Få styr på konflikterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få styr på konflikterne"

Transkript

1 Få styr på konflikterne Af Lis Lyngbjerg Steffensen, journalist Foto Lars Bahl Uenighed og konflikter er ofte en del af dagligdagen som ergoterapeut. Måske er kollegaen vredladen, chefen konfliktsky eller de pårørende krakilske. Måske er dagligdagen præget af en venlig tone på overfladen, men sårede følelser og vrede under overfladen. I alle tilfælde er viden om konflikter vigtig, fortæller tre tillidsrepræsentanter 16 l ergoterapeuten l juli 2005

2 Da vores leder stoppede, og vi fik en ny leder, faldt der ro på arbejdspladsen. Den er ikke så præget af konflikter som før lederskiftet. Sådan fortæller en ergoterapeut, der er tillidsrepræsentant. Hun vil gerne være anonym, da hun ikke ønsker at udstille en person, der ikke arbejder på arbejdspladsen længere. Men mens det kørte dårligst, var der nok at se til i dagligdagen med at udrede misforståelser og rygter, fortæller hun. Vi havde mange organisationsændringer, og lederen fortalte nok mere, end hvad personalet kunne kapere, siger hun. Lederens tanker blev vendt med enkelte medarbejdere og ikke hele personalegruppen, hvilket skabte rygter og utryghed. I forbindelse med en fyring blev en endelig beslutning meldt ud til tillidsrepræsentanten, men da lederen skulle melde det ud til den berørte faggruppe, gav han udtryk for, at han ville overveje sagen igen, for bagefter at meddele tillidsrepræsentanten, at beslutningen var endeligt taget. Anspændt stemning Stemningen på institutionen blev anspændt og hektisk, snakken gik, og stemningen blev dårlig også personalegrupperne imellem. Usikkerheden smittede af på personalet, og en del søgte andet arbejde. Lederen gjorde det sikkert i bedste mening, men det, at han gerne ville fremstå demokratisk i beslutninger betød, at der ikke kom klare meldinger. Der var en så trykket stemning, jeg ikke før har oplevet på nogen anden arbejdsplads, fortæller ergoterapeuten. Lederen er nu flyttet, og det sidste lange stykke tid har der været roligt, fortæller hun. Det er helt mærkeligt, men stemningen er meget anderledes. Der er ro, struktur og overblik på en helt anden måde nu, siger ergoterapeuten, der selv været på et kursus i konflikthåndtering. Her lærte hun blandt andet, at hun som tillidsrepræsentant kan være endnu mere klar i mælet over for en leder af den type. Jeg fik det tydeliggjort, at jeg havde svært ved at være loyal overfor ham, når han kom med forskellige udmeldinger og fik meldt ud, at personalet ikke kunne kapere mere usikker viden. Nu ville de have klare udmeldinger og ikke flere foreløbige, usikre meldinger. Vi bad ham konferere med os tillidsrepræsentanter, hvad personalegruppen kunne kapere. Ledelse er vigtigt der er behov for, at nogen udstikker retningslinierne, hvis der er stor usikkerhed, siger hun. Personligheder på kant Ergoterapeutforeningen holdt i efteråret 2004 et kursus i konflikthåndtering, hvor en række tillidsrepræsentanter blev undervist af blandt andet en konsulent fra Center for Konfliktløsning. De fik en række redskaber og viden med hjem. Anja Jacobsen, der er ergoterapeut på Lions Kollegiet i København, fortæller: En kollega kom hen, da jeg kom hjem fra kurset. Hun havde en konflikt med en anden, og der kunne jeg guide hende igennem nogle selvhjælpsøvelser, der betød, at hun fik det bedre med kollegaen. Hun fandt ud af, at kollegaen havde nævnt private besværligheder, som betød, at hun var ude af balance. Der kan være problemer med forskellige personligheder, der ikke går så godt sammen. Her kan det være en fordel, hvis man kan få hver især til at se det fra den andens side. Selv om det ikke løser en uenighed, kan det hjælpe til, at de får det bedre sammen i hverdagen, siger hun. Anja Jacobsen arbejder med voksne med erhvervede hjerneskader, og hun bruger også sin viden i forbindelse med brugerne, der i nogle tilfælde er blevet skadet, så de har svært ved sociale relationer og i nogle tilfælde bliver voldelige. Strukturreform en udfordring Louise Petersen er en anden tillidsrepræsentant, der har været på kursus i konflikthåndtering. Hun arbejder i Funktionsenheden for neurologi og rehabilitering, Esbønderup Sygehus. Hun så ikke sig selv som konfliktsky, men oplevede situationer, hvor hun ikke rigtigt vidste, hvordan man skulle komme videre på en konstruktiv måde. Især i forhold til strukturreformen og den usikkerhed, der følger med, er det vigtigt at kunne forebygge og håndtere konflikter. Hvis medarbejderne bliver utrygge, er der stor risiko for, at konfliktniveauet stiger. Jeg har fået en række redskaber, som jeg bruger i dagligdagen, for eksempel er jeg blevet bevidst om både konflikt-trappen og konfliktsky-trappen, fortæller Louise Petersen. (Konflikttrappen er beskrevet her i bladet på side 18. Red.) Bliver ikke oversvømmet Jeg har fundet ud af, at det er vigtigt ikke at blive følelsesmæssigt erobret af en konflikt. Ofte kan man føle, at man står midt i det hele. Men man kan trække sig ud i passende afstand, så den ikke oversvømmer en, fortæller Louise Petersen. Hun har lært at være mere opmærksom på, hvad kernen i problemet er. Om det handler om forskellige interesser, forskellige værdier eller forskellige personligheder. Og at det er vigtigt at turde spørge ind til ting, man undrer sig over. Konfliktløsning handler ikke om at give efter, men om at respektere hinanden. Mange konflikter opstår, fordi begge parter gætter på, hvad den anden tænker og føler. God konfliktløsning giver tid til, at hver part kan fortælle om deres forhold, så de lærer hinandens tanker og baggrunde at kende, siger hun. Hun opfordrer til, at arbejdspladserne har en bevidst holdning til konflikter. Uenighed er nemlig ikke noget, der skal undgås. Men hvis uenighederne vokser til direkte åbne eller skjulte konflikter, er det ofte begyndelsen til et dårligt arbejdsmiljø. Jeg har fået meget ud af at lære mere om det. Jeg kan kun anbefale andre at søge mere viden om konflikter og konflikthåndtering, siger Louise Petersen. ergoterapeuten l juli 2005 l 17

3 Gå ned af konflikttrappen Uenighed er en sund og naturlig del af dagligdagen. Men hvad stiller man op, hvis uenigheden tager til i styrke, eller der kommer mange konflikter på en arbejdsplads. Tina Monberg, der er advokat og psykoterapeut, giver råd og konkrete redskaber videre Af Lis Lyngbjerg Steffensen, journalist Foto Kira Brandt Jeg var ude et sted for at hjælpe med konfliktløsning. To afdelinger havde i årevis haft en konflikt kørende, som andre efterhåden også var blevet inddraget i. Da jeg kom derud og begyndte at interviewe alle de ansatte, var der ingen, der vidste, hvad konflikten handlede om. De to, der havde haft det oprindelige skænderi, var begge stoppet og havde fået andet arbejde. Det fortæller Tina Monberg, advokat og psykoterapeut og uddannet mediator fra Harward Law School. Stifter af Mediationcenter A/S. Mediation er en særlig form for konfliktløsning, hvor en uafhængig mediator sikrer en proces, hvor begge parter kan give udtryk for deres behov, bekymringer og interesser, og være sammen om at finde en løsning, der tilfredsstiller begge parter. Hun fortæller videre: De to afdelinger havde arvet en konflikt. Selv om de oprindelige parter var væk, er konflikten der stadig, når den ikke er blevet løst. De to havde på et tidspunkt søgt alliancer og fortalt historier for at finde forståelse. Dermed var andre blevet inddraget, og selv om de to oprindelige var rejst, betød konflikten, at de to afdelinger ikke kunne samarbejde i årevis efter, Konflikttrappens ni trin En konflikt starter med en uenighed en faglig, politisk eller personlig uenighed. Hvis en af parterne eller begge parter ikke gør noget aktivt for at stoppe den, styrkes den og optrappes. Tina Monberg bruger en konflikttrappe med ni trin, når hun skal forklare konflikter (se boks om konflikttrappen på side 19). Hvornår skal TR ikke mægle Er der tale om en konflikt i forholdet mellem en medarbejder og dennes leder, anbefaler Etf, at TR ikke påtager sig mæglerrollen. TR er medarbejderens tillidsrepræsentant og vil derfor ikke kunne fungere som neutral mægler, når det vedrører en konflikt mellem den enkelte medarbejder og leder. Etf anbefaler TR at overveje, hvilke situationer hun/han kan tilbyde sig som mægler i og melde det klart ud sådan, at der ikke opstår tvivl om, hvornår TR fungerer som TR, og hvornår TR fungerer som neutral mægler Hun fortæller, at på de første tre trin af konflikttrappen kan parterne alene eller med hjælp af en kollega løse konflikten. Men fra trin fire og op er der behov for anvendelsen af mediation og ofte som ekstern hjælp. Mediation, hvor parterne får hjælp til at finde en løsning til gavn for begge, er et godt redskab på trin fire og op. Fra trin syv, otte og ni er det ofte domstolene, der tager over, fordi parterne her er så langt fra hinanden, at mediation ikke længere er en mulighed, Det er ret mange konflikter, når man kommer til at se efter det. Men i en del tilfælde kan man ikke selv se det, før man får den nødvendige viden, siger hun. Hun underviste blandt andet 12 ledende sygeplejersker og læger i H:S i to dage, hvor de fik en redskabskasse til at forebygge og håndtere konflikter. Det vidste sig hurtigt, at to til tre af sygeplejerskerne og lægerne havde konflikter kørende på trin 4, altså på et niveau, hvor der var behov for professionel hjælp udefra. Nogle af dem var selv direkte involveret i konflikten, andre var alliancer i en konflikt mellem for eksempel to medarbejdere. I løbet af kurset fandt de ud af, hvordan de kunne tage tilbage til afdelingerne og tackle konflikterne på en bedre og anderledes måde. Når først en konflikt når niveau 4, kan en afdelingsleder ofte ikke løse det, fordi vedkommende allerede er blevet en del af konflikten. Ofte har en eller flere medarbejdere været inde på afdelingslederens kontor for at fortælle om konflikten og søge støtte til sin version, Forskellen på mænd og kvinder Tina Monberg peger på nogle forskelle mellem mænd og kvinder, når det drejer sig om at håndtere konflikter. Forskellene kommer fra en professor på Harvard, der har undersøgt drenge og pigers handlemønstre. Man kan se, at piger og kvinder i højere grad end drenge og mænd bliver i konflikten. De kredser om emnet og taler en del om konflikten, årsagen til den og mulige løsninger. Mænd og drenge kapper i højere grad forbindelsen og flytter sig fra konflikten. Der ser man på arbejdspladser, Begge strategier har fordele og ulemper i sig. For mændenes vedkommende kan det komme til at virke som virkelig- 18 l ergoterapeuten l juli 2005

4 Konflikttrappen baseret på Friedrich Glasls model Før konflikt Grænsen for selvhjælp samtale opgives Konflikt om konfliktløsning Konflikt om konflikten 1 Uenighed/ 2 Skænderi/ 3 Handling/ undgår 4 Alliancer og angreb 5 Taber ansigt 6 Trusler Professionel hjælp mediationcenter 7 Destruktion 8 Eliminering af modpart 9 Ingen vej tilbage Parterne kan selv løse konflikten Hjælp fra kollega Domstolen Konflikttrappen er videreudviklet af Tina Monberg Konflikttrappen Konflikttrappen i denne form er udviklet af østrigeren Friedrich Glasl, der har skrevet en Ph.D. om konflikter og konflikter, og som er tilknyttet universitetet i Salzburg. Konflikttrappen viser ni trin, der hver især repræsenterer en fase i konflikten. Trin 1. Uenighed. Her er der potentiale for nyudvikling og nytænkning, hvis begge parter kan arbejde for en løsning, der varetager begges interesser. Uenigheden drejer sig om sagen/bolden. Parterne kan selv løse konflikten. Trin 2. Skænderi. Handler nu mere om end om bolden, om personen i stedet for sagen. Parterne kan selv løse konflikten. Trin 3. Handling. De to parter begynder at handle alene og undgå hinanden. De to parter kan ikke selv løse konflikten, men skal have hjælp fra en kollega eller andre, der er vidne til sagen. Trin 4. Alliancer og angreb. Her er dialogen ophørt. Man taler ikke længere til hinanden, men om hinanden. Parterne opbygger alliancer. Parterne er i deres tidlige instinkters og følelsers vold, - kamp eller flugt-reflekserne er aktiveret. Parterne kan derfor ikke løse konflikten selv. Samtidig er kolleger og ledere typisk blevet inddraget i konflikten som alliancer. Trin 5. Taber ansigt. På dette trin fortsætter angrebene, og begreber som etik og moral forsvinder mere og mere. Parterne har tabt ansigt i forhold til hinanden, da de ting, der gør mest ondt at få at vide, er blevet fortalt offentligt. Parterne ønsker oprejsning for det tab, de har lidt ved at blive ydmyget, og ønsker en undskyldning eller endnu bedre: Ydmygelse af den anden part. Trin 6. Trusler. Som igen bliver årsag til modtrusler fra den anden part. Vold avler vold er kendetegnet for dette trin. Man begynder at true hinanden med at udtage stævning, gå til pressen eller på anden vis skade hinandens omdømme. Trin 4,5,6 er oplagt til mediation eller anden form for konfliktløsning/mægling. De næste trin vil typisk foregå ved domstolene: Trin 7. Destruktion. Truslerne er blevet til realiteter, stævningen er udtaget, man er gået til pressen for at fortælle sandheden eller har kontaktet andre organisationer, der samarbejder med organisationen for at fortælle, hvor forfærdelig organisationen er. Her tænker man ikke på konsekvensen af sine handlinger og den boomerangeffekt, der kan have på ens egen organisation eller person. Trin 8. Eliminering. På trin 8 er det vigtigste at kunne skade den person, man er i konflikt med, eller eventuelt fjerne dem totalt. Trin 9. Ingen vej tilbage. Det sidste trin kendes fra selvmordbomberne, hvor selvdestruktion er i orden, så længe modparten lider større skade. ergoterapeuten l juli 2005 l 19

5 Tina Monberg forklarer de ni trin i konflikttrappen og giver råd til hvordan man går ned af trappen igen hedsflugt, hvis de ikke vil forholde sig til en konkret konflikt. For kvindernes vedkommende kan det komme til at virke, som om de holder liv i en konflikt og skaber nye konflikter ved at fokusere for meget på uenighederne. Det er ofte mænd, der er bange for at tabe ansigt, mens kvinderne i højere grad bliver sårede i en konflikt. Baggrunden er nok, at mænd generelt er opdraget til at beherske, styre og kontrollere og derfor finder, at det er en trussel mod deres person, hvis en løsning af konflikten kan opfattes som en svækkelse af deres styrke, fortæller Tina Monberg. Hun gør opmærksom på, at kommunalreformen i høj grad sætter pres på personalets personlige og sociale evner. Når så mange kommuner og kommuners forskellige afdelinger, organisationer og mindre enheder skal fusionere, er der i høj grad risiko for konflikter. Man ved, at 60 procent af alle fusioner ender i konflikt. Det er oftest fordi, værdierne i de to organisationer er forskellige, forklarer Tina Monberg. Hun forestiller sig, at de kommunalt ansatte kan få store problemer, hvis de oven i en forholdsvis konfliktfyldt og stresset hverdag skal slås sammen med en anden stressende og konfliktfyldt arbejdsplads. Vi ved, at de offentligt ansatte er hårdt spændt op, og det kommer til at betyde noget, når fusionen kræver endnu mere af de ansatte. Det er en stor ledelsesmæssig opgave, som arbejdspladserne står over for, Skjulte konflikter Nogle arbejdspladser har den kultur, at den konflikt, der lever skjult, lever godt. Men hvis konflikten først er opstået og optrappet til et vist punkt, vil den ligge og ulme. Når en konflikt er blevet holdt nede, eller løsningen er blevet gennemtvunget med magt, er det en tikkende bombe, der venter på at eksplodere, så når magtbalancen ændrer sig, dukker konflikten igen op til overfladen. Uløste konflikter genopstår ofte med en voldsomhed, der modsvarer længden på den periode, konflikten har ligget og ulmet, siger Tina Monberg. Konflikter skal op i lyset og løses så hurtigt, det kan lade sig gøre. Bedst er det at forebygge, at uenighed udvikler sig til konflikter, og det sker bedst ved en åben og direkte snak i en tryg og tillidsfuld stemning. Uenighed er det, der udvikler en person og en gruppe. Hvis alle var enige, ville der ikke ske fremskridt eller udvikling. Men hvis gruppen eller to personer ikke kan tackle uenigheden, og lader den gå videre til at være et spørgsmål om sandt eller falsk, om den andens personlighed, så optrappes konflikten. Her er det vigtigt, at kollegerne siger til, når de opdager konflikter, der er gået videre fra niveau 1 og 2 til niveau 3, hvor de to uenige er begyndt at undgå hinanden, siger Tina Monberg. Så kollegerne har en funktion i konflikter, nemlig som dem, der kan stoppe en konflikt i at gå så langt, at personalet ikke kan løse den selv, men må have hjælp udefra. Derudover handler forebyggelse om at bruge et sprog, der ikke optrapper konflikter. Hvis man siger: du gør altid sådan og sådan, er det ret sikkert, at modparten tager det ilde op og optrapper konflikten. Man skal forholde sig til og sige, hvad man selv føler og tænker. Det er bedre at sige: Jeg blev såret i torsdags, da du sagde rodehoved til mig, end Du taler altid så dårligt til folk og er kun ude på at såre andre, Endelig er SMS og en væsentlig årsag til, at konflikter optrappes. Når man kommunikerer pr. skrift, kan modtageren kun se syv procent af den fulde kommunikation, nemlig selve teksten. Resten, nemlig kropssprog, ansigtsudtryk, tonefald og så videre, er gemt for modtageren. Derfor bliver s meget ofte misforstået, hvis teksten handler om andet og mere end konkrete aftale, at aftale møder eller lignende praktiske ting: Jeg vil varmt anbefale, at man taler sammen ansigt til ansigt, eller i det mindste pr. telefon, hvis der er problemer, der skal løses, eller uenigheder, der skal vendes. I det øjeblik, man begynder at forhandle eller diskutere på , er der en meget stor risiko for, at konflikten løber af med deltagerne, Tina Monberg har skrevet bøgerne To vindere mediation som positiv konfliktløsning og Konfliktens redskaber fra ubevidst kultur til bevidst strategi. Begge er udgivet på Børsens Forlag. Læs mere på Mediation Mediation er en konfliktløsningsmetode, hvor en mediator sætter sig imellem to parter, der har en konflikt, og sætter dem i stand til at kommunikere, udtrykke deres egne interesser og høre modpartens interesser. Herefter skal mediatoren bygge bro mellem de forskellige interesser. Målet er, at parterne på baggrund af mediatorens forståelse for konfliktens årsag finder en fælles løsning, som de begge kan tilslutte sig. 20 l ergoterapeuten l juli 2005

danske arbejdspladser til forbedring af En interessebaseret konfliktpolitik på arbejdsmiljøet Arbejdsmarkedsudvalget 12. december 2007 Foretræde for

danske arbejdspladser til forbedring af En interessebaseret konfliktpolitik på arbejdsmiljøet Arbejdsmarkedsudvalget 12. december 2007 Foretræde for Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 23 Offentligt En interessebaseret konfliktpolitik på danske arbejdspladser til forbedring af arbejdsmiljøet Foretræde for Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Når kulturen ikke vil smelte sammen

Når kulturen ikke vil smelte sammen Artikel til brug for Børsens Ledelseshåndbøger, Offentlig ledelse af Tina Monberg, advokat, psykoterapeut og mediator, mediationcenter a/s Foråret 2005 Når kulturen ikke vil smelte sammen De danske kommuner

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kundekontakt / vanskelige kunder Forord Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder

Læs mere

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere:

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Konflikthåndtering 2 Konflikthåndtering

Læs mere

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer Dette forløb udbydes til de

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion Hjælp en kollega i konflikt Dias 1/15? Hjælp en kollega i konflikt Formålet med denne lektion er at lære hvordan vi kan hjælpe en kollega i konflikt at hjælpe, når kollegaen ikke selv tager initiativ

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14 konflikthåndtering Velkommen! _1_Dias side 1/14 Formålet med mødet At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter I hver femte af de konfliktramte familier strækker striden sig overen periode på mere end ti år, viser Gallup-undersøgelse Af Christian Krabbe Barfoed og Charlotte

Læs mere

Styrk din konflikthåndtering

Styrk din konflikthåndtering Workshop for Kost & Ernæringsforbundet Styrk din konflikthåndtering 7. september 2015 Hans C. Hansen, FTF Workshoppens hensigt og mål Hensigt At I får indsigt i hvilke faktorer, der fremmer eller hæmmer

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

En værktøjskasse om Konflikthåndtering

En værktøjskasse om Konflikthåndtering En værktøjskasse om Konflikthåndtering Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende! Så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter 02 Forord En arbejdsplads uden uenigheder

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

det stod der i brochuren.

det stod der i brochuren. Konflikthåndtering det stod der i brochuren. Dette års nok største konflikt mellem lærerne og KL er et klassisk eksempel på, hvordan en fredelig uoverensstemmelse eskalerer til en situation, hvor de implicerede

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Konflikter forståelse, håndtering og design

Konflikter forståelse, håndtering og design Konflikter forståelse, håndtering og design Hvem er jeg? - Eva Jakobsen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Journalistforbund (DJ) - Ansvarlig for AMR s kompetenceudvikling, fastholdelse og motivering - Stress-

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Hvad er kollegastøtte? At gå som katten om den varme grød skal/ skal ikke Mistrivsel/ ubalance

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

KONFLIKTMÆGLING FOR 12-15 ÅRIGE

KONFLIKTMÆGLING FOR 12-15 ÅRIGE Hva har du gang i? KONFLIKTMÆGLING FOR 12-15 ÅRIGE Hva har du gang i? Konfliktmægling for 12-15 årige Marts 2006 Redaktion og tekst: projektleder Lotte Christy og journalist Annie Hagel Illustrationer:

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje!

Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! Strategisk Forhandling 2.0 Det er din bundlinje! 9. 10. juli 2015 TBA Strategisk Forhandling 2.0 2+2 = 3 Hvordan påvirker din kommunikation dine resultater? Rigtig mange forhandlinger falder sammen på

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

HÅNDBOG TIL PAS PÅ DIN KONFLIKT www.paspaadinkonflikt.dk

HÅNDBOG TIL PAS PÅ DIN KONFLIKT www.paspaadinkonflikt.dk HÅNDBOG TIL PAS PÅ DIN KONFLIKT www.paspaadinkonflikt.dk - en servicepakke, der hjælper din virksomhed med at tackle konflikter konstruktivt og sikre gode og varige relationer mellem medarbejderne 2 Konflikter

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 3 Bliv klar til dialog Dias 1/10 Bliv klar til dialog Formålet med denne lektion er at forstå at al konflikthåndtering handler om at gå i dialog at få indsigt i hvad der sker med os, når vi er

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man Børn opfører sig ordentligt, hvis de kan Voksne skal vise respekt overfor de eksplosive børn, samarbejde og sammen finde holdbare løsninger. Udgangspunktet er, at børnene ikke selv vælger at være umedgørlige.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Sommeruniversitet 2014

Sommeruniversitet 2014 Sommeruniversitet 2014 - for medarbejdere Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2014! I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

Forumspil om konflikter O M

Forumspil om konflikter O M Forumspil om konflikter T D A O M K E R I Indhold En øvelse, hvor eleverne via forumspil skal bearbejde forskellige konflikter. Forumspil er en velegnet metode til at lære i fællesskab. Som optakt til

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Personlig rådgivning Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015 Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Dette indlægs Vigtige punkter: Hvor kan talsmanden hente

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Beder Dagtilbud. Politik for psykisk arbejdsmiljø

Beder Dagtilbud. Politik for psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Det gode arbejde rummer indflydelse og udviklingsmuligheder og en tilpas mængde krav og udfordringer. Indflydelse handler både om at være med til at udvikle det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Hvem er jeg? Hvad skal vi de næste 25 minutter 25/10/12. Samarbejde med pårørende et lederansvar? Neuropsykolog

Hvem er jeg? Hvad skal vi de næste 25 minutter 25/10/12. Samarbejde med pårørende et lederansvar? Neuropsykolog Samarbejde med pårørende et lederansvar? Malene Schmidt Stoltze Rasmussen Cand.Psych.Aut. Neuropsykolog Hvem er jeg? Konsulent i VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) Håndbog om

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere