Delårsrapport 3. kvartal 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 3. kvartal 2008"

Transkript

1 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads København K Meddelelse nr november 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Hovedpunkter fra rapporten: Periodens resultat for de første tre kvartaler af 2008 blev USD 718 mio. svarende til DKK 3,5 mia. Resultatet er 49% højere end samme periode sidste år og det bedste resultat for de første tre kvartaler i Rederiets historie. Resultatet for 3. kvartal isoleret set blev USD 120 mio. Med et EBITDA på USD 197 mio. (+43%) og et EBIT på USD 273 mio. (+78%) blev driftsindtjeningen særdeles stærk, men det opvejes i nogen grad af negative dagsværdireguleringer af visse sikringsinstrumenter som følge af olieprisudviklingen og FFA (terminslastekontrakt) hedging. Tørlastraterne var kraftigt faldende i løbet af kvartalet, men tørlastafdelingen opnåede på grund af sin langsigtede afdækning af tonnagen til fornuftige rater et EBITDA på USD 171 mio. Tankafdelingen fik i 3. kvartal sin højeste driftsindtjening nogensinde med et EBITDA på USD 25 mio. Tankafdelingen fortsætter med at drage fordel af sin styrkede position i de attraktive spotmarkeder for produkttank. Rederiets drift genererede i 3. kvartal et positivt cashflow på USD 87 mio. I de første tre kvartaler har driften samlet skabt et cashflow på USD 410 mio. NORDEN har udnyttet fleksibiliteten i sin forretningsmodel til resolut at tilpasse kapacitet og aktiviteter til de markant ændrede vilkår i tørlastmarkedet. Samtidig positionerer NORDEN sig til de langsigtede muligheder. Antallet af korttidsindbefragtede skibe er nedbragt markant siden 1. oktober, og samlet kan Rederiet tilbagelevere mere end 100 korttidsindbefragtede skibe inden årets udgang. Afdækningen er øget således, at resten af årets kendte kapacitet i tørlastafdelingen de facto var fuldt afdækket i starten af november, og 66% af den kendte kapacitet i tankafdelingen var afdækket på samme tidspunkt. For 2009 var afdækningen øget til 80% i tørlastafdelingen og 34% i tankafdelingen. Baseret på de mæglervurderinger, Rederiet har kunnet indhente pr. 1. november samt indkomne købstilbud på nogle af NORDENs egne skibe vurderes den teoretiske Net Asset Value (NAV) at have været DKK pr. aktie på dette tidspunkt. Der er på nuværende tidspunkt betydelig usikkerhed vedrørende opgørelsen af Rederiets NAV og teoretiske NAV. NORDEN ændrer de samlede forventninger til årsresultatet for 2008 til at blive i niveauet USD mio. mod tidligere USD mio. Justeringen skyldes i al væsentlighed de faldende oliepriser, som udløser større negative dagsværdireguleringer af visse sikringsinstrumenter (IAS 39). IAS 39-reguleringerne ventes for hele året at udgøre USD -65 mio., mens der i forventningen 1. oktober var reguleringer på USD -10 mio. Forventningerne til tankafdelingen er uændret en driftsindtjening (EBITDA) på USD mio., mens forventningen til EBITDA i tørlastafdelingen indsnævres til USD mio. pga. ratefald, tab på en enkelt modpart og udskydelse af et antal profitable laster, som dog i et vist omfang opvejes af indtjening på ny forretning og besparelser. Mogens Hugo Bestyrelsesformand Carsten Mortensen Adm. direktør NORDEN afholder i dag kl (CET) et informationsmøde på adressen Strandvejen 52, 2900 Hellerup, hvor adm. direktør Carsten Mortensen og Senior Vice President Martin Badsted gennemgår 3. kvartal og forventningerne til hele året. Kl (CET) afholdes ligeledes en telekonference. Danske deltagere skal senest kl (CET) ringe på telefon , mens internationale deltagere skal ringe på +44 (0) eller inden (CET). Telekonferencen kan også følges live på hjemmesiden hvor den tilhørende præsentation også er tilgængelig. Yderligere oplysninger: Adm. direktør Carsten Mortensen, telefon DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /27

2 Indholdsfortegnelse Side Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 3 DELÅRSBERETNING NORDENs håndtering af fragtkrisen i tørlast 4 Tilpasning af den korttidsindbefragtede tørlastflåde 4 Langsigtet afdækning øges 4 Systematisk risikostyring 4 Stærkt kapitalberedskab 5 Stram omkostningsstyring 5 De langsigtede muligheder 5 Kommentarer til periodens udvikling for koncernen 6 Aktivitet og indtjening 6 Pengestrømme 6 Egenkapitalen 6 Nettoforpligtelser 7 Flådens udvikling 7 Flådens værdier og teoretisk værdi af købsoptioner 8 Aktien 9 Andre væsentlige begivenheder 9 Risici og usikkerhedsfaktorer 9 Segmentoplysninger 10 Tørlast 11 Markedsudvikling 11 Finansielle resultater 11 Forretningsudvikling 12 Tank 13 Markedsudvikling 13 Finansielle resultater 13 Forretningsudvikling 13 Forventninger 15 Forventninger til Kapacitet og afdækning 16 DELÅRSREGNSKAB 3. KVARTAL KONCERNEN Ledelsespåtegning 17 Resultatopgørelse 18 Resultatopgørelse pr. kvartal 19 Balance 20 Pengestrømsopgørelse 21 Egenkapitalopgørelse 22 Noter 24 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 2/27

3 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Hovedtal i USD /1-30/ /1-30/9 Ændring kvt /1-31/12 RESULTATOPGØRELSEN Fragtindtægter (omsætning) % Omkostninger % Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) % Salgsavancer skibe m.v % Afskrivninger % Resultatandele af joint ventures % Resultat af primær drift (EBIT) % Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter % Finans netto % Resultat før skat % Periodens resultat % Periodens resultat for aktionærerne i NORDEN % BALANCE Langfristede aktiver % Aktiver i alt % Egenkapital (inklusive minoritetsinteresser) % Langfristede forpligtelser % Kortfristede forpligtelser % Investeret kapital % Netto rentebærende gæld % PENGESTRØMME Fra driftsaktiviteter % Fra investeringer, herunder skibe % Fra finansieringsaktiviteter % Periodens likviditetsændring % KURS- OG REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL Antal aktier á DKK 1 (ekskl. egne aktier) % Indtjening pr. aktie (EPS) (DKK) 16,9 (83) 11,3 (63) 50% 16,6 (91) Udvandet indtjening pr. aktie (udvandet EPS) (DKK) 17,1 (84) 11,2 (62) 53% 16,4 (89) Indre værdi pr. aktie (ekskl. egne aktier) (DKK 1) ) 40 (209) 26 (136) 54% 31 (159) Soliditet 86,1% 82,7% 4% 81,5% Aktiekurs ultimo perioden, DKK % 564 Kurs/indre værdi 1,19 4,10-71% 3,55 Net Asset Value pr. aktie ekskl. købsoptioner på skibe (DKK 1) ) 62,3 (325) 45,0 (237) 38% 57,3 (291) Teoretisk Net Asset Value pr. aktie 2) (DKK 1) ) 99 (516) 112,2 (590) -12% 121 (614) USD-kurs, ultimo perioden 521,65 525,74-507,53 USD-kurs, gennemsnit 490,88 554,39-11% 544,56 1) Omregnet til USD/DKK-kursen ultimo perioden. 2) Det skal bemærkes, at beregningen er forbundet med betydelig usikkerhed. Se afsnittet "Flådens udvikling" for en nærmere omtale af beregningsmodel og forudsætninger. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2005" undtagen Teoretisk Net Asset Value, der ikke er defineret heri. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 3/27

4 NORDENs håndtering af fragtkrisen i tørlast Tørlastmarkedet har siden midten af september oplevet et hidtil uset ratefald, og markedet er lige nu exceptionelt udfordrende. NORDEN har valgt en balanceret tilgang til denne fragtkrise. På kort sigt gennemføres en række tiltag, hvor Rederiet udnytter fleksibiliteten i sin forretningsmodel til resolut og øjeblikkeligt at tilpasse kapacitet og aktiviteter til de ændrede vilkår. Samtidig positionerer NORDEN sig til de muligheder, som langsigtet vil opstå i et marked, der ventes at gennemgå betydelige ændringer. Tilpasning af den korttidsindbefragtede tørlastflåde NORDEN tilpasser umiddelbart kapaciteten i tørlastafdelingen til de ændrede markedsforhold. Fra starten af kvartalet til midten af november har NORDEN tilbageleveret 77 korttidsindbefragtede skibe primært Panamax- og Handymaxenheder med en gennemsnitsomkostning på omkring USD pr. dag. Frem til udgangen af året kan NORDEN yderligere tilbagelevere et betydeligt antal korttidsindbefragtede skibe. Skibene kan i dagens markeder erstattes med enheder til rateniveauer på USD , og denne flådetilpasning vil styrke NORDENs konkurrenceevne. For 2009 har NORDEN en kendt kapacitet på ca skibsdage svarende til et gennemsnitsniveau for året på godt 80 skibe. Langsigtet afdækning øges Arbejdet med at sikre langsigtet beskæftigelse af flåden i tørlast er intensiveret, og der er indgået en række kontrakter på niveauer, der ligger væsentligt over de aktuelle spotrater. Afdækningen af tørlastafdelingens 2009-kapacitet er løbende øget fra 53% i august til 65% den 1. oktober, og primo november var 80% af de kendte skibsdage næste år afdækket. Et antal kontraktslaster er blevet udskudt fra 4. kvartal 2008 til Det har påvirket driftsresultatet for 4. kvartal negativt, men har til gengæld medvirket til forøget dækning i I de to mest volatile segmenter, Capesize og Panamax, er afdækningen for 2009 primo november henholdsvis 95% og 107%. På den lidt længere bane, hvor afdækningen er lavere, er NORDEN godt rustet i kraft af et konkurrencedygtigt omkostningsniveau for hele tørlastflåden på USD pr. skibsdag i 2010 og USD for den kendte bruttokapacitet, der er til rådighed fra 2011 og fremover. Det skal sammenholdes med, at de afdækkede skibsdage i 2010 og fremover ventes at generere indtægter på hhv. USD og USD pr. skibsdag. Afdækning i tørlast (pr ) Antal kendte skibsdage Afdækning i % 95% 80% 29% 4% Indtægter pr. skibsdag (USD) i gns En detaljeret opstilling af afdækningen i de enkelte segmenter findes på s. 16. Ud over den langsigtede afdækning har tørlastafdelingen også i 4. kvartal styrket lav-risiko aktiviteterne som operatør med udmærkede resultater. Afdelingen drager også fordel af sin nære kundekontakt, og en stor del af forretningen skabes af udekontorerne. I kraft af sin stærke finansielle position og ry for pålidelighed oplever NORDEN i øjeblikket en del interesse for at indgå både kort- og langsigtede COA'er (kvantumskontrakter). Disse COA'er er med til at befæste langsigtede kundeforhold og giver også logistiske fordele, fordi udnyttelsen af flåden kan optimeres. Systematisk risikostyring Markedsforholdene rummer en væsentligt forøget risiko for tab på modparter. NORDEN har derfor optrappet både markedsovervågning, kreditvurdering af mulige partnere og systemer til at håndtere modpartsrisici. NORDEN har i de senere års boomende tørlastmarkeder fastholdt en selektiv tilgang til kunder og partnere, og Rederiet har ofte sagt nej til hurtige gevinster for at undgå unødvendige risici. Derfor står NORDEN i dag med en diversificeret portefølje af samhandelspartnere. NORDENs afdækning i tørlast i 2009 involverer 79 modparter, hvoraf ingen tegner sig for mere end 10% af de afdækkede indtægter. Informationer om dækningen for fremtidige perioder i skemaerne på s. 16 indeholder den fulde værdi af indgåede kontrakter, omend der er risiko for, at nogle ikke vil kunne realiseres som følge af eventuelle problemer hos Rederiets modparter. Ud over afdækning af kapaciteten har NORDEN en modpartsrisiko på aftalte, men ikke afregnede, skibssalg. I 2008 mangler NORDEN at eksekvere 3 skibssalg med USD 93 mio. i provenu og USD 25 mio. i effekt på resultatet. For perioden er der aftalt skibssalg for USD 212 mio. i provenu og USD 49 mio. i resultat-påvirkning. NORDEN har ikke i dag grund til at tro, at nogen modpart i disse skibssalg vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser. Rederiet har ikke i 3. kvartal haft tab på udestående fordringer. Men i oktober kunne en samarbejdspartner ikke opfylde sine forpligtelser i henhold til 2 indchartrede NORDEN-skibe, DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 4/27

5 så NORDEN i stedet måtte operere skibene i spotmarkedet. Derved mistede NORDEN driftsindtjening på USD 9 mio. i 2008, og det er der justeret for i Rederiets forventninger til hele året. Der har ikke frem til datoen for denne rapport været yderligere hændelser, men risikoen for fremtidige tab består. Derudover har Rederiet i august som led i risikostyringen indstillet sine spekulative aktiviteter i markedet for terminslastekontrakter (FFA'er). FFA'er anvendes herefter udelukkende til driftsmæssig afdækning af den fysiske bog, og NORDEN handler udelukkende disse aftaler via "clearing houses". Stærkt kapitalberedskab Fokus på pengestrømmene er styrket, og de forventede pengestrømme fra driften i 4. kvartal ventes at resultere i, at NORDEN ved årets udgang har likvide beholdninger på USD mio. Likviderne er primært placeret som korte aftaleindskud i større velrenommerede banker. Indskud i disse banker er frem til september 2010 omfattet af en garanti fra den danske stat. Gearingen for hele selskabet (nettoforpligtelser defineret som nutidsværdien af fremtidige udbetalinger til bl.a. timecharters, långivere og værfter fratrukket forventede kendte fragtindbetalinger samt beholdningen af likvider i forhold til Rederiets bogførte egenkapital) er det seneste år nedbragt fra 1,3 til 0,6 ved udgangen af september. 16 af de 20 skibe, som Rederiet forventer at eje ultimo året, er betalt kontant, og gælden i de øvrige 4 tankskibe er USD 68 mio. Ved kvartalets udgang havde NORDEN en soliditet på 86%. USD 312 mio., som især vedrører betalinger på eksisterende nybygningskontrakter. Modsat ventes Rederiet i 2009 at modtage provenu fra aftalte skibssalg på USD 92 mio. Stram omkostningsstyring På grund af den ændrede markedssituation er en række aktiviteter og projekter enten blevet indstillet eller udskudt. Administrationsomkostningerne styres ekstra stramt, og der er realiseret besparelser i 2008 i forhold til det oprindelige budget. De langsigtede muligheder Fragtkrisen i tørlast har udløst et stærkt pres på alle og især ejere og operatører med svage balancer og høj gældsfinansiering, som med de aktuelle rateniveauer har vanskeligt ved at servicere deres gæld og opfylde deres forpligtelser. Fragtkrisen har desuden forstærket de senere måneders stadig tydeligere tendenser til, at ordrer på nybygninger ved værfterne enten udskydes eller direkte aflyses. Endelig ventes de lave rateniveauer også at føre til øget ophugning af ældre tonnage. De første eksempler herpå er rapporteret, og ophugningspotentialet er stort, eftersom 29% af verdens tørlastflåde i alt skibe (kilde: Clarksons) er mere end 20 år gammel. Denne udvikling kan på kort sigt føre til, at der kommer tonnage på markedet med en betydelig discount. På lidt længere sigt kan udviklingen føre til, at der hurtigere kommer en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel i tørlastmarkedet. NORDEN positionerer sig til at drage fordel af denne udvikling i kraft af sin fleksible og kundefokuserede forretningsmodel og stærke finansielle position. I 2008 har Rederiet haft bruttoinvesteringer på ca. USD 500 mio. i nye skibe, nyt hovedsæde og forudbetalinger på nybygninger. For 2009 beløber de kendte bruttoinvesteringer sig til DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 5/27

6 Kommentarer til periodens udvikling for koncernen Aktivitet og indtjening Rederiets fragtindtægter (omsætning) var i 3. kvartal på USD mio., hvilket er en stigning på 62% i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært højere realiserede T/C ækvivalenter og sekundært flere skibsdage i både tank- og tørlastsegmentet. Antallet af skibsdage steg med 14% til For de tre første kvartaler udgjorde antal skibsdage (samme periode sidste år: ). Resultatet før afskrivninger og salgsavancer (EBITDA) var USD 197 mio. i 3. kvartal (USD 137 mio.). For de tre første kvartaler udgjorde EBITDA USD 499 mio. (USD 330 mio.), hvilket er en forbedring i forhold til sidste år på 51%. EBITDA-marginen for de tre første kvartaler udgjorde 14% (18%). Resultatet af primær drift (EBIT) blev i de tre første kvartaler USD 742 mio. (USD 452 mio.), hvoraf avancer fra salg af skibe udgjorde USD 259 mio. (USD 136 mio.). Finansielle poster i de tre første kvartaler udgjorde netto USD 27 mio. (USD 15 mio.). Heri indgår netto valutakursgevinster på USD 13 mio. (USD 5 mio.) og renteudgifter på USD 5 mio. (USD 5 mio.). Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter for de tre første kvartaler udgjorde netto USD -41 mio. (USD 31 mio.). Efter en positiv værdiregulering i første halvår på USD 103 mio. førte faldende oliepriser og FFA-rater til en værdiregulering i 3. kvartal på netto USD -144 mio. (USD 39 mio.). Samtlige kontrakter vedrører afdækning af planlagte fysiske skibe og laster. For de tre første kvartaler udgjorde reguleringen netto USD -41 mio. (USD 31 mio.). Se regnskabsnote 2 "Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter" for en nærmere specifikation af udviklingen for såvel 3. kvartal som de tre første kvartaler samlet. Resultatet for 3. kvartal blev USD 120 mio. (USD 196 mio.). For de tre første kvartaler blev resultatet USD 718 mio. (USD 481 mio.). Resultatet forrenter egenkapitalen med 64% (p.a.). Pengestrømme Rederiets likvide beholdninger øgedes i 3. kvartal med USD 111 mio. (USD 140 mio.). Rederiets drift genererede et positivt cashflow på USD 87 mio. (USD 169 mio.), mens pengestrømmene ved investerings- og finansieringsaktiviteterne var på henholdsvis USD 30 mio. (USD -8 mio.) og USD -6 mio. (USD -21 mio.). For de tre første kvartaler ændredes de likvide beholdninger med USD -8 mio. (USD 211 mio.), hvoraf driften bidrog med USD 410 mio. (USD 343 mio.) og investerings- og finansieringsaktiviteten med henholdsvis USD -73 mio. (USD 16 mio.) og USD -344 mio. (USD -148 mio.). Investeringsaktiviteten vedrører primært investering i skibe og nybygninger på USD -508 mio. og netto provenu fra salg af skibe mv. på USD 469 mio. Finansieringsaktiviteten vedrører primært udbetalt udbytte på USD -311 mio. og køb/salg af egne aktier netto på USD -24 mio. Egenkapitalen Rederiets egenkapital udgjorde USD mio. ved udgangen af 3. kvartal og er således øget med USD 386 mio. i perioden. Udviklingen i egenkapitalen siden årets begyndelse skyldes primært periodens resultat på USD 718 mio., netto køb af egne aktier på USD -24 mio., udbetaling af udbytte på USD -311 mio. samt aktiebaseret vederlæggelse og dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter på USD 2 mio. indregnet over egenkapitalen. Egenkapitalens udvikling 1. januar september USD Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Køb/salg af egne aktier Værdiregulering, sikringsinstrumenter og værdipapirer Betalt udbytte Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital ultimo DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 6/27

7 Nettoforpligtelser Rederiets samlede nettoforpligtelser var ved udgangen af 3. kvartal USD mio. (USD mio.). Faldet i nettoforpligtelser skyldes en kombination af flere afdækkede skibsdage og afdækning af den fremtidige kapacitet til højere rater (indtægter). Nettoforpligtelserne defineres som nutidsværdien af fremtidige udbetalinger til bl.a. timecharters (eksklusive dagpenge), långivere og værfter fratrukket forventede kendte fragtindbetalinger (eksklusive dagpenge) samt beholdningen af likvider. Nutidsværdier Ultimo, USD mio. Q Q Fremtidige udbetalinger Forventede kendte indbetalinger inklusive likvider Nettoforpligtelser Flådens udvikling Bruttoflåden, der består af både aktive skibe og skibe til levering, udgjorde ved udgangen af 3. kvartal i alt 326 skibe mod 317 skibe ved udgangen af 1. halvår Kerneflåden af egne skibe og skibe indbefragtet for mere end 3 år udgjorde 181 skibe, hvoraf 87 er i den aktive flåde og 94 er egne nybygninger og indchartrede skibe til fremtidig levering. Rederiets aktive tørlastflåde steg i løbet af kvartalet med 12 enheder og udgjorde ved kvartalets udgang 205 enheder. Efter kvartalets udløb har NORDEN som nævnt kraftigt reduceret kapaciteten på baggrund af de ændrede markedsforhold. I starten af november bestod den aktive tørlastflåde af i alt 145 enheder, 60 færre end ved udgangen af 3. kvartal. NORDEN venter yderligere at reducere antallet af korttidsindbefragtede skibe inden årets udgang. Rederiet udbyggede ikke ordrebogen yderligere i 3. kvartal. Antallet af skibe til levering til tørlastflåden lå ved kvartalets udgang på 79 enheder, hvilket er tre færre end ved udgangen af 1. halvår Justeret for ejerandel og skibssalg er nettoantallet til levering 72. Rederiets aktive tankflåde udgjorde ved udgangen af 3. kvartal 27 enheder. Dette er uændret i forhold til udgangen af 1. halvår NORDENs flåde Pr. 30. september 2008 Tørlastafdelingen Tankafdelingen Produkttankere Skibstype Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Aframax LR1 MR Handysize Total Størrelse (tdw) > Total Skibe i drift Egne skibe A Indbefragtede skibe med købsoption Indbefragtede skibe over 3 år E 12 F Total aktiv kerneflåde Andre indbefragtede skibe Total aktiv flåde Skibe til levering til kerneflåden Egne skibe B 18 D Indbefragtede skibe med købsoption C C Indbefragtede skibe over 3 år I alt til levering til kerneflåden Bruttoflåde i alt A B C D E F Heraf 1 enhed solgt. Heraf 4 enheder 50%-ejet. 5 enheder solgt, hvoraf 2 enheder er 50%-ejet. Heraf 2 enheder i 50% joint venture. Heraf 2 enheder 50%-ejet. Heraf 1 enhed i 50% joint venture. Heraf 3 enheder i 50% joint venture. Flådens værdier (før skat) Pr. 30. september 2008 USD mio. Egne (aktive og nybygninger) Beregnet værdi af certepartier med købs- og forlængelsesoption Bogført værdi/ kostpris Købs- og forlængelsesoption Værdi af certeparti og option Markedsværdiværdi Mer- Teoretisk Tørlast Antal Antal Certeparti NAV Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Produkttank MR Handysize Total DKK pr. aktie Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser pr. aktie 209 Total teoretisk Net Asset Value pr. aktie 516 * Inklusive evt. certeparti. Der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen af den teoretiske værdi af certepartierne inklusive købsoption, og værdien vil afhænge af den fremtidige udvikling i fragtrater og skibsværdier samt ændringer i de øvrige forudsætninger. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 7/27

8 Den 50%-ejede Norient Product Pool havde i alt 59 aktive enheder ved udløbet af kvartalet, hvoraf 36 er isklasse-skibe. Den samlede ordrebog for de to partnere i poolen bestod på samme tidspunkt af 25 enheder, hvoraf 2 siden er leveret og yderligere 2 forventes leveret i indeværende år. Aktivitet i kerneflåden 3. kvartal 2008 Aftale- NORDENs tidspunkt Skibstype Levering andel Nybygninger Langtidsindbefragtninger med købsoption Q3 Handysize bulkcarrier Q % Langtidsindbefragtninger uden købsoption Q3 Handymax Q % Q3 MR tanker Q % Salg (aftalt eller indregnet i 3. kvartal) Q MR tanker Q % Q2 Handymax Q % Q3 Handymax Q % Flådens værdier og teoretisk værdi af købsoptioner Der er i øjeblikket betydelig usikkerhed ved opgørelsen af værdien af Rederiets flåde og certepartier med købsoption. Der har kun været gennemført ganske få handler med brugte skibe de seneste par måneder, og det har fået nogle mæglere til ikke at offentliggøre opdaterede prisestimater, og de estimater, der kan findes, er i mangel af reelle handler i høj grad at betragte som kvalificerede skøn. Det samme gør sig gældende for estimater på 3 og 5 års T/C raterne (fragtrater), der benyttes til at beregne den teoretiske værdi af Rederiets certepartier med købsoption. Baseret på indhentede mæglervurderinger pr. 30. september kunne Rederiets Net Asset Value (NAV) pr. aktie (ekskl. certepartier med købsoption) samlet opgøres til DKK 325. Endvidere kunne Rederiets langtidsindbefragtede skibe med købs- eller forlængelsesoptioner på samme tidspunkt estimeres til at have en teoretisk værdi på USD mio. eller DKK 191 pr. aktie. Den samlede teoretiske NAV var dermed DKK 516 pr. aktie. Værdien var dermed faldet med 21% i forhold til udgangen af 1. halvår og 16% siden udgangen af 2007, som følge af det markant faldende tørlastmarked. Disse værdiestimater vurderes imidlertid at have ændret sig væsentligt siden da i takt med det fortsat faldende tørlastmarked. DENs egne skibe, vurderes det, at værdien af moderne brugte skibe i løbet af oktober og starten af november er faldet med yderligere ca % i tørlastsegmentet og ca. 5-15% i produkttanksegmentet. Værdiændringen på nybygninger har været mindre og vurderes at ligge på 20-40% for tørlastskibe og 5-20% for produkttankskibe. Baseret på disse værdiændringer kan merværdierne i begyndelsen af november dermed estimeres til at ligge i niveauet USD mio. svarende til en NAV på DKK pr. aktie. De opdaterede mæglerestimater på langsigtede T/C rater pr. 1. november lå på ca. USD pr. dag for hhv. 1, 3 og 5- års certepartier i Panamax og Handymax segmenterne. Baseret på den opdaterede T/C-ratekurve kunne den teoretiske værdi af certepartierne med købs- og forlængelsesoption på dette tidspunkt estimeres til DKK 70 pr. aktie. Den samlede teoretiske NAV i begyndelsen af november vurderes dermed at ligge i niveauet DKK pr. aktie. Det understreges, at disse estimater er behæftet med betydelig usikkerhed og kan ændre sig såvel op som ned. Endvidere indeholder estimatet ikke værdien af dækningen på T/C skibe. Den teoretiske værdi af certepartierne med købs- og forlængelsesoption afhænger af niveauet for modellens markedsrateinput for de første fem år. Antages dette niveau at være 10% højere eller 10% lavere, vil den teoretiske værdi kunne estimeres til at være henholdsvis 37% højere og 37% lavere. NORDENs værdiansættelse af købs- og forlængelsesoptioner følger standardprisfastsættelse af amerikanske optioner, hvor fremtidige scenarier for T/C rater og skibspriser simuleres under antagelse om volatilitet i priserne samt korrelation mellem ændringen i T/C rater og ændringen i skibspriser. Inden for hvert segment antages volatiliteten og korrelationen konstant over tid og estimeres ud fra historiske T/C rater og skibspriser. Et væsentligt input til modellen er T/C ratekurven for hvert segment. Kurven består af 3 elementer: Markedsrater de første fem år, en lineær interpoleret ratekurve mellem år 5 og år 10 samt et langsigtet konstant rateniveau fra år 10 og frem, som er baseret på medianen af de historiske T/C rater siden Endvidere benyttes markedspriser for renter, valutakurser og driftsomkostninger. På baggrund af de fremtidige scenarier for T/C rater og skibspriser findes den optimale værdi af købs- og forlængelsesoptionen for hvert skib. Købsoptioner, hvor skibsprisen er fastsat i JPY, omregnes med forward USD/JPY-kursen inden prisfastsættelsen. Baseret på de mæglervurderinger, Rederiet har kunnet indhente pr. 1. november samt indkomne købstilbud på nogle af NOR- DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 8/27

9 Aktien Kursen på NORDEN aktien faldt med 51% fra udgangen af 2. kvartal til udgangen af 3. kvartal, hvor prisen var DKK 248,50 pr. aktie. NORDEN, der indgår i OMXC20-indekset, er medio november blandt de 9 mest omsatte aktier på NASDAQ OMX København A/S. Risici og usikkerhedsfaktorer Der er ikke ud over det i delårsrapporten anførte sket væsentlige ændringer i Rederiets risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i årsrapporten for Andre væsentlige begivenheder Med virkning fra 16. september 2008 blev Peter Norborg udnævnt til Senior Vice President og leder af tørlastafdelingen, jf. selskabsmeddelelse nr. 35/2008. Han afløste Jacob Meldgaard, der fratrådte sin stilling den 12. september, som leder af afdelingen. Samtidig er Peter Borup den 16. september udnævnt til Senior Vice President og leder af Rederiets udekontorer. Den 1. januar 2009 tiltræder Michael Tønnes Jørgensen som ny CFO (finansdirektør) og koncerndirektør, jf. selskabsmeddelelse nr. 37/2008. Michael Tønnes Jørgensen vil udgøre NORDENs direktion sammen med adm. direktør Carsten Mortensen. Med disse ændringer er Rederiets Senior Management på plads. NORDEN har endvidere i starten af november solgt 3 skibe med en samlet gevinst på USD 15,5 mio. Det drejer sig om 2 Panamax bulkcarriers (bygget 2004 og 2005) og 1 Handymax bulkcarrier (bygget 2005). Aktiekurs og likviditet DKK pr. aktie Omsætning Mio. DKK 100 Aktiekurs jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 9/27

10 Segmentoplysninger 3. kvartal kvartal 2007 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Fragtindtægter Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finans netto Resultat før skat Periodens resultat kvt kvt USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank Fordelt I alt Fragtindtægter Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finans netto Resultat før skat Periodens resultat DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 10/27

11 Tørlast Markedsudvikling Tørlastmarkedet var i 3. kvartal næsten konstant faldende. Baltic Dry Index (BDI) startede kvartalet omkring 9.500, men i løbet af kvartalet faldt indekset til 3.200, et fald på 66%. I forhold til samme kvartal sidste år lå BDI i gennemsnit 4% lavere. Efterfølgende er markedet fortsat med at falde kraftigt. Primo november lå BDI på 839, et fald på 91% siden udgangen af halvåret. Den 1-årige T/C rate er i samme periode faldet med 81%. Den stadig mere omfattende globale finansielle og økonomiske krise synes at have bragt den mere end fem år lange "supercycle" i markedet til ende. Den globale økonomiske vækst ventes at aftage i de kommende år, hvilket kan medføre en lavere efterspørgsel på transporter. Rapporter om nedgang i stålproduktionen og nedbringelse af jernmalmlagrene i forventning om lavere vækst fremover er med til at mindske efterspørgslen på transport af jernmalm. Den kinesiske import af jernmalm steg i 3. kvartal (kilde: Bloomberg), men væksten ventes at aftage i 4. kvartal. Hertil kommer, at transporten af mange andre råvarer har været ramt negativt af faldende efterspørgsel og af vanskeligheder ved at åbne remburser som følge af den globale kreditkrise. Efterspørgslen efter transport af kul ventes kun i mindre grad at blive berørt af krisen, idet kul primært bruges til varme- og elproduktion. R.S. Platou vurderer, at den globale kuleksport steg med 5,7% i forhold til 3. kvartal Udbuddet af tonnage i de tre første kvartaler steg med 6,7% i forhold til samme periode sidste år, mens efterspørgslen efter tonnage steg med 7,8%. Efterspørgselsvæksten bestod af 6,7% organisk vækst, mens den resterende vækst primært tilskrives længere transportafstande (kilde: R.S. Platou). Ordrebogen på nye skibe til tørlastmarkedet lå på ca. 71% af den aktive verdensflåde ved kvartalets afslutning. Som tidligere nævnt har der været stigende usikkerhed knyttet til de mange nybygninger, der er bestilt til levering i Den igangværende finanskrise ventes yderligere at medføre betydeligt flere aflysninger end hidtil antaget. Alt i alt vil færre leveringer være mere gunstigt for det fremtidige rateniveau. De nuværende rateniveauer har medført, at skrotning af tonnage igen er begyndt at finde sted efter nogle år uden skrotning i nævneværdigt omfang. IMF nedjusterede i november sin prognose for væksten i det globale BNP i 2008 til 3,7% og venter desuden en vækst i 2009 på 2,2%. Disse vækstestimater betyder en væsentlig nedgang i forhold til de senere år, hvor væksten i det globale BNP har været omkring 5%. IMF venter dog stadig en fornuftig vækst på 5-6% i "emerging markets", som er de lande, der har størst betydning for tørlastmarkedet. Alle prognoser er dog i denne tid behæftet med betydelig usikkerhed. Finansielle resultater Tørlastafdelingens EBITDA i 3. kvartal blev USD 171 mio. (USD 132 mio.). Stigningen på 30% fra samme periode sidste år skyldes primært væsentligt højere realiserede T/C ækvivalenter og sekundært flere skibsdage. EBITDA-marginen faldt fra 18% til 14%, som følge af stigende udgifter til korttidsindbefragtninger og flere skibsdage beskæftiget i et faldende spotmarked. NORDEN indregnede i perioden væsentlige gevinster ved salg af 2 skibe, og resultatet indeholder realiserede salgsavancer på i alt USD 57 mio. (USD 21 mio.). Det samlede resultat af primær drift (EBIT) blev herefter USD 223 mio. (USD 150 mio.) Baltic Dry Index jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Beskæftigelse og rater, tørlast Antal skibsdage i NORDEN Inkl. enkeltstående rejser Ekskl. enkeltstående rejser T/C ækvivalent (USD pr. dag) Spot T/C gns. markedet* NORDEN T/C vs. spot NORDEN 3. kvartal 2008 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total kvartal 2007 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total kvartal 2008 vs. 3. kvartal 2007 Capesize 14% 14% 65% 1% Panamax 9% 1% 51% -12% Handymax 12% 15% 59% -10% Handysize 33% 20% 17% -7% Total 12% 8% * Kilde: Baltic Exchange. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 11/27

12 Flådekapaciteten målt ved antallet af skibsdage steg med 12% i forhold til samme periode sidste år. Væksten er sket i alle segmenter, men mest markant var opbygningen af kapacitet i Handysize i forhold til 3. kvartal De realiserede T/C ækvivalenter lå i Rederiets to største segmenter, Panamax og Handymax, henholdsvis 51% og 59% over niveauet for 3. kvartal Samtidig betød Rederiets forretningsmodel med høj og langsigtet afdækning af kapaciteten, at Panamax og Handymax, som gik ind i kvartalet med den højeste dækning, klarede sig henholdsvis 16% og 27% bedre end spotmarkedet i 3. kvartal. I årets tre første kvartaler opnåede tørlastafdelingen et EBITDA på USD 459 mio. (USD 294 mio.). Med indregning af salgsavancer fra 6 skibe på i alt USD 234 mio. (USD 59 mio.) blev resultatet af primær drift (EBIT) USD 681 mio. (USD 344 mio.). Forretningsudvikling Rederiet indgik i starten af september sin hidtil største kvantumskontrakt, omfattende transport af mere end 15 mio. tons kul over en periode på 15 år til Taiwan. Afskibningerne, der påbegyndes i 2011, vil betyde dækning af 400 skibsdage pr. år til en estimeret T/C ækvivalent på USD pr. dag afhængig af den præcise skibstype. Det skal sammenholdes med Rederiets gennemsnitlige omkostningsniveau på den kendte Panamax flåde fra 2010 på ca. USD pr. skibsdag. NORDEN indgik i kvartalets løb aftale om langttidsindbefragtning af en Handysize bulkcarrier med købsoption i 2012 samt en Handymax bulkcarrier uden købsoption i Primo november var den kendte kapacitet for 2008 de facto fuldt afdækket, mens den for 2009 lå på 80%. Beskæftigelse og rater, tørlast Antal skibsdage i NORDEN Inkl. enkeltstående rejser Ekskl. enkeltstående rejser T/C ækvivalent (USD pr. dag) Spot T/C gns. markedet* NORDEN T/C vs. spot NORDEN kvartal 2008 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total kvartal 2007 Capesize % Panamax % Handymax % Handysize % Total kvartal 2008 vs kvartal 2007 Capesize 2% 2% 37% 41% Panamax 32% 22% 64% 29% Handymax 5% 5% 49% 26% Handysize 73% 59% 36% 27% Total 22% 17% * Kilde: Baltic Exchange. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 12/27

13 Tank Markedsudvikling Markedet for produkttank var i 3. kvartal præget af stærke rateniveauer og moderat volatilitet. Markedet satte sig lidt mod slutningen af kvartalet, og Baltic Clean Tanker Index (BCTI) faldt således med 21% i løbet af kvartalet. Men i forhold til samme periode sidste år lå BCTI i gennemsnit 61% højere i 3. kvartal, der ellers traditionelt ikke er noget stærkt kvartal, men produkttankmarkederne afviger i stigende grad fra de normale sæsonudsving. Følgevirkningerne af årets "orkansæson" var positive for den transatlantiske handel med olieprodukter. Især orkanen "Ike" var medvirkende til en meget lav udnyttelsesgrad på de nordamerikanske raffinaderier, og det medførte øget import af brændstof til transport og forøget træk på benzinlagrene. De amerikanske benzinlagre nåede det laveste niveau i mere end 40 år. Derudover bød sidste del af kvartalet på en hel del transporter over længere afstande, primært transporter fra Asien til Europa og Nordamerika af bl.a. flybrændstof. Udbuddet af tonnage i NORDENs tre produkttanksegmenter voksede med 3% i løbet af kvartalet (kilde: SSY). Til trods for det forøgede udbud bidrog den stærke efterspørgsel til at vedligeholde de meget pæne rateniveauer i produkttankmarkedet igennem 3. kvartal Finansielle resultater Tankafdelingens EBITDA i 3. kvartal blev USD 25 mio. (USD 9 mio.) svarende til en EBITDA-margin på 35% mod 21% i samme periode sidste år. Den høje margin og indtjening er et resultat af større forretningsomfang med flere skibsdage, der blev beskæftiget til højere rater. Kvartalsresultatet er tankafdelingens bedste til dato. NORDEN afleverede et solgt MR produkttankskib i 3. kvartal med en bogført salgsavance på USD 25 mio. Det samlede resultat af primær drift (EBIT) blev herefter USD 50 mio. (USD 7 mio.) Flådekapaciteten målt ved antallet af skibsdage steg med 33% i forhold til samme periode sidste år. Fremgangen skete i Handysize produkttanksegmentet, mens forretningsomfanget i MRsegmentet faldt en smule. De realiserede T/C ækvivalenter i Handysize og MR produkttanksegmenterne lå henholdsvis 23% og 32% over nivauet for 3. kvartal 2007, og NORDENs indsejling i de to segmenter var henholdsvis 18% og 24% højere end de gennemsnitlige 12- måneders T/C rater i markedet. I årets tre første kvartaler opnåede tankafdelingen et EBITDA på USD 52 mio. (USD 46 mio.). Med indregning af salgsavance fra et skib på i alt USD 25 mio. (USD 77 mio.) blev resultatet af primær drift (EBIT) USD 75 mio. (USD 119 mio.). Efter et meget svagt 1. kvartal rettede produkttankmarkedet sig henover sommeren, hvilket betød et overraskende stærkt 2. og 3. kvartal med høj indtjening til følge. Fokus på langtidsindbefragtning af produkttanktonnage giver tankafdelingen en stabil kerneflåde med en konkurrencedygtig omkostningsbase og samsejlingen i Norient Product Pool giver kritisk masse og et bredt, fleksibelt tilbud til kunderne. Forretningsudvikling NORDEN indgik i kvartalet aftale om langttidsindbefragtning af en MR produkttanker uden købsoption til levering i Rederiet har besluttet midlertidigt at indstille operatøraktiviteten inden for Aframax råolietank segmentet for at fokusere helt på aktiviteterne i produkttank Baltic Clean Tanker Index jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Beskæftigelse og rater, tank Antal skibsdage i NORDEN Total antal skibsdage Heraf beskæftiget i spotmarkedet T/C ækvivalent (USD pr. dag) 12 mdr. T/C gns. markedet* NORDEN T/C vs. 12 mdr. T/C NORDEN 3. kvartal 2008 Aframax % Produkttank - LR % Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total kvartal 2007 Aframax % Produkttank - LR Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total kvartal 2008 vs. 3. kvartal 2007 Aframax -59% -59% 135% 25% Produkttank - LR Produkttank - MR -4% 4% 32% -4% Produkttank - Handysize 75% 89% 23% -3% Total 33% 36% * Kilde: ACM Shipbroker Ltd. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 13/27

14 Primo november lå afdækningen for 2008 på 66%, mens den for 2009 lå på 34%. Beskæftigelse og rater, tank Antal skibsdage i NORDEN T/C ækvivalent (USD pr. dag) Total antal skibsdage Heraf beskæftiget i spotmarkedet 12 mdr. T/C gns. markedet* NORDEN T/C vs. 12 mdr. T/C NORDEN kvartal 2008 Aframax % Produkttank - LR % Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total kvartal 2007 Aframax % Produkttank - LR Produkttank - MR % Produkttank - Handysize % Total kvartal 2008 vs kvartal 2007 Aframax -47% -44% 32% 9% Produkttank - LR Produkttank - MR 7% 12% -3% -6% Produkttank - Handysize 73% 82% -3% -9% Total 37% 40% * Kilde: ACM Shipbroker Ltd. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 14/27

15 Forventninger Forventninger til 2008 Koncernen NORDEN ændrer de samlede forventninger til årsresultatet for 2008 til at blive i niveauet USD mio. mod tidligere USD mio. Justeringen skyldes i al væsentlighed de faldende oliepriser, som udløser større negative dagsværdireguleringer af visse sikringsinstrumenter (IAS 39). Siden forventningerne til 2008 blev justeret 1. oktober har driftsindtjeningen i tank udviklet sig som ventet, mens den i tørlast har udviklet sig lidt svagere end antaget, så forventet EBITDA for tørlast nu ligger i bunden af det udmeldte interval. Derfor reduceres den øvre del af det forventede EBITDA interval. Driftsindtjeningen i tørlast er påvirket af fortsatte ratefald gennem oktober, tab på en enkelt modpart og udskydelse af et antal profitable laster til Det opvejes dog i et vist omfang af, at Rederiet fortsætter med at tjene penge på ny aktivitet og af administrative besparelser. Det fortsatte fald i olieprisen har imidlertid påvirket den forventede IAS 39-justering for hele året med USD -55 mio., så NORDEN nu forventer IAS 39-værdireguleringer på USD -65 mio. for hele året mod USD -10 mio. 1. oktober og USD 30 mio. 20. august. I estimatet for hele året har NORDEN valgt at gå ud fra de bunkerspriser, der var gældende den 14. november. En ændring i bunkerspriserne herfra på USD 10 pr. ton vil føre til en ændring i IAS 39 reguleringen på USD 3,5 mio. I det forventede årsresultat indgår realiserede avancer fra salg af skibe på i alt USD 283 mio. Ændringen i det forventede årsresultat skyldes også en finansiel regulering på USD 20 mio. på den beholdning af DKK, som NORDEN opretholder til at afholde administrative udgifter. Kurstabet er urealiseret. I estimatet for hele året har NORDEN forudsat, at USD/DKK prisen ved udgangen af året bliver 6,0. For hver ændring i USD/DKK kursen på DKK 0,25 påvirkes årsresultatet med USD 5 mio. Cashflow-påvirkningen fra buttoinvesteringer i 2008, defineret som kendte forudbetalinger på nybygninger og betalinger i forbindelse med erklæring af købsoptioner, forventes at blive på USD 610 mio. Tørlast I kraft af to skibssalg jf. selskabsmeddelelse nr. 38/2008 af 12. november forventer tørlastafdelingen nu et EBIT i niveauet USD mio. inklusive avancer fra salg af skibe på USD 247 mio. Tank Tankafdelingen forventer uændret et EBIT i niveauet USD mio. inklusive avancer fra salg af skibe på USD 36 mio. Fremadrettede udsagn Denne rapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene om 2008 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og NORDENs faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke udelukkende, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger - specielt på Rederiets hovedmarkeder, ændringer i NORDENs rateforudsætninger og driftsomkostninger, volatilitet i rater og skibspriser, lovgivningsmæssige ændringer, mulige forstyrrelser i trafik og drift som følge af udefra kommende begivenheder etc. Denne delårsrapport er ikke en opfordring til at købe eller handle aktier i Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Forventninger til 2008 USD mio. Tørlast Tank Total EBITDA Realiserede avancer fra salg af skibe EBIT Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Resultat efter skat Rapporten udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 15/27

16 Kapacitet og afdækning, pr. 1. november 2008 Tørlast Skibsdage NORDENs gns. T/C ækvivalenter (USD pr. dag) Bruttokapacitet Omkostninger for bruttokapacitet* Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Afdækning Indtægter fra afdækning Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Nettokapacitet Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Afdækning i % Capesize 100% 95% 73% 21% Post-Panamax 0% 0% 0% 0% Panamax 99% 107% 64% 25% Handymax 98% 91% 28% 2% Handysize 68% 11% 0% 0% Total 95% 80% 29% 4% *Omkostninger for egne skibe er oplyst som beregnet T/C ækvivalent. Tank Skibsdage NORDENs gns. T/C ækvivalenter (USD pr. dag) Bruttokapacitet Omkostninger for bruttokapacitet* Aframax LR MR Handysize Total Afdækning Aframax Indtægter fra afdækning LR MR Handysize Total Nettokapacitet Aframax LR MR Handysize Total Afdækning i % Aframax 0% 0% 0% 0% LR1 22% 0% 0% 0% MR 80% 33% 10% 0% Handysize 68% 39% 18% 1% Total 66% 34% 14% 1% *Omkostninger for egne skibe er oplyst som beregnet T/C ækvivalent. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, 16/27

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 20. maj 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Første kvartal i hovedpunkter Periodens resultat for 1. kvartal blev USD 200

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2007

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 21 24. maj 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Første kvartal i hovedpunkter Resultatet for 1. kvartal blev USD 136 mio. og er det bedste

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 26. maj 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Hovedpunkter fra rapporten Resultatet for 1. kvartal af 2009 blev USD 73 mio. svarende

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2006

Delårsrapport 3. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 29. november 2006 Delårsrapport 3. kvartal 2006 De 3 første kvartaler i hovedpunkter EBITDA for 3. kvartal blev USD 49 mio. en stigning

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 34 19. november 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Tørlast EBITDA 3. kvartal 2009 År til dato 37 78 Hovedpunkter:

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2005

Delårsrapport 3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 29 25. november 2005 Delårsrapport 3. kvartal 2005 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet for 3. kvartal blev USD 78 mio. inklusive

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 18 14. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 23 1/1-30/9 20 104 Driftsresultatet (EBITDA) blev i 3. kvartal USD

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 35 15. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 36 1/1-30/9 20 124 NORDEN justerer sine forventninger for helåret takket

Læs mere

Sydbank, Investorkonference

Sydbank, Investorkonference Sydbank, Investorkonference ence Billede (Solnedgang?) g Carsten Mortensen, adm. direktør (President og CEO) Munkebjerg, 25. marts 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 Meddelelse nr. 9 12. maj 2015 God start på året koncern EBIT 1. kvartal 2015 USD 30 mio. (1. kvartal : USD -23 mio.). Periodens resultat blev USD 39 mio. Stærkt tankmarked:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, AMALIEGADE 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 GENERALFORSAMLING 2007 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95

Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads 6 29. marts 2006 1067 København K Side 1 af 95 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S har i dag godkendt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Meddelelse nr. 16 12. august Koncern EBIT 2. kvartal USD 36 mio. bedste resultat i 14 kvartaler. (2. kvartal : USD -27 mio.). Periodens resultat 1. halvår : USD 82

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL Meddelelse nr. 18 11. november Koncern EBIT 3. kvartal : USD 21 mio. på linje med forventningerne (3. kvartal : USD -28 mio.). Rekordresultat i Tank: EBIT 3. kvartal USD 37 mio.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Rekordår for D/S NORDEN A/S

Rekordår for D/S NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 29. marts 2005 1067 København K Side 1 af 79 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2010 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter 2010-11 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Finansielle forhold 7 Flådens udvikling 8 Flådens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Årsrapport 2009 Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2013 Radisson Blu Falconer 24. april 2013 NORDEN Generalforsamling 2013 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2013

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Årsrapport "We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people" Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 "We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people" Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse.

Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torms købstilbud. Torms købstilbud er ikke fremsat i forståelse med NORDEN s ledelse. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 14. juli 2002 Side 1 af 11 Aktionærerne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Københavns Fondsbørs og pressen Bestyrelsens redegørelse for Aktieselskabet

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s KONcERNåRSRAppORT 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 Overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Meddelelse nr. 26/2016 København, d. 29. april 2016 Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2009

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2009 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2009 23. april 2009 Radisson SAS Falconer Center Dampskibsselskabet NORDEN A/S Strandvejen 52 2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning om Selskabets

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Koncernårsrapport Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 NORDEN Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 Dampskibsselskabet Dansk Aktionærforening, NORDEN 10. marts A/S 2011 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 SNAPSHOTS FRA 140 ÅRS HISTORIE

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio.

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio. Årsrapport 2011 TORM A/S står i en meget vanskelig situation ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2011, idet fragtraterne for produkttankskibe på tredje år er kraftigt påvirket af den svækkede globale

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere