VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning"

Transkript

1 VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng

2

3 VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord Om denne vejlednng Konventoner denne vejlednng Tlsgtet brug EU-drektver Mærkeplade 8 2 Skkerhedsnformaton Rsko for elektrsk stød Installaton og betjenng Vedlgeholdelse og reparaton 9 3 Produktbeskrvelse Dele, der følger med VIP X1600-basen Dele, der følger med VIP X1600-modulet Systemkrav Oversgt over funktonerne Tlslutnnger og vsnnger 16 4 Installaton Forberedelser Installaton af VIP X1600-moduler Installaton et rack Stk Tænde og slukke for strømmen Opsætnng med Confguraton Manager 23 5 Konfguraton med en webbrowser Tlslutnng Menuen Konfguraton Identfkaton Kameranavne Vsnng af mærke Adgangskode Sprog Dato/td Tdsserver Blledndstllnger Profl for ndkoder Proflkonfguraton Vdeondgang Audo (kun audoversoner) JPEG-postng Lagrngsmede SCSI 47 Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

4 4 da Indholdsfortegnelse VIP X Partton Optagelsesprofler Optagelsesskema Alarmklder Alarmforbndelser VCA Alarm-e-mal Alarm Task Edtor Relændstllnger COM Netværk Multcastng Krypterng Versonsoplysnnger Konfguraton af lvesde Systemtlstand Strømforsynng/blæsere Lcenser Servce Funktonstest 91 6 Drft Betjenng med Mcrosoft Internet Explorer LIVESIDE Lagrng af snapshots Optagelse af vdeosekvenser Kørsel af optagelsesprogrammet Sden OPTAGELSER Backup Installaton af Player Hardwaretlslutnnger mellem vdeoservere Betjenng vha. softwaredekodere Servce og opgraderng Test af netværksforbndelsen Nulstllng af enhed Reparaton Overdragelse og bortskaffelse Tllæg Problemløsnng Generelle teknske fejl Teknske fejl forbndelse med SCSI-forbndelser LED'er Processorbelastnng Serelt nterface Klemmerække Kommunkaton med termnalprogram 116 V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

5 VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 5 9 Ordlste Specfkatoner VIP X1600-base VIP X1600-modul Protokoller/standarder Blledopdaterngshastghed Indeks 127 Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

6 6 da Indholdsfortegnelse VIP X1600 V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

7 VIP X1600 Forord da 7 1 Forord 1.1 Om denne vejlednng Denne vejlednng er beregnet tl personer, der er ansvarlge for nstallaton og betjenng af VIP X1600. Internatonale, natonale og eventuelle regonale bestemmelser vedrørende elarbejde skal altd overholdes. Relevant kendskab tl netværksteknolog er påkrævet. Vejlednngen beskrver nstallaton og betjenng af enheden. 1.2 Konventoner denne vejlednng I denne vejlednng anvendes følgende symboler og forklarnger tl at gøre opmærksom på særlge stuatoner:! FORSIGTIG! Dette symbol angver, at der er rsko for personskade og skader på enheden eller andet udstyr, hvs de angvne skkerhedsanvsnnger kke overholdes. Det er forbundet med umddelbare, drekte rsc. Dette symbol henvser tl en funkton og angver tps og oplysnnger, der gør betjenngen af enheden nemmere. 1.3 Tlsgtet brug VIP X1600-netværksvdeoserveren er beregnet tl brug sammen med vdeoovervågnngssystemer. Dens funkton er at overføre vdeo- og kontrolsgnaler va datanetværk (Ethernet-lokalnetværk og nternet). Med audoversonerne af VIP X1600- modulerne kan der også transmtteres audosgnaler. Hvert VIP X1600-modul har RAMhukommelse tl korttdsoptagelse af de tlsluttede kameraer. De forskellge funktoner kan udløses automatsk vha. eksterne alarmsensorer. Andre anvendelsesområder er kke tlladt. I tlfælde af spørgsmål vedrørende brugen af enheden, som kke besvares denne vejlednng, henvses tl dn salgsrepræsentant eller: Robert Bosch A/S Securty Systems Telegrafvej Ballerup Danmark Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

8 8 da Forord VIP X EU-drektver VIP X1600-netværksvdeoserveren overholder kravene EU-drektverne 89/336 (Elektromagnetsk kompatbltet) og 73/23 med senere tlføjelser form af 93/68 (Lavspændngsdrektvet). 1.5 Mærkeplade Enheden kan dentfceres præcst ud fra modelnavnet og serenummeret, der er angvet på undersden af VIP X1600-basen og på mærkepladerne på VIP X1600-modulernes prntkort. Det er en god dé at notere dsse oplysnnger, før nstallatonen påbegyndes, så de er ved hånden, hvs du har spørgsmål eller skal bestlle reservedele. V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

9 VIP X1600 Skkerhedsnformaton da 9 2 Skkerhedsnformaton 2.1 Rsko for elektrsk stød Forsøg aldrg at tlslutte enheden tl et andet lednngsnet end den type, den er beregnet tl. Brug kun strømforsynnger, der er godkendt af Bosch Securty Systems. Åbn aldrg strømforsynngsenhedens kabnet. Et VIP X1600-modul må kun nstalleres det VIP X1600-basekabnet, der passer tl modulet. Hvs der opstår en fejl, skal VIP X1600 frakobles strømforsynngen og alle andre enheder. Strømforsynngen og enheden skal nstalleres et tørt sted, hvor udstyret er beskyttet mod vejr og vnd. Hvs skker drft af enheden kke kan opnås, skal den tages ud af drft og opbevares, så den kke kan betjenes af uautorserede personer. I sådanne tlfælde skal enheden kontrolleres af Bosch Securty Systems. Skker drft er kke længere mulgt følgende tlfælde: hvs enheden eller strømkablerne er synlgt beskadgede, hvs enheden kke længere fungerer korrekt, hvs enheden har været udsat for vand eller fugt, hvs der er fremmedlegemer enheden, efter længere tds opbevarng under dårlge forhold, eller hvs enheden har været udsat for store belastnnger under transport. 2.2 Installaton og betjenng De relevante bestemmelser vedr. el-arbejde skal overholdes tl alle tder under nstallatonen. Relevant kendskab tl netværksteknolog er nødvendgt for at nstallere enheden. Før nstallaton eller betjenng af enheden skal du have læst og forstået dokumentatonen for alt andet udstyr, der skal tlsluttes tl enheden, som f.eks. kameraer. Dokumentatonen ndeholder vgtge skkerhedsanvsnnger og oplysnnger om tlladt brug. Du må kun udføre de trn forbndelse med nstallaton og betjenng, der er beskrevet denne vejlednng. Alle andre handlnger kan resultere personskade og/eller beskadgelse af området eller udstyret. 2.3 Vedlgeholdelse og reparaton Åbn aldrg en VIP X1600-bases kabnet. Enheden har ngen dele, der kan efterses af brugeren. Det medfølgende dæksel må kun fjernes, når et VIP X1600-modul nstalleres. Udskft aldrg komponenter en VIP X1600-base eller et VIP X1600-modul. Enhederne har ngen dele, der kan efterses af brugeren. Åbn aldrg strømforsynngsenhedens kabnet. Strømforsynngsenheden har ngen dele, der kan efterses af brugeren. Sørg for, at al servce og reparaton kun udføres af uddannet personale (elektrkere eller netværksspecalster). Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

