Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?"

Transkript

1 Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering

2 Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag borgerdeltagelsen Erfaringer fra evaluering af VVM c. Niveauer for deltagelse Kan og skal borgerdeltagelse gradbøjes? d. Metoder Balance mellem virkelighed og ideal

3 Holdninger Kompleksitet og nytænkning Borgerne skal for alt i verden sige deres mening. Ifølge dogmet skal folk deltage i demokratiske dialoger, føle ejerskab for deres lokalområde og diskutere visioner med planlæggere og politikere. De såkaldt almindelige mennesker er ikke til at komme uden om længere. Men hvor kan de være irriterende. Deres interesser kan være snævre, og de har ikke blik for helheden. Folk synes jo, at vi skal have mere af det samme. De er konservative og vælger det kendte (Tidligere borgmester i Holbæk, 2003)

4 Holdninger Ansvar og legitimitet Ved at give borgerne indflydelse på planlægningen kan vi også bagefter gå ud og pålægge dem et medansvar for gennemførelsen (Tidligere borgmester i Horsens, 2002) Hvis resultatet bliver, at man slækker på borgerdeltagelsen for at undgå konflikter, har man tabt legitimiteten som kommune. Man skal kunne argumentere sig igennem på et eller andet niveau (Tidligere borgmester i Vejle, 2002)

5 Holdninger Hørte argumenter for at undgå/reducere borgerdeltagelse Det er for tidligt Det vil tage for lang tid og vil koste for meget Det vil medføre opposition Vi vil kun høre fra de artikulerede Vi vil skabe skæve forventninger Folk vil ikke forstå det alligevel

6 Rationaler Lovkrav som primær motivation for at inddrage borgerne i VVM processen? Last, but not least, participation is something planners and public officials do because the law requires it. (Innes og Booher, 2004) Offentlighedens inddragelse er et af hovedformålene med VVMdirektivet, som planlovens VVM-regler bygger på. (VVM vejledning) at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. (Planloven) Ja, borgerinddragelsen er påkrævet men der er også bevæggrunde!

7 Rationaler Forbedre kvaliteten af planlægning Forbedret VVM proces og forbedret projekt Hvordan? Inddrage lokalkendskab skabe mere nuanceret planlægning Inddrage ønsker mulighed for at indarbejde ønsker i planlægningen Inddragelse af offentligheden er en vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres, at myndigheden har et godt grundlag for at træffe miljømæssigt bedre beslutninger. (VVM vejledning)

8 Rationaler Hvem foreslår ændringer? - konklusioner fra VVM evaluering I tidlig dialog mellem sagsbehandlere, ansøgere og ansøgers konsulent opstår de fleste ideer til ændringer Dialogen er meget central: Det betyder meget, hvordan processen organiseres, hvor meget dialog man har parterne imellem, fordi det er i den proces ændringerne sker. Man kan sige, at natur- og miljøhensynene har fået en platform. Denne platform kan man så udnytte eller, man kan lade være.. De direkte berørte (naboer) er den mest aktive del af offentligheden Politikerne foreslår meget sjældent ændringer

9 Rationaler Offentlighedens rolle Mere end 85% af diskussionspunkterne rejses i offentlighedsfaserne: Bekymring over projekterne og påpeger uhensigtsmæssigheder Få forslag til alternativer Spørgsmålstegn ved den samfundsmæssige nytte af projekterne I begge offentlighedsfaser bringes emner op inden for det brede miljøbegreb Offentlighedsinddragelse stimulerer VVM processen betydeligt

10 Rationaler Konfliktløsning VVM processen og gennemførelse af projektet forløber hurtigere og uden protester Bygger på principper som f.eks.: Tidlig inddragelse, empati, etablering af kommunikationskanaler, klarhed omkring handlingsrum, afbødning af negative konsekvenser og kompensation af tab. MEN Planners and administrators can be out of touch with communities and local knowledge, but citizens can e out of touch with political and economic realities and longterm considerations for a community or ressource. (Innes og Booher, 2004)

11 Rationaler Demokrati Deltagelsen bygger bro mellem borgere og beslutningstagere Det demokratiske aspekt handler om at: opbygge forståelse, tillid og læring Give plads til at opnå indflydelse på planlægning Man skal anerkende viden, og en arkitekt kan se noget med bygninger og rum, som vi andre ikke kan, men det er os, der skal leve med det bagefter, og derfor er vores mening værd at lytte til. (borger)

12 Niveauer Nøgle aktører og deltagelsen i VVM processen Naboer berørt af projektet Bygherre og øvrige som drager fordel af projektet Statslige og kommunale myndigheder NGO ere Konsulenter Andre, f.eks. universiteterne 1. Screening Bestemme behovet for VVM 2. Scoping Identificere vigtige miljøforhold og eventuelle alternativer 3. Konsekvensvurdering Identificere væsentlige konsekvenser og afbødning 4. Review Kommentere på VVM redegørelsen 5. Implementering og overvågning Opfølgning i praksis

13 Niveauer Niveauer af borgerdeltagelse Informering af borgere En vejs kommunikation fra myndighed/ansøger til offentligheden Lytte til borgere To vejs udveksling af informationer og ønsker Engagere borgere i problemløsning Fælles processer omkring analyse af konsekvenser, udvikling af alternativer, konsekvensanalyse, overvågning m.v. Udvikle aftaler med borgere

14 Niveauer Vigtige pointer 1. Borgerdeltagelse er ikke tilfældig - Den skal planlægges og organiseres! 2. Valg af niveau og metoder er ikke forudbestemt - Det afhænger!

15 Niveauer/metoder Gode intentioner - dårlige erfaringer Man præsenterede et projekt for os på biblioteket, et projekt, der var så langt fremskredent, at Plan- og Miljøudvalget for længst, og vel på vores vegne allerede havde sikret sig flertal blandt politikerne. Vi ønskede og forventede at blive respekterede..har glemt deres målsætning, og helt bevidst negligeret det arbejde, der er lagt i planværkstedet Vigtigt at vælge niveau, og tilhørende metoder, som afspejler virkeligheden og de muligheder som reelt eksisterer for at påvirke i VVM processen!

16 Metoder Eksempler på metoder afhængig af niveau Informere Lytte Engagere Udvikle aftaler Borgermøder (sen og/eller begrænset rum for dialog) Skriftlig høring - med ingen eller begrænset feedback Ikke bemandede stande Websider Faktaark Borgermøder (tidlig og med rum for dialog) Skriftlig høring med åben feedback Bemandede stande Interviews Workshops Fokusgrupper og rådspaneler Delegering af ressourcer til f.eks. udvikling af alternativer

17 Metoder Brug af internettet Kan bruges på alle niveauer af deltagelse Eksempler på brug af nettet til informering Digitalisering af dokumenter som øger adgang til information Interaktive kort 3D visualisering Beslutningsspil til at vise sammenhæng mellem konsekvenser og alternativer Eksempler på brug af nettet til dialogen Kontaktformularer og der sikrer adgang når det ønskes Internet afstemning til at afdække f.eks. ønsker og bekymringer Debat og chat fora for hele eller dele af projektet

18 Nogle af udfordringerne for borgerdeltagelsen Det leder ikke automatisk til konsensus omkring projektet Borgere og myndigheder kan være kyniske omkring værdien af deltagelse Borgere deltager måske alene hvis egne interesser trues af projektet Det kan medføre urealistiske forventninger til hvad der kan opnås at ændre (herunder andre alternativer) Det kan forsinke beslutninger omkring VVM en Det kræver ressourcer herunder til at anvende forskellige metoder!

19 Principper for hvordan borgerdeltagelse Giv den rette information herunder hvad der er i spil og hvad der ikke er Giv tilstrækkelig tid til at respondere Giv passende mulighed for deltagelse gennem valget af metoder, dvs. tilpasse metoder med behov for dialog Vend tilbage ift. emner og bekymring rejst i processen Giv feedback omkring hvad offentlighedens input har betydet Vælg steder og tider som passer til dem der ønskes dialog med

20 Kompleksiteten som en barriere Kompleksitet i relation til forsøgt set fra en enkelt case: Lovgivning Tekniske beregninger Aktører og deres formelle og uformelle roller i VVM processen Ressourcer (tid og menneskelige) Jeres oplevelse og erfaring?

Lars Klüver, Teknologirådet

Lars Klüver, Teknologirådet Lars Klüver, Teknologirådet 1 Forord 4 Nye politiske arbejdsformer 7 Tag udgangspunkt i situationen 10 Metoderne er på plads 12 Metoderne kan bruges til... alt 13 Opgave og metode nogle eksempler 16 Vi

Læs mere

Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09

Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 Miljøministeriet Realdania Side 1 af66 Kolofon Udgivet af Plan09, april 2010 Tekst og redaktion: Operate A/S Faglige

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati

Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Kendetegn ved et godt lokalt demokrati Eva Sørensen og Jacob Torfing, Roskilde Universitetscenter 1. Demokratiske problemer og udfordringer Demokratiet går sin sejrsgang over hele verden. Både som idé

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

Innovation i Praksis. Medarbejderdreven innovation i socialpsykiatrien. Baseret på erfaringer fra projektet Fremtidens specialiserede rammetilbud

Innovation i Praksis. Medarbejderdreven innovation i socialpsykiatrien. Baseret på erfaringer fra projektet Fremtidens specialiserede rammetilbud Innovation i Praksis Medarbejderdreven innovation i socialpsykiatrien Baseret på erfaringer fra projektet Fremtidens specialiserede rammetilbud Forord Socialpsykiatrien står midt i både væsentlige udfordringer

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Titel: Borgerinddragelse i miljø- og konsekvensvurderinger - en undersøgelse af lokalbefolkningens holdning til naturen

Titel: Borgerinddragelse i miljø- og konsekvensvurderinger - en undersøgelse af lokalbefolkningens holdning til naturen F-studienævnet Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 7 G4 DK-9220 Aalborg Ø Titel: Borgerinddragelse i miljø- og konsekvensvurderinger - en undersøgelse af lokalbefolkningens holdning til naturen Tema:

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Man kan betragte biogas gennem tre sæt briller for at vurdere om det er godt eller skidt for (lokal)samfundet.

Man kan betragte biogas gennem tre sæt briller for at vurdere om det er godt eller skidt for (lokal)samfundet. Borgere og biogas December 2012 Tillægsnotat til Kogebog for etablering af biogas 2012. Projektet har været længe undervejs. Planen for biogasanlægget er nu klar til præsentation for borgerne. Kommunen

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces

Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Komplekse projekter - erkendelses- og læringsproces Af cand.merc. Ph.d. Pernille Kræmmergård og civilingeniør Hans Mikkelsen I den foregående artikel i denne serie diskuterede vi begrebet kompleksitet

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Vilkår og muligheder for forankring og ejerskab Carsten Jahn Hansen Center for Regional Udvikling & Forskningsenheden Land Management Institut for Samfundsudvikling

Læs mere