. 3 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

4 Kundeerstatning. Kunden skal forsvare, erstatte og holde Dell skadesløs overfor krav fra en hver tredjepart, eller hændelser der skyldes (a) at kunden ikke kan indhente den korrekte licens, intellektuel ejendomsret, eller nogen anden tilladelse, regulatorisk certifikat eller godkendelser forbundet med tredjeparts produkter så vel som software, eller materialer til installation der er anvist eller krævet af kunden, integreres som en del af konfigurationsydelsen, eller (b) enhver ukorrekt afbildning med hensyn til eksistensen af en eksportlicens, eller anden beskyldning fremsat mod Dell på grund af kundens overtrædelse eller påståede overtrædelse af gældende eksportlovgivning, regulativer, og andet. Tekniske specifikations-påkrav og ansvarsfraskrivelse. Kunden er ansvarlig for at fastsætte sine tekniske specifikationer for konfigurationsservicen og, efter behov, at sikre at disse tekniske specifikationer er tilstrækkeligt dokumenteret over for Dell i en verificeret og godkendt "teknisk specifikationsblanket". Kunden accepterer, at konfigurationsserviceydelsen er kundens eget valg. Dell er berettiget til at stole på den tekniske specifikationsblanket. Dell er ikke ansvarlig for hæftelser eller skader som følge af en konfigurationsserviceydelse udført i henhold til de tekniske specifikationer. Hvis Dell skønner, at konfigurationsserviceydelsen ikke er teknisk mulig, forbeholder Dells sig ret til at afslå at fortsætte konfigurationsserviceydelsen. Dell garanterer ikke, at den leverede konfigurationsservice til kunden vil adressere alle kundens krav, da Dell er afhængig af tredjeparts produkter og assistance fra kunden eller tredjepart. Styring af ændringer. For yderligere arbejde, der ikke er specificeret i konfigurationsserviceprojektet eller dets tekniske specifikationsblanket, der skyldes: (i) en efterspurgt ændring i omfanget af konfigurationsserviceprojektet, (ii) en handling eller udeladelse fra kundens side, (iii) en ændring i lovgivning og/eller gældende regulativer, eller (iv) en hændelse der kan henføres til force majeure, vil Dell overveje det yderligere arbejde, og give detaljer omkring en ændret tidsplan og omkostninger forbundet med de ønskede ændringer. Hvis kunden accepterer den ændrede tidsplan og/eller omkostning, skal de skriftligt bekræfte dette overfor Dell, før Dell begynder eller (hvis allerede begyndt) fortsætter med at levere de ekstra serviceydelser. Overdragelse af serviceydelse. Kunden må ikke overføre konfigurationsservice eller nogen rettigheder, som er tildelt kunden i henhold til denne serviceaftale, til en tredjepart. Tilgængelige konfigurationsserviceydelser. Konfigurationsserviceydelser er muligvis ikke tilgængelige i alle geografiske områder. Servicen, Online First Article er ikke tilgængelig alle steder. Anlægsmærkning og anlægsrapportering er også tilgængelige i forbindelse med udvalgt perifert udstyr (fx monitorer, printere, racks) inden for Amerika, Europa, Mellemøsten og de afrikanske regioner. Konfigurationsserviceydelser er tilgængelige på Dell Precision, OptiPlex, Dell Latitude, XPS, og PowerEdge system(er). Dells serviceydelser Vilkår & Betingelser Denne servicebeskrivelse er indgået mellem dig som kunde ("dig" eller "kunden") og den Dell-enhed, der fremgår af din faktura for købet af denne serviceydelse. Denne serviceydelse leveres underlagt og styret af kundens separat underskrevne hovedserviceaftale med Dell, som specifikt tillader salg af denne serviceydelse. I mangel af en sådan aftale, afhængig af kundens geografiske placering, vil denne service leveres i henhold til og styret af enten Dells kommercielle salgsvilkår eller aftalen refereret til i tabellen herunder (som gældende, "aftalen"). Se nedenstående tabel med webadressen til aftalen, der er gældende for kundens adresse. Parterne anerkender, at de har læst og accepteret at være bundet af sådanne online-vilkår. Kundens adresse Vilkår og betingelser, gældende for dit køb af Dells serviceydelser Kunder køber Dells serviceydelser direkte fra Dell Kunder køber Dells serviceydelser gennem en autoriseret Dell-forhandler USA Canada Latinamerika og de Caribiske øer (Engelsk) (Fransk-canadisk) Lokalt landespecifikt websted eller (Engelsk) (Fransk-canadisk) Lokalt landespecifikt websted eller 4 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

5 Asien-Pacific- Japan Europa, Mellemøsten, & Afrika Lokalt landespecifikt websted eller Lokalt landespecifikt websted eller I Frankrig, Tyskland og Storbritannien kan du desuden vælge den relevante webadresse nedenfor: Frankrig: Tyskland: Storbritannien: Servicebeskrivelser og andre af Dells servicedokumenter, som du måtte modtage fra sælgeren, vil ikke udgøre en aftale mellem dig og Dell, men skal kun tjene til at beskrive indholdet af serviceydelsen, som du køber fra sælgeren, dine forpligtelser som modtager af serviceydelsen og grænser og begrænsninger i en sådan serviceydelse. Som en konsekvens heraf skal enhver henvisning til "kunden" i denne servicebeskrivelse og i alle andre Dell-servicedokumenter i denne sammenhæng forstås som en henvisning til dig, mens enhver henvisning til Dell kun skal forstås som en henvisning til Dell som en serviceudbyder, der leverer serviceydelsen på vegne af sælgeren. Du vil ikke have et direkte kontraktforhold med Dell med hensyn til serviceydelsen, beskrevet heri. For at undgå tvivl om betalingsbetingelser eller andre kontraktvilkår, som i sagens natur kun er relevant mellem en køber og en sælger direkte, finder ikke anvendelse for dig, og vil være som aftalt mellem dig og sælgeren. Servicebeskrivelser og andre af Dells servicedokumenter, som du måtte modtage fra sælgeren, vil ikke udgøre en aftale mellem dig og Dell, men skal kun tjene til at beskrive indholdet af serviceydelsen, som du køber fra sælgeren, dine forpligtelser som modtager af serviceydelsen og grænser og begrænsninger i en sådan serviceydelse. Som en konsekvens heraf skal enhver henvisning til "kunden" i denne servicebeskrivelse og i alle andre Dell-servicedokumenter i denne sammenhæng forstås som en henvisning til dig, mens enhver henvisning til Dell kun skal forstås som en henvisning til Dell som en serviceudbyder, der leverer serviceydelsen på vegne af sælgeren. Du vil ikke have et direkte kontraktforhold med Dell med hensyn til serviceydelsen, beskrevet heri. For at undgå tvivl om betalingsbetingelser eller andre kontraktvilkår, som i sagens natur kun er relevant mellem en køber og en sælger direkte, finder ikke anvendelse for dig, og vil være som aftalt mellem dig og sælgeren. * Kunderne kan besøge deres lokale websted ved blot at besøge fra en computer med forbindelse til internettet på deres sted eller ved at vælge blandt mulighederne på Dells "Vælg en Region/Land"-websted, som er tilgængeligt på Til trods for disse hovedserviceaftaler, vil kunden i tilfælde af en uforenelig uoverensstemmelse mellem leverancen beskrevet i denne servicebeskrivelse og den beskrevet i kundens gældende hovedserviceaftale, hermed acceptere, at leverancen beskrevet i denne servicebeskrivelse, og som accepteret efterfølgende de der er gældende i hovedserviceaftalen, skal være den bestemmende. I det omfang nogle af vilkårene i denne servicebeskrivelse er i konflikt med vilkårene i aftalen, vil vilkårene i denne servicebeskrivelse have forrang, men kun i forhold til den konkrete konflikt, og vil ikke blive læst eller anses som erstatning for eventuelle andre vilkår i aftalen, men som ikke specifikt er modsagt af denne servicebeskrivelse. Kunden accepterer, at ved fornyelse, modificering, udvidelse eller fortsat udnyttelse af serviceydelsen ud over den oprindelige periode, vil ydelsen blive underlagt den på det tidspunkt gældende servicebeskrivelse, som kan gennemses på Når du afgiver din ordre på serviceydelser, modtager levering af serviceydelser, udnytter serviceydelser eller den tilhørende software, eller når du klikker på knappen eller feltet "Jeg accepterer" på Dell.com-webstedet i forbindelse med dit køb eller i en Dell-softwareeller internetgrænseflade, accepterer du, at du er forpligtet af denne servicebeskrivelse og de aftaler, der er inkorporeret med reference heri. Hvis du indgår denne serviceaftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk person, erklærer du, at du er bemyndiget til at indgå denne serviceaftale på vegne af den pågældende virksomhed. I dette tilfælde henviser "du" eller "kunden" til virksomheden. Ud over at modtage denne servicebeskrivelse kan kunder i visse lande være nødt til at udstede en underskrevet ordreformular Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker og handelsnavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til de fysiske eller juridiske personer, som ejer varemærkerne og navnene, eller produkterne. Et trykt eksemplar af Dells vilkår og betingelser for salg fremsendes efter anmodning. 5 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

6 Bilag 1 Konfigurationsafbildningsydelser Serviceoverblik Konfigurationsservice for software-afbildning tilbyder en bekvem og effektiv måde for kunden at kundetilpasse et antal softwareprogrammer og indstillinger i deres operativsystem ("afbildning") i forbindelse med deres køb af nye understøttede Dell-systemer. Dells konfigurationsserviceydelser procesvaliderer og tester kundens afbildning, og indlæser afbildningen under fremstillingsprocessen, hvilket muliggør, at kundens afbildning kan installeres i kundens understøttede Dell-systemer, mens de bliver fabrikeret. Serviceprocedure & Dells forpligtelser Processen for hver konfigurationsservice som indeholder konfigurationsafbildningsydelser er som følger: Projektinitiering Hvis relevant, projektlederen for konfigurationsservicen eller Dells salgsafdeling arbejder sammen med kunden om at afdække kundens tekniske behov i den tekniske specifikationsblanket. Hvis relevant, kunden validerer rigtighed og verificerer kravene ved at godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket til Dell. Kunden indvilliger i et konfigurationsreview over 2 arbejdsdage ved anvendelse af servicen Online First Article; Kunden vil have en sikker kundeindlogning, der vil udløbe den anden dag kl , kundens lokaltid. Kunden evaluerer, godkender og returnerer eksportcertifikatet til Dell, og bekræfter dermed at afbildningen sendt til Dell kan blive eksporteret af Dell til et land uden for det, hvor afbildningen blev sendt til Dell. Der kræves et eksportcertifikat inden den første CFI-projektstart. Kunden leverer afbildning til Dell. Afbildningen kan sendes til Dell med FTA/FTP, Dell ImageDirect, eller ved at fremsende en CD, DVD eller en harddisk. I særlige tilfælde kan afbildningen sendes til Dell i form af en komplet systemenhed. Projektudvikling Hvis relevant, konfigurationsserviceingeniøren udvikler konfigurationsserviceprojektet således, at det er muligt at fabriksindlægge kundens afbildning, og opsætte en hver ønsket kundetilpasning. Afbildningen valideres og testes under Dells fabrikationsproces, hvilket sikrer, at kundens afbildning kan indlæses korrekt ved den første systemopbygning. Projektgennemførelse Fabrikationsprocessen sikrer, at din afbildning reproduceres, som den blev leveret til Dell. Hvis kundens afbildning er købt, vil kunden på det kraftigste blive anbefalet at bestille en kundereviewenhed for inspektion eller at logge sig på servicen, Dell Online First Article, og få bekræftet, at afbildningen er gennemtestet og valideret i kundens miljø, før den indgår i en større ordre. Projekt er klar til volumenordre. Kundens ansvar. Inden fremsendelse af hver afbildning til Dell skal kunden: Bevare en kopi af afbildningen. DELL VIL IKKE HAVE NOGET ANSVAR FOR TAB ELLER GENVINDING AF DATA ELLER PROGRAMMER PÅ NOGEN SOM HELST AFBILDNING ELLER PÅ NOGEN SOM HELST HARDWAREPLATFORM. Oprette, teste og verificere at afbildningen fungerer i henhold til kundens behov på den understøttede hardwareplatform(e), der skal indkøbes. 6 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

7 Kontrollere at afbildningen indeholder alle krævede drivere, og at der ikke findes nogen hardware, som ikke er understøttet i enhedshåndteringen, ud over den hardware der er dokumenteret i den tekniske specifikationsblanket. Kontrollere, at afbildningen ikke indeholder personidentificerbar information. Hvis relevant, udfylde, validere rigtighed og verificere kravene ved at godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket til Dell. Sørge for at underrette Dell hvis du ønsker at anvende servicen, Dell Online First Article for godkendelse af din konfiguration. Kunden accepterer 2 arbejdsdage til en konfigurationsreviewproces. Kundens indlogning vil udløbe den anden dag kl , kundens lokaltid. Under den indledende udvikling af konfigurationsserviceprojektet, udfylde eksportcertifikatet der bekræfter at afbildningen sendt til Dell, kan blive eksporteret af Dell til et land uden for det, hvor afbildningen blev sendt til Dell. Fremskaffe produktnøglen til operativsystemet, hvis det ikke er et Dell OEM. Hvis relevant, kontrollere at konfigurationsafbildningsservicen opfylder kundens behov ved at bestille, eller at anvende konfigurationsreviewservicen, Dell Online First Article. Godkende afbildning. Servicekrav: Afbildninger skal oprettes ved brug af de overordnede afbildningsværktøjer, Dell ImageDirect, Symantec Ghost, Symantec PowerQuest, og Microsoft ImageX (WIM). Konferer med lederen af konfigurationsserviceprojektet (PM) om muligheden for at anvende andre afbildningsværktøjer. Kunden er selv ansvarlig for valg af, og licenser til sit afbildningsværktøj. Konfigurationsafbildningsserviceydelser er tilgængelige for afbildning ved brug af de overordnede operativsystemer (Fx, Microsoft Windows og Linux-varianter). Konferer med lederen af konfigurationsserviceprojektet for muligheden af at bruge andre operativsystemer. Afbildningen skal valideres på en understøttet hardwareplatform, for de konfigurationer der skal købes. Hvis kunden ikke har den specifikke understøttede hardwareplatform/konfiguration, kan kunden købe et udviklingssystem til brug ved test af deres afbildning. Ikke indeholdt i konfigurationsserviceydelserne for afbildning: Anskaffelse eller indhentning af licenser til tredjeparts software eller andre elementer indeholdt i en afbildning. Fysisk installation af hardware eller software, som ikke er relateret til denne konfigurationsafbildningsservice. Oprettelse af en afbildning. Fejlfinding eller teknisk support til oprettelse af en afbildning. Test af kundespecifikke programmer eller hardware for kompatibilitet med afbildningen. En hver anden aktivitet der ikke specifikt er beskrevet i dette servicebilag. Valgfri konfigurationsafbildningsservice CD / DVD gendannelsesmedie til afbildning. Konfigurationsafbildningsservicen tilbyder en bekvem og effektiv måde at kopiere kundens endelige produktionsafbildning, der aktuelt installeres på det nye understøttede Dell-system. Denne service kan kun købes i forbindelse med et konfigurationsserviceprojekt, der inkluderer konfigurationsafbildningsservice. CD/DVD gendannelsesmediet til afbildningen gør det muligt for kunden at gendanne et understøttet Dell-system til dets oprindelige stand. Gendannelsesmediet til afbildningen kan kun anvendes til at gendanne afbildninger på understøttede Dell-systemer, hvortil Dell har leveret konfigurationsafbildningsservice. GENDANNELSESAFBILDNINGEN VIL IKKE GENDANNE BRUGERDATA, DELLS PARTITIONSHJÆLPEPROGRAM, ELLER BLIVE OPDATERET TIL AT INDEHOLDE ANDRE ÆNDRINGER ELLER MODIFIKATIONER, DER ER TILFØRT AFBILDNINGEN, EFTER AT GENDANNELSESAFBILDNINGEN ER LEVERET TIL KUNDEN. CD/DVD gendannelsesmediet til afbildningen kan ikke leveres til alle operativsystemer (fx Linux), kontakt din konfigurationsprojektleder for mulige gendannelsesmedier til afbildning. 7 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

8 Gendannelse af Dell-system Denne valgfri konfigurationsafbildningsservice gør det muligt at genopbygge et system fra en skjult partition på en harddisk, når en kundes afbildning er indlagt på Dells fabrik. Servicen gendanner afbildninger på visse af Dells klientsystemer, kun (Dell Precision workstations, OptiPlex desktops, Latitude notebooks) fra en statisk afbildning, ImageDirect eller X-Image, og er lagret på en skjult partition placeret på computerens harddisk. Dells gendannelsessystems menu findes kun på engelsk. Servicen kan kun købes i forbindelse med et konfigurationsserviceprojekt, der inkluderer konfigurationsafbildningsservice. Denne gendannelsesservice er begrænset til afbildningens specifikationer, og alle data eller funktioner der ikke specifikt er indeholdt i afbildningen ved fabrikationen, vil ikke blive gendannet, dvs. brugerdata, Dells partitionshjælpeprogram eller andre ændringer eller modifikationer af afbildningen, efter at systemet er leveret til kunden. Hvis den skjulte partition bliver beskadiget, fejl på harddisk, eller den er blevet udskiftet, vil der kræves en anden gendannelsesløsning. Dells gendannelsessystem fungerer med Microsoft - Windows XP- og Windows 7-afbildninger. For yderligere specifikke behov, kontakt din CFI-projektleder Andre Dell-afbildningsserviceydelser For information med hensyn til andre af Dells afbildningsserviceydelser (Fx Dell ImageDirect, Dell X-Image, eller Dell Image Management Services/IMS), kontakt din konfigurationsserviceprojektleder. 8 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

9 Bilag 2 Konfigurationsserviceydelser for anlægsmærkning Serviceoverblik Konfigurationsserviceydelser for anlægsmærkning tilbyder en bekvem og effektiv måde for en kundeinitieret eller Dell-genereret anlægsmærkning for et nyt understøttet Dell-system, i forbindelse med dets fabrikation, ligesom der tilbydes mulighed for mærkning eksternt til system/platform kasser (fx transportkasser og paller). Efter kundens ønske, kan denne service også omfatte muligheden for at programmere systemets CMOS-hukommelse til at indeholde anlægstag-data i kundens system, i forbindelse fabrikationsprocessen. Serviceprocedure & Dells forpligtelser Processen for hver konfigurationsserviceprojekt, som indeholder anlægsmærkning er som følger: Projektinitiering Hvis relevant, projektlederen for konfigurationsservicen eller Dells salgsafdeling arbejder sammen med kunden om at afdække kundens tekniske behov i den tekniske specifikationsblanket. Placering af anlægsmærker på system og/eller perifert udstyr, ligesom krævede datafelter afgøres i forbindelse med udarbejdelsen af den tekniske specifikationsblanket. Placeringen af anlægsmærker varierer efter type af platform og type af anlægsmærker. Kontakt din salgsrepræsentant hos Dell eller din konfigurationsserviceprojektleder for muligheder for placering af anlægsmærker på understøttede systemer. Hvis relevant, kunden validerer rigtighed og verificerer kravene ved at godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket til Dell. Kunden leverer konsignerede tredjeparts produkter (fx anlægsmærker) til Dell om nødvendigt. Projektudvikling Konfigurationsserviceingeniøren udvikler anlægsmærker eller CMOS-kundetilpasning, som dokumenteret i den tekniske specifikationsblanket. Serviceydelserne for anlægsmærkning bliver testet i fabrikationsprocessen. Projektgennemførelse Kunden anbefales at bestille en kundereviewenhed for validering og inspektion af at CFI-anlægsmærkningen tilfredsstiller kundens krav. Projekt er klar til volumenordre. Kundens ansvar. Kunden skal: Levere al nødvendig information der kræves for at udfylde anlægsmærker, inklusiv men ikke begrænset til kundens anlægsområde, hvis Dell genererer anlægsmærker. Efter behov, udfylde, bekræfte nøjagtighed, godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket. Efter behov, sikre placering af anlægsmærker, ligesom de krævede datafelter medtages i den tekniske specifikationsblanket. Efter behov, levere enhver rimelig assistance efterspurgt af Dell, til at indhente alle krævede eksportlicenser der er nødvendige for gennemførelse af konfigurationsservicen. Overveje at bestille en kundereviewenhed for at sikre, at anlægsmærkningen imødekommer kundens krav. Efter behov, deltage sammen med Dells indkøbsafdeling for at fremskaffe et tilstrækkelig volumen af konsignerede (kundeejede) tredjepartsprodukter til Dell, for at kunne opfylde Dell-systemordre. 9 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

10 Krav til konfigurationsserviceydelser for anlægsmærkning: Dell-genererede anlægsmærker er printet med sort blæk. Farveprintning er ikke mulig. Følgende Dellgenererede anlægsmærker er tilgængelige: Nord-, Central- og Sydamerika: 1. Store mærker 5 x 5 af mat hvidt papir til brug udvendigt på en systemkasse. 2. Mellemstore mærker 1,5 x 3 af mat platinpolyester til brug til et system eller perifert udstyr. 3. Små mærker 1 x 2 af blankt hvidt polyester til brug til et system eller perifert udstyr. Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA): 1. Store mærker 127 x 80 mm af mat hvidt papir til brug udvendigt på en systemkasse. 2. Mellemstore mærker 70 x 38 mm af mat platinpolyester til brug til et system eller perifert udstyr. 3. Små mærker 50 x 25 mm som en blank hvid polyestermærkat til brug til et system eller perifert udstyr. Asien Pacific, Japan (APJ): 1. Store mærker 3 x 5 som en blank hvid polyestermærkat til brug udvendigt på en systemkasse. 2. Mellemstore mærker 1,5 x 2 og kundevalgte mærker 2" x 3" som en blank hvid polyestermærkat til brug til et system eller perifert udstyr. 3. Små mærker 1" x 2" som en blank hvid polyestermærkat til brug til et system eller perifert udstyr. Kina 1. Store mærker 76,2 x 50,0 mm som en blank hvid polyestermærkat til brug udvendigt på en systemkasse. 2. Mellemstore mærker 76,2 x 38,1 mm som en blank hvid polyestermærkat til brug til et system eller perifert udstyr. 3. Små mærker 50,8 x 25,4mm som en blank hvid polyestermærkat til brug til et system eller perifert udstyr. Kundeleverede (konsignerede) anlægsmærker skal være udskrevet, inklusiv perforeringer for adskillelse af enkeltmærker, og i nogle regioner (fx EMEA og APJ) skal de indeholde en stregkode. Tjek med din konfigurationsserviceprojektleder for lokale krav og restriktioner for kundeleverede mærker. Ikke indeholdt i serviceydelserne for anlægsmærkning: Fremskaffelse af licenser for tredjeparts softwareprogrammer. Fysisk installation af hardware eller software, som ikke er relateret til denne anlægsmærkningsservice. Udskrivning af anlægsmærker på kundeleveret mærkatmateriale. Enhver aktivitet, som ikke er udtrykkeligt angivet i dette servicebilag. 10 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

11 Bilag 3 Konfigurationsserviceydelser for anlægsrapportering Serviceoverblik Konfigurationsservice for anlægsrapportering tilbyder en bekvem og effektiv metode for kunden til at modtage periodiske rapporter med systemdetaljer og anden information. Rapporterne leveres til kunden med et interval som kunden bestemmer (dagligt, ugentligt eller månedligt) enten som en kommaadskilt tekstfil eller Microsoft Excel regneark. Serviceprocedure & Dells forpligtelser Processen for hver konfigurationsserviceprojekt, som indeholder anlægsrapportering er som følger: Projektinitiering Projektlederen for konfigurationsservicen eller Dells salgsafdeling arbejder sammen med kunden om at afdække kundens tekniske behov i den tekniske specifikationsblanket. Kunden validerer rigtighed og verificerer kravene ved at godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket til Dell. Projektudvikling Konfigurationsserviceingeniøren udvikler rapport, som dokumenteret i den tekniske specifikationsblanket. Projektgennemførelse Projekt er klar til volumenordre. Kundens ansvar. Kunden skal: Fremsende adresse til modtagelse af rapporter. Efter behov, udfylde, bekræfte nøjagtighed, godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket. Efter behov, levere enhver rimelig assistance efterspurgt af Dell, til at indhente alle krævede eksportlicenser der er nødvendige for gennemførelse af konfigurationsservicen. Sikre, at anlægsrapporteringsservicen imødekommer kundens krav. Servicekrav: Kunden vil modtage en tom, eller ingen anlægsrapportering hvis ikke der har været indgået ordre i den aktuelle rapporteringsperiode. Ikke alle rapportdatafelter er tilgængelige for alle systemer eller perifere udstyr. Tjek med konfigurationsserviceprojektlederen for specielle og tilgængelige rapportfelter for de enkelte systemer og perifere udstyr. Ikke indeholdt i konfigurationsserviceydelserne for anlægsrapportering: Fremskaffelse af licenser for tredjeparts softwareprogrammer. Fysisk installation af hardware eller software. Udskrivning af udstyrsmærker. Enhver aktivitet, som ikke er udtrykkeligt angivet i dette servicebilag. 11 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

12 Bilag 4 Hardwarekonfigurationsserviceydelser Serviceoverblik Hardwarekonfigurationsservicen tilbyder en bekvem og effektiv måde for kunderne at få en bestemt ikke-standard hardware ("konfigurationsserviceydelser for dele") installeret i understøttede Dell-systemer under fabrikationsprocessen, for nye understøttede Dell-systemer. Denne service kan også omfatte konfigurationservice for udskiftning af dele* som tilbyder kunderne en måde at få udskiftning af konfigurationsservicedele, som er indkøbt og installeret af Dell, på kundens understøttede Dell-system under den indledende systemopbygning. *Tilgængeligheden af konfigurationsserviceydelser for udskiftning af dele varierer med de geografiske områder, tjek med konfigurationsserviceprojektlederen for regionale begrænsninger/variationer. Serviceprocedure & Dells forpligtelser Processen for hver konfigurationsserviceprojekt, som indeholder CFI-hardwareintegration er som følger: Projektinitiering Projektlederen for konfigurationsservicen eller Dells salgsafdeling kontakter kunden for at afdække kundens tekniske behov, i den tekniske specifikationsblanket. Kunden validerer rigtighed og verificerer kravene ved at godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket til Dell. Kunden indvilliger i et konfigurationsreview over 2 arbejdsdage ved anvendelse af servicen Online First Article; Kunden vil have en sikker kundeindlogning, der vil udløbe den anden dag kl , kundens lokaltid. Dell anskaffer konfigurationsservicedele, eller kunden kan levere konfigurationsservicedele til Dell. Konfigurationsserviceprojektlederen arbejder sammen med Dells teams, eller kunden for at etablere en lagerproces for konfigurationsservicedele. Efter behov, regulatoriske certifikater modtages fra kunden, for konfigurationsservicedele (dvs. kunden modtager regulatoriske certifikater, fra den leverandør der leverede konfigurationsservicedelene, og leverandørens regulatoriske certifikater sendes videre til Dell af kunden). Projektudvikling Dell gennemfører en fabrikationstest for at bekræfte instruktioner og scripts for at muliggøre en fabriksintegration af konfigurationsservicedelene, og at andre tilknyttede drivere fungerer i henhold til den tekniske specifikationsblanket. Projektgennemførelse Det anbefales, at kunden bestiller en kundereviewenhed til inspektion, eller anvender konfigurationsreviewservicen, Dell Online First Article, for at godkende deres konfiguration. Godkendelse af at konfigurationsservicedelene fungerer som designet, er et krav fra kunden. DELL VIL IKKEHAVE NOGET ANSVAR FOR TAB ELLER GENVINDING AF DATA ELLER PROGRAMMER PÅ NOGEN AF KUNDENS SYSTEMER. Projekt er klar til volumenordre. Kundens ansvar. Kunden skal: Fremskaffe tilstrækkelige mængder af konfigurationsservicedele (og tilknyttede softwarelicenser, efter behov) til Dell i starten af konfigurationsserviceprojektet, inklusiv alle krævede drivere til konfigurationsservicedelene, for at disse kan virke korrekt. Bekræfte, at konfigurationsservicedelene leveret af kunden ikke indeholder personidentificerbar information, og opfylder alle lokale regulativer/certificeringer. Udfylde, bekræfte nøjagtighed, godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket. 12 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

13 Efter behov, udfylde eksportcertifikatet der bekræfter at alle konfigurationsservicedele kan eksporteres af Dell til et land uden for det, hvor konfigurationsservicedelene blev leveret til Dell. Levere enhver rimelig assistance, efterspurgt af Dell, til at indhente alle krævede eksportlicenser, der er nødvendige for gennemførelse af konfigurationsservicen. Oprette, teste og verificere at konfigurationsservicedelene fungerer i henhold til kundens behov i konfigurationen på det understøttede system, der skal købes. DELL VIL IKKE HAVE NOGET ANSVAR FOR TAB ELLER GENVINDING AF DATA ELLER PROGRAMMER PÅ NOGEN AF KUNDENS SYSTEMER. For kundeindkøbte (konsignerede) konfigurationsservicedele, deltag sammen med Dell igennem hel projektløbetiden for at sikre, at en tilstrækkelig mængde konsignerede konfigurationsservicedele leveres til Dell, for at kunne opfylde kundens nye ordre på understøttede Dell-systemer. For konfigurationsservicedele indkøbt af Dell, deltag sammen med Dell igennem hele projektløbetiden for at levere kvartalsvise og årlige prognoser for enheder, for at sikre rigelige mængder til kundens nye ordre for understøttede Dell-systemer, og kunders krav for udskiftning af konfigurationsservicedele under konfigurationsservicen. Overveje at bestille en kundereviewenhed for at sikre, at hardwarekonfigurationsservicen imødekommer kundens krav. Verificere, at konfigurationsservicedelene er i overensstemmelse med gældende regionale/lokale lovgivning, regulativer og krav. Tjekke med konfigurationsserviceprojektlederen for eventuelle aktuelle restriktioner. Ikke inkluderet i hardwarekonfigurationsservicen: Kundetilpasning eller konfiguration af nogle konfigurationsservicedele leveret af kunden, eller indkøbt af Dell på kundens vegne. Funktionalitet (fx funktion og/eller kompatibilitet) for nogen konfigurationsserviceydelser andre end dem, der bekræfter, at konfigurationsservicedelene er installeret i henhold til den tekniske specifikationsblanket. Oprettelse af hardwaredrivere. Fejlfinding eller teknisk support specifik for konfigurationsservicedele. Revision eller tekniske ændringer til understøttede Dell-systemer for at de kan anvende konfigurationsservicedele. Test af konfigurationsservicedele for kompatibilitet med kundens konfiguration eller afbildning. Enhver aktivitet, som ikke er udtrykkeligt angivet i dette servicebilag. Konfigurationsservice for udskiftning af dele & support konfigurationsservice for udskiftning af dele bygger på servicen, "næste arbejdsdag", hvor dette er muligt, ved afsendelse af konfigurationsservicedele til kunderne. Servicen "næste arbejdsdag" er typisk tilgængelig for kunder, der placerer deres ordre per telefon inden kl i deres respektive tidszone. Hvis en ordre placeres efter kl , vil udskiftningsdelene blive afsendt den efterfølgende arbejdsdag således, at kunderne herefter modtager delene den næstfølgende arbejdsdag. SERVICEN "NÆSTE ARBEJDSDAG" FOR KONFIGURATIONSERVICEDELE ER IKKE GARANTERET. konfigurationsservicen for udskiftning af dele er begrænset til konfigurationsservicedele, der både er indkøbt og installeret af Dell i et understøttet Dell-system, i forbindelse med den indledende systemfabrikation, under hardwarekonfigurationsservicen. konfigurationsservicedele der er indkøbt af Dell, men IKKE integreret i produktet ved den indledende systemfabrikation, er IKKE tilgængelig som en del af konfigurationsservicen for udskiftning af dele. Konfigurationsservicen for udskiftning af dele, medtagelse og udeladelse er vist herunder. Dell forbeholder sig ret til at ændre og opdatere listen over disse medtagelses-/udeladelsesprodukter uden varsel. 13 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

14 Konfigurationsservice for udskiftning af dele konfigurationsservice medtagelse af dele Konfigurationsserviceydelser for udskiftning af dele er tilgængelig for følgende CFI-dele: Kunde Store virksomheder I/O-kort I/O-kort Interne kabler Digiboards 3. parts harddiske NICS 3. parts udtagelige harddiske 3. parts harddiske 3. parts optiske harddiske 3. parts optiske drev (CDRW, DVD, CDROMS) NICS Kort (medie, lyd, video, RAID) Kort (medie, lyd, video, RAID) PCMCIA-sæt Konfigurationsservice for udskiftning af dele konfigurationsservice udeladelse af dele Konfigurationsserviceydelser for udskiftning af dele er IKKE tilgængelige for følgende konfigurationsservicedele: Kunde Store virksomheder Printere Printere Scannere Scannere Routere 3. parts broer, routere, hubs, adaptere & switches Dokumentation Dokumentation Medier Medier Sikkerhedsudstyr (fx. låse, kabler) Sikkerhedsudstyr (fx. låse, kabler) 3. parts Monitorer, Tastaturer, 3. parts Monitorer, Tastaturer, Mus, Højttalere Mus, Højttalere Dele vedlagt i kassen (fx., støtter, hovedtelefoner, Dele vedlagt i kassen (fx., støtter, dokumentation) hovedtelefoner, dokumentation) Konsigneret hardware / dele Konsigneret hardware / dele Software- Software- POS-hardware POS-hardware BIOS-indstillinger / konfiguration BIOS-indstillinger / konfiguration Anlægsmærkning Anlægsmærkning Auto RAID Auto RAID BIOS-logoer BIOS-logoer Konfigurationsservice for udskiftning af dele Forsendelse af konfigurationsservicedele afgøres af Dell, efter at kunden og Dells tekniske support har udført fejlfinding på det understøttede Dell-system, udført ved en "rimelig indsats". Afgør teknikeren at problemet skyldes en konfigurationsservicedel, vil der blive sendt en udskiftningsordre til kunden, som beskrevet i konfigurationsservice for udskiftning af dele samt support-afsnittet ovenfor. For mere information om Dells tekniske supportprocesser gå til følgende URL: ABU: EMEA: APJ: Kontakt din konfigurationsserviceprojektleder for APJ mulighederne i konfigurationsservicen for udskiftning af dele (begrænset tilbud) 14 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

15 Konfigurationsservice for udskiftning af dele vs. Produktgaranti Konfigurationsservice for udskiftning af dele er en merværdi "ombytnings"-service der komplementerer Dells tilbud om hardwarekonfigurationsservice. Denne service komplementerer ydermere Dells garanti for understøttede systemer, ved at give kunden én enkelt kundeindgang for at få passende konfigurationsservicedele udskiftet. Konfigurationsserviceydelser FOR UDSKIFTNING AF DELE ER IKKE EN GARANTI. Konfigurationsservice for udskiftning af dele, begrænsninger: Konfigurationsservice for udskiftning af dele er tilgængelig for konfigurationsservicedele, der blev indkøbt og installeret på kundens understøttede Dell-system under den indledende systemopbygning, under hardwarekonfigurationsservicen. Hvis kunden køber ikke-faste dele, eller køber efter det indledende salg af systemet, er det fabrikanten af konfigurationsservicedelenes garanti, der skal dække. Konfigurationsservice for udskiftning af dele garanterer ikke udskiftning med eksakte dele. Hvis industrien løber ind i dele end-of-life, vil Dells indfrielsescenter sende en lignende del, der kan være eller ikke være det eksakt samme fabrikat og/eller delnummer. Udskiftning af konfigurationsservicedele kan foregå ved nye eller renoverede dele, hvor dette er tilladt under den lokale lovgivning. Perioden for konfigurationsservice for udskiftning af dele er gældende lige så længe som varigheden af den oprindelige servicekontrakt for det understøttede Dell-system (3 år maksimalt, eller i henhold til den lokale lovgivning, hvis større end 3 år). Der kan påløbe ekstra gebyrer for nogle konfigurationsservicedele i nogle regioner (fx ved dele der koster mere end 500 US$). Tjek med din konfigurationsserviceprojektleder for lokale krav og restriktioner. Konfigurationsservicedele der er dyrere end US$ (eller et tilsvarende beløb i lokal valuta) per enhed, vil være underlagt fabrikantens oprindelige garanti. Serviceydelser for BIOS-kundetilpasning Serviceoverblik Konfigurationsservice for BIOS-kundetilpasning tilbyder en bekvem og effektiv måde for kunden for at få kundetilpasset Dells standardindstillinger for input/output ("BIOS") på nye understøttede Dell-systemer, i forbindelse med de bliver fabrikeret (fx kundens mulighed for at "fryse" Dells version af standard BIOS til en bestemt revision, kundens mulighed for at promovere deres firma-logo gennem BIOS-logoet). Serviceprocedure & Dells forpligtelser Processerne for hvert konfigurationsserviceprojekt, som indeholder CFI BIOS kundetilpasning er som følger: Projektinitiering Projektlederen for konfigurationsservicen eller Dells salgsafdeling arbejder sammen med kunden om at afdække kundens tekniske behov i den tekniske specifikationsblanket. Kunden validerer rigtighed og verificerer kravene ved at godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket til Dell. Sørge for at underrette Dell hvis du ønsker at anvende servicen, Dell Online First Article for godkendelse af din konfiguration. Projektudvikling Konfigurationsserviceingeniøren udvikler scripts til at kunne fabriksindstille BIOS-kundetilpasningen. BIOS-kundetilpasningen bliver testet under fabrikationsprocessen. Projektgennemførelse Kunderne bliver på det kraftigste anbefalet at bestille en kundereviewenhed til inspektion, eller anvende konfigurationsservicereviewet, Dell Online First Article til at godkende deres konfiguration, og for at godkende at BIOS-kundetilpasningen fungerer som designet og krævet af kunden. Projekt er klar til volumenordre. 15 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

16 Kundens ansvar. Kunden skal: Oprette, teste og verificere, at den ønskede BIOS-kundetilpasning fungerer i henhold til kundens krav på det understøttede Dell-system. DELL VIL IKKE HAVE NOGET ANSVAR FOR TAB ELLER GENVINDING AF DATA ELLER PROGRAMMER RELATERET TIL KUNDENS BIOS-INDSTILLINGER. Overveje at bestille en kundereviewenhed for at sikre, at BIOS-indstillingerne imødekommer kundens krav. Sørge for at underrette Dell hvis du ønsker at anvende servicen, Dell Online First Article for godkendelse af din konfiguration. Kunden accepterer de 2 arbejdsdages konfigurationsreview. Kundens login-information vil udløbe den anden dag kl , kundens lokaltid. Levere enhver rimelig assistance, efterspurgt af Dell, til at indhente alle krævede eksportlicenser, der er nødvendige for gennemførelse af konfigurationsservicen. Sikre, ved at sende deres mærke, brand og/eller logo til Dell og Dells partnere at de er fuldt ud autoriserede og/eller tildelt en licens eller på anden måde at have rettigheder til at bruge et sådant mærke, brand og/eller logo i henhold til kundens krav. Servicekrav: Dell udsender periodevis obligatoriske BIOS-opdateringer. Obligatoriske BIOS-opdateringer gælder for "frosne" BIOS. Kunderne kan "optø" BIOS ved et nyt opdateringsniveau. Ikke alle BIOS-kundetilpasninger er tilgængelige på alle understøttede Dell-systemer. Kunden bør kontakte konfigurationsserviceprojektlederen eller Dells salgsafdeling for at få oplyst muligheder for specielle indstillinger for de forskellige systemer. Ikke indeholdt i konfigurationsservice for BIOS-kundetilpasning: Fremskaffelse af licenser for tredjeparts softwareprogrammer. Fysisk installation af hardware eller software, som ikke er relateret til konfigurationsservice for BIOS-kundetilpasning. Oprettelse kundetilpassede BIOS-indstillinger der ligger uden for Dells standardiserede BIOS-indstillinger. Fejlfinding elle support til kundens afbildning med kundetilpassede BIOS-indstillinger. Test af kundespecifikke programmer eller hardware for kompatibilitet med kundens afbildning og kundetilpassede BIOS-indstillinger. Enhver aktivitet, som ikke er udtrykkeligt angivet i dette servicebilag. 16 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

17 Bilag 5 Konfigurationsserviceydelser for softwarekonfiguration Serviceoverblik Konfigurationsserviceydelser for software ("konfigurationsserviceydelser for software") hjælper kunden med installation af visse softwareprogrammer eller modificering af operativsystemindstillinger i forbindelse med deres køb af nyt understøttet Dell-system. Dells konfigurationsserviceprocesser procesvaliderer og tester softwareprograminstallationen og operativsystemindstillinger under fremstillingsprocessen, hvilket muliggør, at kundens softwareprogram og operativsystemindstillinger kan installeres i kundens understøttede Dell-systemer, i forbindelse med deres fabrikation. Serviceprocedure & Dells forpligtelser Processen for hver konfigurationsserviceprojekt, som indeholder softwarekonfiguration er som følger: Projektinitiering Hvis relevant, projektlederen for konfigurationsservicen eller Dells salgsafdeling arbejder sammen med kunden om at afdække kundens tekniske behov i den tekniske specifikationsblanket. Hvis relevant, kunden validerer rigtighed og verificerer kravene ved at godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket til Dell. Kunden indvilliger i et konfigurationsreview over 2 arbejdsdage ved anvendelse af servicen Online First Article; Kunden vil have en sikker kundeindlogning, der vil udløbe den anden dag kl , kundens lokaltid. Projektudvikling Hvis relevant, konfigurationsserviceingeniøren udvikler konfigurationsserviceprojektet således, at det er muligt at fabriksindlægge kundens software og operativsystemindstillinger. Projektgennemførelse Fabriksfremstillingsprocessernes mål er at sikre, at kundens software og operativsystemindstillinger installeres i henhold til fabrikantens specifikationer. Projekt er klar til volumenordre. Kundens ansvar. Kunden skal: Oprette, teste og verificere at softwareprogrammet og operativsystemindstillingen fungerer i henhold til kundens behov på den understøttede hardwareplatform(e), der skal indkøbes. Hvis relevant, udfylde, validere rigtighed og verificere kravene ved at godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket til Dell. Sørge for at underrette Dell hvis du ønsker at anvende servicen, Dell Online First Article for godkendelse af din konfiguration. Kunden accepterer 2 arbejdsdage til en konfigurationsreviewproces. Kundens indlogning vil udløbe den anden dag kl , kundens lokaltid. Under den indledende udvikling af konfigurationsserviceprojektet, udfylde eksportcertifikatet der bekræfter at afbildningen sendt til Dell, kan blive eksporteret af Dell til et land uden for det, hvor afbildningen blev sendt til Dell. Fremskaffe produktnøglen til operativsystemet, hvis det ikke er et Dell OEM. 17 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

18 Servicekrav: Softwareinstallation er tilgængelig for systemopbygning ved brug af de væsentlige operativsystemer (Fx, Microsoft Windows og Linux-varianter). Kunden skal få bekræftet hos deres konfigurationsserviceleder, at servicemulighederne inkluderer kundens ønskede operativsystem(er). Anvendelse af operativsystemindstillinger er tilgængelig for systemopbygning ved brug af Microsoft Windows operativsystemer. Ikke indeholdt i konfigurationsserviceydelserne for afbildning: Test af softwareprogrammer for kompatibilitet med systemet. En hver anden aktivitet der ikke specifikt er beskrevet i dette servicebilag. 18 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

19 Bilag 6 Konfigurationsserviceydelser - Standardkonfiguration Serviceoverblik Kundernes køb af en standardkonfigurationsservice ("standardkonfigurationsservice") giver mulighed for at modtage et understøttet Dell-system konfigureret med den service, der er købt af kunden, uden at oprette en formel projektforespørgsel. Disse serviceydelser er blevet præfremstillet, og kan installeres i kundens understøttede Dellsystem, mens det bliver fabrikeret. Tilgængelige standardserviceydelser inkluderer: anlægsmærkning, anlægsrapportering, BIOS-indstillinger, partition af harddisk, operativsystemindstillinger og installation af programmer. Serviceprocedure & Dells forpligtelser Ved bestilling af en standard konfigurationsservice kan kunden vælge en anvendelig service på Dells websted. Ydermere, kan en salgsrepræsentant hos Dell også tilføje en anvendelig service til ordren. Følgende standardkonfigurationsserviceydelser er tilgængelige: Standard anlægsmærkning En mærkat påsat computeren på hvilken der er trykt information om computeren så som, service-kode, modulnummer, etc. Følgende anlægsmærkninger er tilgængelige: Basisgaranti inkluderede felter: service-kode, ekspres service-kode, ordrenummer, Dells kontaktinformation for support ProSupport inkluderede felter: service-kode, ekspres service-kode, ordrenummer, Dells kontaktinformation for ProSupport MAC-adresse inkluderede felter: service-kode og MAC-adresse Systeminformation inkluderede felter: service-kode, ekspres service-kode, model, fabrikationsdato, MAC-adresse, processorhastighed, hukommelse Ordredetaljer inkluderede felter: service-kode, ekspres service-kode, ordrenummer, fabrikationsdato Standard-anlægsrapportering Standard-anlægsrapporteringsservicen genererer en prædefineret rapportering, der giver detaljer om systemet og ordreinformation. Denne rapport vil blive leveret dagligt til kunden i et Microsoft Excel regneark (.XLS)-format. Felter inkluderet i denne anlægsrapportering: kontonummer, anlægsmærke (efter behov), chassisbeskrivelse, chassistype, firmanavn, computernavn, CPU, forsendelsesadresse 1, forsendelsesadresse 2, forsendelsesadresse 3, by, stat, postnummer, land, kundens navn, kundenummer, Dells service-kode, ekspres service-kode, størrelse på harddisk, installeret OS, MAC-adresse 1, MAC-adresse 2, MAC-adresse 3, fabrikationsdato, model, ordrenummer, PO-nummer, processorhastighed, afsendelsesdato, garantiudløb 3 år, garantiudløb 4 år, eller garantiudløb 5 år. Systemkonfiguration BIOS-indstillinger Følgende standard-bios-indstillinger kan bestilles: AC strømgendannelse - AC strømgendannelse bestemmer, hvad der sker, når AC strømmen genetableres til systemet. Virtualisering - aktiverer eller deaktiverer VMM (Virtual Machine Monitor) til at udnytte de ekstra hardwarekapaciteter, der leveres af Intel Virtualization-teknologi til direkte I/O. SpeedStep Tillader Intels SpeedStep-funktion at blive aktiveret eller deaktiveret. SpeedStep tillader processoren at imødekomme umiddelbare præstationsbehov for den igangværende operation, mens effektforbruget varmespredning minimeres. 19 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

20 Wake-On-LAN Denne funktion tillader computeren at starte op fra slukket tilstand, når den udløses ved et specielt LAN-signal. Bluetooth Tillader den trådløse Bluetooth-enhed at blive deaktiveret. Fabriksindstillingen er, aktiveret. Opstartssekvens Opstartssekvensen bestemmer hvilken datalagringsenhed, der skal bruges til at starte computeren. Datalagringsenheden inkluderer harddiske, CD'er, DVD'er, og USB flash-drev. TPM-sikkerhed Tillader det Trusted Platform Module at blive aktiveret under starttest. Fabriksindstilling er, deaktiveret. NIC On W/PXE Tillader computeren at starte fra en server eller et netvœrk forud for opstart af operativsystemet på den lokale harddisk. Fastboot Tillader opstartsprocessen at speede op ved at springe nogle tests over. Systemkonfiguration Partitionering af harddisk Hovedharddisken i et system kan partitioneres til følgende størrelser: 60GB Primær partition 50% Primær partition 80% Primær partition 90% Primær partition Systemkonfiguration Installation af programmer Dells konfigurationsserviceydelser vil installere og validere softwareprograminstallationen under fabrikationsprocessen for understøttede Dell-systemer. De følgende softwareprogrammer er tilgængelige for fabriksinstallation: Firefox en open-source web-browser, et alternativ til Microsoft Internet Explorer. Computrace software der vedvarende sporer og sikrer computersystemer. Computere kan fjernstyres sikkert og sikre at compliance-processerne er korrekt implementeret og idriftsat. Systemkonfiguration Operativsystemindstilling Strømforsyningsindstillingerne i et system kan indstilles til følgende strømstyringsplaner: Balanceret på batteristrøm: systemet vil dæmpe lyset i skærmen efter 2 minutter, slukke for skærmen efter 5 minutter, sætte systemet i dvaletilstand efter 15 minutter og indstille lysstyrken i plan til 20%. Ved netstrømforsyning: systemet vil dæmpe lyset i skærmen efter 5 minutter, slukke for skærmen efter 10 minutter, sætte systemet i dvaletilstand efter 30 minutter og indstille lysstyrken i plan til 100%. Energibesparelse på batteristrøm: systemet vil dæmpe lyset i skærmen efter 1 minut, slukke for skærmen efter 2 minutter, sætte systemet i dvaletilstand efter 5 minutter og indstille lysstyrken i plan til 20%. Ved netstrømforsyning: systemet vil dæmpe lyset i skærmen efter 2 minutter, slukke for skærmen efter 3 minutter, sætte systemet i dvaletilstand efter 10 minutter og indstille lysstyrken i plan til 100%. Energibesparelse på batteristrøm: systemet vil dæmpe lyset i skærmen efter 1 minut, slukke for skærmen efter 2 minutter, sætte systemet i dvaletilstand efter 10 minutter og indstille lysstyrken i plan til 20%. Ved netstrømforsyning: systemet vil dæmpe lyset i skærmen efter 2 minutter, slukke for skærmen efter 5 minutter, sætte systemet i dvaletilstand efter 15 minutter og indstille lysstyrken i plan til 100%. Høj ydeevne på batteristrøm: systemet vil dæmpe lyset i skærmen efter 5 minutter, slukke for skærmen efter 10 minutter, aldrig sætte systemet i dvaletilstand og indstille lysstyrken i plan til 100%. Ved netstrømforsyning: systemet vil dæmpe lyset i skærmen efter 10 minutter, slukke for skærmen efter 15 minutter, aldrig sætte systemet i dvaletilstand og indstille lysstyrken i plan til 100%. 20 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder Indledning Dell er glad for levere Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder ( Service(s) ) i

Læs mere

Servicebeskrivelse. Dells konfigurationsserviceydelser. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang

Servicebeskrivelse. Dells konfigurationsserviceydelser. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang Servicebeskrivelse Dells konfigurationsserviceydelser Introduktion til serviceaftalen Dells konfigurationsserviceydelser (hver er en "Service" eller Konfigurationsservice og samlet "Konfigurationsserviceydelser"

Læs mere

Logistikserviceydelser tilbydes af Dell for understøttede Dell-systemer, og inkluderer, men er ikke begrænset til:

Logistikserviceydelser tilbydes af Dell for understøttede Dell-systemer, og inkluderer, men er ikke begrænset til: Servicebeskrivelse Dells logistikserviceydelser Introduktion Dells Logistikserviceydelser (hver enkel er en Service eller Logistikservice og sammenlagt Serviceydelserne eller Logistikserviceydelser ) er

Læs mere

Fabriksinstalleret hardware omfatter interne udvidelseskort, Dell-mærkede monitorer, tastaturer, mus, højttalere, mikrofoner og docking-stationer.

Fabriksinstalleret hardware omfatter interne udvidelseskort, Dell-mærkede monitorer, tastaturer, mus, højttalere, mikrofoner og docking-stationer. Servicebeskrivelse Teknisk support udenfor garanti Introduktion Dell vil med glæde levere teknisk support udenfor garanti ("Servicemulighed(er)" i henhold til denne servicebeskrivelse ("Servicebeskrivelse").

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Servicebeskrivelse Batteriudskiftningsservice udenfor garanti (BUS) for indkapslede batterier

Servicebeskrivelse Batteriudskiftningsservice udenfor garanti (BUS) for indkapslede batterier Servicebeskrivelse Batteriudskiftningsservice udenfor garanti (BUS) for indkapslede batterier Introduktion Dell vil med glæde levere batteriudskiftningsservice for indkapslede batterier ("Serviceydelse(r)")

Læs mere

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Systemet. I forbindelse med denne aftale, er et system identificeret som et Dell-system består af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing

Læs mere

Servicebeskrivelse TILPASSET HARDWARE Dell CFI (Custom Factory Integration)

Servicebeskrivelse TILPASSET HARDWARE Dell CFI (Custom Factory Integration) Servicebeskrivelse TILPASSET HARDWARE Dell CFI (Custom Factory Integration) Dell er glade for at kunne tilbyde tilpasset hardware via Dell CFI (Custom Factory Integration). Denne service er et frontlineprogram,

Læs mere

Servicebeskrivelse. Installation af Dell PowerEdge C-serie servere. Introduktion. Omfanget af denne service

Servicebeskrivelse. Installation af Dell PowerEdge C-serie servere. Introduktion. Omfanget af denne service Servicebeskrivelse Installation af Dell PowerEdge C-serie servere Introduktion Dell er glad for levere installation af Dell PowerEdge C-serie servere ("Servicen/Serviceydelserne") i henhold til denne "Servicebeskrivelse".

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Genindvending af it-udstyr - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse

Læs mere

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software.

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software. Tjenestebeskrivelse Copilot vilkår og betingelser for support Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur.

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Fibre Channel-switch Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernassistance til kundens installation, konfiguration og integration af

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

HP Image and Application Services

HP Image and Application Services Datablad HP Image and Application Services HP Configuration Services Lad HP styre dit pc-billede så du kan fokusere på din forretning Serviceoverblik HP Image and Application Services udnytter HP's tekniske

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Gensalg af it-udstyr med offsite-datarensning - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dells services til gensalg og genbrug af udstyr - IT-udstyrsdonation

Servicebeskrivelse: Dells services til gensalg og genbrug af udstyr - IT-udstyrsdonation Dell Services Servicebeskrivelse: Dells services til gensalg og genbrug af udstyr - IT-udstyrsdonation Serviceoverblik Dell er glad for at kunne tilbyde en service omfattende gensalg og genbrug af udstyr.

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Servicebeskrivelse. Dell ProSupport Point Servicedesk. Indledning. Omfanget af denne serviceydelse

Servicebeskrivelse. Dell ProSupport Point Servicedesk. Indledning. Omfanget af denne serviceydelse Servicebeskrivelse Dell ProSupport Point Servicedesk Indledning Dell vil med glæde levere Dell ProSupport Point Servicedesk ("Serviceydelse(r) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ("Servicebeskrivelse").

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

Compellent Health Check tjenesters omfang

Compellent Health Check tjenesters omfang Tjenestebeskrivelse Dell Compellent SAN Health Check Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed

Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed Introduktion til tjenesteaftalen Denne service giver mulighed for fjernimplementering af replikation på en Dell

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Adobe volumenlicenser Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Version 3.0 30. juli 2013 Indhold Value Incentive Plan (VIP) Oversigt... 3 Programmet indeholder... 3 Øjeblikkelig adgang til Adobe-produkter...

Læs mere

Servicebeskrivelse Grundlæggende installationsservices til virksomheder

Servicebeskrivelse Grundlæggende installationsservices til virksomheder Servicebeskrivelse Grundlæggende installationsservices til virksomheder Indledning Dell er glad for at levere Grundlæggende installationsservices til virksomheder, til Virksomhedsløsninger (server, lager,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Serviceoversigt Dell tilbyder services til

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Indledning Dell er glad for levere fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified "Serviceydelsen/Serviceydelserne"

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse IT-udstyrsdonation - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Denne konfigurationsservice varer fire timer og skal deles op i to separate segmenter à to timer, til tider med Dells og kundens gensidige accept.

Denne konfigurationsservice varer fire timer og skal deles op i to separate segmenter à to timer, til tider med Dells og kundens gensidige accept. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af et Dell KACE-apparat Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernimplementering af et enkelt apparat i Dell KACE K-serien ("Understøttet

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Oversigt over vilkår og betingelser Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Denne aftale ("aftale" eller "servicebeskrivelse") er indgået mellem kunden ("dig" eller "kunde") og Dell.. Ved at købe disse

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver Serviceoversigt Dell tilbyder services til bortskaffelse af udsstyr.

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Husk. Når du udfylder følgesedlen. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os på tlf

Husk. Når du udfylder følgesedlen. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os på tlf 112 Husk Når du udfylder følgesedlen er det vigtigt at anføre prioritet At du udfylde fejlbeskrivelsen så nøjagtigt som muligt Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at

Læs mere

Fjernkonfiguration af en Dell KACE K1000, Helpdesk

Fjernkonfiguration af en Dell KACE K1000, Helpdesk Servicebeskrivelse Fjernkonfiguration af en Dell KACE K1000, Helpdesk Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernkonfiguration et enkelt apparat i Dell KACE, K1000-serien for

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

Teknisk support til HP-software

Teknisk support til HP-software Teknisk support til HP-software HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Teknisk support til HP-software leverer omfattende fjernsupportservices til HP-softwareprodukter og udvalgte

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation TM Norton AntiVirus Online Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Denne CD indeholder Norton Internet Security-software udviklet med henblik på at beskytte din fortrolighed og sikkerhed, mens du er online. Den indeholder

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Care Pack Services HP Hardwaresupport i servicecenter er en effektiv dør-til-dør service for visse produkter.

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Regler for BTF. (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) VILKÅR FOR BILATERAL HANDEL MED BALANCEMARGIN I TRANSMISSIONSSYSTEMET

Regler for BTF. (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) VILKÅR FOR BILATERAL HANDEL MED BALANCEMARGIN I TRANSMISSIONSSYSTEMET Regler for BTF (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) VILKÅR FOR BILATERAL HANDEL MED BALANCEMARGIN I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 4.2 Juni 2010 Regler for BTF, version 4.1, Endelig

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Fjernimplementering af en ekstra vært i et SAN-miljø

Fjernimplementering af en ekstra vært i et SAN-miljø Servicebeskrivelse Fjernimplementering af en ekstra vært i et SAN-miljø Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernassistance til kundens installation, konfiguration og integration

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere