Artikel fra Nyt Aspekt nr Rolfing: Genvindelse af ligevægt og enhed af legemets struktur gennem Ida P. Rolf s Strukturel Integration.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel fra Nyt Aspekt nr. 5-1985. Rolfing: Genvindelse af ligevægt og enhed af legemets struktur gennem Ida P. Rolf s Strukturel Integration."

Transkript

1 Artikel fra Nyt Aspekt nr "Alt er i lod" af aut. Advanced Rolfer Hans Georg Brecklinghaus, Freiburg. Rolfing: Genvindelse af ligevægt og enhed af legemets struktur gennem Ida P. Rolf s Strukturel Integration. En behandlingsmåde, som ikke sætter sig det mål at helbrede sygdomme, men at hjælpe mennesket til en i bogstaveligste forstand opret kropslig, sjælelig og åndelig holdning. En art fødselshjælp for spontane selvhelingsprocesser. Metoden vinder efterhånden tiltagende international udbredelse og kaldes ROLFING efter grundlæggeren, dr. Ida P. Rolf ( ). Til new age forskeren og opdageren John Lilly sagde Ida P. Rolf: Jeg er kun en rar lille gråhåret gammel dame. Den amerikanske psykoterapeut Will Schutz betegnede hende som en modig pioner, en vranten billedstormer og et varmt og sensitivt menneske. Og Fritz Perls, gestaltterapiens fader, kaldte hende en gang for sjov Fru Albue, da hun brugte denne så meget i sit arbejde. Talen drejer som IDA P. ROLF, grundlæggeren af den Strukturelle Integration, som hun kaldte sin tidligere under navnet Rolfing kendte metode i kropsterapi. Målet med Rolfing er gennem systematiske behandlinger af bindevævets spændingsmønstre i det menneskelige legeme at opløse disse spændinger og dermed genoprette ligevægten af legemets struktur og således hjælpe mennesket til at genfinde en kropslig, sjælelig og åndelig harmonisk livsholdning. Integration af kropsstrukturen er en invitation til mennesket om at leve mere bevidst og med mere ansvarsfølelse, med færre personlige begrænsninger og mindre energiforbrug. Ida P. Rolf fortalte om oprindelsen til og udviklingen af Rolfing: Gud kom ikke herned og sagde, hvad jeg skulle gøre. Nej, jeg måtte selv finde ud af det gennem mange års erfaringer. Første kom arbejdet og senere inspirationen. Hun begyndte i tyverne som doktor i biokemi ved det medicinske fagområde ved Rockefeller Instituttet i New York. Hun beskæftigede sig desuden med yoga, osteopati og homøopati. Af faglig interesse og motiveret af kroniske sygdomme i sin familie begyndte hun at vejlede mennesker og arbejde med dem. I årenes løb opdagede hun, at det menneskelige legeme og dets struktur, som bl.a. kommer til udtryk i legemets holdning, ved hjælp af en bestemt art bindevævsmanipulation kunne forandres meget kraftigere end hidtil antaget. Hun fandt ud af, at bindvævet og især fascierne (muskelhinderne) giver legemet sin skikkelse eller form. Fascierne bestemmer nemlig med deres netformede struktur gennem deres spændingstilstand knoglernes og kropsafsnittenes indbyrdes stillinger. De er grundlæggende for den muskulære balance. Balance i tyngdekraften Hvad betyder egentlig kropsstruktur? Vi kan betragte legemet som sammensat af forskellige afsnit: hoved, skulderparti, arme, brystkasse, bækken, lårben, underben og fødder. De forskellige afsnits stillinger er i vekselvirkning med hinanden. Et eksempel: Er nakken og hovedet stærkt fremspringende, kommer der tit svajning i lændehvirvelområdet, og bækkenet tipper fremover. Det tippede bækken udlignes til gengæld ved, at benene drejes udefter. Det fører igen til spænding i benene, da kropsvægten bliver lagt på

2 ydersiden af fødderne. Denne kropsholdning ofte suppleret med en sidelæns rotation af bækkenet og skulderpartiet er vidt udbredt og en af de typiske. Et legeme der således er kommet ud af lod, har meget svært ved at holde sig oppe imod tyngdekraften. Fra første øjeblik af sin udvikling lever mennesket i jordens tyngdefelt og former sin krop svarende til tyngdekraftens krav og indvirkninger. Tyngdekraftens grundlæggende virkning er at trække alt til jorden. Én vil måske føle den tabte kamp mod tyngdekraften som skarpe smerter i ryggen, en anden vil fornemme en ufordelagtig kontur af sin krop, en anden igen en stadig træthed, og endnu en anden vil opleve en bestandigt truende omverden. Personer over ca. 40 år mener, at det kan være alderen, men alle disse signaler kan også tyde på et enkelt fremherskende problem i deres struktur, som bliver overset: De er kommet ud af balance. De er alle i krigstilstand med tyngdekraften. Ifølge Ida P. Rolf. Er tyngdekraften da en destruktiv kraft? Ikke ubetinget. En legemsstruktur, hvor de enkelte afsnit er fordelt symmetrisk om en tænkt indre lodret akse, er i balance. Tyngdekraften kan flyde gennem hele kroppen. Mennesket har en afspændt og oprejst holdning, fordi dets kropsstruktur er i harmoni med tyngdekraften. Det kan opleve og udnytte jordtiltrækningen som en som en positiv kraft. Organismen behøver mindre energi for at holde sig opret, og den overskydende energi kan udnyttes på anden måde. Grundlæggende herfor er kroppens balance, der viser sig som muskulær balance, som udlignende vævspænding og som leddenes frie spil. Legemet fungerer bedre på alle områder (nervesystem, kredsløb, åndedræt, stofskifte). Reaktionsevne og sensibilitet vokser, og mennesket oplever kroppen som harmonisk og vital. Hvordan legemsstrukturen kommer ud af lod Som hos Aristoteles, Wilhelm Reich, og andre men også som i de fjernøstlige ideer som f.eks. yoga var Ida P. Rolf s menneskebillede præget af enhed i krop og sjæl. Hun anså kropslige og psykiske processer som fremtoningsformer af én eneste grundlæggende proces. Derfor er der mange grunde til en uafbalanceret kropsstruktur. Koppen er nemlig et spejl af den personlige datid og nutid et spejl, der viser følelsesmæssige og fysiske læsioner, livsindstillinger samt kulturelt og familiært betingede omgangsformer. Enkelte eksempler kan tydeliggøre dette: MIKAEL er otte år gammel. En dag falder han af cyklen og slår det venstre knæ. Han humper et stykke tid, idet han lægger vægten på højre ben. Dette bevirker en omlægning af muskelspillet i benene, men også i bækkenet og langs rygsøjlen. Skønt Mikael, efter at knæet er helet, ikke humper mere, har det udlignende bevægelsesmønster allerede sat sig fast på en kompleks måde i muskelfasciernes netværk. MARIE er teenager. Hun oplevede som barn, at hun altid var bange for sin mor, fordi hun tit blev straffet. I mage situationer trak hun hovedet ind og løftede skuldrene. Desuden føler hun nu sin begyndende seksualitet som truende. Hun prøver at skjule den voksende buste mellem fremskubbede skuldre og indtrukket bryst. Efterhånden er denne holdning blevet en vane, hun næsten ikke bemærker. Den har en negativ indflydelse på hendes selvværdsfølelse, hendes livsindstilling og hendes udtryksmåde. HANNA s mor oplevede flere små ulykkestilfælde imens hun var gravid med stærkt emotionelle belastninger til følge. Dette påvirkede Hannas omgivelser, og rotationer og pladsmangel i moderens legeme førte til muskelforhærdelse og strukturforandringer hos

3 fosteret. I dag går Hanna i skole og sidder meget, hvilket giver vedvarende stress i korsbenet og nakken. ROBERT er i slutningen af tyverne og har i mange år gået regelmæssigt til bodybuilding. Hans brystmuskler er stærkt udviklede, hans bug er hård, bækkenet er smalt, og benene muskuløse. Det giver ham allerede nu seksuelle problemer (spændt bækken), indskrænker åndedræt (spændte brystmuskler) og dårlig fordøjelse (talje og bug er for hård). Den indre dybe muskulatur er fuldstændig uudviklet. POUL har i tyve år arbejdet i et firma, men gigten i skuldrene er nu blevet så slem, at han ikke kan fortsætte. Skuldrene smerter, og han kan kun med besvær bevæge sine arme. Desuden lider han af kroniske rygsmerter. En langsom nedslidningsproces, som ofte er blevet betragtet som et uundgåeligt alderdomstegn. I alle disse eksempler forkortes eller fortykkes muskelfascierne i en bestemt retning gennem akut og vedholdende stress. De tilsvarende muskler bliver hårde og ubevægelig. Stofskiftet i området er indskrænket. Der består en ulige belastning af muskelhinder og muskler gennem ulige spændinger i vævet. Kropsafsnittende bliver trukket ud af deres lodrette stilling. Fortykkelser, forkortelser og sammenklæbninger i en legemsdel foranlediger, at andre legemsdele tilsvarende kompenserer for at skabe ligevægt. Efterhånden kommer andre indflydelser til og modificerer den forhåndenværende legemsstruktur videre. Tyngdekraften øver derved en stadig større indflydelse på uligevægten. En i begyndelsen måske kun let fejlholdning forstærkes mere og mere i de følgende år. Resultatet af en sådan udvikling bliver tydeligere udtalt hos ældre mennesker. Den uelastiske og kronisk spændte krop former også følelserne og de psykiske reaktioner hos denne person. Legemlig usikkerhed, f.eks. på grund af et tilsyneladende længere ben, kan hos et barn fører til manglende selvsikkerhed. Hele personligheden reagerer ofte følelsesmæssigt og åndeligt ufleksibelt på indre og ydre påvirkninger. Så snart kropsstrukturen har tilpasset sig den indre holdning, vil den fastlåse denne. Der er ikke noget at sige til, at mennesker opfatter livet som en stadig kamp, når de er bøjet forover mod jorden. Bindevævet som nøgle Hvordan ser nu Rolfing's arbejdsmetode ud? Ved hjælp af systematiske manipulationer bliver gamle spændingsmønstre i forkortede og sammenklæbede bindevævsstrukturer løsnet og gennem vævsforskydning afbalanceret i retning af den beskrevne idealstruktur. Dette kan kun lykkes i en proces, som omfatter hele kroppen, og hvor den ene forandring opbygger den anden. Derfor bliver også bevægelsesfunktionerne og åndedrættet taget i betragtning, og rolferen vejleder klienten til bedre holdnings- og bevægelsesmønstre i hverdagen. Rolfing's kropsarbejde ligner i teknikken lidt en dybdemassage og finder sted i en serie på ti behandlinger, fordelt over to til tre måneder. Disse ti basisbehandlinger kan efter nogle år følges af fem videreførende behandlinger. Rolfingbehandlinger virker i flere måneder i legemet. Hvad er nu forskellen mellem Rolfing og andre metoder? Ida P. Rolf svarer: Kun Rolfing benytter sig af tyngdekraften som værktøj, og det er tyngdekraften, som giver os resultaterne... Og videre: Mange terapeuter fremhæver sygdomsmodellen i stedet for at

4 understøtte sundhedsmodellen. RoIfere praktiserer ingen sygdomsbehandling, de er specialiseret i sundhed. De lægger vægten på bedre funktioner af ånd og legeme... Derfor kunne Ida P. Rolf ikke lide ordet terapi for sit arbejde. Det drejer sig om en "opdragende proces", altså en undervisning af klienten i at iagttage kroppen mere differentieret og at opdage dennes indre visdom. Vi kan her tale om en helhedssundhedsomsorg, en slags fødselshjælp for spontane selvhelingsprocesser. De kroniske spændinger i vævet er ofte følelsesladede. Det kan give anledning til smerte, når man er i behandling. Denne smerte er mindre, jo mere man bare lader den være. Og den forsvinder med det samme, når trykket fra behandlerens hænder ophører. Det er ikke så sjældent, at fortrængte følelser eller oplevelser, som blev oplagret i vævet, bliver bevidste og igen gennemlevet. Derfor har opløsningen af kroniske spændinger en befriende effekt. En sådan oplevelse havde den førnævnte videnskabsmand John Lilly engang i en behandling hos Ida P. Rolf: For eksempel arbejdede hun ved min venstre skulder. Pludselig så jeg mig selv som lille dreng, hvor jeg af min yndlingshund, som havde sat sine tænder i min venstre skulder, blev slæbt hen over græsplænen. Jeg var rasende og panikslagen og havde følelsen af at blive forrådt af hunden. Derefter kunne jeg pludselig som voksent menneske se mere af scenen, og jeg så, at hunden havde hevet mig væk fra en mur, som jeg nær var faldet over. På en gang var jeg i stand til at tilgive hunden og acceptere smerten. Og da Ida fortsatte med at bearbejde min skulder, var smerten opløst... Lære at tillade følelserne En rolfer ofrer meget stor opmærksomhed på det behandlingsforløb, som afspiller sig på det autonome (selvstyrende) nervesystems område. Når spændinger i kropsvævet løsner sig, er det nemlig i reglen forbundet med en nedbrydning af oplagrede følelsesmæssige spændinger i dette nervesystem. Det giver en afspænding og en ligevægt, som mennesket oplever som fredfyldt og lykkelig. Dette er ikke blot en øjeblikserfaring; tværtimod lærer mennesket af have tiltro til den proces, det er at lade følelser flyde, uden at det straks fremkalder modstand fra forstandens side. Evnen hertil giver flere valgmuligheder i adfærden. Interessant er den kendsgerning, at psykiske og fysiske forandringer ikke altid sker samtidigt. De kan også indtræffe hver for sig, hvor en gang det ene og en anden gang det andet område er fremherskende. Som før nævnt lærer klienten ved hjælp af sin behandler at iagttage sin krop mere differentieret. Klienten vokser med sin bevidsthed igen ind i sin egen krop - især lige netop i de dele, som han på en eller anden måde har "forladt", og som han næppe mere eller kun på ubehagelig måde har en følelse af. Dette formidler en følelse af at blive hel og en mulighed for igen at leve med hele kroppen i stedet for kun med hovedet. Resultaterne af Rolfing er erfaringsmæssigt varige. Naturligvis afhænger graden af varigheden også af den enkelte og hans behandling af sit eget legeme. Men da evnen til at skelne imellem positive og negative virkninger på krop og personlighed gennem Rolfing-processen bliver fremmet, synes den person, der er blevet rolfet, at blive stabiliseret i den nye struktur. Det spiller også en stor rolle, at den forandrede legemsstruktur medfører bevægelsesmønstre, som er bedre tilpasset tyngdekraften. Den nye måde at bevæge sig på virker atter positivt på kropsstrukturen. Her gør sig en i naturen grundlæggende vekselvirkning mellem struktur (form) og funktion (opgave) gældende. Således stemmer f.eks. hvert led i sin opbygning overens med den til enhver tid fornødne bevægelse. Disse

5 specifikke bevægelsesmønstre danner så til gengæld leddet. Denne sammenhæng ses ved enkelte kropsdele såvel som ved deres samvirke i en enhed. Forventninger og resultater I Rolfing's historie skelner man mellem tre faser. I de første årtier arbejdede Ida P. Rolf mest med mennesker, som led under kroniske besværligheder (ryggen, sygdomme i leddene, holdningsskader osv.). Erfaringerne gav hun kun videre til en meget lille kreds. Mere kendt blev Rolfing i USA, efter at Greta Garbo og Carl Grant lod sig behandle. Den anden fase begyndte, da Ida P. Rolf i midten af tresserne behandlede grundlæggeren af gestaltterapi Fritz Perls efter et hjerteanfald. Han inviterede hende til Esalen, det daværende mekka for Human Potential Movement, hvor hun begyndte at arbejde og også kort efter at uddanne elever. Her fandt mødet sted mellem Rolfing og metoden for den humanistiske psykologi. Fra da af blev Rolfing mere og mere kendt i USA, og i 1973 grundlagde Ida P. Rolf i Boulder i Colorado "Rolf Institute of Structural Integration" som uddannelsessted og erhvervsorganisation. Den tredje og nuværende fase er, foruden ved udbredelsen af Rolfing i Europa og andre kontinenter, tillige kendetegnet ved, at metoden i sig forener elementerne fra de foregående to faser. Svarende hertil kommer klienterne med meget forskellige motiver. Mange forventer et bedre kropsligt grundlag for sjælelige områder, mange vil gerne af med kroniske spændinger og besværligheder. Andre, f.eks. sportsfolk, skuespillere eller dansere, har erhvervsbetingede motiver. Derfor er Rolfing vidtgående individuel. Hver oplever forskelligt, nogle gennemlever en meget velgørende proces, andre beretter om intensive spændingsløsnende smerter. Andre igen oplever en meditativ ro og lettelse. Forventninger og virkelige oplevelser behøver ikke at stemme overens. Rolfing's metodiske princip er først og fremmest begrænset til strukturarbejdet. Det er fascinerende, hvor mangfoldige resultaterne alligevel - eller netop derfor er. Her er nogle typiske udsagn: HERMANN er håndværker. Han beretter: Det mest fantastiske er, at mine rygsmerter er næsten væk. Jeg har haft dem i årevis. Min svajryg er næsten væk. ROBERT: Jeg føler mig større. Mine fødder står helt anderledes på jorden. Jeg har mere tiltro til mig selv, og tør nu mere vise og virkeliggøre mine behov uden skyldfølelse. MARIE, lærerinde, beretter et år efter Rolling: Ofte føler jeg mig varm ned ad ryggen. Nakken og skuldrene er blevet frie, jeg har nu meget sjældent hovedpine, og hvis jeg har, er det især, når jeg har haft for meget at gøre. WERNER levede i lang tid uden mening i tilværelsen. Efter lang tids kasten hid og did har jeg nu fået en nyorientering i mit liv. Jeg tror, at det har meget at gøre med Rolling. Jeg har også mere energi end tidligere til at gribe tingene an. RAIMUND har fået syv behandlinger: Siden min barndom har jeg aldrig haft en sådan følelse for min krop. Jeg er også blevet mindre følsom for kulde. Min tankegang er legende let.

6 CHRISTA er glad: Jeg opdager nu meget tidligere end for, når jeg bevæger mig uhensigtsmæssigt og løfter mine skuldre, og jeg kan så straks løsne dem. I modsætning til tidligere går jeg gerne og ofte til dans. Det er skønt, at mit bækken er så bevægeligt nu. MAX, 16 år: Mine knæ smerter næsten ikke mere. Jeg står mere sikkert på benene, og kan svømme meget hurtigere. URSULA havde gennemgået en diskusprolaps-operation, som ikke bragte megen bedring, hvorefter hun prøvede Rolfing: Jeg har i dag næsten ingen problemer med min ryg. Min krop føles ofte meget lettere, men det bedste er, at jeg igen føler mig hjemme i mig selv. Videnskabelige undersøgelser Der har været en række videnskabelige undersøgelser af subjektive iagttagelser hos rolfede personer. Dr. Valerie Hunt, leder af et laboratorium for bevægelse ved universitetet i Los Angeles, gennemførte på 14 personer en før/efter måling af muskelspændinger ved bevægelse. Man fastslog, at klienterne efter Rolfing-behandlingen var mindre anspændte i musklerne ved gang, når de rejste sig og ved andre bevægelser. Det betyder, at energieffekten i kroppen forbedres efter Rolfing, dvs. legemet udnytter sin energi omsætning bedre. Julian Silverman, specialist ved "Institut for åndelig Hygiejne i Californien, undersøgte de samme personers hjernestrømninger med EEG. Han konkluderede: Rolfing bevirker i hjernen en mere spontan, åben og forfinet reaktion på omverden og øger den indre modtagelighed. Til disse undersøgelser blev også tilkaldt en auralæser, Rosalyn Bruyere, som kan se kroppens energifelt. Hun lagde bl.a. mærke til, at auraen ved Rolfing blev større, stærkere og mere sammenhængende. Blå, healingens farve, var ved begyndelsen af en behandling den fremherskende farve i auraen hos rolferen. Efter et par behandlinger havde også klienten overvejende blå farve i auraen, enten som resultat af Rolferens indflydelse eller på grund af, at klienten selv opbyggede healende energi. I ovennævnte undersøgelser af V. Hunt og J. Silvermann fastslår man også, at Rolfing førte til en betydningsfuld dominans af højre hjernehalvdel ved opgaver, som bedst gennemføres af denne side af hjernen. Den højre hjernehalvdel er hovedsagelig ansvarlig for en helhed, mens den venstre er an svarlig for analytisk og logisk, tænkning, regning og sprog. Dale E. Townsend sammenlignede i 1976 ikke-rolfede personer med rolfede personer før og efter behandling. Han fandt væsentligt forskellige evner til selviagttagelse, til at acceptere sig selv, at give sig selv lov, at leve i nutiden og at tillade sine følelser. For at forebygge misforståelser ved alle de positive resultater vil jeg fremhæve to ting: For det første, at arten og omfanget af resultatet også er afhængigt af, hvad mennesket selv lægger i den proces det er at forandre sig og være åben for det, der sker. Det er unødvendigt at sige, at de kropslige og åndelige forudsætninger er af betydning. For det andet, at Rolfing ikke er et middel imod alt. Når vi rolfere synes, at en anden hjælp, f.eks. medicin, healing eller psykoterapi, er nødvendig, henviser vi dertil. Vi søger samarbejde med alle professioner, der som vi arbejder med menneskelig udvikling og støtte.

7 Legemet - døren til spiritualitet En variant af et af Ida P. Rolfs udsagn siger: Rolfing-processen fører ikke ubetinget til oplysning, men giver os ben til at komme derhen. Sagt på en anden måde: Vækst i lodret retning åbner himlen for mennesket. Dertil behøver mennesket en tilsvarende jordbundenhed. Ikke sjældent oplever rolfede mennesker en ikke før kendt dybde og liv i deres åndelige øvelser (meditation, yoga etc.). Dette er kroppens paradoks: Man kan ikke gå ud af sin krop, før man selv har befriet den. Sådan siger Ida P. Rolf, og hun fortsætter: Jo mere kroppen er befriet, jo mere uvæsentlig bliver den. Den begynder på en måde at forsvinde. En harmonisk krop i balance med tyngdekraften stiller et rum til rådighed, hvorfra jeg kan bevæge mig, og som jeg kan komme tilbage til igen. Det er et rum, hvor jeg kan gøre mine følelsesmæssige og kropslige erfaringer, såvel som jeg kan samle erfaringer på den anden side af mit personlige jeg, som går ud over det materielle. At være opret muliggør oprejsning af Kundalini-energien, denne det æteriske legemes fine stoflige energi. At udvide menneskelegemets energifelt og tilpasse det til den jordiske tyngdekraft er Rolfing's opgave. Vor jord, hvem ved ikke det, står ved en skillevej i den menneskelige udvikling, står over for selvødelæggelse som alternativ. Vort legeme er det medium, gennem hvilket vi oplever verden og skaber hver en ny dag. Den ydre verden er en projektion af menneskets indre verden. Kunne man antage, det ville være logisk, at menneskets ydre uroligheder vil tage af, når man finder en metode til at organisere sin fysiske struktur bedre?, spurgte dr. Rolf i Svaret var den metode, hun udviklede, for: Vi er ikke rigtigt oprejst, vi er først på vej til at blive det. Dette er en metafysisk overvejelse. En af de opgaver, en rolfer har, er at fremskynde denne proces. Endnu da Ida P. Rolf var 70 år gammel, troede hun, at Rolfing ville dø med hende. Et år før hendes død i 1979 eksisterede der dog allerede 150 rolfere. I dag er langt over 300 kvinder og mænd blevet uddannet på Rolf Instituttet. Rolfing er nu også ved at få fodfæste i Asien og Sydamerika. For nylig blev en gruppe rolfere inviteret til Kina af Selskabet for traditionelle behandlingsmetoder. Rolfing udvikler sig livligt ligesom i Ida P. Rolfs levetid. Hun sagde engang: Man kommer ikke så langt i et liv. Det falder mig svært at give hende ret i dette. Teksten bringes med tilladelse fra det tyske blad Esolera. Den oprindelige artikel er skrevet af aut. Advanced Rolfer Hans Georg Brecklinghaus.

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Pain Relief Experts. Dr. Michael Ho. Brugervejledning

Pain Relief Experts. Dr. Michael Ho. Brugervejledning Pain Relief Experts Dr. Michael Ho Brugervejledning Indholdsfortegnelse Meddelelse fra Dr. Michael Ho Hvem kan bruge rygstøtten 2 3 Hvordan kan rygstøtten bruges Perfekt støtte & komfort Perfekt rygmassage

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse:

Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse: Indhold på vores KRANIO SAKRAL TERAPI uddannelse: Kranio Sakral Terapi 1 Indblik i Kranio Sakral Terapiens historie og den bagvedliggende filosofi. Den nødvendige teoretiske anatomi og fysiologi for forståelsen

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI

DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI DANSK AKADEMI for KROPSTERAPI BEHANDLERE Kropsakademiet_12 s brochure_4+4f_sept14.indd 1 08-09-2014 12:20:12 Om STEDET Dansk Akademi for Kropsterapi er et alternativt sundhedshus, hvor vi har et tværfagligt

Læs mere

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor

Kiropraktik for hunde. Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Kiropraktik for hunde Af: Dyrlæge Charlotte Frigast, lic. med. vet. Kiropraktor Hvad er Kiropraktik? Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord cheir betyder hånd og praktike betyder at

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

FOR RYTTER OG HEST. r i d e h e s t e n - h i p p o l o g i s k h 1 0 / 0 7

FOR RYTTER OG HEST. r i d e h e s t e n - h i p p o l o g i s k h 1 0 / 0 7 Fysioterapi FOR RYTTER OG HEST Målet med ridning og uddannelse af hesten er, at hest og rytter skal smelte sammen og arbejde som en helhed, men når ekvipagen ikke arbejder i harmoni, så kan det give både

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Stanley Rosenberg W W W. S T A N L E Y R O S E N B E R G. C O M Stanley Rosenberg, forfatter til denne tekst, har copyright til denne tekst og er hermed fuldt beskyttet af

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår.

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår. Det anorektiske kropsbilled. Da jeg var begyndt at arbejde i ungdomspsykiatrien i Tyskland, var det der forundrede mig mest, at der var unge piger, som vejede mindre end 35 kg, kunne føle sig så tyk og

Læs mere

A.L.T. ANSIGTSLØFTNINGSTEKNIK. Behagelig bindevævsbehandling der giver liv til ansigt og indre

A.L.T. ANSIGTSLØFTNINGSTEKNIK. Behagelig bindevævsbehandling der giver liv til ansigt og indre A.L.T. ANSIGTSLØFTNINGSTEKNIK Behagelig bindevævsbehandling der giver liv til ansigt og indre ANSIGTET ER SJÆLENS SPEJL Efter få behandlinger med blid og behagelig bindevævsbehandling, vil du opleve, hvor

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

GUIDE: FÅ STRAM TALJE OG STÆRK KERNE

GUIDE: FÅ STRAM TALJE OG STÆRK KERNE Foto: Scanpix Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus GUIDE: FÅ STRAM TALJE OG STÆRK KERNE 20 sider Kom i form med Anna Bogdanova Kom i form med Anna Bogdanova INDHOLD: Få stram

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed. Stræk. Styrke. Stabilitet

Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed. Stræk. Styrke. Stabilitet Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed Stræk Styrke Stabilitet Rygsøjlen Ryggen består af 24 ryghvirvler, der sammen med de intervertebrale diske, gør rygsøjlen fleksibel.

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010

Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010 Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010 Ærkeenglen Ezewuiel Hjerteklang Lydmeditations aften Engle Hjertemeditations aften Engle formidler uddannelse 17 februar 19.00 20.30 Brohuset Amagerbrogade

Læs mere

Kom i form efter stomioperationen

Kom i form efter stomioperationen Kom i form efter stomioperationen Gode råd og øvelser, før og efter operationen Dedicated to Stoma Care 2 Introduktion Hjælp dig selv tilbage på sporet Der er mange grunde til, at mennesker får en stomi

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at Den sensitive profil fire typiske træk 1 I den fysiske verden kan man være følsom over for lyde, lugte, lys for skift i temperatur. Rod eller uorden i omgivelserne kan ligeledes påvirke én mere end normalt.

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Med krop og sanser som indgang Introduktion til 5 øvelser

Med krop og sanser som indgang Introduktion til 5 øvelser Dag 1 Med krop og sanser som indgang Introduktion til 5 øvelser 10 De næste 5 dage præsenteres du for 5 meget forskellige øvelser, der på hver deres måde, med krop og sanser som indgang, reducerer uro

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Brugervejledning til NOVAFON DK 1

Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Brugervejledning til NOVAFON DK 1 Forord De har gjort et godt valg ved køb af Novafon apparatet. Vi håber, De vil få stor glæde af det brug det flittigt, gerne 2-3 gange om dagen. Det er selvfølgelig ingen

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning Vejen til indre ro Der findes mange måder at meditere på. Jeg præsenterer her fire former, som alle er lette at gå til og hver varer 12 minutter. Kropsscanning er den mest enkle og derfor god at starte

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis TERM-modellen En oversigt shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 2 TERM Baggrund og formål Læringsprincipper Behandlingsmodel shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 3 Baggrund Funktionelle

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn.

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn. Osteopati ved indlæringsvanskeligheder. Om indlæringsvanskeligheder. Indlæringsvanskeligheder kan hindre et barn i at udvikles optimalt. På trods af at alle børn er selvstændige individer med hver sine

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi

Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10

Al-Anon - er det noget for dig? Pris: kr. 2,00 Vare nr. 01 Produktkode: S-17. Blot for i dag. Pris: kr. 3,00 Vare nr. 02 Produktkode: M-10 Foldere på dansk Al-Anon - er det noget for dig? Tyve personlige spørgsmål, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du har brug for Al-Anon. For eksempel: er du såret eller bekymret over en andens drikkeri?

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

A.L.T. AnsigtsLøftningsTeknik

A.L.T. AnsigtsLøftningsTeknik S ta n l e y R o s e n b e r g I n s t i t u t A.L.T. AnsigtsLøftningsTeknik Behagelig ansigtsmassage, der gør dig naturlig smuk - og giver liv til dit ansigt! Hvad er A.L.T.? Et ALT-forløb består af 6

Læs mere

Meditative velvære. Af Verner Bekker

Meditative velvære. Af Verner Bekker Meditative velvære Af Verner Bekker Som regel defineres meditation som en stille indre lytten efter afkobling af tankeprocesserne og total fysisk afspænding. Meditation giver mulighed for at trække sig

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere