SW-serien LCD-monitor Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SW-serien LCD-monitor Brugervejledning"

Transkript

1 SW-serien LCD-monitor Brugervejledning

2 Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem eller oversættes til et andet sprog eller computersprog, i noget som helst format, hverken elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, uden forudgående tilladelse fra BenQ Corporation. Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporation giver ingen repræsentation eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, hvad angår indholdet heri, og fraskriver sig specifikt alle garantier, salgbarhed eller brugsegnethed til et bestemt formål. Endvidere forbeholder BenQ Corporation sig retten til at revidere denne publikation og til at foretage ændringer fra tid til anden i publikationens indhold, uden BenQ Corporation har efterfølgende forpligtelser til at meddele andre personer om sådanne revideringer eller ændringer. Sikkerhed omkring strøm Følg disse sikkerhedsvejledninger for at opnå den bedste ydelse og den længste levetid for din monitor. AC-stikket isolerer udstyret mod AC-strømforsyningen. Elledningen kan bruges til at slukke enheden, når den er sat i en stikkontakt. Stikkontakten bør installeres nær udstyret, og den skal være nem at nå. Produktet må kun bruges med den type strøm, der er angivet på mærkningsetiketten. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strøm der er tilgængelig, skal du rådføre dig med din forhandler eller det lokale strømselskab. Der skal bruges et godkendt strømkabel større end eller lig med H03VV-F eller H05VV-F, 2G eller 3G, 0,75 mm 2. Pleje og rengøring Rengøring. Træk altid monitorens ledning ud af stikkontakten inden rengøring. Rengør LCD-monitorens overflade med en fnugfri, ikke-ridsende klud. Undgå at bruge væsker, spraydåser og rengøringsmidler til glas. Sprækker og åbninger bag på eller ovenpå kabinettet er til ventilation. De må ikke blokeres eller tildækkes. Din monitor må aldrig placeres nær eller ovenpå en radiator eller anden varmekilde, og heller ikke i en indbygget installation, medmindre der er passende ventilation. Skub aldrig genstande, og spild aldrig væske, af nogen slags, ind i produktet. 2

3 Advarsler og foranstaltninger omkring sikkerhed Garantien annulleres muligvis hvis nogen af vejledningerne i denne brugervejledning ikke følges. Forkert brug ugyldiggør garantien. Sikkerhedsvejledningerne gælder også originalt tilbehør. Det er alene brugerens ansvar hvis der opstod problemer (som f.eks. datatab og systemsvigt) pga. brug af software, dele og/eller uoriginalt tilbehør, der ikke kommer fra producenten. Brug kun originalt tilbehør (f.eks. elledning) med enheden for at undgå mulige farer som f.eks. elektrisk stød og brand. Det tager ca. 30 minutter (under forholdene i BenQ standardtests) før systemet når en stabil tilstand. For arbejde, der kræver kritisk vurdering af farve eller forbedring af farve, skal du vente 30 minutter efter monitoren er tændt. Det anbefales, at du indstiller monitoren til en lavere lysstyrke ved langtidsbrug for at mindske overbelastning af øjnene og opretholde en stabil visning, for at kunne forlænge monitorens levetid. Du bør dog altid justere monitorens lysstyrke efter lysforholdene omkring monitoren. Se Justering af baggrundslyset på side 34 for at få flere oplysninger. Servicering Forsøg ikke selv at servicere produktet, da åbning eller aftagning af kabinettet kan udsætte dig for farlig spænding eller andre risici. Hvis nogen af de ovenfornævnte misbrug eller ulykker, som f. eks. tab eller forkert håndtering, skulle forekomme, skal du kontakte en fagmand for service. BenQ ecofacts BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecofacts label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at for more details on BenQ's environmental commitments and achievements. 3

4 Indhold Copyright... 2 Introduktion... 5 Få mere at vide om din monitor... 7 Set forfra... 7 Set bagfra... 7 Forbindelse...9 Sådan monteres din monitors hardware...10 Sådan afmonterer du holderen og foden...16 Justering af monitorens højde...18 Justering af visningsvinkel...19 Roter monitoren...20 Sådan bruges monitorens vægmonteringssæt...22 Få mest ud af din BenQ monitor...23 Sådan installeres monitoren på en ny computer...24 Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer...25 Sådan installeres på systemer med Windows 8 (8.1)...26 Sådan installeres på systemer med Windows Sådan justeres din monitor...28 Kontrolpanelet OSD-kontrolleren...29 Grundlæggende brug af menu...31 Tilpasning af genvejsknapper...33 Justering af de viste farver Justering af baggrundslyset Navigering i hovedmenuen...35 Display (Skærm) menu...36 Color Adjustment (Farvejustering) menu...38 System menu...43 Fejlfinding...47 FAQ (Hyppigt stillede spørgsmål) Har du brug for mere hjælp?

5 Introduktion Under udpakning bedes du kontrollere, at du har følgende emner. Hvis der er manglende eller beskadigede emner, skal du kontakte indkøbsstedet. BenQ LCD-monitor Monitorholder Monitorfod Hurtig start guide Cd-rom Elledning (Billedet viser muligvis et anderledes produkt, end det, der sælges i dit område) Videokabel: DVI-DL Introduktion 5

6 Videokabel: DP til mini-dp Videokabel: HDMI (Ekstraudstyr, der sælges særskilt) USB-kabel OSD-kontrolleren Det tilgængelige tilbehør, såvel som billederne, der vises her, kan være forskellige fra det faktiske indhold og produkt, der sælges i din region. Du kan købe de kabler separat, der ikke leveres med produktet. Det kan være en god ide at beholde boksen og emballagen, i tilfælde af, at du har brug for at transportere monitoren på et senere tidspunkt. Den tilpassede skumpakning er ideel til beskyttelse af monitoren under transport. Produktet og tilbehøret skal altid holdes væk fra små børn. 6 Introduktion

7 Få mere at vide om din monitor Set forfra 1. Kontrolknapper 2. Tænd/sluk-knap 1 2 Set bagfra AC-strøm indgangsstik 4. Stik til OSD-kontroller 5. Hovedtelefonstik 6. DVI-D-stik 7. Kabelstyringshul 8. HDMI-stik 9. DisplayPort-stik 10. USB-port (upstream; tilslutning til pc'en) 11. Åbning til en Kensington-lås Få mere at vide om din monitor 7

8 Håndtag 13. USB-port x 2 (downstream; tilslutning til USB-enheder) 14. SD-kortåbning 15. VESA-montering, frigørelsesknap 15 Ovenstående diagram kan variere afhængigt af modellen. Billedet viser muligvis et anderledes produkt end det, der sælges i dit område. 8 Få mere at vide om din monitor

9 Forbindelse Følgende tillutningsdiagram er kun ment som reference. Du kan købe de kabler separat, der ikke leveres med produktet. Se side for at se detaljerede tilslutningsmetoder. Farvemåler USB-periferiudstyr SD-kort OSD-kontrolleren Hovedtelefon PC/bærbar Få mere at vide om din monitor 9

10 Open Open Lock Lock Sådan monteres din monitors hardware Hvis computeren er tændt, skal du slukke for den inden du fortsætter. Sæt ikke monitorens stik i, og tænd ikke for den, indtil du bliver instrueret om det. Følgende tegning er kun ment som reference. Tilgængelige input- og outputstik kan være anderledes, afhængigt af den købte model. 1. Fastgør monitorfod. Vær forsigtig og undgå at beskadige monitoren. Hvis skærmens overflade anbringes på en genstand som f. eks. en hæftemaskine eller en mus, kan det lave revner i glasset eller beskadige LCD substraten og annullere garantien. Undgå at skubbe eller lade monitoren glide hen over dit skrivebord, da det vil ridse monitorens kabinet og kontrolknapper. Beskyt monitor og skærm ved at rydde et fladt, åbent område på skrivebordet, og læg et blødt underlag som f. eks. emballage til monitoren på skrivebordet. Læg forsigtigt monitoren ned, med skærmen vendt nedad, på en flad, ren overflade med blødt underlag. Ret holderarmen ind med monitoren ( ), og skub dem sammen, indtil de klikker og låser på plads ( ). 1 2 Ret muffen på holderens fod ind med holderarmen. Sørg for, at pilemærket på enden af holderen er rettet ind med pilmærket på monitorens fod. 10 Sådan monteres din monitors hardware

11 Drej foden mod uret, indtil den ikke kan drejes længere. Open Lock Open Lock Lock Open Lock Open Lock Lock Løft fingerskruelåget ( ) og fastspænd fingerskruen, som vist ( ). Skub låget tilbage. 1 Lock Sæt forsigtigt holderen og foden ned. 2 Lock Open Lock Open Forsøg forsigtigt at trække holderen og foden fra hinanden for at kontrollere, at de er tilkoblet korrekt. Løft forsigtigt monitoren, drej den rundt, og anbring den opretstående på en flad overflade. Flyt monitoren ved samtidigt at holde i håndtaget og nederst på holderens fod, som vist. Sådan monteres din monitors hardware 11

12 Det kan være nødvendigt at justere højden på monitorens holder. Se Justering af monitorens højde på side 18 for at få flere oplysninger. Placer monitoren hvor den skal stå, og drej skærmen i en passende vinkel, således at du får færrest uønskede refleksioner fra andre lyskilder. 2. Tilslut pc video-kablet Sådan tilsluttes DVI-DL-kablet Tilslut stikket fra DVI-DL-kablet (enden uden ferritfiltret) til monitorens videostik. Tilslut den anden ende af kablet (enden med ferritfiltret) til computerens videostik. Spænd alle fingerskruerne for at forhindre, at stikkene tilfældigt falder ud under brug. Sådan tilsluttes HDMI-kablet Sæt stikket på HDMI-kablet i HDMI-porten på monitoren. Sæt den anden ende af kablet i HDMI-porten i en digital output-enhed. Eller 12 Sådan monteres din monitors hardware

13 Sådan tilsluttes DP-kablet Tilslut stikket fra DP-kablet til monitorens videostik. Tilslut den anden ende af kablet til computerens videostik. Eller De videokabler, der følger med pakken, og stikillustrationerne til højre, kan være forskellige, afhængigt af det produkt, der leveres i dit område. 3. Tilslut OSD-kontrolleren til monitoren. Tilslut OSD-kontrolleren til mini-usb-porten (kun for OSD-kontroller-tilslutningen) på bagsiden af monitoren. Og placer OSD-kontrolleren korrekt på monitorens fod. Se OSD-kontrolleren på side 29 for yderligere oplysninger om OSD-kontrolleren. 4. Tilslut hovedtelefonerne. Du kan tilslutte hovedtelefoner til hovedtelefonstikket, som findes i venstre side på monitoren. Sådan monteres din monitors hardware 13

14 PDIF-OUT TV OUT SDIF-OUT 5. Tilslut USB-enheder. Tilslut USB-kablet mellem pc'en og monitoren (via upstream USB-porten bagpå). Denne upstream USB-port transmitterer data mellem pc'en og USB-enhederne, der er sluttet til monitoren. Tilslut USB-enhederne via andre USB-porte (downstream) på monitoren. Disse downstream USB-porte transmitterer data mellem de tilsluttede USB-enheder og upstream porten. Se billede til højre. 6. Tilslut hukommelseskortet. Indsæt et SD-, MMC- eller MS-hukommelseskort og følg anvisningerne på kortet for at udveksle filer. Understøttede hukommelseskortformater er som følger: - SD/SDHC/SDXC - MMC - Memory Stick/Memory Stick Pro - MS Duo/MS-Pro Duo 7. Tilslut elledningen til monitoren. Sæt den ene ende af elledningen i stikket, kaldet bag på monitoren. Tilslut ikke den anden ende af elledningen endnu. 14 Sådan monteres din monitors hardware

15 8. Organiser kablerne. 9. Tilslut elledningen og tænd for strømmen. Sæt den anden ende af elledningen ind i stikkontakten og tænd for den. Billedet viser muligvis et anderledes produkt end det, der sælges i dit område. Tænd for monitoren ved at trykke på tænd/sluk-knappen på monitoren. Tænd også for computeren, og følg instruktionerne i Få mest ud af din BenQ monitor på side 23 når du installerer monitorens software. Forlæng servicelevetiden for produktet ved at bruge computerens strømstyringsfunktion. Sådan monteres din monitors hardware 15

16 Sådan afmonterer du holderen og foden 1. Forbered monitoren og området. Sluk for monitoren og for strømmen inden du trækker elledningen ud af stikket. Sluk for computeren inden du tager monitorens signalkabel ud af stikket. Beskyt monitor og skærm ved at rydde et fladt, åbent område på skrivebordet, og anbringe et blødt underlag som f. eks. et håndklæde på skrivebordet, inden du lægger monitoren (med skærmen vendt nedad) på den flade, rene flade med det bløde underlag. Vær forsigtig og undgå at beskadige monitoren. Hvis skærmens overflade anbringes på en genstand som f. eks. en hæftemaskine eller en mus, kan det lave revner i glasset eller beskadige LCD substraten og annullere garantien. Undgå at skubbe eller lade monitoren glide hen over dit skrivebord, da det vil ridse monitorens kabinet og kontrolknapper. 2. Fjern monitorens fod. Løft fingerskruelåget ( vist ( ). ), og frigør fingerskruen som 1 Lock 2 Lock Open Lock Open Drej basen med uret, indtil den ikke kan drejes længere. Open Lock Open Lock Lock Open Lock Open Lock Lock 16 Sådan monteres din monitors hardware

17 Open Open Lock Lock Og afmonter så foden fra holderen. 3. Fjern monitorens holder. Mens du trykker og holder på knappen til frigørelse af VESA-monteringen ( ), skal du afmontere holderen fra monitoren ( og ) Sådan monteres din monitors hardware 17

18 Justering af monitorens højde 1. For at justere monitorhøjden skal du holde i både venstre og højre side af monitoren for at sænke monitoren eller løfte den op til den ønskede højde. 2. Der findes en justeringsskala på monitorens holder, der hjælper med at huske din foretrukne højde for monitoren. Flyt markeringen på skalaen til den netop indstillede højde på monitorens holder. Undgå at placere hænder på den øverste og nederste del af højdejusteringsholderen eller nederst på monitoren, da en monitor, der flyttes op eller ned, kan medføre personskader. Hold børn væk fra monitoren når du udfører denne handling. Hvis monitoren er roteret til stående tilstand, og du vil justere højden, skal du vide, at bredskærmsformatet vil forhindre skærmen i at blive sænket til minimumshøjden. 18 Sådan monteres din monitors hardware

19 Justering af visningsvinkel Du kan positionere skærmen til den ønskede vinkel med monitorens funktioner til vipning, drejning og højdejustering. Se produktets specifikationer for detaljer. Vip monitoren Vip monitoren forsigtigt. Skalaen øverst på søjlen hjælper med at huske din foretrukne vinkel for vippet. Drej monitoren Drej monitoren mod venstre eller højre, efter ønske. Sådan monteres din monitors hardware 19

20 Roter monitoren 1. Drej visningen. Inden du roterer monitoren til stående visning, skal visningen roteres 90 grader. Højreklik på skrivebordet og vælg Screen resolution (Skærmopløsning) fra genvejsmenuen. Vælg Portrait (Stående) under Orientation (Retning), og anvend indstillingen. Afhængigt af operativsystemet på din computer skal du følge forskellige procedurer for at justere skærmretningen. Der henvises til hjælpedokumentet for operativsystemet, hvor der er flere oplysninger. 2. Drej OSD-menuen. Hvis du roterer skærmen, skal du også rotere OSD-menuen. Gå til System og Auto Pivot (Drej automatisk). Vælg On (Til). OSD-menuen roterer nu med skærmen. 3. Træk monitoren helt op og vip den. Løft forsigtigt skærmen op, og udvid den til maksimalt udvidet position. Vip monitoren. Monitoren skal være lodret udvidet, således at den kan rotere fra liggende til stående tilstand. 4. Roter monitoren 90 grader med uret, som vist i illustrationen. 90 For at undgå, at LCD-skærmens kant støder mod monitorens fod under rotationen, skal monitoren vippes og trækkes op til den højeste position, inden du begynder at rotere skærmen. Du skal også sikre, at der ikke er forhindringer rundt om monitoren, og at der er nok plads til kabler. 20 Sådan monteres din monitors hardware

21 5. Juster monitoren til den ønskede visningsvinkel. Se Justering af visningsvinkel på side 19 for at få flere oplysninger. Sådan monteres din monitors hardware 21

22 Sådan bruges monitorens vægmonteringssæt LCD-monitorens bagside har en VESA standardramme med et mønster på 100 mm, der giver mulighed for at installere et vægmonteringsbeslag. Læs sikkerhedsforanstaltningerne, inden du begynder installationen af vægmonteringssættet. Sikkerhedsforanstaltninger Installer monitoren og monitorens monteringssæt på en væg med en jævn overflade. Sikre, at væggen er stærk nok til at kunne understøtte monitorens vægt. Sluk for monitoren og afbryd for strømmen, inden du fjerner kablerne fra LCD-monitoren. 1. Fjern monitorens holder. Læg monitoren med forsiden nedad på en ren og polstret overflade. Fjern monitorens holder, som beskrevet i Sådan afmonterer du holderen og foden på side Fjern skruerne på bagdækslet. Løsn skruer på bagdækslet med en stjerneskruetrækker. Det anbefales at bruge en skruetrækker med magnetisk hoved, så du ikke mister skruerne. Hvis du regner med, at du vil bruge monitoren på holderen i fremtiden, skal du gemme monitorens fod, holder og skruerne et sikkert sted til fremtidig brug. 3. Følg vejledningen til det vægmonteringsbeslag, du købte, for at fuldføre installationen. 22 Sådan monteres din monitors hardware

23 Få mest ud af din BenQ monitor For at få mest ud af din nye BenQ LCD-monitor skal du installere driversoftwaren til BenQ LCD-monitoren, der findes på BenQ LCD Monitor CD-ROM (Cd til BenQ LCD-monitor). Forholdene, hvorunder du tilslutter og installerer din BenQ LCD-monitor, bestemmer, hvilken proces du skal følge for at installere driversoftwaren til BenQ LCD-monitoren succesfuldt. Forholdene relaterer til, hvilken version af Microsoft Windows du bruger, og om du tilslutter din monitor og installerer softwaren på en ny computer (uden eksisterende driversoftware til en monitor) eller om du opgraderer en eksisterende installation (der allerede har en driversoftware til en monitor) med en nyere monitor. I begge tilfælde vil Windows, den næste gang du tænder for computeren (efter du har tilsluttet monitoren til computeren) automatisk genkende den nye (eller anderledes) hardware, og starte guiden Found New Hardware wizard (Guiden Ny hardware fundet). Følg guidens instruktioner, indtil den beder dig om at vælge en monitor model. På det tidspunkt skal du klikke på knappen Have Disk (Har diskette/cd), lægge cd'en BenQ LCD Monitor CD-ROM (Cd til BenQ LCD-monitor) i dit cd-romdrev, og vælge den korrekte monitor model. Der følger yderligere oplysninger og trin-for-trin instruktioner om enten en automatisk (ny) installation eller en opgradering (af eksisterende installation): Sådan installeres monitoren på en ny computer på side 24. Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer på side 25. Hvis du skal bruge et brugernavn og en adgangskode for at logge på Windows, skal du være logget på som administrator eller som medlem af administratorgruppen, for at kunne installere monitorens driversoftware. Hvis din computer er forbundet til et netværk der har sikkerhedskrav omkring adgang, kan netværkets sikkerhedsindstillinger også forhindre dig i at installere softwaren på din computer. Du kan tjekke navnet på den købte model ved at referere til mærkaten med specifikationerne, der sidder bag på monitoren. Få mest ud af din BenQ monitor 23

24 Sådan installeres monitoren på en ny computer Disse instruktioner forklarer i detalje, hvordan man vælger og installerer driversoftwaren til BenQ LCD-monitoren på en ny computer, der aldrig har haft en monitordriver installeret tidligere. Disse instruktioner er kun egnede til en computer, der aldrig har været i brug tidligere, og hvor BenQ LCD-monitoren er den første monitor, der sluttes til den. Hvis du slutter BenQ LCD-monitoren til en eksisterende computer, der allerede har en eksisterende monitor tilsluttet (og driversoftware installeret for den monitor), må du ikke følge disse instruktioner. Du skal i stedet følge instruktionerne i Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer. 1. Følg instruktionerne i Sådan monteres din monitors hardware på side 10. Når Windows starter, vil det automatisk detektere den nye monitor og starte guiden Found New Hardware Wizard (Guiden Ny hardware fundet). Følg promptene, indtil de viser indstillingen Install Hardware Device Drivers (Installer hardwareenhedens driver). 2. Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev. 3. Marker afkrydsningsfeltet Search for a suitable driver for my device (Søg efter en egnet driver for min enhed), og klik på Next (Næste). 4. Marker afkrydsningsfeltet Cd-rom drivere (fjern markeringen i alle andre felter), og klik på Next (Næste). 5. Kontroller, at guiden har valgt monitorens korrekte navn, og klik på Next (Næste). 6. Klik på Finish (Udfør). 7. Genstart computeren. Du kan finde egnede drivere til den købte model ved at referere til følgende tabel. Drivere Egnede modeller SW2401 SW2401PT 24 Få mest ud af din BenQ monitor

25 Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer Disse instruktioner forklarer i detalje, hvordan man manuelt opdaterer den eksisterende monitors driversoftware på din Microsoft Windows computer. Softwaren er testet og fundet kompatibel med Mac OS, Windows 8.1, Windows 8 og Windows 7 operativsystemer (OS). Driveren til din BenQ LCD-monitors model fungerer muligvis udmærket med andre versioner af Windows, men på tidspunktet hvor dette skrives, har BenQ ikke testet denne driver på andre versioner af Windows, og kan ikke garantere, at den fungerer på disse systemer. Installation af driversoftware til en monitor involverer valg af den korrekte informationsfil (.inf) på cd'en til BenQ LCD-monitoren, der er til den bestemte model du har tilsluttet, og lade Windows installere den tilsvarende driverfil fra cd'en. Du skal blot gå i den rigtige retning. Windows har en guide til opgradering af enhedsdrivere, der gør opgaven automatisk, og guider dig gennem valget af filen samt installationsprocessen. Se: Sådan installeres på systemer med Windows 8 (8.1) på side 26. Sådan installeres på systemer med Windows 7 på side 27. Få mest ud af din BenQ monitor 25

26 Sådan installeres på systemer med Windows 8 (8.1) 1. Åben Display Properties (Egenskaber for skærm). Flyt markøren til nederste, højre hjørne af skærmen, eller tryk på tasterne Windows + C på tastaturet for at åbne linjen Charm (Amulet). Gå til Settings (Indstillinger), Control Panel (Kontrolpanel), Devices and Printers (Enheder og printere) og højreklik på din monitors navn fra menuen. Alternativt kan du højreklikke på skrivebordet og vælge Personalize (Tilpas), Display (Skærm), Devices and Printers (Enheder og printere) og højreklikke på monitorens navn fra menuen. 2. Vælg Properties (Egenskaber) fra menuen. 3. Klik på fanen Hardware. 4. Klik på Generic PnP Monitor (Standard PnP-skærm) og derefter på knappen Properties (Egenskaber). 5. Klik på fanen Driver og derefter på knappen Update Driver (Opdater driver). 6. Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev. 7. I vinduet Update Driver Software (Opdater driversoftware) skal du vælge indstillingen Browse my computer for driver software (Gennemse computeren efter driversoftware). 8. Klik på Browse (Gennemse) og naviger til den følgende mappe: d:\benq_lcd\driver\ (hvor d er bogstavet for drevet, designeret til cd-romdrevet). Bogstavet for cd-romdrevet på dit system kan være forskelligt fra eksemplet ovenfor - det er muligvis "D:" eller "E:" eller "F:" osv. 9. Vælg det korrekte navn på din monitor fra den viste liste over drivere, og klik på Next (Næste). Dermed kopieres og installeres de korrekte driverfiler for din monitor til din computer. 10. Tryk på Close (Luk). Du bliver muligvis bedt om at genstarte computeren efter opdatering af driveren. 26 Få mest ud af din BenQ monitor

27 Sådan installeres på systemer med Windows 7 1. Åben Display Properties (Egenskaber for skærm). Gå til Start, Control Panel (Kontrolpanel), Hardware and Sound (Hardware og lyd), Devices and Printers (Enheder og printere) og højreklik på din monitors navn fra menuen. Alternativt kan du højreklikke på skrivebordet og vælge Personalize (Tilpas), Display (Skærm), Devices and Printers (Enheder og printere) og højreklikke på monitorens navn fra menuen. 2. Vælg Properties (Egenskaber) fra menuen. 3. Klik på fanen Hardware. 4. Klik på Generic PnP Monitor (Standard PnP-skærm) og derefter på knappen Properties (Egenskaber). 5. Klik på fanen Driver og derefter på knappen Update Driver (Opdater driver). 6. Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev. 7. I vinduet Update Driver Software (Opdater driversoftware) skal du vælge indstillingen Browse my computer for driver software (Gennemse computeren efter driversoftware). 8. Klik på Browse (Gennemse) og naviger til den følgende mappe: d:\benq_lcd\driver\ (hvor d er bogstavet for drevet, designeret til cd-romdrevet). Bogstavet for cd-romdrevet på dit system kan være forskelligt fra eksemplet ovenfor - det er muligvis "D:" eller "E:" eller "F:" osv. 9. Vælg det korrekte navn på din monitor fra den viste liste over drivere, og klik på Next (Næste). Dermed kopieres og installeres de korrekte driverfiler for din monitor til din computer. 10. Tryk på Close (Luk). Du bliver muligvis bedt om at genstarte computeren efter opdatering af driveren. Få mest ud af din BenQ monitor 27

28 Sådan justeres din monitor Kontrolpanelet 1 2 Nr. Navn Beskrivelse 1. Kontrolknapper Giver adgang til funktioner eller menuemner, vist på skærmen, lige ved siden af hver knap. 2. Tænd/sluk-knap Tænder eller slukker for strømmen. 28 Sådan justeres din monitor

29 OSD-kontrolleren Bortset fra kontrolknapperne giver OSD-kontrolleren også en hurtig måde, hvorpå du kan styre og få adgang til OSD-menuerne. Du skal tilslutte OSD-kontrolleren til din monitor inden brug. Følg instruktionerne i Tilslut OSD-kontrolleren til monitoren. på side Nr. Navn Beskrivelse 1. Controller Key 1 (Kontroller-knap 1) 2. Controller Key 2 (Kontroller-knap 2) 3. Controller Key 3 (Kontroller-knap 3) 4. Returknappen ( ) Tryk for at skifte til Adobe RGB (Picture Mode (Billedtilstand)). Tryk og hold i 5 sekunder for at åbne en liste med valgmuligheder. Vælg en anden funktion i opsætningsmenuen ved at trykke på eller og bekræft med. Tryk for at skifte til srgb (Picture Mode (Billedtilstand)). Tryk og hold i 5 sekunder for at åbne en liste med valgmuligheder. Vælg en anden funktion i opsætningsmenuen ved at trykke på eller og bekræft med. Tryk for at skifte til B+W (S/H) (Picture Mode (Billedtilstand)). Tryk og hold i 5 sekunder for at åbne en liste med valgmuligheder. Vælg en anden funktion i opsætningsmenuen ved at trykke på eller og bekræft med. Til at afslutte OSD-menuen. Går tilbage til den forrige menu. Aktiverer genvejstasternes menu. Sådan justeres din monitor 29

30 Nr. Navn Beskrivelse 5. Navigering-knapper ( / / / ) : Til justering af Op/Forøgelse. : Til justering af Ned/Sænkning. : Åbner undermenuer. : Går tilbage til den forrige menu. 6. OK-knap ( ) Aktiverer genvejstasternes menu. Vælger menuemner. OSD-kontroller er kun designet til BenQ LCD Monitor og fås kun til kompatible modeller. Tilslut den ikke til andre enheder med mini-usb-porte. 30 Sådan justeres din monitor

31 Grundlæggende brug af menu Der er adgang til alle OSD (On Screen Display)-menuer via kontrolknapperne. Du kan bruge OSD-menuen til at justere alle indstillingerne på din monitor Tryk på en af kontrolknapperne. 2. Genvejsmenuen vises. De tre kontrolknapper til venstre kan brugerdefineres og er designerede til bestemte funktioner. 3. Vælg (Menu) for at få adgang til hovedmenuen. 4. I hovedmenuen skal du følge ikonerne ved siden af kontrolknapperne for at udføre indstillinger eller vælge. Se Navigering i hovedmenuen på side 35 for yderligere oplysninger om menuvalgmuligheder. Nr. OSD i genvejsmenu OSD-ikon i hovedmenu Funktion 1 Custom Key 1 (Brugerdefineret tast 1) Som standard er tasten en genvejstast til Input. Hvis du vil ændre standardindstillingerne, se Tilpasning af genvejsknapper på side 33. Til justering af Op/Forøgelse. Sådan justeres din monitor 31

32 Nr. OSD i genvejsmenu OSD-ikon i hovedmenu Funktion 2 Custom Key 2 (Brugerdefineret tast 2) Som standard er tasten en genvejstast til Color Mode (Farvetilstand). Hvis du vil ændre standardindstillingerne, se Tilpasning af genvejsknapper på side 33. Til justering af Ned/Sænkning. 3 Custom Key 3 (Brugerdefineret tast 3) / Som standard er tasten en genvejstast til Brightness (Lysstyrke). Hvis du vil ændre standardindstillingerne, se Tilpasning af genvejsknapper på side 33. Åbner undermenuer. Vælger menuemner. 4 Menu Aktiverer hovedmenuen. Går tilbage til den forrige menu. 5 Exit (Afslut) Til at afslutte OSD-menuen. OSD = On Screen Display. Genvejstasterne fungerer kun, når hovedmenuen ikke aktuelt vises. Visning af genvejsknappernes forsvinder efter nogle få sekunder uden aktivitet. For at oplåse OSD-knapperne skal du trykke og holde en knap nede i 10 sekunder. 32 Sådan justeres din monitor

33 Tilpasning af genvejsknapper De 3 kontrolknapper til venstre (også kaldet brugerdefinerede knapper) fungerer som genvejsknapper, der giver direkte adgang til forudindstillede funktioner. Du kan ændre standard indstillingen og designere andre funktioner til disse knapper. 1. Tryk på en af kontrolknapperne for at åbne genvejsmenuen og tryk på (Menu) for at få adgang til hovedmenuen. 2. Gå til System. 3. Vælg den brugerdefinerede knap, du vil ændre. 4. I undermenuen vælger du en funktion, der kan fås adgang til via denne knap. Der vises en pop-op-menu om, at konfigurationen er fuldført. Justering af de viste farver Du kan justere de viste farver på følgende måder: Anvend stardard farveindstillingerne fra Color Adjustment (Farvejustering) > Color Mode (Farvetilstand). Ændr visningen og indstillingerne for farve manuelt fra OSD-manuen. Indstillingerne, du kan ændre, er: - Color Temp. (Farvetemperatur) (se side 40) - Gamma (se side 40) - Color Gamut (Farveskala) (se side 40) - Hue (Nuance) (se side 41) - Saturation (Mætning) (se side 41) - Black Level (Sort niveau) (se side 41) Afhængigt af den Color Mode (Farvetilstand), du indstillede, kan de tilgængelige valgmuligheder for farvejustering variere. Se Tilgængelige menuvagmuligheder for hver Color Mode (Farvetilstand) på side 42 for at få flere oplysninger. Efter du er færdig med at justere kan du gemme de tilpassede indstillinger fra Color Adjustment (Farvejustering) > Save Color Settings (Gem farveindstillinger). Du kan bruge en farvemåler (købes separat) til at arbejde med den medfølgende software, kaldet Palette Master og optimere de viste farver. Kalibreringsresultatet gemmes under Color Adjustment (Farvejustering) > Color Mode (Farvetilstand) > Calibration 1 (Kalibrering 1) eller Calibration 2 (Kalibrering 2). Se Palette Master How-to-Use Guide (Palette Master Sådan bruges-guide) (kan findes på for yderligere oplysninger. Hvis du vil anvende kalibreringsresultata, skal du gå til Color Adjustment (Farvejustering) > Color Mode (Farvetilstand) > Calibration 1 (Kalibrering 1) eller Calibration 2 (Kalibrering 2). Sådan justeres din monitor 33

34 Justering af baggrundslyset Hvis du vil justere monitorens baggrundslys, kan du ændre baggrundslyset manuelt fra Color Adjustment (Farvejustering) > Brightness (Lysstyrke). Se Brightness (Lysstyrke) på side 39 for at få flere oplysninger. 34 Sådan justeres din monitor

35 Navigering i hovedmenuen Du kan bruge OSD (On Screen Display)-menuen til at justere alle indstillingerne på din monitor. Tryk på en af kontrolknapperne for at åbne genvejsmenuen og tryk på (Menu) for at få adgang til hovedmenuen. Se Grundlæggende brug af menu på side 31 for yderligere oplysninger. Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråtonet. Og knapper, der ikke er tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen. OSD-menuens sprog kan være forskelligt fra produktets, der leveres til dit område. Se Language (Sprog) på side 44 under System og OSD Settings (Indstillinger for OSD) for yderligere oplysninger. Se de følgende sider for yderligere oplysninger om hver menu: Display (Skærm) menu på side 36 Color Adjustment (Farvejustering) menu på side 38 System menu på side 43 Navigering i hovedmenuen 35

36 Display (Skærm) menu Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke er tilgængelige, bliver gråtonede. Og knapper, der ikke er tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen. Mode: Adobe RGB Display Color Adjustment Input Aspect Ratio System 1. Vælg (Menu) fra genvejsmenuen. 2. Brug eller til at vælge Display (Skærm). 3. Vælg til at gå til en undermenu og brug derefter eller til at vælge et menuemne. 4. Brug eller til at udføre justeringer, eller brug til at vælge. 5. For at gå tilbage til den forrige menu, vælg. 6. For at afslutte menuen, vælg. Emne Funktion Område Input Aspect Ratio (Skærmforhold) Bruges til at ændre inputtet, så det passer til dit videokabels tilslutningstype. Denne funktion giver mulighed for at vise andre skærmforhold end 16:9 uden geometrisk forvrængning. DVI HDMI DP Full (Fuld) Aspect (Aspekt) Skalerer inputbilledet, så det fylder skærmen. Ideelt til billeder i 16:9-forholdet. Inputbilledet vises uden geometrisk forvrængning, således at det fylder så meget af skærmen som muligt. 36 Navigering i hovedmenuen

37 Emne Funktion Område 1:1 Viser inputbilledet i den native opløsning uden skalering. Navigering i hovedmenuen 37

38 Color Adjustment (Farvejustering) menu Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke er tilgængelige, bliver gråtonede. Og knapper, der ikke er tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen. Mode: Adobe RGB Display Color Adjustment System Color Mode Brightness Contrast Sharpness Color Temp. Gamma Color Gamut Hue Brightness Vælg (Menu) fra genvejsmenuen. 2. Brug eller til at vælge Color Adjustment (Farvejustering). 3. Vælg til at gå til en undermenu og brug derefter eller til at vælge et menuemne. 4. Brug eller til at udføre justeringer, eller brug til at vælge. 5. For at gå tilbage til den forrige menu, vælg. 6. For at afslutte menuen, vælg. Emne Funktion Område Color Mode (Farvetilstand) Til valg af en farvetilstand, der er bedst egnet til den type billeder, der vises på skærmen. Standard Adobe RGB srgb B+W (S/H) Photo (Foto) Til basale pc-programmer. Til bedre tilpasning af farverepræsentation med Adobe RGB-kompatible enheder. Til bedre tilpasning af farverepræsentation med srgb-kompatible enheder. Anvender et sort og hvidt tema. Til visning af stillbilleder. 38 Navigering i hovedmenuen

39 Emne Funktion Område Low Blue Light Reducerer, hvor meget blåt lys der udsendes fra skærmen, for at mindske risikoen for, at dine øjne udsættes for blåt lys. Værdien for hver Low Blue Light-tilstand angiver, hvor meget det blå lys sænkes sammenlignet med Standard-tilstanden. Multimedia (Multimedie) Web Surfing (Surfing på internettet) Til visning af multimediefiler. -30% Til surfing på internettet. -50% Calibration 1 (Kalibrering 1) Calibration 2 (Kalibrering 2) Custom 1 (Brugerdefineret 1) Custom 2 (Brugerdefineret 2) Office (Kontor) Reading (Læsning) Til kontorarbejde eller kontormiljøer. Til læsning af e-bøger og dokumenter. Anvender kalibreringsresultater, optimeret af det medfølgende kalibreringssoftware, kaldet Palette Master og din farvemåler (købt særskilt). Se Palette Master How-to-Use Guide (Palette Master Sådan bruges-guide) (kan findes på for yderligere oplysninger. Anvender en kombination af farveindstillinger, defineret af brugeren. -60% -70% Brightness (Lysstyrke) Contrast (Kontrast) Sharpness (Skarphed) Justerer balancen mellem lyse og mørke nuancer. 0 til 100 Justerer graden af forskel mellem mørke og lys. 0 til 100 Justerer klarheden og synligheden af emnernes kanter i billedet. 0 til 10 Navigering i hovedmenuen 39

40 Emne Funktion Område Color Temp. (Farvetemperatur) 5000K 6500K 9300K Anvender en farvenuance (kold eller varm) på billedet. Farvetemperaturer måles i K (Kelvin)-grader. Displayet bliver rødligt hvis farvetemperaturen er lav, og bliver blålig hvis farvetemperaturen er høj. Nogle overgangsstadier mellem farver vises muligvis ikke tydeligt hvis denne indstilling justeres. User Define (Brugerdefinér) Blanding af de primære farver, rød, grøn og blå, kan ændres, således at billedets farvenuance ændres. Gå til de efterfølgende menuer R (Rød), G (Grøn) og B (Blå) for at ændre indstillingerne. Hvis en eller flere af farverne mindskes, reduceres dens respektive påvirkning på billedets farvenuance. (hvis du f.eks. reducerer det blå niveau, får billedet gradvist en gul nuance. Hvis du reducerer grøn, får billedet en magenta nuance.) R Gain (Stigning for R) (0 til 100) G Gain (Stigning for G) (0 til 100) B Gain (Stigning for B) (0 til 100) Gamma Justerer tonens luminans. 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 Color Gamut (Farveskala) (ikke tilgængelig når Color Mode (Farvetilstand) er indstillet til Adobe RGB, srgb, B+W (S/H) eller Calibration (Kalibrering)). Adobe RGB srgb Egnet til Adobe RGB-kompatible eksterne enheder. Egnet til srgb-kompatible eksterne enheder. 40 Navigering i hovedmenuen

41 Emne Funktion Område Hue (Nuance) Saturation (Mætning) Justerer graden af farven. Nogle overgangsstadier mellem farver vises muligvis ikke tydeligt hvis denne indstilling justeres. Justerer graden af, hvor 'ren' en farve er. Nogle overgangsstadier mellem farver vises muligvis ikke tydeligt hvis denne indstilling justeres. R G B C M Y R G B C M Y Black Level (Sort niveau) Justerer luminansen i de mørke områder af et billede. 0 til 10 Save Color Settings (Gem farveindstillinger) Reset Color (Nulstil farve) Gemmer et nyt sæt brugerdefinerede farveindstillinger. Nulstiller de brugerdefinerede farveindstillinger til fabriksindstillingerne. Custom Mode 1 (Brugerdefineret tilstand 1) Custom Mode 2 (Brugerdefineret tilstand 2) YES (JA) NO (NEJ) Navigering i hovedmenuen 41

42 Tilgængelige menuvagmuligheder for hver Color Mode (Farvetilstand) Afhængigt af den Color Mode (Farvetilstand), du indstillede, kan de tilgængelige valgmuligheder for farvejustering variere. Farvetilstande og de tilgængelige visningsvalgmuligheder er som følger: Indstilling Brightness (Lysstyrke) Contrast (Kontrast) Sharpness (Skarphed) Color Temp. (Farvetemperatur) Standard 5000K/ 6500K/ 9300K Adobe RGB srgb Color Mode (Farvetilstand) B+W (S/H) Photo (Foto) Low Blue Light Calibration (Kalibrering) Custom (Brugerdefineret) V V V V V V I/R V V V V V V V I/R V V V V V V V V V 5000K/ 6500K/ 9300K 5000K/ 6500K/ 9300K 5000K/ 6500K/ 9300K 5000K/ 6500K/ 9300K I/R I/R V Gamma 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 1,8 / 2,2 I/R V Color Gamut (Farveskala) V I/R I/R I/R V V I/R V Hue (Nuance) I/R I/R I/R I/R I/R I/R V V Saturation (Mætning) Black Level (Sort niveau) I/R I/R I/R I/R I/R I/R V V V V V V V I/R I/R V V: Alle valgmuligheder er tilgængelige for justering. I/R: Alle valgmuligheder er ikke tilgængelige for justering. 42 Navigering i hovedmenuen

43 System menu Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke er tilgængelige, bliver gråtonede. Og knapper, der ikke er tilgængelige, deaktiveres og de tilsvarende OSD-ikoner skjules. I modeller uden visse funktioner vises deres indstillinger og relaterede emner ikke i menuen. Mode: AdobeRGB Display OSD Settings Language 5Sec. Color Adjustment HDMI RGB PC Range Display Time 10Sec. System Audio OSD lock 15Sec. AMA 20Sec. Auto Power Off 25Sec. Auto Pivot 30Sec. Resolution Notice Custom Key 1 1. Vælg (Menu) fra genvejsmenuen. 2. Brug eller til at vælge System. 3. Vælg til at gå til en undermenu og brug derefter eller til at vælge et menuemne. 4. Brug eller til at udføre justeringer, eller brug til at vælge. 5. For at gå tilbage til den forrige menu, vælg. 6. For at afslutte menuen, vælg. Navigering i hovedmenuen 43

44 Emne Funktion Område OSD Settings (Indstillinger for OSD) Language (Sprog) Indstiller OSD-menuens sprog. Sprogindstillingerne, der vises på dit OSD, kan være forskellige fra dem, vist til højre, afhængigt af, hvilket produkt der forhandles i dit område. English Français Deutsch Italiano Español Polski Česky Magyar SiCG/BiH/CRO Română Nederlands Русский Svenska Português 日 本 語 繁 體 中 文 简 体 中 文 Display Time (Visningstid) Justerer, hvor lang tid OSD-menuen vises. 5 sec. (5 sek.) 10 sec. (10 sek.) 15 sec. (15 sek.) 20 sec. (20 sek.) 25 sec. (25 sek.) 30 sec. (30 sek.) OSD Lock (OSD-lås) Forhindrer, at alle monitorens indstillinger ændres tilfældigt. Når denne funktion er aktiveret, er alle kontrolfunktioner og genvejstaster til OSD deaktiverede. YES (JA) NO (NEJ) For at oplåse OSD-knapperne skal du trykke og holde en knap nede i 10 sekunder. HDMI RGB PC Range (Område for HDMI RGB pc) Bestemmer farveskalaernes område. Vælg en indstilling, der stemmer overens med RGB-områdeindstillingen på den tilsluttede HDMI-enhed. RGB (0 til 255) RGB (16 til 235) Audio (Lyd) Volume (Lydstyrke) Justerer lydstyrken. 0 til 100 Mute (Slå lyd fra) Slår lyden fra for lydinputtet. ON (TIL) OFF (FRA) 44 Navigering i hovedmenuen

45 Emne Funktion Område AMA Auto Power Off (Automatisk slukning) Auto Pivot (Drej automatisk) Resolution Notice (Meddelelse om opløsning) Custom Key 1 (Brugerdefineret tast 1) Custom Key 2 (Brugerdefineret tast 2) Custom Key 3 (Brugerdefineret tast 3) Controller Key 1 (Kontroller-knap 1) Controller Key 2 (Kontroller-knap 2) Controller Key 3 (Kontroller-knap 3) Forbedrer svartiden for grå niveauer på et LCD-panel. Indstiller, hvornår monitoren slukkes automatisk i strømbesparelsestilstand. Indstiller OSD-menuen, så den roterer med skærmen. Indstiller, om meddelelsen om opløsning skal vise den anbefalede opløsning når monitoren detekterer en ny enhed. Indstil den funktion, der er adgang til med den brugerdefinerede tast 1. Indstil den funktion, der er adgang til med den brugerdefinerede tast 2. Indstil den funktion, der er adgang til med den brugerdefinerede tast 3. Indstiller funktions- og opsætningsmenuen, så der er adgang til dem med Controller Key 1 (Kontroller-knap 1). Indstiller funktions- og opsætningsmenuen, så der er adgang til dem med Controller Key 2 (Kontroller-knap 2). Indstiller funktions- og opsætningsmenuen, så der er adgang til dem med Controller Key 3 (Kontroller-knap 3). ON (TIL) OFF (FRA) OFF (FRA) 10 min. 20 min. 30 min. ON (TIL) OFF (FRA) ON (TIL) OFF (FRA) Brightness (Lysstyrke) Contrast (Kontrast) Input Color Mode (Farvetilstand) Color Temp. (Farvetemperatur) Gamma Color Gamut (Farveskala) Standard Adobe RGB srgb B+W (S/H) Photo (Foto) Low Blue Light Calibration 1 (Kalibrering 1) Calibration 2 (Kalibrering 2) Custom 1 (Brugerdefineret 1) Custom 2 (Brugerdefineret 2) Navigering i hovedmenuen 45

46 Emne Funktion Område DDC/CI Giver mulighed for at konfigurere monitorens indstillinger gennem softwaren på computeren. ON (TIL) OFF (FRA) Information (Oplysninger) Reset All (Nulstil alle) DDC/CI, der er en forkortet form af Display Data Channel/Command Interface, blev udviklet af Video Electronics Standards Association (VESA). DDC/CI-kapacitet giver mulighed for, at monitorens kontrolfunktioner kan sendes via softwaren til fjerndiagnostik. Viser den aktuelle monitors egenskabsindstillinger. Nulstiller alle indstillinger for tilstande, farver og geometri til fabrikkens standardindstillinger. Input Current Resolution (Aktuel opløsning) Optimum Resolution (Optimal opløsning) (bedst for monitoren) Model Name (Navn på model) YES (JA) NO (NEJ) 46 Navigering i hovedmenuen

47 Fejlfinding FAQ (Hyppigt stillede spørgsmål) Billedet er uskarpt. Læs vejledningerne på linket "Adjusting the Screen Resolution" (Justering af skærmens opløsning) på cd'en, og vælg derefter den korrekte opløsning, opdateringshastighed, og foretag dine justeringer baseret på disse vejledninger. Forekommer der kun uskarphed ved opløsninger lavere end den native (maksimale) opløsning? Læs vejledningerne på hyperlinket "Adjusting the Screen Resolution" (Justering af skærmens opløsning) på cd'en. Vælg den native opløsning. Man kan se pixelfejl. En blandt flere pixels er permanent sort, en blandt flere pixels er permanet hvid, en eller flere pixels er permanent rød, grøn, blå eller en anden farve. Rengør LCD-skærmen. Sluk for monitoren, og tænd den igen. De pixels, der permanent er til eller fra, er en naturlig defekt, der opstår i LCD-teknologi. Billedet har en forkert farve. Det ser gult, blåt eller lyserødt ud. Gå til Color Adjustment (Farvejustering) og Reset Color (Nulstil farve) og vælg YES (Ja) for at nulstille farveindstillignerne til fabriksindstillingerne. Hvis billedet stadig ikke er korrekt, og OSD også har en forkert farve, betyder det, at en af de tre primære farver mangler i signalinputtet. Kontroller signalkablets tilslutninger. Hvis et ben er bøjet eller knækket, skal du kontakte din forhandler for at få den nødvendige support. Man kan ikke se noget billede. Er promptet på displayet grønt? Hvis LED lyser grønt, og meddelelsen "Out of Range" (Uden for område) vises på skærmen, betyder det, at du bruger en displaytilstand, som monitoren ikke understøtter, og du skal ændre indstillingen til en understøttet tilstand. Gennemlæs afsnittet "Preset display modes" (Forudindstillede displaytilstande) på hyperlinket "Adjusting the Screen Resolution" (Justering af skærmens opløsning). Der kan ses svage skygger på det statiske billede, der vises på skærmen. Aktiver strømstyringsfunktionen, og indstil din computer og monitor til at gå i "dvaletilstand" med mindre strømforbrug, når de ikke er aktivt i brug. Brug en pauseskærm til at forhindre, at det samme billede vises på skærmen i lang tid. Fejlfinding 47

48 Er promptet på displayet orange? Hvis LED lyser orange, er strømstyringsfunktionen aktiv. Tryk på en vilkårlig knap på computerens tastatur eller flyt musen. Hvis det ikke hjælper, skal du kontrollere signalkablets tilslutninger. Hvis et ben er bøjet eller knækket, skal du kontakte din forhandler for at få den nødvendige support. Er promptet på displayet ikke oplyst? Kontroller stikkontakten, strømforsyningen og netafbryderen. Billedet er forvrænget, blinker eller flimrer. Læs vejledningerne på linket "Adjusting the Screen Resolution" (Justering af skærmens opløsning) på cd'en, og vælg derefter den korrekte opløsning, opdateringshastighed, og foretag dine justeringer baseret på disse vejledninger. Monitoren kører med dens indbyggede opløsning, men billedet er stadig forvrænget. Billeder, fra forskellige inputkilder kan vises forvrængede eller udstrakte på monitoren, når den kører med dens indbyggede opløsning. Du kan opnå den optimale displayydelse for hver type inputkilde ved at bruge funktionen Aspect Ratio (Skærmforhold) til at indstille et korrekt skærmforhold for inputkilderne. Se Aspect Ratio (Skærmforhold) på side 36 for yderligere oplysninger. Billedet vises i en retning. Læs vejledningerne på linket "Adjusting the Screen Resolution" (Justering af skærmens opløsning) på cd'en, og vælg derefter den korrekte opløsning, opdateringshastighed, og foretag dine justeringer baseret på disse vejledninger. Der er ikke adgang til OSD-kontrolfunktionerne. For at låse OSD-knapperne op, når de er forudindstillede til at låses, skal du trykke og holde nede på en vilkårlig knap i 10 sekunder. Der kommer ingen lyd fra de tilsluttede, eksterne højtalere. Fjern hovedtelefonen (hvis hovedtelefonen er sluttet til monitoren). Kontroller, om hovedtelefonstikket er tilsluttet korrekt. Hvis de eksterne højtalere er USB-drevne, skal du kontrollere, om USB-forbindelsen er korrekt. Hæv lydstyrken (lydstyrken er muligvis slået fra eller skruet helt ned) for de eksterne højtalere. Har du brug for mere hjælp? Hvis du stadig har problemer efter du har gennemgået denne vejledning, skal du kontakte salgsstedet, eller du kan sende os en på: 48 Fejlfinding

G2025HD/G2025HDA Brugervejledning til LCD-monitor i farve

G2025HD/G2025HDA Brugervejledning til LCD-monitor i farve G2025HD/G2025HDA Brugervejledning til LCD-monitor i farve Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres,

Læs mere

E910 Brugervejledning til LCD-monitor i farve

E910 Brugervejledning til LCD-monitor i farve E910 Brugervejledning til LCD-monitor i farve Velkommen Copyright Copyright 2009 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes,

Læs mere

BL912 LCD-skærm Brugervejledning

BL912 LCD-skærm Brugervejledning BL912 LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning

LCD-skærm Brugervejledning V-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

GW-serien LCD-skærm Brugervejledning

GW-serien LCD-skærm Brugervejledning GW-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning V920/V920P V2220/V2220P V2420/V2420P

LCD-skærm Brugervejledning V920/V920P V2220/V2220P V2420/V2420P LCD-skærm Brugervejledning V920/V920P V2220/V2220P V2420/V2420P Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres,

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning VW2230 / VW2230H VW2430 / VW2430H

LCD-skærm Brugervejledning VW2230 / VW2230H VW2430 / VW2430H LCD-skærm Brugervejledning VW2230 / VW2230H VW2430 / VW2430H Copyright Copyright 2012 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes,

Læs mere

XR-serien Brugervejledning

XR-serien Brugervejledning XR-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning V2220H/V2220HP V2420H/V2420HP V2320H/VW2420H

LCD-skærm Brugervejledning V2220H/V2220HP V2420H/V2420HP V2320H/VW2420H LCD-skærm Brugervejledning V2220H/V2220HP V2420H/V2420HP V2320H/VW2420H Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning BL902TM

LCD-skærm Brugervejledning BL902TM LCD-skærm Brugervejledning BL902TM Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning GL2440HM

LCD-skærm Brugervejledning GL2440HM LCD-skærm Brugervejledning GL2440HM Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes,

Læs mere

GW-serien LCD-skærm Brugervejledning

GW-serien LCD-skærm Brugervejledning GW-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

G50 / GL50-serien LCD-skærm Brugervejledning

G50 / GL50-serien LCD-skærm Brugervejledning G50 / GL50-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning BL2201PT BL2400PT

LCD-skærm Brugervejledning BL2201PT BL2400PT LCD-skærm Brugervejledning BL2201PT BL2400PT Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes,

Læs mere

XL-serien Brugervejledning

XL-serien Brugervejledning XL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730

LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730 LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730 Copyright Copyright 2011 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730

LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730 LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730 Copyright Copyright 2011 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

RL-serien Brugervejledning

RL-serien Brugervejledning RL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning GW2250 / GW2250E / GW2250M / GW2250HM GW2255 / GW2255E / GW2255M / GW2255HM GW2450 / GW2450M / GW2450HM GW2750 / GW2750HM

LCD-skærm Brugervejledning GW2250 / GW2250E / GW2250M / GW2250HM GW2255 / GW2255E / GW2255M / GW2255HM GW2450 / GW2450M / GW2450HM GW2750 / GW2750HM LCD-skærm Brugervejledning GW2250 / GW2250E / GW2250M / GW2250HM GW2255 / GW2255E / GW2255M / GW2255HM GW2450 / GW2450M / GW2450HM GW2750 / GW2750HM Copyright Copyright 2012 af BenQ Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning V920 / V920P V2220 / V2220P V2420 / V2420P V2320 / VW2220 VW2420

LCD-skærm Brugervejledning V920 / V920P V2220 / V2220P V2420 / V2420P V2320 / VW2220 VW2420 LCD-skærm Brugervejledning V920 / V920P V2220 / V2220P V2420 / V2420P V2320 / VW2220 VW2420 i Copyright Copyright 2011 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning BL2201M

LCD-skærm Brugervejledning BL2201M LCD-skærm Brugervejledning BL2201M Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

XL2420T / XL2420TX XL2720T Brugervejledning

XL2420T / XL2420TX XL2720T Brugervejledning XL2420T / XL2420TX XL2720T Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

XL2411T Brugervejledning

XL2411T Brugervejledning XL2411T Brugervejledning Copyright Copyright 2012 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning

LCD-skærm Brugervejledning LCD-skærm Brugervejledning GL950A / GL950AM G950A / G950AM GL951A / GL951AM / G951A G955A GL2250 / GL2250M / GL2250HM / GL2250TM G2250 / G2250HM G2255A / G2255 G2251M / G2251TM GL2450 / GL2450M / GL2450HM

Læs mere

SW-serien LCD-monitor Brugervejledning

SW-serien LCD-monitor Brugervejledning SW-serien LCD-monitor Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

XL2420T / XL2420TX Brugervejledning

XL2420T / XL2420TX Brugervejledning XL2420T / XL2420TX Brugervejledning Copyright Copyright 2011 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

XL-serien Brugervejledning

XL-serien Brugervejledning XL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning E900HD/E900HDA E2200HD/E2200HDA M2200HD M2400HD/E2400HD

LCD-skærm Brugervejledning E900HD/E900HDA E2200HD/E2200HDA M2200HD M2400HD/E2400HD LCD-skærm Brugervejledning E900HD/E900HDA E2200HD/E2200HDA M2200HD M2400HD/E2400HD Velkommen Copyright Copyright 2008 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må

Læs mere

PD-serien LCD-skærm Brugervejledning

PD-serien LCD-skærm Brugervejledning PD-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

G2411HDA LCD-monitor med 24" bredskærm Brugervejledning

G2411HDA LCD-monitor med 24 bredskærm Brugervejledning G2411HDA LCD-monitor med 24" bredskærm Brugervejledning Velkommen Copyright Copyright 2009 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres,

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning

LCD-skærm Brugervejledning V-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2017 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

G-serien LCD-skærm Brugervejledning

G-serien LCD-skærm Brugervejledning G-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

BL2706HT LCD-monitor Brugervejledning

BL2706HT LCD-monitor Brugervejledning BL2706HT LCD-monitor Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning

LCD-skærm Brugervejledning V-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

SW-serien LCD-skærm Brugervejledning

SW-serien LCD-skærm Brugervejledning SW-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

G-serien LCD-skærm Brugervejledning

G-serien LCD-skærm Brugervejledning G-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning

DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet

Læs mere

GW2760HS LCD-skærm Brugervejledning

GW2760HS LCD-skærm Brugervejledning GW2760HS LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2012 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

RL2240H / RL2240HE Brugervejledning

RL2240H / RL2240HE Brugervejledning RL2240H / RL2240HE Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

PD-serien LCD-skærm Brugervejledning

PD-serien LCD-skærm Brugervejledning PD-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2017 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

GW2406Z LCD-monitor Brugervejledning

GW2406Z LCD-monitor Brugervejledning GW2406Z LCD-monitor Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

EX-serien LCD-monitor Brugervejledning

EX-serien LCD-monitor Brugervejledning EX-serien LCD-monitor Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

RL2240H Brugervejledning

RL2240H Brugervejledning RL2240H Brugervejledning Copyright Copyright 2012 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

RL-serien Brugervejledning

RL-serien Brugervejledning RL RL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning BL902M

LCD-skærm Brugervejledning BL902M LCD-skærm Brugervejledning BL902M Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

XL-serien Brugervejledning

XL-serien Brugervejledning XL XL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning BL2201M

LCD-skærm Brugervejledning BL2201M LCD-skærm Brugervejledning BL2201M Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

RL-serien Brugervejledning

RL-serien Brugervejledning RL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

XR-serien Brugervejledning

XR-serien Brugervejledning XR-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

RL2450H / RL2450HT RL2455HM Brugervejledning

RL2450H / RL2450HT RL2455HM Brugervejledning RL2450H / RL2450HT RL2455HM Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

RL-serien Brugervejledning

RL-serien Brugervejledning RL RL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

E-serien LCD-skærm Brugervejledning

E-serien LCD-skærm Brugervejledning E-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

E-serien LCD-skærm Brugervejledning

E-serien LCD-skærm Brugervejledning E-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2017 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere