Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører"

Transkript

1 Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg Ballerup Tlf CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Betalingsservice og indbetalingskort Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse af vejledning Forord Hvor kan du henvende dig Indhold i Leverance Betalingsoplysninger Særligt om kundenumre i leverance Adviseringsservice - kreditors selvudskrevne indbetalingskort Leverance Oversigt over sektionstyper og transaktionskoder Leverance start Betalingsoplysninger Sektion start - sektion 0211 Betalingsinformation - Automatiske betalinger Automatisk betaling gennemført Automatisk betaling afvist Automatisk betaling afmeldt Automatisk betaling tilbageført Sektion slut sektion 0211 Betalingsinformation - Automatiske betalinger Sektion start sektion Betalingsinformation - Betalinger med indbetalingskort Adresseoplysninger Betaling med indbetalingskort gennemført Betaling med indbetalingskort tilbageført Debitors fri tekst fra indbetalingskort Sektion slut - sektion Betalingsinformation - Betalinger med indbetalingskort Leverance slut Eksempel på leverance Betalingsoplysninger (sektion 0211) Eksempel på leverance 0602 Automatiske betalinger og indbetalingskort (sektion 0211 og 0215) Side 2 af 37

3 1. Vedligeholdelse af vejledning Rettelser i denne udgave Denne udgave af recordlayoutet erstatter udgaven, som er dateret I forhold til tidligere udgave er følgende ændret: Afsnitsnummer Ændring Ny funktionalitet Ny hjemmeside 2. Forord Betalingsdata og record struktur Denne dataleverandørvejledning beskriver typer af betalingsdata samt record struktur for leverancetype 0602, Betalingsoplysninger. Bagerst i vejledningen finder du eksempler på opbygningen af leverancen. 3. Hvor kan du henvende dig Mere information Læs mere information om produkterne, kontaktinformation og åbningstider på Side 3 af 37

4 4. Indhold i Leverance Betalingsoplysninger Tilbagemelding på betalingsoplysninger Leverance Betalingsoplysninger, er tilbagemelding til kreditor med status på opkrævninger og indbetalinger. På baggrund af oplysninger fra Betalingsservice samt indbetalingsoplysninger fra debitors pengeinstitut leveres bl.a. oplysninger om afvisninger og tilbageførsler, beløb, betalingsdag og kundenummer. Det er betalingsformen, Betalingsservice/kortart, der bestemmer, hvilke oplysninger der kan leveres i denne leverance. Muligheder i leveranceaftalen Leverance 0602 kan leveres på forskellige tidspunkter af måneden tilpasset den enkelte kreditor. Generelt kan leverance 0602 leveres enten på betalingsdagen eller efter afvisnings- og tilbageførselsfristen Det er dog også muligt at få leveret leverance 0602 på fx bestemte dage i måneden. Se den nærmere beskrivelse af leveringen for de forskellige typer af betalinger nedenfor. Variabelt dataindhold Leverance 0602 kan leveres med varieret dataindhold tilpasset den enkelte kreditor. Dette afsnit indeholder en oversigt over indholdet i sektionerne og transaktionskoder for de enkelte betalingsdata. Sektioner Leverancen er opdelt i 2 sektioner: sektion 0211, som indeholder oplysninger vedrørende opkrævninger gennem Betalingsservice sektion 0215, som indeholder oplysninger om betalinger med indbetalingskort På betalingsdagen Leverancen vil indeholde: transaktionskode 0236, gennemført automatisk betaling transaktionskode 0237, afvist automatisk betaling transaktionskode 0238, afmeldt automatisk betaling transaktionskode 0297, gennemført betaling via indbetalingskort Eventuelt afmeldte, afviste og tilbageførte betalinger dokumenteres på kreditors oplysningsliste på papir eller den elektroniske oplysningsliste Efter afvisningsog tilbageførselsfristens udløb Leverancen kan indeholde: transaktionskode 0236, gennemført automatisk betaling transaktionskode 0237, afvist automatisk betaling transaktionskode 0238, afmeldt automatisk betaling transaktionskode 0239, tilbageført betaling transaktionskode 0297, gennemført betalinger via Indbetalingskort transaktionskode 0299, tilbageført betaling via Indbetalingskort Eventuelt afmeldte, afviste og tilbageførte automatiske betalinger dokumenteres desuden på kreditors oplysningsliste eller den elektroniske oplysningsliste Fordelen ved at vente med at få oplysningerne til efter afvisnings- og tilbageførselsfristens udløb er, at de beløb, der speciferes i leverancen er endelige, da det ikke Side 4 af 37

5 længere er muligt for debitor at få beløb tilbageført. 5. Særligt om kundenumre i leverance 0602 Alfanumriske kundenumre højrestilles I de følgende skematiske opstillinger af recordlayout anføres det generelt i bunden af skemaerne, at alfanumeriske felter er venstrestillede med efterfølgende blanke. Bemærk venligst, at i leverance 0602 vil kundenummeret imidlertid altid være højrestillet med foranstillede nuller, selv om feltet "kundenummer" er kategoriseret som alfanumerisk. Side 5 af 37

6 6. Adviseringsservice - kreditors selvudskrevne indbetalingskort Selvudskrevne indbetalingskort Sortering af data Kortart 73 Kreditorer som selv udskriver indbetalingskort med kortarterne 71, 73 eller 75, kan med en aftale om Adviseringsservice med Nets få advisering om disse indbetalingskort. Sorteringskriterierne, som bestemmer rækkefølgen af de specificerede indbetalinger er: 1. Kundenummer 2. Kortart 3. Bogføringsdato Da kortart 73 ikke indeholder kundenummer, vil indbetalinger på denne kortart i leverance 0602 være samlet sidst i sektionen (sektion 0215) Indbetalingerne vil være sorteret på betalingsdato. Flere indbetalinger på samme dato vil ligge i tilfældig orden. Kortart 75 Der kan ved advisering af kortart 75 i leverance 0602 kun anvendes en betaleridentitet på max. 15 cifre inklusiv kontroltal. Side 6 af 37

7 7. Leverance Oversigt over sektionstyper og transaktionskoder Betegnelse Record type Recordnr./ sektionsnr. Transaktions kode Beskrivelse Leverance start Betalingsoplysninger Sektion start Betalingsinformation Betalingsservice Automatisk betaling gennemført Automatisk betaling er gennemført Automatisk betaling afvist Automatisk betaling er afvist af debitor. Automatisk betaling afmeldt Automatisk betaling tilbageført Automatisk betaling er afmeldt, da betalingsaftalen er afmeldt inden forfaldsdag Automatisk betaling er tilbageført af debitors pengeinstitut Sektion slut Betalingsinformation Betalingsservice Sektion start Betalingsinformation Betalinger med Indbetalingskort Adresseoplysninger Adresse oplysninger fra indbetalingskortet. (Kun muligt for FI kortart 73) Betaling med indbetalingskort gennemført Betaling med indbetalingskort tilbageført Debitors fri tekst fra indbetalingskortet Gennemført betaling med indbetalingskort (FI-kort) Tilbageført betaling med indbetalingskort (FI-kort) Debitors fri tekst fra indbetalingskortet (Kun muligt for FI kortart 73 og 75) Sektion slut Betalingsinformation Betalinger med indbetalingskort Leverance slut Betalingsoplysninger BEMÆRK! Sektion 0215 generelt: anvendes kun for kreditorer med Betalingsservice total og indbetalingskort. Sektion 0215, transaktionskode 0290 og 0295: Indbetalingskort med kortart 73 og 75 kan kun udskrives af kreditor, ikke af Nets. Side 7 af 37

8 7.1 Leverance start Betalingsoplysninger Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Systempræfix BS. Recordtype 002 = Leverance start. Dataleverandørens CVR-nr. Delsystem. Feltet indeholder en kode for leverancespecifikation, som identificerer, hvilket system i Nets de tilsendte data omhandler. Ved levering via datatransmission vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i net recorden. Delsystembenævnelse aftales i forbindelse med oprettelse af dataleverandøraftale. Standard er delsystem BS1. Leverance type 0602 = Betalingsoplysninger. Løbenummer. Nets' reference for denne leverance. Blanke positioner i feltet. Dannelsesdato for leverancen (ddmmåå). Blanke. Side 8 af 37

9 Betalingsoplysninger (0602) Leverance start - Betalingsoplysninger Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja Dataleverandørnr. 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nr. 4 Delsystem 3 X Ja Delsystem 5 Leverancetype 4 N Ja 0602 (Betalingsoplysninger) 6 Leverancespecifikation 10 N Ja Identifikation til leverance løbenummer 7 Filler 19 X Blanke 8 Dato 6 N Ja Dannelsesdato (ddmmåå) 9 Filler 73 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 9 af 37

10 7.2 Sektion start - sektion 0211 Betalingsinformation - Automatiske betalinger Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 012 = Sektion start. Kreditors PBS-nummer. Sektionsnummer 0211 = Betalingsinformation - Automatiske betalinger Felt 5 Feltet udfyldes med 000. Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Debitorgruppenummer. Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe (nummer efter eget valg). Ved behov for yderligere opdeling af debitorer kan flere debitorgrupper oprettes. Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Feltet hentes fra debitorgruppens opsætning i Nets. Blanke positioner i feltet. Dannelsesdato (ddmmåå). Blanke positioner i feltet. Side 10 af 37

11 Betalingsoplysninger (0602) sektion 0211 Sektion start Betalingsinformation - Automatiske betalinger Længde:128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Sektionsnr. 4 N Ja 0211 (Betalingsinformation - Automatiske betalinger) 5 Filler 3 X Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Dataleverandør identifikatiorandør 15 X Ja Kreditors identifikation hos dataleve- 8 Filler 9 X Blanke 9 Dato 6 N Ja Dannelsesdato (ddmmåå) 10 Filler 73 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 11 af 37

12 7.2.1 Automatisk betaling gennemført Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 042 = Betalingsoplysninger. Kreditors PBS-nummer. Transaktionskode 0236 = Automatisk betaling gennemført. Felt 5 Feltet udfyldes med 000. Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Felt 11 Felt 12 Debitorgruppenummer samme som angivet i sektion start record. Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummeret er højrestillet med foranstillede nuller. Aftalenummer på betalingsaftalen. Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåå). Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb (der er dannet advisering til kunden uden opkrævning, Nets indsætter 0 kr i beløbsfeltet) 1 = Opkrævning (betaling til kreditor) 2 = Udbetaling (overførsel til debitor) - Bemærk! kun for debitorer tilmeldt Betalingsservice. Beløb. Såfremt felt 10 har kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn. Kreditors eventuelle reference vedrørende den enkelte betaling. Kreditors eventuelle reference skal være leveret i felt 12 i recordtype 042 i leverance 0601 Betalingsdata. Hvis kreditor ikke har leveret nogen reference, vil der være blanke positioner i feltet. Felt 13 Felt 14 Felt 15 Blanke positioner i feltet. Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå). Bogføringsdato (ddmmåå). Felt 16 Faktisk indbetalt beløb. For automatiske betalinger er feltet lig med felt 11. Side 12 af 37

13 Betalingsoplysninger (0602) sektion 0211 Automatisk betaling gennemført Længde:128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Transaktionskode 4 N Ja 0236 (Automatisk betaling gennemført) 5 Recordnr. 3 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Kundenr. 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 8 Aftalenr. 9 N Ja Aftalenummer 9 Dato 6 N Ja Betalingsdato (ddmmåå) 10 Fortegnskode 1 N Ja 0 = Intet beløb 1 = Opkrævning 2 = Udbetaling 11 Beløb 13 N Ja Beløb i øre uden fortegn 12 Kreditors reference 30 X Kreditors reference vedrørende betalingen 13 Filler 4 X Blanke 14 Indbetalingsdato 6 N Ja Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå) 15 Bogføringsdato 6 N Ja Bogføringsdato (ddmmåå) 16 Indbetalingsbeløb 13 N Ja Faktisk indbetalt beløb * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 13 af 37

14 7.2.2 Automatisk betaling afvist Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 042 = Betalingsoplysninger. Kreditors PBS-nummer. Transaktionskode 0237 = Automatisk betaling afvist. Felt 5 Feltet udfyldes med 000. Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Felt 11 Felt 12 Debitorgruppenummer samme som angivet i sektion start record. Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummeret er højrestillet med foranstillede nuller. Aftalenummer på betalingsaftalen. Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåå). Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb (der er dannet advisering til kunden uden opkrævning, Nets indsætter 0 kr i beløbsfeltet) 1 = Opkrævning (betaling til kreditor) 2 = Udbetaling (overførsel til debitor) Beløb. Såfremt felt 10 har kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn. Kreditors eventuelle reference vedrørende den enkelte betaling. Kreditors eventuelle reference skal være leveret i felt 12, recordtype 042 i leverance 0601 Betalingsdata. Hvis kreditor ikke har leveret nogen reference, vil der være blanke positioner i feltet. Felt 13 Felt 14 Felt 15 Blanke positioner i feltet. Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå). Bogføringsdato (ddmmåå). Felt 16 Faktisk indbetalt beløb. For automatiske betalinger lig med felt 11. Bemærk! Såfremt afvisningen af den automatiske betaling har fundet sted før betalingsdagen, vil såvel felt 14 som 15 og 16 være = 0. Side 14 af 37

15 Betalingsoplysninger (0602) sektion 0211 Automatisk betaling afvist Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Transaktionskode 4 N Ja 0237 (Automatisk betaling afvist) 5 Recordnr. 3 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Kundenr. 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 8 Aftalenr. 9 N Ja Aftalenummer 9 Dato 6 N Ja Betalingsdato (ddmmåå) 10 Fortegnskode 1 N Ja 0 = Intet beløb 1 = Opkrævning 2 = Udbetaling 11 Beløb 13 N Ja Beløb i øre uden fortegn 12 Kreditors reference 30 X Kreditors reference vedrørende betalingen 13 Filler 4 X Blanke 14 Indbetalingsdato 6 N Ja Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå) 15 Bogføringsdato 6 N Ja Bogføringsdato (ddmmåå) 16 Indbetalingsbeløb 13 N Ja Faktisk indbetalt beløb * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 15 af 37

16 7.2.3 Automatisk betaling afmeldt Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 042 = Betalingsoplysninger. Kreditors PBS-nummer. Transaktionskode 0238 = Automatisk betaling afmeldt. Felt 5 Feltet = 000. Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Felt 11 Felt 12 Debitorgruppenummer samme som angivet i sektion start record. Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummeret er højrestillet med foranstillede nuller. Aftalenummer på betalingsaftalen. Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåå). Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb (der er dannet advisering til kunden uden opkrævning, Nets indsætter 0 kr. i beløbsfeltet) 1 = Opkrævning (betaling til kreditor) 2 = Udbetaling (overførsel til debitor) Beløb. Såfremt felt 10 har kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn. Kreditors eventuelle reference vedrørende den enkelte betaling. Kreditors eventuelle reference skal være leveret i felt 12, reordtype 042 i leverance 0601 Betalingsdata. Hvis kreditor ikke har leveret nogen reference, vil der være blanke positioner i feltet. Felt 13 Blanke positioner i feltet.. Felt 14 Feltet udfyldes med Felt 15 Feltet udfyldes med Felt 16 Feltet udfyldes med Side 16 af 37

17 Betalingsoplysninger (0602) sektion 0211 Automatisk betaling afmeldt Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Transaktionskode 4 N Ja 0238 (Automatisk betaling afmeldt) 5 Recordnr. 3 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Kundenr. 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 8 Aftalenr. 9 N Ja Aftalenummer 9 Dato 6 N Ja Betalingsdato (ddmmåå) 10 Fortegnskode 1 N Ja 0 = Intet beløb 1 = Opkrævning 2 = Udbetaling 11 Beløb 13 N Ja Beløb i øre uden fortegn 12 Kreditors reference 30 X Kreditors reference vedrørende betalingen 13 Filler 4 X Blanke 14 Indbetalingsdato 6 N Ja Bogføringsdato 6 N Ja Indbetalingsbeløb 13 N Ja * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 17 af 37

18 7.2.4 Automatisk betaling tilbageført Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 042 = Betalingsoplysninger. Kreditors PBS-nummer. Transaktionskode 0239 = Automatisk betaling tilbageført Felt 5 Feltet udfyldes med 000. Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Felt 11 Felt 12 Debitorgruppenummer samme som angivet i sektion start record. Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummeret er højrestillet med foranstillede nuller. Aftalenummer på betalingsaftalen, Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåå). Her angives, hvorvidt der er tale om: 0 = Intet beløb (der er dannet advisering til kunden uden opkrævning, Nets indsætter 0 kr i beløbsfeltet) 1 = Opkrævning (betaling til kreditor) 2 = Udbetaling (overførsel til debitor) Beløb. Såfremt felt 10 har kode 1 eller 2, angives her beløb i øre uden fortegn. Kreditors eventuelle reference vedrørende den enkelte betaling. Kreditors eventuelle reference skal være leveret i felt 12, recordtype 042 i leverance 0601 Betalingsdata. Hvis kreditor ikke har leveret nogen reference vil der være blanke positioner i feltet. Felt 13 Felt 14 Felt 15 Felt 16 Blanke positioner i feltet. Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå). Bogføringsdato (ddmmåå). Faktisk indbetalt beløb i øre. For automatiske betalinger er feltet lig med felt 11. Side 18 af 37

19 Betalingsoplysninger (0602) sektion 0211 Automatisk betaling tilbageført Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Transaktionskode 4 N Ja 0239 (Automatisk betaling tilbageført) 5 Recordnr. 3 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Kundenr. 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 8 Aftalenr. 9 N Ja Aftalenummer 9 Dato 6 N Ja Betalingsdato (ddmmåå) 10 Fortegnskode 1 N Ja 0 = Intet beløb 1 = Opkrævning 2 = Udbetaling 11 Beløb 13 N Ja Beløb i øre uden fortegn 13 Filler 4 X Blanke 12 Kreditors reference 30 X Kreditors reference vedrørende betalingen 14 Indbetalingsdato 6 N Ja Faktisk indbetalingsdato (ddmmåå) 15 Bogføringsdato 6 N Ja Bogføringsdato (ddmmåå) 16 Indbetalingsbeløb 13 N Ja Faktisk indbetalt beløb * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 19 af 37

20 7.3 Sektion slut sektion 0211 Betalingsinformation - Automatiske betalinger Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 092 = Sektion slut. PBS-nummer. Samme PBS-nummer som angivet i sektion startrecord. Sektionsnummer 0211 = Betalingsinformation - Automatiske betalinger. Felt 5 Feltet = 000. Felt 6 Felt 7 Felt 8 Debitorgruppenummer samme som angivet i sektion start record. Blanke positioner i feltet. Angiver antallet af foranstillede recordtype 042 i sektionen. Felt 9 Totalbeløb i øre uden fortegn i foranstillede recordtype 042. Bemærk! Feltet er en nonsenstotal sammenlagt af beløb fra felt 16, faktisk indbetalt beløb (position ) i recordtype 042. Eventuelle afvisninger, tilbageførsler mv. er derfor ikke fratrukket. Status for den enkelte betaling kan aflæses af transaktionskoden i felt 4 (pos ). Felt 10 Feltet udfyldes med Felt 11 Blanke positioner i feltet. Felt 12 Feltet udfyldes med Felt 13 Blanke positioner i feltet. Side 20 af 37

21 Betalingsoplysninger (0602) sektion 0211 Sektion slut Betalingsinformation - Automatiske betalinger Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 5 Filler 3 N Ja Sektionsnr. 4 N Ja 0211 (Betalingsinformation - Automatiske betalinger) 6 Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Filler 6 X Blanke 8 Antal recordtype N Ja Antal foranstående recordtype 042i sektionen 9 Beløb 15 N Ja Totalbeløb i recordtype Antal recordtype N Ja Filler 15 X Blanke 12 Antal recordtype N Ja Filler 34 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 21 af 37

22 7.4 Sektion start sektion Betalingsinformation - Betalinger med indbetalingskort Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 012 = Sektion start. Kreditors PBS-nummer. Sektionsnummer 0215 = Betalingsinformation - Betalinger med indbetalingskort Felt 5 Feltet udfyldes med = 000. Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Debitorgruppenummer. Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe (nummer efter eget valg). Ved behov for opdeling af debitorer kan flere grupper oprettes. Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Feltet hentes fra debitorgruppens opsætning i Betalingsservice. Blanke positioner i feltet. Dannelsesdato (ddmmåå). Blanke positioner i feltet. Side 22 af 37

23 Betalingsoplysninger (0602) sektion 0215 Sektion start - Betalingsinformation Betalinger med indbetalingskort Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Sektionsnr. 4 N Ja 0215 (Betalingsinformation - Betalinger med indbetalingskort) 5 Filler 3 X Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Dataleverandøridentifikation 15 X Kreditors identifikation hos dataleverandør 8 Filler 9 X Blanke 9 Dato 6 N Ja Dannelsesdato (ddmmåå) 10 Filler 73 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 23 af 37

24 7.4.1 Adresseoplysninger Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Systempræfix BS. Recordtype 022 = Adresseoplysninger fra indbetalingskortet. Bemærk, at dette kun er muligt for kortart 73! Kreditors PBS-nummer. Transaktionskode 0290 = Meddelelse til modtager adresseoplysninger Recordnummer. Feltet udfyldes med Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som i sektion startrecord. Felt 7 Feltet udfyldes med Felt 8 Debitors kundenummer hos kreditor. Blanke positioner ved kortart 73. Felt 9 Kortart 73. Felt 10 Felt 11 Felt 12 Arkivreference. Reference der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indløsende pengeinstituts arkiv. Adresseoplysninger fra indbetalingskortet. Max 5 linjer Blanke positioner i feltet. Side 24 af 37

25 Betalingsoplysninger (0602) sektion 0215 Adresseoplysninger Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Transaktionskode 4 N Ja 0290 (Adresse oplysninger fra indbetalingskort) 5 Recordnr. 3 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Filler 4 N Ja Kundenr. 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor Blank når kortart =73 9 Kortart 2 N Ja Kortart = Arkivref. 22 X Ja Arkivreference 11 Adresse oplysninger 35 X Ja Adresse oplysninger 12 Filler 25 X Ja Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 25 af 37

26 7.4.2 Betaling med indbetalingskort gennemført Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 042 = Betalingsoplysninger. Kreditors PBS-nummer. Transaktionskode 0297 = Betaling med indbetalingskort gennemført Felt 5 Feltet udfyldes med 000. Felt 6 Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som i sektion startrecord. Felt 7 Feltet udfyldes med = Felt 8 Felt 9 Felt 10 Felt 11 Felt 12 Felt 13 Felt 14 Felt 15 Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummeret er højrestillet med foranstillede nuller. For kortart 75 vil det være betaleridenten fra OCRllinjen For kortart 73 vil feltet være blankt. Den på det fysiske indbetalingskort (FI-kort) anførte kortart. Rejectgebyr. Rejectgebyr kan beregnes af pengeinstituttet såfremt indbetalingskortet er beskadiget og kræver ekstra manuel behandling. Feltet er udfyldt med 0: Der er der intet gebyrbeløb. Feltet er udfyldt med 1: Det i felt 11 angivne beløb er trukket på kreditors konto. Gebyrbeløb i øre. Beløbet er udfyldt, hvis felt 10 er udfyldt med '1'. Forfaldsdato. Betalingsdatoen angivet på indbetalingskortet. Kode for om betalingen vedrører: 0 = Intet beløb (der er dannet advisering til kunden uden opkrævning, Nets indsætter 0 kr i beløbsfeltet) 1 = Betaling til kreditor Betalingens beløb i øre som angivet på FI-kortet. Kreditors eventuelle reference vedrørende den enkelte betaling. Det er muligt for betalinger via indbetalingskort, at få leveret de første 9 karakter af kreditors reference fra felt 12, recordtype 042 i leverance 0601 Betalingsdata. Hvis kreditor ikke har leveret nogen reference, vil der være blanke positioner i feltet. Felt 16 Felt 17 Felt 18 Felt 19 Arkivreference. Reference der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indløsende pengeinstituts arkiv. Betalingsdato. Bogføringsdato. Faktisk indbetalt beløb angivet i øre. Side 26 af 37

27 Betalingsoplysninger (0602) sektion 0215 Betaling med indbetalingskort gennemført Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Transaktionskode 4 N Ja 0297 (Betaling med indbetalingskort gennemført) 5 Recordnr. 3 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Filler 4 N Ja Kundenr. 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 9 Kortart 2 N Ja Kortart 10 Kode for rejectgebyr 1 N Ja 0 = uden gebyr 1 = med gebyr 11 Gebyrbeløb 5 N Ja Gebyrbeløb 12 Forfaldsdato 6 N Ja Forfaldsdato (ddmmåå) 13 Fortegnskode 1 N Ja 0 = Intet beløb 1 = Betaling til kreditor 14 Beløb 13 N Ja Beløb i øre uden fortegn 15 Kreditors reference 9 X Ja Kreditors reference vedrørende betalingen 16 Arkivreference 22 X Ja Arkivreference 17 Betalingsdato 6 N Ja Betalingsdato (ddmmåå) 18 Bogføringsdato 6 N Ja Bogføringsdato (ddmmåå) 19 Indbetalingsbeløb 13 N Ja Faktisk indbetalt beløb 20 * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 27 af 37

28 7.4.3 Betaling med indbetalingskort tilbageført Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 042 = Betalingsoplysninger. Kreditors PBS-nummer. Transaktionskode 0299 = Betaling med indbetalingskort tilbageført. Felt 5 Feltet udfyldes med 000. Felt 6 Debitorgruppenummer samme som i sektion startrecord. Felt 7 Feltet udfyldes med Felt 8 Debitors kundenummer hos kreditor. (kortart 71) Kundenummeret er højrestillet med foranstillede nuller. For kortart vil det være kreditors egen betalerident fra OCRllinjen, såfremt kreditors betalingsdata er afleveret via sektion For kortart 73 vil feltet være blankt. Felt 9 Felt 10 Den på det fysiske indbetalingskort anførte kortart. Rejectgebyr. Rejectgebyr kan beregnes af pengeinstituttet såfremt indbetalingskortet er beskadiget og kræver ekstra manuel behandling. Feltet er udfyldt med 0: Der er der intet gebyrbeløb. Feltet er udfyldt med 1: Det i felt 11 angivne beløb er trukket på kreditors konto. Felt 11 Felt 12 Felt 13 Felt 14 Felt 15 Gebyrbeløb i øre. Beløbet er udfyldt hvis felt 10 er udfyldt med '1'. Dato for betalingens gennemførelse. (Forfaldsdato iht. angivelse på FI-kortet). Kode for om betalingen vedrører: 0 = Intet beløb (der er dannet advisering til kunden uden opkrævning, Nets indsætter 0 kr i beløbsfeltet) 1 = Betaling til kreditor Oprindeligt opkrævet beløb som angivet på indbetalingskortet (FI-kortet). Kreditors eventuelle reference vedrørende den enkelte betaling. Det er muligt for betalinger via indbetalingskort, at få leveret de første 9 karakter af referencefeltet (felt 12, recordtype 042) leveret i leverance 0601 Betalingsdata. Hvis kreditor ikke har leveret nogen reference, vil der være blanke positioner i feltet. Felt 16 Felt 17 Felt 18 Felt 19 Arkiv reference. Reference der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indløsende pengeinstituts arkiv. Dato for hvornår tilbageførslen har fundet sted. Dato for hvornår tilbageførslen er bogført på kreditors konto. Tilbageført beløb angivet i øre. Side 28 af 37

29 Betalingsoplysninger (0602) sektion 0215 Betaling med indbetalingskort tilbageført Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Transaktionskode 4 N Ja 0299 (Betaling med indbetalingskort tilbageført) 5 Recordnr. 3 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Filler 4 N Ja Kundenr. 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 9 Kortart 2 N Ja Kortart 10 Gebyrkode 1 N Ja 0 = Uden gebyr 1 = Med gebyr 11 Gebyrbeløb 5 N Ja Gebyrbeløb 12 Dato 6 N Ja Betalingsdato (ddmmåå) 13 Fortegnskode 1 N Ja 0 = Intet beløb 1 = Betaling til kreditor 14 Beløb 13 N Ja Beløb i øre uden fortegn 15 Kreditors reference 9 X Ja Kreditors reference vedrørende betalingen 16 Arkivreference 22 X Ja Arkivreference 17 Tilbageførselsdato 6 N Ja Tilbageførselsdato (ddmmåå) 18 Bogføringsdato 6 N Ja Bogføringsdato (ddmmåå) 19 Tilbageførselsbeløb 13 N Ja Tilbageført beløb (beløb i øre uden fortegn) 20 * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 29 af 37

30 7.4.4 Debitors fri tekst fra indbetalingskort Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Systempræfix BS. Recordtype 052 = Indbetalers fri tekst fra indbetalingskortet. Bemærk, at dette kun er muligt for kortarterne 73 og 75. Kreditors PBS-nummer. Transaktionskode 0295 = Debitors fri tekst fra indbetalingskort Recordnummer. Feltet nummereres fra 1 41 med foranstillede nuller. Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som i sektion startrecord. Felt 7 Feltet udfyldes med Felt 8 Felt 9 Felt 10 Felt 11 Felt 12 Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummeret er højrestillet med foranstillede nuller. For kortart 75 vil det være betaleridenten fra OCR-linjen For kortart 73 vil feltet være blankt. Kortarten fra indbetalingskortet. Arkivreference. Reference, der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indløsende pengeinstituts arkiv. Indbetalers fri tekst fra indbetalingskortet. Max 41 linjer Blanke positioner i feltet. Side 30 af 37

31 Betalingsoplysninger (0602) sektion 0215 Debitors fri tekst fra indbetalingskort Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Transaktionskode 4 N Ja 0295 (Indbetalers fri tekst fra indbetalingskortet) 5 Recordnr. 3 N Ja , med foranstillede nuller 6 Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Filler 4 N Ja Kundenr. 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor. 9 Kortart 2 N Ja Kortart 10 Arkivreference 22 X Ja Arkivreference 11 Tekst 35 X Ja Indbetalers fri tekst 12 Filler 25 X Ja Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 31 af 37

32 7.5 Sektion slut - sektion Betalingsinformation - Betalinger med indbetalingskort Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Systempræfix BS. Recordtype 092 = Sektion slut Kreditors PBS-nummer. Sektion Betalingsinformation - Betalinger med indbetalingskort. Felt 5 Feltet udfyldes med 000. Felt 6 Felt 7 Felt 8 Debitorgruppenummer samme som i sektion startrecord. Blanke positioner i feltet. Angiver antallet af foranstillede recordtype 042 i sektionen. Felt 9 Totalbeløb i øre uden fortegn i foranstillede recordtype 042. Bemærk: Feltet er en nonsenstotal sammenlagt af beløb fra felt 19, faktisk indbetalt beløb (position ) i recordtype 042. Eventuelle afvisninger, tilbageførsler mv. er derfor ikke fratrukket. Status for den enkelte betaling kan aflæses af transaktionskoden i felt 4 (pos ). Felt 10 Felt 11 Felt 12 Felt 13 Angiver antallet af foranstillede recordtype 052 i sektionen. Hvis ingen recordtype 052 i sektionen udfyldes med nuller. Blanke positioner i feltet. Angiver antallet af foranstillede recordtype 022 i sektionen. Hvis ingen recordtype 052 i sektionen udfyldes med nuller. Blanke positioner i feltet. Side 32 af 37

33 Betalingsoplysninger (0602) sektion 0215 Sektion slut - Betalingsinformation Betalinger med indbetalingskort Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nummer 4 Sektionsnr. 4 N Ja 0215 Betalingsinformation - Betalinger med indbetalingskort 5 Filler 3 N Ja Debitorgruppenr. 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Filler 6 X Blanke 8 Antal recordtype N Ja Antal foranstående recordtype 042 i sektionen 9 Beløb 15 N Ja Totalbeløb i recordtype Antal recordtype N Ja Antal foranstående recordtype 052 i sektionen 11 Filler 15 X Blanke 12 Antal recordtype N Ja Antal foranstående recordtype 022 i sektionen 13 Filler 34 N Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 33 af 37

34 7.6 Leverance slut 0602 Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Systempræfix BS. Recordtype 992 = Leverance slut. Dataleverandørens (modtagers) CVR-nr. Delsystem. Feltet indeholder en kode for leverancespecifikation, som identificerer, hvilket system i Nets de tilsendte data omhandler. Ved levering via datatransmission vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i net recorden. Delsystembenævnelse aftales i forbindelse med oprettelse af dataleverandøraftale. Standard delsystem er BS1. Leverancetype 0602 = Betalingsoplysninger. Felt 6 Antal sektioner i denne leverancetype Felt 7 Felt 8 Felt 9 Antal foranstillede recordtype 042 i alle sektioner. Totalbeløb uden fortegn for alle foranstillede recordtype 042. Nonsenstotal. Antal foranstillede recordtype 052 i alle sektioner. Felt 10 Feltet = Felt 11 Felt 12 Antal foranstillede recordtype 022 i alle sektioner. Feltet = 0 0 Side 34 af 37

35 Betalingsoplysninger (0602) Leverance slut - Betalingsoplysninger Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja Dataleverandørnr. 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nr. 4 Delsystem 3 X Ja Delsystem 5 Leverancetype 4 N Ja 0602 (Betalingsoplysninger) 6 Antal sektioner 11 N Ja Antal sektioner i leverancen 7 Antal recordtype N Ja Antal foranstående recordtype 042 i leverancen 8 Beløb 15 N Ja Totalbeløb for recordtype Antal recordtype N Ja Antal foranstående recordtype 052 i leverancen 10 Filler 15 N Ja Antal recordtype N Ja Antal foranstående recordtype 022 i leverancen 12 Filler 34 N Ja '0...0' * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 35 af 37

36 Betalingsservice 8. Eksempel på leverance Betalingsoplysninger (sektion 0211) Eksempel: Debitorgr.nr. Kundenummer Aftalenummer Betalingsdato Beløb Faktisk indbetalings- og bogføringsdato samt faktisk indbetalt beløb BS002DDDDDDDDBS BS012PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS092PPPPPPPP BS992DDDDDDDDBS D = Dataleverandør CVR-nr. P = Kreditors PBS-nr. Antal recordtype 042. Samme position i recordtype 092. Sektion totalbeløb. Bemærk! Feltet er en sammentælling af felt 16 i sektion 0211 og giver derfor en nonsenstotal. Leverance totalbeløb i recordtype 992 er i samme position som recordtype 092. Fortegnskode Kreditors reference vedr. betalingen. Referencen er afleveret i leverance Sektionstype Transaktionskode Transaktionskode Transaktionskode Transaktionskode Sektionstype 0211 = Sektion start og sektion slut - Automatiske betalinger 0236 = Automatisk betaling gennemført 0237 = Automatisk betaling afvist 0238 = Betalingsaftale afmeldt før betalingsdag 0239 = Automatisk betaling tilbageført 0211 = Sektion start og sektion slut - Automatiske betalinger Side 36 af 37 August 2011

37 Betalingsservice 9. Eksempel på leverance 0602 Automatiske betalinger og indbetalingskort (sektion 0211 og 0215) Debitorgr.nr. Kundenummer Aftalenummer Fortegnskode Faktisk indbetalings- og bogførings- Eksempel: BS002DDDDDDDDBS dato samt faktisk indbetalt beløb. Beløb Position (i samtlige recordtype 042) BS012PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS092PPPPPPPP BS012PPPPPPPP BS042PPPPPPPP BS092PPPPPPPP BS992DDDDDDDDBS D = Dataleverandør CVR-nr. P = Kreditors PBS-nr. Antal recordtype 042. Samme position i recordtype 092 record. Sektion totalbeløb. Bemærk! Feltet er en sammentælling af felt 16 i sektion 0211 og felt 19 i sektion 0215 og giver derfor en nonsenstotal. Leverance totalbeløb i recordtype 992 er i samme position som recordtype 092. Betalingsdato Kreditors reference vedr. betalingen. Referencen er afleveret i leverance Sektonstype Transaktionskode Transaktionskode Transaktionskode Sektionstype Sektionstype Transaktionskode Sektionstype 0211 = Sektion start og sektion slut - Automatiske betalinger 0236 = Automatisk betaling gennemført 0237 = Automatisk betaling afvist 0238 = Betalingsaftale afmeldt før betalingsdag 0211 = Sektion start og sektion slut - Automatiske betalinger 0215 = Sektion start og sektion slut - Betalinger med indbetalingskort 0297 = betalt indbetalingskort 0215 = Sektion start og sektion slut - Betalinger med indbetalingskort Side 37 af 37 August 2011

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem 1.1.1.1.1 Modtagne FI-indbetalinger, fil-formater Fil-formater vedrørende download af modtagne FI-indbetalinger til brug i kundernes debitorsystem PTG PTG SEK afsluttende CR/LF SEK Postgiro-format UDE

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for kreditorer Oktober 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013 LeverandørService Vejledning for kreditorer September 2013 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for pengeinstitutter Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning

Læs mere

Kontingentopkrævning. Betaling

Kontingentopkrævning. Betaling Kontingentopkrævning Bogføring Opkrævning Betaling Opdateret august 2007 Overblik Overblik nogle ord om sammenhængene Opsætning Stamdata Medlemmer Satser Satstyper Postering Dannelse af kontingentpostering

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records i fast format... 1 00 Dataleverandør

Læs mere

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Her er Mikkel. Mikkel er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande side 3 Spar tid og penge

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Indhold Samlede datastruktur ved informationsoverførsel til DA-Barsel...2 OS1 Dataleverandør startrecord...2

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Vejledning for tilbageførsel af uautoriserede privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Tidsfrister...3

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Lars. Lars er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande Betalingsservice er det

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder Elektronisk kuvertløsning i Internetbanken Elektronisk kuvertløsning Kuvertløsningen gør det nemmere at foretage betalinger og giver mulighed for flere brugere med forskellige rettigheder. Flere transaktioner

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination 1118 Vedligehold art/dimensionskombination B 00407789 Appl. 1118 viser ingen dimensioner til knytning Tidligere kunne applikationen ikke udføres når artskontoplan og dimensionskontoplaner havde forskelligt

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Indbetalingskort med eget layout og logo. Juni 2013

Indbetalingskort med eget layout og logo. Juni 2013 Indbetalingskort med eget layout og logo Juni 2013 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt 3 1.1 Forord 3 1.2 Vedligeholdelse af vejledningen 3 1.3 Mere information 3 2 Eget layout og logo 4 2.1 Muligheder 4 2.2

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere