VEJLEDNING GODKENDT AF. underskrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING GODKENDT AF. underskrift"

Transkript

1 forfatter: Rolf Gideon gyldig fra: Side 1 af 9 VEJLEDNING GODKENDT AF dato underskrift

2 forfatter: Rolf Gideon gyldig fra: Side 2 af 9 TILLÆG / RETTELSER TIL VEJLEDNINGEN Side Beskrivelse Dato for ikrafttrædelse Godkendt af

3 forfatter: Rolf Gideon gyldig fra: Side 3 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET Introduktion Generelle egenskaber og kinetik Formuleringer eller anden forpakning 4 2. VURDERING AF FORGIFTINNGSGRADEN Dosis Diagnostiske og prognostiske fund Terapeutiske/toksiske serum-koncentrationer Risikopatienter Interaktioner med andre medikamenter 6 3. SYMPTOMER OG FUND 6 4. BEHANDLING Symptomatisk behandling Behandling af den sent ankomne patient 7 5 MONITORERING Prognostiske markører og symptomer 8 6. UDSKRIVELSE Efterkontrol 8 7. VIRKEMEKANISME 8 8. REFERENCER 9

4 forfatter: Rolf Gideon gyldig fra: Side 4 af 9 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET Diagnose stilles ved hjælp af anamnese og det kliniske billede: der ses varierende grad af CNS-depression afhængig af indtaget stofmængde. I øvrigt kan ses hypopnø, hypotermi, muskelkontraktioner vekslende med hypotoni og takykardi. Akut psykose er set. 1.1 Introduktion Euforiserende og sederende illegalt stof udvundet af blomstertoppen af planten Cannabis sativa. Navnet marihuana refererer til andre cannabis-produkter: Hash og hash-olie som er 5 gange så potente som moderstoffet indeholder forskellige aktive cannabinoler. Det mest aktive er Tetrahydrocannabinol (THC). Stoffet indtages oftest ved inhalation via rygning, men kan også indtages oralt i forskellige former. Forhandles som regel i rødbrune plader eller blokke, men fås også på olie-form. 1.2 Generelle egenskaber og kinetik Misbrugsstof Cannabis. Inhaleret Cannabis. Oralt indtaget T½ (timer) 10% P-niv. efter 1 h. Vd (l/70 kg) Onset (min) Peak (timer) Varighe d (timer) Protein bindin g % Bemærknin g 2, , % af tilgængeligt THC optages 25-57(ref.3) 2, % optages 1.3 Formuleringer eller anden forpakning Cannabis er i DK ikke registreret som lægemiddel. Syntetisk THC registreret i USA som Marinol=dronabinol (kapsler à 2,5-,5- og 10mg). Form: Købes illegalt som en resin af stoffet, der tørres og presses i blokke. THC-mængde: Cannabis-cigaretter (joints) = 1-3 %(evt. 15 %); Hash = 3-6 %; Hasholie %. Slangnavne: Ace, bhang, birck, bush, Colombian ganga, græs, hash, joint, marihuana, pot, rød afghan, yerba. 2. VURDERING AF FORGIFTNINGSGRADEN

5 forfatter: Rolf Gideon gyldig fra: Side 5 af Dosis Psyko-aktiv dosis afhængig af THC-concentrationen samt patientens tilvænning. Dosis voksne/dag Dosis børn Minimal letal dosis Maks. overlevet dosis Individuel NA 30 mg/kg mg letalt ved i.v.-injektion mg/kg 2.2 Diagnostiske og prognostiske fund Mild forgiftning: Somnolens, mild eufori, ændret tidsopfattelse, øget appetit. Svær forgiftning: Nedsat muskelkoordination, letargi, sedation, sløret tale, ataxi, stødvise muskelkontraktioner. Nedsat korttidshukommelse, depersonalisation, visuelle hallucinationer, akut paranoid psykose. Diagnostik: Immunoassay af urin, ofte via stix. Kan også påvises ved gaskromatografi. THC kan påvises efter enkeltdosis i 6 dage, ved dagligt kortere brug i dage. Tests kan være positive i 70 dage eller mere ved kronisk brug. Urin-niveauer korellerer ikke med graden af forgiftning eller funktionsnedsættelsen. Fødevarer med hamp eller hampefrø kan give svage reaktioner i urin-tests. 2.3 Terapeutiske/toksiske serum-koncentrationer Plasma/serumniveauer normalt ikke tilgængelige, da cannabis måles i urinen. Ellenhorn beskriver serumniveauer ved trafik-uheld på 5,4-18 ng/ml.

6 forfatter: Rolf Gideon gyldig fra: Side 6 af Risikopatienter Børn Gravide og ammende Børn er særligt følsomme. De kan blive dybt komatøse med dilaterede pupiller og takykardi. Potentielt livstruende (3). Der ses hæmmet intrauterin vækst (3). Neurologiske og adfærdsmæssige forstyrrelser hos nyfødte. Amning frarådes, da stofferne menes at udskilles i mælken. 2.5 Interaktioner med andre medikamenter/stoffer Stof Alkohol Virkning Nedsætter den subjektive effekt af alkohol. I plasma findes reduktion og forsinkelse af maks. S-Ethanol. 3. SYMPTOMER OG FUND (se i øvrigt Micromedex (www.smi.dk), Ellenhorn med flere) Virker euforiserende og sederende. Ved svære forgiftninger ses udtalt CNSdepression, som reagerer alene på kraftig stimulation. Desuden ændringer af sansning, perception, cognition og motorik. Akut psykose kan forekomme. Rigiditet med opistotonus-lignende bevægelser vekslende med hypotoni. Meninges-irritation som ved meningitis. Conjunctival injektion. Muskeltrækninger og kramper. Takykardi. Cyanose på grund af hypopnø. Hypotermi. Kroniske virkninger: Rygning giver kronisk lungesygdom og carcinogenese. THC inducerer nedsat motilitet, antal samt abnorm morfologi af spermatozoer. Der er fundet nedsat funktion af visse immunparametre. Tolerancedannelse og fysiologisk + psykologisk afhængighed. Abstinenser ved ophør i form af søvnforstyrrelser, irritabilitet, nedsat appetit, kvalme og rastløshed. Infektion med bakterien Aspergillus på grund af dennes sporer i cannabis-resinen.

7 forfatter: Rolf Gideon gyldig fra: Side 7 af 9 4. BEHANDLING GI afgiftning Aktivt kul Aspiration Ipecac Øget elimination Multiple doser aktivt kul Alkalinisering Dialyse og hæmoperfusion Plasmaferese Specifik antidot Indgift af aktivt kul (350 ml vand/50 g kul). Dosis: 50 g kul til voksne/unge, g til 1-12-årige, 1 g/kg under 1 år. Eventuelt Eventuelt akut på skadestedet Kan overvejes, da stoffet har enterohepatisk cirkulation Ikke effektivt Ikke effektivt Ikke effektivt Nej 4.1 Symptomatisk behandling Psykisk uligevægt behandles med beroligelse, eventuelt med diazepam 10 mg po. p.n. Sinus takykardi: Kræver som regel ikke behandling, men betablokkere kan gives, for eksempel Propranolol mg maks. x 4. Ortostatisk hypotension: Foroverbøjet hovedpres. Eventuelt intravenøs væske. 4.2 Behandling af den sent ankomne patient Som akut - afhængigt af forgiftningsgraden. 5 MONITORERING Baseline ved indlæggelse (gentages 1 gang i døgnet) Klinik Neurologisk funktion. Grad af CNS-påvirkning Paraklinik Puls og BT. Biokemi Sjældent påkrævet Herefter observeres Klinik CNS-påvirkning. Generel funktionalitet. Paraklinik Puls og BT hver time.

8 forfatter: Rolf Gideon gyldig fra: Side 8 af Prognostiske markører og symptomer Nedsat muskelstyrke og motorisk koordination, dårlig koncentration, takykardi eller koma tyder på svær forgiftning, som dog ikke ved enkeltdosering giver varige skader. For effekter af kronisk misbrug, se punkt UDSKRIVELSE Ansvaret for patienten påhviler altid den afdeling hvor patienten er indlagt. Det råd der gives er på baggrund af givne oplysninger. Hvis der er tale om suicidalforsøg bør patienten altid tilbydes tilsyn af psykiater før udskrivning. Asymptomatisk Beholdes til observation i 2 timer, og kan herefter sendes hjem, patient Symptomatisk patient 6.1 Efterkontrol Ikke påkrævet. 7. VIRKEMEKANISME hvis observationsperioden har været uden episoder. Bør først udskrives 2 4 timer efter sidste symptom. Betjening af bil eller andet motor-fartøj kan være påvirket i op til 1 døgn også selv om patienten oplever symptomfrihed. Cannabinolerne virker på en specifik cannabinoid receptor i hjernebarken. Visse nervemembraner har receptorer, som binder THC og derved udløser den farmalogiske virkning. Det endogene stof anandamid binder til de samme receptorer. Foruden hallucinogene og sedative virkninger ses takykardi som forårsages af katekolamin-frigørelse, og ortostatisk hypotension forårsaget af hæmning af sympatiske reflekser. THC er hydrofobt og koncentreres i fedtvæv. Dette kan give forlænget reaktion i urintests hos stormisbrugere. Der er 20 metabolitter som krydsreagerer i tests. Høj proteinbinding, enterohepatisk cirkulation. Udskilles også renalt. 8. REFERENCER 1. Poisdex, Micromedex, 1. kvartal Emedicine pr. juli Ellenhorn MJ. Medical Toxicology. Second ed. Williams & Wilkins, Jones AL and Dargan PI. Churchill s Pocketbook of Toxicology. Churchill Livingstone, Olson KR. Poisoning and Drug Overdose. Third ed. Appleton & Lange, Personne, Mark. Svensk forgiftningsdatabase, 2002.

9 forfatter: Rolf Gideon gyldig fra: Side 9 af 9 7. Goldfrank LR et al. Goldfrank s Toxicologic Emergencies. Sixth edition, 1998.

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning 3. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Haldid, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 2558 1. LÆGEMIDLETS NAVN Haldid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Fentanyl 50 mikrogram/ml som fentanylcitrat

Læs mere

Påtvungne forgiftninger: Hvilke rusgifte/medikamenter anvendes, og hvad skal lægen gøre, hvis der er kommet»noget«i patientens drink?

Påtvungne forgiftninger: Hvilke rusgifte/medikamenter anvendes, og hvad skal lægen gøre, hvis der er kommet»noget«i patientens drink? UGESKR LÆGER 166/49 29. VEMBER 2004 4453 Påtvungne forgiftninger: Hvilke rusgifte/medikamenter anvendes, og hvad skal lægen gøre, hvis der er kommet»noget«i patientens drink? VERSIGTSARTIKEL 1. reservelæge

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

Forberedt til: Brugere af medicinsk cannabis. Udarbejdet af: Ministeriet for folkesundhed, velværd og sport i Holland. Oversat af: Foreningen

Forberedt til: Brugere af medicinsk cannabis. Udarbejdet af: Ministeriet for folkesundhed, velværd og sport i Holland. Oversat af: Foreningen M e d i c i n s k C a n n a b i s I n f o r m a t i o n f o r p a t i e n t e r Forberedt til: Brugere af medicinsk cannabis. Udarbejdet af: Ministeriet for folkesundhed, velværd og sport i Holland. Oversat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml o o o o ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml ikke er positivt for parenterale formuleringer med

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR

VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR VEJLEDNING OM BEHANDLING MED ANTIPSYKOTISKE LÆGEMIDLER TIL PATIENTER OVER 18 ÅR 2007 Vejledning Behandling med antipsykotiske lægemidler Redaktion Enhed for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ABILIFY 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Risperdal, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Risperdal, oral opløsning 15. juli 2014 PRODUKTRESUMÉ for Risperdal, oral opløsning 0. D.SP.NR. 08841 1. LÆGEMIDLETS NAVN Risperdal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral opløsning indeholder 1 mg risperidon. Alle

Læs mere

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling

Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug Diagnose, visitering og akut behandling Bilag 1, Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug. Diagnose, visitering og akut behandling støttedokument til Retningslinje 3.6 Alkohol Klinisk retningslinje, rev. 2017 Kliniske retningslinjer for alkoholmisbrug

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

for FORÆLDRE om hash

for FORÆLDRE om hash for FORÆLDRE om hash HASH er mange ting Hash fremstilles af hampplanten Cannabis Sativa, hvis harpiks, blade og blomster indeholder stoffet THC, som ved rygning eller spisning giver en rus. Fra planten

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN CIALIS 2,5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 2,5 mg tadalafil. Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Iomeron, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Iomeron, injektionsvæske, opløsning 2. marts 2015 PRODUKTRESUMÉ for Iomeron, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 9015 1. LÆGEMIDLETS NAVN Iomeron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Iomeron indeholder: injektionsvæske 150 mg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPREXA VELOTAB 5 mg smeltetablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ZYPREXA VELOTAB 5 mg smeltetablet indeholder 5 mg olanzapin. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I PSYKIATRI asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd af Asma Bashir fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Indhold. 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer

Indhold. 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer stoflex stoflex Indhold 3 Stof person miljø 5 Rusen i hjernen 8 Mini-ordbog 9 Lovgivning 10 Typer af stoffer Sløvende stoffer 12 Cannabis (hash, marihuana, pot ) 14 Benzodiazepiner (Rohypnol, Stesolid

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 3 1. LÆGEMIDLETS NAVN OLANSEK 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver OLANSEK 2,5 mg tablet indeholder 2,5 mg olanzapin. 3. LÆGEMIDDELFORM Overtrukne tabletter til oral anvendelse

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

Noter i PSYKIATRI. Indholdsfortegnelse

Noter i PSYKIATRI. Indholdsfortegnelse Noter i PSYKIATRI (Noter gjort på baggrund af Psykiatri af Per Vestergaard et al og Akut psykiatri af Sigurd Benjaminsen et al.) Indholdsfortegnelse 1. Psykiatriske grundbegreber s. 2 2. Den psykiatriske

Læs mere

CANNABIS den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse.

CANNABIS den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse. Retsudvalget 2008-09 B 131 Bilag 1 Offentligt N O T A T CANNABIS den aktuelle viden om rusvirkninger, skadevirkninger og udbredelse. j.nr. 7-310-126/1/AMS Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

BILAG I LISTE OVER DE OPFUNDNE NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, LÆGMIDLETS STYRKE, INDGIVELSESVEJ OG INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN I MEDLEMSLANDENE

BILAG I LISTE OVER DE OPFUNDNE NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, LÆGMIDLETS STYRKE, INDGIVELSESVEJ OG INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN I MEDLEMSLANDENE BILAG I LISTE OVER DE OPFUNDNE NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, LÆGMIDLETS STYRKE, INDGIVELSESVEJ OG INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN I MEDLEMSLANDENE 1 Medlemsland Østrig Belgien Danmark Estland Finland Frankrig

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere