Få styr på konflikterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få styr på konflikterne"

Transkript

1 Få styr på konflikterne Af Lis Lyngbjerg Steffensen, journalist Foto Lars Bahl Uenighed og konflikter er ofte en del af dagligdagen som ergoterapeut. Måske er kollegaen vredladen, chefen konfliktsky eller de pårørende krakilske. Måske er dagligdagen præget af en venlig tone på overfladen, men sårede følelser og vrede under overfladen. I alle tilfælde er viden om konflikter vigtig, fortæller tre tillidsrepræsentanter 16 l ergoterapeuten l juli 2005

2 Da vores leder stoppede, og vi fik en ny leder, faldt der ro på arbejdspladsen. Den er ikke så præget af konflikter som før lederskiftet. Sådan fortæller en ergoterapeut, der er tillidsrepræsentant. Hun vil gerne være anonym, da hun ikke ønsker at udstille en person, der ikke arbejder på arbejdspladsen længere. Men mens det kørte dårligst, var der nok at se til i dagligdagen med at udrede misforståelser og rygter, fortæller hun. Vi havde mange organisationsændringer, og lederen fortalte nok mere, end hvad personalet kunne kapere, siger hun. Lederens tanker blev vendt med enkelte medarbejdere og ikke hele personalegruppen, hvilket skabte rygter og utryghed. I forbindelse med en fyring blev en endelig beslutning meldt ud til tillidsrepræsentanten, men da lederen skulle melde det ud til den berørte faggruppe, gav han udtryk for, at han ville overveje sagen igen, for bagefter at meddele tillidsrepræsentanten, at beslutningen var endeligt taget. Anspændt stemning Stemningen på institutionen blev anspændt og hektisk, snakken gik, og stemningen blev dårlig også personalegrupperne imellem. Usikkerheden smittede af på personalet, og en del søgte andet arbejde. Lederen gjorde det sikkert i bedste mening, men det, at han gerne ville fremstå demokratisk i beslutninger betød, at der ikke kom klare meldinger. Der var en så trykket stemning, jeg ikke før har oplevet på nogen anden arbejdsplads, fortæller ergoterapeuten. Lederen er nu flyttet, og det sidste lange stykke tid har der været roligt, fortæller hun. Det er helt mærkeligt, men stemningen er meget anderledes. Der er ro, struktur og overblik på en helt anden måde nu, siger ergoterapeuten, der selv været på et kursus i konflikthåndtering. Her lærte hun blandt andet, at hun som tillidsrepræsentant kan være endnu mere klar i mælet over for en leder af den type. Jeg fik det tydeliggjort, at jeg havde svært ved at være loyal overfor ham, når han kom med forskellige udmeldinger og fik meldt ud, at personalet ikke kunne kapere mere usikker viden. Nu ville de have klare udmeldinger og ikke flere foreløbige, usikre meldinger. Vi bad ham konferere med os tillidsrepræsentanter, hvad personalegruppen kunne kapere. Ledelse er vigtigt der er behov for, at nogen udstikker retningslinierne, hvis der er stor usikkerhed, siger hun. Personligheder på kant Ergoterapeutforeningen holdt i efteråret 2004 et kursus i konflikthåndtering, hvor en række tillidsrepræsentanter blev undervist af blandt andet en konsulent fra Center for Konfliktløsning. De fik en række redskaber og viden med hjem. Anja Jacobsen, der er ergoterapeut på Lions Kollegiet i København, fortæller: En kollega kom hen, da jeg kom hjem fra kurset. Hun havde en konflikt med en anden, og der kunne jeg guide hende igennem nogle selvhjælpsøvelser, der betød, at hun fik det bedre med kollegaen. Hun fandt ud af, at kollegaen havde nævnt private besværligheder, som betød, at hun var ude af balance. Der kan være problemer med forskellige personligheder, der ikke går så godt sammen. Her kan det være en fordel, hvis man kan få hver især til at se det fra den andens side. Selv om det ikke løser en uenighed, kan det hjælpe til, at de får det bedre sammen i hverdagen, siger hun. Anja Jacobsen arbejder med voksne med erhvervede hjerneskader, og hun bruger også sin viden i forbindelse med brugerne, der i nogle tilfælde er blevet skadet, så de har svært ved sociale relationer og i nogle tilfælde bliver voldelige. Strukturreform en udfordring Louise Petersen er en anden tillidsrepræsentant, der har været på kursus i konflikthåndtering. Hun arbejder i Funktionsenheden for neurologi og rehabilitering, Esbønderup Sygehus. Hun så ikke sig selv som konfliktsky, men oplevede situationer, hvor hun ikke rigtigt vidste, hvordan man skulle komme videre på en konstruktiv måde. Især i forhold til strukturreformen og den usikkerhed, der følger med, er det vigtigt at kunne forebygge og håndtere konflikter. Hvis medarbejderne bliver utrygge, er der stor risiko for, at konfliktniveauet stiger. Jeg har fået en række redskaber, som jeg bruger i dagligdagen, for eksempel er jeg blevet bevidst om både konflikt-trappen og konfliktsky-trappen, fortæller Louise Petersen. (Konflikttrappen er beskrevet her i bladet på side 18. Red.) Bliver ikke oversvømmet Jeg har fundet ud af, at det er vigtigt ikke at blive følelsesmæssigt erobret af en konflikt. Ofte kan man føle, at man står midt i det hele. Men man kan trække sig ud i passende afstand, så den ikke oversvømmer en, fortæller Louise Petersen. Hun har lært at være mere opmærksom på, hvad kernen i problemet er. Om det handler om forskellige interesser, forskellige værdier eller forskellige personligheder. Og at det er vigtigt at turde spørge ind til ting, man undrer sig over. Konfliktløsning handler ikke om at give efter, men om at respektere hinanden. Mange konflikter opstår, fordi begge parter gætter på, hvad den anden tænker og føler. God konfliktløsning giver tid til, at hver part kan fortælle om deres forhold, så de lærer hinandens tanker og baggrunde at kende, siger hun. Hun opfordrer til, at arbejdspladserne har en bevidst holdning til konflikter. Uenighed er nemlig ikke noget, der skal undgås. Men hvis uenighederne vokser til direkte åbne eller skjulte konflikter, er det ofte begyndelsen til et dårligt arbejdsmiljø. Jeg har fået meget ud af at lære mere om det. Jeg kan kun anbefale andre at søge mere viden om konflikter og konflikthåndtering, siger Louise Petersen. ergoterapeuten l juli 2005 l 17

3 Gå ned af konflikttrappen Uenighed er en sund og naturlig del af dagligdagen. Men hvad stiller man op, hvis uenigheden tager til i styrke, eller der kommer mange konflikter på en arbejdsplads. Tina Monberg, der er advokat og psykoterapeut, giver råd og konkrete redskaber videre Af Lis Lyngbjerg Steffensen, journalist Foto Kira Brandt Jeg var ude et sted for at hjælpe med konfliktløsning. To afdelinger havde i årevis haft en konflikt kørende, som andre efterhåden også var blevet inddraget i. Da jeg kom derud og begyndte at interviewe alle de ansatte, var der ingen, der vidste, hvad konflikten handlede om. De to, der havde haft det oprindelige skænderi, var begge stoppet og havde fået andet arbejde. Det fortæller Tina Monberg, advokat og psykoterapeut og uddannet mediator fra Harward Law School. Stifter af Mediationcenter A/S. Mediation er en særlig form for konfliktløsning, hvor en uafhængig mediator sikrer en proces, hvor begge parter kan give udtryk for deres behov, bekymringer og interesser, og være sammen om at finde en løsning, der tilfredsstiller begge parter. Hun fortæller videre: De to afdelinger havde arvet en konflikt. Selv om de oprindelige parter var væk, er konflikten der stadig, når den ikke er blevet løst. De to havde på et tidspunkt søgt alliancer og fortalt historier for at finde forståelse. Dermed var andre blevet inddraget, og selv om de to oprindelige var rejst, betød konflikten, at de to afdelinger ikke kunne samarbejde i årevis efter, Konflikttrappens ni trin En konflikt starter med en uenighed en faglig, politisk eller personlig uenighed. Hvis en af parterne eller begge parter ikke gør noget aktivt for at stoppe den, styrkes den og optrappes. Tina Monberg bruger en konflikttrappe med ni trin, når hun skal forklare konflikter (se boks om konflikttrappen på side 19). Hvornår skal TR ikke mægle Er der tale om en konflikt i forholdet mellem en medarbejder og dennes leder, anbefaler Etf, at TR ikke påtager sig mæglerrollen. TR er medarbejderens tillidsrepræsentant og vil derfor ikke kunne fungere som neutral mægler, når det vedrører en konflikt mellem den enkelte medarbejder og leder. Etf anbefaler TR at overveje, hvilke situationer hun/han kan tilbyde sig som mægler i og melde det klart ud sådan, at der ikke opstår tvivl om, hvornår TR fungerer som TR, og hvornår TR fungerer som neutral mægler Hun fortæller, at på de første tre trin af konflikttrappen kan parterne alene eller med hjælp af en kollega løse konflikten. Men fra trin fire og op er der behov for anvendelsen af mediation og ofte som ekstern hjælp. Mediation, hvor parterne får hjælp til at finde en løsning til gavn for begge, er et godt redskab på trin fire og op. Fra trin syv, otte og ni er det ofte domstolene, der tager over, fordi parterne her er så langt fra hinanden, at mediation ikke længere er en mulighed, Det er ret mange konflikter, når man kommer til at se efter det. Men i en del tilfælde kan man ikke selv se det, før man får den nødvendige viden, siger hun. Hun underviste blandt andet 12 ledende sygeplejersker og læger i H:S i to dage, hvor de fik en redskabskasse til at forebygge og håndtere konflikter. Det vidste sig hurtigt, at to til tre af sygeplejerskerne og lægerne havde konflikter kørende på trin 4, altså på et niveau, hvor der var behov for professionel hjælp udefra. Nogle af dem var selv direkte involveret i konflikten, andre var alliancer i en konflikt mellem for eksempel to medarbejdere. I løbet af kurset fandt de ud af, hvordan de kunne tage tilbage til afdelingerne og tackle konflikterne på en bedre og anderledes måde. Når først en konflikt når niveau 4, kan en afdelingsleder ofte ikke løse det, fordi vedkommende allerede er blevet en del af konflikten. Ofte har en eller flere medarbejdere været inde på afdelingslederens kontor for at fortælle om konflikten og søge støtte til sin version, Forskellen på mænd og kvinder Tina Monberg peger på nogle forskelle mellem mænd og kvinder, når det drejer sig om at håndtere konflikter. Forskellene kommer fra en professor på Harvard, der har undersøgt drenge og pigers handlemønstre. Man kan se, at piger og kvinder i højere grad end drenge og mænd bliver i konflikten. De kredser om emnet og taler en del om konflikten, årsagen til den og mulige løsninger. Mænd og drenge kapper i højere grad forbindelsen og flytter sig fra konflikten. Der ser man på arbejdspladser, Begge strategier har fordele og ulemper i sig. For mændenes vedkommende kan det komme til at virke som virkelig- 18 l ergoterapeuten l juli 2005

4 Konflikttrappen baseret på Friedrich Glasls model Før konflikt Grænsen for selvhjælp samtale opgives Konflikt om konfliktløsning Konflikt om konflikten 1 Uenighed/ 2 Skænderi/ 3 Handling/ undgår 4 Alliancer og angreb 5 Taber ansigt 6 Trusler Professionel hjælp mediationcenter 7 Destruktion 8 Eliminering af modpart 9 Ingen vej tilbage Parterne kan selv løse konflikten Hjælp fra kollega Domstolen Konflikttrappen er videreudviklet af Tina Monberg Konflikttrappen Konflikttrappen i denne form er udviklet af østrigeren Friedrich Glasl, der har skrevet en Ph.D. om konflikter og konflikter, og som er tilknyttet universitetet i Salzburg. Konflikttrappen viser ni trin, der hver især repræsenterer en fase i konflikten. Trin 1. Uenighed. Her er der potentiale for nyudvikling og nytænkning, hvis begge parter kan arbejde for en løsning, der varetager begges interesser. Uenigheden drejer sig om sagen/bolden. Parterne kan selv løse konflikten. Trin 2. Skænderi. Handler nu mere om end om bolden, om personen i stedet for sagen. Parterne kan selv løse konflikten. Trin 3. Handling. De to parter begynder at handle alene og undgå hinanden. De to parter kan ikke selv løse konflikten, men skal have hjælp fra en kollega eller andre, der er vidne til sagen. Trin 4. Alliancer og angreb. Her er dialogen ophørt. Man taler ikke længere til hinanden, men om hinanden. Parterne opbygger alliancer. Parterne er i deres tidlige instinkters og følelsers vold, - kamp eller flugt-reflekserne er aktiveret. Parterne kan derfor ikke løse konflikten selv. Samtidig er kolleger og ledere typisk blevet inddraget i konflikten som alliancer. Trin 5. Taber ansigt. På dette trin fortsætter angrebene, og begreber som etik og moral forsvinder mere og mere. Parterne har tabt ansigt i forhold til hinanden, da de ting, der gør mest ondt at få at vide, er blevet fortalt offentligt. Parterne ønsker oprejsning for det tab, de har lidt ved at blive ydmyget, og ønsker en undskyldning eller endnu bedre: Ydmygelse af den anden part. Trin 6. Trusler. Som igen bliver årsag til modtrusler fra den anden part. Vold avler vold er kendetegnet for dette trin. Man begynder at true hinanden med at udtage stævning, gå til pressen eller på anden vis skade hinandens omdømme. Trin 4,5,6 er oplagt til mediation eller anden form for konfliktløsning/mægling. De næste trin vil typisk foregå ved domstolene: Trin 7. Destruktion. Truslerne er blevet til realiteter, stævningen er udtaget, man er gået til pressen for at fortælle sandheden eller har kontaktet andre organisationer, der samarbejder med organisationen for at fortælle, hvor forfærdelig organisationen er. Her tænker man ikke på konsekvensen af sine handlinger og den boomerangeffekt, der kan have på ens egen organisation eller person. Trin 8. Eliminering. På trin 8 er det vigtigste at kunne skade den person, man er i konflikt med, eller eventuelt fjerne dem totalt. Trin 9. Ingen vej tilbage. Det sidste trin kendes fra selvmordbomberne, hvor selvdestruktion er i orden, så længe modparten lider større skade. ergoterapeuten l juli 2005 l 19

5 Tina Monberg forklarer de ni trin i konflikttrappen og giver råd til hvordan man går ned af trappen igen hedsflugt, hvis de ikke vil forholde sig til en konkret konflikt. For kvindernes vedkommende kan det komme til at virke, som om de holder liv i en konflikt og skaber nye konflikter ved at fokusere for meget på uenighederne. Det er ofte mænd, der er bange for at tabe ansigt, mens kvinderne i højere grad bliver sårede i en konflikt. Baggrunden er nok, at mænd generelt er opdraget til at beherske, styre og kontrollere og derfor finder, at det er en trussel mod deres person, hvis en løsning af konflikten kan opfattes som en svækkelse af deres styrke, fortæller Tina Monberg. Hun gør opmærksom på, at kommunalreformen i høj grad sætter pres på personalets personlige og sociale evner. Når så mange kommuner og kommuners forskellige afdelinger, organisationer og mindre enheder skal fusionere, er der i høj grad risiko for konflikter. Man ved, at 60 procent af alle fusioner ender i konflikt. Det er oftest fordi, værdierne i de to organisationer er forskellige, forklarer Tina Monberg. Hun forestiller sig, at de kommunalt ansatte kan få store problemer, hvis de oven i en forholdsvis konfliktfyldt og stresset hverdag skal slås sammen med en anden stressende og konfliktfyldt arbejdsplads. Vi ved, at de offentligt ansatte er hårdt spændt op, og det kommer til at betyde noget, når fusionen kræver endnu mere af de ansatte. Det er en stor ledelsesmæssig opgave, som arbejdspladserne står over for, Skjulte konflikter Nogle arbejdspladser har den kultur, at den konflikt, der lever skjult, lever godt. Men hvis konflikten først er opstået og optrappet til et vist punkt, vil den ligge og ulme. Når en konflikt er blevet holdt nede, eller løsningen er blevet gennemtvunget med magt, er det en tikkende bombe, der venter på at eksplodere, så når magtbalancen ændrer sig, dukker konflikten igen op til overfladen. Uløste konflikter genopstår ofte med en voldsomhed, der modsvarer længden på den periode, konflikten har ligget og ulmet, siger Tina Monberg. Konflikter skal op i lyset og løses så hurtigt, det kan lade sig gøre. Bedst er det at forebygge, at uenighed udvikler sig til konflikter, og det sker bedst ved en åben og direkte snak i en tryg og tillidsfuld stemning. Uenighed er det, der udvikler en person og en gruppe. Hvis alle var enige, ville der ikke ske fremskridt eller udvikling. Men hvis gruppen eller to personer ikke kan tackle uenigheden, og lader den gå videre til at være et spørgsmål om sandt eller falsk, om den andens personlighed, så optrappes konflikten. Her er det vigtigt, at kollegerne siger til, når de opdager konflikter, der er gået videre fra niveau 1 og 2 til niveau 3, hvor de to uenige er begyndt at undgå hinanden, siger Tina Monberg. Så kollegerne har en funktion i konflikter, nemlig som dem, der kan stoppe en konflikt i at gå så langt, at personalet ikke kan løse den selv, men må have hjælp udefra. Derudover handler forebyggelse om at bruge et sprog, der ikke optrapper konflikter. Hvis man siger: du gør altid sådan og sådan, er det ret sikkert, at modparten tager det ilde op og optrapper konflikten. Man skal forholde sig til og sige, hvad man selv føler og tænker. Det er bedre at sige: Jeg blev såret i torsdags, da du sagde rodehoved til mig, end Du taler altid så dårligt til folk og er kun ude på at såre andre, Endelig er SMS og en væsentlig årsag til, at konflikter optrappes. Når man kommunikerer pr. skrift, kan modtageren kun se syv procent af den fulde kommunikation, nemlig selve teksten. Resten, nemlig kropssprog, ansigtsudtryk, tonefald og så videre, er gemt for modtageren. Derfor bliver s meget ofte misforstået, hvis teksten handler om andet og mere end konkrete aftale, at aftale møder eller lignende praktiske ting: Jeg vil varmt anbefale, at man taler sammen ansigt til ansigt, eller i det mindste pr. telefon, hvis der er problemer, der skal løses, eller uenigheder, der skal vendes. I det øjeblik, man begynder at forhandle eller diskutere på , er der en meget stor risiko for, at konflikten løber af med deltagerne, Tina Monberg har skrevet bøgerne To vindere mediation som positiv konfliktløsning og Konfliktens redskaber fra ubevidst kultur til bevidst strategi. Begge er udgivet på Børsens Forlag. Læs mere på Mediation Mediation er en konfliktløsningsmetode, hvor en mediator sætter sig imellem to parter, der har en konflikt, og sætter dem i stand til at kommunikere, udtrykke deres egne interesser og høre modpartens interesser. Herefter skal mediatoren bygge bro mellem de forskellige interesser. Målet er, at parterne på baggrund af mediatorens forståelse for konfliktens årsag finder en fælles løsning, som de begge kan tilslutte sig. 20 l ergoterapeuten l juli 2005

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

En værktøjskasse om Konflikthåndtering

En værktøjskasse om Konflikthåndtering En værktøjskasse om Konflikthåndtering Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende! Så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter 02 Forord En arbejdsplads uden uenigheder

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Konflikthåndtering. Konflikter og løsninger For at en konflikt kan løses, må der arbejdes med både sag og relation. Der må findes en aftale, som alle

Konflikthåndtering. Konflikter og løsninger For at en konflikt kan løses, må der arbejdes med både sag og relation. Der må findes en aftale, som alle Konflikthåndtering Vores leder er konfliktsky! Det er bare for meget! Hvordan tackler jeg en illoyal medarbejder? Magtkampene i ledergruppen tager livet af mig? Der er bare nogle mennesker, der er besværlige.

Læs mere

Hvis konflikten trapper op

Hvis konflikten trapper op TEMA Ledelse Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning Til lederen med personaleansvar 2 Hvis konflikten trapper op Konflikter på arbejdspladsen er uundgåelige.

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

KONFLIKTMÆGLING FOR 12-15 ÅRIGE

KONFLIKTMÆGLING FOR 12-15 ÅRIGE Hva har du gang i? KONFLIKTMÆGLING FOR 12-15 ÅRIGE Hva har du gang i? Konfliktmægling for 12-15 årige Marts 2006 Redaktion og tekst: projektleder Lotte Christy og journalist Annie Hagel Illustrationer:

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS

KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS KONFLIKTHÅNDTERING I PRAKSIS Tilbagemelding på et kursusforløb med konflikthåndtering på arbejdspladsen Gennemført som led i ph.d.-projektet Arbejdspladskonflikter, kompetenceudvikling

Læs mere

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere