Få styr på konflikterne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få styr på konflikterne"

Transkript

1 Få styr på konflikterne Af Lis Lyngbjerg Steffensen, journalist Foto Lars Bahl Uenighed og konflikter er ofte en del af dagligdagen som ergoterapeut. Måske er kollegaen vredladen, chefen konfliktsky eller de pårørende krakilske. Måske er dagligdagen præget af en venlig tone på overfladen, men sårede følelser og vrede under overfladen. I alle tilfælde er viden om konflikter vigtig, fortæller tre tillidsrepræsentanter 16 l ergoterapeuten l juli 2005

2 Da vores leder stoppede, og vi fik en ny leder, faldt der ro på arbejdspladsen. Den er ikke så præget af konflikter som før lederskiftet. Sådan fortæller en ergoterapeut, der er tillidsrepræsentant. Hun vil gerne være anonym, da hun ikke ønsker at udstille en person, der ikke arbejder på arbejdspladsen længere. Men mens det kørte dårligst, var der nok at se til i dagligdagen med at udrede misforståelser og rygter, fortæller hun. Vi havde mange organisationsændringer, og lederen fortalte nok mere, end hvad personalet kunne kapere, siger hun. Lederens tanker blev vendt med enkelte medarbejdere og ikke hele personalegruppen, hvilket skabte rygter og utryghed. I forbindelse med en fyring blev en endelig beslutning meldt ud til tillidsrepræsentanten, men da lederen skulle melde det ud til den berørte faggruppe, gav han udtryk for, at han ville overveje sagen igen, for bagefter at meddele tillidsrepræsentanten, at beslutningen var endeligt taget. Anspændt stemning Stemningen på institutionen blev anspændt og hektisk, snakken gik, og stemningen blev dårlig også personalegrupperne imellem. Usikkerheden smittede af på personalet, og en del søgte andet arbejde. Lederen gjorde det sikkert i bedste mening, men det, at han gerne ville fremstå demokratisk i beslutninger betød, at der ikke kom klare meldinger. Der var en så trykket stemning, jeg ikke før har oplevet på nogen anden arbejdsplads, fortæller ergoterapeuten. Lederen er nu flyttet, og det sidste lange stykke tid har der været roligt, fortæller hun. Det er helt mærkeligt, men stemningen er meget anderledes. Der er ro, struktur og overblik på en helt anden måde nu, siger ergoterapeuten, der selv været på et kursus i konflikthåndtering. Her lærte hun blandt andet, at hun som tillidsrepræsentant kan være endnu mere klar i mælet over for en leder af den type. Jeg fik det tydeliggjort, at jeg havde svært ved at være loyal overfor ham, når han kom med forskellige udmeldinger og fik meldt ud, at personalet ikke kunne kapere mere usikker viden. Nu ville de have klare udmeldinger og ikke flere foreløbige, usikre meldinger. Vi bad ham konferere med os tillidsrepræsentanter, hvad personalegruppen kunne kapere. Ledelse er vigtigt der er behov for, at nogen udstikker retningslinierne, hvis der er stor usikkerhed, siger hun. Personligheder på kant Ergoterapeutforeningen holdt i efteråret 2004 et kursus i konflikthåndtering, hvor en række tillidsrepræsentanter blev undervist af blandt andet en konsulent fra Center for Konfliktløsning. De fik en række redskaber og viden med hjem. Anja Jacobsen, der er ergoterapeut på Lions Kollegiet i København, fortæller: En kollega kom hen, da jeg kom hjem fra kurset. Hun havde en konflikt med en anden, og der kunne jeg guide hende igennem nogle selvhjælpsøvelser, der betød, at hun fik det bedre med kollegaen. Hun fandt ud af, at kollegaen havde nævnt private besværligheder, som betød, at hun var ude af balance. Der kan være problemer med forskellige personligheder, der ikke går så godt sammen. Her kan det være en fordel, hvis man kan få hver især til at se det fra den andens side. Selv om det ikke løser en uenighed, kan det hjælpe til, at de får det bedre sammen i hverdagen, siger hun. Anja Jacobsen arbejder med voksne med erhvervede hjerneskader, og hun bruger også sin viden i forbindelse med brugerne, der i nogle tilfælde er blevet skadet, så de har svært ved sociale relationer og i nogle tilfælde bliver voldelige. Strukturreform en udfordring Louise Petersen er en anden tillidsrepræsentant, der har været på kursus i konflikthåndtering. Hun arbejder i Funktionsenheden for neurologi og rehabilitering, Esbønderup Sygehus. Hun så ikke sig selv som konfliktsky, men oplevede situationer, hvor hun ikke rigtigt vidste, hvordan man skulle komme videre på en konstruktiv måde. Især i forhold til strukturreformen og den usikkerhed, der følger med, er det vigtigt at kunne forebygge og håndtere konflikter. Hvis medarbejderne bliver utrygge, er der stor risiko for, at konfliktniveauet stiger. Jeg har fået en række redskaber, som jeg bruger i dagligdagen, for eksempel er jeg blevet bevidst om både konflikt-trappen og konfliktsky-trappen, fortæller Louise Petersen. (Konflikttrappen er beskrevet her i bladet på side 18. Red.) Bliver ikke oversvømmet Jeg har fundet ud af, at det er vigtigt ikke at blive følelsesmæssigt erobret af en konflikt. Ofte kan man føle, at man står midt i det hele. Men man kan trække sig ud i passende afstand, så den ikke oversvømmer en, fortæller Louise Petersen. Hun har lært at være mere opmærksom på, hvad kernen i problemet er. Om det handler om forskellige interesser, forskellige værdier eller forskellige personligheder. Og at det er vigtigt at turde spørge ind til ting, man undrer sig over. Konfliktløsning handler ikke om at give efter, men om at respektere hinanden. Mange konflikter opstår, fordi begge parter gætter på, hvad den anden tænker og føler. God konfliktløsning giver tid til, at hver part kan fortælle om deres forhold, så de lærer hinandens tanker og baggrunde at kende, siger hun. Hun opfordrer til, at arbejdspladserne har en bevidst holdning til konflikter. Uenighed er nemlig ikke noget, der skal undgås. Men hvis uenighederne vokser til direkte åbne eller skjulte konflikter, er det ofte begyndelsen til et dårligt arbejdsmiljø. Jeg har fået meget ud af at lære mere om det. Jeg kan kun anbefale andre at søge mere viden om konflikter og konflikthåndtering, siger Louise Petersen. ergoterapeuten l juli 2005 l 17

3 Gå ned af konflikttrappen Uenighed er en sund og naturlig del af dagligdagen. Men hvad stiller man op, hvis uenigheden tager til i styrke, eller der kommer mange konflikter på en arbejdsplads. Tina Monberg, der er advokat og psykoterapeut, giver råd og konkrete redskaber videre Af Lis Lyngbjerg Steffensen, journalist Foto Kira Brandt Jeg var ude et sted for at hjælpe med konfliktløsning. To afdelinger havde i årevis haft en konflikt kørende, som andre efterhåden også var blevet inddraget i. Da jeg kom derud og begyndte at interviewe alle de ansatte, var der ingen, der vidste, hvad konflikten handlede om. De to, der havde haft det oprindelige skænderi, var begge stoppet og havde fået andet arbejde. Det fortæller Tina Monberg, advokat og psykoterapeut og uddannet mediator fra Harward Law School. Stifter af Mediationcenter A/S. Mediation er en særlig form for konfliktløsning, hvor en uafhængig mediator sikrer en proces, hvor begge parter kan give udtryk for deres behov, bekymringer og interesser, og være sammen om at finde en løsning, der tilfredsstiller begge parter. Hun fortæller videre: De to afdelinger havde arvet en konflikt. Selv om de oprindelige parter var væk, er konflikten der stadig, når den ikke er blevet løst. De to havde på et tidspunkt søgt alliancer og fortalt historier for at finde forståelse. Dermed var andre blevet inddraget, og selv om de to oprindelige var rejst, betød konflikten, at de to afdelinger ikke kunne samarbejde i årevis efter, Konflikttrappens ni trin En konflikt starter med en uenighed en faglig, politisk eller personlig uenighed. Hvis en af parterne eller begge parter ikke gør noget aktivt for at stoppe den, styrkes den og optrappes. Tina Monberg bruger en konflikttrappe med ni trin, når hun skal forklare konflikter (se boks om konflikttrappen på side 19). Hvornår skal TR ikke mægle Er der tale om en konflikt i forholdet mellem en medarbejder og dennes leder, anbefaler Etf, at TR ikke påtager sig mæglerrollen. TR er medarbejderens tillidsrepræsentant og vil derfor ikke kunne fungere som neutral mægler, når det vedrører en konflikt mellem den enkelte medarbejder og leder. Etf anbefaler TR at overveje, hvilke situationer hun/han kan tilbyde sig som mægler i og melde det klart ud sådan, at der ikke opstår tvivl om, hvornår TR fungerer som TR, og hvornår TR fungerer som neutral mægler Hun fortæller, at på de første tre trin af konflikttrappen kan parterne alene eller med hjælp af en kollega løse konflikten. Men fra trin fire og op er der behov for anvendelsen af mediation og ofte som ekstern hjælp. Mediation, hvor parterne får hjælp til at finde en løsning til gavn for begge, er et godt redskab på trin fire og op. Fra trin syv, otte og ni er det ofte domstolene, der tager over, fordi parterne her er så langt fra hinanden, at mediation ikke længere er en mulighed, Det er ret mange konflikter, når man kommer til at se efter det. Men i en del tilfælde kan man ikke selv se det, før man får den nødvendige viden, siger hun. Hun underviste blandt andet 12 ledende sygeplejersker og læger i H:S i to dage, hvor de fik en redskabskasse til at forebygge og håndtere konflikter. Det vidste sig hurtigt, at to til tre af sygeplejerskerne og lægerne havde konflikter kørende på trin 4, altså på et niveau, hvor der var behov for professionel hjælp udefra. Nogle af dem var selv direkte involveret i konflikten, andre var alliancer i en konflikt mellem for eksempel to medarbejdere. I løbet af kurset fandt de ud af, hvordan de kunne tage tilbage til afdelingerne og tackle konflikterne på en bedre og anderledes måde. Når først en konflikt når niveau 4, kan en afdelingsleder ofte ikke løse det, fordi vedkommende allerede er blevet en del af konflikten. Ofte har en eller flere medarbejdere været inde på afdelingslederens kontor for at fortælle om konflikten og søge støtte til sin version, Forskellen på mænd og kvinder Tina Monberg peger på nogle forskelle mellem mænd og kvinder, når det drejer sig om at håndtere konflikter. Forskellene kommer fra en professor på Harvard, der har undersøgt drenge og pigers handlemønstre. Man kan se, at piger og kvinder i højere grad end drenge og mænd bliver i konflikten. De kredser om emnet og taler en del om konflikten, årsagen til den og mulige løsninger. Mænd og drenge kapper i højere grad forbindelsen og flytter sig fra konflikten. Der ser man på arbejdspladser, Begge strategier har fordele og ulemper i sig. For mændenes vedkommende kan det komme til at virke som virkelig- 18 l ergoterapeuten l juli 2005

4 Konflikttrappen baseret på Friedrich Glasls model Før konflikt Grænsen for selvhjælp samtale opgives Konflikt om konfliktløsning Konflikt om konflikten 1 Uenighed/ 2 Skænderi/ 3 Handling/ undgår 4 Alliancer og angreb 5 Taber ansigt 6 Trusler Professionel hjælp mediationcenter 7 Destruktion 8 Eliminering af modpart 9 Ingen vej tilbage Parterne kan selv løse konflikten Hjælp fra kollega Domstolen Konflikttrappen er videreudviklet af Tina Monberg Konflikttrappen Konflikttrappen i denne form er udviklet af østrigeren Friedrich Glasl, der har skrevet en Ph.D. om konflikter og konflikter, og som er tilknyttet universitetet i Salzburg. Konflikttrappen viser ni trin, der hver især repræsenterer en fase i konflikten. Trin 1. Uenighed. Her er der potentiale for nyudvikling og nytænkning, hvis begge parter kan arbejde for en løsning, der varetager begges interesser. Uenigheden drejer sig om sagen/bolden. Parterne kan selv løse konflikten. Trin 2. Skænderi. Handler nu mere om end om bolden, om personen i stedet for sagen. Parterne kan selv løse konflikten. Trin 3. Handling. De to parter begynder at handle alene og undgå hinanden. De to parter kan ikke selv løse konflikten, men skal have hjælp fra en kollega eller andre, der er vidne til sagen. Trin 4. Alliancer og angreb. Her er dialogen ophørt. Man taler ikke længere til hinanden, men om hinanden. Parterne opbygger alliancer. Parterne er i deres tidlige instinkters og følelsers vold, - kamp eller flugt-reflekserne er aktiveret. Parterne kan derfor ikke løse konflikten selv. Samtidig er kolleger og ledere typisk blevet inddraget i konflikten som alliancer. Trin 5. Taber ansigt. På dette trin fortsætter angrebene, og begreber som etik og moral forsvinder mere og mere. Parterne har tabt ansigt i forhold til hinanden, da de ting, der gør mest ondt at få at vide, er blevet fortalt offentligt. Parterne ønsker oprejsning for det tab, de har lidt ved at blive ydmyget, og ønsker en undskyldning eller endnu bedre: Ydmygelse af den anden part. Trin 6. Trusler. Som igen bliver årsag til modtrusler fra den anden part. Vold avler vold er kendetegnet for dette trin. Man begynder at true hinanden med at udtage stævning, gå til pressen eller på anden vis skade hinandens omdømme. Trin 4,5,6 er oplagt til mediation eller anden form for konfliktløsning/mægling. De næste trin vil typisk foregå ved domstolene: Trin 7. Destruktion. Truslerne er blevet til realiteter, stævningen er udtaget, man er gået til pressen for at fortælle sandheden eller har kontaktet andre organisationer, der samarbejder med organisationen for at fortælle, hvor forfærdelig organisationen er. Her tænker man ikke på konsekvensen af sine handlinger og den boomerangeffekt, der kan have på ens egen organisation eller person. Trin 8. Eliminering. På trin 8 er det vigtigste at kunne skade den person, man er i konflikt med, eller eventuelt fjerne dem totalt. Trin 9. Ingen vej tilbage. Det sidste trin kendes fra selvmordbomberne, hvor selvdestruktion er i orden, så længe modparten lider større skade. ergoterapeuten l juli 2005 l 19

5 Tina Monberg forklarer de ni trin i konflikttrappen og giver råd til hvordan man går ned af trappen igen hedsflugt, hvis de ikke vil forholde sig til en konkret konflikt. For kvindernes vedkommende kan det komme til at virke, som om de holder liv i en konflikt og skaber nye konflikter ved at fokusere for meget på uenighederne. Det er ofte mænd, der er bange for at tabe ansigt, mens kvinderne i højere grad bliver sårede i en konflikt. Baggrunden er nok, at mænd generelt er opdraget til at beherske, styre og kontrollere og derfor finder, at det er en trussel mod deres person, hvis en løsning af konflikten kan opfattes som en svækkelse af deres styrke, fortæller Tina Monberg. Hun gør opmærksom på, at kommunalreformen i høj grad sætter pres på personalets personlige og sociale evner. Når så mange kommuner og kommuners forskellige afdelinger, organisationer og mindre enheder skal fusionere, er der i høj grad risiko for konflikter. Man ved, at 60 procent af alle fusioner ender i konflikt. Det er oftest fordi, værdierne i de to organisationer er forskellige, forklarer Tina Monberg. Hun forestiller sig, at de kommunalt ansatte kan få store problemer, hvis de oven i en forholdsvis konfliktfyldt og stresset hverdag skal slås sammen med en anden stressende og konfliktfyldt arbejdsplads. Vi ved, at de offentligt ansatte er hårdt spændt op, og det kommer til at betyde noget, når fusionen kræver endnu mere af de ansatte. Det er en stor ledelsesmæssig opgave, som arbejdspladserne står over for, Skjulte konflikter Nogle arbejdspladser har den kultur, at den konflikt, der lever skjult, lever godt. Men hvis konflikten først er opstået og optrappet til et vist punkt, vil den ligge og ulme. Når en konflikt er blevet holdt nede, eller løsningen er blevet gennemtvunget med magt, er det en tikkende bombe, der venter på at eksplodere, så når magtbalancen ændrer sig, dukker konflikten igen op til overfladen. Uløste konflikter genopstår ofte med en voldsomhed, der modsvarer længden på den periode, konflikten har ligget og ulmet, siger Tina Monberg. Konflikter skal op i lyset og løses så hurtigt, det kan lade sig gøre. Bedst er det at forebygge, at uenighed udvikler sig til konflikter, og det sker bedst ved en åben og direkte snak i en tryg og tillidsfuld stemning. Uenighed er det, der udvikler en person og en gruppe. Hvis alle var enige, ville der ikke ske fremskridt eller udvikling. Men hvis gruppen eller to personer ikke kan tackle uenigheden, og lader den gå videre til at være et spørgsmål om sandt eller falsk, om den andens personlighed, så optrappes konflikten. Her er det vigtigt, at kollegerne siger til, når de opdager konflikter, der er gået videre fra niveau 1 og 2 til niveau 3, hvor de to uenige er begyndt at undgå hinanden, siger Tina Monberg. Så kollegerne har en funktion i konflikter, nemlig som dem, der kan stoppe en konflikt i at gå så langt, at personalet ikke kan løse den selv, men må have hjælp udefra. Derudover handler forebyggelse om at bruge et sprog, der ikke optrapper konflikter. Hvis man siger: du gør altid sådan og sådan, er det ret sikkert, at modparten tager det ilde op og optrapper konflikten. Man skal forholde sig til og sige, hvad man selv føler og tænker. Det er bedre at sige: Jeg blev såret i torsdags, da du sagde rodehoved til mig, end Du taler altid så dårligt til folk og er kun ude på at såre andre, Endelig er SMS og en væsentlig årsag til, at konflikter optrappes. Når man kommunikerer pr. skrift, kan modtageren kun se syv procent af den fulde kommunikation, nemlig selve teksten. Resten, nemlig kropssprog, ansigtsudtryk, tonefald og så videre, er gemt for modtageren. Derfor bliver s meget ofte misforstået, hvis teksten handler om andet og mere end konkrete aftale, at aftale møder eller lignende praktiske ting: Jeg vil varmt anbefale, at man taler sammen ansigt til ansigt, eller i det mindste pr. telefon, hvis der er problemer, der skal løses, eller uenigheder, der skal vendes. I det øjeblik, man begynder at forhandle eller diskutere på , er der en meget stor risiko for, at konflikten løber af med deltagerne, Tina Monberg har skrevet bøgerne To vindere mediation som positiv konfliktløsning og Konfliktens redskaber fra ubevidst kultur til bevidst strategi. Begge er udgivet på Børsens Forlag. Læs mere på Mediation Mediation er en konfliktløsningsmetode, hvor en mediator sætter sig imellem to parter, der har en konflikt, og sætter dem i stand til at kommunikere, udtrykke deres egne interesser og høre modpartens interesser. Herefter skal mediatoren bygge bro mellem de forskellige interesser. Målet er, at parterne på baggrund af mediatorens forståelse for konfliktens årsag finder en fælles løsning, som de begge kan tilslutte sig. 20 l ergoterapeuten l juli 2005

danske arbejdspladser til forbedring af En interessebaseret konfliktpolitik på arbejdsmiljøet Arbejdsmarkedsudvalget 12. december 2007 Foretræde for

danske arbejdspladser til forbedring af En interessebaseret konfliktpolitik på arbejdsmiljøet Arbejdsmarkedsudvalget 12. december 2007 Foretræde for Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 23 Offentligt En interessebaseret konfliktpolitik på danske arbejdspladser til forbedring af arbejdsmiljøet Foretræde for Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Når kulturen ikke vil smelte sammen

Når kulturen ikke vil smelte sammen Artikel til brug for Børsens Ledelseshåndbøger, Offentlig ledelse af Tina Monberg, advokat, psykoterapeut og mediator, mediationcenter a/s Foråret 2005 Når kulturen ikke vil smelte sammen De danske kommuner

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14 konflikthåndtering Velkommen! _1_Dias side 1/14 Formålet med mødet At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion Hjælp en kollega i konflikt Dias 1/15? Hjælp en kollega i konflikt Formålet med denne lektion er at lære hvordan vi kan hjælpe en kollega i konflikt at hjælpe, når kollegaen ikke selv tager initiativ

Læs mere

Velkommen! KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅLET MED MØDET PLAN FOR MØDET

Velkommen! KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅLET MED MØDET PLAN FOR MØDET KONFLIKTHÅNDTERING Velkommen! FORMÅLET MED MØDET At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige konflikter PLAN FOR

Læs mere

Konflikter findes alle vegne.

Konflikter findes alle vegne. Konflikter findes alle vegne. Konflikter er et livsvilkår. De er hverken gode eller dårlige. Men måden vi håndterer dem på, bestemmer om de er konstruktive eller destruktive. Det er som udgangspunkt ikke

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere:

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Konflikthåndtering 2 Konflikthåndtering

Læs mere

Konflikter i medarbejdergruppen Fra modspiller til medspiller

Konflikter i medarbejdergruppen Fra modspiller til medspiller Konflikter i medarbejdergruppen Fra modspiller til medspiller Hvad, vi mangler, er et tankesystem, som kan binde mennesker sammen. Abraham Maslow, amerikansk psykolog Hvem er vi www..dk a/s blev grundlagt

Læs mere

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Det du gir` får du selv! 1 Definition på service Service er det vi "pakker"

Læs mere

Konflikthåndtering. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: Beboerne / pårørende.

Konflikthåndtering. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: Beboerne / pårørende. Konflikthåndtering 1 2 Konflikthåndtering Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: Beboerne / pårørende Jer selv Jeres kolleger Jeres elever 3 Et kig

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

Konflikter med kunder

Konflikter med kunder Konflikter med kunder BAR Transport og Engros Årskonference 2015 Torsdag d. 22. oktober 2015 Eva Thoft, eth@teamarbejdsliv.dk HVAD ER EN KONFLIKT? En uenighed, hvor en eller flere bliver følelsesmæssigt

Læs mere

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Formål Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Når vi skilles, har I Hørt om grundlæggende vilkår for kommunikation Fået præsenteret forståelser af konflikt og håndtering af samme

Læs mere

ER DIN ARBEJDSPLADS.. KONFLIKTSKY ELLER KONFLIKTKLAR?

ER DIN ARBEJDSPLADS.. KONFLIKTSKY ELLER KONFLIKTKLAR? ER DIN ARBEJDSPLADS.. KONFLIKTSKY ELLER KONFLIKTKLAR? Naja Amelung -baggrund Mediator Proceskonsulent Underviser ICI-certificeret coach Master i organisationsudvikling og ledelse Certificering i DISC-systemer

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER

TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER INDHOLDS- FORTEGNELSE 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses

Læs mere

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kundekontakt / vanskelige kunder Forord Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion Konflikter med kunder Dias 1/16? Konflikter med kunder Formålet med denne lektion er at lære hvad vi kan gøre i en konfliktsituation med en kunde at øve håndtering af konflikter med kunder KonfliktHåndtering

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR

KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR Hvor der er uenighed og mennesker med følelser, vil der også opstå konflikter Vi kan derfor ikke undgå at konflikter opstår i situationer med borgerne eller hinanden Men vi

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer Dette forløb udbydes til de

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Noter om konflikttyper og konflikttrappen

Noter om konflikttyper og konflikttrappen Noter om konflikttyper og konflikttrappen Formål: Skabe et fundament for at arbejde med temaet ved at: Blive opmærksom på hvad en konflikt overhovedet er. Drøfte fordele ved konflikter Tale om konflikttyper

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen

Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen Kroghs Forlag Indhold 7 Forord Birgit Madsen 11 Frosset ude Lotte, 13 år 17 Totalt ydmyget Nikolaj, 15 år 21 Jeg flippede ud Jeanne, 12

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK

TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK TIKØB SKOLE MOBBEPOLITIK HELSINGØR KOMMUNE VI ARBEJDER AKTIVT PÅ, AT TIKØB SKOLE ER EN SKOLE HVOR ALLE TRIVES VI ARBEJDER AKTIVT FOR EN MOBBEFRI SKOLE. ALLE BØRN HAR RET TIL GOD TRIVSEL TIKØB SKOLES MOBBEPOLITK

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til de

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 2 Konflikttrappen Dias 1/19? Hør om der er spørgsmål eller kommentarer. Konflikttrappen Formålet med denne lektion er at lære konflikttrappen at kende trin for trin at give indsigt i hvordan konflikter

Læs mere

Løs arbejdspladsens konflikter og forebyg mobning! Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. AKON

Løs arbejdspladsens konflikter og forebyg mobning! Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. AKON Løs arbejdspladsens konflikter og forebyg mobning! Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. AKON Evidens for at tillidsbaseret og effektiv konflikthåndterende ledelse på arbejdspladsen forebygger mobning!

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet Noter til dias 1 Konflikthåndtering i detailhandelen Fortæl lidt om baggrunden for mødet Du kan for eksempel tage udgangspunkt i: Hvorfor butikken har valgt at holde dette møde om konflikthåndtering? Overvej

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til

Læs mere

Akademiet for talentfulde unge. Seminar K Samarbejde

Akademiet for talentfulde unge. Seminar K Samarbejde Akademiet for talentfulde unge Seminar K Samarbejde Dagen i overskrifter 16.00: Ankomst, velkomst og introduktion 16.20: Oplæg om psykologi og gruppedynamik v/ Michael Bager 17.20: Projektgruppearbejde

Læs mere

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man

Hvorfor er det så svært for barnet? Hvis man Børn opfører sig ordentligt, hvis de kan Voksne skal vise respekt overfor de eksplosive børn, samarbejde og sammen finde holdbare løsninger. Udgangspunktet er, at børnene ikke selv vælger at være umedgørlige.

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter I hver femte af de konfliktramte familier strækker striden sig overen periode på mere end ti år, viser Gallup-undersøgelse Af Christian Krabbe Barfoed og Charlotte

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 3 Bliv klar til dialog Dias 1/10 Bliv klar til dialog Formålet med denne lektion er at forstå at al konflikthåndtering handler om at gå i dialog at få indsigt i hvad der sker med os, når vi er

Læs mere

Hvad kan jeg gøre, når der opstår konflikter i mit lægehus?

Hvad kan jeg gøre, når der opstår konflikter i mit lægehus? Hvad kan jeg gøre, når der opstår konflikter i mit lægehus? v/ Erhvervspsykolog Søren Braskov Praksisdag Syd 3.05.2013 08-05-2013 1 08-05-2013 2 FAMILIE EL. ARBEJDSPLADS FAMILIE Væren Kærlighed/had Implicit

Læs mere

Mobning. Forbedringsafdelingen. Håndtering af mobning på Rigshospitalet

Mobning. Forbedringsafdelingen. Håndtering af mobning på Rigshospitalet Mobning Forbedringsafdelingen Håndtering af mobning på Rigshospitalet Læsevejledning Denne vejledning er lavet som støtte til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på Rigshospitalet,

Læs mere

Konflikthåndtering fra kaos til kontrol

Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Få værktøjerne til effektivt at forebygge og løse konflikter med konceptet Have A Nice Conflict Få værktøjer til effektiv

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Konflikter Psykisk arbejdsmiljø

Konflikter Psykisk arbejdsmiljø Konflikter Psykisk arbejdsmiljø Kompetencemål 5 på s. 14 i bogen: - Forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering Læringsmål: - Du skal kunne fortælle om de forskellige trin i konflikttrappen.

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Konfliktmægling via mediation

Konfliktmægling via mediation Konfliktmægling via mediation Fra advokat Som advokat har jeg af og til følt, at der har manglet en dimension i de sager, jeg har vundet. Det er klart, at den part, der har tabt sagen, står tilbage med

Læs mere

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Feedback, anerkendende kommunikation

Læs mere

det stod der i brochuren.

det stod der i brochuren. Konflikthåndtering det stod der i brochuren. Dette års nok største konflikt mellem lærerne og KL er et klassisk eksempel på, hvordan en fredelig uoverensstemmelse eskalerer til en situation, hvor de implicerede

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Den gode arbejdsplads

Den gode arbejdsplads Den gode arbejdsplads Danske Havne onsdag d. 16. januar 2013 Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d. Resten af dagen Hvad er psykisk arbejdsmiljø og hvorfor er det relevant? Fokus på sundhed Begreber til

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Styrk din konflikthåndtering

Styrk din konflikthåndtering Workshop for Kost & Ernæringsforbundet Styrk din konflikthåndtering 7. september 2015 Hans C. Hansen, FTF Workshoppens hensigt og mål Hensigt At I får indsigt i hvilke faktorer, der fremmer eller hæmmer

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

Resultater fra intern og ekstern evaluering. Projekt Sprog April 2011 August 2012

Resultater fra intern og ekstern evaluering. Projekt Sprog April 2011 August 2012 Bilag 1 Resultater fra intern og ekstern evaluering Projekt Sprog April 2011 August 2012 LocusInspire og Afdeling for Neurorehabilitering v. Frederikssund sygehus Resultater fra intern evaluering v. Afdeling

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

KONFLIKTER KOSTER KASSEN

KONFLIKTER KOSTER KASSEN 1 KONFLIKTER KOSTER KASSEN 2 HVAD BESTOD PROGRAMMET AF? LEDELSESPROGRAM (2 DAGE) PROGRAM FOR AKTØRER (4 DAGE) OPSAMLING FOR AKTØRER (4 DAGE) FORANDRINGSAGENTPROGRAM MED KURSUS, ERFA MØDER OG TRÆNINGER

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere