KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER KURSER OG KONSULENTBISTAND FRA TEORI TIL PRAKSIS AUTISME ADHD/DAMP ÅBNE KURSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER KURSER OG KONSULENTBISTAND FRA TEORI TIL PRAKSIS AUTISME ADHD/DAMP ÅBNE KURSER 2008-2009"

Transkript

1 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER KURSER OG KONSULENTBISTAND FRA TEORI TIL PRAKSIS AUTISME ADHD/DAMP ÅBNE KURSER

2 Sådan finder du Kasperskolen: P Gangsti til skolen S Ballerup station Kasperskolen Fodboldbane P Baltorpvej Ballerup Center Hold-an vej Tilmelding Løbende tilmelding - op til 14 dage før kurset afholdes. Se tilmeldingsmuligheder og tilmeldingsformular bagerst i kataloget Seneste kursusopdateringer: Kasperskolen Baltorpvej Ballerup Tlf Fax grafisk produktion: Medieskolen Lyngby Felix Engdahl og Martin Hansen 2

3 Hermed udsender vi Kasperskolens kursuskatalog for 2008/2009. Strukturreformen, der trådte i kraft , har betydet at kommunerne har fået overdraget opgaver som amterne tidligere varetog. Der er i den forløbne tid blevet arbejdet med at finde gode løsninger på at varetage disse nye opgaver. Kommunerne arbejder meget forskelligt med opgaverne og det søges i høj grad at løse opgaverne lokalt. Vores bidrag til dette udviklingsarbejde er at tilbyde kurser og vejledning, der videreformidler vores viden og erfaringer fra arbejdet med normaltbegavede børn med autisme og/eller ADHD på Kasperskolen. Vi har opbygget disse erfaringer gennem mange års arbejde indenfor området. Vi har i det forløbene år mærket en stor efterspørgsel i.f.t. erfaringer med opgaver, som kommunerne nu skal varetage. Det har været spændende at være en del af og vi ser frem til endnu et år i tæt dialog med de personer, der løser opgaverne lokalt. Det er 6. gang vi udbyder vores kurser til lærere, pædagoger og andre fagfolk samt til forældre og andre pårørende. Vi tilbyder: Kurser på Kasperskolen for bl.a. lærere og pædagoger Kurser på Kasperskolen for forældre og pårørende Mobile kurser eller specialdesignede kursusrækker tilrettelagt i samarbejde med skoler/institutioner. De mobile kurser kan være de, der er udbudt i kataloget eller andre f.eks udvikling af pædagogisk platform eller lign. Vejledning af personale f.eks. i forhold til enkeltintegrerede elever (Se i øvrigt næste side) Vi glæder os til endnu et år med gensidig inspiration ud fra vores motto: Fra teori til praksis fra praksis til teori. Med venlig hilsen Marianne Wogensen, Socialpædagogisk leder, Kasperskolen. Kasperskolen er en specialskolen beliggende i Ballerup for normaltbegavede elever med autisme og/eller ADHD. Skolen er et helhedstilbud, hvor dagligdagen indeholder både skolefaglige og socialpædagogiske aktiviteter 3

4 Kasperskolens Kompetencecenter: Kurser på Kasperskolen for bl.a. lærere og pædagoger. Kursus nr Kurser på Kasperskolen for forældre og pårørende. Kursus nr Mobile kurser Mobile kurser eller specialdesignede kursusrækker tilrettelagt i samarbejde med skoler/institutioner. Kurserne afholdes på den enkelte institution f.eks. som indlæg på lærermøder, pædagogmøder, workshops, temadage m.m.. Tid, sted og indhold tilpasses efter ønske. De mobile kurser kan være de, der er udbudt i kataloget eller andre f.eks: Udvikling af fælles pædagogisk platform Udvikling af værdigrundlag Teamudvikling Kombination af kurser til kursusrækker Ring og hør nærmere om muligheder og priser Vejledning af personale Denne konsultative vejledning ydes til skoler med enkeltintegrerede elever, gruppeordninger og daginstitutioner. Med udgangspunkt i den enkelte elev gives vejledning og praktiske anvisninger på hvordan man kan planlægge dagligdagen, undervisningen og undgå konfliktsituationer. Der vejledes også med udarbejdelse af handleplaner med faglige og sociale mål, samt praktiske anvisninger på tiltag for at nå målene Ring og hør nærmere om mulighederne 4

5 Kurser for fagfolk - Se efterfølgende kurser. 320 Introduktionskursus til autisme / Aspergers syndrom Lærere og pædagoger / støttepædagoger med ingen eller kun lidt erfaring inden for området. At give fagfolk, der er nye inden for autismeområdet, en grundlæggende viden om det autistiske handicap. Samt en introduktion til pædagogiske metoder, som anvendes i den daglige undervisning af børn og unge med Aspergers syndrom eller normaltbegavede børn med autisme. Gennem oplæg formidles viden om: Handicappets karakteristika og hvad det betyder for personen at have autisme / Aspergers syndrom. Struktureret pædagogik. Kort om de forskellige kognitive metoder. Teoretisk oplæg med praktiske eksempler og videofremvisning.. Tidspunkter: Torsdag d. 2/ kl Onsdag d. 1/ kl Kr. 950,- pr. deltager inkl. frokost og eftermiddagskaffe 321 Kort indføring til autisme/aspergers syndrom Pædagoger/støttepædagoger /lærere som arbejder med børn med autisme/aspergers syndrom i børnehaver, fritidshjem og skoler. Kurset henvender sig til personer med ingen eller kun lidt erfaring indenfor området. At give fagfolk, der er indenfor autismeområdet, en kort indføring i autismespektrumsforstyrelser med fokus på normaltbegavede børn og unge med autisme. Ud fra eksempler vil kursisterne blive gjort bekendt med: Gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Handicappets karakteristika. Struktureret specialpædagogik strategier i hverdagen. En kombination af undervisning og erfaringsudveksling Instruktører: Gitte Abildgaard, socialpædagog på Kasperskolen Bente Bøgh Arildsen, talepædagog på Kasperskolen Tidspunkter: Torsdag d. 6/ kl eller Torsdag d 5/ kl Kr. 800,- pr. deltager inkl. eftermiddagskaffe. 5

6 322 Introduktion til ADHD/DAMP-problematikken Lærere og pædagoger / støttepædagoger med ingen eller kun lidt erfaring inden for området. Kursisterne vil bl.a. blive gjort bekendt med centrale begreber og pædagogiske redskaber, som er anvendelige i dagligdagen med børn med ADHD (DAMP). I den forbindelse vil kursister blive gjort bekendt med: Isbjergmodellen. De eksekutive funktioner. Konfliktløsning. Måder at strukturere og planlægge dagligdagen, undervisningen, frikvartererne og fritiden på. Forældresamarbejde. Derudover vil kursisterne, med udgangspunkt i cases fra hverdagen, få mulighed for at inddrage, planlægge og udveksle deres viden og erfaringer. En kombination af undervisning, gruppearbejde og erfaringsudveksling. Lise Zwicky Tirsdag d. 3/ kl Kr. 950,- pr. deltager inkl. frokost og eftermiddagskaffe. 6

7 323 Introduktion til ADHD/DAMP-problematikken Lærere og pædagoger / støttepædagoger med ingen eller kun lidt erfaring inden for området. Kursisterne vil bl.a. blive gjort bekendt med centrale begreber og pædagogiske redskaber, som er anvendelige i dagligdagen med børn med ADHD (DAMP). I den forbindelse vil kursister blive gjort bekendt med: Isbjergmodellen. De eksekutive funktioner. Konfliktløsning. Måder at strukturere og planlægge dagligdagen, undervisningen, frikvartererne og fritiden på. Forældresamarbejde. Derudover vil kursisterne, med udgangspunkt i cases fra hverdagen, få mulighed for at inddrage, planlægge og udveksle deres viden og erfaringer. En kombination af undervisning, gruppearbejde og erfaringsudveksling. Onsdag d. 24/ kl eller Tirsdag d. 27/ kl Instruktører: Inge Schmidt, afdelingsleder på Kasperskolen. Nicolaj Sørensen, lærer på Kasperskolen Kr. 950,- pr. deltager inkl. frokost og eftermiddagskaffe. 324 Kort introduktion til ADHD-problematikken Lærere og pædagoger / støttepædagoger med ingen eller kun lidt erfaring inden for området. At give fagfolk en grundlæggende viden om ADHD. Samt en introduktion til pædagogiske metoder, som anvendes i undervisningen af normaltbegavede børn og unge med ADHD. Kurset vil omhandle temaer som: Hvad er ADHD Pædagogisk praksis Konflikthåndtering Forældresamarbejde Derudover vil kursisterne, med udgangspunkt i cases fra hverdagen, få mulighed for at inddrage, diskutere og udveksle deres viden og erfaringer. En kombination af undervisning og erfaringsudveksling. Onsdag d. 12/ kl eller Torsdag d. 15/ kl Instruktører: Inger Windfeld, lærer på Kasperskolen Nikolaj Sørensen, lærer på Kasperskolen 700,- pr. deltager inkl. eftermiddagskaffe 7

8 325 Kognitiv Affektiv Træning (KAT-kassen) Lærere og pædagoger som arbejder med elever med autisme, Aspergers syndrom og ADHD (DAMP). At lære materialet at kende og blive i stand til at bruge det i det daglige arbejde. At inspirere deltagerne til at inddrage Kognitiv Affektiv Træning herunder brug af KATkassen i den specialpædagogiske indsats i forhold til normalt begavede børn med autisme og Aspergers syndrom eller ADHD (DAMP). KAT betyder Kognitiv Affektiv Træning. Det er en ny pædagogisk metode, som kombinerer elementer fra kognitiv terapi og den visuelt baserede autismepædagogik. KAT-kassen består af en række konkrete visuelle elementer, der alle er udviklet med det formål at hjælpe barnet / den unge med autisme / Aspergers syndrom med at forstå og kommunikere om egne og andres tanker, følelser og adfærd. Man arbejder med og udvikler barnets kompetencer i forhold til at genkende egne og andres følelser, at handle konstruktivt i forhold til disse, konflikløsning m.v. Teoretisk oplæg med praktiske eksempler samt arbejde i grupper med de enkelte elementer. Tidspunkter: Onsdag d. 22/10 kl , samt opfølgning Onsdag d. 19/11 kl Kr ,- pr. deltager inkl. frokost og eftermiddagskaffe. Konflikthåndtering og voldsforebyggelse Lærere og pædagoger som i deres arbejde kommer ud for at skulle håndtere voldsomme konflikter. At lære metoder til konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Den Psyko-Fysiske Metode er et undervisningsprogram, der via teori, træning og øvelser formidler viden og handlemuligheder i mødet med aggressive personer. Der arbejdes med: Signaler og kropssprog Risikovurdering Aggressionsdæmpende kommunikation Empati og omsorg Egne reaktioner Handlemuligheder før, under og efter konflikten Samarbejde i vanskelige situationer Anerkendte frigørelses- og fastholdelsesteknikker Det juridiske aspekt (straffelov, psykiatrilov, servicelov) Undervisningen er tilrettelagt, således at de etiske aspekter og omsorg inddrages for at øge opmærksomheden på god konflikthåndtering. Derved sikres, at alle parter i en konflikt, også beboeren/brugeren/patienten, efter konflikten bevarer værdighed og selvværd i så høj grad som muligt. Der trænes og formidles ved debat, dilemma-øvelser og øvelser i praktiske færdigheder mht. afværgning, frigørelse og fastholdelse. Yderligere benyttes situationsspil med kendte arbejdsmæssige problemstillinger med efterfølgende refleksion evt. suppleret med video. Underviseren er konsulent for De psyko-fysiske konsulenter. 8 Tidspunkter: Onsdag den 20/ kl samt opfølgning Mandag den 27/ kl Kr ,- pr. deltager inkl. frokost (d. 24/10) og eftermiddagskaffe.

9 327 Personalesamarbejde i en ny gruppeordning/specialklasse Lærere og pædagoger Dette kursus er tiltænkt som en støtte til faggrupper, der står overfor udfordringen i at opstarte en ny specialgruppe med nye elever og eventuelt nye kollegaer. Vægten vil i høj grad være på det kollegiale samarbejde, og hvordan dette styrkes, for at være rustet til at klare de udfordringer en nystartet gruppe vil medføre. Kurset vil bl.a. behandle følgende spørgsmål: Hvordan opbygger man som personalegruppe en fælles pædagogisk og didaktisk kultur? Hvilke styrker, ressourcer og værdier ønsker man som personalegruppe, at denne kultur skal indeholde? Hvordan italesættes tidligere erfaringer. Hvordan skabes og udvikles en samtalekultur. Italesætte den nye gruppedynamik, hvilke kompetencer besidder man som et team, og hvordan skaber man et højt bevidstheds niveau i den daglige praksis? Hvordan tackler man uenigheder i pædagogikken? Vi vil tage udgangspunkt i egne erfaringer, og koble relevante teorier og praksismetoder til emnet. Kurset vil blive bygget op af teoretiske oplæg og diskussion i plenum. Der vil indgå gruppearbejde hvor fundamentet for en køreplan for teamsamarbejde vil blive skabt. Onsdag d. 2/ kl Instruktører: Claus Christensen, pædagog på Kasperskolen Jakob Bonfils, lærer på Kasperskolen Kr. 750,- inkl. eftermiddagskaffe 328 Struktureret undervisning af børn med ADHD Lærere og pædagoger/støttepædagoger med ingen eller kun lidt erfaring inden for området. At give fagfolk en grundlæggende viden om ADHD. En introduktion til pædagogiske metoder, som anvendes i undervisningen af normaltbegavede børn og unge med ADHD. Hvad er ADHD? Dagligdagens struktur Undervisningens tilrettelæggelse Konflikthåndtering Derudover vil kursisterne, med udgangspunkt i cases fra hverdagen, få mulighed for at inddrage, diskutere og udveksle deres viden og erfaringer. En kombination af undervisning og erfaringsudveksling Nikolaj Sørensen, lærer på Kasperskolen Michael Peyk, lærer på Kasperskolen Tirsdag d. 11/ kl Tirsdag d. 24/ kl Kr. 850,- pr. deltager inkl. eftermiddagskaffe 9

10 329 Sociale historier Lærere og pædagoger som arbejder med elever med autisme, Aspergers syndrom. At fremme kommunikative og sociale kompetencer hos eleven. Sociale Historier er en metode til at undervise personer med autisme og Aspergers syndrom i sociale færdigheder gennem træning af deres sociale forståelse. Til det formål bruges visuelle hjælpemidler i form af en skreven tekst, der kan suppleres med billeder/tegninger. En social historie er en kort historie, som beskriver en situation ved hjælp af relevante sociale stikord og almindelige reaktioner, og som forsyner eleven med nøjagtige og specifikke informationer om, hvad der foregår i en situation og hvorfor. Historierne udfærdiges omhyggeligt i overensstemmelse med retningslinjer baseret på de indlæringsmæssige særpræg hos elever med autisme. De Sociale Historier er et unikt redskab til social træning. De kan hjælpe barnet med: At fremskaffe viden om sociale situationer. At forudsige og forstå sociale situationer. At finde nye passende handlemuligheder. De Sociale Historier kan f.eks. have målsætninger som at lære rutiner, at behandle problemadfærd, at øge selvindsigt og styrke venskabsfærdigheder m.m. Metoden er særligt velegnet til den børnegruppe inden for autismespektret, som har de grundlæggende sprogfærdigheder intakte, og som kan læse en tekst. Erfaringen med metoden viser også, at børn og unge med Aspergers syndrom, på grund af deres relativt gode sproglige og intellektuelle ressourcer, synes at have stort udbytte af metodens selvinstruerende og selvkontrollerende procedure til løsning af problemer. Teoretisk oplæg med praktiske eksempler, samt arbejde i grupper og videofremvisning. Tidspunkter: Tirsdag d. 10/ Kl samt 2 timers opfølgning Onsdag d. 15/4 kl Mette Løvstrand, lærer på Kasperskolen. Lis Jensen, pædagog på Kasperskolen. Kr ,- inkl. eftermiddagskaffe 10

11 330 Tegneseriesamtalen Lærere og pædagoger som arbejder med elever med autisme, Aspergers syndrom og ADHD (DAMP). Tegneseriesamtalen er en metode, der kan anvendes her og nu ved svære og ukendte situationer. Ved hjælp af enkle tændstikmænd identificerer tegneseriesamtalen, hvad folk siger, tænker, føler og gør. Farver og enkle tegninger tydeliggør kommunikationen og hjælper med at organisere den sociale udveksling. Tegneseriesamtalen blev først udviklet til brug for elever med forstyrrelser indenfor det autistiske spektrum, men deres brug er udvidet til andre elever med generelle og specifikke forstyrrelser. Erfaringen viser, at tegneseriesamtaler ofte giver indsigt i en elevs synsvinkel på en situation og tjener som en udmærket forløber for udvikling af en social historie. Teoretisk oplæg med praktiske eksempler, samt arbejde i grupper og videofremvisning. Tidspunkter: Mandag d. 2/ kl samt 2 timers opfølgning Mandag d. 2/ kl Mette Løvstrand, lærer på Kasperskolen Lis Jensen, pædagog på Kasperskolen Kr ,- pr. deltager inkl. eftermiddagskaffe 332 Struktureret og visualiseret specialpædagogik Fra kaos til overskuelighed Pædagoger og lærere som arbejder med elever med Autisme Spektrum Forstyrrelser. At blive opmærksom på hvad der skal til for at børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser har mulighed for at fungere og udvikle sig optimalt. Gennemgang af den grundlæggende viden om autismens karakteristika, herunder den anderledes tænkning samt hvordan denne viden bedst kan omsættes i dagligdagen både i undervisningen og i den sociale træning. Baseret på mange års erfaring vil vi desuden komme ind på progressionen i løbet af skoleårene fra 1. til 10.klasse samt hvordan det individualiserede tilbud kan tilrettelægges på en sådan måde et hvert enkelte barn får optimalt udbytte af den. Vi vil komme ind på væsentlige begreber i autismepædagogikken heriblandt Forudsigelighed overskuelighed synliggørelse selvstændiggørelse Teoretisk oplæg med eksempler fra praksis. Der vil være mulighed for spørgsmål og dialog 28/ kl / kl Maureen Pilvang, ressourcelærer på Kasperskolen Gitte Abildgaard, ressourcepædagog på Kasperskolen Kr. 850,- pr. deltager inkl. eftemiddagskaffe 11

12 333 Struktureret leg, hvor der øves kommunikation og samspil Lærere og pædagoger som arbejder med elever med autisme, Aspergers syndrom eller børn med ADHD (DAMP) i basisgrupper i børnehaver og gruppeordninger i folkeskoler. At give ideer og forslag til, hvordan man i dagligdagen kan strukturere børnenes leg for derigennem at øge deres sociale samspil og mindske deres indbyrdes konflikter. Børn med autisme og ADHD har vanskeligheder med kommunikation og samspil med andre mennesker. De har svært ved at aflæse ansigtsudtryk og kropsprog specielt i forhold til andre børn, som kan være mere uforudsigelige end voksne. Gennem legen udvikler børn en evne til senere at indgå i dialog og samspil med andre mennesker. Derfor er det vigtigt, at børn får opøvet denne kompetence i at kunne indgå i forskellige situationer med andre. Børn med autisme eller ADHD har ofte svært ved at indgå i en leg sammen med jævnaldrende børn. For børn med autisme og ADHD kan denne kompetence øves ved at strukturere deres leg med andre og ved at øve kommunikationen og samspillet i gammeldags brætspil. Vi kommer med konkrete forslag til lege og spil for børn i børnehavealderen og skolealderen. Vi har forslag til hvordan man kan visualisere og strukturere kendte og ukendte lege og spil. Vi viser materialer, spil og legetøj, som kan indgå i en struktureret leg. Bente Bøgh Arildsen, talepædagog på Kasperskolen. Tidspunkter: Onsdag d. 17/ kl eller Onsdag d. 8/ kl Kr. 700,- pr. deltager inkl. eftermiddagskaffe. En anerkendende tilgang til arbejdet med udfordrende elever Lærere og pædagoger At sætte fokus på flg. punkter: En anerkendende tilgang med udgangspunkt i ressourcer og muligheder. Forståelse og afkodning af elevens handlinger og motiver. Tilrettelæggelse af den socialpædagogiske hverdag/undervisningsmiljøet. Udviklingen af den faglige handlekompetence. Muligheder/sårbarheden i et tværfagligt samarbejde. Den faglige containerfunktion/rummelighed. I arbejdet med udfordrende og problemskabende børn, er det vigtigt at kunne bevare et positivt og konstruktivt billede af eleven samt bevare sit professionelle perspektiv. Med udgangspunkt i egne erfaringer vil vi beskrive sammenhængen mellem teori og praksis. Udgangspunktet tages i elementer fra miljøterapien med en psykodynamisk forståelse. Dagen opdeles i to sektioner. Første halvdel af dagen vil tage udgangspunkt i en forståelse af børn med en udfordrende og problemskabende adfærd. Anden halvdel vil tage udgangspunkt i den faglige rolle, og hvordan vi som fagpersoner reagerer og navigerer i et tværfagligt samarbejde med denne målgruppe. Opfølgningsdelen vil fokusere på de erfaringer og udfordringer som kursisterne er stødt på i forbindelse med integreringen af elementer fra første kursusdag. Teoretisk oplæg med udgangspunkt i praktiske eksempler. Kursisternes egne beskrivelser (cases) gennemarbejdes og drøftes i grupper og plenum. Claus Christensen, pædagog på Kasperskolen. Jakob Bonfils, lærer på Kasperskolen. 12 Tidspunkter: Tirsdag d. 23/ kl med opfølgning: tirsdag d. 4/ kl Kr ,- pr. deltager inkl. frokost (23/9) og eftermiddagskaffe.

13 335 Ideer til motorisk træning Lærere og pædagoger der arbejder med elever med en autismespektrumforstyrrelse eller ADHD i gruppeordninger eller i enkeltintegration. Med udgangspunkt i kognitiv motorisk træning og de motoriske/sansemotoriske vanskeligheder vi oplever hos vores elever gives ideer til: Idrætsundervisning Sansemotorisk træning Pauseaktiviteter Kropskendskab og kropsopfattelse massage /afslapning Strategier i forbindelse med motorisk uro Strategier i forbindelse med nedsat koncentration Der vil desuden gives eksempler på, hvordan aktiviteter kan gradueres efter elevernes niveau og hvordan aktiviteter kan bygges op. Kirsten Høyer, fysioterapeut Tirsdag d. 7/ kl Kr. 600,- inkl. eftermiddagskaffe Socialpædagogiske læreplaner i Specialunderisningen. Kurset henvender sig til undervisere, pædagoger som lærere, og andre som har en interesse i at arbejde med læreplaner for det socialpædagogiske arbejde på en specialskole eller gruppeordning. På kurset vil vi se på det pædagogiske arbejde i specialundervisningen i fremtiden og på hvordan ruster vi os til denne udfordring. Ligesom det øvrige pædagogiske arbejdsfelt, der p.t. arbejder med beskrivelser og målsætning af det pædagogiske arbejde, har vi fundet det relevant og fagligt udviklende at beskrive vores arbejde og få opstillet mål for den socialpædagogiske del af arbejdet i Helhedstilbudet. Kurset vil dels tage udgangspunkt i at vidensdele om det konkrete arbejde på Kasperskolen med at udforme og implementere en socialpædagogisk læreplan, dels lægge op til en dialog omkring det videre udviklingsforløb af det socialpædagogiske arbejde. Kurset vil bla. bearbejde emner som: Hvilke udfordringer møder specialundervisningen i fremtiden, og hvordan ruster vi os til denne udfordring. Hvorfor udvikle en socialpædagogisk læreplan? Beskrivelse af tavs viden eller et middel til at øge bevidstheden om den daglige socialpædagogiske praksis? Opstartsfasen: Processer i personalegruppen og tiltag til en grundform for den socialpædagogiske læreplan. Den socialpædagogiske læreplans konkrete opbygning og indhold. Hvordan omsættes den socialpædagogiske læreplan til et konkret værktøj i den daglige praksis? Claus Christensen, Socialpædagog Marianne Wogensen, Socialpædagogisk leder Torsdag d. 26/ kl Kr. 600,- pr.deltager 13

14 337 Jeg er noget helt særligt - et kursus om selvindsigt i eget handicap Lærere og pædagoger som arbejder med elever med autisme spektrumforstyrrelser, Aspergers syndrom og ADHD. Det kan være en vanskelig proces for eleven og dennes familie at arbejde med selvindsigt, og det er derfor vigtigt, at de voksne omkring eleven er klædt på til at tage hul på dette arbejde. Formålet med kurset er at ruste kursisterne til dette arbejde, samt at give indblik i materialet Jeg er noget helt særligt. Der vil desuden være inspiration til hvordan man fra skolestart til udskoling kan fokusere på selvindsigt. Formålet med Jeg er noget helt særligt er at give eleven, forældre, lærere og pædagoger viden om: elevens selvforståelse indsigt i eget handicap kompetencer og potentialer Hensigten er, at give eleven bedre hand le- og forståelseskompetencer i forhold til hvad det vil sige at være anderledes og have en diagnose. Den øgede indsigt i eleven, arbejdet med materialet giver, kan desuden gøre det lettere for læreren/pædagogen at sætte kvalificerede mål for eleven. Karsten Bendix Pedersen, lærer, Ullerødskolen, Kokkedal Pernille Jakobsen, lærer, Skolen i Peter Vedels Gade (PVG), København Fagligt oplæg og øvelser med udgangspunkt i Jeg er noget helt særligt (Peter Vermeulen Dansk psykologisk Forlag.) Torsdag den 20/ kl Kr. 700,- pr. deltager inkl. eftermiddagskaffe. 338 Udskolingstilbud på Kasperskolen Lærere og pædagoger der arbejder med de ældste klassetrin på specialskoler og gruppeordninger. At videregive nogle af de erfaringer og tanker vi har gjort os omkring planlægningen og udførelsen af et 1-2 årigt udskolingstilbud. En beskrivelse af det udskolingstilbud vi har på Kasperskolen, hvor vi vil redegøre for nogle af de overvejelser vi har gjort i forbindelse med: - Planlægningen af et nyt 1-2 årigt udskolingstilbud, som springbræt til et ungdomsliv / ungdomsuddannelse. - Elevsammensætningen i de tre udskolingsklasser? - Klassernes forskellige fokuspunkter - Indretning af klasselokaler - Elevernes deltagelse i brobygning, oso, prøver m.m Kurset vil have form som en vekselvirkning mellem oplæg og diskussion. Onsdag d. 5/ kl eller Onsdag d. 21/ kl Instruktører: Jacob Siglev, lærer på Kasperskolen Niels Rosenkvist, lærer på Kasperskolen Torben Pedersen, lærer på Kasperskolen Kr. 800,- inkl. Kaffe 14

15 421 Kurser til forældre - Se efterfølgende kurser. Grundkursus for forældre om autisme/aspergers symdrom Forældre til børn med autisme, som ikke tidligere har været på kursus. At give forældre en grundlæggende viden om det autistiske handicap samt kendskab til nogle af de basale pædagogiske redskaber, som forældre kan anvende i hverdagen til deres børn og unge med autisme. Teoretisk gennemgang af autismespektret, samt gennemgang af de tre kardinalpunkter, som ligger til grund for diagnosen. Kort gennemgang af de grundlæggende psykologiske forstyrrelser. Film: Tidlige tegn på autisme Praktiske eksempler på visuel struktur i hverdagen. Praktiske eksempler på visuel struktur til konflikthåndtering i hverdagen. En forælder fortæller om dagligdagen med sit barn med autisme. Instruktører: Mette Fabricius Larsen, afd. leder og forælder til barn med autisme. Rolf Andreasen, psykolog Kurset vil have form som en vekselvirkning mellem undervisning og erfaringsudveksling. Tidspunkter: Mandag d. 6/ kl eller Mandag d. 23/ kl Kr. 1,100,- pr. deltager inkl. frokost og kaffe. 422 Fra kaos til overskuelighed i hjemmet Forældre til børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Hvis du/i er forældre til et barn med en Autisme Spektrum Forstyrrelser, har du/i måske oplevet, at hverdagen kan være kaotisk og uoverskuelig. Dette kursus kan være en hjælp til at genoprette roen. Baseret på mange års erfaring med struktureret og visualiseret specialpædagogik vil der blive: Et kort teoretisk oplæg om, hvorfor det er så svært for et barn med autisme, at strukturere sin egen hverdag. Beskrevet og vist muligheder, som I forældre kan benytte til at strukturere og visualisere jeres barns hverdag med få midler. Eksempelvis ved hjælp af tekst, tegninger, billeder og Boardmaker. Givet tid til gruppearbejde, så du/i får mulighed for at afprøve forskellige måder at strukturere og visualisere jeres barns hverdag Teoretisk oplæg med hovedvægten lagt på praktiske eksempler og gruppearbejde. Der bliver mulighed for spørgsmål og dialog under hele kurset Instruktører: Maureen Pilvang, ressourcelærer på Kasperskolen Gitte Abildgaard, ressourcepædagog på Kasperskolen. Tidspunkter: Tirsdag 4/ kl , eller Torsdag den 21/ kl Kr. 800,- pr. deltager inkl. frokost og kaffe. 15

16 423 Få styr på forstyrrelserne Forældre til børn med autisme spektrum forstyrrelser. Vores erfaringsgrundlag er primært normaltbegavede skolebørn, fra Kasperskolen i Ballerup, med en forstyrrelse indenfor autismespektret. Hvordan påvirkes børnenes dagligdag af problemer i sansebearbejdningen? Kan du nikke genkendende til: fysisk uro/ dimser med ting ved f.eks. spisning el. TV kigning kræsenhed eller modstand mod at prøve ny mad lydfølsomhed f.eks.i butikcentre og ved familiefester svært ved at falde i søvn problemer med at få nyt tøj problemer i.f.t. at få vasket hår eller klippet negle koncentrationsbesvær klodsethed i forhold til at holde på ting el. falder over egne ben Hvad kan ligge til grund for disse vanskeligheder og hvordan kan omgivelserne tilrettelægges, så barnet får en lettere hverdag? Hvilke strategier kan barnet/forældrene bruge? Vi vil kort gennemgå hvordan hjernen bearbejder sanseindtryk, samt give konkrete ideer til dagligdagen. Vi vil desuden lægge op til erfaringsudveksling. Kirsten Høyer, fysioterapeut Anette Granhøj, ergoterapeut Dato 25. feb kr. inkl. eftermiddagskaffe Autisme, familie og aflastning. Forældre, pædagoger, lærere og aflastningsfamilier, der har med børn og unge med Autisme eller AD/HD at gøre. Dette kursus/ foredrag har som formål at inspirere, hjælpe og udvikle. Jeg har autisme! Mit liv med autisme. Fra lille dreng til ung mand. Forældre til barn/ung mand med autisme. Hvordan kan man gribe det an? Aflastning til et barn/ung mand med autisme. Overvejelser, motivation, inspiration, glæde, lyst, udvikling, erfaring etc. Samarbejde mellem hjem, aflastning og barn/ung mand Kursets form vil have en vekselvirkning mellem oplæg, erfaringsdeling og andre overvejelser. Tirsdag d. 18/ kl eller Tirsdag d. 13/ kl Instruktører: Michael Lundstrøm, tidligere elev fra Kasperskolen Vibeke Lundstrøm, mor og lærer på Kastrupsgårdsskolen Martin Olsen, lærer på Kasperskolen og aflastningsfamilie Kr. 800,- inkl. kaffe 16

17 Egne notater: 17

18 Kursustilmelding (til kopiering) Kursusnummer: Titel: Dato: Navn: Ansættelse: Stilling: Tlf. nr.: Faktura sendes til: (Hvis anden adresse) EAN nr. og evt. rekvisitionsnr. Bevilget af: Hvis faktura skal sendes til privat person skal vi have dit CPR-nr. CVR / CPR-nummer: 18

19 Tilmelding Du kan tilmelde dig Ved at sende eller faxe denne formular til skolen Via formularen på vores hjemmeside Fax nr Kasperskolen Baltorpvej Ballerup Hvis der er ledige pladser, kan du tilmelde dig indtil 14 dage før kurset afholdes. Afbud modtages indtil 14 dage før kursus. Herefter, og ved senere tilmelding, er tilmeldingen bindende, og der opkræves betaling. Kursusbekræftelse sendes ud efter sidste tilmeldingsfrist. 19

20 Introduktionskursus til autisme / Aspergers syndrom 320 Kort indføring til autisme/aspergers syndrom Introduktion til ADHD/DAMP-problematikken Introduktion til ADHD/DAMP-problematikken Kort introduktion til ADHD-problematikken Kognitiv Affektiv Træning (KAT-kassen) Konflikthåndtering og voldsforebyggelse Personalesamarbejde i en ny gruppeordning/specialklasse Struktureret undervisning af børn med ADHD Sociale historier Tegneseriesamtalen 330 Struktureret og visualiseret specialpædagogik Fra kaos til overskuelighed Struktureret leg, hvor der øves kommunikation og samspil En anerkendende tilgang til arbejdet med udfordrende elever 334 Ideer til motorisk træning Socialpædagogiske læreplaner i Specialundervisningen. Jeg er noget helt særligt Udskolingstilbud på Kasperskolen Grundkursus for forældre om autisme/ Aspergers syndrom Fra kaos til overskuelighed i hjemmet Få styr på forstyrrelserne Autisme, familie og aflastning Besøg Kasperskolens hjemmeside

KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER KURSER OG KONSULENTBISTAND FRA TEORI TIL PRAKSIS AUTISME ADHD/DAMP ÅBNE KURSER

KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER KURSER OG KONSULENTBISTAND FRA TEORI TIL PRAKSIS AUTISME ADHD/DAMP ÅBNE KURSER KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER KURSER OG KONSULENTBISTAND FRA TEORI TIL PRAKSIS AUTISME ADHD/DAMP ÅBNE KURSER 2009-2010 Sådan finder du Kasperskolen: Ballerup station P Gangsti til skolen Kasperskolen

Læs mere

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P 2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P Sådan fi nder du Kasperskolen: Ballerup station P Gangsti til skolen Kasperskolen

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program

Hvem er vi? Hvem er i? Weekendens program ADHD modul 1 Familiekursus for familier med børn med nydiagnosticeret ADHD Formålsbeskrivelse Formål forældre: Forældrene får grundlæggende viden om ADHD-diagnosen, familieliv, medicinering og redskaber

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen Uddannelseskatalog UUC Maglemosen 2011-2012 2 Uddannelseskatalog 2011-2012 UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4 Nyhedsbrev Pilotprojekt med Københavns Universitet Vi deltager aktuelt i et projekt med Ministeriet for børn og unge og Københavns universitet. Det er et pilotprojekt med unge med Aspergers syndrom, som

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015 Efteruddannelseskurser for PLEJEFAMILIER Forår 2015 DEN GODE BESKRIVELSE For plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder Tirsdag d. 17. marts, Rødovregaard Om at udarbejde en skriftlig beskrivelse vedrørende

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov Specialtilbud til børn og unge med særlige behov INDHOLD 2 3 4 4 5 6 8 8 9 10 11 12 13 14 16 18 18 INDHOLD FORORD DAGINSTITUTIONER Specialgruppen Månerne i børnehuset Elvergården Specialgruppen i børnehaven

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

Kursus og konferenceoversigt

Kursus og konferenceoversigt 2014 Kursus og konferenceoversigt Vilkår præmatures...født for tidligt Indledning Det er med stor glæde at vi her præsenterer Landsforeningen Præmatures Vilkårs kursus og konferenceprogram for 2014. Vi

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt

ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt ICF-CY PÅ GEELSGÅRDSKOLEN Et pilotprojekt Henrik Okbøl Cand. psych.aut. Specialist i børneneuropsykologi WWW.ICF-PROJEKTET.DK Om Geelsgårdskolen Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens landsdelsdækkende

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Center. Paarup Skole

Center. Paarup Skole Center for normalt begavede børn med ASF Paarup Skole Udviklingsområder, som vi vil kendes på: Individualitet i læringsmiljøer og differentierede fællesskaber Videns Center for ASF læringsmiljøer Fyn Tilværelseskompetencer

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning W O R KSH O P S Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014.

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Januar 2014 Kursustilbud til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Vi har skåret ned på faciliteter og forplejning. Kursusoversigt forår 2014

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Fritidsordningen En kommunal specialskole Skolefritidsordning Formål og indhold Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud til alle skolens elever. Målet er at børnene lærer at forvalte

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere