HANDLEPLANER. Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLANER. Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk"

Transkript

1 HANDLEPLANER Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk

2 Handleplaner Ø K O L O G I S K S A M S Ø O G J O R D B R U G S F O N D E N S A M S Ø K O L O G I S K INDLEDNING Som forholdsvis nystiftet forening (april 2013) har Økologisk Samsø brugt en del af 2013 til at etablere sig og gøre sig synlig, samt få igangsat de indledende tiltag til dannelse af jordbrugsfonden SamsØkologisk. Med udgangspunkt i det fundament, der er dannet i 2013, vil indsatsområderne de næste par år handle om øget konsolidering og synlighed. Der vil være stor fokus på formidling, afsætning og udvikling af planer for permakultur og levefællesskaber på Samsø. I løbet af 2013 er der igangsat 4 arbejdsgrupper og deres bidrag er også en væsentlig del af de fremtidige planer for den økologiske udvikling på Samsø i regi af foreningen Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk. Medlemmer af foreningens bestyrelse indgår i de forskellige arbejdsgrupper og derved sikres det støtte til gruppernes arbejde. Der er i efteråret 2013 påbegyndt arbejdet med en vision for 2018, og der er allerede en række klare indsatsområder som udgør grundlaget for denne handleplan. Økologisk Samsø og jordbrugsfondens handlingsplaner vil til en vis grad overlappe hinanden, og der vil være en synergieffekt mellem de to enheder. Side 1

3 HANDLEPLAN FOR FORENINGEN ØKOLOGISK SAMSØ Der er fem indsatsområder i perioden Arbejdet med disse indsatsområder vil til dels foregår i arbejdsgrupperne og dels i foreningens bestyrelse. De fem indsatsområder er: - Økologiens Hus - Afsætning - Branding - Levefællesskaber - Permakultur Bestyrelsens rolle i de kommende år vil fortsat være en aktiv en. Arbejdet med visionen for 2018 skal fortsætte i 2014, lige såvel som arbejdet med fondsøgninger til de mange ideer både i 2014 og 2015, samt støtte op omkring arbejdsgruppernes arbejde. Indsatsområde: Økologiens Hus Økologiens Hus er endnu på idestadiet, men forventes at blive etableret i løbet af første halvår af 2014, så det er åbent til turistsæsonens start. Sidste halvdel af 2014 og 2015 skal de indledende tiltag evalueres og udvikles. Økologiens Hus skal formidle viden om økologi på Samsø ved bl.a. udstillinger, events og foredrag. Samtidig skal det være et samlingssted for foreningens frivillige, hvor arbejdsgrupper kan holde møder. I tilknytning til Økologiens Hus vil der også blive arbejdet på at etablere et cafe og butiksmiljø for økologi. Etablering af Økologiens Hus første halvdel af 2014: Nedsættelse af et husråd Beregning og plan for finansiering af drift af økologiens hus år 1+2 Udarbejde plan for hvad Økologiens hus skal bruges til. Indretning af Økologiens Hus Formidling - fra 2 kvartal : Udarbejde en plan for udstillinger, opsætning af dem, samt evaluering og videreudvikling Udarbejdelse af informationsmaterialer Undersøge muligheder for udviklingen af en skoletjeneste for lejrskoler Udvikle turisme tiltag omkring økologi og økologiens hus besøg en økologisk gård Frivillige - 2 halvår af : Opbygge frivillige gruppe omkring huset Uddanne et ambassadørkorps af frivillige til f.eks. rundvisninger på Samsø. Fondssøgning : Løbende fondssøgning til forbedringer og udvikling af Økologiens Hus, samt til arrangementer og events. Side 2

4 Indsatsområde: Afsætning Handleplaner I løbet af 2014 og 2015 er der skabt et klare billede af produktionsmængder og afsætningsmuligheder, samt muligheder for at øge produktionen. Økologisk Samsø indgår som en del af diverse fødevare relaterede netværk og der er stiftet en afsætningsforeningen. Afsætning af økologiske varer har en høj prioritet for foreningen. Med et ønske om at skabe flere økologiske varer og tiltrække flere økologiske producenter til Samsø, er det vigtigt at undersøge muligheder for afsætning både på Samsø og uden for øen. I 2013 er der etableret en arbejdsgruppe omkring afsætning med deltager fra både forbruger og landmandsiden. Det er med udgangspunkt i denne arbejdsgruppe at mange af de nedenstående handlinger vil blive diskuteret og iværksat. Kortlægning - 1. halvår af 2014: Kortlægning af mængder og produkter til salg på Samsø Kortlægge muligheder for afsætning på Samsø og uden for øen Etablering af netværk og videreudvikling af dem : Deltagelse i Samsø Fødevarenetværk med henblik på at skabe kontakter til detailhandlen på Samsø Skabe kontakt til Coop. Fælles afsætning : Etableringen af en fælles butik i Tranebjerg i forbindelse med Økologiens Hus 1. halvår 2014 Danne et afsætningsselskab med henblik på at stå stærkere - 2. halvår Undersøge muligheder for et fælles design Undersøge mulighederne for at øge den økologiske produktion. For at sikre en stabil og leveringsdygtig afsætning er det vigtigt at få øget den økologiske produktion. Afsætning udenøs 2015: Undersøge muligheder og udarbejde økonomisk og praktisk plan for udførelse Skabe kontakt og undersøge muligheder for stadepladser f.eks. i Århus og Odder Skabe kontakt til fødevarefællesskaber Århus/ København kortlægge muligheder Event med fokus på afsætning Deltagelse i diverse afsætningsevents på Samsø f.eks. Råvarefestival ( ) Deltagelse i Food festival på Tangkrogen i Århus (2015) Evt. skude fart til Århus og København (2015) Fondssøgning : Løbende fondssøgning til undersøgelser og udvikling inden for afsætning, samt til afsætnings arrangementer og events. Side 3

5 Indsatsområde: Branding En arbejdsgruppe omkring branding er under udvikling og der er allerede en række begivenheder på Samsø og uden for øen som det er naturligt at deltage i og dermed promovere Økologisk Samsø. Økologisk Samsø er stadig en ny forening og der er behov for at synliggøre foreningen både på Samsø og i resten af landet. Branding skal også være med til at øge medlemstallet, skaffe flere frivillige, samt bidrage til korpsånden. Denne foreningen kommer ingen vegne uden de frivillige, og det er vigtigt at vise, hvad det er, vi står sammen om. Opstart af arbejdsgruppen omkring branding 1. kvartal 2014 Definition af brandinggruppens mål, samt begyndende ideudvikling Fortsat ideudvikling 2. kvartal Events: Ideudvikling og gennemførelse af ideer fra brandinggruppen Økologisk Samsøs generalforsamling marts/ april Årsmøde i april (landsdækkende organisationer) Inspirationsseminar i juli 2014 Råvarefestival i august Energimesse i oktober Medlemsmøder og offentlige møder Deltagelse i Open By Night i Tranebjerg/Ballen osv. Fondssøgning : Løbende fondssøgning til arrangementer og event, der synliggør Økologisk Samsø og JordbrugsFonden SamsØkologisk. Side 4

6 Indsatsområde: Levefællesskaber Handleplaner Arbejdsgruppen omkring levefællesskaber arbejder ud fra en vision om 2018, som danner grundlag for dette indsatsområde. Deres vision er: Levefællesskabet er etableret. Levefællesskabets ideologi er besluttet og formuleret som et fællesskab baseret på cirklens principper. Husene er færdigbyggede. Fælleshuset er i brug. Billigt økologisk byggeri er en realitet. Fællesskabet er velfungerende. Kreativiteten blomstrer. Det er et konstruktivt og velfunderet fællesskab. Levefællesskabet har tiltrukket nye til øen og en øget bosætning på Samsø er en realitet. Planlægning af værksteder er i fuld gang. Permakulturen er under udvikling. Levefællesskabet er selvforsynende med økologiske grøntsager. Handleplanen omhandler de næste 2-3 år. Verdensbillede og den sociale dimension: Værdier diskuteres og tydeliggøres og inden udgangen af 2014 er der besluttet og formuleret et værdigrundlag for levefællesskabet. Værdigrundlaget diskuteres løbende gennem de næste 2-3 år og justeres med henblik på at sikre at værdigrundlag til stadighed støtter skabelsen af en bæredygtig kultur på alle niveauer i levefællesskabet. Bæredygtighedshjulet har fire dimensioner (kilde: Landsforeningen af Økosamfund) hvor værdier er indeholdt i dimensionen Verdensbillede. Den sociale dimension arbejdes der også på i forhold til kommunikation og konfliktløsning. Redskaber til at bevare en bæredygtig kultur i levefællesskabet undersøges i 2014/2015: Levefællesskabets værdigrundlag undersøges ud fra cirklens principper. Cirklen som metode og kommunikationsform for den sociale dimension o Studiekreds omkring bøger om: Cirklen som redskab i levefællesskaber. o Mundekulla : living in community workshop juli 2014 Evovillage Design Education (EDE) kurser o Kursus i Bæredygtigt Verdenssyn Forbundethed, Økosamfundet Dyssekilde d. 21/ Økonomisk og Økologisk: Andre levefællesskaber i Danmark undersøges i løbet af 2013/2014: Vidensindsamling om Økosamfund i Danmark o Studie af eksisterende Økologiske Fællesskaber. o Besøgsrunde til eksisterende Økologiske samfund. Finansieringsformer undersøges i løbet af 2014: Relevante fonde søges Undersøgelse af placeringsmuligheder for levefællesskab på Samsø er påbegyndt og fortsætter i 2014: Tekniske og juridiske forhold undersøges Ansøgninger er indsendt og under behandling inden udgangen af Side 5

7 Byggeri: Arkitekttegninger af fælleshuset i centrum med huse placeret i en cirkel omkring er udarbejdet i løbet af 2014/2015: - Øko-huse - Selvbyggerhuse - Ejer/leje boliger - Billigt byggeri Omgivet af økologisk landbrug og permakultur som der foreligger design på Side 6

8 Indsatsområde: Permakultur Handleplaner Arbejdsgruppen omkring permakultur arbejder for at udbrede kendskabet til permakulturelle etik og principper, minimere energiforbrug, større biodiversitet, bæredygtighed og omsorg for jorden. Til det formål vil gruppen de næste to år arbejde for at skabe en demonstrationsskovhave, små spis selv kroge, samt arbejde frem mod at blive et af Danmarks 5 LANDcentre. Skovhave: Arbejdsgruppens vision for en demonstrationsskovhave, som der arbejdes henimod i de næste to år: Vi vil skabe en demonstrationsskovhave som model for læring og som kraftcenter for undervisning, - en formidlingsfacilitet, hvor en anderledes tilgang til vores fødevarer kan formidles. Vi vil udbrede kendskab til dyrkning og design af skovhave ved at skabe et offentligt tilgængeligt lærings- og demonstrationscenter på Samsø. Formålet er at bidrage til et øget kendskabet til, hvad grøn omstilling kan indebære, og gennem nye samarbejdsformer og praksis lære samsingerne og andre nye forbrugsmønstre. Der findes mange flerårige fødevarer, som er muligt at dyrke i tempererede zoner som Danmark, men som vi ikke kender og dyrker i dag. Vi vil gerne gøre Samsø til et sted hvor disse sorter afprøves og udnytte det gunstige klima. Vi vil gennem oplysning skabe en holdningsændring, om det vi spiser, og slå et slag for fremtidens fødevarer, som i fremstillingsform har et meget lavt ressourceforbrug. Vi mener, at den bedste måde at forstå skovhavekulturen på er at se projektet i praksis. Der arbejdes for opførelsen af indendørs undervisningslokaler i tilknytning til skovhaven gerne i form af et orangeri, hvor også noget af formeringsarbejdet kan foregå. I forbindelse med demonstrationsskovhaven anlægges en planteskole med salg af planter. Følgende handlinger skal være med til at virkeliggøre visionen Research og udarbejdelse af design 1. kvartal Kriterier for skovhaven som undervisningscenter bliver definerede. Der laves research Der udarbejdes et design for demonstrationsskovhaven. Besøg af 5 grønne organisationer. Begyndende etablering af skovhaven 2. kvartal og 3. kvartal 2014 Etablering af grundlæggende design, som sø og jordvolde Opsætning af hegn Plantning af træer og buske Placering af jorddække til at skygge ukrudt og græsser ud Etablering af grus og græsstier Opsætning af toilet og redskabsskur Fremvisning og formidling af permahaver og skovhaver fra 2. kvartal og resten af 2014 Åbning af vores egne private permahaver og Del Jorden projekter (sommer 2014). Åbning af skovhaven (efterår 2014) Kurser Hjemmesiden bliver sat op til at formidle information og kontakt. Samsø Skovhave vil være vært for aktiviteter til udveksling af færdigheder og erfaringer. Side 7

9 Undervisnings- og præsentationsmaterialer bliver udfærdiget. Yderligere formidling og udbygning af lærings- og demonstrationsnetværket Gruppebesøg vil blive organiserede for at introducere interesserede grupper til skovhaven. Regionale begivenheder, introduktionskurser og præsentationer bliver støttet. Flere skovhaver bliver del af lærings- og demonstrationsnetværket. LAND Center: Det er et kvalitetsstempel at blive et LAND Center, og de demonstrerer det bedste permakultur i Danmark. LAND står for Learning And Network Demonstration. Permakulturgruppen arbejder med et sæt af kriterier omkring design, netværk, demonstration, besøg og identitet. Fra England lyder erfaringerne på, at man oplever at entusiasmen stiger og et højt niveau af engagement smitter af på kvaliteten af demonstration-projekterne og dermed oplevelsen af permakultur i praksis. LAND-Center handler meget om formidling så der vil være aktiviteter der går igen under dette område. Etablering og godkendelse til LAND Center første halvår Godkendelse indhentes Eventuelle handlinger iværksættes for at blive godkendt. Fremvisning og formidling af permahaver og skovhaver fra 2. kvartal og resten af 2014 Åbning af vores egne private permahaver og Del Jorden projekter (sommer 2014). Åbning af skovhaven (efterår 2014) Kurser Hjemmesiden bliver sat op til at formidle information og kontakt. Samsø Skovhave vil være vært for aktiviteter til udveksling af færdigheder og erfaringer. Undervisnings- og præsentationsmaterialer bliver udfærdiget. Yderligere formidling og udbygning af lærings- og demonstrationsnetværket Gruppebesøg vil blive organiserede for at introducere interesserede grupper til skovhaven. Regionale begivenheder, introduktionskurser og præsentationer bliver støttet. Flere skovhaver bliver del af lærings- og demonstrationsnetværket. Spis selv krog Arbejdsgruppen har planer om at etablere små områder rundt om på Samsø med spiselige planter, buske og træer som alle har adgang til. Planterne skal til dels komme fra den begyndende planteskole, der er etableret i forbindelse med skovhaverne, samt ved køb. Spis selv krogene skal være med til at øge opmærksomheden på alle de spiselige planter der findes, og det gøres bl.a. ved at gøre dem tilgængelige. Spis selv krogene vil blive markeret med et skilt så man kan se at her må man gerne spise planterne. Research sidst i 2014 og Undersøge mulige lokaliteter til placering af spis selv kroge rundt på Samsø. Side 8

10 Udplantning efterår 2014 og Beplantning af spis selv krogene Finansiering - Undersøge finansieringsmuligheder for køb af spiselige træer, planter og buske. o Adopter et træ o Lej et træ Fondssøgning Løbende fondssøgning til alle de tre ovennævnte område Side 9

11 HANDLEPLAN FOR JORDBRUGSFONDEN SAMSØKOLOGISK JordbrugsFonden SamsØkologisk har to primære indsatsområder i de kommende år: konsolidering af fonden og et slagtehus på Samsø. Indsatsområde: Fonden De primære opgaver for Jordbrugsfonden for årene bliver at etablere fondens grundkapital og tiltrække finansielle investorer. NaturErhversstyrelsens udmelding om, at fonden vil kunne opnå dispensation fra landbrugsloven udgør allerede et godt grundlag. Der forestår således at blive udarbejdet såvel økonomiske- som juridiske prospekter, således at de første landbrug kan erhverves. Dertil kommer udarbejdelse og afprøvning af samarbejdsmodeller/kontrakter for de involverede deltagere. Etablering af fonden og konstituering af fondsbestyrelsen 1. halvår 2014 Indsamling af resterende grundkapital Etablering af fonden o Dispensation fra Landbrugsloven (NaturErhverv/ minister) Konstituering af fondsbestyresen Økonomi og juridiske kontrakter 2014/2015 Udarbejdelse af økonomisk prospekt i forhold til finansiering af fondens mange aktiviteter (f.eks. køb af Alstrup 2 og slagtehus) (2014) Udarbejdelse af forpagtningskontrakter og økonomisk beregning/ plan for forpagtning Indsamling af fondskapital bl.a. ud fra det økonomiske prospekt o Til gård, slagtehus, skovhave, levefællesskab Køb af Alstrup 2 (2015) Samarbejdsmuligheder 2014/2015 Arbejde for at skabe rammerne for samarbejdsmuligheder f.eks. maskinfællesskab Indsatsområde: Slagtehus Jordbrugsfonden tager initiativ til at undersøge relevante forarbejdningsvirksomheder med hovedvægten på slagtning af dyr på Samsø som første prioritet. Initiativet sker i samarbejde med andre interessenter på og udenfor Samsø. Det er således målet, at den fysiske facillitering er tilvejebragt inden udgangen af Udarbejde økonomisk plan Undersøge mulige placeringer på Samsø. Løbende fondsansøgninger Side 10

En bæredygtig omstilling af Danmark

En bæredygtig omstilling af Danmark En bæredygtig omstilling af Danmark LØS strategi 2015-2019 Oplæg til årsmøde i LØS d. 10.-12. april 2915 på Ananda Gaorii ved Vig 1 Forord Oktober 2014 afholdt Landsforeningen for Økosamfund, LØS, et seminar

Læs mere

Nørrebro rykker. - også med miljøet! Arbejdsprogram 2004 2005 Årsplan 2004 2005 Succeskriterier. Agenda 21 plan for Indre Nørrebro.

Nørrebro rykker. - også med miljøet! Arbejdsprogram 2004 2005 Årsplan 2004 2005 Succeskriterier. Agenda 21 plan for Indre Nørrebro. Nørrebro rykker - også med miljøet! Arbejdsprogram 2004 2005 Årsplan 2004 2005 Succeskriterier Lokal 1 Indhold Introduktion og læsevejledning 3 Grundlag for Agenda 21 Centret 5 Kommunikation og formidling

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Nørrebro rykker - også med miljøet!

Nørrebro rykker - også med miljøet! Nørrebro rykker - også med miljøet! Arbejdsprogram 2005 2006 Årsplan 2005 2006 Succeskriterier 2005 2006 Lokal Agenda 2. årgang 21 plan for Indre Nørrebro 1 Indhold Introduktion og læsevejledning 3 Grundlag

Læs mere

Aktører Uddannelse Effektanalyse

Aktører Uddannelse Effektanalyse Socialøkonomiske virksomheder - øjebliksbillede fra landene omkring det Baltiske Hav Aktører Uddannelse Effektanalyse Projekt Social entrepreneurship development in Baltic Sea region er iværksat under

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

VESTBYEN KVARTERLØFT EVALUERING MARTS 2004 HORSENS

VESTBYEN KVARTERLØFT EVALUERING MARTS 2004 HORSENS EVALUERING MARTS 2004 HORSENS 2 VESTBYEN INDHOLD Evalueringsrapport for 2. år, Marts 2003 - marts 2004 Indhold 1. Overordnet status for kvarterløftet s. 4 2. Redegørelse for borgerinddragelsen generelt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Vores Hvalsø. Vores Hvalsø. Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014. Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø

Vores Hvalsø. Vores Hvalsø. Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014. Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø Vores Hvalsø Vores Hvalsø Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014 Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø Indholdsfortegnelse 1. Baggrund side 3 2. Kort om projektet side

Læs mere

Side 1 af 20. Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse. Familie og Samfund Midtjylland

Side 1 af 20. Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse. Familie og Samfund Midtjylland Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse "Vi kan bruge hinanden" - generationsmøde i skolen Familie og Samfund Midtjylland Hedensted 113.000 Projektets formål er at sætte fokus på lokalområdets

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Konceptoplæg Food Makers. September 2014

Konceptoplæg Food Makers. September 2014 Konceptoplæg Food Makers September 2014 Vi tror på, at når unge i et fællesskab med nydelse som omdrejningspunkt arbejder med mad og håndelag, så udvikles deres evne og lyst til selv at lave mad. Indhold

Læs mere

INSPIRATION FRA EUROPA. Eksempler på europæiske jordbrugsfonde

INSPIRATION FRA EUROPA. Eksempler på europæiske jordbrugsfonde INSPIRATION FRA EUROPA Eksempler på europæiske jordbrugsfonde Inspiration fra Europa E K S E M P L E R P Å E U R O P Æ I S K E J O R D B R U G S F O N D E INDLEDNING Generationsskifteproblematikken og

Læs mere

Skabelon til lokal udviklingsstrategi

Skabelon til lokal udviklingsstrategi Skabelon til lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi for integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2 Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere