SW-serien LCD-monitor Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SW-serien LCD-monitor Brugervejledning"

Transkript

1 SW-serien LCD-monitor Brugervejledning

2 Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem eller oversættes til et andet sprog eller computersprog, i noget som helst format, hverken elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, uden forudgående tilladelse fra BenQ Corporation. Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporation giver ingen repræsentation eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, hvad angår indholdet heri, og fraskriver sig specifikt alle garantier, salgbarhed eller brugsegnethed til et bestemt formål. Endvidere forbeholder BenQ Corporation sig retten til at revidere denne publikation og til at foretage ændringer fra tid til anden i publikationens indhold, uden BenQ Corporation har efterfølgende forpligtelser til at meddele andre personer om sådanne revideringer eller ændringer. Sikkerhed omkring strøm Følg disse sikkerhedsvejledninger for at opnå den bedste ydelse og den længste levetid for din monitor. AC-stikket isolerer udstyret mod AC-strømforsyningen. Elledningen kan bruges til at slukke enheden, når den er sat i en stikkontakt. Stikkontakten bør installeres nær udstyret, og den skal være nem at nå. Produktet må kun bruges med den type strøm, der er angivet på mærkningsetiketten. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strøm der er tilgængelig, skal du rådføre dig med din forhandler eller det lokale strømselskab. Der skal bruges et godkendt strømkabel større end eller lig med H03VV-F eller H05VV-F, 2G eller 3G, 0,75 mm 2. Pleje og rengøring Rengøring. Træk altid monitorens ledning ud af stikkontakten inden rengøring. Rengør LCD-monitorens overflade med en fnugfri, ikke-ridsende klud. Undgå at bruge væsker, spraydåser og rengøringsmidler til glas. Sprækker og åbninger bag på eller ovenpå kabinettet er til ventilation. De må ikke blokeres eller tildækkes. Din monitor må aldrig placeres nær eller ovenpå en radiator eller anden varmekilde, og heller ikke i en indbygget installation, medmindre der er passende ventilation. Skub aldrig genstande, og spild aldrig væske, af nogen slags, ind i produktet. 2

3 Advarsler og foranstaltninger omkring sikkerhed Garantien annulleres muligvis hvis nogen af vejledningerne i denne brugervejledning ikke følges. Forkert brug ugyldiggør garantien. Sikkerhedsvejledningerne gælder også originalt tilbehør. Det er alene brugerens ansvar hvis der opstod problemer (som f.eks. datatab og systemsvigt) pga. brug af software, dele og/eller uoriginalt tilbehør, der ikke kommer fra producenten. Brug kun originalt tilbehør (f.eks. elledning) med enheden for at undgå mulige farer som f.eks. elektrisk stød og brand. Det tager ca. 30 minutter (under forholdene i BenQ standardtests) før systemet når en stabil tilstand. For arbejde, der kræver kritisk vurdering af farve eller forbedring af farve, skal du vente 30 minutter efter monitoren er tændt. Det anbefales, at du indstiller monitoren til en lavere lysstyrke ved langtidsbrug for at mindske overbelastning af øjnene og opretholde en stabil visning, for at kunne forlænge monitorens levetid. Du bør dog altid justere monitorens lysstyrke efter lysforholdene omkring monitoren. Se Justering af baggrundslyset på side 34 for at få flere oplysninger. Servicering Forsøg ikke selv at servicere produktet, da åbning eller aftagning af kabinettet kan udsætte dig for farlig spænding eller andre risici. Hvis nogen af de ovenfornævnte misbrug eller ulykker, som f. eks. tab eller forkert håndtering, skulle forekomme, skal du kontakte en fagmand for service. BenQ ecofacts BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecofacts label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at for more details on BenQ's environmental commitments and achievements. 3

4 Indhold Copyright... 2 Introduktion... 5 Få mere at vide om din monitor... 7 Set forfra... 7 Set bagfra... 7 Forbindelse...9 Sådan monteres din monitors hardware...10 Sådan afmonterer du holderen og foden...16 Justering af monitorens højde...18 Justering af visningsvinkel...19 Roter monitoren...20 Sådan bruges monitorens vægmonteringssæt...22 Få mest ud af din BenQ monitor...23 Sådan installeres monitoren på en ny computer...24 Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer...25 Sådan installeres på systemer med Windows 8 (8.1)...26 Sådan installeres på systemer med Windows Sådan justeres din monitor...28 Kontrolpanelet OSD-kontrolleren...29 Grundlæggende brug af menu...31 Tilpasning af genvejsknapper...33 Justering af de viste farver Justering af baggrundslyset Navigering i hovedmenuen...35 Display (Skærm) menu...36 Color Adjustment (Farvejustering) menu...38 System menu...43 Fejlfinding...47 FAQ (Hyppigt stillede spørgsmål) Har du brug for mere hjælp?

5 Introduktion Under udpakning bedes du kontrollere, at du har følgende emner. Hvis der er manglende eller beskadigede emner, skal du kontakte indkøbsstedet. BenQ LCD-monitor Monitorholder Monitorfod Hurtig start guide Cd-rom Elledning (Billedet viser muligvis et anderledes produkt, end det, der sælges i dit område) Videokabel: DVI-DL Introduktion 5

6 Videokabel: DP til mini-dp Videokabel: HDMI (Ekstraudstyr, der sælges særskilt) USB-kabel OSD-kontrolleren Det tilgængelige tilbehør, såvel som billederne, der vises her, kan være forskellige fra det faktiske indhold og produkt, der sælges i din region. Du kan købe de kabler separat, der ikke leveres med produktet. Det kan være en god ide at beholde boksen og emballagen, i tilfælde af, at du har brug for at transportere monitoren på et senere tidspunkt. Den tilpassede skumpakning er ideel til beskyttelse af monitoren under transport. Produktet og tilbehøret skal altid holdes væk fra små børn. 6 Introduktion

7 Få mere at vide om din monitor Set forfra 1. Kontrolknapper 2. Tænd/sluk-knap 1 2 Set bagfra AC-strøm indgangsstik 4. Stik til OSD-kontroller 5. Hovedtelefonstik 6. DVI-D-stik 7. Kabelstyringshul 8. HDMI-stik 9. DisplayPort-stik 10. USB-port (upstream; tilslutning til pc'en) 11. Åbning til en Kensington-lås Få mere at vide om din monitor 7

8 Håndtag 13. USB-port x 2 (downstream; tilslutning til USB-enheder) 14. SD-kortåbning 15. VESA-montering, frigørelsesknap 15 Ovenstående diagram kan variere afhængigt af modellen. Billedet viser muligvis et anderledes produkt end det, der sælges i dit område. 8 Få mere at vide om din monitor

9 Forbindelse Følgende tillutningsdiagram er kun ment som reference. Du kan købe de kabler separat, der ikke leveres med produktet. Se side for at se detaljerede tilslutningsmetoder. Farvemåler USB-periferiudstyr SD-kort OSD-kontrolleren Hovedtelefon PC/bærbar Få mere at vide om din monitor 9

10 Open Open Lock Lock Sådan monteres din monitors hardware Hvis computeren er tændt, skal du slukke for den inden du fortsætter. Sæt ikke monitorens stik i, og tænd ikke for den, indtil du bliver instrueret om det. Følgende tegning er kun ment som reference. Tilgængelige input- og outputstik kan være anderledes, afhængigt af den købte model. 1. Fastgør monitorfod. Vær forsigtig og undgå at beskadige monitoren. Hvis skærmens overflade anbringes på en genstand som f. eks. en hæftemaskine eller en mus, kan det lave revner i glasset eller beskadige LCD substraten og annullere garantien. Undgå at skubbe eller lade monitoren glide hen over dit skrivebord, da det vil ridse monitorens kabinet og kontrolknapper. Beskyt monitor og skærm ved at rydde et fladt, åbent område på skrivebordet, og læg et blødt underlag som f. eks. emballage til monitoren på skrivebordet. Læg forsigtigt monitoren ned, med skærmen vendt nedad, på en flad, ren overflade med blødt underlag. Ret holderarmen ind med monitoren ( ), og skub dem sammen, indtil de klikker og låser på plads ( ). 1 2 Ret muffen på holderens fod ind med holderarmen. Sørg for, at pilemærket på enden af holderen er rettet ind med pilmærket på monitorens fod. 10 Sådan monteres din monitors hardware

11 Drej foden mod uret, indtil den ikke kan drejes længere. Open Lock Open Lock Lock Open Lock Open Lock Lock Løft fingerskruelåget ( ) og fastspænd fingerskruen, som vist ( ). Skub låget tilbage. 1 Lock Sæt forsigtigt holderen og foden ned. 2 Lock Open Lock Open Forsøg forsigtigt at trække holderen og foden fra hinanden for at kontrollere, at de er tilkoblet korrekt. Løft forsigtigt monitoren, drej den rundt, og anbring den opretstående på en flad overflade. Flyt monitoren ved samtidigt at holde i håndtaget og nederst på holderens fod, som vist. Sådan monteres din monitors hardware 11

12 Det kan være nødvendigt at justere højden på monitorens holder. Se Justering af monitorens højde på side 18 for at få flere oplysninger. Placer monitoren hvor den skal stå, og drej skærmen i en passende vinkel, således at du får færrest uønskede refleksioner fra andre lyskilder. 2. Tilslut pc video-kablet Sådan tilsluttes DVI-DL-kablet Tilslut stikket fra DVI-DL-kablet (enden uden ferritfiltret) til monitorens videostik. Tilslut den anden ende af kablet (enden med ferritfiltret) til computerens videostik. Spænd alle fingerskruerne for at forhindre, at stikkene tilfældigt falder ud under brug. Sådan tilsluttes HDMI-kablet Sæt stikket på HDMI-kablet i HDMI-porten på monitoren. Sæt den anden ende af kablet i HDMI-porten i en digital output-enhed. Eller 12 Sådan monteres din monitors hardware

13 Sådan tilsluttes DP-kablet Tilslut stikket fra DP-kablet til monitorens videostik. Tilslut den anden ende af kablet til computerens videostik. Eller De videokabler, der følger med pakken, og stikillustrationerne til højre, kan være forskellige, afhængigt af det produkt, der leveres i dit område. 3. Tilslut OSD-kontrolleren til monitoren. Tilslut OSD-kontrolleren til mini-usb-porten (kun for OSD-kontroller-tilslutningen) på bagsiden af monitoren. Og placer OSD-kontrolleren korrekt på monitorens fod. Se OSD-kontrolleren på side 29 for yderligere oplysninger om OSD-kontrolleren. 4. Tilslut hovedtelefonerne. Du kan tilslutte hovedtelefoner til hovedtelefonstikket, som findes i venstre side på monitoren. Sådan monteres din monitors hardware 13

14 PDIF-OUT TV OUT SDIF-OUT 5. Tilslut USB-enheder. Tilslut USB-kablet mellem pc'en og monitoren (via upstream USB-porten bagpå). Denne upstream USB-port transmitterer data mellem pc'en og USB-enhederne, der er sluttet til monitoren. Tilslut USB-enhederne via andre USB-porte (downstream) på monitoren. Disse downstream USB-porte transmitterer data mellem de tilsluttede USB-enheder og upstream porten. Se billede til højre. 6. Tilslut hukommelseskortet. Indsæt et SD-, MMC- eller MS-hukommelseskort og følg anvisningerne på kortet for at udveksle filer. Understøttede hukommelseskortformater er som følger: - SD/SDHC/SDXC - MMC - Memory Stick/Memory Stick Pro - MS Duo/MS-Pro Duo 7. Tilslut elledningen til monitoren. Sæt den ene ende af elledningen i stikket, kaldet bag på monitoren. Tilslut ikke den anden ende af elledningen endnu. 14 Sådan monteres din monitors hardware

15 8. Organiser kablerne. 9. Tilslut elledningen og tænd for strømmen. Sæt den anden ende af elledningen ind i stikkontakten og tænd for den. Billedet viser muligvis et anderledes produkt end det, der sælges i dit område. Tænd for monitoren ved at trykke på tænd/sluk-knappen på monitoren. Tænd også for computeren, og følg instruktionerne i Få mest ud af din BenQ monitor på side 23 når du installerer monitorens software. Forlæng servicelevetiden for produktet ved at bruge computerens strømstyringsfunktion. Sådan monteres din monitors hardware 15

16 Sådan afmonterer du holderen og foden 1. Forbered monitoren og området. Sluk for monitoren og for strømmen inden du trækker elledningen ud af stikket. Sluk for computeren inden du tager monitorens signalkabel ud af stikket. Beskyt monitor og skærm ved at rydde et fladt, åbent område på skrivebordet, og anbringe et blødt underlag som f. eks. et håndklæde på skrivebordet, inden du lægger monitoren (med skærmen vendt nedad) på den flade, rene flade med det bløde underlag. Vær forsigtig og undgå at beskadige monitoren. Hvis skærmens overflade anbringes på en genstand som f. eks. en hæftemaskine eller en mus, kan det lave revner i glasset eller beskadige LCD substraten og annullere garantien. Undgå at skubbe eller lade monitoren glide hen over dit skrivebord, da det vil ridse monitorens kabinet og kontrolknapper. 2. Fjern monitorens fod. Løft fingerskruelåget ( vist ( ). ), og frigør fingerskruen som 1 Lock 2 Lock Open Lock Open Drej basen med uret, indtil den ikke kan drejes længere. Open Lock Open Lock Lock Open Lock Open Lock Lock 16 Sådan monteres din monitors hardware

17 Open Open Lock Lock Og afmonter så foden fra holderen. 3. Fjern monitorens holder. Mens du trykker og holder på knappen til frigørelse af VESA-monteringen ( ), skal du afmontere holderen fra monitoren ( og ) Sådan monteres din monitors hardware 17

18 Justering af monitorens højde 1. For at justere monitorhøjden skal du holde i både venstre og højre side af monitoren for at sænke monitoren eller løfte den op til den ønskede højde. 2. Der findes en justeringsskala på monitorens holder, der hjælper med at huske din foretrukne højde for monitoren. Flyt markeringen på skalaen til den netop indstillede højde på monitorens holder. Undgå at placere hænder på den øverste og nederste del af højdejusteringsholderen eller nederst på monitoren, da en monitor, der flyttes op eller ned, kan medføre personskader. Hold børn væk fra monitoren når du udfører denne handling. Hvis monitoren er roteret til stående tilstand, og du vil justere højden, skal du vide, at bredskærmsformatet vil forhindre skærmen i at blive sænket til minimumshøjden. 18 Sådan monteres din monitors hardware

19 Justering af visningsvinkel Du kan positionere skærmen til den ønskede vinkel med monitorens funktioner til vipning, drejning og højdejustering. Se produktets specifikationer for detaljer. Vip monitoren Vip monitoren forsigtigt. Skalaen øverst på søjlen hjælper med at huske din foretrukne vinkel for vippet. Drej monitoren Drej monitoren mod venstre eller højre, efter ønske. Sådan monteres din monitors hardware 19

20 Roter monitoren 1. Drej visningen. Inden du roterer monitoren til stående visning, skal visningen roteres 90 grader. Højreklik på skrivebordet og vælg Screen resolution (Skærmopløsning) fra genvejsmenuen. Vælg Portrait (Stående) under Orientation (Retning), og anvend indstillingen. Afhængigt af operativsystemet på din computer skal du følge forskellige procedurer for at justere skærmretningen. Der henvises til hjælpedokumentet for operativsystemet, hvor der er flere oplysninger. 2. Drej OSD-menuen. Hvis du roterer skærmen, skal du også rotere OSD-menuen. Gå til System og Auto Pivot (Drej automatisk). Vælg On (Til). OSD-menuen roterer nu med skærmen. 3. Træk monitoren helt op og vip den. Løft forsigtigt skærmen op, og udvid den til maksimalt udvidet position. Vip monitoren. Monitoren skal være lodret udvidet, således at den kan rotere fra liggende til stående tilstand. 4. Roter monitoren 90 grader med uret, som vist i illustrationen. 90 For at undgå, at LCD-skærmens kant støder mod monitorens fod under rotationen, skal monitoren vippes og trækkes op til den højeste position, inden du begynder at rotere skærmen. Du skal også sikre, at der ikke er forhindringer rundt om monitoren, og at der er nok plads til kabler. 20 Sådan monteres din monitors hardware

21 5. Juster monitoren til den ønskede visningsvinkel. Se Justering af visningsvinkel på side 19 for at få flere oplysninger. Sådan monteres din monitors hardware 21

22 Sådan bruges monitorens vægmonteringssæt LCD-monitorens bagside har en VESA standardramme med et mønster på 100 mm, der giver mulighed for at installere et vægmonteringsbeslag. Læs sikkerhedsforanstaltningerne, inden du begynder installationen af vægmonteringssættet. Sikkerhedsforanstaltninger Installer monitoren og monitorens monteringssæt på en væg med en jævn overflade. Sikre, at væggen er stærk nok til at kunne understøtte monitorens vægt. Sluk for monitoren og afbryd for strømmen, inden du fjerner kablerne fra LCD-monitoren. 1. Fjern monitorens holder. Læg monitoren med forsiden nedad på en ren og polstret overflade. Fjern monitorens holder, som beskrevet i Sådan afmonterer du holderen og foden på side Fjern skruerne på bagdækslet. Løsn skruer på bagdækslet med en stjerneskruetrækker. Det anbefales at bruge en skruetrækker med magnetisk hoved, så du ikke mister skruerne. Hvis du regner med, at du vil bruge monitoren på holderen i fremtiden, skal du gemme monitorens fod, holder og skruerne et sikkert sted til fremtidig brug. 3. Følg vejledningen til det vægmonteringsbeslag, du købte, for at fuldføre installationen. 22 Sådan monteres din monitors hardware

23 Få mest ud af din BenQ monitor For at få mest ud af din nye BenQ LCD-monitor skal du installere driversoftwaren til BenQ LCD-monitoren, der findes på BenQ LCD Monitor CD-ROM (Cd til BenQ LCD-monitor). Forholdene, hvorunder du tilslutter og installerer din BenQ LCD-monitor, bestemmer, hvilken proces du skal følge for at installere driversoftwaren til BenQ LCD-monitoren succesfuldt. Forholdene relaterer til, hvilken version af Microsoft Windows du bruger, og om du tilslutter din monitor og installerer softwaren på en ny computer (uden eksisterende driversoftware til en monitor) eller om du opgraderer en eksisterende installation (der allerede har en driversoftware til en monitor) med en nyere monitor. I begge tilfælde vil Windows, den næste gang du tænder for computeren (efter du har tilsluttet monitoren til computeren) automatisk genkende den nye (eller anderledes) hardware, og starte guiden Found New Hardware wizard (Guiden Ny hardware fundet). Følg guidens instruktioner, indtil den beder dig om at vælge en monitor model. På det tidspunkt skal du klikke på knappen Have Disk (Har diskette/cd), lægge cd'en BenQ LCD Monitor CD-ROM (Cd til BenQ LCD-monitor) i dit cd-romdrev, og vælge den korrekte monitor model. Der følger yderligere oplysninger og trin-for-trin instruktioner om enten en automatisk (ny) installation eller en opgradering (af eksisterende installation): Sådan installeres monitoren på en ny computer på side 24. Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer på side 25. Hvis du skal bruge et brugernavn og en adgangskode for at logge på Windows, skal du være logget på som administrator eller som medlem af administratorgruppen, for at kunne installere monitorens driversoftware. Hvis din computer er forbundet til et netværk der har sikkerhedskrav omkring adgang, kan netværkets sikkerhedsindstillinger også forhindre dig i at installere softwaren på din computer. Du kan tjekke navnet på den købte model ved at referere til mærkaten med specifikationerne, der sidder bag på monitoren. Få mest ud af din BenQ monitor 23

24 Sådan installeres monitoren på en ny computer Disse instruktioner forklarer i detalje, hvordan man vælger og installerer driversoftwaren til BenQ LCD-monitoren på en ny computer, der aldrig har haft en monitordriver installeret tidligere. Disse instruktioner er kun egnede til en computer, der aldrig har været i brug tidligere, og hvor BenQ LCD-monitoren er den første monitor, der sluttes til den. Hvis du slutter BenQ LCD-monitoren til en eksisterende computer, der allerede har en eksisterende monitor tilsluttet (og driversoftware installeret for den monitor), må du ikke følge disse instruktioner. Du skal i stedet følge instruktionerne i Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer. 1. Følg instruktionerne i Sådan monteres din monitors hardware på side 10. Når Windows starter, vil det automatisk detektere den nye monitor og starte guiden Found New Hardware Wizard (Guiden Ny hardware fundet). Følg promptene, indtil de viser indstillingen Install Hardware Device Drivers (Installer hardwareenhedens driver). 2. Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev. 3. Marker afkrydsningsfeltet Search for a suitable driver for my device (Søg efter en egnet driver for min enhed), og klik på Next (Næste). 4. Marker afkrydsningsfeltet Cd-rom drivere (fjern markeringen i alle andre felter), og klik på Next (Næste). 5. Kontroller, at guiden har valgt monitorens korrekte navn, og klik på Next (Næste). 6. Klik på Finish (Udfør). 7. Genstart computeren. Du kan finde egnede drivere til den købte model ved at referere til følgende tabel. Drivere Egnede modeller SW2401 SW2401PT 24 Få mest ud af din BenQ monitor

25 Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer Disse instruktioner forklarer i detalje, hvordan man manuelt opdaterer den eksisterende monitors driversoftware på din Microsoft Windows computer. Softwaren er testet og fundet kompatibel med Mac OS, Windows 8.1, Windows 8 og Windows 7 operativsystemer (OS). Driveren til din BenQ LCD-monitors model fungerer muligvis udmærket med andre versioner af Windows, men på tidspunktet hvor dette skrives, har BenQ ikke testet denne driver på andre versioner af Windows, og kan ikke garantere, at den fungerer på disse systemer. Installation af driversoftware til en monitor involverer valg af den korrekte informationsfil (.inf) på cd'en til BenQ LCD-monitoren, der er til den bestemte model du har tilsluttet, og lade Windows installere den tilsvarende driverfil fra cd'en. Du skal blot gå i den rigtige retning. Windows har en guide til opgradering af enhedsdrivere, der gør opgaven automatisk, og guider dig gennem valget af filen samt installationsprocessen. Se: Sådan installeres på systemer med Windows 8 (8.1) på side 26. Sådan installeres på systemer med Windows 7 på side 27. Få mest ud af din BenQ monitor 25

26 Sådan installeres på systemer med Windows 8 (8.1) 1. Åben Display Properties (Egenskaber for skærm). Flyt markøren til nederste, højre hjørne af skærmen, eller tryk på tasterne Windows + C på tastaturet for at åbne linjen Charm (Amulet). Gå til Settings (Indstillinger), Control Panel (Kontrolpanel), Devices and Printers (Enheder og printere) og højreklik på din monitors navn fra menuen. Alternativt kan du højreklikke på skrivebordet og vælge Personalize (Tilpas), Display (Skærm), Devices and Printers (Enheder og printere) og højreklikke på monitorens navn fra menuen. 2. Vælg Properties (Egenskaber) fra menuen. 3. Klik på fanen Hardware. 4. Klik på Generic PnP Monitor (Standard PnP-skærm) og derefter på knappen Properties (Egenskaber). 5. Klik på fanen Driver og derefter på knappen Update Driver (Opdater driver). 6. Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev. 7. I vinduet Update Driver Software (Opdater driversoftware) skal du vælge indstillingen Browse my computer for driver software (Gennemse computeren efter driversoftware). 8. Klik på Browse (Gennemse) og naviger til den følgende mappe: d:\benq_lcd\driver\ (hvor d er bogstavet for drevet, designeret til cd-romdrevet). Bogstavet for cd-romdrevet på dit system kan være forskelligt fra eksemplet ovenfor - det er muligvis "D:" eller "E:" eller "F:" osv. 9. Vælg det korrekte navn på din monitor fra den viste liste over drivere, og klik på Next (Næste). Dermed kopieres og installeres de korrekte driverfiler for din monitor til din computer. 10. Tryk på Close (Luk). Du bliver muligvis bedt om at genstarte computeren efter opdatering af driveren. 26 Få mest ud af din BenQ monitor

27 Sådan installeres på systemer med Windows 7 1. Åben Display Properties (Egenskaber for skærm). Gå til Start, Control Panel (Kontrolpanel), Hardware and Sound (Hardware og lyd), Devices and Printers (Enheder og printere) og højreklik på din monitors navn fra menuen. Alternativt kan du højreklikke på skrivebordet og vælge Personalize (Tilpas), Display (Skærm), Devices and Printers (Enheder og printere) og højreklikke på monitorens navn fra menuen. 2. Vælg Properties (Egenskaber) fra menuen. 3. Klik på fanen Hardware. 4. Klik på Generic PnP Monitor (Standard PnP-skærm) og derefter på knappen Properties (Egenskaber). 5. Klik på fanen Driver og derefter på knappen Update Driver (Opdater driver). 6. Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev. 7. I vinduet Update Driver Software (Opdater driversoftware) skal du vælge indstillingen Browse my computer for driver software (Gennemse computeren efter driversoftware). 8. Klik på Browse (Gennemse) og naviger til den følgende mappe: d:\benq_lcd\driver\ (hvor d er bogstavet for drevet, designeret til cd-romdrevet). Bogstavet for cd-romdrevet på dit system kan være forskelligt fra eksemplet ovenfor - det er muligvis "D:" eller "E:" eller "F:" osv. 9. Vælg det korrekte navn på din monitor fra den viste liste over drivere, og klik på Next (Næste). Dermed kopieres og installeres de korrekte driverfiler for din monitor til din computer. 10. Tryk på Close (Luk). Du bliver muligvis bedt om at genstarte computeren efter opdatering af driveren. Få mest ud af din BenQ monitor 27

28 Sådan justeres din monitor Kontrolpanelet 1 2 Nr. Navn Beskrivelse 1. Kontrolknapper Giver adgang til funktioner eller menuemner, vist på skærmen, lige ved siden af hver knap. 2. Tænd/sluk-knap Tænder eller slukker for strømmen. 28 Sådan justeres din monitor

29 OSD-kontrolleren Bortset fra kontrolknapperne giver OSD-kontrolleren også en hurtig måde, hvorpå du kan styre og få adgang til OSD-menuerne. Du skal tilslutte OSD-kontrolleren til din monitor inden brug. Følg instruktionerne i Tilslut OSD-kontrolleren til monitoren. på side Nr. Navn Beskrivelse 1. Controller Key 1 (Kontroller-knap 1) 2. Controller Key 2 (Kontroller-knap 2) 3. Controller Key 3 (Kontroller-knap 3) 4. Returknappen ( ) Tryk for at skifte til Adobe RGB (Picture Mode (Billedtilstand)). Tryk og hold i 5 sekunder for at åbne en liste med valgmuligheder. Vælg en anden funktion i opsætningsmenuen ved at trykke på eller og bekræft med. Tryk for at skifte til srgb (Picture Mode (Billedtilstand)). Tryk og hold i 5 sekunder for at åbne en liste med valgmuligheder. Vælg en anden funktion i opsætningsmenuen ved at trykke på eller og bekræft med. Tryk for at skifte til B+W (S/H) (Picture Mode (Billedtilstand)). Tryk og hold i 5 sekunder for at åbne en liste med valgmuligheder. Vælg en anden funktion i opsætningsmenuen ved at trykke på eller og bekræft med. Til at afslutte OSD-menuen. Går tilbage til den forrige menu. Aktiverer genvejstasternes menu. Sådan justeres din monitor 29

30 Nr. Navn Beskrivelse 5. Navigering-knapper ( / / / ) : Til justering af Op/Forøgelse. : Til justering af Ned/Sænkning. : Åbner undermenuer. : Går tilbage til den forrige menu. 6. OK-knap ( ) Aktiverer genvejstasternes menu. Vælger menuemner. OSD-kontroller er kun designet til BenQ LCD Monitor og fås kun til kompatible modeller. Tilslut den ikke til andre enheder med mini-usb-porte. 30 Sådan justeres din monitor

31 Grundlæggende brug af menu Der er adgang til alle OSD (On Screen Display)-menuer via kontrolknapperne. Du kan bruge OSD-menuen til at justere alle indstillingerne på din monitor Tryk på en af kontrolknapperne. 2. Genvejsmenuen vises. De tre kontrolknapper til venstre kan brugerdefineres og er designerede til bestemte funktioner. 3. Vælg (Menu) for at få adgang til hovedmenuen. 4. I hovedmenuen skal du følge ikonerne ved siden af kontrolknapperne for at udføre indstillinger eller vælge. Se Navigering i hovedmenuen på side 35 for yderligere oplysninger om menuvalgmuligheder. Nr. OSD i genvejsmenu OSD-ikon i hovedmenu Funktion 1 Custom Key 1 (Brugerdefineret tast 1) Som standard er tasten en genvejstast til Input. Hvis du vil ændre standardindstillingerne, se Tilpasning af genvejsknapper på side 33. Til justering af Op/Forøgelse. Sådan justeres din monitor 31

32 Nr. OSD i genvejsmenu OSD-ikon i hovedmenu Funktion 2 Custom Key 2 (Brugerdefineret tast 2) Som standard er tasten en genvejstast til Color Mode (Farvetilstand). Hvis du vil ændre standardindstillingerne, se Tilpasning af genvejsknapper på side 33. Til justering af Ned/Sænkning. 3 Custom Key 3 (Brugerdefineret tast 3) / Som standard er tasten en genvejstast til Brightness (Lysstyrke). Hvis du vil ændre standardindstillingerne, se Tilpasning af genvejsknapper på side 33. Åbner undermenuer. Vælger menuemner. 4 Menu Aktiverer hovedmenuen. Går tilbage til den forrige menu. 5 Exit (Afslut) Til at afslutte OSD-menuen. OSD = On Screen Display. Genvejstasterne fungerer kun, når hovedmenuen ikke aktuelt vises. Visning af genvejsknappernes forsvinder efter nogle få sekunder uden aktivitet. For at oplåse OSD-knapperne skal du trykke og holde en knap nede i 10 sekunder. 32 Sådan justeres din monitor

33 Tilpasning af genvejsknapper De 3 kontrolknapper til venstre (også kaldet brugerdefinerede knapper) fungerer som genvejsknapper, der giver direkte adgang til forudindstillede funktioner. Du kan ændre standard indstillingen og designere andre funktioner til disse knapper. 1. Tryk på en af kontrolknapperne for at åbne genvejsmenuen og tryk på (Menu) for at få adgang til hovedmenuen. 2. Gå til System. 3. Vælg den brugerdefinerede knap, du vil ændre. 4. I undermenuen vælger du en funktion, der kan fås adgang til via denne knap. Der vises en pop-op-menu om, at konfigurationen er fuldført. Justering af de viste farver Du kan justere de viste farver på følgende måder: Anvend stardard farveindstillingerne fra Color Adjustment (Farvejustering) > Color Mode (Farvetilstand). Ændr visningen og indstillingerne for farve manuelt fra OSD-manuen. Indstillingerne, du kan ændre, er: - Color Temp. (Farvetemperatur) (se side 40) - Gamma (se side 40) - Color Gamut (Farveskala) (se side 40) - Hue (Nuance) (se side 41) - Saturation (Mætning) (se side 41) - Black Level (Sort niveau) (se side 41) Afhængigt af den Color Mode (Farvetilstand), du indstillede, kan de tilgængelige valgmuligheder for farvejustering variere. Se Tilgængelige menuvagmuligheder for hver Color Mode (Farvetilstand) på side 42 for at få flere oplysninger. Efter du er færdig med at justere kan du gemme de tilpassede indstillinger fra Color Adjustment (Farvejustering) > Save Color Settings (Gem farveindstillinger). Du kan bruge en farvemåler (købes separat) til at arbejde med den medfølgende software, kaldet Palette Master og optimere de viste farver. Kalibreringsresultatet gemmes under Color Adjustment (Farvejustering) > Color Mode (Farvetilstand) > Calibration 1 (Kalibrering 1) eller Calibration 2 (Kalibrering 2). Se Palette Master How-to-Use Guide (Palette Master Sådan bruges-guide) (kan findes på for yderligere oplysninger. Hvis du vil anvende kalibreringsresultata, skal du gå til Color Adjustment (Farvejustering) > Color Mode (Farvetilstand) > Calibration 1 (Kalibrering 1) eller Calibration 2 (Kalibrering 2). Sådan justeres din monitor 33

34 Justering af baggrundslyset Hvis du vil justere monitorens baggrundslys, kan du ændre baggrundslyset manuelt fra Color Adjustment (Farvejustering) > Brightness (Lysstyrke). Se Brightness (Lysstyrke) på side 39 for at få flere oplysninger. 34 Sådan justeres din monitor

35 Navigering i hovedmenuen Du kan bruge OSD (On Screen Display)-menuen til at justere alle indstillingerne på din monitor. Tryk på en af kontrolknapperne for at åbne genvejsmenuen og tryk på (Menu) for at få adgang til hovedmenuen. Se Grundlæggende brug af menu på side 31 for yderligere oplysninger. Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråtonet. Og knapper, der ikke er tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen. OSD-menuens sprog kan være forskelligt fra produktets, der leveres til dit område. Se Language (Sprog) på side 44 under System og OSD Settings (Indstillinger for OSD) for yderligere oplysninger. Se de følgende sider for yderligere oplysninger om hver menu: Display (Skærm) menu på side 36 Color Adjustment (Farvejustering) menu på side 38 System menu på side 43 Navigering i hovedmenuen 35

36 Display (Skærm) menu Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke er tilgængelige, bliver gråtonede. Og knapper, der ikke er tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen. Mode: Adobe RGB Display Color Adjustment Input Aspect Ratio System 1. Vælg (Menu) fra genvejsmenuen. 2. Brug eller til at vælge Display (Skærm). 3. Vælg til at gå til en undermenu og brug derefter eller til at vælge et menuemne. 4. Brug eller til at udføre justeringer, eller brug til at vælge. 5. For at gå tilbage til den forrige menu, vælg. 6. For at afslutte menuen, vælg. Emne Funktion Område Input Aspect Ratio (Skærmforhold) Bruges til at ændre inputtet, så det passer til dit videokabels tilslutningstype. Denne funktion giver mulighed for at vise andre skærmforhold end 16:9 uden geometrisk forvrængning. DVI HDMI DP Full (Fuld) Aspect (Aspekt) Skalerer inputbilledet, så det fylder skærmen. Ideelt til billeder i 16:9-forholdet. Inputbilledet vises uden geometrisk forvrængning, således at det fylder så meget af skærmen som muligt. 36 Navigering i hovedmenuen

37 Emne Funktion Område 1:1 Viser inputbilledet i den native opløsning uden skalering. Navigering i hovedmenuen 37

38 Color Adjustment (Farvejustering) menu Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke er tilgængelige, bliver gråtonede. Og knapper, der ikke er tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen. Mode: Adobe RGB Display Color Adjustment System Color Mode Brightness Contrast Sharpness Color Temp. Gamma Color Gamut Hue Brightness Vælg (Menu) fra genvejsmenuen. 2. Brug eller til at vælge Color Adjustment (Farvejustering). 3. Vælg til at gå til en undermenu og brug derefter eller til at vælge et menuemne. 4. Brug eller til at udføre justeringer, eller brug til at vælge. 5. For at gå tilbage til den forrige menu, vælg. 6. For at afslutte menuen, vælg. Emne Funktion Område Color Mode (Farvetilstand) Til valg af en farvetilstand, der er bedst egnet til den type billeder, der vises på skærmen. Standard Adobe RGB srgb B+W (S/H) Photo (Foto) Til basale pc-programmer. Til bedre tilpasning af farverepræsentation med Adobe RGB-kompatible enheder. Til bedre tilpasning af farverepræsentation med srgb-kompatible enheder. Anvender et sort og hvidt tema. Til visning af stillbilleder. 38 Navigering i hovedmenuen

39 Emne Funktion Område Low Blue Light Reducerer, hvor meget blåt lys der udsendes fra skærmen, for at mindske risikoen for, at dine øjne udsættes for blåt lys. Værdien for hver Low Blue Light-tilstand angiver, hvor meget det blå lys sænkes sammenlignet med Standard-tilstanden. Multimedia (Multimedie) Web Surfing (Surfing på internettet) Til visning af multimediefiler. -30% Til surfing på internettet. -50% Calibration 1 (Kalibrering 1) Calibration 2 (Kalibrering 2) Custom 1 (Brugerdefineret 1) Custom 2 (Brugerdefineret 2) Office (Kontor) Reading (Læsning) Til kontorarbejde eller kontormiljøer. Til læsning af e-bøger og dokumenter. Anvender kalibreringsresultater, optimeret af det medfølgende kalibreringssoftware, kaldet Palette Master og din farvemåler (købt særskilt). Se Palette Master How-to-Use Guide (Palette Master Sådan bruges-guide) (kan findes på for yderligere oplysninger. Anvender en kombination af farveindstillinger, defineret af brugeren. -60% -70% Brightness (Lysstyrke) Contrast (Kontrast) Sharpness (Skarphed) Justerer balancen mellem lyse og mørke nuancer. 0 til 100 Justerer graden af forskel mellem mørke og lys. 0 til 100 Justerer klarheden og synligheden af emnernes kanter i billedet. 0 til 10 Navigering i hovedmenuen 39

40 Emne Funktion Område Color Temp. (Farvetemperatur) 5000K 6500K 9300K Anvender en farvenuance (kold eller varm) på billedet. Farvetemperaturer måles i K (Kelvin)-grader. Displayet bliver rødligt hvis farvetemperaturen er lav, og bliver blålig hvis farvetemperaturen er høj. Nogle overgangsstadier mellem farver vises muligvis ikke tydeligt hvis denne indstilling justeres. User Define (Brugerdefinér) Blanding af de primære farver, rød, grøn og blå, kan ændres, således at billedets farvenuance ændres. Gå til de efterfølgende menuer R (Rød), G (Grøn) og B (Blå) for at ændre indstillingerne. Hvis en eller flere af farverne mindskes, reduceres dens respektive påvirkning på billedets farvenuance. (hvis du f.eks. reducerer det blå niveau, får billedet gradvist en gul nuance. Hvis du reducerer grøn, får billedet en magenta nuance.) R Gain (Stigning for R) (0 til 100) G Gain (Stigning for G) (0 til 100) B Gain (Stigning for B) (0 til 100) Gamma Justerer tonens luminans. 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 Color Gamut (Farveskala) (ikke tilgængelig når Color Mode (Farvetilstand) er indstillet til Adobe RGB, srgb, B+W (S/H) eller Calibration (Kalibrering)). Adobe RGB srgb Egnet til Adobe RGB-kompatible eksterne enheder. Egnet til srgb-kompatible eksterne enheder. 40 Navigering i hovedmenuen

41 Emne Funktion Område Hue (Nuance) Saturation (Mætning) Justerer graden af farven. Nogle overgangsstadier mellem farver vises muligvis ikke tydeligt hvis denne indstilling justeres. Justerer graden af, hvor 'ren' en farve er. Nogle overgangsstadier mellem farver vises muligvis ikke tydeligt hvis denne indstilling justeres. R G B C M Y R G B C M Y Black Level (Sort niveau) Justerer luminansen i de mørke områder af et billede. 0 til 10 Save Color Settings (Gem farveindstillinger) Reset Color (Nulstil farve) Gemmer et nyt sæt brugerdefinerede farveindstillinger. Nulstiller de brugerdefinerede farveindstillinger til fabriksindstillingerne. Custom Mode 1 (Brugerdefineret tilstand 1) Custom Mode 2 (Brugerdefineret tilstand 2) YES (JA) NO (NEJ) Navigering i hovedmenuen 41

42 Tilgængelige menuvagmuligheder for hver Color Mode (Farvetilstand) Afhængigt af den Color Mode (Farvetilstand), du indstillede, kan de tilgængelige valgmuligheder for farvejustering variere. Farvetilstande og de tilgængelige visningsvalgmuligheder er som følger: Indstilling Brightness (Lysstyrke) Contrast (Kontrast) Sharpness (Skarphed) Color Temp. (Farvetemperatur) Standard 5000K/ 6500K/ 9300K Adobe RGB srgb Color Mode (Farvetilstand) B+W (S/H) Photo (Foto) Low Blue Light Calibration (Kalibrering) Custom (Brugerdefineret) V V V V V V I/R V V V V V V V I/R V V V V V V V V V 5000K/ 6500K/ 9300K 5000K/ 6500K/ 9300K 5000K/ 6500K/ 9300K 5000K/ 6500K/ 9300K I/R I/R V Gamma 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 I/R V Color Gamut (Farveskala) V I/R I/R I/R V V I/R V Hue (Nuance) I/R I/R I/R I/R I/R I/R V V Saturation (Mætning) Black Level (Sort niveau) I/R I/R I/R I/R I/R I/R V V V V V V V I/R I/R V V: Alle valgmuligheder er tilgængelige for justering. I/R: Alle valgmuligheder er ikke tilgængelige for justering. 42 Navigering i hovedmenuen

43 System menu Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke er tilgængelige, bliver gråtonede. Og knapper, der ikke er tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen. Mode: AdobeRGB Display OSD Settings Language 5Sec. Color Adjustment HDMI RGB PC Range Display Time 10Sec. System Audio OSD lock 15Sec. AMA 20Sec. Auto Power Off 25Sec. Auto Pivot 30Sec. Resolution Notice Custom Key 1 1. Vælg (Menu) fra genvejsmenuen. 2. Brug eller til at vælge System. 3. Vælg til at gå til en undermenu og brug derefter eller til at vælge et menuemne. 4. Brug eller til at udføre justeringer, eller brug til at vælge. 5. For at gå tilbage til den forrige menu, vælg. 6. For at afslutte menuen, vælg. Navigering i hovedmenuen 43

44 Emne Funktion Område OSD Settings (Indstillinger for OSD) Language (Sprog) Indstiller OSD-menuens sprog. Sprogindstillingerne, der vises på dit OSD, kan være forskellige fra dem, vist til højre, afhængigt af, hvilket produkt der forhandles i dit område. English Français Deutsch Italiano Español Polski Česky Magyar SiCG/BiH/CRO Română Nederlands Русский Svenska Português 日 本 語 繁 體 中 文 简 体 中 文 Display Time (Visningstid) Justerer, hvor lang tid OSD-menuen vises. 5 sec. (5 sek.) 10 sec. (10 sek.) 15 sec. (15 sek.) 20 sec. (20 sek.) 25 sec. (25 sek.) 30 sec. (30 sek.) OSD Lock (OSD-lås) Forhindrer, at alle monitorens indstillinger ændres tilfældigt. Når denne funktion er aktiveret, er alle kontrolfunktioner og genvejstaster til OSD deaktiverede. YES (JA) NO (NEJ) For at oplåse OSD-knapperne skal du trykke og holde en knap nede i 10 sekunder. HDMI RGB PC Range (Område for HDMI RGB pc) Bestemmer farveskalaernes område. Vælg en indstilling, der stemmer overens med RGB-områdeindstillingen på den tilsluttede HDMI-enhed. RGB (0 til 255) RGB (16 til 235) Audio (Lyd) Volume (Lydstyrke) Justerer lydstyrken. 0 til 100 Mute (Slå lyd fra) Slår lyden fra for lydinputtet. ON (TIL) OFF (FRA) 44 Navigering i hovedmenuen

45 Emne Funktion Område AMA Auto Power Off (Automatisk slukning) Auto Pivot (Drej automatisk) Resolution Notice (Meddelelse om opløsning) Custom Key 1 (Brugerdefineret tast 1) Custom Key 2 (Brugerdefineret tast 2) Custom Key 3 (Brugerdefineret tast 3) Controller Key 1 (Kontroller-knap 1) Controller Key 2 (Kontroller-knap 2) Controller Key 3 (Kontroller-knap 3) Forbedrer svartiden for grå niveauer på et LCD-panel. Indstiller, hvornår monitoren slukkes automatisk i strømbesparelsestilstand. Indstiller OSD-menuen, så den roterer med skærmen. Indstiller, om meddelelsen om opløsning skal vise den anbefalede opløsning når monitoren detekterer en ny enhed. Indstil den funktion, der er adgang til med den brugerdefinerede tast 1. Indstil den funktion, der er adgang til med den brugerdefinerede tast 2. Indstil den funktion, der er adgang til med den brugerdefinerede tast 3. Indstiller funktions- og opsætningsmenuen, så der er adgang til dem med Controller Key 1 (Kontroller-knap 1). Indstiller funktions- og opsætningsmenuen, så der er adgang til dem med Controller Key 2 (Kontroller-knap 2). Indstiller funktions- og opsætningsmenuen, så der er adgang til dem med Controller Key 3 (Kontroller-knap 3). ON (TIL) OFF (FRA) OFF (FRA) 10 min. 20 min. 30 min. ON (TIL) OFF (FRA) ON (TIL) OFF (FRA) Brightness (Lysstyrke) Contrast (Kontrast) Input Color Mode (Farvetilstand) Color Temp. (Farvetemperatur) Gamma Color Gamut (Farveskala) Standard Adobe RGB srgb B+W (S/H) Photo (Foto) Low Blue Light Calibration 1 (Kalibrering 1) Calibration 2 (Kalibrering 2) Custom 1 (Brugerdefineret 1) Custom 2 (Brugerdefineret 2) Navigering i hovedmenuen 45

46 Emne Funktion Område DDC/CI Giver mulighed for at konfigurere monitorens indstillinger gennem softwaren på computeren. ON (TIL) OFF (FRA) Information (Oplysninger) Reset All (Nulstil alle) DDC/CI, der er en forkortet form af Display Data Channel/Command Interface, blev udviklet af Video Electronics Standards Association (VESA). DDC/CI-kapacitet giver mulighed for, at monitorens kontrolfunktioner kan sendes via softwaren til fjerndiagnostik. Viser den aktuelle monitors egenskabsindstillinger. Nulstiller alle indstillinger for tilstande, farver og geometri til fabrikkens standardindstillinger. Input Current Resolution (Aktuel opløsning) Optimum Resolution (Optimal opløsning) (bedst for monitoren) Model Name (Navn på model) YES (JA) NO (NEJ) 46 Navigering i hovedmenuen

47 Fejlfinding FAQ (Hyppigt stillede spørgsmål) Billedet er uskarpt. Læs vejledningerne på linket "Adjusting the Screen Resolution" (Justering af skærmens opløsning) på cd'en, og vælg derefter den korrekte opløsning, opdateringshastighed, og foretag dine justeringer baseret på disse vejledninger. Forekommer der kun uskarphed ved opløsninger lavere end den native (maksimale) opløsning? Læs vejledningerne på hyperlinket "Adjusting the Screen Resolution" (Justering af skærmens opløsning) på cd'en. Vælg den native opløsning. Man kan se pixelfejl. En blandt flere pixels er permanent sort, en blandt flere pixels er permanet hvid, en eller flere pixels er permanent rød, grøn, blå eller en anden farve. Rengør LCD-skærmen. Sluk for monitoren, og tænd den igen. De pixels, der permanent er til eller fra, er en naturlig defekt, der opstår i LCD-teknologi. Billedet har en forkert farve. Det ser gult, blåt eller lyserødt ud. Gå til Color Adjustment (Farvejustering) og Reset Color (Nulstil farve) og vælg YES (Ja) for at nulstille farveindstillignerne til fabriksindstillingerne. Hvis billedet stadig ikke er korrekt, og OSD også har en forkert farve, betyder det, at en af de tre primære farver mangler i signalinputtet. Kontroller signalkablets tilslutninger. Hvis et ben er bøjet eller knækket, skal du kontakte din forhandler for at få den nødvendige support. Man kan ikke se noget billede. Er promptet på displayet grønt? Hvis LED lyser grønt, og meddelelsen "Out of Range" (Uden for område) vises på skærmen, betyder det, at du bruger en displaytilstand, som monitoren ikke understøtter, og du skal ændre indstillingen til en understøttet tilstand. Gennemlæs afsnittet "Preset display modes" (Forudindstillede displaytilstande) på hyperlinket "Adjusting the Screen Resolution" (Justering af skærmens opløsning). Der kan ses svage skygger på det statiske billede, der vises på skærmen. Aktiver strømstyringsfunktionen, og indstil din computer og monitor til at gå i "dvaletilstand" med mindre strømforbrug, når de ikke er aktivt i brug. Brug en pauseskærm til at forhindre, at det samme billede vises på skærmen i lang tid. Fejlfinding 47

48 Er promptet på displayet orange? Hvis LED lyser orange, er strømstyringsfunktionen aktiv. Tryk på en vilkårlig knap på computerens tastatur eller flyt musen. Hvis det ikke hjælper, skal du kontrollere signalkablets tilslutninger. Hvis et ben er bøjet eller knækket, skal du kontakte din forhandler for at få den nødvendige support. Er promptet på displayet ikke oplyst? Kontroller stikkontakten, strømforsyningen og netafbryderen. Billedet er forvrænget, blinker eller flimrer. Læs vejledningerne på linket "Adjusting the Screen Resolution" (Justering af skærmens opløsning) på cd'en, og vælg derefter den korrekte opløsning, opdateringshastighed, og foretag dine justeringer baseret på disse vejledninger. Monitoren kører med dens indbyggede opløsning, men billedet er stadig forvrænget. Billeder, fra forskellige inputkilder kan vises forvrængede eller udstrakte på monitoren, når den kører med dens indbyggede opløsning. Du kan opnå den optimale displayydelse for hver type inputkilde ved at bruge funktionen Aspect Ratio (Skærmforhold) til at indstille et korrekt skærmforhold for inputkilderne. Se Aspect Ratio (Skærmforhold) på side 36 for yderligere oplysninger. Billedet vises i en retning. Læs vejledningerne på linket "Adjusting the Screen Resolution" (Justering af skærmens opløsning) på cd'en, og vælg derefter den korrekte opløsning, opdateringshastighed, og foretag dine justeringer baseret på disse vejledninger. Der er ikke adgang til OSD-kontrolfunktionerne. For at låse OSD-knapperne op, når de er forudindstillede til at låses, skal du trykke og holde nede på en vilkårlig knap i 10 sekunder. Der kommer ingen lyd fra de tilsluttede, eksterne højtalere. Fjern hovedtelefonen (hvis hovedtelefonen er sluttet til monitoren). Kontroller, om hovedtelefonstikket er tilsluttet korrekt. Hvis de eksterne højtalere er USB-drevne, skal du kontrollere, om USB-forbindelsen er korrekt. Hæv lydstyrken (lydstyrken er muligvis slået fra eller skruet helt ned) for de eksterne højtalere. Har du brug for mere hjælp? Hvis du stadig har problemer efter du har gennemgået denne vejledning, skal du kontakte salgsstedet, eller du kan sende os en på: 48 Fejlfinding

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Danish Installationsvejledning Vigtigt:

Danish Installationsvejledning Vigtigt: svejledning Vigtigt: Læs venligst installationsvejledningen og brugervejledningen på cdrom en omhyggeligt, så du kan blive bekendt med sikker og effektiv brug. Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Glance - Del din skærm med op. til 200 deltagere. TelefonMøder. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer,

Glance - Del din skærm med op. til 200 deltagere. TelefonMøder. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, Glance - Del din skærm med op 1 til 200 deltagere. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, der vises på den med dine mødedeltagere. Fordelene ved at benytte

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Tilslutning af computeren til et fjernsyn

Tilslutning af computeren til et fjernsyn Tilslutning af computeren til et fjernsyn Din pc har en TV out-udgang, hvilket betyder, at du kan slutte den til et fjernsyn for at se computerens billede på fjernsynet. Med TV-out-funktionen kan du se

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere