STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg."

Transkript

1 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531 januar. og nedover, mens den svenske sild op yderst smaa. Finmarken var der naadde 1713 og den skotske sild omtrent uveir i hele uken ikj ølleqord STORSLDFSKET var omtrent hele 2324 Jf,;. kassen. Rester av tors hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. uken hindret av uveir, saa man kun dagstilførselen blev solgt ved auktionen Tr <:> ill s ø am t blev' ukefangsten hadde en sjøveirsdag. Der var for 81/ 2 10 Jf,;. kassen, lørdag betaltes kun kg. og ialt er iaar opfisket imidlertid bra sild tilstede, saa man 1012 Jf,;. for storsild,' 2319 for kg. = 279 boo stk. mot ifjor onsdag hadde endel garntap for silde skotsk og 1714 J. for svensk sild. til samme tid l stk. tyngde og stor sjø paa Gripbavet. Uketilførselen til HamburgAltona Lofotens opsynsdistrikt er Hadde veiret været godt vilde man var kasser sild, hvorav fiskepartiet endnu ikke nævneværdig formentlig faat et ganske bra kvantum norsk storsild, pris 178 J., mot ifjor og i sidste uke. Til Kristiansund indkom svensk, pris 2613, og 2977 kasser stk. Noget fiske foregik i Henningsonsdag 112 drivere fra Griphavet med skotsk sild, pris østkystsild 2719 og vær, Balstad og Nufsf] ord, men uveir en gjennemsnitsfangst av 86 maal, for vestkystsild 1513 J. kassen. har hindret saa fangsterne blev smaa, sildens størrelse var fra 560 til 625 0stlandsfisket gjorde tirsdag en høieste fangst 100 stk. Tilstede er sild i maalet, prisen var fra kr liten begyndelse for Kristiansand, hvor nu 284 bauter, hvorav 71garnbaater pr. maa. rrilstede var da 137 til 8 baater indkom med fra 2 til 4 maal, Vestlofoten er stationert 207 baater fiskedampere og 45 motorbaater. Til ian 20 maal. Kvaliteten var god og samt 12 kjøpefartøier, hvorav der er Aalesund indkom samme dag 45 drivere prisen var kr. 20 maalet. Senere var fremmøtt 24. med 18 maal i gjennemsnit fra Svinø fisket omtrent helt hindret av uveir. For Ytt e r sid ener ialtopfisket havetstorholmen, prisen var kr. 11, alt er opfisket ca. 30 maa stk. mot ifjor stk. og til Søndre Søndmør indkom 22 Va arsil d fi sk et har endnu ikke og for Hel g ela n d Salte n ialt drivere med 4 maal i gjennemsnit, været noget nævneværdig. Onsdag mot ifjor 8000 stk.for Værøy hvor der var tilstede 126 motorfiske hadde 2 skøiter tilsammen 48maal, og R cd st har uveir hittil hindret bebaater og 4 fiskedampere ; pris 10 1 /2 fisket 3 mil nordenom Utsire. Der var chiften, saa fangsten hittil er ubetydelig. 12. Til Titran indkom onsdag 25 tilstede i søndre distrikt 350garnlg Landets samlede' skreifiskekvantum drivere fra 23 mil vest av Titran og 8 notlag. Fredag hadde 40 far til31 januar er 1.5 million stk., hvorav med 10 maal som gjennemsnitsfangst tøi er 4 maal i gjennemsnit, fisket mill. hængt og 1.1 mill. saltet. og til Halten er kun opfisket 200 mil vestenom Røvær, og lørdag hadde Dampmedicintranpartiet var 1729 hl., maal. Til Bjørnsund er i uken ind 45 baater 5 1 / 4 maal i gjennemsnit, lever til andre transorter 693 hl. og bragt 195 maal. fisket sammesteds. Sildens størrelse rogn 272 hl. mot i 1913 henholdsvis Hele ukens fangst blev maal, var 700 sild i ila l1let, pris kr hvorav indbragtes til Kristiansund Ell;:'tt:;;ifdfiske eldci. Ba n k fi s k e t for And ene s og 9700, til Aalesund sid ste uke. Totalfangst iaar 500 maal Ble i k var i uken 1824 januar Siden onsdag landligge over hele garnsild, hvorav iset til eksport 250 hindret av uveir, saa der kun opfangstfeltet for uveir, der vedvarer og hjemmebrukt 250 maa. fjor til fiskedes kg. fisk, hvorav det fremdeles. samme tid var der opfisket 3200 maal, væsentligste var torsk. For M o l d øen V ærdien av ukens fiske kan anslaaes hvorav iset 2800 og hjemmebrukt 400 og omegn er i sid ste uke opfisket til kr maa kg. fisk, hvorav hyse , alt er under dette storsildfiske ind Fi n m a l' ken intet sildefiske i torsk og sei 8000 kg., alt til bragt maal, hvorav iset sidste uke. en værdi av kr , saltet og hjemme Bjugn i Søndre Trondhjem eri Lensmanden i Vestnes indberetbrukt 1115 maa var de til uken 1724 januar sat nogen mindre ter, at der før og efter jul i rromresvarende tal notstæng. fjorden og i Tresfjorden dreves et be 4556 og i Om brislingfisket foreligger ingen tydelig notfiske efter smaasild, som meddelelse for sidste halvdel av januar, har fundet en rivende avsætning til Prisen paa storsild var i Hull tirs men antages at ha været ubetydelig. skjæresild og til hermetikfabrikkerne.

2 30 UKENTLGE MEDDELELSER FDR NORSK FSKERBEDRFT 'RA FSKERDREKTØREN 4 februar 1914 alt antages opfisket i denne tid maal. Da prisen var gjennemsnitlig kr. 8 pr. maal andrar værdien til kr Veiret : Meteor 010 gi skeo b s erv a t o l' i u m beretter: Det sydlige Norge hadde sterk sydvest søndag og sydvestlig til vestlig storm nat til mandag. Tirsdag var veiret rolig; men onsdag begyndte det igjen at blæse fra syd eller sydvest, og om aftenen optraadte der tildels storm. Torsdag hersket der frisk eller sterk vestlig vind, fredag noget svakere sydlig. Lørdag var vinden sydlig med tiltagende styrke, om aftenen storm. Ogsaa nordenfjelds har veiret været meget urolig i den forløpne uke. Søndag hadde man vestlig storm og mandag frisk eller sterk vestenvind, der utover dagen gik om paa nordvest eller nord. Tirsdag hersket forholdsvis rolig veil' med omløpende vinde, og onsdag var heller ikke vindstyrken saa betydelig; men nat til torsdag fik man sterk vestlig eller nordvestlig vind, som blev stormende i løpet av dagen. Fredag hersket frisk vestenvind og lørdag sydvest, der nat til søndag øket til sterk storm. Kysterne av TromRø og Finmarkens amter har ikke hat de storme, som har hjemsøkt de sydligere kyster; men veia ret har ogsaa her været urolig med temmelig varierende vindretninger. For det meste har vinden staat paa nordvest, nord eller nordost, og temperaturen har derfor holdt sig lav. F etsi dfisket. Beretninger. Lensilanden i Vestnes beretter til Romsdals amt under 16 januar følgende: Føl' og efter jul har der i Tomrefjorden og i Tresfjorden aven mængde notlag været drevet et betydelig notfiske efter smaasild, som har fundet rivende avsætning til skjæresild og hermetikbruk til priser, som igjennemsnit kan sættes til 8 kroner pr. maa. Jeg har forsøkt at skaffe mig oplysning om det opfiskede kvantum, men har det endnu ikke lykkedes mig med nøiagtighet at faa dette konstatert. Det antages dog, at der i Tomrefjorden er fanget og solgt mindst maal og i Tresfjorden maal, hvilket efter en gjennemsnitspris av kl'. 8 skulde ha indbl'agt notfiskerne kroner. En saa storartet sildetrafik har man i Tomrefj orden aldrig før været vidne til. Sildfiskindberetning fra Bjugn lensmandslitistrikt for uken 17/124/1 1914: uken sat 2 mindre notstæng, opfisket 1000 maal notsild, iset 1000 maal, sildens kvalitet 57, pris 913. Med det tidligere opfiskede kvantum skulde for indeværende fiske være opfisket ialt maa], derav iset maal, solgt til sildoljefabrik 2415 maal, saltet handelsvare tønder, resten hjemmeforbruk. Tilstede ved ukens slutning 10 notbruk med 200 mand... Fra lensmandeni Aure, dat. 24 januar: Denne uke 10 notstæng i Aure, ialt antagelig 2300 maal smaasild pris 6 kroner maalet. Storsildfisket. Telegrammer Opslag 19. Haugesund 2/2: Vaarsilrlfisket utenfor Heggholmen Herlø, en farkost 310 maal aatesild jlørdags. Utenfor Røvær 1 drivgarnsfarkost 6 maal inat. Ruskeveir. Buvik. Fetsildfisket. Opslag 50. Vadsø 31/1: ntet nyt sildestæng denne uke. Amtmanden. S<reifisket. Opslag 29. Bodø 31/1: Yttersiden: Opfisket , hvorav hængt , saltet , Opslag /1: Storsildfisket: Land resten iset, damptran 401, lever 57, rogn 251 hl., lig ge siden lørdag. gaar delvis utseiling. priser, leverholdighet m. v. som i sidste beret Halten : Siden sidste beretning opfisket. ning. Delvis stormhindring. SaltenHelge 200 maal, saltet. Storm hindrer bedriften. land: Opfisket 27300, hvorav saltet 18000, Titran idag 25 drivere fra 23 mil vest resten hængt, damptran 29, rogn 17 hl.\ priser Titran maaj, pris Til m. v. som i sidste beretning. Delvis stormstede 40 kjøpefartøier, 52 drivfartøier. hindring. Ukeberetning kun mottat fra Sel aften landligge. Aalesund: dag 45 dri vær, Træna og Val vær, Værøy, Røst., ubetyvere fra SvinøhavetStorholmen 060 delig kvantum. Hele sidste uke landligge. 18 maal, størrelse 600, pris l. Daarlig AmtmaJ1(len. bruksveir. Søndre Søndmør: Fra Svinøhavet Opslag 30. Svolvær 28/1: Mandag line 22 drivere 184 maal, pris 10 1 / Til baater Kabelvaag , Henningsvær stede 156 motorbaater, 4 dampskibe, 2 kjøpe\308850, Balstad , Nufsfjord jagter, 29 landkjøpere. Kristiansund: Tirsdag Nufsfjord , drivere fra Griphavet inaal, stør dypsagn, Skroven Forøvrig veil' rese , pris 10 1 / / 2, aften land hindring. Landligge idag, sydostlmling, sneligge, tilst'ilde 137 fiske dampere, 45 motor tykke. Utvalgsformand. baater, 3 is:baater, 4 saltedampere, 36 seil Opslag 30. Svolvær 31/1: Baatantal 284, saltere, 30 se og saltelag paa land hvorav 71 garnbaater, 75 doryer fra 3 skøiter, mand. 57 motorbaater. Vestlofoten 207, kjøpefar Opslag 15. 1/2: Storsiidfisket: Land tøier 24, hvorav 12 Vestlofoten. Fiskeparligge siden onsdag for uveir. Ukekvantum tiet ubetydelig. Fiskevegt 440, leverholdighet maa, hvorav indbragt til Kristiansund B80500,fiskepris 0.12 kiloet. Onsdag land 9700, Aalesund 1000, Titran 250, Halten 200, ligge. Torsdag delvis sjøveir, to lineskøiter Bjørnsund 190, Søndre Søndmør 100. Total Skroven , en Henningsvær 170, linekvantum maal, hvorav iset , baater Kabelvaag Fredag en saltet 48140, hjemmebrukt 1115, mot i 1913 lineskøite Skroven 312, to Balstad 65130, gaal' frem linebaater Kabelvaag , Henningsdeles landligge. vær , Balstad , Nufs Opslag /1: 0stlandsfisket: Kristian fjord , Slnd 57030, Reine sand: Sildefisket har igaarnat gjort en liten 1050:34, Røt landllge hele uen, Værøy begyndelse. 8 baater deltok samtlige fra 2 en delv:s træknmgsdag gjennemsmt 40. dag til 4 maal, ialt 20 maa], god kvalitet, pris vestenvmd, snetykke. Utvalgsformand. 20 kroner maalet. Opslag 31. Tromsø 1/2: 31/1: Amtet Opslag /1: Østlandsfisket : Kristian totalkvantum kilo! erav iset , sand: Sidste nat storm kun 6 baater satte hængt 500 hl. dampmedlcmtran 225, lever garnene, fangsten 5 maal torvført. 1l4, rogn 3.5. Fiskepris 1213, lever 10 Opslag /1: 0stlandsn.sket: Kristian 12. Fra.Karlsøy mangler kvantumsopgave. for fiske sdste uke og for tran og lever 2 sand. gaar uven' saa kun. 4 baater sa gar sidste uker. Stiftamtmanden. nene, fangst fra 2 snes tl 5 maal, prs Opslag 32. Vadsø 30/1: Hasvik liner 50 Opslag /2: 0st.landsfisket: Knstan 100 k < l dr g. B reivl. 'k 200 (/ 20 kalt g. en f' Jore l ens sand: gaar an 19ge, torm. vestside kg. Kjøllefjord stormhindret,. Opslag. 18: Trondhjem 29/1: Opsynsbe gjennemsnitlig ] 000 kg., pris 13, lever 18. tjenten. Titran telegraferer 24 ds.: Ogsaa Stormhilldring over hele amtet. denne uke storsildfisket hersteds mest hilldret Amtmanc1en. av vestlige storme. Ukeparti 1412 maaj, derav O l' 34 Tromsø 30/1' G,11 f 'd' for ising. 415 maal, resten saltet. Tilvirket ps g..... ly1 e JO ti' ' l '11 t d 41 Søndag lmeskølte1, gammelt bruk, smaat,. c L,.plS o 'pr. maa. s e e.. iøvrig landlio'ge igaar utror. J:i[efjorc1vær: kjøpefartøler, 3 landkjøperb, 61 dnvfartøer. O d t <:> tt'. b k b t St'Jt t d ns ag o næ ers ru, smaa aa e, te: am man en. 80. kg., skøiter vendereise. øvrig landligge. Stiftamtmanden. Opslag 36. Røst 30/1: Hele uken landligge grundetstormhindl'ing; ntet nævne Vaarsildfisket. Opslag 19. Haugesund 28/1: Vaarsildfisket.: værc1ig opfisket. Tilstede 7 gal'l1motorer, 32 2drivgarnskøiter tilsammen 48 maal 3 mil garnbaater, 18 linebaater, 220 mand. nordenom Utsire inat; forøvrig endlu ip.tet Opsynsbetjenten. nævl1eværdig. Tilstede i søndre distrikt 350 Opslag 36. Værøy 30/1: Fiskepartiet 450, intet saltet, leverpartiet 1 hl, fiskevegt 300, garn og 80 notlag. Buvik. Opslag' 19. Haugesund 30/1: Vaarsildfiket: Ved driving 1 2 mil vestenom Røvær inat 40 farkoster 0344 maal;. størrelse 700, middelpris 17. Andetstec1sfra intet nyt. Buvik. Opslag 19. Haugesund 31/1: Vaarsildfisket: Ved driving inat utenfor Røvær 45 farkoster 2/ / 4 maal, størrelse 700, pris 12. Totalfangst iaar: søndre distrikt 500 maal garnsild, den ene halvpart iset, den anden hjemmeforbrukt; ifjor henholdsvis 3200, 2800 og 400 maal. Ellers intbtnyt. Buvik. leverholdighet 450, fiskepris 36. Belæg linebaater31, motorskøiter 4, doryer 5, tilstede 155 mand, 8 landkjøpere, 5 damperier. Sid ste uke 1 delvis sjøveirsdag, gjennemsnitlig fangst 40. Stormhindring. Opsynsbetjenten. Opslag 36 Gimsøysand 31/1: Gimsøy: Uveir fremdeles, sidste 8 dage hindret fisket, ingen nævneva:n;dig fangst. Lensmanden. Opslag 36. Bø i Vesteraalen 31/1: Denne uke motorbaater 2 hele og 2 delvise sjøveirsdage, sl1u),abaater landligge. Hovden 2 nætters. garn 300, 1200, 450, Nykvaag enkel

3 4, februar 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKE:R:BEDRFT FRA FtSKERDREKT'ØREN 31 garntrækning 150, Aasandfjord 2 nætters garn 1000, 600, 3110, Straumsjø 3 nætters garn 150, 1100, 450, Skaarvaagen nah:taaencle garn ] 00, floo, nætters liner optil 600. Opfisht parti HOOOO, hvorav saltet Damptl'an 118 hl, rogn 80 hl. Fiske\'egt Leverholdighet 450. Priser torsk 1213, lever 12. Belæg: 100 motorbaater, 43 baater, 1000 mand, 14 landkjøpere, 6 kjøpefartøier. Agnmangel. Skagen landligge. Lensmannen. Opsl:'lg 36. Bl'eistrand 31/1: 0kflnes be læg 159 baater, hvorav 93 motol'baater med 4fl doryer, 725 mand, 26 landkjøpere, 1 kjøpefat,tøi, 21 damperiet. Parti: kg. torsk = 60000, alt torsk, hvorav kg. saltet, hængt, iset, 5700 kg. kveite, hyse og brosme, 53 hl. damptran, 57 hl. udampet lever, 60 hl. rogn, hvorav 30 iset. Priser: Torsk 12, lever 1215, rogn 10, hyse 8, kveite 80. 1!'iskevegt 280, leverholdighet , tranprocent 4046, 4 delvise sjøveirsdage gam vestbygden , nordbygden , Nyksund, Langenes garn og liner tal. Opsynsbetjenten. Opslag 36. Dverberg 31/1: Siden sidste beretning 2 hele og 1 delvis sjøveirsdag med fangst fra kg. for Andenes. For Nordmjele landligge, opfisket kvamtum stk. torsk, hvorav saltet og resten iset, 1000 stk. sei, kg. smaafisk, hvorav iset, resten saltet, hængt 3200 kg. b'eite, 560 hl. lever, hvorav dampet 230 hl. dampmedicintral1, 111 hl. rogn; belæg: priser, fiskevegt, leverholdighet uforandret. U veil' hindret bedriften. Lensmanden. Opslag 8. 26/1: Landets skreifiske til 31 jam. l.g mill. stykker, hvorav 0.2 hængt, 1.1 saltet, 1729 hl. dampmedicintran, 693 hl. lever th andre transorter, 272 hl. rogn mot i: OG l.s Finmarkens vinterfiske beregnet til 30 november. Utenlandske fiskerier. Uken 2531 januar Opslag 4. 1/2: Sildefisket Bohuslen: gaar intet notsildfiske,' uveir. Opsl::tg' 4. 2/2: Sildefisket Bohnshn: Ukef,mgst hl. TotaHangst hl. mot 5]:) 085 i 1913, i Totalsaltning 5422 tønder mot i 1913, i Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Bilbao 3/2: Gijon kllrpt, Vigo godt.. Efterspørselen l inge. lllp0l'tert 175 tøndpl', beholdning 167:'). Markedsberetninger m. v. Uken 2531 januar. idet vor omsætning ved dette arbeide økes. Dernæst skal vi erindre, at vi ved at bringe slette varer paa markedet, gir dem vind i seilene, som k1'æver told paa fisk, som indføres fra utlandet. De benytter. som argument, at man simpelthen maa beskytte sig mot slike produkter. Der er vistnok fremtlees ende] hjemme, som tror at. det ikke er saa farlig. med kvaliteten; i alle tilfælde gir den omstændighet, at 24 kasser nordnorsk hyse, som kom denne uke, og som var saa slet, at den.blev komdemnert av det offentlige, indtryk derav. Dette er Fiskeriagent Asserson indberetter en feiltagelse, og jeg vil advare mot under 30 f. m.: den opfatning. Denne fisk, som vist Ferskfiskmarkederne i Ham nok var refusert i Stavanger, tapes der b u l' g o g A l to n a. \ pengr paa; men dete er mindre væ Siden min ankomst hertil for ca. 14 sentlg. Det væsenthgste er, at hele dage siden har jeg i adskillig utstræk den norske ferskfiskeksport skades, idet ning beskjæftiget mig med ferskfisken, vor vare bringes i yderligere miskredit. som der har været betydelige tilførsler Der!or har jeg anset mig berettiget at av. Jeg har ogsaa gjennem samtaler paatale det. Den hyse skulde gaat til med mænd i branchen og fremtrædende guanofabrikkerne i Stavanger og ikke fiskeriinteresserte søkt at faa et ind i Hamburg; ti den var like utjenlig tryk av deres opfatning av vor fisks til føde der som her, idet den hadde stilling og deres mening om dens frem staat i fryserum derfra. tidsutsigter. * Hvad man først og fremst peker paa Som man av mine telegrammer vil og bebreider os er, at vor fisks kvali ha bemerket, har jeg delt hysen i to tet, naar den bringes paa markedet, sorter. Man skjelner hermellem lys er altfor slet og maa hæves. kke blot hyse og mørk hyse. Lys (helle) hyse for vor egen skyld, idet vi taper mange er som regel fra distrikter søndenfor penger ved at frem byen underordnet Trondhiem, men kommer ogsaa fra vare, men ogsaa for den saks skyld, enkelte steder i Nordland; mørk 'l d f' k. B h som der med stor uegennyttighet ar (dunkel) hyse er fra Nordland, Tromsø D e t sve n ses k l e se l l l' d'. t o ust beldes. for her, nemlg. at øke ferskfisk og F' mmar k en. D en l yse h yse 'b' etmger en var 1111 ret av.uvelr saa noge no \ k. T kl d høiel'e pris end den mørke, endskj'ønt fi l b'k onsumen l ys an. i:8 lev der l ke noget større av. Som bekjendt utfoldes der en livlig det paa kompetent hold er uttalt, at Trsdag fiskedes godt under den sven virksomhet for at vække sansen for naar fisken blir pent behandlet fra ske kyst og lørdag var der endel trawl fiskens velsmak og næringsværdi, og i første stund og ikke lider under transfiske. Prisen, der først i uken var 6 den nærmeste fremtid vil dette arbeide porten skal prisforskjellen brjnges be 7 kr., steg lørdag til 1013 kr. end yderligere utvides, idet man har tydelig ned. Der har tidligere været Ukefangsten blev hl. mot i til søkt myndigheterne om en større be skjelnet mellem disse to sorter ved at svarende uke ifjor 590 hl. rl'otalkvan '1' t'l d tt. d '' kl d den ene kaldtes prima, den anden setumet til 31 januar er hl. mot V gmng l ee øleme. ys an med sine 65 millioner mennesker og kunda. Dette var mindre rigtig, idet i 1913 og hl. i d fk 'k l cl l' t'l mørkllysemegetgodtkanvær'ep''ma. Det saltede parti er iaar 5422 e o en e an som 19ger op l Tyskland, er for store strækningers Fisken sorteres ikke i prima og sekunda mot i 1913 og i ve dk ommen d e e t' J om f rue l' 19 omraa d e, l'ør salget. l' hvor man kun kjender ferskfisken av * Telegrammer. navn. det vor fisk bringes frem til Ferskfiskmarkedet har i de sidste Det svenske sildefiske. disse distrikter, er det vanskelig at 14 dage været mindre gunstig for vor Opslag 4. 28/1: Sildefisket Bohuslen: gaar vække interessen, naar kvaliteten nærmer sig det absolut utilladelige. ogsaa har været endel Der har imid fisk, selv for finfin vare, hvorav der godt sildefiske under svenske kyst. God kvalitet, pris 67 kroner hl. Vi har derfor en pli gt til at sørge lertid været prisfald over hele linjen; Opslag 4. 29/1: Sildefisket Bohuslen: gaar ubetydelig fiske for storm. for, at vi ikke hæmmer, hvad interesserte tyskere møisommelig bygger op, Cuxhaven for sid ste uke: Mens pri saaledes heter det i en beretning fra Opslag 4. 31/1: Sildefisket Bohuslen: gaar intet notfiske for storm, men godt trawlfiske kasser pr. tur, pris og hvad vi ogsaa høster utbytte av, serne i begyndelsen av uken endnu var

4 32 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREKTØREN 4 februar 1913 meget høie, sank de jevnt for alle sorter, især for de større sorter hyse. En væsentlig grund hertil turde søkes i det rike hysefiske, som har fundet sted paa den danske kyst i det sidste. Dette fiske er nu slut, men der skal ligge hyse paa lager, saa vi endnu nogen dage kan gjøre regning paa tilførsler derfra. En bedring i priserne var der idag, og det er mulig at den vil fortsætte. Herom vil priserne imorgen for den med Kong Harald (( ankomne fisk gi besked. Hittil er i uken solgt ca. 500 kaser norsk fisk. Hertil kommer ca. 150 kasser fra Kong Harald imorgen. * priser. Nu er den rette sild kommet, og priserne for denne har været høiere end for den norske, idet den foretrækkes, da den er mindre end vor storsild. Nogen mindre poster skotsk sild har opnaadd ekstra høie priser. Tilførslen har utgjort: 123 :ianuar: ferskfiskmarked et. Opslag 3. 29/1: Fiskedagent Asserson telegnlfel'el': Atle Jarl 273 kasser fisk, byse lys sydnol'sk 14 1 / 2 16, sma8 1J1/ / 2, mørk nordnorsk kasser kondemnert torsk 5 1 /25 3 /4, sei t)1/263/4 kveite Opslag 3. 31/1: Fiskf'l)agent Asserson telegraferer igaar: Kong Ring, Orvns, HereuleR 235 kasser fisk, hyse lys 16 3 / 4 20, mørk 1P/ / 2, 12 kasser kondemnert, sei 8 1 / 4 9, kveite 2071 efter størrelsen, flyndre Opslag 3. 31/1: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltnna: Kong Harald 155 Norsk kasser kasser fisk, hyse lys 19 1 / / 2, mørk 10P4 Svensk / 4, s!'i 88 3 / 4, flyndre 2529, kveite 47E:i1 Skotsk Tils kasser Klipfiskmarkedet. Opslag 5. 3/2: Generalkonsulen i Bilbao telegl'aferel': Bilbao: Salg 1900, beholdning krsser 2300, priser uforandret. Santander import 2430 januar: Norsk ca Svensk Skotsk , salg813, beholdning750, priser uforandl'et. Paris London Fersksildmarkedet. Den væl Tils kasser dige utvikling fersksildmarkedet har alt : Konsulatberetninger. gjennemgaat i de sidste aar er et glimj Norsk kasser Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. ren de eksempel paa, hvad Tyskland Svensk januar: mport og omsætning av kan konsumere av fiskeriprodukter, og Skotsk klipfisk fra 18januRr til 24 januar 1914, endnu har man ikke naadd grænsen. Tills kasser alt pr. kvintal a 50 kg., androg til: Alene siden l januar er ankommet ca. Endel av den svenske sild er kom Bilbao. mport pr. dampsk. Setubal kasser norsk, svensk og skotsk met hertil med jernbrnen 3660 norsk og 630 færøisk. Salg sild norsk og 630 færøisk. Beholdning pr. 24 januar 4200 Denne forretning gaar jevnt og stille, norsk. hver importør staar i forbindelse med sine kunder over hele Tyskland, og saa snart en ladning er advisert, begynder man som regel at sælge, saa kasserne med engang kan ekspederes Telegrammere F ersks il d marked et. Opslag 2. 28/1: Fiskeriagent Assersoll telegraferer: Hambul'gAltona: forgaarsaftes og igaar kasser storsild, delvis forbaandssolgt 17 nedover, dagspl'is 1710 JfG. khsen. 850 lassel' skotsk østkystsild 2723, 200 kasser stor vertkystsild Prisen for 1 ste sort opga ves notert til ptas a for norsk og ptas a for færøisk. Santander. Salg 495 norsk. Beholdning pr. 24 januar 425 norsk. Prisen for 1ste sort opgaves notert til ptas a for norsk. med jernbanen. Forretningen er koncentrert i Altona. Det er kun ubetydelige kvanta som sælges ved auktion grafei er: Hull: 4200 kasser storsild, pris 9 sh. Opslag 2. 28/1: Fiskeriagent Johnsen tele Paa grund RV at det svenske fiske 28 kasser svensksild 14 3 / 4 shilling kassen. Paa Madrids børs notertes idag: Opslag 2. 28/1: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona: 9121 kasser stor l Æ a/v l/london. Pesetas pr. 100 frc. a/v l/paris. i længere tid slog feil, opnaaddes særdeles gode priser ror storsilden, men sild, 912 JfG. kassen. i den sidste uke har bladet vendt sig. Opslag 2. 29;1: Fiskedagent Asserson tele følge vicekonsulaternes indberetningraferer : Hambu galtona: gaar, idag , Vort eget fiske tok opsving, og i Sverige kasse l' storsilu, forhaandssalg 14 nedover, ger hadde. sardmfisket l den forløpne begyndte man at fiske, saa tilførslerne dagspds 810 JfG. kassen kasser svensk uke følgende utfald: sild kasser skotsk \1'. l blev større end begj æret, til de priser Opslag 2. 29/1: Fiskeriagent Assel'son tele go: daarhg: C er opfiskedes 1826 som tidligere var realiseret. Hittil er graferel': Auktionssolgt 1850 kasser storsild, kurver. i uken ankommet ca. 40 OOCJ kasser, og 8 1 / 210 J{g. kassen. Gijon: maatelig. Opslag 2. 30/1: Fiskeriagent Johnsen telegl'aferer: Hull: 5300 kasser storsild, 911 Rognmarked et i Vigo viste fremdeles flere svenske dampere ventes imorgen. Nogen klager av betydning over pakning høres ikke. En stor del pakkes Opslag 2. 31/1: Fiskeriagent Assel'son tele ningerne utgj'orde antagelig ca shilling kassen. meget liten efterspørsel; rognbeholdgl'afel'el': HamburgAltolla: 700 kasser storsild, forhaandssalg 89, auktionssolgt 920 tønder. jo av importørerne selv, og er deres egen pakning daarlig, blir det et indre kasser storsild / 2 JfG. kassen. O psl3g 2. 31/1: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona: gaar 1400 kas anliggende. Fra generalkonsulatet i lissabon, Da det er en vare som sterkt fluktuerer i pris, og sælgerne gjerne maa 12. ser skotsk sild, 2319 JJ. kassen svensk dat. 19 januar: Klipfiskmarkedet her l714, 155 kasser storsild auktionssalg 10 er fremdeles flaut, De 1120 tons, garantere at varen skal leveres paa en Opslag 2. 2/2: Fiskeriagent Asserson telegraferer: Lørdag og igaar kasser svensk som dampskibet Santa Cruz bragte bestemt dag, kan forsinkelser volde adskillig skade, idet indandskjøperne Ops13g 2. 2/2: Fiskeriagent Asserson tele hit er endnu usolgt(?) og desuten lagrer sild, pris 13 stigende til 17 J{g. kassen. her 240 tons fra den foregaaende staks refuserer varen, hvis den ikke graferer: HamburgAltona : Uketilførse damper. kasser sild, hvorav norsk 23482, pris 178, skibes paa dagen, og priserne er nedadgaaendekystsild, pris 2719, vestkystsd 1513 JfG. kilo svensk, pris 2613, 2977 skotsk øst Priserne er esc pr. 60 kasren. Deri svenske sild bestod en tid av Vicekonsulatet i Oporto har under ganske smaa vare, som opnaadde lave 16 ds. indberettet: Dampsk. Segovia

5 4 februar 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FiSKERDREKTØREN 33 har i indeværende maaned importert hertil 106 tons norsk klipfisk. Beholdningen anslaaes idag til: 350 tons norsk og tysk og 1400 tans engelsk klipfisk. Priserne noteres uforandret som i vicekonsulatets sidste rapport av 3 ds. Fra konsulatet i Bordeaux til Utenriksdepartementet, dat. ] 6 januar J 914. følge toldkammerets opgave utførtes der fra Bordeaux i det forløpne aar følgende kvanta klipfisk: Til England.... Portugal.... Spanien.... talien.... Grækenlancl.... Tyrkiet.... Ægypten.... Marokko.... Fransk Vestafrika.... Engelsk Vestafrika.... Uruguay.... Argentina.... Tunis.... Kongo.... Senegal.... Andre Franske besiddeiser Kgl' l l Vestafrika NossiBe Madagaskar ndochina., Reunion.., NyCaledonien Guana Taiti (Fransk 0besiddelse) 100 Martinik l Guadelope rril skibsbruk alt Til sammenligning kan endvidere anføres, at den samlede klipfiskutførsel herfra l 912 var O i Fra Nyfundland ankom i desember maaned til Bordeaux, kgl'. fordelt paa 2 fartøier. De herværende beholdninger opgives at være forholdsvis smaa og man anser nogen prisfalden for ganske udelukket, idet der opgives paa fiskepladsene at være meget litet hsolgt fisk, og man derfor ingen videre betydelige tilførsler venter nu. Den tørrede vare opgives til følgende pris0r: For stor vare fres pr. 50 kg., for middels og liten vare fres Fra legationen i Havana, dat. 13 jan Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 27 desember til 8 januar meddeles følgende: ndførselen androg til 5178 kasser og 293 tabaler. Beholdningen pr. 2 januar var anslaat til: 7200 kasser norsk fisk og 1000 kasser skotsk. Priserne var ifølge Revista Oficial for norsk fisk $ 9.75 og for skotsk $ ; der noteres for den norske vare $ 9.75 og for den skotske $ Kurser: London 60 d/v ( il $ 4.44) il 19 5 / 8 % P. Paris 3 div / 8 il 6 % P. Hamburg 3 d/v /2 il 4 5 / 8 % P. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 27 januar følge indhentede oplysninger antages den totale indførsel av ldipfisk til nedennævnte havne i Nordspanien i sidstledne desember maaned at ha utgjort følgende kvanta, angit i kvintaler il 50 kg.: 8i':jHWZ 'i æ ;:!:... S o rfl 'i... 'i t?:::l P'i'Q:::l å'cq P'i'CD o.. 'i CD d.i'.:::l ro:: so.. g: s : 00 o Jof'lo. ' ' ' ' ' l l ''ooo CJ)C.:!OlO';> Cl.:! ooooc.o Av ovenanførte totalimport antages kvintaler norsk fisk at være transiteret over Bilbao. Fra vicekonsulatet i Altona, dat. 26 januar den henrundne uke var omsætningen ved Altona fiskemarked steget betydelig, og fiskedamperne bragte delvis god fangst til markedet; saaledes omsatte en damper for over Jb., hvilket er et utbytte som de paa Nordsjøen fiskende fiskedampere sjelden kan opvise. ndsendesen fra utlandet var i forrige uke ogsaa betydelig større end tidligere, og særlig ankom fra Norge større partier hyse av meget god kvalitet. De i længere tid forholdsvis høie priser er saaledes i slutten av uken falclt endel. 15 fiskedampere ankom samlet med % fersk sjøfisk til auktionen, hvor eler videre blev omsat 15 kasser aal, 5 kurver ræker, 446 kasser fersk sild, 167 kurver torsk, 57 kolli fersk 0stersjøsild, l stør, 5700 % dansk flyndre og % andre indsendelser. rril fiskebryggen ankom intet fiskefartøi, idet den for tiden værende store isgang umuliggjør fiskeriet paa N edre Elben. Ved Altona sildekai losset direkte ankomne 8 dampskibe fra Kristiansund kasser fersk storsild, nemlig: Dato Dampskib Kasser JfJ. pr. ks. 19 jan. John Knudsen Ruth Snyg' Sch weigaard., Jarl(' Kronprinsesse. Victoria Steinar'.. '.' Skude / 218 alt kasser storsild direkte. Med de rutegaaende skibe over Ham Lurg ankom i ukens løp 6020 kasser fersk storsild, nemlig: Dato Dampskib Kasser JfJ. pr. ks. t 9 jan. Castor /,20 21 Nidelven Diana Ved auktionerne / 412 alt 6020 ks. storsild over Hamburg. Den samlede uketilførsel av norsk fersk storsild var saaledes ks. Til Altona ankom ogsaa med dampskib Castor 109 kasser smaasild, som solgtes for 114 Ji1,;. kassen, og med dampskib 11Nidelven 117 kasser smaasild fra Florø til en pris av / 2 )b. kassen. Til Altona ankom i ukens løp kun 3 dampskibe fra Sverige med samlet 4685 kasser smaasild, som omsattes fra 3 8 J. kassen. slutningen av forrige uke faldt desværre priserne pludselig paa vor storsild, som føge av et pludselig

6 34 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 4 februar 1914 stort sildefiske ved Bohuslen, og ogsaa Fra H o l and: grundetmeding om godt storsildfiske Beholdning hjemme. Dog berørte prisfaldet mindre Ny sæson forrge ukes fersksildimport, idet størsteparten Fra Norge: av de ankomne partier var solgt rrotal paa forhaand, førend de faldende noteringer indtraadte. Saaledes var alle Yarmouth Lowestoft: ca. l , ndberetning fra generalkonsulatet i Tilsammen Rio de Janeiro til Utenriksdepart.ementet, direkte ladninger solgt paa forhaand Herav overgik dat. 31 desember 1913: som be hol d n ing med undtagelse av et parti med dampfor Hamburg: tidsrummet 115 desember indskib Steinar den 24 ds. Med de førtes til Rio de Janeiro følgende mæng tell'. telr. tell'. der klipfisk: rutegaaende baater over Hamburg var 2', Matjes..,..., 954 Hele ogsaa de fleste partier solgt paa for Crownfulls og lmss. haand til antagelige priser. C 1 f l 54 l 203 Via Southampton rown arge u s D. Disse nu indtraadte lave priser vil Unbranded Fulls Bremen., nu i hvert fald holde sig i denne uke, etc )1 Gøteborg og vil maaske i slutningen av uken l\it.lua tt' les, S pen t sec. t 35 28',,, Liverpool atter indtræde prisstigning, hvis ikke y th f:3 Newyork..., tinas. armou... u større svensk sildefangst skulde meldes. Skotske \Vestcoast Beholdningen ansloges at være den Altona fiskemarkeds laveste og høieste Hollandsk sild desemb.er 7000 kolli. engros priser var i forrige uke paa Tysk Detaljpriser: Junta dos Correctores følgende fiskesorter: Norsk slosild opgir for uken 16 desember: Pigvar pf. pr. % sl{j'æresild Kassen.sk.., 42a43 milreispr. kasse. Flyndre b. l' Fisk i tinas: rs mg... ± Hyse Vaaroglslandssild Gaspe... findes ikke. 'rorsk ), Samlet Halifax... findes ikke. Sei i Peixeling.. 36 a 37 milreis pr. tina Gjedde Til ovenstaaende tal skal jeg faa for uken 813 desember: Kveite..., lov til at bemerke, at størstedelen avbe Kassefisk a 46 milreis pr. kasse Fersk sild jb. kassen. holdningerne nu allerede vel er rømmet, Fisk i tinas: med undtagelse) av den norske sild, Gaspe..... findes ikke. Fra vicekonsulatet i Altona, dat, 28 H }'t som kun meget langsomt omsættes. a fi d '1 k l ax.... n es 1 { e. januar 1914: Den forholdsvis store beholdning av Peixeling., 36 a 37 milrei :) pr. tina Vicekonsulalet i Altona meddeler slandssild kommer av, at kvaliteten for UkAll desember: 28 januar den hollandske silelebeholdning l januar 1914 var: har vist sig meget litet passende for Kassefrsk a 46 milreis pr, kasse røkning, hvortil denne sild benyttes Fisk i tinas: fuld sild (volle) og her i ':Pyskland. Gaspe..... findes ikke tom sild (ihlen) mot Av ny slo sild er der til Hamburg Halifax... findes ikke. 1913: tdl'. fuld sild og 7938 a;p.kommet ca Kvaliteten Peixeling 38 a 39 milreis pr. tina tom sild, er nogenlunde tilfredsstillende, dog for uken desember: 1912: fuld sild og 6412 ikke saa god som i fjoraaret; silden Kassefisk.,.. 46 mjlreis pr. kasse. tom sild, er nemlig efter tysk smak for lang og Fisk i tinas: 1911: fuld sild og 6477 smal. De første 400 omsattes til Gaspe findes ikke. tom sild, priser fra 35 til 40 JliJ. td., mens pri Halifax findes ikke. 1910: fuld sild og 8284 serne senere gik ned til 22 til 23 Jlh.. Peixeling 37 milreis pr. tina. tom sild, Nu er priserne atter steget og er den Jornal do Commercios markec.1sbe 1909: 99 05\:) tell'. fulel sild og 4659 store: vare særdeles goelt efterspurgt. retning opgir 44 a 45 milreis pr. kasse tell'. tom sild. Størrelsen med ca. 400 til 450 stk. norsk og skotsk fisk og 36.5 it 37 milpr. td. betales med ca. 35 til 36 Jlh., reis pr. tina peixeling med stigende Fra vicekonsulatet i Altona, dat. 30 og størrelsen med 500 til 600 stk., tendens. januar 1914: hvorav størstedelen av fangsten bestaar, Jeg tillater mig at indbel'ette 013 betales nu med 25 til 26 J!. td. Fra konsulatet i Barcelona, dat. gave over import og beholdninger av Efterspørselen til disse priser er meget 22 januar saltsild i Hamburg, og var der til 31 stor, og ventes del' nu kun paa fangstens økede fortsættese : markedet inden dette konsulatdistrikt Herved indberettes følgende Oin fiske desember 1913 indført og sammenlagt med beholdningerne fra 1912 følgende: følge rapporter fra Skotland og siden konsulatets sidste rapport a v \:)11 England stiller fangsten sig der som tdl'. telr, telr. 31f.111.: Fr ask o t l and: følger: Barcelona. Hertil importertes 3850 Beholdning l ) 038 kg. slandsfisk og kg. norsk Ny sæson fisk. slandsfisk noteres til 50 a 54 Matjes ptas. pr. kv, a 40 kg. Beholdningerng ca. l 545 oeo l Halve kass.

7 4 februar 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 35 opgives at være kv. slands Uer a 2.80 pr. pud 1 fisk. Stenbit, spraglet 3.00 a 3.20 Tarragona. (17 januar). ngen til 'l blaa a 2.30 førsel. Beholdningerne utgjør 25,' Brosme kg. slandsfisk, der avsættes Jflyndre a 2.30 til 49 a 53 ptas. pr. kv. a 40 kg. Kveite, stor Cartagena. (15 januar). Til dette smaa marked impol'tertes 5473 kg. engelsk Svartkveite a 3.50 fisk. Priser: Engelsk, stor 72 ptas., Tør fi s k: middels 69 ptas, smaa 66 ptas, slands Rotskjær, torsk 5.50 a 6.00 fisk betinger 54 ptas., alt regnet Rundfisk, titling 3 50 a 3.80 pr. kv. a 50 kg. hyse 3.20 a 3.30 Malaga. (17 januar). mport siden Vaarsild a pr. tel. 31 f. m.: 278fJ7 kg. Rlandsfisk og Smaa fetsild a kg. Nyfundlandsfisk. Uten store fluktuationer holdt disse Archangels fiskehandel. Av handelsstipendiat L u d v i g Finst a d til Norges Oplysningskontor for Næringsveiene : Av de opgaver som foreligger over fjoraarets import av fi s k til Archangel fremgaar, at der tilsammen blev indført l pud saltet og tørret fisk fra Norge, silden heri ikke medregnet. Det viser sig av de nedenstaaende opgaver, at det indførte kvantum var omtrent det samme som Pud 96fJ l Paa Barcelonas børs notertes den 21 saltfiskpriser sig til markedets slutning. rrorsk, saltet.. ds. for avistaveksel paa Paris ptas. Sid st i maaneden betaltes dog op til Sei.... l pr. 100 francs og paa London 3.20 pr. pud for stor torsk, mens smaa Hyse.... 1' ptas26.78 pr. os. restpartier avalslags saltfisk a vhæn Kveite de des noget billigere, forat de porno Stenbit. < rer. som sendte sine skuter til Norge Li'1 d ' 1: yn re og MUl'mankysten for overvintring, Uer Archangeis høstmarked. kunde komme sig avsted. B rosme Tiltrods for høstmarkedets gode pri Laks Av handelsstipendiat Ludvig Fins tad til Norges Oplysnil1gskontor for pomorernes ekspeditioner til Norge ser ansættes gjennemsnitsutbyttet av Tørfisk alle slags Tils N æringrveiene: Fiskepriserne paa Archangels torv var hele sommeren igjennem meget lave. Stemningen paa fiskemarkedet var meget trykket hele juli og august maaned igjennem ; ti en intens varme og næsten ingen nedbør hadde saagodtsom uttørret alle floder; næsten al flodfart var stanset. Under disse omstændigheter gik pomorerne høstmarkedet mismodige og under en høist trykket stemning imøte. De turde endog ikke gaa helt op til byen med sine fiskeladninger i den sterke varme; de laa i ukevis ute paa barren og ventet paa bedre tider. Til alt held kom der meddelelser om nedbør i landets indre omkring Kubinsjøen mot slutningen av august, og raa denne tid fik p0ll10rskuterne goll medbør samtidig med, at varmen gav sig. Allerede den 28 august, gammel stil, paa hvilken tid de fleste fiskeopkjøpere fra landets indre hadde indfundet sig, gik fiskepriserne op, og da markec1sflaget heistes den l september, kunde pomo 1'erne glæde sig ved følgende pnser: Saltfisk: rrorsk, stor... middels smaa.. Hyse.... Sei.... Rubel a a a 1.70 pr. pud. iaar under middels, da man hadde tapt penger paa vaarsæsonens fiske laster, hvad der forøvrig tydelig nok bemerkedes paa markedets omsætning av almindelige handelsvarer; ti saavel stedets kjøbmænd som de threisende handlende paa torvet klaget over en daarlig omsætning. De fleste pomorers økonomiske stilling skildres som mindre god. Aarets sophøst gavet usedvanlig stort utbytte overalt i Norchuslanc1. Bær, grønsaker og rotfrugter gav derimot under et middels aarslltbytte, hvorfor tilførselen til aarets høstmarked derav var lmap, og varerne maatte betales i dyre domme. kke liten indflydelse paa vinterens omsætning aval slags fisk vil bøndernl's store forsyninger a v sop ha. Fra fjernt og nær i N orc1rusland høres allerede nu klager fra fiskehandlerne over en træg omsætning saavel av saltet og tørret fisk som sild. Man forutser, at store beholdninger vil bli overliggende til vaaren, hvac1 der selvfølgelig vil komme til at trykke fiskepriserne under vaarsæsonen næste aar. Det er at befrygte, at denne omstændighet vil bli mest følbar for vaarsildens vedkommende Pud Selv om disse opgaver, som er foreløbige, ikke bør betragtes fuldt paalidelige, gir de dog et godt billede av tilførselen av norsk fisk til Archangel i de to sid ste aar. Særdeles betragtelig var fjoraarets store nedgang i importen av tørfisk. Dette skyldes først og fremst de høie tørfiskpriser i Norge. Archangels fiskehandlere, som i 1912 hadde vænnet sig til lave priser for tørfiskens vedkommende, turde ikke i nogen større utstrækning indlate sig paa kjøp til de. i 1913 saa meget høiere pri3e.r. Og dette saa meget mindre, som der i Archangel ved navigationens aapning var overliggende mellem 4!J 000 og 50 OUO pud tørfisk av det foregaaende aars import. Nordruslands bønder, som er tørfiskens hovedkonsumenter, maa ha billig fisk. Falder tørfisken for dyr, nøier de sig med at koke sin suppe paa tørrede fiskehoder, og av dem el' der som regel meget at faa til billig pris fra Murmankysten. midlertid har nu den norske tøl'fisk faat indpas i Nordrusland, saa der ikke er nogen grund til at se mistrøstig paa utsigterne for dens omsætning der i fremtiden. 1'il næste aar vil man ganske sikkert bli vidne til en øket omsætning, ialfald om priserne i Norge stiller sig nogenluncle gunstige.

8 36 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 4 februar 1914 Den livlige efterspørsel efter rundsaltet hyse, eller efter denne som imitert ssudak hvorom jeg kunde berette ifjor, fik en snar ende. Det gik med denne som med saa meget andet, som kun har nyhetens interesse; der var for mange, som vilde tjene penger paa den med mindst mulig besvær. Følgen herav var, at man blev mindre paapasselig baade med hensyn til saltningen, pakningen og avsendelsen, hvilket hadde til følge, at en stor del kom til det russiske marked i bedærvet tilstanrl, hl'orved den straks kom i miskredit. Det vil vel derfor bli vanskelig at finde kjøpere til den saakaldte severnij ssudak for en lang tid fremover, ialfald indtil en fin vare paany har været forevist paa markedet. Jeg maa derfor paa det bestemteste fraraa Norges fiskehandlere at tilvirke hysen som ssudak i nogen stor maalestok for det første. Derved vil jeg dog ikke ha sagt, at man helt bør avholde sig fra at gaa forsøksvis frem med hysen tilberedt som ssudak. Ti rundsaltet hyse med hodet paa vil ganske sikkert før eller senere finde et stort marked i Rusland. A vsæt;. ningen beror bare paa tilvirkningen. Betingelsen for, at hysen tilberedt som ssudak skal kunne falde i russernes smak, er den, at fisken kommer blodfersk i sterk saltlake, samt at den helt igiennem blir stramsaltet og skibet ftolagt i strampakkede fustager. Tilvirkningen av rundsaltet hyse bør altsaa foregaa paa den maate, at fisken kommer i sterk saltlake, hvori den skal ligge til den blir helt gjennemtrukken av salt. Derefter hældes laken av i en særskilt kop, og fisken tages op av fustagen og omlægges i tætpakkede flør til fustagens øverste rand, hvorefter laken atter hældes paa, til fisken er helt tildækket av lake. Helst bør fisken nedpresses i fustagen, men hvis dette ikke kan ske, maa fustagen staa utildækket saa længe, at fisken faar tid til at synke saa meget, at et par flør eller mere kan paapakkes, før fustagen gjenslaaes til skibning. Derefter fyldes fustagen med saltlake gjennem et spunds. Under ompakningen maa man nøie paase, at hysen ikke bliver utsat for veir og vind, ti derved vil den bli sort. Det første den russiske kjøper ser paa er om hysen er lys og tilstrækkelig gjennemtrukken av salt. Desuten forlanges, at fustagen skal være strampakket og propfuld. mporten av norsk s i l d til Arehangel var ifjor omtrent dobbelt saa stor som i 1912, nemlig tønder. Aarets sildeimport fra Norge udmerker sig derved, at den er den største vi har hat siden toldpaalægget i de fem sidste aar stiller indførselen sig saaledes i antal tønder: VaarsHd Fetsild Paa grund av, at!:lildelagerne i Nordruslands byer ut paa vaaren var saagodt som tomme, var efterspørselen ved sæsonens begyndelse meget livlig. Men som følge av stor tilgang paa offerter fra Norge vilde kjøperne ikke betale høiere priser end rubel 6.25 for hele og 6.75 for to halvtønder eif. Archangel med et sortement av 40 pet. 5/k, 40 pet. 4/k og 20 pct. 3/k, og til disse priser kom de første forretninger istand for skibning ved første aapne vande. Længere ute i sæsonen, ved midtsommer, var prisen gaat ned til rubel 5.00 og 5.50 for henholdsvis hele og halve tønder eif. Arehangelog samme sorte ment. Efterspørselen efter smaa fetsild fra Nordland var ogsaa ihøst meget stor, men baade paa grund av et daarlig fiske og som følge av de fortvilede forholde med befragtning derfra kunde sudeimportørerne intet faa direkte frr de norske eksportører. Al den stund at ingen i Norge vil la, om ikke mere end et dampskib gjøre en eneste tur hertil med anløp av V estlanets og Nordlandets byer om høsten med ankomst hertil omkring midten av september, gammel stil, faar vi finde os i disse forholde. Om Murmankystens og Hvitehavets fiskerier i 1913 foreligger endnu ingen opgaver, men det paastaaes, at utbyttet neppe har naadd det foregaaende aars. Rigtignok skal agnspørsmaalet nu være løst paa den maate, at en forretningsmand har faat et større statstilskud for at forsyne fiskerne med agn, men det er selvfølgelig endnu for tidlig at dømme om resultaterne av denne foranstaltning. midlertid arbeides der fremdeles for fiskeriernes opkomst derborte. Saaledes har elet eneste russiske selskap, som driver trawlfiske i Nordishavet, anlagt en station i Porschnika, omtrent 4 verst østenfor Tsehilpino, og en russer fra St. Petersburg har et etablissement i Drozdovska med konservering av fisk for øie. Markedsberetning om tran. (Ved W. Theodor Reincke). Hamburg, 30 januar Tranmarkedet er rolig. Jeg noterer: Bruttosalgspriser. Damptran, koldkl. Lofots Jfg Raamedieintran 64/65 Blank torsketran,,60/61 Brunblank do. 50/51 Blank industriel... 40/41 Brunblank do /35 Brun levertran /2/32 Sæltran, lys... 42/42 1 /z Do. brunblank /38 Do. brun /29 Sildetran, lys /38 1 / 2 Do., brunblank... ' 34/35 Do., brun /29 Hvaltran, uraffinert nr. O 47 Do., /2 Do., 2 40 Do., 3 38 Do., 4 33 Opgave over fersk sild' avsendt med jernbane fra Trondhjem i tiden fra 22 januar til 28 januar Til norske stationer kg. utenlandske do Tils kg. Fiskepriser i New York pr. 17/ (Efter Fishing Gazette.) Norske produkter. $ Makre, , Sild, fet, KKKK slandsk, skjæresild Fiskeboller, 4 rationer pr. daase Fiskeboller, 2 rationer pr. daase... 0.lP/40.1F/2 Sardiner, 1/4 æsker, med nøkkel. bulljon... Theis.... Viking.... Makrel, sauset, 16 ounees pr. dus.. 14 Ounees

9 4 februar 1914 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FTSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 37 Japans krabbeindustri. serverte japanske trolc1krabber beløp tilslutning til notisen i nr. 3 mec1 sig i 1912 til kroner. deles efter FishinO' Gazette New York Norge el' nok av troldkrabber og det atprisenp'ajapalskkrabbeinewyork vilde uten tvil være fortjenstfuldt at pl'. 3 januar er 7086 øre pr. daase fa ragt paa. det ene, om e egner a 225 gram eller kr. l pr. Sg l hermetk. Skkert er alfald at pundsdaase (450 gram). det ke bare er den alm. takekrabb Det er væsentlig 3 slags krabbe som (høvrng, palletorsk) som spses hr nedlægges i Japan (særlig Yesso og landet. Tromsø torvføres en lten Sachalin) og her i landet vilde alle maskeluabbe (ca. 5 7 cm. lang) som tre sorter kaldes. troldkrabbe da de sælges for 5 øre pr. styk, samt den er store 00' har t'mme1io' nær samme store troldkrabbe mer tilfældig. Begge b n utseende som vor røde, langbente, pig skal være meget gode. gede troldkrabbe. V ærdien av de kon o g o CC o o tc'co:> r 0:>0 C'Co o:> 0:> '1 C\l 1'1 01 Tilførselen av brisling, smaasild og blanding til Stavanger (Sammendrag av de ukentege opgaver). Brisling skj. Smaasild skj Blanding skj. o ooo C\11O r... ooo o... 00l100 o [r.o OO...o...l,.t<:,..., OlCOC'C OO lo... OOC'C OOC'C C'CC'Co C\1C\1CC Naar tilført 1913: l januar15 februar februar15 ma o 16 mai31 desember... Tils. Mot i 1912,,..., l, i i Hvorfra 1913: Stavanger arnt... Søndre Bergenhus amt... Nordre Bergenhus ant... Lister og Mandals amt... Romsdals amt... Søndre Trondhjems amt... Nordre Trondhjems alnt... Nordlands amt... Tils F> l 570 l <lj W r 0:>C\1 1O...C\l ooo 00.:r<1O 001'l 1O OOlO...lOOOOO 1'0:>1ot1O loc'coooooo CCCO t1' 'l1'l OOC'C ::F lo g S g: lo 00C\110C'C 1'1 1'1 Anvendelse i 1913: Røkt... Nedlagt i tomat,... Krydret... :Marinert...,,... Saltet,..,... Torvført... 'ris l o ; 1O ;1'1 C'C t,...; Ol o C'C1O o:>ro o C'C r. o:> C'C...;; Værdi i kr kr kr Mot i l i l i Pr. skjeppe a kr kr kr a ' l 1.36 a l.41 a Samlet værdi kr. l l l OOOO 000 tol 000 OO,...; C\lo:> oo O '1

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere