ÅRSRAPPORT. Foto: Mette Frandsen. RED BARNETS INDSATS - mod seksuelle overgreb mod børn - for tryg brug af sociale medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. Foto: Mette Frandsen. RED BARNETS INDSATS - mod seksuelle overgreb mod børn - for tryg brug af sociale medier"

Transkript

1 2013 ÅRSRAPPORT Foto: Mette Frandsen RED BARNETS INDSATS - mod seksuelle overgreb mod børn - for tryg brug af sociale medier

2 INDLEDNING Denne årsrapport giver et indblik i den indsats, Red Barnet har gjort i 2013 for at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn og for at gøre det tryggere for børn at bruge de sociale medier. Den viser, hvordan vi både nationalt og internationalt beskæftiger os med og samarbejder om disse emner. Den viser også, hvor stor ekspertise Red Barnet har indenfor områderne en ekspertise, vi formidler videre både som oplægsholdere, i medierne og i samtalen med fagfolk, der beskæftiger sig med børn og unge. Og så bidrager vi med vores viden og ekspertise, når der skal tages politiske beslutninger omkring de emner, vi arbejder for. I 2013 startede udmøntningen af Regeringens overgrebspakke, en samlet indsats med det formål at forbedre den nationale indsats mod vold, overgreb og omsorgssvigt. I sammenhæng med det åbnede fem børnehuse, som skal specialisere sig i håndteringen af de vanskelige sager om overgreb. Etableringen af Børnehusene er en opkvalificering af indsatsen, som Red Barnet længe har været fortalere for. Overgrebspakken har fokus på overgreb bredt set, men der er fortsat behov for Red Barnets specialviden om både overgrebsbilleder med børn og viden om, hvordan børn og unge udsættes for seksuelt krænkende oplevelser i deres færden på nettet. I 2013 var vi vidne til en større retssag i Københavnsområdet, hvor en ung mand blev dømt for 108 sexkrænkelser på Arto, Skype, Faceup, Speek og Facebook, idet han havde skrevet tusindvis af krænkende beskeder til 86 unge piger i alderen år og blandt andet forført, manipuleret og truet dem til at udstille sig selv på en seksuelt krænkende måde. Red Barnets arbejde er baseret på viden og forskning. Men den er også baseret på, at vi inddrager børn og unge. Vi taler med børn i skolerne og har også tilknyttet et panel af unge, som vi taler med og henter viden hos om de emner, vi arbejder med. På den måde kan vi hele tiden relatere vores arbejde til børnene, som vi kæmper for. For det er jo dem, det hele handler om. Red Barnets arbejde er medfinansieret af EU kommissionens Safer Internet Program og midler fra SATS puljen 2

3 INTERNET HOTLINE MOD OVERGREBSBILLEDER I 2001 etablerede Red Barnet en hjemmeside baseret hotline, hvor borgere kan anmelde billeder af seksuelle overgreb på børn på nettet. I de 12 år der er forløbet har Red Barnet modtaget mere end anmeldelser fra borgere, som mente at have stødt på ulovlige billeder med børn i seksuelle situationer, det vi tidligere omtalte som børnepornografi. Arbejdet er gennem alle årene foregået i tæt samarbejde med Rigspolitiets særlige enhed for efterforskning i IT kriminalitet NITES, de store internetudbydere i Danmark og INHOPE, som er et EU-støttet netværk af civile hotlines over hele verden (www.inhope.org). Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb på børn og det særlige fokus på de it-relaterede problemer varetages af et fagligt team med ekspertise på dette felt. Teamets fire medarbejdere bliver ofte inviteret til at holde oplæg både i Danmark og i udlandet om deres viden. Arbejdet med at modtage og behandle anmeldelser følger særlige procedurer, som er godkendt af Rigspolitiet. Hver anmeldelse bliver vurderet i forhold til, om billeder eller videoklip er ulovlige i henhold til dansk straffelov. Red Barnets medarbejdere på hotlinen arbejder primært ud fra de henvendelser og anmeldelser hotlinen modtager, men har også mulighed for at foretage opsøgende arbejde på nettet. Når Red Barnet gennem et sporingsarbejde kan se, at det ulovlige materiale ligger på en server i et af de 43 lande, som vi samarbejder med, bliver oplysningerne videregivet til samarbejdspartneren i det pågældende land. Hvis Red Barnets hotline får oplysninger om ulovligt materiale på en server i et land, der ikke er en del af samarbejdet, bliver oplysninger sendt videre til Rigspolitiet, som formidler det til Interpol. Det er NITES, der koordinerer arbejdet, når det gælder danske forhold. 3

4 Det danske samarbejde om for eksempel blokering af ulovlige udenlandske hjemmesider med billeder af seksuelle overgreb på børn bliver blandt andet styrket gennem møder i ISP-kredsen, (Internet Service Providers) hvor Red Barnet, de danske teleudbydere og Rigspolitiet sammen med andre relevante organisationer udveksler viden og drøfter indsatserne. På internationalt plan deltager Red Barnet i de faglige fora, som er indeholdt i EU kommissionens Safer Internet Program, især møderne i INHOPE hotline netværket og NGO netværket enacso, om beskyttelse af børn i digitale medier. Desuden involverer vores internationale samarbejde også møder med Europols nye Cyber Crime Center, EC 3 som vil betyde en styrkelse af indsatsen mod overgrebsbilleder. FAKTA: INHOPE NETVÆRKET INHOPE netværket består nu af 49 civile internet hotlines fordelt på 43 forskellige lande. I 2013 har 170 medarbejdere behandlet i alt anmeldelser med formodning om, at de indeholder billeder af seksuelle overgreb på børn. Ud af disse blev omkring unikke url er vurderet til faktisk at indeholde ulovligt materiale. Vurderingen foretages på baggrund af lovgivningen i det land, hvor hjemmesiden er hosted. Hver enkelt url kan indeholde fra et til flere hundrede billeder. En analyse af de sider viser, at 81% af ofrene på billederne var piger. I 10% af det ulovlige materiale blev børnene vurderet til at være under tre år. I Europa blev 97 % af det ulovlige materiale rapporteret videre til politiet inden for 24 timer. 93 % af det ulovlige materiale var fjernet fra internettet inden for en uge. I gennemsnit tager det cirka tre dage før materialet er fjernet. Marianne Pihl og Gitte Jakobsen, to af Hotline teamets fire medarbejdere, på besøg hos Europol i Den Haag, efterår

5 FAKTA: DET HANDLER ANMELDELSERNE OM I 2013 modtog Red Barnets hotline 3167 anmeldelser - mod 3019 i procent af anmeldelserne drejer sig om hjemmesider, resten fordeler sig blandt andet på peer2peer netværk, nyhedsgrupper, og chat. Red Barnet vurderer, at næsten 25 procent af anmeldelserne handlede om hjemmesider med ulovligt indhold, som vi ikke tidligere har haft kendskab til. Det svarer til, at vi i gennemsnit fik kendskab til 15 nye ulovlige hjemmesider om ugen i Otte procent af anmeldelserne drejede sig om hjemmesider, hvor indholdet var erotiske poseringsbilleder med børn. Poseringsbilleder bliver fremstillet for at iscenesætte børnene som sex-objekter, uden at børnene er helt afklædte eller foretager så åbenlyse seksuelle handlinger, at billederne er ulovlige iht. straffeloven. Læs mere om dette i afsnittet om Billeder i gråzonen anmeldelser 2013 Blokeringsordning 5% 3167 anmeldelser 2013 Posering, nudisme, selveksponering 8% Links 6% Ikke adgang 20% Andet 37% Andet 37 % En del af disse sider indeholder voksen pornografisk materiale, som ikke er ulovligt iht. dansk lovgivning. Andre sider indeholder modelbilleder eller andre lovlige billeder af børn eller voksne, fx almindelige reklamer. Der kan også være tale om hjemmesider med et helt andet indhold, fx bilreklamer. Ulovlige 24% Ikke adgang 20 % Her er tale om sider, der ikke længere er adgang til. Enten fordi siden er lukket og materialet fjernet. Eller fordi der midlertidigt er lukket for adgang. Det kan også forekomme, at materialet, der førte til anmeldelse kun er tilgængeligt på bestemte tidspunkter eller kun kan ses, når man følger en bestemt rækkefølge af cookies, dvs. at man har besøgt en serie af sider, før man når til denne. Uden de nævnte cookies ingen adgang. 5

6 BRYD CIRKLEN Jeg ved du kan li mig men måske kan du li mig lidt for meget Ordene bliver sagt af en ti-årig pige i et tv-spot. Spottet er omdrejningspunktet for en kampagne, som Red Barnet og Sexologisk Klinik på Rigshospitalet gennemførte i begyndelsen af 2013, og formålet er at forebygge seksuelle krænkelser af børn. Efter en opfordring fra Red Barnet til Sundhedsministeren åbnede Sexologisk Klinik i foråret 2006 en særlig rådgivningstelefon til voksne med seksuelle tanker om børn. I 2009 førte samarbejdet til, at rådgivningstilbuddet også fik sin egen hjemmeside Efter intensivt fortalerarbejde fik Red Barnet i starten af 2012 en bevilling fra Sundhedsstyrelsen til at udarbejde en oplysningskampagne om rådgivningen og behandlingen. Kampagnen skulle få mennesker med seksuelle tanker om børn til at ringe til den anonyme rådgivning og ad den vej få hjælp til at undgå at krænke børn seksuelt. Kampagnen er derfor et eksempel på, hvordan Red Barnet også arbejder med tidlig forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn. FAKTA: KAMPAGNENS ELEMENTER Kampagnen for Bryd Cirklen bestod af: - En kampagnefilm, der over nogle uger blev vist i Danmarks Radios OBS-udsendelse og Commute Media (videoskærme i busser og S-tog), samt distribueret via Facebook. - Annoncer i Ekstrabladet og BT samt på avisernes hjemmesider. 6

7 FAGHÆFTE OM OVERGREBSBILLEDER Red Barnet har tidligere udgivet tre faghæfter om seksuelle overgreb på børn: Når voksne krænker, Når mistanken opstår og Når mistanken er blevet til en sag. I forlængelse af disse udgav Red Barnet i 2013 det fjerde hæfte med titlen Når overgrebene går verden rundt om billeder af seksuelle overgreb på børn og unge. I faghæftet præsenterer vi blandt andet en inddeling i ti kategorier af billeder med børn, fra de helt almindelige og uskyldige billeder til billeder med groft sadistisk seksuelt indhold. Der er desuden en gennemgang af lovgivningen på området, og hvordan bekæmpelsen af ulovlighederne foregår i Danmark og i udlandet. Der er en beskrivelse af gerningsmændene og hvilke rådgivnings- og behandlingstilbud der er til rådighed og endelig en gennemgang af hvor man kan anmelde til, hvis man støder på de ulovlige billeder på nettet. 7

8 3. BILLEDERNES ROLLE FOR KIGGEREN dømte er mænd. historie om Alice in Wonderland. Alder 3% 2% antydende nudisme Det er ikke muligt at tegne en præcis profil af de mennesker, som producerer eller interesserer sig for erotiske billeder af børn. Men hvis vi antager, at det er de samme mennesker, der ser på ulovlige seksuelle billeder, så er de fleste mænd. Kvinder krænker også, og der er flere eksempler på kvinder, som er dømt for at besidde overgrebsbilleder, men et forsigtigt gæt vil være, at mindst ni ud af ti Billederne er oftest i den alvorlige ende af skalaen Nogle opfatter sig som erklærede pædofile, hvilket betyder, at de foretrækker sex med børn frem for med voksne. Andre kan være ekstremt optagede af alle former for seksualitet, hvor børn som Når vi ser på graden af seksualisering, er det tydeligt, at billeder med størst grad af seksualisering fylder mest. Over halvdelen (51 %) af de registrerede sider viser erotisk posering, det vil sige den form for posering, som vi antager i højeste grad kan have skadelige følgevirkninger for børn. Ikkeerotiske poseringsbilleder udgør 39 %, og kun de sidste 10 % omhandler andre typer af billeder. seksuelle objekter blot er en af flere varianter. Og andre igen opsøger overgrebsbillederne, fordi de selv blev udsat for seksuelle overgreb som børn, og nogle søger blot efter spændingsoplevelser på nettet. 5 % Seksualisering The sexual or erotic nature of the images lies both in the objective qualities of the material itself, and in the mind of the collector. Howitt, % 51 % erotisk posering posering erotika Det kan være vanskeligt præcist at vurdere alderen på børn på billeder. Det er lettere blandt mindre børn, som forandrer sig meget på et enkelt år. Nogle gange er det helt umuligt blandt teenagere, der er fuldt kønsmodne. I det indsamlede datamateriale har vi alligevel forsøgt at vurdere børnenes alder på de forskellige sider. Den største andel (48 %) befinder sig i kategorien 9-12 år, mens 14 % viser børn i alderen 5-8 år, og 37 % viser børn mellem 13 og 18 år. En person, der interesserer sig seksuelt for børn, kan blive tændt af et billede, der som udgangspunkt slet ikke har noget seksuelt formål. Og det er mere reglen end undtagelsen, at politiet finder billeder, der ikke har direkte seksuel karakter, når de analyserer materiale fra tiltalte. Billeder og film, der signalerer sex, er ikke nødvendigvis ulovlige og involverer ikke nødvendigvis barnet i optagelser på en måde, som i sig selv krænker barnet. Fordeling på aldersgrupper 1% Billedet her er taget af forfatter og fotograf Lewis Carroll i 1858 og viser Alice Liddl et barn, som 14% han kendte. Billedet viser et barn, der rækker hånden frem mod iagttageren. Et sådant billede kan af iagttageren opleves som erotisk, og det er uden tvivl interessant for en del af de personer, der er optaget af seksuelle fantasier om børn 8. Billedet er senere blevet kendt som inspiration til Carolls 37 % 7 Refereret i Taylor et al., Eksemplet er lånt fra Michael Sheaths oplæg Child abuse imagery viewers: what are they looking for? What do they see? ved INHOPE-møde i % 9 til til 18 5 til 8 0 til 4 31 RAPPORT OM BILLEDER I GRÅZONEN En stor del af de anmeldelser, der kommer til Red Barnets Hotline, drejer sig, ud over de tydeligt ulovlige billeder, om billeder i en såkaldt gråzone, hvis indhold ikke direkte overtræder straffeloven. Det kan være uskyldige eller tilsyneladende uskyldige billeder af børn, hvor billederne enten ved selve optagelsen, eller fordi de bringes i en eksplicit pornografisk sammenhæng (f.eks. et pornosite), fremstiller børn som erotiske eller seksuelle objekter med det formål at stimulere nogle voksnes seksuelle fantasier. Flertallet af disse billeder, og den del vi særligt har beskæftiget os med i rapporten om billeder i gråzonen er såkaldte modelbilleder, som giver klart indtryk af, at de er optaget under dække af at love barnet en karriere som fotomodel. Billederne bliver lagt på hjemmesider og fremstår som barnets portfolio. Men disse billeder er karakteriseret ved, at tøjvalget og børnenes positurer gør, at billederne tydeligt er efterligninger af erotiske billeder af voksne og de efterlader ingen trivl om, at hensigten er at tilfredsstille nogle voksnes seksuelle behov. I nogle af disse billedserier er børnenes nøgenhed og handlinger så eksplicit seksuelle, at de mest udfordrende billeder i fotoserien er ulovlige, mens andre lige præcist holder sig inden for det tilladte i loven. Andre af disse billeder bliver kopieret fra private eller kommercielle hjemmesider, andre er familiebilleder fra badeferien eller børn og unge, der poserer foran et kamera med en helt anden hensigt end det, billederne ender med at blive brugt eller misbrugt til. Andre billeder er taget blandt nudister, hvor nøgne børn og voksne - uden antydning af seksuel karakter - foretager sig dagligdags gøremål eller fx er på ferielejre sammen. Disse billeder er ikke oprindeligt tiltænkt at udstille børnene på en seksuel måde, men når billederne bliver bragt på en hjemmeside der handler om porno og bliver kommenteret med seksuelle fantasier, bliver det en klar krænkelse af børnene. Red Barnet har afsluttet undersøgelsen i 2013, og udgiver i 2014 rapporten om emnet. Rapporten vil ud over at udkomme på dansk også blive oversat til engelsk og præsenteret i de internationale netværk, som Red Barnet deltager i. Rapporten kan downloades fra Red Barnets hjemmeside under materialer. 8

9 DIGITAL DIALOG I SKOLERNE Skolen anno 2013 er nødt til at være til stede på de digitale medier i mere end én forstand. Det handler om læring med digitale medier, men det handler også om trivsel og værdier, hvis alle skal kunne deltage i den digitale kommunikation kritisk, etisk og respektfuldt. Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik spurgte i 2012 lærere og andre fagpersoner om deres oplevelser med digitale medier i hverdagen. Mange forholder sig aktivt til IT og medier i hverdagen, men mange oplever det også som en dilemmafyldt arena. Spørgsmål om ansvar, ophavsret og retten til privatliv dukker op gang på gang, når lærere og elever arbejder, kommunikerer eller mødes online. Behovet for regler og retningslinjer på skolen kan ende som en mur rundt om de gode intentioner. Derfor gik organisationerne sammen om at udvikle hæftet Digital dialog i skolerne med idéer til, hvordan lærere og pædagoger og skoleledere i samarbejde med elever og forældre aktivt kan definere skolens værdier og kultur på det digitale område. Hæftet lægger op til, at skolen søsætter større eller mindre projekter, der kan løfte skolens viden og kompetencer på området. Hæftet findes også online til download på Hæftet er blevet til i et samarbejde mellem Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet, Center for Digital Pædagogik, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever, Skole og Forældre og BUPL. 9

10 Hjemmesiden sikkerchat.dk startede i 2001 i et samarbejde mellem Red Barnet og Det Kriminalpræventive Råd. Sikkerchat.dk udvikles og justeres løbende, så sitet følger med i de aktuelle temaer og den nyeste udvikling på området. Formålet med siden er at klæde børn og unge på til at færdes trygt med net og mobil og dermed forebygge at børn og unge bliver udsat for mobning, trusler eller seksuelt grænseoverskridende oplevelser online. Siden indeholder temaer om blandt andet digital mobning, konflikter på nettet, onlineforelskelse, identitet, groomingspil og chat. Sikkerchat.dk har fire målgrupper: Elever fra klasse, elever fra klasse, fagfolk og forældre. Hadebeskeder på Facebook, ubehagelige sms er og falske profilsider oprettet for at chikanere er mobning i den digitale verden. Børn og unges tiltagende onlineliv betyder at mobning nu har endnu flere platforme at udfolde sig på. Derfor arbejder Red Barnet målrettet for at forebygge mobning i de digitale medier. Gennem et internationalt samarbejde med børnerettighedsorganisationer fra Spanien, Italien og Polen har Red Barnet udviklet materialer med fokus på mobning under navnet EU-superkids online. Samarbejdet har bestået af et to-årigt europæisk projekt, som Red Barnet har været koordinator for. I Projektet er der blevet sat fokus på børns sociale trivsel, når de anvender digitale medier. Projektet har udviklet e-learning-moduler om mobning, privatlivets fred og grooming. Modulerne består af ni små film, der indeholder dilemmaer, som brugerne undervejs i fortællingen skal tage stilling til. Formålet er at vise børn og unge, at deres handlinger har konsekvenser uanset om de optræder som mobbere eller tilskuere. Alle historierne i e-learning-modulerne er baseret på virkelige erfaringer hos 11 til 13-årige børn fra de fire lande. Filmene med lærervejledning ligger på sikkerchat.dk. 10

11 Red Barnet har oprettet en brevkasse på sikkerchat.dk for at hjælpe de mange børn og unge, der har negative oplevelser, når de er online. Oplevelser, som de måske ikke tør snakke med deres forældre eller andre voksne om. I brevkassen kan børn og unge anonymt stille spørgsmål om alt det, der handler om digital mobning og krænkelser på nettet. Spørgsmål og svar bliver lagt på sitet, så andre også kan blive hjulpet af de gode råd, som Red Barnets ekspertpanel giver. I 2013 blev der lagt i alt 55 svar på hjemmesiden. Spørgeren har derudover mulighed for at få et hurtigt svar på sin private mail, hvilket skete i 25 tilfælde. Endelig modtog Red Barnet mange spørgsmål som faldt uden for brevkassens område. Disse blev henvist til andre relevante rådgivningstilbud (fx Sexlinien.dk og Bisidderordningen hos Børns Vilkår). Red Barnet har bidraget med oplæg om digital trivsel og forældresamarbejde ved landsdækkende konferencer og med en artikel i bogen Digital Trivsel en antologi om børn og unges onlineliv. (Turbine forlaget 2013). Desuden har vi bidraget med en artikel i KvaN, (Tidsskrift for læreruddannelse og skole) om Konflikter, mobning og digitale medier (KvaN 95, marts 2013). Red Barnet udskrev i 2013 en novelle konkurrence om temaet Mobning på Nettet i samarbejde med Movellas.com og Books on Demand (BoD). De fem bedste bidrag blev udvalgt og samlet i bogen Digital Mobning en novellesamling (BoD 2013). Bogen er blevet modtaget rigtig godt både blandt børn og fagvoksne, og anvendes blandt andet i danskundervisningen på flere skoler. 11

12 SIKKER INTERNET DAG NATIONALT SAMARBEJDE I det nationale samarbejde indgår også Red Barnets internet hotline, hvor man på nettet kan anmelde billeder af seksuelle overgreb på børn, samt en helpline, som består af en chatrådgivning og en brevkasse, koordineret af Cyberhus, hvor børn kan søge hjælp. Medierådet fungerer som videnscenter og har til opgave at skabe opmærksomhed og informere om sikker brug af internet og mobiltelefoner i forhold til børn og unge. Videnscentret indgår i det internationale Awareness-netværk INSAFE, som består af 30 EU støttede videnscentre i Europa. Projektet får økonomisk støtte fra EU s Safer Internet Program. Et fælles projekt i samarbejdet går ud på at afholde den årlige internationale Sikker Internet Dag. I 2013 foregik Sikker Internet Dag (SID) i mere end 100 lande på verdensplan under sloganet: Let s create a better Internet together. Medierådet for Børn og Unge markerede i samarbejde med Red Barnet og Center for Digital Pædagogik dagen ved at lægge vægt på internettets væld af muligheder for børn og unges kompetenceudvikling, sociale netværk og adgang til viden og rådgivning. Gennem forskellige events og aktiviteter formidlede vi viden om børn og unges online aktiviteter. Samtidig inviterede vi til dialog om, hvordan vi i fællesskab kan sørge for, at børn og unge er klædt på til nettet. Og ikke mindst hvordan lærere og fagfolk med hjælp fra redskaber og praksisviden kan understøtte børn og unges onlineaktiviteter. Helt konkret var et af Red Barnets bidrag til dagen et nye tema omkring konflikthåndtering, som blev lagt ud på sikkerchat.dk. Temaet sætter fokus på forskellen mellem konflikter online og offline og på håndtering af disse konflikter. 12

13 UNGEPANEL PÅ DANSK IGF Red Barnet og Medierådet for Børn og Unge deltog igen i 2013 med et ungepanel på Dansk IGF (Internet Governance Forum). Danske unge er førende i Europa, når det handler om at bruge internettet og mobilen. De er først på nettet, de første der får en mobil, og de overhaler deres forældre vidensmæssigt langt hurtigere end unge i andre lande. De unge eksperter og innovatører deltog i år i de forskellige sessioner, hvor de kom med spørgsmål og synspunkter ud fra deres perspektiv på internettet baseret på deres direkte erfaringer med indgå i netværk online. De unge bidrog med deres meninger i alle sessioner fra start til slut på Dansk IGF ENACSO INTERNATIONALT SAMARBEJDE Red Barnet var i 2008 med til at etablere NGO netværket enacso (European NGO Alliance for Child Safety Online), som ved udgangen af 2013 bestod af 24 NGO-organisationer i EU lande og fem i lande, der grænser op til EU. Netværket får økonomisk støtte fra EU og har som formål at samarbejde om at være civilsamfundets og børnenes stemme i udviklingen af politik og lovgivning, som får betydning for børns brug af online medier. I forbindelse med at projektet i september 2012 overgik til den tredje bevillingsperiode fra EU, blev koordinatoropgaven overdraget til Save the Children Italy. Danmark er fortsat aktivt medlem bl.a. ved at være leder af arbejdsgruppen for indsatsen omkring børneinddragelse, og har ved dette bidraget med at udvikle en fælles politik for børneinddragelse i netværkets arbejde. 13

14 FORMIDLING AF VIDEN Red Barnet har gennem mange års arbejde med emnet oparbejdet en særlig viden om seksuelle overgreb og krænkelser af børn, særligt de it-relaterede, og herunder også viden om digital mobning, chikane og trusler. Derfor får Red Barnets medarbejdere næsten hver uge plads i medierne til at kommentere og uddybe sager, hvor det er gået ud over børn. Vores vinkel vil altid være at tale børnenes sag på baggrund af FN s Børnekonvention, som er mandatet for alt arbejde i Red Barnet. Som tidligere nævnt formidler Red Barnet også løbende den faglige viden gennem artikler i bøger og rapporter. Desuden har Red Barnets medarbejdere i løbet af 2013 deltaget i en række faglige fora, udviklingsmøder samt formidlet viden om overgreb, krænkelser, mobning, onlineproblemer, konfliktløsning og meget mere i en lang række sammenhænge nationalt og internationalt bl.a. følgende: Daginstitutioner Socialforvaltninger Plejefamilier Folkeskoler Privatskoler Rigspolitiets Nationale IT Efterforskning Sektion RÅdgivningscentre Det KriminalprÆventive RÅd Red Barnet Ungdom NetClean SSP medarbejdere enacso Politiets Efterretnings Tjeneste Skolemesser Sex & Samfund Bibliotekarer Danmarks Radio MovieStarPlanet inhope GoSuperModel 14

STOP DIGITALE OVERGREB NU!

STOP DIGITALE OVERGREB NU! STOP DIGITALE OVERGREB NU! KONFERENCE SCANDIC AARHUS CITY 04.05.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK Foto:Mette Frandsen PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI STOP DIGITALE OVERGREB NU! Red Barnet har en unik viden om bekæmpelse

Læs mere

STOP DIGITALE OVERGREB NU!

STOP DIGITALE OVERGREB NU! STOP DIGITALE OVERGREB NU! KONFERENCE HOTEL PARK MIDDELFART 06.05.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK Foto:Mette Frandsen PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI PROGRAM 09.00-09.25 Ankomst og registrering. Morgenmad 09.25-09.50

Læs mere

Årsrapport. Foto: Charlotte Hjord-Rohde. Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn

Årsrapport. Foto: Charlotte Hjord-Rohde. Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn Årsrapport Foto: Charlotte Hjord-Rohde Red Barnets indsats mod seksuelle overgreb mod børn 2 Årsrapport 2011 Det vi kæmper for, flytter noget Hver dag, året rundt, bliver seksuelt misbrug af et barn afsløret.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS

ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS mod seksuelle overgreb mod børn for tryg brug af sociale medier Indledning Denne årsrapport giver et indblik i den indsats, Red Barnet Danmark har gjort i 2014, for

Læs mere

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder?

Dit barns sociale liv på net og mobil. Hvad er din rolle som forælder? Dit barns sociale liv på net og mobil Hvad er din rolle som forælder? 1 Indhold Hjælp dit barn med at sætte grænser...3 Forælder til en digitalt indfødt...4 Fakta: Unges medievaner...7 Facebook...8 Virtuelle

Læs mere

NÅR OVERGREBENE GÅR VERDEN RUNDT

NÅR OVERGREBENE GÅR VERDEN RUNDT 1 Det eneste positive man kan sige om billederne er, at udbredelsen har været med til at dokumentere, at disse overgreb faktisk finder NÅR OVERGREBENE GÅR VERDEN RUNDT OM BILLEDER AF SEKSUELLE OVERGREB

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Har du været på nettet?

Har du været på nettet? Har du været på nettet?? Co-funded by the European Union OK... du er begyndt at læse det her hæfte, så det kan tyde på, at der er sket noget, som du fortryder. Eller måske prøver du at hjælpe en anden.

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Billeder i. Hvordan børn på lovlig vis udnyttes som sexobjekter på nettet

Billeder i. Hvordan børn på lovlig vis udnyttes som sexobjekter på nettet Billeder i Hvordan børn på lovlig vis udnyttes som sexobjekter på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...3 RESUMÉ...4 ORDFORKLARINGER...5 METODE...7 KAPITEL 1. BAGGRUNDSVIDEN OM OVERGREBSBILLEDER OG DIGITALE

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

Forældre. Sociale medier

Forældre. Sociale medier Forældre Sociale medier Din søn har i nogen tid været uvenner med Morten fra klassen. En dag kommer han hjem og fortæller, at han glemte at logge af Facebook på skolens computer, da de lavede opgaver.

Læs mere

Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003

Internet-hotline mod pornografi med børn. Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003 Internet-hotline mod pornografi med børn Red Barnets arbejde mod seksuelle overgreb Årsrapport 2003 Indhold 3 3 7 9 Pornografi med børn på internettet Baggrund Lovgivning Hotlinens aktiviteter i 2003 12

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Billeder i. Hvordan børn på lovlig vis udnyttes som sexobjekter på nettet

Billeder i. Hvordan børn på lovlig vis udnyttes som sexobjekter på nettet Billeder i Hvordan børn på lovlig vis udnyttes som sexobjekter på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...3 RESUMÉ...4 ORDFORKLARINGER...5 METODE...7 KAPITEL 1. BAGGRUNDSVIDEN OM OVERGREBSBILLEDER OG DIGITALE

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET 02 INTRODUKTION De menneskerettigheder, du har i det virkelige liv, gælder også, når du er online! I denne guide kan du læse om dine menneskerettigheder,

Læs mere

ISBN: 978-87-7141-285-7. Bogen er udgivet i samarbejde med Medierådet for Børn & Unge.

ISBN: 978-87-7141-285-7. Bogen er udgivet i samarbejde med Medierådet for Børn & Unge. Digital trivsel en antologi om børn og unges onlineliv 2013 TURBINE, Aarhus E-bogsudgave 2013 Redaktion: Per Straarup Søndergaard Grafisk design: Ida Knudsen Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk,

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk]

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] http://www.youtube.com/wa tch?v=qvj-t0bl-mw Facebook,snapchat mm. Ung anno 2014 ricisis og muligheder Forældreholdninger

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen Undersøgelse: Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen INDLEDNING Online og offline to sider af samme sag Gennem de seneste ti år har Red Barnet udviklet særlige forebyggende og

Læs mere

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB.

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB. VOX-POP Erfaringer fra tilfældige 6.-8. klasser i det indre København Digital trivsel og forældresamarbejde Kolding den 26. november 2013 Gitte Jakobsen, Red Barnet vågne morgenid mad 1. Frikvarter skole

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Hvor slemt ka det være? En antologi om it-relaterede seksuelle over greb på børn og unge

Hvor slemt ka det være? En antologi om it-relaterede seksuelle over greb på børn og unge Hvor slemt ka det være? En antologi om it-relaterede seksuelle over greb på børn og unge Gitte Jakobsen er socialrådgiver, cand. scient.soc. og seniorrådgiver ved Børns beskyttelse, Red Barnet. Gitte har

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Hvordan ser en pædofil ud?

Hvordan ser en pædofil ud? Hvordan ser en pædofil ud? Psykolog Kuno Sørensen Oplæg ved konferencen DEN STØRSTE FRYGT Januar 2014 Seksuelle overgreb Når børn og unge bliver involveret i seksuelle aktiviteter, som de, på grund af

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne

Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne Resiliente Læringsmiljøer - set med Red Barnets øjne Kuno Sørensen (psykolog og seniorrådgiver i den nationale sektion for børns beskyttelse) & Sita Michael Bormann (seniorrådgiver i det internationale

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Grooming i digitale medier

Grooming i digitale medier Grooming i digitale medier Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Det vækker ofte undren, at en del børn og unge tilsyneladende accepterer at mødes med voksne mennesker, som har til hensigt at udnytte

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 2/2015 2. ÅRGANG 26. MAJ 2015 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING Når unge oplever mobning på nettet, reagerer

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

CYBERHUS 11. MARTS 2015

CYBERHUS 11. MARTS 2015 CYBERHUS 11. MARTS 2015 PROGRAM v. Nicolai Køster, Rådgivningsfaglig medarbejder, daglig ansvarlig for Livsliniens Net- og Chatrådgivning Livsliniens holdning til selvmord Definition og lovgivning omkring

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014

Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014 Børns Vilkå rs rå dgivning til børn og unge 2014 Uddybende bilag til Ballerup Kommune Udvikling i antal henvendelser i rådgivningen 2001-2012 Antallet af børn og unge som henvender sig til Børns Vilkårs

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Fælles er, at den adskiller sig fra den almindelige chikane og mobning ved, at man ikke har fred i det private rum man har ingen helle.

Fælles er, at den adskiller sig fra den almindelige chikane og mobning ved, at man ikke har fred i det private rum man har ingen helle. Unge og elektronisk chikane Generel info Begreber som grooming, stalking, elektronisk chikane/mobning og happy slapping er ikke nye fænomener, men de kan stadig være vanskellige at forholde sig til. Generel

Læs mere

Potentialer og muligheder i online rådgivning

Potentialer og muligheder i online rådgivning Potentialer og muligheder i online rådgivning Børne- og Kulturchefforeningens fællesmøde og netværksmøde Fredag den 20. april 2012 Anni Marquard Initiativtager og Centerleder Center for Digital Pædagogik

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

It s Your Safety! Her står lidt om hvad udnyttelse er og hvordan du kan få en god oplevelse online

It s Your Safety! Her står lidt om hvad udnyttelse er og hvordan du kan få en god oplevelse online It s Your Safety! Her står lidt om hvad udnyttelse er og hvordan du kan få en god oplevelse online Hvad er Udnyttelse? Det at blive udnyttet kan dække over mange ting. Det handler om, at du bliver presset

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk Sikkerhedsliste til dig, der er truet Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt www.etniskung.dk Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du

Læs mere

Forældreforedrag - CHAT og SMS

Forældreforedrag - CHAT og SMS Forældreforedrag - CHAT og SMS Vejledning til klasselærere i 4. 7. kl. Forældre lærer deres børn, hvordan de skal færdes i trafikken. Men det er ikke kun i trafikken, der kan være fare på færde. Der kan

Læs mere

3 2011 NYT FRA BØRNS VILKÅR

3 2011 NYT FRA BØRNS VILKÅR 3 2011 NYT FRA BØRNS VILKÅR Skilsmissebørns vilkår er for dårlige FACEBOOK FORBUDT FOR BØRN MISHANDLEDE BØRN ER ET FÆLLES ANSVAR Men vi er også nødt til at stille krav til vores politikere... NY VIDEN

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Børn, unge og medier. Maja Schurmann. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn, unge og medier. Maja Schurmann. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn, unge og medier Maja Schurmann Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Voksne har et ansvar Gode råd om børns medieliv Medierne er i dag en helt naturlig del af vores børns hverdag. Skoler

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter 1 Sommetider kommer jeg også til at tænke på, hvad andre børn mon tænker på mens de ligger og venter NÅR VOKSNE KRÆNKER OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Hvad er et seksuelt overgreb? 3 Viden

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Velkommen til RettighedsAlliancen

Velkommen til RettighedsAlliancen 03. November 2014 Velkommen til RettighedsAlliancen Hvad er RettighedsAlliancen- kort fortalt? RettighedsAlliancen er en interesseorganisation for film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere