MX410 og MX510 Series

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MX410 og MX510 Series"

Transkript

1 MX410 og MX510 Series Brugervejledning Juni Maskintype(r): 7015 Model(ler): 470, 630, 670, 675, 679

2 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9 Valg af placering til printeren...10 Printerkonfigurationer...11 Om scannerens grundlæggende funktioner...12 Brug ADF'en og scannerens glasplade...13 Beskrivelse af printerens kontrolpanel...14 Brug af printerens kontrolpanel...14 Betydningen af farverne på indikatorlys og dvaleknappen...14 Om startskærmbilledet...15 Brug af knapperne på berøringsskærmen...16 Opsætning og brug af startskærmsprogrammer...18 Sådan finder du IP-adressen på computeren...18 Sådan finder du printerens IP-adresse...18 Adgang til Embedded Web Server...19 Tilpasning af startskærmen...19 Beskrivelse af de forskellige programmer...20 Brug af programmerne på startskærmen...20 Sådan finder du oplysninger om programmer på startskærmen...20 Opsætning af formularer og favoritter...20 Opsætning af kortkopi...21 Brug af MyShortcut...22 Opsætning af Send til flere...22 Opsætning af Scan til netværk...23 Opsætning af Fjernkontrolpanel...24 Eksport og import af en konfiguration...24 Yderligere printeropsætning...26 Installation af interne optioner...26 Installere hardwareindstillinger...42 Opsætning af printersoftware...45 Tilslutte kabler...46

3 Indhold 3 Netværkstilslutning...48 Kontrol af printerens indstillinger...55 Ilægning af papir og specialmedier...56 Angivelse af papirstørrelse og -type...56 Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal...56 Ilægning i skuffer...56 Ilægning af papir i flerformålsarkføderen...61 Bakkesammenkædning og fjernelse af bakkesammenkædning...66 Vejledning til papir og specialmedier...69 Brug af specialmedier...69 Retningslinjer for papir...71 Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt...74 Udskriver...77 Udskrivning af formularer og et dokument...77 Udskrivning fra et flashdrev...78 Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job...80 Udskrivning af oplysningssider...82 Annullering af et udskriftsjob...82 Kopiering...84 Oprettelse af kopier...84 Kopiering af fotos...85 Kopiering på specialmedier...85 Tilpasning af kopieringsindstillinger...86 Placering af oplysninger på kopier...91 Annullering af et kopijob...92 Beskrivelse af kopieringsindstillingerne...92 Afsendelse af Opsætning af printeren til Opret en genvej...96 Afsendelse af et dokument som Tilpasning af -indstillinger...99 Annullering af en Beskrivelse af funktionerne...100

4 Indhold 4 Afsendelse af fax Opsætning af printeren til faxning Afsendelse af en fax Oprettelse af genveje Tilpasning af faxindstillinger Annullering af en udgående fax Tilbageholdelse og videresendelse af faxer Beskrivelse af faxfunktionerne Scanning Brug af Scan til netværk Scanning til en FTP-adresse Scanning til en computer eller et flashdrev Beskrivelse af scanningstilvalg Beskrivelse af printermenuer Liste over menuer Papirmenu Menuen Rapporter Netværk/Porte, menu Menuen Sikkerhed Menuen Indstillinger Hjælp, menu Sparer penge og redder miljøet Spare papir og toner Spare energi Genbrug Sikring af printeren Erklæring om flygtighed Slette harddiskens flygtige hukommelse Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse Slette printerharddiskens hukommelse Konfiguration af printerharddiskkryptering Find oplysninger om printersikkerhed...208

5 Indhold 5 Vedligeholdelse af printeren Rengøring af printerens dele Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer Anslået antal sider tilbage Bestilling af forbrugsstoffer Opbevaring af forbrugsstoffer Udskiftning af forbrugsstoffer Flytte printeren Styring af printeren Sådan finder du avancerede netværks- og administratoroplysninger Kontrol af det virtuelle display Indstilling af -advarsler Visning af rapporter Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer fra Embedded Web Server Gendannelse af fabriksindstillingerne Fjernelse af papirstop Undgå papirstop Om meddelelser om papirstop og papirstoppets placering [x] sidestop, åbn frontpanel. [20y.xx] [x] sidestop, åbn bagpanel. [20y.xx] [x] sidestop, ryd standardbakke. [20y.xx] [x] sidestop, fjern skuffe 1 for at rydde dupleks. [23y.xx] [x] papirstop, åbn skuffe [x]. [24y.xx] [x] papirstop, ryd manuel arkføder. [25y.xx] [x] sidestop, åbn topdækslet på automatisk arkføder. [28y.xx] Fejlfinding Beskrivelse af printermeddelelser Løsning af printerproblemer Løsning af udskrivningsproblemer Løsning af problemer med kopiering Løsning af problemer med fax Løsning af problemer med scanner Løsning af problemer med startskærmsprogrammer...295

6 Indhold 6 Embedded Web Server kan ikke åbne Kontakt til kundesupport Bekendtgørelser Produktinformation Bekendtgørelse om version Strømforbrug Indeks...308

7 Sikkerhedsoplysninger 7 Sikkerhedsoplysninger Tilslut netledningen til en lettilgængelig stikkontakt med korrekt jordforbindelse i nærheden af produktet. Placer og brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Du må ikke benytte faxfunktionen i tordenvejr. Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger, som f.eks. netledningen eller telefonen, i tordenvejr. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en servicemedarbejder. Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Dette produkt indeholder en laserenhed. Det kan medføre farlig eksponering for laserstråler, hvis man bruger andre knapper eller laver andre justeringer eller benytter andre fremgangsmåder end de, der er specificeret i Brugerhåndbogen. I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe. FORSIGTIG! VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Litiumbatteriet i dette produkt er ikke beregnet til at blive udskiftet. Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Forsøg ikke at genoplade, destruere eller skille et litiumbatteri ad. Brugte litiumbatterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale retningslinjer. Brug udelukkende en AWG 26 eller en større telekommunikationsledning (RJ-11), når du slutter dette produkt til et offentligt telefonnetværk. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Du må ikke skære netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre. Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten. FORSIGTIG! VÆLTEFARE: Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal bruge enten et printerstativ eller et printerbord, hvis du bruger en arkføder med høj kapacitet og en inputindstilling eller mere end én inputindstilling. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se

8 Sikkerhedsoplysninger 8 FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardwareeller hukommelsesenheder, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Printeren vejer mere end 18 kg, og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Før du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren: Sluk printeren med afbryderknappen, og tag netledningen ud af stikkontakten. Tag alle ledninger og kabler ud af printeren, inden du flytter den. Hvis der er installeret en valgfri skuffe, skal den fjernes fra printeren. For at fjerne den valgfri skuffe skal du skubbe låsemekanismen på skuffens højre side ind mod skuffens forside, indtil den klikker på plads. Brug håndtagene på begge sider af printeren til at løfte den med. Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned. Før du stiller printeren op, skal du sørge for, at der er tilstrækkeligt frirum omkring den. GEM DISSE INSTRUKTIONER.

9 Lær om printeren 9 Lær om printeren Sådan finder du oplysninger om printeren Hvad leder du efter? Vejledning i indledende installation: Tilslutning af printeren Installation af printersoftwaren Find det her Opsætningsvejledning Opsætningsvejledningen blev leveret sammen med printeren og er også tilgængelig på Lexmarks websted på Yderligere opsætning og vejledning i brug af printeren: Valg og opbevaring af papir og specialmedier Ilægning af papir Konfiguration af printerindstillinger Visning og udskrivning af dokumenter og fotos Konfiguration og brug af printersoftwaren Konfigurere printeren til et netværk Pleje og vedligeholdelse af printeren Fejlfinding og problemløsning Betjeningsvejledning og Oversigtsvejledning - Vejledningerne er tilgængelig på cd'en Software og dokumentation. Få opdateringer på vores websted på Vejledning til: Tilslutning af printeren til et Ethernetnetværk Fejlfinding i problemer med printerforbindelse Hjælp til brug af printersoftwaren Netværksvejledning Åbn cd'en Software og dokumentation, og søg efter Printerog softwaredokumentation i mappen Pubs. Klik på linket Netværksvejledning på listen over udgivelser. Hjælp til Windows eller Mac Åbn et printersoftwareprogram eller -applikation, og klik derefter på Hjælp. Klik på for at se kontekstafhængige oplysninger. Hjælp installeres automatisk sammen med printersoftwaren. Printersoftwaren findes i mappen med printerprogrammet eller på skrivebordet, afhængigt af operativsystemet. De seneste supplerende oplysninger, opdateringer og kundesupport: Dokumentation Driverdownloads Livechat-support -support Stemmeunderstøttelse Lexmarks supportwebsted - Bemærk! Vælg dit land eller din region, og vælg herefter dit produkt for at se det relevante supportwebsted. Supporttelefonnumre og åbningstider for dit land eller område findes på supportwebstedet eller på den trykte garanti, der blev leveret sammen med din printer. Noter følgende oplysninger (kan ses på kvitteringen og bag på printeren), og hav dem klar, når du kontakter kundesupport, så de kan betjene dig hurtigere: Maskintypenummer Serienummer Købsdato Købssted

10 Lær om printeren 10 Hvad leder du efter? Garantioplysninger Find det her Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område: I USA Se Erklæring om begrænset garanti, der leveres sammen med denne printer, eller på Øvrige lande og områder Se den trykte garanti, der fulgte med printeren. Valg af placering til printeren FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Printeren vejer mere end 18 kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert. Når du vælger en placering til printeren, skal der være rigelig med plads til at kunne åbne bakker, dæksler og døre. Hvis du regner med at installere ekstraudstyr, så skal du også sørge for rigelig plads til dette. Det er vigtigt at sørge for dette: Placer printeren nær en lettilgængelig stikkontakt med korrekt jordforbindelse. Sørg for, at luftcirkulationen i rummet opfylder de seneste ASHRAE 62-standarder eller CEN Technical Commitee 156-standarden. Sørg for at underlaget er fladt, solidt og stabilt. Sørg for at holde printeren: Ren, tør og støvfri. Væk fra løse hæfteklammer og papirclips. Væk fra direkte luftstrøm fra klimaanlæg, varmeapparater og ventilatorer. Væk fra direkte sollys og ekstrem fugtighed. Hold øje med de anbefalede temperaturer og undgå udsving: Omgivende temperatur 15,6 til 32,2 C (60 til 90 F) Opbevaringstemperatur -40 til 60 C (-40 til 140 F) Sørg for ordentlig ventilation ved at følge anbefalingerne for luft omkring printeren:

11 Lær om printeren 11 1 Højre side 30 cm (12") 2 Forside 51 cm (20") 3 Venstre side 20 cm (8") 4 Bagside 20 cm (8") 5 Top 75 cm (29") Printerkonfigurationer FORSIGTIG! VÆLTEFARE: Gulvmonterede konfigurationer kræver et ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal bruge enten et printerstativ eller et printerbord, hvis du bruger en højkapacitetsbakke og et input-tilvalg eller mere end ét input-tilvalg. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se Du kan konfigurere din printer ved at tilføje en valgfri bakke til 250 eller 550 ark. Se "Installation af valgfrie skuffer" på side 43 for at få vejledning omkring installation af den valgfri skuffe.

12 Lær om printeren 12 1 Printerens kontrolpanel 2 ADF (automatisk dokumentføder) 3 ADF-bakke 4 ADF-bakke 5 Udløser til frontpanel 6 Standardbakke til 250 ark 7 Ekstra bakke til 250 eller 550 ark Bemærk! MX410de-printermodellen understøtter kun én tilvalgsbakke til 250 eller 550 ark. 8 Flerformålsarkføder til 100 ark Bemærk! MX410de-printermodellen understøtter kun én flerformålsarkføder til 50 ark. 9 Papirstop 10 Standardbakke Om scannerens grundlæggende funktioner Lav hurtige kopier, eller indstil printeren til at udføre specifikke kopieringsjob. Send en fax ved hjælp af printerens kontrolpanel. Send en fax til flere faxdestinationer på samme tidspunkt.

13 Lær om printeren 13 Scan dokumenter, og send dem til din computer, en -adresse eller en FTP-destination. Scan dokumenter, og send dem til en anden printer (PDF via FTP). Brug ADF'en og scannerens glasplade ADF (automatisk dokumentføder) Scannerens glasplade Brug ADF'en til dokumenter på flere sider, herunder tosidede sider (dupleks). Brug scannerens glasplade til dokumenter på en enkelt side, bogsider, små emner (f.eks. postkort og fotos), transparenter, fotopapir og tynde medier (f.eks. udklip fra et blad). Brug af den automatiske dokumentindføring Brug af ADF: Læg dokumentet i ADF-bakken med teksten opad og den korte kant først. Læg op til 50 ark almindeligt papir i ADF-bakken. Scan størrelser fra 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tommer) brede til 216 x 368 mm (8,5 x 14,5 tommer) lange. Scan medier med vægt fra 52 til 120 g/m 2 (14-32 lb). Ilæg ikke postkort, foto, små objekter, transparenter, fotopapir eller tynde medier (som f.eks. udklip fra blade) i den automatiske dokumentføderbakke. Anbring disse objekter på scannerens glasplade. Brug af scannerens glasplade Ved brug af scannerens glasplade: Placer et dokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i hjørnet med den grønne pil. Scan eller kopier dokumenter på op til 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer) lange. Kopier bøger, der er op til 25,3 mm (1 ") tykke.

14 Beskrivelse af printerens kontrolpanel 14 Beskrivelse af printerens kontrolpanel Brug af printerens kontrolpanel Brug For at 1 Vis Få vist printerstatus og -meddelelser. 2 Knappen Hjem Gå til startsiden. Opsætning og betjening af printeren. 3 Tip Åbn en kontekstafhængig Hjælp-dialogboks. 4 Knappen Slet alt/nulstil Nulstil en funktions standardindstillinger, f.eks. kopiering, faxning eller scanning. 5 Tastatur Indtast tal, bogstaver eller symboler. 6 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør et af følgende for at vække printeren fra slumretilstand: Tryk på en af de fysiske knapper. Åbn en dør eller et panel. Send et udskriftsjob fra computeren. Foretag en strømnulstilling med hovedafbryderkontakten. 7 knappen Stop eller Annuller Stop al printeraktivitet. 8 Knappen Send Sender ændringer, der er foretaget i printerindstillingerne. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Betydningen af farverne på indikatorlys og dvaleknappen Farverne på indikatorlys og dvaleknappen på printerens kontrolpanel afspejler en bestemt printerstatus eller situation. Farven på indikatorlys og den tilsvarende printerstatus Indikatorlampe Printerstatus Fra Blinkende grøn Helt grøn Blinker rødt Printeren er slukket eller i dvaletilstand. Printeren varmer op, behandler data eller udskriver. Printeren er tændt, men ikke i brug. Printeren kræver handling fra brugeren.

15 Beskrivelse af printerens kontrolpanel 15 Farven på dvaleknaplys og den tilsvarende printerstatus Dvaleknaplys Fra Konstant gul Blinker gult Printerstatus Printeren er standby eller i Klar-tilstand. Printeren er i dvaletilstand. Printeren er på vej fra eller til dvaletilstand. Blinker gult i 0,1 sekund, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i impulsmønster Printeren er i dvaletilstand. Om startskærmbilledet Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Tryk på knapperne på startskærmbilledet for at starte en handling, såsom at kopiere, faxe eller scanne, åbne menuskærmen eller besvare beskeder. Bemærk! Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger. Tryk på For at 1 Kopier Adgang til menuen Kopier og fremstilling af kopier. 2 Fax Adgang til menuen Fax og afsendelse af faxmeddelelser. 3 E mail ( ) Adgang til menuen og afsendelse af e mail. 4 FTP Adgang til FTP-menuerne (File Transfer Protocol) og direkte scanning af dokumenter til en FTPserver. 5 Menuikon Få adgang til printermenuerne. Bemærk! Menuerne er kun tilgængelige, når printeren er i klartilstand. 6 Statusbeskedbjælke Vis den nuværende printerstatus, såsom Klar eller Optaget. Vis printerens forbrugssituationer, f.eks. Billedenhed snart tom eller Patron snart tom. Vis meddelelser om, hvad brugeren bør gøre og vejledningen til at fjerne dem. 7 Status/forbrugsstoffer Vis en printeradvarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver en handling fra brugerens side for at kunne fortsætte behandlingen. Se flere oplysninger om printeradvarslen eller meddelelsen, og om, hvordan den fjernes igen.

16 Beskrivelse af printerens kontrolpanel 16 Denne kan også vises på startskærmbilledet: Tryk på Søg efter Tilbageholdte job Job efter bruger Profiler og løsninger For at Søg efter aktuelle tilbageholdte job. Få adgang til udskriftsjob gemt af brugeren. Få adgang til profiler og løsninger. Funktioner Funktion Orientering om tilsynsmeddelelse Beskrivelse Hvis en orientering om tilsynsmeddelelse påvirker en funktion, vises dette ikon, og den røde indikatorlampe blinker. Advarsel Hvis en fejltilstand optår, vises dette ikon. Printerens IP-adresse Eksempel: IP-adressen på din printer finder du i øverste venstre hjørne på startskærmen og vises som fire sæt tal adskilt med punktummer. Du kan bruge IP-adressen, når du åbner den indbyggede webserver, så du kan se og fjernkonfigurere printerindstillingerne, selv når du ikke er fysisk i nærheden af printeren. Brug af knapperne på berøringsskærmen Bemærk! Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger. Tryk på For at 1 Radioknap Vælg eller ryd et element. 2 Pil op Rul op. 3 Pil ned Rul ned.

17 Beskrivelse af printerens kontrolpanel 17 Tryk på For at 4 Knappen Acceptér Gem en indstilling. 5 Knappen Annuller Annuller en handling eller et valg. Går tilbage til forrige skærmbillede. Andre knapper på berøringsskærmen Tryk på For at Vend tilbage til startsiden. Åbn en kontekstafhængig Hjælp-dialogboks på printerens kontrolpanel. Rul til venstre. Rul til højre.

18 Opsætning og brug af startskærmsprogrammer 18 Opsætning og brug af startskærmsprogrammer Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, den administrative opsætning samt aktive integrerede programmer. Nogle programmer understøttes kun på udvalgte printermodeller. Der kan være flere løsninger og programmer tilgængelige mod betaling. Besøg eller spørg på dit købssted, hvis du ønsker flere oplysninger. Sådan finder du IP-adressen på computeren Bemærk! Undersøg, hvordan printeren og computeren er tilsluttet netværket (Ethernet eller trådløst). Du skal bruge computerens IP-adresse, når du konfigurerer startskærmsprogrammer, som f.eks.: Formularer og foretrukne Send til flere Scan til netværk Til Windows-brugere 1 Klik på eller klik på Start, og klik derefter på Kør. 2 Skriv cmd i feltet Start søgning eller Kør. 3 Tryk på Enter eller klik på OK. 4 Skriv ipconfig, og tryk derefter på Enter. Bemærk! Skriv ipconfig /all for at se yderligere nyttige oplysninger. 5 Se efter IP-adresse. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, ,123. Til Macintosh-brugere Bemærk! Dette program findes kun i Mac OS X version 10.5 eller nyere. 1 I Apple-menuen skal du navigere til: Systemindstillinger >Netværk 2 Klik på Ethernet, Wi Fi eller AirPort. 3 Klik på Avanceret >TCP/IP. 4 Find IPv4-adresse. Sådan finder du printerens IP-adresse Bemærk! Sørg for, at printeren er tilsluttet et netværk eller en printserver.

19 Opsætning og brug af startskærmsprogrammer 19 Sådan finder du printerens IP-adresse: Fra det øverste venstre hjørne på printerens startskærmbillede. Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte. Ved at udskrive en netværksinstallationsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP. Bemærk! En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks Adgang til Embedded Web Server Den indtegrerede webserver er printerwebsiden, hvor du kan se og fjernkonfigurere printerindstillinger, selv når du ikke er i fysisk nærhed af printeren. 1 Sådan hentes printerens IP-adresse: Fra startskærmen på printerens kontrolpanel Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte Ved at udskrive en netværksinstallationsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP Bemærk! En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. 3 Tryk på Enter. Bemærk! Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt. Tilpasning af startskærmen 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, , Gør et eller flere af følgende: Vis eller skjul ikonerne for grundlæggende printerfunktioner. a Klik på Indstillinger >Generelle indstillinger >Tilpasning af startskærmbilledet. b Marker afkrydsningsfelterne for at angive hvilke ikoner, der skal vises på startskærmen. c Bemærk! Hvis du fjerner markeringen af et afkrydsningsfelt ved siden af et ikon, bliver ikonet ikke vist på startskærmen. Klik på Send. Tilpas ikonet til et program. Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du se i "Sådan finder du oplysninger om programmer på startskærmen" på side 20 eller dokumentationen, der fulgte med programmet.

20 Opsætning og brug af startskærmsprogrammer 20 Beskrivelse af de forskellige programmer Brug Kortkopi Fax Formularer og foretrukne Multi Send MyShortcut Scan til Scan til computer Scan til FTP Scan til netværk For at Scanne og udskrive begge sider af et kort på en enkelt side. Der er flere oplysninger i "Opsætning af kortkopi" på side 21. Scanne et dokument og derefter sende det til et faxnummer. Der er flere oplysninger i "Afsendelse af fax" på side 104. Hurtigt finde og udskrive ofte anvendte onlineformularer direkte fra printerens startskærmbillede. Der er flere oplysninger i "Opsætning af formularer og favoritter" på side 20. Scanne et dokument og derefter sende det til flere destinationer. Der er flere oplysninger i "Opsætning af Send til flere" på side 22. Oprette genveje direkte på printerens startskærmbillede. Der er flere oplysninger i "Brug af MyShortcut" på side 22. Scanne et dokument og derefter sende det til en -adresse. Der er flere oplysninger i "Afsendelse af " på side 96. Scanne et dokument og derefter gemme det i en foruddefineret mappe på en værtscomputer. Der er flere oplysninger i "Opsætning af Scan til computer" på side 131. Scanne dokumenter direkte til en FTP-server (File Transfer Protocol). Der er flere oplysninger i "Scanning til en FTP-adresse" på side 129. Scanne et dokument og derefter sende det til en netværksdelt mappe. Der er flere oplysninger i "Opsætning af Scan til netværk" på side 23. Brug af programmerne på startskærmen Sådan finder du oplysninger om programmer på startskærmen Din printer leveres med forudinstallerede programmer på startskærmen Før du kan bruge disse programmer, skal du først aktivere og konfigurere programmerne ved hjælp af Embedded Web Server. Yderligere oplysninger om brug af Embedded Web Server finder du i "Adgang til Embedded Web Server" på side 19. Gør følgende, hvis du vil have flere oplysninger om konfiguration og brug af programmer på startskærmen: 1 Gå til og klik på Vælg produkt >. 2 Foretag en af følgende handlinger: Klik på Business Solutions, og vælg derefter navnet på programmet. Klik på Software and Solutions >Other Apps. 3 Klik på fanen Manuals, og vælg derefter dokumentet til startskærmsprogrammet. Opsætning af formularer og favoritter Bemærk! En senere version af denne brugervejledning indeholder muligvis et direkte link til administratorvejledningen for dette program. Hvis du vil søge efter opdateringer til denne brugervejledning, skal du gå til

21 Opsætning og brug af startskærmsprogrammer 21 Brug For at Forenkle og strømline arbejdsprocesser så du hurtigt kan finde og udskrive ofte anvendte onlineformularer direkte fra printerens startskærm. Bemærk! Printeren skal have adgang til den netværksmappe, det FTP-websted eller det websted, hvor bogmærket er lagret. Fra den computer, hvor bogmærket er lagret, skal der anvendes deling, sikkerhed og firewall-indstillinger for mindst at give printeren læse-adgang. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med operativsystemet. 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, , Klik på Indstillinger >Programmer >Programstyring >Formularer og favoritter. 3 Klik på Tilføj, og tilpas derefter indstillingerne. Se hjælpeteksten ud for hvert felt for at få en beskrivelse af indstillingen. Hvis du vil sikre, at indstillingen for placeringen af bogmærket er korrekt, skal du skrive den korrekte IPadresse for den værtscomputer, hvor bogmærket er placeret. Hvis du vil have flere oplysninger om hentning af IP-adressen for værtscomputeren, skal du se "Sådan finder du IP-adressen på computeren" på side 18. Sørg for, at printeren har adgangsrettigheder til den mappe, hvor bogmærket er placeret. 4 Klik på Anvend. Hvis du vil bruge programmet, skal du trykke på Formularer og favoritter på printerens startskærmbillede og derefter navigere gennem formularkategorierne eller søge efter formularer på grundlag af formularnummer, -navn eller - beskrivelse. Opsætning af kortkopi Bemærk! En senere version af denne brugervejledning kan indeholde et direkte link til administratorvejledningen i dette program. Hvis du vil søge efter opdateringer af denne brugervejledning, skal du gå til Brug For at Hurtigt og nemt kopiere forsikringskort, id-kort og andre kort i lommestørrelse. Du kan scanne og udskrive på begge sider af et kort på en enkelt side, hvilket sparer papir og giver et bedre overblik over oplysningerne på kortet. 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, , Klik på Indstillinger >Programmer >Programstyring > Kortkopi.

22 Opsætning og brug af startskærmsprogrammer 22 3 Rediger evt. standardindstillingerne for scanning. Standardbakke Vælg den standardbakke, der skal bruges til udskrivning af scanningsbilleder. Standardantal for kopier Angiv antallet af kopier, der automatisk skal udskrives, når programmet bliver brugt. Standardindstilling for kontrast Angiv en indstilling for at øge eller mindske niveauet af kontrast, når en kopi af det scannede kort udskrives. Vælg Bedst til indhold, hvis printeren skal justere kontrasten automatisk. Standardindstilling for Skaler Indstil størrelsen for det scannede kort, når det er udskrevet. Standardindstillingen er 100 % (fuld størrelse). Indstillingen Opløsning Juster kvaliteten af det scannede kort. Når du scanner et kort, skal du sørge for, at scanningsopløsningen ikke er mere end 200 dpi for farve og 400 dpi for sort og hvid. Når du scanner flere kort, skal du sørge for, at scanningsopløsningen ikke er mere end 150 dpi for farve og 300 dpi for sort og hvid. Udskriv rammer Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive scanningsbilledet med en kant rundt om. 4 Klik på Anvend. Hvis du vil bruge programmet, skal du trykke på Kortkopi på startskærmbilledet og derefter følge vejledningen. Brug af MyShortcut Bemærk! En senere version af denne brugervejledning kan indeholde et direkte link til administratorvejledningen i dette program. Hvis du vil søge efter opdateringer af denne brugervejledning, skal du gå til Brug For at Oprette genveje på printerens startskærmbillede, med indstillinger for op til 25 ofte anvendte kopi-, fax- eller -jobs. Hvis du vil bruge programmet, skal du trykke på MyShortcut og derefter følge instruktionerne på printerens display. Opsætning af Send til flere Bemærk! En senere version af denne brugervejledning kan indeholde et direkte link til administratorvejledningen i dette program. Hvis du vil søge efter opdateringer til denne brugervejledning, skal du gå til

23 Opsætning og brug af startskærmsprogrammer 23 Brug For at Scanne et dokument og derefter sende det scannede dokument til flere destinationer. Bemærk! Sørg for, at der er nok plads på printerharddisken. 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. Printerens IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks Klik på Indstillinger >Programmer >Programstyring >Send til flere. 3 Klik på Tilføj fra afsnittet Profiler, og tilpas derefter indstillingerne. Se hjælpeteksten ud for hvert felt for at få en beskrivelse af indstillingen. Hvis du vælger FTP eller Del mappe som en destination, skal du sørge for, at placeringsindstillingen for destinationen er korrekt. Skriv den korrekte IP-adresse for den værtscomputer, hvor den angivne destination er placeret. Hvis du vil have flere oplysninger om hentning af IP-adressen for værtscomputeren, skal du se "Sådan finder du IP-adressen på computeren" på side Klik på Anvend. Hvis du vil bruge programmet, skal du trykke på Send til flere på printerens startskærmbillede og derefter følge vejledningen på printerdisplayet. Opsætning af Scan til netværk Bemærk! En senere version af denne brugervejledning indeholder muligvis et direkte link til administratorvejledningen for dette program. Hvis du vil søge efter opdateringer til denne brugervejledning, skal du gå til Brug For at Scanne et dokument og sende det til en delt netværksmappe. Du kan definere op til 30 entydige mappedestinationer. Printeren skal have tilladelse til at skrive til destinationerne. Fra den computer, hvor destinationen er angivet, skal der anvendes deling, sikkerhed og firewall-indstillinger for mindst at give printeren skriveadgang. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med operativsystemet. Ikonet Scan til netværk vises kun, når der er defineret en eller flere destinationer. 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, , Klik på Indstillinger >Programmer >Programstyring >Scan til netværk.

24 Opsætning og brug af startskærmsprogrammer 24 3 Angiv destinationerne, og tilpas derefter indstillingerne. Se hjælpeteksten ud for nogle af felterne for at få en beskrivelse af indstillingen. Hvis du vil sikre, at placeringsindstillingen for destinationen er korrekt, skal du skrive den korrekte IP-adresse for den værtscomputer, hvor den angivne destination er placeret. Hvis du vil have flere oplysninger om hentning af IP-adressen for værtscomputeren, skal du se "Sådan finder du IP-adressen på computeren" på side 18. Sørg for, at printeren har adgangsrettigeder til den mappe, hvor den angivne destination er placeret. 4 Klik på Anvend. Hvis du vil bruge programmet, skal du trykke på Scan til netværk på startskærmbilledet og derefter følge vejledningen på printerdisplayet. Opsætning af Fjernkontrolpanel Dette program viser printer-kontrolpanelet på din computerskærm og giver dig mulighed for at betjene printerkontrolpanelet, selv når du ikke er fysisk i nærheden af printeren. Fra din computerskærm kan du få vist printerstatus, frigøre tilbageholdte job, oprette bogmærker og udføre andre udskriftsrelaterede opgaver, som du normalt ville udføre stående ved printeren. 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, , Klik på Indstillinger >Indstillinger for fjernkontrolpanel. 3 Marker afkrydsningsfeltet Aktiveret, og tilpas derefter indstillingerne. 4 Klik på Send. Klik på Fjernkontrolpanel >Start VNC-applet for at bruge programmet. Eksport og import af en konfiguration Du kan eksportere konfigurationsindstillinger til en tekstfil, og derefter importere filen for at anvende indstillingerne til andre printere. 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123, , Hvis du vil eksportere eller importere en konfiguration for ét program, skal du gøre følgende: a Klik på Indstillinger >Programmer >Programstyring. b c Fra listen over installerede programmer, skal du klikke på navnet på det program, der skal konfigureres. Klik på Konfigurer, og udfør derefter en af følgende handlinger: For at eksportere en konfiguration til en fil, skal du klikke på Eksporter og følge anvisningerne på computerskærmen for at gemme konfigurationsfilen.

25 Opsætning og brug af startskærmsprogrammer 25 Når konfigurationsfilen er gemt, kan du indtaste et entydigt filnavn eller bruge standardnavnet. Hvis fejlen "JVM ikke nok hukommelse" opstår, gentages eksportprocessen, indtil konfigurationsfilen er gemt. For at importere en konfiguration fra en fil, skal du klikke på Importer, og derefter browse til den gemte konfigurationsfil, som blev eksporteret fra en tidligere konfigurede printer. Før du importere konfigurationsfilen, kan du vælge om du vil se den først eller overføre den med det samme. Hvis der opstår timeout, og der vises en tom skærm, skal du opdatere browseren og derefter klikke på Anvend. 3 Hvis du vil eksportere eller importere en konfiguration for flere programmer, skal du gøre følgende: a Klik på Indstillinger >Import/Eksport. b Foretag en af følgende handlinger: For at eksportere en konfigurationsfil skal du klikke på Eksporter indstillingsfil for integrerede løsninger og følge anvisningerne på computerskærmen for at gemme konfigurationsfilen. Hvis du vil importere en konfigurationsfil, skal du gøre følgende: 1 Klik på Importer indstillingsfil for integrerede løsninger >Vælg fil, og browse derefter til den gemte konfigurationsfil, som blev eksporteret fra en tidligere konfigureret printer. 2 Klik på Send.

26 Yderligere printeropsætning 26 Yderligere printeropsætning Installation af interne optioner FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardwareeller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud. Tilgængelige interne indstillinger Hukommelseskort DDR3 DIMM Flashhukommelse Skrifttyper Firmwarekort Formularstregkode Foreskriv IPDS PrintCryption Printerens harddisk 1 Lexmark TM Internal Solutions Ports (ISP) Parallelt 1284 B-interface MarkNet TM N b/g/n trådløs printerserver 1 MarkNet N b/g/n trådløs printerserver 2 MarkNet N /100 fiberinterface Serielt RS 232-C-interface 1 Denne interne indstilling er kun tilgængelig i printermodellerne MX510de, MX511de og MX511dhe. 2 Denne interne indstilling er kun tilgængelig på printermodellen MX410de.

27 Yderligere printeropsætning 27 Adgang til systemkortet FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardwareeller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud. 1 Åbn adgangspanelet til systemkortet. 2 Åbn afskærmningen på systemkortet med det grønne håndtag. 3 Brug følgende illustration til at lokalisere det passende stik. Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

28 Yderligere printeropsætning 28 1 Stik til hukommelseskort 2 Stik til optionskort 3 Stik til printerens harddisk 4 Lexmark Internt stik til løsningsport 4 Luk afskærmningen igen, og luk derefter adgangspanelet. Installation af et hukommelseskort FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardwareeller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud. Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik. Bemærk! Et hukommelseskort (option) kan købes separat og sluttes til systemkortet. 1 Åbn systemkortet. Der er flere oplysninger i "Adgang til systemkortet" på side Pak hukommelseskortet ud. Advarsel! Potentiel skade: Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant. Dette kan forårsage skade.

29 Yderligere printeropsætning 29 3 Juster indhakket (1) på hukommelseskortet i forhold til kanten (2) på stikket. 4 Skub hukommelseskortet lige ind i stikket, og skub derefter kortet mod systemkortets væg, indtil det klikker på plads. 5 Luk afskærmningen til systemkortet og derefter adgangspanelet til systemkortet. Bemærk! Når printersoftwaren og eventuelle hardwareoptioner er installeret, kan det være nødvendigt at tilføje optionerne manuelt i printerdriveren for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob. Se "Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 45 for at få yderligere oplysninger.

30 Yderligere printeropsætning 30 Installation af et udvidelseskort FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardwareeller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren. Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved nogen af systemkortets elektroniske komponenter eller stik. 1 Åbn systemkortet. Der er flere oplysninger i "Adgang til systemkortet" på side Pak optionskortet ud. Advarsel! Potentiel skade: Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant. 3 Hold ved kanten af kortet, og juster plastikbenene (1) på kortet i forhold til hullerne (2) på systemkortet.

31 Yderligere printeropsætning 31 4 Tryk kortet godt fast som vist på illustrationen. Advarsel! Potentiel skade: Forkert installation af kortet kan gøre skade på kortet og systemkortet. Bemærk! Hele kortets stik skal berøre og flugte helt med systemkortet. 5 Luk afskærmningen til systemkortet og derefter adgangspanelet til systemkortet. Bemærk! Når først printersoftwaren og eventuelle hardwareindstillinger er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje indstillingerne i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob. Se "Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 45 for at få yderligere oplysninger.

32 Yderligere printeropsætning 32 Installation af en intern løsningsport Systemkortet understøtter en valgfri intern løsningsport (ISP) fra Lexmark. Bemærk! Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardwareeller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud. Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik. 1 Åbn adgangspanelet til systemkortet.

33 Yderligere printeropsætning 33 2 Tryk let på beslaget på venstre side af adgangspanelet til systemkortet. Derefter skubbes adgangspanelet af. 3 Pak ISP-sættet ud. Bemærk! Sørg for at fjerne og kassere det lille kabel, der er sluttet til det hvide stik. 1 ISP-løsning 2 Skrue til at montere ISP'en på beslaget 3 Udvendigt ISP-panel 4 Skruer til at montere ISP-metalbeslaget på printerkabinettet 5 Plastikbeslag 6 Langt ISP-kabel

34 Yderligere printeropsætning 34 4 Placer plastikbeslaget i det udvendige ISP-panel, indtil det klikker på plads. 5 Skub ISP-løsningen ind i plastikbeslaget. 6 Fastgør ISP-løsningen til plastikbeslaget med den lange skrue.

35 Yderligere printeropsætning 35 7 Stram de to skruer på enden af ISP-løsningen. 8 Fastgør det hvide stik på ISP-løsningens interfacekabel i det hvide modtagerstik på ISP'en.

36 Yderligere printeropsætning 36 9 Luk forsigtigt det udvendige ISP-panel op til 65 grader, og skyd derefter panelet til side for at sætte det på plads. 10 Før ISP-kablet gennem systemkortet.

37 Yderligere printeropsætning Åbn afskærmningen på systemkortet med det grønne håndtag. 12 Fastgør det blå stik på ISP-løsningens interfacekabel i det blå modtagerstik på systemkortet. Bemærk! Hvis en printerharddisk er installeret, skal den fjernes. Du kan finde yderligere oplysninger under "Fjerne printerens harddisk" på side 41. For at geninstallere printerharddisken, se "Installation af en printerharddisk" på side 39.

38 Yderligere printeropsætning Luk afskærmningen til systemkortet. 14 Luk det udvendige ISP-panel. Bemærk! Når først printersoftwaren og eventuelle hardwareindstillinger er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje indstillingerne i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob. Se "Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 45 for at få yderligere oplysninger.

39 Yderligere printeropsætning 39 Installation af en printerharddisk FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardwareeller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud. Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik. 1 Åbn systemkortet. Der er flere oplysninger i "Adgang til systemkortet" på side Pak printerens harddisk ud. 3 Installer printerharddisken på systemkortet. Advarsel! Potentiel skade: Hold kun på kanten af det trykte kredsløbskort. Undlad at røre ved eller trykke midt på printerharddisken. Dette kan forårsage skade. a Brug en almindelig flad skruetrækker til at løsne skruerne. b Sæt stikket på printerharddiskens interfacekabel ind i modtagerstikket på systemkortet. Bemærk! Stikket og modtagerstikket har farvekoden blå.

40 Yderligere printeropsætning 40 c Juster skruerne på printerens harddisk i forhold til rillerne på systemkortbeslaget, og skub derefter printerharddisken ind i beslagene.

41 Yderligere printeropsætning 41 d Stram de to skruer. 4 Luk afskærmningen til systemkortet, og luk adgangspanelet til systemkortet. Bemærk! Når printersoftwaren og eventuelle hardwareoptioner er installeret, kan det være nødvendigt at tilføje optionerne manuelt i printerdriveren for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob. Se "Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 45 for at få yderligere oplysninger. Fjerne printerens harddisk Advarsel! Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik. 1 Åbn systemkortet. Der er flere oplysninger i "Adgang til systemkortet" på side 27. Bemærk! Til dette skal du bruge en almindelig flad skruetrækker. 2 Løsn de skruer, der forbinder printerens harddisk med systemkortbeslaget.

42 Yderligere printeropsætning 42 3 Træk printerharddiskens interfacekabel ud af modtagerstikket på systemkortet, så kablet kun er forbundet til printerharddisken. For at trække stikket ud skal du klemme "vingen" på stikket til interfacekablet for at deaktivere låsefunktionen, før du trækker kablet ud. 4 Hold i siderne på printerharddisken, og fjern den fra printeren. 5 Luk afskærmningen til systemkortet, og luk adgangspanelet. Installere hardwareindstillinger Installationsrækkefølge FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Printeren vejer mere end 18 kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardwareeller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud. FORSIGTIG! VÆLTEFARE: Gulvmonterede konfigurationer kræver et ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal bruge enten et printerstativ eller et printerbord, hvis du bruger en højkapacitetsbakke og et input-tilvalg eller mere end ét input-tilvalg. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se Installer printeren og eventuelle hardware-indstillinger, du har købt, i den følgende rækkefølge: Printerstativ Ekstra bakke til 250 eller 550 ark Printer

43 Yderligere printeropsætning 43 Se opsætningsarket, der fulgte med tilvalget, for at få oplysninger om, hvordan du installerer et printerstativ, en valgfri bakke til 250 eller 550 ark eller et afstandsstykke. Installation af valgfrie skuffer FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Printeren vejer mere end 18 kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardwareeller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud. FORSIGTIG! VÆLTEFARE: Gulvmonterede konfigurationer kræver et ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal bruge enten et printerstativ eller et printerbord, hvis du bruger en højkapacitetsbakke og et input-tilvalg eller mere end ét input-tilvalg. Hvis du har købt en multifunktionel printer (MFP), som scanner, kopierer og faxer, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se 1 Sluk for printeren ved hjælp af strømstikket, og tag netledningen ud af stikkontakten. 2 Pak bakken ud, og fjern al emballagen. 3 Træk bakken ud af basen. 4 Fjern al emballage fra skuffens indvendige del. 5 Indsæt skuffen i basen.

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

X790 Series. Brugervejledning

X790 Series. Brugervejledning X790 Series Brugervejledning September 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Model(ler): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

Farvelaserprinter Brugervejledning

Farvelaserprinter Brugervejledning Farvelaserprinter Brugervejledning Maskintype(r): 5062, 4916 Model(ler): 210, 230, 235, n01, n02,dn1, dn2, dt1, dt2, dh1, dh2, gn1, gn2, gd1, gd2, gt1, gt2, gh1, gh2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...11

Læs mere

X651de, X652de, X654de, X656de, X656dte, X658d, X658de, X658dme, X658dfe, X658dte, X658dtme, X658dtfe

X651de, X652de, X654de, X656de, X656dte, X658d, X658de, X658dme, X658dfe, X658dte, X658dtme, X658dtfe X651de, X652de, X654de, X656de, X656dte, X658d, X658de, X658dme, X658dfe, X658dte, X658dtme, X658dtfe Brugervejledning Marts 2012 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006 4600 MFP-option Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en)

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) 2007 www.lexmark.com Indhold Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Meddelelse om operativsystem...19

Læs mere

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006 X850e, X852e, X854e Brugervejledning Januar 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909

OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909 OFFICEJET PRO 8500 Brugervejledning Podręcznik użytkownika A909 HP Officejet Pro 8500 (A909) All-in-One Series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LEXMARK PLATINUM PRO900. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software.

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale- software. Brugsanvisning Brother laserprinter HL-1110 HL-111 Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software. Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op

Læs mere

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Brugervejledning NPD5015-00 DA

Brugervejledning NPD5015-00 DA NPD5015-00 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning NPD5057-01 DA

Brugervejledning NPD5057-01 DA NPD5057-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

Brugervejledning NPD4451-00 DA

Brugervejledning NPD4451-00 DA NPD4451-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere