ÅRSRAPPORT. Foto: Mette Frandsen. RED BARNETS INDSATS - mod seksuelle overgreb mod børn - for tryg brug af sociale medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. Foto: Mette Frandsen. RED BARNETS INDSATS - mod seksuelle overgreb mod børn - for tryg brug af sociale medier"

Transkript

1 2013 ÅRSRAPPORT Foto: Mette Frandsen RED BARNETS INDSATS - mod seksuelle overgreb mod børn - for tryg brug af sociale medier

2 INDLEDNING Denne årsrapport giver et indblik i den indsats, Red Barnet har gjort i 2013 for at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn og for at gøre det tryggere for børn at bruge de sociale medier. Den viser, hvordan vi både nationalt og internationalt beskæftiger os med og samarbejder om disse emner. Den viser også, hvor stor ekspertise Red Barnet har indenfor områderne en ekspertise, vi formidler videre både som oplægsholdere, i medierne og i samtalen med fagfolk, der beskæftiger sig med børn og unge. Og så bidrager vi med vores viden og ekspertise, når der skal tages politiske beslutninger omkring de emner, vi arbejder for. I 2013 startede udmøntningen af Regeringens overgrebspakke, en samlet indsats med det formål at forbedre den nationale indsats mod vold, overgreb og omsorgssvigt. I sammenhæng med det åbnede fem børnehuse, som skal specialisere sig i håndteringen af de vanskelige sager om overgreb. Etableringen af Børnehusene er en opkvalificering af indsatsen, som Red Barnet længe har været fortalere for. Overgrebspakken har fokus på overgreb bredt set, men der er fortsat behov for Red Barnets specialviden om både overgrebsbilleder med børn og viden om, hvordan børn og unge udsættes for seksuelt krænkende oplevelser i deres færden på nettet. I 2013 var vi vidne til en større retssag i Københavnsområdet, hvor en ung mand blev dømt for 108 sexkrænkelser på Arto, Skype, Faceup, Speek og Facebook, idet han havde skrevet tusindvis af krænkende beskeder til 86 unge piger i alderen år og blandt andet forført, manipuleret og truet dem til at udstille sig selv på en seksuelt krænkende måde. Red Barnets arbejde er baseret på viden og forskning. Men den er også baseret på, at vi inddrager børn og unge. Vi taler med børn i skolerne og har også tilknyttet et panel af unge, som vi taler med og henter viden hos om de emner, vi arbejder med. På den måde kan vi hele tiden relatere vores arbejde til børnene, som vi kæmper for. For det er jo dem, det hele handler om. Red Barnets arbejde er medfinansieret af EU kommissionens Safer Internet Program og midler fra SATS puljen 2

3 INTERNET HOTLINE MOD OVERGREBSBILLEDER I 2001 etablerede Red Barnet en hjemmeside baseret hotline, hvor borgere kan anmelde billeder af seksuelle overgreb på børn på nettet. I de 12 år der er forløbet har Red Barnet modtaget mere end anmeldelser fra borgere, som mente at have stødt på ulovlige billeder med børn i seksuelle situationer, det vi tidligere omtalte som børnepornografi. Arbejdet er gennem alle årene foregået i tæt samarbejde med Rigspolitiets særlige enhed for efterforskning i IT kriminalitet NITES, de store internetudbydere i Danmark og INHOPE, som er et EU-støttet netværk af civile hotlines over hele verden (www.inhope.org). Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb på børn og det særlige fokus på de it-relaterede problemer varetages af et fagligt team med ekspertise på dette felt. Teamets fire medarbejdere bliver ofte inviteret til at holde oplæg både i Danmark og i udlandet om deres viden. Arbejdet med at modtage og behandle anmeldelser følger særlige procedurer, som er godkendt af Rigspolitiet. Hver anmeldelse bliver vurderet i forhold til, om billeder eller videoklip er ulovlige i henhold til dansk straffelov. Red Barnets medarbejdere på hotlinen arbejder primært ud fra de henvendelser og anmeldelser hotlinen modtager, men har også mulighed for at foretage opsøgende arbejde på nettet. Når Red Barnet gennem et sporingsarbejde kan se, at det ulovlige materiale ligger på en server i et af de 43 lande, som vi samarbejder med, bliver oplysningerne videregivet til samarbejdspartneren i det pågældende land. Hvis Red Barnets hotline får oplysninger om ulovligt materiale på en server i et land, der ikke er en del af samarbejdet, bliver oplysninger sendt videre til Rigspolitiet, som formidler det til Interpol. Det er NITES, der koordinerer arbejdet, når det gælder danske forhold. 3

4 Det danske samarbejde om for eksempel blokering af ulovlige udenlandske hjemmesider med billeder af seksuelle overgreb på børn bliver blandt andet styrket gennem møder i ISP-kredsen, (Internet Service Providers) hvor Red Barnet, de danske teleudbydere og Rigspolitiet sammen med andre relevante organisationer udveksler viden og drøfter indsatserne. På internationalt plan deltager Red Barnet i de faglige fora, som er indeholdt i EU kommissionens Safer Internet Program, især møderne i INHOPE hotline netværket og NGO netværket enacso, om beskyttelse af børn i digitale medier. Desuden involverer vores internationale samarbejde også møder med Europols nye Cyber Crime Center, EC 3 som vil betyde en styrkelse af indsatsen mod overgrebsbilleder. FAKTA: INHOPE NETVÆRKET INHOPE netværket består nu af 49 civile internet hotlines fordelt på 43 forskellige lande. I 2013 har 170 medarbejdere behandlet i alt anmeldelser med formodning om, at de indeholder billeder af seksuelle overgreb på børn. Ud af disse blev omkring unikke url er vurderet til faktisk at indeholde ulovligt materiale. Vurderingen foretages på baggrund af lovgivningen i det land, hvor hjemmesiden er hosted. Hver enkelt url kan indeholde fra et til flere hundrede billeder. En analyse af de sider viser, at 81% af ofrene på billederne var piger. I 10% af det ulovlige materiale blev børnene vurderet til at være under tre år. I Europa blev 97 % af det ulovlige materiale rapporteret videre til politiet inden for 24 timer. 93 % af det ulovlige materiale var fjernet fra internettet inden for en uge. I gennemsnit tager det cirka tre dage før materialet er fjernet. Marianne Pihl og Gitte Jakobsen, to af Hotline teamets fire medarbejdere, på besøg hos Europol i Den Haag, efterår

5 FAKTA: DET HANDLER ANMELDELSERNE OM I 2013 modtog Red Barnets hotline 3167 anmeldelser - mod 3019 i procent af anmeldelserne drejer sig om hjemmesider, resten fordeler sig blandt andet på peer2peer netværk, nyhedsgrupper, og chat. Red Barnet vurderer, at næsten 25 procent af anmeldelserne handlede om hjemmesider med ulovligt indhold, som vi ikke tidligere har haft kendskab til. Det svarer til, at vi i gennemsnit fik kendskab til 15 nye ulovlige hjemmesider om ugen i Otte procent af anmeldelserne drejede sig om hjemmesider, hvor indholdet var erotiske poseringsbilleder med børn. Poseringsbilleder bliver fremstillet for at iscenesætte børnene som sex-objekter, uden at børnene er helt afklædte eller foretager så åbenlyse seksuelle handlinger, at billederne er ulovlige iht. straffeloven. Læs mere om dette i afsnittet om Billeder i gråzonen anmeldelser 2013 Blokeringsordning 5% 3167 anmeldelser 2013 Posering, nudisme, selveksponering 8% Links 6% Ikke adgang 20% Andet 37% Andet 37 % En del af disse sider indeholder voksen pornografisk materiale, som ikke er ulovligt iht. dansk lovgivning. Andre sider indeholder modelbilleder eller andre lovlige billeder af børn eller voksne, fx almindelige reklamer. Der kan også være tale om hjemmesider med et helt andet indhold, fx bilreklamer. Ulovlige 24% Ikke adgang 20 % Her er tale om sider, der ikke længere er adgang til. Enten fordi siden er lukket og materialet fjernet. Eller fordi der midlertidigt er lukket for adgang. Det kan også forekomme, at materialet, der førte til anmeldelse kun er tilgængeligt på bestemte tidspunkter eller kun kan ses, når man følger en bestemt rækkefølge af cookies, dvs. at man har besøgt en serie af sider, før man når til denne. Uden de nævnte cookies ingen adgang. 5

6 BRYD CIRKLEN Jeg ved du kan li mig men måske kan du li mig lidt for meget Ordene bliver sagt af en ti-årig pige i et tv-spot. Spottet er omdrejningspunktet for en kampagne, som Red Barnet og Sexologisk Klinik på Rigshospitalet gennemførte i begyndelsen af 2013, og formålet er at forebygge seksuelle krænkelser af børn. Efter en opfordring fra Red Barnet til Sundhedsministeren åbnede Sexologisk Klinik i foråret 2006 en særlig rådgivningstelefon til voksne med seksuelle tanker om børn. I 2009 førte samarbejdet til, at rådgivningstilbuddet også fik sin egen hjemmeside Efter intensivt fortalerarbejde fik Red Barnet i starten af 2012 en bevilling fra Sundhedsstyrelsen til at udarbejde en oplysningskampagne om rådgivningen og behandlingen. Kampagnen skulle få mennesker med seksuelle tanker om børn til at ringe til den anonyme rådgivning og ad den vej få hjælp til at undgå at krænke børn seksuelt. Kampagnen er derfor et eksempel på, hvordan Red Barnet også arbejder med tidlig forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn. FAKTA: KAMPAGNENS ELEMENTER Kampagnen for Bryd Cirklen bestod af: - En kampagnefilm, der over nogle uger blev vist i Danmarks Radios OBS-udsendelse og Commute Media (videoskærme i busser og S-tog), samt distribueret via Facebook. - Annoncer i Ekstrabladet og BT samt på avisernes hjemmesider. 6

7 FAGHÆFTE OM OVERGREBSBILLEDER Red Barnet har tidligere udgivet tre faghæfter om seksuelle overgreb på børn: Når voksne krænker, Når mistanken opstår og Når mistanken er blevet til en sag. I forlængelse af disse udgav Red Barnet i 2013 det fjerde hæfte med titlen Når overgrebene går verden rundt om billeder af seksuelle overgreb på børn og unge. I faghæftet præsenterer vi blandt andet en inddeling i ti kategorier af billeder med børn, fra de helt almindelige og uskyldige billeder til billeder med groft sadistisk seksuelt indhold. Der er desuden en gennemgang af lovgivningen på området, og hvordan bekæmpelsen af ulovlighederne foregår i Danmark og i udlandet. Der er en beskrivelse af gerningsmændene og hvilke rådgivnings- og behandlingstilbud der er til rådighed og endelig en gennemgang af hvor man kan anmelde til, hvis man støder på de ulovlige billeder på nettet. 7

8 3. BILLEDERNES ROLLE FOR KIGGEREN dømte er mænd. historie om Alice in Wonderland. Alder 3% 2% antydende nudisme Det er ikke muligt at tegne en præcis profil af de mennesker, som producerer eller interesserer sig for erotiske billeder af børn. Men hvis vi antager, at det er de samme mennesker, der ser på ulovlige seksuelle billeder, så er de fleste mænd. Kvinder krænker også, og der er flere eksempler på kvinder, som er dømt for at besidde overgrebsbilleder, men et forsigtigt gæt vil være, at mindst ni ud af ti Billederne er oftest i den alvorlige ende af skalaen Nogle opfatter sig som erklærede pædofile, hvilket betyder, at de foretrækker sex med børn frem for med voksne. Andre kan være ekstremt optagede af alle former for seksualitet, hvor børn som Når vi ser på graden af seksualisering, er det tydeligt, at billeder med størst grad af seksualisering fylder mest. Over halvdelen (51 %) af de registrerede sider viser erotisk posering, det vil sige den form for posering, som vi antager i højeste grad kan have skadelige følgevirkninger for børn. Ikkeerotiske poseringsbilleder udgør 39 %, og kun de sidste 10 % omhandler andre typer af billeder. seksuelle objekter blot er en af flere varianter. Og andre igen opsøger overgrebsbillederne, fordi de selv blev udsat for seksuelle overgreb som børn, og nogle søger blot efter spændingsoplevelser på nettet. 5 % Seksualisering The sexual or erotic nature of the images lies both in the objective qualities of the material itself, and in the mind of the collector. Howitt, % 51 % erotisk posering posering erotika Det kan være vanskeligt præcist at vurdere alderen på børn på billeder. Det er lettere blandt mindre børn, som forandrer sig meget på et enkelt år. Nogle gange er det helt umuligt blandt teenagere, der er fuldt kønsmodne. I det indsamlede datamateriale har vi alligevel forsøgt at vurdere børnenes alder på de forskellige sider. Den største andel (48 %) befinder sig i kategorien 9-12 år, mens 14 % viser børn i alderen 5-8 år, og 37 % viser børn mellem 13 og 18 år. En person, der interesserer sig seksuelt for børn, kan blive tændt af et billede, der som udgangspunkt slet ikke har noget seksuelt formål. Og det er mere reglen end undtagelsen, at politiet finder billeder, der ikke har direkte seksuel karakter, når de analyserer materiale fra tiltalte. Billeder og film, der signalerer sex, er ikke nødvendigvis ulovlige og involverer ikke nødvendigvis barnet i optagelser på en måde, som i sig selv krænker barnet. Fordeling på aldersgrupper 1% Billedet her er taget af forfatter og fotograf Lewis Carroll i 1858 og viser Alice Liddl et barn, som 14% han kendte. Billedet viser et barn, der rækker hånden frem mod iagttageren. Et sådant billede kan af iagttageren opleves som erotisk, og det er uden tvivl interessant for en del af de personer, der er optaget af seksuelle fantasier om børn 8. Billedet er senere blevet kendt som inspiration til Carolls 37 % 7 Refereret i Taylor et al., Eksemplet er lånt fra Michael Sheaths oplæg Child abuse imagery viewers: what are they looking for? What do they see? ved INHOPE-møde i % 9 til til 18 5 til 8 0 til 4 31 RAPPORT OM BILLEDER I GRÅZONEN En stor del af de anmeldelser, der kommer til Red Barnets Hotline, drejer sig, ud over de tydeligt ulovlige billeder, om billeder i en såkaldt gråzone, hvis indhold ikke direkte overtræder straffeloven. Det kan være uskyldige eller tilsyneladende uskyldige billeder af børn, hvor billederne enten ved selve optagelsen, eller fordi de bringes i en eksplicit pornografisk sammenhæng (f.eks. et pornosite), fremstiller børn som erotiske eller seksuelle objekter med det formål at stimulere nogle voksnes seksuelle fantasier. Flertallet af disse billeder, og den del vi særligt har beskæftiget os med i rapporten om billeder i gråzonen er såkaldte modelbilleder, som giver klart indtryk af, at de er optaget under dække af at love barnet en karriere som fotomodel. Billederne bliver lagt på hjemmesider og fremstår som barnets portfolio. Men disse billeder er karakteriseret ved, at tøjvalget og børnenes positurer gør, at billederne tydeligt er efterligninger af erotiske billeder af voksne og de efterlader ingen trivl om, at hensigten er at tilfredsstille nogle voksnes seksuelle behov. I nogle af disse billedserier er børnenes nøgenhed og handlinger så eksplicit seksuelle, at de mest udfordrende billeder i fotoserien er ulovlige, mens andre lige præcist holder sig inden for det tilladte i loven. Andre af disse billeder bliver kopieret fra private eller kommercielle hjemmesider, andre er familiebilleder fra badeferien eller børn og unge, der poserer foran et kamera med en helt anden hensigt end det, billederne ender med at blive brugt eller misbrugt til. Andre billeder er taget blandt nudister, hvor nøgne børn og voksne - uden antydning af seksuel karakter - foretager sig dagligdags gøremål eller fx er på ferielejre sammen. Disse billeder er ikke oprindeligt tiltænkt at udstille børnene på en seksuel måde, men når billederne bliver bragt på en hjemmeside der handler om porno og bliver kommenteret med seksuelle fantasier, bliver det en klar krænkelse af børnene. Red Barnet har afsluttet undersøgelsen i 2013, og udgiver i 2014 rapporten om emnet. Rapporten vil ud over at udkomme på dansk også blive oversat til engelsk og præsenteret i de internationale netværk, som Red Barnet deltager i. Rapporten kan downloades fra Red Barnets hjemmeside under materialer. 8

9 DIGITAL DIALOG I SKOLERNE Skolen anno 2013 er nødt til at være til stede på de digitale medier i mere end én forstand. Det handler om læring med digitale medier, men det handler også om trivsel og værdier, hvis alle skal kunne deltage i den digitale kommunikation kritisk, etisk og respektfuldt. Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik spurgte i 2012 lærere og andre fagpersoner om deres oplevelser med digitale medier i hverdagen. Mange forholder sig aktivt til IT og medier i hverdagen, men mange oplever det også som en dilemmafyldt arena. Spørgsmål om ansvar, ophavsret og retten til privatliv dukker op gang på gang, når lærere og elever arbejder, kommunikerer eller mødes online. Behovet for regler og retningslinjer på skolen kan ende som en mur rundt om de gode intentioner. Derfor gik organisationerne sammen om at udvikle hæftet Digital dialog i skolerne med idéer til, hvordan lærere og pædagoger og skoleledere i samarbejde med elever og forældre aktivt kan definere skolens værdier og kultur på det digitale område. Hæftet lægger op til, at skolen søsætter større eller mindre projekter, der kan løfte skolens viden og kompetencer på området. Hæftet findes også online til download på Hæftet er blevet til i et samarbejde mellem Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet, Center for Digital Pædagogik, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever, Skole og Forældre og BUPL. 9

10 Hjemmesiden sikkerchat.dk startede i 2001 i et samarbejde mellem Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd. Sikkerchat.dk udvikles og justeres løbende, så sitet følger med i de aktuelle temaer og den nyeste udvikling på området. Formålet med siden er at klæde børn og unge på til at færdes trygt med net og mobil og dermed forebygge at børn og unge bliver udsat for mobning, trusler eller seksuelt grænseoverskridende oplevelser online. Siden indeholder temaer om blandt andet digital mobning, konflikter på nettet, onlineforelskelse, identitet, groomingspil og chat. Sikkerchat.dk har fire målgrupper: Elever fra klasse, elever fra klasse, fagfolk og forældre. Hadebeskeder på Facebook, ubehagelige sms er og falske profilsider oprettet for at chikanere er mobning i den digitale verden. Børn og unges tiltagende onlineliv betyder at mobning nu har endnu flere platforme at udfolde sig på. Derfor arbejder Red Barnet målrettet for at forebygge mobning i de digitale medier. Gennem et internationalt samarbejde med børnerettighedsorganisationer fra Spanien, Italien og Polen har Red Barnet udviklet materialer med fokus på mobning under navnet EU-superkids online. Samarbejdet har bestået af et to-årigt europæisk projekt, som Red Barnet har været koordinator for. I Projektet er der blevet sat fokus på børns sociale trivsel, når de anvender digitale medier. Projektet har udviklet e-learning-moduler om mobning, privatlivets fred og grooming. Modulerne består af ni små film, der indeholder dilemmaer, som brugerne undervejs i fortællingen skal tage stilling til. Formålet er at vise børn og unge, at deres handlinger har konsekvenser uanset om de optræder som mobbere eller tilskuere. Alle historierne i e-learning-modulerne er baseret på virkelige erfaringer hos 11 til 13-årige børn fra de fire lande. Filmene med lærervejledning ligger på sikkerchat.dk. 10

11 Red Barnet har oprettet en brevkasse på sikkerchat.dk for at hjælpe de mange børn og unge, der har negative oplevelser, når de er online. Oplevelser, som de måske ikke tør snakke med deres forældre eller andre voksne om. I brevkassen kan børn og unge anonymt stille spørgsmål om alt det, der handler om digital mobning og krænkelser på nettet. Spørgsmål og svar bliver lagt på sitet, så andre også kan blive hjulpet af de gode råd, som Red Barnets ekspertpanel giver. I 2013 blev der lagt i alt 55 svar på hjemmesiden. Spørgeren har derudover mulighed for at få et hurtigt svar på sin private mail, hvilket skete i 25 tilfælde. Endelig modtog Red Barnet mange spørgsmål som faldt uden for brevkassens område. Disse blev henvist til andre relevante rådgivningstilbud (fx Sexlinien.dk og Bisidderordningen hos Børns Vilkår). Red Barnet har bidraget med oplæg om digital trivsel og forældresamarbejde ved landsdækkende konferencer og med en artikel i bogen Digital Trivsel en antologi om børn og unges onlineliv. (Turbine forlaget 2013). Desuden har vi bidraget med en artikel i KvaN, (Tidsskrift for læreruddannelse og skole) om Konflikter, mobning og digitale medier (KvaN 95, marts 2013). Red Barnet udskrev i 2013 en novelle konkurrence om temaet Mobning på Nettet i samarbejde med Movellas.com og Books on Demand (BoD). De fem bedste bidrag blev udvalgt og samlet i bogen Digital Mobning en novellesamling (BoD 2013). Bogen er blevet modtaget rigtig godt både blandt børn og fagvoksne, og anvendes blandt andet i danskundervisningen på flere skoler. 11

12 SIKKER INTERNET DAG NATIONALT SAMARBEJDE I det nationale samarbejde indgår også Red Barnets internet hotline, hvor man på nettet kan anmelde billeder af seksuelle overgreb på børn, samt en helpline, som består af en chatrådgivning og en brevkasse, koordineret af Cyberhus, hvor børn kan søge hjælp. Medierådet fungerer som videnscenter og har til opgave at skabe opmærksomhed og informere om sikker brug af internet og mobiltelefoner i forhold til børn og unge. Videnscentret indgår i det internationale Awareness-netværk INSAFE, som består af 30 EU støttede videnscentre i Europa. Projektet får økonomisk støtte fra EU s Safer Internet Program. Et fælles projekt i samarbejdet går ud på at afholde den årlige internationale Sikker Internet Dag. I 2013 foregik Sikker Internet Dag (SID) i mere end 100 lande på verdensplan under sloganet: Let s create a better Internet together. Medierådet for Børn og Unge markerede i samarbejde med Red Barnet og Center for Digital Pædagogik dagen ved at lægge vægt på internettets væld af muligheder for børn og unges kompetenceudvikling, sociale netværk og adgang til viden og rådgivning. Gennem forskellige events og aktiviteter formidlede vi viden om børn og unges online aktiviteter. Samtidig inviterede vi til dialog om, hvordan vi i fællesskab kan sørge for, at børn og unge er klædt på til nettet. Og ikke mindst hvordan lærere og fagfolk med hjælp fra redskaber og praksisviden kan understøtte børn og unges onlineaktiviteter. Helt konkret var et af Red Barnets bidrag til dagen et nye tema omkring konflikthåndtering, som blev lagt ud på sikkerchat.dk. Temaet sætter fokus på forskellen mellem konflikter online og offline og på håndtering af disse konflikter. 12

13 UNGEPANEL PÅ DANSK IGF Red Barnet og Medierådet for Børn og Unge deltog igen i 2013 med et ungepanel på Dansk IGF (Internet Governance Forum). Danske unge er førende i Europa, når det handler om at bruge internettet og mobilen. De er først på nettet, de første der får en mobil, og de overhaler deres forældre vidensmæssigt langt hurtigere end unge i andre lande. De unge eksperter og innovatører deltog i år i de forskellige sessioner, hvor de kom med spørgsmål og synspunkter ud fra deres perspektiv på internettet baseret på deres direkte erfaringer med indgå i netværk online. De unge bidrog med deres meninger i alle sessioner fra start til slut på Dansk IGF ENACSO INTERNATIONALT SAMARBEJDE Red Barnet var i 2008 med til at etablere NGO netværket enacso (European NGO Alliance for Child Safety Online), som ved udgangen af 2013 bestod af 24 NGO-organisationer i EU lande og fem i lande, der grænser op til EU. Netværket får økonomisk støtte fra EU og har som formål at samarbejde om at være civilsamfundets og børnenes stemme i udviklingen af politik og lovgivning, som får betydning for børns brug af online medier. I forbindelse med at projektet i september 2012 overgik til den tredje bevillingsperiode fra EU, blev koordinatoropgaven overdraget til Save the Children Italy. Danmark er fortsat aktivt medlem bl.a. ved at være leder af arbejdsgruppen for indsatsen omkring børneinddragelse, og har ved dette bidraget med at udvikle en fælles politik for børneinddragelse i netværkets arbejde. 13

14 FORMIDLING AF VIDEN Red Barnet har gennem mange års arbejde med emnet oparbejdet en særlig viden om seksuelle overgreb og krænkelser af børn, særligt de it-relaterede, og herunder også viden om digital mobning, chikane og trusler. Derfor får Red Barnets medarbejdere næsten hver uge plads i medierne til at kommentere og uddybe sager, hvor det er gået ud over børn. Vores vinkel vil altid være at tale børnenes sag på baggrund af FN s Børnekonvention, som er mandatet for alt arbejde i Red Barnet. Som tidligere nævnt formidler Red Barnet også løbende den faglige viden gennem artikler i bøger og rapporter. Desuden har Red Barnets medarbejdere i løbet af 2013 deltaget i en række faglige fora, udviklingsmøder samt formidlet viden om overgreb, krænkelser, mobning, onlineproblemer, konfliktløsning og meget mere i en lang række sammenhænge nationalt og internationalt bl.a. følgende: Daginstitutioner Socialforvaltninger Plejefamilier Folkeskoler Privatskoler Rigspolitiets Nationale IT Efterforskning Sektion RÅdgivningscentre Det KriminalprÆventive RÅd Red Barnet Ungdom NetClean SSP medarbejdere enacso Politiets Efterretnings Tjeneste Skolemesser Sex & Samfund Bibliotekarer Danmarks Radio MovieStarPlanet inhope GoSuperModel 14

ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS

ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS mod seksuelle overgreb mod børn for tryg brug af sociale medier Indledning Denne årsrapport giver et indblik i den indsats, Red Barnet Danmark har gjort i 2014, for

Læs mere

Billeder i. Hvordan børn på lovlig vis udnyttes som sexobjekter på nettet

Billeder i. Hvordan børn på lovlig vis udnyttes som sexobjekter på nettet Billeder i Hvordan børn på lovlig vis udnyttes som sexobjekter på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...3 RESUMÉ...4 ORDFORKLARINGER...5 METODE...7 KAPITEL 1. BAGGRUNDSVIDEN OM OVERGREBSBILLEDER OG DIGITALE

Læs mere

Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003

Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003 Internet-hotline mod pornografi med børn Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003 Indhold 3 3 7 9 Pornografi med børn på internettet Baggrund Lovgivning Hotlinens aktiviteter i 2003 12

Læs mere

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen Undersøgelse: Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen INDLEDNING Online og offline to sider af samme sag Gennem de seneste ti år har Red Barnet udviklet særlige forebyggende og

Læs mere

Grooming i digitale medier

Grooming i digitale medier Grooming i digitale medier Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Det vækker ofte undren, at en del børn og unge tilsyneladende accepterer at mødes med voksne mennesker, som har til hensigt at udnytte

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Sårbar ogsøgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet

Sårbar ogsøgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet Sårbar ogsøgende Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet Forord 3 Introduktion til materialet 4 Nettet er en ressource 5 Spejling og identitet på nettet

Læs mere

FEBRUAR 2007 - NUMMER 5 ÅRGANG 13

FEBRUAR 2007 - NUMMER 5 ÅRGANG 13 FEBRUAR 2007 - NUMMER 5 ÅRGANG 13 Tema Internet-sikkerhed Uvidenhed og berøringsangst præger voksnes syn på børn og unges brug af medier. Kan vi med rette tale om en teknologisk generationskløft? Temaartikler

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Børne- og Ungepanelet

Børne- og Ungepanelet Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger Udarbejdet for Børnerådet af UdviklingsForum september 2009 Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling

Læs mere

Udviklingshæmmede og sociale medier

Udviklingshæmmede og sociale medier Udviklingshæmmede og sociale medier (Mentally challenged people and their use of social media) UCSJ Nykøbing Falster Bachelor eksamen Januar 2015 Vejleder: Fritz Jensen Anslag: 59141 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

nyt Fokus på stalking Tilbud til hele familien 8. marts Læs mere side 3-6 Terapihave på krisecenteret

nyt Fokus på stalking Tilbud til hele familien 8. marts Læs mere side 3-6 Terapihave på krisecenteret nyt OM VOLD MOD KVINDER OG BØRN MARTS 2013. LOKK.DK Fokus på stalking Læs mere side 3-6 8. marts To nye tiltag ser dagens lys på kvindernes internationale kampdag. Et nyt mandenetværk mod vold mod kvinder

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Børneinfo. - En satspuljebevilling til Børnerådet. Dokumentation Resultater Anbefalinger

Børneinfo. - En satspuljebevilling til Børnerådet. Dokumentation Resultater Anbefalinger Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger Udarbejdet for Børnerådet af UdviklingsForum september 2009 Børneinfo - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation

Læs mere

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter 1 Sommetider kommer jeg også til at tænke på, hvad andre børn mon tænker på mens de ligger og venter NÅR VOKSNE KRÆNKER OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Hvad er et seksuelt overgreb? 3 Viden

Læs mere

Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark

Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark Bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn i Danmark Hvor langt er vi nået? Afrapportering fra konference afholdt med støtte fra Sygekassernes Helsefond af Forskningsnetværket om Seksuelle overgreb på børn

Læs mere

Har du været på nettet?

Har du været på nettet? Har du været på nettet?? Co-funded by the European Union OK... du er begyndt at læse det her hæfte, så det kan tyde på, at der er sket noget, som du fortryder. Eller måske prøver du at hjælpe en anden.

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET 02 INTRODUKTION De menneskerettigheder, du har i det virkelige liv, gælder også, når du er online! I denne guide kan du læse om dine menneskerettigheder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

ISBN: 978-87-7141-285-7. Bogen er udgivet i samarbejde med Medierådet for Børn & Unge.

ISBN: 978-87-7141-285-7. Bogen er udgivet i samarbejde med Medierådet for Børn & Unge. Digital trivsel en antologi om børn og unges onlineliv 2013 TURBINE, Aarhus E-bogsudgave 2013 Redaktion: Per Straarup Søndergaard Grafisk design: Ida Knudsen Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk,

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog

Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog grønlands selvstyre Departement for Sundhed Sundheds- og Forebyggelsesstyrelsen PAARISA Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog FORORD Vold og seksuelle overgreb Idékatalog er en del af implementeringen

Læs mere

Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed

Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed 26.03.2014 Rapport udarbejdet af Center for Digital Pædagogik for Københavns Kommune Udarbejdet af Center for Digital Pædagogik ved Jonas Sindal Nielsen

Læs mere

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder?

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder? Dit barns sociale liv på net og mobil Hvad er din rolle som forælder? 1 Indhold Hjælp dit barn med at sætte grænser...3 Forælder til en digitalt indfødt...4 Fakta: Unges medievaner...7 Facebook...8 Virtuelle

Læs mere

Evaluering af ULFs seksualrådgivning

Evaluering af ULFs seksualrådgivning Evaluering af ULFs seksualrådgivning En rådgivning om kærlighedslivet, sund seksualitet og forebyggelse af seksuelle krænkelser til mennesker med udviklingshæmning September 2012 Socialt Udviklingscenter

Læs mere

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung VEJLEDNING RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung Aarhus Kommune Børn og Unge 2 FORORD Vejledningen Respekt for grænser Når en medarbejder mistænkes

Læs mere