Artikel fra Nyt Aspekt nr Rolfing: Genvindelse af ligevægt og enhed af legemets struktur gennem Ida P. Rolf s Strukturel Integration.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel fra Nyt Aspekt nr. 5-1985. Rolfing: Genvindelse af ligevægt og enhed af legemets struktur gennem Ida P. Rolf s Strukturel Integration."

Transkript

1 Artikel fra Nyt Aspekt nr "Alt er i lod" af aut. Advanced Rolfer Hans Georg Brecklinghaus, Freiburg. Rolfing: Genvindelse af ligevægt og enhed af legemets struktur gennem Ida P. Rolf s Strukturel Integration. En behandlingsmåde, som ikke sætter sig det mål at helbrede sygdomme, men at hjælpe mennesket til en i bogstaveligste forstand opret kropslig, sjælelig og åndelig holdning. En art fødselshjælp for spontane selvhelingsprocesser. Metoden vinder efterhånden tiltagende international udbredelse og kaldes ROLFING efter grundlæggeren, dr. Ida P. Rolf ( ). Til new age forskeren og opdageren John Lilly sagde Ida P. Rolf: Jeg er kun en rar lille gråhåret gammel dame. Den amerikanske psykoterapeut Will Schutz betegnede hende som en modig pioner, en vranten billedstormer og et varmt og sensitivt menneske. Og Fritz Perls, gestaltterapiens fader, kaldte hende en gang for sjov Fru Albue, da hun brugte denne så meget i sit arbejde. Talen drejer som IDA P. ROLF, grundlæggeren af den Strukturelle Integration, som hun kaldte sin tidligere under navnet Rolfing kendte metode i kropsterapi. Målet med Rolfing er gennem systematiske behandlinger af bindevævets spændingsmønstre i det menneskelige legeme at opløse disse spændinger og dermed genoprette ligevægten af legemets struktur og således hjælpe mennesket til at genfinde en kropslig, sjælelig og åndelig harmonisk livsholdning. Integration af kropsstrukturen er en invitation til mennesket om at leve mere bevidst og med mere ansvarsfølelse, med færre personlige begrænsninger og mindre energiforbrug. Ida P. Rolf fortalte om oprindelsen til og udviklingen af Rolfing: Gud kom ikke herned og sagde, hvad jeg skulle gøre. Nej, jeg måtte selv finde ud af det gennem mange års erfaringer. Første kom arbejdet og senere inspirationen. Hun begyndte i tyverne som doktor i biokemi ved det medicinske fagområde ved Rockefeller Instituttet i New York. Hun beskæftigede sig desuden med yoga, osteopati og homøopati. Af faglig interesse og motiveret af kroniske sygdomme i sin familie begyndte hun at vejlede mennesker og arbejde med dem. I årenes løb opdagede hun, at det menneskelige legeme og dets struktur, som bl.a. kommer til udtryk i legemets holdning, ved hjælp af en bestemt art bindevævsmanipulation kunne forandres meget kraftigere end hidtil antaget. Hun fandt ud af, at bindvævet og især fascierne (muskelhinderne) giver legemet sin skikkelse eller form. Fascierne bestemmer nemlig med deres netformede struktur gennem deres spændingstilstand knoglernes og kropsafsnittenes indbyrdes stillinger. De er grundlæggende for den muskulære balance. Balance i tyngdekraften Hvad betyder egentlig kropsstruktur? Vi kan betragte legemet som sammensat af forskellige afsnit: hoved, skulderparti, arme, brystkasse, bækken, lårben, underben og fødder. De forskellige afsnits stillinger er i vekselvirkning med hinanden. Et eksempel: Er nakken og hovedet stærkt fremspringende, kommer der tit svajning i lændehvirvelområdet, og bækkenet tipper fremover. Det tippede bækken udlignes til gengæld ved, at benene drejes udefter. Det fører igen til spænding i benene, da kropsvægten bliver lagt på

2 ydersiden af fødderne. Denne kropsholdning ofte suppleret med en sidelæns rotation af bækkenet og skulderpartiet er vidt udbredt og en af de typiske. Et legeme der således er kommet ud af lod, har meget svært ved at holde sig oppe imod tyngdekraften. Fra første øjeblik af sin udvikling lever mennesket i jordens tyngdefelt og former sin krop svarende til tyngdekraftens krav og indvirkninger. Tyngdekraftens grundlæggende virkning er at trække alt til jorden. Én vil måske føle den tabte kamp mod tyngdekraften som skarpe smerter i ryggen, en anden vil fornemme en ufordelagtig kontur af sin krop, en anden igen en stadig træthed, og endnu en anden vil opleve en bestandigt truende omverden. Personer over ca. 40 år mener, at det kan være alderen, men alle disse signaler kan også tyde på et enkelt fremherskende problem i deres struktur, som bliver overset: De er kommet ud af balance. De er alle i krigstilstand med tyngdekraften. Ifølge Ida P. Rolf. Er tyngdekraften da en destruktiv kraft? Ikke ubetinget. En legemsstruktur, hvor de enkelte afsnit er fordelt symmetrisk om en tænkt indre lodret akse, er i balance. Tyngdekraften kan flyde gennem hele kroppen. Mennesket har en afspændt og oprejst holdning, fordi dets kropsstruktur er i harmoni med tyngdekraften. Det kan opleve og udnytte jordtiltrækningen som en som en positiv kraft. Organismen behøver mindre energi for at holde sig opret, og den overskydende energi kan udnyttes på anden måde. Grundlæggende herfor er kroppens balance, der viser sig som muskulær balance, som udlignende vævspænding og som leddenes frie spil. Legemet fungerer bedre på alle områder (nervesystem, kredsløb, åndedræt, stofskifte). Reaktionsevne og sensibilitet vokser, og mennesket oplever kroppen som harmonisk og vital. Hvordan legemsstrukturen kommer ud af lod Som hos Aristoteles, Wilhelm Reich, og andre men også som i de fjernøstlige ideer som f.eks. yoga var Ida P. Rolf s menneskebillede præget af enhed i krop og sjæl. Hun anså kropslige og psykiske processer som fremtoningsformer af én eneste grundlæggende proces. Derfor er der mange grunde til en uafbalanceret kropsstruktur. Koppen er nemlig et spejl af den personlige datid og nutid et spejl, der viser følelsesmæssige og fysiske læsioner, livsindstillinger samt kulturelt og familiært betingede omgangsformer. Enkelte eksempler kan tydeliggøre dette: MIKAEL er otte år gammel. En dag falder han af cyklen og slår det venstre knæ. Han humper et stykke tid, idet han lægger vægten på højre ben. Dette bevirker en omlægning af muskelspillet i benene, men også i bækkenet og langs rygsøjlen. Skønt Mikael, efter at knæet er helet, ikke humper mere, har det udlignende bevægelsesmønster allerede sat sig fast på en kompleks måde i muskelfasciernes netværk. MARIE er teenager. Hun oplevede som barn, at hun altid var bange for sin mor, fordi hun tit blev straffet. I mage situationer trak hun hovedet ind og løftede skuldrene. Desuden føler hun nu sin begyndende seksualitet som truende. Hun prøver at skjule den voksende buste mellem fremskubbede skuldre og indtrukket bryst. Efterhånden er denne holdning blevet en vane, hun næsten ikke bemærker. Den har en negativ indflydelse på hendes selvværdsfølelse, hendes livsindstilling og hendes udtryksmåde. HANNA s mor oplevede flere små ulykkestilfælde imens hun var gravid med stærkt emotionelle belastninger til følge. Dette påvirkede Hannas omgivelser, og rotationer og pladsmangel i moderens legeme førte til muskelforhærdelse og strukturforandringer hos

3 fosteret. I dag går Hanna i skole og sidder meget, hvilket giver vedvarende stress i korsbenet og nakken. ROBERT er i slutningen af tyverne og har i mange år gået regelmæssigt til bodybuilding. Hans brystmuskler er stærkt udviklede, hans bug er hård, bækkenet er smalt, og benene muskuløse. Det giver ham allerede nu seksuelle problemer (spændt bækken), indskrænker åndedræt (spændte brystmuskler) og dårlig fordøjelse (talje og bug er for hård). Den indre dybe muskulatur er fuldstændig uudviklet. POUL har i tyve år arbejdet i et firma, men gigten i skuldrene er nu blevet så slem, at han ikke kan fortsætte. Skuldrene smerter, og han kan kun med besvær bevæge sine arme. Desuden lider han af kroniske rygsmerter. En langsom nedslidningsproces, som ofte er blevet betragtet som et uundgåeligt alderdomstegn. I alle disse eksempler forkortes eller fortykkes muskelfascierne i en bestemt retning gennem akut og vedholdende stress. De tilsvarende muskler bliver hårde og ubevægelig. Stofskiftet i området er indskrænket. Der består en ulige belastning af muskelhinder og muskler gennem ulige spændinger i vævet. Kropsafsnittende bliver trukket ud af deres lodrette stilling. Fortykkelser, forkortelser og sammenklæbninger i en legemsdel foranlediger, at andre legemsdele tilsvarende kompenserer for at skabe ligevægt. Efterhånden kommer andre indflydelser til og modificerer den forhåndenværende legemsstruktur videre. Tyngdekraften øver derved en stadig større indflydelse på uligevægten. En i begyndelsen måske kun let fejlholdning forstærkes mere og mere i de følgende år. Resultatet af en sådan udvikling bliver tydeligere udtalt hos ældre mennesker. Den uelastiske og kronisk spændte krop former også følelserne og de psykiske reaktioner hos denne person. Legemlig usikkerhed, f.eks. på grund af et tilsyneladende længere ben, kan hos et barn fører til manglende selvsikkerhed. Hele personligheden reagerer ofte følelsesmæssigt og åndeligt ufleksibelt på indre og ydre påvirkninger. Så snart kropsstrukturen har tilpasset sig den indre holdning, vil den fastlåse denne. Der er ikke noget at sige til, at mennesker opfatter livet som en stadig kamp, når de er bøjet forover mod jorden. Bindevævet som nøgle Hvordan ser nu Rolfing's arbejdsmetode ud? Ved hjælp af systematiske manipulationer bliver gamle spændingsmønstre i forkortede og sammenklæbede bindevævsstrukturer løsnet og gennem vævsforskydning afbalanceret i retning af den beskrevne idealstruktur. Dette kan kun lykkes i en proces, som omfatter hele kroppen, og hvor den ene forandring opbygger den anden. Derfor bliver også bevægelsesfunktionerne og åndedrættet taget i betragtning, og rolferen vejleder klienten til bedre holdnings- og bevægelsesmønstre i hverdagen. Rolfing's kropsarbejde ligner i teknikken lidt en dybdemassage og finder sted i en serie på ti behandlinger, fordelt over to til tre måneder. Disse ti basisbehandlinger kan efter nogle år følges af fem videreførende behandlinger. Rolfingbehandlinger virker i flere måneder i legemet. Hvad er nu forskellen mellem Rolfing og andre metoder? Ida P. Rolf svarer: Kun Rolfing benytter sig af tyngdekraften som værktøj, og det er tyngdekraften, som giver os resultaterne... Og videre: Mange terapeuter fremhæver sygdomsmodellen i stedet for at

4 understøtte sundhedsmodellen. RoIfere praktiserer ingen sygdomsbehandling, de er specialiseret i sundhed. De lægger vægten på bedre funktioner af ånd og legeme... Derfor kunne Ida P. Rolf ikke lide ordet terapi for sit arbejde. Det drejer sig om en "opdragende proces", altså en undervisning af klienten i at iagttage kroppen mere differentieret og at opdage dennes indre visdom. Vi kan her tale om en helhedssundhedsomsorg, en slags fødselshjælp for spontane selvhelingsprocesser. De kroniske spændinger i vævet er ofte følelsesladede. Det kan give anledning til smerte, når man er i behandling. Denne smerte er mindre, jo mere man bare lader den være. Og den forsvinder med det samme, når trykket fra behandlerens hænder ophører. Det er ikke så sjældent, at fortrængte følelser eller oplevelser, som blev oplagret i vævet, bliver bevidste og igen gennemlevet. Derfor har opløsningen af kroniske spændinger en befriende effekt. En sådan oplevelse havde den førnævnte videnskabsmand John Lilly engang i en behandling hos Ida P. Rolf: For eksempel arbejdede hun ved min venstre skulder. Pludselig så jeg mig selv som lille dreng, hvor jeg af min yndlingshund, som havde sat sine tænder i min venstre skulder, blev slæbt hen over græsplænen. Jeg var rasende og panikslagen og havde følelsen af at blive forrådt af hunden. Derefter kunne jeg pludselig som voksent menneske se mere af scenen, og jeg så, at hunden havde hevet mig væk fra en mur, som jeg nær var faldet over. På en gang var jeg i stand til at tilgive hunden og acceptere smerten. Og da Ida fortsatte med at bearbejde min skulder, var smerten opløst... Lære at tillade følelserne En rolfer ofrer meget stor opmærksomhed på det behandlingsforløb, som afspiller sig på det autonome (selvstyrende) nervesystems område. Når spændinger i kropsvævet løsner sig, er det nemlig i reglen forbundet med en nedbrydning af oplagrede følelsesmæssige spændinger i dette nervesystem. Det giver en afspænding og en ligevægt, som mennesket oplever som fredfyldt og lykkelig. Dette er ikke blot en øjeblikserfaring; tværtimod lærer mennesket af have tiltro til den proces, det er at lade følelser flyde, uden at det straks fremkalder modstand fra forstandens side. Evnen hertil giver flere valgmuligheder i adfærden. Interessant er den kendsgerning, at psykiske og fysiske forandringer ikke altid sker samtidigt. De kan også indtræffe hver for sig, hvor en gang det ene og en anden gang det andet område er fremherskende. Som før nævnt lærer klienten ved hjælp af sin behandler at iagttage sin krop mere differentieret. Klienten vokser med sin bevidsthed igen ind i sin egen krop - især lige netop i de dele, som han på en eller anden måde har "forladt", og som han næppe mere eller kun på ubehagelig måde har en følelse af. Dette formidler en følelse af at blive hel og en mulighed for igen at leve med hele kroppen i stedet for kun med hovedet. Resultaterne af Rolfing er erfaringsmæssigt varige. Naturligvis afhænger graden af varigheden også af den enkelte og hans behandling af sit eget legeme. Men da evnen til at skelne imellem positive og negative virkninger på krop og personlighed gennem Rolfing-processen bliver fremmet, synes den person, der er blevet rolfet, at blive stabiliseret i den nye struktur. Det spiller også en stor rolle, at den forandrede legemsstruktur medfører bevægelsesmønstre, som er bedre tilpasset tyngdekraften. Den nye måde at bevæge sig på virker atter positivt på kropsstrukturen. Her gør sig en i naturen grundlæggende vekselvirkning mellem struktur (form) og funktion (opgave) gældende. Således stemmer f.eks. hvert led i sin opbygning overens med den til enhver tid fornødne bevægelse. Disse

5 specifikke bevægelsesmønstre danner så til gengæld leddet. Denne sammenhæng ses ved enkelte kropsdele såvel som ved deres samvirke i en enhed. Forventninger og resultater I Rolfing's historie skelner man mellem tre faser. I de første årtier arbejdede Ida P. Rolf mest med mennesker, som led under kroniske besværligheder (ryggen, sygdomme i leddene, holdningsskader osv.). Erfaringerne gav hun kun videre til en meget lille kreds. Mere kendt blev Rolfing i USA, efter at Greta Garbo og Carl Grant lod sig behandle. Den anden fase begyndte, da Ida P. Rolf i midten af tresserne behandlede grundlæggeren af gestaltterapi Fritz Perls efter et hjerteanfald. Han inviterede hende til Esalen, det daværende mekka for Human Potential Movement, hvor hun begyndte at arbejde og også kort efter at uddanne elever. Her fandt mødet sted mellem Rolfing og metoden for den humanistiske psykologi. Fra da af blev Rolfing mere og mere kendt i USA, og i 1973 grundlagde Ida P. Rolf i Boulder i Colorado "Rolf Institute of Structural Integration" som uddannelsessted og erhvervsorganisation. Den tredje og nuværende fase er, foruden ved udbredelsen af Rolfing i Europa og andre kontinenter, tillige kendetegnet ved, at metoden i sig forener elementerne fra de foregående to faser. Svarende hertil kommer klienterne med meget forskellige motiver. Mange forventer et bedre kropsligt grundlag for sjælelige områder, mange vil gerne af med kroniske spændinger og besværligheder. Andre, f.eks. sportsfolk, skuespillere eller dansere, har erhvervsbetingede motiver. Derfor er Rolfing vidtgående individuel. Hver oplever forskelligt, nogle gennemlever en meget velgørende proces, andre beretter om intensive spændingsløsnende smerter. Andre igen oplever en meditativ ro og lettelse. Forventninger og virkelige oplevelser behøver ikke at stemme overens. Rolfing's metodiske princip er først og fremmest begrænset til strukturarbejdet. Det er fascinerende, hvor mangfoldige resultaterne alligevel - eller netop derfor er. Her er nogle typiske udsagn: HERMANN er håndværker. Han beretter: Det mest fantastiske er, at mine rygsmerter er næsten væk. Jeg har haft dem i årevis. Min svajryg er næsten væk. ROBERT: Jeg føler mig større. Mine fødder står helt anderledes på jorden. Jeg har mere tiltro til mig selv, og tør nu mere vise og virkeliggøre mine behov uden skyldfølelse. MARIE, lærerinde, beretter et år efter Rolling: Ofte føler jeg mig varm ned ad ryggen. Nakken og skuldrene er blevet frie, jeg har nu meget sjældent hovedpine, og hvis jeg har, er det især, når jeg har haft for meget at gøre. WERNER levede i lang tid uden mening i tilværelsen. Efter lang tids kasten hid og did har jeg nu fået en nyorientering i mit liv. Jeg tror, at det har meget at gøre med Rolling. Jeg har også mere energi end tidligere til at gribe tingene an. RAIMUND har fået syv behandlinger: Siden min barndom har jeg aldrig haft en sådan følelse for min krop. Jeg er også blevet mindre følsom for kulde. Min tankegang er legende let.

6 CHRISTA er glad: Jeg opdager nu meget tidligere end for, når jeg bevæger mig uhensigtsmæssigt og løfter mine skuldre, og jeg kan så straks løsne dem. I modsætning til tidligere går jeg gerne og ofte til dans. Det er skønt, at mit bækken er så bevægeligt nu. MAX, 16 år: Mine knæ smerter næsten ikke mere. Jeg står mere sikkert på benene, og kan svømme meget hurtigere. URSULA havde gennemgået en diskusprolaps-operation, som ikke bragte megen bedring, hvorefter hun prøvede Rolfing: Jeg har i dag næsten ingen problemer med min ryg. Min krop føles ofte meget lettere, men det bedste er, at jeg igen føler mig hjemme i mig selv. Videnskabelige undersøgelser Der har været en række videnskabelige undersøgelser af subjektive iagttagelser hos rolfede personer. Dr. Valerie Hunt, leder af et laboratorium for bevægelse ved universitetet i Los Angeles, gennemførte på 14 personer en før/efter måling af muskelspændinger ved bevægelse. Man fastslog, at klienterne efter Rolfing-behandlingen var mindre anspændte i musklerne ved gang, når de rejste sig og ved andre bevægelser. Det betyder, at energieffekten i kroppen forbedres efter Rolfing, dvs. legemet udnytter sin energi omsætning bedre. Julian Silverman, specialist ved "Institut for åndelig Hygiejne i Californien, undersøgte de samme personers hjernestrømninger med EEG. Han konkluderede: Rolfing bevirker i hjernen en mere spontan, åben og forfinet reaktion på omverden og øger den indre modtagelighed. Til disse undersøgelser blev også tilkaldt en auralæser, Rosalyn Bruyere, som kan se kroppens energifelt. Hun lagde bl.a. mærke til, at auraen ved Rolfing blev større, stærkere og mere sammenhængende. Blå, healingens farve, var ved begyndelsen af en behandling den fremherskende farve i auraen hos rolferen. Efter et par behandlinger havde også klienten overvejende blå farve i auraen, enten som resultat af Rolferens indflydelse eller på grund af, at klienten selv opbyggede healende energi. I ovennævnte undersøgelser af V. Hunt og J. Silvermann fastslår man også, at Rolfing førte til en betydningsfuld dominans af højre hjernehalvdel ved opgaver, som bedst gennemføres af denne side af hjernen. Den højre hjernehalvdel er hovedsagelig ansvarlig for en helhed, mens den venstre er an svarlig for analytisk og logisk, tænkning, regning og sprog. Dale E. Townsend sammenlignede i 1976 ikke-rolfede personer med rolfede personer før og efter behandling. Han fandt væsentligt forskellige evner til selviagttagelse, til at acceptere sig selv, at give sig selv lov, at leve i nutiden og at tillade sine følelser. For at forebygge misforståelser ved alle de positive resultater vil jeg fremhæve to ting: For det første, at arten og omfanget af resultatet også er afhængigt af, hvad mennesket selv lægger i den proces det er at forandre sig og være åben for det, der sker. Det er unødvendigt at sige, at de kropslige og åndelige forudsætninger er af betydning. For det andet, at Rolfing ikke er et middel imod alt. Når vi rolfere synes, at en anden hjælp, f.eks. medicin, healing eller psykoterapi, er nødvendig, henviser vi dertil. Vi søger samarbejde med alle professioner, der som vi arbejder med menneskelig udvikling og støtte.

7 Legemet - døren til spiritualitet En variant af et af Ida P. Rolfs udsagn siger: Rolfing-processen fører ikke ubetinget til oplysning, men giver os ben til at komme derhen. Sagt på en anden måde: Vækst i lodret retning åbner himlen for mennesket. Dertil behøver mennesket en tilsvarende jordbundenhed. Ikke sjældent oplever rolfede mennesker en ikke før kendt dybde og liv i deres åndelige øvelser (meditation, yoga etc.). Dette er kroppens paradoks: Man kan ikke gå ud af sin krop, før man selv har befriet den. Sådan siger Ida P. Rolf, og hun fortsætter: Jo mere kroppen er befriet, jo mere uvæsentlig bliver den. Den begynder på en måde at forsvinde. En harmonisk krop i balance med tyngdekraften stiller et rum til rådighed, hvorfra jeg kan bevæge mig, og som jeg kan komme tilbage til igen. Det er et rum, hvor jeg kan gøre mine følelsesmæssige og kropslige erfaringer, såvel som jeg kan samle erfaringer på den anden side af mit personlige jeg, som går ud over det materielle. At være opret muliggør oprejsning af Kundalini-energien, denne det æteriske legemes fine stoflige energi. At udvide menneskelegemets energifelt og tilpasse det til den jordiske tyngdekraft er Rolfing's opgave. Vor jord, hvem ved ikke det, står ved en skillevej i den menneskelige udvikling, står over for selvødelæggelse som alternativ. Vort legeme er det medium, gennem hvilket vi oplever verden og skaber hver en ny dag. Den ydre verden er en projektion af menneskets indre verden. Kunne man antage, det ville være logisk, at menneskets ydre uroligheder vil tage af, når man finder en metode til at organisere sin fysiske struktur bedre?, spurgte dr. Rolf i Svaret var den metode, hun udviklede, for: Vi er ikke rigtigt oprejst, vi er først på vej til at blive det. Dette er en metafysisk overvejelse. En af de opgaver, en rolfer har, er at fremskynde denne proces. Endnu da Ida P. Rolf var 70 år gammel, troede hun, at Rolfing ville dø med hende. Et år før hendes død i 1979 eksisterede der dog allerede 150 rolfere. I dag er langt over 300 kvinder og mænd blevet uddannet på Rolf Instituttet. Rolfing er nu også ved at få fodfæste i Asien og Sydamerika. For nylig blev en gruppe rolfere inviteret til Kina af Selskabet for traditionelle behandlingsmetoder. Rolfing udvikler sig livligt ligesom i Ida P. Rolfs levetid. Hun sagde engang: Man kommer ikke så langt i et liv. Det falder mig svært at give hende ret i dette. Teksten bringes med tilladelse fra det tyske blad Esolera. Den oprindelige artikel er skrevet af aut. Advanced Rolfer Hans Georg Brecklinghaus.

Qigong intro Velkomst E-guide

Qigong intro Velkomst E-guide Qigong intro Velkomst E-guide Vibeke Fraling, Qigong instruktør Kontakt: e-mail kontakt@vibekefraling.dk Telefon 28 83 07 13 www.vibekefraling.dk 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER QIGONG? 2 HVAD KAN QIGONG

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Kroniske smerter i bevægeapparatet

Kroniske smerter i bevægeapparatet Kroniske smerter i bevægeapparatet deres årsager og behandling holistisk set livskvalitet til smertepatienter: Smertepakken Hvis du er parat til at se på en anden måde på kroppen, livet og smerterne, er

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen STÆRKE ARME MED YOGA 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen Nej, du behøver ikke at kaste rundt med tunge kettlebells for at få stærke arme. Rolige yogaøvelser

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Øvelser for gravide. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide Patientinformation www.koldingsygehus.dk Bevægeøvelser for ryg og lænd Mange kvinder får problemer med lænde- og bækkensmerter i graviditeten. Det

Læs mere

Hvad kan du opnå med fysioterapi?

Hvad kan du opnå med fysioterapi? Hvad kan du opnå med fysioterapi? Kontrol over smerte med positive tanker Bedst mulige funktion og øget livskvalitet Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Fysioterapi PTF5 Psykoeducation Dansk Ark

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Nederste del af ryggen Stræk

Nederste del af ryggen Stræk Stretching fitnessfaq.info Nederste del af ryggen Stræk Denne øvelse er designet til at forbedre fleksibilitet og fremme afslapning. Lig på ryggen med benene udvidet og dine arme på dine sider. Træk vejret

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE TAI CHI 18 Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE Tai Chi 18 Qigong Tai Chi 18 Qigong er en kombination af Qigong og Tai Chi. Serien består af 18 øvelser, hvor man elegante og lette at lære gennem gentagelser

Læs mere

Undervisning i vand. lubker.com. Bevægelse i varmt vand v/merete Stoltze. Babysvømning - 3 v/lone Ussing Elmstrøm

Undervisning i vand. lubker.com. Bevægelse i varmt vand v/merete Stoltze. Babysvømning - 3 v/lone Ussing Elmstrøm Bevægelse i varmt vand v/merete Stoltze Mandag kl. 9.15-10.00 I det varme vand bliver alle kroppens muskler rørt. Vi starter op med opvarmende øvelser, hvor kredsløbet stimuleres og pulsen kommer op. Undervisningen

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

Pain Relief Experts. Dr. Michael Ho. Brugervejledning

Pain Relief Experts. Dr. Michael Ho. Brugervejledning Pain Relief Experts Dr. Michael Ho Brugervejledning Indholdsfortegnelse Meddelelse fra Dr. Michael Ho Hvem kan bruge rygstøtten 2 3 Hvordan kan rygstøtten bruges Perfekt støtte & komfort Perfekt rygmassage

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Fakta om gigt Rigtigt gigtfodtøj

Fakta om gigt Rigtigt gigtfodtøj GIGT & FØDDER Gigt i fødderne Gigt kan gøre tilværelsen besværlig, men det behøver livet ikke at blive ringere af. Ofte drejer det sig om at gribe tingene lidt anderledes an. Den moderne behandling af

Læs mere

Mindfulness Practitioner

Mindfulness Practitioner at forene betyder at forene. Foreningen opstår mellem krop, sind og ånd. Og vi opnår det, når vi retter vores opmærksomhed mod bevægelsen i kroppen og mod oplevelsen i kroppen. Ved at holde fokus på åndedrættet,

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Ondt. i ryggen? Dit liv

Ondt. i ryggen? Dit liv Sundhed Livs store serie om sundhed Dit sunde liv Hver måned går vi i dybden med din sundhed: marts: underlivet april: overgangsalderen maj: hold vægten i balance juni: solen og din hud juli: pas på hjertet

Læs mere

Fladere mave på 7 dage

Fladere mave på 7 dage Fladere mave på 7 dage følg nedenstående i 7 dage og du kan ikke undgå at have en smallere talje bagefter. - Spis proteiner til alle måltider; æg, fisk, kylling, kalkun, svinekød, oksekød osv. Spis 500-600

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Du er blevet opereret i hjertet og har fået dit brystben skåret op. Det betyder, at din vejrtrækning er påvirket efter

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

Yoga i dit udespa. med WellMore

Yoga i dit udespa. med WellMore Yoga i dit udespa med WellMore Information om Yoga Fysiske fordele ved at dyrke yoga: Forbedret balance, bedre kropsholdning og øget kropsstyrke og smidighed. Endvidere kan muskelsmerter mindskes og nervebanerne

Læs mere

Nyhedsbrev. Tema: Kropsterapi. Velkommen til foråret og nye læsere og kunder. www.christinaekmann.dk F O R Å R 2 0 1 4

Nyhedsbrev. Tema: Kropsterapi. Velkommen til foråret og nye læsere og kunder. www.christinaekmann.dk F O R Å R 2 0 1 4 F O R Å R 2 0 1 4 Nyhedsbrev Krop- og psykoterapeut Christina Ekmann Tema: Velkommen til foråret og nye læsere og kunder Så er de første forårstegn kommet, og solen har de sidste par dage skinnet fra en

Læs mere

Den underligste oplevelse 1

Den underligste oplevelse 1 Den underligste oplevelse 1 Dette afsnit er om drengenes møde med seksualiteten, men I piger må også godt følge med. Det er sikkert interessant nok at vide, hvad der sker hos det andet køn. Et jordskælv

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

AquaMama. Vandtræning for gravide

AquaMama. Vandtræning for gravide AquaMama Vandtræning for gravide AquaMama AquaMama er seks effektive øvelser, der holder dig i form, mens maven vokser. Øvelserne er udviklet af Gigtforeningen i samarbejde med Rigshospitalets specialister.

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter

Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter Formålet med træningen er at forebygge, lindre og/eller afhjælpe graviditetsbetingede smerter og gener i bækken, ryg og underliv.

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Motion. Fordele og motionsformer. Oplæg af Merete Andreasen

Motion. Fordele og motionsformer. Oplæg af Merete Andreasen Motion Fordele og motionsformer Oplæg af Merete Andreasen 1 Motion / fysisk aktivitet Hvorfor motion / fysisk aktivitet? Forbedrer velværet Er nødvendigt for at vores krop fungerer ordentligt Der er både

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION

OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-1085 patientinformation Skulder-/albuesektoren afd. E ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE patientinformation De har fået

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk

Almine Nikontovic, AIN VISION, coaching og stressforebyggelse - www.idlifecoachnord.dk Udtalelser om HjertetsVej I virkeligheden er der kun en måde at beskrive HjertetsVej på - PRØV DET, det er alle pengene værd! Det, du investerer i Sina, vil komme igen på så mange planer som: mentalt,

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapien 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Om pjecen I denne pjece kan du læse om, hvad der sker i kroppen, når du får angst,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Guide: Træk vejret korrekt og bliv sund

Guide: Træk vejret korrekt og bliv sund Guide: Træk vejret korrekt og bliv sund Bedre fordøjelse, sundere ryg, mindre stress, bedre søvn listen over fordele er lang og du skal blot forbedre noget, du alligevel gør 20.000 gange hver eneste dag:

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Øvelser for gravide i vand

Øvelser for gravide i vand Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide i vand Patientinformation www.koldingsygehus.dk I løbet af graviditeten er det vigtigt, at du holder dig i god form. Det er en god idé at træne 1

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner side 2 Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd Dette program er inspireret af german volume training, som er kendt som en af de hurtigste

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse LAD DER BLIVE LYD Af Lis Raabjerg Kruse Prøv du at skrive det i dit interview folk tror, man er fuldstændig bindegal det er jeg måske også. Men det er rigtigt, det jeg siger! Verden bliver til en stjernetåge,

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Energi-øvelser andet sæt.

Energi-øvelser andet sæt. 1 Energiøvelser - Doris Beltoft 2014 Energi-øvelser andet sæt. Dette sæt indeholder især øvelser, der hjælper de to hjernehalvdele med at arbejde sammen, og beroliger amygdala. Sagt på en anden måde, det

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Teknologisk Institut Taastrup 20. april 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen.

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Referat PolioCafé den 8. september 2014 Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Fra januar bliver poliocaféen afholdt den 1. mandag i måneden

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Tekst: Maj Bruun Wahl, fysioterapeut Foto: Lars Bahl 2 TRÆN DERHJEMME Øvelser til whiplashskadede I dette hæfte præsenteres du for en række lette øvelser, du

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

4 NY FORSTÅELSE AF SORG

4 NY FORSTÅELSE AF SORG 32 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 4 NY FORSTÅELSE AF SORG Vores forståelse af sorg har ændret sig de seneste år. Denne ændring vil både komme til at forandre vores viden om livet med sorg,

Læs mere

Luk øjnene. Mærk kroppen punkt for punkt

Luk øjnene. Mærk kroppen punkt for punkt 66 Luk øjnene Mærk kroppen punkt for punkt 67 Øvelse 1 Giv din bevidsthed til kroppen Du skal nu i gang med at føre din bevidsthed hen til forskellige områder af din krop og sanse din krop. Når du kan

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere