Psykose og Stoffer. Allan Fohlmann Download på psykinfo s hjemmeside. 21. Nov Frederiksbergpsykologen.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykose og Stoffer. Allan Fohlmann Download på psykinfo s hjemmeside. 21. Nov 2013. Frederiksbergpsykologen.dk"

Transkript

1 Psykose og Stoffer 21. Nov 2013 Allan Fohlmann Download på psykinfo s hjemmeside

2 Den ene myte Hash er altid meget meget farligt Den anden myte Hash er sundt eller i hvert fald uskadeligt

3 Fakta jævnligt hashforbrug og især omfangsrigt hashforbrug Man kan blive afhængig af hash Hash kan være rigtigt dårligt for et sårbart sind Hash nedsætter funktionsniveau fysisk og kognitivt Hash hæmmer indlæring og udvikling dårligt til børn.. Det er ikke en grønsag!

4 kognitioner.dk

5 Naturlig beløning - forøgelse af dopaminniveauet % of Basal DA Output Tom Skål Mad Æder NAc shell DA Concentration (% Baseline) SEX Time (min) 0 Di Chiara et al., Neuroscience, Fiorino and Phillips, J. Neuroscience,

6 Stoffers påvirkning af dopaminniveauet % of Basal Release Accumbens Amfetamin timer Tid efter Amfetamin DA DOPAC HVA % of Basal Release Accumbens Kokain DA DOPAC HVA timer Tid efter kokain % of Basal Release Nikotin Accumbens Caudate % of Basal Release Accumbens Morfin Dose (mg/kg) timer Tid efter nikotin timer Tid efter morfin Di Chiara and Imperato, PNAS, 1988

7 Vi har i kroppen signalstoffet Anandamide Hash ligner nok til at åbne samme lås

8 Hvad taler vi om Jeg vil hellere have naturlige planter end kemi! Hash - Over 66 Aktive stoffer: Udover delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC): Δ8-THC, Cannabinol, Cannabidiol,Cannabicyclol, Cannabigerol, Cannabichromene, etc.) CH3 OH H3C CH2 CH2 H3C O CH2 CH2 CH3 Δ9-Tetrahydrocannabinol 9-THC er den komponent, der give hashen sin hash-virkning Dr. Anagnostaras 2005, Mechoulam et al 2004

9 Hvad mon er godt i fx hash? THC - Tetrahydrocannabinol Smertestillende, modvirkende spasmer og tremor, Anti-inflammatorisk, appetitstimulerende, kvalmestillende CBD Cannabidiol (som man ikke bliver høj af..) Anti-inflammatorisk, modvirkende kramper, angstdæmpende måske antipsykotisk, Antioxidant, Neuroprotective, Immunologisk modulator ingen kendte bivirkninger.. Atakan 2004, Guy 2005

10 CB1 receptorers fordeling og funktionelle områder i hjernen. Høj densitet i områder, der har tilknytning til hukommelse, opmærksomhed, kognition, motorisk koordination og belønning Bloom. APA 2004

11 Signalstof og psykose Dopamin neuron Postsynaptisk neuron 11 Dopamin

12 Psykotiske symptomers udvikling Forårsaget af bla. en overaktivitet af dopamin neuroner i den mesolimbiske bane Symptomer: Vrangforestillinger Hallucinationer Disorganiseret tale Disorganiseret adfærd Kataton adfærd Uro, ophidselse Stahl SM, Martin Dunitz Ltd Schultz SK et al. Lancet 1999 Apr 24;353(9162):

13 Dopamin D2 Receptore formindskes ved misbrug (striatum) Cocaine DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA Meth Beløningssystem Ikke misbruger DA DA Alcohol DA DA DA DA Heroin Kontrol Misbruger Beløningssystem Misbruger 13

14 Signalstof og mangel på drive og energi - negative symptomer Enten dopamin mangel eller D2 receptor blokade 14

15 3 problemer Stofferne og alkoholen fortrækkes frem for at leve et liv Efterfølgende bliver det sjove i livet mindre sjovt Efterfølgende bliver det neutrale mere kedeligt og verden bliver nemmere gråt i gråt

16 Og det er så bare det limbiske system og andet hjernekemi.. Dertil kommer En række psykologiske årsager til at bruge stoffer Tanker om at noget bliver bedre Tanker om at noget bliver mindre slemt Tanker om oplevelse af trang, som uudholdelig og tanker om hvad man kan stille op overfor trang En række sociale årsager til at bruge stoffer De andre bruger, forældre bruger, venner bruger etc Der er adgang til det; nemt, billigt og relativt straffrit De andre lokker, det plejer man, sådan gør man i miljøet etc. 16 Kultur når vi hygger, drikker vi

17 Hvad er misbrug Når man ikke kan lade være med noget, som er skadeligt for én. Når det giver belønning, Men også ubehagelige og uønskede konsekvenser,

18 Afhængighed Mindst 3 af nedenstående i 1 måned eller gentagende gange inden for 1 år): a) Trang ( Craving, fysisk eller psykisk oplevet trang eller hunger efter rusmidlet). b) Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen. c) Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller udgå disse. d) Toleranceudvikling (hvor der skal mere og mere rusmiddel til, for at det har virkning). e) Dominerende rolle mht. prioritering og tidsforbrug. f) Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning

19 Hyppige problemer! Advarselstegn? Økonomi Dårlige madvaner Søvnforstyrrelser Mangel på fysisk aktivitet Mangel på meningsfyldt aktivitet Mangel på plan og retning Mangel på samvær som ikke handler om misbrug Konflikter Rod Manglende selvværd

20 Skizofreni og misbrug Hvad indebærer det? Hvorfor er det et problem? Passer sin behandlingen dårligere Manglende kontinuitet behandlingen er forbundet med stofmisbrug og med manglende sygdomsindsigt og omvendt Længere varigheden af hospitalsophold Flere genindlæggelser Flere symptomer sværere tankeforstyrelser og paranoia Dårligere psykosocial funktion Forøget dødsrisiko 20 Jf. Kamali et al 2001, Caspari

21 Øger Cannabis risikoen for psykose? Land n Opfølgning OR Outcome Sverige 50,053 5 år 2.1 Diagnose Holland år 2.8 Symptomer Holland år 12.0 Diagnose Israel år 2.0 Diagnose New Zealand år 1.8 Symptomer New Zealand år 3.1 Diagnose Tyskland år 1.7 Symptomer Psykoserisiko efter Cannabisbrug Meta-analyser: 2 x større risiko!! Schizophrenia Bulletin, 2005; efter Cécile Henquet, s foredrag oplevet i London 2007

22 Der er altid overrepræsentation 20-50%? Alle psykiske sygdomme Alle former for misbrug 20-40%? Jf. bla. Arendt et al, 2007, Regier 1990, Schneier 1987, Sundhedsfagligt Råd for Psykiatri 2005, Danske regioner 2011

23 Hash og gener Der er et gen kaldet COMT som styrer metaboliseringen af dopamin, nedbrydelsen af dopamin i frontallapperne - Der er flere slags COMT. Der er en MET og en VAL-type. 1/2 af befolkningen MET/VAL 2,5 x større risiko for skizofreniform lidelse 1/4 af befolkningen MET/MET 1/4 af befolkningen VAL/VAL 11 x større risiko for skizofreniform lidelse Caspi et al 2005 n=803, jf. Henquet 2006 n= controlgr

24 Jeg tænkte vi kunne se lidt på rusmidler

25 på at du kunne holde op med at ryge eller Hvad er reaktionen?

26 Paulus' brev til romerne kapitel 7, vers 19 thi det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke; men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg 26

27 Ond cirkel - Korttidsbeløningen

28 Se indad Tænk på en adfærd som du har prøvet at ændre Pecukonis 2000

29 Se indad At ryge mindre At spise sundere mere grønt, mere fisk. At tabe sig At dyrke motion At cykle på arbejde At rydde op At få ringet til venner At besøge din mor At få mere struktur på arbejdsdagen At ikke komme for sent At ikke pille i sår At blive færdig med projekter At få startet nogle projekter At følge op på ting At drikke mindre At være sød overfor kollegaerne At dyrke mere sikker sex At???

30 Se indad Hvor lang tid gik der imellem: Første gang du havde denne adfærd og Første gang du blev rigtig bevist over at der var en risiko ved den eller en negativ konsekvens? Pecukonis 2000

31 Se indad < 1 måned. 1-3 måneder. 4-6 måneder. 13 måneder - 2 år. 3 to 5 år. > 5 år måneder. Pecukonis 2000

32 Se indad Hvor lang tid gik der mellem: Første gang du blev bevist over risiko eller negativ konsekvens og Første gang du gjorde et rigtigt forsøg på at ændre adfærd? Pecukonis 2000

33 Se indad < 1 måned. 1-3 måneder. 4-6 måneder. 13 måneder - 2 år. 3 to 5 år. > 5 år måneder. Pecukonis 2000

34 Oplevede du succes I at forandre din adfærd? Oplevede du tilbagefald eller gentagelse, eller forøgelse, af uønsket adfærd efter at have haft succes med ændring? Pecukonis 2000

35 Hvad kan man konkludere ud af det? Pecukonis 2000

36 Mulige konklusioner Problemer med adfærd er normale Forandring tager ofte lang tid Hvor hurtigt man forandre noget er variablet Viden er normalt ikke nok til at man ændre adfærd Tilbagefald er reglen Vores forventninger til mennesker med misbrug ang. adfærdsændringer kan være utålmodige og urealistiske Urealistiske forventninger giver frustation Pecukonis 2000

37 Hvorfor begynder de det hele taget at tage stoffer Hvorfor For at opleve fede følelser For at få nye: følelser oplevelser erfaringer og For at dele dem startede de? Det kan vi spørger dem om For at få det bedre reducere: angst bekymringer frygt tristhed håbløshed 37

38 Beslutningsbalance Ændring Ingen ændring Fordele ved at ændre noget Ulemper ved at ændre noget 38

39 Hvorfor ryger jeg? Hvis jeg ryger kan jeg bedre Hvis jeg ikke ryger kan jeg ikke Jeg kan bedre slappe af, sove, takle stress, distancerer mig fra problemer og ubehageligheder i mit liv, slukke for tanker, der kører i ring, holde andre mennesker ud, udholde ensomhed, få tiden til at gå, opleve glæde og godt humør, nyde hvad jeg er i gang med, opleve en mening med tilværelsen, være kreativ, hører musik, være sammen med andre, have sex. Alle vennerne ryger og hvad skulle jeg ellers lave. Jeg kan lide det!

40 Hvorfor er det ikke så godt? Jeg bliver mere inaktiv og får ikke lavet det jeg sætter mig for eller det som jeg gerne ville. Inaktiviteten besværliggører eller forhindre uddannelse, job, fysisk træning, almindelig daglig livsførelse med rengøring og hygiejne, kreative udfoldelser (fx musik eller malerkunst). Jeg har svært at koncentrer mig og ved at lærer noget. Jeg får ikke gjort noget ved mine problemer. Alt flyder omkring mig.

41 Hvorfor er det ikke så godt? Jeg bliver doven, ugidelig, demotiveret og mister alle ambitioner. Jeg har ofte svært ved at få det sociale liv i gang, jeg får ikke besøgt mine venner, jeg aflyser aftaler eller brænder folk af. Jeg isolerer mig. Jeg oplever flere skænderier og konflikter. Jeg bliver mere ligeglad med andre. Jeg mangler hele tiden penge og jeg sætter mig i gæld. Jeg bliver paranoid, tankeforstyrret, depressiv, angst, sær eller forsumpet.

42 Misbrugscd eller Sundhedscd? HASH er DÅRLIGT HASH er GODT

43 Den kognitive grundmodel

44 "At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden. 44

45 Men derudover må man være Den ydmyge Den taalmodigste Den villige - også i at have uret og ikke forstå det den anden forstår 45

Psykisk sygdom i tal

Psykisk sygdom i tal Et forskningsforsøg: g Hvad sker der hvis man giver folk et hl halvt år med ekstra terapeutisk ik behandling? Sammenligning af specialiseret misbrugsbehandling (CapOpus) p >< med hvad folk ellers ville

Læs mere

Hvorfor tager de rusmidler, når vi ved, at det ikke er godt for dem?

Hvorfor tager de rusmidler, når vi ved, at det ikke er godt for dem? Psykolog Allan Fohlmann det ikke er godt for dem? Kan vores viden om psykoselidelser og rusmidler hjælpe os til at forholde os til problemet på en bedre måde? kognitioner.dk frederiksbergpsykologen.dk

Læs mere

Misbrug. Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk 15.30

Misbrug. Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk 15.30 Misbrug Psykolog Allan Fohlmann allan@fohlmann.dk 15.30 1 Hvad er misbrug Der er tale om misbrug, når n r man ikke kan lade være v med at indtage noget, som er skadeligt for én. Misbrug af diverse stoffer

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

ADHDforeningen Lokalafdelingen Nordsjælland Lørdag den 14. maj. ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen

ADHDforeningen Lokalafdelingen Nordsjælland Lørdag den 14. maj. ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen ADHDforeningen Lokalafdelingen Nordsjælland Lørdag den 14. maj ADHD-raadgivning.dk v/ Lars Nørregaard og Pernille H. Petersen Pernille Hagbard Petersen Uddannet sygeplejerske 8 års klinisk og miljøterapeutisk

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Indhold Introduktion 3 Har jeg et problem med hash 4 SDS skala 5 Hvordan ændrer jeg det 6 Skriv din beslutning

Læs mere

for FORÆLDRE om hash

for FORÆLDRE om hash for FORÆLDRE om hash HASH er mange ting Hash fremstilles af hampplanten Cannabis Sativa, hvis harpiks, blade og blomster indeholder stoffet THC, som ved rygning eller spisning giver en rus. Fra planten

Læs mere

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD 1. Hvor 1. Rusmidlernes gammel var du, virkning da du... begyndte at drikke alkohol?...4 5 2. Hvor 2. Statistik

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Robusthed. Robusthed handler om at blive god til at klare dagens udfordringer

Robusthed. Robusthed handler om at blive god til at klare dagens udfordringer Robusthed Robusthed handler om at blive god til at klare dagens udfordringer 1 Kolofontekst Udgiver: xx 2013 Redaktører: Oversætter: Designer: Peter Langendorff Hansen Fotografer: Mads Phil (1, xx), Peter

Læs mere

Robusthed. Velkommen. Alt det foregår naturligvis mellem mennesker og inde i vores tanker og følelser.

Robusthed. Velkommen. Alt det foregår naturligvis mellem mennesker og inde i vores tanker og følelser. 1 Robusthed Velkommen Robusthed handler om at blive god til at klare dagens udfordringer i stort og småt, især når livet er svært. Robusthed kan bruges til lidt af hvert, f.eks.: Opleve noget spændende,

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed

Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed AABENRAA KOMMUNE Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed Elsebeth Hynding Petersen og Pernille Nordblom Vilhelmsen Philipsen Kommunes Sundhedscenter 2013 2 Indhold Den motiverende samtale Side

Læs mere

alkohol og festkultur i gymnasiet

alkohol og festkultur i gymnasiet alkohol og festkultur i gymnasiet 1 INFORMATION til elever Komiteen for Sundhedsoplysning Klar til fest? Samværet med vennerne og festerne på gymnasiet er for mange mindst lige så vigtigt som det at blive

Læs mere

Om at være forældre til et barn med

Om at være forældre til et barn med Om at være forældre til et barn med Om at være forældre til et barn med bipolar lidelse Af Krista Nielsen Straarup og Lisbeth Jørgensen Udgiver: DepressionsForeningen Trekronergade 64 2500 Valby Tlf. 3312

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Supplerende materiale om brugen af hash

Supplerende materiale om brugen af hash Supplerende materiale om brugen af hash Om hash 66 Den konstante påvirkethed THC, det aktive stof i cannabis, binder sig til hjernens fedtvæv og påvirker psyken i løbet af udskillelsesprocessen på ca.

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD ADHD hos voksne Jeg er ikke doven jeg har ADHd Jeg fandt ud af det ved en tilfældighed - læste en artikel om en dame i halvtredserne, der havde fundet ud af, at hun havde ADHD. Jeg var selv 28. Jeg gik

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere