ÅRSRAPPORT. Foto: Mette Frandsen. RED BARNETS INDSATS - mod seksuelle overgreb mod børn - for tryg brug af sociale medier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. Foto: Mette Frandsen. RED BARNETS INDSATS - mod seksuelle overgreb mod børn - for tryg brug af sociale medier"

Transkript

1 2013 ÅRSRAPPORT Foto: Mette Frandsen RED BARNETS INDSATS - mod seksuelle overgreb mod børn - for tryg brug af sociale medier

2 INDLEDNING Denne årsrapport giver et indblik i den indsats, Red Barnet har gjort i 2013 for at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn og for at gøre det tryggere for børn at bruge de sociale medier. Den viser, hvordan vi både nationalt og internationalt beskæftiger os med og samarbejder om disse emner. Den viser også, hvor stor ekspertise Red Barnet har indenfor områderne en ekspertise, vi formidler videre både som oplægsholdere, i medierne og i samtalen med fagfolk, der beskæftiger sig med børn og unge. Og så bidrager vi med vores viden og ekspertise, når der skal tages politiske beslutninger omkring de emner, vi arbejder for. I 2013 startede udmøntningen af Regeringens overgrebspakke, en samlet indsats med det formål at forbedre den nationale indsats mod vold, overgreb og omsorgssvigt. I sammenhæng med det åbnede fem børnehuse, som skal specialisere sig i håndteringen af de vanskelige sager om overgreb. Etableringen af Børnehusene er en opkvalificering af indsatsen, som Red Barnet længe har været fortalere for. Overgrebspakken har fokus på overgreb bredt set, men der er fortsat behov for Red Barnets specialviden om både overgrebsbilleder med børn og viden om, hvordan børn og unge udsættes for seksuelt krænkende oplevelser i deres færden på nettet. I 2013 var vi vidne til en større retssag i Københavnsområdet, hvor en ung mand blev dømt for 108 sexkrænkelser på Arto, Skype, Faceup, Speek og Facebook, idet han havde skrevet tusindvis af krænkende beskeder til 86 unge piger i alderen år og blandt andet forført, manipuleret og truet dem til at udstille sig selv på en seksuelt krænkende måde. Red Barnets arbejde er baseret på viden og forskning. Men den er også baseret på, at vi inddrager børn og unge. Vi taler med børn i skolerne og har også tilknyttet et panel af unge, som vi taler med og henter viden hos om de emner, vi arbejder med. På den måde kan vi hele tiden relatere vores arbejde til børnene, som vi kæmper for. For det er jo dem, det hele handler om. Red Barnets arbejde er medfinansieret af EU kommissionens Safer Internet Program og midler fra SATS puljen 2

3 INTERNET HOTLINE MOD OVERGREBSBILLEDER I 2001 etablerede Red Barnet en hjemmeside baseret hotline, hvor borgere kan anmelde billeder af seksuelle overgreb på børn på nettet. I de 12 år der er forløbet har Red Barnet modtaget mere end anmeldelser fra borgere, som mente at have stødt på ulovlige billeder med børn i seksuelle situationer, det vi tidligere omtalte som børnepornografi. Arbejdet er gennem alle årene foregået i tæt samarbejde med Rigspolitiets særlige enhed for efterforskning i IT kriminalitet NITES, de store internetudbydere i Danmark og INHOPE, som er et EU-støttet netværk af civile hotlines over hele verden (www.inhope.org). Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb på børn og det særlige fokus på de it-relaterede problemer varetages af et fagligt team med ekspertise på dette felt. Teamets fire medarbejdere bliver ofte inviteret til at holde oplæg både i Danmark og i udlandet om deres viden. Arbejdet med at modtage og behandle anmeldelser følger særlige procedurer, som er godkendt af Rigspolitiet. Hver anmeldelse bliver vurderet i forhold til, om billeder eller videoklip er ulovlige i henhold til dansk straffelov. Red Barnets medarbejdere på hotlinen arbejder primært ud fra de henvendelser og anmeldelser hotlinen modtager, men har også mulighed for at foretage opsøgende arbejde på nettet. Når Red Barnet gennem et sporingsarbejde kan se, at det ulovlige materiale ligger på en server i et af de 43 lande, som vi samarbejder med, bliver oplysningerne videregivet til samarbejdspartneren i det pågældende land. Hvis Red Barnets hotline får oplysninger om ulovligt materiale på en server i et land, der ikke er en del af samarbejdet, bliver oplysninger sendt videre til Rigspolitiet, som formidler det til Interpol. Det er NITES, der koordinerer arbejdet, når det gælder danske forhold. 3

4 Det danske samarbejde om for eksempel blokering af ulovlige udenlandske hjemmesider med billeder af seksuelle overgreb på børn bliver blandt andet styrket gennem møder i ISP-kredsen, (Internet Service Providers) hvor Red Barnet, de danske teleudbydere og Rigspolitiet sammen med andre relevante organisationer udveksler viden og drøfter indsatserne. På internationalt plan deltager Red Barnet i de faglige fora, som er indeholdt i EU kommissionens Safer Internet Program, især møderne i INHOPE hotline netværket og NGO netværket enacso, om beskyttelse af børn i digitale medier. Desuden involverer vores internationale samarbejde også møder med Europols nye Cyber Crime Center, EC 3 som vil betyde en styrkelse af indsatsen mod overgrebsbilleder. FAKTA: INHOPE NETVÆRKET INHOPE netværket består nu af 49 civile internet hotlines fordelt på 43 forskellige lande. I 2013 har 170 medarbejdere behandlet i alt anmeldelser med formodning om, at de indeholder billeder af seksuelle overgreb på børn. Ud af disse blev omkring unikke url er vurderet til faktisk at indeholde ulovligt materiale. Vurderingen foretages på baggrund af lovgivningen i det land, hvor hjemmesiden er hosted. Hver enkelt url kan indeholde fra et til flere hundrede billeder. En analyse af de sider viser, at 81% af ofrene på billederne var piger. I 10% af det ulovlige materiale blev børnene vurderet til at være under tre år. I Europa blev 97 % af det ulovlige materiale rapporteret videre til politiet inden for 24 timer. 93 % af det ulovlige materiale var fjernet fra internettet inden for en uge. I gennemsnit tager det cirka tre dage før materialet er fjernet. Marianne Pihl og Gitte Jakobsen, to af Hotline teamets fire medarbejdere, på besøg hos Europol i Den Haag, efterår

5 FAKTA: DET HANDLER ANMELDELSERNE OM I 2013 modtog Red Barnets hotline 3167 anmeldelser - mod 3019 i procent af anmeldelserne drejer sig om hjemmesider, resten fordeler sig blandt andet på peer2peer netværk, nyhedsgrupper, og chat. Red Barnet vurderer, at næsten 25 procent af anmeldelserne handlede om hjemmesider med ulovligt indhold, som vi ikke tidligere har haft kendskab til. Det svarer til, at vi i gennemsnit fik kendskab til 15 nye ulovlige hjemmesider om ugen i Otte procent af anmeldelserne drejede sig om hjemmesider, hvor indholdet var erotiske poseringsbilleder med børn. Poseringsbilleder bliver fremstillet for at iscenesætte børnene som sex-objekter, uden at børnene er helt afklædte eller foretager så åbenlyse seksuelle handlinger, at billederne er ulovlige iht. straffeloven. Læs mere om dette i afsnittet om Billeder i gråzonen anmeldelser 2013 Blokeringsordning 5% 3167 anmeldelser 2013 Posering, nudisme, selveksponering 8% Links 6% Ikke adgang 20% Andet 37% Andet 37 % En del af disse sider indeholder voksen pornografisk materiale, som ikke er ulovligt iht. dansk lovgivning. Andre sider indeholder modelbilleder eller andre lovlige billeder af børn eller voksne, fx almindelige reklamer. Der kan også være tale om hjemmesider med et helt andet indhold, fx bilreklamer. Ulovlige 24% Ikke adgang 20 % Her er tale om sider, der ikke længere er adgang til. Enten fordi siden er lukket og materialet fjernet. Eller fordi der midlertidigt er lukket for adgang. Det kan også forekomme, at materialet, der førte til anmeldelse kun er tilgængeligt på bestemte tidspunkter eller kun kan ses, når man følger en bestemt rækkefølge af cookies, dvs. at man har besøgt en serie af sider, før man når til denne. Uden de nævnte cookies ingen adgang. 5

6 BRYD CIRKLEN Jeg ved du kan li mig men måske kan du li mig lidt for meget Ordene bliver sagt af en ti-årig pige i et tv-spot. Spottet er omdrejningspunktet for en kampagne, som Red Barnet og Sexologisk Klinik på Rigshospitalet gennemførte i begyndelsen af 2013, og formålet er at forebygge seksuelle krænkelser af børn. Efter en opfordring fra Red Barnet til Sundhedsministeren åbnede Sexologisk Klinik i foråret 2006 en særlig rådgivningstelefon til voksne med seksuelle tanker om børn. I 2009 førte samarbejdet til, at rådgivningstilbuddet også fik sin egen hjemmeside Efter intensivt fortalerarbejde fik Red Barnet i starten af 2012 en bevilling fra Sundhedsstyrelsen til at udarbejde en oplysningskampagne om rådgivningen og behandlingen. Kampagnen skulle få mennesker med seksuelle tanker om børn til at ringe til den anonyme rådgivning og ad den vej få hjælp til at undgå at krænke børn seksuelt. Kampagnen er derfor et eksempel på, hvordan Red Barnet også arbejder med tidlig forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn. FAKTA: KAMPAGNENS ELEMENTER Kampagnen for Bryd Cirklen bestod af: - En kampagnefilm, der over nogle uger blev vist i Danmarks Radios OBS-udsendelse og Commute Media (videoskærme i busser og S-tog), samt distribueret via Facebook. - Annoncer i Ekstrabladet og BT samt på avisernes hjemmesider. 6

7 FAGHÆFTE OM OVERGREBSBILLEDER Red Barnet har tidligere udgivet tre faghæfter om seksuelle overgreb på børn: Når voksne krænker, Når mistanken opstår og Når mistanken er blevet til en sag. I forlængelse af disse udgav Red Barnet i 2013 det fjerde hæfte med titlen Når overgrebene går verden rundt om billeder af seksuelle overgreb på børn og unge. I faghæftet præsenterer vi blandt andet en inddeling i ti kategorier af billeder med børn, fra de helt almindelige og uskyldige billeder til billeder med groft sadistisk seksuelt indhold. Der er desuden en gennemgang af lovgivningen på området, og hvordan bekæmpelsen af ulovlighederne foregår i Danmark og i udlandet. Der er en beskrivelse af gerningsmændene og hvilke rådgivnings- og behandlingstilbud der er til rådighed og endelig en gennemgang af hvor man kan anmelde til, hvis man støder på de ulovlige billeder på nettet. 7

8 3. BILLEDERNES ROLLE FOR KIGGEREN dømte er mænd. historie om Alice in Wonderland. Alder 3% 2% antydende nudisme Det er ikke muligt at tegne en præcis profil af de mennesker, som producerer eller interesserer sig for erotiske billeder af børn. Men hvis vi antager, at det er de samme mennesker, der ser på ulovlige seksuelle billeder, så er de fleste mænd. Kvinder krænker også, og der er flere eksempler på kvinder, som er dømt for at besidde overgrebsbilleder, men et forsigtigt gæt vil være, at mindst ni ud af ti Billederne er oftest i den alvorlige ende af skalaen Nogle opfatter sig som erklærede pædofile, hvilket betyder, at de foretrækker sex med børn frem for med voksne. Andre kan være ekstremt optagede af alle former for seksualitet, hvor børn som Når vi ser på graden af seksualisering, er det tydeligt, at billeder med størst grad af seksualisering fylder mest. Over halvdelen (51 %) af de registrerede sider viser erotisk posering, det vil sige den form for posering, som vi antager i højeste grad kan have skadelige følgevirkninger for børn. Ikkeerotiske poseringsbilleder udgør 39 %, og kun de sidste 10 % omhandler andre typer af billeder. seksuelle objekter blot er en af flere varianter. Og andre igen opsøger overgrebsbillederne, fordi de selv blev udsat for seksuelle overgreb som børn, og nogle søger blot efter spændingsoplevelser på nettet. 5 % Seksualisering The sexual or erotic nature of the images lies both in the objective qualities of the material itself, and in the mind of the collector. Howitt, % 51 % erotisk posering posering erotika Det kan være vanskeligt præcist at vurdere alderen på børn på billeder. Det er lettere blandt mindre børn, som forandrer sig meget på et enkelt år. Nogle gange er det helt umuligt blandt teenagere, der er fuldt kønsmodne. I det indsamlede datamateriale har vi alligevel forsøgt at vurdere børnenes alder på de forskellige sider. Den største andel (48 %) befinder sig i kategorien 9-12 år, mens 14 % viser børn i alderen 5-8 år, og 37 % viser børn mellem 13 og 18 år. En person, der interesserer sig seksuelt for børn, kan blive tændt af et billede, der som udgangspunkt slet ikke har noget seksuelt formål. Og det er mere reglen end undtagelsen, at politiet finder billeder, der ikke har direkte seksuel karakter, når de analyserer materiale fra tiltalte. Billeder og film, der signalerer sex, er ikke nødvendigvis ulovlige og involverer ikke nødvendigvis barnet i optagelser på en måde, som i sig selv krænker barnet. Fordeling på aldersgrupper 1% Billedet her er taget af forfatter og fotograf Lewis Carroll i 1858 og viser Alice Liddl et barn, som 14% han kendte. Billedet viser et barn, der rækker hånden frem mod iagttageren. Et sådant billede kan af iagttageren opleves som erotisk, og det er uden tvivl interessant for en del af de personer, der er optaget af seksuelle fantasier om børn 8. Billedet er senere blevet kendt som inspiration til Carolls 37 % 7 Refereret i Taylor et al., Eksemplet er lånt fra Michael Sheaths oplæg Child abuse imagery viewers: what are they looking for? What do they see? ved INHOPE-møde i % 9 til til 18 5 til 8 0 til 4 31 RAPPORT OM BILLEDER I GRÅZONEN En stor del af de anmeldelser, der kommer til Red Barnets Hotline, drejer sig, ud over de tydeligt ulovlige billeder, om billeder i en såkaldt gråzone, hvis indhold ikke direkte overtræder straffeloven. Det kan være uskyldige eller tilsyneladende uskyldige billeder af børn, hvor billederne enten ved selve optagelsen, eller fordi de bringes i en eksplicit pornografisk sammenhæng (f.eks. et pornosite), fremstiller børn som erotiske eller seksuelle objekter med det formål at stimulere nogle voksnes seksuelle fantasier. Flertallet af disse billeder, og den del vi særligt har beskæftiget os med i rapporten om billeder i gråzonen er såkaldte modelbilleder, som giver klart indtryk af, at de er optaget under dække af at love barnet en karriere som fotomodel. Billederne bliver lagt på hjemmesider og fremstår som barnets portfolio. Men disse billeder er karakteriseret ved, at tøjvalget og børnenes positurer gør, at billederne tydeligt er efterligninger af erotiske billeder af voksne og de efterlader ingen trivl om, at hensigten er at tilfredsstille nogle voksnes seksuelle behov. I nogle af disse billedserier er børnenes nøgenhed og handlinger så eksplicit seksuelle, at de mest udfordrende billeder i fotoserien er ulovlige, mens andre lige præcist holder sig inden for det tilladte i loven. Andre af disse billeder bliver kopieret fra private eller kommercielle hjemmesider, andre er familiebilleder fra badeferien eller børn og unge, der poserer foran et kamera med en helt anden hensigt end det, billederne ender med at blive brugt eller misbrugt til. Andre billeder er taget blandt nudister, hvor nøgne børn og voksne - uden antydning af seksuel karakter - foretager sig dagligdags gøremål eller fx er på ferielejre sammen. Disse billeder er ikke oprindeligt tiltænkt at udstille børnene på en seksuel måde, men når billederne bliver bragt på en hjemmeside der handler om porno og bliver kommenteret med seksuelle fantasier, bliver det en klar krænkelse af børnene. Red Barnet har afsluttet undersøgelsen i 2013, og udgiver i 2014 rapporten om emnet. Rapporten vil ud over at udkomme på dansk også blive oversat til engelsk og præsenteret i de internationale netværk, som Red Barnet deltager i. Rapporten kan downloades fra Red Barnets hjemmeside under materialer. 8

9 DIGITAL DIALOG I SKOLERNE Skolen anno 2013 er nødt til at være til stede på de digitale medier i mere end én forstand. Det handler om læring med digitale medier, men det handler også om trivsel og værdier, hvis alle skal kunne deltage i den digitale kommunikation kritisk, etisk og respektfuldt. Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik spurgte i 2012 lærere og andre fagpersoner om deres oplevelser med digitale medier i hverdagen. Mange forholder sig aktivt til IT og medier i hverdagen, men mange oplever det også som en dilemmafyldt arena. Spørgsmål om ansvar, ophavsret og retten til privatliv dukker op gang på gang, når lærere og elever arbejder, kommunikerer eller mødes online. Behovet for regler og retningslinjer på skolen kan ende som en mur rundt om de gode intentioner. Derfor gik organisationerne sammen om at udvikle hæftet Digital dialog i skolerne med idéer til, hvordan lærere og pædagoger og skoleledere i samarbejde med elever og forældre aktivt kan definere skolens værdier og kultur på det digitale område. Hæftet lægger op til, at skolen søsætter større eller mindre projekter, der kan løfte skolens viden og kompetencer på området. Hæftet findes også online til download på Hæftet er blevet til i et samarbejde mellem Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet, Center for Digital Pædagogik, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever, Skole og Forældre og BUPL. 9

10 Hjemmesiden sikkerchat.dk startede i 2001 i et samarbejde mellem Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd. Sikkerchat.dk udvikles og justeres løbende, så sitet følger med i de aktuelle temaer og den nyeste udvikling på området. Formålet med siden er at klæde børn og unge på til at færdes trygt med net og mobil og dermed forebygge at børn og unge bliver udsat for mobning, trusler eller seksuelt grænseoverskridende oplevelser online. Siden indeholder temaer om blandt andet digital mobning, konflikter på nettet, onlineforelskelse, identitet, groomingspil og chat. Sikkerchat.dk har fire målgrupper: Elever fra klasse, elever fra klasse, fagfolk og forældre. Hadebeskeder på Facebook, ubehagelige sms er og falske profilsider oprettet for at chikanere er mobning i den digitale verden. Børn og unges tiltagende onlineliv betyder at mobning nu har endnu flere platforme at udfolde sig på. Derfor arbejder Red Barnet målrettet for at forebygge mobning i de digitale medier. Gennem et internationalt samarbejde med børnerettighedsorganisationer fra Spanien, Italien og Polen har Red Barnet udviklet materialer med fokus på mobning under navnet EU-superkids online. Samarbejdet har bestået af et to-årigt europæisk projekt, som Red Barnet har været koordinator for. I Projektet er der blevet sat fokus på børns sociale trivsel, når de anvender digitale medier. Projektet har udviklet e-learning-moduler om mobning, privatlivets fred og grooming. Modulerne består af ni små film, der indeholder dilemmaer, som brugerne undervejs i fortællingen skal tage stilling til. Formålet er at vise børn og unge, at deres handlinger har konsekvenser uanset om de optræder som mobbere eller tilskuere. Alle historierne i e-learning-modulerne er baseret på virkelige erfaringer hos 11 til 13-årige børn fra de fire lande. Filmene med lærervejledning ligger på sikkerchat.dk. 10

11 Red Barnet har oprettet en brevkasse på sikkerchat.dk for at hjælpe de mange børn og unge, der har negative oplevelser, når de er online. Oplevelser, som de måske ikke tør snakke med deres forældre eller andre voksne om. I brevkassen kan børn og unge anonymt stille spørgsmål om alt det, der handler om digital mobning og krænkelser på nettet. Spørgsmål og svar bliver lagt på sitet, så andre også kan blive hjulpet af de gode råd, som Red Barnets ekspertpanel giver. I 2013 blev der lagt i alt 55 svar på hjemmesiden. Spørgeren har derudover mulighed for at få et hurtigt svar på sin private mail, hvilket skete i 25 tilfælde. Endelig modtog Red Barnet mange spørgsmål som faldt uden for brevkassens område. Disse blev henvist til andre relevante rådgivningstilbud (fx Sexlinien.dk og Bisidderordningen hos Børns Vilkår). Red Barnet har bidraget med oplæg om digital trivsel og forældresamarbejde ved landsdækkende konferencer og med en artikel i bogen Digital Trivsel en antologi om børn og unges onlineliv. (Turbine forlaget 2013). Desuden har vi bidraget med en artikel i KvaN, (Tidsskrift for læreruddannelse og skole) om Konflikter, mobning og digitale medier (KvaN 95, marts 2013). Red Barnet udskrev i 2013 en novelle konkurrence om temaet Mobning på Nettet i samarbejde med Movellas.com og Books on Demand (BoD). De fem bedste bidrag blev udvalgt og samlet i bogen Digital Mobning en novellesamling (BoD 2013). Bogen er blevet modtaget rigtig godt både blandt børn og fagvoksne, og anvendes blandt andet i danskundervisningen på flere skoler. 11

12 SIKKER INTERNET DAG NATIONALT SAMARBEJDE I det nationale samarbejde indgår også Red Barnets internet hotline, hvor man på nettet kan anmelde billeder af seksuelle overgreb på børn, samt en helpline, som består af en chatrådgivning og en brevkasse, koordineret af Cyberhus, hvor børn kan søge hjælp. Medierådet fungerer som videnscenter og har til opgave at skabe opmærksomhed og informere om sikker brug af internet og mobiltelefoner i forhold til børn og unge. Videnscentret indgår i det internationale Awareness-netværk INSAFE, som består af 30 EU støttede videnscentre i Europa. Projektet får økonomisk støtte fra EU s Safer Internet Program. Et fælles projekt i samarbejdet går ud på at afholde den årlige internationale Sikker Internet Dag. I 2013 foregik Sikker Internet Dag (SID) i mere end 100 lande på verdensplan under sloganet: Let s create a better Internet together. Medierådet for Børn og Unge markerede i samarbejde med Red Barnet og Center for Digital Pædagogik dagen ved at lægge vægt på internettets væld af muligheder for børn og unges kompetenceudvikling, sociale netværk og adgang til viden og rådgivning. Gennem forskellige events og aktiviteter formidlede vi viden om børn og unges online aktiviteter. Samtidig inviterede vi til dialog om, hvordan vi i fællesskab kan sørge for, at børn og unge er klædt på til nettet. Og ikke mindst hvordan lærere og fagfolk med hjælp fra redskaber og praksisviden kan understøtte børn og unges onlineaktiviteter. Helt konkret var et af Red Barnets bidrag til dagen et nye tema omkring konflikthåndtering, som blev lagt ud på sikkerchat.dk. Temaet sætter fokus på forskellen mellem konflikter online og offline og på håndtering af disse konflikter. 12

13 UNGEPANEL PÅ DANSK IGF Red Barnet og Medierådet for Børn og Unge deltog igen i 2013 med et ungepanel på Dansk IGF (Internet Governance Forum). Danske unge er førende i Europa, når det handler om at bruge internettet og mobilen. De er først på nettet, de første der får en mobil, og de overhaler deres forældre vidensmæssigt langt hurtigere end unge i andre lande. De unge eksperter og innovatører deltog i år i de forskellige sessioner, hvor de kom med spørgsmål og synspunkter ud fra deres perspektiv på internettet baseret på deres direkte erfaringer med indgå i netværk online. De unge bidrog med deres meninger i alle sessioner fra start til slut på Dansk IGF ENACSO INTERNATIONALT SAMARBEJDE Red Barnet var i 2008 med til at etablere NGO netværket enacso (European NGO Alliance for Child Safety Online), som ved udgangen af 2013 bestod af 24 NGO-organisationer i EU lande og fem i lande, der grænser op til EU. Netværket får økonomisk støtte fra EU og har som formål at samarbejde om at være civilsamfundets og børnenes stemme i udviklingen af politik og lovgivning, som får betydning for børns brug af online medier. I forbindelse med at projektet i september 2012 overgik til den tredje bevillingsperiode fra EU, blev koordinatoropgaven overdraget til Save the Children Italy. Danmark er fortsat aktivt medlem bl.a. ved at være leder af arbejdsgruppen for indsatsen omkring børneinddragelse, og har ved dette bidraget med at udvikle en fælles politik for børneinddragelse i netværkets arbejde. 13

14 FORMIDLING AF VIDEN Red Barnet har gennem mange års arbejde med emnet oparbejdet en særlig viden om seksuelle overgreb og krænkelser af børn, særligt de it-relaterede, og herunder også viden om digital mobning, chikane og trusler. Derfor får Red Barnets medarbejdere næsten hver uge plads i medierne til at kommentere og uddybe sager, hvor det er gået ud over børn. Vores vinkel vil altid være at tale børnenes sag på baggrund af FN s Børnekonvention, som er mandatet for alt arbejde i Red Barnet. Som tidligere nævnt formidler Red Barnet også løbende den faglige viden gennem artikler i bøger og rapporter. Desuden har Red Barnets medarbejdere i løbet af 2013 deltaget i en række faglige fora, udviklingsmøder samt formidlet viden om overgreb, krænkelser, mobning, onlineproblemer, konfliktløsning og meget mere i en lang række sammenhænge nationalt og internationalt bl.a. følgende: Daginstitutioner Socialforvaltninger Plejefamilier Folkeskoler Privatskoler Rigspolitiets Nationale IT Efterforskning Sektion RÅdgivningscentre Det KriminalprÆventive RÅd Red Barnet Ungdom NetClean SSP medarbejdere enacso Politiets Efterretnings Tjeneste Skolemesser Sex & Samfund Bibliotekarer Danmarks Radio MovieStarPlanet inhope GoSuperModel 14

STOP DIGITALE OVERGREB NU!

STOP DIGITALE OVERGREB NU! STOP DIGITALE OVERGREB NU! KONFERENCE SCANDIC AARHUS CITY 04.05.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK Foto:Mette Frandsen PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI STOP DIGITALE OVERGREB NU! Red Barnet har en unik viden om bekæmpelse

Læs mere

STOP DIGITALE OVERGREB NU!

STOP DIGITALE OVERGREB NU! STOP DIGITALE OVERGREB NU! KONFERENCE HOTEL PARK MIDDELFART 06.05.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK Foto:Mette Frandsen PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI PROGRAM 09.00-09.25 Ankomst og registrering. Morgenmad 09.25-09.50

Læs mere

Seksuelle overgreb i 2015 5 udfordringer

Seksuelle overgreb i 2015 5 udfordringer Seksuelle overgreb i 2015 5 udfordringer Psykolog Kuno Sørensen Udfordring nummer 1 De fleste seksuelle overgreb mod børn begås af personer det nære miljø omkring barnet Med udviklingen af internettet

Læs mere

it-relaterede seksuelle overgreb på børn

it-relaterede seksuelle overgreb på børn Red Barnets indsats mod it-relaterede seksuelle overgreb på børn Årsrapport 2006 Seksuelle overgreb på børn online Voksne, som seksuelt interesserer sig for børn, har gennem internettet og de digitale

Læs mere

Internettet anno 2015 - udfordringer med overgreb, identitet og seksualitet hos børn og unge. Psykolog Kuno Sørensen

Internettet anno 2015 - udfordringer med overgreb, identitet og seksualitet hos børn og unge. Psykolog Kuno Sørensen Internettet anno 2015 - udfordringer med overgreb, identitet og seksualitet hos børn og unge Psykolog Kuno Sørensen Historisk tilbageblik 1993: WWW WideWorldWeb 2003: Skype lanceres 2010: Ipad lanceres

Læs mere

FAKTA OM RETTIGHEDER

FAKTA OM RETTIGHEDER FAKTA OM RETTIGHEDER Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres private

Læs mere

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission per Elevakti iteter co-funded by the European Commission Indhold 3Indledende aktiviteter Videofilmene Ekstra materiale 4 5 5 Evaluering en del af undervisningen 6 Vil du www-vide mere? I skal ikke nødvendigvis

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS

ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS mod seksuelle overgreb mod børn for tryg brug af sociale medier Indledning Denne årsrapport giver et indblik i den indsats, Red Barnet Danmark har gjort i 2014, for

Læs mere

Børn og unges digitale liv

Børn og unges digitale liv Børn og unges digitale liv Børns Vilkår For børn Med børn Dagens program Mobil og internet en del af børn og unges hverdag Mobilens og internettets mulige faldgruber Gode råd til børn og voksne Digitale

Læs mere

Hvor slemt ka det være? En antologi om it-relaterede seksuelle over greb på børn og unge

Hvor slemt ka det være? En antologi om it-relaterede seksuelle over greb på børn og unge Hvor slemt ka det være? En antologi om it-relaterede seksuelle over greb på børn og unge ET BILLEDE ER IKKE BARE ET BILLEDE Gitte Jakobsen, Red Barnet Både udbuddet af og efterspørgslen efter billeder

Læs mere

Årsrapport. Foto: Charlotte Hjord-Rohde. Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn

Årsrapport. Foto: Charlotte Hjord-Rohde. Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn Årsrapport Foto: Charlotte Hjord-Rohde Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn 2 Årsrapport 2011 Det vi kæmper for, flytter noget Hver dag, året rundt, bliver seksuelt misbrug af et barn afsløret.

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder?

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder? Dit barns sociale liv på net og mobil Hvad er din rolle som forælder? 1 Indhold Hjælp dit barn med at sætte grænser...3 Forælder til en digitalt indfødt...4 Fakta: Unges medievaner...7 Facebook...8 Virtuelle

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 10 september 2016 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner Velkommen Kære SSP-kontakt I første nyhedsbrev skoleåret 2016/17 kan du læse om: Udskiftning i SSP-gruppen Aarhus Temadag i november Oplæg

Læs mere

ÅRSRAPPORT RED BARNETS INDSATS. MOD seksuelle overgreb mod børn FOR tryg brug af sociale medier

ÅRSRAPPORT RED BARNETS INDSATS. MOD seksuelle overgreb mod børn FOR tryg brug af sociale medier 2015 ÅRSRAPPORT RED BARNETS INDSATS MOD seksuelle overgreb mod børn FOR tryg brug af sociale medier Læs om samarbejdet med Europol på side 17. Se filmen på: redbarnet.dk/anmeld INDLEDNING Denne årsrapport

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

2016 ÅRSRAPPORT. RED BARNETS INDSATS mod seksuelle overgreb mod børn for tryg brug af sociale medier

2016 ÅRSRAPPORT. RED BARNETS INDSATS mod seksuelle overgreb mod børn for tryg brug af sociale medier 2016 ÅRSRAPPORT RED BARNETS INDSATS mod seksuelle overgreb mod børn for tryg brug af sociale medier Indledning Denne årsrapport giver et indblik i Red Barnets indsatser i Danmark i 2016 for at bekæmpe

Læs mere

Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn

Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn Årsrapport 2009 1 www.redbarnet.dk Barrierer og forhindringer Red Barnets mangeårige arbejde med anmeldelser af IT-relaterede overgreb på børn, børns

Læs mere

Page 1 of 5 From: Medierådet for Børn og Unges Nyhedsbrev (camillaw@dfi.dk) To: Date: Mon, February 8, 2010 10:27:17 AM Cc: Subject: Nyhedsbrevet fra Medierådet for Børn og Unge Læs nyhedsbrevet online

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

2.1 Fakta om rettigheder

2.1 Fakta om rettigheder 2.1 Fakta om rettigheder Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres

Læs mere

Grooming processer online. Kuno Sørensen Psykolog Seniorrådgiver Gitte Jakobsen Seniorrådgiver

Grooming processer online. Kuno Sørensen Psykolog Seniorrådgiver Gitte Jakobsen Seniorrådgiver Grooming processer online Kuno Sørensen Psykolog Seniorrådgiver Gitte Jakobsen Seniorrådgiver Online krænker strategier lige på og hårdt typen: Chauvinistisk skyder med spredehagl Er der en pige her der

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Grooming processer online. Psykolog Kuno Sørensen

Grooming processer online. Psykolog Kuno Sørensen Grooming processer online Psykolog Kuno Sørensen Konvergens Voksne opsøgende online typer De venskabssøgende (Hvor det vigtige er at opbygge og opretholde venskaber, de føler sig på bølgelængde med børn.

Læs mere

Tanja Glückstadt Heien Næstformand - CEST,CEPT, CSAT - specialistuddannet i porno- og sexafhængighed. Kvinderådet Ulrik Frost Formand

Tanja Glückstadt Heien Næstformand - CEST,CEPT, CSAT - specialistuddannet i porno- og sexafhængighed. Kvinderådet Ulrik Frost Formand Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del Bilag 7 Offentligt Porno & Samfund Tanja Glückstadt Heien Næstformand - CEST,CEPT, CSAT - specialistuddannet i porno- og sexafhængighed Kvinderådet Ulrik Frost

Læs mere

cyberhus Online rådgivning for børn og unge

cyberhus Online rådgivning for børn og unge cyberhus Online rådgivning for børn og unge Denne folder fortæller om hvordan Cyberhus rådgiver børn og unge via nye medier. Erfaringer opbygget gennem 6 år som en ikke-kommerciel online rådgivning for

Læs mere

DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET

DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET BRIEF DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME EU har taget kampen

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Hvor slemt ka det være? En antologi om it-relaterede seksuelle over greb på børn og unge

Hvor slemt ka det være? En antologi om it-relaterede seksuelle over greb på børn og unge Hvor slemt ka det være? En antologi om it-relaterede seksuelle over greb på børn og unge INTERNETTET GIVER KRÆNKERE NYE MULIGHEDER Kuno Sørensen, Red Barnet Den teknologiske udvikling har givet nye muligheder

Læs mere

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB.

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB. VOX-POP Erfaringer fra tilfældige 6.-8. klasser i det indre København Digital trivsel og forældresamarbejde Kolding den 26. november 2013 Gitte Jakobsen, Red Barnet vågne morgenid mad 1. Frikvarter skole

Læs mere

Hvor slemt ka det være? En antologi om it-relaterede seksuelle over greb på børn og unge

Hvor slemt ka det være? En antologi om it-relaterede seksuelle over greb på børn og unge Hvor slemt ka det være? En antologi om it-relaterede seksuelle over greb på børn og unge SÅDAN ARBEJDER POLITIET Henrik Gundorff, NC3 og Gitte Jakobsen, Red Barnet Når politiet får anmeldelser af overgrebsbilleder,

Læs mere

Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen

Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen 1/10 Udgivet af: Red Barnet og DI Digital Redaktion: Kuno Sørensen og Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-938-5 3. opdaterede

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

Udvælgelse af spil pædagogiske overvejelser.

Udvælgelse af spil pædagogiske overvejelser. Mediepolitik 2012 Forord Unge i dag er storforbrugere af medier. Deres kommunikation og sociale liv foregår i høj grad gennem sms, chatrooms, facebook, netværksspil osv. Spillekonsoller, computere og mobiltelefoner

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Digital trivsel og forældresamarbejde. Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet

Digital trivsel og forældresamarbejde. Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet Digital trivsel og forældresamarbejde Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet Tænkepause Hvor mange af jer har en mobil? Hvor mange er på nettet dagligt? Hvor mange er på Facebook? Hvor

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning Gratis FOreBYGGelsestilBUD - til skoler og KLUBBer g sparrin events Under visning Oplæg ! Kære lærere og pædagoger I sidder her med SSP Frederiksberg og Forebyggelsesområdets fælles tilbudspjece over den

Læs mere

samrådsspørgsmål AI fra Folketingets Retsudvalg Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse af (Alm. del) onsdag den 18.

samrådsspørgsmål AI fra Folketingets Retsudvalg Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse af (Alm. del) onsdag den 18. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 867 Offentligt Justitsministeriet Dato: 18. juni 2008 Dok.: MSF40492 Sagnr.: 2008-154-0140 Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Har du været på nettet?

Har du været på nettet? Har du været på nettet?? Co-funded by the European Union OK... du er begyndt at læse det her hæfte, så det kan tyde på, at der er sket noget, som du fortryder. Eller måske prøver du at hjælpe en anden.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning REU har efter ønske fra Annette Lind (S) bedt justitsministeren og ministeren for børn,

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

2016 FORLØB KLASSE

2016 FORLØB KLASSE sociale medier 2016 FORLØB 0.-3. KLASSE INDHOLD 1. Introduktion.......................................................................3 Fælles mål for forløbet "Sociale medier"....................................................4

Læs mere

Digital trivsel og forældresamarbejde

Digital trivsel og forældresamarbejde Digital trivsel og forældresamarbejde af Kuno Sørensen, Jon K. Lange, Marianne Pihl og Gitte Jakobsen I denne artikel stiller vi skarpt på nogle af de digitale dilemmaer eller digilemmaer, som især lærere

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

POLITISK OPLÆG FLERE UNGE GODT FRA START FEBRUAR 2015 ET LIV UDEN MOBNING

POLITISK OPLÆG FLERE UNGE GODT FRA START FEBRUAR 2015 ET LIV UDEN MOBNING POLITISK OPLÆG FLERE UNGE GODT FRA START FEBRUAR 2015 ET LIV UDEN MOBNING FORORD En person, der har været udsat for mobning i sin barndom eller ungdom, risikerer at blive påvirket af det hele livet. Det

Læs mere

Fanget på kamera. Hvem har retten over billederne? Grundskole. Finder du sjove billeder på google og bruger på dine profiler eller til skoleopgaver?

Fanget på kamera. Hvem har retten over billederne? Grundskole. Finder du sjove billeder på google og bruger på dine profiler eller til skoleopgaver? Fanget på kamera En tur op ad gågaden og du kan hurtigt blive fanget af et kameras linse. I dagligdagen tænker vi måske ikke så meget over det, da det at tage billeder er en helt naturlig del, men hvis

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Justitsministeren og ministeren for børn, undervisning

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Billeder i. Hvordan børn på lovlig vis udnyttes som sexobjekter på nettet

Billeder i. Hvordan børn på lovlig vis udnyttes som sexobjekter på nettet Billeder i Hvordan børn på lovlig vis udnyttes som sexobjekter på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...3 RESUMÉ...4 ORDFORKLARINGER...5 METODE...7 KAPITEL 1. BAGGRUNDSVIDEN OM OVERGREBSBILLEDER OG DIGITALE

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Denmark PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Hvor mange

Læs mere

It-sikkerhedskomitéen

It-sikkerhedskomitéen It-sikkerhedskomitéen Beskyttelse af børn og unge på online sociale netværkstjenester Børn og unge har stor glæde af de nye online sociale netværkstjenester, men deres oplevelser på disse tjenester er

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Fra: info@balk.dk på vegne af Børns Vilkår [hc@bornsvilkar.dk] Sendt: 9. december 2014 13:46 Til: Michael Hansen (mic) Emne: 18 Ansøgning

Fra: info@balk.dk på vegne af Børns Vilkår [hc@bornsvilkar.dk] Sendt: 9. december 2014 13:46 Til: Michael Hansen (mic) Emne: 18 Ansøgning Fra: info@balk.dk på vegne af Børns Vilkår [hc@bornsvilkar.dk] Sendt: 9. december 2014 13:46 Til: Michael Hansen (mic) Emne: 18 Ansøgning Indsendt tir, 12/09/2014-13:46 Indsendt af anonym bruger: [94.231.96.34]

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn & Mariagerfjord 2016 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

Når børn og unge deler intime billeder på nettet

Når børn og unge deler intime billeder på nettet Når børn og unge deler intime billeder på nettet Nøgen på nettet viden til fagpersoner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Om deling af intime billeder og film 4 Hvorfor intime billeder? 6 Mange tror, alle andre

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Groomingonline og grænseoverskridende seksuelle oplevelser på nettet. Den ungdom, den ungdom!

Groomingonline og grænseoverskridende seksuelle oplevelser på nettet. Den ungdom, den ungdom! Groomingonline og grænseoverskridende seksuelle oplevelser på nettet SikkerChat Albertslund, august 2017 Kuno Sørensen, psykolog Den ungdom, den ungdom! Moderne tiders sprogbrug, syn's jeg er altfor stærk

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Opdrag med hjertet ikke med hånden

Opdrag med hjertet ikke med hånden Opdrag med hjertet ikke med hånden I Danmark er det FOrBUdt at SLÅ BØrN Det er strafbart og det er på alle måder skadeligt for børn at blive slået. Alligevel er der stadig mange danske børn, der bliver

Læs mere

Positiv selvopfattelse

Positiv selvopfattelse Positiv selvopfattelse Kompetencemål: Eleven kan stå ved egne meninger og rettigheder på en positiv og tydelig måde. *: Målet er identisk med et mål fra Forenklede Fælles Mål for sundheds- og (Undervisningsministeriet

Læs mere

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7 Oplysninger om steder, hvor du kan få yderligere hjælp og rådgivning Indhold Børn og unge... 1 Voksne udsat for overgreb i barndommen... 2 Særligt til mænd... 4 Fagfolk... 4 Pårørende... 7 Rådgivning ved

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere