Servicebeskrivelse. Dells konfigurationsserviceydelser. Introduktion til din serviceaftale. Serviceaftalens omfang. Kundens ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicebeskrivelse. Dells konfigurationsserviceydelser. Introduktion til din serviceaftale. Serviceaftalens omfang. Kundens ansvar"

Transkript

1 Servicebeskrivelse Dells konfigurationsserviceydelser Introduktion til din serviceaftale Dells konfigurationsserviceydelser (hver er, en "konfigurationsservice" og samlet "serviceydelserne") er en portefølje af serviceydelser, der inkluderer: hardware- og softwareindstilling, indstilling af operativsystemer, indlæsning af softwareafbildning, programinstallation, anlægsrapportering, anlægsidentifikation, mærkning og hardwarekomponentintegration med din nye Dell Precision, OptiPlex, Dell Latitude, XPS, og PowerEdge system(er) ("Understøttede Dell-systemer"), under opbygningen. Serviceaftalens omfang Konfigurationsserviceydelser tilbydes af Dell for understøttede Dell-systemer, og inkluderer, men er ikke begrænset til: 1. Afbildningsserviceydelser (yderligere detaljer i Servicebilag (1)), 2. Anlægsmærkning (yderligere detaljer i Servicebilag (2)), 3. Anlægsrapportering (yderligere detaljer i Servicebilag (3)), 4. Hardwarekonfiguration (yderligere detaljer i Servicebilag (4)), 5. Softwarekonfiguration (yderligere detaljer i Servicebilag (5)), 6. Standardkonfigurationer (yderligere detaljer i Servicebilag (6)). Bemærk: Servicebilagene til denne servicebeskrivelse indeholder specifikationerne for hver konfigurationservice leveret af Dell. Kun servicebilag(ene) for konfigurationsserviceydelserne, som fremgår af kundens faktura, ordrebekræftelse eller købsordre, gælder for det bestemte køb, som kunden foretager. Kunden kan købe én eller flere af de ovenfor nævnte konfigurationsserviceydelser fra Dell for et gebyr per system, som kan aftales mellem parterne. Den/de specifikke konfigurationsydelse(r) som kunden køber, og den tilknyttede købspris for disse konfigurationsydelser, skal anføres på kundens regning, ordrebekræftelse eller købsordre. Når kunden køber disse konfigurationsserviceydelser af Dell, accepterer kunden at være bundet af alle betingelser og forhold, der er beskrevet i denne servicebeskrivelse, inklusiv de gældende servicebilag, den gældende hovedserviceaftale, eller Dells salgsbetingelser gældende for kommercielle kunder, som findes på (efter behov). Valgfri serviceydelser Hver af de aktuelt tilgængelige konfigurationsserviceydelser er beskrevet i detaljer i servicebilagene til denne servicebeskrivelse. Det er muligt at købe yderligere services, (herunder, valgfri serviceydelser, eller relaterede konsulentserviceydelser, professionelle serviceydelser, supportservice eller undervisningsydelser) hos Dell. Yderligere serviceydelser vil kræve en separat serviceaftale med Dell. Kundens ansvar For hver konfigurationsservice bestilt af kunden herunder, skal kunden: Stille egnet personale til rådighed for Dell, som kan understøtte leverancen af konfigurationsserviceydelsen; Indhente alle nødvendige licenser, rettigheder, regulatoriske certifikater, og andre nødvendige tilladelser med hensyn til tredjeparts software (eksklusiv OEM licens til operativsystem, som Dell leverer som en del af leverancen af den understøttede hardwareplatform) eller andre tredjeparts elementer, for at Dell kan levere konfigurationsydelsen; 1 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

2 Efter behov 1, udfylde, bekræfte nøjagtighed, godkende og returnere blanketten, teknisk specifikation; Efter behov, fremskaffe et certifikationsdokument for eksport af afbildning til Dell, og/eller yde enhver rimelig assistance som Dell beder om, for at indhente alle krævede eksportlicenser der er nødvendige for at udføre konfigurationsydelsen; Bekræfte at alle tredjepartsprodukter (afbildning eller andet) leveret til Dell ikke indeholder personidentificerbar information; OG Efter behov 2, bestille en reviewenhed, eller logge på servicen, Dell Online First Article (OFA) (regional tilgængelighed af OFA varierer) for inspektion, og godkendelse baseret på den købte konfigurationsservice. Kunden indvilliger i et konfigurationsreview over 2 arbejdsdage ved anvendelse af servicen Online First Article; Kunden vil have en sikker kundeindlogning, der vil udløbe den anden dag kl , kundens lokaltid. I tilfælde af, at kunden vælger ikke at bestille en kundereviewenhed, vil alle forkerte programversioner, enhedshåndteringskonflikter, eller andre funktionsfejl ved din konfigurationsservice, sandsynligvis blive reproduceret på alle systemer sendt til dig fra Dell. Ved Dells fortsatte leverance af serviceydelser og/eller behandling af dine ordre, i henhold til betingelserne i denne servicebeskrivelse, enhver relevant hovedserviceaftale, eller Dells købsordre, skal Dell være fritaget fra enhver forpligtelse eller ansvar, for alle fejl der med rimelighed ville være undgået, ved en bestilling af en validering af din konfigurationsservice på en kundereviewenhed. Vilkår og betingelser Konfigurationsserviceproject. Dells leverancen af visse konfigurationsydelser gennemføres ved udvikling og administration af et "konfigurationsserviceprojekt" 3. Hver ordre på en konfigurationsservice som kunden bestiller i forbindelse med købet af et nyt understøttet Dell-system, kan blive administreret af Dell som et unikt konfigurationsserviceprojekt. Hvis kunden bestiller flere konfigurationsydelser i forbindelse med købet at et nyt understøttet Dell-system, kan disse kombineres under et enkelt konfigurationsserviceprojekt; efter behov, hvor specifikke systemtyper forhindrer en kombination i ét konfigurationsserviceprojekt, vil de behandles som separate konfigurationsserviceprojekter. konfigurationsserviceprojekter kan være beskrevet i den tekniske specifikationsblanket, som kunden skal kontrollere og godkende forud for konfigurationsservicen leveres. Kundemodifikationer til et eksisterende konfigurationsserviceprojekt der kan inkludere, tilføjelse af ny hardware, afbildninger, programmer, eksternt udstyr, dokumenter, overføring af en afbildning til et nyt operativsystem eller anvendelse af en afbildning til et andet understøttet Dell-system, vil blive behandlet som et separat konfigurationsserviceprojekt. Dell-partnere. Dell er berettiget til at anvende datterselskaber og underleverandører som leverandør af konfigurationsservicen. konfigurationsserviceydelsen udføres muligvis uden for det land, hvor kunden og/eller Dell har adresse. Dell er berettiget til lejlighedsvis at foretage ændringer mht. det sted, hvor en konfigurationsserviceydelse udføres, og/eller den part, der udfører konfigurationsydelsen. Dell er dog fortsat ansvarlig overfor kunden for at levere de aftalte konfigurationsserviceydelser. Kundepartnere. Kunden må anvende en tredjepart (fx entreprenører, agenter, systemintegrator og/eller kanalpartnere) til at repræsenterer sig og samarbejde med Dell ved udførelse af konfigurationsydelsen til kunden ("kundepartnere"). Kunden er ene og alene ansvarlig for alle handlinger eller mangler fra sine kundepartnere. Kunden accepterer ydermere at holde Dell skadesløs over for et hvert krav og alle skader, omkostninger og udgifter (inklusiv advokatsalærer, retsomkostninger eller omkostninger ved mægling) som følge af, eller i forbindelse med en hver handling eller mangel fra en hver kundepartner, i dennes funktion som repræsentant for kunden, uanset naturen af handling. 1 Hvis kunden køber en standard konfigurationsservice i henhold til bilag 6, vil der ikke blive sendt en teknisk specifikationsblanket til kunden i forbindelse med ordren. 2 Hvis kunden køber en standard konfigurationsservice i henhold til bilag 6, vil der ikke blive sendt en teknisk specifikationsblanket til kunden i forbindelse med ordren. 3 Hvis kunden har købt en standardkonfigurationsydelse i henhold til bilag 6, vil leverancen af konfigurationsservicen ikke være i form af et konfigurationsserviceprojekt. 2 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

3 Annullering. Underlagt den gældende politik for købsfortrydelse og annullering af serviceydelser i kundens geografiske område (hvad enten specificeret i servicebeskrivelsen eller som følge af lokal lovgivning) kan kunden annullere konfigurationsservicen. I forbindelse med den tilladelige annullering af købet, af det understøttede Dell-system, skal kunden fremsende en skriftlig anmodning om annullering til Dell. Kunden må ikke annullere konfigurationsservicen undtagen efter en relevant stats/lands/provins lov, som ikke kan fraviges ved aftale. Dell kan annullere konfigurationsservicen, inkluderet et hvert igangværende konfigurationsserviceprojekt, til en hver tid, under betingelserne i denne servicebeskrivelse, ud fra følgende grunde: Kunden svigter betaling af den fulde pris for konfigurationsservicen, i henhold til faktureringsvilkårene; eller kunden overholder ikke alle vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne serviceaftale. Hvis Dell annullerer konfigurationsservicen, sender de en skriftlig varsel om annulleringen til den adresse, der er angivet på kundens faktura. Varslet vil omfatte annulleringens årsag og ikrafttrædelsesdato, der ikke vil være mindre end ti (10) dage fra den dato, hvor Dell sender varslet om annullering til kunden, medmindre lokale love kræver andre forholdsregler ved annullering, der ikke kan fraviges efter aftale. HVIS DELL ANNULLERER DENNE SERVICE I HENHOLD TIL DETTE AFSNIT, VIL KUNDEN IKKE VÆRE BERETTIGET TIL NOGEN TILBAGEBETALING AF GEBYRER BETALT ELLER SKYLDIGE TIL DELL. Tredjeparts produkter. "Tredjeparts produkter" betyder alt hardware, dele af konfigurationsserviceydelser (som defineret i bilag 4 heri), software eller andre håndgribelige eller uhåndgribelige materialer (enten leveret af kunden til Dell eller anskaffet af Dell efter kundens anvisning) der er brugt af Dell i forbindelse med konfigurationsserviceydelserne. Kunden garanterer over for Dell, at kunden har indhentet alle licenser, tilladelser, regulatoriske krævede certifikater eller godkendelser, for så at give Dell og Dells partnere, som beskrevet ovenfor, inklusive deres respektive underleverandører og ansatte retten og licens til at få adgang, kopiere, distribuere, bruge og/eller modificere (inkluderet frembringe afledt arbejde), og/eller installere tredjeparts produkter uden at krænke eller overtræde ejendomsret eller licensrettigheder (inkluderet patent og copyright) tilhørende leverandører eller ejere af sådanne tredjeparts produkter. UNDTAGET SOM AFTALT SKRIFTLIGT MELLEM KUNDEN OG DELL, FRALÆGGER DELL SIG HERMED ENHVER OG ALLE GARANTIER, UDTRYKT ELLER ANTYDET, DER RELATERER SIG TIL TREDJEPARTS PRODUKTER. Tredjeparts produkter skal udelukkende være underlagt vilkår og betingelser, der er indgået mellem tredjepart og kunden. DELL FRALÆGGER SIG HERMED ENHVER OG ALLE FORPLIGTELSER FOR ALLE VIRKNINGER SOM CFI-SERVICEYDELSERNE MÅ HAVE PÅ ALLE GARANTIER FOR TRDJEPARTS PRODUKTER. Til det maksimalt muligt tilladte i henhold til lokal lovgivning, skal Dell ikke have noget ansvar for tredjeparts produkter, og kunden skal udelukkende kontakte tredjepartsleverandøren med hensyn til skader eller forpligtelser i forbindelse med anskaffelsen af sådanne tredjeparts produkter. Ingen personidentificerbar information. Tredjepartsprodukter, inkluderet men ikke begrænset til afbildninger, programmer og dokumentation fremsendt til Dell, må ikke indeholde nogen form for personidentificerbar information. Med mindre lokal lovgivning påbyder andet, "personidentificerbar information" (eller "PII") betyder data eller information der alene eller sammen med anden information identificerer en person, eller data der betragtes som persondata eller nogen anden form for personlige data, der er underlagt persondataloven eller regulativer. Kunden garanterer over for Dell, at alle tredjeparts produkter som kunden fremsender til Dell for gennemførelse af Dells konfigurationsydelser, ikke vil indeholde personidentificerbar information. Kontakt din Dell-salgsrepræsentant for at få yderligere assistance. FREMSEND IKKE TREDJEPARTS PRODUKTER TIL DELL DER INDEHOLDER PERSONIDENTIFICERBAR INFORMATION. Eksport. Kunden og dennes repræsentant garanterer, at tredjeparts produkter inklusiv men ikke begrænset til software, indeholdt i en afbildning fremsendt til Dell i forbindelse med en konfigurationservice, ikke indeholder begrænset teknologi (fx kryptering), eller hvis det indeholder begrænset teknologi, at tredjepartsprodukterne er berettiget til eksport af Dell til alle lande (andre end dem der er omfattet af embargolovgivning) uden eksportlicens. Dell er ikke ansvarlig for at afgøre nøjagtigheden af nogen afbildning med hensyn til eksistensen af en eksportlicens, eller med hensyn til en berettiget eksport af tredjepartsprodukter uden licens. Kundens eksportcertifikat skal opfylde gældende regional og lokal lovgivning, regulativer, og krav (fx fysisk underskrift versus elektronisk underskrift). I tillæg til de ovenstående garantier kan der kræves et underskrevet eksportcertifikat for alle konfigurationsafbildningsydelser ("afbildningseksportcertifikatet"). I visse lande kan der kræves eksportcertifikat i forbindelse med andre konfigurationsserviceydelser (fx konfigurationsserviceydelser vedr. anlæg, hardware-konfigurationsserviceydelser, eller software-konfigurationsserviceydelser). Alle krævede eksportcertifikater skal være udfyldt, underskrevet og returneret til Dell forud for Dells gennemførelse af konfigurationsserviceprojektet. I tilfælde af, at det kræver at Dell indhenter en eksportlicens for tredjepartsprodukter, for at kunne levere en konfigurationsservice, accepterer kunden hermed at yde Dell enhver rimelig assistance, uden omkostninger for Dell, der er nødvendig for indhentningen af en sådan eksportlicens. 3 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

4 Kundeerstatning. Kunden skal forsvare, erstatte og holde Dell skadesløs overfor krav fra en hver tredjepart, eller hændelser der skyldes (a) at kunden ikke kan indhente den korrekte licens, intellektuel ejendomsret, eller nogen anden tilladelse, regulatorisk certifikat eller godkendelser forbundet med tredjeparts produkter så vel som software, eller materialer til installation der er anvist eller krævet af kunden, integreres som en del af konfigurationsydelsen, eller (b) enhver ukorrekt afbildning med hensyn til eksistensen af en eksportlicens, eller anden beskyldning fremsat mod Dell på grund af kundens overtrædelse eller påståede overtrædelse af gældende eksportlovgivning, regulativer, og andet. Tekniske specifikations-påkrav og ansvarsfraskrivelse. Kunden er ansvarlig for at fastsætte sine tekniske specifikationer for konfigurationsservicen og, efter behov, at sikre at disse tekniske specifikationer er tilstrækkeligt dokumenteret over for Dell i en verificeret og godkendt "teknisk specifikationsblanket". Kunden accepterer, at konfigurationsserviceydelsen er kundens eget valg. Dell er berettiget til at stole på den tekniske specifikationsblanket. Dell er ikke ansvarlig for hæftelser eller skader som følge af en konfigurationsserviceydelse udført i henhold til de tekniske specifikationer. Hvis Dell skønner, at konfigurationsserviceydelsen ikke er teknisk mulig, forbeholder Dells sig ret til at afslå at fortsætte konfigurationsserviceydelsen. Dell garanterer ikke, at den leverede konfigurationsservice til kunden vil adressere alle kundens krav, da Dell er afhængig af tredjeparts produkter og assistance fra kunden eller tredjepart. Styring af ændringer. For yderligere arbejde, der ikke er specificeret i konfigurationsserviceprojektet eller dets tekniske specifikationsblanket, der skyldes: (i) en efterspurgt ændring i omfanget af konfigurationsserviceprojektet, (ii) en handling eller udeladelse fra kundens side, (iii) en ændring i lovgivning og/eller gældende regulativer, eller (iv) en hændelse der kan henføres til force majeure, vil Dell overveje det yderligere arbejde, og give detaljer omkring en ændret tidsplan og omkostninger forbundet med de ønskede ændringer. Hvis kunden accepterer den ændrede tidsplan og/eller omkostning, skal de skriftligt bekræfte dette overfor Dell, før Dell begynder eller (hvis allerede begyndt) fortsætter med at levere de ekstra serviceydelser. Overdragelse af serviceydelse. Kunden må ikke overføre konfigurationsservice eller nogen rettigheder, som er tildelt kunden i henhold til denne serviceaftale, til en tredjepart. Tilgængelige konfigurationsserviceydelser. Konfigurationsserviceydelser er muligvis ikke tilgængelige i alle geografiske områder. Servicen, Online First Article er ikke tilgængelig alle steder. Anlægsmærkning og anlægsrapportering er også tilgængelige i forbindelse med udvalgt perifert udstyr (fx monitorer, printere, racks) inden for Amerika, Europa, Mellemøsten og de afrikanske regioner. Konfigurationsserviceydelser er tilgængelige på Dell Precision, OptiPlex, Dell Latitude, XPS, og PowerEdge system(er). Dells serviceydelser Vilkår & Betingelser Denne servicebeskrivelse er indgået mellem dig som kunde ("dig" eller "kunden") og den Dell-enhed, der fremgår af din faktura for købet af denne serviceydelse. Denne serviceydelse leveres underlagt og styret af kundens separat underskrevne hovedserviceaftale med Dell, som specifikt tillader salg af denne serviceydelse. I mangel af en sådan aftale, afhængig af kundens geografiske placering, vil denne service leveres i henhold til og styret af enten Dells kommercielle salgsvilkår eller aftalen refereret til i tabellen herunder (som gældende, "aftalen"). Se nedenstående tabel med webadressen til aftalen, der er gældende for kundens adresse. Parterne anerkender, at de har læst og accepteret at være bundet af sådanne online-vilkår. Kundens adresse Vilkår og betingelser, gældende for dit køb af Dells serviceydelser Kunder køber Dells serviceydelser direkte fra Dell Kunder køber Dells serviceydelser gennem en autoriseret Dell-forhandler USA Canada Latinamerika og de Caribiske øer (Engelsk) (Fransk-canadisk) Lokalt landespecifikt websted eller (Engelsk) (Fransk-canadisk) Lokalt landespecifikt websted eller 4 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

5 Asien-Pacific- Japan Europa, Mellemøsten, & Afrika Lokalt landespecifikt websted eller Lokalt landespecifikt websted eller I Frankrig, Tyskland og Storbritannien kan du desuden vælge den relevante webadresse nedenfor: Frankrig: Tyskland: Storbritannien: Servicebeskrivelser og andre af Dells servicedokumenter, som du måtte modtage fra sælgeren, vil ikke udgøre en aftale mellem dig og Dell, men skal kun tjene til at beskrive indholdet af serviceydelsen, som du køber fra sælgeren, dine forpligtelser som modtager af serviceydelsen og grænser og begrænsninger i en sådan serviceydelse. Som en konsekvens heraf skal enhver henvisning til "kunden" i denne servicebeskrivelse og i alle andre Dell-servicedokumenter i denne sammenhæng forstås som en henvisning til dig, mens enhver henvisning til Dell kun skal forstås som en henvisning til Dell som en serviceudbyder, der leverer serviceydelsen på vegne af sælgeren. Du vil ikke have et direkte kontraktforhold med Dell med hensyn til serviceydelsen, beskrevet heri. For at undgå tvivl om betalingsbetingelser eller andre kontraktvilkår, som i sagens natur kun er relevant mellem en køber og en sælger direkte, finder ikke anvendelse for dig, og vil være som aftalt mellem dig og sælgeren. Servicebeskrivelser og andre af Dells servicedokumenter, som du måtte modtage fra sælgeren, vil ikke udgøre en aftale mellem dig og Dell, men skal kun tjene til at beskrive indholdet af serviceydelsen, som du køber fra sælgeren, dine forpligtelser som modtager af serviceydelsen og grænser og begrænsninger i en sådan serviceydelse. Som en konsekvens heraf skal enhver henvisning til "kunden" i denne servicebeskrivelse og i alle andre Dell-servicedokumenter i denne sammenhæng forstås som en henvisning til dig, mens enhver henvisning til Dell kun skal forstås som en henvisning til Dell som en serviceudbyder, der leverer serviceydelsen på vegne af sælgeren. Du vil ikke have et direkte kontraktforhold med Dell med hensyn til serviceydelsen, beskrevet heri. For at undgå tvivl om betalingsbetingelser eller andre kontraktvilkår, som i sagens natur kun er relevant mellem en køber og en sælger direkte, finder ikke anvendelse for dig, og vil være som aftalt mellem dig og sælgeren. * Kunderne kan besøge deres lokale websted ved blot at besøge fra en computer med forbindelse til internettet på deres sted eller ved at vælge blandt mulighederne på Dells "Vælg en Region/Land"-websted, som er tilgængeligt på Til trods for disse hovedserviceaftaler, vil kunden i tilfælde af en uforenelig uoverensstemmelse mellem leverancen beskrevet i denne servicebeskrivelse og den beskrevet i kundens gældende hovedserviceaftale, hermed acceptere, at leverancen beskrevet i denne servicebeskrivelse, og som accepteret efterfølgende de der er gældende i hovedserviceaftalen, skal være den bestemmende. I det omfang nogle af vilkårene i denne servicebeskrivelse er i konflikt med vilkårene i aftalen, vil vilkårene i denne servicebeskrivelse have forrang, men kun i forhold til den konkrete konflikt, og vil ikke blive læst eller anses som erstatning for eventuelle andre vilkår i aftalen, men som ikke specifikt er modsagt af denne servicebeskrivelse. Kunden accepterer, at ved fornyelse, modificering, udvidelse eller fortsat udnyttelse af serviceydelsen ud over den oprindelige periode, vil ydelsen blive underlagt den på det tidspunkt gældende servicebeskrivelse, som kan gennemses på Når du afgiver din ordre på serviceydelser, modtager levering af serviceydelser, udnytter serviceydelser eller den tilhørende software, eller når du klikker på knappen eller feltet "Jeg accepterer" på Dell.com-webstedet i forbindelse med dit køb eller i en Dell-softwareeller internetgrænseflade, accepterer du, at du er forpligtet af denne servicebeskrivelse og de aftaler, der er inkorporeret med reference heri. Hvis du indgår denne serviceaftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk person, erklærer du, at du er bemyndiget til at indgå denne serviceaftale på vegne af den pågældende virksomhed. I dette tilfælde henviser "du" eller "kunden" til virksomheden. Ud over at modtage denne servicebeskrivelse kan kunder i visse lande være nødt til at udstede en underskrevet ordreformular Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker og handelsnavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til de fysiske eller juridiske personer, som ejer varemærkerne og navnene, eller produkterne. Et trykt eksemplar af Dells vilkår og betingelser for salg fremsendes efter anmodning. 5 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

6 Bilag 1 Konfigurationsafbildningsydelser Serviceoverblik Konfigurationsservice for software-afbildning tilbyder en bekvem og effektiv måde for kunden at kundetilpasse et antal softwareprogrammer og indstillinger i deres operativsystem ("afbildning") i forbindelse med deres køb af nye understøttede Dell-systemer. Dells konfigurationsserviceydelser procesvaliderer og tester kundens afbildning, og indlæser afbildningen under fremstillingsprocessen, hvilket muliggør, at kundens afbildning kan installeres i kundens understøttede Dell-systemer, mens de bliver fabrikeret. Serviceprocedure & Dells forpligtelser Processen for hver konfigurationsservice som indeholder konfigurationsafbildningsydelser er som følger: Projektinitiering Hvis relevant, projektlederen for konfigurationsservicen eller Dells salgsafdeling arbejder sammen med kunden om at afdække kundens tekniske behov i den tekniske specifikationsblanket. Hvis relevant, kunden validerer rigtighed og verificerer kravene ved at godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket til Dell. Kunden indvilliger i et konfigurationsreview over 2 arbejdsdage ved anvendelse af servicen Online First Article; Kunden vil have en sikker kundeindlogning, der vil udløbe den anden dag kl , kundens lokaltid. Kunden evaluerer, godkender og returnerer eksportcertifikatet til Dell, og bekræfter dermed at afbildningen sendt til Dell kan blive eksporteret af Dell til et land uden for det, hvor afbildningen blev sendt til Dell. Der kræves et eksportcertifikat inden den første CFI-projektstart. Kunden leverer afbildning til Dell. Afbildningen kan sendes til Dell med FTA/FTP, Dell ImageDirect, eller ved at fremsende en CD, DVD eller en harddisk. I særlige tilfælde kan afbildningen sendes til Dell i form af en komplet systemenhed. Projektudvikling Hvis relevant, konfigurationsserviceingeniøren udvikler konfigurationsserviceprojektet således, at det er muligt at fabriksindlægge kundens afbildning, og opsætte en hver ønsket kundetilpasning. Afbildningen valideres og testes under Dells fabrikationsproces, hvilket sikrer, at kundens afbildning kan indlæses korrekt ved den første systemopbygning. Projektgennemførelse Fabrikationsprocessen sikrer, at din afbildning reproduceres, som den blev leveret til Dell. Hvis kundens afbildning er købt, vil kunden på det kraftigste blive anbefalet at bestille en kundereviewenhed for inspektion eller at logge sig på servicen, Dell Online First Article, og få bekræftet, at afbildningen er gennemtestet og valideret i kundens miljø, før den indgår i en større ordre. Projekt er klar til volumenordre. Kundens ansvar. Inden fremsendelse af hver afbildning til Dell skal kunden: Bevare en kopi af afbildningen. DELL VIL IKKE HAVE NOGET ANSVAR FOR TAB ELLER GENVINDING AF DATA ELLER PROGRAMMER PÅ NOGEN SOM HELST AFBILDNING ELLER PÅ NOGEN SOM HELST HARDWAREPLATFORM. Oprette, teste og verificere at afbildningen fungerer i henhold til kundens behov på den understøttede hardwareplatform(e), der skal indkøbes. 6 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

7 Kontrollere at afbildningen indeholder alle krævede drivere, og at der ikke findes nogen hardware, som ikke er understøttet i enhedshåndteringen, ud over den hardware der er dokumenteret i den tekniske specifikationsblanket. Kontrollere, at afbildningen ikke indeholder personidentificerbar information. Hvis relevant, udfylde, validere rigtighed og verificere kravene ved at godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket til Dell. Sørge for at underrette Dell hvis du ønsker at anvende servicen, Dell Online First Article for godkendelse af din konfiguration. Kunden accepterer 2 arbejdsdage til en konfigurationsreviewproces. Kundens indlogning vil udløbe den anden dag kl , kundens lokaltid. Under den indledende udvikling af konfigurationsserviceprojektet, udfylde eksportcertifikatet der bekræfter at afbildningen sendt til Dell, kan blive eksporteret af Dell til et land uden for det, hvor afbildningen blev sendt til Dell. Fremskaffe produktnøglen til operativsystemet, hvis det ikke er et Dell OEM. Hvis relevant, kontrollere at konfigurationsafbildningsservicen opfylder kundens behov ved at bestille, eller at anvende konfigurationsreviewservicen, Dell Online First Article. Godkende afbildning. Servicekrav: Afbildninger skal oprettes ved brug af de overordnede afbildningsværktøjer, Dell ImageDirect, Symantec Ghost, Symantec PowerQuest, og Microsoft ImageX (WIM). Konferer med lederen af konfigurationsserviceprojektet (PM) om muligheden for at anvende andre afbildningsværktøjer. Kunden er selv ansvarlig for valg af, og licenser til sit afbildningsværktøj. Konfigurationsafbildningsserviceydelser er tilgængelige for afbildning ved brug af de overordnede operativsystemer (Fx, Microsoft Windows og Linux-varianter). Konferer med lederen af konfigurationsserviceprojektet for muligheden af at bruge andre operativsystemer. Afbildningen skal valideres på en understøttet hardwareplatform, for de konfigurationer der skal købes. Hvis kunden ikke har den specifikke understøttede hardwareplatform/konfiguration, kan kunden købe et udviklingssystem til brug ved test af deres afbildning. Ikke indeholdt i konfigurationsserviceydelserne for afbildning: Anskaffelse eller indhentning af licenser til tredjeparts software eller andre elementer indeholdt i en afbildning. Fysisk installation af hardware eller software, som ikke er relateret til denne konfigurationsafbildningsservice. Oprettelse af en afbildning. Fejlfinding eller teknisk support til oprettelse af en afbildning. Test af kundespecifikke programmer eller hardware for kompatibilitet med afbildningen. En hver anden aktivitet der ikke specifikt er beskrevet i dette servicebilag. Valgfri konfigurationsafbildningsservice CD / DVD gendannelsesmedie til afbildning. Konfigurationsafbildningsservicen tilbyder en bekvem og effektiv måde at kopiere kundens endelige produktionsafbildning, der aktuelt installeres på det nye understøttede Dell-system. Denne service kan kun købes i forbindelse med et konfigurationsserviceprojekt, der inkluderer konfigurationsafbildningsservice. CD/DVD gendannelsesmediet til afbildningen gør det muligt for kunden at gendanne et understøttet Dell-system til dets oprindelige stand. Gendannelsesmediet til afbildningen kan kun anvendes til at gendanne afbildninger på understøttede Dell-systemer, hvortil Dell har leveret konfigurationsafbildningsservice. GENDANNELSESAFBILDNINGEN VIL IKKE GENDANNE BRUGERDATA, DELLS PARTITIONSHJÆLPEPROGRAM, ELLER BLIVE OPDATERET TIL AT INDEHOLDE ANDRE ÆNDRINGER ELLER MODIFIKATIONER, DER ER TILFØRT AFBILDNINGEN, EFTER AT GENDANNELSESAFBILDNINGEN ER LEVERET TIL KUNDEN. CD/DVD gendannelsesmediet til afbildningen kan ikke leveres til alle operativsystemer (fx Linux), kontakt din konfigurationsprojektleder for mulige gendannelsesmedier til afbildning. 7 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

8 Gendannelse af Dell-system Denne valgfri konfigurationsafbildningsservice gør det muligt at genopbygge et system fra en skjult partition på en harddisk, når en kundes afbildning er indlagt på Dells fabrik. Servicen gendanner afbildninger på visse af Dells klientsystemer, kun (Dell Precision workstations, OptiPlex desktops, Latitude notebooks) fra en statisk afbildning, ImageDirect eller X-Image, og er lagret på en skjult partition placeret på computerens harddisk. Dells gendannelsessystems menu findes kun på engelsk. Servicen kan kun købes i forbindelse med et konfigurationsserviceprojekt, der inkluderer konfigurationsafbildningsservice. Denne gendannelsesservice er begrænset til afbildningens specifikationer, og alle data eller funktioner der ikke specifikt er indeholdt i afbildningen ved fabrikationen, vil ikke blive gendannet, dvs. brugerdata, Dells partitionshjælpeprogram eller andre ændringer eller modifikationer af afbildningen, efter at systemet er leveret til kunden. Hvis den skjulte partition bliver beskadiget, fejl på harddisk, eller den er blevet udskiftet, vil der kræves en anden gendannelsesløsning. Dells gendannelsessystem fungerer med Microsoft - Windows XP- og Windows 7-afbildninger. For yderligere specifikke behov, kontakt din CFI-projektleder Andre Dell-afbildningsserviceydelser For information med hensyn til andre af Dells afbildningsserviceydelser (Fx Dell ImageDirect, Dell X-Image, eller Dell Image Management Services/IMS), kontakt din konfigurationsserviceprojektleder. 8 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

9 Bilag 2 Konfigurationsserviceydelser for anlægsmærkning Serviceoverblik Konfigurationsserviceydelser for anlægsmærkning tilbyder en bekvem og effektiv måde for en kundeinitieret eller Dell-genereret anlægsmærkning for et nyt understøttet Dell-system, i forbindelse med dets fabrikation, ligesom der tilbydes mulighed for mærkning eksternt til system/platform kasser (fx transportkasser og paller). Efter kundens ønske, kan denne service også omfatte muligheden for at programmere systemets CMOS-hukommelse til at indeholde anlægstag-data i kundens system, i forbindelse fabrikationsprocessen. Serviceprocedure & Dells forpligtelser Processen for hver konfigurationsserviceprojekt, som indeholder anlægsmærkning er som følger: Projektinitiering Hvis relevant, projektlederen for konfigurationsservicen eller Dells salgsafdeling arbejder sammen med kunden om at afdække kundens tekniske behov i den tekniske specifikationsblanket. Placering af anlægsmærker på system og/eller perifert udstyr, ligesom krævede datafelter afgøres i forbindelse med udarbejdelsen af den tekniske specifikationsblanket. Placeringen af anlægsmærker varierer efter type af platform og type af anlægsmærker. Kontakt din salgsrepræsentant hos Dell eller din konfigurationsserviceprojektleder for muligheder for placering af anlægsmærker på understøttede systemer. Hvis relevant, kunden validerer rigtighed og verificerer kravene ved at godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket til Dell. Kunden leverer konsignerede tredjeparts produkter (fx anlægsmærker) til Dell om nødvendigt. Projektudvikling Konfigurationsserviceingeniøren udvikler anlægsmærker eller CMOS-kundetilpasning, som dokumenteret i den tekniske specifikationsblanket. Serviceydelserne for anlægsmærkning bliver testet i fabrikationsprocessen. Projektgennemførelse Kunden anbefales at bestille en kundereviewenhed for validering og inspektion af at CFI-anlægsmærkningen tilfredsstiller kundens krav. Projekt er klar til volumenordre. Kundens ansvar. Kunden skal: Levere al nødvendig information der kræves for at udfylde anlægsmærker, inklusiv men ikke begrænset til kundens anlægsområde, hvis Dell genererer anlægsmærker. Efter behov, udfylde, bekræfte nøjagtighed, godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket. Efter behov, sikre placering af anlægsmærker, ligesom de krævede datafelter medtages i den tekniske specifikationsblanket. Efter behov, levere enhver rimelig assistance efterspurgt af Dell, til at indhente alle krævede eksportlicenser der er nødvendige for gennemførelse af konfigurationsservicen. Overveje at bestille en kundereviewenhed for at sikre, at anlægsmærkningen imødekommer kundens krav. Efter behov, deltage sammen med Dells indkøbsafdeling for at fremskaffe et tilstrækkelig volumen af konsignerede (kundeejede) tredjepartsprodukter til Dell, for at kunne opfylde Dell-systemordre. 9 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

10 Krav til konfigurationsserviceydelser for anlægsmærkning: Dell-genererede anlægsmærker er printet med sort blæk. Farveprintning er ikke mulig. Følgende Dellgenererede anlægsmærker er tilgængelige: Nord-, Central- og Sydamerika: 1. Store mærker 5 x 5 af mat hvidt papir til brug udvendigt på en systemkasse. 2. Mellemstore mærker 1,5 x 3 af mat platinpolyester til brug til et system eller perifert udstyr. 3. Små mærker 1 x 2 af blankt hvidt polyester til brug til et system eller perifert udstyr. Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA): 1. Store mærker 127 x 80 mm af mat hvidt papir til brug udvendigt på en systemkasse. 2. Mellemstore mærker 70 x 38 mm af mat platinpolyester til brug til et system eller perifert udstyr. 3. Små mærker 50 x 25 mm som en blank hvid polyestermærkat til brug til et system eller perifert udstyr. Asien Pacific, Japan (APJ): 1. Store mærker 3 x 5 som en blank hvid polyestermærkat til brug udvendigt på en systemkasse. 2. Mellemstore mærker 1,5 x 2 og kundevalgte mærker 2" x 3" som en blank hvid polyestermærkat til brug til et system eller perifert udstyr. 3. Små mærker 1" x 2" som en blank hvid polyestermærkat til brug til et system eller perifert udstyr. Kina 1. Store mærker 76,2 x 50,0 mm som en blank hvid polyestermærkat til brug udvendigt på en systemkasse. 2. Mellemstore mærker 76,2 x 38,1 mm som en blank hvid polyestermærkat til brug til et system eller perifert udstyr. 3. Små mærker 50,8 x 25,4mm som en blank hvid polyestermærkat til brug til et system eller perifert udstyr. Kundeleverede (konsignerede) anlægsmærker skal være udskrevet, inklusiv perforeringer for adskillelse af enkeltmærker, og i nogle regioner (fx EMEA og APJ) skal de indeholde en stregkode. Tjek med din konfigurationsserviceprojektleder for lokale krav og restriktioner for kundeleverede mærker. Ikke indeholdt i serviceydelserne for anlægsmærkning: Fremskaffelse af licenser for tredjeparts softwareprogrammer. Fysisk installation af hardware eller software, som ikke er relateret til denne anlægsmærkningsservice. Udskrivning af anlægsmærker på kundeleveret mærkatmateriale. Enhver aktivitet, som ikke er udtrykkeligt angivet i dette servicebilag. 10 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

11 Bilag 3 Konfigurationsserviceydelser for anlægsrapportering Serviceoverblik Konfigurationsservice for anlægsrapportering tilbyder en bekvem og effektiv metode for kunden til at modtage periodiske rapporter med systemdetaljer og anden information. Rapporterne leveres til kunden med et interval som kunden bestemmer (dagligt, ugentligt eller månedligt) enten som en kommaadskilt tekstfil eller Microsoft Excel regneark. Serviceprocedure & Dells forpligtelser Processen for hver konfigurationsserviceprojekt, som indeholder anlægsrapportering er som følger: Projektinitiering Projektlederen for konfigurationsservicen eller Dells salgsafdeling arbejder sammen med kunden om at afdække kundens tekniske behov i den tekniske specifikationsblanket. Kunden validerer rigtighed og verificerer kravene ved at godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket til Dell. Projektudvikling Konfigurationsserviceingeniøren udvikler rapport, som dokumenteret i den tekniske specifikationsblanket. Projektgennemførelse Projekt er klar til volumenordre. Kundens ansvar. Kunden skal: Fremsende adresse til modtagelse af rapporter. Efter behov, udfylde, bekræfte nøjagtighed, godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket. Efter behov, levere enhver rimelig assistance efterspurgt af Dell, til at indhente alle krævede eksportlicenser der er nødvendige for gennemførelse af konfigurationsservicen. Sikre, at anlægsrapporteringsservicen imødekommer kundens krav. Servicekrav: Kunden vil modtage en tom, eller ingen anlægsrapportering hvis ikke der har været indgået ordre i den aktuelle rapporteringsperiode. Ikke alle rapportdatafelter er tilgængelige for alle systemer eller perifere udstyr. Tjek med konfigurationsserviceprojektlederen for specielle og tilgængelige rapportfelter for de enkelte systemer og perifere udstyr. Ikke indeholdt i konfigurationsserviceydelserne for anlægsrapportering: Fremskaffelse af licenser for tredjeparts softwareprogrammer. Fysisk installation af hardware eller software. Udskrivning af udstyrsmærker. Enhver aktivitet, som ikke er udtrykkeligt angivet i dette servicebilag. 11 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

12 Bilag 4 Hardwarekonfigurationsserviceydelser Serviceoverblik Hardwarekonfigurationsservicen tilbyder en bekvem og effektiv måde for kunderne at få en bestemt ikke-standard hardware ("konfigurationsserviceydelser for dele") installeret i understøttede Dell-systemer under fabrikationsprocessen, for nye understøttede Dell-systemer. Denne service kan også omfatte konfigurationservice for udskiftning af dele* som tilbyder kunderne en måde at få udskiftning af konfigurationsservicedele, som er indkøbt og installeret af Dell, på kundens understøttede Dell-system under den indledende systemopbygning. *Tilgængeligheden af konfigurationsserviceydelser for udskiftning af dele varierer med de geografiske områder, tjek med konfigurationsserviceprojektlederen for regionale begrænsninger/variationer. Serviceprocedure & Dells forpligtelser Processen for hver konfigurationsserviceprojekt, som indeholder CFI-hardwareintegration er som følger: Projektinitiering Projektlederen for konfigurationsservicen eller Dells salgsafdeling kontakter kunden for at afdække kundens tekniske behov, i den tekniske specifikationsblanket. Kunden validerer rigtighed og verificerer kravene ved at godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket til Dell. Kunden indvilliger i et konfigurationsreview over 2 arbejdsdage ved anvendelse af servicen Online First Article; Kunden vil have en sikker kundeindlogning, der vil udløbe den anden dag kl , kundens lokaltid. Dell anskaffer konfigurationsservicedele, eller kunden kan levere konfigurationsservicedele til Dell. Konfigurationsserviceprojektlederen arbejder sammen med Dells teams, eller kunden for at etablere en lagerproces for konfigurationsservicedele. Efter behov, regulatoriske certifikater modtages fra kunden, for konfigurationsservicedele (dvs. kunden modtager regulatoriske certifikater, fra den leverandør der leverede konfigurationsservicedelene, og leverandørens regulatoriske certifikater sendes videre til Dell af kunden). Projektudvikling Dell gennemfører en fabrikationstest for at bekræfte instruktioner og scripts for at muliggøre en fabriksintegration af konfigurationsservicedelene, og at andre tilknyttede drivere fungerer i henhold til den tekniske specifikationsblanket. Projektgennemførelse Det anbefales, at kunden bestiller en kundereviewenhed til inspektion, eller anvender konfigurationsreviewservicen, Dell Online First Article, for at godkende deres konfiguration. Godkendelse af at konfigurationsservicedelene fungerer som designet, er et krav fra kunden. DELL VIL IKKEHAVE NOGET ANSVAR FOR TAB ELLER GENVINDING AF DATA ELLER PROGRAMMER PÅ NOGEN AF KUNDENS SYSTEMER. Projekt er klar til volumenordre. Kundens ansvar. Kunden skal: Fremskaffe tilstrækkelige mængder af konfigurationsservicedele (og tilknyttede softwarelicenser, efter behov) til Dell i starten af konfigurationsserviceprojektet, inklusiv alle krævede drivere til konfigurationsservicedelene, for at disse kan virke korrekt. Bekræfte, at konfigurationsservicedelene leveret af kunden ikke indeholder personidentificerbar information, og opfylder alle lokale regulativer/certificeringer. Udfylde, bekræfte nøjagtighed, godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket. 12 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

13 Efter behov, udfylde eksportcertifikatet der bekræfter at alle konfigurationsservicedele kan eksporteres af Dell til et land uden for det, hvor konfigurationsservicedelene blev leveret til Dell. Levere enhver rimelig assistance, efterspurgt af Dell, til at indhente alle krævede eksportlicenser, der er nødvendige for gennemførelse af konfigurationsservicen. Oprette, teste og verificere at konfigurationsservicedelene fungerer i henhold til kundens behov i konfigurationen på det understøttede system, der skal købes. DELL VIL IKKE HAVE NOGET ANSVAR FOR TAB ELLER GENVINDING AF DATA ELLER PROGRAMMER PÅ NOGEN AF KUNDENS SYSTEMER. For kundeindkøbte (konsignerede) konfigurationsservicedele, deltag sammen med Dell igennem hel projektløbetiden for at sikre, at en tilstrækkelig mængde konsignerede konfigurationsservicedele leveres til Dell, for at kunne opfylde kundens nye ordre på understøttede Dell-systemer. For konfigurationsservicedele indkøbt af Dell, deltag sammen med Dell igennem hele projektløbetiden for at levere kvartalsvise og årlige prognoser for enheder, for at sikre rigelige mængder til kundens nye ordre for understøttede Dell-systemer, og kunders krav for udskiftning af konfigurationsservicedele under konfigurationsservicen. Overveje at bestille en kundereviewenhed for at sikre, at hardwarekonfigurationsservicen imødekommer kundens krav. Verificere, at konfigurationsservicedelene er i overensstemmelse med gældende regionale/lokale lovgivning, regulativer og krav. Tjekke med konfigurationsserviceprojektlederen for eventuelle aktuelle restriktioner. Ikke inkluderet i hardwarekonfigurationsservicen: Kundetilpasning eller konfiguration af nogle konfigurationsservicedele leveret af kunden, eller indkøbt af Dell på kundens vegne. Funktionalitet (fx funktion og/eller kompatibilitet) for nogen konfigurationsserviceydelser andre end dem, der bekræfter, at konfigurationsservicedelene er installeret i henhold til den tekniske specifikationsblanket. Oprettelse af hardwaredrivere. Fejlfinding eller teknisk support specifik for konfigurationsservicedele. Revision eller tekniske ændringer til understøttede Dell-systemer for at de kan anvende konfigurationsservicedele. Test af konfigurationsservicedele for kompatibilitet med kundens konfiguration eller afbildning. Enhver aktivitet, som ikke er udtrykkeligt angivet i dette servicebilag. Konfigurationsservice for udskiftning af dele & support konfigurationsservice for udskiftning af dele bygger på servicen, "næste arbejdsdag", hvor dette er muligt, ved afsendelse af konfigurationsservicedele til kunderne. Servicen "næste arbejdsdag" er typisk tilgængelig for kunder, der placerer deres ordre per telefon inden kl i deres respektive tidszone. Hvis en ordre placeres efter kl , vil udskiftningsdelene blive afsendt den efterfølgende arbejdsdag således, at kunderne herefter modtager delene den næstfølgende arbejdsdag. SERVICEN "NÆSTE ARBEJDSDAG" FOR KONFIGURATIONSERVICEDELE ER IKKE GARANTERET. konfigurationsservicen for udskiftning af dele er begrænset til konfigurationsservicedele, der både er indkøbt og installeret af Dell i et understøttet Dell-system, i forbindelse med den indledende systemfabrikation, under hardwarekonfigurationsservicen. konfigurationsservicedele der er indkøbt af Dell, men IKKE integreret i produktet ved den indledende systemfabrikation, er IKKE tilgængelig som en del af konfigurationsservicen for udskiftning af dele. Konfigurationsservicen for udskiftning af dele, medtagelse og udeladelse er vist herunder. Dell forbeholder sig ret til at ændre og opdatere listen over disse medtagelses-/udeladelsesprodukter uden varsel. 13 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

14 Konfigurationsservice for udskiftning af dele konfigurationsservice medtagelse af dele Konfigurationsserviceydelser for udskiftning af dele er tilgængelig for følgende CFI-dele: Kunde Store virksomheder I/O-kort I/O-kort Interne kabler Digiboards 3. parts harddiske NICS 3. parts udtagelige harddiske 3. parts harddiske 3. parts optiske harddiske 3. parts optiske drev (CDRW, DVD, CDROMS) NICS Kort (medie, lyd, video, RAID) Kort (medie, lyd, video, RAID) PCMCIA-sæt Konfigurationsservice for udskiftning af dele konfigurationsservice udeladelse af dele Konfigurationsserviceydelser for udskiftning af dele er IKKE tilgængelige for følgende konfigurationsservicedele: Kunde Store virksomheder Printere Printere Scannere Scannere Routere 3. parts broer, routere, hubs, adaptere & switches Dokumentation Dokumentation Medier Medier Sikkerhedsudstyr (fx. låse, kabler) Sikkerhedsudstyr (fx. låse, kabler) 3. parts Monitorer, Tastaturer, 3. parts Monitorer, Tastaturer, Mus, Højttalere Mus, Højttalere Dele vedlagt i kassen (fx., støtter, hovedtelefoner, Dele vedlagt i kassen (fx., støtter, dokumentation) hovedtelefoner, dokumentation) Konsigneret hardware / dele Konsigneret hardware / dele Software- Software- POS-hardware POS-hardware BIOS-indstillinger / konfiguration BIOS-indstillinger / konfiguration Anlægsmærkning Anlægsmærkning Auto RAID Auto RAID BIOS-logoer BIOS-logoer Konfigurationsservice for udskiftning af dele Forsendelse af konfigurationsservicedele afgøres af Dell, efter at kunden og Dells tekniske support har udført fejlfinding på det understøttede Dell-system, udført ved en "rimelig indsats". Afgør teknikeren at problemet skyldes en konfigurationsservicedel, vil der blive sendt en udskiftningsordre til kunden, som beskrevet i konfigurationsservice for udskiftning af dele samt support-afsnittet ovenfor. For mere information om Dells tekniske supportprocesser gå til følgende URL: ABU: EMEA: APJ: Kontakt din konfigurationsserviceprojektleder for APJ mulighederne i konfigurationsservicen for udskiftning af dele (begrænset tilbud) 14 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

15 Konfigurationsservice for udskiftning af dele vs. Produktgaranti Konfigurationsservice for udskiftning af dele er en merværdi "ombytnings"-service der komplementerer Dells tilbud om hardwarekonfigurationsservice. Denne service komplementerer ydermere Dells garanti for understøttede systemer, ved at give kunden én enkelt kundeindgang for at få passende konfigurationsservicedele udskiftet. Konfigurationsserviceydelser FOR UDSKIFTNING AF DELE ER IKKE EN GARANTI. Konfigurationsservice for udskiftning af dele, begrænsninger: Konfigurationsservice for udskiftning af dele er tilgængelig for konfigurationsservicedele, der blev indkøbt og installeret på kundens understøttede Dell-system under den indledende systemopbygning, under hardwarekonfigurationsservicen. Hvis kunden køber ikke-faste dele, eller køber efter det indledende salg af systemet, er det fabrikanten af konfigurationsservicedelenes garanti, der skal dække. Konfigurationsservice for udskiftning af dele garanterer ikke udskiftning med eksakte dele. Hvis industrien løber ind i dele end-of-life, vil Dells indfrielsescenter sende en lignende del, der kan være eller ikke være det eksakt samme fabrikat og/eller delnummer. Udskiftning af konfigurationsservicedele kan foregå ved nye eller renoverede dele, hvor dette er tilladt under den lokale lovgivning. Perioden for konfigurationsservice for udskiftning af dele er gældende lige så længe som varigheden af den oprindelige servicekontrakt for det understøttede Dell-system (3 år maksimalt, eller i henhold til den lokale lovgivning, hvis større end 3 år). Der kan påløbe ekstra gebyrer for nogle konfigurationsservicedele i nogle regioner (fx ved dele der koster mere end 500 US$). Tjek med din konfigurationsserviceprojektleder for lokale krav og restriktioner. Konfigurationsservicedele der er dyrere end US$ (eller et tilsvarende beløb i lokal valuta) per enhed, vil være underlagt fabrikantens oprindelige garanti. Serviceydelser for BIOS-kundetilpasning Serviceoverblik Konfigurationsservice for BIOS-kundetilpasning tilbyder en bekvem og effektiv måde for kunden for at få kundetilpasset Dells standardindstillinger for input/output ("BIOS") på nye understøttede Dell-systemer, i forbindelse med de bliver fabrikeret (fx kundens mulighed for at "fryse" Dells version af standard BIOS til en bestemt revision, kundens mulighed for at promovere deres firma-logo gennem BIOS-logoet). Serviceprocedure & Dells forpligtelser Processerne for hvert konfigurationsserviceprojekt, som indeholder CFI BIOS kundetilpasning er som følger: Projektinitiering Projektlederen for konfigurationsservicen eller Dells salgsafdeling arbejder sammen med kunden om at afdække kundens tekniske behov i den tekniske specifikationsblanket. Kunden validerer rigtighed og verificerer kravene ved at godkende og returnere den tekniske specifikationsblanket til Dell. Sørge for at underrette Dell hvis du ønsker at anvende servicen, Dell Online First Article for godkendelse af din konfiguration. Projektudvikling Konfigurationsserviceingeniøren udvikler scripts til at kunne fabriksindstille BIOS-kundetilpasningen. BIOS-kundetilpasningen bliver testet under fabrikationsprocessen. Projektgennemførelse Kunderne bliver på det kraftigste anbefalet at bestille en kundereviewenhed til inspektion, eller anvende konfigurationsservicereviewet, Dell Online First Article til at godkende deres konfiguration, og for at godkende at BIOS-kundetilpasningen fungerer som designet og krævet af kunden. Projekt er klar til volumenordre. 15 Konfigurationsserviceydelser marts, 2013

Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance.

Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance. Servicebeskrivelse Datamigrering til enhver Dell Storage Array Introduktion til serviceaftalen Denne Service migrerer fil og blokdata fra enhver leverandørs NAS eller SAN til en nyligt implementeret Dell

Læs mere

1. SERVICES 2. VILKÅR

1. SERVICES 2. VILKÅR Betingelserne i nærværende SERVICEHOVEDAFTALE (herefter kaldet "aftalen"), som er indgået mellem den juridiske person, der er modtager af services fra Dell (herefter kaldet "kunden") og det Dell-selskab,

Læs mere

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT Serviceoversigt Dell tilbyder (herefter "Service" eller "Services") på udvalgte servere, storagesystemer, stationære pc'er og bærbare pc'er samt printere (herefter "Understøttede produkter" som defineret

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N : 9. 1 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være til hjælp i dit arbejde og give dig svar

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer.

installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer. Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RCS (Remote Consulting Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

Standardbetingelser. Konto betyder din kundekonto til køb og brug af ACN-serviceydelser og ACNudstyr.

Standardbetingelser. Konto betyder din kundekonto til køb og brug af ACN-serviceydelser og ACNudstyr. Disse standardbetingelser er gældende for ACNs service som beskrevet i paragraf 2. Derudover kan der gælde betingelser for bestemmelsen af specifikke ACN-services. Definitioner 1. I denne aftale har nedenstående

Læs mere

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE

SLUTBRUGERS LICENSAFTALE SLUTBRUGERS LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT: Denne slutbrugers licensaftale (End-User License Agreement) for Intergraph Corporation ( EULA ) er en juridisk aftale af og mellem dig (enten et individ

Læs mere

Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://da.yourpdfguides.com/dref/3944265

Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://da.yourpdfguides.com/dref/3944265 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER.

1. OVERSIGT. a. Software. Softwaren kan indeholde: b. Licensmodel. Softwaren er givet i licens baseret på 2. DEFINITIONER. LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.0

Læs mere

Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport

Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport Servicebeskrivelse Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport Serviceoverblik Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport er en supportservice i tillæg til dine lovpligtige rettigheder,

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RCS (Remote Consulting Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection Dækningsbetingelser Overblik Dette dokument redegør for detaljerne i de to niveauer af forsikringsdækning Accidental Damage Protection

Læs mere

Licensbetingelser PRISME

Licensbetingelser PRISME Licensbetingelser PRISME Indholdsfortegnelse 1.1 Licensvilkår for Prisme... 3 1.1.1 Licensrettens omfang... 3 1.1.2 Kopiering af programmet... 3 1.1.3 Ændringer... 3 1.1.4 Immaterielle rettigheder... 3

Læs mere

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Syno_UsersGuide_VS240HD_20140702 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion Kapitel 2: Kom i gang med Synology VisualStation Konfiguration af VisualStation...

Læs mere

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at:

Læs mere