02: VIL DU VÆRE MED TIL AT PRÆGE DANMARKS STØRSTE MESSE OM PERSONALEPOLITIK I AMTER/REGIONER OG KOMMUNER?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02: VIL DU VÆRE MED TIL AT PRÆGE DANMARKS STØRSTE MESSE OM PERSONALEPOLITIK I AMTER/REGIONER OG KOMMUNER?"

Transkript

1 ERNETVÆRK / LEDERVILKÅR / VÆRDIBASERET LEDELSE / LEDERUDVIKLING / COAC OLDIGHEDSLEDELSE / LØN- OG KOMPETENCEUDVIKLING / EFTER- & VIDEREUDDANN EDELSE I SAMARBEJDE MED TILLIDSREPRÆSENTANTEN / NETVÆRK / KOMMUNIKAT Å JOBBET / UDDANNELSESPLANLÆGNING / KOMPETENCEUDVIKLING / UDVIKLINGS SATIONSUDVIKLING / DECENTRALISERING / EKSTERNE KONSULENTER / TEAMWORK KABSAFTALER / UDLICITERING / KVALITETSUDVIKLING / BRUGERKRAV / FRITVALGSO EDANSVAR FOR SAMFUNDSUDVIKLING / SENIORPOLITIK / DEN RUMMELIGE ARBEJD

2 02: VIL DU VÆRE MED TIL AT PRÆGE DANMARKS STØRSTE MESSE OM PERSONALEPOLITIK I AMTER/REGIONER OG KOMMUNER? MESSEN AFHOLDES I BELLA CENTER I KØBENHAVN TORSDAG DEN 31. AUGUST 2006 Formålet med denne folder er at få så mange spændende og inspirerende bidrag til messen som muligt. I folderen finder du oplysninger om: Baggrunden for messen Vilkår for tilmelding Aktivitetstyper Temaer Tilmeldingsprocedure Den Personalepolitiske Messe 2006 Afrejse mod fremtidens arbejdsplads er arrangeret af Det Personalepolitiske Forum, og har til formål at: Synliggøre de mange personalepolitiske initiativer og projekter, der findes i amter/regioner og kommuner i Danmark. Give mulighed for at blive inspireret til det videre arbejde lokalt. Skabe rum for dialog på tværs af amter/regioner, kommuner, faggrupper og ansvarsområder. Være et udstillingsvindue for amter/regioner og kommuner som moderne og attraktive arbejdspladser. Være et samlingspunkt for udvikling af personalepolitik, hvor repræsentanter fra MED/SU/sikkerhedsorganisationen, ledere, medarbejdere og politikere i amter/regioner og kommuner kan mødes. Det er fjerde gang messen afholdes, og forhåbentlig vil jeres bidrag være med til at gøre denne messe til en lige så stor succes som tidligere. I 2004 var der mere end deltagere. DEN PERSONALEPOLITISKE MESSE 2006

3 03: DET OVERORDNEDE TEMA: AFREJSE MOD FREMTIDENS ARBEJDSPLADS EN REJSE ER BEGYNDT MED DESTINATIONEN RETTET MOD DET NYE KOMMUNALE OG REGIONALE LANDKORT Med Den Personalepolitiske Messe 2006 vil Det Personalepolitiske Forum invitere deltagerne med på en rejse en rejse for den enkelte og de mange. En rejse på de ydre og på de indre linier. En rejse med destinationen rettet mod det nye kommunale og regionale landkort. Den 1. januar 2007 ser vores kommunale- og amtslige/regionale landkort meget anderledes ud end nu. Over hele landet arbejdes der på at implementere den kommende reform, få kulturer og arbejdsprocesser til at mødes, og ikke mindst få alle ansatte og ledere godt igennem de mange forandringer og arbejdsmæssige udfordringer. En rejse er begyndt. Derfor er titlen på Den Personalepolitiske Messe 2006 Afrejse mod fremtidens arbejdsplads. Det at rejse er forbundet med uendelig mange følelser og stemninger. Det er positivt, udfordrende, inspirerende, krævende, overraskende, farvestrålende, underholdende og lærende at rejse. Gerne det hele på én og samme gang, og sådan tilstræber vi at Den Personalepolitiske Messe 2006 også bliver. Det Personalepolitiske Forum ønsker med temaet at sætte fokus på ikke blot de mange forandringer der kommer, men også hvordan disse forandringer håndteres bedst muligt nu og i tiden fremover og det er her, vi har brug for jeres bidrag. I er allerede nu i gang med at modellere og planlægge jeres fremtidige arbejdsplads. Hvordan det håndteres er givetvis forskelligt fra organisation til organisation, fra gruppe til gruppe, fra individ til individ. Til trods for forskelligheden er der sikkert også mange fælles træk. Lad os høre om jeres processer, jeres tanker og resultater. Messen vil skabe mulighed for en aktiv dialog om alle de forandringer de kommunale og amtslige arbejdspladser står overfor, og skabe rum for erfaringsudveksling. Deltagerne skal inspireres til nye idéer og projekter, der gør deres arbejdsplads lærende og udfordrende. Vi gør os klar til take-off, og vi har brug for brændstof til turen. Med venlig hilsen Kjeld Hansen Formand Birgit Elgaard Næstformand DET PERSONALEPOLITISKE FORUM

4 04: VILKÅR FOR BIDRAG TIL MESSEN DEL UD AF JERES ERFARINGER TILMELD BIDRAG Det Personalepolitiske Forum opfordrer til, at ledelse og medarbejdere i MED/SU diskuterer, hvilke bidrag der skal tilmeldes, og at bidraget bliver præsenteret i fællesskab på messen. Bidrag tilmeldes på Under afsnittet Hvordan tilmelder du dit bidrag? kan du læse mere om de spørgsmål, der skal besvares. Alle er velkomne til at tilmelde mere end ét bidrag. For hvert bidrag udfyldes et skema. Bidragsydere og oplægsholdere deltager gratis på messen (inkl. forplejning til morgenmad og frokost) og i alle messens aktiviteter. TIDSPLAN: Tilmelding af bidrag skal være messesekretariatet i hænde senest tirsdag den 20. december Bidragsyderne bliver kontaktet i løbet af januar/februar Endelig bekræftelse/afslag på et bidrag vil ske senest mandag den 20. februar De bidrag, der bliver udvalgt til messen, vil komme med i programmet, som sammen med invitationen til deltagelse i messen sendes ud senest fredag den 7. april Den kommune/amt/kommende region/organisation, der tilmelder bidraget, betaler selv for deltagernes rejse- og opholdsudgifter med videre, idet Det Personalepolitiske Forum ikke har mulighed for at dække disse udgifter. Det Personalepolitiske Forum sammensætter det endelige program ud fra en samlet vægtning af emner, aktivitetstyper, målgrupper med videre. Ved de foregående messer har der været overvældende interesse for at bidrage. Derfor kan Det Personalepolitiske Forum blive nødt til at fravælge bidrag ud fra ovenstående vægtninger. DEN PERSONALEPOLITISKE MESSE 2006

5 05: AKTIVITETSTYPER BIDRAG KAN TILMELDES INDENFOR NEDENSTÅENDE AKTIVITETSTYPER 01. WORKSHOP Beskrivelse: En workshop er en møde-/arbejdsform med et oplæg på mellem 15 og 45 minutter og efterfølgende gruppearbejde/debat med/mellem deltagerne. Oplægget adskiller sig fra et foredrag ved, at der er en efterfølgende dialog eksempelvis med en skitsering af de vigtigste fakta, nye vinkler eller spørgsmål. Vi vil gerne understrege, at aktiv deltagerinddragelse er en vigtig del af workshoppen. Oplægget afholdes af ledelse og medarbejdere i fællesskab. Antal deltagere: Mellem 30 og 100 deltagere. Fokus: Aktiv deltagerinvolvering og dialog. Varighed: Max. 1,5 time. Lokaler: Grønt område i B-hallerne. 02. SPIL/PROCESSER/VÆRKTØJER Beskrivelse: Her kan personalepolitiske spil/processer/værktøjer, der har været afprøvet i et amt eller en kommune, demonstreres i forhold til konkrete/aktuelle problemstillinger. Er spillet/processen/værktøjet købt eksternt, kan konsulenten eller skaberen af dette være med til at demonstrere det, så længe repræsentanter fra begge parter samtidig præsenterer deres erfaringer med spillet/processen/værktøjet i praksis. Antal deltagere: Mellem 30 og 800 deltagere. Fokus: Aktiv deltagerinvolvering, test og håndtering af konkrete problemstillinger. Varighed: Max. 1,5 time. Lokaler: Grønt område overalt i Bella Center. 03. FOREDRAG Beskrivelse: Et foredrag er en præsentation af en nyhed, projekterfaringer eller emner med særlig bred interesse, en ny undersøgelse eller lignende. Der kan anvendes forskellige hjælpemidler, eksempelvis overheads eller filmklip, til demonstration af pointer og lignende, men generelt er deltagerinvolveringen lav eller dialogen begrænset under et foredrag. Antal deltagere: Mellem 100 og 800 deltagere. Fokus: Ny viden, udfordring af fordomme og antagelser, politikernes holdninger. Varighed: Max. 1,5 time. Lokaler: Grønt område i C-hallerne, samt auditorierne 10, 11, 12 og DEBATARRANGEMENTER Beskrivelse: Et debatarrangement er en debat blandt ledende politikere, eksperter og repræsentanter foran en større forsamling af tilhørere. Der vil typisk være et bredt overordnet emne/tema, og debatten bliver sat i gang og styret af en ordstyrer. Antal deltagere: Mellem 100 og 800 deltagere. Fokus: Ny viden, udfordring af fordomme og antagelser, politikeres holdninger. Varighed: Max. 1,5 time. Lokaler: Grønt område i C-hallerne, samt auditorierne 10, 11, 12 og KULTUREL AKTIVITET/UNDERHOLDNING Beskrivelse: En kulturel aktivitet kan være sang, musik, film, teater, motion eller anden form for kreativ udfoldelse. Der kan være tale om en opvisning, forestilling eller mere spontane aktiviteter. Antal deltagere: Ingen begrænsning. Fokus: Underholdning, sjov, skæve vinkler på messens faglige temaer eller pausetid. Varighed: Variabel. Lokaler: Overalt det kan være i et afgrænset lokale, i gangarealerne, i ØST-hallerne, hvor der spises frokost, eller i Centerhallen, hvor der er 26 meter til glastaget!! SE KORT OVER BELLA CENTER FOR LOKALEPLACERING.

6 06: TEMAER FEM TEMAER ER UDVALGT FOR AT FAVNE SÅ BREDT SOM MULIGT INDEN FOR DET PERSONALEPOLITISKE OMRÅDE Aktiviteter kan tilmeldes under 5 forskellige temaer: A. Nye organisations- og arbejdsformer B. Arbejdsmiljø C. Mangfoldighed D. Ledelse E. Kompetenceudvikling Temaerne er kort beskrevet på de følgende sider. Det er intentionen, at der kan findes inspiration i de nævnte temaer, og at spørgsmålene i teksten og stikordene, i de grønne kasser på de følgende sider, kan bruges til at overveje, hvad I gerne vil bidrage med på messen. Opgave- og strukturreformen nu og i fremtiden kan ses som et gennemgående element i alle temaer, jævnfør illustration. Det Personalepolitiske Forum vil gerne opfordre til, at I deler så mange erfaringer vedrørende reformen som muligt. Ikke blot om hvad I gør lige nu og her, men også, hvad I vil gøre for at få tingene til at lykkes på lang sigt. Det skal dog understreges, at alle personalepolitiske emner er vigtige, relevante og velkomne. De fem temaer er bredt formuleret for at favne så mange projekter og initiativer og så megen viden inden for det personalepolitiske område som muligt. Temainddelingen er med til, at deltagerne på messen kan finde de aktiviteter, der ligger inden for deres område og interessefelt. Den endelige placering af de enkelte bidrag under temaerne fastlægges først efter modtagelsen af samtlige bidrag. Det er håbet, at der under hvert tema vil blive tilmeldt aktiviteter, der enten handler om ny viden eller erfaringer, visioner og idéer til fremtiden, eller om konkrete personalepolitiske værktøjer. Politikernes rolle i forhold til at præge personalepolitikken vil så vidt muligt blive integreret i alle temaer. Der modtages derfor også meget gerne forslag til, hvordan politikerne kan være med til at sætte dagsordenen på messen. 1. OPGAVE- OG STRUKTURREFORMEN A. NYE ORGANISATIONS- OG ARBEJDSFORMER B. ARBEJDSMILJØ C. MANGFOLDIGHED D. LEDELSE E. KOMPETENCEUDVIKLING A B C D E 1 DEN PERSONALEPOLITISKE MESSE 2006

7 07: TEMA A NYE ORGANISATIONS- OG ARBEJDSFORMER FORANDRINGSVILLIGHED ER ET NØGLEORD INDEN FOR NYE ORGANISATIONS- OG ARBEJDSFORMER Det er svært at spå om fremtiden, men en ting er sikkert: Fremtiden bringer forandringer med sig. Det ser vi i forhold til det kommunale og amtslige landkort, som står over for en stor omlægning. Vi ser det i forhold til organisationer, som løbende forandrer sig. Ligesom måden vi løser vores opgaver på, sammen eller hver for sig, også udvikler sig konstant. Der har for eksempel igennem længere tid været fokus på teamwork og på at arbejde med målstyring. Tendensen de senere år har også peget i retning af en øget digitalisering, udlicitering og decentralisering. Hvordan skaber vi tryghed for medarbejderne, når vi alle står over for grundlæggende forandringer? Hvordan motiverer vi medarbejdere og ledere til forandringsvillighed? Hvordan kommer vi fra den traditionelle organisering til nye former for organisering, som eksempelvis netværksorganisering? Hvilke udfordringer stiller alle disse nye organisations- og arbejdsformer til personalepolitikken? Yderligere stikord til temaet i den grønne boks. FÆLLES KULTUR / TRYGHED / FORANDRINGSVILLIGHED / ORGANISATIONSUDVIKLING / DECENTRALISERING / EKSTERNE KONSULENTER / TEAMWORK / EFFEKTIVISERING / TVÆRFAGLIGHED / SAMMENLÆGNING AF KOMMUNER / PARTNERSKABSAFTALER / UDLICITERING / KVALITETSUDVIKLING / BRUGERKRAV / FRITVALGSORDNING / VIRKSOMHEDSPLANER / MÅLSTYRING / DIGITALISERING / DANNELSE AF REGIONER /

8 08: TEMA B ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ SPÆNDER BREDT FRA DE FYSISKE RAMMER TIL KULTUREN PÅ ARBEJDSPLADSEN Mange kommuner og amter oplever i disse år, at arbejdsmiljøet er et af de vigtige elementer i personalepolitikken. For eksempel har MED/SU i alle kommuner og amter fået til opgave at udarbejde identificering, håndtering og forebyggelse af retningslinier for arbejdsbetinget stress. Øget kompleksitet i arbejdsopgaver og store mængder informationer er udfordringer, der kan stresse den enkelte medarbejder. Arbejdsmiljøet handler ud over de fysiske rammer og det psykiske arbejdsmiljø også om kulturen på arbejdspladsen. Nu, hvor mange kommunale og amtslige arbejdspladser bliver slået sammen eller får nye opgaver, stiller det på nogle områder endnu større krav: Hvilke normer og uformelle adfærdsregler findes der? Hvordan kommunikeres der? Hvordan trives den enkelte medarbejder socialt? Hvordan kan disse ting måles, og hvordan kan de indgå i personalepolitikken? Hvordan sikrer vi en bedre sammenhæng mellem arbejde, familieliv og fritid? Og hvordan får vi tænkt sundhedsfremme ind på arbejdspladsen, eksempelvis i forhold til motion, overvægt, alkoholisme, som har indvirkning på sygefravær? Hvordan kan sygefraværet nedbringes og trivslen forøges på arbejdspladsen? Yderligere stikord til temaet i den grønne boks. STRESS / ARBEJDSTID / SUNDHED / TRIVSEL / MOTION / TUNGE LØFT / FOREBYGGELSE / ORGANISATIONSKULTUR / ARBEJDSPLADSVURDERING / INDEKLIMA / LIVSSTIL / VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN / UDSTØDELSE/ KOMMUNIKATION / MED-UDVALGENE OG ARBEJDSMILJØLEDELSE / WORKLIFEBALANCE / JOBROTATION / FLEKSIBILITET / CERTIFICERING / ARBEJDSPLADSVURDERING / STRESS / ARBEJDSTID / SUNDHED / TRIVSEL / MOTION / TUNGE LØFT / FOREBYGGELSE / FLEKSIBILITET / DEN PERSONALEPOLITISKE MESSE 2006

9 09: TEMA C MANGFOLDIGHED FREMTIDENS ARBEJDSPLADS SKAL DEN VÆRE ET SPEJL PÅ DET OMKRINGLIGGENDE SAMFUND? Ved mangfoldighed forstås, forskellighed i både køn, alder, etnisk herkomst, uddannelse og personlighed. En mangfoldig personalesammensætning kan være et aktiv, som kan bidrage positivt til opgaveløsningen. Der skal ikke gives positiv særbehandling til særlige grupper. I stedet skal der fokuseres på de menneskelige ressourcer, herunder hvad de kan bidrage med til jobbet. Hvordan får vi synliggjort fordelene for alle i stedet for blot en lille gruppe? Hvordan skaber vi plads til forskelligheden indenfor alder, køn, etnicitet m.m.? Hvordan får vi alle medarbejdere til at se en fordel i at arbejde mangfoldigt? Hvordan fremmes respekten og udbyttet ved forskellighed? Mange nydanskere besidder ressourcer, som kommunerne, amterne og de kommende regioner kan drage nytte af. Hvad gør de kommunale og amtslige arbejdspladser for at tiltrække og rekruttere nydanskere? På nogle arbejdspladser er gennemsnitsalderen over 50 år. Måske føler de unge sig ikke hjemme der, fordi alting ofte skal foregå, som det altid har gjort hvordan kobles styrken ved nye input og forandring med gode traditioner og mangeårige erfaringer? Hvordan kan personalepolitikken være et værktøj, der understøtter mangfoldighed? Hvordan spiller den enkeltes og arbejdspladsens værdisæt sammen i personalepolitikken? Hvad er erfaringerne med at arbejde med mangfoldighed på arbejdspladsen? Yderligere stikord til temaet i den grønne boks. MEDANSVAR FOR SAMFUNDSUDVIKLING / ETNISK LIGESTILLING / SENIORPOLITIK / DEN RUMMELIGE ARBEJDSPLADS / SAMMENHÆNG MELLEM FAMILIELIV OG ARBEJDSLIV / INTEGRATION / TILTRÆKNING AF NYE MEDARBEJDERE / DET SOCIALE KAPITEL / ARBEJDSPLADSEN SOM SPEJL PÅ DET OMKRINGLIGGENDE SAMFUND SAMARBEJDE MELLEM GENERATIONER / KØNSMÆSSIG LIGESTILLING / MEDANSVAR FOR SAMFUNDSUDVIKLING / ETNISK LIGESTILLING /

10 10: TEMA D LEDELSE LEDELSE ER CENTRALNERVEN PÅ ENHVER ARBEJDSPLADS Med den igangværende reform stilles der store krav til lederne i forhold til at få kulturer til at mødes på tværs af de gamle kommune-/amtsgrænser. Nye rutiner og medarbejdere skal integreres. Lederne skal opkvalificeres til de mange udfordringer, der venter fremover. Hvad er det for en ledelseskraft, den nye samfundsopbygning efterspørger? Hvordan bliver ledelse hele organisationens ansvar? I amter/regioner og kommuner er medarbejderne den primære ressource. Personaleledelse er derfor et væsentligt indsatsområde. I takt med øget fokus på personaleledelse udvikles der nye modeller og teorier om, hvordan ledelsen skal agere eksempelvis fra traditionel styring fra oven til ledelse af selvstyring blandt medarbejdere, netværksstyring, ledelse contra management og situationsbestemt ledelse. Hvad er god personaleledelse? Er ledelse kun for ledere? Har medarbejdere ikke pligt til at lede deres ledere? Skal ledelse være et fag? Hvordan leder vi i 0-vækst? Hvordan fastlægges et værdigrundlag for måden at arbejde på, og måden at lede på? Hvilke nye lederroller er skabt? Er der opstået nye måder, hvorpå ledelsesopgaverne udføres i fællesskab? Yderligere stikord til temaet i den grønne boks. MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALEN / POLITIKERNES ROLLE / TEAMLEDELSE / COACHING / STRATEGISK LEDELSE / INNOVATION / DEN SVÆRE SAMTALE / KONFLIKTLØSNING / FØRLEDERUDVIKLING OG REKRUTTERING / LEDERNETVÆRK / LEDERVILKÅR / VÆRDIBASERET LEDELSE / LEDERUDVIKLING / LEDELSE I SAMARBEJDE MED TILLIDSREPRÆSENTANTEN / TID TIL LEDELSE / MANGFOLDIGHEDSLEDELSE / KOMMUNIKATION / DEN PERSONALEPOLITISKE MESSE 2006

11 11: TEMA E KOMPETENCEUDVIKLING MED FOKUS PÅ KOMPETENCEUDVIKLING KAN DEN KONSTANTE STRØM AF FORANDRINGER IMØDEKOMMES Med en omverden i stadig forandring er strategisk og systematisk kompetenceudvikling vigtig for både medarbejder og arbejdsgiver og for at sikre borgerne og brugerne en ordentlig service. Kompetenceudvikling handler om, hvordan medarbejderne udvikles og efteruddannes for at kunne imødekomme nye udfordringer og ændrede krav fra politikere, borgere, ledelse og kolleger generelt og i forhold til den nye strukturreform. Som et led heri skal der arbejdes mere målrettet med udviklingsmål for alle medarbejdere. Hvad er erfaringerne hermed, og hvordan fungerer det i praksis? Hvordan får vi de bedste medarbejdere, der både trives og leverer høj kvalitet i arbejdet? Hvordan kan vi matche uddannelsesmuligheder med de eksisterende og fremtidige behov for øget kompetence? Hvordan sikres synliggørelsen og implementeringen af nye kompetencer? Hvordan bruges læring på jobbet? Hvordan anvendes fjernundervisning optimalt? Yderligere stikord til temaet i den grønne boks. NETVÆRK / KOMMUNIKATION / SUPERVISION / COACHING / PERSONLIG UDVIKLING / MENTORORDNINGER / LÆRING PÅ JOBBET / UDDANNELSESPLANLÆGNING / UDVIKLINGSMÅL / LIVSLANG LÆRING / LØN- OG KOMPETENCEUDVIKLING / EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE / STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING CONTRA INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING / E-LEARNING / SIDEMANDSOPLÆRING / NETVÆRK / KOMMUNIKATION / SUPERVISION / COACHING /

12 12: VIL DU PRÆSENTERE DIN KOMMUNE, AMT ELLER NYE REGION? UDSTILLINGSOMRÅDET PÅ DEN PERSONALEPOLITISKE MESSE GIVER DIG MULIGHED FOR DET Udstillingsområdet på Den Personalepolitiske Messe er et oplagt sted at præsentere sin nuværende kommune og amt eller fremtidige kommune og region for kolleger over hele landet. Har du nogle personalepolitiske mærkesager, erfaringer eller speciel viden, som du gerne vil dele med andre? Har du produceret noget relevant materiale, publikationer eller lignende? Det er ingen forudsætning at arrangere en workshop for at deltage med en stand eller omvendt! Du har mulighed for at tilmelde en stand frem til mandag den 1. maj UDSTILLING/STAND Beskrivelse: En udstilling er en stand, hvor udstilleren kan præsentere sin organisation, sit emne eller sit projekt. Der vil være mulighed for at leje forskellige størrelser stande, som kan opbygges med forskellige former for visuelle virkemidler, dekorationer og installationer. Standen skal være bemandet under hele arrangementet, så besøgende kan komme i dialog med udstilleren. Antal deltagere: Variabel. Fokus: At synliggøre sit projekt, organisation eller emne. Varighed: Lokaler: Lilla område C-hallen. Ved deltagelse med udstilling opkræves betaling pr. m 2. Prisen for en udstillingsstand er 1000 kr. pr. m 2 ekskl. moms. For kommuner, amter/regioner, faglige organisationer og institutioner ydes en rabat, så prisen bliver 570 kr. pr. m 2 ekskl. moms. Kommuner og amter/regioner får de første 9 m 2 gratis. Andre udstillere end kommuner og amter/regioner med stande på mere end 36 m 2 får også de første 9 m 2 gratis. Aftaler i forbindelse med stand træffes med Bella Center ved henvendelse til: Peter Hauge Johansen, tlf , fax , DEN PERSONALEPOLITISKE MESSE 2006

13 13: HVORDAN TILMELDER DU DIT BIDRAG? NEDENSTÅENDE SPØRGSMÅL SKAL DU BESVARE I MESSENS ELEKTRONISKE TILMELDINGSSKEMA Du skal tilmelde dit bidrag til messen senest tirsdag den 20. december Tilmelding sker via Som kontaktperson på dit/jeres bidrag forventer vi, at du er bindeled mellem de medvirkende i dit/jeres bidrag og Messesekretariatet. Opgaverne som kontaktperson spænder over at videresende mails til eventuelle oplægsholdere til at holde messesekretariatet opdateret på eksempelvis tekst til program. Neden for er en række spørgsmål, som skal besvares i det elektroniske spørgeskema. Du kan bruge denne side som tjekliste. Titel på bidrag: Beskrivelse af bidraget (max. 200 ord) Beskriv kort hvad bidraget drejer sig om, hvilken baggrund der ligger til grund for bidraget og hvad hensigten/formålet er med at præsentere det. Giv også en kort beskrivelse af målgruppen, eksempelvis hvilke faggrupper eller lignende bidraget henvender sig til. Du skal skrive 4 nøgleord, som beskriver bidraget. Du har endvidere mulighed for at vedhæfte et dokument/en projektbeskrivelse i det elektroniske tilmeldingsskema: Tema: Vælg ét tema A. Nye organisations- og arbejdsformer B. Arbejdsmiljø C. Mangfoldighed D. Ledelse E. Kompetenceudvikling Aktivitetstyper: Vælg én aktivitet 01: Workshop 02: Spil/processer/værktøjer 03: Foredrag 04: Debatarrangement 05: Kulturel aktivitet/ underholdning Hvilket samarbejdsorgan i kommunen/amtet/regionen har bidraget været diskuteret i? Navn på bidragsyder (Organisation, amt/region, kommuner eller?): Kontaktperson: Adresse: Telefon: Navn og titel på oplægsholder(e): Tillæg: Skriv her, hvis der er andre forslag til aktiviteter på messen (underholdning, taler eller lignende) - forslag, som den enkelte kommune, amt/region eller organisation ikke nødvendigvis selv vil/kan være ansvarlig for: I forbindelse med udstilling og stand sker henvendelsen direkte til Bella Center: Peter Hauge Johansen, tlf , fax ,

14 14: LOKALEOVERSIGT OVER BELLA CENTER DEN PERSONALEPOLITISKE MESSE 2006

15 15: EN FORTÆLLING I ORD OG BILLEDER FRA MESSE 2004 DEN PERSONALEPOLITISKE MESSE 2004 ET MØDE MELLEM MENNESKER MED PERSONALEPOLITISKE INTERESSER FRA HELE LANDET Tirsdag den 2. juni 2004 strømmede mere end deltagere til Bella Center for at deltage i Den Personalepolitiske Messe. Deltagerne kom med busser og med metro, ja nogle sågar med cykeltaxa! De blev mødt med musik og morgenbord, og repræsentanter fra ordensmagten! De udsendte medarbejdere fra ordensmagten var vist ikke den helt ægte vare, men det var Københavns overborgmester, som erklærede messen for åben. Omkring 100 workshops, foredrag, debatarrangementer, værktøjsdemonstrationer med mere, inden for det personalepolitiske område, fik deltagerne rundt i hele Bella Center. I udstillingsområdet var der også en vifte af tilbud og fantasifulde indslag fra kommuner, amter, organisationer og virksomheder. Messen er et møde mellem mennesker, der alle arbejder med personalepolitik og gerne vil inspireres til deres videre arbejde. Messen er stedet, hvor nye netværk bliver skabt, og gamle netværk bliver forstærket. Messen har input til både højre og venstre hjernehalvdel. Uden mad og drikke dur messedeltagerne ikke mere end mennesker skulle bænkes, men der var plads til alle. Cykeltaxierne kørte også inde i Bella Center, så skosålerne kunne spares. Klokken sluttede dagen og alle gik berigede hjem med et ønske om et glædeligt gensyn i 2006.

16 16: DET PERSONALEPOLITISKE FORUM DET PERSONALEPOLITISKE FORUM SÆTTER FOKUS PÅ PERSONALEPOLITIK PÅ ET UTAL AF MÅDER Det Personalepolitiske Forum er et debatforum nedsat af overenskomstparterne på det (amts-) kommunale område. Medlemmerne af Det Personalepolitiske Forum er KL (Kommunernes Landsforening), Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte). Sundhedskartellet medfinansierer og indgår i forberedelsen og afviklingen af Den Personalepolitiske Messe Det Personalepolitiske Forums formål er gennem dialog og debat at inspirere de (amts-) kommunale arbejdspladser til at sætte fokus på behovet for en aktiv og synlig personalepolitik. DET PERSONALEPOLITISKE FORUM Varetager centrale personalepolitiske drøftelser Udarbejder analyser af personalepolitiske behov og udviklingstendenser Sætter fokus på behovet for personalepolitiske indsatsområder Tilrettelægger og afholder personalepolitiske konferencer og messer Messesekretariatet har til huse hos KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S. Messesekretariatet og projektleder Gitte Just kan kontaktes på telefon: eller på mail: Ansvarlig redaktør: Heidi Meier Pedersen Grafik: re-public Tryk: Printdivision Oplag: stk DARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALEN / FØRLEDERUDVIKLING OG REKRUTTERING / LED AMLEDELSE / INNOVATION / STRATEGISK LEDELSE / POLITIKERNES ROLLE / MANGF N SVÆRE SAMTALE / KONFLIKTLØSNING / E-LEARNING / SIDEMANDSOPLÆRING / L PERVISION / COACHING / PERSONLIG UDVIKLING / MENTORORDNINGER / LÆRING P SLANG LÆRING / FÆLLES KULTUR / TRYGHED / FORANDRINGSVILLIGHED / ORGANI FEKTIVISERING /TVÆRFAGLIGHED / SAMMENLÆGNING AF KOMMUNER / PARTNERS RKSOMHEDSPLANER / MÅLSTYRING / DIGITALISERING / DANNELSE AF REGIONER / M

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Certificering. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

Certificering. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning Certificering Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning certificering Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie på foreløbig

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere