Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik"

Transkript

1 Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold - et overblik

2 Indhold Værnetings- og voldgiftsaftaler Forskelle Fordele og ulemper Voldgiftsaftaler Voldgiftsinstitutter eller voldgiftslov (ad hoc voldgift) Anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftsafgørelser New York Konventionen Lovvalg Fokus på Angola

3 Værnetingsaftaler Konfliktløsning indenfor domstolssystemet (DK/EU/EFTA) I rent danske tvister reguleret af Retsplejeloven I sager inden for EU/EFTA reguleret af EF-Domskonventionen samt Bruxelles-1 Forordningen samt Lugano-Konventionen (mellem EFTA landene (Norge, Island, Lichtenstein og Schweiz)) Uden for EU i DK reguleret af Retsplejelovens 246 (godsværneting, opholdsværneting etc.) Værnetingsaftale Parterne tillægger et bestemt lands domstol(e) kompetence til at afgøre tvisten. Gyldighed afgøres efter nationale regler (RPL mv.) Parterne har begrænset indflydelse på konfliktløsningsproceduren, når først værnetinget er valgt.

4 Anerkendelse og fuldbyrdelse af domme inden for EU/EFTA Bruxelles-1 Forordningen indeholder regler om pligt for medlemslande til at anerkende og fuldbyrde retsafgørelser truffet i øvrige medlemsstater Gælder således inden for EU og EFTA lande Undtagelser i form af ordre public, sagsøgte ikke har haft mulighed for at varetage sine interesser etc.

5 Anerkendelse og fuldbyrdelse af domme uden for Bruxelles-1 Forordningen (EU/EFTA) Common law vs. Civil law Groft sagt anerkender og fuldbyrder common law lande (f.eks. USA) retsafgørelser ensidigt, medens Civil law lande anvender oftest et gensidighedsprincip (dvs. krav om konvention om anerkendelse og fuldbyrdelse af domme) NB! Altid det enkelte lands nationale lovgivning, der er afgørende. Landet skal derfor fuldbyrde domme i overensstemmelse med procesreglerne på det territorium, hvor kendelsen påberåbes.

6 Voldgiftsaftaler (Arbitration) Konfliktløsning uden for domstolssystemet ved voldgift. Voldgiftsaftale Aftale/klausul mellem parterne om at tvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift UP: Ingen rekurs til domstolene, medmindre andet aftales UP: Domstolene afviser efter påstand en retssag, som er omfattet af voldgiftsklausul (men beror på nationale regler) - dog mulighed for foreløbige retsmidler (f.eks. arrest, fogedforbud)

7 Fordele ved voldgiftsaftaler Parterne har selv indflydelse på en lang række elementer i forbindelse med konfliktløsningen (Antallet og sammensætningen af dommere, voldgiftsprocessen, sagsomkostninger mv.) Særlig sagkundskab og ekspertise Diskretion og fortrolighed. Ofte hurtigere end domstolene. Kun én instans. Anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelsen sikres i langt de fleste lande af New York-konventionen.

8 Hvad anbefaler vi? Udenfor EU/EØS anbefales hovedsageligt altid voldgift i forbindelse med kontraktindgåelse, men også ved kontraktindgåelse med parter fra en række EU lande Hvorfor (udover fordele som allerede er opregnet)? Undgå år lange konfliktløsninger Undgå korruption Undgå en national domstols favorisering af modparten

9 Voldgiftsaftaler (Arbitration) Udformning af voldgiftsaftalen Valget mellem institutionel voldgift eller ad hoc voldgift Ved institutionel voldgift accepterer man samtidig instituttets voldgiftsregler og procedurer (kan anbefales at anvende de af det pågældende institut anbefalede klausuler) Vigtigt at det er et anerkendt voldgiftsinstitut Ved ad hoc voldgift vælger parterne, hvilke sæt voldgiftsregler der skal finde anvendelse. Udformning af voldgiftsaftalen i øvrigt Voldgiftsrettens sæde, antal voldgiftsmænd og udpegning, sprog etc.

10 Voldgiftsaftalens indhold Valg af voldgiftinstitut eller regler, f.eks.: ICC International Chamber of Commerce London Court of Arbitration Det Danske Voldgiftsinstitut Voldgiftsinstituttet i Stockholm Singapore International Arbitration Centre Hong Kong International Arbitration Centre Ad hoc voldgift: UNCITRAL Arbitration rules Voldgiftsloven (DK) Arbitration Act 1996 (UK), etc. Fordele og ulemper

11 Anerkendelse og fuldbyrdelse Voldgiftskendelser er bindende for parterne og kan i vidt omfang fuldbyrdes gennem de nationale domstolssystemer. Internationale konventioner og bilaterale aftaler sikrer, at dette også kan gennemføres i praksis. Vigtigste konvention: New York konventionen. Konvention om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser.

12 New York Konventionen Enhver medlemsstat skal anerkende voldgiftsaftaler eller voldgiftsklausuler. Domstolene i en medlemsstat skal henvise parterne til voldgiftsbehandling, hvis der er truffet aftale herom. Dette gælder dog ikke, hvis aftalen er ugyldig, ude af kraft eller ikke kan gennemføres. Medlemsstaterne skal anerkende voldgiftskendelser som bindende og fuldbyrde dem i overensstemmelse med landets regler derom.

13 Medlemsstater 146 medlemsstater (2011): Danmark, USA, England, Tyskland, Frankrig, Indien, Rusland, Kina, Brasilien m.fl. Ikke medlemmer: Angola, Irak, Taiwan m.fl.

14 Medlemsstater

15 Fuldbyrdelse af voldgiftsafgørelser uden for New York Konventionen NB! Altid det enkelte lands nationale lovgivning, der er afgørende. Landet skal derfor fuldbyrde voldgiftskendelser i overensstemmelse med procesreglerne på det territorium, hvor kendelsen påberåbes.

16 Lovvalgsklausuler Lovvalgsklausuler: hvilket lands lov er kontrakten underlagt the proper law of the contract partsautonomi (lovvalgsklausul) Dansk ret Stor grad af aftalefrihed, men svær at få kontraktpartens samtykke til. Engelsk ret The four corner clause or entire agreement clause - Stor vægt på ordlyden i den skrevne kontrakt frem for fortolkning. Betragtes ofte som et velvalgt lovvalg i internationale kommercielle kontrakter Schweizisk ret Opfattes ofte som et neutralt lovvalg samt kommerciel tilgang til kontraktfortolkning

17 Angola Domstolssystemet Efter det oplyste vil første instans behandling ofte vare mere end 1000 dage. Voldgiftsbehandling Angola har vedtaget Voluntary Arbitration law Loven gør voldgiftsaftaler til et muligt alternativ til det angolanske domstolssystem et tiltag der skal imødekomme udenlandske investorer. VIGTIGT: Angola er ikke medlem af New York Konventionen om anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelser.

18 Angola Bemærkninger til voldgiftsbehandling Voldgiftskendelser har samme vægt som domme mellem parterne. Parterne skal følge voldgiftsafgørelsen på vilkårene fastsat af voldgiftsretten. Voldgiftssystemet indeholder visse begrænsninger: Investeringsaftaler med staten skal foregå i en angolansk voldgift med angolansk ret. Konflikter om fast ejendom falder uden for voldgiftsloven.

19 Angola Den primære udfordring Fuldbyrdelse af voldgiftskendelser sker gennem det angolanske domstolssystem. Korruption og forskelsbehandling i forhold til angolanske virksomheder er almindeligt forekommende. Angola er ikke medlem af New York-konventionen og ikke medlem af ICSID (International centre for settlement of investment disputes)

20 Hvad anbefaler vi? En angolansk forbindelsesadvokat MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency Forsikring mod ikke-kommercielle risici ved investeringer i udviklingslande (f.eks. Politiske risici (ekspropriation, statens misligholdelse af kontrakten etc.)) Danmark og Angola er medlemmer. Investment agreement (BIT) mellem Angola og England, Tyskland og Italien. Disse traktater sikrer incitament og beskyttelse af investorer fra disse lande. Indeholder voldgiftsbestemmelse, MFN etc. Muligt at lave et datterselskab i et af disse EU lande for at komme under traktaten. Down payments/lc s/garantier (anfordringsvilkår)

21 Sidsel Marie Kristensen Advokat. M&A T M E Forretningsområder Kontraktsret Mergers and acquisitions Selskabsforhold Sidsel Marie Kristensen yder rådgivning i forbindelse med etablering, udvikling og finansiering samt køb og salg af virksomheder, herunder virksomheder inden for cleantech-industrien, og har bl.a. bistået sælgere og købere i forbindelse med transaktioner vedrørende vindmøller, vindmølledele og solcelleanlæg. Hun sidder i brancheorganisation Vindmølleindustrien og har i 2010 været udstationeret hos en leverandør i vindemøllebranchen. Herudover beskæftiger Sidsel sig med selskabsret, kommercielle kontrakter, aftaleforhold vedrørende agenter og eneforhandlere samt internationale retsforhold, herunder Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils (FIDIC). Sidsel har betydelig undervisererfaring inden for bl.a. transportret, søret og engelsk selskabsret. Aktuelt underviser hun på Aarhus Universitet i kursusfaget "Mergers & Acquisitions".

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet forordning

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

Retssager og voldgiftssager. V/Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

Retssager og voldgiftssager. V/Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Retssager og voldgiftssager V/Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Uddannelsesdagen 31. maj 2012 RETSSAGER OG VOLDGIFTSSAGER - Hvordan undgår man dem? - Hvordan vinder man dem? DISPOSITION 1. Præsentation

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE

KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE KONVENTION OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF RETSAFGØRELSER PÅ DET CIVIL- OG HANDELSRETLIGE OMRÅDE CONV/JUD/da 1 PRÆAMBEL DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I DENNE KONVENTION HAR I BESTRÆBELSERNE FOR inden

Læs mere

Retssager i USA og alternativer hertil

Retssager i USA og alternativer hertil Retssager i USA og alternativer hertil Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING Et af de områder, hvorpå dansk retstradition adskiller sig mest

Læs mere

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Cand. jur. Kirsten Surlykke Lund, TREFOR A/S Advokat, cand. jur. Pernille Johannessen, TREFOR A/S Postdoc, ph.d.,

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

Ketilbjørn Hertz. Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting

Ketilbjørn Hertz. Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting 297 Ketilbjørn Hertz Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting 298 299 Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting Af fuldmægtig,

Læs mere

Legal risk management ved international e-handel Jan Trzaskowski, adjunkt, ph.d., Juridisk Institut ved CBS Handelshøjskolen

Legal risk management ved international e-handel Jan Trzaskowski, adjunkt, ph.d., Juridisk Institut ved CBS Handelshøjskolen Retshåndhævelse over grænser 1 Legal risk management ved international e-handel Jan Trzaskowski, adjunkt, ph.d., Juridisk Institut ved CBS Handelshøjskolen Virksomheder med en hjemmeside på Internettet

Læs mere

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder

Det europæiske patentsystem i dag og efter patentreformens ikrafttræden: Nationale patentmyndigheder LHNI, 31. januar 2014 Fakta om den europæiske patentreform Indhold I Den europæiske patentreform II Patentsystemets funktion III Danmark har gavn af patenter IV Patentudstedelse i Europa og Danmark i dag

Læs mere

Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis

Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2011.71 Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) Voldgiftsinstituttet udpeger efter forslag fra parterne voldgiftsdommere

Læs mere

Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt. v/sidsel Marie Kristensen og Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2015

Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt. v/sidsel Marie Kristensen og Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2015 Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt v/sidsel Marie Kristensen og Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2015 2 Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt Emner Den gode kontrakt

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER

Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER Ansættelses- og arbejdsret HR-LØSNINGER DER HOLDER 1 HR-løsninger der holder HR-løsninger der holder Som arbejdsgiver er man i løbende berøring med ansættelses- og arbejdsretten. De fleste arbejdsgivere

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 KONFLIKTLØSNING Arrest - kravet om væsentlig forringelse af muligheden for fyldestgørelse... 1 Lovvalg i kontrakt nye regler... 6 Arrest - kravet om væsentlig forringelse

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion

Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion International ret 1 og 9- Retspleje 28.4 Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion Reglerne om beskyttelse af udenlandske investeringer er genstand for stor bevågenhed i udlandet,

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET Gode tider, men Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. I disse år er der generelt en god udvikling i firmaer i transportbranchen, men

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3133 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 5. december 2011 Indholdsfortegnelse: Forstærket

Læs mere