10 10 da Skkerhedsnformaton VIP X1600 V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

11 VIP X1600 Produktbeskrvelse da 11 3 Produktbeskrvelse 3.1 Dele, der følger med VIP X1600-basen VIP X1600-base Installatonssæt tl nstallaton 19"-racks Selvklæbende, elastske stødpuder Installatonsoversgt Produkt-cd med det følgende ndhold: Installatonsoversgt Manuel System Requrements-dokument Yderlgere dokumentaton på Bosch Securty Systems produkter Confguraton Manager MPEG ActveX-objekt Player og Archve Player DrectX-objekt Mcrosoft Internet Explorer Sun JVM Adobe Acrobat Reader 3.2 Dele, der følger med VIP X1600-modulet VIP X1600-modul Installatonssæt tl monterng VIP X1600-basen Termnalstk Installatonsoversgt Kontroller, at alle dele er modtaget og er perfekt stand. Få enheden efterset af Bosch Securty Systems, hvs du opdager en skade. Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

12 12 da Produktbeskrvelse VIP X Systemkrav Generelle krav Computer med operatvsystemet Wndows 2000 eller Wndows XP Netværksadgang (ntranet eller nternet) Skærmopløsnng pxel 16- eller 32-bt farver Installeret Sun JVM Bemærk også oplysnngerne dokumentet System Requrements på den medfølgende produkt-cd. Du kan om nødvendgt nstallere de nødvendge programmer og objekter fra den medfølgende produkt-cd (se Afsnt 3.2 Dele, der følger med VIP X1600-modulet, Sde 11). Du kan få hjælp tl brugen af Mcrosoft Internet Explorer onlnehjælpen Internet Explorer Yderlgere krav forbndelse med konfguraton Mcrosoft Internet Explorer (verson 6.0 eller senere) eller Installeret Confguraton Manager-program (verson 1.60 eller nyere) Yderlgere krav forbndelse med brug Mcrosoft Internet Explorer (verson 6.0 eller senere) eller Modtagersoftware, for eksempel VIDOS (verson 3.11 eller senere) eller Bosch Vdeo Management System eller MPEG-4-kompatbel hardwaredekoder fra Bosch Securty Systems (f.eks. VIP XD) som modtager og tlsluttet vdeoskærm Tl afsplnng af optagelser: forbndelse tl et lagrngsmede V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

13 VIP X1600 Produktbeskrvelse da Oversgt over funktonerne Netværksvdeoserver VIP X1600 er en netværksvdeoserver tl op tl 16 uafhængge vdeokanaler fre VIP X1600- moduler. Den er prmært desgnet tl komprmerng af vdeo- og styrngsdata tl overførsel over et IP-netværk. Audosgnaler kan også transmtteres tl kompatble enheder med audoversonerne af VIP X1600-modulerne. Brugen af ekssterende netværk gver hurtg og nem ntegraton med vdeoovervågnngssystemer eller lokalnetværk. VIP X1600 gver en 2/3 D1- eller 2CIF-opløsnng ved en samlet blledhastghed på 25 (PAL) eller 30 (NTSC) blleder pr. sekund for op tl 16 kanaler. To enheder, f.eks. en VIP X1600 som sender og en VIP XD som modtager, kan udgøre et enkeltstående system tl dataoverførsel uden en pc. Vdeoblleder fra en enkelt sender kan modtages samtdgt på flere modtagere. VIP X1600-modulerne er desgnet tl at blve nstalleret VIP X1600-basen. Det er nemt og hurtgt at nstallere enhederne, og det kræver ntet værktøj. Alle moduler kan udskftes, uden at systemet skal lukkes ned Modtager Kompatble hardware-dekodere, der understøtter MPEG-4, f.eks. VIP XD, kan anvendes som modtagere. Computere, der har dekoder-software nstalleret, som f.eks. VIDOS, eller computere med en Mcrosoft Internet Explorer webbrowser, kan også anvendes som modtagere Vdeondkodnng VIP X1600 anvender vdeokomprmerngsstandarden MPEG-4. Takket være den effektve komprmerng forblver datahastgheden lav, selv ved høj blledkvaltet. Det er også mulgt at tlpasse systemet tl lokale forhold nden for brede grænser. På denne måde understøttes samtdg ndkodnng af alle 16 vdeokanaler Dobbeltstreamng Med dobbelt streamng blver de ndgående data komprmeret samtdg efter to forskellge, ndvduelt tlpassede profler. Denne funkton opretter to data-streams pr. kamera, der kan anvendes tl forskellge formål, f.eks. en tl optagelse og en, der er optmeret tl transmsson over LAN'et Multcast I et netværk, der er konfgureret tl det, mulggør multcast-funktonen samtdg vdeotransmsson realtd tl flere modtagere. Protokollerne UDP og IGMP V2 skal være mplementeret på netværket, hvs denne funkton skal bruges Krypterng VIP X1600 har flere valgmulgheder tl beskyttelse mod uautorseret læsnng. Webbrowserforbndelser kan beskyttes vha. HTTPS. Du kan beskytte kontrolkanalerne vha. SSL-krypterngsprotokol. Med en yderlgere lcens, kan selve brugerdataene krypteres. Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

14 14 da Produktbeskrvelse VIP X Fjernbetjenng Kontroldata tl fjernbetjenng af eksterne enheder, f.eks. panorerngs- eller vppehoveder tl kameraer eller motorserede zoomobjektver, transmtteres va VIP X1600 s serelle tovejsnterface. Dette nterface kan også anvendes tl at transmttere transparente data Sabotagedetekterng og bevægelsesdetektorer VIP X1600 har en lang række konfguratonsfunktoner tl alarmsgnalerng, hvs de tlsluttede kameraer udsættes for sabotage. En algortme tl detekterng af bevægelse vdeoblledet er også en del af pakken. Den kan udvdes (valgfrt) tl at omfatte særlge algortmer tl vdeoanalyse Snapshots De enkelte vdeoblleder (snapshots) kan ses på VIP X1600, lagres på en computers harddsk eller vses et separat browservndue JPEG-format Backup Sderne LIVESIDE og OPTAGELSER har en funkton tl lagrng af de vste vdeoblleder på computerens harddsk. Vdeosekvenserne kan lagres med et museklk, og kan ses gen vha. den medfølgende Player, som er en del af pakken. V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

15 VIP X1600 Produktbeskrvelse da Resumé VIP X1600 har følgende hovedfunktoner: Op tl 16 uafhængge, analoge BNC composte vdeondgange (PAL/NTSC) Vdeo- og datatransmsson over IP-datanetværk Dobbelt streamng-funkton for hver vdeondgang, der gver mulghed for samtdg komprmerng med to profler med hver deres defnton Multcast-funkton tl samtdg blledtransmsson tl flere modtagere Vdeokomprmerng med den nternatonale standard MPEG-4 To redundante ntegrerede Ethernet-porte (10/100/1000 Base-T) Transparent, tovejs datakanal va RS232/RS422/RS485 serelt nterface Konfguraton og fjernbetjenng af alle ndbyggede funktoner va TCP/IP, også skkert va HTTPS Beskyttelse med adgangskode for at forhndre uautorseret adgang eller konfguratonsændrnger Omfattende, fleksble lagermulgheder Fre alarmndgange og fre relæudgange pr. VIP X1600-modul Indbygget vdeosensor tl bevægelses- og sabotagealarmer Hændelsesstyret automatsk forbndelse Fuldt redundant strømforsynng (ekstraudstyr) Mulghed for redundant netværksforbndelse eller drekte forbndelse tl et SCSI-system Nem servce va uploads Fleksbel krypterng af kontrol- og datakanaler Brugervalderng henhold tl den nternatonale standard 802.1x Audoversonerne af VIP X1600-modulerne gver også mulghed for: Transmsson af audosgnaler va IP-datanetværk Audokomprmerng henhold tl den nternatonale standard G.711 Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

16 16 da Produktbeskrvelse VIP X Tlslutnnger og vsnnger 1 Installeret VIP X1600-modul 2 Audo In 1/2- og Audo In 3/4 -audolnjendgange (mono) 3,5 mm / 0,14" stereostklnjeudgang tl tlslutnng af audokabler (kun audoversoner af VIP X1600-modulerne) 3 Klemmerække tl alarmndgange, relæudgange og serelt nterface 4 Vdeo In 1- tl Vdeo In 4-vdeondgange BNC-stk tl tlslutnng af vdeoklder 5 Dæksel tl ubrugte stk 6 Stk tl tlslutnng af en eller to strømforsynnger 7 ETH 1 RJ45-stk tl tlslutnng tl Ethernet LAN (lokalnetværk), 10/100/1000 MBt Base-T 8 ETH 2 RJ45-stk tl en redundant netværkstlslutnng eller tl et SCSI-system 9 Lysdoder, statusoplysnnger om VIP X1600-modulerne og VIP X1600-basen Der henvses tl Afsnt 8.4 LED'er, Sde 114 vedrørende yderlgere oplysnnger om lysdoderne. Klemmerækketldelnger er beskrevet Afsnt 8.7 Klemmerække, Sde 115. V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

17 VIP X1600 Installaton da 17 4 Installaton 4.1 Forberedelser VIP X1600-modulerne er udelukkende beregnet tl at blve nstalleret VIP X1600-basen. Det er nemt og hurtgt at nstallere enhederne, og det kræver ntet værktøj. VIP X1600 er beregnet tl at blve nstalleret et rack. Det er nemt og hurtgt at montere enheden et 19"-rack vha. det medfølgende monterngsmaterale. Det er også mulgt at betjene denne enhed som en frtstående enhed. De fre medfølgende elastske stødpuder skrer, at enheden står godt fast.! FORSIGTIG! Enheden er beregnet tl ndendørs brug. Vælg et passende sted tl nstallatonen, der overholder mljøbetngelserne. Omgvelsestemperaturen skal være mellem 0 og +50 C (+32 og +122 F). Den relatve luftfugtghed skal være mellem 20 % og 80 % (kke-kondenserende). VIP X1600 genererer varme under brugen. Under nstallatonen må varmeværden højst være 205 BTU/t. Sørg for, at der er tlstrækkelg ventlaton og passende afstand mellem enheden og genstande eller udstyr, der er følsomt over for varme. Installatonsforholdene skal være som følger: Enheden må kke nstalleres tæt på varmeapparater eller andre varmeklder. Undgå at placere enheden, så den er udsat for drekte sollys. Der skal være god plads tl kablerne. Sørg for, at enheden er tlstrækkelgt ventleret. Tag hensyn tl den samlede varmeafgvelse, sær når der nstalleres flere enheder et rack. Brug kun de medfølgende kabler tl tlslutnnger, eller brug egnede kabler, der er skærmet mod elektromagnetsk nterferens. Placer og før alle kabler, så de er beskyttede og kke strækkes. Undgå stød, skub og kraftge rystelser, da det kan medføre permanent skade på enheden. 4.2 Installaton af VIP X1600-moduler Installaton af de forskellge VIP X1600-moduler er beskrevet den relevante VIP X1600hurtge nstallatonsvejlednng. Tag venlgst hensyn tl de følgende grundlæggende forhold, når en enhed nstalleres.! FORSIGTIG! Et VIP X1600-modul må kke nstalleres et andet kabnet, og enheden må kke betjenes, når den kke er VIP X1600-basen. Den omgvende temperatur skal være mellem 0 og +50 C (+32 og +122 F), og den relatve luftfugtghed må kke overstge 80 % (kke-kondenserende). Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

18 18 da Installaton VIP X Installatonsrækkefølge og kapactet for VIP X1600-basen! FORSIGTIG! Sørg for, at der altd er et modul stk 1, også hvs nstallatonen ændres. Hvs VIP X1600 tændes, uden at der er et fungerende modul stk 1, kan det føre tl drftsforstyrrelser. Du kan nstallere op tl fre VIP X1600-moduler en VIP X1600-base. Stk 1 skal altd være det første stk, der anvendes. De resterende stk kan anvendes vlkårlg rækkefølge. Modulerne også kan monteres og fjernes, mens systemet er drft Kølng! FORSIGTIG! Når nstallatonen ændres, eller modulerne udskftes eller tlføjes, skal alle kke-anvendte stk være tldækket på bagsden af VIP X1600-basen. De nstallerede VIP X1600-moduler genererer meget varme under drft. Derfor er det nødvendgt at have et effektvt afkølngssystem, hvs VIP X1600 skal fungere problemfrt Mærkeplader Hvert VIP X1600-modul kan dentfceres præcst ud fra en etket på prntkortet med modulets unkke MAC-adresse. Noter denne MAC-adresse og modulets placerng VIP X1600-basen før nstallaton, så du senere kan dentfcere modulet, selv efter at det er monteret, f.eks. ved fejlsøgnng Udtagnng og udskftnng af VIP X1600-moduler Modulerne også kan monteres, fjernes og udskftes, mens systemet er drft.! FORSIGTIG! Sørg for, at der altd er et modul stk 1, også hvs nstallatonen ændres. Hvs VIP X1600 tændes, uden at der er et fungerende modul stk 1, kan det føre tl drftsforstyrrelser. 1. Før du fjerner et modul, skal du afslutte alle optagelser, der er gang for dette modul. 2. Når du nstallerer et modul, skal du gemme dækslet tl fremtdg brug. 3. Når du fjerner et modul er det vgtgt, at det tlsvarende stk lukkes med dækslet, hvs der kke længere skal bruges et modul dette stk. V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

19 VIP X1600 Installaton da Installaton et rack Forberedelser VIP X1600 kan monteres et 19" rack. Det nødvendge nstallatonsudstyr følger med enheden.! FORSIGTIG! Når enheden monteres et rack, skal du sørge for, at den er tlstrækkelgt ventleret. Der skal være mndst 5 cm (1,97") luft tl venstre og højre for enheden, og mndst 10 cm (3,94") bagved. VIP X1600 genererer varme under brug. Bemærk, at varmeværden højst må være 205 BTU/t under nstallatonen. Når du monterer yderlgere enheder, må de godt være drekte kontakt med VIP X1600, forudsat at den tlstødende enheds overfladetemperatur kke overstger +50 C (+122 F). Når du monterer enheden et rack skal du skre, at der kke er træk på skruerne, og at der er så ldt mekansk tryk på dem som mulgt. Sørg for, at enheden og strømforsynngerne er passende jordet Monterng og tlslutnng af VIP X1600! FORSIGTIG! Brug kun strømforsynnger, der er godkendt af Bosch Securty Systems. 1. Klargør racket, så det er nemt at ndsætte VIP X1600 drekte på plads. 2. Sæt møtrkkerne de tlsvarende huller eller åbnnger rackets ramme. 3. Løft VIP X1600 nd rackets ramme, og sæt låseskruerne sammen med spændskverne. 4. Stram skruerne en efter en, og kontroller så gen, at alle skruer er stramme. 5. Sæt en eller to strømforsynngsenheder stkkene bag på kabnettet, og stram omløbermøtrkkerne tl stkkene med hånden. Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

20 20 da Installaton VIP X1600 V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

21 VIP X1600 Installaton da Stk Kameraer Der kan tlsluttes op tl fre almndelge vdeoklder tl hvert VIP X1600-modul. Alle kameraer og andre vdeoklder, der udsender et standard PAL- eller NTSC-sgnal, er egnede. 1. Tlslut kameraerne eller andre vdeoklder tl BNC-stkkene Vdeo In 1 tl Vdeo In 4 med et vdeokabel (75 ohm, BNC-stk). 2. Hvs vdeosgnalet kke gennemsløjfes, kan termnerng om nødvendgt foretages vha. en softwarendstllng (se Afsnt 5.13 Vdeondgang, Sde 42) Audotlslutnnger Audoversonerne af VIP X1600-modulerne har to audolnjendgange, hvlket gver alt fre monondgange, som automatsk tldeles de fre kamerandgange. Audosgnalerne transmtteres samtdgt med vdeosgnalerne. Stereostkkene skal tlsluttes som følger: Kontakt Audo In 1/2 Audo In 3/4 Tp Indgang 1 (kamera 1) Indgang 3 (kamera 3) Mdterste rng Indgang 2 (kamera 2) Indgang 4 (kamera 4) Nederste rng Jord Jord Netværk VIP X1600 kan tlsluttes et 10/100/1000 Base-T-netværk vha.et almndelgt UTP kat. 5-kabel med RJ45-stk. Det andet Ethernet-nterface kan anvendes tl at oprette en redundant forbndelse tl netværket. Du kan kke oprette forbndelse tl et andet netværk. 1. Tlslut VIP X1600 tl netværket va ETH 1-stkket. 2. Tlslut VIP X1600 tl en redundant swtch eller hub det samme netværk va ETH 2-stkket Drekte forbndelse tl SCSI VIP X1600 kan tlsluttes drekte tl et SCSI-system va ETH 2-nterfacet. Denne forbndelse er et alternatv tl brug af det andet Ethernet-nterface som en redundant netværkstlslutnng. Brug et UTP kat. 5-netværkskabel med RJ45-stk tl drekte tlslutnng tl et SCSI-system. Du kan få en lste over kompatble SCSI-systemer hos dn leverandør eller drekte hos Bosch Securty Systems. Denne lste opdateres og udvdes hele tden. Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

22 22 da Installaton VIP X Datanterface Hvert VIP X1600-modul har et tovejs datanterface, der anvendes tl styrng af de tlsluttede enheder, f.eks. et domekamera med motorseret objektv. Tlslutnngen understøtter transmssonsstandarderne RS232, RS422 og RS485. Det serelle nterface leveres på hvert VIP X1600-modul af den orange klemmerække (se Afsnt 8.7 Klemmerække, Sde 115). Der tlføjes hele tden nyt udstyr tl rækken af styrbare enheder. Producenterne af det relevante udstyr kan levere specfkke oplysnnger om nstallaton og styrng.! FORSIGTIG! Der skal tages hensyn tl den relevante dokumentaton, når den enhed, der skal styres, nstalleres og betjenes. Dokumentatonen ndeholder vgtge skkerhedsanvsnnger og oplysnnger om tlladt brug. Der skal bruges en vdeoforbndelse, hvs der skal transmtteres transparente data Alarmndgange VIP X1600-modulet har fre alarmndgange på den orange klemmerække (se Afsnt 8.7 Klemmerække, Sde 115). Alarmndgangene bruges tl tlslutnng af eksterne alarmenheder, f.eks. dørkontakter eller sensorer. En korrekt konfgureret alarmenhed kan f.eks. få VIP X1600-modulet tl at oprette forbndelse tl en ekstern enhed. Som aktuator kan anvendes en nulpotental sluttekontakt eller kontakt. Brug om mulgt et kontaktsystem uden prel som aktuator. Tlslut lednngerne tl de relevante termnaler på den orange klemmerække (IN1 tl IN4), og kontroller, at de sdder godt fast Relæudgange Hvert VIP X1600-modul har fre relæudgange tl aktverng af eksterne enheder såsom lamper eller alarmsrener. Dsse relæudgange kan betjenes manuelt, når der er en aktv forbndelse tl VIP X1600-modulet. Udgangene kan også konfgureres tl automatsk at aktvere srener eller andre alarmenheder som reakton på et alarmsgnal. Relæudgangene er også placeret på den orange klemmerække (se Afsnt 8.7 Klemmerække, Sde 115).! FORSIGTIG! Relækontakterne må maksmalt belastes med 30 V og 2 A. Tlslut lednngerne tl de relevante termnaler på den orange klemmerække (R1 tl R4), og kontroller, at de sdder godt fast. V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

23 VIP X1600 Installaton da Tænde og slukke for strømmen Strømforsynng VIP X1600 har kke en afbryder tl at tænde og slukke enheden med. Der leveres strøm, så snart en eller to uafhængge strømforsynngsenheder er tlsluttet. Tlslut VIP X1600 tl en strømforsynngsenhed, og tlslut denne tl lednngsnettet. Enheden er nu klar tl brug. VIP X1600 leveres kke med en strømforsynngsenhed.! FORSIGTIG! Brug kun strømforsynnger, der er godkendt af Bosch Securty Systems. Brug om nødvendgt egnet udstyr tl at skre, at strømforsynngen er fr for nterferens som f.eks. spændngsbølger, -svngnnger og -fald. Vent med at tlslutte VIP X1600 tl strømforsynngen, ndtl alle andre tlslutnnger er foretaget. Enheden er klar tl brug, når VIP X1600 er tlsluttet tl strømforsynngen, og de nstallerede VIP X1600-moduler er ntalseret. Hvert moduls drftstatus angves af en lysdode på VIP X1600's frontpanel. Hvs netværkstlslutnngen er foretaget korrekt, lyser den grønne lysdode på ETH 1 RJ45- stkket. En blnkende orange lysdode angver, at der transmtteres datapakker over netværket. Hvs der er en redundant netværksforbndelse eller en drekte forbndelse tl et SCSI-system, kan dsse sgnaler også ses på lysdoderne på ETH 2 RJ45-stkket. 4.6 Opsætnng med Confguraton Manager Programmet Confguraton Manager fndes på den produkt-cd, der følger med VIP X1600- basen. Dette program kan bruges tl at mplementere og opsætte nye vdeoservere netværket hurtgt og nemt. Confguraton Manager kan bruges tl at ndstlle alle parametre VIP X1600 stedet for at foretage konfguratonen va en webbrowser. Dette er beskrevet kaptel 5 denne vejlednng Installaton af programmet 1. Indsæt cd'en computerens cd-rom-drev. 2. Hvs cd'en kke startes automatsk, skal du åbne mappen Confguraton Manager Stfnderen og dobbeltklkke på Setup.exe. 3. Følg nstruktonerne på skærmen. Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

24 24 da Installaton VIP X Konfguraton af VIP X1600-modulet Confguraton Manager kan startes drekte efter nstallatonen. 1. Dobbeltklk på konet på skrvebordet, eller start programmet fra menuen Start. Når programmet er startet, gennemsøges netværket med det samme for kompatble vdeoservere. 2. Du kan starte konfguratonen, når der vses et VIP X1600-modul lsten venstre sde af vnduet. Det gør du ved at klkke på modulet. 3. Klk på fanen Netværk højre sde af vnduet. De aktuelle netværksndstllnger vses. 4. Indtast den korrekte IP-adresse feltet Enhedens IP-adresse, f.eks , og klk på knappen Angv nederst tl højre vnduet. Den nye IP-adresse anvendes, næste gang enheden startes. 5. Indtast om nødvendgt en undernetmaske og yderlgere netværksdata. Du skal genstarte enheden for at aktvere den nye IP-adresse, en ny undernetmaske eller en gateway-adresse Genstart Du kan udføre en genstart drekte fra Confguraton Manager. Højreklk på enheden på lsten venstre sde af vnduet, og vælg kommandoen Nulstl kontekstmenuen Yderlgere parametre Du kan kontrollere og angve yderlgere parametre vha. Confguraton Manager. For yderlgere oplysnnger om dette henvses tl dokumentatonen for dette program. V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

25 VIP X1600 Konfguraton med en webbrowser da 25 5 Konfguraton med en webbrowser 5.1 Tlslutnng Den ntegrerede HTTP-server VIP X1600-modulet gver dg mulghed for at konfgurere enheden va netværket vha. en webbrowser. Denne funkton er et alternatv tl at konfgurere enheden vha. programmet Confguraton Manager. Det er mere brugervenlgt end konfguraton va termnalprogrammet, og der kan justeres langt flere ndstllnger Systemkrav Computer med operatvsystemet Wndows 2000 eller Wndows XP Netværksadgang (ntranet eller nternet) Mcrosoft Internet Explorer (verson 6.0 eller senere) Skærmopløsnng pxel 16- eller 32-bt farver Installeret Sun JVM Bemærk også oplysnngerne dokumentet System Requrements på den medfølgende produkt-cd. Du kan om nødvendgt nstallere de nødvendge programmer og objekter fra den medfølgende produkt-cd (se Afsnt 3.2 Dele, der følger med VIP X1600-modulet, Sde 11). Du kan få hjælp tl brugen af Mcrosoft Internet Explorer onlnehjælpen Internet Explorer Installaton af MPEG ActveX Afsplnng af lve-vdeoblleder kræver, at passende MPEG ActveX-software nstalleres på computeren. Du kan om nødvendgt nstallere programmet fra den medfølgende produkt-cd. 1. Indsæt produkt-cd'en computerens cd-rom-drev. Hvs cd'en kke starter automatsk, skal du åbne en stfnder, gå tl roden af cd-rom-drevet og dobbeltklkke på flen MPEGAx.exe. 2. Følg nstruktonerne på skærmen. Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

26 26 da Konfguraton med en webbrowser VIP X Oprettelse af forbndelsen Som mnmum skal VIP X1600-modulet stk 1 tldeles en gyldg IP-adresse, hvs VIP X1600 skal kunne bruges på netværket. Den følgende standardadresse er forudndstllet fra fabrkken for alle moduler: Start webbrowseren. 2. Indtast VIP X1600-modulets IP-adresse som URL'en browserens adresselnje. Forbndelsen oprettes, og efter et kort øjeblk vses LIVESIDE med vdeobllederne Maksmalt antal forbndelser Hvs der kke oprettes forbndelse, kan det maksmale antal forbndelser være nået på enheden. Afhænggt af enheden og netværkskonfguratonen kan hvert VIP X1600-modul have op tl 25 webbrowserforbndelser eller op tl 50 forbndelser va VIDOS eller Bosch Vdeo Management System. V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

27 VIP X1600 Konfguraton med en webbrowser da Beskyttet VIP X1600-modul Hvs VIP X1600-modulet er beskyttet med adgangskode mod uautorseret adgang, vses en meddelelse om det webbrowseren, og du blver bedt om at ndtaste dn adgangskode, når du forsøger at få adgang tl beskyttede områder. VIP X1600-modulerne gver mulghed for at begrænse adgangen med forskellge adgangsnveauer (se Afsnt 5.6 Adgangskode, Sde 32). 1. Indtast brugernavn og adgangskode de tlsvarende tekstfelter. 2. Klk på OK. Hvs adgangskoden ndtastes korrekt, vses den relevante sde webbrowseren Beskyttet netværk Hvs en RADIUS-server bruges netværket tl at admnstrere adgangsrettgheder (802.1xbrugervalderng), skal VIP X1600-modulet konfgureres herefter. Ellers er kommunkaton kke mulgt. Når VIP X1600 skal konfgureres, skal enheden tlsluttes drekte tl en computer med et netværkskabel. Det skyldes, at kommunkaton va netværket kke er mulgt, før parametrene Identtet og Adgangskode er angvet og valderet (se Afsnt Godkendelse, Sde 78).! FORSIGTIG! Den swtch, der bruges tl netværket, skal understøtte flere værter ved brug af 802.1xbrugervalderng og skal konfgureres, så en VIP X1600 med flere moduler kan prøve flere værter ved kommunkaton over netværket. 5.2 Menuen Konfguraton Sden INDSTILLINGER gver adgang tl konfguratonsmenuen, som ndeholder alle enhedens parametre opstllet grupper. De nuværende ndstllnger kan vses ved at åbne et af konfguratonsskærmbllederne. Du kan ændre ndstllngerne ved at ndtaste nye værder, eller ved at vælge en foruddefneret værd på en lste. Alle parametergrupper er beskrevet dette kaptel den rækkefølge, som de vses konfguratonsmenuen, oppefra og ned.! FORSIGTIG! Indstllngerne konfguratonsmenuen bør kun ændres af superbrugere eller supportpersonale. Alle ndstllnger lagres VIP X1600-modulets hukommelse, så de bevares ved en eventuel strømafbrydelse. Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

28 28 da Konfguraton med en webbrowser VIP X Start på konfguraton Klk på lnket INDSTILLINGER vnduets øverste afsnt. Webbrowseren åbner en ny sde med konfguratonsmenuen Navgaton 1. Klk på et af menupunkterne vnduets venstre rude. Den tlhørende undermenu vses. 2. Klk på et af elementerne undermenuen. Webbrowseren åbner den tlhørende sde Sådan foretager du ændrnger Hvert konfguratonsskærmbllede vser de nuværende ndstllnger. Du kan ændre ndstllngerne ved at ndtaste nye værder, eller ved at vælge en foruddefneret værd på en lste. Efter hver ændrng skal du klkke på Angv for at gemme ændrngen.! FORSIGTIG! Gem hver ændrng med den tlhørende knap Angv. Når du klkker på knappen Angv, gemmes kun ndstllngerne for det aktuelle felt. Ændrnger andre felter gnoreres. V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

29 VIP X1600 Konfguraton med en webbrowser da Identfkaton Enhedens navn Du kan gve VIP X1600-modulet et navn, så det lettere kan dentfceres. Når enhederne har navne, er det nemmere at admnstrere flere enheder store vdeoovervågnngssystemer, f.eks. vha. programmet VIDOS eller Bosch Vdeo Management System. Enhedens navn anvendes tl fjernbetjent dentfkaton af en enhed, f.eks. tlfælde af en alarm. Indtast derfor et navn, der gør det så nemt som mulgt at dentfcere lokatonen hurtgt.! FORSIGTIG! Brug kke specaltegn, f.eks. &, navnet. Specaltegn understøttes kke af systemets nterne optagelsesstyrng og kan derfor medføre, at Player eller Archve Player kke kan afsplle optagelsen Enheds-d Hvert VIP X1600-modul bør tldeles et unkt d, som kan ndtastes her som en yderlgere hjælp tl dentfkaton. 5.4 Kameranavne Kameranavnene gør det nemmere at dentfcere et kamera på en fjernlokaton, f.eks. tlfælde af en alarm. De vses på vdeoskærmen, hvs dette er konfgureret (se Afsnt Mærknng af kameranavn, Sde 30). Når kameraerne har navne, er det nemmere at admnstrere flere kameraer store vdeoovervågnngssystemer, f.eks. vha. programmet VIDOS eller Bosch Vdeo Management System. Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

30 30 da Konfguraton med en webbrowser VIP X Kamera 1 tl Kamera 4 Indtast et unkt, utvetydgt navn på kameraet dette felt.! FORSIGTIG! Brug kke specaltegn, f.eks. &, navnet. Specaltegn understøttes kke af systemets nterne optagelsesstyrng og kan derfor medføre, at Player eller Archve Player kke kan afsplle optagelsen. 5.5 Vsnng af mærke Forskellge overlejrnger eller "mærker" på vdeobllederne gver vgtge, yderlgere oplysnnger. Dsse overlejrnger kan aktveres enkeltvs, og de arrangeres på blledet på en tydelg måde. Indstllngerne på denne sde gælder for alle modulets kamerandgange Mærknng af kameranavn Dette felt angver placerngen af overlejrngen af kameranavnet. Overlejrngen kan vses Top, Bund eller på en poston efter dt ønske, som du kan angve med funktonen Brugertlpas. Du kan også angve ndstllngen Fra, hvs der kke skal vses overlejrede nformatoner. 1. Vælg den ønskede ndstllng på lsten. 2. Hvs du vælger funktonen Brugertlpas., vses der flere felter, hvor du kan angve den præcse poston (Poston (XY)). 3. Indtast værderne for den ønskede poston felterne Poston (XY) Tdsmærknng: Dette felt angver tdsoverlejrngens placerng. Overlejrngen kan vses Top, Bund eller på en poston efter dt ønske, som du kan angve med funktonen Brugertlpas. Du kan også angve ndstllngen Fra, hvs der kke skal vses overlejrede nformatoner. 1. Vælg den ønskede ndstllng på lsten. 2. Hvs du vælger funktonen Brugertlpas., vses der flere felter, hvor du kan angve den præcse poston (Poston (XY)). 3. Indtast værderne for den ønskede poston felterne Poston (XY). V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

31 VIP X1600 Konfguraton med en webbrowser da Mærknng af alarmtlstand Vælg Tl for at vse en overlejret tekstmeddelelse tlfælde af en alarm. Meddelelsen kan vses på en poston, du selv vælger, vha. funktonen Brugertlpas. Du kan også angve ndstllngen Fra, hvs der kke skal vses overlejrede nformatoner. 1. Vælg den ønskede ndstllng på lsten. 2. Hvs du vælger funktonen Brugertlpas., vses der flere felter, hvor du kan angve den præcse poston (Poston (XY)). 3. Indtast værderne for den ønskede poston felterne Poston (XY) Alarmbesked Indtast meddelelsen, der skal vses blledet tlfælde af alarm. Den maksmale tekstlængde er 31 tegn Vdeovandmærke Vælg Tl, hvs de transmtterede vdeoblleder skal have et "vandmærke". Når denne funkton aktveres, markeres alle blleder med et grønt W. Et rødt W angver, at sekvensen (lve eller gemt) er blevet manpuleret. Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

32 32 da Konfguraton med en webbrowser VIP X Adgangskode Et VIP X1600-modul er normalt beskyttet med en adgangskode for at forhndre uautorseret adgang tl enheden. Du kan begrænse adgangen vha. forskellge nveauer for brugervalderng (Brugernavn). Korrekt beskyttelse med adgangskode kan kun garanteres, når alle højere nveauer for brugervalderng også er beskyttet med adgangskode. Hvs der f.eks. tldeles en adgangskode tl lve, skal der også tldeles en adgangskode tl servce og user. Ved tldelng af adgangskoder bør du derfor altd begynde på det højeste brugervalderngsnveau, servce, og bruge forskellge adgangskoder Brugernavn VIP X1600-modulerne anvender tre brugernavne: servce, user og lve, som svarer tl forskellge nveauer for brugervalderng. Brugernavnet servce er det højeste nveau for brugervalderng. Når den korrekte adgangskode er ndtastet, kan du med dette brugernavn bruge alle funktonerne VIP X1600- modulet og ændre alle konfguratonsndstllnger. Brugernavnet user er det mellemste nveau for brugervalderng. Det bruges tl at betjene enheden og også tl for eksempel at styre kameraer, men det kan kke bruges tl at ændre konfguratonen. Brugernavnet lve er det laveste nveau for brugervalderng. Det kan kun bruges tl at se lvevdeoblleder og tl at skfte mellem vsnng af de forskellge lve-vdeoblleder Adgangskode Du kan angve og ændre en særsklt adgangskode for hvert brugernavn, hvs du er logget nd som servce, eller hvs enheden kke er beskyttet med adgangskode. Indtast adgangskoden for det valgte brugernavn her Bekræft adgangskode Indtast den nye adgangskode gen, for at undgå tastefejl. Den nye adgangskode gemmes først, når du klkker på knappen Angv. Du skal derfor klkke på knappen Angv umddelbart efter, at du har ndtastet og bekræftet en adgangskode, også selvom du bagefter vl tldele en adgangskode tl et andet brugernavn. V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

33 VIP X1600 Konfguraton med en webbrowser da Sprog Sprog på websted Her kan du ndstlle brugergrænsefladens sprog. 5.8 Dato/td Datoformat Vælg det ønskede datoformat Enhedens dato/enhedens klokkeslæt Hvs der er flere enheder systemet eller på netværket, er det vgtgt, at deres nterne ur synkronseres. Det er f.eks. kun mulgt at dentfcere og korrekt evaluere samtdge optagelser, hvs tdsndstllngerne er ens for alle enheder. 1. Indtast dags dato. Da enhedens klokkeslæt styres af det nterne ur, behøver du kke ndtaste ugedag den tlføjes automatsk. 2. Indtast den aktuelle td eller klk på Synkr. pc-knappen for at kopere computerens systemtd tl VIP X1600-modulet. Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

34 34 da Konfguraton med en webbrowser VIP X Tdsserver VIP X1600-modulerne kan modtage tdssgnalet fra en tdsserver vha. forskellge tdsserverprotokoller og derefter bruge det tl at ndstlle det nterne ur. Enheden rekvrerer automatsk tdssgnalet en gang mnuttet. VIP X1600-modulet stk 1 fungerer som standardtdsserver for modulerne stk 2 tl stk 4. I det tlfælde behøver du kke at udfylde felterne Tdsserverens IP-adresse for stk 2 tl stk 4 (der skal blot stå ) Enhedens tdszone Vælg den tdszone, som enheden er placeret Sommertd Det nterne ur kan automatsk skfte mellem normaltd og sommertd (DST, daylght savng tme). Enheden ndeholder allerede data tl skft tl og fra sommertd ndtl år Du kan bruge dsse data eller oprette andre sommertdsdata, hvs det er nødvendgt. Hvs du kke opretter en tabel, vl der kke blve skftet tl og fra sommertd. Vær opmærksom på, hvs du ændrer eller fjerner ndvduelle poster, at der normalt er to poster, der er forbundet med og afhænger af hnanden (skft tl sommertd og tlbage tl normaltd). 1. Kontroller først, om den rgtge tdszone er valgt. Hvs den kke er korrekt, skal du vælge den rgtge tdszone for systemet og klkke på knappen Angv. 2. Klk på knappen Detaljer. Der åbnes et nyt vndue med en tom tabel. 3. Vælg den regon eller by på lsten under tabellen, som er tættest på systemets placerng. 4. Klk på knappen Generer for at generere data fra databasen enheden og ndsætte dem tabellen. 5. Foretag ændrnger ved at klkke på en post tabellen. Posten fremhæves. 6. Hvs du klkker på knappen Slet, fjernes posten fra tabellen. 7. Vælg andre værder på lsterne under tabellen for at ændre posten. Ændrngerne foretages med det samme. 8. Hvs der er tomme lnjer bunden af tabellen, f.eks. hvs du har slettet poster, kan du tlføje nye data ved at markere en række og vælge de ønskede værder på lsterne. 9. Klk nu på knappen OK for at gemme og aktvere tabellen Tdsserverens IP-adresse Indtast IP-adressen på en tdsserver. V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

35 VIP X1600 Konfguraton med en webbrowser da Tdsservertype Vælg den protokol, der understøttes af den valgte tdsserver. Det anbefales at vælge SNTPserver som protokol. Den har et højt præcsonsnveau og kræves tl specalprogrammer og senere funktonsudvdelser. Vælg Tdsserver for en tdsserver, der arbejder med protokollen RFC 868. Vælg samme tdsservertype for modulerne stk 2 tl stk 4 som for modulet stk 1. Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

36 36 da Konfguraton med en webbrowser VIP X Blledndstllnger Du kan tlpasse hvert kameras vdeobllede tl dne behov. Det aktuelle vdeobllede vses det llle vndue ved sden af skydebjælkerne som bekræftelse. Ændrngerne gælder med det samme. 1. Klk på et faneblad for at vælge det tlhørende kamera. 2. Flyt skydebjælken tl den ønskede poston. 3. Klk på Standard for at nulstlle alle ndstllnger tl standardværden Kontrast ( ) Med denne funkton kan du tlpasse vdeoblledets kontrast tl drftsmljøet Mætnng ( ) Med denne funkton kan du justere farvemætnngen, så farverne gengves så realstsk som mulgt på skærmen Lysstyrke ( ) Med denne funkton kan du tlpasse vdeoblledets lysstyrke tl omgvelserne Lavpas-flter ( ) Med denne funkton kan du fjerne meget fn støj fra blledet. Derved reduceres og optmeres den båndbredde, der kræves for at transmttere blleder over netværket. Blledopløsnngen kan blve forrnget. Jo højere værd, skydebjælken ndstlles på, desto fladere blver blledsgnalet. Kontroller dn ndstllng blledvnduet ved sden af skydebjælkerne. Læg også mærke tl ndkatoren for processorbelastnng, der vses øverst vnduet nærheden af producentnavnet (se Afsnt 8.5 Processorbelastnng, Sde 114). V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

37 VIP X1600 Konfguraton med en webbrowser da Profl for ndkoder Du kan vælge to profler tl komprmerng af vdeosgnalet for hver vdeoserver (vdeondgang), og ændre proflernes forudndstllnger. Du kan tlpasse transmssonen af MPEG-4-data tl drftsmljøet (f.eks. netværkets struktur, båndbredde, databelastnng). Tl dette formål genererer VIP X1600-modulet to data-streams samtdg (dobbelt-streamng) for hver vdeondgang. Du kan vælge komprmerngsndstllngen særsklt for dsse data-streams, f.eks. en ndstllng tl transmsson over nternettet og en tl LAN-forbndelser. Du skal angve parametrene for hver kamerandgang og for hver stream enkeltvs. Navnene Vdeo 1 tl Vdeo 4 svarer tl mærknngen af vdeondgangene på modulet. Der er forudprogrammerede profler, som hver gver forskellge perspektver prortet. Profl 1: Llle båndbredde (CIF) Høj kvaltet tl forbndelser med llle båndbredde, opløsnng /240 pxel Profl 2: Llle forsnkelse (2/3 D1) Høj kvaltet med llle forsnkelse, opløsnng /480 pxel Profl 3: Høj opløsnng (4CIF/D1) Høj opløsnng tl forbndelser med stor båndbredde, opløsnng /480 pxel Profl 4: DSL Tl DSL-forbndelser med 500 kbps, opløsnng /240 pxel Profl 5: ISDN (2B) Tl ISDN-forbndelser med to B-kanaler, opløsnng /240 pxel Profl 6: ISDN (1B) Tl ISDN-forbndelser med én B-kanal, opløsnng /240 pxel Profl 7: Modem Tl analoge modemforbndelser med 20 kbps, opløsnng /240 pxel Profl 8: GSM Tl GSM-forbndelser ved baud, opløsnng /120 pxel Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

38 38 da Konfguraton med en webbrowser VIP X Aktv profl Her kan du vælge den ønskede profl for hver af de to streams. Der vses en forhåndsvsnng af hver data-stream vnduets højre sde. Forhåndsvsnngen af den data-stream, der aktuelt er valgt, angves med en grøn ramme. Oven over forhåndsvsnngerne vses yderlgere oplysnnger om datatransmssonen. Dsse oplysnnger opdateres kontnuerlgt. 1. Klk først på et faneblad toppen for at vælge det tlhørende kamera. 2. Klk på et faneblad bunden for at vælge den tlhørende stream. 3. Vælg den ønskede ndstllng på lsten. Stream 2 transmtteres som standard for alarmforbndelser og automatske forbndelser. Vær opmærksom på dette, når du tldeler proflen Forhåndsvsnng for Vælg, hvlken vdeodata-stream, der skal vses forhåndsvsnngerne. Du kan deaktvere vsnng af vdeoblleder, hvs computerens ydeevne påvrkes for meget af afkodnng af datastreams. Marker afkrydsnngsfeltet for den ønskede data-stream. V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

39 VIP X1600 Konfguraton med en webbrowser da Proflkonfguraton Du kan ændre de enkelte parameterværder en profl, og du kan også ændre navnet. Du kan skfte mellem proflerne ved at klkke på det tlhørende faneblad.! FORSIGTIG! Proflerne er temmelg komplekse. De omfatter en lang række parametre, der nteragerer med hnanden, så det er generelt bedst at bruge standard-proflerne. Du bør kun ændre proflerne, hvs du har ndgående kendskab tl alle konfguratonsndstllngerne. Alle parametrene kombneres en profl, og de er ndbyrdes afhængge. Hvs du angver en ndstllng, der er uden for en bestemt parameters tlladte område, erstattes ndstllngen med den tlladte værd, der er tættest på den ndtastede værd, når ndstllngerne gemmes Proflnavn Her kan du angve et nyt navn tl proflen. Navnet vses derefter på lsten over tlgængelge profler feltet Aktv profl. Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

40 40 da Konfguraton med en webbrowser VIP X Måldatahastghed Du kan begrænse datahastgheden for VIP X1600-modulet for at optmere anvendelsen af båndbredde dt netværk. Måldatahastgheden skal ndstlles forhold tl den ønskede blledkvaltet for typske motver med begrænset bevægelse. Ved komplekse blleder eller hyppge skft blledernes ndhold pga. hyppge bevægelser, kan denne grænse mdlertdgt sættes op tl den værd, du angver feltet Maks. datahastghed Indkodnngsnterval Det tal, der vælges her, bestemmer det nterval med hvlket bllederne komprmeres og transmtteres. Hvs du f.eks. ndtaster 4, komprmeres kun hvert 4. bllede, mens de næste 3 sprnges over. Det kan sær være nyttgt nstallatoner med llle båndbredde. Blledhastgheden ps (mages per second, blleder pr. sekund) vses ved sden af tekstfeltet Vdeoopløsnng Her kan du vælge den ønskede opløsnng for MPEG-4-vdeobllederne. Der fndes følgende opløsnnger: QCIF /120 pxel CIF /240 pxel 1/2 D /480 pxel 2CIF /240 pxel 4CIF/D /480 pxel 2/3 D /480 pxel Standard Klk på Standard for at nulstlle proflen tl standardværderne fra fabrkken Detaljer Hvs du klkker på knappen Detaljer >>, vses yderlgere oplysnnger om blledkvaltet og datatransmsson. Dsse ndstllnger kræver grundg vden om MPEG-standarden og komprmerng af vdeodata. Forkerte ndstllnger kan medføre, at vdeobllederne kke kan bruges Maks. datahastghed Denne maksmale datahastghed overskrdes kke under nogen omstændgheder. Alt efter ndstllngerne for vdeokvaltet for I- og P-frame kan dette betyde, at enkelte blleder sprnges over. Den værd, der ndtastes her, skal være mndst 10% højere end den værd, der ndtastes feltet Måldatahastghed. Hvs den ndtastede værd er for lav, justeres den automatsk. V Installatons- og betjenngsvejlednng Bosch Securty Systems

41 VIP X1600 Konfguraton med en webbrowser da I-frame-afstand Med denne parameter kan du angve de ntervaller, med hvlke I-frames komprmeres. 0 er automatsk tlstand, hvor vdeoserveren ndsætter I-frames, når det er nødvendgt. Værden 1 angver, at der genereres I-frames kontnuerlgt. Værden 2 angver, at kun hvert 2. bllede er en I-frame, 3 angver, at det kun er hvert 3. osv. Frames dermellem komprmeres som P- frames P-frame-kvaltet Med denne ndstllng kan du justere blledkvaltet for P-frames afhænggt af bevægelse blledet. Indstllngen Auto justerer automatsk enheden, så den har den optmale kombnaton af bevægelse og blleddefnton (fokus). Hvs du vælger Manuel, kan du angve en værd mellem 4 og 31 på skydebjælken. Værden 4 er den bedste blledkvaltet, om nødvendgt med en lavere opdaterngshastghed, afhænggt af ndstllngerne for maks. datahastghed. Værden 31 resulterer en meget høj opdaterngshastghed og en lavere blledkvaltet I-frame-kvaltet Med denne ndstllng kan du justere blledkvaltet for I-frames. Indstllngen Auto justerer automatsk kvalteten efter ndstllngerne for vdeokvaltet for P-frame. Hvs du vælger Manuel, kan du angve en værd mellem 4 og 31 på skydebjælken. Værden 4 er den bedste blledkvaltet, om nødvendgt med en lavere opdaterngshastghed, afhænggt af ndstllngerne for maks. datahastghed. Værden 31 resulterer en meget høj opdaterngshastghed og en lavere blledkvaltet. Bosch Securty Systems Installatons- og betjenngsvejlednng V

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

For fuldstændighedens skyld: Perfekt. Loewe Equipment.

For fuldstændighedens skyld: Perfekt. Loewe Equipment. For fuldstændgedens skyld: Perfekt. Loewe Equpment. 2 etjenng så ndvduel som aldrg før. Loewe ssst+. etjen ele dt Loewe Home Entertanment-system mere enkelt og ntutvt, end du nogensnde avde troet det mulgt

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Home Entertainment. Et studie i perfektion. Loewe produktoversigt 2010.

Home Entertainment. Et studie i perfektion. Loewe produktoversigt 2010. Home Entertanment. Et stude perfekton. Loewe produktoversgt 2010. Loewe produktoversgt 2010 Indold. 04 04 Loewe Reference 06 Reference 10 Loewe Indvdual 12 Indvdual Compose 22 Indvdual Selecton 30 Indvdual

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere

Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselrettere 8. oktober 2012 SFJ/AKN Retnngslnjer dækker de elementære krav tl elproducerende

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Notat om porteføljemodeller

Notat om porteføljemodeller Notat om porteføljemodeller Svend Jakobsen 1 Insttut for fnanserng Handelshøjskolen Århus 15. februar 2004 1 mndre modfkatoner af Mkkel Svenstrup 1 INDLEDNING 1 1 Indlednng Dette notat ndeholder en opsummerng

Læs mere

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7 1Rustfr Info Hvad er rustfrt - Rustfre ståltyper 1-3 Rustfre og syrefaste standardkvalteter - Farvemærknng 4 Mekanske værder 5 Sammenlgnngstabel - Rustfrt stål - Egenskaber 6 Sammenlgnng af mekansk styrke

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Kompromisløst intens. Loewe Audiodesign. Creating genuine sound.

Kompromisløst intens. Loewe Audiodesign. Creating genuine sound. Kompromsløst ntens. Loewe Audodesgn. Creatng genune sound. Kompromsløst ntens. Loewe Audodesgn. Creatng genune sound. Produktudformnng: Loewe Desgn. Creatng genune sound. Loewe Audodesgn. V kalder det

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

BRUUN & HJEJLE CHRISTIAN MOGENS THORN\NGËR SØREN DAMGAARD KAR$TEN KRISTOFFËRSEN HENRIK ROSSING LØNBERG. ERIK KJ/éf~.HANSEN RIKKE STËNILO SKADHAUGË

BRUUN & HJEJLE CHRISTIAN MOGENS THORN\NGËR SØREN DAMGAARD KAR$TEN KRISTOFFËRSEN HENRIK ROSSING LØNBERG. ERIK KJ/éf~.HANSEN RIKKE STËNILO SKADHAUGË Drftsprøven BRUUN & HJEJLE KA M!GHELSEN POUL HEOMANN CHRSTAN CAMLLA HEl: WlLE PETER F THOMMEßEN HENRK WËOELl~wEDËlLSBORG PER MAGD CHRSTAN ðchcw MADSEN HËNRK DCHMAN MOGENS THORN\NGËR SØREN DAMGAARD GTTE

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere