KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER KURSER OG KONSULENTBISTAND FRA TEORI TIL PRAKSIS AUTISME ADHD/DAMP ÅBNE KURSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER KURSER OG KONSULENTBISTAND FRA TEORI TIL PRAKSIS AUTISME ADHD/DAMP ÅBNE KURSER 2008-2009"

Transkript

1 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER KURSER OG KONSULENTBISTAND FRA TEORI TIL PRAKSIS AUTISME ADHD/DAMP ÅBNE KURSER

2 Sådan finder du Kasperskolen: P Gangsti til skolen S Ballerup station Kasperskolen Fodboldbane P Baltorpvej Ballerup Center Hold-an vej Tilmelding Løbende tilmelding - op til 14 dage før kurset afholdes. Se tilmeldingsmuligheder og tilmeldingsformular bagerst i kataloget Seneste kursusopdateringer: Kasperskolen Baltorpvej Ballerup Tlf Fax grafisk produktion: Medieskolen Lyngby Felix Engdahl og Martin Hansen 2

3 Hermed udsender vi Kasperskolens kursuskatalog for 2008/2009. Strukturreformen, der trådte i kraft , har betydet at kommunerne har fået overdraget opgaver som amterne tidligere varetog. Der er i den forløbne tid blevet arbejdet med at finde gode løsninger på at varetage disse nye opgaver. Kommunerne arbejder meget forskelligt med opgaverne og det søges i høj grad at løse opgaverne lokalt. Vores bidrag til dette udviklingsarbejde er at tilbyde kurser og vejledning, der videreformidler vores viden og erfaringer fra arbejdet med normaltbegavede børn med autisme og/eller ADHD på Kasperskolen. Vi har opbygget disse erfaringer gennem mange års arbejde indenfor området. Vi har i det forløbene år mærket en stor efterspørgsel i.f.t. erfaringer med opgaver, som kommunerne nu skal varetage. Det har været spændende at være en del af og vi ser frem til endnu et år i tæt dialog med de personer, der løser opgaverne lokalt. Det er 6. gang vi udbyder vores kurser til lærere, pædagoger og andre fagfolk samt til forældre og andre pårørende. Vi tilbyder: Kurser på Kasperskolen for bl.a. lærere og pædagoger Kurser på Kasperskolen for forældre og pårørende Mobile kurser eller specialdesignede kursusrækker tilrettelagt i samarbejde med skoler/institutioner. De mobile kurser kan være de, der er udbudt i kataloget eller andre f.eks udvikling af pædagogisk platform eller lign. Vejledning af personale f.eks. i forhold til enkeltintegrerede elever (Se i øvrigt næste side) Vi glæder os til endnu et år med gensidig inspiration ud fra vores motto: Fra teori til praksis fra praksis til teori. Med venlig hilsen Marianne Wogensen, Socialpædagogisk leder, Kasperskolen. Kasperskolen er en specialskolen beliggende i Ballerup for normaltbegavede elever med autisme og/eller ADHD. Skolen er et helhedstilbud, hvor dagligdagen indeholder både skolefaglige og socialpædagogiske aktiviteter 3

4 Kasperskolens Kompetencecenter: Kurser på Kasperskolen for bl.a. lærere og pædagoger. Kursus nr Kurser på Kasperskolen for forældre og pårørende. Kursus nr Mobile kurser Mobile kurser eller specialdesignede kursusrækker tilrettelagt i samarbejde med skoler/institutioner. Kurserne afholdes på den enkelte institution f.eks. som indlæg på lærermøder, pædagogmøder, workshops, temadage m.m.. Tid, sted og indhold tilpasses efter ønske. De mobile kurser kan være de, der er udbudt i kataloget eller andre f.eks: Udvikling af fælles pædagogisk platform Udvikling af værdigrundlag Teamudvikling Kombination af kurser til kursusrækker Ring og hør nærmere om muligheder og priser Vejledning af personale Denne konsultative vejledning ydes til skoler med enkeltintegrerede elever, gruppeordninger og daginstitutioner. Med udgangspunkt i den enkelte elev gives vejledning og praktiske anvisninger på hvordan man kan planlægge dagligdagen, undervisningen og undgå konfliktsituationer. Der vejledes også med udarbejdelse af handleplaner med faglige og sociale mål, samt praktiske anvisninger på tiltag for at nå målene Ring og hør nærmere om mulighederne 4

5 Kurser for fagfolk - Se efterfølgende kurser. 320 Introduktionskursus til autisme / Aspergers syndrom Lærere og pædagoger / støttepædagoger med ingen eller kun lidt erfaring inden for området. At give fagfolk, der er nye inden for autismeområdet, en grundlæggende viden om det autistiske handicap. Samt en introduktion til pædagogiske metoder, som anvendes i den daglige undervisning af børn og unge med Aspergers syndrom eller normaltbegavede børn med autisme. Gennem oplæg formidles viden om: Handicappets karakteristika og hvad det betyder for personen at have autisme / Aspergers syndrom. Struktureret pædagogik. Kort om de forskellige kognitive metoder. Teoretisk oplæg med praktiske eksempler og videofremvisning.. Tidspunkter: Torsdag d. 2/ kl Onsdag d. 1/ kl Kr. 950,- pr. deltager inkl. frokost og eftermiddagskaffe 321 Kort indføring til autisme/aspergers syndrom Pædagoger/støttepædagoger /lærere som arbejder med børn med autisme/aspergers syndrom i børnehaver, fritidshjem og skoler. Kurset henvender sig til personer med ingen eller kun lidt erfaring indenfor området. At give fagfolk, der er indenfor autismeområdet, en kort indføring i autismespektrumsforstyrelser med fokus på normaltbegavede børn og unge med autisme. Ud fra eksempler vil kursisterne blive gjort bekendt med: Gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Handicappets karakteristika. Struktureret specialpædagogik strategier i hverdagen. En kombination af undervisning og erfaringsudveksling Instruktører: Gitte Abildgaard, socialpædagog på Kasperskolen Bente Bøgh Arildsen, talepædagog på Kasperskolen Tidspunkter: Torsdag d. 6/ kl eller Torsdag d 5/ kl Kr. 800,- pr. deltager inkl. eftermiddagskaffe. 5

6 322 Introduktion til ADHD/DAMP-problematikken Lærere og pædagoger / støttepædagoger med ingen eller kun lidt erfaring inden for området. Kursisterne vil bl.a. blive gjort bekendt med centrale begreber og pædagogiske redskaber, som er anvendelige i dagligdagen med børn med ADHD (DAMP). I den forbindelse vil kursister blive gjort bekendt med: Isbjergmodellen. De eksekutive funktioner. Konfliktløsning. Måder at strukturere og planlægge dagligdagen, undervisningen, frikvartererne og fritiden på. Forældresamarbejde. Derudover vil kursisterne, med udgangspunkt i cases fra hverdagen, få mulighed for at inddrage, planlægge og udveksle deres viden og erfaringer. En kombination af undervisning, gruppearbejde og erfaringsudveksling. Lise Zwicky Tirsdag d. 3/ kl Kr. 950,- pr. deltager inkl. frokost og eftermiddagskaffe. 6

7 323 Introduktion til ADHD/DAMP-problematikken Lærere og pædagoger / støttepædagoger med ingen eller kun lidt erfaring inden for området. Kursisterne vil bl.a. blive gjort bekendt med centrale begreber og pædagogiske redskaber, som er anvendelige i dagligdagen med børn med ADHD (DAMP). I den forbindelse vil kursister blive gjort bekendt med: Isbjergmodellen. De eksekutive funktioner. Konfliktløsning. Måder at strukturere og planlægge dagligdagen, undervisningen, frikvartererne og fritiden på. Forældresamarbejde. Derudover vil kursisterne, med udgangspunkt i cases fra hverdagen, få mulighed for at inddrage, planlægge og udveksle deres viden og erfaringer. En kombination af undervisning, gruppearbejde og erfaringsudveksling. Onsdag d. 24/ kl eller Tirsdag d. 27/ kl Instruktører: Inge Schmidt, afdelingsleder på Kasperskolen. Nicolaj Sørensen, lærer på Kasperskolen Kr. 950,- pr. deltager inkl. frokost og eftermiddagskaffe. 324 Kort introduktion til ADHD-problematikken Lærere og pædagoger / støttepædagoger med ingen eller kun lidt erfaring inden for området. At give fagfolk en grundlæggende viden om ADHD. Samt en introduktion til pædagogiske metoder, som anvendes i undervisningen af normaltbegavede børn og unge med ADHD. Kurset vil omhandle temaer som: Hvad er ADHD Pædagogisk praksis Konflikthåndtering Forældresamarbejde Derudover vil kursisterne, med udgangspunkt i cases fra hverdagen, få mulighed for at inddrage, diskutere og udveksle deres viden og erfaringer. En kombination af undervisning og erfaringsudveksling. Onsdag d. 12/ kl eller Torsdag d. 15/ kl Instruktører: Inger Windfeld, lærer på Kasperskolen Nikolaj Sørensen, lærer på Kasperskolen 700,- pr. deltager inkl. eftermiddagskaffe 7

8 325 Kognitiv Affektiv Træning (KAT-kassen) Lærere og pædagoger som arbejder med elever med autisme, Aspergers syndrom og ADHD (DAMP). At lære materialet at kende og blive i stand til at bruge det i det daglige arbejde. At inspirere deltagerne til at inddrage Kognitiv Affektiv Træning herunder brug af KATkassen i den specialpædagogiske indsats i forhold til normalt begavede børn med autisme og Aspergers syndrom eller ADHD (DAMP). KAT betyder Kognitiv Affektiv Træning. Det er en ny pædagogisk metode, som kombinerer elementer fra kognitiv terapi og den visuelt baserede autismepædagogik. KAT-kassen består af en række konkrete visuelle elementer, der alle er udviklet med det formål at hjælpe barnet / den unge med autisme / Aspergers syndrom med at forstå og kommunikere om egne og andres tanker, følelser og adfærd. Man arbejder med og udvikler barnets kompetencer i forhold til at genkende egne og andres følelser, at handle konstruktivt i forhold til disse, konflikløsning m.v. Teoretisk oplæg med praktiske eksempler samt arbejde i grupper med de enkelte elementer. Tidspunkter: Onsdag d. 22/10 kl , samt opfølgning Onsdag d. 19/11 kl Kr ,- pr. deltager inkl. frokost og eftermiddagskaffe. Konflikthåndtering og voldsforebyggelse Lærere og pædagoger som i deres arbejde kommer ud for at skulle håndtere voldsomme konflikter. At lære metoder til konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Den Psyko-Fysiske Metode er et undervisningsprogram, der via teori, træning og øvelser formidler viden og handlemuligheder i mødet med aggressive personer. Der arbejdes med: Signaler og kropssprog Risikovurdering Aggressionsdæmpende kommunikation Empati og omsorg Egne reaktioner Handlemuligheder før, under og efter konflikten Samarbejde i vanskelige situationer Anerkendte frigørelses- og fastholdelsesteknikker Det juridiske aspekt (straffelov, psykiatrilov, servicelov) Undervisningen er tilrettelagt, således at de etiske aspekter og omsorg inddrages for at øge opmærksomheden på god konflikthåndtering. Derved sikres, at alle parter i en konflikt, også beboeren/brugeren/patienten, efter konflikten bevarer værdighed og selvværd i så høj grad som muligt. Der trænes og formidles ved debat, dilemma-øvelser og øvelser i praktiske færdigheder mht. afværgning, frigørelse og fastholdelse. Yderligere benyttes situationsspil med kendte arbejdsmæssige problemstillinger med efterfølgende refleksion evt. suppleret med video. Underviseren er konsulent for De psyko-fysiske konsulenter. 8 Tidspunkter: Onsdag den 20/ kl samt opfølgning Mandag den 27/ kl Kr ,- pr. deltager inkl. frokost (d. 24/10) og eftermiddagskaffe.

9 327 Personalesamarbejde i en ny gruppeordning/specialklasse Lærere og pædagoger Dette kursus er tiltænkt som en støtte til faggrupper, der står overfor udfordringen i at opstarte en ny specialgruppe med nye elever og eventuelt nye kollegaer. Vægten vil i høj grad være på det kollegiale samarbejde, og hvordan dette styrkes, for at være rustet til at klare de udfordringer en nystartet gruppe vil medføre. Kurset vil bl.a. behandle følgende spørgsmål: Hvordan opbygger man som personalegruppe en fælles pædagogisk og didaktisk kultur? Hvilke styrker, ressourcer og værdier ønsker man som personalegruppe, at denne kultur skal indeholde? Hvordan italesættes tidligere erfaringer. Hvordan skabes og udvikles en samtalekultur. Italesætte den nye gruppedynamik, hvilke kompetencer besidder man som et team, og hvordan skaber man et højt bevidstheds niveau i den daglige praksis? Hvordan tackler man uenigheder i pædagogikken? Vi vil tage udgangspunkt i egne erfaringer, og koble relevante teorier og praksismetoder til emnet. Kurset vil blive bygget op af teoretiske oplæg og diskussion i plenum. Der vil indgå gruppearbejde hvor fundamentet for en køreplan for teamsamarbejde vil blive skabt. Onsdag d. 2/ kl Instruktører: Claus Christensen, pædagog på Kasperskolen Jakob Bonfils, lærer på Kasperskolen Kr. 750,- inkl. eftermiddagskaffe 328 Struktureret undervisning af børn med ADHD Lærere og pædagoger/støttepædagoger med ingen eller kun lidt erfaring inden for området. At give fagfolk en grundlæggende viden om ADHD. En introduktion til pædagogiske metoder, som anvendes i undervisningen af normaltbegavede børn og unge med ADHD. Hvad er ADHD? Dagligdagens struktur Undervisningens tilrettelæggelse Konflikthåndtering Derudover vil kursisterne, med udgangspunkt i cases fra hverdagen, få mulighed for at inddrage, diskutere og udveksle deres viden og erfaringer. En kombination af undervisning og erfaringsudveksling Nikolaj Sørensen, lærer på Kasperskolen Michael Peyk, lærer på Kasperskolen Tirsdag d. 11/ kl Tirsdag d. 24/ kl Kr. 850,- pr. deltager inkl. eftermiddagskaffe 9

10 329 Sociale historier Lærere og pædagoger som arbejder med elever med autisme, Aspergers syndrom. At fremme kommunikative og sociale kompetencer hos eleven. Sociale Historier er en metode til at undervise personer med autisme og Aspergers syndrom i sociale færdigheder gennem træning af deres sociale forståelse. Til det formål bruges visuelle hjælpemidler i form af en skreven tekst, der kan suppleres med billeder/tegninger. En social historie er en kort historie, som beskriver en situation ved hjælp af relevante sociale stikord og almindelige reaktioner, og som forsyner eleven med nøjagtige og specifikke informationer om, hvad der foregår i en situation og hvorfor. Historierne udfærdiges omhyggeligt i overensstemmelse med retningslinjer baseret på de indlæringsmæssige særpræg hos elever med autisme. De Sociale Historier er et unikt redskab til social træning. De kan hjælpe barnet med: At fremskaffe viden om sociale situationer. At forudsige og forstå sociale situationer. At finde nye passende handlemuligheder. De Sociale Historier kan f.eks. have målsætninger som at lære rutiner, at behandle problemadfærd, at øge selvindsigt og styrke venskabsfærdigheder m.m. Metoden er særligt velegnet til den børnegruppe inden for autismespektret, som har de grundlæggende sprogfærdigheder intakte, og som kan læse en tekst. Erfaringen med metoden viser også, at børn og unge med Aspergers syndrom, på grund af deres relativt gode sproglige og intellektuelle ressourcer, synes at have stort udbytte af metodens selvinstruerende og selvkontrollerende procedure til løsning af problemer. Teoretisk oplæg med praktiske eksempler, samt arbejde i grupper og videofremvisning. Tidspunkter: Tirsdag d. 10/ Kl samt 2 timers opfølgning Onsdag d. 15/4 kl Mette Løvstrand, lærer på Kasperskolen. Lis Jensen, pædagog på Kasperskolen. Kr ,- inkl. eftermiddagskaffe 10

11 330 Tegneseriesamtalen Lærere og pædagoger som arbejder med elever med autisme, Aspergers syndrom og ADHD (DAMP). Tegneseriesamtalen er en metode, der kan anvendes her og nu ved svære og ukendte situationer. Ved hjælp af enkle tændstikmænd identificerer tegneseriesamtalen, hvad folk siger, tænker, føler og gør. Farver og enkle tegninger tydeliggør kommunikationen og hjælper med at organisere den sociale udveksling. Tegneseriesamtalen blev først udviklet til brug for elever med forstyrrelser indenfor det autistiske spektrum, men deres brug er udvidet til andre elever med generelle og specifikke forstyrrelser. Erfaringen viser, at tegneseriesamtaler ofte giver indsigt i en elevs synsvinkel på en situation og tjener som en udmærket forløber for udvikling af en social historie. Teoretisk oplæg med praktiske eksempler, samt arbejde i grupper og videofremvisning. Tidspunkter: Mandag d. 2/ kl samt 2 timers opfølgning Mandag d. 2/ kl Mette Løvstrand, lærer på Kasperskolen Lis Jensen, pædagog på Kasperskolen Kr ,- pr. deltager inkl. eftermiddagskaffe 332 Struktureret og visualiseret specialpædagogik Fra kaos til overskuelighed Pædagoger og lærere som arbejder med elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser. At blive opmærksom på hvad der skal til for at børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser har mulighed for at fungere og udvikle sig optimalt. Gennemgang af den grundlæggende viden om autismens karakteristika, herunder den anderledes tænkning samt hvordan denne viden bedst kan omsættes i dagligdagen både i undervisningen og i den sociale træning. Baseret på mange års erfaring vil vi desuden komme ind på progressionen i løbet af skoleårene fra 1. til 10.klasse samt hvordan det individualiserede tilbud kan tilrettelægges på en sådan måde et hvert enkelte barn får optimalt udbytte af den. Vi vil komme ind på væsentlige begreber i autismepædagogikken heriblandt Forudsigelighed overskuelighed synliggørelse selvstændiggørelse Teoretisk oplæg med eksempler fra praksis. Der vil være mulighed for spørgsmål og dialog 28/ kl / kl Maureen Pilvang, ressourcelærer på Kasperskolen Gitte Abildgaard, ressourcepædagog på Kasperskolen Kr. 850,- pr. deltager inkl. eftemiddagskaffe 11

12 333 Struktureret leg, hvor der øves kommunikation og samspil Lærere og pædagoger som arbejder med elever med autisme, Aspergers syndrom eller børn med ADHD (DAMP) i basisgrupper i børnehaver og gruppeordninger i folkeskoler. At give ideer og forslag til, hvordan man i dagligdagen kan strukturere børnenes leg for derigennem at øge deres sociale samspil og mindske deres indbyrdes konflikter. Børn med autisme og ADHD har vanskeligheder med kommunikation og samspil med andre mennesker. De har svært ved at aflæse ansigtsudtryk og kropsprog specielt i forhold til andre børn, som kan være mere uforudsigelige end voksne. Gennem legen udvikler børn en evne til senere at indgå i dialog og samspil med andre mennesker. Derfor er det vigtigt, at børn får opøvet denne kompetence i at kunne indgå i forskellige situationer med andre. Børn med autisme eller ADHD har ofte svært ved at indgå i en leg sammen med jævnaldrende børn. For børn med autisme og ADHD kan denne kompetence øves ved at strukturere deres leg med andre og ved at øve kommunikationen og samspillet i gammeldags brætspil. Vi kommer med konkrete forslag til lege og spil for børn i børnehavealderen og skolealderen. Vi har forslag til hvordan man kan visualisere og strukturere kendte og ukendte lege og spil. Vi viser materialer, spil og legetøj, som kan indgå i en struktureret leg. Bente Bøgh Arildsen, talepædagog på Kasperskolen. Tidspunkter: Onsdag d. 17/ kl eller Onsdag d. 8/ kl Kr. 700,- pr. deltager inkl. eftermiddagskaffe. En anerkendende tilgang til arbejdet med udfordrende elever Lærere og pædagoger At sætte fokus på flg. punkter: En anerkendende tilgang med udgangspunkt i ressourcer og muligheder. Forståelse og afkodning af elevens handlinger og motiver. Tilrettelæggelse af den socialpædagogiske hverdag/undervisningsmiljøet. Udviklingen af den faglige handlekompetence. Muligheder/sårbarheden i et tværfagligt samarbejde. Den faglige containerfunktion/rummelighed. I arbejdet med udfordrende og problemskabende børn, er det vigtigt at kunne bevare et positivt og konstruktivt billede af eleven samt bevare sit professionelle perspektiv. Med udgangspunkt i egne erfaringer vil vi beskrive sammenhængen mellem teori og praksis. Udgangspunktet tages i elementer fra miljøterapien med en psykodynamisk forståelse. Dagen opdeles i to sektioner. Første halvdel af dagen vil tage udgangspunkt i en forståelse af børn med en udfordrende og problemskabende adfærd. Anden halvdel vil tage udgangspunkt i den faglige rolle, og hvordan vi som fagpersoner reagerer og navigerer i et tværfagligt samarbejde med denne målgruppe. Opfølgningsdelen vil fokusere på de erfaringer og udfordringer som kursisterne er stødt på i forbindelse med integreringen af elementer fra første kursusdag. Teoretisk oplæg med udgangspunkt i praktiske eksempler. Kursisternes egne beskrivelser (cases) gennemarbejdes og drøftes i grupper og plenum. Claus Christensen, pædagog på Kasperskolen. Jakob Bonfils, lærer på Kasperskolen. 12 Tidspunkter: Tirsdag d. 23/ kl med opfølgning: tirsdag d. 4/ kl Kr ,- pr. deltager inkl. frokost (23/9) og eftermiddagskaffe.

13 335 Ideer til motorisk træning Lærere og pædagoger der arbejder med elever med en autismespektrumforstyrrelse eller ADHD i gruppeordninger eller i enkeltintegration. Med udgangspunkt i kognitiv motorisk træning og de motoriske/sansemotoriske vanskeligheder vi oplever hos vores elever gives ideer til: Idrætsundervisning Sansemotorisk træning Pauseaktiviteter Kropskendskab og kropsopfattelse massage /afslapning Strategier i forbindelse med motorisk uro Strategier i forbindelse med nedsat koncentration Der vil desuden gives eksempler på, hvordan aktiviteter kan gradueres efter elevernes niveau og hvordan aktiviteter kan bygges op. Kirsten Høyer, fysioterapeut Tirsdag d. 7/ kl Kr. 600,- inkl. eftermiddagskaffe Socialpædagogiske læreplaner i Specialunderisningen. Kurset henvender sig til undervisere, pædagoger som lærere, og andre som har en interesse i at arbejde med læreplaner for det socialpædagogiske arbejde på en specialskole eller gruppeordning. På kurset vil vi se på det pædagogiske arbejde i specialundervisningen i fremtiden og på hvordan ruster vi os til denne udfordring. Ligesom det øvrige pædagogiske arbejdsfelt, der p.t. arbejder med beskrivelser og målsætning af det pædagogiske arbejde, har vi fundet det relevant og fagligt udviklende at beskrive vores arbejde og få opstillet mål for den socialpædagogiske del af arbejdet i Helhedstilbudet. Kurset vil dels tage udgangspunkt i at vidensdele om det konkrete arbejde på Kasperskolen med at udforme og implementere en socialpædagogisk læreplan, dels lægge op til en dialog omkring det videre udviklingsforløb af det socialpædagogiske arbejde. Kurset vil bla. bearbejde emner som: Hvilke udfordringer møder specialundervisningen i fremtiden, og hvordan ruster vi os til denne udfordring. Hvorfor udvikle en socialpædagogisk læreplan? Beskrivelse af tavs viden eller et middel til at øge bevidstheden om den daglige socialpædagogiske praksis? Opstartsfasen: Processer i personalegruppen og tiltag til en grundform for den socialpædagogiske læreplan. Den socialpædagogiske læreplans konkrete opbygning og indhold. Hvordan omsættes den socialpædagogiske læreplan til et konkret værktøj i den daglige praksis? Claus Christensen, Socialpædagog Marianne Wogensen, Socialpædagogisk leder Torsdag d. 26/ kl Kr. 600,- pr.deltager 13

14 337 Jeg er noget helt særligt - et kursus om selvindsigt i eget handicap Lærere og pædagoger som arbejder med elever med autisme spektrumforstyrrelser, Aspergers syndrom og ADHD. Det kan være en vanskelig proces for eleven og dennes familie at arbejde med selvindsigt, og det er derfor vigtigt, at de voksne omkring eleven er klædt på til at tage hul på dette arbejde. Formålet med kurset er at ruste kursisterne til dette arbejde, samt at give indblik i materialet Jeg er noget helt særligt. Der vil desuden være inspiration til hvordan man fra skolestart til udskoling kan fokusere på selvindsigt. Formålet med Jeg er noget helt særligt er at give eleven, forældre, lærere og pædagoger viden om: elevens selvforståelse indsigt i eget handicap kompetencer og potentialer Hensigten er, at give eleven bedre hand le- og forståelseskompetencer i forhold til hvad det vil sige at være anderledes og have en diagnose. Den øgede indsigt i eleven, arbejdet med materialet giver, kan desuden gøre det lettere for læreren/pædagogen at sætte kvalificerede mål for eleven. Karsten Bendix Pedersen, lærer, Ullerødskolen, Kokkedal Pernille Jakobsen, lærer, Skolen i Peter Vedels Gade (PVG), København Fagligt oplæg og øvelser med udgangspunkt i Jeg er noget helt særligt (Peter Vermeulen Dansk psykologisk Forlag.) Torsdag den 20/ kl Kr. 700,- pr. deltager inkl. eftermiddagskaffe. 338 Udskolingstilbud på Kasperskolen Lærere og pædagoger der arbejder med de ældste klassetrin på specialskoler og gruppeordninger. At videregive nogle af de erfaringer og tanker vi har gjort os omkring planlægningen og udførelsen af et 1-2 årigt udskolingstilbud. En beskrivelse af det udskolingstilbud vi har på Kasperskolen, hvor vi vil redegøre for nogle af de overvejelser vi har gjort i forbindelse med: - Planlægningen af et nyt 1-2 årigt udskolingstilbud, som springbræt til et ungdomsliv / ungdomsuddannelse. - Elevsammensætningen i de tre udskolingsklasser? - Klassernes forskellige fokuspunkter - Indretning af klasselokaler - Elevernes deltagelse i brobygning, oso, prøver m.m Kurset vil have form som en vekselvirkning mellem oplæg og diskussion. Onsdag d. 5/ kl eller Onsdag d. 21/ kl Instruktører: Jacob Siglev, lærer på Kasperskolen Niels Rosenkvist, lærer på Kasperskolen Torben Pedersen, lærer på Kasperskolen Kr. 800,- inkl. Kaffe 14

15 421 Kurser til forældre - Se efterfølgende kurser. Grundkursus for forældre om autisme/aspergers symdrom Forældre til børn med autisme, som ikke tidligere har været på kursus. At give forældre en grundlæggende viden om det autistiske handicap samt kendskab til nogle af de basale pædagogiske redskaber, som forældre kan anvende i hverdagen til deres børn og unge med autisme. Teoretisk gennemgang af autismespektret, samt gennemgang af de tre kardinalpunkter, som ligger til grund for diagnosen. Kort gennemgang af de grundlæggende psykologiske forstyrrelser. Film: Tidlige tegn på autisme Praktiske eksempler på visuel struktur i hverdagen. Praktiske eksempler på visuel struktur til konflikthåndtering i hverdagen. En forælder fortæller om dagligdagen med sit barn med autisme. Instruktører: Mette Fabricius Larsen, afd. leder og forælder til barn med autisme. Rolf Andreasen, psykolog Kurset vil have form som en vekselvirkning mellem undervisning og erfaringsudveksling. Tidspunkter: Mandag d. 6/ kl eller Mandag d. 23/ kl Kr. 1,100,- pr. deltager inkl. frokost og kaffe. 422 Fra kaos til overskuelighed i hjemmet Forældre til børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Hvis du/i er forældre til et barn med en Autisme Spektrum Forstyrrelser, har du/i måske oplevet, at hverdagen kan være kaotisk og uoverskuelig. Dette kursus kan være en hjælp til at genoprette roen. Baseret på mange års erfaring med struktureret og visualiseret specialpædagogik vil der blive: Et kort teoretisk oplæg om, hvorfor det er så svært for et barn med autisme, at strukturere sin egen hverdag. Beskrevet og vist muligheder, som I forældre kan benytte til at strukturere og visualisere jeres barns hverdag med få midler. Eksempelvis ved hjælp af tekst, tegninger, billeder og Boardmaker. Givet tid til gruppearbejde, så du/i får mulighed for at afprøve forskellige måder at strukturere og visualisere jeres barns hverdag Teoretisk oplæg med hovedvægten lagt på praktiske eksempler og gruppearbejde. Der bliver mulighed for spørgsmål og dialog under hele kurset Instruktører: Maureen Pilvang, ressourcelærer på Kasperskolen Gitte Abildgaard, ressourcepædagog på Kasperskolen. Tidspunkter: Tirsdag 4/ kl , eller Torsdag den 21/ kl Kr. 800,- pr. deltager inkl. frokost og kaffe. 15

16 423 Få styr på forstyrrelserne Forældre til børn med autisme spektrum forstyrrelser. Vores erfaringsgrundlag er primært normaltbegavede skolebørn, fra Kasperskolen i Ballerup, med en forstyrrelse indenfor autismespektret. Hvordan påvirkes børnenes dagligdag af problemer i sansebearbejdningen? Kan du nikke genkendende til: fysisk uro/ dimser med ting ved f.eks. spisning el. TV kigning kræsenhed eller modstand mod at prøve ny mad lydfølsomhed f.eks.i butikcentre og ved familiefester svært ved at falde i søvn problemer med at få nyt tøj problemer i.f.t. at få vasket hår eller klippet negle koncentrationsbesvær klodsethed i forhold til at holde på ting el. falder over egne ben Hvad kan ligge til grund for disse vanskeligheder og hvordan kan omgivelserne tilrettelægges, så barnet får en lettere hverdag? Hvilke strategier kan barnet/forældrene bruge? Vi vil kort gennemgå hvordan hjernen bearbejder sanseindtryk, samt give konkrete ideer til dagligdagen. Vi vil desuden lægge op til erfaringsudveksling. Kirsten Høyer, fysioterapeut Anette Granhøj, ergoterapeut Dato 25. feb kr. inkl. eftermiddagskaffe Autisme, familie og aflastning. Forældre, pædagoger, lærere og aflastningsfamilier, der har med børn og unge med Autisme eller AD/HD at gøre. Dette kursus/ foredrag har som formål at inspirere, hjælpe og udvikle. Jeg har autisme! Mit liv med autisme. Fra lille dreng til ung mand. Forældre til barn/ung mand med autisme. Hvordan kan man gribe det an? Aflastning til et barn/ung mand med autisme. Overvejelser, motivation, inspiration, glæde, lyst, udvikling, erfaring etc. Samarbejde mellem hjem, aflastning og barn/ung mand Kursets form vil have en vekselvirkning mellem oplæg, erfaringsdeling og andre overvejelser. Tirsdag d. 18/ kl eller Tirsdag d. 13/ kl Instruktører: Michael Lundstrøm, tidligere elev fra Kasperskolen Vibeke Lundstrøm, mor og lærer på Kastrupsgårdsskolen Martin Olsen, lærer på Kasperskolen og aflastningsfamilie Kr. 800,- inkl. kaffe 16

17 Egne notater: 17

18 Kursustilmelding (til kopiering) Kursusnummer: Titel: Dato: Navn: Ansættelse: Stilling: Tlf. nr.: Faktura sendes til: (Hvis anden adresse) EAN nr. og evt. rekvisitionsnr. Bevilget af: Hvis faktura skal sendes til privat person skal vi have dit CPR-nr. CVR / CPR-nummer: 18

19 Tilmelding Du kan tilmelde dig Ved at sende eller faxe denne formular til skolen Via formularen på vores hjemmeside Fax nr Kasperskolen Baltorpvej Ballerup Hvis der er ledige pladser, kan du tilmelde dig indtil 14 dage før kurset afholdes. Afbud modtages indtil 14 dage før kursus. Herefter, og ved senere tilmelding, er tilmeldingen bindende, og der opkræves betaling. Kursusbekræftelse sendes ud efter sidste tilmeldingsfrist. 19

20 Introduktionskursus til autisme / Aspergers syndrom 320 Kort indføring til autisme/aspergers syndrom Introduktion til ADHD/DAMP-problematikken Introduktion til ADHD/DAMP-problematikken Kort introduktion til ADHD-problematikken Kognitiv Affektiv Træning (KAT-kassen) Konflikthåndtering og voldsforebyggelse Personalesamarbejde i en ny gruppeordning/specialklasse Struktureret undervisning af børn med ADHD Sociale historier Tegneseriesamtalen 330 Struktureret og visualiseret specialpædagogik Fra kaos til overskuelighed Struktureret leg, hvor der øves kommunikation og samspil En anerkendende tilgang til arbejdet med udfordrende elever 334 Ideer til motorisk træning Socialpædagogiske læreplaner i Specialundervisningen. Jeg er noget helt særligt Udskolingstilbud på Kasperskolen Grundkursus for forældre om autisme/ Aspergers syndrom Fra kaos til overskuelighed i hjemmet Få styr på forstyrrelserne Autisme, familie og aflastning Besøg Kasperskolens hjemmeside

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P 2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P Sådan fi nder du Kasperskolen: Ballerup station P Gangsti til skolen Kasperskolen

Læs mere

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning W O R KSH O P S Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen Uddannelseskatalog UUC Maglemosen 2011-2012 2 Uddannelseskatalog 2011-2012 UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

Mødemateriale om styrkelse af børn og unges kompetencer

Mødemateriale om styrkelse af børn og unges kompetencer Sådan kan materialet bruges: Mødemateriale om styrkelse af børn og unges kompetencer Formålet med dette materiale er at gøre det nemmere for jer at videreformidle indsigterne fra DKR s workshop Herre i

Læs mere

25. Nationale Autismekonference. Odense den 29. og 30. april 2013. Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen. Sue Mulcahy

25. Nationale Autismekonference. Odense den 29. og 30. april 2013. Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen. Sue Mulcahy 25. Sue Mulcahy Nationale Autismekonference Odense den 29. og 30. april 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen Camilla Pape Anne-Marie Dahl 25 år med Den Nationale

Læs mere

BAUNEGÅRDS BEHANDLINGSGUIDE

BAUNEGÅRDS BEHANDLINGSGUIDE S BEHANDLINGSGUIDE Indhold Behandling på Baunegård... 4 Behandlingsindsats inden for det autistiske spektrum... 9 Teori om autisme... 9 Theory of mind... 10 Central Coherence... 11 Eksekutive funktioner...

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk Tilknytning tanker følelser sanser 2015 Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk 1 INVITATION TIL SPECIALPÆDAGOGISK LANDSKONFERENCE 2015 Det er en fornøjelse for styregruppen

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi VISS.dk Nr. 16 september 2014 årgang 8 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Neuropædagogisk konference Konsulentydelser Efterår 2014 Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

Læs mere